סטפילוקוקוס נדב

3

Click here to load reader

Upload: nadav-shalit

Post on 15-Aug-2014

1.647 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

one of a set of notes on different bacteria and treatments (hebrew)

TRANSCRIPT

Page 1: סטפילוקוקוס נדב

סטפילוקוקוסנשארים חיים באגר ובמצע נוזלי במקרר במשך מס' שבועות-חודשים

ישנה )בת מס' שבועות( יבשה ממוגלה S.aureus לבודד ניתןציבים לשורה של חומרי חיטוי.י

רגישים לצבעים בסיסים )גנציאן ויולט משמש לחיטוי פצעים(.דופן עבה מאוד וחזקה.

אנארובים פקולטטיבים )גדלים יותר טוב עם חמצן(..יוצרי קטאלאז )פירוק מי חמצן( בניגוד לסטרפטוקוקים

שמש אמצעי סלקטיבי מ לתרכובת שחורה. )גם קורינובקטריום(.K2TeO3חזרים טלורית מלבידוד.

. אמצעי סלקטיבי.9.4 עד 5.5 מ- pHגדלים בטווח . אמצעי סלקטיבי.)NaCl )3%גדלים בריכוז גבוה של

אפידרמידיסאאורוס)אלבוס(

ספרופיטיקוס

זוגות–גרם )+(, קוקים, אשכולות מאגר וממוגלה. ממצע נוזלי מורפולוגיה מ"מ,2-3 מושבות עם גבול היקפי חד בקוטר ושרשראות קצרות.

שטוחות אטומות 70%זהובות )מושבות

מהזנים(לבנותלבנות

-+קואגולז אחראי לרב המחלותפתוגניות

הסטפילוקוקיות בעיקר מסתמי לב

מלאכותיים. זיהום דרכי שתן

בצעירות. –בעיות במסתמים

acute endocardittis + )עור, פה, נחיריים,+קיים בפלוארה

אוזניים( לא באופן נורמלי.

בעיקר בעציםובאדמה

לאאורוס: באופן לא ספציפי, בעל תפקיד נגד בלענים. כשנשפךFc מדביק – Aחלבון

יוצר דלקת, שחרור–מהחיידק יוצר אגרגרציה של נוגדנים ומפעיל משלים חיידק יוצר מוגלה.לכן היסטמין

הקפסולה העבה גם מונעת בליעה )מטען שלילי דוחה מטען שלילי של נוגדנים(.ניתן להדגים קיום קפסולה בעזרת דיו סיני )צביעה נגדית( וריאקציית קוולונג.

פלסמידים המקודדים לבטא-לקטמאז. יש פניצילינאזות– עמידות לאנטיביוטיקה שונות- חלקן מבוטאות כתגובה לפניצילין וחלקן מבוטאות קונסטיטוטיבית. הכי

. Gמתיצילין. הכי רגיש- פניצילין –פחות רגיש אליהן שעבר מוטציה.PBP יש MRSAל-

מספק הגנה והגבלה.–- קואגולאז )יוצר קרישים( אקסואנזימים מפרק קרישים.– סטפילוקינאז

גם יוצר קרישה אבל לא מופרש, יגרום לאגרגט חיידקים.– קלמפינג פקטורמקשה על בלענים.

)מוסכניקים, אקנה. עובר ע"יליפאז )פתוגני(, דנ"אז, פרוטאז, היאלורונידאזבקטריופאג'ים ליזוגניים(.

Page 2: סטפילוקוקוס נדב

מזני הס.אאוראוס.60% מופרשים ע"י כ-הימוליזינים , טסיות, לויקוציטים, תאי עור. פוגע בשרירכד"אהורס אופייני לאדם - – אלפא

. גורם לשיתוק ונקרוזה לדפנות כלי דם;החלק של כלי דם מפרק פוספוליפידים, הורס ממברנות. לא פוגע בלויקוציטים.– בע"ח –ביטא

מעלות.4מופרש בטמפ' גוף, פעיל ב- לא חשוב–גאמא,דלתא

אלבוס–אפסילון הורס לויקוציטים,: מופרש ע"י זני ס. אאוראוס רביםליאוקוצידין

פקטור אנטי פגוציטרי. פולימורפונוקלאריים, . עמידים לחומצות המעיים ולחום. מזוןTSS אחראי ל-A-F. F –אנטרוטוקסינים

שלא נשמר היטב. נקשרים לקצוות עצבים ויוצרים בחילה-הקאות. שפעולשלשול.יציאת נוזליםתעלות יוניםאדנילט-ציקלאז

ואימפטיגו בולוס. שני סוגים, אחדSSSS מעורב ביצירת –אקספוליאטין מעלות בהתאמה.60 ו-100כרומוזומלי ואחד פלסמידי עמידים עד

מחלות סטפילוקוקליות: בקטרמיה(, פרונקל )כרוני בחסרי הגנה, יכול להתפתח לקבונקלפיוגניות:

פוליקוליטיס )שורשי שיער(, שעורה )אצל נשאים של החיידק באף(, אקנה )בגללהליפאז(.

SSSS – .אין חיידקים, מפושט מקומי.– יש חיידקים –בולוס מטוקסין אריטרוגני.–שנית

פרונכיאה- ציפורניים.TSS טוקסין - F.

אלבוס נדבק למסתמים ולאורך זמן הם נסתמים או שיש תסחיף.