ข้อสอบ O-NET ปี50 ??ข้อสอบฟิสิกส์ o-net ปี 2550 1 ...

Download ข้อสอบ O-NET ปี50 ??ข้อสอบฟิสิกส์ o-net ปี 2550 1 ...

Post on 07-Feb-2018

223 views

Category:

Documents

7 download

TRANSCRIPT

O-NET 2550 1. 4 8 / 1. 2 m/s 2. 4 m/s 3. 12m/s 4.14 m/s 2. 30 400 500 / 1. 0.2 m/s 2. 1.0 m/s 3.1.4 m/s 4. 2.0 m/s 3. 1. 2. 3. 4. 4. 20 5 1. 0.25 / 2. 4 / 3. 5 / 4. 10 / 5. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 8. - 9. P Q B 1. 2. 3. P 4. Q 10. 1. 2. 3. 4. 11. 1. ( N) 2. ( S) 3. 4. 12. 1. 2. 3. 4. 13. 1. 2. 3. 4. 14. 1. 2. 3. 4. 15. 1. 2. 3. 4. 16. 1. 2. 3. 4. 17. 1. 2. 3. - 4. 18. 1. 2. 3. 4. 19. 1. 2. 3. 4. 20. 1. 2. 3. 4. 21. -226 ( ) 1 Ra 1. Po 2. RN 3. Th 4. U 22. U Th 1. 2. 3. 4. 23. 3 C C C 1. 2. 3. 4. 24. 1. 2. 3. 4. O-NET 2550 1 1) 2m/s 2 3) 1.4 m/s 3 4) 4 2) 4 / 5 2) 6 4) 7 3) 8 4) 9 4) Q 10 3) 11 4) 12 1) 13 3) 14 4) 15 1) 16 1) 17 3) - 18 3) 19 4) 20 2) 21 2) RN 22 3) 23 3) 24 2)