201403 lsk rlwh voorjaar

20
UITGAVE VAN REGIONAAL LANDSCHAP WEST-VLAAMSE HEUVELS VZW (RLWH), VAARTSTRAAT 7, 8902 ZILLEBEKE, T 057 23 08 50, [email protected], WWW.RLWH.BE - VERANTW. UITGEVER: GUIDO DECORTE – COVERFOTO: YVES ADAMS, VILDAPHOTO Landschaps krant REGIONAAL LANDSCHAP WEST-VLAAMSE HEUVELS Voorjaar & zomer 2014 29 maart West-Vlaamse Plantendag Kijk snel op p.19

Upload: nele-saint-germain

Post on 15-Mar-2016

244 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Landschapskrant Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, voorjaar 2014

TRANSCRIPT

UITGAVE VAN REGIONAAL LANDSCHAP WEST-VLAAMSE HEUVELS VZW (RLWH), VAARTSTRAAT 7, 8902 ZILLEBEKE, T 057 23 08 50,

[email protected], WWW.RLWH.BE - VERANTW. UITGEVER: GUIDO DECORTE – COVERFOTO: YVES ADAMS, VILDAPHOTO

LandschapskrantR E G I O N A A L L A N D S C H A P W E S T- V L A A M S E H E U V E L S

Voorjaar & zomer 2014

29 maartWest-Vlaamse

Plantendag

Kijk snel

op p.19

Voorwoord Beste lezer,

Hoewel we de hele winter wel al lentetemperaturen kregen, start de echte lente pas deze week. Laat het ook meteen een startschot zijn voor een nieuw seizoen vol lenteac-tiviteiten! Proef van ons ruim aanbod aan buitenactiviteiten. De tweede West-Vlaamse Plantendag op 29 maart en de Opendeurdag in de Palingbeek op 1 juni beloven alvast twee toppers te worden. Wandel mee op de seizoenswandelingen in De Palingbeek of spring op de fiets en verken de Westhoek met de fietsknooppunten. Je vindt vast wel jouw favoriete lente-uitstap in de kalender achteraan!

Veel leesplezier!. Medewerkers RLWH

Regionaal Landschap

West-Vlaamse Heuvels…

• Is een aantrekkelijke streek met een eigen karakter en een duidelijk grote concentratie aan natuur- en landschapswaarden.• Is een vzw die zich engageert om de natuur-lijke troeven van onze streek te beschermen. Dat doen we door overheid, verenigingen, bewoners en bezoekers van de streek te betrekken in concrete projecten.• Valt min of meer samen met de zuidelijke helft van de Westhoek.• Is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de steden en gemeenten Heuvelland, Ieper, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke, de natuur- en milieuverenigin-gen, de landbouwverenigingen, de toeristische verenigingen en de wildbeheereenheden. • Heeft tot doel via samenwerking de kwaliteit van het landschap en het streekeigen karakter van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels te bevorderen en te promoten.

Werkten mee:Redactie: Korneel Clarysse, Dirk Cuvelier, Valentijn Despeghel, Nele Saint-Germain,Lieven Stubbe, Ann Vansteenhuyse, Xavier VlaemynckFoto’s: Yves Adams, Marc Cordenier, Wally Dequidt, Annick Mahieu, Annemie Placlet, Nele Saint-Germain, Patrick Samyn, Christine WarlopTekeningen: Steven Sioen, Magelaan in opdracht van het Agentschap voor Natuur en BosVormgeving en druk: www.cuveliergraphics.be

MESEN

Vakwerkhuisje Helleketelbos in een nieuw kleedjeKom je mee de handen uit de mouwen steken?Zaterdag 10 mei om 14u00

Vorig jaar herstelden vier professionele vakwerkbouwers het houtskelet van het vakwerkhuisje in het Helleketelbos te Poperinge. Het vakwerkhuisje is een restant

van een grote vakwerkhoeve van het Groot Gasthuisgoed. In 2005 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos de weide met bijhorend gebouwtje en besloot het om het in de volksmond genoemd heksen-huisje, verbrand hof of elfenhuisje te herstellen. In dit huisje zal de geschiedenis van de omgeving in woord en beeld omschreven zijn. Het Agentschap voor Natuur en Bos deed alvast de afbraak- en metselwerken tijdens het voorbije jaar. Voor de heropbouw van het houtskelet, de leembouw en de ramen en deuren steekt o.a. het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels een handje toe. Ook heel wat lokale vrijwilligers steken de handen uit de mouwen.

Tijd nu om het vakwerkhuis te lemen. Wie zin heeft om te helpen, kan zaterdag 10 mei om 14u00 aan de slag met ons en de vrijwilligers van Yser Houck uit Noord-Frankrijk. Meer informatie en inschrijven bij Korneel Clarysse via [email protected] of 057 23 08 55.

workshoplemen

Voorwoord Het mooiste plekje van... Frederik Deburghgraeve

3

Eénmaal heb ik hier iets prachtigs meegemaakt. Een grote roofvogel had een meesje in zijn klauwen, maar zat vast in de takken van de bomen. Ik heb hem toen met een borstel een duwtje gegeven, zodat hij weer weg kon.

Op welk vlak vind je de Westhoek een inspiratiebron ?De Westhoek is een plek waar je kunt uitwaaien. Wandel maar eens vanuit Diksmuide langs de IJzer richting Nieuwpoort. Dwars door de polders is een fantastische plek om je gedachten leeg te maken.

Frederik Deburghgraeve is zonder twijfel één van de bekendste inwoners van de Westhoek. De gouden medaille van Fredje Raketje op de 100m schoolslag in Atlanta staat in ons geheugen gegrift als een hoogtepunt uit de Belgische sportgeschiedenis. Achttien jaar later kloppen we bij hem aan in Poelkapelle. Hij ontvangt ons hartelijk en vertelt enthousiast over zijn liefde voor het landschap, het bos van zijn kinderjaren en gevogel in de tuin...

Wat is de aantrekkingskracht van ons landschap voor jou?Ik vind rust in het glooiende landschap waar al die gezel-lige dorpjes in verstopt liggen. De streek rond Heuvelland is zo’n voorbeeld, maar zelfs Poelkapelle ademt die sfeer uit. Mensen vragen mij soms of ik in het centrum woon. Tja, wat je een centrum kunt noemen. Ik woon op slechts 150 meter van de kerk, maar daarmee woon ik ook meteen aan de rand van het centrum.

Wat is voor jou het mooiste plekje in de buurt?Als kind ging ik vaak wandelen in het Polygoonbos. Nu geef ik dat graag door aan mijn eigen kinderen. Dan wandelen we eerst twee uurtjes, zoeken we samen kastanjebladeren om mee te knutselen in school en daarna drinken we een warme chocomelk.

Welk streekerfgoed is voor jou zeer waardevol?Als je in de Westhoek woont, kun je niet om WO I heen kijken. Ik woon op een boogscheut van het Tyne Cot Cemetery. Niet alleen dit grote kerkhof is indrukwekkend, het hele landschap ligt bezaaid met kleine militaire begraaf-plaatsen, allemaal zeer netjes onderhouden. De IJzertoren in Diksmuide spreekt echt tot mijn verbeelding. Het muse-um binnenin is zeker de moeite waard en je krijgt er ook een fantastisch zicht over heel het vlakke West-Vlaamse landschap. Aan de overkant ligt de Dodengang. Iedereen zou daar eens moeten stoppen. De komende vier jaar zal de geschiedenis van WO I nog vaak opgefrist worden. Het is een goede zaak om duidelijk te maken aan onze kinde-ren wat hier allemaal gebeurde 100 jaar geleden.

Doe je een inspanning om je ecologische voetafdruk te beperken?Zelf heb ik een klein moestuintje waarin ik elk jaar boon-tjes, trostomaatjes, sla, ajuinen en courgettes kweek. Daar haal ik voldoening uit, omdat het vele werk iets moois en lekkers opbrengt. Verder leer ik mijn kinderen om zuiniger met energie om te springen. Zo moeten ze een glas water vullen om hun tanden te poetsen i.p.v. de kraan open te laten staan. Of blijf niet onder de douche staan gewoon omdat het zo lekker warm is.

Van welk natuurlijk schouwspel krijg je een goed gevoel?Elke winter hangen we vetbolletjes op in de tuin. Het is leuk om dan naar de vogels te gluren die er op af komen.

Woon je op het platteland en wil je werken aan het landschap?

Waterdicht!?

Voor meer info: [email protected]/palingbeek

Werk aan het landschap

Ga dan aan de slag met het Regionaal Landschap.

Wij helpen landbouwers en particulie-ren bij de aanleg van boomgaarden, knotbomen, poelen, hagen en hout-kanten. De aanvrager kan rekenen op een financiële ondersteuning.

> Meer info: Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, 057 23 08 50

Zoom in op onze blauwe planeet en ontdek de water-kringloop aan de hand van een grote maquette, met echt stromend water en een grote puzzel. Neem een duik in het boeiende leven onder water. Op een interactieve

manier ontdek je wie waar woont onder het wateroppervlak. En wat te denken van je eigen watervoetafdruk en duurzaam watergebruik? Hoe kunnen we water besparen?

Speel het sappelspel over de problematiek rond de grondwaterstand en de productie van sinaasappelsap. Ook duurzaam geproduceerd voedsel en bewustzijn bij keuzes in de super-markt komen hier aan bod. Leer over de gevol-gen van waterschaarste in Afrika. Hoe halen en zuiveren ze daar water?

Een zoektocht laat je gericht speuren. Wie kraakt de watercode? Tot slot krijg je heel wat tips om zorg te dragen voor dit kostbaar goed!

1 maaRT TOT 31 augusTus 2014BeZOeKeRscenTRum De PaLingBeeK

5

in militair domein Ieper

Voor meer info: [email protected]/palingbeek

Werk aan het landschap Bijkomende natuur

in Vlaanderen zijn er nog heel wat militaire domeinen, ook in West-Vlaanderen. Denken we maar aan Houthulst, Zedelgem, ieper, enz. meestal zijn deze domeinen gigantisch groot en bevatten ze waardevolle natuurschatten. Zo is het militair domein in Houthulst meer dan 200 ha groot en hebben het Belgisch leger en het agentschap voor natuur en Bos (anB) van dit domein een ware natuurparel gemaakt. Tientallen poelen werden gegraven, oude bunkers werden ingericht in functie van vleermuizen, extra bos werd aangeplant enz. Ook in Zedelgem worden via natuurinrichtingsplannen de natuurwaarden in het militair domein opgekrikt. ieper mocht dan ook niet achterblijven.

ingesloten tussen natuurgebiedenEen belangrijk uitgangspunt daarbij, bestond erin om de relatief open terreinen een landschappelijke meerwaarde te geven en tevens de biodiversiteit te verhogen. De zone van ongeveer 15 ha die we in 1ste instantie willen vergroenen ligt ingesloten tussen andere “natuurgebieden”: ten wes-ten ligt de ‘Oude Vaart Ieper-Komen’, ten oosten ligt het wachtbekken ‘De Verdronken Weide’, ten noorden de lage weiden van de ‘Hommelhofstraat’ en het natuurgebiedje ‘De Triangel’. Daarnaast zorgt deze zone voor een overgang van het stedelijk gebied naar het open buitengebied.

Poelen voor waterlevenNa heel wat voorbereidende vergaderingen zijn de con-crete inrichtingswerken gestart. In oktober 2013 werden 2 bestaande veedrinkpoelen ontslibt, werden de taluds van deze poelen aangepakt en voorzien van zachthel-lende oevers en werd een bestaande verbindingsgracht in ere hersteld. De oude afsluiting van de centrale weide is vervangen door een nieuwe en ook rondom de 2 poelen werd een afsluiting aangebracht. In het voorjaar van 2014 worden nog twee bijkomende poelen gegraven in de buurt van de Oude Vaart Ieper-Komen.

aanplantingenIn februari 2014 werd ook gestart met aanplanten. De hoofdlaan waar nog een aantal zomereiken stonden, is nu hersteld met 35 nieuwe zomereiken en 18 lindebomen. Rond de centrale weide zijn op strategische plaatsen hout-kanten aangeplant. Zones die niet functioneel zijn en waar de grond nog rijk is aan mineralen werden bebost. Andere zones die relatief arm aan mineralen zijn, krijgen een aan-gepast maaibeheer (2x maaien per jaar na 15 juni en 15 september). Tot slot zal een langwerpig perceel gelegen buiten het domein gedeeltelijk worden bebost en gedeel-telijk als moeraszone worden ingericht.

initiatiefnemersHet initiatief om het militair domein in Ieper te vergroenen is ontstaan vanuit de werkgroep natuur van de Ieperse milieuraad. Deze werkgroep heeft alle terreinbeherende of stimulerende instanties uit de regio (het Agentschap voor Natuur en Bos, Het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en de dienst milieueducatie van de stad Ieper) bij elkaar gebracht en bij de bevoegde diensten van het Belgisch leger geïntroduceerd.

6

Op de heuvelruggen van de Catsberg en de Boeschepeberg in Frankrijk ontspringt de sterk meanderende Vleterbeek. De beek vormt een blauw-groene ader tussen Abele en Poperinge. Dankzij zijn belang als groene corridor in het landschap, krijgt de Vleterbeek alle belangstelling vanuit de provincie, stad Poperinge en het Regionaal Landschap. De voorbije tien jaar werkten deze partners een inrichtingsvoorstel uit dat het erosieknelpunt aanpakt, het knelpunt rond vismigratie oplost, de recreatieve waarde van dit groene lint hoog inschat en dat de Vleterbeek ook als waterbuffer ziet.

Groen lintBij de start van het project kocht het provinciebestuur twee bufferstroken aan: één aan de zuidzijde (4.500m2) en één aan de noordzijde (15.000m2). Beide stroken zijn ondertussen voorzien van streekeigen beplanting. Vooral de zwarte els werd in grote getale aangeplant. Deze boom, die hoge waterstanden kan verdragen en een goed wor-telgestel heeft, speelt een belangrijke rol in de bestrijding van bodemerosie en de versterking van de oever. Verder plantten we er nog meidoorn, sleedoorn, hazelaar, schiet-wilg en zwarte populier aan. Langs de beek zijn ook nog heel wat oude en waardevolle knotbomen terug te vinden. De aangeplante kleine landschapselementen zorgen uiter-aard voor heel wat leven langs en op de beek. Enkele waarnemingen in der loop der jaren: buizerds, bruine kiekendief, aalscholvers, ijsvogel, spechten, vos en reetjes.

Recreatieve verbindingAan de noordelijke kant ligt over gans het traject van 3,6 km een graspad van 4 m breedte. Het wandelpad, dat in het wandelnetwerk Hoppeland zit, zorgt voor een vlotte verbinding van het centrum van Poperinge naar Abele om zo verder de doorsteek te maken met het Helleketelbos. Een ontbrekende schakel in

het traject is de noodzakelijke wandelbrug ter hoogte van het bestaande irrigatiebekken. De werken aan de brug starten in april. De oude spoorwegbrug die naast de beek ligt, zal gebruikt worden als aanzet voor de nieuwe wandelbrug.

VismigratieDaarnaast is de Vleterbeek door zijn uitstekende waterkwa-liteit geschikt als goed leefgebied voor vele vissoorten. Bij een wetenschappelijke bevissing een aantal jaren geleden werden negentien vissoorten aangetroffen, waaronder het bermpje en de kleine modderkruiper. Deze zeldzame vis-soorten staan op de rode lijstsoort en werden nog maar op tien plaatsen gevangen in West-Vlaanderen. Op de beek zit een verval van ongeveer tien meter, waardoor het voor vele vissen moeilijk is om zich te verspreiden. Daarom werden op een aantal plaatsen vistrappen aangelegd met grote stenen waardoor de vissen zigzag stroomopwaarts kunnen zwemmen. In die tien jaar tijd zorgden heel wat initiatieven ervoor dat deze beek terug een belangrijke blauw-groene ader vormt in het Poperingse landschap. Een grote meerwaarde voor zowel mens, dier en natuur.

Vleterbeek blauw-groene ader tussen Abele en Poperinge

Opendeurdag PalingbeekZondag 1 juni van 10u30 tot 18u00(activiteiten vanaf 13u30) Vandaag wordt een echte doe-dag. We starten met een overheerlijke biobrunch. Daarna gaan we aan de slag in en met natuur. Wie vindt kriebels in de compost? We zijn creatief met vlechtwerk, maken muziekinstrumentjes of nestkastjes voor vogels of insecten. Lekkerbekken bakken pizza in de leemoven,… We gaan op zoek naar waterle-ven in de poel, we proeven bioproducten van bij ons en kokerellen met vergeten groenten en kruiden. Wie heeft groene vingers? De ecologische moestuin biedt heel wat inspiratie! Op deze Opentuindag krijg je heel wat tips om zelf aan de slag te gaan.

Dag van het ParkZondag 18 meidoorlopend van 14u00 tot 17u00 DRanOuTeR en ZiJn eeuWenHOuTWe starten met de zoektocht ‘het lied van de géspiet’. Die leidt je naar een parel van een bosgebied die voor die dag heel wat in petto heeft: parkdieren, nesten in alle vormen,… en hopelijk het lied van het de Géspiet!> Waar: Muziekcentrum Dranouter, Dikkebusstraat 234, Dranouter> info: [email protected]. Agentschap voor Natuur en Bos

POPeRingeHoe kan je in je eigen omgeving aan de slag? Stem op dag van het park voor beuk, vetplant of klimop en kom een namiddag genieten in het Frimoutpark.> Waar: Frimoutpark, Poperinge, verschillende ingangen, op een boogscheut van de markt.> info: [email protected]

speurtocht voor gezinnen

Met deze gloednieuwe, boeiende en vooral leuke speurtocht, op maat van gezinnen met kin-deren tussen 7 en 10 jaar, (her)ontdekken jong en oud het Ieperse vestinglandschap en krijgen voeling met haar enorme geschiedenis en prach-tige natuur. Elke geslaagde speurneus krijgt een mooie beloning!> Waar: Kruitmagazijn Esplanade, Ieper> start: tot 16u30

Organisatie: Dienst Milieu-educatie Stad Ieper en Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels

7

Vleterbeek

opendeur

zondag 27 aprilvan 14u00 tot 18u00

in de natuur

• Biobrunch• Open tuindag• natuur-doe-dag

Frisse lucht, vuile modderhanden en van alles ontdekken. Kinderen vragen om natuur, avontuur en een tuin om in te spelen! Het centrum Voor natuur- en milieueducatie (cVn) wil, samen met de provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse regionale landschappen iJzer & Polder, West-Vlaamse Heuvels en Houtland, kinderen weer naar buiten lokken en lanceert daarom enkele workshops voor kinderen én ouders onder de noemer scharrelkids.

Scharrelkids

Waarom Scharrelkids?Omdat de kinderen van nu 50% minder buiten spelen dan twintig jaar geleden. Dit komt door de televisie, computer en verstedelijking. Maar ook omdat de ouders van nu minder tijd kunnen vrijmaken en de kinderen al een overvol pro-gramma hebben met allerlei buitenschoolse activiteiten. Ook de mentaliteit ten aanzien van veiligheid (‘pas op’ en ‘wees voorzichtig’) en vuil worden is veranderd. Daarbij komt dat er simpelweg steeds minder (speel)natuur is door verstedelijking.

Voor wie?Scharrelkids is bedoeld om ouders en grootou-ders met hun (klein)kinderen de natuur dichtbij te laten beleven. Je krijgt tips en je doet inspi-ratie op voor een leuk en leerzaam verblijf in de natuur. Buiten bewegen, beleven en ontdek-ken, de prikkelende sensaties van alles wat er te zien, te voelen en te ruiken is. Je komt toch zeker ook?!

Wanneer? Wat? Waar?> Woensdag 9 april Doedag Wilgenhut bouwen Woesten> Zaterdag 12 april Doedag Wilgenhut bouwen dorpspark Zonnebeke > Vrijdag 18 april Feest in de tuin BC De Palingbeek> maandag 21 april Natuur-Avontuur!? Polygoonbos> Vrijdag 2 mei Natuur-Avontuur!? Kemmelberg> Zaterdag 14 juni Een leemoven voor de tuin BC De Palingbeek> Zaterdag 5 juli Feest in de tuin BC De Palingbeek

infomeer informatie over de activiteiten vind je in de

kalender en op de gloednieuwe website www.scharrelkids.be en op www.rlwh.be

In oktober 2013 werd langs de

Westkaai in Ieper een archeologisch

vooronderzoek uitgevoerd naar sporen van de Ieperse

Vesten. Tot de verbazing van de archeologen werden

er op een deel van de site sporen gevonden van grote

baksteenovens. Het formaat van de bakstenen, 22 x 10

x 5cm, wijst erop dat deze stenen gebruikt werden in de

17de eeuw om er een deel van de Ieperse Vesten mee

te bouwen.

De Vaubanvesting in Ieper werd opgericht vanaf 1678 en

vervangt grotendeels de Bourgondische verdedigings-

muren uit de 14de eeuw. Ieper is één van de versterkte

steden in de lange verdedigingsgordel die Frankrijk

in het noorden heeft aangelegd onder Lodewijk XIV.

Voor de bouw van de eerste fase van de Vaubanvesting

waren zo’n 30 miljoen bakstenen nodig. Die stenen wer-

den uiteraard niet allemaal aangevoerd, maar groten-

deels ter plaatse gebakken. Het is voor de eerste keer in

België dat zo’n baksteenoven wordt opgegraven.

De baksteenovens waren tijdelijke constructies die

buiten werden opgezet en waarvan de gestapelde

bakstenen het lichaam vormen. Tijdens het vooronder-

zoek werd duidelijk dat er op dezelfde plaats verschil-

lende fases aanwezig zijn, die elkaar waarschijnlijk kort

opvolgden. Een vergelijkbare opstelling zien we in de

streek terugkomen net na de Eerste Wereldoorlog, toen

de steenbakkerijen in de streek verwoest waren.

Tussen de gestapelde bakstenen waren stookgangen

aangebracht, waar ondermeer houtskool werd aange-

troffen. De afkomst van de houtskool is nu nog onbe-

kend, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om Franse

houtskool uit het Noord-Franse steenkoolbekken. Enkel

de onderkanten van de ovens zijn deels bewaard en

vooral slecht gebakken bakstenen blijven nu over in de

ondergrond.

Aan de hand van baksteenformaten kunnen we de

ouderdom van muren, gebouwen en structuren achter-

halen. Algemeen genomen kan men zeggen: hoe langer

de steen, hou ouder hij is. Zo zijn de stenen in de

13de eeuw in Ieper tussen de 27 en 30cm lang, en in

de 17de eeuw tussen de 21 en 23 cm.

Voor welk deel van de vesten deze bakstenen bedoeld

zijn, zal waarschijnlijk niet te achterhalen zijn, maar

mogelijk voor de muren rond de vroegere Neerstad.

Vanaf begin maart 2014 start de archeologische

opgraving naar de baksteenovens, zodat ze volledig

in kaart kunnen worden gebracht en er nog extra

informatie kan verzameld worden.

Op zoek naar de oorsprong van de bakstenen voor de Ieperse VestenIn oktober 2013 werd langs de

Westkaai in Ieper een archeologisch

vooronderzoek uitgevoerd naar sporen van de Ieperse

Vesten. Tot de verbazing van de archeologen werden

er op een deel van de site sporen gevonden van grote

baksteenovens. Het formaat van de bakstenen, 22 x 10

x 5cm, wijst erop dat deze stenen gebruikt werden in de

17de eeuw om er een deel van de Ieperse Vesten mee

te bouwen.

De Vaubanvesting in Ieper werd opgericht vanaf 1678 en

vervangt grotendeels de Bourgondische verdedigings-

muren uit de 14de eeuw. Ieper is één van de versterkte

steden in de lange verdedigingsgordel die Frankrijk

in het noorden heeft aangelegd onder Lodewijk XIV.

Voor de bouw van de eerste fase van de Vaubanvesting

waren zo’n 30 miljoen bakstenen nodig. Die stenen wer-

den uiteraard niet allemaal aangevoerd, maar groten-

deels ter plaatse gebakken. Het is voor de eerste keer in

België dat zo’n baksteenoven wordt opgegraven.

De baksteenovens waren tijdelijke constructies die

buiten werden opgezet en waarvan de gestapelde

bakstenen het lichaam vormen. Tijdens het vooronder-

zoek werd duidelijk dat er op dezelfde plaats verschil-

lende fases aanwezig zijn, die elkaar waarschijnlijk kort

opvolgden. Een vergelijkbare opstelling zien we in de

streek terugkomen net na de Eerste Wereldoorlog, toen

de steenbakkerijen in de streek verwoest waren.

Tussen de gestapelde bakstenen waren stookgangen

aangebracht, waar ondermeer houtskool werd aange-

troffen. De afkomst van de houtskool is nu nog onbe-

kend, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om Franse

houtskool uit het Noord-Franse steenkoolbekken. Enkel

de onderkanten van de ovens zijn deels bewaard en

vooral slecht gebakken bakstenen blijven nu over in de

ondergrond.

Aan de hand van baksteenformaten kunnen we de

ouderdom van muren, gebouwen en structuren achter-

halen. Algemeen genomen kan men zeggen: hoe langer

de steen, hou ouder hij is. Zo zijn de stenen in de

13de eeuw in Ieper tussen de 27 en 30cm lang, en in

de 17de eeuw tussen de 21 en 23 cm.

Voor welk deel van de vesten deze bakstenen bedoeld

zijn, zal waarschijnlijk niet te achterhalen zijn, maar

mogelijk voor de muren rond de vroegere Neerstad.

Vanaf begin maart 2014 start de archeologische

opgraving naar de baksteenovens, zodat ze volledig

in kaart kunnen worden gebracht en er nog extra

informatie kan verzameld worden.

Op zoek naar de oorsprong van de bakstenen voor de Ieperse Vesten

Op zondag 27 april vindt voor de 14de keer Erfgoeddag plaats en zet Vlaanderen haar immaterieel en roerend erfgoed in de kijker. Het thema dit jaar is ‘Grenzeloos’.

Musea, bibliotheken, archieven, erfgoed- en andere ver-

enigingen organiseren activiteiten, die het thema op ver-

schillende manieren belichten. In de Zuidelijke Westhoek

kan je dit jaar aan 20 activiteiten deelnemen die allerlei

grenzen en begrenzingen in beeld brengen. Met haar

fysieke grensligging is dit thema trouwens bepalend voor

de identiteit van de regio. Stippel je eigen parcours uit en

maak Erfgoeddag mee! Alle activiteiten zijn gratis.

Te beleven op Erfgoeddag

Binnen in De Kazematten in Ieper kan je zowel de gehei-

men van de vestingstad en de Frans-Belgische grens

ontdekken als vondsten uit hedendaagse archeologische

opgravingen uit de streek. Maak kennis met de Verftuin

boven De Kazematten die op Erfgoeddag wordt ingehul-

digd. Voor de kinderen is er een zoektocht.

Maak een treinreis langs de grillige grenzen van Hollebeke

Onthaalcentrum De Kazematten in Ieper © Stad Ieper – Tijl Capoen

Op zondag 27 april vindt voor de 14de keer Erfgoeddag plaats en zet Vlaanderen haar immaterieel en roerend erfgoed in de kijker. Het thema dit jaar is ‘Grenzeloos’.

Musea, bibliotheken, archieven, erfgoed- en andere ver-

enigingen organiseren activiteiten, die het thema op ver-

schillende manieren belichten. In de Zuidelijke Westhoek

kan je dit jaar aan 20 activiteiten deelnemen die allerlei

grenzen en begrenzingen in beeld brengen. Met haar

fysieke grensligging is dit thema trouwens bepalend voor

de identiteit van de regio. Stippel je eigen parcours uit en

maak Erfgoeddag mee! Alle activiteiten zijn gratis.

Te beleven op Erfgoeddag

Binnen in De Kazematten in Ieper kan je zowel de gehei-

men van de vestingstad en de Frans-Belgische grens

ontdekken als vondsten uit hedendaagse archeologische

opgravingen uit de streek. Maak kennis met de Verftuin

boven De Kazematten die op Erfgoeddag wordt ingehul-

digd. Voor de kinderen is er een zoektocht.

Maak een treinreis langs de grillige grenzen van Hollebeke

Onthaalcentrum De Kazematten in Ieper © Stad Ieper – Tijl Capoen

Erfgoeddag

Commandobunker Kemmel (Stephan Vanfleteren)

en bekijk er het dorp op verschillende oude kaarten. In

AstroLAB IRIS in Zillebeke kan je je laten meevoeren naar

de ruimte en haar geschiedenis.

Onzen Heertje toont 3.800 medailles in de bibliotheek in

Poperinge. Ontdek in het Hopmuseum hoe de hopcultuur

als groene draad rankt doorheen het verbroederingspro-

ces van Poperinge. De Westlandlopers zorgen ervoor dat

de oorlogsverhalen van gewone mensen blijven voort-

leven in het Talbot House. Maak in Lijssenthoek Military

Cemetery kennis met de verhalen van 10.784 graven en

30 nationaliteiten. ’t Pensionaat in Abele confronteert

haar collectie postkaarten met hedendaagse foto’s geno-

men door amateurfotografen uit Bailleul.

Wenskaarten

Als promotiemateriaal voor ‘WESTHOEK verbeeldt’ werd een reeks van 20

originele wenskaarten ontwikkeld. Het zijn stuk voor stuk beelden die tot

de verbeelding spreken. De wenskaarten kunnen voor verschillende gele-

genheden verstuurd worden. Zowel jarigen, kersverse ouders als succes-

vol afgestudeerden maak je blij met één van de historische beelden met

een persoonlijke wens in gouden opdruk. Daarnaast vallen 7 kaarten met

een bizar Westhoekverhaal in de smaak bij jong en oud. Kinderen kunnen

zich uitleven met de 3 kaarten met bijhorend stickervel.

Benieuwd? Bestel een pakketje met 20 kaarten (e8)

via http://www.erfgoedcelco7.be/NL/postkaarten.

Kom luisteren naar één van de gidsen op Tyne Cot

Cemetery. Je kan eveneens een bezoek brengen aan

het nieuwe Kenniscentrum Passchendaele 1917 in de

geklasseerde pastorij naast de kerk van Zonnebeke.

Een tentoonstelling belicht er de verschillende nationa-

liteiten van de gesneuvelden die op Tyne Cot Cemetery

begraven liggen of er worden herdacht.

In Loker vertellen Vlaamse en Franse douaniers hun

strafste grensverhalen. Wandel en fiets langsheen de

kleine kerkwegeltjes rond de Madonna en ontdek het

leven van de seizoenarbeiders en het front van de Eerste

Wereldoorlog. Gezinnen met kinderen gaan op smok-

keltocht met de GPS. In de kerk van de Madonna en in

het dorpshuis in Woesten is er een toonmoment van de

beeldbank ‘WESTHOEK verbeeldt’. In Mesen gaat op

Erfgoeddag het nieuwe bezoekerscentrum open.

> Een uitgebreid overzicht van deze activiteiten in de

Zuidelijke Westhoek is terug te vinden in de regionale

folder van Erfgoedcel CO7. Voor sommige activiteiten

moet er vooraf ingeschreven worden en zijn de plaatsen

beperkt. De folder is te verkrijgen bij de dienst cultuur

van Heuvelland, Ieper, Mesen, Langemark-Poelkapelle,

Poperinge, Vleteren en Zonnebeke of bestel online bij

Erfgoedcel CO7, www.erfgoedcelco7.be.

wat zeg je, biodiversiteit ?

Erfgoedcel CO7: Sint-Jacobsstraat 1, 8900 Ieper, 057 23 93 12, [email protected]

Cultuurdienst CO7 : Grote Markt 1, 8970 Poperinge, 057 34 66 94, [email protected]

Stripfestival Ieper - 5 april 2014De Neerstad Ieper

Heb je zin om je een namiddag onder te dompelen in de mooiste en leukste strip-verhalen?

Op 5 april 2014 wordt het 2de Ieperse stripfesti-

val georganiseerd. Curieus Ieper, de bibliotheek, dé

Academie en Beeldkwartier vzw slaan hiervoor de

handen in elkaar. En dat dit niet de zoveelste beurs

is waar steeds weer dezelfde boekjes veel te duur

verkocht worden, bewijzen ze in Ieper. De organisatie

vindt dat strips naar de mensen moeten gaan, in plaats

van omgekeerd.

Het festival is een guerrilla op en rond de stadsbiblio-

theek, de muziekacademie, de tekenacademie en het

plein dat deze drie gebouwen verbindt. En ja hoor, de

bibliotheek is open en de lessen zijn bezig. Meer nog,

de bezoekers en de leerlingen worden betrokken bij

het festival.

Laat je verrassen door het festival met lezingen, cur-

sussen, tentoonstellingen en signeersessies. De inkom

en de activiteiten zijn gratis!

12

in de Westhoek

Meer info op www.stripfestivalieper.be

Van Amoras tot Jorikus Magnus, van FC De Kampioenen tot Michel Vaillant.

Meer dan 30 tekenaars signeren je strips.

Ontdek de Masters at Work!

Pijnig je hersenen in de “stripquiz zonder stripvragen”.

Lach met de toneelversie van Midgard.

Vind dat ene ontbrekende boekje.

Volg les bij ervaren striptekenaars!

Geniet volop van de verrassende tentoonstellingen.

Spring een gat in de lucht en krijg hiervoor een gratis strip!

Doorlopend Gezinsspeurtochten in de mooiste bossen van de Westhoek AlleinfoopFacebookpaginaSpeureninhetBos!!

Tot 18/05 Tentoonstelling Mensen en Grenzen TentoonstellingsruimteKerk ToerismeHeuvelland Geschiedenisontstaangrensengrensverhalenuitdestreek Kemmel

MAART

17-23/03 Zwerfvuilactie Heuvelland Alleinfoenmaterialentebekomenbijmilieudienst

VR 21/03 Labyrintlopen BCDePalingbeek 11u00 VormingPlus Samencreërenvaneenlabyrint,groteschoonmaak Vaarstraat7,Zillebeke 15u30 e 8 binnenjepersoon

ZA 22/03 Plant je eigen boom in de Galgebossen Galgebossen 13u30 CurieusIeper Kommetspade,laarzenenhandschoenenjeeigenboomplanten ZijstraatPoperingseweg Gratiswafelsenchocomelk

ZO 23/03 Begeleide wandelingen rond grensdorpen TentoonstellingsruimteKerk 13u30 ToerismeHeuvelland (ookop30/03en06-13/04) Kemmel 17u00 e8perwandeling, Resp.Mesen,Abele,NieuwkerkeenBoeschepe e40voorpakket,busvervoerinbegrepen

ZO 23/03 In het zog van wereldwaterdag BCDePalingbeek 13u30 BCDePalingbeek MetdefietsvolgenwedewegvanwaterrondomIeper Vaartstraat7,Zillebeke 16u30 Gratis,inschrijven!

WO 26/03 Cursus ecologische groententeelt (ook op 02/04) CultuurzaalDenTap 19u30 VeltWestland

TeelttechniekenvanallebasisgroentendoorHermanDeWaele Klerkenstraat37a,Langemark e45voor3lessen,e15ledenVelt, inschrijvenbijMarnix!

DO 27/03 Groene creaties: lentecreatie BCDePalingbeek 19u30 BCDePalingbeek Zelfgrassen,pluimen,enkelebloemenenvaasmeebrengen Vaartstraat7,Zillebeke e7

VR 28/03 Cursus voorjaarsbloeiers (ook op 4-26/04) OCDeGaloye 19u00 NatuurpuntDeBron

Maakkennismetdezefascinerendegroepplanten Dikkebusstraat131,Loker 22u00 Inschrijvenverplicht

ZA 29/03 TWEEDE WEST-VLAAMSE PLANTENDAG VTIPoperinge 10u00 ProvincieWest-Vlaanderen Plantenmarktmetworkshopsvoorgrootenklein Boeschepestraat44,Poperinge 17u00 [email protected] of0497230850

29-30/03 Earth hour Heuvelland Alleopenbareverlichtingwordtgedoofd

ZO 30/03 Snoeiles hoogstamappel- en perenbomen 9u00 VeltWestland

MetAndréHouthoofd Pastoorstraat28a,Reningelst e4(drankjeinbegrepen),e2ledenVelt

ZO 30/03 Eerste seizoenswandeling in het domein CafetariaDePalingbeek 14u00 BCDePalingbeek Palingbeekstraat18,Zillebeke Gratis

Kalender

Meer informatie over de activiteiten op www.rlwh.be 13

speciale aandacht voor kinderen en gezinnen

Cursus, werkwinkel

of infomomentFietsen metbegeleiding

Wandeling metbegeleiding

Kindvriendelijketuin

Doe-activiteiten

wat zeg je, biodiversiteit ?

Erfgoedcel CO7: Sint-Jacobsstraat 1, 8900 Ieper, 057 23 93 12, [email protected]

Cultuurdienst CO7 : Grote Markt 1, 8970 Poperinge, 057 34 66 94, [email protected]

Stripfestival Ieper - 5 april 2014De Neerstad Ieper

Heb je zin om je een namiddag onder te dompelen in de mooiste en leukste strip-verhalen?

Op 5 april 2014 wordt het 2de Ieperse stripfesti-

val georganiseerd. Curieus Ieper, de bibliotheek, dé

Academie en Beeldkwartier vzw slaan hiervoor de

handen in elkaar. En dat dit niet de zoveelste beurs

is waar steeds weer dezelfde boekjes veel te duur

verkocht worden, bewijzen ze in Ieper. De organisatie

vindt dat strips naar de mensen moeten gaan, in plaats

van omgekeerd.

Het festival is een guerrilla op en rond de stadsbiblio-

theek, de muziekacademie, de tekenacademie en het

plein dat deze drie gebouwen verbindt. En ja hoor, de

bibliotheek is open en de lessen zijn bezig. Meer nog,

de bezoekers en de leerlingen worden betrokken bij

het festival.

Laat je verrassen door het festival met lezingen, cur-

sussen, tentoonstellingen en signeersessies. De inkom

en de activiteiten zijn gratis!

12

in de Westhoek

Meer info op www.stripfestivalieper.be

Van Amoras tot Jorikus Magnus, van FC De Kampioenen tot Michel Vaillant.

Meer dan 30 tekenaars signeren je strips.

Ontdek de Masters at Work!

Pijnig je hersenen in de “stripquiz zonder stripvragen”.

Lach met de toneelversie van Midgard.

Vind dat ene ontbrekende boekje.

Volg les bij ervaren striptekenaars!

Geniet volop van de verrassende tentoonstellingen.

Spring een gat in de lucht en krijg hiervoor een gratis strip!

Kalender

APRIL

DO 03/04 Van mediterrane kruiden tot kruidenspiraal MilieuboerderijDePalingbeek 19u30 VeltWestland Slimmeenmooieschikkingvankruidenen Vaartstraat7,Zillebeke e7,e3ledenVelt,inschrijvenbijDirk geneeskrachtigewerking

ZA 05/04 Zwerfvuilactie door Stad Poperinge en IVVO ParkingSixtusbossen 8u30 NatuurpuntPoperinge–Vleteren Sladehandeninelkaartijdensdezegroteopruimdag HoekLeeuwerikstraat-Canadaweg 12u00 Gratis,schoeiselaanpassen,infobijGuido

ZO 06/04 Draculakoorts: op zoek naar de Kamsalamander Entrepot 9u30 NatuurpuntWestland

Erwerdenfuikengeplaatstenderijkevangstlatenwejulliezien Komenseweg,Hollebeke Gratis

DI 08/04 Dieren onder dak (ook op 15/04) CJTDeLork 9u00 RegionaalLandschapWest-VlaamseHeuvels Weknutselenenknedenextraonderdakvooregels, Kattekerkhofstraat2,Kemmel 16u00 e5,inschrijvenvia vogelsenanderebeestjes [email protected]

WO 09/04 Doedag Wilgenhut bouwen DorpshuisWoesten 10u00 MilieudienstVletereni.s.m.NPDeBron

Creëereenlevendegroenespeelplek. Woestendorp46,Woesten 15u30 e4,e10pergezin Neemdehandleidingmeenaarhuis

WO 09/04 De boer op BCDePalingbeek 13u30 BCDePalingbeek

Lenteschoonmaakopdeboerderij Vaartstraat7,Zillebeke 16u00 e 3

ZA 12/04 Doedag Wilgenhut bouwen DorpsparkZonnebeke 13u30 RegionaalLandschapWest-Vlaamse Creëereenlevendegroenespeelplek 17u00 Heuvels e4,e10pergezin

ZO 13/04 Lammetjesdag MilieuboerderijDePalingbeek 13u30 MilieuboerderijDePalingbeek

Opverkenningindestal,wolspinnenmeteenspinnenwiel,… Vaartstraat7,Zillebeke 16u30

ZO 13/04 Landschapswandeling Loker KerkLoker 14u30 StichtingMargueriteYourcenar e 2,gratisledenSMY

ZO 13/04 Spinzondag van Spingroep De Wullekobbe (ook op 18/05) BCDePalingbeek namiddag BezoekerscentrumDePalingbeek Demonstratieofzelfaandeslaggaanmetspinnewielofspintol Vaartstraat7,Zillebeke Gratis

MA 14/04 Muziek- en natuurkamp (ook op 15-16-17-18/04) MuziekcentrumDranouter 9u00 MuziekcentrumDranouter

Voorkinderenvan2een3egraadlageronderwijs en’tHeuvelhof 16u00 i.s.m.NatuurpuntDebron e50voordeheleweek, drankjeen4-uurtjeinbegrepen

MA 14/04 Minicursus lieveheersbeestjes door Roeland Libeer BCDePalingbeek 20u00 NatuurpuntWestland

Erlevenveelmeersoortenlieveheersbeestjesin Vaartstraat7,Zillebeke 22u00 e 10,e6ledenNP onzeregiodanwedenken!

VR 18/04 Natuurdoedag voor (groot)ouders en (klein)kinderen BCDePalingbeek 9u30 VormingPlus

Wemakenfeestindetuinensmullenvanonze Vaartstraat7,Zillebeke 16u30 VMe7pizzainbegrepen pizzauitleemoventjes NMe 8tuinventinbegrepen

ZA 19/04 Wandeling Gasthuisbossen VoetbalpleinHollebeke 14u00 RLWH,ANB,provincieWest-Vlaanderen Beheer-ennatuurontwikkeling Werviksestraat208,Zillebeke

ZA 19/04 Grenzeloze muziek MuziekcentrumDranouter 20u00 ToerismeHeuvelland Muzikaleoptredensentussendoorgrensverhalendoorvertellers Dikkebusstraat234,Dranouter e 5vvk,e7add

MA 21/04 Natuur-Avontuur!? in Polygoonbos OpenbareparkingPolygoonbos 14u00 RegionaalLandschapWest-VlaamseHeuvels

Ontdekwelkeleukedingentebelevenzijnindenatuur HoekLangeDreveenLotegatstraat, 16u30 Gratis,inschrijvenvia dichtbijhuis Zonnebeke [email protected] Voor(groot)oudersmet(klein)kinderen

speciale aandacht voor kinderen en gezinnen

Cursus, werkwinkel

of infomomentFietsen metbegeleiding

Wandeling metbegeleiding

Kindvriendelijketuin

Doe-activiteiten

Velt WestlandMarnixDesimpel,057469339,[email protected],057336063,[email protected],057204126,[email protected]

Natuurpunt WestlandRudyClaeys,057202454,[email protected],0476440200,[email protected],057209970,[email protected]

VormingPlus Oostende-Westhoek058311494,www.vormingplus.be,[email protected]

Natuurpunt Poperinge-VleterenGuidoQuaghebeur,057337978,[email protected],0475438754www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be

Stichting Marguerite YourcenarPietHardeman,057445657,[email protected]

Natuurpunt De Bron051545244,[email protected]

Meer informatie over de activiteiten op www.rlwh.be

MA 21/04 Voorjaarsbloeierswandeling in Westouter KruispuntSulferbergstraat63, 14u00 JNMWestland Wevindenheelwatleukebloemetjesdieonsbetoveren HellegatstraatenWoestenhofstraat 16u30 Gratis,voorkinderenvan7tot12jaar methunmooiekleuren

DI 22/04 Milieu en gezondheid in de stad StationIeper 19u00 RegionaalLandschap Gaopzoeknaardelinktussenmilieuengezondheid Oudstrijderslaan,Ieper 21u00 West-VlaamseHeuvels Gratis,[email protected], 057230857

DO 24/04 Samen op dreef (ook op 22/05 en 19/06) BCDePalingbeek 19u30 BCDePalingbeek Conditiewandelenindenatuur Vaartstraat7,Zillebeke Gratis

VR 25/04 Waarnemingscontest: met fiets richting Westouter en Zillebeke StandbeeldmarktPoperinge 18u00 JNMWestland

TOT 26/04 Wedeterminerenzoveelmogelijk (25/04) voorjongerenvan15tot26jaar 18u00 Meenemen:excursietas,lucifers, (26/04) slaapmaten–zak,mok,fiets

ZA 26/04 Geleid bezoek Parc Yourcenar Zwarteberg IngangParcYourcenar 14u30 StichtingMargueriteYourcenar DompeljeonderinhetwerkvanMargueriteYourcenar Zwarteberg e 2,gratisledenSMY tussenwildehyacinten

ZO 27/04 Plantenwandeling in Verdronken Weide Vijverhuis 9u30 NatuurpuntWestland VochtigeweilandengekleurddoorPinksterbloemen Zillebeke InfobijKrist

ZO 27/04 Over sterren en planeten AstrolabIRIS 10u00 AstrolabIRIS Erfgoeddag:opzoeknaardeveelzijdigheidvan‘grenzen’ Verbrandemolenstraat5,Zillebeke 18u00 Gratis

ZO 27/04 Lentewandeling Helleketelbos ParkingnabijcaféDeBoshoeve 14u30 NatuurpuntPoperinge–Vleteren Metvroegevoorjaarsbloeiersensporenvantalrijkebewoners Vijfgemetenstraat5,Poperinge e1,gratisledenNP,inschrijvenbijGeert

WO 30/04 Workshop bereiden van vegetarisch broodbeleg (ecosmos) MilieuboerderijDePalingbeek 19u00 VeltWestland

Nietalleenvooropdeboterham,maarookalsaperitiefhapje Vaartstraat7,Zillebeke e 10,e6ledenVelt,inschrijvenbijMargot

MEI

DO 01/05 Vroegmorgenwandeling Rodeberg ParkingLandhuisMolenhof 5u30 StichtingMargueriteYourcenar OpstaplangsHellegat,Kotjepiepersbos,DeSulferberg Rodeberg e 2,gratisledenSMY, ontbijtinLandhuisMolenhofe8

DO 01/05 Openbronnendag DeGaloye 14u00 NatuurpuntDeBron Wandelingvan7,5kmdoornatuurgebiedenBroukelzen Loker 16u30 e2,5,gratisledenNP enDouvevallei

VR 02/05 Natuur-Avontuur!? Kemmelberg Dries(dorpsplein) 14u00 RegionaalLandschap

Ontdekleukeenspannendedingenindenatuurdichtbijhuis! Kemmel 16u30 West-VlaamseHeuvels Voor(groot)oudersmet(klein)kinderen Gratis,inschrijvenbij [email protected]

ZO 04/05 Vroege morgenwandeling in de Palingbeek Parkingcafetaria 5u30 NatuurpuntWestland Genietvaneenvogelconcertvanjewelste Palingbeekstraat18,Zillebeke

MA 05/05 Praktijkles moestuin LiesenNicoFoynes 18u30 VeltWestland

Leergrondbewerken,zaaien,bemestenenbelagersafweren Dikkebusseweg69,Ieper e2,gratisledenVelt,inschrijvenbijDirk

MA 05/05 Kringloopkracht, iets voor jou? (ookop12,19,26,31/05en02/06) BCDePalingbeek 19u00 IVVO Wegwijsindebiologischekringloop Vaartstraat7,Zillebeke 22u00

WO 07/05 Bosvoedsel uit de eigen tuin(ookop14,21,28/05) BCDePalingbeek 19u00 BCDePalingbeek

Watiseenvoedselbos?Hoestartikeenvoedselbos? Vaartstraat7,Zillebeke 22u00 e40voor4lessen,infobundelinbegrepen

JNM WestlandMaaikePyck,0488403619,[email protected]

Toerisme HeuvellandSint-Laurentiusplein1,Kemmel057450455,[email protected]

Milieudienst Vleteren057409328,[email protected]

Curieus Ieper 0477640659,[email protected],www.curieuswest.be

Bezoekerscentrum De PalingbeekVaartstraat7,8902Zillebeke057230840,[email protected]

AstroLAB [email protected],www.astrolab.be

VormingPlus Oostende-Westhoek058311494,www.vormingplus.be,[email protected]

IVVO057230880,[email protected]

CVNwww.c-v-n.be,[email protected]

Muziekcentrum Dranouter057446933,[email protected]

Kalender ZA 10/05 Sofrologie in de natuur(ookop17,24/05) BCDePalingbeek 9u30 VormingPlus

Relaxatiemethodemetstatischeendynamischeoefeningen Vaartstraat7,Zillebeke 11u30 e36(eerstelesalskennismaking:e12)

ZA 10/05 Muren vakwerkhuisje Helleketelbos lemen VakwerkhuisHelleketelbos 14u00 RegionaalLandschap LeemmeemetonsendevrijwilligersvanYserHouck West-VlaamseHeuvels uitNoord-Frankrijk alleinfooppagina2! [email protected]

ZO 11/05 Een berg vol verhalen Dries(dorpsplein) 14u00 RegionaalLandschap FietsendvanuitKemmelverkennenweéén Kemmel West-VlaamseHeuvels vandebekendstegetuigenheuvels Gratis,inschrijvenbij [email protected]

ZO 11/05 Vlindernetjes maken in Dranouter ’tFolk 14u00 JNMWestland Maakjeeigenvlindernetjeomvlindersenlibellentebekijken! Dikkebusstraat234,Dranouter 16u30 Voorkinderenvan7tot12jaar

ZO 11/05 Begeleide fietstocht “Grensverhalen in Nieuwkerke” MarktNieuwkerke 14u00 ToerismeHeuvelland Beleefhetgrensverhaalopfietstochtvan22km 17u00 Inschrijvenverplicht

ZO 11/05 Landschapswandeling Dikkebus KerkDikkebus 14u30 StichtingMargueriteYourcenar e2,gratisledenSMY

DI 13/05 Milieu en gezondheid in de stad StationPoperinge 19u00 RegionaalLandschap Gaopzoeknaardelinktussenmilieuengezondheid Ieperstraat176,Poperinge 21u00 West-VlaamseHeuvels Gratis,[email protected], 057230857

ZO 18/05 DAG VAN HET PARK Frimoutpark,Poperinge 14u00 RegionaalLandschap Erisvanallestedoenvoorjongenoud! +Eeuwenhout,Dranouter 17u00 West-VlaamseHeuvelse.a. Kijksneloppagina7. Gratis [email protected]

ZO 18/05 Kruid-je-roer-me-wel! MilieuboerderijDePalingbeek 14u00 MilieuboerderijDePalingbeek

Aandeslagmetkruidenuitdetuin.Heerlijk! Vaartstraat7,Zillebeke

ZA 24/05 Excursie in Galgebossen ParkingGalgebossen 14u00 JNMWestland Tijdommetonzevlindernetjesbeestjestevangen! 16u30 Gratis,voorkinderenvan7tot12jaar

ZO 25/05 Vroegmorgenwandeling Galgenbos 6u00 NatuurpuntPoperinge–Vleteren Bijhetkriekenvandedagzingendevogelshunmooistelied Gasthuisstraat,Elverdinge e1,gratisledenNP,inschrijvenbijGuido

ZO 25/05 Op stap met de herboriste in de Palingbeek BCDePalingbeek 14u30 StichtingMargueriteYourcenar Bezoekaankruidentuin+wandeling(5km)+plantenproevertjes Vaartstraat7,Zillebeke e2,gratisledenSMY

VR 30/05 43ste internationale “100 km van Ieper”(ookop31/05en01/06) BCDePalingbeek www.100km.be DezewandeltochtverkentdebosrijkeIeperboog Vaartstraat7,Zillebeke

ZA 31/05 Excursie in Vleteren ParkingvandeWippehoek 14u00 JNMWestland Pompjelongennogevenvolfrisselucht,netvoordeexamenperiode 16u30 Gratis,voorjongerenvan12tot15jaar

JUNI

ZO 01/06 OPENDEURDAG PALINGBEEK BCDePalingbeek 10u30 BCDePalingbeeke.a. Biobrunch,OpenTuindag,Natuur-doe-dag Vaartstraat7,Zillebeke 18u00 Gratis

Vanaf 7 juni Tentoonstelling “Dorpen in beweging” KerkKemmel ToerismeHeuvelland VisueleeninteractieveexpooverdeverhalenvandedorpenrondHeuvelland

07-08-09/06 Weekend Hoge Venen StationIeper 8u00 NatuurpuntWestland Mixvanplanten,vogels,insecten,…innatuurprachtvanHogeVenen 20u00 e70volpension,inschrijvenbijGeert (09/06)

speciale aandacht voor kinderen en gezinnen

Cursus, werkwinkel

of infomomentFietsen metbegeleiding

Wandeling metbegeleiding

Kindvriendelijketuin

Doe-activiteiten

Velt WestlandMarnixDesimpel,057469339,[email protected],057336063,[email protected],057204126,[email protected]

Natuurpunt WestlandRudyClaeys,057202454,[email protected],0476440200,[email protected],057209970,[email protected]

VormingPlus Oostende-Westhoek058311494,www.vormingplus.be,[email protected]

Natuurpunt Poperinge-VleterenGuidoQuaghebeur,057337978,[email protected],0475438754www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be

Stichting Marguerite YourcenarPietHardeman,057445657,[email protected]

Natuurpunt De Bron051545244,[email protected]

Meer informatie over de activiteiten op www.rlwh.be

JNM WestlandMaaikePyck,0488403619,[email protected]

Toerisme HeuvellandSint-Laurentiusplein1,Kemmel057450455,[email protected]

Milieudienst Vleteren 057409328,[email protected]

Curieus Ieper0477640659,[email protected],www.curieuswest.be

Bezoekerscentrum De PalingbeekVaartstraat7,8902Zillebeke057230840,[email protected]

AstroLAB [email protected],www.astrolab.be

VormingPlus Oostende-Westhoek058311494,www.vormingplus.be,[email protected]

IVVO057230880,[email protected]

CVNwww.c-v-n.be,[email protected]

Muziekcentrum Dranouter057446933,[email protected]

ZO 08/06 Landschapswandeling Terdeghem (Fr) KerkTerdeghem 14u30 StichtingMargueriteYourcenar

MA 09/06 Zoetebos: zoete kunst voor je tuin en dorp Warandepark 14u00 RegionaalLandschap GezinsactiviteiteninhetparktijdensdeZoetemarkt Bergstraat,Kemmel 17u00 West-VlaamseHeuvels Gratis,[email protected]

ZA 14/06 Vorte bossen en Gulke putten StationIeper 9u00 NatuurpuntWestland Bezoekaanheide-engrasschraallandmet40jaarmaaibeheer Avond InfobijGeert,picknickmeenemen

ZA 14/06 Speelse tuinen: een leemoven voor de tuin BCDePalingbeek 9u00 BCDePalingbeek Samenbouwenaaneenleemoventje+eenversgebakkenpizza Vaartstraat7,Zillebeke 12u30 e10

ZA 14/06 Wandeling met Mindfulness in de natuur BCDePalingbeek 9u30 VormingPlus

Wandelingmetmindfulnessoefeningen Vaartstraat7,Zillebeke 11u30 e12,e 9voordeeltarief

ZO 15/06 Zoektocht Helleketelbos voor gezinnen en volwassenen OpenbareparkingHelleketelbos 14u00 RegionaalLandschap Wandeltochtvoorvolwassenenenspeurtochtvoorgezinnen Vijfgemetenstraat,Poperinge 17u00 West-VlaamseHeuvelse.a. Gratis,[email protected]

ZO 22/06 Geleid stadsbezoek St-Omer met gids Jan Yperman ParkingCallicanes 8u45 StichtingMargueriteYourcenar OudeVlaamsestadmetrijkegeschiedenisen Abele,Poperinge 17u30 e42,e37ledenSMY,inschrijven! prachtigemonumenten

ZO 22/06 Daguitstap Westkust StationIeper 8u00 NatuurpuntWestland BezoekFranseDuneduPerroquetenDuneMarchandenstrandwandeling Avond InfobijRudy

ZO 29/06 Tweede seizoenswandeling in provinciedomein De Palingbeek BCDePalingbeek 9u30 BCDePalingbeek Vaartstraat7,Zillebeke Gratis

ZO 29/06 OPENING LANDSCHAPSPARK DE RODEBERG Kosmos,Rodeberg 14u00 AgentschapvoorNatuurenBosenRLWH

Ontdekdezeschitterendeplekwaarravottenenspeleninhetboseenmustis! 17u00 Gratis! [email protected]

JULI

DI 01/07 De boer op, helpen met de klussen op de boerderij(ookop03/07)MilieuboerderijDePalingbeek 13u30 BCDePalingbeek Op01/07voorkinderenvan6-8j,op03/07voorkinderenvan9-12j Vaartstraat7,Zillebeke 16u00 e3

VR 04/07 Insectenwandeling CafetariaDePalingbeek 19u00 NatuurpuntWestland Palingbeekstraat18,Zillebeke Gratis

ZA 05/07 Speelse tuinen: feest in de tuin BCDePalingbeek 14u00 RLWH

Wevierenfeestmetgezinnenineeninspiratietuin Vaartstraat7,Zillebeke 19u00 e4,e10pergezin waarkinderenravotten

ZO 06/07 Zonnekijkdag AstrolabIRIS 10u00 AstrolabIRIS Wespeurennaardezon.Ontdekhetantwoord Verbrandemolenstraat5,Zillebeke 18u00 Gratis opaljezonnevragen

Ma 07/07 Bossy de Bosuil CJTDeLork 9u00 RegionaalLandschap

+ 08/07 Wiljeactieinenmetdenatuur?Ravottenindebossen Kattekerkhofstraat2,Kemmel 17u00 West-VlaamseHeuvelse.a. vanKemmel! e20,inschrijvenvia [email protected]

DO 10/07 Spelen met natuurlijke materialen BCDePalingbeek 13u30 BCDePalingbeek

Originelespeeltochtmetgebruikvannatuurlijke Vaartstraat7,Zillebeke 16u30 e3,voorkinderenvan7tot10jaar bosingrediëntenalsspelmateriaal

ZO 13/07 Vlinder wandeling voor het hele gezin Galgenbos,nabijcaféDeVuileSeule 14u00 NatuurpuntPoperinge–Vleteren,

Weobserverendiversedagvlindersenlieveheersbeestjes Gasthuisstraat,Elverdinge 17u00 i.s.m.NPDeBron e1,gratisledenNP,inschrijvenbijGuido

18

Kalender speciale aandacht voor kinderen en gezinnen

Cursus, werkwinkel

of infomomentFietsen metbegeleiding

Wandeling metbegeleiding

Kindvriendelijketuin

Doe-activiteiten

ZO 13/07 Landschapswandeling Kemmel KerkKemmel 14u30 Stichting Marguerite Yourcenar

WO 16/07 Handpop van vlas en wol BCDePalingbeek 13u30 BCDePalingbeek Wemakenvrolijkekledijmetknopen,lapjesstofenvilt Vaartstraat7,Zillebeke 16u30 e5,voorkinderenvan9tot12jaar

WO 23/07 Mini-moestuin BCDePalingbeek 13u30 BCDePalingbeek Wetovereneenhoutenkistjeomtoteenmini-moestuin Vaartstraat7,Zillebeke 16u30 e5,voorkinderenvan9tot12jaar

VR 25/07 Zomeravondwandeling omgeving Watou MarktWatou 19u00 NatuurpuntPoperinge–Vleteren

Zomerseavondwandeling,passchoeiselaan Watou e1,gratisledenNP,inschrijvenbijGuido

WO 30/07 Wie wordt Waterkrachtprofessor? BCDePalingbeek 13u30 BCDePalingbeek Wiehelptmethetbouwenvaneenwaterkrachtcentrale? Vaartstraat7,Zillebeke 16u30 e3,voorkinderenvan6tot12jaar

AUGUSTUS

WO 06/08 Kriebels in de Palingbeek BCDePalingbeek 13u30 BCDePalingbeek Opzoeknaarkriebels:wieleeftwaarenwiehelpen Vaartstraat7,Zillebeke 16u30 e3,voorkinderenvan5tot8jaar weaaneenhuisje?

VR 08/08 Herinrichting heeft zo zijn voordelen voor de natuur CafetariaDePalingbeek 19u00 NatuurpuntWestland

Palingbeekstraat18,Zillebeke Gratis

ZO 10/08 Harmonietocht(7,11,15,19,21of25km) OCIn’tRiet 7u00 www.nooitmoeboezinge.org RustigeenbosrijkewandeltochtinenronddePalingbeek Seelbachdreef,Zillebeke 15u00 e1,5,e 1,1ledenerkendefederatie

ZO 10/08 Landschapswandeling Zillebeke KerkZillebeke 14u30 Stichting Marguerite Yourcenar

e2,gratisledenSMY

WO 13/08 Klaar voor lancering? AstrolabIRIS 13u30 AstrolabIRIS Kennismakingmetsterrenenplaneten. Verbrandemolenstraat5,Zillebeke 16u30 e3,voorkinderenvan9tot12jaar Bouwzelfeenwaterraket! Breng2PET-flessenmee

ZO 17/08 Bijen MilieuboerderijDePalingbeek 14u00 MilieuboerderijDePalingbeek Maakkennismetdeheerlijkeproductendiebijenonsschenken Vaartstraat7,Zillebeke 16u30

WO 20/08 Bosbouwers gezocht! BCDePalingbeek 13u30 BCDePalingbeek Hetbosisonzespeelplekwaarwebouwenaaneenkampendorp Vaartstraat7,Zillebeke 16u30 e3,voorkinderenvan9tot12jaar

WO 20/08 Avondwandeling Westouter KerkWestouter 19u30 Stichting Marguerite Yourcenar

e2,gratisledenSMY

ZO 24/08 Grensverleggend fietsen (28 km) BCDePalingbeek 13u30 BCDePalingbeek FietsendtussenkratersvandeMijnenslag1917 Vaartstraat7,Zillebeke Inschrijven! volgenwedefrontlijn

DI 26/08 De boer op MilieuboerderijDePalingbeek 13u30 BCDePalingbeek Helpenmetdeklussenopdeboerderij Vaartstraat7,Zillebeke 16u00 e3,voorkinderenvan6tot8jaar

WO 27/08 Waterkids (ookop28,29/08) BCDePalingbeek BCDePalingbeek Frisselucht,vuilemodderhandenenvanallesrond Vaartstraat7,Zillebeke voorkinderenvan6tot10jaar hetwaterontdekken e40,e30voorbroerofzus

SEPTEMBER

vanaf 3e wk Cursus Natuurgids – een bij wordt een zweefvlieg BCDePalingbeek CVNi.s.m.RLWH,NatuurpuntWestland een mus plots een ringmus (totnajaar2015) Vaartstraat7,Zillebeke enBCDePalingbeek Zinomnatuurgidsteworden?Danisdezecursusietsvoorjou! 30theorie-enpraktijklesseninregioWest-VlaamseHeuvels

Zaterdag 29 maart 2014 vindt de tweede West-Vlaamse Plantendag plaats op de campus VTi – De ast te Poperinge. Van 10 tot 17 uur vind je er een uitgebreid aanbod van streekeigen planten en verschillende natuurvereni-gingen. De plantenmarkt richt zich op alle groene vingers die na de winter popelen om opnieuw de tuin in te duiken, maar maakt er met de talrijke workshops een familiegebeuren van.

100 jaar WesterbieDe Poperingse imkervereniging “de Westerbie” viert dit jaar hun 100ste ver-jaardag. Op deze plantendag brengen ze hun bijenmateriaal en een indrukwek-kende verzameling honingpotten mee. Ze laten de bezoeker kennis maken met alle facetten uit de wereld van de bij. Iedereen kan ook gratis bijvriendelijke planten meenemen naar huis.

Reuzenbijenkorf en wigloBlikvanger van de plantendag wordt ongetwijfeld de reuzenbijenkorf, met zijn vier meter hoog beslist de grootste bijenkorf ooit in Poperinge gezien. Daarnaast zijn er talrijke workshops voor groot en klein zoals zaadbommen knutselen, bijenkastjes maken, bloemschikken, ecologisch siertuinieren,… Leerlingen van het V.T.I en De Ast bouwden ook een wiglo, een hut metsoepele wilgentakken in de vorm van een iglo.

> Wanneer: zaterdag 29 maart 2014 van 10 tot 17 uur> Waar: VTI/De Ast, in de Boeschepestraat 44 te Poperinge> Deelname: gratis

info: [email protected] of 0497 23 08 50

Tweede West-Vlaamse Plantendag

PlantendagWest-Vlaamse

Meer bloemen voor bijen

zaterdag 29 maart 2014 van 10 tot 17 uurVTI/De Ast - Boeschepestraat 44, Poperinge

www.west-vlaanderen.be/plantendag

gratis toegang2de

Organisatie: provincie West-Vlaanderen, stad Poperinge, het Vrij Technisch Instituut / De Ast van Poperinge, het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en de Westerbie

Rebus Los de rebus op en win 3 x een verrassings-water-pakket! Stuur je antwoord vóór 1 mei naar RLWH, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke of stuur een mailtje naar [email protected] je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres!

5

3

4

2

1

1 > 8 september 2013 - Fruithappening : 2500 bezoekers leerden alles bij over fruitbomen en bijtjes

2 > 20 oktober 2013 - Lancering speurtocht Tortelbos : De weg zoeken doorheen het bos vraagt opperste concentratie

3 > 30 november 2013 - Workshop haagvlechten : Lesgever Nigel Adams geeft nog de laatste tips mee

4 > 10 januari 2014 - Wilgenhut bouwen op Rodeberg : Leerlingen van het VTI te Poperinge bouwden samen met ons, ANB en gemeente Heuvelland een wilgenhut

5 > 15 februari 2014 - Persmoment 4000ste fruitboom : Onze voorzitter plantte al de 4000ste hoogstamfruitboom aan in ons regionaal landschap!

wedstrijd