กรุงเทพโพสต์ ://€¦ · published on wednesday, 21 december 2016 12:28...

4
บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09:52 หัวข้อข่าว: จับกระแส 10 Trends มาแรงในปี 2560 รหัสข่าว: I-161222000139 หน้า: 1/4 กรุงเทพโพสต์ http://www.krungtheppost.com Rating: Site Value: 5,000 5,000 PRValue (x1):

Upload: others

Post on 18-Aug-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: กรุงเทพโพสต์ ://€¦ · Published on Wednesday, 21 December 2016 12:28 Hits: 1198 THAILAND 10 Trend: 25" 250 EX[M Trends (Mecro) (Micro) Trends 2560 Protectionism

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09:52หัวข้อข่าว: จับกระแส 10 Trends มาแรงในปี 2560

รหัสข่าว: I-161222000139 หน้า: 1/4

กรุงเทพโพสต์ http://www.krungtheppost.com Rating:Site Value: 5,000 5,000PRValue (x1):

Page 2: กรุงเทพโพสต์ ://€¦ · Published on Wednesday, 21 December 2016 12:28 Hits: 1198 THAILAND 10 Trend: 25" 250 EX[M Trends (Mecro) (Micro) Trends 2560 Protectionism

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09:52หัวข้อข่าว: จับกระแส 10 Trends มาแรงในปี 2560

รหัสข่าว: I-161222000139 หน้า: 2/4

กรุงเทพโพสต์ http://www.krungtheppost.com Rating:Site Value: 5,000 5,000PRValue (x1):

Page 3: กรุงเทพโพสต์ ://€¦ · Published on Wednesday, 21 December 2016 12:28 Hits: 1198 THAILAND 10 Trend: 25" 250 EX[M Trends (Mecro) (Micro) Trends 2560 Protectionism

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09:52หัวข้อข่าว: จับกระแส 10 Trends มาแรงในปี 2560

รหัสข่าว: I-161222000139 หน้า: 3/4

กรุงเทพโพสต์ http://www.krungtheppost.com Rating:Site Value: 5,000 5,000PRValue (x1):

Page 4: กรุงเทพโพสต์ ://€¦ · Published on Wednesday, 21 December 2016 12:28 Hits: 1198 THAILAND 10 Trend: 25" 250 EX[M Trends (Mecro) (Micro) Trends 2560 Protectionism

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09:52หัวข้อข่าว: จับกระแส 10 Trends มาแรงในปี 2560

รหัสข่าว: I-161222000139 หน้า: 4/4

กรุงเทพโพสต์ http://www.krungtheppost.com Rating:Site Value: 5,000 5,000PRValue (x1):