מצגת בית הספר

Download מצגת בית הספר

Post on 11-Jul-2015

1.368 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> "" "" "" </p><p>, , (( (( </p></li><li><p> "", , </p><p>"" )) ))</p><p>"" (("" ((</p><p> , , , , , , , , ......</p></li><li><p> " " (. (</p><p>: , , - .</p><p> , - .</p></li><li><p> , </p><p>. </p><p>: </p><p>. . </p><p> , , </p><p>. . </p></li><li><p>, </p><p>. </p><p> ) ( </p><p> , , </p><p>. </p></li><li><p>" 32" 32" 31" 31" 29" 29"" 1" 1" 1</p><p>" 2" 2" 2" 2" 2"" 6" 6" 6" 6" 6" 6</p><p> " 1" 1" 1" 1" 1" 1" 2" 1" 2" 2</p><p> " 2" 2" 2" 3" 3" 3" 3" 3" 3</p><p> " 2 " 1" 1" 1" 1" 1" 1 " 6" 6" 6" 7" 8" 13" 2" 2" 2" 2" 2" 2-</p><p>" 1" 1"</p><p>" 2" 2</p><p>" 2" 2</p><p>" 4" 4" 4" 3</p><p>" 2" 2" 2" 1</p><p> ' ' ' ' ' '</p></li><li><p> . </p><p> , , , .</p><p>: </p></li><li><p> , </p><p>. , .</p><p>: </p></li><li><p> , , . </p><p>: </p></li><li><p> , ,. </p><p>: </p><p> , ( (.'</p></li><li><p> 4 ''- : </p><p> (4 2 ''- ( </p><p>( 4 ", (</p><p> . ' ) ) </p></li><li><p> ""-- </p><p>" 2" 2" 2" 2'</p><p>" 2" 2" 2" 2'</p><p>" 1" 2" 1" 1" 2'</p><p>" 2" 2" 2'</p><p>" 2" 2'</p><p>" 2" 2" 2'</p><p> " 4</p></li><li><p> ""-- </p><p>" 2" 2" 2" 2" 2'</p><p>" 2" 2" 2" 2" 2'</p><p>" 2" 2" 2" 1" 2'</p><p>" 2" 2" 2" 2'</p><p>" 2" 2" 2'</p><p>" 2" 2" 2" 2'</p><p> " 6</p></li><li><p> ""-- "- 8 </p><p>" 2" 2" 2 " 2" 2'</p><p>" 2" 2" 2 " 2" 1" 2'</p><p>" 2" 2" 2" 2" 2" 2'</p><p> " 8" 2" 2'</p><p> " 8'</p><p> " 8" 2'</p><p>"8 ' ' * ."8 ' ' ."8 ' </p></li><li><p> ' '</p><p> "4 2 </p><p>" 2" 2" 2" 2</p></li><li><p> ' </p><p> "8 </p><p>" 2" 2" 2" 2</p></li><li><p> " " </p><p> (( ,, ((</p><p> "" """" "" </p>Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 17</li></ul>

Recommended

View more >