ข้อสอบ O-net วิชาภาษาไทย ปี 2550

Download ข้อสอบ O-net วิชาภาษาไทย ปี 2550

Post on 27-Jan-2015

286 views

Category:

Documents

4 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

1. () .. . - . . -................................................................. ...................................... ................................................................. ............................................ . ( ) . - . - B . B () . . () 2. . - . . . . . . . . . . . . . - - . - - www. art - centre.su.ac.th . . . . 3. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . - . . . . . . . . 3 . . . . 5. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . - . . . . . . . . . . . . . , - - . , , . (. ) . . . 8. . - . . . . . . . . . , . . . . . . . . 9. . - . . . - . . . . . . . . . . / / / . . . . 10. . - . . . . . . . . . . . . 11. . - . . . . . . . . . . . . 12. . - . . . () / () / () / () . () . () . () . () . . . . . 13. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. . - . . . . . . . . . . . . 15. . - . . . . . . . . . . . . 16. . - . . . . . . . . . . . . 17. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . () . . . . 18. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. . - . . . . . . . . ) / ) / ) / ) / . . . . . . . . . 22. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. . - . . . . . . . . () () () () . . . . . . . . . 25. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. . - . . - () () () () . . . . . . . . . . . . . . . 30. . - . . . . . . . . . . . .

Recommended

View more >