316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · rozměry – bmw 316i,...

of 162 /162
BMW doporučuje 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 1

Upload: others

Post on 25-Jun-2020

32 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

BMW doporučuje

316i318i

320i325i325xi330i330xi

318d320d330d330xd

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 1

Page 2: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 2

Page 3: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Blahopřejeme Vám k Vaší volbě vozu značky BMW.

Čím lépe se seznámíte se svým novým vozem, tím lépe jej budete při jízdě ovládat. Rádibychom Vám poskytli následující rady.

Tato příručka pro majitele obsahuje důležité informace o fungování a péči o Váš vůz BMW.Přečtěte si, prosím, pozorně tuto příručku dříve, než poprvé usednete za volant svého nového vozu, abyste se blíže seznámili s technickými přednostmi svého vozu BMW. Příručka obsahuje také užitečné informace o péči a údržbě vozu, které Vám pomohou udržet bezpečnost provozu i vysokou hodnotu vozu v případě dalšího prodeje. Další informace naleznete v ostatní dokumentaci.

Přejeme Vám mnoho příjemných řidičských zážitků.

BMW AG

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 3

Page 4: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Prostor řidiče 12Přístrojová deska 13Kontrolky a varovné kontrolky 15Multifunkční volant (MFL) 19Výstražný trojúhelník 20Lékárnička 20Doplňování paliva 21Oktanové číslo 22Tlak vzduchu v pneumatikách 23

Otvírání a zavírání:Klíče 28Centrální zamykání 28Otvírání a zavírání – dálkovým

ovladačem 29Otvírání a zavírání – klíčem 31Otvírání a zavírání – zevnitř 32Víko zavazadlového prostoru 33Zavazadlový prostor 34Alarm 35Elektrické ovládání oken 37Posuvné/sklopné střešní okno 38

Nastavení:Správná poloha při sezení 40Sedadla 40Nastavení sedadel, manuálně 41Nastavení sedadel, elektricky 42Bederní opěrka 42Opěrky hlavy 43Bezpečnostní pásy 44Pamě� nastavení sedadel a zrcátek 44Vyhřívání sedadel 46Volant 46Zrcátka 46

Bezpečnostní systémy:Airbagy 48Bezpečnost dětí 49Pamě� vozu, pamě� klíčů 51

Jízda:Spínací skříňka 52Startování motoru 52Vypnutí motoru 53Parkovací brzda 54Mechanická převodovka 54Sekvenční mechanická

převodovka SMG 55Automatická převodovka se systémem

Steptronic 58Ukazatele směru/světelná houkačka 60Stírače 61Tempomat 63

Přístroje:Počítadlo kilometrů 65Otáčkoměr 65Ekonoměr 65Palivoměr 66Teploměr chladící kapaliny 66Indikátor servisního intervalu 67Kontrolní panel 68Hodiny 68Palubní počítač 69

Technické vymoženosti pro zajištění jízdního pohodlí a bezpečí:Zařízení na usnadnění parkování

(PDC) 71Automatické řízení stability a trakce

ASC+T 72

Obsah

Úvo

dn

í in

form

ace

Ovl

ádac

í prv

ky

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 4

Page 5: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Dynamické řízení stability DSC 74Systém řízení rychlosti

klesání HDC 78Tlak vzduchu v pneumatikách

(RDC) 79

Světla:Obrysová/potkávací světla 81Osvětlení přístrojů 82Nastavení sklonu potkávacích

světel 82Dálková světla/parkovací

světla 83Světla do mlhy 83Osvětlení interiéru 84

Topení a systémy klimatizace:Topení a větrání 85Klimatizace 88Automatická klimatizace 91Sluneční roleta 94

Vybavení interiéru:Hi-Fi systém 94Schránka v palubní desce 95Úložné prostory 95Autotelefon 97Popelník vpředu 98Popelník vzadu 98

Naložení vozu a přeprava zavazadel:Sklopení opěradel zadních sedadel 99Vak na přepravu lyží 100Uložení nákladu 102Střešní nosič 103Tažné zařízení 104

Pokyny k řízení vozu:Záběh 108Tipy pro jízdu 109Protiblokovací systém brzd ABS 109Brzdy 110

Kola a pneumatiky:Tlak vzduchu v pneumatikách 111Stav pneumatik 111Nové pneumatiky 112Kombinace kol a pneumatik 113Zimní pneumatiky 114

V motorovém prostoru:Kapota 115Motorový prostor 116Kapalina ostřikovače 117Motorový olej 118Chladící kapalina 120Brzdová kapalina 121

Údržba:Systém údržby BMW 122

Zákony a vyhlášky:Dopravní předpisy 123OBD zásuvka 123Technické úpravy 124

5

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Ovl

ádac

í prv

ky

Pro

voz,

úd

ržb

a

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 5

Page 6: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Výměna dílů:Sada nářadí 128Stírátka stíračů 128Světla a žárovky 128Výměna kola 134Šrouby kol s ochranou

proti odcizení 138Baterie 139Pojistky 139

Pomoc v nouzi:Asistenční služba BMW 140Startování s pomocnou baterií 140Startování roztažením,

odtažení vozu 141

Motor 146Spotřeba paliva, emise oxidu

uhličitého (CO2) 147Rozměry – BMW 316i, 318d 149Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i,

325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d,330xd 150

Hmotnosti 151Výkon 153Objemy provozních kapalin 154

Od A do Z 158Dodatek pro BMW coupé 163Dodatek pro BMW touring 175Dodatek pro BMW cabrio 197

Obsah

Dro

bn

é o

pra

vy

Tech

nic

ké ú

daj

e

Rej

stří

k

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 6

Page 7: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

7

Ovládací prvkyÚvodní inform

aceProvoz, údržba

Drobné opravyTechnické údaje

Rejstřík

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 7

Page 8: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

8

Poznámky týkající se příručky pro majitelePokusili jsme se sestavit tuto příručkutak, abyste snadno našli potřebné infor-mace. V abecedním rejstříku na koncipříručky najdete nejrychleji potřebné úda-je o výskytu jednotlivých témat nebo bo-dů. Úvodní informace o svém voze na-jdete v první části této příručky.Za seznamem jednotlivých částí příručkynásleduje podrobný obsah jednotlivýchkapitol, určený k rychlému osvojení infor-mací o Vašem novém voze BMW. Pře-čtěte si tyto informace velmi pozorně.

Pokud se někdy rozhodnete svůj vůzBMW prodat, nezapomeňte tuto příručkupředat novému majiteli; tato příručka jenedílnou součástí vozu.

Jakékoli případné otázky Vám rádi zod-poví pracovníci autorizovaných servisůBMW.

Používané symbolyOznačuje informace, které musítečíst obzvláš� pozorně, abyste se

vyvarovali možnosti vlastního zraněnía vážnému poškození vozu.�

Obsahuje informace, které Vám pomohou optimálně využít všechny

výhody Vašeho vozu a umožní efektivněpečovat o Váš vůz. �

Odkaz na následnou recyklaci. �

�Označuje konec každého samostat-ného bodu pokynů nebo informací.

* Označuje volitelné vybavení nebozvláštní vybavení pro určité trhy, a taképříslušenství.

Směruje Vaši pozornost k funkcím,které můžete nastavit tak, aby

vyhovovaly Vašim osobním přáním („Car memory“, „Key memory“). Viz strana 51.Některé systémy může nastavit pouzeautorizovaný servis BMW. �

Váš vůzPři zakoupení vozu jste si vybrali různédoplňky a příslušenství. Tato příručka popisuje všechny modely a příslušenství,které nabízí firma BMW pro vozy tétomodelové řady.

Tato příručka proto může obsahovat popis příslušenství, které jste pro svůjvůz nezakoupili. Text týkající se volitel-ného vybavení, je označen hvězdičkou*.

Pokud je Váš vůz BMW dodán s příslu-šenstvím, které není popsáno v této pří-ručce (např. audiosystém, autotelefon),obdržíte návod k použití tohoto příslu-šenství, který si, prosím, také důkladněprostudujte.

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 8

Page 9: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Stav v době tisku příručkyVysoká bezpečnost a kvalita vozů BMWje udržována stálým vývojem konstrukce,vybavení a příslušenství. Proto se Vášvůz může lišit od informací uvedenýchv této příručce pro majitele. Omyly a chyby nelze stoprocentně vyloučit. Na základě informací, obrázků a popisůuvedených v této příručce nelze vyvozo-vat žádné právní nároky.

Ve vozech s pravostranným řízením se může lišit umístění některých

ovládacích prvků od obrázků uvedenýchv této příručce. �

Vaše vlastní bezpečnostPoužívejte pouze náhradní dílya příslušenství, které jsou schvále-

ny firmou BMW.Náhradní díly a výrobky schválené firmouBMW byly testovány z hlediska bezpeč-nosti, správné funkce a vhodnosti pro vozy BMW. Firma BMW přijímá za tytovýrobky zodpovědnost.Firma BMW však nenese žádnou zodpo-vědnost za náhradní díly a příslušenství,které nebyly pro použití na vozechschváleny.Firma BMW nemůže ohodnotit každý výrobek jiných výrobců z hlediska vhod-nosti pro vozy BMW. Ani potvrzení státnízkušebny (např. německé zkušebnyTÜV) nemusí být postačující podmínkoupro to, aby výrobek byl použitelný vevoze BMW. Testy prováděné státní zku-šebnou nemohou vždy brát v potaz celýrozsah provozních podmínek na vozechBMW a proto mohou být nedostačující.

Jinak řečeno, funkčnost a bezpečnost jízdy, stejně jako hodnota Vašeho vozubude ovlivněna, pokud použijete náhrad-ní díly, které firma BMW neschválila. Originální náhradní díly a příslušenstvíBMW a výrobky, které firma BMW schvá-lila, včetně odborných rad ohledně těchtoproduktů, obdržíte v autorizovaných servisech BMW. �

Symbol na součástech vozuRadí Vám použití tohoto návodu,kde jsou uvedeny potřebné

informace.

9

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 9

Page 10: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

10

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 10

Page 11: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Úvodní informace

Ovládací prvky

Provoz, údržba

Drobné opravy

Technické údaje

Rejstřík

11

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 11

Page 12: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

12

1 Obrysová světla/potkávací světla 81

2 � Ukazatele směru 60� Parkovací světla 83� Dálková světla 83� Světelná houkačka 60� Palubní počítač 69

3 Stírače 61

4 Výstražná světla

5 Centrální zamykání 28

6 Vyhřívání zadního okna 86, 89, 93

7 Houkačka, celý povrch náboje volantu

8 Nastavitelný volant 46

9 Zadní světlo do mlhy 83

10 Světla do mlhy 83

Prostor řidiče

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 12

Page 13: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

1 Palivoměr 66

2 Indikátor ukazatelů směru 18

3 Rychloměr

4 Kontrolky a varovné kontrolky 15 až 18

5 Otáčkoměr a ekonoměr 65

6 Teploměr chladící kapaliny 66

13

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Přístrojová deska

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 13

Page 14: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

14 Přístrojová deska

7 Kontrolky avarovné kontrolky 16 až 18

8 Nulovací tlačítko dílčího počítadla kilometrů 65

9 Displej pro panel kontrolek 68

10 Displej pro�Celkové/dílčí počítadlo kilometrů 65� Hodiny 68� Servisní interval 67� Palubní počítač 69

11 Indikátor polohy páky voliče a programupro automatickou/sekvenční mechanic-kou SMG převodovku 16, 57, 60

12 Nastavovací knoflík pro� Hodiny 68� Indikátor servisního intervalu 67

13 Kontrolky a varovné kontrolky 15 až 18

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 14

Page 15: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Technické vybavení, které provádíautodiagnostikuFunkce kontrolek a varovných kontrolekoznačených � se kontroluje při zapnutízapalování. Kontrolky se jednou rozsvítí,na různě dlouhou dobu.

Došlo-li v některém systému k poruše,odpovídající kontrolka se rozsvítí při star-tování motoru, nebo za jízdy. Správnýpostup je uveden dále.

Červená: Ihned zastavteDobíjení baterie �Baterie se nedobíjí. Je vadný klínový řemen alternátoru, nebo

došlo k poruše v obvodu dobíjení. Obra�te se na nejbližší autorizovaný servis BMW.

Pokud je vadný klínový řemen alternátoru, nepokračujte v jízdě,

nebo� může dojít k přehřátí a poškozenímotoru. Je-li vadný klínový řemen, budete muset při točení volantem vyvinout větší sílu. �

Tlak motorového oleje �Ihned zastavte vůz a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu

motorového oleje a v případě potřeby jej doplňte. Pokud hladina motorovéhooleje dosahuje správné výšky: obra�te se na autorizovaný servis BMW.

Nepokračujte v jízdě, nebo� z důvodu nedostatečného mazání

hrozí poškození motoru. �

Varovná kontrolka brzd �Pokud se kontrolka rozsvítí, kdyžje odbrzděna parkovací brzda:

zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.Dříve než budete pokračovat v jízdě, sipřečtěte pokyny na stranách 110 a 121.

Tlak vzduchu v pneumatikách(RDC) �Uslyšíte také akustický signál:

došlo k píchnutí pneumatiky nebo jinémupoškození. Ihned snižte rychlost jízdya bez prudkého brzdění a náhlých pohybů volantem zastavte.Další informace: viz strana 79

15

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Kontrolky a varovné kontrolky

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 15

Page 16: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

16

Červená a žlutá: můžete pokračovatv jízdě, ovšem s určitým omezením

Rozsvícení varovné kontrolkybrzd zároveň se žlutými kontrol-kami ABS a ASC+T/DSC:Došlo k poruše v řídícím systémuABS, CBC, ASC+T/DSCa ADB/ADB–X/DBC. Je�te velmi opatrně, předvídejte vývojdopravní situace a vyvarujte seprudkého brzdění. Co nejdříve

nechte systém zkontrolovat v autorizo-vaném servisu BMW.Další informace: viz strany 72, 74

Červená: důležité připomenutíVarovná kontrolka brzdKontrolka svítí, když je zabrz-děna parkovací brzda – pokud

ji neodbrzdíte před jízdou, ozve se ještěakustický signál.Další informace: viz strana 54

Připoutejte se bezpečnostnímipásy �V závislosti na verzi se zároveň

ozve akustický signál. Svítí několik sekund, nebo u některých verzí, dokud se nepřipoutáte.Další informace o bezpečnostních pásech: viz strana 56

Airbagy �Nechte airbagy zkontrolovat v autorizovaném servisu BMW.

Další informace: viz strana 48

Oranžová: dopravte vůz do nejbliž-šího autorizovaného servisu BMW.

Automatická/sekvenční mecha-nická převodovkaV převodovce došlo k závadě,

která způsobila zapnutí nouzového reži-mu provozu. Obra�te se na nejbližší auto-rizovaný servis BMW.Další informace: viz strana 55, 58

Kontrolky a varovné kontrolky

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 16

Page 17: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Žlutá: nechte co nejdříve zkontrolovat danou část

Systém ABS �Došlo k vypnutí ABS, protože v systému byla odhalena porucha.

Stále funguje konvenční brzdový systém(bez omezení). Systém nechte zkontrolo-vat v autorizovaném servisu BMW.Další informace: viz strana 109

Hladina motorového olejePokud se rozsvítí za jízdy: Hladina motorového oleje

dosáhla absolutního minima: doplňte co nejdříve motorový olej. Můžete ujetještě max. 50 km.Další informace: viz strana 118

Hladina motorového olejePokud se rozsvítí po vypnutí motoru: při nejbližší příležitosti

(např. u čerpací stanice) olej doplňte.Další informace: viz strana 118

Brzdové destičky �Zkontrolujte stav brzdových destiček.

Další informace: viz strana 110

Tlak vzduchu v pneumatikách(RDC) �Zkontrolujte tlak vzduchu

v pneumatikách, viz strana 23, 79

Automatické řízení stability a trakce (ASC+T)/Dynamické řízení stability (DSC)�

Pokud kontrolka bliká:Systém je v činnosti a reguluje hnacía brzdné síly.Kontrolka svítí trvale:Systém ASC+T byl vypnut tlačítkem, nebo z důvodu poruchy, příp. je vypnutýsystém DSC, ADB je v pohotovostnímstavu.Pokud došlo k poruše systému, nechtejej zkontrolovat v autorizovaném servisuBMW.Další informace: viz strana 72

BMW 325xi, 330xi, 330xd:Systém DSC je vypnutý nebov tomto systému došlo k poruše �Pokud varovná kontrolka při opětovném stisknutí tlačítka DSC nezhasne, došlo v systémech DSCa ADB-X k poruše.Vyhledejte nejbližší autorizovaný servisBMW.Další informace: viz strana 76

Automatické řízení stability a trakce (ASC+T)/Dynamické řízení stability (DSC) a varovnákontrolka brzd �Kontrolky svítí trvale:Systémy DSC a ADB/DBC byly

vypnuty tlačítkem, nebo z důvodu poruchy.Vyhledejte nejbližší autorizovaný servisBMW.Další informace: viz strana 74

BMW 325xi, 330xi, 330xd:V systémech DSC a ADB-X došlo k poruše. ADB-X není vypínatelný.Vyhledejte nejbližší autorizovaný servisBMW.Další informace: viz strana 76

Dynamické řízení brzdného účinku DBCV systému DBC došlo k poruše.

Stále funguje konvenční brzdový systém(bez omezení).Vyhledejte nejbližší autorizovaný servisBMW.Další informace: viz strana 75

Doplňte kapalinu ostřikovačeHladina kapaliny v nádržce ostři-kovače je příliš nízko; při nejbližší

příležitosti doplňte kapalinu.Další informace: viz strana 117

17

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Kontrolky a varovné kontrolky

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 17

Page 18: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

18

Motor �Došlo k poruše v systému řízeníspalin motoru. Nechte systém

zkontrolovat v autorizovaném servisuBMW.

Elektronické řízení motoru �Došlo k poruše systému elektro-nického řízení motoru. Elektroni-

ka umožňuje pokračování v jízdě, ovšem se sníženýmvýkonem a otáčkami motoru.Nechte systém zkontrolovat v autorizo-vaném servisu BMW.

Digital Diesel Electronics DDE �Když se kontrolka rozsvítí za jízdy, nechte systém zkontrolovat

v autorizovaném servisu BMW.

Doplnění chladící kapalinyHladina chladící kapaliny je přílišnízko; při nejbližší příležitosti

doplňte kapalinu.Další informace: viz strana 120

Žlutá: informační funkceZadní světlo do mlhySvítí, když svítí zadní světlo domlhy.

Další informace: viz strana 83

Svítí, když je aktivován akcele-rační asistent v sekvenční mechanické převodovce.

Žhavení – vznětový motor �Nestartujte motor, dokud kontrolka nezhasne.

Další informace: viz strana 53

Zelená: informační funkceBlikají ukazatele směruBlikají, když používáte ukazatelesměru, včetně ukazatelů směru

přívěsu, pokud je přívěs připojen.Rychlé blikání: v systému je závada.Další informace: viz strana 60

TempomatSvítí, když je systém zapnutý: připravený k používání, prostřed-

nictvím ovládacích prvků na multifun-kčním volantu.Další informace: viz strana 63

Světla do mlhySvítí, když svítí světla do mlhy.Další informace: viz strana 83

Modrá: informační funkceDálková světlaSvítí, když svítí dálková světla,nebo používáte světelnou

houkačku. Další informace: viz strany 60, 83

Kontrolky a varovné kontrolky

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 18

Page 19: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Za účelem rychlé a snadné obsluhya neodvádění pozornosti od řízení jsouna multifunkčním volantu integrována tlačítka:

� Některých funkcí rádia� Tempomatu� Některých funkcí telefonu� Systému hlasového vstupu.

Při ovládání přes MFL musejí být odpovídající systémy zapnuté. �

Krátce stiskněte:Příjem telefonního hovoru, započetí vol-by a ukončení hovoru.Stiskněte déle:Zapnutí a vypnutí hlasové aktivace.

Přepnutí mezi telefonem a rádiem, kazetovým, CD nebo MD přehrávačem.

Vpřed:

� RádioKrátce stiskněte: vyhledávání vysílačev pásmu FMStiskněte déle: vyhledávání

� CD/MDKrátce stiskněte: přechod na následu-jící skladbuStiskněte déle: vyhledávání skladby

� Kazetový přehrávačKrátce stiskněte: přechod na následu-jící skladbu nebo zastavení rychléhopřevíjení vpředStiskněte déle: rychlé převíjení vpřed

� TelefonProhledávání telefonního seznamu.

Zpět: stejné funkce jako vpřed.

Hlasitost.

Tempomat: vyvolání.

Tempomat: uložení a zrychlení (+), zpomalení a uložení (–).

Tempomat: zapnutí/přerušení/vypnutí.

19

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Multifunkční volant (MFL)*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 19

Page 20: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

20

Výstražný trojúhelník je umístěn na levéstraně zavazadlového prostoru.

Podle vyhlášky je výstražný trojúhelník součástí povinné

výbavy vozu. �

Lékárnička je uložena pod sedadlempředního spolujezdce.

Otevření: zatáhněte za rukoje� a odklopteschránku dolů.

Zavření: zavřete schránku směrem nahoru.

Některé předměty v lékárničce majíomezenou životnost. Proto obsah

lékárničky pravidelně kontrolujte a prošlévýrobky vyměňte. Náhradní potřeby zakupte v lékárně.Podle vyhlášky je lékárnička součástí povinné výbavy vozu. �

Výstražný trojúhelník* Lékárnička*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 20

Page 21: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Dvířka palivové nádržeChcete-li otevřít nebo zavřít dvířka pali-vové nádrže, stiskněte jejich zadní část.

V případě poruchy v elektrickém systémumůžete uvolnit dvířka hrdla palivové ná-drže manuálně:Zatáhněte za knoflík se symbolem stoja-nu čerpací stanice na pravé straně zava-zadlového prostoru.

Při manipulaci s palivem nebo dopl-ňování paliva postupujte v souladu

s bezpečnostními pokyny servisů nebočerpacích stanic. �

Snadno a ohleduplně k životnímuprostředíVíčko nádrže umístěte do držáku (šipka)ve dvířkách.

Při doplňování paliva zasuňte pistoli zce-la do hrdla palivové nádrže. Pokud pistoliběhem doplňování paliva vysunete:

� předčasně ukončíte doplňování paliva� snížíte účinnost systému jímání palivo-

vých par.

Nádrž paliva je plná, když pistole čerpa-cího stojanu poprvé automaticky vypne.

Nevyjíždějte palivovou nádrž až do dna, protože by mohlo dojít ke

zničení katalyzátoru. �

Zavření víčka palivové nádrže:Nasa�te víčko a otáčejte jím doprava, až se ozve klapnutí.

Objem palivové nádrže: cca 63 litrů, včetně rezervy cca 8 litrů.

21

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Doplňování paliva

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 21

Page 22: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

22

Bezolovnatý benzínMotor smí být provozován výhradně nabezolovnatý benzín, který může býts nízkým obsahem síry. Protože jsou motory vybaveny kontrolou klepání, mohou používat benzín různých oktano-vých čísel.

Motor Vašeho vozu BMW je konstruovánpro:

� Super plus/premium plus (oktanové číslo 98).

Pokud možno, používejte tento benzín trvale, protože s ním dosáhnete jmenovi-tých hodnot výkonu a spotřeby.

Motor může také používat:

� Premium bezolovnatý benzín(oktanové číslo 95 RON).

Tento benzín je také známý pod označe-ním Euro–Super nebo EN 228.

Minimální kvalita benzínu je:

� Bezolovnatý benzín Normal(oktanové číslo 91 RON).

Nikdy nesmíte použít olovnatý benzín ve voze s katalyzátorem,

protože by došlo k neopravitelnému po-škození katalyzátoru a lambda sond. �

Zážehové motory bez katalyzátoru*Kromě paliv, uvedených ve sloupci vlevo,můžete tankovat také olovnatý benzín.

Minimální oktanové číslo je 91 RON.

Vznětové motory� Motorová nafta splňující normu

DIN EN 590.

Nepoužívejte RME ani bionaftu,protože by mohlo dojít k poškození

motoru. �

Zimní naftaAby vznětový motor pracoval spolehlivěi v zimním období, musí být doplňovánazimní nafta, která se obvykle v tomto období prodává u čerpacích stanic. Abyse předešlo zamrzání nafty, je palivovýfiltr standardně vybaven ohřevem.

Aditíva nejsou povolena, protože jejich používáním by mohlo dojít

ke zničení motoru. �

Kvalita paliva

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 22

Page 23: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Tlak vzduchu v pneumatikách je uvedenna sloupku dveří řidiče (údaje jsou viditel-né, když jsou dveře otevřené).

Kontrola tlaku vzduchuVšechny hodnoty tlaku vzduchu uvedenév tabulce na následující straně jsou v jed-notkách bar (k/a/psi), tlak vzduchu musíbýt měřen za studena (při teplotě stejné,jako je venkovní teplota).

Při tažení přívěsu vždy nahustěte pneu-matiky na hodnoty pro vyšší zatížení.

Vozy s kontrolou tlaku vzduchu v pneu-matikách (RDC):Po úpravě tlaku vzduchu zapněte opětovně systém; viz strana 79.

Tlak vzduchu v pneumatikách –včetně nouzového rezervního, příp.

plnohodnotného rezervního kola – kon-trolujte pravidelně, nejméně dvakrát zaměsíc a před dlouhou jízdou. Nebudete-litlak vzduchu pravidelně kontrolovat, může dojít ke snížení stability vozu nebopoškození pneumatik a dopravní nehodě.Rezervní kolo musí být nahuštěno nanejvyšší tlak použitelný pro jakoukoliz pneumatik vozu. �

Používejte pouze schválené pneumatikyTyto hodnoty tlaku vzduchu platí propneumatiky schválené firmou BMW a dostupné v autorizovaných servisechBMW. Pokud použijete pneumatiky jinéznačky, mohou být hodnoty tlaku vzdu-chu vyšší.

23

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Tlak vzduchu v pneumatikách

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 23

Page 24: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

24

BMW Pneumatiky

Tlak vzduchu v barech (kPa/psi)

316i18d Letní pneumatiky 1,9 (190/28) 2,2 (220/32) 2,2 (220/32) 2,7 (270/39)

Zimní pneumatiky 2,1 (210/30) 2,4 (240/35) 2,4 (240/35) 2,9 (290/42)

318i Letní pneumatiky 2,0 (200/29) 2,3 (230/33) 2,3 (230/33) 2,8 (280/41)

Zimní pneumatiky 2,2 (220/32) 2,5 (250/36) 2,5 (250/36) 3,0 (300/44)

320i Letní pneumatiky 2,1 (210/30) 2,5 (250/36) 2,5 (250/36) 3,0 (300/44)

Zimní pneumatiky 2,3 (230/33) 2,7 (270/39) 2,7 (270/39) 3,2 (320/46)

320d Letní pneumatiky s výjimkou 2,0 (200/29) 2,4 (240/35) 2,4 (240/35) 2,9 (290/42)

205/50 R 17 93 W extra load

Zimní pneumatiky a letní pneumatiky 2,2 (220/32) 2,6 (260/38) 2,6 (260/38) 3,1 (310/45)

205/50 R 17 93 W extra load

325i25xi Letní pneumatiky s výjimkou 2, 2 (220/32) 2,6 (260/38) 2,6 (260/38) 3,1 (310/45)

205/50 R 17 93 W extra load

Zimní pneumatiky a letní pneumatiky 2,4 (240/35) 2,8 (280/41) 2,8 (280/41) 3,3 (330/48)

205/50 R 17 93 W extra load

Univerzální pneumatiky musí být nahuštěny na stejnou hodnotu, jako pneumatiky letní.BMW 316i, 318d: Při použití pneumatik 205/50 R 17 93 extra load musíte zvýšit tlak pro letní a zimní pneumatiky o 0,2 bar (20 kPa/3 psi).BMW 325i, 325xi: Při použití pneumatik 225/40 ZR 18 (vpředu) musíte zvýšit tlak o 0,2 bar (20 kPa/3 psi).

Tlak vzduchu

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 24

Page 25: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

BMW Pneumatiky

Tlak vzduchu v barech (kPa/psi)

225/45 R 17 91 W225/45 ZR 17 a 245/40 ZR 17 2,2 (220/32) 2,7 (270/39) 2,7 (270/39) 3, 2 (320/46)

330i 225/45 R 17 91 Q, T, H M+S

30xi 205/50 R 17 93 W extra load205/50 R 17 93 Q, T, H M+S extra load 2,4 (240/35) 2,9 (290/42) 2,9 (290/42) 3,4 (340/49)225/40 ZR 18 a 255/35 ZR 18

225/45 R 17 91 W225/45 ZR 17 a 245/40 ZR 17

2,2 (220/32) 2,6 (260/38) 2,5 (250/36) 3, 0 (300/44)

330dVšechny zimní pneumatiky a letní pneumatiky 205/50 R 17 93 W extra load 2,4 (240/35) 2,8 (280/41) 2,7 (270/39) 3,2 (320/46)225/40 ZR 18 a 225/35 ZR 18

225/45 R 17 91 W225/45 ZR 17 a 245/40 ZR 17

2,3 (230/33) 2,5 (250/36) 2,5 (250/36) 3, 0 (300/44)

330xd Všechny zimní pneumatiky a letní pneumatiky 205/50 R 17 93 W extra load 2,5 (250/36) 2,7 (270/39) 2,7 (270/39) 3,2 (320/46)225/40 ZR 18 a 225/35 ZR 18

Všechny Nouzové rezervní kolo 4,2 (420/61)

Univerzální pneumatiky musí být nahuštěny na stejnou hodnotu, jako pneumatiky letní.BMW 330xi: Při částečném obsazení vozu, až do 4 osob, musíte zvýšit tlak předních pneumatik o 0,2 bar (20 kPa/3 psi).

25

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Tlak vzduchu

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 25

Page 26: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

26

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 26

Page 27: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

27

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Úvodní informace

Ovládací prvky

Provoz, údržba

Drobné opravy

Technické údaje

Rejstřík

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 27

Page 28: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

28

Sada klíčů1 Hlavní klíč s vysílačem dálkového

ovládání, definice pamě�ové funkceklíče, viz strana 51.Dálkové ovladače můžete označit barevnými nálepkami, které jste obdrželi při předávání vozu

Každý hlavní klíč obsahuje bateries dlouhou životností, která se za

jízdy automaticky dobíjí.Proto nejméně jednou ročně musíte ujets vozem dostatečnou vzdálenost s hlav-ním klíčem, který není pravidelně použí-ván, aby se dobily baterie. Viz také stra-na 29. �

2 Rezervní klíč, který uložte na bezpeč-ném místě, např. v náprsní tašce nebokabelce. Tento klíč není určen k běž-nému používání

3 Klíč fungující v zámcích dveří a ve spínací skříňceTento klíč neodemkne zámky zavaza-dlového prostoru a schránky v palubnídesce – můžete jej půjčit např. obsluzegaráží v hotelu

PrincipCentrální zamykání je aktivováno, kdyžzavřete dveře řidiče. Zároveň se ode-mknou a zamknou:

� Dveře� Víko zavazadlového prostoru

(u verze BMW 3 touring – také zadní okno)

� Dvířka palivové nádrže.� Schránka v přístrojové desce.

(u verze BMW 3 cabrio)

Centrální zamykání můžete aktivovat

� zvenku vozu zámkem dveří, nebo dálkovým ovladačem

� zevnitř vozu, pomocí tlačítka.

Při zamknutí zevnitř vozu se nezamknoudvířka palivové nádrže, viz strana 32.Když aktivujete centrální zamykání zven-ku vozu, aktivuje se zároveň systémochrany proti odcizení. Tím se znemožníodemknutí dveří zamykacími kolíky nebovnitřními klikami. Také se aktivuje nebodeaktivuje alarm.

V případě nehody centrální zamykání automaticky zámky odemkne. Rozsvítíse také osvětlení interiéru a výstražnásvětla.

Klíče Centrální zamykání

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 28

Page 29: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

PrincipDálkové ovládání představuje nejpohodl-nější způsob zamykání a odemykání Va-šeho vozu. Dvě následující funkce může-te ovládat pouze prostřednictvímdálkového ovládání:

� Rozsvícení osvětlení interiéru, viz strana 30.Tuto funkci využijete tehdy, když potřebujete „najít“ svůj vůz, např. narozlehlém parkovišti nebo v garážích

� Otevření víka zavazadlového prostoru,(u verze BMW 3 touring – otevíránízadního okna) viz strana 30.Víko se pootevře, nezávisle na tom,zda bylo předtím zamknuté neboodemknuté.

Při zamknutí/odemknutí vozu se zároveňaktivuje/deaktivuje bezpečnostní systém,zapne/vypne alarm a rozsvítí/zhasnevnitřní osvětlení vozu.

K oznámení správného zamknutívozu si můžete vybrat specifický

signál. �

Nezapomeňte, že děti, které nechá-te ve voze, mohou zamknout dveře

zevnitř. Proto při každém opuštění vozuvezměte s sebou klíč ze spínací skřínky,abyste mohli vůz odemknout zvenku. �

Pokud nemůžete vůz zamknout dálkovým ovladačem, je vybitá

baterie. Použijte tento ovladač při dlouhéjízdě, aby se baterie dobila.Abyste předešli neoprávněnému přístupuke klíčům s dálkovými ovladači, obsluzev hotelových garážích apod., půjčujtepouze pomocný klíč, fungující ve dveřícha spínací skříňce nebo rezervní klíč, vizstrana 28. V případě poruchy se obra�tena autorizovaný servis BMW. V autorizo-vaném servisu BMW obdržíte také rezervní klíče. �

1 Odemknutí a automatické otevření

2 Zamknutí a funkce „deadlock“, automatické zamknutí, rozsvíceníosvětlení interiéru, deaktivace čidlanáklonu a pohybu

3 Otevření víka zavazadlového prostoru(u verze BMW 3 touring – otevíránízadního okna)

U některých verzí může být alarmzapnut pouze dálkovým ovladačem.

Použijete-li k odemknutí vozu klíč, spustíse u těchto vozů poplach.Ukončení poplachu:

Stiskněte tlačítko (odemknutí, viz strana30) nebo otočte klíč ve spínací skříňcedo polohy 1. Další informace o systémualarmu najdete na straně 35. �

29

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Otvírání a zavírání – dálkovým ovladačem

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 29

Page 30: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

30

Odemknutí

Stiskněte tlačítko.

U některých verzí stiskněte tlačítko dvakrát, přičemž poprvé

se odemknou dveře řidiče, podruhé seodemknou zbývající zámky. �

Pokud chcete, můžete si nechat klíče naprogramovat tak, aby jed-

notlivým povelům odpovídaly specifickéfunkce. �

Automatické otevření

Podržte tlačítko stisknuté. Elektrickyovládaná okna a střešní okno se otevřou.

Zamknutí a funkce „deadlock“

Stiskněte tlačítko.

Nezamykejte vůz, když je někdouvnitř, protože nemůže dveře

odemknout zevnitř. �

Automatické zavření

Podržte tlačítko stisknuté. Elektrickyovládaná okna a střešní okno se zavřou.

Během pohybu oken se ujistěte, že nikdo nemůže být zraněn.

Pohyb oken se přeruší ihned po uvolněnítlačítka. �

K oznámení správného zamknutívozu si můžete vybrat specifický

signál. �

U vozů s alarmem, viz strana 35;pokud přerušíte automatické zavře-

ní, vůz musí být před dalším zavíránímoken opět odemknut. Pokud tak neučiní-te, nebudou aktivována čidla náklonua čidla prostorové ochrany. �

Rozsvícení osvětlení interiéru

Když jsou dveře zavřené, stiskněte tlačítko.

Vypnutí čidel náklonu* a čidel prostorové ochrany*

Po zamknutí vozu stiskněte ihned tlačítkoznovu.

Další informace: viz strana 36

Otevření víka zavazadlového prostoru

Stiskněte tlačítko.

Víko zavazadlového prostoru se poote-vře bez ohledu na to, zda bylo či nebylozamknuté.

Před a po jízdě zkontrolujte, že je víko zavazadlového prostoru

zavřené. �

RušeníDálkové ovládání může být rušeno vnějšími zařízeními v blízkosti vozu.

Pokud k tomu dojde, můžete otevřít a zavřít vůz hlavním klíčem v zámku dveří nebo víka zavazadlového prostoru.

Otvírání a zavírání – dálkovým ovladačem

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 30

Page 31: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Nezamykejte vůz, pokud jsou vevoze osoby, protože dveře nelze

odemknout zevnitř. �

K oznámení správného zamknutívozu si můžete vybrat specifický

signál. �

U některých verzí může být alarmzapnut pouze dálkovým ovladačem.

Použijete-li k odemknutí vozu klíč, spustíse u těchto vozů poplach.Ukončení poplachu:

Stiskněte tlačítko (odemknutí, viz strana30) nebo otočte klíč ve spínací skříňcedo polohy 1. �

Další informace o systému alarmu najdete na straně 35.

Automatické zavření oken a střešního oknaZa využití zámků dveří můžete také ovládat elektricky ovládaná okna a střešní okno.

Elektrická okna a plně automatická skládací střecha mohou být ovládányzámkem dveří (u verze BMW 3 cabrio).

� Otevření: když jsou dveře zavřené,otočte klíč do odemykací polohy a podržte jej tam

� Zavření: když jsou dveře zavřené,otočte klíč do zamykací polohy a podržte jej tam.

Při zavírání oken dbejte na to, aby nikdo nebyl sklem zachycen.

Při uvolnění klíče se pohyb okna ihnedzastaví. �

Manuální obsluha(v případě poruchy elektrického ovládání)

Dveře řidiče můžete odemknout nebo za-mknout otočením klíče do mezní polohy.

31

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Otvírání a zavírání – klíčem

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 31

Page 32: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

32

Toto tlačítko se používá k ovládání cent-rálního zamykání, když jsou přední dveřezavřené. Odemknou nebo zamknou sedveře a víko zavazadlového prostoru(u verze BMW 3 touring – zadní okno),avšak nemá vliv na funkci „deadlock“.

Pokud si přejete, může být centrál-ní zamykání nastaveno tak, aby se

zamkly všechny zámky ihned při začátkujízdy. Toto nastavení můžete provést jsousoučást „paměti klíče“. �

Odemknutí a otevření� Stiskněte jednou tlačítko pro otevření

všech dveří, poté zatáhněte za klikunad loketní opěrkou, nebo

� zatáhněte dvakrát za kliku jakýchkolidveří: prvním zatáhnutím dveře odemknete, druhým otevřete.

Zamknutí� Stiskněte tlačítko centrálního zamykání,

nebo� stiskněte zamykací kolík dveří.

Abyste nemohli nechtěně zamknoutvůz, nemůžete dveře řidiče zamyka-cím kolíkem zamknout, pokud jsoudveře otevřené.

Nezapomeňte, že děti, které necháte ve voze, mohou zamknout

dveře zevnitř. Proto musíte při každémopuštění vozu vyjmout klíč ze spínacískříňky a vzít jej s sebou, abyste mohlidveře odemknout zvenku. �

Otvírání a zavírání – zevnitř

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 32

Page 33: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

ZámekZámek odemkne a zamkne pouze hlavníklíč, viz strana 28.

Samostatné zamknutíOtočte hlavní klíč doprava přes odpor,který klade zámek a vyjměte jej v hori-zontální poloze.

Zavazadlový prostor je zamknutý a je od-pojen od systému centrálního zamykání.Pokud jsou pomocí centrální zamykánínebo hlavního klíče (viz strana 28) odem-knuty dveře, víko zavazadlového prosto-ru zůstane zamknuté. To je například uži-tečné, když vůz parkujete v hotelu.

Odemknutí zvenkuStiskněte tlačítko v madle (označeno šipkou): víko zavazadlového prostoru selehce pootevře.

Když je víko otevřené, svítí osvětlení zavazadlového prostoru.

Manuální ovládání(v případě poruchy elektrického ovládání)

Otočte hlavní klíč doleva, až nadoraz: víko zavazadlového prostoru se lehcepootevře.

Jakmile víko zavazadlového prostoru zavřete, opět se zamkne.

33

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Víko zavazadlového prostoru

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 33

Page 34: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

34

ZavřeníPoužijte jedno z madel, které se nachá-zejí v obložení zavazadlového prostoru(označena šipkami), abyste víko mohlisnáze zavřít.

Při zavírání víka zavazadlovéhoprostoru se přesvědčete, že v okolí

vozu není žádná osoba, která by mohlabýt zraněna. �

Za jízdy nechávejte víko zava-zadlového prostoru (u verze BMW 3

touring – také zadní okno) zavřené, aby do prostoru pro cestující nepronikaly výfukové plyny. Pokud musíte jet s otevřeným víkem zavazadlového prostoru (u verze BMW 3 touring – takézadním oknem), dodržujte následující pokyny:

� Zavřete všechna okna a také střešníokno

� Zvyšte množství vzduchu proudícíhodo vozu ze systému topení a ventilacenebo klimatizace, viz strana 85, 88a 91. �

Panel na podlazeChcete-li zvednou tento panel, zvednětejej za očko a zajistěte za pryžové těsněnína drážce pro odtok vody (označeno šipkou).

Víko zavazadlového prostoru Zavazadlový prostor

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 34

Page 35: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

KoberecKoberec můžete v případě potřeby obrá-tit, například při převážení špinavýchpředmětů. Spodní strana je omyvatelnáa protiskluzová.

K upevnění sítě* v zavazadlovém prosto-ru nebo upevňovacích popruhů, slouží-cích k připoutání zavazadel, slouží kotev-ní místa v rozích zavazadlovéhoprostoru.

Viz také část „Nakládání vozu“, strana 102.

PrincipAlarm reaguje na:

� otevření dveří, kapoty nebo (u verze BMW 3 touring – zadníhookna) víka zavazadlového prostoru

� pohyb v prostoru pro cestující (čidla prostorové ochrany)

� změnu úhlu naklonění vozu, např. na při pokusu o odcizení kola nebo odtažení vozu

� přerušení kabelů od baterie.

V závislosti na verzi vozu zareagujealarm takto:

� siréna alarmu zní 30 sekund� pět minut blikají výstražná světla

Aktivace a deaktivaceAlarm se aktivuje a deaktivuje, když zam-knete nebo odemknete vůz dálkovým ov-ladačem nebo zámek ve dveřích řidičeklíčem.

K oznámení správné aktivacea deaktivace systému si můžete vy-

brat různé druhy signálů. �

I když je alarm aktivován, zůstává pří-stupný zavazadlový prostor po stisknutítlačítka na dálkovém ovladači (viz strana30). Když víko zavazadlového prostoruopět zavřené, je zavazadlový prostorchráněn alarmem.

U některých verzí může být alarmovládán pouze dálkovým ovlada-

čem. Použijete-li k odemknutí vozu klíč,bude u těchto vozů spuštěn poplach.Vypnutí poplachu:

Stiskněte tlačítko nebo otočte klíč ve spí-nací skříňce do polohy 1, viz strana 30. �

35

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Zavazadlový prostor Alarm*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 35

Page 36: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

36

Kontrolka alarmu� Když kontrolka alarmu, která se

nachází pod vnitřním zpětným zrcát-kem, stále bliká: systém je aktivní.

� Když kontrolka bliká po aktivaci alarmu:dveře, kapota (u verze BMW 3 touring– zadní okno) nebo víko zavazadlovéhoprostoru nejsou správně zavřené. I kdyžje ponecháte otevřené nebo nedovřené,ostatní zámky budou chráněny a kon-trolka začne po uplynutí asi 10 sekundblikat. Nejsou však zapnuta čidla prosto-rové ochrany.

� Pokud kontrolka zhasne po deaktivacialarmu, nedošlo k žádnému neopráv-něnému zásahu do vozu.

� Pokud kontrolka bliká asi 10 sekundpo deaktivaci systému: došlo k ne-oprávněnému zásahu do vozu.

Po ukončení poplachu kontrolka ještějednou blikne.

Zabránění neúmyslnému spuštěnípoplachuČidla náklonu a prostorová ochrana mohou být vypnuty. Tak zabráníte spuštění poplachu například v garážích s výtahem nebo při přepravě vozu vlakem:

Prove�te dvakrát zamknutí (aktivaci)stisknutím tlačítka na dálkovém ovladačinebo dvakrát opakovaně zamkněte vůzklíčem.Kontrolka se krátce rozsvítí, poté budestále blikat. Čidla náklonu a čidla prosto-rové ochrany jsou vypnuta, až do dalšíaktivace alarmu.

Čidla prostorové ochranyPředpokladem pro správnou funkci prostorové ochrany jsou zavřená oknaa střešní okno.

Prostorovou ochranu vypínejte (viz Zabránění neúmyslnému spuštěnípoplachu), pokud

� Mají ve voze zůstat děti nebo zvířata� Mají zůstat otevřená okna nebo střešní

okno.

Při automatickém zavření okena střešního okna pomocí dálkového

ovládání, pokud se během prvních 10 sekund přeruší a opět obnoví pohyb,se vypne prostorová ochrana a čidlonáklonu. V takovém případě musíte alarmdeaktivovat a následně opět aktivovat. �

Alarm*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 36

Page 37: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Otevření a zavření okenKlíč ve spínací skříňce musí být v poloze1 nebo další.

� Stiskněte kolébkový spínač, až ucítítezvýšený odpor:dokud budete držet spínač, okna sebudou pohybovat

� Stiskněte kolébkový spínač krátce ažza bod zvýšení odporu:Okna se automaticky otevřou. Pohybokna zastavíte opakovaným stisknutímspínače.

Okna zavřete obdobně, zatažením zaspínač.

Je-li vůz vybaven elektrickým ovládánímzadních bočních oken*, ovládají se tatookna zvláštními spínači, dostupnými ces-tujícími na zadních sedadlech.

Po vypnutí zapalování:je možno okna ovládat ještě 15 minut,pokud nebyly otevřeny a opět zavřenypřední dveře.

Při opouštění vozu vždy vyjměteklíč ze spínací skříňky, vezměte

jej s sebou a zavřete dveře, aby děti nemohly ovládat okna a zranit se. �

Automatické zavření a otevření všechoken a střešního okna pomocí klíče nebo dálkového ovladače, viz strana 30 nebo 31.

Ochranná funkceV horní části rámů oken jsou umístěnykontaktní proužky. Pokud při zavíránípřední okna narazí na překážku, zastavíse jejich pohyb a okna se opět otevřou.

I když jsou okna vybavena toutoochrannou funkcí, ujistěte se, že

během zavírání není v okně žádná pře-kážka. V extrémním případě (napříkladpři velmi tenkém předmětu) nemusíochranná funkce zapůsobit.Tato ochranná funkce může být stisknu-tím a podržením spínače za bod zvýšeníodporu. �

37

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Elektrické ovládání oken

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 37

Page 38: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

38

Bezpečnostní spínač*Blokuje otvírání a zavírání zadních boč-ních oken spínači na zadních dveřích,například dětmi.

Když převážíte na zadních sedad-lech děti, vždy použijte bezpečnost-

ní spínač. Neopatrné zacházení s oknymůže způsobit zranění. �

Posuvné/výklopné střešní okno*Při zavírání střešního okna postupujteopatrně, aby nedošlo ke zranění.

Při každém opuštění vozu vezměte s se-bou klíč ze spínací skřínky a zavřete dve-ře, aby děti nemohly manipulovat se střeš-ním oknem a způsobit si zranění. �

Zvednutí – otevření – sklopeníKlíč ve spínací skříňce je v poloze 1 nebodalší.

Elektricky ovládané střešní okno můžeteovládat ještě 15 minut po vypnutí zapalo-vání, pokud během této doby nebylypřední dveře otevřeny a opět zavřeny.

Stiskněte spínač a/nebo posuňte v poža-dovaném směru nahoru k bodu zvýšeníodporu, abyste zvedli/otevřeli/zavřelistřešní okno.

Když je otevřené střešní okno, stisknětespínač ve směru „Zvednutí“, střešní oknose zcela otevře.

Elektrické ovládání oken

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 38

Page 39: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Když se střešní okno vyklápí, spojlerstřešního okna se lehce posune dozadua potom se pohybuje spolu se střešnímoknem.

Při zvednutém střešním okně ne-tlačte na spojler, abyste nepoškodili

mechanismus střešního okna. �

Automatické zavření a otevření pomocíklíče nebo dálkového ovladače, viz stra-na 30 nebo 31.

Automatické otevření a zavřeníStiskněte spínač za bod zvýšení odporu:střešní okno se bude pohybovat až nadoraz.

Opětovným stisknutím spínače ihned zastavíte pohyb okna.

Ochranná funkcePokud se střešní okno setká s překážkouběhem

� zavírání ze zvednuté polohy� zavírání z přibližně prostřední polohy

otevření

zavírání se přeruší a okno se následněještě pootevře.

I když je okno vybaveno toutoochrannou funkcí, ujistěte se,

že během zavírání není v okně žádnápřekážka. V extrémním případě (napří-klad při velmi tenkém předmětu) nemusíochranná funkce zapůsobit.Tato ochranná funkce může být stisknu-tím a podržením spínače za bod zvýšeníodporu. �

Manuální obsluhaDojde-li k poruše elektrického napájení,můžete posuvné/sklápěcí střešní oknoobsluhovat manuálně

1. Sejměte osvětlení interiéru, sáhnětedo otvoru a vytlačte kryt

2. Použijte klíč na vnitřní šestihrany zesady nářadí, viz strana 128, abyste po-hnuli posuvným/sklápěcím střešnímoknem v požadovaném směru.

39

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Posuvné/výklopné střešní okno*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 39

Page 40: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

40

Správná poloha při sezení, která odpoví-dá Vašim požadavkům, je základní pod-mínkou uvolněné jízdy bez vyčerpání. Vespojení s bezpečnostními pásy a airbagyzvyšuje správná poloha těla pasivní bez-pečnost všech cestujících v případě ne-hody. Musíte vždy dodržovat následujícípokyny, aby byla udržena ochranná funkce bezpečnostních systémů vozu.Další pokyny pro bezpečnost dětí, viz strana 49.

Správné sezení ve vozech s airbagyVždy udržujte určitou vzdálenost od airbagů. Volant držte vždy za

věnec, abyste minimalizovali nebezpečízranění rukou a paží v případě naplněníairbagů. Žádné jiné osoby, zvířata anipředměty nesmíte držet ani jim nesmíteumožnit nacházet se mezi airbagy a Vámi.Nepoužívejte kryt čelního airbagu nastraně spolujezdce jako odkládací pro-stor, ani na něj nepokládejte nohy. �

Umístění airbagů a další informace najdete na straně 48.

Správné zapnutí bezpečnostních pásů

Nikdy nepřipoutávejte jedním bez-pečnostním pásem více než jednu

osobu. Kojenci nebo malé děti nesmějícestovat na klíně cestujících. Bezpeč-nostní páse nesmí být překroucenýa musí být veden přes pánev a rameno,co nejpevněji. Nesmí vést přes tvrdénebo křehké předměty.Bezpečnostní pás nesmí vést přes krk,nesmí nikde váznout ani se nesmí tříto ostré hrany. Nenoste objemný oděva občas bezpečnostní pás za diagonální(horní) část přitáhněte. V případě čelnísrážky by mohla dolní část pásu sklouz-nout nad boky a způsobit zranění dolníčásti těla. Navíc, zádržný účinek je v pří-padě uvolněného pásu snížen. Těhotnéženy musejí být také připoutány bezpeč-nostním pásem, pás musí vést co nejní-že a netlačit na břicho. �

Zapnutí bezpečnostních pásů, viz strana 44.

Před nastavením

Nenastavujte sedadlo řidiče za jízdy. Jakýkoli neočekávaný pohyb

sedadla může způsobit ztrátu kontrolynad vozem a dopravní nehodu.Nenaklánějte za jízdy opěradlo příliš dozadu (platí zejména pro osoby napředních sedadlech), protože při nárazuby mohlo dojít k podklouznutí osoby podbezpečnostním pásem a ztrátě plnéhoochranného účinku bezpečnostních pásů. �

Nastavení sedadel� Manuální nastavení sedadel,

viz strana 41� Elektrické nastavení sedadel,

viz strana 42� Opěrky hlavy, viz strana 43.� Přístup na zadní sedadla, viz strana 43

(u verze BMW 3 coupé)

Správná poloha při sezení Sedadla

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 40

Page 41: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Nastavení sedadla1 Posuv vpřed/vzad

Zatáhněte za páku směrem nahorua sedadlo posuňte do požadované polohy.Po uvolnění páky se přesvědčete, že je sedadlo dobře zajištěno, a to pokusem posunout sedadlo dopředua dozadu

2 Výškové nastavení sedadlaZatáhněte za páku a dle potřeby sedadlo zatlačte vlastní vahou dolůnebo jej uvolněte nahoru

3 Nastavení opěradlaZatáhněte za páku a zatlačte vlastnívahou na opěradlo nebo se předkloňtea nechte jej sklopit

Nastavení sportovního sedadlaBMW*U těchto sedadel můžete nastavit úhelsedáku a stehenní oporu:

1 Vyklopení sedáku:zatáhněte několikrát za páku, až je sedák v požadované poloze

2 Sklopení sedáku:stiskněte několikrát páku, až je sedákv požadované poloze

3 Stehenní opora:zatáhněte za páku směrem nahorua posuňte stehenní oporu do požado-vané polohy

41

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Nastavení sedadel, manuálně

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 41

Page 42: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

42

Nastavení sedadla1 Posuv vpřed/vzad

2 Výškové nastavení sedadla

3 Nastavení opěradla

Opěrky hlavy se nastavují manuálně, viz strana 43.

Z důvodu Vaší osobní bezpečnostipostupujte podle pokynů uvede-

ných na straně 40. �

Nastavení sportovního sedadla BMW*1 Úhel sedáku

2 Posuv vpřed/vzad

3 Výškové nastavení sedadla

4 Nastavení opěradla

Opora stehen a opěrky hlavy se nastavu-jí manuálně, viz strany 41, 43.

Z důvodu Vaší osobní bezpečnosti postupujte podle pokynů uvede-

ných na straně 40. �

NastaveníProfil opěradla můžete přizpůsobit páteři,aby opěradlo poskytovalo dokonalouoporu.

Horní část pánve a páteř jsou podpírány,aby tělo zaujímalo vzpřímenou, ale přitom i pohodlnou polohu.

� Stiskněte spínač dopředu nebo dozadu, abyste zvětšili nebo zmenšilitlouš�ku bederní opěrky

� Stiskněte spínač nahoru nebo dolů,abyste zvětšili nebo zmenšili tlouš�kubederní opěrky nahoře nebo dole.

Bederní opěrka*Nastavení sedadel, elektricky*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 42

Page 43: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Opěrky hlavy Přístup na zadní sedadla

NastaveníNastavení výšky: vytáhněte nebo zasuň-te opěrku.

Chcete-li dosáhnout nejnižší polohy,stiskněte tlačítko (šipka 1). �

Nastavení úhlu přední opěrky hlavy: nakloňte opěrku dopředu nebo dozadu.

Opěrky hlavy pomáhají snížit rizikozranění krku a páteře při dopravní

nehodě. Střed opěrky hlavy musí být přibližně v úrovni uší. �

Demontáž – vpředu1. Vytáhněte opěrky hlavy až na doraz2. Stiskněte tlačítko (šipka 1) a vyjměte

opěrku hlavy.

Instalace – vpředuZasuňte opěrku hlavy do otvorů.

Uvolnění opěradla(u verze BMW 3 coupé)Zatáhněte za páčku a opěradlo skloptedopředu.

Ujistěte se, že obě opěradla jsouběhem jízdy zajištěna, protože při

neočekávaném pohybu by mohlo dojítk nehodě. �

43

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 43

Page 44: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

44

Jezděte se zapnutými bezpečnostními pásyBezpečnostní pás si zapněte před každou jízdou, i když je vůz vybaven airbagy.Airbagy jsou přídavným bezpečnostnímprvkem a nenahrazují bezpečnostní pásy.

ZapnutíSpona bezpečnostního pásu se musí zajistit s cvaknutím.

Rozepnutí1. Stiskněte červené tlačítko na zámku2. Uchopte pás3. Nechte pás navinout zpět do navíječe.

Zámek označený „CENTER“ je určen pouze pro osobu sedící

na prostředním sedadle. �

Výškové nastavení ukotvení bezpečnostního pásuUkotvení bezpečnostního pásu je možnonastavit tak, aby výška odpovídala posta-vě cestujícího:

� Posuňte ukotvení dolů nebo nahorupodle svého přání.

Viz také poznámky o nastavování sedadel, uvedené na straně 40.

Pokud je pás vystaven zatížení při nehodě nebo je jinak poškozen,

musíte systém bezpečnostního pásu nechat v autorizovaném servisu BMWvyměnit a ukotvení bezpečnostního pásuzkontrolovat, jinak nemůže být zajištěnajeho bezpečnostní funkce. �

Do paměti můžete uložit a poté vyvolat třirůzné polohy sedadla řidiče a vnějšíchzpětných zrcátek.

Nastavení bederní opěrky se do paměti neuloží. �

Poloha opěrek hlavy je uložena v pa-měti, poloha bederní opěrky nikoli. �

(u verze BMW 3 cabrio)

Uložení do paměti1. Klíč ve spínací skříňce je v poloze

1 nebo 22. Nastavte požadovanou polohu

sedadla a vnějších zpětných zrcátek3. Stiskněte tlačítko MEMORY:

svítí kontrolka ve spínači4. Stiskněte tlačítko paměti číslo 1, 2

nebo 3: kontrolka ve spínači zhasne.

Bezpečnostní pásy Pamě� nastavení sedadlaa zrcátek*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 44

Page 45: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Vyvolání z pamětiNevyvolávejte nastavení z pamětiza jízdy, protože by mohlo vlivem

pohybu sedadla dojít k nehodě. �

Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy 1:

� Stiskněte krátce příslušné tlačítko 1, 2nebo 3.Pohyb sedadla se zastaví ihned, jakmile se dotknete spínače pro nastavení sedadla nebo jednoho z tlačítek paměti.

Pokud jsou dveře řidiče jsou zavřenéa klíč není ve spínací skříňce nebo jev poloze 0 nebo 2:

� Stiskněte tlačítko paměti 1, 2 nebo 3a držte je do ukončení pohybu sedadla.

Pokud jste stiskli tlačítko MEMORYnáhodou: stiskněte je opětovně

a kontrolka zhasne. �

Můžete naprogramovat Váš vůztak, že když odemknete svým

osobním klíčem s dálkovým ovládáním,nastaví se Vámi určená poloha sedadlaa vnějších zpětných zrcátek (u verzeBMW 3 cabrio – také opěrka hlavy).�

Použijete-li tuto funkci, ujistěte se,že na podlaze za sedadlem řidiče

nejsou žádné předměty. Mohlo by při posunu vzad dojít ke zranění osob nebopoškození mechanismu sedadla. � Sklopení zrcátka spolujezdce

(poloha pro parkování*)

1. Přepínač zrcátek 1 nastavte do polohypro nastavování zrcátka řidiče.

2. Při zařazení zpátečky, příp. polohyR u automatické převodovky se zrcát-ko na straně spolujezdce poněkudsklopí. To je užitečné např. při parko-vání, protože se do zorného pole řidičedostane prostor poblíž vozu (např. obrubník).

Tato automatická funkce je vypínatelná:přepínač nastavte do polohy pro „nasta-vování zrcátka u spolujezdce“.

45

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Pamě� nastavení sedadla a zrcátek*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 45

Page 46: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

46

Sedadlo a opěradlo může být vyhříváno,pokud klíč ve spínací skříňce je v poloze 2.

Úroveň vyhřívání nastavíte opakovanýmstiskem tlačítek dle potřeby.

Vyhřívání zcela vypnete, pokud při nasta-vené nejvyšší úrovni vyhřívání stisknetea chvíli podržíte tlačítko ovládání.

Nastavení1. Sklopte páku dolů2. Volant nastavte do požadované polo-

hy; vytáhněte, zatlačte nebo sklopte.3. Sloupek řízení opět zajistěte v nové

pozici přitažením páky.

Volant nikdy nenastavujte za jízdy,protože by mohlo dojít k dopravní

nehodě. �

Nastavení vnějších zpětných zrcátek1 Spínač pro nastavení ve všech čtyřech

směrech

2 Spínač pro volbu zrcátka

3 Tlačítko pro sklopení zrcátka*Jedním stisknutím tlačítka zrcátka sklopí-te, druhým stisknutím je vrátíte do původ-ní polohy. Tato funkce je velmi užitečnázejména v myčkách nebo velmi úzkýchprostorách. Umožňuje také návrat zrcá-tek do původní polohy.

Zrcátka mohou být sklopena přirychlosti nižší než 10 km/h. �

Vyhřívání sedadel* Volant Zrcátka

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 46

Page 47: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Zrcátka mohou být nastavena také manuálně:

Stiskněte sklo v rohu zrcátka.Uložení polohy zrcátek do paměti, viz„Pamě� nastavení sedadel a zrcátek“ na straně 44.

Zakřivená zrcátka*Vnější, asférická část zrcátka poskytujemírně zkreslený, ale širší obraz než vnitř-ní, konvexní část zrcátka. Pohled zpět je rozšířen a slepý úhel je zmenšen.

Zrcátko na pravé straně vozu je více zakřiveno než zrcátko na levé

straně vozu. Předměty, které vidítev tomto zrcátku jsou blíže, než vypadají.Proto je nesnadné určit vzdálenost před-mětů nebo vozů podle tohoto zrcátka. Toplatí i o asférické části obou zrcátek. �

Elektrické vyhřívání zrcátek*Je-li klíč ve spínací skříňce v poloze 2,jsou v závislosti na venkovní teplotě obě zrcátka automaticky vyhřívána.

Vnitřní zpětné zrcátkoSklopte páčku na vnitřním zpětném zrcátku, abyste zamezili oslnění od světlometů vozů jedoucích za Vámi.

Vnitřní zpětné zrcátko, automatická změna odrazivosti*Odrazivost se automaticky mění v soula-du s intenzitou dopadajícího světla (venkovní světlo a světlo od světlometůostatních vozů). Zrcátko se automatickypřepne do normálního režimu, když řidičzařadí zpátečku nebo zvolí polohu R.

Zrcátko bude fungovat správně, když budete udržovat obě fotobuňky stále čisté a nebudou žádné překážky (včetněnálepek nebo obtisků) mezi vnitřnímzpětným zrcátkem a čelním oknem. Jedna fotobuňka (označená šipkou) se nachází ve skle zrcátka, druhá se nachází na zadní straně zrcátka.

47

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Zrcátka

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 47

Page 48: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

48

1 Přední airbagy řidiče a spolujezdce

2 Hlavové airbagy řidiče a spolujezdce(přední)

3 Boční airbagy řidiče a spolujezdce(přední a zadní*)

Ochranný účinekPřední airbagy chrání cestující na před-ních sedadlech v případě čelní srážky,když by účinek bezpečnostních pásů nebyl dostatečný. Hlavové a boční airba-gy poskytují ochranu při bočním nárazu.Airbagy poskytují oporu trupu z boku.

Viz strana 40, Správná poloha při sezení.

Při lehkém nárazu, převrácení vozunebo nárazu zezadu se airbagy

nenaplní. �

Na kryty airbagů nelepte žádné nálepky ani podobné materiály, ani

je nijak neupravujte. Do systému airbagůnijak nezasahujte. Pokud dojde v systé-mu airbagů k poruše, nebo po naplněnípři nehodě, nechte systém zkontrolovat,opravit nebo demontovat pouze v autori-zovaném servisu BMW.Nikdy neprovádějte žádné úpravy systé-mu nebo kabeláže. To zahrnuje čalouně-ný kryt na volantu, palubní desce, bočnípanely v předních a zadních dveřícha obložení střechy, stejně jako bočníchokrajů obložení stropu. Nedemontujte volant. Abyste splnili platné bezpečnostnípředpisy, nechte generátory plynu air-bagů zlikvidovat pouze v autorizovanémservisu BMW. Jakákoli neopatrná činnostnebo práce bez zkušeností může véstk poruše nebo náhodnému naplnění airbagů s nebezpečím zranění. Vyvarujtese doteku komponentů systému ihned po naplnění, nebo� hrozí nebezpečí popálení. �

I při dodržení těchto pokynů, v závislostina okolnostech, za kterých se naplní airbagy, může dojít ke zranění obličeje,rukou a paží. Cestující ve voze s citlivýmsluchem mohou zaznamenat dočasnézhoršení sluchu v důsledku zvuku při plnění airbagu.

Airbagy

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 48

Page 49: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

KontrolkaKontrolka signalizuje připravenost systému, když je klíč ve spínacískříňce v poloze 1 a další.

Systém funguje:

� Kontrolka se rozsvítí když se klíč otočíve spínací skříňce do polohy 1 a další.

Systém nefunguje:

� Kontrolka nezhasne po nastartovánínebo se rozsvítí během jízdy.

Nechte systém neprodleně zkontrolovatv autorizovaném servisu BMW. Dojde-lik poruše systému, existuje riziko, že přinárazu nebudou airbagy naplněny a nebudou chránit cestující ve voze.

Děti mladší než 12 let a menší než 150 cm by měly cestovat pouze na zadním sedadle a používat vhodné zádržné sys-témy; v souladu s dopravní-mi předpisy.

U dealerů vozů BMW můžete zakoupitvhodné dětské zádržné systémy provšechny věkové i váhové kategorie.

Všechna sedadla Vašeho vozuBMW, s výjimkou sedadla řidiče,

jsou vhodné pro instalaci univerzálníchdětských zádržných systémů všech vě-kových kategorií, pokud byly schválenypro tuto kategorii dítěte. Pokud je zadnísedadlo uprostřed vybaveno dvoubo-dovým bezpečnostním pásem, nenívhodné pro instalaci dětského zádržnéhosystému. �

Nenechte dítě cestovat na sedadlepředního spolujezdce, nenechte je

tam sedět na klíně jiné osoby ani na totosedadlo neumis�ujte dětský zádržný sys-tém, protože by při naplnění airbagumohlo dojít ke zranění dítěte. V autori-zovaném servisu BMW Vám poskytnou informace o dočasném vyřazení airbagůna straně spolujezdce. Dodržujte pokynyvýrobce pro použití a instalaci dětskéhozádržného systému, abyste zachovali

jeho ochranný účinek. Prostřední bez-pečnostní pás použijte pouze při potřeběpřepravy tří dětských zádržných systé-mů. Pokud je vůz vybaven zadními boč-ními airbagy, ujistěte se, že je dětskýzádržný systém instalován tak, aby seděti nemohly opírat o obložení dveří, protože by při naplnění airbagů mohly být zraněny. Je-li dětský zádržný systémpoškozen nebo byl vystaven zatížení přinehodě, nechte dětský zádržný systéma systém bezpečnostního pásu, kterýmbyla dětská sedačka připoutána, spolus ostatními prvky příslušenství, vyměnitv autorizovaném servisu BMW a nechtetaké zkontrolovat ukotvení bezpečnostní-ho pásu. �

49

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Airbagy Bezpečnost dětí

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 49

Page 50: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

50

Systém ukotvení dětského zádržného systému Isofix*Sejměte krytku kotvícího bodu směremdopředu. Při zpětné instalaci krytky dbejte, aby štěrbina směřovala nahoru.

S možností sklápění zadních opěradel:Krytka se snáze sejme po sklopení opěradla do poloviny, viz strana 99.

Na obrázku je uveden příklad systémuukotvení Isofix na pravém zadním sedadle.

Při montáži dětského zádržného sys-tému Isofix postupujte podle bezpeč-

nostních pokynů a návodu výrobce. �

Dětská pojistkaPosuňte bezpečnostní páčku na zadních dveřích směrem dolů:

Tyto dveře mohou být nyní otevřeny pou-ze zvenku.

Bezpečnost dětí

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 50

Page 51: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Jak fungujeV některých případech si můžete přát přizpůsobit provoz některých funkcí Vašim vlastním přáním. Při vývoji tohotovozu firma BMW zabudovala několik volně programovatelných nastavenívozu, které v autorizovaném servisuBMW přizpůsobí Vašim přáním.

Můžete provést nastavení vozu „Car memory“ a „Key memory“ podle vlastníchpožadavků. K dispozici máte čtyři sadyzákladních nastavení, které mohouvyužít čtyři různé osoby. Každá osobamusí mít svůj vlastní klíč s dálkovým ovladačem.

Podle údajů vysílaných dálkovým ovlada-čem při odemykání vozu je identifikovánuživatel a je provedeno jemu příslušejícínastavení.

S klíči jsou dodávány barevně odlišenénálepky, aby uživatelé mohli snadno rozlišit své klíče.

Co můžete nastavitJaké možnosti Vám funkce Car Memorya Key Memory nabízejí, to se dozvíte ve svém servisu BMW. Zde je několik příkladů:

Příklady pro Car Memory:

� Různé signály potvrzení zamknutí//odemknutí vozu, viz strany 29, 31

� Zapnutí/vypnutí funkce svícení na cestu po opuštění vozu, viz strana 81

� Zapnutí/vypnutí světel pro provoz ve dne, viz strana 81

� Volba fyzikálních jednotek, v kterýchbude zobrazována vnější teplota a uje-tá vzdálenost na přístrojové desce.

Příklady pro Key Memory:

� Zamknutí vozu po rozjezdu, viz strana 32

� Automatické nastavení elektricky ovládaného sedadla řidiče a vnějšíchzpětných zrcátek pro jednotlivé uživatele, viz strana 44

� Při odemykání vozu nejprve odemk-nutí dveří řidiče, poté odemknutí celého vozu, viz strana 30.

V příslušných částech příručky najdete tento symbol, který

označuje možnost zvláštního nastavení,jak je popsáno výše. �

51

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Pamě� vozu, pamě� klíčů(Car memory, key memory)

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 51

Page 52: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

52

0 Řízení je zamknuté

1 Řízení je odemknuté

2 Zapnuté zapalováníBMW 318d, 320d, 330d, 330xd: žhavení

3 Startování motoru

Řízení je zamknutéKlíč můžete zasunout nebo vyjmout pouze v této poloze.

Po vyjmutí klíče pootočte lehce volan-tem, až se zámek zajistí.

Rádio můžete používat ještě přibližnědalších 20 minut po vypnutí zapalování(klíč v poloze 0 nebo zcela vytažen). Rádio se po vypnutí zapalování vypne,ale Vy jej můžete opět zapnout.

Vozy s automatickou převodovkou:Nevolte pákou voliče jinou polohu

než P, dokud neběží motor (klíč ve spína-cí skříňce v poloze 2).

Při otáčení klíče zpět do polohy 0 nebopři vyjmutí klíče, nejprve zvolte pákou voliče polohu P (blokování klíče převo-dovkou – Interlock).�

Řízení je odemknutéOtočte klíč z polohy 0 do polohy 1 (lehcepootočte volantem, pokud je to nutné).Většina elektropříslušenství může být nyní používána.

Před startováním� Zabrzděte parkovací brzdu� Řadící páka je v poloze neutrál

(u vozů s automatickou převodovkouje páka voliče v poloze P, u vozů sesekvenční převodovkou SMG je pákav poloze N)

� Při nízké venkovní teplotě sešlápnětepedál spojky.

Nikdy nenechte motor běžet v uza-vřeném prostoru. Výfukové plyny

obsahují oxid uhelnatý, bezbarvý a jedo-vatý plyn bez zápachu. Nadýchání se vý-fukových plynů může způsobit poškozenízdraví a může vést ke ztrátě vědomís osudnými následky.Nenechávejte vůz s běžícím motorembez dozoru, protože představuje potenci-ální nebezpečí. �

Pokud jedete, parkujete nebo ne-cháváte vůz odstavený se spuště-

ným motorem, ujistěte se, že do kontaktus výfukovým systémem nepřijde hořlavýmateriál (seno, listí, tráva apod.). Mohloby dojít ke vznícení a následnému požá-ru, při kterém by mohlo dojít ke zraněnía materiální ztrátě. �

Spínací skříňka Startování motoru

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 52

Page 53: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Vozy se zážehovým motorem� Nastartujte motor bez sešlápnutí

pedálu plynu.

Startér můžete, je-li to nutné, ne-chat běžet delší dobu, nepřekračuj-

te však 20 sekund. Ihned, když motor naskočí, uvolněte klíč. Nezahřívejte motor ve stojícím voze, ale co nejdřívese rozje�te, využívejte vhodných otáčekmotoru. �

Pokud motor na první pokus nenaskočí,např. když je velmi chladno nebo horko:

� Sešlápněte zpola pedál plynu, kdyžstartujete motor.

Studené starty při velmi nízkých teplotách(pod –15 ˚C) ve velkých nadmořských výškách (více než 1 000 m nad mořem):

� Při prvním pokusu o nastartování motoru nechte startér běžet déle (přibližně 10 sekund)

� Sešlápněte zpola pedál plynu, kdyžstartujete motor.

Vyvarujte se dlouhého startovánínebo opakovaných pokusů o na-

startování motorů, protože by mohlo dojítk poškození katalyzátoru. �

Vozy se vznětovým motoremKdyž je motor studený:

� Držte klíč ve spínací skříňce v poloze 2,dokud nezhasne kontrolka „žhavení“.

� Nastartujte motor.Za velmi nízkých teplot může být nut-né nechat běžet startér až 40 sekund.

Když je motor teplý:

� Pokud se kontrolka „žhavení“ nerozsví-tí: motor můžete nastartovat okamžitě.

Pohyb pedálu plynu nemá na startovánížádný vliv.

Nezahřívejte motor ve stojícím voze,ale co nejdříve se rozje�te, využívej-

te vhodných otáček motoru. �

Odvzdušnění palivového systému:Palivový systém vznětového motoru ne-musí být za normálních okolností od-vzdušňován, i když Vám došlo palivo.

Pokud i přesto máte při startování motoruproblémy:Nechte startér běžet přibližně 20 sekund.

Otočte klíč ve spínací skříňce z polohy 1 do polohy 0.

Nikdy nesmíte vyjmout klíč ze spínací skříňky za jízdy. Při prvním

otočení volantem by došlo k zamknutí řízení.Když opouštíte vůz, vždy vyjměte klíč zespínací skříňky a ujistěte se, že je zámekřízení zamknutý.Vozy s mechanickou převodovkou:Při parkování ve svahu zabrzděte parko-vací brzdu, protože zařazení prvníhorychlostního stupně nebo zpátečky nenídostatečné.Vozy s automatickou převodovkou:zvolte polohu P. �

53

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Startování motoru Vypnutí motoru

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 53

Page 54: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

54

Parkovací brzda je určena pro zabrzděnístojícího vozu proti pohybu, a působí nazadní kola.

ZabrzděníPáka se automaticky zajistí; na přístrojo-vé desce se rozsvítí kontrolka, když jeklíč ve spínací skříňce v poloze 2, vizstrana 16.

OdbrzděníPáku lehce nadzvedněte, stiskněte tlačítko(šipka) a páku vra�te do původní polohy.

Musíte-li parkovací brzdu použítv nouzi, když vůz jede, nezabrzděte

ji příliš prudce. Po celou dobu držte tlačítko na páce stisknuté.Při příliš prudkém zabrzdění parkovacíbrzdou se mohou zablokovat zadní kolaa vůz může dostat smyk.Při brzdění parkovací brzdou nesvítí parkovací světla.Vozy s mechanickou převodovkou:při parkování ve svahu zabrzděte parko-vací brzdu, protože zařazení prvníhorychlostního stupně nebo zpátečky nenídostatečné. Vozy s automatickou převo-dovkou: zvolte polohu P. �

Abyste předešli korozi a zajistili správnoufunkci parkovací brzdy, zabrzděte občaslehce parkovací brzdu při zpomalovánívozu, např. při brzdění u dopravních světel.

ZpátečkaZpátečku řa�te pouze tehdy, když vůz stojí. Posuňte řadící páku doleva, až překonáte menší odpor.

Je-li klíč ve spínací skříňce v poloze 2,rozsvítí se automaticky světla zpátečky.

Nikdy nezastavujte vůz ve svahuprokluzováním spojky: vždy použí-

vejte parkovací brzdu. Takto používanáspojka se rychleji opotřebí. �

Parkovací brzda Mechanická převodovka

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 54

Page 55: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

PrincipSekvenční mechanická převodovka SMG je automatizovaná mechanická převodovka, ve které elektrohydraulickýsystém nahrazuje spojku a řazení jednotlivých rychlostních stupňů.

SMG se ovládá pákou voliče ve středo-vém panelu a dvěmi páčkami na volantu.

K dispozici jsou Vám následující funkce:

� Sekvenční, automatizovaný režim řazení

� Dva jízdní programy v sekvenčním režimu (normální a sportovní)

� Akcelerační asistent (řízení rozjezdu)� Automatické dvojí vyšlápnutí spojky� Závislost na pozitivním řazení� Funkce řízení nízké rychlosti pro

projíždění úzkých prostor� Automatické řazení nahoru při dosaže-

ní maximálních otáček� Automatické řazení dolů při dosažení

minimálních otáček� Funkce „Kick-down“

Polohy páky voličeR:Zpátečka

N:Neutrál

Dopředné polohy s dotykovou funkcí řazení:

�: Sekvenční režim

+: Řazení nahoru v sekvenčním režimu

–: Řazení dolů v sekvenčním režimu

C: Automatizovaný režim řazení

SMG funguje, pokud je klíč v zapalovánív poloze 2.

Když vůz stojí, musíte z důvodu bezpeč-nostní funkce sešlápnout pedál brzdy,abyste mohli zařadit pákou voliče rych-lostní stupeň, a to do přibližně 4 sekundpo zařazení neutrálu (funkce blokování).

Startování motoru1. Sešlápněte pedál brzdy2. Páku voliče posuňte do polohy N3. Nastartujte motor.

Pokud motor nelze nastartovat, zařa�te naposledy zvolený rychlost-

ní stupeň (viz indikátor na přístrojovédesce) a potom opět zařa�te neutrál N.Pokud jsou dveře řidiče otevřené, když běží motor a páka voliče je v jízdnípoloze, ozve se zvukový signál.Pokud není sešlápnutý žádný pedál, aniposunuta páčka na volantu nebo pákavoliče, je převodovka po uplynutí asi 4sekund vyřazena. Pokud k tomu dojde,sešlápněte pedál brzdy a přesuňte pákuvoliče z polohy N do požadované polohy,podle toho, kterým směrem se chceterozjet. �

Před opuštěním vozu s běžícímmotorem volte polohu P a zabrzdě-

te parkovací brzdu, abyste předešli rizikupoodjetí vozu.Nikdy nenechávejte vůz s běžícím motorem bez dozoru, protože takový vůz představuje potenciální vážné nebezpečí. �

55

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Sekvenční mechanická převodovka SMG* – BMW 325i, 330i

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 55

Page 56: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

56

R ZpátečkaTuto polohu můžete zařadit pouze tehdy,když vůz stojí.

N NeutrálTuto polohu volte vždy před startovánímmotoru.

� Sekvenční režimKdyž nastartujete motor, sekvenční režimse vždy aktivuje, jakmile sešlápnetebrzdový pedál a posunete páku voličedopředu.

C Automatizovaný režim řazeníV tomto režimu jsou všechny rychlosti řazeny automaticky.

Sekvenční režim změníte na automatickýlehkým zatlačením na páku voliče smě-rem doprava k písmenu „C“.

Když chcete předjíždět, sešlápněte pedálplynu až nadoraz a vůz bude prudcezrychlovat (funkce Kick-down).

Funkce „Kick-down“„Kick-down“ Vám poskytne maximálníakceleraci a rychlost.Sešlápněte pedál plynu až na podlahu,za polohu plného plynu. Musí se překo-nat odpor, který pedál klade.

Řazení rychlostíPomocí páky voliče:

� Lehce zatlačte na páku voliče vesměru „+“, pokud chcete řadit vyššírychlostní stupně

� Lehce zatlačte na páku voliče ve směru „–“, pokud chcete řadit nižšírychlostní stupně.

Pomocí páček na volantu:

� Zatáhněte za jakoukoli páčku, pokudchcete řadit vyšší rychlostní stupně

� Zatlačte na jakoukoli páčku, pokudchcete řadit nižší rychlostní stupně.

Pokud jedete na vyšší rychlostní stupeňa chcete předjíždět, zařa�te manuálněnižší rychlostní stupeň.

V následujících situacích SMG „myslí“ za Vás:

� Převodovka řadí směrem nahorua dolů pouze při optimálních otáčkáchmotoru a rychlosti vozu: například nebude řadit směrem dolů, pokud bymělo dojít k velkému zvýšení otáčekmotoru

� Pokud zcela zastavíte, bude automa-ticky zařazen první rychlostní stupeň,takže se můžete opět rozjet pouhýmsešlápnutím plynového pedálu, napří-klad při zastavení na světelné signali-zaci

� Při nízké rychlosti převodovka bez Vašeho přičinění přeřadí dolů, jakmileje dosaženo minimální rychlosti prodaný rychlostní stupeň

� Při zrychlování převodovka automatic-ky řadí vyšší rychlostní stupeň, jakmileje dosaženo maximální rychlosti prodaný rychlostní stupeň.

Sekvenční mechanická převodovka SMG* – BMW 325i, 330i

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 56

Page 57: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Vypnutí motoruPokud je páka voliče v poloze R nebo �,když otočíte klíčem ve spínací skřínce dopolohy 1 nebo 0, převodový stupeň budeautomaticky nezařazen.

Pokud je páka voliče v poloze neutrál N,když otočíte klíčem ve spínací skřínce dopolohy 1 nebo 0, zazní zvukový signála indikátor na displeji bude blikat jakoupomínka, že vůz není zabezpečen protipohybu.Zvukový signál ustane po přibližně 4 sekundách (10 sekundách u coupé).Převodový stupeň je zařazen automatic-ky, pokud během této doby přesunetepáku voliče do polohy �.

Při parkování v prudkém svahuzabrzděte parkovací brzdu, protože

zařazení rychlostního stupně nemusí býtdostatečné. �

Displej na přístrojové desceZařazený rychlostní stupeň a jízdní program jsou zobrazeny na displeji napřístrojové desce, stejně jako případnázávada, pokud k ní dojde.V případě zobrazené závady na displejise obra�te na autorizovaný servis BMW.

Sportovní programV sekvenčním režimu máte na výběr dva programy od hladce dynamické až po sportovní jízdu.

Volba sportovního programu:Stiskněte tlačítko SPORT.LED kontrolka v tlačítku se rozsvítí.Automatický režim se automaticky zruší.

Abyste udrželi maximální jízdní stabilitu, měli byste mít aktivní

DSC, kdykoli je to možné. �

Akcelerační asistentAkcelerační asistent dovoluje optimálnízávodní styl rozjezdu na povrchu s dobrou přilnavostí.

Používání akceleračního asistentazpůsobuje značné opotřebení sou-

částí, protože tato funkce vysoce zatěžu-je Váš vůz. �

1. Zvolte sportovní program2. Stiskněte tlačítko DSC, viz strana

74, a podržte jej stisknuté déle než 4 sekundy

3. Rychle sešlápněte pedál plynu až napodlahu (Kick-down). Motor je elektro-nicky řízen, aby dosáhl maximálníotáčky pro rozjezd.

57

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Sekvenční mechanická převodovka SMG* – BMW 325i, 330i

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 57

Page 58: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

58

Kromě normálního provozu automaticképřevodovky můžete také manuálně řadit.

Pokud páku voliče přesuňte doleva, z polohy D do polohy M/S, dostanete sedo sportovního programu převodovky. Při každém pohybu páky ve směru „+“nebo „–“ Steptronic přeřadí. Pokud sipřejete dále jet s automatickým řazením,přesuňte páku voliče doprava, zpět dopolohy D.

Polohy páky voličeP R N D M/S + –

Startování motoruMotor může být nastartován pouze v poloze P nebo N.

Přesouvání páky voličeBlokovací mechanismus brání nechtě-nému přesunutí páky voliče do polohyR a P. Odblokování tohoto mechanismuje možné stisknutím tlačítka na předníčásti hlavice páky voliče.

Při stojícím voze sešlápněte přiopouštění poloh P nebo N pedál

brzdy, protože jinak byste páku nemohlipřesunout (blokování řazení – Shiftlock).Pedál brzdy musíte také sešlápnout popřesunutí páky voliče do jízdní polohy, ne-bo� jinak má vůz tendenci popojíždět. �

Před opuštěním vozu s běžícímmotorem volte polohu P nebo

N a zabrzděte parkovací brzdu, abystepředešli riziku poodjetí vozu.Nikdy nenechávejte vůz s běžícím moto-rem bez dozoru, protože takový vůz před-stavuje potenciální vážné nebezpečí.

P ParkováníTuto polohu můžete zařadit pouze tehdy,když vůz stojí. Poháněná kola jsou zablo-kována.

R ZpátečkaTuto polohu můžete zařadit pouze tehdy,když vůz stojí.

N NeutrálTuto polohu volte pouze při delší přestáv-ce v jízdě.

Automatická převodovka se systémem Steptronic*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 58

Page 59: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

D Jízda (poloha plně automatického řazení)Tuto polohu volte pro normální jízdu.Řadí se všechny rychlostní stupně projízdu vpřed.

Funkce „Kick-down“„Kick-down“ Vám poskytne maximálníakceleraci a rychlost při poloze D pákyvoliče. Sešlápněte pedál plynu až na podlahu, za polohu plného plynu. Musíse překonat odpor, který pedál klade.

M/S – manuální řazení a sportovní programPři přesunutí páky z D do M/S se aktivujesportovní program a na indikátoru se objeví SD. V této poloze se doporučujejezdit při požadavku sportovní jízdy.

Při prvním pohybu páky voliče se přeřadíze sportovního programu na programmanuálního řazení.Při pohybu páky směrem vpřed, ve smě-ru „+“, převodovka řadí nahoru, při pohy-bu dozadu, ve směru „–“, převodovka řa-dí dolů. Na displeji se objevuje M1 až M4nebo M5.

Systém AGS nepřeřadí nahoru ani dolů,pokud by přeřazení mělo být nepřípust-né, např. kvůli přetočení motoru. Na indi-kátoru se krátce objeví zvolený převodo-vý stupeň a následně se objeví aktuálnízařazený stupeň.

Pokud je při jízdě s manuálním řa-zením zapotřebí rychlou akceleraci

– např. při předjíždění, můžete manuál-ně nebo pomocí kick-down, zařadit nižšírychlostní stupeň. �

Změna z polohy M/S do poloh P, R a N jemožná pouze přes polohu D.

59

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Automatická převodovka se systémem Steptronic*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 59

Page 60: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

60

Možné podoby displejeP R N D SD M1 M2 M3 M4 (M5)

Elektronický řídící systém převodovky

Pokud se rozsvítí tato kontrolka,nastala porucha systému převo-dovky.

Páku voliče je možno přesunout do kterékoliv polohy, avšak vůz jede dopře-du pouze s omezenou možností volbypřevodů.

Vyvarujte se velkého zatížení a vyhledej-te nejbližší autorizovaný servis BMW.

Nikdy neprovádějte práce v motoro-vém prostoru při zvoleném jízdním

stupni, protože vůz se může neočekáva-ně rozjet. �

Tažení, roztažení a start s pomocnou ba-terií, viz strana 140.

1 Dálková světla (modrá kontrolka)

2 Světelná houkačka (modrá kontrolka)

3 Ukazatele směru (bliká zelená kontrol-ka, přerušovač rytmicky „tiká“)

Krátká signalizace změny směruPohněte pákovým přepínačem lehcev požadovaném směru a držte jej. Po uvolnění se vrátí do původní polohy.

Pokud kontrolka ukazatelů směrubliká a přerušovač „tiká“ rychleji

než obvykle, došlo k poruše jednohoz ukazatelů směru (včetně ukazatelůsměru přívěsu, pokud je připojen). �

Automatická převodovka se systémem Steptronic* Ukazatele směru/světelnáhoukačka

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 60

Page 61: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

0 Zaparkovaná poloha stíračů

1 Cyklovač nebo čidlo deště

2 Normální chod stíračů

3 Rychlejší chod stíračů

4 Krátké rychlé setření okna

5 Rýhované kolečko pro řízení délky intervalu cyklovače a citlivosti čidladeště

Interval cyklovače:(není, pokud je vůz vybaven čidlem deště)

Pomocí rýhovaného kolečka 5 můžetenastavit jeden ze čtyř intervalů.Interval je také řízen automaticky, v závislosti na rychlosti vozu.

Čidlo deště*Čidlo deště se nachází na čelním okně,přímo před vnitřním zpětným zrcátkem.

Aktivace čidla deště:

� Klíč ve spínací skřínce mějte v poloze1 nebo vyšší a pákový přepínač pře-pněte do polohy 1.

Stírače v každém případě provedou jeden stírací cyklus.Pokud chcete páku ponechat trvale v poloze 1, aktivuje se čidlo deště následovně,

� rýhované kolečko 5 otočte krátce nebo� použijte ostřikovač čelního okna, viz

obrázek na straně 62, poloha 1.

Nastavte dle Vašich potřeb citlivost čidladeště: otáčejte rýhovaným kolečkem 5.

Vypnutí čidla deště:přesuňte pákový přepínač do polohy 0.

V myčce vypněte čidlo deště, abyste zabránili možnosti zapnutí

a poškození stíračů. �

Normální rychlost stíračůKdyž vůz zastaví, stírače automatickypřejdou do režimu cyklovače (neplatí pro vozy s čidlem deště).

Rychlejší provozKdyž vůz zastaví, stírače automatickypřejdou do režimu normální rychlosti (neplatí pro vozy s čidlem deště).

61

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Stírače

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 61

Page 62: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

62

0 Ostřikovač vypnutý

1 Ostřikovač čelního okna

2 Režim cyklovače, stírač zadní okna 1)

3 Ostřikovač zadního okna 1)

Ostřikovač čelního oknaOstřikovač čelního okna používejtejen tehdy, když nehrozí nebezpečí

zamrznutí kapaliny na čelním okně a za-bránění výhledu řidiči. Používejte nem-rznoucí kapalinu, viz strana 117.Když je nádržka kapaliny ostřikovačeprázdná, nepoužívejte ostřikovače, nebo�by mohlo dojít k poškození čerpadla. �

Kapalina z nádržky ostřikovače stříká načelní okno a krátce fungují stírače čelníhookna.

Stírač zadní okna 1)

Stírač zadní okna v režimu cyklovače.

Pokud zařadíte zpátečku, bude stíračpracovat nepřetržitě.

Dobu mezi jednotlivými cykly stírače můžete nastavit:

� Krátce posuňte páčku z polohy 0 do polohy 2

� Doba, která uplyne do chvíle, kdy opětposunete páčku z polohy 0 do polohy2, je doba mezi jednotlivými cykly stírače (maximálně 30 sekund).

Ostřikovač zadního okna 1)

Kapalina z nádržky je rozstřikována na zadní okno.

Postup výměny stírátek stíračů, viz strana 128.

1) u verze BMW 3 touring

Ostřikovače světlometůKdyž svítí světla vozu, ostřikovače světlometů fungují při každém pátémspuštění ostřikovače čelního okna.

Trysky ostřikovače čelního oknaTrysky ostřikovače čelního okna jsou automaticky vyhřívány, když je klíč vespínací skříňce v poloze 2*.

Stírače

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 62

Page 63: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Při rychlosti vyšší než 30 km/h můžeteuložit do paměti vybranou rychlost, případně ji vyvolat.

Tempomat můžete používat, pokud motor běží a systém je zapnutý.

Zapnutí systému

Klíč ve spínací skříňce je v poloze 2 nebo vyšší:Stiskněte tlačítko: kontrolka na přístro-jové desce svítí, viz strana 18. Nyní můžete tempomat používat.

Nepoužívejte tempomat na klika-tých cestách, v hustém provozu,

kdy není možno udržovat stálou rychlost,nebo na kluzké vozovce (sníh, déš�, náledí) nebo pokud je povrch sypký (kameny, písek). �

Vypnutí systému

Stiskněte krátce tlačítko, dokud kontrolkana přístrojové desce nezhasne.Tempomat také vypnete otočením klíčeve spínací skříňce do polohy 0.

Uložená rychlost je vymazána z paměti.

Udržení rychlosti, uložení do paměti, akcelerace

Stiskněte krátce tlačítko (+):Do paměti je uložena právě dosaženárychlost vozu, kterou tempomat udržuje.Při každém dalším stisknutí tlačítka serychlost vozu zvýší asi o 1 km/h.

Držte tlačítko (+):Vůz zrychluje bez toho, že byste sešláplipedál plynu. Po uvolnění tlačítka se uložído paměti nová rychlost vozu, kteroutempomat udržuje.

Když není brzdění motorem při jízdě s kopce dostatečně účinné,

může se rychlost vozu zvýšit nad nasta-venou hodnotu. Nastavená rychlost ne-musí být vždy dosažitelná také při jízdědo kopce, pokud motor není dostatečněvýkonný. �

63

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Tempomat*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 63

Page 64: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

64

Snížení rychlosti

Stiskněte krátce tlačítko (–):Při každém stisknutí tlačítka se rychlostvozu sníží asi o 1 km/h, pokud vůz před-tím jel rychlostí určenou tempomatem.

Držte tlačítko (–):Vůz zpomaluje bez toho, že byste ubíraliplyn, pokud vůz předtím jel rychlostíurčenou tempomatem. Po uvolnění tlačít-ka se uloží do paměti nová rychlost vozu,kterou tempomat udržuje.

Přerušení činnosti tempomatu

Když je tempomat zapnutý, stiskněte tla-čítko: kontrolka stále svítí. Tempomatmůžete opět aktivovat, pokud vyvoláteposlední uloženou hodnotu rychlostiz paměti.

Tempomat také automaticky přeruší svojičinnost, když:

� Sešlápnete pedál brzdy� Sešlápnete pedál spojky, nebo zvolíte

pákou voliče automatické převodovkypolohu N z polohy D

� je nastavená rychlost po delší dobupřekročena (např. při sešlápnutí pedálu plynu) nebo není možné ji dosáhnout.

Vyvolání rychlosti uložené v paměti

Stiskněte tlačítko:Naposledy uložená rychlost je vyvolánaz paměti, dosažena a udržována.

Tempomat*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 64

Page 65: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

1 Počítadlo kilometrů

2 Dílčí počítadlo kilometrů

Počítadlo kilometrůJe-li vypnuté zapalování, můžete zobrazitúdaj o celkovém počtu ujetých kilometrůstisknutím tlačítka na přístrojové desce,viz obrázek.

Dílčí počítadlo kilometrůÚdaj vynulujete stisknutím tlačítka, kdyžje klíč ve spínací skříňce v poloze 1 nebodalší.

Nikdy nevytáčejte motor tak, aby ručičkadosáhla červené zóny otáčkoměru.

Z důvodu ochrany motoru je přitom přerušena dodávka paliva do motoru.

Ukazuje momentální spotřebu paliva.Můžete tak kontrolovat, jak hospodárnýa ekologický je Váš styl jízdy.

Když vůz stojí, klesne ručička na nulu.

65

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Počítadlo kilometrů Otáčkoměr Ekonoměr

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 65

Page 66: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

66

Rozsvítí-li se kontrolka trvale, zbýváv nádrži přibližně 8 litrů paliva.

Objem palivové nádrže: viz strana 154.

Je-li vůz nakloněn dozadu, například přidlouhé jízdě do kopce, může se zobraze-ná hodnota trochu lišit od skutečnosti.

Doplňte včas palivo, protože „vyjetínádrže“ může vést k poškození

motoru nebo katalyzátoru. �

Varovná kontrolka se při zapnutí zapalo-vání krátce rozsvítí, aby byla zkontrolo-vána správná funkce kontrolky.

ModráMotor je ještě studený. Je�te přiměřenourychlostí, udržujte přiměřené otáčky.

ČervenáVarovná kontrolka se při zapnutí zapalo-vání krátce rozsvítí, aby byla zkontrolo-vána správná funkce kontrolky.

Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy: motor je přehřátý. Vypněte jej a nechte jej vychladnout.

Kontrola hladiny chladící kapaliny: strana 120.

Mezi barevnými zónamiNormální provozní teplota. Při vysokévenkovní teplotě nebo při velkém zatíže-ní motoru může ručička dosáhnout začát-ku červené zóny.

Palivoměr Teploměr chladící kapaliny

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 66

Page 67: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Zbývající vzdálenost před servisní prohlídkouNa displeji se zobrazí údaj, je-li klíč vespínací skříňce v poloze 1 nebo dalšía na několik sekund po nastartování motoru.

Zároveň s připomínkou OILSERVICE nebo INSPECTION se zobrazí další plánované servisní práce a zbývajícívzdálenost.

Zbývající vzdálenost je vypočtena na zá-kladě celkového počtu ujetých kilometrů.

Pokud se na displeji zobrazí „–“ a údajbliká, plánovaná servisní prohlídka jižměla být provedena a byla překročenaurčená vzdálenost. Co nejdříve navštivteautorizovaný servis BMW.

Výměna brzdové kapalinyNa displeji je možno zobrazit údaj měsíce a roku, kdy bude třeba vyměnit brzdovoukapalinu, a to stisknutím knoflíku na pří-strojové desce, když je na displeji zobra-zen údaj o další plánované prohlídce. Při každém stisknutí tlačítka se displejpřepne mezi údajem o další plánovanéprohlídce a datem výměny brzdové kapaliny.

Pokud jste zmeškali datum výměnybrzdové kapaliny, zůstane na displeji stále symbol hodin. Nechte výměnubrzdové kapaliny provést v autorizova-ném servisu BMW.

Období, během kterých byla odpojena baterie, se do hodnoty

zobrazované na displeji nezahrnou.

Přesvědčete se, že brzdová kapalina jeměněna každé dva roky, bez ohledu nahodnoty zobrazované na displeji. Dalšíinformace viz strana 121. �

67

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Indikátor servisního intervalu

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 67

Page 68: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

68

Následující pokyny, případně stavy, mohou být pomocí symbolů signalizová-ny, s klíčem v poloze 2 nebo vyšší, dokud jejich příčina není odstraněna:

1 Kontrola potkávacích, dálkových a obrysových světel

2 Otevřené dveře

3 Otevřené víko zavazadlového prostoru

4 Kontrola koncových nebo brzdovýchsvětel.

Pokud jsou rozsvícená světla po ukon-čení jízdy a otevření dveří řidiče, zazníbzučák.

Pokud si přejete mít trvale zobrazenýčas, můžete jej mít zobrazený na displejiautorádia (viz návod autorádia).

Hodiny na displeji autorádia můžete na-stavit následovně.

SeřízeníKlíč ve spínací skříňce je v poloze 1 nebo další.

Dopředu: otočte knoflíkem doprava.

Dozadu: otočte knoflíkem doleva.

Čím déle knoflík držíte v otočené poloze,tím je seřízení rychlejší.

Změna režimu displeje: stiskněte krátceknoflík.

Při každém stisknutí knoflíku se změnídisplej z 12 hodinového formátu na 24hodinový nebo opačně.

Je-li klíč ve spínací skříňce v poloze 0,zobrazí se na několik sekund čas, pokudstisknete levé tlačítko.

Kontrolní panel Hodiny

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 68

Page 69: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Vyvolání funkcíPomocí tlačítka na pákovém přepínačiukazatelů směru, je-li klíč ve spínacískříňce v poloze 1 a další, můžete nadisplej na přístrojové desce vyvolat určitéinformace. Vždy, když stisknete tlačítkosměrem k volantu, na displeji se zobrazídalší funkce (funkce rolování).

Pořadí na displeji je:čas, venkovní teplota, průměrná spotře-ba paliva, dojezd vozu před doplněnímpaliva, průměrná rychlost.

Když je klíč ve spínací skříňce v poloze 1nebo další, na displeji se objeví posledníprovedené nastavení.

Venkovní teplotaJe-li na displeji zobrazena venkovní teplota, můžete změnit jednotky (˚C/˚F)pomocí pravého knoflíku na přístrojovédesce.

Varování před námrazouPokud venkovní teplota klesne pod +3 ˚C,počítač automaticky zobrazí vnější teplotu, ozve se varovný bzučák a displejpo kratší dobu bliká.

I když se neozve varovný bzučák,není vyloučena možnost výskytu

náledí i při teplotě vyšší než +3 ˚C, zejména na vozovce na mostech nebove stínu. �

69

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Palubní počítač*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 69

Page 70: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

70

Průměrná spotřeba palivaKdyž podržíte tlačítko na pákovém přepí-nači ukazatelů déle, bude průměrná spo-třeba vypočítávána od tohoto okamžiku.

DojezdDojezd vozu před doplněním paliva seurčuje na základě Vašeho jízdního stylua hladiny paliva zbývajícího v nádrži.

Průměrná rychlostKdyž podržíte tlačítko na pákovém přepínači ukazatelů déle, bude průměrnárychlost vypočítávána od tohoto oka-mžiku.

Není zahrnuta doba, kdy vůz stál s vypnutým motorem.

Palubní počítač*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 70

Page 71: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

PrincipPDC Vám pomáhá při couvání na par-kovací místo. Varovný bzučák Vám sig-nalizuje, jak daleko je překážka za Vašímvozem. Čtyři ultrazvuková čidla v zadnímnárazníku měří vzdálenost od nejbližšípřekážky. Dvě čidla v rozích zjiš�ují před-měty do přibližně 60 cm od nárazníku.Dvě prostřední čidla mají dosah asi 1,50 m.

Je-li klíč ve spínací skříňce v poloze 2,systém je aktivován automaticky asi 1 sekundu po zařazení zpátečky nebou vozů s automatickou převodovkou, po zvolení polohy R. Vypne se, když je zpátečka vyřazena, nebo je zvolena jiná poloha než R. Pokud je za vozempřipojen přívěs, systém nemůže provádětpotřebná měření a vypne se při připojenípřívěsu na tažné zařízení.

Varovný bzučákVzdálenost od překážky je signalizovánapřerušovaným zvukovým znamením.Čím blíž je vůz k překážce, tím rychlejšíje rytmus zvukového znamení. Když jevzdálenost kratší než 30 cm, bzučák znístále.

Varovný bzučák je přerušen po přibližně3 sekundách, když se vzdálenost vozuod překážky nemění, například při jízděpodél zdi.

Pokud je zvuk vyšší než obvykle, vyskyt-la se na systému porucha. Nechte vůzprohlédnout v autorizovaném servisuBMW.

PDC nemůže zastat funkci osobní-ho zhodnocení překážky. Čidla mají

„slepé úhly“, ve kterých nelze překážkydetekovat. Navíc, systém identifikacepřekážek může dosáhnout hranice mož-ností principu ultrazvukového měřenívzdálenosti, jako například tenké před-měty, tažné zařízení nebo předměty s určitým druhem povrchu.Jiné zdroje zvuku, např. příliš hlasitéautorádio, mohou přehlušit zvuk PDC. �

Udržujte čidla v čistotě a bez námrazy, abyste zajistili jejich plnou

provozuschopnost.Nikdy při mytí nestříkejte na čidla tlakovou vodu nebo páru.Udržujte vzdálenost mycích trysek nejméně 10 cm od čidel. �

71

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Zařízení na usnadnění parkování PDC*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 71

Page 72: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

72

PrincipTento systém optimalizuje jízdní stabilitu,zejména při akceleraci a projíždění zatáček.ASC+T rozpozná nebezpečně se protá-čející kola a snížením hnací síly, případ-ně individuálním přibrzděním zadních kol zlepší stabilitu jízdy.

Systém ASC+T začne fungovat po na-startování motoru.

KontrolkaKontrolka na přístrojové descezhasne krátce po nastartovánímotoru. Viz strany 16, 17.

Když kontrolka bliká:systém ASC+T ovládá záběr a brzdné síly.

Pokud kontrolka po nastartovánímotoru nezhasne, nebo se trvale

rozsvítí za jízdy:Došlo k poruše nebo byl systém vypnuttlačítkem, a stabilizační funkce uvedenéna této straně v levém sloupci nejsou aktivní. Vůz je pojízdný, pouze nefungujeASC+T.Při poruše nechte systém opravit v autorizovaném servisu BMW, viz strana 16, 17. �

Vypnutí systému ASC+TStiskněte tlačítko: kontrolka trvale svítí.

Na obrázku je znázorněno umístění tlačítka v případě plné výbavy vozu.Umístění se může, v závislosti na vybavení vozu, měnit.

V následujících situacích může být lepšívypnout systém ASC+T na určitou dobu:

� chcete vůz „vykolébat“ z prohlubně nebo měkkého povrchu, nebo se chcete rozjet z hlubokého sněhu nebonezpevněném povrchu

� jsou na voze nasazeny sněhové řetězy.

Z důvodů maximální jízdní stabilityjezděte pokud možno trvale se

zapnutým ASC+T. �

Automatické řízení stability a trakce ASC+T

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 72

Page 73: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Opětovné zapnutí systému ASC+TStiskněte tlačítko podruhé, kontrolkazhasne.

Ani s pomocí ASC+T nemůžetepřekonat fyzikální zákonitosti.

Řidič je zodpovědný za přizpůsobení stylu jízdy okolním podmínkám. Vyjímeč-ný bezpečnostní účinek těchto systémůnesmí být výzvou k neoprávněnému riskování. �

73

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

ASC+T

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:07 Strana 73

Page 74: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

74

PrincipSystém DSC udržuje jízdní stabilitu v kri-tických situacích.

Systém optimalizuje dynamickou stabilitupři akceleraci a rozjezdu a optimalizujetažnou sílu. Navíc dokáže rozpoznat ne-stabilní chování za jízdy, jako je nedotá-čivost nebo přetáčivost a pomáhá vůzstabilizovat regulací výkonu motorua přibrz�ováním jednotlivých kol.

Systém DSC začne fungovat po nastar-tování motoru. DSC obsahuje i funkceADB a CBC.

ADB (Automaticky brzděný diferenciál)přibrz�ováním hnacích kol funguje jakokonvenční uzávěrka diferenciálu a zvyšu-je hnací sílu za zvláštních podmínek,např. na sněhu.

Systém ADB funguje i při vypnutém sys-tému DSC.

KontrolkaKontrolka na přístrojové descezhasne krátce po zapnutí zapalo-vání. Viz strana 16, 17.

Pokud kontrolka bliká:DSC reguluje výkon motoru a brzdné síly.

Pokud kontrolka svítí trvale:DSC byl vypnut tlačítkem; systém ADBfunguje.

Činnost ADB není nijak signalizována.

Kontrolka DSC a kontrolka brzdové soustavy svítí trvale:DSC, ADB a DBC jsou vypnutytlačítkem, nebo došlo k poruše.

Vůz je normálně pojízdný, pouze nefun-guje DSC. V případě poruchy se obra�tena autorizovaný servis BMW, viz strana16, 17.�

Vypnutí DSC / aktivace ADBStiskněte krátce tlačítko DSC: kontrolkasvítí trvale.

DSC je vypnuto, ADB je aktivní.

V následujících výjimečných případech jeužitečné krátce aktivovat ADB:

� při rozjezdu nebo vyproš�ování z hlubo-kého sněhu nebo na sypkém podkladu

� při jízdě do zasněženého stoupání,v hlubokém sněhu nebo na uježděnémsněhu

� při jízdě se sněhovými řetězy.

Trakce je zvýšena snížením stabilizačníchúčinků systému.

DSC* – BMW 316i, 318i, 320i, 325i, 330i, 318d, 320d, 330d

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 74

Page 75: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Vypnutí DSC a ADBTlačítko DSC podržte stisknuté nejméně2 sekundy. Kontrolka a žlutá kontrolkabrzd svítí trvale.

V tomto případě není vůz systémem sta-bilizován, ani není systémem zvyšovánatažná síla.

Jezděte, pokud je to možné, vždyse zapnutým DSC. �

Opětovné zapnutí DSC a ADBStiskněte opětovně tlačítko, kontrolka nebo kontrolky zhasnou.

Ani s pomocí DSC nemůžete pře-konat fyzikální zákonitosti. Řidič je

zodpovědný za přizpůsobení stylu jízdyokolním podmínkám. Vyjímečný bezpeč-nostní účinek těchto systémů nesmí býtvýzvou k neoprávněnému riskování. Pokud je ADB v pohotovostním režimu,DSC je vypnuto a nepodílí se na stabili-zaci vozu.Do systému DSC nijak nezasahujte. Veškeré práce na tomto systému svěřtepouze autorizovanému servisu BMW. �

Dynamické řízení brzdného účinku DBCDSC obsahuje i funkci DBC.

Při rychlém sešlápnutí pedálu brzdy sys-tém automaticky zvýší brzdnou sílu namaximum a tím pomáhá zkrátit brzdnoudráhu na nejkratší možnou délku. Přitomjsou využívány i výhody ABS.

Po celou dobu brzdění nesnižujte tlak napedál brzdy. Při uvolnění pedálu se DBCvypne.

75

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

DSC* – BMW 316i, 318i, 320i, 325i, 330i, 318d, 320d, 330d

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 75

Page 76: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

76

PrincipSystém DSC udržuje jízdní stabilitu v kri-tických situacích.

Systém optimalizuje dynamickou stabilitupři akceleraci a rozjezdu a zvyšuje taž-nou sílu. Navíc dokáže rozpoznat nesta-bilní chování za jízdy, jako je nedotáči-vost nebo přetáčivost a pomáhá vůzstabilizovat regulací výkonu motorua přibrz�ováním jednotlivých kol.

Systém DSC začne fungovat po nastar-tování motoru. DSC obsahuje i funkceADB-X a CBC.

ADB-X (Automaticky brzděný diferenciál)přibrz�ováním hnacích kol nahrazujekonvenční uzávěrku diferenciálu a zvyšu-je trakci kdykoli je to třeba, například nazasněžené silnici.

KontrolkaKontrolka na přístrojové descezhasne krátce po zapnutí zapalo-vání. Viz strana 16, 17.

Pokud kontrolka bliká:DSC reguluje výkon motoru a brzdné síly.

Pokud kontrolka svítí trvale:DSC byl vypnut tlačítkem; systém ADB-Xfunguje.Činnost ADB-X není signalizována.

Pokud kontrolka po opakovanémstisknutí tlačítka DSC nezhasne,

jedná se o poruchu DSC a ADB-X a stabilizační funkce uvedené v levémsloupci nejsou aktivní. �

Vůz bez DSC je normálně pojízdný.V případě poruchy se obra�te na autori-zovaný servis BMW, viz strana 16, 17.

Vypnutí DSCStiskněte tlačítko DSC. Kontrolka svítí trvale.

DSC je vypnuto, ADB-X je nastaveno navyvinutí maximální tažné síly.

V následujících výjimečných případech jeužitečné krátce aktivovat vypnout DSC:

� při rozjezdu nebo vyproš�ování z hlubo-kého sněhu nebo na sypkém podkladu

� při jízdě se sněhovými řetězy.

Pokud je to možné, jezděte vždy sezapnutým DSC, abyste udrželi ma-

ximální stabilitu voz. �

DSC – BMW 325xi, 330xi, 330xd

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 76

Page 77: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Opětovné zapnutí DSCZnovu stiskněte tlačítko a kontrolka zhasne.

Ani s pomocí DSC nemůžete pře-konat fyzikální zákonitosti. Řidič je

zodpovědný za přizpůsobení stylu jízdyokolním podmínkám. Vyjímečný bezpeč-nostní účinek těchto systémů nesmí býtvýzvou k neoprávněnému riskování. Pokud je DSC vypnuto, nepodílí se nastabilizaci vozu.Do systému DSC nijak nezasahujte. Veškeré práce na tomto systému svěřtepouze autorizovanému servisu BMW. �

77

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

DSC – BMW 325xi, 330xi, 330xd

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 77

Page 78: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

78

PrincipHDC je systém, který snižuje rychlost vozu při prudkém klesání, aby usnadnilovládání Vašeho BMW za těchto podmínek.Bez Vašeho zásahu je snížena rychlostvozu na přibližně dvojnásobek rychlostichůze.

HDC můžete aktivovat při rychlosti nižší,než přibližně 35 km/h. Při klesání vůz automaticky sníží rychlost z přibližně 35 km/h na dvojnásobek rychlosti chůze(přibližně 12 km/h) a tuto rychlost udržuje.

Pomocí brzdového a plynového pedálumůžete ovládat rychlost vozu v intervaluasi 5–25 km/h.

Také můžete nastavit rychlost v tomto intervalu pomocí tlačítek +/– tempomatu.

HDC se automaticky vypne, pokud vůzzrychlí na přibližně 60 km/h.

Aktivace systémuStiskněte tlačítko HDC: zelená kontrolkav tlačítku se rozsvítí.

Kontrolka bliká, pokud je vůz automatickybrzděný.

Vypnutí systémuStiskněte tlačítko znovu: kontrolka zhasne.

HDC se automaticky vypne, pokud rychlost vozu překročí přibližně 60 km/hnebo když je vypnuto zapalování.

Použití HDCVozy s mechanickou převodovkou:Používejte HDC se zařazeným prvnímrychlostním stupněm nebo zpátečkou.U vyšších rychlostních stupňů je nižšíbrzdný účinek motoru.

Vozy s automatickou převodovkou:Mějte páku voliče v poloze jízda.

V případě poruchyKontrolka v tlačítku zhasne, i když jeHDC aktivní nebo se kontrolka nerozsví-tí, pokud chcete aktivovat HDC:HDC je dočasně vypnuto z důvodu přehřátí brzd.

Kontrolka DSC se rozsvítí:Porucha v systému HDC a DSC.Navštivte servis BMW a nechte

systém opravit.

Systém řízení rychlosti klesání HDC

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 78

Page 79: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

PrincipRDC kontroluje tlak vzduchu v pneu-matikách všech čtyř kol jak za jízdy, tak i když vůz stojí. Systém signalizujenáhlou ztrátu tlaku vzduchu v jedné nebo více pneumatikách.

Aby systém RDC mohl „rozpoznat“správný tlak vzduchu v pneumatikách,nejprve zkontrolujte pneumatiky (správnýtlak viz hodnoty v tabulce na straně 24)a v případě potřeby je dohustěte. Potomsystém aktivujte.

Tato varovná kontrolka na přístrojové desce Vám signalizujeodchylku tlaku v pneumatikách

od správné hodnoty.

Zapnutí systému1. Otočte klíč ve spínací skříňce do

polohy 2 (ale nestartujte motor)2. Držte tlačítko, až se na přístrojové

desce na několik sekund rozsvítí varovná kontrolka

3. Po několika minutách jízdy systémRDC akceptuje skutečné hodnoty tlaku vzduchu jako nominální a tyto následně monitoruje.

Tento postup zopakujte vždy po korekcitlaku vzduchu v pneumatikách. SystémRDC je v provozu automaticky, je-li klíčve spínací skříňce v poloze 2, tedy přikaždé jízdě.

Pokud došlo ke ztrátě tlaku vzduchu v pneumaticePokud tlak vzduchu poklesne znatelněpo delší době (jde o normální jev u všechpneumatik), rozsvítí se žlutá kontrolka.

Připomíná Vám, že tlak vzduchu musíteco nejdříve upravit na správnou hodnotu.

Pokud se kontrolka rozsvítí běhemkrátké doby po dohuštění pneuma-

tik, není upravený tlak přijatelný. Zkontro-lujte, prosím, opětovně pneumatikya upravte je na hodnoty uvedené v tabul-ce hodnot tlaku vzduchu v pneumatikách.Poté systém opět zapněte. �

79

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (RDC)*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 79

Page 80: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

80

Defekt pneumatikyDojde-li k píchnutí nebo podobnému poškození pneumatiky, a tlak náhle poklesne, rozsvítí se červená varovnákontrolka. Navíc uslyšíte varovný bzučák.

Ihned na bezpečném místě zastavte, vy-varujte se prudkého brzdění a prudkýchpohybů volantem. Vyměňte vadné kolo.

Nouzové rezervní kolo je určenopouze pro dočasné použití po de-

fektu pneumatiky a proto není vybavenofunkcí RDC. Rezervní kolo shodných roz-měrů jako běžná kola a pneumatiky vozuje vybaveno elektronikou RDC, pokud jetímto systémem vybaven vůz, a je tímtosystémem také monitorováno, pokud jesystém aktivní. �

Systém RDC nemůže registrovatnáhlé poškození pneumatiky

způsobené vnější příčinou �

Nechte pneumatiky vyměnit v autorizovaném servisu BMW.

Servis BMW je informován o postupu výměny RDC a je vybaven potřebnýmspeciálním nářadím. �

RušeníSystém RDC může být krátkodobě ve své funkci rušen cizími zařízeními nebo přístroji, které používají stejné rádiové frekvence.

Když dojde k rušení, rozsvítí se žlutá varovná kontrolka.

Kontrolka se rozsvítí také v těchto případech

� porucha systému� je nasazeno kolo bez potřebné

elektroniky RDC� pokud je nasazeno rezervní kolo, které

není vybaveno RDC elektronikou.

V případě potřeby se obra�te na autorizovaný servis BMW.

Systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (RDC)*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 80

Page 81: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Obrysová světlaV této poloze spínače svítí světlana celém voze. Chcete-li rozsvítitparkovací světla pouze na jedné

straně vozu, viz strana 83.

Potkávací světlaVypnete-li zapalování, když svítípotkávací světla, zůstanou roz-svícena pouze obrysová světla.

Opožděné vypnutí světel:Po zaparkování použijte světelnou

houkačku a zhasněte světla: potkávacísvětla zůstanou rozsvícena ještě krátkoudobu po zaparkování vozu. Pokud chce-te, můžete tuto funkci vypnout. �

Upozornění na rozsvícená světlaPři otočení klíče ve spínací skříňce do polohy 0, bude znít při otevření dveřířidiče několik sekund bzučák, jako připomínka, že je třeba zhasnout světla.

Světla se sníženým výkonem pro provoz ve dne*Pokud chcete, můžete nechat spínačsvětel ve druhé poloze: když vypnete za-palování, světla zhasnou.

Můžete provést nastavení těchtosvětel podle svého přání. �

Automatické ovládání světlometů*V této poloze spínače se potká-vací světla rozsvěcejí a zhasínajív závislosti na venkovních světel-

ných podmínkách, např. v tunelech, zasoumraku, za deště a sněžení.

Vnější světla vozu zůstanou rozsví-cena, pokud po automatickém

rozsvícení potkávacích světel rozsvítítenavíc světla do mlhy. �

Funkce řízení rozsvícení světel nenahrazuje Váš vlastní úsudek

pro individuální rozhodnutí, zda je třebarozsvítit světla. Čidla například nemohourozpoznat mlhu. V takové situaci rozsvi�-te manuálně, aby nedošlo k nebezpečnésituaci. �

Citlivost automaticky řízeného rozsvícení světel můžete nechat

nastavit. �

81

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Obrysová/potkávací světla

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 81

Page 82: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

82

Intenzitu osvětlení přístrojové desky mů-žete regulovat rýhovaným kolečkem.

Halogenové světlometyAbyste předešli oslňování protije-doucích řidičů, musíte nastavit

sklon potkávacích světel v závislosti na zatížení vozu. �

Hodnoty v ( ) platí pro vůz s přívěsem.

0 (1) = 1 až 2 osoby bez zavazadel(u verze BMW 3 cabrio – 4 osoby bez zavazadel)

1 (1) = 5 osob bez zavazadel(u verze BMW 3 cabrio – 4 osoby bez zavazadel)

1 (2) = 5 osob se zavazadly2 (2) = 1 osoba, plný zavazadlový prostor

Nepřekračujte zatížení zadní nápravy; vizstrana 151.

Xenonové světlomety*Vozy s xenonovými světly jsou vybavenyzařízením pro automatické nastavenísklonu světlometů.

Osvětlení přístrojové desky Nastavení sklonu světlometů

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 82

Page 83: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

1 Dálková světla (modrá kontrolka)

2 Světelná houkačka (modrá kontrolka)

3 Parkovací světla

Pravá nebo levá parkovací světla*Pro účely zaparkování vozu můžete rozsvítit parkovací světla na jedné straněvozu (dodržujte dopravní předpisy)“

Je-li klíč ve spínací skříňce v poloze 0,pohněte levým pákovým přepínačem do požadované polohy (vlevo/vpravo).Pákový přepínač zůstane v aretovanépoloze.

Přední světla do mlhy*Když svítí světla do mlhy, svítí na přístrojové desce zelená kontrolka.

Zadní světla do mlhyKdyž svítí zadní světla do mlhy,svítí na přístrojové desce žlutákontrolka.

Při používání předních a zadních světeldo mlhy postupujte v souladu s dopravní-mi předpisy.

Pokud byla aktivována funkce auto-maticky řízeného osvětlení za jízdy,

potkávací světla se rozsvítí automatickypři rozsvícení předních světel do mlhy. �

83

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Dálková světla/parkovacísvětla

Světla do mlhy

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 83

Page 84: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

84

Osvětlení interiéru je řízeno automaticky.

Manuální zapnutí a vypnutí osvětlení interiéruStiskněte krátce tlačítko 1.

Chcete-li vypnout zcela osvětlení interiéru, stiskněte tlačítko a držte je po dobu asi 3 sekund.

Tento režim osvětlení zrušíte krátkýmstisknutím tlačítka.

Světla na čtení vpředu*Rozsvítíte a zhasnete je spínači 2 v jejichblízkosti.

Světla na čtení vzaduPevná střecha obsahuje světla pro čtenítaké pro cestující na zadních sedadlech,viz strana 217. (u verze BMW 3 cabrio)Rozsvítíte a zhasnete je spínači v jejichblízkosti.

Aby byla chráněna baterie, všechna světla vozu jsou po

uplynutí přibližně 15 minut po vypnutí zapalování, zhasnuta 0.�

Osvětlení interiéru

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 84

Page 85: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

1 Přívod vzduchu na čelní okno a bočnípřední okna

2 Přívod vzduchu do oblasti těl cestujících 86

3 Přívod vzduchu do oblasti nohou

4 Ventilátor 86

5 Teplota 86

6 Směrování vzduchu 86

7 Vyhřívání zadního okna 86

8 Recirkulace 86

85

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Topení a větrání

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 85

Page 86: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

86

VentilátorMůžete vybrat polohu od 1 do 4. Čím větší je množstvívzduchu vstupujícího do vozu,tím účinnější je topení a větrání.

V poloze 0 jsou ventilátor a topení vypnuté. V poloze 0 přívod vzduchu zcela uzavřen.

TeplotaChcete-li zvýšit teplotu uvnitřvozu, otočte knoflík doprava(červená zóna). Otočte knoflíkaž na doraz, chcete-li interiér

vozu vyhřát co nejrychleji. Pak nastavteknoflík tak, aby byla udržována příjemnáteplota.

Distribuce vzduchuProud vzduchu můžete směro-vat na okna , horní část těla

nebo podlahu . Je možnátaké jakákoli mezipoloha. Zvolí-

te-li směrování vzduchu na podlahu ,bude proudit malé množství vzduchu také na okna, aby se nezamlžila. Pro normální podmínky je doporučená poloha „6 hodin“ (viz obrázek a přehledsystému na straně 85).

Vyhřívání zadního oknaKdyž je vyhřívání zadního okna zapnuté, svítí kontrolka.Vyhřívání zadního okna se

vypne automaticky.

RecirkulaceProjíždíte-li oblastí s nepříjem-ným pachem, můžete dočasněvypnout přívod vzduchu zvenku.

Vzduch uvnitř vozu se recirkuluje.

Pokud se okna v režimu recirku-lace zamlží, vypněte recirkulaci

a v případě potřeby zvyšte množstvívzduchu proudícího do vozu. �

Nastavitelné větrací otvoryVětrací otvory pro proudění vzduchu na těla cestujících můžete nastavit takto:

1 Použijte rýhované kolečko, kterým můžete otevřít a zavřít větrací otvory

2 Směr vzduchu nastavte páčkou.

Topení a větrání

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 86

Page 87: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

MikrofiltrVáš vůz je vybaven mikrofiltrem, zachy-cujícím prach a pyly z nasátého vzduchu.V autorizovaném servisu BMW vyměnívložku filtru při běžné údržbě. Pokud dojde ke znatelnému snížení množstvívzduchu, může to signalizovat předčas-nou potřebu výměny vložky filtru.

Odstranění námrazy a zamlžení oken1. Otočte knoflík ventilátoru do polohy 42. Nastavte knoflík teploty vzduchu nado-

raz doprava (červená zóna)3. Otočte knoflík distribuce vzduchu

do polohy 4. Chcete-li odstranit námrazu ze zadní-

ho okna, zapněte vyhřívání zadníhookna.

87

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Topení a větrání

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 87

Page 88: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

88

1 Přívod vzduchu na čelní okno a bočnípřední okna

2 Přívod vzduchu do oblasti těl cestujících 90

3 Přívod vzduchu do oblasti nohou

4 Ventilátor 89

5 Teplota 89

6 Směrování vzduchu 89

7 Vyhřívání zadního okna 89

8 Klimatizace 89

9 Recirkulace 89

Klimatizace*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 88

Page 89: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

VentilátorMůžete vybrat polohu od 1 do4. Čím větší je množství vzdu-chu vstupujícího do vozu, tímúčinnější je topení a větrání.

V poloze 0 jsou ventilátor a topení vypnuté. V poloze 0 přívod vzduchu zcela uzavřen.

TeplotaChcete-li zvýšit teplotu uvnitřvozu, otočte knoflík doprava(červená zóna). Teplota vzduchu vstupujícího do vozu

je udržována na konstantní úrovni.

Distribuce vzduchuProud vzduchu můžete směro-vat na okna , horní část těla

nebo podlahu . Je mož-ná také jakákoli mezipoloha.

Zvolíte-li směrování vzduchu na podlahu , bude proudit malé množství vzduchu

také na okna, aby se nezamlžila.

Vyhřívání zadního oknaKdyž je vyhřívání zadního oknazapnuté, svítí kontrolka. Vyhří-

vání zadního okna se vypne automaticky.

Pokud vnější teplota poklesne přibližně pod 4 ˚C, vyhřívání

zadního okna se zapne do pěti minut po nastartování vozu. �

KlimatizaceVzduch se při zapnuté klimati-zaci chladí, vysouší a dle nasta-

vené teploty ještě následně ohřívá.Po nastartování motoru se za určitéhopočasí může čelní okno zamlžit.Zapnutím klimatizace zabráníte zamlženíoken.Zamlžení může nastávat také při častémzapínání/vypínání klimatizace.

Na klimatizaci se sráží voda, kterápotom stéká pod vůz. Kaluže vody

pod vozem jsou normálním jevem. �

RecirkulaceProjíždíte-li oblastí s nepříjem-ným pachem, můžete dočasně

vypnout přívod vzduchu zvenku. Vzduchuvnitř vozu se recirkuluje.

Pokud se okna v režimu recirkulacezamlží, vypněte recirkulaci a v pří-

padě potřeby zvyšte množství vzduchuproudícího do vozu. �

89

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Klimatizace*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 89

Page 90: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

90

Nastavitelné větrací otvoryVětrací otvory pro proudění vzduchu nahorní část těla můžete nastavit takto:

1 Použijte rýhované kolečko, kterým mů-žete otevřít a zavřít větrací otvory

2 Směr vzduchu nastavte páčkou

3 Rýhovaným kolečkem 3 se vzduchsměrovaný na horní části těla cestují-cích mísí s chladným vzduchem

MikrofiltrVáš vůz BMW je vybaven mikrofiltrem,zachycujícím prach a pyly z nasátéhovzduchu. V autorizovaném servisu BMWvymění vložku filtru při běžné údržbě. Pokud dojde ke znatelnému sníženímnožství vzduchu, může to signalizovatpředčasnou potřebu výměny vložky filtru.

Odstranění námrazy a zamlžení oken1. Otočte knoflík ventilátoru do polohy 42. Nastavte knoflík teploty vzduchu zcela

doprava (červená zóna)3. Otočte knoflík distribuce vzduchu do

polohy 4. Chcete-li odstranit námrazu ze zadní-

ho okna, zapněte vyhřívání zadníhookna.

Klimatizace*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 90

Page 91: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

1 Přívod vzduchu na čelní okno a bočnípřední okna

2 Přívod vzduchu do horní části těla cestujících 93

3 Přívod vzduchu do oblasti nohou

4 Recirkulace/automatická recirkulace(AUC) 93

5 Ventilátor 92

6 Teplota 92

7 Automatická distribuce vzduchu 92

8 Individuální distribuce vzduchu 92

9 Čidlo teploty v interiéru – nezakrývat

10 Displej teploty, ventilátoru 92

11 Odstranění námrazy a zamlžení oken 92

12 Klimatizace 92

13 Vyhřívání zadního okna 93

91

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Automatická klimatizace*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 91

Page 92: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

92

Příjemná teplota v interiéruAutomatický režim zapněte stisknutímtlačítka 7 AUTO. Nastavte příjemnou teplotu interiéru.

Další informace o celém rozsahu nastavení jsou uvedeny níže.

Automatické rozdělení vzduchuAUTO-program za Vás přejímáčinnost nastavování rozdělení

vzduchu a přizpůsobuje Vaše požadavkyna teplotu vnějším vlivům (zima, léto).

Individuální nastaveníMůžete také sami nastavit roz-dělení vzduchu a automatickérozdělení vypnout; to nemá vlivna automatické řízení ventiláto-

ru. Vzduch proudí na okna , na horníčást těla a do prostoru nohou . Automatický režim zapnete opětovnýmstiskem tlačítka AUTO.

TeplotaZobrazené hodnoty jsou teploty,které jsou požadované v interié-

ru. Při zapnuté i vypnuté klimatizaci sedoporučuje nastavení na 22 ˚C. Po zapo-četí jízdy je teplota dosažena co možnonejrychleji – v létě i v zimě – a následněautomaticky udržována.

VentilátorStisknutím levé nebo pravé poloviny tlačítka můžete měnit

rychlost ventilátoru. Přeruší se automa-tický režim chodu ventilátoru, ale dálefunguje automatická distribuce vzduchu.Automatický režim zapnete opětovnýmstiskem tlačítka AUTO.

Pokud stisknete levou polovinu tlačítkaa ventilátor pracuje na nejnižší rychlost,všechny displeje zhasnou: ventilátor, to-pení a klimatizace jsou vypnuty a přívodvzduchu je uzavřen. Stisknutím libovol-ného tlačítka automatické klimatizacemůžete systém opět zapnout.

Odstranění námrazy a zamlžení čelního okna

Tento program zajiš�uje rychléodstranění námrazy a zamlžení

čelního okna a bočních oken.

KlimatizaceVzduch se při zapnuté klimati-zaci chladí, vysouší a dle nasta-

vené teploty ještě následně ohřívá.Po nastartování motoru se za určitéhopočasí může čelní okno zamlžit.Zapněte klimatizaci, zabráníte tak zamlžení oken.

Na klimatizaci se sráží voda, kterápotom stéká pod vůz. Kaluže vody

pod vozem jsou normálním jevem. �

Automatická klimatizace*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 92

Page 93: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Automaticky řízená recirkulace(AUC)

Při znečištění vnějšího vzduchumůžete jeho vstup uzavřít.

Potom bude ve voze cirkulovat pouzevnitřní vzduch.

Opakovanými stisky tlačítka můžete vy-volat tři režimy provozu.

� Zhasnuté kontrolky: vstupuje vnějšívzduch

� Levá kontrolka svítí – režim AUC: sys-tém rozpoznává znečištění vzduchua v případě potřeby uzavírá přívodvnějšího vzduchu. Ve voze cirkulujevnitřní vzduch. Systém přepíná mezipřívodem vzduchu zvenku a recirkula-cí vnitřního vzduchu v závislosti nakvalitě vzduchu

� Pravá kontrolka svítí: přívod vnějšíhovzduchu je trvale uzavřen a ve vozecirkuluje pouze vnitřní vzduch.

Pokud se při recirkulaci začnou mlžitokna, recirkulaci vypněte a eventuel-

ně zvyšte rychlost ventilátoru. �

Vyhřívání zadního oknaKdyž je vyhřívání zadního okna zapnuté, svítí kontrolka.

Vyhřívání zadního okna se automatickyvypne.

Pokud vnější teplota poklesne přibližně pod 4 ˚C, vyhřívání

zadního okna se zapne do pěti minut po nastartování vozu. �

Větrání bez průvanuVýstupní otvory ve výši horní části tělamůžete nastavovat dle přání:

1 Rýhovanými kolečky můžete přívodplynule otvírat a zavírat

2 Páčkami můžete měnit směr vystupují-cího vzduchu

3 Rýhovaným kolečkem 3 se vzduchsměrovaný na horní části těla cestují-cích mísí s chladným vzduchem.

93

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Automatická klimatizace*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 93

Page 94: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

94

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlímMikrofiltr Vašeho vozu BMW zachycujeprach a pyly z nasátého vzduchu. Filtrs aktivním uhlím ze vstupujícího vzduchuodstraňuje škodliviny v plynné formě.V autorizovaném servisu BMW vyměnívložku kombinovaného filtru* při běžnéúdržbě. Pokud dojde ke znatelnému snížení množství vzduchu, může to signalizovat předčasnou potřebu výměnyvložky filtru.

Ovládá se krátkým stisknutím tlačítkas klíčem v poloze vyšší než 1.

Na obrázku je vidět ovládací tlačítko vevoze s kompletním vybavením. Umístěníse může měnit podle počtu prvků speci-ální výbavy ve Vašem voze.

Hi-Fi systém harman kardonKaždým stisknutím tlačítka se speciálníakustický efekt vypne nebo zapne.

Když je systém zapnutý, vzniká ve vozedojem většího prostoru, se stereo posle-chem na všech sedadlech.

Pokud je dostupný pouze nekvalitní signál, systém bude jevit tendenci příliščasto přepínat mezi stereo a mono příjmem. V tom případě musíte systémvypnout.

Automatická klimatizace* Sluneční roleta* Hi-Fi systém*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 94

Page 95: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

OtevřeníZatáhněte za madlo. Automaticky se rozsvítí osvětlení uvnitř schránky.

ZavřeníZavřete víko směrem nahoru.

Předejděte riziku zranění a schránku zavřete ihned, když ji

dále nepotřebujete. �

ZamknutíZamkněte hlavním klíčem. Schránka můžebýt odemknuta pouze hlavním klíčem.

Pokud s vozem půjčíte pouze klíč,který funguje pouze v zámcích dve-

ří a ve spínací skříňce, například hotelo-vé obsluze (viz strana 28), zabráníte takneoprávněnému přístupu do schránky. �

Akumulátorová svítilna*Akumulátoroví svítilna se nachází po levé straně schránky v palubní desce.Svítilna je chráněna proti přebití a můžebýt stále zastrčena v zásuvce.

Svítilnu zhasněte před zasunutímdo zásuvky, protože by jinak mohlo

dojít k přebíjení a poškození svítilny. �

Vlevo vedle sloupku řízení se nacházíodkládací prostor. Otevřete jej zataženímza víko směrem dolů.

Předejděte riziku zranění a schrán-ku zavřete ihned, když ji dále

nepotřebujete. �

95

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Schránka v palubní desce Odkládací prostory

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 95

Page 96: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

96

Loketní opěrka vpředuOtevření krytu prostoru na loketní opěr-ce: stiskněte tlačítko (označeno šipkou)a kryt otevřete.

Další odkládací prostory a sítěDalší odkládací prostory se nacházejí na všech dveřích a ve střední konzole.Na zadních stranách opěradel předníchsedadel se nacházejí sítě*.

Loketní opěrka vzadu*bez systému sklápění opěradel zadníchsedadel:

V zadní loketní opěrce se nachází úložnýprostor, držák nápojů (pro dva kelímky)a držák sáčku na odpadky.

1 Úložný prostor: zatáhněte nahoru

2 Držák nápojů: stiskněte

Loketní opěrka vzadu*se systémem sklápění opěradel zadníchsedadel:

V zadní loketní opěrce se nachází držáknápojů (pro dva kelímky) a držák sáčkuna odpadky.

� Držák nápojů: stiskněte.

Odkládací prostory

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 96

Page 97: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Odkládací paket*Vaše pohodlí zajiš�ují:

� Dvě výklopné elektrické zásuvky vza-du na středové konzole

� Úložný prostor pro brýle* (není vyobrazeno) ve středové konzoli.

Zařízení Hands FreeU vozů s přípravou pro autotelefon* jemřížka mikrofonu soupravy Hands Freeumístěna na stropě, v blízkosti vnitřníhoosvětlení.

Další informace najdete ve zvláštním návodu k autotelefonu.

(u verze BMW 3 cabrio)

Stiskněte horní hranu, abyste háček otevřeli.

Háčky na šaty (pevná střecha): oblečení zavěšené na háčcích

nesmí zakrývat řidičův výhled. Nezavěšujte na háčky těžké předměty:mohly by způsobit zranění například při prudkém manévru nebo brzdění. �(u verze BMW 3 coupé)

97

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Odkládací prostory Autotelefon* Háček na šaty

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 97

Page 98: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

98

VyprázdněníVyprázdnění popelníku:Stiskněte hranu víka (označeno šipkou).Popelník povyskočí a můžete jej vyjmout.

U vozů s nekuřáckou výbavou můžetevyjmout schránku stejným postupem.

Zapalovač cigaretZatlačte zapalovač 1: zapalovač můžetevyjmout, když povyskočí.

Zapalovač můžete uchopit pouzeza konec, nebo� jinak byste se

mohli popálit.Zapalovač cigaret funguje, i po vyjmutíklíče ze zapalování. Proto nikdy nenech-te děti ve voze bez dozoru. �

Zásuvka zapalovačeZásuvku zapalovače můžete použít prosvítilnu, vysavač a podobná zařízení, se stejnosměrným napájecím napětím 12 V a výkonem do 200 W. Ujistěte se,že zásuvka nemůže být poškozena zasu-nutím zástrčky s nevhodnou koncovkou.

Nekuřácká výbavaVe vozech s nekuřáckou výbavou je zásuvka na stejném místě.

Přístup k zásuvce: odklopte krytku.

VyprázdněníPosuňte roletku ve směru otvírání (označeno šipkou). Popelník povyskočía můžete jej vyjmout.

U vozů s nekuřáckou výbavou můžeteschránku vyjmout stejným postupem.

Popelník, přední* Popelník, zadní*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 98

Page 99: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Při uvolnění zatáhněte za příslušnoupáčku (označena šipkou).

Po uvolnění můžete opěradla sklopit dopředu. Uchopte horní část opěradlaa opěradlo sklopte.

Při zpětném sklápění dbejte, aby bylo opěradlo zajištěno, aby

nemohlo při prudkém brzdění nebo náh-lém pohybu volantem dojít k proniknutízavazadel do interiéru vozu a ohroženícestujících.�

V rozích zavazadlového prostoru jsoupoutací body, ke kterým můžete připevnitsí�* nebo poutací popruhy, kterými zajiš-�ujete zavazadla proti pohybu.

Viz také „Nakládání vozu“ na straně 102.

Zadní středový tříbodový bezpečnostní pás*Před sklopením zadních opěradel může-te navinout tříbodový bezpečnostní pászadního sedadla:

� Pás rozepněte a jeho přezku zasuňtedo otvoru na ploše za zadními opěrad-ly (šipka).

K připoutání dětských zádržnýchsystémů používejte pouze vnější

pásy. Středový bezpečnostní pás použij-te pouze v případě, že potřebujete přep-ravovat tři dětské zádržné systémy.Nikdy neupravujte dětské zádržné systé-my, protože byste narušili jejich ochrannýúčinek. �

99

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Sklopení zadních opěradel*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 99

Page 100: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

100

Umožnuje bezpečnou a čistou přepravuaž čtyř párů lyží nebo dvou snowboardů.

Nabízí se možnost přepravy lyží délky až 2,10 m. Při délce lyží 2,10 m se z dů-vodu zúženého zakončení vaku redukujekapacita, takže je možno přepravovat jendva páry takto dlouhých lyží.

NakládáníVozy bez systému sklopení opěradelzadních sedadel:

1. Sklopte loketní opěrku, uvolněte naho-ře obložení (připevněné suchými zipy)a položte jej na opěrku.

2. Stiskněte tlačítko přístupné zevnitř vozu (šipka 1): otevře se klapka zavazadlového prostoru.

3. Aretační páčky stlačte směrem do stře-du (šipky 2) a kryt vyklopte dopředu.

4. Vak rozložte mezi přední sedadla. Zipslouží k zlepšení přístupu k předmě-tům uvnitř, případně k lepšímu vysy-chání vaku.

5. Ze zavazadlového prostoru upevnětemagnetickými příchytkami na spodnístranu horní plochy zavazadlovéhoprostoru klapku.

Vak na přepravu lyží se ukládá opačnýmpostupem.

Vak na přepravu lyží*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 100

Page 101: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Nakládáníse systémem sklopení opěradel zadníchsedadel:

1. Sklopte loketní opěrku, uvolněte nahoře obložení (připevněné suchýmizipy) a položte jej na opěrku.

2. Tlačítko 1 stlačte dolů a kryt odkloptedopředu.

3. Vak rozložte mezi přední sedadla.Uzávěr slouží k zlepšení přístupu k zachyceným předmětům, případněk lepšímu vysychání vaku.

4. Stiskněte knoflík 2: klapka v zavazad-lovém prostoru se odemkne.

Vak na přepravu lyží se ukládá opačnýmpostupem.

Zajištění nákladuUložené lyže nebo podobné předměty upevněte řemenem

nacházejícím se na vaku. Zatáhněte za sponu, abyste se ujistili, že je řemensprávně upevněn. �

Při nakládání dbejte, abyste lyženebyly znečištěné a nemohly ostrý-

mi hranami vak poškodit. �

V zavazadlovém prostoru je umístěnazásuvka (12 V) s krytem. (u verze BMW 3 touring)

101

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Vak na přepravu lyží*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 101

Page 102: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

102

Uložení nákladuPři přepravě těžkého nebo objemnéhonákladu Vaším vozem BMW:

� Těžké předměty umístěte co nejvícedopředu a dolů, přímo za opěradla sedadel nebo přední přepážku zavazadlového prostoru

� Ostré hrany a rohy zakryjte ochrannýmmateriálem

� Náklad by neměl přesahovat přes opěradla.

� Napněte sí� na zavazadla* (viz předchozí strana) a ujistěte se, že předměty nemohou projít sítí na zavazadla* dopředu (u verze BMW 3 touring)

� Při převážení těžkého nákladu a neobsazených zadních sedadlechzapněte vnější bezpečnostní pásy do protilehlých zámků (viz obrázek).

Zajištění nákladu� Při převážení menších a lehčích před-

mětů otočte koberec zavazadlovéhoprostoru protiskluzovou stranou naho-ru nebo předměty zajistěte poutacímipopruhy nebo sítí zavazadlového prostoru*, viz strana 35

� Větší a těžší předměty připoutejtepoutacími prvky*, které můžete zakoupit u dealera vozů BMW. K jejich upevnění slouží oka v rozíchzavazadlového prostoru.

Dbejte pokynů výrobce poutacích prvků.

Uložení nákladu

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 102

Page 103: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Náklad vždy řádně umístěte a při-poutejte, protože jinak by mohl být

nebezpečím pro cestující při prudkémbrzdění nebo změně směru.Nikdy nesmí být překročena celkováhmotnost a zatížení náprav (viz strana151), protože by byla ohrožena provozníbezpečnost vozu.Těžké a tvrdé předměty nedávejte doprostoru pro cestující, protože při brzděnía jiných manévrech by mohly být vym-rštěny mezi cestující. �

U dealera vozů BMW můžete zakoupitspeciální střešní nosiče pro vozy BMW.Při jejich instalaci a používání vždy dod-ržujte návod k použití.

Místa pro ukotveníPřístup k místů pro ukotvení:K odklopení (šipka) použijte nástroj ze soupravy střešního nosiče.

Pokyny pro nakládání a jízduNáklad na střešním nosiči ovlivňuje cho-vání vozu a jeho řízení zvýšením těžiště.

Při nakládání zavazadel na střešní nosičnesmíte překročit maximální povolenézatížení střechy, celkovou maximálníhmotnost vozu a maximální zatížení náprav. Podrobné informace o těchtohodnotách najdete v části „Technickéúdaje“ na straně 151.

Zavazadla na střešním nosiči musí býtdobře rozložena a nesmí zabírat přílišvelký prostor. Těžší zavazadla musítevždy umístit dolů. Přesvědčete se, že po-necháváte dostatečný prostor pro zved-nutí střešního okna a že při otevření víkazavazadlového prostoru jej nemůže žád-ný předmět poškodit.

Zavazadla musíte správně připevnit, aby se nemohla za jízdy posunout nebodokonce spadnout a ohrozit bezpečnostúčastníků silničního provozu.

Je-li na střešním nosiči umístěn náklad,je�te velmi plynule: vyvarujte se prudkéakcelerace, prudkého brzdění a zatáčení.

Zavazadla na střešním nosiči zvyšujíaerodynamický odpor vozu. Důsledkemje zvýšení spotřeby paliva a namáhánístřešní části karosérie.

103

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Náklad Střešní nosič*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 103

Page 104: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

104

Krytka*Demontáž:Uchopte krytku v otvoru na spodní částikrytky tažného zařízení a zatáhněte smě-rem dozadu a dolů.

Informace o montáži a demontáži kulovéhlavy najdete ve zvláštních pokynech.

Zpětná montáž krytky:Nasa�te krytku do vodítek a zaklapněte.

Tažné zařízení*Je-li vůz vybaven tažným zařízením jižz výrobního závodu, je vybaven stan-dardně také zesílenou zadní nápravou*.

Pokud je tažné zařízení instalováno do-datečně, musí jít o typ schválený firmouBMW. Tažné zařízení musí být instalová-no v autorizovaném servisu BMW. Tyčdemontovatelné kulové hlavy mažte, aby montáž a demontáž probíhala bezproblémů.

Firma BMW neschválila žádnou jinou ná-pravu a zavěšení na automobilovém trhu.

Pokud je instalováno tažné zařízení s demontovatelnou kulovou hlavu, postu-pujte v souladu s pokyny výrobce, abystezajistili správnou montáž a demontáž.

Pokud je instalováno tažné zaříze-ní, sníží se účinnost samoregene-

račního systému zadního nárazníku. �

Hmotnost připadající na kulovouhlavu tažného zařízeníV Německu: zákonem je určeno minimál-ní zatížení kulové hlavy 25 kg.

Limit svislého zatížení, viz strana 151.

Svislé zatížení kulové hlavy tažného zaří-zení nese vůz. Celková hmotnost vozua maximální povolené zatížení zadní ná-pravy nesmí být při tažení přívěsu pře-kročeny. Užitečné zatížení vozu se snižu-je o hmotnost tažného zařízení, a pokudje připojen přívěs, o zatížení kulové hla-vy. Celková hmotnost pro vůz a přívěsnesmí být překročena.

Tažení přívěsu

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 104

Page 105: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Tažení přívěsuPovolené zatížení přívěsu a hlavy tažné-ho zařízení najdete v části „Technickéúdaje“ na straně 151. Povolené zatíženípřívěsu najdete také v dokumentaci k vozu. Pora�te se v servisu BMWo možném zvýšení zatížení přívěsu.

Nakládání:Při nakládání přívěsu se ujistěte, žehmotnost nákladu je co možná nejnižšía náklad je umístěn v blízkosti nápravy.

Nízké těžiště zajiš�uje lepší stabilitua bezpečnost jízdy.

Nepřekračujte hodnoty celkového maxi-málního zatížení přívěsu ani maximálníhmotnosti přívěsu pro daný model vozu.Nižší hodnota je limitní a měla by být dodržena.

Jízda do kopce:V zájmu bezpečnosti a neohrožení plynu-losti provozu je stoupavost omezena12%. Pokud je povolena vyšší hmotnostpřívěsu, je stoupavost omezena na 8%,viz strana 151.

Jízda s kopce:Jízdě s kopce musíte věnovat zvláštnípozornost, protože tendence přívěsu pohybovat se při jízdě ze strany na stranu je při jízdě s kopce zdůrazněna:vždy přeřa�te na nejbližší nižší rychlostnístupeň – v případě potřeby až na 1. rych-lostní stupeň nebo u vozu s automatic-kou převodovkou zvolte polohu 2 – a kopec sjíždějte pomalu.

Maximální rychlost:Maximální rychlost při tažení přívěsu je v Německu stanovena na 80 km/h,v ostatních zemích je podobné omezení.

Pokud se při jízdě přívěs rozkývá ze strany na stranu, můžete jej stabilizovatpouze tak, že ihned prudce přibrzdíte.Nepokoušejte se vyrovnat přívěs otáče-ním volantu. Volantem otáčejte pokudmožno co nejplynuleji.

Tlak vzduchu v pneumatikách:Tlak vzduchu v pneumatikách vozu i přívěsu kontrolujte velmi pečlivě. Pokud jde o hodnoty tlaku vzduchu, dodržujte pokyny výrobce přívěsu.

Vnější zpětná zrcátka:Podle dopravních předpisů jste povinnivybavit vůz dvěma přídavnými zpětnýmizrcátky, abyste viděli zadní rohy přívěsu.Taková zrcátka obdržíte v autorizovanýchservisech BMW.

Elektrický rozvodPři tažení karavanu je vyšší spotře-ba elektrické energie. Elektrické

spotřebiče proto používejte uvážlivě, aby nedošlo k vybití akumulátoru. �

Před začátkem jízdy vždy zkontro-lujte správnou funkci zadních světel

přívěsu. �

105

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Tažení přívěsu

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 105

Page 106: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

106

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 106

Page 107: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

107

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Úvodní informace

Ovládací prvky

Provoz, údržba

Drobné opravy

Technické údaje

Rejstřík

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 107

Page 108: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

108

Dodržujte, prosím, následující pokyny.Tím zajistíte dosažení optimální životnosti a provozních nákladů.

Motor a stálý převodDo ujetí 2 000 kilometrů:

jezděte po různých druzích silnic a měňteotáčky motoru. Nepřekračujte však ná-sledující maximální hodnoty:

� Vozy se zážehovým motorem:4 válcové: 4500 ot./min. nebo 150 km/h6 válcové: 4500 ot./min. nebo 160 km/h

� Vozy se vznětovým motorem:3 500 ot./min. nebo 150 km/h.

Nikdy nesešlapujte pedál plynu až na po-dlahu a u vozů s automatickou převodov-kou nevyužívejte „kick-down“.

Po ujetí 2000 kilometrů můžete postupnězvyšovat otáčky motoru i rychlost vozu.

Po výměně motoru nebo stálého převoduv průběhu používání vozu opět postupuj-te podle těchto pokynů.

PneumatikyNové pneumatiky nezajiš�ují ihned optimální přilnavost k vozovce. Prvních300 kilometrů musíte jezdit opatrně.

BrzdyBrzdové destičky a kotouče nedosedajírovnoměrně do ujetí asi 500 kilometrů.

SpojkaSpojka začne optimálně fungovat po ujetípřibližně 500 km. V záběhu uvolňujte pedál spojky opatrně.

Záběh

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 108

Page 109: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Brzdy: když vůz jede, nenechávejtenohu na pedálu brzdy. I malý stálý

tlak na pedál brzdy může způsobit pře-hřátí brzd, opotřebení brzdových destičeknebo případnou poruchu brzdového sys-tému.Aquaplaning: za jízdy po mokré nebokluzké vozovce snižte rychlost jízdy, pro-tože mezi pneumatiku a vozovku se mů-že dostat větší množství vody. Tato situa-ce způsobí úplnou ztrátu kontaktupneumatiky s povrchem vozovky a vůznení možno řídit, ani brzdit.Průjezd vodou: projet můžete pouze tam,kde voda dosahuje maximální hloubky 30cm, a to pouze krokem. Při nedodrženítěchto pokynů může dojít k poškozenímotoru, elektrického rozvodu nebo pře-vodovky.Vnitřní kryt zavazadlového prostoru: navnitřní kryt zavazadlového prostoru nepo-kládejte žádné ostré nebo těžké předmě-ty; při prudkém brzdění by mohly zranitcestující ve voze.

Svinovací kryt zavazadlového prostoru:na kryt zavazadlového prostoru nepoklá-dejte žádné ostré nebo těžké předměty;při prudkém brzdění by mohly zranit ces-tující ve voze. (u verze BMW 3 touring)

Háčky na oděv: pokud pověsíte na háčkyna oděv nějaké šaty, ujistěte se, že ne-brání řidiči ve výhledu. Na tyto háčky ne-zavěšujte žádné těžké předměty, abystepředešli zranění osob při prudkém brzdě-ní nebo vyhýbacím manévru. �

PrincipABS předchází zablokování kol při brzdění a tím zvyšuje aktivní bezpečnost.

Brzdění s ABSSystém ABS využijete nejúčinněji v situaci, která to vyžaduje, maximálnímtlakem na pedál brzdy. Protože je vůzstále řiditelný, můžete se při prudkémbrzdění vyhnout překážce s relativněklidným pohybem volantu.

Pedál brzdy pulzuje a je slyšitelný zvukhydraulického ovládacího systému, varo-vání pro řidiče, že ABS je aktivní.

109

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Rady pro jízdu Protiblokovací systém brzd ABS

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 109

Page 110: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

110

Hladina brzdové kapalinyJe-li hladina kapaliny příliš nízká a je zřetelně delší zdvih pedálu brzdy, mohlodojít k výpadku jednoho ze dvou brzdo-vých okruhů.

Z důvodu Vaší bezpečnosti vyhle-dejte autorizovaný servis BMW.

Přitom bude možná zapotřebí vyvíjet na pedál brzdy větší sílu, brzdná dráhabude delší. Přizpůsobte rychlost a způ-sob jízdy. �

Kotoučové brzdyPokud vůz jezdí na krátké vzdálenosti, jedelší dobu odstaven nebo je provozováns extrémně mírným brzděním, může dojítke korozi brzdových kotoučů a kontami-naci destiček, nebo� k dosažení automa-tického čistícího efektu je zapotřebí určitéminimální zatížení brzd.

Při brzdění mají zkorodované disky ten-denci vibrovat a většinou se ani po del-ším brzdění nepodaří odstranit tento ne-příznivý jev.

Za špatného počasí nebo v hustém deštidoporučujeme sešlápnout lehce pedálbrzdy vždy po ujetí několika kilometrů.Předtím se vždy přesvědčete, že neohro-zíte ostatní účastníky silničního provozu.Vytvoří se dostatečné teplo k osušeníbrzdových kotoučů a destiček. PotomVám bude k dispozici plný brzdný výkon.

Vyvarujte se přehřátí brzd způsobenéhodlouhým brzděním při jízdě s kopce a za-řa�te nižší rychlostní stupeň a využijtebrzdícího účinku motoru. Mějte na pamětimaximální povolené otáčky motoru, vizstrana 65.

Nikdy nejezděte se sešlápnutýmpedálem spojky, řadící pákou nebo

pákou voliče* v neutrálu nebo s vypnu-tým motorem, protože budete postrádatbrzdící účinek motoru a později i účinnostposilovače brzd.BMW 325xi, 330xi, 330xd: testování brzdsvěřte pouze do rukou autorizovanéhoservisu BMW, aby nemohlo dojít k poško-zení pohonu všech čtyř kol. �

Brzdové destičkyV zájmu své vlastní bezpečnosti používejte pouze brzdové destičky

schválené firmou BMW pro používání naVašem typu vozu. Firma BMW nemůžehodnotit vhodnost brzdových destiček,které nebyly schváleny a nemůže protozaručit jejich bezpečnost. �

Brzdy

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 110

Page 111: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Bezpečnostní informaceVýrobcem schválené radiální pneumatikybyly vybrány tak, aby vyhovovaly výkonuvozu a zajiš�ovaly bezpečnou jízdu a po-žadovanou úroveň jízdního komfortu.

Stav pneumatik a udržování předepsa-ného tlaku vzduchu prodlužují životnostpneumatik a také zvyšují bezpečnost jízdy.

Nesprávný tlak vzduchu je častoupříčinou problémů s pneumatikami.

Má taky nepříznivý vliv na jízdní vlast-nosti Vašeho vozu BMW. Kontrolujte pra-videlně tlak vzduchu v pneumatikách –včetně nouzového nebo plnohodnotnéhorezervního kola (viz strana 23) – a to nej-méně dvakrát za měsíc a před každoudlouhou jízdou. Nesprávný tlak vzduchumůže nepříznivě ovlivnit jízdní vlastnostivozu a způsobit poškození pneumatik,které může vyústit v dopravní nehodu. �

Opotřebení pneumatik – poškozenépneumatiky

Kontrolujte často pneumatiky z hlediskaopotřebení, výskytu cizích předmětů, nepravidelného opotřebení a dostatečnéhloubky vzorku.

Hloubka vzorku nemá být, pokud možnonižší než 3 mm. Indikátor opotřebení(označen šipkou) se objeví, když jehloubka vzorku na minimální úrovni, to znamená 1,6 mm. Při hloubce vzorkupod 3 mm se zvyšuje riziko vznikuaqauplaningu při vysoké rychlosti, i když neprojíždíte příliš hlubokou vodou.

Nikdy nepokračujte v jízdě, kdyžpneumatiku píchnete. Snížení tlaku

vzduchu v pneumatice nepříznivě ovlivníovladatelnost vozu a brzdění a můžezpůsobit ztrátu kontroly nad vozem. Vyvarujte se přetěžování vozu, protožemůže dojít také k přetížení pneumatik.Pneumatiky se poté přehřejí, mohou seuvnitř poškodit a došlo by k náhlé ztrátětlaku.Neobvyklé vibrace za jízdy mohou signalizovat defekt pneumatiky nebo jinou poruchu na voze. Ty mohou býtovšem také způsobeny jízdou po dlažbě.To platí i pro jiné neobvyklé chovánívozu, jako je například tažení vozu do-prava nebo doleva. V tom případě snižteihned rychlost jízdy. Doje�te opatrně donejbližšího autorizovaného servisu BMWnebo pneuservisu, nebo nechte vůz odtáhnout, aby pneumatiky mohl prohlédnout odborník.

111

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Tlak vzduchu v pneumatikách Stav pneumatik

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 111

Page 112: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

112

Všechny typy poškození pneumatiky(které mohou v horším případě véstk náhlé ztrátě tlaku) znamenají rizikovážného zranění nebo smrti cestujícíchve voze a ostatních účastníků silničníhoprovozu. �

Udržte dobré chování vozu za jízdy takétím, že použijete pouze pneumatiky stej-né značky a vzorku na všechna kola.

Nepoužívejte protektorované pneumatiky, protože by mohlo dojít

k nepříznivému ovlivnění bezpečnosti vozu. Protektor mohou mít nevhodnouvnitřní konstrukci nebo se jeho životnostmůže chýlit ke konci. �

Stáří pneumatikDatum výroby je vyznačeno na bokupneumatiky:DOT … 4101 znamená, že pneumatikabyla vyrobena ve 41. týdnu roku 2001.

Firma BMW doporučuje provádět výměnu pneumatik nejpozději po uplynutí6 let, i když pneumatiky starší než 10 letmohou být stále použitelné.

Bezpečnostní pneumatiky*Bezpečnostní pneumatiky se skládají ze samonosné pneumatiky a speciálníhorámu. Pneumatika je vyztužena, takževůz je i při poklesu tlaku stále ovladatel-ný. Vůz je vybaven systémem kontrolytlaku vzduchu v pneumatikách (RDC),který signalizuje unik tlaku.Další informace o systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (RDC), viz strana 79.

Stav pneumatik Nové pneumatiky

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 112

Page 113: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Výběr správných pneumatikPoužívejte pouze pneumatiky do-poručené firmou BMW, protože by

i při správném jmenovitém rozměru moh-la výrobní tolerance a další faktory zapří-činit kontakt pneumatik s karosérií, cožby se mohlo stát příčinou nehody. Při po-užití neschválených kol a pneumatik ne-může být zaručena bezpečnost vozu �

Správná kombinace kol a pneuma-tik má vliv na různé systémy, jejichž

funkce by jinak byla nepříznivě ovlivně-na, např. ABS, AGS, ASC+T/DSCa ADB/ADB–X/DBC. Proto používejte jen pneumatiky stejné značky a stejnéhovzorku a například po defektu pneumati-ky co nejdříve obnovte schválenou kom-binaci. �

113

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Kombinace kola a pneumatik

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 113

Page 114: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

114

Správné pneumatikyV zimním období Vám doporučujeme po-užívat zimní pneumatiky (radiální M+ S).Univerzální pneumatiky označené sym-bolem M+S jsou lepší při jízdě po sněhua ledu než letní pneumatiky označenépísmeny H, V, W, Y a ZR, samozřejměvšak nejsou za těchto podmínek tak účin-né jako pneumatiky zimní.

Používáte-li zimní pneumatiky, zvoltev zájmu směrové stability a přesného ří-zení na všechna čtyři kola radiální pneu-matiky stejné značky a vzorku.

Nezapomeňte na rychlostní limittěchto pneumatikV Německu: Zákony předepisují povin-nost umístit do zorného pole řidiče upo-zornění, že maximální rychlost pneuma-tik na voze je nižší než maximálnírychlost vozu (seznamte se s místníprávní úpravou). Takové štítky obdržíteu všech prodejců pneumatik nebo v auto-rizovaných servisech BMW.

Nikdy nepřekračujte maximálnírychlost pneumatik, nasazených na

Vašem voze.Nedostatek znalostí nebo nesprávné za-cházení s pneumatikami může vést k po-škození pneumatik a dopravní nehodě.Veškeré práce na pneumatikách svěřtevždy pouze odborníkům.V autorizovaném servisu BMW Vám rádiposkytnou potřebné informace. �

Stav pneumatik a tlak vzduchuPokud je hloubka vzorku zimních pneu-matik nižší než 4 mm, nejsou tyto pneu-matiky v zimním období již dostatečněúčinné a musí být vyměněny.

Udržujte v pneumatikách předepsaný tlaka po každé výměně kol nebo nasazenínových pneumatik nechte kola vyvážit.

Uložení pneumatikKola a pneumatiky, když je nepoužíváte,uložte na chladném, suchém místě, po-kud možno ve tmě. Chraňte pneumatikypřed kontaminací olejem, mazivem nebopalivem.

Sněhové řetězy*Sněhové řetězy BMW s malými článkymohou být použity na letní i zimní pneu-matiky, ale pouze na obě zadní kola.

BMW 325xi, 330xi, 330xd: ve výjimeč-ném případě nouze, kdy není přístupk jednomu ze zadních kol, lze sněhovýřetěz krátkodobě namontovat pouze najedno zadní kolo.

Při nasazování sněhových řetězů se ři�tepokyny výrobce.

Sněhové řetězy nesmíte nasadit napneumatiky těchto rozměrů:225/50 R 16225/45 R 17245/40 ZR 17255/35 ZR 18.

Zimní pneumatiky

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 114

Page 115: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

OdjištěníZatáhněte za páku, která se nachází vle-vo, pod palubní deskou.

Neprovádějte na voze sami žádnépráce, pokud nemáte dostatek zna-

lostí a zkušeností. Nemáte-li dostatekznalostí, nechte raději požadované práceprovést v autorizovaném servisu BMW,protože nesprávně provedená výměnanáhradních dílů a provozních náplní zna-mená potenciální nebezpečí pro Vási ostatní účastníky silničního provozu. �

OtevřeníZatáhněte za páčku pojistky a kapotuzvedněte.

ZavřeníNechte kapotu spadnout z výšky asi 30 cm, aby se slyšitelně zajistila.

Předejděte možnému zranění přizavírání kapoty a vždy se přesvěd-

čete, že se nikdo nemůže zranit.Pokud za jízdy zjistíte, že kapota nenísprávně zavřená, co nejdříve zastavtea kapotu správně zavřete. �

115

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Kapota

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 115

Page 116: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

116

1 Nádržka brzdové kapaliny 121

2 Měrka motorového oleje 118

3 Vyrovnávací nádržka chladící kapaliny 120

4 Nádržka kapaliny ostřikovače světlometů a oken 117

5 Krytka plnícího otvoru motorového oleje 118

6 Ukostřovací bod pro startování s pomocným akumulátorem 140

Motorový prostor

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 116

Page 117: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Ostřikovače světlometů* a čelního oknaObjem: přibližně 5,3 litru.

Doplňujte vodu a – je-li třeba – také nemrznoucí kapalinu (postupujte podlepokynů výrobce).

Smíchejte vodu a nemrznoucí kapalinu, až poté směs nalijte

do nádržky. �

Ostřikovač zadního okna(u verze BMW 3 touring)

Objem: přibližně 2,3 litru.

Doplňujte vodu a – je-li třeba – také nemrznoucí kapalinu (postupujte podlepokynů výrobce).

Smíchejte vodu a nemrznoucí kapalinu, až poté směs nalijte

do nádržky. �

Nemrznoucí kapalina používanáv systému je hořlavá. Nepřibližujte

ji ke zápalným zdrojům a uložte ji v dobřeutěsněném původním obalu, mimo dosahdětí. Postupujte podle pokynů na obalu. �

117

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Kapalina ostřikovače

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 117

Page 118: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

118

Kontrola hladiny motorového oleje1. Vůz musí stát na rovině2. Motor zahřátý na normální provozní

teplotu vypněte3. Asi po 5 minutách vytáhněte měrku

a otřete ji hadříkem nepouštějícímvlákna, papírovým kapesníkem apod.

4. Měrku oleje zasuňte zpět až nadoraza opět ji vytáhněte

5. Hladina oleje musí dosahovat mezidvě značky na měrce.

Stejně jako spotřeba paliva, i spotřebamotorového oleje závisí na stylu jízdya provozních podmínkách.

Množství oleje mezi značkami na měrce odpovídá přibližně 1 litru oleje.Nepřekračujte horní značku na měrce.Příliš vysoká hladina oleje bude mít nepříznivý vliv na motor.

Doplňování motorového olejeNedoplňujte olej, dokud hladina neklesne blízko spodní značce na měrce.Nikdy nenechte hladinu oleje klesnoutpod značku minimální hladiny.

Motory BMW jsou zkonstruoványtak, aby pracovaly bez zvláštních

aditiv v oleji, která mohou mít někdy zaurčitých okolností škodlivý vliv. To platíi pro kapalinu v mechanické nebo auto-matické převodovce, stálém převodua posilovači řízení. �

Motorový olej

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 118

Page 119: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Specifikace motorového olejeKvalita motorového oleje je významnýmfaktorem správného chodu a dlouhé životnost motoru Vašeho vozu. BMW podrobuje oleje, které schvaluje, náročným testům.

Zážehové a vznětové motory:Nejkvalitnější jsou oleje, které firmaBMW schválila jako „long-life 01 FE“ nebo „long-life 01“. Oleje „long-life 01 FE“přispívají ke snížení spotřeby paliva.

BMW 318i:Používejte pouze schválené oleje „long-life 01 FE“ nebo „long-life 01“.

Ostatní typy motorů:Používejte pouze schválené oleje „long-life 01“. Olej „long-life 01 FE“ není vhodný pro tyto motory.

BMW 320Ci, 325Ci, 330Ci:Používejte pouze schválené oleje „long-life 01“. Olej „long-life 01 FE“ není vhodný pro tyto motory.(u verze BMW 3 coupé, cabrio)

Pokud není olej jedné z výše uvedenýchkvalitativních specifikací dostupný, může-te mezi výměnami přidat menší množstvíoleje schváleného firmou BMW – „long-life 98“. Pouze v případě, že nenídostupný žádný takový olej, můžete použít schválený olej „special oil“ neboolej splňující požadavky specifikaceACEA A3.

V autorizovaném servisu BMW obdržíte podrobné informace

o schválených olejích pro motor Vašehovozu BMW. �

Vznětové motoryMotorový olej musí vždy splňovat specifi-kaci ACEA: A3/B3 nebo ACEA: A3/B4.

Této specifikaci vyhovují všechny schválené oleje „long-life 01“.

ViskozitaVšechny oleje „long-life“, schválené firmou BMW, jsou vhodné pro použitív celém rozsahu venkovních teplot.

Z tohoto důvodu nemusíte dávat zvláštnípozor na viskozitní třídu.

Při likvidaci starého oleje vždy postu-pujte v souladu se zákonnými před-

pisy pro ochranu životního prostředí. �

Doporučení: výměnu oleje nechávejteprovést pouze v autorizovaném servisuBMW.

Bylo prokázáno, že dlouhodobýkontakt pokožky a starého oleje

může způsobit rakovinu.

Proto zasaženou pokožku ihned po skončení práce omyjte mýdlem a vodou.

Olej, maziva, atd. udržujte z dosahu dětía v nádobách s varovným označením. �

119

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Motorový olej

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 119

Page 120: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

120

Nikdy nedoplňujte chladící kapali-nu, když je motor ještě horký,

nebo� Vás chladící kapalina může opařit.Abyste předešli riziku poškození, používejte pouze nemrznoucí kapalinus dlouhou životností, připravenou výrob-cem, která neobsahuje žádné antikoroznísloučeniny. V autorizovaných servisechBMW jsou s vhodnými výrobky dobřeobeznámeni.Nemrznoucí přísady a inhibitory korozejsou zdraví škodlivé. Uložte je v originál-ních obalech, z dosahu dětí.Nemrznoucí přísady s dlouhou životnostía inhibitory koroze obsahují etylénglykol,který je hořlavý. Dbejte na to, aby chladí-cí kapalina nepotřísnila horké části moto-ru, protože hrozí vznícení a nebezpečívážného popálení. �

Kontrola hladiny chladící kapalinySprávná hladina chladící kapaliny studeného motoru (přibližně 20 ˚C):

1. Vyšroubujte víčko plnícího otvoru vyrovnávací nádržky proti směru hodinových ručiček, až se začne otvírat; před úplným otevřením nechteuniknout tlak

2. Hladina chladící kapaliny je ve správné výšce, když horní konec červené tyčky plováku je zároveňs horní hranou plnícího hrdla (viz obrázek u plnícího hrdla), maximálněvšak 2 cm nad, tj. po druhou značkuna tyčce plováku

3. Doplňte kapalinu na správnou úroveň– nepřeplňte.

Při likvidaci nemrznoucí kapalinys dlouhou životností a inhibitorů

koroze vždy postupujte v souladu se zákonnými předpisy pro ochranu životní-ho prostředí. �

Chladící kapalina

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 120

Page 121: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

KontrolkaKdyž se rozsvítí varovná kontrolkabrzdového systému při odbrzděnéparkovací brzdě: je nízká hladina

brzdové kapaliny, viz strana 15.

Doplnění brzdové kapalinyJe-li třeba doplnit brzdovou kapalinu nebo odstranit příčinu úniku brzdové kapaliny, obra�te se na autorizovaný ser-vis BMW. V autorizovaném servisu BMWpoužívají brzdovou kapalinu specifikaceDOT 4, kterou doporučuje firma BMW.

Pokud došlo k úniku brzdové kapaliny ze systému, zvýší se zdvih pedálu brzdy.Viz pokyny na straně 110.

Brzdová kapalina je hygroskopická.To znamená, že absorbuje vlhkost

z atmosféry.Zajistěte správnou funkci brzdového sys-tému a nechte brzdovou kapalinu měnitkaždé dva roky v autorizovaném servisuBMW, jak je popsáno na straně 67a v Servisní knížce.Brzdová kapalina škodí zdraví a při potřísnění poškodí lak vozu. Udržujte jizabalenou v originálním obalu, z dosahudětí.Nerozlejte brzdovou kapalinu; kapalinunesmíte doplnit nad značku MAX nanádržce. Dostane-li se brzdová kapalinado styku s horkými částmi motoru, může se vznítit a vážně Vás popálit. �

Při likvidaci brzdové kapaliny vždy postupujte v souladu se zákonnými

předpisy pro ochranu životního prostředí. �

121

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Brzdová kapalina

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 121

Page 122: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

122

Systém údržby BMW byl naplánován tak,aby zajistil, že vůz bude stále bezpečný,aniž by bylo třeba vynakládat na udrženíbezpečnosti nepřiměřené prostředky.

Nezapomeňte, prosím, že pravidelnáúdržby není pouze základním předpo-kladem bezpečného provozu vozu, aletaké zvyšuje hodnotu vozu při možnémprodeji.

Indikátor servisního intervaluZatímco konvenční systémy berou při určení servisního intervalu v úvahu pouze ujetou vzdálenost, systém údržbyBMW počítá také s provozními podmín-kami vozu, protože žádný kilometr nenístejný jako ten druhý.100 000 kilometrů ujetých převážně při krátkých jízdách nemůže odpovídat100 000 kilometrů ujetých při dlouhýchjízdách po hlavních silnicích.

Pravidelná údržba založená na skutečném používání vozu sestává z „Oil service“ a „Inspections I a II“.

Podstata určení servisního intervalu po-dle zatížení zahrnuje všechny provoznípodmínky, za kterých je vůz používán.Majitel vozu, který vůz používá zřídka –ujede méně než 10 000 km za rok – musí přesto měnit olej nejméně jednouza 2 roky, protože v tomto případě určujevýměnu oleje uplynulý čas.

Servisní knížkaPodrobné informace o základní údržběa jejím rozsahu najdete v servisní knížce.

V závislosti na podmínkách používánívozu je zároveň vhodné nechat karosériivozu zkontrolovat z hlediska poškozeníodlétavajícími kamínky, aby nedošlo kekorozi.

Veškerou údržbu a opravy nechte provádět v autorizovaných servisech

BMW.Ujistěte se, prosím, že je provedení údržby potvrzeno v servisní knížce. Tatopotvrzení jsou evidencí, že byla na vozesprávně prováděna údržba a také jsouzákladem platnosti záruky. �

Systém údržby BMW

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 122

Page 123: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Před vjezdem do země s levostrannýmprovozem je třeba provést následujícíopatření, abyste neoslňovali řidiče proti-jedoucích vozidel.

Vůz s halogenovými světlomety:BMW dodává maskovací pásku, abysteneoslňovali ostatní účastníky silničníhoprovozu.Postupujte podle návodu přiloženémuk pásce.

Vůz s xenonovými světlomety1. Otočte klíč zapalování do polohy 02. Uvolněte západku a odstraňte zadní

kryt každého světlometu (šipka)3. � Levý světlomet: páčku 1 nastavte

dolů� Pravý světlomet: páčku 1 nastavte

nahoru.

Jakmile se vrátíte do země, kde je vůzregistrován, nebo kde se jezdí po stejnéstraně vozovky, jako v zemi, kde je vůzregistrován:� Levý světlomet: páčku 1 nastavte

nahoru� Pravý světlomet: páčku 1 nastavte

dolů.

Zásuvka pro OBD (palubní diagnostika)se nachází na straně řidiče, za krytemv levé dolní části palubní desky. Kryt jeoznačen „OBD“.

Součásti, které jsou určující pro stano-vení složení výfukových plynů, mohoubýt pomocí tohoto rozhraní otestoványpomocí speciálního testeru.

123

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Pravostranný/levostranný provoz OBD zásuvka

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 123

Page 124: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

124

LED diodyOvládací prvky, displeje a ostatní vybavení uvnitř vozu jsou osazeny LEDdiodami. Tyto LED diody jsou klasifiko-vány jako lasery třídy 1 (LED diody).

Nikdy nesnímejte kryt nebo nevy-stavujte oči přímému nefiltrovaného

záření po dobu několika hodin, nebo� by došlo k podráždění očí. �

Technická zlepšení

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 124

Page 125: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

125

Ovládací prvkyÚvodní inform

aceProvoz, údržba

Drobné opravyTechnické údaje

Rejstřík

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 125

Page 126: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

126

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 126

Page 127: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

127

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Úvodní informace

Ovládací prvky

Provoz, údržba

Drobné opravy

Technické údaje

Rejstřík

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 127

Page 128: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

128

Sada nářadí je umístěna ve víku zavaza-dlového prostoru.

Vyšroubujte šroub s křídlovou hlavou,kterým je sada připevněna.

(u verze BMW 3 cabrio)

1. Zvedněte zcela rameno stírače2. Natočte stírátko do pravého úhlu

a stiskněte přítlačnou pružinu (šipka)3. Sejměte stírátko tahem ve směru

k čelnímu oknu4. Stáhněte stírátko z ramena stírače5. Nasa�te nové stírátko a přitiskněte jej,

až uslyšíte, že je zajištěno.

Používejte pouze stírátka doporu-čená firmou BMW. �

Světla a žárovky jsou velmi důležité probezpečnou jízdu. Opravě těchto částí vozu musíte věnovat patřičnou pozornosta péči. Nemáte-li dostatek zkušeností,svěřte raději takovou opravu autorizova-nému servisu BMW.

Nikdy se nedotýkejte skleněné baňky nové žárovky prsty, protože

i malé množství nečistoty nebo mastnotyzkrátí životnost žárovky. Používejte čistou tkaninu, nebo držte žárovku za její patici. �

Sadu rezervních žárovek můžete zakou-pit v autorizovaném servisu BMW.

Před prací na elektrickém rozvoduvypněte daný spotřebič nebo

odpojte záporný kabel od akumulátoru,aby nedošlo ke zkratu.Dodržujte veškeré pokyny výrobce, abypři výměně žárovky nedošlo ke zraněníosob nebo poškození vozu. �

Sada nářadí Stírátka stíračů Světla a žárovky

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 128

Page 129: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Potkávací světla a dálkové světlaLevá strana motorového prostoru:

1 Potkávací světla

2 Dálkové světla

Žárovka H7, 55 W

Žárovka H7 je pod tlakem, proto při práci používejte ochranné brýle

a rukavice. Při poškození žárovky hrozínebezpečí zranění. �

1. Stiskněte dvě pojistky vpředu, potomotočte držák žárovky s žárovkou protisměru hodinových ručiček a vytáhně-te jej

2. Vytáhněte žárovku a vyměňte ji.

Při čištění světlometů:

� Světlomety nečistěte velkou silou ani nepoužívejte leptavé ani abrazivníčistící prostředky

� Navlhčete nečistoty nebo jiné znečiš-tění (např. mrtvý hmyz) prostředkemBMW Shampoo a opláchněte je velkým množstvím vody

� Na odstranění námrazy použijte rozmrazovací sprej – nikdy ne škrabkunebo jiný tvrdý nástroj. �

Xenonové světlometyŽivotnost těchto světlometů je extrémnědlouhá a pravděpodobnost poruchy velminízká, v případě že nejsou velmi častorozsvěcovány a zhasínány. Dojde-li přesto k poruše xenonových světlometů,rozsvi�te světla do mlhy a v jízdě pokra-čujte velmi opatrně, pokud to místnípředpisy dovolují.

Z důvodu vysokého napětí můžeprovádět opravu, ale i výměnu

žárovek pouze školený personál, v opač-ném případě hrozí nebezpečí vážnéhozranění. �

129

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Světla a žárovky

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 129

Page 130: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

130

Obrysová a parkovací světla

Levá strana motorového prostoru.

1. Otočte držák žárovky s žárovkou protisměru hodinových ručiček a vytáhnětejej

2. Vytáhněte žárovku a vyměňte ji

Žárovka 5 W

Přední ukazatele směruŽárovka 21 W

1. Zasuňte šroubovák do otvoru v horníčásti a uvolněte šroubovákem šroub,dokud světlo nelze vytáhnout dopředua vyjmout

2. Odpojte konektor3. Lehce zatlačte na žárovku a otočte

ji ve směru „OPEN“ (viz značka na krytu) až ji vyjmete a žárovku vyměňte

4. Připojte konektor

5. Zasuňte dva výstupky a centrovací trny do vodítek v karosérii

6. Zatlačte svítilnu zpět na své místo7. Utáhněte pojistné šrouby

Světla a žárovky

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 130

Page 131: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Boční ukazatele směru*Žárovka 5 W

1. Zatlačte zadní část prosvětlovacíhokrytu prsty směrem dopředu (ve směru šipky) a vyjměte jej

2. Žárovku lehce stiskněte, otočte jí doleva a vyjměte.

Zadní světlaŽárovky: 21 W

1 Brzdové světlo červená

2 Světla zpátečky bílá

3 Zadní světla do mlhy červená

4 Zadní světlo červená

5 Ukazatele směru žlutá

Pravá část zavazadlového prostoru:

Žárovky v zadním bočním panelu:

Všechny žárovky jsou integroványv centrálním držáku žárovek.

1. Uvolněte šrouby, kterými je přišroubo-ván držák žárovek (označeno šipkou)a vyjměte jej

2. Odpojte přívodní kabel a položte držákžárovek na vhodný povrch, např. načalounění zavazadlového prostoru

3. Lehce žárovku stiskněte, otočte ji dole-va, vyjměte a nasa�te novou žárovku

4. Připojte přívodní kabel5. Instalujte zpět držák žárovek

(označeno šipkou).

131

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Světla a žárovky

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 131

Page 132: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

132

Žárovky ve víku zavazadlového prostoru:

1. K uvolnění příchytek použijte šroubovák

2. Odklopte čalounění (1), uvolněte držákžárovek (2) a vyjměte jej

3. Lehce žárovku stiskněte, otočte ji doleva, vyjměte a nasa�te novou žárovku

4. Zatlačte držák žárovek zpět na místo,až uslyšíte, že se zajistil

5. Upevněte čalounění dvěma příchytkami.

Prostřední (třetí) brzdové světloV zadním okně je pás LED diod.

V případě poruchy se obra�te na autori-zovaný servis BMW.

Světla a žárovky

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 132

Page 133: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Osvětlení SPZŽárovka 5 W

1. Zasuňte šroubovák do otvoru a tlačtejej směrem doleva (ve směru šipky);tak uvolníte prosvětlovací kryt

2. Vyměňte žárovku.

Osvětlení zavazadlového prostoru(u verze BMW 3 touring)

Žárovka 5 W

1. Vytáhněte žárovku z objímky (šipka)2. Vyměňte žárovku.

133

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Světla a žárovky

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 133

Page 134: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

134

Bezpečnostní pokyny v případě de-fektu nebo poškození pneumatiky:

Zaparkujte vůz co nejdále od dopravníhoprovozu a na pevném povrchu.Zapněte výstražná světla. Srovnejtea zamkněte řízení, zabrzděte parkovacíbrzdu a zařa�te první rychlostní stupeňnebo zpátečku, nebo zvolte polohu P.Ujistěte se, že všechny osoby opustilyvůz a pohybují se v bezpečné oblasti, například za svodidly na silnici.V případě potřeby umístěte výstražnýtrojúhelník nebo maják ve vhodné vzdá-lenosti za vozem. Dodržujte dopravnípředpisy.Výměnu kola provádějte pouze tehdy,když vůz stojí na pevném, rovném, nekluzkém povrchu. Je-li povrch měkkýnebo kluzký (sníh, náledí, dlažba, atd.),může vůz nebo zvedák sklouznout k jedné straně.Zvedák musíte také umístit na pevný povrch.

Nikdy pod zvedák neumis�uje kus dřevaapod., ani nepřekračujte maximální limitpro zvedání.Nikdy nepracujte pod vozem, který je nazvedáku, ani nestartujte motor, nebo� bymohlo dojít k nehodě. �

Váš vůz BMW je vybaven nouzovým rezervním kolem*, které je určeno pouzepro dočasné použití pro případ defektu.Některé verze pro určité trhy jsou vyba-veny plnohodnotným rezervním kolemstejné velikosti, jako mají originální kolavozu.

Když chcete vyjmout rezervní kolo*ze zavazadlového prostoru, nejprve

vyjměte panel z podlahy (viz strana 34). �

Co potřebujeteAbyste se vyvarovali nepříjemných zvukůza jízdy, zapamatujte si umístění jednotli-vých nástrojů, abyste je po skončení prá-ce vrátili na původní místo a upevnili je.(Umístění u verze BMW 3 cabrio viz dodatek str. 221.)

� Zvedák 1Zvedněte panel podlahy v zavazadlo-vém prostoru (viz strana 34) a vyšrou-bujte červený šroub s křídlovou hlavou(označen šipkou).Po použití složte zvedák, otočte klikua uložte jej do držáku

� Zakládací klín 2Je umístěn za zvedákem, na konci za-vazadlového prostoru. Vyšroubujtešroub s křídlovou hlavou

Výměna kola

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 134

Page 135: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

� Rezervní kolo nebo nouzové rezervníkoloNachází se za zvedákemVyšroubujte šroub s křídlovou hlavou(označen šipkou), vyjměte odkládacíschránku a vyjměte kolo(Umístění u verze BMW 3 cabrio viz dodatek str. 221.)

� Klíč na šrouby kol – nachází se v saděnářadí, pod víkem zavazadlového pro-storu (viz strana 128).

Postup1. Dodržujte bezpečnostní pokyny

uvedené na předcházející straně2. Zabraňte vozu v pohybu:

zablokujte přední kolo na opačné straně, než na které měníte kolo, zakládacím klínem (nebo umístěte klínpřed kolo, pokud vůz stojí směrems kopce). Pokud vůz nemůžete do-pravit na rovinu, musíte jej dostatečnězabezpečit proti pohybu

3. Je-li vůz vybaven ozdobnými krytykol*: zasuňte prsty do otvorů a kryt sejměte

4. Povolte šrouby kol o 1/2 otáčky; pokudje vůz vybaven ráfky z lehké slitiny*,viz popis u šroubů s ochranou proti odcizení na straně 138

5. Umístěte zvedák do zvedacího bodunejbližšího vyměňovanému kolu (šipky) tak, aby základna stála pevněkolmo na zemi proti zvedacímu bodua zvedák se po otáčení klikou dotkl vozu ve zvedacím bodě; (viz detail na následujícím obrázku)

6. Zvedněte karosérii vozu otáčením klikyzvedáku tak, aby se kolo, které chcetevyměnit, zvedlo ze země

7. Vyšroubujte šrouby kol a sejměte kolo

135

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Výměna kola

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 135

Page 136: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

136

8. Očistěte nečistoty z kola a kontaktní-ho povrchu náboje kola a očistěte také šrouby kola

9. Nasa�te rezervní kolo nebo nouzovérezervní kolo, vložte nejméně dvašrouby křížem proti sobě a zašrou-bujte je

10. Zašroubujte zbývající šrouby kola pevně je utáhněte v křížovém pořadí

11. Spus�te vůz na zem a vyjměte zvedák12. Dotáhněte zcela šrouby, v křížovém

pořadí

13. Je-li vůz vybaven krytem celého kola*: otvor pro ventilek umístěte nadventilek kola (viz šipka na obrázku)a rukama přitiskněte kryt na místo

14. Při nejbližší příležitosti zkontrolujtetlak vzduchu v pneumatice.Vozy vybavené systémem RDC:Po montáži rezervního kola neboúpravě tlaku vzduchu systém znovuzapněte, viz strana 79.

Ventilky kol chraňte před prachem šroubovacími čepičkami. Nečistota ve ventilku může způsobovat postupnýpokles tlaku.

Používejte pouze ozdobné kryty celého kola dodávané s vozem,

nebo� jiné se mohou uvolnit. Ozdobnýkryt celého těla nesmíte používat na nouzové rezervní kolo, protože by mohlbýt poškozen. �

Zvedák používejte pouze pro výmě-nu kola. Nepokoušejte se zvednout

vůz jiné značky nebo jiný objemný nebotěžký předmět zvedákem, protože bymohlo dojít k nehodě a zranění osob.Z důvodu bezpečnosti nechte co nejdřívezkontrolovat utahovací moment šroubů kalibrovaným momentovým klíčem (správ-ný utahovací moment = 100 Nm). �

Při umístění kola do schránky pro rezerv-ní kolo se ujistěte, že kolík ve schráncenení ohnutý nebo poškozený.

Pokud je vůz vybaven ráfky z lehké slitiny,které nejsou originálními typy BMW, neza-pomeňte, že potřebujete nové šrouby kol.

Nechte poškozenou pneumatiku co nejdříve opravit a vyvážit kolo s novoupneumatikou.

Výměna kola

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 136

Page 137: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

BMW 318i, 320i, 318d, 320d:Na černě lakované hliníkové rezervní ko-lo je povoleno použít pouze vyvažovacízávaží, která jsou schválena firmouBMW. Nepokoušejte se použít naklepá-vací vyvažovací závaží. �

Jízda s nouzovým rezervním kolemJe�te opatrně a nepřekračujte rychlost80 km/h.

Musíte předvídat změnu v chování vozu,například při brzdění, delší brzdnou dráhu nebo změny reakcí na řízení.

Tyto změny v chování vozu jsou evident-nější, když jsou na voze nasazeny zimnípneumatiky.

Na voze smíte použít pouze jednorezervní kolo. Co nejdříve nechte

nasadit kolo a pneumatiku správné velikosti. Ujistěte se, že tlak vzduchuv pneumatikách odpovídá hodnotám uvedeným na straně 24. �

Bezpečnostní pneumatiky*Bezpečnostní pneumatiky se skládají ze samonosné pneumatiky a speciálníhorámu. Pneumatika je vyztužena, takževůz je i při poklesu tlaku stále ovladatel-ný. Vůz je vybaven systémem kontrolytlaku vzduchu v pneumatikách (RDC),který signalizuje unik tlaku.

Pokud dojde k defektuPokud dojde k defektu nebo jinému poškození pneumatiky, rozsvítí se červená kontrolka. Zároveň uslyšíte varovný bzučák. Další informace o sys-tému kontroly tlaku vzduchu v pneuma-tikách (RDC), viz strana 79.

Opatrně snižte rychlost pod 80 km/h, bez prudkého brzdění nebo otáčení volantem.

Bezpečnostní pneumatiky Vám umožnípokračovat v jízdě dalších přibližně 250 km, abyste se bezpečně dopravilik nejbližší opravně, parkovišti nebo BMWservisu. Pokud vůz není naložen, můžetetuto vzdálenost i přiměřeně překročit.

Pokud nejste schopni na první pohledspolehlivě určit defektní pneumatiku,změřte tlak ve všech čtyřech kolech.

V BMW servisu nechte nainstalovatnovou pneumatiku. Z bezpečnost-

ních důvodů neopravujte bezpečnostnípneumatiky. BMW servis je dobře infor-mován, jak pneumatiku vyměnit a je vy-baven potřebným speciálním nářadím. �

Informujte se v BMW servisu, zda je čas použít zimní nebo letní

pneumatiky. �

137

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Výměna kola

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 137

Page 138: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

138

1 Kryt kola

2 Šroub kola pro adaptér

3 Adaptér (dodávaný v sadě nářadí)

Demontáž:

1. Použijte klíč na šrouby kol, otočte kryt1 lehce doleva a sejměte jej

2. Vyjměte adaptér 3 ze sady nářadía nasa�te na konec šroubu kola

3. Vyšroubujte šroub kola 2.

Po zašroubování a utažení šroubu sej-měte adaptér a na šroub nasa�te krytku.

Kryt je správně instalován, když M na logo BMW je umístěno

nad vyvýšenou částí šroubu, když jejstisknete. �

Na přední části adaptéru je vyznačen číselný kód. Pro případ ztráty adaptéru si toto číslo poznamenejte a uložte jej na bezpečném místě.

Šrouby kol s ochranou proti odcizení*

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 138

Page 139: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

ÚdržbaAkumulátor je zcela bezúdržbový, cožznamená, že kyselina v něm obsaženástačí po celou jeho životnost při použitív mírném podnebí.

Se všemi dotazy týkajícími se aku-mulátoru se obracejte na autorizo-

vaný servis BMW. Protože je akumulátorabsolutně bezúdržbový, následující částslouží pouze pro Vaši informaci. �

Nikdy neodpojujte kabely akumu-látoru, když běží motor, protože

by došlo ke zvýšení napětí a poškozeníelektrického vybavení vozu. �

Dobíjení akumulátoruAkumulátor dobíjejte pouze při vypnutémmotoru, přes přípojná místa v motorovémprostoru. Přípojná místa, Startování s pomocnou baterií, strana 140.

Likvidujte staré akumulátory v tomuurčených kontejnerech nebo je

svěřte autorizovaném servisu BMW. Akumulátory naplněné elektrolytem musíbýt dopravovány a skladovány nastojato.Při přepravě akumulátor zajistěte protipřevrhnutí. �

Pojistky jsou umístěny za panelem veschránce v přístrojové desce; panel jeuchycen dvěmi západkami.

Nikdy spálenou pojistku dočasněnenahrazujte nevhodným materiá-

lem ani pojistkou jiné barvy nebo jmeno-vitého proudu, nebo� by mohlo dojítk přetížení elektrické kabeláže a poték požáru ve voze. �

139

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Akumulátor Pojistky

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 139

Page 140: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

140

Asistenční služba BMW je stále připrave-na Vám pomoci, i když půjde o večery,víkendy nebo prázdniny.

V případě poruchy telefonujte prosím docentrální kanceláře Asistenční služby veVaší zemi. Telefonní čísla jsou uvedenav seznamu servisů BMW.

Nepoužívejte spreje, které se prodávajíjako pomoc pro startování.

Je-li akumulátor vozu vybitý, motor může-te nastartovat při propojení akumulátoruVašeho vozu a akumulátoru jiného vozustartovacími kabely. Stejně tak můžetevyužít Vaše BMW k nastartování jinéhovozidla. Používejte pouze kabely s plněizolovanými svorkami.

Dotek elektrických spotřebičů podproudem, když běží motor, může

způsobit smrt. Dodržujte níže uvedenýpostup, nebo� jinak může dojít k váž-nému zranění osob nebo poškození jednoho nebo obou vozů. �

1. Zkontrolujte, že druhý vůz má 12Vakumulátor. Tato informace je vy-značena na akumulátoru

2. Neodpojujte žádný akumulátor odelektrického rozvodu vozu. Vypnětevšechny spotřebiče v obou vozech

3. Karosérie obou vozů se nesmějí dotý-kat, protože by mohlo dojít ke zkratu

4. Nastartujte motor druhého vozu

5. Startovacím kabelem spojte kladný pól pomocného akumulátoru s bodempro připojení startovacího kabeluv motorovém prostoru Vašeho BMW(šipka 1). Kryt bodu pro připojení startovacího kabelu je označený „+“.Chcete-li jej sejmout, zvedněte jej

6. Poté propojte záporné póly obou akumulátorů. Nejprve připojte kabel od záporného pólu akumulátoru druhé-ho vozu k motoru nebo jinému ukos-třovacímu bodu tohoto vozu, poté jejpřipojte k ukostřovacímu bodu Vašehovozu. U vozů BMW je pro tento účelspeciální matice (2)

Asistenční služba BMW Startování s pomocnou baterií

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 140

Page 141: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Vždy dodržujte výše popsaný,správný postup při připojování star-

tovacích kabelů, aby nedošlo k jiskřenína akumulátoru a zranění osob. �

7. Nastartujte motor druhého vozua nechte jej několik minut běžet vezvýšených volnoběžných otáčkách.Potom nastartujte běžným způsobemmotor svého vozu. Pokud se nepodaři-lo nastartovat Váš motor na první pokus, počkejte několik minut, aby se vybitý akumulátor více dobil

8. Před odpojením startovacích kabelůnechte motor běžet několik minut

9. Poté odpojte startovací kabely v opačném pořadí.

V případě potřeby nechte akumulátor dobít v autorizovaném servisu BMW.

Při tažení můžete používat tažnou tyč ne-bo lano či popruh. Lano a popruh jsou elas-tické, a proto zachycují rázy při tažení.

Tažné okoTažné oko se nachází v sadě nářadí Vašeho vozu a musíte jej mít stále ve voze. Můžete jej našroubovat na přednínebo zadní část vozu a můžete je použítpouze pro tažení po pevném povrchu vozovky.

Přístup k otvorům pro tažné okoVpředu:Vypáčete kryt šroubovákem tlakem nadhorní částí krytu.

Vzadu:Vypáčete kryt šroubovákem tlakem nadhorní částí krytu.

Zašroubujte tažná oka až nadoraz,protože jinak by se mohly poškodit

závity.Tažné lano nepoutejte k součástem pod-vozku, protože by došlo k poškozenía případně i k nehodě. �

Ujistěte se, že lano je před rozjez-dem tažného vozidla řádně napnu-

té, bez průhybu. �

141

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Startování s pomocnou baterií Startování roztažením, odtažení vozu

(u verze BMW 3 coupé, cabrio)

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 141

Page 142: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

142

Použití tažné tyčeTažná oka obou vozů musejí být na stejné straně.

Pokud musí být tažná tyč připevněnav určitém úhlu, uvědomte si:

� Vzdálenost se může při zatáčení zkrátit

� pokud je tažná tyč připevněna v urči-tém úhlu, mohou působit boční síly.

Tažený vůz nesmí být těžší nežvůz, za kterým je připojen, protože

hrozí nebezpečí ztráty kontroly nad vozem. �

Startování roztaženímVozy s katalyzátorem smíte startovat roztažením pouze tehdy, když je motorstudený. Vždy dejte přednost použití startovacích kabelů.

1. Zapněte výstražná světla (postupujtepodle dopravních předpisů)

2. Otočte klíč ve spínací skříňce do polo-hy 2

3. Zařa�te 3. rychlostní stupeň4. Sešlápněte pedál spojky až na podlahu.

Když vůz jede, pomalu pedál spojky uvolněte. Po nastartování motoru opětsešlápněte pedál spojky až na podlahu

5. vypněte výstražná světla.

Problémy se startováním nechte odstra-nit v autorizovaném servisu BMW.

Vozy vybavené automatickou převodovkou:

Tyto vozy nemůžete nastartovat roztažením. �

Startování s pomocnou baterií, viz strana140.

Odtažení vozu1. Zapněte zapalování, aby fungovala

brzdová světla, ukazatele směru,houkačka, parkovací brzda a stíračečelního okna

2. Zapněte výstražná světla (dodržujte dopravních předpisy).

Dojde-li k poruše elektrického rozvoduvozu, musíte na tažený vůz upozornit jinak, například umístěním upozorněnínebo výstražného trojúhelníku za zadníokno.

Ujistěte se, že klíč ve spínací skříň-ce je v poloze 1, i když nefunguje

elektrický rozvod vozu, aby se nezamklořízení.Když neběží motor, nepracuje posilovačřízení ani posilovač brzd. Řízení a brzdě-ní bude vyžadovat větší sílu. �

Vozy s automatickou převodovkou:1. zvolte pákou voliče polohu N2. maximální rychlost při tažení: 70 km/h3. maximální vzdálenost: 150 km.

BMW 325xi, 330xi, 330xd: taženís jednou zvednutou nápravou1. Zařa�te neutrál nebo pákou voliče

zvolte polohu N2. Vypněte motor3. Maximální rychlost při tažení:

50 km/h4. Maximální vzdálenost při tažení

150 km.

Při tažení na delší vzdálenostodpojte zadní kloubový hřídel

v případě nadzvednuté přední nápra-vy, respektive přední kloubový hřídelv případě nadzvednuté zadní nápravy,aby nedošlo k poškození rozdělovacípřevodovky. �

Startování roztažením, odtažení vozu

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 142

Page 143: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

143

Ovládací prvkyÚvodní inform

aceProvoz, údržba

Drobné opravyTechnické údaje

Rejstřík

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 143

Page 144: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

144

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 144

Page 145: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

145

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Úvodní informace

Ovládací prvky

Provoz, údržba

Drobné opravy

Technické údaje

Rejstřík

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 145

Page 146: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

146

BMW 316i BMW 318i BMW 320i BMW 325i/325xi

Zdvihový objem cm3 1895 1995 2171 2494Počet válců 4 4 6 6

Maximální výstupní výkon kW/PS 77/105 105/143 125/170 141/192při otáčkách motoru 1/min. 5300 6000 6100 6000

Maximální točivý moment Nm 165 200 210 245při otáčkách motoru 1/min. 2500 3750 3500 3500

Kompresní poměr ε 9,7 10,2 10,8 10,5

Zdvih mm 83,5 90 72 75Vrtání mm 85 84 80 84

Dodávka paliva Elektronicky řízené vstřikování Digitale Motor Elektronik

BMW 330i/330xi BMW 318d BMW 320d BMW 330d/330xd

Zdvihový objem cm3 2979 1951 1995 2926Počet válců 6 4 4 6

Maximální výstupní výkon kW/PS 170/231 85/115 110/150 135/184při otáčkách motoru 1/min. 5900 4000 4000 4000

Maximální točivý moment Nm 300 265 330 390při otáčkách motoru 1/min. 3500 1750–2500 2000 1750–3200

Kompresní poměr ε 10,2 19 17,0 18,0

Zdvih mm 89,6 88 90 88Vrtání mm 84 84 84 84

Dodávka paliva Elektronicky řízené vstřikování Digitale Motor Elektronik Digitale Diesel Elektronik (DDE)

Údaje o motoru

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 146

Page 147: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

BMW 316i BMW 316i BMW 318i BMW 318i BMW 320i

5rychlostní Automatická 5rychlostní Automatická 5rychlostní převodovka převodovka převodovka převodovka převodovka

Město litry/100 km 11,2 12,8 10,2 11,2 12,2Mimo město litry/100 km 5,9 6,7 5,5 6,3 6,9Kombinovaná litry/100 km 7,9 9,0 7,2 8,1 8,9Emise CO2 gramy/km 188 214 175 196 213

BMW 320i BMW 325i BMW 325i BMW325xi BMW 325xi

Automatická 5rychlostní Automatická 5rychlostní Automatická převodovka převodovka převodovka převodovka převodovka

Město litry/100 km 13,1 12,8 13,5 13,2 14,2Mimo město litry/100 km 7,3 6,9 7,2 7,5 8,0Kombinovaná litry/100 km 9,4 9,0 9,5 9,6 10,3Emise CO2 gramy/km 226 217 229 230 247

BMW 330i BMW 330i BMW 330xi BMW 330xi

5rychlostní Automatická 5rychlostní Automatická převodovka převodovka převodovka převodovka

Město litry/100 km 12,8 14,0 13,3 14,4Mimo město litry/100 km 6,9 7,0 7,4 7,8Kombinovaná litry/100 km 9,1 9,6 9,6 10,3Emise CO2 gramy/km 218 230 229 246

147

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Spotřeba paliva, emise oxidu uhličitého (CO2)

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 147

Page 148: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

148

BMW 318d BMW 320d BMW 320d BMW 330d BMW 330d

5rychlostní 5rychlostní Automatická 5rychlostní Automatická převodovka převodovka převodovka převodovka převodovka

Město litry/100 km 7,4 7,6 9,7 9,2 11,1Mimo město litry/100 km 4,5 4,4 5,4 5,3 6,2Kombinovaná litry/100 km 5,6 5,5 6,9 6,7 8,0Emise CO2 gramy/km 149 148 185 178 213

BMW 330xd BMW 330xd

5rychlostní Automatická převodovka převodovka

Město litry/100 km 10,1 12,0Mimo město litry/100 km 6,2 6,8Kombinovaná litry/100 km 7,6 8,7Emise CO2 gramy/km 202 232

Spotřeba paliva je určena podle standardních testovacích postupů (93/116/EU). Není stejná jako průměrná spotřeba paliva v pra-xi, která je závislá na stylu jízdy, zatížení, stavu vozovky, hustotě a plynulosti provozu, počasí, tlaku vzduchu v pneumatikách, atd.Výstupní výkon motoru a výkon přenášený na vozovku jsou měřeny v podmínkách daných normami 80/1269 Evropské unie a DIN70020 (u vozu se standardní specifikací). Tyto normy stanoví povolené tolerance. Další příslušenství může mít vliv na výkon i spo-třebu paliva, protože zvyšují hmotnost vozu a mohou zhoršit koeficient odporu vzduchu (střešní nosič, širší pneumatiky, přídavnázrcátka, atd.).BMW 325xi, 330xi, 330xd: Měření výkonu se smí provádět pouze na vhodném dynamometru.

Spotřeba paliva, emise oxidu uhličitého (CO2)

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 148

Page 149: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech. Minimální průměr otáčení je 10,5 m.

149

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Rozměry – BMW 316i, 318d

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 149

Page 150: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

150

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech. Hodnoty v ( ) platí pro BMW 325xi, 330xi, 330xd.Minimální průměr otáčení je 10,5 m.

Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 150

Page 151: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

BMW 316i BMW 318i BMW 320i BMW 325i BMW 325xi

Pohotovostní hmotnost (včetně řidiče, vůz je připravený k jízdě, plná palivová nádrž, mimo dalšího vybavení)

s mechanickou převodovkou kg 1360 1395 1465 1485 1575s automatickou převodovkou kg 1395 1425 1500 1520 1605

Celková hmotnosts mechanickou převodovkou kg 1785 1820 1890 1910 2000s automatickou převodovkou kg 1820 1850 1925 1945 2030při tažení přívěsus mechanickou převodovkou kg 1860 1895 1965 1985 2075s automatickou převodovkou kg 1895 1925 2000 2020 2105

Maximální zatížení přední nápravy kg 880 890 920 930 1005

Maximální zatížení zadní nápravy kg 1005 1005 1045 1050 1085při tažení přívěsu kg 1120 1120 1160 1165 1195

Hmotnost přívěsu je stanovena v souladu s předpisy EU (v souladu se specifikací výrobce a zákony platnými v Německu). Autorizova-ný servis BMW Vám poskytne informace o zvýšení této hmotnosti. Seznamte se a postupujte dle platných hodnot v příslušné zemi.

nebrzděný přívěs kg 670/670 680/680 720/720 720/720 720/720(mechanická/automatická převodovka) brzděný přívěs, maximální stoupání 12% kg 1250/1400 1400/1500 1600/1600 1600/1600 1700/1700brzděný, stoupání do 8% (nutný certifikát) kg 1600/1600 1600/1600 1700/1700 1700/1700 1800/1800

Zatížení tažného zařízení kg 75 75 75 75 75

Zatížení střechy kg 75 75 75 75 75

Objem zavazadlového prostoru, test VDA l 440 440 440 440 440

Zatížíte-li přívěs až po limit daný pro stoupání do 12% a zatížíte i vůz až po maximální povolenou hmotnost, doporučujeme Vámnejezdit s vozem do stoupání prudšího než 10%.Nepřekračujte povolené zatížení náprav ani povolené celkové zatížení vozu.

151

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Hmotnosti

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 151

Page 152: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

152

BMW 330i BMW 330xi BMW 318d BMW 320d BMW 330d BMW 330xd

Pohotovostní hmotnost (včetně řidiče, vůz je připravený k jízdě, plná palivová nádrž, mimo dalšího vybavení)

s mechanickou převodovkou kg 1505 1595 1470 1490 1595 1695s automatickou převodovkou kg 1540 1615 – 1505 1610 1715

Celková hmotnosts mechanickou převodovkou kg 1930 2020 1895 1915 2020 2120s automatickou převodovkou kg 1965 2040 – 1930 2035 2140při tažení přívěsus mechanickou převodovkou kg 2005 2095 1970 1990 2095 2195s automatickou převodovkou kg 2040 2115 – 2005 2110 2215

Maximální zatížení přední nápravy kg 935 1010 905 915 1000 1065

Maximální zatížení zadní nápravy kg 1075 1095 1035 1060 1100 1120při tažení přívěsu kg 1190 1205 1150 1175 1215 1245

Hmotnost přívěsu je stanovena v souladu s předpisy EU (v souladu se specifikací výrobce a zákony platnými v Německu). Autorizova-ný servis BMW Vám poskytne informace o zvýšení této hmotnosti. Seznamte se a postupujte dle platných hodnot v příslušné zemi.

nebrzděný přívěs kg 730/730 730/730 720 720/720 750/750 750/750(mechanická /automatická převodovka)brzděný přívěs, maximální stoupání 12% kg 1700/1700 1800/1800 1600 1600/1600 1800/1800 1800/1800brzděný, stoupání do 8% kg 1800/1800 1800/1800 1700 1800/1800 1800/1800 1800/1800(nutný certifikát)

Zatížení tažného zařízení kg 75 75 75 75 75

Zatížení střechy kg 75 75 75 75 75

Objem zavazadlového prostoru, l 440 440 440 440 440test VDA

Zatížíte-li přívěs až po limit daný pro stoupání do 12% a zatížíte i vůz až po maximální povolenou hmotnost, doporučujeme Vámnejezdit s vozem do stoupání prudšího než 10%. Nepřekračujte povolené zatížení náprav ani povolené celkové zatížení vozu.

Hmotnosti

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 152

Page 153: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

BMW 316i BMW 318i BMW 320i BMW 325i BMW 325xi

Maximální rychlost km/h 200 218 226 240 234s automatickou převodovkou km/h 194 214 223 237 231

Zrychleníz 0 na 100 km/h s 12,4 (13,6) 9,3 (10,2) 8,2 (9,3) 7,2 (8,3) 7,4 (8,5)

z 80 na 120 km/h na 4. rychlostní stupeň s 12,2 9,2 8,6 7,7 8,1

BMW 330i BMW 330xi BMW 318d BMW 320d BMW 330d

Maximální rychlost km/h 250 247 204 216 227s automatickou převodovkou km/h 247 242 213 227

Zrychleníz 0 na 100 km/h s 6,5 (7,0) 6,6 (7,4) 10,7 8,9 (9,1) 7,8 (8,2)

z 80 na 120 km/h na 4. rychlostní stupeň s 6,9 7,0 9,3 7,5 6,9

BMW 330xd

Maximální rychlost km/h 224s automatickou převodovkou km/h 224

Zrychleníz 0 na 100 km/h s 8,5 (8,8)

z 80 na 120 km/h na 4. rychlostní stupeň s 7,2

Hodnoty v ( ): vozy s automatickou převodovkou

153

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Výkon

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 153

Page 154: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

154

Litry Poznámka

Palivová nádrž přibližně 63 Oktanové číslo,včetně rezervy přibližně 8 viz strana 22

Ostřikovač čelního okna/světlometů přibližně 5,3 Další informace, viz strana 117

Chladící systém včetně okruhu topení 6,0 – BMW 316i Další informace8,4 – BMW 318d, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi viz strana 1207,0 – BMW 318i9,3 – BMW 320d10,2 – BMW 330d, 330xd

Motorový olej včetně filtru 4,0 – BMW 316i Olej „Longlife“ pro zážehové 4,25– BMW 318i a vznětové motory. Klasifikace 5,0 – BMW 318d oleje, viz strana 1185,5 – BMW 320d6,5 – BMW 320i, 325i, 330i, 330xd6,75 – BMW 330d7,5 – BMW 325xi, 330xi

Mechanická převodovka, automatická – Stálá náplň, bez výměnypřevodovka, rozvodová skříň a stálý převod

Objemy provozních náplní

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 154

Page 155: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

155

Ovládací prvkyÚvodní inform

aceProvoz, údržba

Drobné opravyTechnické údaje

Rejstřík

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 155

Page 156: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 156

Page 157: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

157

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Úvodní informace

Ovládací prvky

Provoz, údržba

Drobné opravy

Technické údaje

Rejstřík

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 157

Page 158: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

158

AABS (protiblokovací systém

brzd) 17ADB (automaticky brzděný

diferenciál) 17, 74Aditiva do oleje 118Airbagy 16, 48Akumulátor, dobíjení 139Alarm 35Aquaplaning 109, 111ASC+T (automatické řízení

stability a trakce) 72AUC (automatické řízení

recirkulace) 93Automatická klimatizace 88,

91Automatická převodovka

Steptronic 15, 58Automatické ovládání

světlometů 81Automatické ovládání

světlometů 81Automatické řízení recirkulace

(AUC) 93Automatické řízení stability

a trakce ASC+T 72Automaticky brzděný

diferenciál ADB 17, 74Autorádio, viz vlastní návod

k použitíAutotelefon 97Autotelefon, viz vlastní návod

k použití

BBederní opěrka 42Benzín 22Bezpečnost dětí 49Bezpečnostní pásy 44Bezpečnostní pneumatiky

112, 137Blokovací mechanismus 58Boční airbagy 48Boční světla 81Brzdová kapalina, doplnění

121Brzdová světla, výměna

žárovky 131Brzdové destičky 17Brzdy, hydraulické 15Brzdy, poruchy 110

CCBC (cornering Brake

Control) 16CD přehrávač, viz návod

k použití autorádiaCelková hmotnost 151Centrální zamykání 28Centrální zamykání, tlačítko 32Copyright 4Cornering Brake Control

CBC 16Cyklovač 61

ČČidlo deště 61

Čidlo náklonu 30, 36Čidlo náklonu, dálkové

ovládání 30Čidlo náklonu, vypnutí 36Čidlo prostorové ochrany 35Čidlo prostorové ochrany,

vypnutí 36

DDálková světla 18, 60, 83Dálková světla, výměna

žárovek 129DBC (dynamické řízení

brzdného účinku) 75Defekt pneumatiky 111, 134Délka 149Dětská sedačka 49Dětské zádržné systémy 49Digitální hodiny 68Dílčí počítadlo kilometrů 65Dobíjecí proud akumulátoru 15Dodávka paliva 146Dojezd vozu před doplněním

paliva 70Doplnění chladící kapaliny

120Doplnění kapaliny ostřikovače

117Doplňování paliva 21Držák nápojů 96Držák sáčku na odpadky 96Dveře, odemknutí

a zamknutí 29

Dvířka palivové nádrže 21Dvířka palivové nádrže,

nouzové otevření 21Dynamické řízení brzdného

účinku DBC 75Dynamické řízení stability

DSC 17, 74

EEkonoměr 65Elektrické nastavování

sedadel 42Elektrické ovládání oken 37Elektrické ovládání oken,

bezpečnostní spínač 38Emise CO2 147

FFiltr s aktivním uhlím 94

HHands Free 97HDC (systém řízení rychlosti

klesání) 78HiFi systém harman

kardon 94Hlasový vstup 19Hlavové airbagy 48Hloubka vzorku,

pneumatiky 111Hmotnost vozu 151Hmotnosti 151Hodiny 68,

Od A do Z

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 158

Page 159: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Hodiny, nastavení, viz takénávod k obsluze audiosys-tému nebo palubního monitoru

Houkačka 12

ChChladící kapalina 120, 154Chladící kapalina,

doplnění 120Chladící soustava 154Chladič 154Chladič, nemrznoucí

směs 120

IIndikátor servisního

intervalu 67, 122Isofix, systém upevnění

dětského zádržného systému 50

KKapalina ostřikovače,

doplnění 117Kapalina ostřikovače,

objem 154Kazetový přehrávač, viz

návod k použití autorádiaKlíč 28Klíč na kola 134Klíč s dálkovým ovladačem 28Klíč zapalování 28

Klíče 28Klimatizace 92Kód, viz návod k použití

autorádiaKola a pneumatiky 113Kombinovaný pákový

přepínač 60Kompresní poměr 146Kontrolka dobíjení 15Kontrolka rezervy paliva 66Kontrolky 15Kontrolní panel 68Kryty kol 135

LLékárnička 20Letní nafta 22Loketní opěrka 96Long-life oleje 119

MMaximální rychlost 153MD přehrávač, viz návod

k použití autorádiaMechanická převodovka 54Měrka motorového

oleje 118Mikrofiltr 87, 90, 94Mikrofon 97Mlhová světla 83Motor, otáčky 146Motor, startování 52, 53Motor, technická data 146

Motor, vypnutí 53Motorová nafta 22Motorový olej, doplnění 118Motorový olej, hladina 17Motorový olej, kvalita 119Motorový olej, objem 154Motorový olej, spotřeba 118Motorový olej, tlak 15Motorový olej, viskozita 119Motorový prostor 116Mřížky 88, 91Multifunkční volant (MFL) 19

NNádržka ostřikovače čelního

okna 117Náklad 102Náklad, upevnění 102Nakládání vozu, nastavení

sklonu světlometů 82Nářadí 128Nastavení konfigurace 51Nastavení opěradla 41Nastavení sedadel,

elektrické 42Nastavení sedadel,

manuální 41Nastavení vnitřní teploty 86,

90, 93Nastavení volantu 46Navigační systém, viz vlastní

návod k použitíNekuřácká výbava 98

NNouzové odemknutí

a zamknutí, dveře 31

OObjem zavazadlového

prostoru 151Objemy provozních náplní

154Obrysová světla, výměna

žárovek 81Obsah 4Odkládací prostory 95, 96Odstranění námrazy –

nastavení 87, 90Odstranění námrazy, okna 87,

90, 92Odstranění zamlžení oken 92Odtažení 141, 142Ochranná funkce 37Okna, automatické otevření

a zavření 30, 31Okna, dálkové ovládání 30Okna, rozmrazování 87, 90, 92Olej 118Olej, interval výměny,

viz servisní knížkaOlej, kontrola hladiny 118Olej, kontrolka 15Olej, kvalita 119Olej, objem 154Olej, viskozita 119Olej, výměna 67

159

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Od A do Z

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 159

Page 160: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

160

Olejový filtr, výměna 154Opěrky hlavy 43Opožděné vypnutí světel 81Ostřikovač čelního okna 62Ostřikovače světlometů 62, 154Osvětlení interiéru 84Osvětlení přístrojové desky 82Osvětlení SPZ, výměna

žárovky 133Otáčkoměr 65Otevření kapoty 115Ovládací prvky 12

PPáka voliče, automatická

převodovka 58Palivo 22Palivo, aditiva 22Palivo, kvalita 22Palivoměr 66Palivová nádrž 154Palubní monitor, viz vlastní

návod k použitíPalubní počítač 69Pamě� 44, 45Pamě� klíče 51Pamě� nastavení vozu 51Pamě� sedadla 44, 45Pamě� zrcátek 44, 45Parkovací brzda 54Parkovací světla 83Parkovací světla, výměna

žárovky 130

PDC (zařízení na usnadněníparkování) 71

Pneumatiky 111Pneumatiky, výměna 112Počítadlo kilometrů 65Pohotovostní hmotnost 151Pojistky, výměna 139Popelník, vpředu 98Popelník, vzadu 98Porucha elektrického

ovládání dvířek palivové nádrže 21

Porucha elektrického spotřebiče 139

Práce v motorovém prostoru115

Problémy při startování 140Prostor řidiče 12Prostřední brzdové

světlo 132Prostřední tříbodový pás na

zadním sedadle 99Protiblokovací systém brzd

ABS 17Průměr otáčení 149Průměrná spotřeba 70Přední sedadla,

nastavení 40Příprava pro telefon 97Příslušenství 9Přístrojová deska 12Přístrojová deska 13Pylový filtr 87, 90, 94

RRádio, viz vlastní návod

k použitíRádiový dálkový ovladač 28Rady pro jízdu 109RDC (systém kontroly tlaku

vzduchu v pneumatikách)79

Rezervní klíč 28Rezervní kolo 134Režim recirkulace 86, 89, 93Rozdělení vzduchu 86, 89, 92Rozměry 149Rozvor 149Ruční svítilna 95Rychloměr 13Řízení trakce, viz DSC 74

SSedadla, nastavení 40Sekvenční mechanická

převodovka SMG 55Servisní knížka 122Servisní vůz 140Seřízení světlometů –

pravostranný/levostrannýprovoz 123

Schránka v palubní desce 95Sklápění opěradel zadních

sedadel 99Sklopení sedadel 99Skříňka zapalování 52Sluneční roleta 94

SMG (sekvenční mechanickápřevodovka) 55

Sněhové řetězy 114Speciální oleje 119Spínač světel 81Sportovní sedadlo

BMW 41, 42Spotřeba paliva – displej 66Spotřeba paliva – hodnoty 147Spotřeba paliva 70, 118Startování motoru 52, 53Startování s pomocnou

baterií 140Stehenní opora, nastavení 41Steptronic 58Stírače 61Stírátka stíračů 128Střední loketní opěrka 96Střešní nosič 103Střešní okno 38Střešní okno, dálkové

ovládání 29Střešní okno, otevření

a zavření 31Střešní okno, zavření

při poruše elektrického ovládání 39

Světelná houkačka 83Světla do mlhy 83Světla na čtení vpředu 84Světla na čtení vzadu 84Světla se sníženým výkonem

pro provoz ve dne 81

Od A do Z

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 160

Page 161: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

Světla zpátečky 54Světla zpátečky, výměna

žárovky 131Světlomety 81Svislé zatížení kulové hlavy

104, 151Symboly 8Systém kontroly tlaku vzduchu

v pneumatikách (RDC) 79Systém proti odcizení 35Systém řízení rychlosti klesá-

ní HDC 78

ŠŠířka 149Šrouby kol 135Šrouby kol s ochranou proti

odcizení 138

TTažení přívěsu nebo

karavanu 104Tažná oka 141Tažná tyč 104Tažné zařízení 104Tažné zařízení, krytka 104Technické údaje 146Technické úpravy 9, 124Telefon, viz vlastní návod

k použitíTempomat 63Teploměr chladící kapaliny 66Teplota, nastavení 86, 89, 92

Těžký náklad 102Tlak v pneumatikách 23, 111Tlak v pneumatikách,

kontrola 23Tlak v pneumatikách,

monitorování 79Topení a ventilace 85, 88, 91Třetí brzdové světlo 132

ÚÚdržba 67, 122Ukazatele směru 60Ukazatele směru, výměna

žárovky 130Upozornění na rozsvícená

světla 81Utahovací moment 146

VVak na lyže 100Varování před námrazou 69Varovná kontrolka

„Připoutejte se“ 16Varovné kontrolky 15Ventilační otvory 85Ventilátor 86, 92Ventilátor 89Větrání 88, 91Větrání, bez průvanu 86, 90,

93Víko zavazadlového

prostoru 33Vnější zrcátka 46

Vnitřní osvětlení, dálkovéovládání 30

Vnitřní zrcátko, automatickázměna odrazivosti 47

Vnitřní zrcátko 47Voda na vozovce 109Vrtání 146Vybitý akumulátor 140Výdechy ventilace 88, 91Vyhřívaná sedadla 46Vyhřívaná zrcátka 47Vyhřívání zadního okna 86,

89, 93Výkony 146, 153Výměna kola 134Výměna pneumatik 134Výměna žárovek 128Vysavač, připojení 98Výstražná světla 12Výstražný trojúhelník 20Výstupní otvory ventilace 85Výška 149Výškové nastavení ukotvení

bezpečnostního pásu 44Vzorek pneumatiky 111Vzorek pneumatiky,

indikátor 111

XXenonové světlomety 82, 129

ZZáběh 108

Zabránění neúmyslnémuspuštění poplachu 36

Zadní opěradla, dělená 99Zadní opěradla, sklopení 99Zadní světla 131Zadní světla do mlhy 83Zadní světla do mlhy,

výměna žárovky 131Zadní světla, výměna

žárovky 131Zádržný systém 49Zajištění nákladu v interiéru

102Zámek řízení 52Zapalovač cigaret 98Zařízení na usnadnění

parkování PDC 71Zásuvka 98Zásuvka pro OBD (palubní

diagnostika) 123Zatížení náprav 151Zatížení přívěsu 151Zavazadlový prostor 33Zavazadlový prostor,

dálkové ovládání 30Zavazadlový prostor,

koberec 35Zavazadlový prostor,

manuální ovládání 33Zavazadlový prostor,

objem 151Zavazadlový prostor,

osvětlení 33

161

Ovlá

dací

prv

kyÚv

odní

info

rmac

ePr

ovoz

, údr

žba

Drob

né o

prav

yTe

chni

cké

údaj

eRe

jstří

k

Od A do Z

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 161

Page 162: 316i 318i 320i 325i 325xi 330i 330xi 318d 320d 330d 330xd · 2019-09-03 · Rozměry – BMW 316i, 318d 149 Rozměry – BMW 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd

162

Zavazadlový prostor, otevření a zavření 33

Zavazadlový prostor, panel na podlaze 34

Zavazadlový prostor, samostatné zamknutí 33

Zavazadlový prostor, víko 33Zdvih 146Zdvihový objem 146Zimní nafta 22Zimní pneumatiky 114Zobrazení vnější teploty 69Zpátečka 54Zrcátka 46Zrychlení 153Zvedák 134

ŽŽárovka, výměna 128Žhavení 52

Od A do Z

BMW_zlom.qxd 20.2.2002 11:08 Strana 162