00026-soren dahl knudsen

12
Side 1 No. 26 Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen , Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen, Niels Dahl Knudsen, Thyge Hansen Knudsen, Otto Dahl Knudsen og Jens Peter Dahl Knudsen Navn : Søren Dahl Knudsen Født : 22. marts 1869 i Lillevorde by og sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt Døbt : 11. april 1869 i hjemmet og fremstillet i kirken den 15. august 1869 Faddere : Mølleforpagter Nicolai Peter Krebs og hustru Ane Johanne Nielsdatter, af Gunde- ruplund, pige Karen Marie Sørensen Dahl og gaardmand Søren Laustsen Dahl af af (ulæselig) og (ulæselig) Lars Adamsen af Lillevorde Gift : 10. november 1892 med Else Dahl Knudsen, født Thygesen (nr. 27) Stilling : Maltgører, husmand, forpagter og arbejdsmand. Død : Dødsårsag : Søren Dahl Knudsen blev født i Lillevorde, Fleskum Herred, Ålborg Amt, hvor hans far var gårdforpagter og sognefoged i Lillevorde Sogn. Søren Dahl Knudsen blev konfirmeret den 1. april 1883 i Lillevorde. I kirkebogen for Lillevorde 1871-1891, side 172/1883-2, står han anført med karakteren godt for kundskab og dårlig for opførsel. Han ses registreret som værende vaccineret den 27. december 1869 af doktor Vogler. Jf. folketællingslisten 1. februar 1890 fremgår det, at Søren Dahl Knudsen var 20 år og højskoleelev i Fjellerad Højskole, Fjellerad By, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt. Han blev gift den 10. november 1892 med Else Thygesen, der på det tidspunkt havde født en pige, Thora, den 2. marts 1892. Søren Dahl Knudsen er, jf. kirkebogen for Lillevorde 1892

Upload: leif-christensen

Post on 24-Oct-2014

82 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 00026-Soren Dahl Knudsen

Side 1

No. 26

Søren Dahl Knudsen

Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna

Sørine Knudsen, Niels Dahl Knudsen, Thyge Hansen Knudsen, Otto Dahl Knudsen og

Jens Peter Dahl Knudsen

Navn : Søren Dahl Knudsen

Født : 22. marts 1869 i Lillevorde by og sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Døbt : 11. april 1869 i hjemmet og fremstillet i kirken den 15. august 1869

Faddere : Mølleforpagter Nicolai Peter Krebs og hustru Ane Johanne Nielsdatter, af Gunde-

ruplund, pige Karen Marie Sørensen Dahl og gaardmand Søren Laustsen Dahl af

af (ulæselig) og (ulæselig) Lars Adamsen af Lillevorde

Gift : 10. november 1892 med Else Dahl Knudsen, født Thygesen (nr. 27)

Stilling : Maltgører, husmand, forpagter og arbejdsmand.

Død :

Dødsårsag :

Søren Dahl Knudsen blev født i Lillevorde, Fleskum Herred, Ålborg Amt, hvor hans far var

gårdforpagter og sognefoged i Lillevorde Sogn. Søren Dahl Knudsen blev konfirmeret den 1.

april 1883 i Lillevorde. I kirkebogen for Lillevorde 1871-1891, side 172/1883-2, står han anført

med karakteren godt for kundskab og dårlig for opførsel. Han ses registreret som værende

vaccineret den 27. december 1869 af doktor Vogler.

Jf. folketællingslisten 1. februar 1890 fremgår det, at Søren Dahl Knudsen var 20 år og

højskoleelev i Fjellerad Højskole, Fjellerad By, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Han blev gift den 10. november 1892 med Else Thygesen, der på det tidspunkt havde født en

pige, Thora, den 2. marts 1892. Søren Dahl Knudsen er, jf. kirkebogen for Lillevorde 1892

Page 2: 00026-Soren Dahl Knudsen

Side 2

1915, side 60-2, udlagt som barnefader, og det fremgår videre af kirkebogen, at de trolovede

blev gift den 10. november 1892.

Det kan heraf udledes, at Søren Dahl Knudsen og Else Thygesen i hvert fald har kendt

hinanden og formentlig været kærester siden før sommeren 1891, hvor Thora blev undfanget.

Efter at de var blevet gift, boede de i et lille hus ved siden af Søren Dahl Knudsens fødegård,

og han beskæftigede sig som maltgører, da han passede et maltgøreri.

(Malt blev anvendt af landmændene til den hjemlige ølbrygning. Malten blev fremstillet af byg, der efter en opblødning i vand blev lagt til spiring på gulvet. Når spiringen var på det rette stadium, var omdannelsen til malt overstået og produktet blev tørret i en ovn (køllen). Maltgørerens løn bestod normalt i, at han beholdt en vis procentdel af den

malt, som han fremstillede af korn leveret af landmændene).

Søren Dahl Knudsen afleverede formentligt malten til Bryggeriet Urban i Ålborg, og det kom til

at gå rigtigt galt, da han altid fik rigeligt at drikke, når han var oppe og aflevere malten. Han

havde også altid spiritus med hjem, og det førte til, at der altid skulle drikkes, når der kom

gæster, hvilket efterhånden tog overhånd.

Familien flyttede derfor fra Lillevorde til Østerengen, Storvorde, mellem 26. december 1893 (Deres datter Mette Kirstine Knudsen(13) blev født denne dato i Lillevorde, jf. Kirkebog for Lillevorde 1892-1915, side

64-9) og 14. februar 1895 (Deres datter Ane Knudsen, blev født denne dato i Storvorde, jf. Kirkebogen for

Storvorde 1892-1913, side-70-3). I Storvorde var Søren Dahl Knudsen parcellist, jf. registreringen i

Kirkebogen vedr. Ane Knudsens fødsel.

(Parcellist, oprindelig en bruger af en parcel, dvs. et jordstykke udskilt fra et større landbrug, fra 1800-t. almindelig betegnelse for en landbruger, hvis jordtilliggende var mindre end et gårdbrug, men større end en husmandslod).

Hvor længe de boede i Storvorde vides ikke bestemt, men den 21. februar 1899 (Deres datter

Nielsine Knudsen blev født denne dato i Oppelstrup, jf. Kirkebogen for Gunderup 1899-1904 side 61-7) boede de i

Oppelstrup, hvor Kirkebogen har registreret Søren Dahl Knudsen og hustru som værende

husmandsfolk.

De havde en lille ejendom på ca. 1 tønde land jord, hvor de havde et par grise og dyrkede

kartofler. Søren Dahl Knudsen havde desuden en mælkerute, men det var svært at få pengene

til at slå til, da han brugte mange penge på kortspil i Ålborg. De var derfor nødt til også at

samle køkkenaffald hos herskabsfolks huse.

Hvor længe de boede i Oppelstrup ligger ikke fast, men de boede her fortsat den 12. marts

1908 (Deres søn Otto Dahl Knuden blev født i Oppelstrup den10. februar 1907 og døbt den 12. marts 1908, jf.

Kirkebogen for Gunderup 1904-1912, side 7-20).

De flyttede efterfølgende til Lindholm, hvornår det præcist var vides ikke, men de boede i

Lindholm den 2. september 1912 (Deres yngste søn, Jens Peter Dahl Knudsen, blev født den 2. september

1912 og døbt den 22. marts 1914, jf. Kirkebog for Nørre Sundby 1910-1916, side 18-29, og her er bopælen registreret som værende Lindholm By, Sundby Sogn, Kær Herred) og (Deres datter Elna Sørine Knudsen blev konfirmeret den 3.

oktober 1915 i Lindholm, jf. Kirkebog for Nørre Sundby 1917-1922, side 156-5.) Ifølge Folketællingslisten

1916 for Sundby Kirkedistrikt boede de ligeledes i Lindholm den 1. februar 1916.

Hvor længe de boede i Lindholm er usikkert, og om de fortsat boede her, da deres søn Thyge

blev konfirmeret i 1919 er ikke umiddelbart til at se, da der blot står Sundby i Kirkebogen. (Deres søn Thyge Hansen Knudsens blev konfirmeret den 12. oktober 1919, jf. Kirkebog for Nørre Sundby 1917-1922, side 157-5 og bopælen er nævnt som Sundby).

De flyttede senere til Petersborgsvej 24, (den eneste vej med det navn i området er beliggende i Ålborg),

Page 3: 00026-Soren Dahl Knudsen

Side 3

det er ikke klart, hvornår de flyttede hertil, men af folketællingslisten 1925 for Hvorup sogn

fremgår det, at de boede på Petersborgvej 24 (heraf kan det jo udledes, at der også er en Petersborgvej i

Nørre Uttrup, da det af overleveringen fremgik, at de boede i Nørre Uttrup).

De boede i hvert fald på Petersborgvej 24 til efter 1925, hvor deres søn Helge Dahl Knudsens

konfirmation blev fejret der.

Mens de boede i området ved Ålborg, arbejde Søren Dahl Knudsen som arbejdsmand på en

tømmer- og trælasthandel hos Brødrene Bentzen, hvor han var i mange år.

Kilde: Overleveret af barnebarnet Else Pedersen, datter af Mette Kirstine Pedersen(13)

Verificeret i Kirkebøger og Folketællingslister fra Lillevorde, Storvorde og Gunderup og Sundby, Hvorup.

Page 4: 00026-Soren Dahl Knudsen

Side 4

No. 26

Kirkebog – fødsel og dåb

Kirkebog - fødsel og dåb - Lillevorde 1837-1870 - side 62 og 63/ 1869 nr. 1

Forstørret venstre side med fødsels- og dåbsregistreringen

Forstørret højre side med Fadderne

Page 5: 00026-Soren Dahl Knudsen

Side 5

No. 26

Kirkebog – konfirmation

Kirkebog-Konfirmation-Lillevorde 1871-1891-side 172-1. april 1882-2

Forstørret tekst med Sørens registrering

Forstørret tekst - Faddere

Page 6: 00026-Soren Dahl Knudsen

Side 6

No. 26

Kirkebog – vielsen

Kirkebog 1892-1915 for Lillevorde vedr. vielser - side 159-3

Kirkebogen i forstørret tekst for første halvdel

Kirkebogen i forstørret tekst for anden halvdel

Page 7: 00026-Soren Dahl Knudsen

Side 7

No. 26

Forskellige billeder

Page 8: 00026-Soren Dahl Knudsen

Side 8

No. 26

Forskellige billeder

Page 9: 00026-Soren Dahl Knudsen

Side 9

No. 26

Forskellige billeder

Page 10: 00026-Soren Dahl Knudsen

Side 10

No. 26

Amt, Herreder og Sogne

Født i Lillevorde, hvor de boede en periode umiddelbart efter brylluppet. Flyttede derefter til:

Storvorde ca. 1894 Oppelstrup, Gunderup ca. 1899 Lindholm ca. ca. 1912 Nørre Uttrup, Petersborgvej 24, ca. 1916

Page 11: 00026-Soren Dahl Knudsen

No. 26Eftertavle for forældrene

Niels Hansen Knudsen (nr. 52) og Mette Kirstine Knudsen (nr.53)

Børn

1) 3) 5) 7)

Hans Knudsen Lars Adam Knudsen Karen Knudsen Ane Kirstine Knudsen

* 08-06-1859 * 21-02-1863 * 22-08-1866 * 22-04-1873

† † † 10-05-1868 †

G 09-12-1881 med G 29-09-1887 med G 15-11-1895 med

Christine Knudsen Kirsten Marie Knudsen Peder Martinus Larsen

* 20-07-1861 * 30-11-1867 * 25-02-1864

† † †

2) 4) 6)

Karen Knudsen Jens Peter Knudsen Søren Dahl Knudsen(26)

* 26-03-1861 * 19-12-1864 * 22-03-1869

† 31-12-1861 † 18-12-1865 †

G 10-11-1892 med

Else Dahl Knudsen(27)

* 11. april 1871

Børnebørn

1) 3) 6) 7)

Else Knudsen Lars Søndergaard Knudsen Thora Knudsen Lars Pedersen Larsen

* 14-01-1882 * 14-11-1887 * 19-07-1903 * 22-11-1896

† † † †

Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Mette Kirstine Knudsen(13) Niels Knudsen Larsen

* 16-03-1883 * 10-10-1888 * 05-10-1893 * 20-12-1897

† † † 07-07-1940 †

Mads Vognsen Knudsen Mette Kirstine Knudsen Ane Knudsen Johanne Martinus Larsen

* 02-11-1884 * 18-01-1890 * 14-02-1895 * 16-08-1899

† † 01-04-1890 † †

Agnes Elisabeth Knudsen Nielsine Knudsen Marthilde Kjerstine Larsen

* 12-04-1887 * 21-02-1899 * 21-02-1903

† † 06-03-1981 †

Mette Kirstine Knudsen Elna Sørine Knudsen Ebba Marie Larsen

* 25-01-1890 *22-10-1901 * 20-11-1906

† †

Hansine Knudsen Niels Dahl Knudsen

* 22-05-1898 * 30-10-1903

† †

Karen Johanne Knudsen Thyge Hansen Knudsen

* 09-05-1901 * 30-07-1905

† †

Otto Dahl Knudsen

* 10-02-1907

Helge Dahl knudsen

* 17-11-1911

Jens Peter Knudsen

* 02-09-1912

Side 11

Page 12: 00026-Soren Dahl Knudsen

Oldebørn

1) 3) 6) 7)

(Mads og Karen Knudsen's) Se mere fra denne gren under

nr. 13 Mette Kirstine Pedersen

Niels Knudsen

* 23-11-1909

Marie Knudsen

* 04-09-1908

Side 12