הכלים כתומכי פעילות עסקית

Download הכלים כתומכי פעילות עסקית

Post on 20-Jul-2015

85 views

Category:

Leadership & Management

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Info 2002 , 4 2002 " yigalc@bezeq.com

 • ' " ,, ?" - ," ," - ," " - ," , ," " " - ," " , " ".........

 • KM World 2001 50 : :

 • :" , : ..."Sometimes what counts, you cannot count and what you can count, dose not counts

 • / ? ? : ? ? " "?

 • Context Visualization Web , Repositories

 • Contextor ' """ , ..."

 • - ? - :

 • - :

 • '

 • '

 • " "

 • ( )

 • ( )

 • ( )

 • ( )

 • ( )

 • (1) " ?" , " ?" , 250 :

 • (2) - : ,, ,

 • ( )

 • ()

 • ( )

 • ( )

 • ( )

 • ( )

 • ( )

 • ' ' ,

 • !

  *