การวิเคราะห์โครงสร้างbuilding.cmtc.ac.th/main/images/stories/patchaporn/analasis/week...

5
การวิเคราะห์โครงสร้าง

Upload: others

Post on 08-May-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: การวิเคราะห์โครงสร้างbuilding.cmtc.ac.th/main/images/stories/Patchaporn/Analasis/Week 1.pdf · statically indeterminate (beams) (truss) (frame)

การวเิคราะห์โครงสร้าง

Page 2: การวิเคราะห์โครงสร้างbuilding.cmtc.ac.th/main/images/stories/Patchaporn/Analasis/Week 1.pdf · statically indeterminate (beams) (truss) (frame)
Page 3: การวิเคราะห์โครงสร้างbuilding.cmtc.ac.th/main/images/stories/Patchaporn/Analasis/Week 1.pdf · statically indeterminate (beams) (truss) (frame)
Page 4: การวิเคราะห์โครงสร้างbuilding.cmtc.ac.th/main/images/stories/Patchaporn/Analasis/Week 1.pdf · statically indeterminate (beams) (truss) (frame)
Page 5: การวิเคราะห์โครงสร้างbuilding.cmtc.ac.th/main/images/stories/Patchaporn/Analasis/Week 1.pdf · statically indeterminate (beams) (truss) (frame)