دليل للمدافعين عن حقوق الانسان

Download دليل للمدافعين عن حقوق الانسان

Post on 29-Jul-2015

125 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> : </p> <p> : </p> <p>I</p> <p> : 5002 61 Idrone Lane, Off Bath Place, Blackrock, County Dublin, Ireland - . : info@frontlinedefenders.org pbibeo@biz.tiscali.be 02 : - 11 Rue de la Linire B-1060 Bruxelles, Belgium 50 449 062 2 23+ Tel Fax +32 2 260 944 06 pbibeo@protectionline.org 16 Idrone lane, off Bath place, Blackrock, Country Dublin, Ireland 1001 2121 353+ :Tel: 353 1212 3750 Fax protectionmanual@frontlinedefenders.org . 1-1-3887459-0 :ISBN</p> <p>II</p> <p> . 4002 74 . . . . . . - - .</p> <p>III</p> <p> 1002 : - . . - - . . . . . . . . . (92041 )CHY NO . . 1002 . : () () . : .</p> <p>IV</p> <p> . . . . . . 71 . (). . : www.peacebrigades.org : www.peacebrigades.org/beo.html</p> <p>V</p> <p>: . . : . . . . . . 4002. . . 2002 3002. 5002. . . . - 31 - 5002. : . (31) . 31 . : ( ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - - ) ( - ). () () () ( ) (). . . Blueink Design DNA Design and Print ( ) : : ...VI</p> <p> . . . . REDR . ... . . . . . . . 7 5002</p> <p>VII</p> <p> ( ). . .</p> <p>VIII</p> <p>........................................................................ 1: ......... 2: ........................................................... 3: ............................................ 4: ..................................................... 5: .......................................... 6: ................................ 7: ..................................... 8: .................................. 9 : ................................ 01: ........................... 11: ....................................... 12 : .............................. : ............. : ................................................... ....................................</p> <p>1</p> <p> : . . . . . . . . - . . . . . . . - . : . . .</p> <p>3</p> <p> . . : - - . - - . . : . . . </p> <p> : . . ( )PBI . . . . . . . . . . . . . . . 4</p> <p> . ... . : - . . : protectionmanuel@frontlinedefenders.orgp</p> <p>pbibeo@biz.tiscali.be p : p PBI European Office (38, rue Saint-christophe, 1000 Bruxelles )Belgium 8941 1152 )0(23 + Tel/Fax p Front Line</p> <p>16Idrone lane, off Bath place, Blackrock, County Dublin, Ireland</p> <p>1001212 1 353 00 :Tel: 00 353 1 2123 750, Fax</p> <p> . . 8991 ( ). 05 02 . . </p> <p> : </p> <p>5</p> <p> - - ( ). . .. . . :: ( p ) www.unhchr.ch/defender/about1.htm ( p ) www.frontlinedefenders.org ( p ) www.peacebrigades.org/beo.htmg p (FIDH( www.fidh.org p (OMCT( www.omct.org p www.amnesty.org http://web.amnesty.org/pages/hrd-index-eng p (HRDO( www.ishr.ch p : www.humanrightsfirst.org p : www.urgentactionfund.org : p : www.unhchr.ch ) www.frontlinedefenders.org/manuel/en/index.htm p ) : /www.frontlinedefenders.org/links ( - ) www.ishr.ch/index.htm p .1 01 1002 (143/65/.)A</p> <p>6</p> <p> 1</p> <p> . . . . . . . . . . . . ( )macro ( .)micro dynamics . . . . </p> <p> ( )Force Field Analyses ( :)Stake holder Analyses :</p> <p>7</p> <p> . . . . . : . - .. . : w . w . w ( ). : w - ? w w w w - ? w / w w w.... . . . . . . . . 8</p> <p> 1: </p> <p> . . . . : . . . . . ..</p> <p> . . .</p> <p> ( ) . . .9</p> <p> : w . w w w .?</p> <p> : : . : w ( ...) w .... w ( ) . . ( ... ) ( ). . : w ( ) w w ( ) w w ( ) w w w . . . - .)0002( 4.5 Sustainable Livelihoods Guidance Sheets No </p> <p>01</p> <p> . . .. </p> <p> . . . . ( ) . </p> <p> . . : . . . </p> <p>( . . .11</p> <p> : 1 w ( ). 2 w (: ) . 3 w ( ). 4 w . : ( 2 ): . : p .(- - - ) . : .A p B.. .</p> <p>21</p> <p> (2): </p> <p> ( ) </p> <p>B ( ) A</p> <p>( )</p> <p>( ) ( ) ( ) </p> <p>( ) ( )</p> <p> ()B : ( ) ()A : </p> <p>3131</p> <p> 2</p> <p> : .. : p p : . - . . . :1 = X 1Van Brabant )2000( and REDR (9991) 2 Dworken</p> <p>41</p> <p> - . .</p> <p>n ( ): . n ( ) : n : . ( 3 ). : . . . . : . p p . 7 . p . ( ..) ( ) : . : . ... </p> <p>51</p> <p> : . ( ) ( ( = x </p> <p> : - - : n n n . n n n </p> <p> n n n </p> <p> = x </p> <p> n </p> <p>61</p> <p> . . . . - . .. : . . ( ) ( ). ( ( . ( ) ( .. ) ( ). 3 : . . . ( ) .. . 71</p> <p>. ( ). : p p .. p. . p p : . ( ) p p .. . : p : : p . p: p: p : : . . . 81</p> <p> . : : w w w w w . . . . ( ). 3 : : - ) ( . ( ): . . . () ( ) ( .. .) ( ) ( ) 91</p> <p> ( ) ( ) ( ) ( (.. ( ...) () ( ) </p> <p>02</p> <p> ( ) :-) ) ) ) ( ( 8 ( ) . ( ( ( ( ( ) .. ( ) </p> <p> 12</p> <p>( (/ - - ( ) ( ( ( ( (.( .. .. . ( ) () </p> <p>22</p> <p> : . . </p> <p> 1</p> <p> 2</p> <p>32</p> <p> . </p> <p> 3</p> <p>.. : : </p> <p> 4</p> <p>42</p> <p> 3</p> <p> : . . . . . 2 . ( ) ( ) . . / . : . . . . . : p . . p . . . . . : . .52</p> <p> . . . w w w / . : . . . : ( w ( . w . . . ( ) .. . .62</p> <p> . . . . . . . ( ) . . . / . : . . . . . . ( 1) . 3 5. 2 4 . . . : . . - 72</p> <p> - . . p . 4 p . 5 </p> <p>82</p> <p> 4</p> <p> : : : .. . / : </p> <p>( ( : - - . . : ( 2) . . . / . 92</p> <p> . . : : : . w . w w ( ( w - : . . : </p> <p> : w w . . ) (. 03</p> <p>. . w : : w w - - : : . . . . : . . . : . : ( p / ( p ( p ( p : : p p ( ) </p> <p>13</p> <p> p ( ) . : : p : / p...</p>