טבלת חיידקים

Download טבלת חיידקים

Post on 15-Aug-2014

7.633 views

Category:

Documents

104 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

one of a set of notes on different bacteria and treatments (hebrew)

TRANSCRIPT

. .

, IV ,IM . + ' \. . 8 -TMP .SMX ' , .In vitro - 6-4 . , ' . , , , .

, .

, , . . . , . " CF, IFA . , . , . . . " -,pH . ,-Rose bengal screening . IgM , IgG . PCR . , , . BCYE . : (,)DFA ( , (- ), ,PCR (, , ), ( ), , , .PCR , .

, '. - . , , , . 4-3 , ( ). (, , ')

, . , .DIC

, ', . . . " ( ), . , !

-%05 . , , %08 - , , , , \\-, , . , \ ,

, , , , ( GI ) (). " . ,PMN .

, , , , , . ". . . , . ! , , , . -. . ' . . " ., , . DNA- ,RNA , . ATP -' '. -3 - -EB , -RB , , . - EB. IB , . . , , CAP . , ' '. .

- , , - . 01-2 . . %02-51. . - self ,limited . . . ' : , - , . -STD, ,cervicitis , ,PID, NGU. '. , -- ( ). . , .inclusion conjunctivitis , . - , . -. . , . . 4-2 . ( )- (

' .

( ).

. .

" receptor .mediated endocytosis ' .EB . , . . - ,MOMP, POMP LPS . ,

.

. ! - CF 23, 4 . .

- ,BCG , , - 02-01 . , , ( . ), , . (2 -(DOTS , , , , " 4 . - , , . AP (-), , . , , , . - - , . - , " . - ,

(-') (). 4-3 . . %59 ( )PPD . PCR . .

, ) " ' . -%01 . ', , , . -( NGU ,)STD , , ,PID . , ,PID . - , . ,immuno-compromised .wasting . %01 TB . HIV ", -, , , , . TB , . TB , , ( ) . TB - - TB, .

, . . , ' - , - .chronisity " , . giant ,cells , . Mtb . 21- IL

. . - , . . ' . : 57-54

. , ( ' ). . , , . "".

, - . , ( ).

' 1, , , , , , ( ), , , . %001) CF!), , , ( )ICU .

- (), (), ( ), , (, , ). ! ( , )

, , , , . , . ", . .

! , . . - , , . .

- . ' 63-81 , , -001 , - . '- , , , , , , . -Infant botulism in vivo " . . - " " . , , _ ), , , . , .spastic paralysis-

, , . , - . . , , , .

, . . . , . , . ' . - , . , , , 12-8 . ' ' . , . . - - , , . ', %09 '. -2 42 , -21 42 . . , .

, , - , . , , . , .

, , . ( ). , .fluctuation test %07 ', %001 ', %07 . ( , , ). , . - CSF . :FTA-ADS , . :TPHA , , '. :TPI . -TPCF . . , , .

( - , - ), , , , , . - , . , .pseudomembrnous colitis - -- , . , , . , . -( EF), PA (), ( LF), . . . . . , " . . ( ), . - - , . 3 . ': --'. , . . 6-4 . ( ), " , . " . ': 21-2 ', . - . . . . ' . , . -Early latent 4-2 , . . %09 . -Late latent 4 , . , . -late syphilis - , - - , . - .CSF . - , . . . - . - '.. " - , . . ' 01-7 . 6-3 , 01-7 . . , , , , , . , , , . , , . .

. ( ), . , 01 3 041 . , . . , . . . . 51 . %01 DMSO -07 . -4 .

. . 62-81 . . - . , .

:

EAEC/DAEC EAEC , , , / . DEAC 5-1 EAEC , , . , ('). . DAEC . .

EHEC EIEC - EPEC - ETEC , , , , , , . . /. , , , , . . , , , / . . :.hemolytic uretic synd , " ( . " . , ) ' : ., . 2/1 .SLT .vero toxin . LT- labile toxin . ( ,)TIR . ST stable toxin (08 )s . , , , . , ,G " . . , , , 5-3 . . . ( ), .hemoragic colitis-%7-2 self limiting HUS ( ) HUS , , , , . ( ) / . , . .self limiting . Self limiting . , / . . , . . .

E.coli

/Comparison bacteria

E. coli

Host interaction Normal flora Normal flora Normal flora Always pathogenic Always pathogenic Opportunisti c Opportunisti c

Klebsiella

Lac +/(Kligler) + )yellow slant( + - )red slant( -

SimmonsCitrate + )blue( + -/+ * -

Urease + )red( + -

Oxidase + )blue( -

SS agar

Proteus

Shigella

white Black

Salmonella

Pseudomonas

Acinetobacter

.S. Typhi does not produce citrate, most other serotypes do * .Pseudomonas and Acinetobacter are an obligate aerobes, the Enterobacteriaceae are facultative anaerobes .In Kligler agar, all facultative anaerobe bacteria will produce yellow slant )all ferment glucose(. Pseudomonas does not ferment glucose, and is not anaerobic . - PMN