انشاء مواقع مجانية بدون برمجة

Download انشاء مواقع مجانية بدون برمجة

Post on 26-Jul-2015

68 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. : : -1 ( Content Management System CMS ) (Hosting ) ( CMS ): 1- : . 2- ( .blogspot, .wordpress, .weebly, .. ) ( .edu( ).org ) ( .iq( ).tr( ).uk ) . 3- . 11 ( CMS ) ! ) ( 2. ( CMS ) . : 1-www.Blogger.com 2-www.3abber.com 3-www.webs.com 4-www.wordpress.com 5-www.wix.com 6-www.weebly.com ( Blogger) : 1-( www.blogger.com/home: ) 2-( sign in ) ( sign up: ) 3-( get started ): 3. 4-( continue( )Create Your blog now: ) 5-: 4. 6-( Blog Title )( URL ) ( ) ( Check availability.) 7-( Theme( )Create Blog:) 8-( verification code( )continue) : 5. 9-( Start Blogging( )new post: ) ( publish) ( link ): 6. ( choose files ) (add selected.) ( post title: ) ( compose ) (HTML: ) 7. ( ) (options: ) ( Save ) ( Preview( )Publish ): ( Add author( )Authorities) (Design( )Customize: ) 8. -2 ( www.3abber.com: ) ) ( )( : 9. : : )( 10. ) ( ) ( ( yahoo, google, Hotmail, : ) ) ( (www.mustafa.sadiq.3abber.com ) (.3abber.com( )hiablog.com( )marocprof.com ) ( 11. ) ) ( : : ) ( )( 12. (www.mediafire.com( )www.gulfup.com ) . : ( ) ( ) ) ( : ) ( 13. )( ) ( . 3( Wordpress:) ( www.blogger.com( )www.3abber.com) ( www.wordpress.com ) : 14. ( www.computer.engineering.wordpress.com ) ( create website: ) : 15. (email address ) : 16. : 17. ( create Blog ) ( premium( )business ) : 18. ( next step ): 19. (theme ( ) ( ) next step: ) 20. ( customize it ) ( next step) : 21. ) ( (next step: ) ) ( : 22. ( Add media: ) 23. ( select files ) ( insert into post ) : ( publish) : 24. ( dashboard ): . . ( webs) 25. (www.webs.com: ) ( business, group/org, personal ) ( create a free website ): 26. ( site title ) : 27. ( theme) : 28. ( type the text ) (I agree to the terms of service( )create my website) : 29. ( webs subdomain ) 21( www .webs ) (select package: ) 30. ( package ( ) : ) 31. )*( : ( drag and drop ) ( title( )paragraph( )image ) ( columns( )video ) ( contact form) ( publish ) ( home ) (page: ) 32. ( add new page ) ( Contact: ) 33. ( contact form ) . ( try and error ) : 34. . ( CMS )( ,www.3abber.com,www.blogger.com www.webs.com,www.wordpress.com) ( www.weebly.com,www.wins.com) : 1- 2- 3- : : 1- ( back door ) ( . ) 2- 35. 11 ) ( . 3- . . : 1-( www.google.com ) ( www.google.iq( )www.google.tr( )www.google.uk ) . 2- )( ) ( . . 3-( key words, meta tags, meta data, tag words ) (google, bing, yahoo, AltaVista, msn ): : ( ) ( ) ) ( ) ( ) ( . 4- : 511 )! ( ) ( . : 36. 1- : http://www.google.com/intl/ar/add_url.html 2- : topic-http://www.onlinetime.biz/t21 3- bing : http://www.waw.cc/1329.html 4- msn : http://www.traidnt.net/vb/traidnt1366853/ 5-. ( www.wix.com) ( CMS ) : ( start now): 37. ( sign in with Facebook ) ( sign in with Google) ( I am new user )( go( )go ) : 38. : ( Go: ) 39. (edit ) : ( pages( )Design) 40. ( Add( )Settings) :) ( ( edit text ) . : ) ( ( www.*****.wix.com/thesitetitle ) ( publish ) ( publish ). : . ( www.weebly.com) 41. ( CMS ) ( www.weebly.com ) : ( full name ) (email ) ( get started. ) ( log in ) 42. ( log in: ) 43. ( (Add site: 44. : (choose) : 45. ( http://www.??????.weebly.com ) ( www.????.com ) (continue: ) 46. build my site: 47. : ( publish ) ( image: ) 48. : 49. ( publish ) : ( continue) ( ok, publish my site: ) 50. : ( About: ) 51. ( design) : ( pages ): 52. ( store) : ( settings:) 53. : 54. . :