מערכת הלב וכלי דם

Download מערכת הלב וכלי דם

Post on 09-Feb-2016

131 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

מערכת הלב וכלי דם

TRANSCRIPT

 • .

  : , , Homocysteine, Brain (B-Type) Natriuretic Peptide , C-Reactive Protein

  : , ( - ) Telemetry

  " - Electrocardiography , - Holter Electro Physiological Study - EPS

  - Echocardiography, TEE Radionuclide Imaging - Thallium 201, Technetium 99m Multiple Gated Acquisition Scanning (MUGA) Computed Tomography (CT) Positron Emission Tomography (PET) Magnetic Resonance Imaging (MRI)

  - Cardiac Catheterization

  , , ,

  Coronary Artery Disease (CAD)

  Angina Pectoris - Stable & Unstable Acute Coronary Syndrome (ACS) - Myocardial Infarction (M.I)

  : Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA)+ Stent

  Mitral Valve: Prolapse, Regurgitation, Stenosis Aortic Valve: Regurgitation, Stenosis

  Cardiomyopathies: Dilated, Hypertrophic, Restrictive

  Myocarditis, Pericarditis +cardiac tamponade Endocarditis (Rheumatic & Infective)

  Heart Failure (HF) (Right & Left, Systolic & Diastolic) Acute Heart Failure (Pulmonary Edema) Cardiogenic Shock, Thromboembolism :

  - " Normal Sinus Rate - -

  - :

  -Sinus node dysrhythmias

  Sinus Bradycardia & Tachycardia, Sinus arrhythmia - Atrial dysrhythmias

  Premature Atrial Complex, Atrial Flutter, Atrial Fibrillation (Paroxysmal/Chronic)

  -Junctional dysrhythmias Supraventricular tachycardia (SVT)

  -Ventricular Dysrhythmias

  Premature Ventricular Complex, Ventricular Tachycardia, Ventricular Fibrillation , Idioventricular Rhythm , Ventricular

  Asystole

  -Conduction Abnormalities

 • )III ,II ,I eergeD( : kcolB ralucirtnevoirtA

  : -

  noitallirbifeD dna noisrevoidraC lacirtcelE-

  noitalbA retehtaC-

  )* ( , , ) ,/ :( ,

  .

  : , , esluP yrtemixO, ,

  , yspoiB +ypocsohcnorB, yhpargoignA, , TC, yar-X erutcnuP laruelP )sisetnecocarohT(

  *

  , , aixonA ,aixopyH ,aenpyhcaT ,aenpydarB , hguoC , ,aenpsyD

  : * , ,

  ,sisolaklA & sisodicA yrotaripseR sisolaklA & sisodicA cilobateM

  ,ssecsbA gnuL , sisolucrebuT , ainomuenP) ( emordnyS yrotaripseR etucA ereveS -SRAS

  amhtsA ) amesyhpmE , sitihcnorB cinorhC ( DPOC

  eruliaF yrotaripseR etucA- FRA emordnyS ssertsiD yrotaripseR etucA -SDRA msilobmE yranomluP

  -serutcarF biR amesyhpmE suoenatucbuS tsehC lialF xarohtomeH & omuenP adanopmaT cidraC

  -

  * .. - ymotsoehcarT ,noitabutnI laehcartodnE

  sedoM noitalitneV lacinahceM:

  srotalitneV erusserP / emuloV - noitalitneV erusserP-evitisoP / evitageN- PAP-ib / PAPC :evisavninoN

  *

  .

 • -

  - -

  NUB , aerU ,eninitaerC: -

  emordnyS citorhpeN - - eruliaF laneR etucA - cinorhC eruliaF laneR - -

  emordnyS cimerU

  - " - sisylaiD laenotireP

  - " - sisylaidomeH

  -

  . -