ברוצלה

of 3 /3
הההההה יייי: ,)-( יייייייייי, ייי יייייי יייייייייי, ייי( 0.5-1 ( יייי( , ייייייי ייי יייי, יי יייי, יי יייייי.) יייי ,)+(, ייייי)+( יייייייי. ייי ייייייייי)+( ייייי יייייי. ייייי יייי יייייי, ייי יייייי- ייייייייי. יייי י5% יי"י. יייי יייי ייייי יייי ייייייי, ייי יייי ייייי יי יייי ייי. ייי ייייייי יייייי יי"י יייB.meliteusis ייייי ייייי יייי ייי. ייcross-reaction ייי יייייי ייי ייי ייייייי ייייי, ייי ייייי יייייייייי יי ייייייי יייי יייייי יייי יי ייייfalse-positive . ייייייייייי ייייייייי.)יייי יייי ייי יייי( - יייי יM, PMN , ייייייייי ייייי. יייייי ייייי ייייי יייי ייי' יייי ייי ייייייי ייייי. יייייייייייי יייי ייי ייי ייייי,- ייייי ייייי יייי י20 ייייי יייי יייייי יייייי. ייייי יייייי ייייי יייייי ייייייי. הה ההההההה ייי ייייי50 ייייי יייייי ייי יי י יייייי ייייייי יייי יייייי, יייי ייי' יייייי ייי ייייייי יייייי. ייייי יייייי ייייי, ייי ייייי, ייייי ייייייי,GI . ייי)יייי( , יייייי ייייי יייי יייייי יייי יייי. יייייי יי יייי יייי יייייי יייי יייייי ייי"י, יייי יייייי יייי יייייי, יייי ייי ייייי יייייי, יי ייייי ייייי יייייי. ייי ייייייי יייי יייי ייי ייייי.)יייי-ייי( ייייייי ייייי יייייי יי ייייי, ייי ייי ייי, יייי, יייי יייי, יייי ייייי יייייי. ייייי יייייי יייי יייייי יי ייי יייייי. יייייי יייייי ייייי, ייי יייי ייייייי ייי ייייייי ייייי. ייייייי ייייי ייייי יייי ייייי( 1000 .) ייייייי ( ייי יייייי יייי ייי90% יייי ייייי ייייי) יייי ייייי ייייי ייייי. ייייייי ייי ייייי( . יייייי80% .) - ייייי ייייי יM , יייי יייי ייייי יייי, יייי

Upload: nadav-shalit

Post on 15-Aug-2014

589 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

one of a set of notes on different bacteria and treatments (hebrew)

TRANSCRIPT

Page 1: ברוצלה

ברוצלהכללי:

קוקובצילוס, גרם)-(, אארובי , זאונוטי)0.5-1אובליגטורי, קטן )

)עובר דרך חיות, לא מאדם לאדם(, לאמוטילי.

.)+(אוראז ,)+(קטלאז ,)+(אוקסידאז אין פרמנטציית סוכרים. חיידק מאוד אינרטי, מעט תגובות ביוכימיות. זקוק

פד"ח.5%ל-,נפוץ בארץ בעיקר בקרב הבדואים

בשל המגע הקרוב עם חיות משק. הזן הפתוגני שאנדמי בא"י הוא

B.meliteusis.שמזהם באופן רגיל צאן ישcross-reactionבין אנטיגן שלו לשל

חיידקים אחרים, לכן בדיקת אגלוטינציה עם נוגדנים מחיה מודבקת

.false-positiveתהיה עם הרבה אינטרצלולרי פקולטטיבי )יגדל במצע

,M, PMNללא תאים(. נכנס ל- ופגוציטים אחרים. בתחילת המחלה מגנים עליו ממע' הגוף ולא מסוגלים

להרגו.אפידמיולוגיה

בעבר היה בכל העולם, חיסון באמצע הדביר אותה מחלקים20המאה ה-

גדולים. עדיין אנדמית בעולם השלישיובישראל.

מדינות מתפתחותרמת מחלה קבועה

ילדים50%

בעיקר מאכילת מוצרי חלב לא מפוסטר מעדרים

'הברוצלה מאוד מידבקת, כמות מינ להדבקה היא חיידקים בודדים. מדביק

באוויר ובמים, דרך פצעים, נשימת , ומינית )נדיר(. בין החיותGIאירוסול,

עיקר ההעברה הינו מיני.מזהמות את אברי המין והרביה בשני

המינים בבע"ח, גורם להפלות בשנה ראשונה, לאחר מכן מתפתח טולרנס,

אך החיות עדיין נגועות. שיא ההדבקות בקרב חיות הוא בעונת ההמלטות

)מאי-יוני(. ים תיכון, חצי האי–ארצות נגועות

ערב, הודו, מרכז אסיה, דרום ומרכז

אמריקה. מקרים בודדים באגן המזרחישל הים התיכון.

בישראל הארעות נמוכה, אבל בקרב הבדואים בין הגבוהות בעולם.

קליניקה( 1000ביטוי המחלה מאוד מגוון

פרצופים(.( החום90%ברב המקרים יהיה חום )

מופיע בצורה גלית ונמשך תקופהארוכה.

עצמות ופרקים. )–מעורבות שלד 80%.)

-כיוון שחיות ב Mתהיה כמות גדולה , תופעותבכבד, טחול ומח עצם

הקשורות למח עצם כוללות אנמיה,לוקופניה, טרומבוציטופניה.

,מנינגיטיס, אנדוקרדיטיס, מיוקרדיטיס הפרעות התנהגות ושינה, דלקת באברי

המין.יכול להראות כשפעת שלא עוברת, אין

מאפיין ייחודי למחלה, לכן רבים ממשיכים והמחלה הופכת מאקוטית

מס' נמוך של חיידקים בגוף,לכרונית כאבי גב, חום בגלים, כאבי עצמות ופרקים כרוניים. ככל שעובר הזמן האבחון קשה יותר והטיפול פחות

אפקטיבי.אבחנה

אם גדל, יש הוכחה מוצקה–תרבית )לא קיים בפלורה טבעית(. ככל שעובר

הזמן, רגישות התרבית יורדת )מה שקורה במחלה כרונית(, ככל שעולה

יש פחות סיכוי לגדלTריכוז תאי ברוצלה. זמן התחלקות יחסית ארוך,

לוקח זמן יותר ארוך לקבל מושבות ולכן אם לא מחפשים ברוצלה הסיכוי

למצוא קטן. קיימת סכנה גדולה מאוד להדבקות מתרבית. יש מצע מיוחד חצי מוצק חצי נוזלי )קסטנאדה( וצריך לגדל

במשך חודש ולהעביר כל כמה זמן למצע חדש. קשיים טכניים אלה והזמן הארוך גורמים לכך שמקרים רבים לא

מאובחנים. 11%בדרום, בחודשים מאי-יוני

מהתרביות החיוביות הן ברוצלה)+(. פעמים רבות מופיע עם עוד חיידקים

Page 2: ברוצלה

בתרבית. בארץ משתמשים בבקבוק ייחודי עם אינדקטור בעל רגישות

ניתן לגלות– pHלרמות פד"ח, חמצן ו- מקצרגדילה עוד לפני שרואים משהו

זמנים. בבדיקה ראו שהרב המוחלט מתגלה תוך שבוע, לכן לא צריך

להחזיק חודש...

מחפשים נוגדנים לברוצלה.–סרולוגי זול מאוד. באזור אנדמי ייתכנו נוגדנים

מהדבקה ישנה. במחלה כרונית כיל –הנוגדנים יורד. כאמור

קרוס-ריאקטיביות עם חיידקים אחרים לא ממש יעיל. יש

screening test שנקרא rose Bengalמאוד רגיש אבל לא מאוד ספציפי. אם חיובי עוברים נשאר גבוה לאורך זמן, לכן לאIgM בברוצלה – IgM,IgG - יותר ספציפי, בודק SATל-

. עולה IgGגירוי אנטיגני עולה – מבטא רמת גירוי אנטיגני IgGמדד לזמן הדבקה, בעזרתIgGלבדיקת יעילות טיפול אנטיביוטי לא מסתמכים על קליניקה, אלא על רמות

SAT משתמשים במרקפטואתנול שמפרק קשרים בין .IgM.כדי להוציא אותם מהבדיקה אם בדיקה זו חיובית נטפל ונבדוק את יעילות הטיפול ע"י בדיקת חוזרת שלכיל נוגדנים.

צריך לזכור שבמבחן אגלוטינציה, כיל נוגדנים גבוה מאוד יראה תוצאה שלילית, לכן צריךלעשות מיהולים רבים ולהגיע לריכוז נמוך.

PCRאבחון אולטימטיבי. מהיר, רגיש מאוד, ספציפי מאוד, ניתן לאבחן בשלבים - מוקדמים )גם חיידק מת יתגלה(, ניתן להשתמש בתרביות דם, חלב, רקמה, אקסודט.

לא ממש בשימוש, נסיון מוגבל בשיטה, קונטמינציה, אינהיביטורים בבדיקה–הבעיה (.heme)לויקוציטים,

טיפול.השמדת החיידק דורשת חדירת התרופה למקרופג'ים ולתאים המארחים האחרים אנטיביוטיקות שיעילותin vitro לא יעבדו in vivo.בשל האינטרה-צלולריות אין עמידות נרכשת בחיידק. התרופות בשימוש ניתנות רקIV/IM בעיית– ולאורך זמן

( של חזרה, גם אצל אדם שטופל היטב.20%קומפליאנס. יש שיעור גבוה )כ-כיוון שבעולם השלישי ובארץ חולים רבים הם ילדים. דוקסיציקלין )טטרהציקלין( הוא

טיפול מצוין אך צובע שיניים של ילדים )שעדיין עוברות קלציפיקציה( בירוק זוהר. )גם צובע את שיני העובר(.–לאשה בהריון מהשליש השני לא נותנים

השיניים כבר הסתיידו ולכן8. בילד מעל גיל תרופות2 לפחות –הטיפול הוא משולב מטפלים בטטרהציקלין+ אמינוגליקוזיד/ריפמפין.

טרימטופרין+סולפה– 8מתחת לגיל למבחן

מבחניin vitroלא משקפים מציאות שבועות.4-6משך טיפול .אין עמידות נרכשת בחיידק