מהי מערכת ומהי מערכת מידע?

Download מהי מערכת ומהי מערכת מידע?

Post on 21-Jan-2016

74 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

?. , . , , , , . : " , . . - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

<ul><li><p> ? , . , , , , .: " , . .: , , .: .: , , .</p></li><li><p> (Static) ( ) . (Dynamic) ( ) . (Functional) - . </p></li><li><p> . " " . . . </p></li><li><p> () - Central purpose. System structure . System integration. Environment. Performance measures. Inputs and outputs. Resources. Transformations.</p></li><li><p> (Online processing). (Batch processing). , , , . .</p></li><li><p> " " (Reports) (Queries). " " (, , ..) ": (Detailed), (Aggregate), (Exceptions). " . . </p></li><li><p> - . . . . : . . . . .</p></li><li><p> )( - . -. .</p></li><li><p> TPSTransaction Processing system MSS Management Support System DSS Decision Support System </p></li><li><p> . . : , , (). () . / , , . </p></li><li><p> () , , . " . : , ", . . . TPS " . TPS . </p></li><li><p> . ." : , , . -TPS -MSS. . </p></li><li><p> . (what if). " . " -TPS . </p></li><li><p> . Clerical level. Operational management. Tactical management. Strategic planning. . </p></li><li><p> () . , , . : , , ". . . . .</p></li><li><p> () . , . (, ,..), , . . . , , . .</p></li><li><p> , , . :, , , , , , . </p></li><li><p> () . . . , , , , .</p></li><li><p> () , , . . , . , , , .</p></li><li><p> (build &amp; fix)</p></li><li><p> (waterfall model)</p></li><li><p> - (rapid prototype)</p></li><li><p> ' (incremental model)</p></li><li><p> '</p></li><li><p> , CASE . , - 80 " (, "). . : , - OPM. CASE (Computer Aided Software Engineering)</p></li><li><p> DFD (Data Flow Diagram)ADDISA (Architectural Design of Information Systems based on Structured Analysis : ERD (Entity-Relationship Diagram) : UML (Unified Modeling Language) -FOOM (Functional Object-Oriented Methodology)OPM (Object-Process Methodology)</p><p> - 1 - 1 - 1 - 1</p></li></ul>