ข้อสอบ O net สังคมศึกษา ปี 2549

Download ข้อสอบ O net  สังคมศึกษา ปี 2549

Post on 28-May-2015

4.122 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

1. O-NET 25491. 20 / 500 1. 10 s 2. 15 s 3. 20 s4. 25 s2. 6 / 1 5 / 1 1 / 1 3 1. 3.0 m/s2. 3.5 m/s3. 4.0 m/s4. 4.5 m/s3. A B 65 A B 79 A B 1. 14 km2. 65 km 3. 72 km4. 79 km4. 80 A B 200 06.00 . 1. 07.50 .2. 08.05 . 3. 08.30 . 4. 08.50 .5. 1. 2. 3. 4. 6. A B 1. A B 2. B A 3. A B 4. A B7. A , B C 3 A B A C 1. A C B 2. B C A 3. A B C 4. A C B .8. 5 2 1. 2.5 Hz2. 1.5 Hz 3. 0.5 Hz4. 0.4 Hz 2. 9. L T L 1. T2 L 2. T L 3. T2 L2 4. L10. 4.9 / (g = 9.8 m/s2)1. 0.5 s 2. 1.0 s3. 1.5 s 4. 2.0 s11. 1. 2. 3. 4. 12. 1. 2. 3. 4. 13. 1. 2. 3. 1. 1 , 2 3 2. 2 33. 1 4. 14. 1. 2. 3. 4. -415. 1.0 x 10 80 150 -4 -4-4-4 1. 0.8 x 10 W2. 1.2 x 10 W 3. 1.5 x 10 W 4. 8.0 x 10 W 3. 16. 1.0 1,540 / 1. 260 m2. 520 m3. 770 m 4. 1,540 m17. 90 100 1. 3.33 m2. 3.00 m3. 0.33 m4. 0.16 m18. 1. 2. 3. 4. 19. 1. 2. 3. 4. 20. 1. 12 6 2. 6 12 3. 6 6 4. 6 6 21. 1. 2. 3. 4. 22. 1. 2. 3. 4. 4. 23. C-14 C-12 25 % C-14 5,730 1. 2,8652. 5,7303. 11,460 4. 22,92024. 1. 2. 3. 4. 21. A B 0.5 ( 2 )2. 10 1 ( 600 )3. 1/50 9 10 3.80 10 11 4.20 10 ( 2 / )4. -128 25 -128 400 -128 100 ( 50 )5. A B 4 / 6 / 60 A B ( 120 )