agregarea familialĂ la pacienȚii cu boli...lupus cutanat acut ac ana lupus cutanat cronic ac...

of 24 /24
1 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CAROL DAVILA˝ AGREGAREA FAMILIALĂ LA PACIENȚII CU BOLI AUTOIMUNE REUMATISMALE - rezumat - Coordonator științific: Prof. Dr. Ruxandra Ionescu Doctorand: Mădălina-Pușa Dună BUCUREȘTI 2020

Upload: others

Post on 21-Oct-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 1

  UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

  CAROL DAVILA˝

  AGREGAREA FAMILIALĂ LA PACIENȚII CU BOLI

  AUTOIMUNE REUMATISMALE

  - rezumat -

  Coordonator științific:

  Prof. Dr. Ruxandra Ionescu

  Doctorand:

  Mădălina-Pușa Dună

  BUCUREȘTI

  2020

 • 2

  CUPRINS

  Stadiul cunoașterii ..............................................................................................pg. 3

  Scopul și obiectivele lucrării ..............................................................................pg. 5

  Material și metode ..............................................................................................pg. 6

  Rezultate și discuții ............................................................................................pg.10

  Concluzii ............................................................................................................pg.22

  Bibliografie selectivă .........................................................................................pg.23

 • 3

  Stadiul cunoașterii

  Afecțiunile autoimune reumatismale au un determinism mutifactorial, fiind cauzate de

  diverși factori ambientali ce acționeaza pe susceptibilitatea genetică a individului, destabilizând

  sistemele de reglare ale răspunsului imun. Studiile epidemiologice și investigațiile genetice sunt

  de foarte mare importanță pentru a demonstra contribuția factorului genetic la dezvoltarea

  acestor boli autoimune. Contribuția factorilor genetici în producerea afecțiunilor autoimune a

  fost demonstrată de agregarea familială. Mai mult, a fost și cuantificată prin determinarea

  heritabilității ce exprimă proporția factorilor genetici în etiologia bolii.

  Dintre bolile autoimune reumatismale, cele mai reprezentative afecțiuni cu implicare

  genetică sunt poliartrita reumatoidă, spondilita anchilozantă, lupusul eritematos sistemic și

  miopatiile inflamatoare.

  Studiile de agregare familială reprezintă un prim pas comun în identificarea factorilor

  determinanți genetici ai bolii. Dacă se constată agregarea familială în aceeași familie, pot fi

  efectuate mai multe studii genetice mai specifice. Sistemele complexe de constatare sunt frecvent

  utilizate pentru a se asigura că eșantionul conține un număr suficient de familii cu membri

  multipli afectați, după cum este necesar pentru a detecta agregarea familială. De exemplu, un

  criteriu de eligibilitate pentru o familie ar putea fi acela că atât mama cât și fiica au o boală

  autoimună reumatismală. Trebuie să se facă ajustări pentru a se evita prejudecăți.

  De-a lungul timpului, studiile de agregare familială au încercat să determine dacă a

  avea rude cu boală autoimună în aceeași familie crește riscul de boală. Ansamblul familial se

  referă la această grupare de boli în cadrul familiilor. Această grupare poate fi cauzată de factori

  genetici și / sau de mediu sau chiar de agenți infecțioși. Având în vedere costul și complexitatea

  identificării genelor care cauzează boală, acest pas inițial este util, deoarece îngustează

  concentrarea cercetărilor genetice viitoare (Matthews et al., 2008).

  Design-ul acestor studii poate fi de 3 tipuri. Unele studii sunt bazate pe populația

  generală, însă acest design este ineficient dacă boala sau forma sa ereditară este rară. S-a folosit,

  de asemenea, eșantionarea de control a cazurilor, dar din nou, în cazul în care majoritatea

  cazurilor de boală sunt sporadice, este posibil să existe o putere insuficientă pentru a detecta

  agregarea în cadrul familiilor. Alte studii recrutează subiecți pe baza istoricului bolii familiei

  (Matthews et al., 2008) .

 • 4

  Abordarea generală a studiilor de agregare familială este de a preleva individul (ele)

  numit proband (e) și de a obține istoricul familial detaliat al bolii. Familiile pot conține probanzi

  multipli, de exemplu, în cazul în care probanzii sunt recrutați prin recomandarea de către medic

  și mai mulți membri ai familiei sunt urmăriți de același medic. De exemplu, un studiu poate

  identifica persoanele afectate prin recomandarea de către medic, dar, în plus, necesită ca cel

  puțin două rude de gradul întâi să aibă boală.

  Tosteson și colaboratorii săi (Tosteson, Rosner, & Redline, 1991) au extins această din

  urmă abordare prin ajustarea pentru constatare a tuturor probanzilor dintr-o familie. Ei au tratat

  statusul de constatare (adică, un indicator al statusului proband) ca fiind aleatoriu, astfel încât

  fiecare individ să contribuie cu două rezultate binare la probabilitate. Ele au fost condiționate de

  rezultatele bolii tuturor probanzilor, precum și de indicatorii de constatare ai întregii familii.

  Două ipoteze puternice implică faptul că este suficient să se condiționeze contribuția

  probabilității unei familii la starea de boală a tuturor probanzilor și să se ignore indicatorii de

  constatare. Astfel, în aceste ipoteze, este necesară specificarea unui model numai pentru boală.

  Prima ipoteză este că probabilitatea de a fi proband este independentă de antecedentele familiale

  ale bolii, iar a doua este că probabilitatea de a fi proband este în plus independentă de boală sau

  populația sursă din care sunt familii este extrem de mare. Tosteson et al. (Tosteson et al., 1991)

  propune această metodă pentru aceste situații specifice în care raportul de stabilire este mic și

  șansele de a fi selectate ca proband sunt doar o funcție a stării proprii a bolii. În schemele de

  constatare mai complexe propuse, aceste ipoteze pot fi necorespunzătoare și nerealiste.

 • 5

  Scopul și obiectivele lucrării

  Scopul lucrării este de a evalua aspectele agregării familiale ale bolilor reumatismale

  autoimune într-un grup de pacienți diagnosticați cu poliartrită reumatoidă, spondilită

  anchilozantă, lupus eritematos sistemic, scleroză sistemică, polimiozită, artrită psoriazică și boală

  mixtă a țesutului conjunctiv.

  O parte din lucrare prezintă date obținute de la rudele pacienților cu LES și PR,

  rezultatele oferind o evidență adițională care atestă existența unor anomalii imunologice printre

  rudele acestor pacienți.

  Obiectivele studiului de cercetare sunt reprezentate de:

  evaluarea agregării familiale într-un lot de 3019 de pacienți cu boli autoimune reumatice

  descrierea caracteristicilor unei cohortei de 215 pacienți cu LES și identificarea rudelor

  acestora care aveau boli autoimune

  determinarea serologică a ac ANA la rudelor de gradul unu ale pacienților cu LES și

  corelații între rezultatele pozitive și caracteristicile bolii lupice

  identificarea acelor rude care sunt la risc de a dezvolta PR prin determinarea FR și a ac

  anti CCP și cercetarea posibilelor inter-relații între aceste variabile.

 • 6

  Material și metode

  Teza de doctorat cuprinde patru studii:

  ♣ Studiul 1: Istoricul familial și personal într-o cohortă de pacienți cu boli autoimune

  reumatismale

  Este un studiu retrospectiv, observațional ce a cuprins un lot de 3019 de pacienți cu boli

  autoimune reumatice care a avut ca scop evaluarea agregării familiale la acești pacienți .

  ♣ Studiul 2: Caracteristici generale și agregarea familială într-o cohortă de pacienți cu lupus

  eritematos sistemic

  Este un studiu observațional transversal care a cuprins un lot de 215 pacienți cu LES și

  care a avut ca obiectiv, pe lângă descrierea caracteristicilor cohortei, identificarea rudelor

  acestora care aveau boli autoimune.

  ♣ Studiul 3: Identificarea modificărilor imunologice apărute la rudele de gradul unu ale

  pacienților cu lupus eritematos sistemic

  Studiu observațional longitudinal prospectiv, care si-a propus determinarea serologică a

  anticorpilor ANA la rudelor de gradul unu ale pacienților cu LES și corelații între rezultatele

  pozitive și caracteristicile bolii lupice.

  ♣ Studiul 4: Anomalii imunologice întâlnite la rudele pacienților cu poliartrită reumatoidă

  Studiu transversal analitic prospectiv ce a avut ca scop identificarea acelor rude care sunt

  la risc de a dezvolta PR prin determinarea FR și a ac anti CCP și cercetarea posibilelor inter-

  relații între aceste variabile.

  Pentru a putea atinge obiectivele propuse, am utilizat o metodologie de cercetare amplă și

  riguroasă. Studiul de cercetare s-a desfășurat pe o perioadă de 3 ani. Pacienții au fost recrutați din

  Clinica de Medicină Internă și Reumatologie a spitalul clinic Sfânta Maria din București și din

  Spitalul Județean Vâlcea.

  Toți pacienții, precum și rudele acestora au semnat consimțământul informat, după

  primirea unui formular standard care precizează detalii despre determinarea anticorpilor, etapele

  efectuării studiului și faptul că rezultatele vor fi folosite în scop de cercetare. Numai după

  acceptarea și semnarea consimțământului informat, s-a trecut la etapa de recoltare a probei

  biologice unice în vederea determinării analizelor de interes pentru studiu.

 • 7

  Pacienții erau diagnosticați cu PR, SA, APs, LES, PM si ScS conform criteriile de

  clasificare sau de diagnostic existente la momentul evaluării, respectiv pentru PR criteriile de

  clasificare ACR si EULAR (2010) (Aletaha et al., 2010a), pentru SA conform criteriilor New

  York modificate (1984) (van der Linden, Valkenburg, & Cats, 1984), pentru APs au fost utilizate

  criteriile CASPAR din 2006 (Taylor et al., 2006), LES a fost stabilit la toti pacienții conform

  criteriilor de clasificare SLICC din 2012 (Petri et al., 2012), polimiozitele si dermatomiozitele au

  fost diagnosticate conform criteriilor Bohan si Peter (Lundberg et al., 2017) iar pentru pacienții

  cu scleroză sistemică s-au aplicat criteriile de clasificare ACR din 2013 (van den Hoogen et al.,

  2013).

  La pacienții eligibili pentru studiu au fost colectate date demografice, date clinice şi

  analize de laborator.

  La intrarea în acest studiu, pacienții erau selectați pe baza următoarelor criterii de

  includere:

  ᴥ Diagnostic cert (conform criteriilor menționate mai sus) de boală autoimună reumatică

  ᴥ Vârsta peste 18 ani

  ᴥ Semnarea în prealabil a unui consimțământ informat aprobat de Comisia de Etică a

  Spitalului Clinic Sfânta Maria

  În ultimele 2 studii, includerea pacienților cu LES s-a făcut pe baza criteriilor de

  clasificare SLICC din 2012 și a celor cu PR pe baza criteriilor de clasificare ACR/EULAR din

  2010.

  Criteriile de clasificare SLICC din 2012 pentru LES

  Obligatoriu > 4 criterii (cel puțin unul clinic și unul imunologic)

  Criterii clinice Criterii imunologice

  Lupus cutanat acut Ac ANA

  Lupus cutanat cronic Ac anti-ADN

  Ulcere orale sau nazale Ac anti-Sm

  Alopecie Ac antifosfolipidici

  Artrită Complement scăzut (C3, C4, CH 50)

  Serozită Test Coombs direct pozitiv

  Afectare renală

  Afectare neurologică

 • 8

  Anemie hemolitică

  Leucopenie

  Trombocitopenie < 100000/mm3

  Sursa: adaptat după Petri, 2012 (Petri et al., 2012)

  Criteriile de clasificare ACR/EULAR 2010 pentru PR

  Diagnostic cert ≥ 6 puncte

  Afectarea articulară

  1 articulație mare 0 pct

  2-10 articulații mari 1 pct

  1-3 articulații mici 2 pct

  4-10 articulații mici 3 pct

  > 10 articulații (cel puțin una mica) 5 pct

  Serologie

  FR negativ și ac anti CCP negativi 0 pct

  FR slab pozitiv sau ac anti CCP slab pozitivi

  (3xVN)

  3 pct

  Durata bolii

  < 6 săptămâni 0 pct

  > 6 săptămâni 1 pct

  Reactanții de fază acută

  VSH și CRP normal 0 pct

  VSH sau CRP anormal 1 pct

  Sursa: adaptat după Aletaha, 2010 (Aletaha et al., 2010b)

  În cazul pacienților cu LES, activitatea bolii lupice a fost cuantificată cu ajutorul scorului

  SELENA-SLEDAI (Gladman, Ibañez, & Urowitz, 2002), iar în cazul pacienților cu PR,

  activitatea bolii a fost evaluată cu ajutorului scorului DAS28 (Wells et al., 2009) bazat pe viteza

  de sedimentare a hematiilor (VSH).

 • 9

  Rudele pacienților lupici au fost testați pentru ac ANA folosind un test de

  imunofluorescență indirectă (IIF), iar rudelor pacienţilor cu PR li s-au recoltat o probă unică

  sanguină pentru determinarea factorului reumatoid prin metoda imunoturbidimetrie şi a

  anticorpilor anti CCP folosind tehnica ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay).

  Pentru prelucrarea statistică a datelor s-au folosit programul Microsoft Excel

  (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA), împreună cu suita XLSTAT pentru MS Excel

  (Addinsoft SARL, Paris, FranŃa) si programul IBM SPSS Statistics 20.0 (IBM Corporation,

  Armonk, NY, USA). Informațiile obținute au fost stocate în fisiere Microsoft Excel, fiind apoi

  prelucrate statistic, în vederea analizării relaŃiilor dintre datele clinice și paraclinice ale

  pacienților. Pentru realizarea testelor statistice complexe (testul Chi pătrat / Fisher exact, testul

  Student) am folosit modulul XLSTAT sau programul SPSS. Pentru compararea valorilor medii

  ale datelor numerice, am folosit testul Student sau testul ANOVA. Corelațiile au fost stabilite

  utilizând coeficientul de corelație Spearman și Pearson. În cazul datelor ordinale sau nominale,

  pentru a identifica legăturile dintre categoriile unor variabile s-au utilizat testul Chi pătrat și

  testul exact Fisher.

 • 10

  Rezultate și discuții

  Dintr-un total de 3019 pacienți cu boli autoimune reumatice, 90 de pacienți (2.98%)

  aveau rude diagnosticate cu aceeași sau cu o altă boală reumatică.

  Durata medie a bolii a fost de 9.08 ani.

  Sursa: Contribuție autor

  Rudele de gradul unu au fost cele mai afectate (n = 49). Dintre pacienții diagnosticați cu

  poliartrită reumatoidă (32 pacienți), 26 dintre ei (81,25%) au rude cu poliartrită reumatoidă,

  dintre care 15 sunt rude de gradul unu. În ceea ce privește pacienții cu spondilită anchilozantă, se

  pare că 19 dintre ei au rude cu aceeași boală, dintre care 11 rude de gradul unu.

  0

  1

  2

  3

  4

  0

  45

  90

  135

  180

  P

  S

  LE

  AP

  P

  Sc

  BMT

  Nr.cazuri boli reumatice 2015- Pacienti cu istoric familial de boli

  3 5 4

  9

  1

  2

  31.60

  59

  41

  12 614

  6

 • 11

  Istoricul familial al pacienților cu PR Istoricul familial al pacienților cu SA

  Sursa: Contribuție autor

  53% dintre pacienții cu lupus eritematos sistemic aveau rude cu lupus eritematos

  sistemic, dar nici o rudă de gradul unu, aspect discordant cu datele din literatură, care spun că

  frecvența mai mare apare la rudele de gradul unu, iar 5% dintre rude dezvoltă aceeasi boală și

  10% fac o altă boală autoimună. 4 pacienți cu lupus eritematos sistemic au mamele lor

  diagnosticate cu poliartrită reumatoidă. 84,6% dintre pacienții cu lupus au fost tratați cu

  hidroxiclorochină pentru afectarea cutanată, manifestări articulare și afectarea hematologică. 2

  dintre pacienți au fost tratați cu micofenolat de mofetil pentru nefrită lupică. Toți pacienții au fost

  diagnosticati conform criteriilor de clasificare SLICC (Petri et al., 2012).

  Al doilea studiu de cercetare a cuprins 225 de pacienți cu LES dintre care 95.5% au fost

  femei. Vârsta medie a pacienților a fost 44.6±14 ani.

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  PR LES ScS APs

  26

  2 2 2 0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  SA PR APs BoalăCrohn

  19

  3

  1 1

 • 12

  Distribuția în funcție de sex a pacienților cu LES Vârsta medie a pacienților cu LES

  Sursa: Contribuție autor

  Au fost colectate mai multe variabile pentru fiecare pacient:

  Date demografice: vârsta, sexul și regiunea geografică.

  Afectările majore de organ.

  Coexistența sindromului antifosfolipidic, așa cum este definit de criteriile de clasificare

  Sydney din 2006 (Dima et al., 2015).

  Statusul de activitate al bolii, utilizând indicele de activitate SELENA-SLEDAI

  (Gladman et al., 2002).

  Tratamentul urmat de către pacienți și motivul întreruperii lui, dacă este cazul.

  Istoricul familial de boli autoimune

  Incidența bolilor autoimune în cadrul rudelor pacienților cu LES versus non-LES

  În studiul de față, am identificat 72 (32%) de pacienți cu rude de grad I, II și III cu boli

  autoimune.

  Boala

  autoimună a

  rudelor

  Rude de grad I Rude de grad II Rude de

  grad III

  (veri)

  Părinți Copii Frați/surori Bunici Unchi/mătuși Nepoți

  LES 3 4 2 4 3 1 3

  PR 4 4 3 2 3 1 2

  215, 96%

  10, 4%

  F

  B

 • 13

  TAI 5 2 2 2 4 2 5

  SA 1 0 1 0 0 0 0

  DZ tip I 1 0 1 2 0 2 1

  PM 0 0 0 0 0 1 1

  Grupul pacienților cu LES a fost comparat cu un grup martor ce a cuprins 225 de pacienți

  non-LES admiși la camera de gardă a Spitalului Clinic Sfânta Maria București (Figura 22).

  Aceștia au fost chestionati în legătura cu antecedentele heredo-colaterale. Printre aceștia au fost

  identificați 54 de pacienți non-LES care aveau rude cu boli autoimune.

  Riscul apariției în grupul non-LES este de 24%, astfel că riscul relativ (RR) este de

  32%/24% = 1.33, însemnând că pacienții cu LES au risc de 1.33 ori mai mare de a avea rude cu

  boli autoimune față de pacienții care nu au LES. În ceea ce privește odds ratio (OR), acesta este

  OR = 0.64/0.31 = 2.06, însemnând că pacienții cu LES au de 2 ori șansa să aibă rude cu LES

  decât pacienții non-LES (interval de încredere 95% = 0.959, 4.589, p=0.059).

  Studiul de față a remarcat o incidență mai crescută a bolilor autoimune la rudele

  pacienților cu LES față de pacienții cu non-LES.

  Incidența bolilor autoimune la rudele pacienților cu LES/non-LES

  Sursa: Contribuție autor

 • 14

  Studiul al treilea de cercetare se referă la screening-ul rudelor într-un grup ce a cuprins

  112 pacienți cu LES. Durata medie a bolii la pacienții lupici a fost de 5 ani și 98 dintre aceștia

  erau încadrați cu activitate moderată de boală, cu un scor SELENA-SLEDAI între 1 și 10

  Durata medie a bolii a pacienților cu LES Statusul de activitate al bolii la pacienții cu LES

  Sursa: Contribuție autor

  112 rude au fost testate pentru anticorpii ANA. Valoarea rezultatelor s-a considerat

  pozitivă la o diluție >1:80. Astfel, din totalul de 112 rude am identificat 33 de rude cu anticorpi

  ANA pozitivi, dintre care 15 rude cu anticorpi ANA cu titru 1:80, 11 rude cu titru 1:160 și 7 rude

  cu titru 1:320. Nicio rudă nu prezenta niciun semn clinic de lupus eritematos sistemic sau vreo

  altă boală autoimună reumatică.

  Prezența anticorpilor ANA la rudelor pacienților cu LES

  Sursa: Contribuție autor

  3

  98

  11 0

  Între 1 și 10

  >10

  79

  15

  11

  7

  ANA negativi

  ANA poz 1:80

  ANA poz 1:160

  ANA poz 1:320

 • 15

  Dintre rudele pacienților cu anticorpi ANA în titru 1:160, 6 dintre aceștia aveau în familie

  rude cu LES cu manifestari cardiace și neurologice, iar unul avea mama cu afectare

  neuropsihiatrică. 5 rude cu anticorpi ANA în titru de 1:160 aveau în familie pacienți cu LES cu

  afectare renală. O valoare semificativ statistică o reprezintă faptul că pacienții cu anticorpi anti

  ADNdc pozitivi se corelează cu anticorpii ANA negativi la rudele de gradul unul (rS=-0.254,

  p=0.007).

  Rudele depistate cu titru crescut de anticorpi ANA (1:320) s-au corelat cu lupicii care

  aveau activitate înaltă de boală cu scor SELENA-SLEDAI >10 (p = 0.041).

  Datele statistice demografice și clinice de bază sunt prezentate în tabelul de mai jos

  (N=112).

  Variabile Valoarea medie ± deviația standard (minim;

  maxim) sau număr procentual (%)

  Demografice

  characteristics

  Vârsta (ani) 47.3 ± 11.9 (23; 71)

  Feminin 86 (76.8 %)

  Mediul habitual

  Rural 53 (47.3 %)

  Urban 59 (52.7 %)

  Caracteristici clinice

  Manifestări de organ

  Cutanate 96 (85.7 %)

  Musculoskeletale 93 (83.0 %)

  Hematologice 96 (85.7 %)

  Imunologice 112 (100 %)

  Renale 42 (37.5 %)

  Cardiace 25 (22.3 %)

  Neurologice 6 (5.4 %)

  Psihiatrice 3 (2.6 %)

  Serozitice

  25 (22.3 %)

  Pulmonare 2 (1.7 %)

  Debut (ani) 5.5 ± 2.7 (1; 12)

  Scor SELENA 6.1 ± 3.0 (0; 16)

  Tratament

  Hidroxiclorochină 67 (59.8 %)

  Metotrexat

  CFM

  AZA

  8 (7.1 %)

  Ciclofosfamidă 21 (18.7 %)

 • 16

  Azatioprină 11 (9.8 %)

  Corticoterapie 76 (67.9 %)

  Doză

  Mică 49 (43.8 %)

  Medie 19 (17.0 %)

  Mare 8 (7.1 %)

  Autoimunitate

  ANA

  iantibodies

  110 (98.2 %)

  ADNdc 75 (67.0 %)

  Anti Sm 13 (11.6 %)

  Anti-Ro 43 (38.3 %)

  Anti-La 21 (18.7 %)

  Rude gradul I

  Mamă 66 (58.9 %)

  Fiică 39 (34.8 %)

  Fiu 7 (6.3 %)

  ANA pozitivi

  antibodies

  33 (29.5 %)

  Titru

  1:80 15 (13.3 %)

  1:160 11 (9.8 %)

  1:320 7 (6.3 %)

  Sursa: Contribuție autor

  Ultimul studiu a avut ca obiectivul principal determinarea utilității biomarkerilor în

  precizarea riscului de apariție a PR la 117 rude ale pacienților cu PR și corelarea acestor rezultate

  cu activitatea bolii, durata bolii și alte caracteristici ale pacienților cu PR.

  Date demografice și caracteristicile bolii la pacienții cu PR

  Variabile Valoarea medie ± deviația standard (minim;

  maxim) sau număr procentual (%)

  Vârsta (ani) 59 ± 13.6 (35; 81)

  Sex feminin 81 (69 %)

  Mediul habitual

  Rural 63 (53.8 %)

  Urban 54 (46.1 %)

  Durata bolii (ani)

  11±5.8

  Expunerea la fumat

  53 (45.2%)

  Clasa funcțională Steinbrocker

  Clasa I 4 (3,4%)

  Clasa II 80 (68.3%)

 • 17

  Clasa III

  24 (20.5%)

  Clasa IV 9 (7.6%)

  DAS28 (valoarea medie) 3.3±0.8

  HAQ (valoarea medie) 1.12 ±0.41

  Manifestări extraarticulare

  Cutanate

  No

  17 (14.5 %)

  Noduli reum 11 (9.4%)

  Sjogren secundar 26 22.2%)

  Cardiace 16 (13.6 %)

  Pulmonare 15 (12.8 %)

  Tratament

  Metotrexat 63 (53.8%)

  Leflunomid

  CFM

  AZA

  15 (12.8%)

  Sulfasalazină 10 (8.5%)

  Ciclofosfamidă 11 (9.4%)

  Azatioprină 23 (19.6%)

  Terapie biologică 48 (41%)

  Corticoterapie 46 (39.3%)

  Sursa: Contribuție autor

  Așa cum reiese din tabelul prezentat mai sus, valoarea medie a scorului de activitate al

  bolii, DAS 28, în cadrul lotului de pacienți cu PR a fost de 3.3±0.8, iar valoarea medie a scorului

  HAQ a fost de 1.12 ±0.41.

  Valoarea medie a DAS 28 și valoarea medie a HAQ în cadrul lotului de pacienți cu PR

  Sursa: Contribuție autor

  În cadrul lotului de pacienți cu PR, s-a observat că scorul HAQ tinde să crească odată cu

  durata bolii, însă fără semnificație statistică (p=0,0935). Totuși, există o corelație direct

 • 18

  proporțională între HAQ și vârsta pacienților (r=0.2, p=0.02). Astfel, putem afirma că pacienții

  cu cât sunt mai vârstnici, cu atât au o scădere a funcționalității articulare și a calității vieții.

  Sursa: Contribuție autor

  Identificarea profilului imunologic al pacientului reprezintă o etapă deosebit de

  importantă atât pentru diagnostic, cât și pentru identificarea subiecților cu risc înalt de apariție a

  PR, dar și pentru caracterizarea anumitor subgrupuri cu particularități evolutive diferite.

  Beneficiul diagnostic al determinării profilului optim de anticorpi, cost-eficient, a constituit

  obiectul a numeroase studii, cu rezultate uneori divergente, consecutiv designului diferit, al

  arealului geografic și, implicit, a influenței genetice, ca și a vârstei pacienților și duratei medii a

  simptomatologiei.

  117 rude de gardul unu și doi ale pacienților cu PR au fost testate cu ajutorul unei probe

  sanguine unice, determinându-se astfel factorul reumatoid prin metoda imunoturbidimetrie şi

  anticorpii anti CCP folosind tehnica ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). Valorile

  cut-off au fost stabilite de laborator conform prospectului kitului de reactiv.

  Vârsta medie a rudelor a fost 43.2 ani, gradul unu de rudenie fiind în procent de 70.9%.

  Ele au fost împărțite în 4 subgrupuri de vârstă, astfel: 47 de rude (40.1%) aveau vârsta cuprinsă

  între 18 și 40 de ani, urmați îndeaproape de rudele cu vârsta între 41 și 65 de ani (37.6%). 19

  rude au avut vârsta peste 66 ani. Au fost și 7 minori, iar pentru prelevarea probelor sanguine ale

  acestora, părinții și-au dat acordul prin semnarea unui consimțământ informat.

  30 40 50 60 70 80 90

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1,0

  1,2

  1,4

  1,6

  1,8

  Varsta

  HA

  Q

 • 19

  Sursa: Contribuție autor

  56 au fost mostre de la fiice, 16 de la fii, 15 de la frați, 10 de la părinți și 20 mostre de la

  surori.

  Analiza profilului imunologic la rudele pacienților cu PR a identificat un procent de

  pozitivitate de 7.69% (9) pentru ac anti-CCP. Multiple studii au evaluat rolul și sensibilitatea

  diagnostică a ac anti-CCP, folosind teste care determină atât ac anti-CCP1, cât și anti-CCP2.

  Primul care a raportat utilitatea ac anti-CCP în PR a fost Schelleken în 1988 (Schellekens, de

  Jong, van den Hoogen, van de Putte, & van Venrooij, 1998) demonstrând o specificitate a

  acestora de până la 98%.

  Factorul reumatoid, o familie de imunoglobuline cu diferite izotipuri și care constituie

  criteriu de diagnostic și marker prognostic la pacienții cu PR, sunt decelați la aproximativ 60-

  80% din cazurile cu evoluție îndelungată, și doar la aproximativ 50% dintre cazurile precoce. De

  asemenea ei se pot găsi într-un procent de 5% și la indivizii sănătoși (Newkirk, 2002). Datele

  noastre au identificat un procent de 42.7% rude (50) cu seropozitivitate. Din cele 50 de rude care

  au înregistrat valori pozitive ale FR, la 5 (10%) am identificat pozitivitatea concomitentă a ac

  anti-CCP.

  7

  47 44

  19

  0

  20

  40

  60

  66 ani

  Distribuția pe grupe de vârstă a rudelor

  117 rude

  50 FR + 67 FR -

  117 rude

  9 CCP + 108 CCP -

 • 20

  Coroborând datele clinice cu cele imunologice, 8 (6.8%) rude au fost diagnosticate cu

  PR, dintre care 6 cu PR seropozitivă și 2 rude cu PR seronegativă.

  Există o corelație semnificativ statistică între fiicele cu FR crescut, dar care nu este de

  peste 3 ori valoarea normală cu un HAQ mai mare la pacienții cu PR decât pacienții care au fiice

  cu factor reumatoid negativ (1,37 vs 1.15, p=0.0067). Pacienții cu fiice cu FR de peste 3 ori

  valoarea normală au cel mai mare scor HAQ de 1,4.

  Pacienții cu surori ce au factor reumatoid crescut, dar care nu este de peste 3 ori

  valoarea normală au un HAQ mai mare decât pacienții care au surori cu factor reumatoid negativ

  (1,03 vs 0,6, p< 0,0001).

  U n p a ire d t te s t d a ta

  H A Q

  Fa

  cto

  r r

  eu

  ma

  toid

  0 .0 0 .5 1 .0 1 .5

  S o r a - F R = 0

  S o r a -F R < 3 x VN

  S o r a -F R > 3 x VN

  Sursa: Contribuție autor

  Fiii cu ac anti CCP peste de 3 ori valoarea normal se corelează cu o activitate crescută a

  bolii la pacienții cu PR, corelație semnificativ statistică (p=0.0009, interval de încredere 95%

  0.7076 – 2.065).

  U n p a ire d t te s t d a ta

  D A S 2 8

  0 2 4 6

  F iu C C P = 0

  F iu C C P > 3

 • 21

  Sursa: Contribuție autor

  Riscul relativ și corelațiile dintre fiicele cu ac anti CCP pozitivi și celelalte

  manifestări extraarticulare ale pacienților cu PR le regăsim în tabelul de mai jos.

  Afectare

  extraarticulară

  pacienți cu PR

  Fiice ac

  anti CCP +

  (n)

  Fiice ac

  anti CCP –

  (n)

  Risc

  relativ

  Valoarea

  P

  IÎ 95%

  Cardiacă 2 44 6,900 0,0351 1,320-36,06

  Pulmonară 1 46 20,89 0,0016 2,629-166,0

  Cutanată 2 45 7,833 0,0254 1,517-40,44

  Noduli

  reumatoizi

  2 47 10,50 0,0112 2,110-52,26

  Sjogren 1 41 12,00 0,0115 1,460-98,65

  Sursa: Contribuție autor

  Există o asociere moderată între fumat și prezența factorului reumatoid la rudele

  pacienților din lotul de studiu (k=0.57). S-a evidențiat pozitivarea FR la 38 de rude fumătoare.

  Totuși, fumatul nu influențează deloc valoarea ac anti CCP.

  Sursa: Contribuție autor

  55

  12 12

  38

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  FR- FR+

  Rudele pacienților cu PR

  nefumători fumători50

  52

  54

  56

  58

  60

  62

  Fumători, CCP + Nefumători, CCP +

  55

  62

 • 22

  Concluzii

  Lucrarea de față demonstrează faptul că pacienții cu boli autoimune reumatismale au de

  multe ori rude în familie rude cu aceeași boală autoimună reumatismală sau cu o altă

  boală autoimună.

  Rudele de gradul unu au fost cele mai afectate. PR, LES și SA au fost cele mai frecvente

  boli autoimune reumatismale la care s-au constatat frecvent rude cu boli autoimune

  reumatismale.

  Din lotul cu 225 pacienți cu LES, s-au identificat 72 de pacienți cu LES care aveau rude

  cu boli autoimune, dintre care 20 cu LES.

  Pacienții cu LES au risc de 1.33 ori mai mare de a avea rude în familie cu boli autoimune

  față de indivizii sănătoși și 2 ori mai mare de a avea rude în familie cu LES față de

  indivizii sănătoși.

  33 de rude complet asimptomatice din 112 rude ale pacienților cu LES au fost pozitive

  pentru ac ANA.

  S-a efectuat un screening la rudele pacienților cu diagnostic veridic de PR seropozitivă

  care erau în mare parte asimptomatici. Datele noastre din al patrulea studiu au identificat

  un procent de 42.7% rude (50) cu FR pozitiv. Din cele 50 de rude care au înregistrat

  valori pozitive ale FR, la 5 (10%) am identificat pozitivitatea simultană a ac anti-CCP.

  În urma testării imunologice la rudele pacienților cu PR, coroborând datele clinice cu

  cele paraclinice și efectuând investigații suplimentare la pacienții cu semne clinice, am

  stabilit diagnosticul de poliartrită reumatoidă la 8 rude, procent de 6.8% deloc de

  neglijat, care poate fi un semnal de alarmă în ceea ce privește posibilitatea omiterii

  acestor diagnostice.

  Un diagnostic precis și precoce este esențial, mai ales că în PR există o fereastră de

  oportunitate pentru inițierea tratamentului cu scopul de a încetini evoluția bolii și de a

  preveni deteriorarea articulară.

  Toate rezultatele obținute din cele 4 studii distincte oferă un impact clinic asupra lucrării.

  Este necesar ca bolnavii și rudele cu risc de a dezvolta o boală autoimună reumatismală

  să fie sfătuiţi în ceea ce priveşte natura şi prognosticul afecţiunilor autoimune în general,

  dar şi în ceea ce priveşte riscul de recidivă şi căile prin care acest riscul poate fi diminuat

 • 23

  Bibliografie selectivă

  Aletaha, D., Neogi, T., Silman, A. J., Funovits, J., Felson, D. T., Bingham, C. O., … Hawker, G.

  (2010a). 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: An American College of

  Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis &

  Rheumatism, 62(9), 2569–2581. https://doi.org/10.1002/art.27584

  Gladman, D. D., Ibañez, D., & Urowitz, M. B. (2002). Systemic lupus erythematosus disease

  activity index 2000. The Journal of Rheumatology, 29(2), 288–291. Retrieved from

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11838846

  Lundberg, I. E., Tjärnlund, A., Bottai, M., Werth, V. P., Pilkington, C., Visser, M. de, … Rider,

  L. G. (2017). 2017 European League Against Rheumatism/American College of

  Rheumatology classification criteria for adult and juvenile idiopathic inflammatory

  myopathies and their major subgroups. Annals of the Rheumatic Diseases, 76(12), 1955–

  1964. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2017-211468

  Matthews, A. G., Finkelstein, D. M., & Betensky, R. A. (2008). Analysis of familial aggregation

  studies with complex ascertainment schemes. Statistics in Medicine, 27(24), 5076–5092.

  https://doi.org/10.1002/sim.3327

  Newkirk, M. M. (2002). Rheumatoid factors: host resistance or autoimmunity? Clinical

  Immunology (Orlando, Fla.), 104(1), 1–13. Retrieved from

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12139942

  Petri, M., Orbai, A.-M., Alarcón, G. S., Gordon, C., Merrill, J. T., Fortin, P. R., … Magder, L. S.

  (2012). Derivation and validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics

  classification criteria for systemic lupus erythematosus. Arthritis & Rheumatism, 64(8),

  2677–2686. https://doi.org/10.1002/art.34473

  Schellekens, G. A., de Jong, B. A., van den Hoogen, F. H., van de Putte, L. B., & van Venrooij,

  W. J. (1998). Citrulline is an essential constituent of antigenic determinants recognized by

  rheumatoid arthritis-specific autoantibodies. The Journal of Clinical Investigation, 101(1),

  273–281. https://doi.org/10.1172/JCI1316

  Taylor, W., Gladman, D., Helliwell, P., Marchesoni, A., Mease, P., Mielants, H., & CASPAR

  Study Group. (2006). Classification criteria for psoriatic arthritis: Development of new

  criteria from a large international study. Arthritis & Rheumatism, 54(8), 2665–2673.

 • 24

  https://doi.org/10.1002/art.21972

  Tosteson, T. D., Rosner, B., & Redline, S. (1991). Logistic regression for clustered binary data in

  proband studies with application to familial aggregation of sleep disorders. Biometrics,

  47(4), 1257–1265. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1786318

  van den Hoogen, F., Khanna, D., Fransen, J., Johnson, S. R., Baron, M., Tyndall, A., … Pope, J.

  E. (2013). 2013 classification criteria for systemic sclerosis: an American college of

  rheumatology/European league against rheumatism collaborative initiative. Annals of the

  Rheumatic Diseases, 72(11), 1747–1755. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2013-

  204424

  van der Linden, S., Valkenburg, H. A., & Cats, A. (1984). Evaluation of diagnostic criteria for

  ankylosing spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria. Arthritis and

  Rheumatism, 27(4), 361–368. Retrieved from

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6231933

  Wells, G., Becker, J.-C., Teng, J., Dougados, M., Schiff, M., Smolen, J., … van Riel, P. L. C. M.

  (2009). Validation of the 28-joint Disease Activity Score (DAS28) and European League

  Against Rheumatism response criteria based on C-reactive protein against disease

  progression in patients with rheumatoid arthritis, and comparison with the DAS28 based on

  erythrocyte sedimentation rate. Annals of the Rheumatic Diseases, 68(6), 954–960.

  https://doi.org/10.1136/ard.2007.084459