ניהול משאבי אנוש בראייה עסקית כלכלית

Download ניהול משאבי אנוש בראייה עסקית כלכלית

Post on 07-Aug-2015

84 views

Category:

Leadership & Management

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. : - - - - - 12 </li><li> 2. - 12 2 - - </li><li> 3. - 12 3 ? - ? - / / </li><li> 4. - 12 4 -- - </li><li> 5. - 12 5 ( t( ) " ( </li><li> 6. - 12 6 () () </li><li> 7. - 12 7 -- </li><li> 8. - 12 8 - - - - - - () -() - </li><li> 9. - 12 9 - - ( ) , </li><li> 10. - 12 10 : - 8 1,200-2000 : </li><li> 11. - 12 11 </li><li> 12. - 12 12 () () </li><li> 13. - 12 13 : / () () </li><li> 14. - 12 14 : () () </li><li> 15. - 12 15 : () () </li><li> 16. - 12 16 - () () </li><li> 17. - 12 17 : - 600 2 : - - </li><li> 18. - 12 18 - - 1030 ( ) 9,000 3,000 ( ) 2,000 1,200 1,500 1,000 ( ) 16,00022,000 21,20034,500 </li><li> 19. - 12 19 - - () () 56,900 3,0004,240 103,450 3,0002,120 301,150 3,0002,120 600 690,000 1,800,0001,272,000 - 7 - 10 </li><li> 20. - 12 20 - - </li><li> 21. - 12 21 - , ) ( () () </li><li> 22. - 12 22 - () () / , , , ' , , , </li><li> 23. - 12 23 - - - , - - - - , - </li><li> 24. - 12 24 - - : </li><li> 25. - 12 25 - - </li><li> 26. - 12 26 damati@pilat.co.il joanabl@clalit.org.il </li><li> 27. - 12 27 - - </li><li> 28. - 12 28 () () </li></ol>