a. tomašić paić, l. vojta, l. horvat drvo Života zavod za

of 1 /1
Reference: Jurić, S., Hazler-Pilepić, K., Tomašić, A., Lepeduš, H., Jeličić, B., Puthiyaveetil, S., Bionda, T., Vojta, L., Allen, J. F., Schleiff, E. and Fulgosi, H. (2009) Plant Journal 60(5): 783-794. Fulgosi, H., Ester, L., Ljubešić, N. (2002) Periodicum biologorum 11(4): 413-419. Čudesni svijet fotosinteze A. Tomašić Paić, L. Vojta, L. Horvat Zavod za molekularnu biologiju, Laboratorij za elektronsku mikroskopiju DRVO ŽIVOTA Fotosinteza je primarni autotrofni proces na Zemlji koji omogućava pretvorbu sunčeve u kemijsku energiju. Sam proces prijenosa elektrona preko proteinskih kompleksa i stvaranje energetskih ekvivalenata odvija se u tilakoidima, a rezultira produkcijom složenih ugljikohidrata u stromi kloroplasta. Uvod: Slika 1: a) Prikaz biljne stanice u mezofilnom tkivu lista. b) Organizacija proteinskih kompleksa u tilakoidnoj membrani. c) Shematski prikaz proteinskih kompleksa unutar tilakoidne membrane uključenih u svjetlosne reakcije fotosinteze (PSI, PSII, PQ, PQH 2 , cytb 6 f, PC, Fd, FNR). b) c) SoTLP40 (thylakoid lumen PPIase) protein: Slika 8: Predložena uloga proteina TLP40 u staničnom signaliziranju. Slika 5: Elektronska mikroskopija kloroplasta biljke A. thaliana divljeg tipa (a) i knock-out linije (cyp38-2) (b). Slika 6: Biljka A. thaliana (L.) Heynh. Slika 3: Shematski prikaz proteinskih kompleksa uključenih u svjetlosne reakcije fotosinteze u cijanobakterija. Cijanobakterije Synechocystis sp. PCC 6803: Slika 4: a) Rast mutanata Δslr0192 na podlozi s kanamicinom. b) Uzgoj kultura cijanobakterije Synechocystis sp. PCC 6803. Slika 2: a) Prikaz kolonije cijanobakterija b) Stanice divljeg tipa Synechocystis sp. PCC 6803 snimljene konfokalnim mikroskopom c) fazno-kontrastni prikaz d) Elektronska mikroskopija stanica mutanti ( slr0192) a) b) c) d) b) TROL (thylakoid rhodanase-like) protein: Slika 9: Konfokalna laser scanning mikroskopija protoplasta biljke A. thaliana koji eksprimiraju fuzijski protein TROLYFP (ac). a) YFP fluorescencija; b) autofluoresce- ncija klorofila; c) kombinirana slika. Scale bar = 6 μm. Slika 10: a) Unos in vitro prepisanog, prevedenog i radioaktivno obilježenog prekursora TROL u kloroplaste. U nisko energetskim uvjetima prekursor TROL-a se veže na kloroplastnu ovojnicu i razgrađuje nakon tretmana termolizinom. Uz dodatak 3 mM ATP-a prekursor ulazi u kloroplaste, što potvrđuje i njegova rezistencija na tretman proteazom (asterisk). b) Subfrakcionacija kloroplasta na stromu (S) i tilakoide (T). Unešeni protein nije moguće ekstrahirati (supernatant, sn) iz membrana (pellet, p). a) b) SoTLP40 a) Slika 11: TROL - knock out i antisense mutante biljke A. thaliana pokazuju promijenjenu anatomiju lista (a) i ultrastrukturu (b). a) b) a) Slika 7: Usporedba polipeptidnih slijedova proteina SoTLP40 i AtCYP38. Zahvala mentoru i voditelju projekta: Dr.sc. Hrvoju Fulgosiju, mentor i voditelj projekta: Regulatorni mehanizmi fotosinteze i diferencijacija plastida, Laboratorij za elektronsku mikroskopiju (IRB)

Author: others

Post on 23-Oct-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint PresentationReference: Juri, S., Hazler-Pilepi, K., Tomaši, A., Lepeduš, H., Jelii, B., Puthiyaveetil, S., Bionda, T., Vojta, L., Allen, J. F., Schleiff, E. and Fulgosi, H. (2009) Plant Journal 60(5): 783-794. Fulgosi, H., Ester, L., Ljubeši, N. (2002) Periodicum biologorum 11(4): 413-419.
udesni svijet fotosinteze
Zavod za molekularnu biologiju, Laboratorij za elektronsku mikroskopiju DRVO IVOTA
Fotosinteza je primarni autotrofni proces na Zemlji koji omoguava pretvorbu suneve u kemijsku energiju. Sam proces prijenosa elektrona preko proteinskih kompleksa i stvaranje energetskih ekvivalenata odvija se u tilakoidima, a rezultira produkcijom sloenih ugljikohidrata u stromi kloroplasta.
Uvod:
Slika 1: a) Prikaz biljne stanice u mezofilnom tkivu lista. b) Organizacija proteinskih kompleksa u tilakoidnoj membrani. c) Shematski prikaz proteinskih kompleksa unutar tilakoidne membrane ukljuenih u svjetlosne reakcije fotosinteze (PSI, PSII, PQ, PQH2, cytb6f, PC, Fd, FNR).
b) c)
Slika 8: Predloena uloga proteina TLP40 u staninom signaliziranju.
Slika 5: Elektronska mikroskopija kloroplasta biljke A. thaliana divljeg tipa (a) i knock-out linije (cyp38-2) (b).
Slika 6: Biljka A. thaliana (L.) Heynh.
Slika 3: Shematski prikaz proteinskih kompleksa ukljuenih u svjetlosne reakcije fotosinteze u cijanobakterija.
Cijanobakterije Synechocystis sp. PCC 6803:
Slika 4: a) Rast mutanata Δslr0192 na podlozi s kanamicinom. b) Uzgoj kultura cijanobakterije Synechocystis sp. PCC 6803.
Slika 2: a) Prikaz kolonije
cijanobakterija b) Stanice divljeg tipa Synechocystis sp. PCC 6803 snimljene konfokalnim mikroskopom c) fazno-kontrastni prikaz d) Elektronska mikroskopija stanica mutanti ( slr0192)
a) b)
c) d)
TROL (thylakoid rhodanase-like) protein:
Slika 9: Konfokalna laser scanning mikroskopija protoplasta biljke A. thaliana koji eksprimiraju fuzijski protein TROL–YFP (a–c). a) YFP fluorescencija; b) autofluoresce- ncija klorofila; c) kombinirana slika. Scale bar = 6 μm.
Slika 10: a) Unos in vitro prepisanog, prevedenog i radioaktivno obiljeenog prekursora TROL u kloroplaste. U nisko energetskim uvjetima prekursor TROL-a se vee na kloroplastnu ovojnicu i razgrauje nakon tretmana termolizinom. Uz dodatak 3 mM ATP-a prekursor ulazi u kloroplaste, što potvruje i njegova rezistencija na tretman proteazom (asterisk). b) Subfrakcionacija kloroplasta na stromu (S) i tilakoide (T). Unešeni protein nije mogue ekstrahirati (supernatant, sn) iz membrana (pellet, p).
a) b)
SoTLP40
a)
Slika 11: TROL - knock out i antisense mutante biljke A. thaliana pokazuju promijenjenu anatomiju lista (a) i ultrastrukturu (b).
a) b)