πώς εκφράζωτην άποψή μου;

4
Πώς εκφράζω την άποψή μου;

Upload: bpispas

Post on 13-Aug-2015

251 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Πώς εκφράζωτην άποψή μου;

1. Παρουσιάζω το πρόβλημα2. Εκφράζω την άποψή μου3. Παρουσιάζω τα επιχειρήματά μου4. Παρουσιάζω και την αντίθετη άποψη5. Συμπέρασμα.

Πώς εκφράζω την άποψή μου;

Πιστεύω ότι……….

Νομίζω ότι……

.

Έχω την άποψη ότι…….

Χρησιμοποιώ:

1. Αιτιολογικές προτάσεις (γιατί, επειδή, διότι..)2. Τελικές προτάσεις( για να…..3. Τις εκφράσεις:επίσηςακόμαεπιπλέοντέλος