1. Životopis - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: otpornost...

of 21 /21
prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.građ. redovni profesor u trajnom zvanju Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek Crkvena 21 31000 Osijek 1. ŽIVOTOPIS Rođen sam 4. listopada 1956. godine u Banja Luci gdje završavam osnovnu školu i gimnaziju. Diplomski studij sam završio na konstruktivnom usmjerenju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine, a poslijediplomski 1985. godine. Doktorsku disertaciju radio sam na University of Illinois u Urbana-Champaignu, SAD, kao Fulbright-ov stipendist, a istu obranio u srpnju 1989. na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Po diplomiranju sam radio u Institutu za potresno inženjerstvo i konstrukcije u Banja Luci od 1980. do 1991. godine na različitim radnim mjestima: istraživač suradnik, samostalni istraživač, stručni savjetnik i rukovoditelja Biroa te Direktor Instituta od 1989 do 1991. godine. U rujnu 1991. godine odlazim u SR Njemačku gdje živim i radim kao inženjer- statičar do 1996. godine u "Phillip Holzmann" A.G. u Frankfurktu na Majni i u "Ing.-Büro für Tragwerksplannung" u Hanauu na Majni, SR Njemačka. Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku radim od 1993. godine prvo kao gostujući, a od 1996. godine kao stalni djelatnik. Bio sam Predstojnik katedre za teoriju konstrukcija, Prodekan za nastavu 1998.-2000. godina, Dekan od 2000. do 2008. godine, te Predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku od 2007.- danas. Ovlašteni sam revident za mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija od 1998., te Ovlašteni inženjer za građevinarstvo od 1999. godine. Ekspert Ujedinjenih nacija za područje potresnog inženjerstva agencije UN/TARFO iz Ženeve sam od 7. listopada 1991. godine. U zvanje docenta za predmete Tehničke mehanike biran sam prvi put 1990. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku biran sam u zvanje docenta 1993. godine, 1999. godine u zvanje izvanrednog profesora, u zvanje redovitog profesora 2003. godine te redovitog profesora u trajnom zvanju 2006. godine. Predajem na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studija na Građevinskom fakultetu Osijek kolegije iz područja Mehanike krutih i deformabilnih tijela i to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata, Analiza naprezanja i nosivosti konstrukcija, Modeli nelinearnog ponašanja gradiva i konstrukcija te Dinamika konstrukcija II. Bio sam voditelj na više diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Vodio sam šest međunarodnih i devet domaćih znanstvenih projekata te aktivno sudjelovao u sedam znanstvenih domaćih i međunarodnih projekata. Autor sam ili koautor na više znanstvenih i stručnih radova i to: autorske knjige (3), poglavlja u knjizi (3), znanstveni radovi u drugim časopisima (12), ostali radovi u drugim časopisima (2), plenarna izlaganja (1), objavljena pozvana predavanja na skupovima (3), znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom (53), drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (24), radovi u zbornicima skupova bez recenzije (3), sažeci u zbornicima skupova (2) i

Upload: others

Post on 31-Aug-2019

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.građ. redovni profesor u trajnom zvanju Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek Crkvena 21 31000 Osijek

1. ŽIVOTOPIS Rođen sam 4. listopada 1956. godine u Banja Luci gdje završavam osnovnu školu i

gimnaziju. Diplomski studij sam završio na konstruktivnom usmjerenju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine, a poslijediplomski 1985. godine. Doktorsku disertaciju radio sam na University of Illinois u Urbana-Champaignu, SAD, kao Fulbright-ov stipendist, a istu obranio u srpnju 1989. na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Po diplomiranju sam radio u Institutu za potresno inženjerstvo i konstrukcije u Banja Luci od 1980. do 1991. godine na različitim radnim mjestima: istraživač suradnik, samostalni istraživač, stručni savjetnik i rukovoditelja Biroa te Direktor Instituta od 1989 do 1991. godine. U rujnu 1991. godine odlazim u SR Njemačku gdje živim i radim kao inženjer-statičar do 1996. godine u "Phillip Holzmann" A.G. u Frankfurktu na Majni i u "Ing.-Büro für Tragwerksplannung" u Hanauu na Majni, SR Njemačka. Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku radim od 1993. godine prvo kao gostujući, a od 1996. godine kao stalni djelatnik. Bio sam Predstojnik katedre za teoriju konstrukcija, Prodekan za nastavu 1998.-2000. godina, Dekan od 2000. do 2008. godine, te Predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku od 2007.- danas. Ovlašteni sam revident za mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija od 1998., te Ovlašteni inženjer za građevinarstvo od 1999. godine. Ekspert Ujedinjenih nacija za područje potresnog inženjerstva agencije UN/TARFO iz Ženeve sam od 7. listopada 1991. godine.

U zvanje docenta za predmete Tehničke mehanike biran sam prvi put 1990. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku biran sam u zvanje docenta 1993. godine, 1999. godine u zvanje izvanrednog profesora, u zvanje redovitog profesora 2003. godine te redovitog profesora u trajnom zvanju 2006. godine. Predajem na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studija na Građevinskom fakultetu Osijek kolegije iz područja Mehanike krutih i deformabilnih tijela i to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata, Analiza naprezanja i nosivosti konstrukcija, Modeli nelinearnog ponašanja gradiva i konstrukcija te Dinamika konstrukcija II. Bio sam voditelj na više diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Vodio sam šest međunarodnih i devet domaćih znanstvenih projekata te aktivno sudjelovao u sedam znanstvenih domaćih i međunarodnih projekata. Autor sam ili koautor na više znanstvenih i stručnih radova i to: autorske knjige (3), poglavlja u knjizi (3), znanstveni radovi u drugim časopisima (12), ostali radovi u drugim časopisima (2), plenarna izlaganja (1), objavljena pozvana predavanja na skupovima (3), znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom (53), drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (24), radovi u zbornicima skupova bez recenzije (3), sažeci u zbornicima skupova (2) i

Page 2: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

2

neobjavljena sudjelovanja na skupovima (14). Suvlasnik sam jednog međunarodnog patenta. http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=203790 Sudjelovao sam u realizaciji više primijenjenih istraživačkih projekata s ciljem utvrđivanja stanja građevinske konstrukcije, građevinskih projekata konstrukcije (statika) te revizija građevinskih projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti. Tijekom 1982. godine boravio sam dva mjeseca na University of California u Berkeleyu, SAD potpomognut stipendijom UNESCO ( RER 12/79 ). Stipendiju (JICA) od Vlade Japana dobio sam 1984. godine te boravio 4 mjeseca na International Institute of Seismology and Earthquake Engineering u Tsukubi u Japanu. Fulbrightovu nagradu za mlađe istraživače u trajanju od devet mjeseci sam koristio u akademskoj 1988./89. na University of Illinois u Urbana-Champaignu, IL., SAD za dovršenje doktoske disertacije. Dobitnik sam više pojedinačnih stipendija za izradu međunarodnih projekata i prisustvovanje međunarodnim konferencijama. Član sam Matičnog odbora za polje arhitekture, građevinarstva i geodezije od 2009. godine te Međunarodnog povjerenstva za ocjenu slovenskih nacionalnih projekata iz područja graditeljstva od 2008. godine. Član sam Uredničkog odbora, a osam godina sam bio Predsjednik Savjeta časopisa tehničkih fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayer “Tehnički vjesnik” koji se citira u SCI-Web of science (A baza). Pridruženi sam član radne grupe ISO/TC/WG1 ISO 3010-Seismic actions on structures od 1996. godine. Pri Hrvatskom zavodu za norme (HZN) sam član u više tehničkih odbora za prilagodbu europskih normi na hrvatske prilike i to kao član u odborima TO548- Konstrukcijski eurokodovi, TO 548/PO1-Djelovanja, TO548/PO8-Potres te TO551-Gradnja. Predsjednik sam slijedećih odbora: RS1-Nacionalni dodaci i RS3-Djelovanja. Član sam više domaćih i stranih udruga kao što su: DGIO-Društvo građevinskih inženjera Osijek gdje sam Potpredsjednik, IABSE - Međunarodna udruga za mostove i konstrukcije u Zürichu, EERI - Istraživački institut za potresno inženjerstvo iz Berkleya, NAFEMS - Međunarodna udruga za numeričku analizu, Engleska, DGKH - Društvo građevinskih konstruktora Hrvatske, DGIH - Društvo građevinskih inženjera Hrvatske, HDM - Hrvatsko društvo za mehaniku. Dužnost predsjednika Društva za potresno inženjerstvo Republike Bosne i Hercegovine obnašao sam od 1988. do 1991. godine, a tijekom duljeg perioda bio sam i član predsjedništva Društva građevinskih konstruktora BiH. Član sam Udruge bivših studenata Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu AMCA-FA od 1998. godine gdje sam bio član Predsjedništva tijekom dva mandata.

Hrvatski sam državljanin, Hrvat po narodnosti, oženjen i otac troje djece. Potpuno vladam engleskim i njemačkim jezikom, a s više drugih jezika se služim.

U Osijeku, 04.11.2011.

Page 3: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

3

ZNANSTVENI I DRUGI PROJEKTI

(KRONOLOŠKI; VOĐENJE I SUDJELOVANJE; IZVOR FINANCIRANJA) A2.1. Voditelj međunarodnog projekta

A2.1.1.Yang J., Sigmund V., Seizmička mikrozonacija primjenom metode slučajnog dekrementa, YU-USA Joint Board, University of Maryland, USA, Sarajevo, 1991. Godine (usvojeni projekat obustavljen radi rata). A2.1.2. Sigmund V., Fischinger M. Uvođenje EC8, zajednički Hrvatsko-Slovenački projekat, 1999.-2001. A2.1.3. Sigmund, V., Sozen, M.A., An evaluation of performance-based design procedures, COBASE Project Development and Initiation Grants For Collaborative Research with Central/Eastern Europe and the Newly Independent States, The National Academies of USA, 2000. A2.1.4. Sigmund V., Fischinger M. A/B zidovi u potresnim područjima, Hrvatsko-Slovenski skupni projekt, 2001-2002 A2.1.5. Sigmund, V., Fischinger, M. Suvremeni proračun a/b zidova u seizmičkim područjima, Hrvatsko-Slovenski skupni projekt, 2002-2005. A2.1.6. Sigmund, V., Fischinger, M. Tehnologije za procjenu seizmičke odpornosti i ojačanja postojećih armirano betonskih konstrukcija, 2006-2008. A2.2. Voditelj domaćeg projekta

2.2.1. Sigmund, V. Kao glavni istraživač Seizmički proračun okvirnih konstrukcija s ispunom, projekt MZOŠ, 2007.- 2.2.2. Sigmund, V.-kao glavni istraživač Seizmički proračun a-b konstrukcija sa zidovima prema željenom stupnju ponašanja, projekt MZT, 2002-05. 2.2.3. Sigmund V.-kao glavni istraživač Usporedba seizmičkog proračuna objekata visokogradnje prema hrvatskim (HRN) i europskim (EC8) normama, Pr. Br. 149160, 1998-02. 2.2.4. Sigmund V., Lakić M., Metoda slučajnog dekrementa u cilju bezrazornog utvrdjivanja stanja konstrukcija, SIZ znanosti “ENERGOINVEST”, Sarajevo, 1990. 2.2.5. Sigmund V., Metodologija procjene seizmičke povredljivosti postojećih zgrada, Međurepublički projekt pod vodstvom IZIS-a iz Skopja, SIZ znanosti BiH, 1987. 2.2.6. Sigmund V., Muminagić N., PSD testovi radi utvrdjivanja granične nosivosti armirano betonskih konstrukcije nuklearne elektrane, SIZ znanosti BiH, 1987. 2.2.7. Sigmund V., Utjecaj nekonstruktivnih elemenata na horizontalnu stabilnost zgrada, Međurepublički projekt pod vodstvom IZIS-a iz Skopja, SIZ znanosti BiH, 1990. god. 2.2.8. Sigmund V., Lakić M., Procjena stanja dalekovodnih stupova metodom slučajnog dekrementa, SIZ-a znanosti “Energoinvest”, 1989. 2.2.9. Sigmund V., Utvrdjivanje seizmičke stabilnosti zasuna za nuklearne elektrane, istrazivački projekat za ITEN,

Page 4: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

4

“Energoinvest”, Sarajevo, 1989.

A2.3. Aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata

2.3.1. Sigmund, V. -kao istraživač suradnik i Brana, P. kao glavni istraživač Odabir optimalnih tehnologija saniranja nosivih konstrukcija, projekt MZT, 2002/05. 2.3.2.Sigmund V. -kao istraživač suradnik I Takač, S. kao glavni istraživač Teorijski i eksperimentalni doprinos spoznajama reoloških svojstava drvenih i spregnutih konstrukcija drvo-beton, Pr. Br. 149120, 1997/99. 2.3.3. Muminagić N., Sigmund V. Efekti specijalnih opterećenja na okvirne mostovne konstrukcije, znanstveno-istraživački projekat, SIZ nauke BiH I ŽTO Sarajevo, 1982-86. 2.3.4. Pržulj M., Lakić M., Sigmund V., Ocjena stanja mostova sa aspekta dinamike i zamaranja, SIZ znanosti BiH, 1990. 2.3.5. Sigmund V., Mačkić N. Primjena betona visokih marki u gradjevinarstvu, prijedlog istraživanja, Gradjevinski fakultet Mostar. 2.3.6. Sigmund V., Hadžović H., Aktivne i pasivne metode za disipaciju seizmičke energije, SIZ znanosti BiH, 1991. 2.3.7. Sigmund V., Milašinović D., Ponašanje visokih brana pri djelovanju potresa, SIZ znanosti BiH, 1991.

Page 5: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

������������������� ������������������������� �!"#�$ %&�""'()*+,)-"./0�1"23"#0%�/&�"()44�56789:;<=><?@AB=>CDE>F9BGHIG@H>7><?@AJA>CDE>>K?H?;8I=?A>:HL9IA>7>L:7BAM>NH;9OA;AMH>CPQE>R;8HGA>:HL9IA>7>L:7BAM>NH;9OA;AMH>CQE>>FG=?H:?H>AJGHBH?@H>CPE>RS@HIG@=?H>O9JIH?H>O:=LHIH?@H>?H>;<7O9IAMH>CDE>K?H?;8I=?A>:HL9IA>7>JS9:?ATAMH>;<7O9IH>;>M=U7?H:V:=TV>CWDE>X:7BA>:HL9IA>7>JS9:?ATAMH>;<7O9IH>;>:=T=?JA@9M>CQYE>ZHL9IA>7>JS9:?ATAMH>;<7O9IH>S=J>:=T=?JA@=>CDE>[H\=TA>7>JS9:?ATAMH>;<7O9IH>CQE>>]=9S@HIG@=?H>;7L@=G9IH?@H>?H>;<7O9IAMH>CPYE>>X:7B=>I:;8=>:HL9IH>CDYE>FH8=?8A>CPE>>9U=?@=>LA;=:8HTA@H_>MHBA;8H:;<A>A>LAOG9M;<A>:HL9IH>CQDE>5 ��6789:;<=><?@AB=>�5ab5cdefghij5kflmflfn5ohpqrgej5stfehqhln5cflhuhij5ohghvfn5khwxryz{hij5|{zghqhlb5]H}A>O:IA>D~>B9LA?H>IA;9<9}<9G;<9B>9S:HJ9IH?@H>B:HU=IA?H:H>7>R;A@=<75b5�wh�dx5�5�lf�d{hgwxh5�fxrt�d�5�wh�dxj5����5�qzgzplf�h�f�b55�b5cdefghij5kflmflfn5ohpqrgej5stfehqhln5cflhuhij5ohghvfn5khwxryz{hij5|{zghqhln5crtfmehij5cdgwrlb5QW>B9LA?H>IA;9<9}<9G;<9B>9S:HJ9IH?@H>B:HU=IA?H:H>7>R;A@=<75b5�wh�dx5�5�lf�d{hgwxh5�fxrt�d�5�wh�dxj5���a5�qzgzplf�h�f�b55�b5ohpqrgej5stfehqhlb5�;O9:=LSH>;=AJMAN<9B>O:9:HN7?H>9S@=<H8H>O:=MH>�ZF>A>���5b5�wh�dx5�5�lf�d{hgwxh5�fxrt�d�5�wh�dxj5���a5�qzgzplf�h�f�b5 5��F9BGHIG@H>7><?@AJA>�5ab5ohpqrgej5stfehqhln5�rt�fvj5�{h�fn5cf�zvd{hij5�rl�h�fb5��6��[>D�>�?8=:?H8A9?HG>�=?TMH:<>�>6�8=:>8=;8>T9MOH:A;9?>9�>?7M=:ATHG>H?L>=�O=:AM=?8HG>:=;7G8;5��5����o5�5�rlzydfg5ylzplfq5wdhwqh�5�dw�w5zg5l��5mdflhgp5 fttw��fqrw5���5wyd�hqdg5�5�zqmdwrldj5¡b5n5�¢fref�j5£¢b5�rlb�b5of�tf¤5n5¥flhw5�5��¦j5�zqqhwwflhf�5f5§�gdlphd5¦�zqh©rdj5���ab5o�lb5�aª����b55�b5ohpqrgej5stfehqhln5�rt�fvj5�{h�fn5cf�zvd{hij5�rl�h�fb5��6��[>D�>�?8=:?H8A9?HG>�=?TMH:<>�>Z=O9:8>9?>?7M=:ATHG>M9L=GA?B5��5�¦c«o5�5�¬­®�°±²�°³µ¶­·¹­�º»­»·¶»­�¼½¼¾½±®µ­²½¿­�À�Á½·­�µ­Â±¶­ ÃÄ°°ÄÅÆ°°Ç··ÈÉÊʼ½¼Ä½µ¼Äǵʾ½·­Àµ­Â±¶­Ë­Ì·±µÍÅÆγÏÆÐȵ½»·Í·µÌ

Page 6: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

����������������� ������ ������������������������������������������� ��� ���������!"����#�� �� �$���%&&&�����%&&'%()�*���# ����+���� ���,-./01-23456-73-,896:;5-<9=7>[email protected]=@I7@=5����������J��������������������������J���� ���#���������$������#�������#�+�� �%(�K���� ����L�������������������M�N��������������������������J���� ���#���������$������#�������#�(OPQ�����(OQ'%(R� ST898C7U58V-=943UV-@-4=@WVG-X9C3DVCVG9-S(�����Y����Y����Z[���\��Y��Z]��\�]����Z��# ����+���� ���25I>98VI96-_=3D5=7V5C-3E-29C38=:-9C-B5?@V=54-E3=-7>5-.5VCGVI-B5CVC798I5-5=VEVI97V38���abcdefgehijbkdeghlhmdndkoibdpqkorsfdehfnkptekhobcdefgechungsvobonhwibsfevexonhshykejbgs�z{�%&((��%Z%R*|%P&�N��������N���N\��}�������Y�����%�~�� ������}�Z}�#�Y�\������Y��Z��# ����+���� ����=9�83C7-D36VG5=9-9=GV=98V>-U69A8VG9-@-�5738CAVG-A38C7=@AIV�9G9����rn�biednr����%&(&��RZ�(*|�%(�N��#��������������Y�����*��������������Z��# ����+���� ��Z!�����'+����Y�\����}��0CVW@=98�5-AU96V7575-UVC3A3W-3�=9;3U98�9-@-5@=3DCA3G-3�=9;3U83G-D=3C73=@���a�������h���w���hqha��������h����aa��z��%&&P��(Z*O|))�N��#��������������Y�����)�~����\���Y�}�Z��# ����+���� ����7U=�VU98�5-63A9IV�5-3�75�58�9-89-A38C7=@AIV�V-4V89GVXAVG-G�5=58�5G���a�������h���w���hqha��������h����aa��z��%&&P��(Z(R|%)�N��������N���N\��}�������Y�����Q�L���������� ��Z��# ����+���� ��Z[���\��Y���23456V=98�5-X56VX8V>-3AUV=9-C9-;V498VG-VCD@83G����rn�biednr����%&&P��)Z*(R|*%��������������Y���������Y��\�M����Z��# ����+���� ��Z��# �����Y�����25734363WV�5-;9-V4587VEVA9IV�@-3�75�58�9-A38C7=@AIV�5-89-3C83U@-4V89GVXAV>-G�5=58�9���a�������h���w���hqha��������h����aa��z��%&&P��)Z%O|*Q�������������Y�����R�~�� ������}�Z��# ����+���� ���.@D5=D3;VIV�9-G34968V>-34W3U3=9-CD5A7=9685-9896V;5���abcdefgehijbkdeg�z��%&&R��(�%Z(R|%Q�N��������N���N\��}�������Y�����P���# ����+���� ��Z]��}����Y���Z����������Z��Y��\�M�������2<B�F, -20/< ��¡-01-�¢<-BF-£,  -.<�.2�F-B<._0�.<���abcdefgehijbkdeg¤h�dndkoibdpqkorsfdehfnkptekhobcdefgechungsvobonhwibsfevexonhshykejbgs�¥�%&&%��('%Z*'(*�������������Y�����O���# ����+���� ��Z]��}����Y���Z�����\� ��������56V859=8V-34W3U3=-A38C7=@AIV�9-4VG58;V38V=98V>-D=5G9-¢B_-V-<F{����rn�biednr����%&&%��(Z('()�������������Y�����(&���# ����+���� ��Z���}��'~�������L��}���Z]��}����Y���Z�����\� ��������CD3=54�9-D=VG�585->=U97CAV>-D=3DVC9-V-<@=3A349-{����rn�biednr����%&&&��RZ*RO'*PO�N��������N���N\��}�������Y�����((���# ����+���� ��Z��# ���������Z¦�����Y�\��Y���� /-_B0F<..|-CVC75G-�5E7V85-V-585=W57CAV-3D=9U4985-W=948�5���abcdefgehijbkdeg¤h�dndkoibdpqkorsfdehfnkptekhobcdefgechungsvobonhwibsfevexonhshykejbgs�§�%&&&��*')Z(*'(P�N��#��������������Y����� S©ª«S¬­®S°±²³©µ¶©S·©µ³«©S¹º¹»º­ª²©®º¼©S½S¾ºµ©S²©¿­³© ÀÁ Á¬Â¯ÃÄÅÆƹº¹Áº²¹Áòƻºµ©½²©¿­³©Ç©È­²É¬ÂÊ°ËÂÌIJºÉ²È«

Page 7: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

������������� ������������������������������������� ��!���� ��"������������������� ���##�$%&'()*(+,-%.'(*+/+0'1'.2,%'34.256)'(+)1.37(.+2%&'()*(&+81*692%21+:,%6)(9(;21+6+<.(-%*6��=�>�??@A����B�C��DB�?�>E�FGHI�A�� �JK ��L����M�N��"�M�"O���P� ��� ����J������������ �����C�Q �GRH�S���RT���U�M�N���N�L��������� �������!�N�V��P����##�W51X%,('15��=Y�>�ZZZA�����C�[?\B]ZD�> ��_��FG���A�������������� �����C�I�S��aI���C��������������U���!�M�� ����L���������������� ��!���M�L�� ������L��!���� ��"�������##�W51X%,('15��bc�>�?@@A���\C��D?B�d��> ��_��FG���A�� �JJ�L��������VL�O�����J������������ �����C�QRH_�S��e��_R�������������M�L������L�V��"�"�N�f�N���"� ��������� ��"������##�g5,12.*3+h56;2,3+01+i%&1'(*64+j3h56k'(l1+:91,3'.*(+m53h�#�n�H�S�����T��>���A��� �HRF_��o�R�p�q�H�GF_R���rGHR�E���Is��_�B�tR��u�v��� �HRF_��o�R���ZZ@��>w I��R�w�I�H�TI�IRxT�H TI�����E�FGHI�A�� �JJK���NL�������VN�������M�N�������� �"��N����J����y� T�r��zH�v�C��������� �����C�{IG��I���zH�_���|�}������L�~N�L"����������!��~�� ���O��������������� �M��� �O�����O�M �##�j53l%%h('�.+38+2&%+:93,%'(14�171'+�35*.&37.+3'+jm:�+�%2&3h393�(%.�#�a�T�����t��C��G�������>���A���T�x T���p�ayy����HI��FG��R���T�x T���C��Iw��G�IG�R����vs�GIvG��I����HI�F�G��R���T�x T�����ZZ�B�ZZD���d\B�\d�>wREH�R�w�I�H�TI��I����R���IvIE�T��RxT�H TI����A�������������� �����C�o�����tIG��C�y� T�r��zH�v�C��G��S����I�FC�QRH_�S��e��_R��|���~U������|��KU��~|���~�~U���##���+:�i73.(6i/+m16�%5*.h�'1i(*+6'h+�5.l&6%22%56'�.i%..6'�%'�#���������I�Q�I� I��>���A������s���H�v��F_��p�Q�I� I���R��������� �zFG���IGF������ZZD���\BD]�>wREH�R�w�I�H�TI��I����R���IvIE�T��RxT�H TI����A���D��zH�_RH�S���R��F �HC��������� �����C�zH�_RH�S���I�����!��KLM����MO������� �������!��~N�L"����������!��|�"�����  ��������¡�U����� ��"���N�����!�M �##�¢'h+£'2%5'12(3'19+l3'�5%..+3'+.26h(%.+('+1'l(%'2+.256l265%.+/+753l%%h('�.�#������y��C��Iv_���{��>���A��zFG��x� �p��¤ ¤E��Ivs¤v� ��¤HI�F¤G���a�v� G��R����vs¤GIvG��I���ZZ���]�\B]�]�>wREH�R�w�I�H�TI��I����R���IvIE�T��RxT�H TI�����E�FGHI�A�� �JJ¥��� �N������M�N��"�V���������� �"��N�� ���f"���¦���¦�J����§� ������T�C��������� �����C�n���S��R_R��~�|©�|��KU�Kª��|�KU�«��|U~©��K�~©��ªK��UKU©�U~|��|U|©«����Kª��Uª�©©~����}� ª�|�~�� ##� ¬<­®$�� $g+ �­®<j�° + ±< ¬�®� ±�+ < + �°®$g²­°³�+� W£��®£W�#�y��IHF_���s�� �>���A���s�����_IR�T��p�� ���vIR����FFRv��G�R��R����Gsµ��_I���II������Z�Z��DZ?B�BDZ?B@�>w�I�H�TI��I����R���IvIE�T��RxT�H TI�����E�FGHI�A������tI�H�����HR��C�o�GI¶I����s��FGRwsC��������� �������K N��������L������"����L�V"�!���V����L���������·���O���N���� �� �"������������������M������P��!��L��������##�¹35'(*+51h3,1+$5%º%�+.6.5%21+g5,12.*3�+h56;2,1+01+i%&1'(*6�#�oRrT�_B§ I������T���>���A���F�TI_�p�q�H�GF_R���rGHR�E���Is��_����Z�Z��\DB\@�>w�I�H�TI��I����R���IvIE�T��RxT�H TI�����E�FGHI�A���D���������� �����C��GRrIH�S���T��T�v�C�oRrT�_B§ I������T���� J»¼½¾J¿ÀÁJÂÃÄÅƼÇÈɼJÊ˼ËÈÇƾ˼JÌÍÌÎÍÀ½Å¼ÁÍϼJÐJÑÍÈǼJżÒÀƼ ÓÔÂÂÔÕÖÂÂ×ÇÇØÙÚÚÌÍÌÔÍÅÌÔ×ÅÚÎÍÈǼÐżÒÀƼۼÜÇÀÅÝÕÖ¿ÃÞÖßØÅÍËÇÝÇÅܾ

Page 8: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

����������������� ��� ��������������������������������������������������������� ��!����"#����#�"���$%&'()*+�,+-%+.�/0&121�3-&+45�,%*'467+8%�9�,:;;5�,%<'467+%7�:))6<+%=+67�>6&�;%&=-?0%*'�;7@+7''&+7@5�ABCB1�DEFGCGDEFGH�/I&'4%(%78'5J'K07%&647%�&'<'7L+8%56M8%(.8'7+�&%45L7%7)=('7+21��E1�N+@J0745�O.%4+J+&P�,.+7%&+Q5�O8'&%7P�N+@J0745�R(67*61���������� ����S�T�������������UV�����U� �������UWT����U�����"���XYZY[�"\]_ab]\cde�b]fg]�a�h\]gc][�ije\bag�\]ke][�!blam]�Z���n0o+Q5�p0q*6�/0&121�r64@6&+<%5�s&7%�$6&%�9�t7+('&L+='=�s&7'�$6&'5�$&%K'(+7)*+�>%*0.='=�r64@6&+<%5�ABCB1�uECGuuA�/I&'4%(%78'5J'K07%&647%�&'<'7L+8%56M8%(.8'7+�&%45L7%7)=('7+21��u1�N+@J0745�O.%4+J+&P�R6(*+Q5�v0&*6P�,%=6q'(+Q5�w0&K+<%1��xyz{|}~{������}yz}�}����{�~{�{����}��}����x�}|�y��}����~}yz���~����"���XYZY�"\]_ab]\cde�b]fg]�a�h\]gc][�ije\bag�\]ke][�!blam]�Z���n0o+Q5�p0q*6�/0&121�r64@6&+<%5�s&7%�$6&%�9�t7+('&L+='=�s&7'�$6&'5�$&%K'(+7)*+�>%*0.='=5�ABCB1�CuDGCuH�/I6)='&5J'K07%&647%�&'<'7L+8%56M8%(.8'7+�&%45L7%7)=('7+21��F1�N+@J0745�O.%4+J+&P�R6(*+Q5�v0&*6P�N+@J0745�R(67*61������������������ ��� ��������V��������� �������������������������������������������� ��!����"#����#�"���$%&'()*+5�,+-%+.�/0&121�3-&+45�,%*'467+8%�9�,:;;5�,%<'467+%�:))6<+%=+67�>6&�;%&=-?0%*'�;7@+7''&+7@5�ABCB1�DDHGCGDDHG��/I6)='&5J'K07%&647%�&'<'7L+8%56M8%(.8'7+�&%45L7%7)=('7+21���1�N+@J0745�R(67*6P��&%7%5�r'=%&P�N+@J0745�O.%4+J+&1���������S�T������������� ��� �������UWT����U������������������������������������������� ��!����"#����#�"���$%&'()*+5�,+-%+.�/0&121�3-&+45�,%*'467+8%�9�,:;;5�,%<'467+%7�:))6<+%=+67�>6&�;%&=-?0%*'�;7@+7''&+7@5�ABCB1�CuDuGCGCuDuGH�/I&'4%(%78'5J'K07%&647%�&'<'7L+8%56M8%(.8'7+�&%45L7%7)=('7+21��H1�N+@J0745�R(67*6P�,.+7%&+<5�O8'&%7P�N+@J0745�O.%4+J+&1������ �����V���U��� ������������������T��T���������������XYZY���r%&6(%5�,%&+%�/0&121�r&%@�9��')*'�(�)6*��0o'7��='<-7+<*��(�r&%L'5�ABCB1�ABGAB�/I&'4%(%78'5J'K07%&647%�&'<'7L+8%56M8%(.8'7+�&%45L7%7)=('7+21���1��%.J%75��%78%P�N+@J0745�O.%4+J+&1��{}y~}���z��}����}��}��{��|�~{y�y}���{�|���{���|xy�����d��#������\e __kabmc���NJ68('&5�¡(+<%�P�N6&+Q5�v0&+<%�/0&121�R%@&'M�9�s&6=+%7�N6<+'=��6>�,'<-%7+<)5�ABB�1�CG��/I&'4%(%78'5J'K07%&647%�&'<'7L+8%56M8%(.8'7+�&%45L7%7)=('7+21��CB1�,%=6q'(+Q5�w0&K+<%P�N+@J0745�O.%4+J+&P�R6(*+Q5�v0&*61��¢z{|}~{�����{y�}������y��|������y��|��}{|y�����d��#������\e __kabmc���NJ68('&5�¡(+<%�P�N6&+Q5�v0&+<%�/0&121�R%@&'M�9�s&6%=+%7�N6<+'=��6>�,'<-%7+<)5�ABB�1�CGH�/I&'4%(%78'5J'K07%&647%�&'<'7L+8%56M8%(.8'7+�&%45L7%7)=('7+21��CC1��%.J%75��%78%P�N+@J0745�O.%4+J+&1��|{�}��}�����{£��}�|���£{}��}��{�|���|�~{y���{|���{|������y�����ek_¤abm�e¥��d\f df\_c����6.%*5�¡(6�/0&121�,6)=%&5��¦�9�t7+('&)+=��6>�,6)=%&5�ABBH1�AD�GAuB�/I&'4%(%78'5J'K07%&647%�&'<'7L+8%56M8%(.8'7+�&%45L7%7)=('7+21��CA1�r'7%(%5�p%(6&+7P��%8&%J+5�§'-%=P�N<-J+45�$©7=-'&P�r'=&67+8'(+<5�,+&%P�:.'*)6()*+5�$&6L4'P�N+@J0745�O.%4+J+&1�����~}���}����|����|{���{|���}���� |�~{��|����|{y�}�£�z{��|����{~{��yª��|�������ije\bag�\]ke]�X«�abd_\b] aeb]¤bem�b]f¬be�cd\f¬bem�cgfh]�"\]_ab]\cde���b]fg]�a�h\]gc]�­"���XYY®���°0='q+Q5�N7'±%7%�/0&121� ²³µ¶·¹¶º»¼½¾³¿ÀÁ³¶ÂóÃÀ¿¾µÃ³¶ÄÅÄÆÅ ½³¹Ådz¶È¶ÉÅÀ¿³¶½³Ê¾³ ·ËººËÌͺºÎ¿¿ÏÐÑÑÄÅÄËŽÄËνÑÆÅÀ¿³È½³Ê¾³Ò³Ó¿½ÔÌÍÕ»ÖÍ×ϽÅÿԿ½Óµ

Page 9: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

�������������� ���� ����� ���� ������ ������������� ��������������� �!"� �����# �$ ����������� � ���#���%#���# �������������� ��&����'��� ������(������)�*�+$�����,��+ �)�*��$�����-����$��)�� �����# ��.��/�����0123451678974:;<1<86=8>34?@8A53BC5B3@<8DEC15@F85G36BHG8I4;:@1HG8J4K@<8L<17H8AM@C534:8D:@?@75<�NN�OPQRSPTQUVPTWXYZURPQU[UZXY\] V_U]XabcdeOfgXbhXYijklikjdYXmXnSVZRRoUPp_�N�q������r���!���&��/���������� ����s����/�������������t t�tt��!"� �����# �$ ����������� � ���#���%#���# �������������� ��&���� ��*��$�����-����$��)����#����r����)�u����$���/���#�����v9AD8AwD9I8IDxyAzIyvLzy{|8vDzJDD|8zwD8I}~8xL9�8A�AzD�8AzIL~zLI9�8~{��{|D|zA�NN�OPPV�TQUVPXnSTZQUZRXYT[RQ\�N�r�� ������������������������������+���� ������ �����!���&��� �#����� �+���� � r����� ������ �������������������������� !"� �����# �$ ����������� � ���#���%#���# �������������� ��&����t��*��$�����-����$��)����#����r����)�*����.������ ����AzID|�zw89|x8xD>{I�9zy{|8~9�9~yz�8{>8AzIL~zLI9�8D�D�D|zA8L|xDI8w{Iy�{|z9�8�{9xy|��NN�OPV�TQUVPXnSTZQUZRXYT[RQ\�N�r�� ������������������������������+���� ������ �����!���&��� �#������+�����r�� ������������������������������+���� ������ ����������������!"��� ��$ ����������� � ���#���%#���# �������������� ��&�������*��$�����������)�*��$�����-����$����98M6<<121:15;86=8<1?M:@8?6F@:17H86=8=34?@8�15G817=1::�NN�aVoRWUPpXV[XYQSZQSR_�N�q������r���!���&��/���������� ����s����/��������������'���t��!"� �����# �$ ����������� � ���#���%#���# �������������� ��&�������*��$�����-����$��)��������� �����A53@7H5G847F8x4?4H@8y7F@E@<8=638DK4:B45167847F8I@536=1586=8vB1:F17H<�NN��Q�nTZU[UZXlVP[RSRPZRXVPXdTSQ��T�RXdPpUPRRSUPp�X�XQVX�XcRZR]�RSX�����XYUPpTVSR��*����"�� �����s����� �+������������� ����s����+ �� ��� ������*��� �s���������+���� ������ �����r������������"� ��'��!"� �����# �$ ����������� � ���#���%#���# �������������� ��&��������������� ���)�*��$�����-����$����DK4:B4516786=8<53@7H5G847F8F4?4H@817F@E@<8=6382B1:F17H<�NN���VSPU�XSToV�TXgST�R�UP_�VpX[T�WQRQTXXY�VQUZUmX���N�/���������.��(������!���&��*�%�������*�%�#������ ���� ��������$�*��������� ������������� ���������''� '�!"� �����# �$ ����������� � ���#���%#���# �������������� ��&����������#����r����)�*��$�����-����$�����@3=63?47C@8x6?4178x@<1H78�36C@FB3@86=8J4::8vB1:F17H<�NN�hUS_QXdSVRTPXlVP[RSRPZRXVPXdTSQ��T�RXdPpUPRRSUPpXTPoXYRU_]VWVp\�X �_QSTZQX¡VV��N�����" ����������������������+���� ������ �����!���&��� � ����*���� �����������" ����������������������+���� ������ ��������������������!"� �����# �$ ����������� � ���#���%#���# �������������� ��&�������*��$�����-����$��)��������� �����D09�L9zy{|8{>8AzID|�zw89|x8x9�9�D8y|xD¢DA8>{I8vLy�xy|�A�NN�hUS_QXdSVRTPXlVP[RSRPZRXVPXdTSQ��T�RXdPpUPRRSUPpXTPoXYRU_]VWVp\mnSVZRRoUPp_�N�*�������u��***�!���&��� � ����*���� �������*�������u��***���������''���!"��� ��$ ����������� � ���#���%#���# �������������� ��&�������*��$�����-����$��)����#����r������A@1<?1C8M@3=63?47C@86=85G@8@E1<517H847F87@�:;8F@<1H7@F8�4::82B1:F17H<�NN�OPQRSPTZUVPTWPUXPT£PVm_QS£PUX_� ¤XgST�R�UPTS_Q�VmXPT�TXUXST�_T�N�¥�¦�.��(�����!���&��������������������������� ���� ����� ���� ������ ������������� ���������'���'�'�!"� �����# �$ ����������� � ���#���%#���# �������������� ��&�� §©ª«¬­®«°±²³ µ¶«·¨µ³ª «¹º¹»º­©²®º¼«½«¾ºµ«²¿­³ ÀÁ ÁÂïÄÅÆÇǹº¹Áº²¹ÁIJǻºµ½²¿­³ÈÉ­²ÊÂÃË°ÌÃÍŲºÊ²Éª

Page 10: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

�������������� ������� �� ��� �� ������ ������ ����������� !��� "�#��$ % � &��'(�'�� )�*����� +(��#,���(�--�./01223456780589:;<=>80?8@A28B@A8CD@405DE8905?2/25128058FD/@AGHDI28F564522/456��� ��J� ���K�L�M�NNO���PPQ��RS�T � ��T�TU�� �L� ��T�T�V�� LW� ���T���� V� �KX�T��Y����Z����������� ������� �� ��� �� ������ ������ ����������� !��� "�#��$ [�� )��(\]�_� �$,��$� a���b$�$�--�Fc@253238Dd7@/D1@780?8@A28e@A8f5@2/5D@405DE81056/27780?81/0D@4D5870142@g80?8h21AD54178A2E38458i/064/j8kl2@2hd2/j8mn;moj8mppo�-�q XT��rTs�J� ��L�R���Y��t ��TW� M� u�L X�� �� �L��TXv� Lw� qT�x ���K� �PPQ�� Syzy� RS�T � ��T�TU�� �L� ��T�T�V�� LW� ���T���� V� �KX�T��Y����{����������� ������� �� ��� �� ������ ������ ��a,,��'�|���(b �[ (\� ���}������ !��� "�#��$�--�./01223456780?8@A28m538?4d89056/277j8~H528e;Bj8mppo;8CDlE27j8f@DEg�-�w�W��X �� �����T�K�Xv�Lw�� S�TK�JTT���L����R���Y��� S�TK��X �� �M�w�W��X �� ��PPQ����Z�yP�RS�T � ��T�TU�� �L� ��T�T�V�� LW� ���T���� V� �KX�T��Y����������� ������ ����������� ������� �� ��� �� ��+��$��' &��[�����'� �[ (\� )��$(��* ��# ����b ��$�*��# !��� � ��#��*$�--�./01223456780?8@A28?4d8kghl074Hh8��22l89051/2@28�@@/D1@4�2��-�� � VK��vL��v������L�LK�vL���L�� ��R���Y���� STKX� M� �� STKX� ����T�K�Xv� Lw� �T�x�L�L�v� �� N�L�L���K� �PP��� Q�y�Q�Q�RS�T � ��T�TU�� �L� ��T�T�V�� LW� ���T���� V� �KX�T��Y����Q������ ������ ����������� ������+�"&����)� &) �� "a��) �a+)� �)+��� & ��)�� ) �� !a�� ��������+�--�:�<��f�fi�8�C:8>�fCiFC�C9F8=�89=C9<FiF8ki<�9i�<Fk�-�O ������T�R���Y��t ��TW�M��Nu��� �����PP{���Pz����yQ�RS�T � ��T�TU�� �L� ��T�T�V�� LW� ���T���� V� �KX�T��Y����¡����������� �������� � �¢TX ���)£a��a¤��� a�� )���+¤ ��¤��� !� ¥+ �� )¦�+¤��� ��������+�--�:�<��f�fi�8�C:8>�fCiFC�C9F8=�89=C9<FiF8ki<�9i�<Fk�-�O ������T�R���Y��t ��TW�M��Nu��� �����PP{��Q�z���QQQ�RS�T � ��T�TU�� �L� ��T�T�V�� LW� ���T���� V� �KX�T��Y���������������� �������� � �¢TX ���tL�s������sL���\��'� �[ (\� �,(���� +(���*(\����* ¤�'\����*b�--�n§@A8 0/E38905?2/25128058FD/@AGHDI28F564522/4568©8905?2/25128./012234567��� ��L��T��M�q�� �����X ��¢�W��Kx�����PP{��ZyZ¡�Zy{¡�RSLKXT��TU�� �L� ��T�T�V�� LW� ���T���� V� �KX�T��Y����z���X �������T K����������� ���������� ������ ��+)��"�� �a&a��¤ª �� +¤ ��¤� a� )�)")�¤+ �+��� �)� a� �)¤!� ¥+�--�n§@A8¨0/E38905?2/25128058FD/@AGHDI28F564522/456j8905?2/25128./012234567j8«D510H�2/j8�9j89D5D3D�-�u�NN��u�¢���NN�R���Y��� ��L��T�����X�Kx�uL���W� �u � �M�q�� �����X ��¢�W��Kx�����PP{��{PZ�yP�RSLKXT��TU�� �L� ��T�T�V�� LW� ���T���� V� �KX�T��Y���ZP���� �sL�����L��K� ������������ ������!a¤) ¤���)�¬+ �a"a�)+ a�� )&a� ���) ��"&�)¦ +)�+"�}¤)�¤���� �����¤���+ a¤ ¤­) ®a"a® &�!) &�a�¤�--��f�;kghl074Hh©89051/2@28k@/H1@H/278458k247h418<264057���XxT�K�M��T�x��� ��ux �WT��Lw���TT�T��PPZ��{P��{PZ�RS�T � ��T�TU�� �L� ��T�T�V�� LW� ���T���� V� �KX�T��Y���Zy����������� �������� �sL�����L��K� ���)a ¤­ �a¥) �a"a�)+ �� ¤­) a���"��a¤��� !a¤) �a" ®a"a®�--��f�;°±²³µ¶·¹º»¼±½¾¿±ÀÁ±Á¾½¼³Á±ÂÃÂÄö²»±·ÃűÆÇþ½±»±È¶¼± ÉÊ ÊË̸ͽ½ÎÏÐÐÂÃÂÊûÂÊÍ»ÐÄþ½±Æ»±È¶¼±Ñ±Ò½¶»ÓËÌÔ¹ÕÌÖλÃÁ½Ó½»Ò³

Page 11: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

������������� ����� ���� �������������������������������������� ��!"�#�$%�&#����'�())*��+*,-+*+�./#�0�1��2�'!�34��#$0���#����5�2�'$"2�1�2����#�0'5�����1���6���*(��7�8!4�0'�9��0�!�#:�7�8!4�0'�;�#<$:�=$1<�>'�?4#<$��@ABCDBAEFGHIJGKLBMIGNIEOPLLIBAQLPLKIRMAHKSFCORITAHLBM�UU�V�WX��� �Y����YZ��� ����[ �Y��Y���������[\��YW�����U�]#��2$'����2�_�<�.4#�6����2�<'�a#1���<���� #$������7$����b�$%� ��������'�())*��c,)-c,d�./#�0�1��2�'!�34��#$0���#����5�2�'$"2�1�2����#�0'5�����1���6���**��7����>'���0#���:�7�8!4�0'�9��0�!�#:�&4�2�e'�f1�����ghijklmnImoIpihIqjrrsItuvhnIluwxrjuhIimnlymupjrIrmjvluzs�UU�{X|}������������� ����� ���� ��������������������������������������� ��!"�#�$%�&#����'�())*��((,-((+�./#�0�1��2�'!�34��#$0���#����5�2�'$"2�1�2����#�0'5�����1���6���*,��~#���'�����#:��4�$'������2�:�7�8!4�0'�9��0�!�#��sFJDBAEFH�I@QCBLIvDPAEFGHIGNIpGSLPI@PAHLMImTLPAEFGHM�UU����WX��� �Y����YZ��[� ������{Z����Z������Y����Y��X���ZZ�����\Y��[Y��� ����U�������!��&��74���1���:�4��#'���!�0�:�;����#'�]������#�:����%#��0'�7�4�#�:�&�#��0'����8�#��:���$!��'�=�#���.4#�6��;#��0��'�&�#!��b��� �0��"$4#8�9�#��8'�&�#!��b'�())(��*�*-,)(�./#�0�1��2�'!�34��#$0���#����5�2�'$"2�1�2����#�0'5�����1���6���*+��7�8!4�0'�9��0�!�#:�&4�2�e'�f1���:���$e�1�>'��4#3�����gBFHKITPLKFCEFGHIAHKIANELPIELMEIAHABQMFMIGNIEOLIMLFMJFCIPLMTGHMLIGNIAICAHEFBL�LPIMEPDCEDPABISABB�UU�������W���Y����YZ��[� �������Y �W��Y��������� ����������� �Y��Y �W��Y���������}�����������|������\������X�|��}�V����}��}��U����f-� ���.4#�6��~$��$�'� 7�������f'�())(�� ;-� �/�/�#��$��)))*,'�c)���#������./#�0�1��2�'!�34��#$0���#����5�2�'$"2�1�2����#�0'5�����1���6���*¡��7�8!4�0'�9��0�!�#:�&4�2�e'�f1���:�7����>'���0#�����@GJTAPFMGHIGNIEOLIMLFMJFCIPLMTGHMLIGNIMEPDCEDPLMIKLMF�HLKIACCGPKFH�IEGIinuIAHKIh@¢�UU�£XX�����}�� �¤Y�������¥�������¦�§}� \�Z����� �������¥����U�� ���.4#�6��©$�0$�'���8���<��������1��#�7�������©�0'�())(����/�#��$��)�¡'�c)���#������./$���#'!�34��#$0���#����5�2�'$"2�1�2����#�0'5�����1���6���*ª��~#���'�����#:�7�8!4�0'�9��0�!�#��xPG«LCEIJLHA�LJLHEIFHITPLCAMEICGHCPLELICGHMEPDCEFGH�UU������¬��Y �����Y�¤����Y�¤�\��Y����������������­Z��¤������¤��Y���$#�$#$®'�7�$1���2���� ��1�#5��1� �#�"$#4'�()))��*+,-*¡*�./#�0�1��2�'!�34��#$0���#����5�2�'$"2�1�2����#�0'5�����1���6���*d��7�8!4�0'�9��0�!�#'�~#���'�����#'�a�#!��'��#�e�!�#��pSGIJLEOGKMINGPILMEFJAEFH�IHGHBFHLAPICOAPACELPFMEFCMIGNIPCINPAJLIJLJ°LPM�UU��W�±W� �²Y�Y�}±� ���³� ��W�����Y �W��Y��������� ����{�� �Y ���}��������X��Y���Z��Z����f����"4�'��4#�<����f� �f����"4�'��4#<�b'�()))����#��dª-�d��./#�0�1��2�'!�34��#$0���#����5�2�'$"2�1�2����#�0'5�����1���6���*���7�8!4�0�9��0�!�#'�a�#!��'��#�e�!�#'�&4�2�e'�f1�����jHIL�ABDAEFGHIGNIEOLIKFMTBACLJLHEICGHEPGBBLKIKLMF�HITPGCLKDPLM�UU���³� Z���[� �������Y �W��Y��������� ��������ZY�����µ¶�YZY������}�V���������§}� \\Y� �����Y�X�|��}������V}�}��U�()))���·�=�����0�7$����b�%$#���#��4�<����8����#��8�.4#�6���4�<���0'���·�=�����0�����·�=�����0�7$����b�%$#���#��4�<����8����#��8'�()))��_����<�"#$2�)c++����4<4/�$�d���#���c���#��7�®��<��4�<��5��7�®����./#�0�1��2�'!�34��#$0���#����5�2�'$"2�1�2����#�0'5�����1���6���,)��7�8!4�0'�9��0�!�#:���$e�1�>'��4#3���:�~#���'�����#��xGMMF°FBFEFLMINGPIh�ABDAEFH�IsLFMJFCIvPFNEI°QIrFHLAPIAHKIuGHwBFHLAPI¹LEOGKM�UU�±W�±W� �²Y�Y�}±� ���³� ��W�����Y �W��Y��������� ����º ���������»�Z���� ¼½¾¿ÀÁÂÃÀÄÁÅÆǽÈÉʽÀË̽ÌÉÈǿ̽ÀÍÎÍÏξƽÃÎнÀÑÀÒÎÉȽÀƽÓÂǽ ÔÕÄÄÕÖ×ÄÄØÈÈÙÚÛÛÍÎÍÕÎÆÍÕØÆÛÏÎÉȽÑƽÓÂǽܽÝÈÂÆÞÖ×ßÁà×áÙÆÎÌÈÞÈÆÝ¿

Page 12: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

������������������������ ��������������������� ��������������� ����� � ��!"������������"� ���!��������"#���$%��&� �����' �("�" )�*"+������,���"�" ��-./0121.34-.5617849:4;/.7<4=9>7<8?@ABCDE4F7<.1G/24H2/IJ78�KK�LMNOPQORSTUVWXSYQZ[\]]]O_Xa_XbVQcUQ_dbQcX_XbefdbQVbgadQcUQhXgiW_RZ[\]]jYQkWUQlbQmgnbWUYQopppqYQLMNOPQkbTU_YQrUiqQ\sq�K��tu*v��� �#��w� " x���tu*v��%yyy��%y�������� ��������������� ����� � ��!"������������"� ���!��������"#���$���*"+�����,���"�" ��&� ����' �("�" ��*"+������z� ����{|}7<1~7I./24/I64�I/23.1G/24�I�78.1J/.19I49:4-/I6>1G�4�/I728�KK�LMNOPQORSTUVWXSYQ�O_Xa_XbVQcUQ_dbQcX_XbefdbQVbgadQcUQhXgiW_R�YQkWUQlbQmgnbWUYQopppqYQLMNOPQkbTU_YQrUiqQ\sqYQK��tu*v��v&�&��++� �� +��� �#���&���y��w� " x��*�"�!� �������tu*v��%yyy���� ��%y��%yy�"� "���"� ���������� ��" ������z�������������� ������� ����� � ��!"������������"� ���!��������"#���$���u�(�����'���"�����" ����)�&� �����' �("�" )�*"+������,���"�" ��-.<7884/I/2381841I4.�74~/89I<34/<G�48.<5G.5<78�KK�LMNOPQ�UiiUhXWXSQNbiWnQopp\QLMNOPQkbTU_QrUiXSbQ��YQLON�Qse\���\ejp�e\�K��tu*v��v&�&���++� �� +��� �#��w�� " x��*�"�!� �������tu*v��%yy�����������"� �����y������z��������tu*v�u� �"�y�)������� ������� ����� � ��!"������������"� ���!��������"#���$$��*"+������,���"�" )������(����" �)�u�(�����'���"�����" �������7.�9684:9<47�/25/.19I49:48718~1G46<1:.41I4���4:</~78�KK��UabblWn�VQUcQ_dbQPib�bn_dQPXUTbgnQ�UncbbnabQUnQPg_dhXg�bQPn�WnbbWn��K�u"� x����)����������)��� �� ��t���� �#������ �����u��������%yy�����y����� ������z��������� ������� ����� � ��!"������������"� ���!��������"#���$���*"+������,���"�" )������(����" �)�u�(�����'���"�����" �������I�}2/I74-.1::I78849:4.�74�<5881G4�/}8�KK�LMNOPQ�UiiUhXWXSQNbiWnQopp\Q�Og�Wn�QNXWilWn�VQWnQ�bn_giQgnlQPgV_bnQPXUTb��K�*����x�������� �#��w�� " x���tu*v��%yy���%�$�%��������� ������� ����� � ��!"������������"� ���!��������"#���$���*"+������,���"�" )�&� �����' �("�" �� 3I/~1G4G�/</G.7<18.1G84/841I61G/.9<49:48.<5G.5</241I.7J<1.3�KK�LMNOPQ�UiiUhXWXSQNbiWnQopp\QLMNOPQkbTU_QrUiXSbQ��YQLON�Qse\���\ejp�e\�K��tu*v��v&�&���++� �� +��� �#��w�� " x��*�"�!� �������tu*v��%yy���$��$$�"� �����%������z��������tu*v�u� �"�y�)������� ������� ����� � ��!"������������"� ���!��������"#���$���*"+������,���"�" )�&� �����' �("�" )�u�(�����'���"�����" �������9~}/<189I49:4.�748718~1G46781JI4/GG9<61IJ4.94¡�¢4/I64{�A�KK��UabblWn�VQUcQ_dbQ£LQPXUTbgnQ�UncbbnabQUnQPg_dhXg�bQPn�WnbbWn�Q¤M¥V_ga_Q�Ui¦�§QUS�K�u"� x����)����������)��� �� ��t���� �#������ �����u��������%yy������%���� ��" ������z����� ��������������� ����� � ��!"������������"� ���!��������"#���$���*"+������,���"�" )�*"+������z� ��)�������*��������=F 4��©�{--�/4�1J�4ª5/21.34051261IJ4}<9G788�KK��LNQ«UilQ¥XWilWn�QaUn�bVVYQopp\Q�UnV_Xa_WUnQgnlQ_dbQbn�WUnSbn_YQ¬g�ibYQV«blbnYQORTUVWXSQ§�K���u��� �#���������*���������u��%yy�����$������������� ������� ����� � ��!"������������"� ���!��������"#���$y��������*������)�*"+������,���"�" )�*"+������z� ����=F 4��©�{--�/4�1J�4051261IJ4}<9G788�KK��LNQ­UilQNXWilWn�Q�Un�bVVQopp\����u��%yy�����$��������� ��������������� ����� � ��!"������������"� ���!��������"#�������������*������)�*"+������,���"�" )�®�+� ��w���"�" ��{|}7<1~7I./24�I�78.1J/.19I49:4=1~07<��9IG<7.74�9~}81.74-.<5G.5<784034-}7G1/24=3}74 9>728�KK��_dQ­UilQ�UcbbnabQUnQ_WSbQbn�WnbbWn���%yy����������������� ������� ����� � ��!"������������"� ���!��������"#�� °±²³µ¶³·¹º»°¼½¾°³¿À°À½¼»²À°³ÁÂÁõ±º°¶ÂÄ°³Å³Æ½¼°³º°Çµ»° ÈÉ··ÉÊË··Ì¼¼ÍÎÏÏÁÂÁɺÁÉ̺Ïý¼°Åº°Çµ»°Ð°Ñ¼µºÒÊËÓÔËÕͺÂÀ¼Ò¼ºÑ²

Page 13: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

������������� �������������������������� ����!�"#���$��%�&����'�(���)*+�,����"�--�./0122345678098:;28<45:;8=>/0?2@58A0592/25128058=@/:;B>@C28=564522/456�-�D�EFG�GHI�JK��KH�IL�MFG�N��O�PIKKM�IQ�R���S��TIKEIU��N��O�V�N��O�PIKKM�IQ���WWX���I ��Y��Z�K��Y[X\Y]X�RZ�G��_G��G���I���GEGa�_��Ib_� _G�����a�KMG�S����Y���������� �������+c$de)f�cg�c,�hfgie)�eg!�gcghfgie)�$ijkc!��,c)�ilehmejfcg�c,�gcghfgie)��if�$f+�!)f,j��fg�)*+�,)e$i��--�./0122345678098:;28<45:;8=>/0?2@58A0592/25128058=@/:;B>@C28=564522/456�-�D�EFG�GHI�JK��KH�R���S��TIKH������O�V�N��O�PIKKM�IQ���WWX���I ��Y�n�[]Y\[�X�RZ�G��_G��G���I���GEGa�_��Ib_� _G�����a�KMG�S����[��oIKF�������T��b�n�pH��IMI���F�n��������� �������e��!c,�$�&������e���'q��i���%r�����)�"s��"���(���,����������lff�����'�����������--�t4538@538u247v418=9921:7w8./0122345678098:;28xy:;8z045:8.@52{8|22:4568098:;28}u~z@?@58A00?2/@:4�28./06/@v8458t4538@538u247v418=9921:7�-�O��L�KMG���IG ���R���S��JK�H�b�����Z��V�N���GZ��M�GM�IL��I��G�EG����M�I� ����G���IL��M���K���W����Y[X\Y]��RZ�G��_G��G���I���GEGa�_��Ib_� _G�����a�KMG�S�� ��!���#���&��#���q ���#�#���"��s����"������q#���������D� ����J�_�n��������� �������c��������������&����q#&��#%�#"s���������#������������#q#��� ����#���"�q#&��#��#"s�����--���0/54C8/@30�@8�/2�2687>7/2:@8�/�@:7C0683/>�:�@8�@8v2;@54C>�-��I�_�H\D G�����T��_���R���S��pK�_GH�V����MKHI����MI�a���GF��H���YX�X��YW\[]�RZ�G��_G�I������GEGa�_��Ib_� _G�����a�KMG�S���Y��T�MI�G��������E�n��������� �����n��I�_�H\D G�����T��_����dcge�eg�i�c$i�igc���f�e�d)f�+f�hf��c$�cdji)i�ig�m�--���0/54C8/@30�@8�/2�2687>7/2:@8�/�@:7C0683/>�:�@8�@8v2;@54C>�-��I�_�H\D G�����T��_���R���S��pK�_GH�V����MKHI����MI�a���GF��H���YX�X����\�X�RZ�G��_G�I������GEGa�_��Ib_� _G�����a�KMG�S���[���IH�������HIn��������� �������i��di)$igjehgc�f�dfjfleg�i�e� �c�lf)e���f�dmgc$�--���0/54C8/@30�@8�/2�2687>7/2:@8�/�@:7C0683/>�:�@8�@8v2;@54C>�-��I�_�H\D G�����T��_���R���S��pK�_GH�V����MKHI����MI�a���GF��H���YX�X���XW\��]�RZ�G��_G�I������GEGa�_��Ib_� _G�����a�KMG�S���]��T�MI�G��������E�n��IH�������HIn��������� �������i¡s��#���������"�#����(���"���'���&���"���'�s#��"�--�|032{45680387:/>1:>/27�-�¢I �H��£I�R���S��TIKM���V�N�G�K�MQ�IL�TIKM����YXX���[W�\]X��RZ�G��_G��G���I���GEGa�_��Ib_� _G�����KM����S�������������� �����n��I ��GH\¤ �H��� �M�n�P� _����£�E�n�¥I���\��EHI������_���c"#������������#������#"������ ��q������������¦��#���"����--��/�@:7C086/@34:2{§7:�08?/2384�@�0�0v82>/0?7C2845:26/@14§2�-�K��I�����GKG ��R���S������Gb�V����MKH��K�Ga����G�KH�F��G_G����YXX���]�W\]���RI������GEGa�_��Ib_� _G�����a�KMG�S�������������� �����n�D� ����J�_���ess�#�� #�#�'��(��%�������#�����©������&��"�--���0/54C8/@30�@8ª/@«2�457C0689@C>{:2:@8~x¬�-�T� ���I����������R���S����bIM�E�����b�_��V�N�G�a�MGM����II�������P��G�KH��L�H� MGM���bIM�E���YXX����X�\��X�RZ�G��_G��G���I���GEGa�_��Ib_� _G����S�������������� �����n�D� ����J�_��� �­®°�±²³�µ¶·®¹º»®�¼½®½º¹°½®�¾¿¾À¿²·®³¿Á®�Â�ÿº¹®�·®Ä²® ÅÆ ÆÇȴɹ¹ÊËÌ̾¿¾Æ¿·¾ÆÉ·ÌÀ¿º¹®Â·®Ä²®Í®Î¹²·ÏÇÈе±ÈÑÊ·¿½¹Ï¹·Î°

Page 14: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

������������������� �� � ������������ ��������������������������� ��!�"��#$�%"��&�'#%�"� ���!%�����()*+,-�./01�2/0343�5)6017�8�9:;<=�>?@A-�BCCD3�EFGHEBC�2I01*)J)KL1-*MN),)�01O1KP+L)-M7L)JQL1K+�0)*-PK)KRSJ1K+43��T3�U+ROV+K610-�W)S1LX�YR)ZMJ+,-�[)SL)K)X�A)KS1-�\1S10X�9+6N/K*-�]Q)*+N+0X�@/QL)-�YJ+O)X�5MJZ+,-�./0ZMX�9S)K+,-�_K*01)RX�MKL)ZHAQ1a+K)-�W+0L)K)3�bcdbedf�gcbdh��ij�kf�bklfmlkno�pnoob�nffikgd�h�mi�clkifigc�q���fkinmdn��n�g�boirc�dn��sckbscfmdrc����t��u$�%��"u$�v����� ��"%�w�'�x�u������%!"$�!u$y��"%���&��$�"�z %�{� y�|���"u$�"��}{�{�}�$w��~{�%}� %u�{"�u����()*+,-�./01�2/0343�5)6017�8�>0J)SRZM�*0/SJM�60)�1J+KRZ+V�ZMKRS0/ZSM0)-�BCCG3�DGFHDGT�2I01*)J)KL1-*MN),)�01O1KP+L)-M7L)JQL1K+�0)*-PK)KRSJ1K+43��E3�9+6N/K*-�]Q)*+N+0X�0)K)-�\1S)0X�@/QL)-�YJ+O)X�5MJZ+,-�./0ZMX�9S)K+,-�_K*01)R3�e�� � � ������� ��������������������������� ���������������y��"����#%��v����� %��!�{��������|$��"� ��� %"���{ �%�����./01�()*+,�2/0343�5)6017-� >0J)SRZ)� 8� >?@A-� BCCG3� G�FHG�E� 2I01*)J)KL1-*MN),)� 01O1KP+L)-M7L)JQL1K+�0)*-PK)KRSJ1K+43��FC3�9+6N/K*-�]Q)*+N+0X�0)K)-�\1S)0X�@/QL)-�YJ+O)X�5MJZ+,-�./0ZMX�9S)K+,-�_K*01)R3�c������� �� ������b����������b��������r������ ��e������������������t�w}%��{w��%w}{��"���"�~"��"$$��"����x{y���%������y�~"��"$$��"����"��$������%������$#���>10N)K-�A01+N+0�2/0343�5)6017-� >0J)SRZ)� 8� @0)�1J+KRZ+� �)Z/QS1S� 9J1/a+Q+S)� /� 5)6017/-� BCCG3� ��H�D�2I01*)J)KL1-N1�/K)0M*K)�01O1KP+L)-M7L)JQL1K+�0)*43��FF3�0)K)-�\1S)0X�9+6N/K*-�]Q)*+N+0X�]+*)ZMJ+,-�?0�+RQ)J3�k ��������������� ����� ������� �������� ���� ����������"!�t~�~���%"�$�$"x$�%"���%u$x����"��$w$"����������}��y�����������������%������������� ������� ¡���%x$$!�"���� t¡���¢£��¤¤������£���;_\W�2;0M)S+)K�_RRMO+)S+MK�M��I0ML1OS�W)K)610R4�¥�Y\W_�2YKS10K)S�2/0343�;)JS)S-�>0J)SRZ)�8�;_\W�2;0M)S+)K�_RRMO+)S+MK�M��I0ML1OS�W)K)610R4�¥�Y\W_�2YKS10K)S-�BCCB3�GTGHGEF�2IMRS10-N1�/K)0M*K)�01O1KP+L)-M7L)JQL1K+�0)*43��FB3�6/QL)-�YJ+O)X�9+6N/K*-�]Q)*+N+0X�=1S+K610-�YJ)KZ)3�n������������������ �� �������¦����������� ���������������������� ������§  �~�~~�����£��{u�"��������%"!%"���©���ª�«¬��~y�$��$��tx�$"x$��!­���:;::�2/0343�®MK*MK�8�:QR1J+10�9O+1KO1�®S*3-�BCCB3�\)I10�=M3�BCFH�FCRS0)K+O)�2IMRS10-N1�/K)0M*K)�01O1KP+L)-M7L)JQL1K+�0)*43��FG3�9+6N/K*-�?)0ZMX�9+6N/K*-�]Q)*+N+0X�0)K)-�\1S)03�n� ����������������������� ����°� ±����²��� ��°� ±���������������ª����� "�$�"���%"�y��%"�$�$"x$�%"��!��"x$!��$x�"%y%��$���%��ª$�$y%}�"���%{"���$�����­��³­��{u�"�����­��ty��%"� ��¡�%!����%������ t¡��£����¢���£������3�A)S)Q+K+,X�W3�AQL)L+K�2/0343�9Q)JMKRZ+� 0M*-�>0J)SRZ)�8�?___W�YKS10K)S+MK)Q�]+1K)-� K+J10+RSµ�M��<R+L1Z-�BCCB3�BGGHBGE�2I01*)J)KL1-N1�/K)0M*K)�01O1KP+L)-M7L)JQL1K+�0)*43��F¶3�9+6N/K*-�]Q)*+N+0X�@/QL)-�YJ+O)X�0)K)-�\1S)0X�5MJZ+,-�./0ZM3�s��������s ���m�������������e ������� ������kf�p����� ���������b������k��� ������� "�$�"���%"�y�t�w}%��{w�³�����""��$������%���%yy�x ����·y���%yy$�$�%��~"��"$$��"����"��$������%���x���£�������¹¤���º���»{"$���������%x$$!�"���¼%y{w$�����\MQQ)OZ�W+V½Qµ�;MQQ161�M��:K6+K110+K6�2/0343�\1O/V-� W)�)0RZ)� 8� K+J10R+Sµ� M�� \¾OR-� BCCB3� FD�HF�C� 2I01*)J)KL1-N1�/K)0M*K)�01O1KP+L)-M7L)JQL1K+�0)*43��FD3�9+6N/K*-�]Q)*+N+0X�@/QL)-�YJ+O)X�W)SM1J+,-�¿/0�+O)3�e ���������� �� � ����������������������� ��������¼�%}À����#%��ªÁ©v��¡��u{"����­��¤­³­�������./01�()*+,�+�*0/6+�2/0343�5)6017-�>0J)SRZ)�8�?@A>�+�?@Y-�BCCF3���EH��D�2I01*)J)KL1-*MN),)�01O1KP+L)-M7L)JQL1K+�0)*43��F�3�9+6N/K*-�]Q)*+N+0-�@/QL)-�YJ+O)-�W)SM1J+,-�¿/0�+O)3�e ���������� �� � ����������������������� ��������¼�%}À����#%��ªÁ©v��¡��u{"���v����� ����ÃÄÅÆÇÈÉÊËÇÈÌÍÎÏÄÐÑÒÄÇÓÔÄÔÑÐÏÆÔÄÇÕÖÕ×ÖÊÅÎÄËÖØÄÇÙÇÚÖÑÐÄÇÎÄÛÊÏÄ ÜÝÈÈÝÞÉÈÈßÐÐàáââÕÖÕÝÖÎÕÝßÎâ×ÖÑÐÄÙÎÄÛÊÏÄãÄäÐÊÎåÞÉæÌçÉèàÎÖÔÐåÐÎäÆ

Page 15: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

���������������� ������ �� �������� ������������� �������������� ������ �� !�"#� $�������%����&�����'��(�%����%��)%��������(��������������"��*��&�����+)���&��,�-�)%����.��'�,�/���������0����'�,�*������1������,�2���%��!3)�4�����/��%�����56789:7;:67<=6>7;?@9A>=6=;BCD;E;F=?EG89H9;I@J7KLMN>�OO�PQRSTUQVWXRYQZ[\]�O�����������������2��%�������-3���������"!"_�$�������%����&�����'��(�%����%��)%��������(����������������*��&�����+)���&��,�.���������a�&��)��,�2������b������cK@EHKE@78;BJ78E7K9N6;Gd;eL=;Nf;gd67A9H;h=LKL�OO�ijkQljmnYjWmoRjWpQqRjrYnVVQRjQVmskUnVQUjQWjqUnjmQVmYsqmsYnVtQuopkovQwnqxjoqWpQyjoznYVom{tQ|Wqspm{QR}Q~YqxomnqmsYntQ�����QuopkovtQlVmWjXsptQwsY�n{�O�-��1����������*�'����������.������)��a����������)��(�a�'���'�)�������������������������b��)�'������.������)���������� !�#"�$�������%��&�������������'��(�%����%��)%������������ ��.���������a�&��)��,��������� )����,�*��&�����+)���&�����=NK=H�69H78;?@NG8=AL;96;@=HN6LK@EHK9N6;Nf;K�=;�8�;�@9��=;96;�NLK7@�OO��XRYjU�QYWkRzWQlllQ�RjrYnVWQVpRznjV�UxQrnRmnxjU�WYW��b���������*)�����%�������������)�����������������4������ ���"!#��$�������%��&�������������'��(�%����%��)%������������4����������*��&�����+)���&����c=9:A9<M9;N��NJN@;NMJ9@69�;MN6LK@EMH9>7;�=9A=6:9N69@769�;?@=A7;>E�NL87J=6LM9A;?@N?9L9A7�OO��XRYjU�QYWkRzWQlQ�RjrYnVWQ[Ys�mzWQrYW�nzUjV�UxQ�RjVmYs�mRYWQ�Z�O��-32 �������*���%�������-32 ��� ����!�_��$�������%����&�����'��(�%����%��)%������������4����������*��&�����+)���&��,������&���$�����������g967A9<MN;9L?9K9J76>=;9;76789:7;LK7G986NLK9;?NK?N@69�;:9�NJ7�OO��XRYjU�Qlll�Q�RjrYnVWQ[\]Z�O��-3 �������2��%���������'�����-3 ��� �����!����$�������%����&�����'��(�%����%��)%������������4����������/�&���������&��,�*��&�����+)���&����c=9:A9<M=;L98=;E;<JN@NJ9A7;AN6K7�69�;7�G;ANLKNJ7�OO��XRYjU�QYWkRzWQl�Q�RjrYnVWQ]�\Q�W�nkRjU�n�O�3*-/�������*��$%����3*-/��� �����_!�#��$�������%����&�����'��(�%����%��)%��������(��������������_��/�&���������&��,�*��&�����+)���&�������NJN@;ANLK7;67;?NM@=K6N;N?K=@=�=6>=�OO��XRYjU�QYWkRzWQ PlQ�RjrYnVWQ¡srRVpRznjV�RrQkYs�mzWQvWQmnRYU�V�sQUQSYU¢U�nj�njsQ¢nxWjU�s�O���ab/�������2���������ab/��� ������!���$�������%����&�����'��(�%����%��)%��������(�����������������*��&�����+)���&����g967A9<MN;9L?9K9J76>=;�9A6>7M7�OO��XRYjU�QYWkRzWQ PlQ�RjrYnVWQ¡srRVpRznjV�RrQkYs�mzWQvWQmnRYU�V�sQUQSYU¢U�nj�njsQ¢nxWjU�s�O���ab/�������2���������ab/��� ����"!�#�$�������%����&�����'��(�%����%��)%������������4����� �£F7�NJ9;E;:GN@69H9A7;LME?NJ7;G=:;@=H=6:9>=;£����-�(���-����,�3�)&����a��%�,�*��&�����+)���&������@=¤9J76>=;?N67¥76>7;9;�@769<6=;6NL9JNLK9;NMJ9@7;L;9L?E6NA�OO��XRYjU�QYWkRzWQ¦nmzYmRrQVsVYnmWQxYzWmV�RrQkYs�mzWQvWQ¢nxWjU�s�O�§�����/���%��������*)��������2������ ����������������(��&����������������� !�#��$�������%����%��)%��������(����������������-��������/����,�*��&�����+)���&�����=KN�=;N>7<76>7;NMJ9@7;L;9L?E6NA;:7;?NK@=L67;�>=8NJ76>7�OO��XRYjU�QYWkRzWQ¦nmzYmRrQVsVYnmWQZYzWmV�RrQkYs�mzWQvWQ¢nxWjU�s�O�§�����/���%��������*)��������2����������������������(��&������������������!����$�������%����%��)%������������4�����£©ª«£¬¬­®£¬°±²©³µ©£¶·©·³²«·©£¹º¹­ª±©®¹»©£¼£½¹³©£±©¾­²© ¿À¬¬ÀÁ¬¬Ã³³ÄÅÆƹÀ¹±Àñƺ¹³©¼±©¾­²©Ç©È³­±ÉÁÂÊËÂÌı¹·³É³±È«

Page 16: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

������������� ���������� ������ ������� �������� ����� � ���� !"#$%&'�#()*(+,!-'()"&+./&'!%0#,&1&' "#*&'234'5'678�99�:;<=>?@A=BC<DBAEFGA<HIJKALB;<=BAM=DBNL@?MAK=BOJD?>L@?MA@<>LN=P@N<=B�9�Q ���R��S���T��U ���V�W�X�� YZ������Y����� [����Z��\����ZY���Y�� �] _�� a���b�Sc�� � ����V� �������� d� �ZY����T�� �ef&g#h('.')%!"/(h(*&'�,. !i&'e�]����������� �������� � �j�Y ���6i&k.&1(!/'!l'f1"#/-1m'&/$'n&*&-#'5/$#o#�'l!"'p.(k$(/-��99�q?=LNArP=<HJB>As<>tJ=J>uJA<>ArB=NMvPB@JAr>K?>JJ=?>KAB>CAwJ?Lx<y<KzA{|;LN=BuNA}<<@~�9�����c� ���ZZ��� Y�������� �Y\�� ���������������S���T������� ����Yd��� ��W�����c� ���ZZ��� Y�������� �Y\�� ���������������abb���a���Sc�ZY����[�� ��� ������d�� Z ��Y �d� �ZY����T���a����������� �������#1!$!k!-(0&' "!h0#/#'�1&/0&'-"&�#i(/�,(m',!/�1".,h(0&�99������������Y����Q������Sc�d� ���c�� � ���Z ��Y �d� �ZY����T�� �ee4#!%0&ik0#/&'�.$0#k!i&/0&'/&'�,. !i(*&'e�]����������� �������"&$.&1#'&/$'�!�1-"&$.&1#'f1.$(#�'&1'1m#'�&h.k1�'!l'7(i(k'64-(/##"(/-�'�/(i#"�(1�'����f1"!��*&�#"'(/'��(0#,�99��<LN�K=BCPBNJALNPC?JLAt<=As?D?yAr>K?>JJ=LA?>Aw<PNMJBLNJ=>ArP=<HJ�9�� cc�Z����� Z�S���T���\�ZZ �������������W����ZY�Y���������Z�Y������\�ZZ �������� ���Y�������������������c�Y���Y����������������������ab]]��]�a��Sc�d� ���c�� � ���ccY�c��d��Y ��� T���a��j�� � �� ���������������� ������4#k(/#&"/&'&/&k()&'m!"()!/1&k/!'! 1#"#�#/!-'&"*("&/!�%#1!/�,!-'!,i("&'�'(� ./!*�' "(*0#/!*'*#1!$#',!/&+/(m'#k#*#/&1&�99���Sc�d� ���c�� � �����[�� ��� ������d�� ccY�c��d��Y ��� d� �ZY����T������Q ���� ������X������������Y����������� �������&g#+(' "! (�(')&'(� (1(i&/0#',!/�1".,h(0&'.'2"i&1�,!0�99��B>?A<DyB�NJ>?MA?>�J> J=BAK=BOJD?>B=LNDBA¡¢£¢�9�X����S���T��U ���V�W�X�� YZ� ������ ��������� ��� [���� �ZY� �ab]b��]�]_�Sc�d� ���c�� � ����� ¤ ������d�� ccY�c��d��Y ��� ZY�����T��������������� �������� � �j�Y ���n(/&*(+,!'(� (1(i&/0#'*#1!$!*'&*%(0#/1/(m'i(%"&h(0&'�&'h(k0#*' "!h0#/#'�#()*(+,#'/!�(i!�1('(' !i"#$k0(i!�1(�99��B>?A<DyB�NJ>?MA?>�J> J=BAK=BOJD?>B=LNDBA¡¢£¢�9�X����S���T��U ���V�W�X�� YZ� ������ ��������� ��� [���� �ZY� �ab]b��]� �Sc�d� ���c�� � ����� ¤ ������d�� ccY�c��d��Y ��� ZY�����T�������������� ��������� ���������U� Y ��¥"&/� &"#/1/(',!* 0.1#"�,(' "!"&+./',!/�1".,h(0#�99��B>?A<DyB�NJ>?MA?>�J> J=BAK=BOJD?>B=LNDB¦A¡¢£¢�9�X����S���T��U ���V�W�X�� YZ� ������ ��������� ��� [���� �ZY� �ab]b��]� �Sc�d� ���c�� � ����� ¤ ������d�� ccY�c��d��Y ��� ZY�����T��������������� ������4&h(!/&k/('$!,.*#/1(')&',!/�1".,h(0�,#'#."!,!$!i#�99��B>?A<DyB�NJ>?MA?>�J> J=BAK=BOJD?>B=LNDB�A�=<K=BxAL@PHBA?ALB�Ju?AH=JCBDB> B�9����������������S���T��U ���V�W�X�����§V����� [���� � �abb_��]�a��Sc�d� ���c�� � ����� ¤ ������d�� ccY�c��d��Y ��� ZY�����T�������������� ������6."!,!$'©ª'��/!i#'$(*#/)(!/("&/0&�99��B>?A<DyB�NJ>?MA?>�J> J=BAK=BOJD?>B=LNDB�A�=<K=BxAL@PHBAe«¬­®e°±²e³µ¶¬·¹¬eº»¬»·¶®»¬e¼½¼¾½±­µ¬²½¿¬eÀeÁ½·¬eµ¬Â±¶¬ ÃÄ Ä°Å¯Æ··ÇÈÉɼ½¼Ä½µ¼ÄƵɾ½·¬Àµ¬Â±¶¬Ê¬Ë·±µÌ°ÅͳÎÅÏǵ½»·Ì·µË®

Page 17: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

����������������� � ������ �������� ������ � !��" # $%&'()� *��+ !� ,�-�� � � .//0� 1)10 �2�*- �� 2��+ - ����+�3 4 ��5��*�� �226 2��*��6 5�� �76������� 0� ��!3��+� 8� +�3��9 % �3 �� : �� � ;<=>?@<A?<BC?D>ECB=<BC?AFG>HA?IJ<KEAJL<BCEICE@<MC?A=E<INO?A=EPEOINAB>MGCEQBCL<R?<JE<ESTU �� � $%&'(� � *��+ ��V����� !� ,�-�� �76- ������ � !��" # $%&'(� .//W� �2�*- �� 2��+ - ����226 2��*��6 5�� �76������� X� ��!3��+� 8� +�3��� QBA=<YRDC?DCEAEZ[EOEAGBC@ALC?DOE\BC]>L<?IJ<KE<?>?D>BCEOE_BLCHIJAD �� ����ab�cd���e�����������f��g������d�h�i��d����jkkl � ������ �������� ������ � !��" # $�- 67� ��3�� �m�6�� 6 � ��V����� � !� ,�-�� �76-�� .//n� 1)1. �2�*- �� 2��+ - ����226 2��*��6 5�� �76������� 1/� ��!3��+� 8� +�3��� oINAB>MGCEI><@=<pJA\ENBABCpO?CEAGD>JCHCENB>=CE_qrE<ESTEU �� ����ab�cd���e�����������f��g������d��s�i��d����a�tu�v�w�w�xxu�b������jkklu � ������ �������� ������ � !��" # $�- 67� ��3�� �m�6�� 6 � ��V����� � !� ,�-�� �76-�� .//n� 1)1y �2�*- �� 2��+ - ����226 2��*��6 5�� �76������� 11� ��!3��+� 8� +�3��� SJIN>B<=>?HCR?AFC?CR<H<zJCE=>HAMCE@CEApD>?OEIHC?DCE\BC]>L<?IJ<KEJA?IHBOJp<DC �� i{�sfb���dab��aaa|�j}u�a~b��d��������g����{af���{sbd�d��s��a�d��s��a�����a|�����g�����s��ad�����|��a�s���|� � +�� �� +�� (��"�4 ������ ��76 �� ��7� � $��5�!�-�� # (� ,�-��7�� � ���6�6 ��76 � �2�*- �� 2��+ - �������"� -����� � +�� 1.� ��!3��+� 8� +�3��� SJIN>B<=>?HCR?AFC?CR<H<z?CE=>HAMCE@CEAp>?AEIHC?DCE\BCMG>?<KEJA?IHBOJp<D �� ��{sbd�d�����f��~���cda����f�a����a������������s~b����� ���"�� � � ���-��� � .//�� �2�*- �� 2��+ - �������"� -����� � +�� 1�� ��!3��+� 8� +�3��� �>HKAMIE�ABEMB<�HE>LCROCH<A?E<?ES�ZEB>I<IHC?HEM>I<\?EA�EB�pEIHBOpHOB>I �� � �2�76������"� -����� � +�� 1y� ��!3��+� 8� +�3��� [NNR<pCH<A?EA�ESTUE<?ETBACH<C �� ����������s����xtt�� � ��*� �� �5�7� # � ���3 � ��6��+ 3� 1XX0� �2�*- �� 2��+ - �������"� -����� � +�� �;BO\>ELBIH>EBCMALCE� 1� �� 6 �� ��m 3�+9 ��!3��+� 8� +�3��9 ��� ����-�4� ��� �� �@LD>YHCDEAE<@GABOEOE?COz?AF?CIHCL?AE@LC?D>E@CEMB�Ip�E�RCHJCE�C\RCDR<�C� ./11� ��*-���4��� .� ��!3��+� 8� +�3��9 &2�76��7� � ��"��6 � �IN<H<LC?D>EI><@=<zJA\ENA?CYC?DCE[�EAJL<BCEIEBC@R<z<H<=ELBIHC=CE<INO?>EOAG<zCD>?<KEOEq�E_BLCHIJADE<E�CJ>MA?<D<� .//X� �m�- 67��)3 ��+�7��� "�� 6�� ��� 2�����6� � *� ��76��� �� ��!3��+� 8� +�3��9 ��*��� ��6�9 ������ � �6� !�9 &2�76��7� � ��"��6 9 � ���4� ����9 '���� &�2��9 ��6�� �!� ¡m��76�2m9 ��6��-� �+� -��� S[q¢_Zo[£SE¤��o¥[¢�¦rES§QSq��Sr¢¤E¦ E o¥¥F¤T[¥SEqTE q[�SEFE�[¤¦rq©ET¦�Q¦¤�¢S¤E¦qE�¦;S¥¥�rªE[r;E¤¢[r;[q;��[¢�¦r� .//X� �7����7)6 W� �2W 5 2 5�6« "���+��!�� y� ��!3��+� 8� +�3��� ¦p>?>E¬ENB>MRC\C?<KEBC@<IJALCR?<KENBA\BC=AL� .//0� ���72��6�* �� ­� ��!3��+� 8� +�3��9 ��75m��!��� � 6��� �®°±�²³µ�²¶·¹º»¼�½¾¾»º¹±¾�¿À¿ÁÀ° µÀÂ�Ã�ÄÀ»º�Ź ÆDz²ÇÈɲ²ÊººËÌÍÍ¿À¿ÇÀ¿ÇÊÍÁÀ»ºÃŹÎϺÐÈɳ¶ÑÉÒËÀ¾ºÐºÏ±

Page 18: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

������������� ��������� �������� �������������������������� �� ����������������� ��������������������� !"#$%&'($)�*$%$+,-!$'�)+,&%.)-%/0)�1&'2!0,3���4��5)6 #$(��78%() )&9�:)+;<)$6!&��=%,!2��>?�@AB>CADEAFGH@IEAJCGKLMNJLJ@GEGH?�AMHA@HAOAF@GNLE�>@AMNLFG�@L?MGG�FG@M>POQ@AHA���������*$%$+,-!$'�,!<$'8'R0%�+#&%($2%�+%�+8'-!$)2' 3���S��5)6 #$(��78%() )&9�T#82%R��U-);%9�V# %&��W%#8�X)8)19�W%$0%2��Y6%&Z%8��F� [� ���������\\������[ ]���[����\[ ���������S���*$%$+,-!$'�,!<$'8'R0%�+#&%($2%�+%�)$()2' 3������5)6 #$(��78%() )&��@A?F@ACAGF@G _L A�>a>JCGKLMNALJ@GEGHAOAFG�@L?J�LPM>DEJF@AE?JP@CA�?ELbPEA>Q�����4���1'1#8%&%$�&%(3���c��5)6 #$(��78%() )&���������>d�������dA������\� N� �������4���)*-2!Re!3���f���5)6 #$(��78%() )&��E���� �� �����������b@�\��dN� �gF�hdQ� ��g��\��dA�������4���)*-2!Re!3���ff��5)6 #$(��78%() )&9�i&%$%��W!,%&9�j'-0)e��k#&0'��B�����������\�G������b��� l�����������������4���!8%m'&%,3���f���5)6 #$(��78%() )&9�T#82%R��U-);%9�='+!&��78%() )&��>���n��������o����\�����o������������������������������� ������������4���!8%m'&%,3���fp��i&%$%��W!,%&9�5)6 #$(��78%() )&9�T#82%R��U-);%��L_A G@A������������ ����������� �������� ��� ����� �������������\�� ��F����bQ��������������!0+1!&,)*%3���fq��5)6 #$(��78%() )&��H������������ ������b����\D��n�������������)*-2!Re!3���f���5)6 #$(��78%() )&��?����o��������� �\�b����[�P ���������������)*-2!Re!3���f4��5)6 #$(��78%() )&9�i&%$%��W!,%&9�T#82%R��U-);%��F �������������� ���\������ ���������� �\������������E aG��������������!8%m'&%,3���fS��5)6 #$(��78%() )&9�i&%$%��W!,%&9�T#82%R��U-);%��F �������������� ���\������ ���������L \������������������!8%m'&%,3���f���5)6 #$(��78%() )&9�i&%$%��W!,%&9�j'-0)e��k#&0'��J�� l�������������� ���\������ ����o����� �\��F�� ������������!8%m'&%,3���fc��5)6 #$(��78%() )&9�T#82%R��U-);%9�:)+;<)$6!&��=%,!29�U+%0'-)e��r%,2%$%��?�� ������ � �o���]��\���������o�����\ �o������������������ !"#$%&'($)�*$%$+,-!$'�)+,&%.)-%/0)�1&'2!0,3�������5)6 #$(��78%() )&9�T#82%R��U-);%9�='+!&��78%() )&��>���n��������o����\�����o������������������������������� ����������������!8%m'&%,3����f��5)6 #$(��78%() )&9�T#82%R��U-);%9�='+!&��78%() )&��>���n��������o����\�����o������������������������������� ����������������!8%m'&%,3�� stuvwxyz{wx|}~�t���tw��t����v�tw�����zu~t{��tw�w����tw~t�z�t y�xx���xx������������~���~�����t�~t�z�t�t��z~����|����~�����~�v

Page 19: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

�������������� ���������� ������ ���������� ������������ �!"!#$%$&'(")!&!*&+%)&'(")!&#,&$&�%+�-!)"#$%!,"(-#+&)!",$�.� �+��)��//0��1�� 2�� 34����5����������� ������6� � �7�3 ������� ������ ��8��9�:�;��9���<=>?@A>B!@!�CD�B�E>FGH!CB>FG>!I@FCBAHIJ�G<!KLA>M<!CA<MFG<!NI@=<!�E>F>!NE<>A>!H!�E>F�OPLA>MH��//5��1�9�Q��3�R 4����S����������� ������6� � �7�3 ������� ������ ��8��9�:�;��9����3 ��:�T��� ���<U%V".%$!"!#$%+�-!("+#$.-(W&��!#%!,.&��*U"X")!)��.%!#%+%W&��!,"#U"�+&W�!YZ,"P=�%#&+X!I."%$&�+!-!@#&��(-��//5��1�9�Q��3�R 4����0����������� ������6� � �7�3 ���8��9�:�;��9���H$�.[&�%+��!#$%+�%!&!,.&��*U"X!)��.%!#%+%W&��!("+#$.-(W&��!"V��($%!.%*&!,.�+%)��+�!\"$�U%!]B-.&#$]!-!@#&��(-��//5��1�9�Q��3�R 4��������������� ������D"$.�#+"!&+_�+��.#$�"!"*%V.%+%!,"XU%�U�%a��//���1�R����:�4����b����������� ������6� � �7�3 ������ 2�:���������<=>?@A>B!@!CB>FGH!@?G<IB>!�!D@BA<?F�c!cG<A>c>!C>F>J�G<!KLA>M<!-!?%(%'��"�!d!-!K%X.�V-��//���1�9�Q��3�R 4����e����������� ������6� � �7�3 ���8��9�:�;��9���6���f���:�7��� ���<=>?@A>B!@!M�F>c�gI@c!�CD�B�E>FGH!�!DA@JG<F�!C<�Kc�gI<!@BD@AF@CB�!D@C=@EF�J<!C=>E@FCI<!?>FI<!H!E>=D@EH��//���1�9�Q��3�R 4����h����������� ������6� � �7�3 ���8��9�:�;��9���6���f���:�7��� ���<=>?@A>B!M�F>c�gI@c!�CD�B�E>FGH!�!DA@JG<F�!C<�Kc�gI<!CB>?�=F@CB�!@?G<IB>!D@C=@EF�J<!C=>E@FCI<!?>FI<!H!i>I@EH��//���1�9�Q��3�R 4���5/����������� ������6� � �7�3 ���8��9�:�;��9����3 ��:�T��� ���<=>?@A>B!@!M�F>c�gI@c!�CD�B�E>FGH!�!DA@JG<F�!C<�Kc�gI<!CB>?�=F@CB�!LA>i<E�F<!c@?�=�<!-!@#&��(-��//���1�� 2�� 34���5j����������� ���������� ������ ��k���l������� 3����� 9���:�3 3� � ��HCD@A<M?>!C<�Kc�gI@L!DA@A>gHF>!@?G<IB>!DA<c>!YAF!�!<Jm!B�)%!,."*-_�+�%n!M@DHF>!<EA@DCI@L!CB>FM>AM>!<Jma!K>!LA>i<FG<!>Ac�A>F@?<B@FCI�Y!K�M@E>!H!D@BA<CF�c!D@MAHgG�c>��//j�o�//���1��p�� �����R� ��3����o��3� q�� f9��Q����934���5������������ ���������� ������ ��k���l������� 3����� 9���:�r 3� � ��H#,".�*V%!#�&�)&'("X!,.".%'-+%!"V��(%$%!,.�)%!YAF!&!<Jm�jhhh�o�//���1��p�� �����R� ��3����o��3� q�� f9��Q����93�4���55����������� ������>,,U&W%$&"+!"s!<Jm!&+!J."%$&%�jhhe��1Q�R� � �Q�� � �� 4���5S����������� ������c�$\"*#!s".!*.&s$!��%U-%$&"+!&+!<tu!.�#&#$%+$!*�#&X+!"s!.tW!#$.-W$-.�#�jhhe��1Q�R� � �Q�� � �� 4�� �vD%$�+$&!v�j���������w �9������������ ������x���9���:��� ���E�.s%\.�+!-+*!?%-�U�)�+$!�-.!Y�.#$�UU-+X!�"+!?%-y�.(#$�&U�+�� �vvE"[�+��!*&#�.$%W&�%z!)%X&#$%.#(&\!&!*&,U")#(&\!.%*"�%! {|}~v����v�����|���|v��|����~�|v������}�|���|v�v����|v�|���| �������������������������������|��|���|�|����������� ���������~

Page 20: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

����������������� ��������������������������������������������������������� ��������������!�"���#�����$�%�$�&'()*+�!��,-.��'���*,/$�0��1*�0-+�2�3��4-���*+��5�+/',-,�1*�0-+�67�87��68���98�*,���:($�,-'02�;�.)/�$�:'�$�)�����6��<�����='����� �����������>���������� ������������ ?@�!�"���#�����$�%�$�&'()*+�!��,-.��'���*,/$�0��1*�0-+�2�3��4-���*+��5�+/',-,�1*�0-+�67�87��68���7A�*,���:($�,-'02�;�.)/�$�:'�$�)�����B��C(����D(*�&��E���F���>������������������G���������������������F����!�$�&'()*+����$��1*�0-+�2�3��4-���*+��5�+/',-,�1*�0-+�6B�8A��6887��HI�*,���:($�,-'02�;�.)/�$�:'�$�)�����A��<�&/�����-����E���F��������>��������J������������� ��������������� ��!�$�&'()*+����$��1*�0-+�2�3��4-���*+��5�+/',-,�1*�0-+�6B�8A��6887�IK�*,���:($�,-'02�;�.)/�$�:'�$�)�����K��D�+/)-,(����L����E������J�����>�� ��G������ ����G��M�����������M�����>�M���!�$�&'()*+����$��1*�0-+�2�3��4-���*+��5�+/',-,�1*�0-+�8B�8H��688I����9�*,���:($�,-'02�;�.)/�$�:'�$�)�����9��=��)���N�O���P������������������������Q������������J�������������!�$(+,(�*+��$�*-�,�R�0���S0/T'0����2�U�+/',-,��"��.��$T-��#,�(����.-($-"�0(����8H��688I��H6�*,���:($�,-'02�U�*RO��.-��N�,-0�V�;�.)/�$�:'�$�)�����H��<-�����W��(�����X�J�������Y���Z�����[�\�����]���F������E���G�]��F�����@������� ������!�)�.�*,��*+����$���-(.��$�2�3��4-���*+��5�+/',-,�66�87��688I��8H�*,���:($�,-'02�<-,�(��0-����N������I���'�-����S�$�0���P���� ����_J���>��������>��������������Q������!�$�&'()*+����$��1*�0-+�2�3��4-���*+��5�+/',-,�66�8A��688K�HH�*,���:($�,-'02�;�.)/�$�:'�$�)�����7��D/���(����W��+(����� ����������� �������������!�$�&'()*+����$��1*�0-+�2�3��4-���*+��5�+/',-,��A�8A��688K�KB�*,���:($�,-'02�;�.)/�$�:'�$�)������8��<-�����W��(�����E��M����>����������������F��������G����!�$�&'()*+����$��1*�0-+�2�3��4-���*+��5�+/',-,�6H��8��688K��9K�*,���:($�,-'02�;�.)/�$�:'�$�)���������a(+���b-��$��E���F���������������G��������������G��M������!�$�&'()*+����$��1*�0-+�2�3��4-���*+��5�+/',-,�B8�89��688K�H8�*,���:($�,-'02�;�.)/�$�:'�$�)������6��3/'0�#���R���P���� ���>G����������������J���������>������������������ ���������������������>�����!�$(+,(�*+��$�*-�,�R�0���1*�0-+�2�3��4-���*+��5�+/',-,�1*�0-+�B��8I��688A���H6�*,���:($�,-'02�;�.)/�$�:'�$�)������B��<(&(����W���'(��c>�� �������J���d���������>G���������������>��������!�$�&'()*+����$��1*�0-+�2�3��4-���*+��5�+/',-,��8�8B��6886��7I�*,���:($�,-'02�;�.)/�$�:'�$�)������A��:/e-)�'(����f��(0-��]��������������������� ��������J���d���������>G���������������>��������!�$�&'()*+���ghij�klmn�kopqrhstuh�vwhwtsrjwh�xyxzymiqhny{h�|�}ytsh�qh~mrh ��kk���kk�ss����xyx�yqx��q�zytsh|qh~mrh�h�smq����o����qyws�sq�j

Page 21: 1. ŽIVOTOPIS - rektorat.unios.hrrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/856_3.pdf · to: Otpornost materijala 2, Ispitivanje konstrukcija, Plošni nosači, Metoda konačnih elemenata,

��������������� ����������������������������������������������������������������� ��!�������"���������#$%$&'()*+,$&-.*/&*+0-%102&*3$.2&*456�7���8��������������������� ���������������������������������������������������������������������9��������:��;�����</3%$.-=&*(+$&'()&*&$20$&)%>=.?%)/@.*+,$&-.*/&*%@10$02&*3$.2&*AB#*0*456�7���8��������������������� ������������������������������������������������������������������C��D���E��F�����</3%$.-=&*0+$&'()&*@%)/?$(@G0H.*%=H.@?&*%-*IJ*@&?%1&*3$.2&*ABK*0*456�7���8��������������������� ������������������������������������������������������������������L��:��;�����9���������</3%$.-=&*+,$&-.*/&*%@10$02&*3$%H.@?0$&).*3$.2&*AB#*0*456*7���8��������������������� ���������������������������������������������������������������������F������M�N�����</3%$.-=&*G0H.).*0+1.-=.*/?&2=.).*@(O.*@P&/0')02*0*QRS*3$%G.//%2�7���8��������������������� ���������������������������L���������������������������������������������E��M�������</3%$.-=&*+,$&-.*/&*+0-%102&*3$%H.@?0$&).*3$.2&*AB#*0*456*7���8��������������������� ��������������������������������������������������������������������������T��U��V���W/30?01&)H.*3&$&2.?&$&*2.X&)0@.*P%2&*2.?%-%2*G0H.3&)H&*)&*=.?%)/@02*(+%$G02&�7�����������������D���N������ ���������������C�������L���L����������������:������"�T�������������������U��V���R0Y./P%H)0*Z/&)-[0GXZ*3&).P0�7���8��������������������� �����������������������L����� ������������������������������������\��]�T���"�_�����9��������)&P0+&*/?&)H&*)&3$.+&)H&*@&$&@?.$0/?0')0X*=&'1&/?0X*/1%-%1&*I6a*0*Iba*/?%PH.O&*(*cP&1%)0H0�7�����������������D���N������ ���������������C��������C��������������������:������"�T������ �defghijklhijmnoepqrehstetqpogtehuvuwvkfnelvxehyhzvqpehne{koe |}ii}~�ii�pp����uvu}vnu}�n�wvqpeyne{koe�e�pkn�~��j����nvtp�pn�g