asic, simon - ljekovito bilje

of 123 /123

Author: fjaka22

Post on 17-Jan-2016

442 views

Category:

Documents


80 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ljekovito bilje - Simon Ašič

TRANSCRIPT

Page 1: Asic, Simon - Ljekovito Bilje
Page 2: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

セ@ SIMON ASIC

UEKOVJ[TO BIUE

1

PRIRUCNIK ZA saupuanje@

UEKOVITOGA BIUA

11

RECEPTI

Dusevic & イウッカョゥォ@ d.o.o .

Rijeka 1999.

Page 3: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

fdekovito @ 7 Kazalo

Kazalo

Predgovor hrvatskom izdanju ......................................................................... ..... 5

1. Prirucnik za sakupljanje ljekovitoga bilja

Predgovor prvom izdanju ................................................................................... 17

Upute za citanje ................................................................................................ 19

Angelika .. .... ...................... ..... .................. ......... ................................................. 21 Anis ................................................................................................................... 21

Arnika ............................................................................................... ....... .......... 22 Articoka ............................................................................................................. 23

Bazga, crna ............................................................ ............... .......... .. ........ ... .. .... 24

Bedrenika, velika ................................................................... .. ..... .............. ....... 25

Bla.Zenak ............................................................................................................ 25

@ .................................................................................................................... 26

Bor, bijeli ........................................................................................................... 27 Borovica ........ .............................................................. ...... .. .... ..... ...................... 28 Borovnica, obicna .............................................................................................. 29

Bosiljak ............................. :-: ............................................................................... 30

Breza ............................................................................................................... .. 30

Brocika, prava ............ ..................................................... .. ...... .. .............. .. ........ 31

Brsljan ..... ........ .. ...... ........................................ .. .............. .................................. 32

Brusnica ... ............... ........... .............................. ......... ............................ .. .......... 33

Bujad .............................. ................ ............ ....................... .. ....... ..... .... ...... ........ 33

Celer ............................................................................. : ........................ .... ........ 34 Cikla .................................................................................................................. 35 Crnjusa .............................................................................................................. 36

Crvotocina ....... ..................... ................ .......... ........................... ...... ... .......... ..... 36

Cakalj ... ...... ......... ............... ..... .............. ......... ..................... ........................... ... 37

Cestoslavica, ljekovita ........................................................................................ 38

Cicak ................................................................................................................. 39

Cistac ................................................................................................................. 40 Cubar ............. ....... .. .................... ... ............... ... ... ............. .. .............. .... ........... .. 40 Cuvarkuca· . .................. ..... ................................................................. ................ 41

Divizma ............................................................. .. .............. ................................ . 42

Dobricica ........................................................................................................... 42

Dubacac ............................................................................................................. 43

Dunja ................................................................................................................. 44

Dvornik .............................................................................................................. 44

eウエ。ァッョ@ ............................................................................................................ 45

Gavez ... ............ .................. .......... .. ........ .... .. .... ..... .... ..... ................ .... ................ 46 Glog, crveni .... .. ... ................. .......... ......... ... ................. ............. .................... ..... 47 Gorusica. crna .. ............... ............. ........................ ............. .. . .. . ..... .................. ... 48

Grah, obicni .................... ................................................. ..... ....... ...................... 49

Hmelj ................................................................................................................. 50

Hrast, luznjak ...................................................................... .... .. ............ .... ........ 50

Hren, ljuti .......................................................................................................... 51 Idirot .................................................................................................................. 52

Imela .................................................................................................................. 53

Jagoda, sumska .................................................. .... ........................... ........ ........ 54

@ agorcevina ........................................................................................................ 55

Jasen, gorski ................................................. : ................................................... 55

Jecam, dvoredni ................................................................................................ 56

Kadulja ............................ ... .................. ..................................... ....... ...... ........ ... 57

Kamilica ............................................................................................................. 58

Page 4: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

I.Jekovito @ 8 Kazalo

Kelj ....... ..... .... .... ....... ............................. ........ .... ...... .. ... ..... ...... .. ...... ............ ...... 59

Kesten , divlj i .............. .. ..... ........... .. .... ............ ... .. ....... .. .. .. ....... .................... .. ..... 59

ゥ」ゥ」。@ ... .. .. ... ..... ..... .. ... .. .... . ... .... .... ............ ... ....... ............................ ................ .... 60

ゥュ@ .......... ................................. ...... ........ ... ........................................ .... .......... .. 6 1

Kokotac ......... ..... ...... ....... ............................ .. ... ..... ...... ....................................... 62

Konopljusa ................ ....... . ......... .. ........ ...................................................... ........ 62

Kopriva ........ ...................... ..... ... .... .... ........................ .. ........ .. ... .... ......... ... .... ..... 63

Kopriva. mrtva ....................... ..... ............... ... ....... ... .................. .. .... ................. .. 64

Koromac ......................... .... ..... ... ......... ........ .... ...... ........ .. ......... .. ...... ...... ........... 64 • イォ 。カゥ ョ 。@ ....... ......... ..... ................ ... ...... .......................... .. .. .... .... ... .. .............. ..... 65

イオュ ーゥイ@ ... ...................... ....... ..... . ........... .. ... ............... .. .. ....... ..... .. ............... ....... 66 Kukuru z .............. ........... .... .... ..... ..... ... .................. .......... .......... .. ................... .... 67

Ku pina ................... .. .. ..... .................... .. ........................... .... ... ...... .. .. ................. 67

Ku pu s ..... .. .... ... ....... ...... .. ... .. ............... ... ... ........................... .. .... .... .... ..... ........... 68

Lan ..... ... ....... .. .... .... .. ............ ... ................. .... ... .. ... .... .. .......... .......... ... . .. ..... .. ... .. . 69

Lavanda ................. .... ......... ........ ................. .. .................. ........ .. .. ... ................... 70

Lazarkinj a, mirisna ...... .. .... ... .. ............. .. ................ ... ........ .. ....... ........ ................ 71

Lijesk a ........... ........ ... ..... .. ... ........... ........ ............ ...... ........ .. ... .. ..... .......... ............ 72

Lipa .... ............. .... ....... ................ ...................... ................... ...... ... ... ...... ...... ... .... 72

Lisaj, islandski .. ............................ ................................................. ... .. ... .. .......... 73

Lopuh ........ ... .................... ................... ......................... ......... ............................ 74

Lovor ....................... .... ....... ........................................................ ... .. ................... 7 5

Luk, bijeli ............................. ............................................................. ... ............. 75

Luk, crveni ............. ............................................ ....................... ....... ................. 76

Lu k, d ivlji ............................ ............................. ...................... ........................ ... 7 7

Luk, morski ........................ .................... .. ....................... ...... ........ .. .................. 78

Ljublca, mirisn a .............. .................... ....................... .... ....................... . ..... .. ..... 79

Lj upcac, ljekoviti .......... ........................ ............ .. ....... .... ....... ............. ...... ........... 80

Macuh ica, divlja ....... ... .. ..... .. .. .... ..... .............. ..... .... .... ... ...... ....... .. ..................... 80

Majcina dusica ................. ........ ................ .... ........ ..... ................................. ....... 81

Malina ....... ...................................... .. ..... ... ....... .. ... .... .. .... . .................... .......... .. .. 82

Marulja ........................ . ... ........ ..... ...... ................. ...... ... ... .. ... ..... .. .............. .. ...... 82

Mas!acak ................ ............................... ..... .. .. ... ..... ... . ... ... ... ... .... .. .. .. ..... ... ...... .. .. 83

Maslina ..................... ............................ ..... .... .... .. ..... .. ......... ...... ... . .. ...... .. .. .... .... 84

Ma ticnj ak .... ........ ...... ... ... .... ..... ..... .. ... ...... .. ........ .. .............. ............. .. . .. ........... ... 85

Mazuran ...... ...... ... ....... ..... ... .......... ...... .................................. .. ...... ... .............. ... 8 5

Med'1etka .................. ............ . ....... ..... .. .............. . ................ ......... ... ..... ............. 8 6

Metvica, pa pren a .............. .... ............... ......... ..... ..... ... ..... ...... ... ..... ... ... ... .... . .... .. . 87

Misjakinja ......... ..... .. ... ......... .......... .. ..... .......... .......... ..... .... .... .. .. ................... .. ... 87

Mravin ac ............ ..... ................. .... ....... ... ...... ............... ..... .. ........ ........................ 88

Mrkva ............................... .... .. .. ... .... ... .. .................................... .. .................... ... 89

Neven , pravi ........... ...... .. .... ..... ....... .. ... ... .. ......... .. ....... .. .... ... ..... .......... .. ........ ...... 89

Ocanica ............. .... .. ..... .... ... ... ........ .... ...... ..... ..... .... ... .... ....... ...... ........ .. .............. 90 Odo!jen .. ........................ ... ... .. .. ..... ........................ ........ .. .. ............. .......... .. . ....... 91

Oman, veliki ......................... ... .. ...... ............................ .. ....... ....... ... ......... .......... 92

Orah ...... ... .. ....... . ............................... .. ..... ... .. ........ ....... ........ .. ....... ... ................. 93

Oslad ....... ........ ....... ... ................... .. . .. ... ....... ... ..... ..... ...... ... ... ...... ............ ........... 94

Os ljebad .......... ... .... ..... .. .. ..................... ......... ..... ... .. ...... ..... ... .. ......... ............. ..... 94

Papra t , muska ........... .. ............... .. ........ .. ..... ...... .... ... ............................ ...... ....... 9 5 Pastirska iglica ..... . ............. .... ..... ........... ......... .. ......... .... .. ... .. .... ......... .......... . .. .. 96 Pelin . divlji . ..... .. .................. .... ......... .. ... .... .. ... ..... ..... .... .......... .... .......... ... ........ ... 96

Pelin . pravi ........ .......... ... ....... ............... .. ................... ..... ... ........................... .... . 97

Persin .... .... ..... ... .......... ....... ... ...................................... ............ .... .... ............ .. ... . 98

Pe toprsta , uspravna ........ .. ....... ...................... ........... ..... .... ................ .. .. .. .......... 99

Pirika ..... .... .... ......... .. ....... .... .. .. ....... .. ...... ............ ............ ... ...... ........................ 100

Page 5: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

・ォッカゥエッ@ bi!je 9 Kazalo

Piskavica .. ... .... ..... ..... . .. ...... .. .... .. . ... .............. ...... .............. ... . ... ..... .. .............. .... 101

Plucnjak .. ..... .... ................ .. ............. ....... ....... ..... ......... ........ .... .. ... ........ ... .... ..... 101

Pljuskavica ....... . ...... ... ......... .. ..... .......... ... .. ... ..... ........... .... .. . ... .. .... ...... .... .......... 102

Podbijel .... ...... ... ....... .. ............. .... .. .. .... .. .... ... .. .. ......... .... ... ... .. .. ..... ...... ... . ... ....... 103

Povrtnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Preslica. poljska ............. .. ... .. ... ...... .. .... ... .. . ....... .. ............ ... .... ........ .... ... .. ... ...... 105

Rabarbara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Ranjenik, pravi ..... .. ... .... ....... ... .. . ...... ..... .. .. .. .... ......... .... ........ ... ... ...... ............... 106

Ribiz, crni .... ... .... ........ ......... .. . ...... ... ........ ..... .. .............. ... ..... .. ... ... ... ...... .. ........ 1 07

Rosopas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 08

Rusomaca ...... ... ...... ..... ... ... ... .. . .. .. .. .... .. ........ ......................... .... .... ........ .. ... ... .. . 109

Rutvica .. .......... .... .... ... ..... .. .. .. .. ...... ... ... ..... ..... .............. ....... ...... .. . ...... : ... ....... . .. 110

Ruza , pasja ....... .. ..... ...... .. .. ........ ....... ..... .. .. .. ..... ... .. ........ .. .... ..... .. ......... ...... .. . ... 111

Ruza, vrtna ..... ... ....... ....... .. ................ .. ... ...................... ........ ... ..... ... .. .. ....... ... .. 112

Ruzmarin . ... ... .. ... .. .. ... .... . ... ....... ... . .... .. ... .. ....... .. ..................... .. ........... ......... .... 113

Sapunika .... ..... ........ .... ... .... .... .... .. ..... ................ ............... ... ............. .. .... ...... ... 114

Siristara ....... .. .... ......... . ..... .. ... .. .. .............. .. .... ... .. ....... .... ...... ... .... ........... .. ..... ... 114

Sljez, bijeli ..... ... ... .... ........ . .. .......... .................. ...... .... ...... ... ... .. ..... .. ................. . 115

Sljez, crni .. ...... .. ... ... .. ...... ..... .. .... ...... ...... .......... ... ....... .. ............ .... ... ..... .. ... .. .. . .. 1 16

Smreka .. .. ..... .... .... .... .... _.... ..... ........... ... ........... ... .. .......... ....... ... ... .... .. ....... ...... .. 117

Sporis , obicni .. .. ...... ... ..... .... .... .. ... .. ..... .... ... ..... ... .... .... .. ..... ....... ....... .. .. .. .. ... .. .... 118

Steza ................ .. . ...... ... ............. ... .. .. ....... .... ... . .. . ... ... ..... .... ....... .. .. ........ .... .. .... . . 119

Stolisnik. ....... ... .. ....... ... .... ..... .. .... .. ...... .... .... .. ...... . ......... ....... .. .. ..... ..... .. ... .. .... . .. 120

Suncokret ............................. .. ..................... ... ... .. .... ........ .... .... ... .. ... .. .... ..... ..... 121

セセセセ[ZZ ZZZ Z ZZZZZZZZZ ZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ Z Z ZZZ Z Z ZZ Z Z ZZ ZZ ZZZZZZZZ Z Z Z Z Z Z Z ZZ Z ZZZ ZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZ ZZ Z ZZ Z ZZZ ZZZZZZ Z ZZ Z ZZZZ Z Z@ セ@ ;; Timijan .. .. . ...... .. .. .. ... .... .. .... ........ ... ...... ... ....... .... ..... ..... ... .... ........ ........ ... ... ... .... . 123

Tratincica .... ............. ...... .. ...... , ........ ... ....... .................... .. ......................... .... .. .. 124

Trnina .. .... .................. ................ .... ........ ..... .... . ........... ................. . ...... .... .. ....... 124

Trputac, uskolisni ... ... .. .. .. .... ...... ..... ........... .... ......... ................ ... .. ...... .... .......... 125

Trputac. veliki .... .... ... . ..... .... .... .... ... ... ... .. .... ..... .... ... . ... ...... .... .. ...... . ....... ............ 126

Turica ..... ....... ........ ... .... ..... ......... ..... ... .... .. .. ... ...... ..... ... ..... .. ...... .. ... ... .. .... .. .... ... 127

Vodopija . .. .. ........... .... ......... .. ....... ... ... ..... ................ ............ ....... ... ... .... ... . ...... ... 127

Vrba. bljela ... .... .. .... ............. ............. .... ..... .. ........ ... .......... ... ....... .. ... . .......... .... . 128

Vrbolika. sitnocvjetna ... .... .. ...... .......... ... .. ... .. .. ... ............................... ..... .. .. .... .. 129

Vrkuta .. . .. ... .. .. ... ... ....... ... .... .. .. ....... ....... ......... ... .. ............ ..... .. .......... .. .... .. ..... ... 130

Zdravcica ...... ........ ...... ..... ... ....... ..... .. ...... .. ......... .. ..... .... ... ...... ... .. ...... ........... .... 131

Zecji trn .. .... .. .... ... .. .. ... ............. ..... .... ....... .. ......... ...... .. .......... ... .... .. .. ... .... ... ...... 132

Zimzelen ..... .... ... ........ ...... ...... ... ..... ... ........ .... .... ... ...... .. ...... ... ...... . ..... ... ... ......... 133

Zlatnica . .... .. ...... .... .. ...... ................. ..... ........ ... . ... ....... ..... .. .. .. ..... .. ... .... ... ..... ...... 134

Zob .. ..... . .. . .... .... .. .. ... .... ... .. .. .... ............... .... .. ... ... .... ... .... . .. . .. .... ..... . ........ .. ... .. .... 134

Zeravac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Zutika, trpka ..... .. ... ... .... ..... .. .......... .... ............ ... ...... ... .. ....... ....... .. ...... ... ..... ..... 136

N@ Recepti

ョェゥコゥ@ kao popudblna .. . .......... . .... .. ..... ........ .. ...... ... ..... .. .. ..... .. ......... . ........ ......... 139

Upute za citanje ....... ... ...... .... .. ... ... .... . .... ... ....... ... ....... .... .. ................. ...... .... .... 139

@ upute .... ........ ....... .. ........... .......... .. ............. .. ... .... ... ... .. .. ..... ...... ..... .. ........ 141

Afte ... ...... .... ... .... ... ... .. ................ .. .. .... ........................ .. .. .. ....... .. ........ ............. .. 152

Akne ....... ........... . .. ...... ..... ............ ................ ...... ... ......... .... .. .. .. ....... .. ........ ....... 152

ergija ... ... .......... .... ... .... .. .......... ........ .... . ...... ..... .. .. ..... .. .... .. ..... .. .... .. ..... .... ... . . 154

.. - oholizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ;:14

Page 6: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

IJekovito @ 10 Kaza[o

Amputacija ................. ....... .. ................ .... .................... .. ... ............................... 155

Angina .................................................................................. ....... .................... 155

Angina pectoris ...................................... ............ ....... .... ....... ... ... ... ..... ........ ... ... 157

Apetit (tek) .............. ...... ...... ............................. .. .............. .. ...... ....... .... .... .. ....... 159

Aritrnija (porernecaji srcanoga ritrna) .......... .... .... ................ . ... ...... .. ........... ...... 160

Arterioskleroza (ovapnjenje zila) .................................... . ..... ..... ................... .... 161

Artritis (upala zglobova) ............. ..... ....... .. ........................... ... .... .... .................. 163

Astrna ...... . ........ ........... ... .......... ...... ................................................................. 164

Avitarninoze ....................... ..... ........................................ .. ...... ..... ........ , ........... 168

Bijelo pranje ......... .... ....................................................................................... 168

Bljedilo . ............ ...................... ........ ......... ........ .............. .... ........ .. .......... ........... 169

Bolovi ................................ ........ ...... ................ ........................................... ...... 170

Bradavice . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . 1 71

Bronhitis ........................ ... ........................................................................ ....... 172

Bubrezi . .... ........................................ ......... ...... .. .......... ...... ........... .. ........ . ........ 175

Celulit .. ......................... ........... ........ ............ .................................................... 183

Cirkulacija krvi ........................................................... .................... ................. 183

Ciroza jetre .................. ..... .. ... .. ....................... ..... ............ .. .......................... .... 184

Crijeva .................................... .. .................... .............. ................................... .. 185

ァセ・・セゥNZN@ セMセセセ@ .. HセセMセMセセセセI@ .. :::::::::::: ::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: セ@ セセ@Dekubltus (zalezaj) ........................................................... ... ............................ 192

Depresija ........... ... .... ... .......................... ......... ............... ........ ..... ............. ... ...... 193

Desni ....................................................... ...................................... ....... ........ ... 194

Difterija ....... .. ............................................................ ............. .......................... 195

Divlje rneso .............................................................. .' ....... ................................ 196

Dizenterija (srdoboja) ....................................................................................... 196

Djecje gliste, bljele gliste ................................................................................. 197

D1akavost ............... .. .............................. .. ............. ... ................. ..... .. ................ 197

Dojenje .......................................................... ..... ............ .... ....... .... ................... 197

Dojke ............... : .... ............. ... ......................................... ..... ...................... ..... .. 198

Ekcerni .... ; .. ........................ ...... ......... ......... .... .................................................. 198

Epilepsija (padavica) ........................................... .. ............................. .. .... ........ 201

Flegrnona ......................................................................................... ................ 203

Gangrena (vucac) ...... .... ............... .... .. ......... ...... ....... .......... ...... .. .. ... ................. 203

Giht (ulozi, podagra) ....................................... ..... .... ........ ....... ....... .. ................ 204

Glas, glasnice ................ .. ..... ........................... ... .. .. ..... ... ................................. 205

Glava - glavobolja ....................................... ............................ ......... .. ..... .. . .... 207

Gliste ...... .. ............................................................................................... ... ..... 209

Gljivicna upala ................................................................... .................. ............ 21 @

Gnojenje ............... .................................................................. ... ...................... 211

Gojaznost (pretjerana, bolesna 、・ャェゥョ。I@ .......................................................... 212 .

gイ・カゥ@ - opcenito ............ ............ ..... ................................................... , ........... 213

Gripa ................................ ............................................................ ................ ... 214

Grlo - upala ................................... .. ... ....... .... ................................................ 215

Groznica ...................... .. .................. ...... ........ ...................................... ..... ... .... 217

Gusa (gusavost, strurna) ............. .. .................................................. . ... ... ..... ... .. 217

gオウエ ・イ。。@ (pankreas) ....................................................................... .. .............. 218

Halucinacije (osjetilne prijevare, privid osoba, predrneta i pojava) .................. 218

Hernofilija .................................................. ... ..................................... .. ............. 218

Hemoroidi ("zlatna zila", suljevi) ...................................................................... 219

Herpes .. ........................................................................................................... 222

ゥーッ ィッョ、イゥェ。@ ..... ..... ... ............................................................... .. ........... .... ....... 223

Histerija ......... ................................. ............ .............................. ............ .. . ........ 224

Hripavac ......... ... ................. .. ......................... ....... ........................................... 225

1 . - . - ".; - 1

- - ---Cila-- _______...__ '-- セ@ M MMMMMMMMセ MM M MMMM M

Page 7: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

ldekovito @ 11 Kazalo

h ョ ェ。 カゥ」 。@ .... .. .... ............. ........... .. .... .. ....... ...... .. ... ....... . .......... . ....... ............ ....... 225

Ihtioza Hイゥャェ 。@ koza. イゥャェ。@ ャェウォ。カッウエI@ .......... .... ................................................. 226

lscrplj enost ........ .. .... ... ..... ............ ............... .... ...... .................. ..... .................... 227

i ウ 。 ウ・ ョェ ・L@ ァ ョ@ .. ... .. .. ................. .. ........... ......... ........ ......... ........ .. ..... .......... 228

Is ij a s .. ....... ... ....... .............. .. ..... ..... ... ... .. .... ..... .. ......... ................... ...... .. .... ........ 229

Iznemoglost (malaksalost, os labj elost) ........... .... .......................... ........ ...... ..... . 230

J ajnici ............. ... ..... .. ...... ............ ..... ............ .... ....... .. ............................... ........ 231

J etra ................ .......... .... ............ .................. .. ...... ... ...... ........... ........................ 231

Jezik . ... ..... ... .. .... ...... ...... ................. ...... ......... ...... .. .. ...................... ... ....... ... . .... 235

@ .. ... .. ........... . .. ..... ... .. .. .... ............ .. ............. .. ... .... ........ ........... .......... ..... ... .... 236

Kasalj ... .. .......... . ... ... ........ .. ....................................... ...................... . ................. 237

Kila ........... .... .... ... .... .. ... .. . .... .................................... ......... .............................. . 240

Koles terol (za smanjivanje ォッャゥ ゥ ョ・@ @ krvi) .................. .. ...... .. .......................... 240

kッーイゥカョェ。。@ .... ..... ... .. .......... .............................. ........ ........... . ........... ..... .. .......... 24 1

Kosa. vlasiste .. .. ................. ... ........... .......... ...... .. ........ ....... ....... .. ........... ..... ... . .. 241

Kosti ..... .. ........ ......... .. ... ....... .... .. ................. ............... .. ............ ............ ....... .. ... 245

Koza . .. .. . .. ..... ... ... ... ... ... .. ... .... .. .. .... ... ...... ...... .... . ... ..... .... ..... .. .. ..... ... ..... ... ....... . ... 246

イ 。 ャェ・ウョゥ」。@ - bolovi - istros enost kraljesaka .............. .. ........ ... ..................... 252

イ。ウエ 。カッウ エ@ .......... .. .... ....... .......... ... .............. .... ... .... ..... ... ... . ... ... ... .. ..... ......... ...... 253

イカ@ - ーイッゥウ」。カ。ョェ・@ i ョ }@ ................... .. ................................ .......... ........... 254

イカ。イ ・ ョェ・@ .. . .... . .. . ...... ... .... .... ..... ... .. ....... ... . ... .. .. ..... ... ... .. ... ........ @ ••••• • ••••••••• • •••••••• 255

イカ。カゥ@ izmet i/ili ゥウーャェ カ 。ォ@ .. .... ....... .. .. ... @ .... . ... . ..... @ ........ .... ...... .. .. .. . @ ................ 258

イカョゥ@ tlak ... ....... ....... .. .. .. ........ . @ .. ............ . @ ........................ @ . ... . ................. .. .... . . . 258

イ @ oko ........ ........ ... .... .... ...... .. ............... @ ...... . ...... . . .. ........ . .. . ...... . .......... .. . @ •••• 262

l ・ ォ・ュゥェ 。@ ... .... .... ... ....... .... ......... 0 ... . . .. .. . ᄋᄋᄋᄋ ᄋᄋ ᄋᄋᄋ@ . ..... . .. . . . . . ...... . . .. ........ . ....... . ...... . . 263

Limfne zlijezde - ッエ・ ・ ョ ・@ Hウォイ ッヲャ ・ L@ ァォ ・ I@ ...... .. .. .. ....... ................................... 264

Lisaji ..... ... ... .. ...... ............ .... .. ...... .. ᄋᄋᄋᄋᄋ @ ....... ᄋᄋᄋ @ ...... .. . . . . ... @ . .. . ........................ 265 Listovi (misici) @ nogama - ァ イ・カゥ@ ....... . ...... .. ........... .. .... .......... .. ... .. .... .... ...... 266

lュ「。ァッ@ Hィ・ォウ・ョウウ L@ ウェ・、I@ ili krizobolja ........................ .. ........... .. . .. . ...... .... .. 267

Malarija @ @ @ @ .. @ @ .. .... .. @ . ...... @ @ @ ... ...... @ @ @ .. @ @ ... ........ .... .... @ . . .. ...... ..... . .. . ... . . . .......... .. ....... 268

Maternica . @ @ ... @ @ @ @ ..... @ @ •• @ ...... N@ @ N@ @ ......... ..... ... .. ... ... . . . .. ...... .. .... . ............ . ................. 269

Melankolija @ ... @ @ @ ..... . @ N@ @ N@ @ @ @ ••••• @ @ @ N@ @ .. . ... . @ ..... . . ..... . @ .... .. . . ...... . ........ . . @ .. .. . . ........ . ... . .. 269

Meningitis , A@ @ mozdanih ovojnica ... @ ••• N@ @ .......... N@ @ ....... . @ ......................... @ •••• 270

m ・ ョ ウエ イ。」ゥェ。@ Hュェ・ウ・ョゥ」。 L@ zenski cvijet) ..... .. ... ...... . @ .. ..... .... ...... . ...... .. .. @ .. ..... . ... 270

Metabolizam .... ........ .. ......... ......... @ ... .. ........... . .. . .... . .. ...... . ... ............. . ...... .. .... . .... 2 7 1

Migr ena .. .. ... .... .... ... . oo · ···· · ···· ··· · ·· · · · ···· · ··o·o . .. ... .. . . .... . .... .. .. o ... ... . ..... . ... .. ... . o. oo .. ... ... 271 Mij en a Hュ・ョッー。コ。 L@ klimakterij ) ...... ............... ................. .... ....... ....... ..... ....... .. 273

Mioka rditis H@ @ ウイ 。ョッァ。@ misica) NN@ ... .. . . . . ......... ... . .. ................. .. ..... . .... . ᄋᄋ ᄋ N@ 275

Misici ... .... .... .. ... ..... .. ..... 0 .... .. . .... . 0 ... @ ..... . .. . ........ . . . ............................................. 275

mェ ・ ィイ@ ...... @ . . ... N NN N@ .. N @ ...... . . ....... @ ........ @ .. @ .. @ •••• • ••••••••• @ ...... . ..... @ • • •• 278

Mokraca . ... ... .. ....... .. .. ........ ... .. . ... @ @ .. . ........ . .............. .. .............. @ @ ...... . ..... . ......... . . 284

Mokrenje @ ーッウエ・ャ ェ @ .. @ @ @ @ ... . ..... . .... . . .. .. . ........ @ ............... . ............... . .... . ...... ... ....... 286

Mozak ........ .. .... ... ... ....... ............... @ ... .... ...... ...... . . ...... @ • • @ ......... . ........ . .......... @ ••• • 287

Mrsavljenje ..... .... . .. . .. ... ᄋᄋᄋ @ .. ...... .......... N @ • • @ • • ᄋ @ ... ... . @ •••••• • ••• •• • • • • ••• • 288

ョ @ .... ... ................... .. .... @ .. . ....... ... .. . . @ •• @ •••• @ •• @ •• • @ ...... @ ................................... 289

Nadima nj e ............ ..... ....... ..... @ .. @ @ .. . ... .. .. ........ . .. . ... ... .. . ... @ • • ••• @ . ....... . ............... . .... 290

n。 ァ ャィッウエ@ .. . .. ...... .... ..... @ .......... . . . .. .. ..... . . .. . . ......................... . .................... .. . . ..... 29 1

n。 ァ ョェ・・ョェ。@ ........ . @ @ @ ......... . ....... ... . @ ........ ... ............. . ..................... . ...... . . . ........... 291

Neplodnost ... ... ...... ... ........ . @ @ ...... ... ... . .................... @ ............ . ......... . ............... .. ... 292

Nesanica @ .. . . . . @ . ..... . @ ..... . ... ... ........... @ ........... . ........ . .. @ ...... @ ......... . ........ ᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋ ᄋ@ ••• 293

Nesvij est ... @ @ .. @ •• @ ..... @ .... .... ... ... ..... . @ @ N@ @ @ @ @ .. ...... ..... . @ @ .. . @ @ @ @ @ ••• @ @ @ @ .... @ N@ @ •• N@ @ @ ... . ...... @ . . ... 295

Nesvj estica ... .. .. . @ ... @ .... . . . ᄋᄋ ᄋᄋᄋ ᄋ @ ....... .. ..... . ..... Nᄋᄋ@ .. ᄋᄋᄋ@ ..... ᄋ@ • •• @ ........ . ... 295

Noge @ .... N@ . .... . @ ... ... @ . .. ... ...... N@ .. .. ... . .. . @ ....... . NN@ . ... ... ....... .. .... .. ............ . ........... 297

Nokti ......... .. ...... ...... .... @ .. @ ..... @ .. .. .. . ..... . N @ ..... ... .................... . @ ........ . ............. .. ... 304

Nos ᄋᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋᄋᄋᄋ ᄋᄋ ᄋᄋ ᄋ ᄋᄋ ᄋ ᄋ ᄋᄋᄋ@ ...... . .... @ ... .... ... . ... ᄋᄋᄋ ᄋᄋ ᄋᄋ ᄋ ᄋᄋᄋ ᄋ ᄋᄋᄋᄋᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋᄋ ᄋᄋ ᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋᄋ@ ......... ... .. .. . . ...... 304

Page 8: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

・ォッカゥエッ@ bi!Je 12 Kazalo

Oci ................................................................................................................... V@

Onemocalost .............................. ..... ..... ................................. .. ...... .. ................. QR@

Oparine- opekline ......................................................................................... Q@

Osipi (ekcemi) .................................................................................................. QU@

Ospice ........... ...... ......................................... ................... .... ........... ... .... ... ....... . QV@

Otekline ........................................................................................................... @ 16

oコ・ャゥョ・@ ........................................................................................................... QW@

Pamcenje- jacanje .................................. .. ..................................................... QX@

Parkinsonova bolest ......................................................................................... @ 18

Peludna groznica (sijenska, polinoza) .............................................................. @ 19

ァ@ ........................................ .......... .................... .......... ......... .... ..... ..... ......... QY@

Pluca ........ .... ... .. ... ...................................... .... .. .................................... .. .......... 320

@ - spontani .................................... . ............... .... .................... .... ...... .. . RT@

Podrigivanje ..................................................................................................... 325

Pomanjkanje apetita (nedostatak teka) ............................................................ 325

Porod ............................................................................................................... 325

Posjekotine (porezotine) .............................................. ... ........ .. ... .... ..... ........... . 326

Potistenost ....................................................................................................... 326

Potkoznjak. poganac. potkozni cir (furunkul) ...... ........ ......... .... .... .......... ......... RV@

Povracanje ...... ... ..... ..... .... ...... ............................. ................... ........... ... ...... .... .. RX@

Prehlada .......................................................................................................... RY@

Preosjetljivost - psihicka ................................................................................ 330

Prist - gnojni .................................................................................................. 331

Prijelomi, frakture, lornovi .......................................... ............ ... ......... ... ...... .... 331

Probava ............................................................................................................ R@

Probavni organi ............................................... .' ............. . .......... .... ........... ........ T@

Proljev .......... ..................... ...... ............... ...... ......................... ... ..... .... ... ... ......... 336

pイッョォャッウエ@ ... ............ ................................. ...................................................... SX@

Prostata ......................................................... ........ ....... .... ..... ....... . .. ................ 339

Psorijaza (ljuskavica) ..... ..... ........... . ................................................................. 340

Pusenje ........................................................................................ . .. ................. 341

Rahitis ........ .... . ....... .......... ...... ......... .......... ..... ........................... . ..................... 341

Rak ...... .... .. ... ....................... ...... ... ........................................................ ... ........ TR@

Rane ................................................................................................................ TW@

Reumatizam ............. .. ............ .. ... .... ....................................................... ..... ..... 349

Rubeola (crljenica) ........................................................................................... 353

Ruke ................................................................................................................ 354

San ............................................................. ................. ....... . ................. ... ..... ... 355

Shizofrenija ...................................................................................................... 355

Sinusi (u ceonome dijelu i u gornjoj celjusti) ..................... ................... .... .. .. .. 356

Skleroza. multipla ............................................................................................ 356

Skorbut ................... ...... .. ........................... .......... .............. .... ................. ......... UW@

Slabokrvnost ..... ... ...................... .................... .... ........... .... ....... ... .. ................... 358

Slezena .. ... ........................... ........................ .............. ........... ........................... 360

Slijepo crijevo (apendiks, crvuljak) - upala ..................... ....... ................... ..... 361

Spolna moc, smanjena ....... ................................................................. .. .......... 361

Spolna prenadra2enost ...... .. ............................................................................ 362

Srce ................................................................................................................. 362

Staracke tegobe ............................................................................................... 370

Strah, tjeskoba .... .. . .......... ... ............. .... .. ..... ............................... ... ............. ..... 371

Strana tijela ..................................................................................................... 372

Suncanica ........................................ ....... ..... ............ ...... ................... ............... 372

Svrab (suga), scabies ............................................................................................. @ 72

Svrbez, ウカイャェ・ョェ・@ ............... ...... .... ........ .. .... ... ........................ ..... ...................... 374

Sarlah ...... ......... .... ... ...................................... ...... ................. ................. .... .. .... 374

• - & ; -

セ@ - - - M セ@ ᄋ セ@ -- セ セM M M MM MM M

Page 9: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

・ォッカゥエッ@ bifje 13 Kazalo

Secerna bolest (dijabetes) ............................. ................ .... .. ..... ...... ... ..... ...... .... 375

Stetni kukci i nametnici ............................................ .................................. . .. . 376

stitnjaca, zlijezda ................................................................ .. ........... ... ............. 376

Stucanje ... ... ..................... .. ..... ... ... .. . ..... .. ........................ ................................. 377

Tetive ..... ............... ......... ............................................................................ .. .... 378

Tifus ..... .. ................................................................ .... ...... .............. ... .. ............ 378

Tjeskoba .. ..... .... .............. ................................ ................................................. 379

Trakavica ............... ......... . ...... .. .......... ...... ...................... ... .. ...... ... .......... .. ........ 379

Trbuh ............................................................................ ...... .. .. ... .. ....... .. ........... 380

Tromboza ................................ ............................................. ... . ........................ 381

Trovanja ........................................... ................ .................... .. ... .............. ........ . 381

イオ、ョッ」。@ .. ...... .. ....................................................... ........ .. ... ........ ....... ..... ..... . . 383

Tuberkuloza kostiju ..................................................... ..... .. ...... ... .... .... ............ 384

Ubodi ........................................................... .. .. ... ......... ................ . ..... .. ............ 384

Ugrizi, ujedi ......... .. ....................................... ... ..................... ... ...... ..... ............. 385

Uho ............................ ...... ................................................................................ 386

Umor ..................................................................................... .. .. .. ........ ... .. ....... . 392

Upala pluca, pneumonija ....................................................... ... ................ ....... 393

Usnica ....................................... .. .......................................................... ........... 394

Usta ................................. -:-: ........................................................................ ...... 395

Usljivost ...... .. ............................................... ... .................................... .. ..... ..... . 397

Uzetost ....................................... ....................................................... ... ...... .... .. 398

Vene .......................... .................... ................. .......... .. .................... .. ... ... ... ...... . 399

Vene - prosirene ...................... .... .................................. ....... ..... .......... ..... ..... 400

Virusi .. ..... .... ...................................... ...... ......................................... ....... ... ..... 403

Vodena bolest ..................................... ........... ....... ........... ................................ 403

Vrat - heksensus. ukocen vrat ........................................................ . ...... .... ... 405

Vrtoglavica ............................... .' .................................................... . ........... ....... 405

Vrucica, povisena tjelesna temperatura ................................................... ....... . 406

Zacece ............................................................................................. ... .............. 408

Zatvor, tvrda stolica (opstipacija) ..................................................................... 408

Zausnjaci, zausci, mumps .......................... .. ................................................... 410

Zglobovi .... .... . ............................ .... ..................................................... ... .... ... ... 41 @

Znojenje ....................................................................................... ... .. ............... 410

Zubi ................................................. ........... ............................................... . ..... 411

Zdrijelo- upala .............................................................................................. 414

Zelucana kiselina .............................................. ............... ......... ...... .... ........... .. 414

Zeludac .... ..... ....... ... ......................... .. ......................................................... .. ... 415

Zgaravica ... ... ....................................................................................... .... ........ 424

Zile - krvne .................................... ................................................................ 425

Zivci .................................................................................. ....... ....... .. ............... 425

Zuc .................................................................................................................. 434

zucni mjehur. zucnjak .......................... ..... .................................... ........... .... .. 437

Zulj ....... ... .. .................................. .... .................. ........... ............. .. ..... ............ .. . 439

Zutica ....... .. ..................................... ....................... ........................... ... ........ ... 439

Kazalo ljekovitih ゥャェ。ォ。@ ................ ... ..................... .......................... ................. 441

Kazalo ljekovitih ゥャェ。ォ。@ (latinska imena) ......................... ....... ... ..................... 451

Umjesto pogovora .................................................................................. . ......... 453

Page 10: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

I

PRIRUCNIK ZA saujpuanj e@

UEKOV1TOGA BilJA

Page 11: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

・ォッカゥエッ@ @ 17

Predgovor ーカッュ@ izdanju

Prirucnika za sakuplja,Ye Yekovitoga @

Predgovor

Hvala Bogu, zazvao sam yetos 20. svibnja Svevi.Sryega posto sam napokon

priredio rukopis za エイ・」@ ォョェゥァN@ Doista, hvala ァ@ koji mije @ osamdeset

trecoj godini iivota i nakon dva irifarkta te エ@ zamomoj astmi ipak podario

toliko zdravya da sam mogao raditi, ali hvala i nekim dobrim Aェ、ゥュ。@ koji ウ@

mi pomogli da obradim opseino gradivo. Nelca im Bog to stostrulco vrati.

o、ャゥッ@ sam da @ prirediti ャ」イケゥァ@ @ !jelcovitom @ sa slilcama @ boji,

dodati lcratlco pojasnjerye @ glavnim コョ。。ェャ」。ュ。@ i nabrojiti pojedina ryihova

!jelcovita svojstva. Dobre slilce @ boji trebale ゥ@ sluiiti ョケ・ウエッ@ iscrpna opisa

yelcovitog N@ Osim toga talco to @ nece ゥエゥ@ teslco pronaci @ prirodi. Treca

@ knjiga, Pomoc iz domace ljekarne, pridon!jetijos boyem ウャオゥ・ョェ@ prvom i

drugom lcnjigom.

pイゥイッ、ェ・@ @ nasoj l!jepoj zem!ji Bog bogato podario. Dok beremo cvjetove i

listove, dok vadimo lcor!jenje i ァャゥュッ@ ャ」ッイ@ s drveca, time ne siromasimo

bogatstvo prirode O@ @ @ darovano, vec ーイゥイッ、@ samo malo ーイッェ・、オェ・ュッN@

Stoga ウ。ャ」ーゥュッ@ samo onolilco @ lcolilco moiemo potrositi コ。ェ・、ョ@ ァッ、ゥョN@

Kod ーッエイ・「・@ palc toga bi!ja moramo ゥエゥ@ precizni i strpyivi: ozdravyerye dolazi

polagano, @ lcada se dogodi, ondaje teme!jito.

Na ャ@ ゥィ@ dodao i lcratah: recept. Da ne ゥウュッ@ prebrzo oti.Sli, OO@ veli

jedna slovenslca poslovica, @ Bャ」イエゥゥョオ@ コ・ュケB@ (podzemye} , tj . @ onaj sv!jet,

p!jmo @ rrt@ (slov. - kopriva, regrat, rman, trpotec}, ョケ・ウ。カゥョ@ @ od

lcoprive, ュ。ウャ。ャ」。 L@ stolisnilca i エイー」。N@ kッーイゥカ。ェ。。@ i diie イ。コゥョ@ ィ・ュッァャッゥョ。 L@

ュ。ウャ。。ャ」@ ーイ。カケ。@ metabolizmom, stolisnilc ッ、ャゥョッ@ 、ェ・ャェ・@ @ ゥ ・ ャ、。 」@ i

susjedne organe, @ エイーエ。」@ pobo!jsava prokrv!jenost organizma. @ ・エゥイゥ@ ォ @

zapravo ュッァ@ predstav!jati sve !jelcovito bi!je, @ osim toga moiemo ih naci

posvuda.

Nelca Boiji 。ァッウャッカ@ prati i エイ・」@ ャ」イケゥァL@ lcao sto @ pratio prve dv!je.

@ zdrav!je, dragi zem!jaci!

sエゥョ。 L@ 1989. N@ Simon aウゥ L@ cistercit

Page 12: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Upute za citanje 19 ・ォッカゥエッ@ @

Upute za citanje

@ ウイ・、ゥsェ・@ 、ゥェ・ャ@ kryige @ abecedi ウ@ ーッウャッゥ・・L@ i ッーゥウ。・@ yekovite ゥケォ・L@

sve od 。ァ・ャゥォ・@ do ゥエゥャッカォ・N@ oーゥウ@ ゥケォ・@ ーイゥャッゥ・。ェ・@ i slika @ boji. Opis se

sastoji od 、カ。ェ@ dijelova:

kratka opisa ゥケォ・L@ ェ・コゥゥィ@ yekovitih dijelova i ーッェ・、ゥゥィ@ yekovitih

pripravaka;

pregleda ・ャ。ァッ、。L@ bolesti ッイァ。。@ ili dijelova tijela ォッェゥ。@ ti pripravci ッァオ@

ゥN@

Rijec OPREZ ーッコッイ。カ。@ウ@ @ ウャ」。ェ・カ・@ kad イ@ ゥエゥ@ ッウッゥエッ@ ッーイ・コゥ@

jer ゥ@ ・ーイ。カゥャッ@ ウエ@ ili ・ォッエイッャゥイ。ッ@ ゥゥカ。ェ・@ イ。コゥィ@ pripravaka

ッァャッ@ ゥエゥ@ ijako ウエ・エッN@

n。ォッ@ ウイ・、ゥsェ・ァ@ dijela ォェゥァ・@ slijede ーイ・、・エッ@ kazalo (tegobe, bolesti,

ッイァ。ゥL@ dijelovi tijela) i kazalo ャ。エゥウォゥィ@ 。コゥカ。@ ゥケ。ォ。N@

Tko @ ーッェ・、ゥゥ@ ゥォ@ ieli 、ッコ。エゥ@ vise podataka, ゥ@ ih ゥ@ @

、ッ、。エゥ@ ゥコカッイゥ。@ i ャゥエ・イ。エイゥ@ koji ウ@ 。カ・、・ゥ@ @ ォェゥコゥ@ Domaca ljekarna N@

Simona AsiCa (1. dio - Recepti}, mッィッェ・カ。@ druiba, @ 1995.

Za svaku bolest raste cvijetak! @ stara ウャッカ・ウォ。@ poslovica svjedoci @

da su jos 。ウゥ@ preci ーッコ。カ。ャゥ@ @ prirode i da ウ@ @ vjerovali. Podosta @

vec ウエ。ッカゥャ。@ i potvrdila i コ。ッウエN@ z。ウエカ・。@ ウ@ ゥウエイ。ゥゥカ。ェ。@ 、。ャ。ェ。ウゥェ・@

i ーイ・」ゥコゥェ・@ ウーッコ。ェ・@ @ エ@ kako vaya upotrebyavati yekovito ゥ@ da 「ゥウッ@

ェ・ァッカ。@ yekovita svojstva @ iskoristili. Stoga pri ウォL@ ウsN@

ーッィイ。ェゥカ。イケ@ i preradi イ@ ーッエ。ォッ@ slijediti ove エZ@

Sto beremo i sakupljamo?

• Briiyivo ッ、イ・、ゥッ@ Hゥ、・エゥヲゥ」ゥイ。ェッI@ ゥォ@ da @ ゥウ@ ァイ・ウォッ@ 「イ。ャゥ@

ーッァイ・ウ@ ili cak ッエイッカN@

• Ljekovite ゥケォ・@ ゥォ。、@ @ 「・イゥッ@ i @ ウォ@ uz 」・ウエN@ ali ゥ@ ako ウ@

コ。ーイ。ウ・・@ ili pak ココN@

• b・イゥッ@ ウ@ @ dio ゥケォ・@ koji @ doista ーッエイゥェ・ゥエゥ@ za ャゥェ・」・ェ・@ HイN@

cvjetove, listove}, @ @ エイァ。ェッ@ i @ @ 」ゥェ・ャ@ 「ゥヲェォN@

• pッェ・、ゥ・@ ウ@ yekovite ゥケォ・@ rijetke, ァイッゥ・・L@ @ stoga i コ。ウエゥ」・・N@ Stoga

ih @ 「・イゥッ@ @ prirodi, vec ih, ako @ ikako ァL@ オコァ。ェ。ェッ@ @ カイエN@

Kad beremo i sakupljamo?

• イ@ dok ウ@ ゥケォ・@ @ 」カ。エ@ ili イ@ エ@ HイN@ lisce 「ッイッカゥ」。@

イ@ prije @ sto ゥ@ sazru).

• Nikad @ イ@ カャ。ゥ・@ bifjke.

• k。ゥャゥ」オL@ エゥゥェ。L@ ゥイ@ i druge bifjkejaka ゥイゥウ。@ ウォ@ za vrucih,

ウィゥィ@ ーッ、・カ。@ dok ゥコャ@ 。ェカゥs・@ ・エ・イゥ」ゥィ@ N@

Kako sakupljamo?

• sォ@ @ ォッウ。イ@ ili ー。ーゥュ。エ@ カイ・」ゥ」[@ ゥケォ・@ ゥォ。、@ @ ーイゥエゥウ」・ッN@

• oウエ・」・・@ dijelove ゥケォ・@ ッ、ウエイ。ゥッ@ vec kod イN@

Kako ウsゥュッ_@

• Ljekovite ゥケォ・@ カゥェ・ォ@ ウウゥッ@ @ ィャ。、@ i @ ーイッコイ。」ッ@ prostoru.

Page 13: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

IJekovito @ 20 uーゥ・@ za citanje

• Svjeie イ@ ォ@ valja sto prije i @ odvec ァウエッ@ rasprostrti @

ーイゥォl。、ッェ@ podLozi za ウウ@ (drvo, papir, エォ。ゥ。I N@ .

• Korijerye operemo, obriSemo i objesimo @ nyesta gdje ima ーイッーィ。N@

Kako pohranjujemo?

• ウs@ 1jekovito ゥQ@ (droge) ーッィイ。イケェ・ュッ@ @ ーイッコイ。」ゥュ@ cistim papimatim

vrecicama, @ ォ。イエッウォゥュ@ ォエゥェ。ュ。@ @ @ ウエ。ォl・ォ。ュ。@ ーッォイゥカ・ゥュ@ ーl。エ・ゥュ@

「イオウゥュ。N@ Nikad ga @ ーッィイ。ェェ・ュッ@ @ ーl。ウエゥ」ゥュ@ vrecicama!

• kッイゥェ・ェ・@ i ウェ・ュ・ェ・@ spremamo @ vrecice od エォ。ゥ・N@

• Na vrece i vrecice 。ーゥs・ュッ@ ime ゥQェォ・@ i datum イN@

• Sve ゥャェ・@ 」カ。ュッ@ @ ウィッュL@ ーイッコイ。」ッュ@ i エ。ュッュ@ prostoru.

• Bi1je 」カ。ュッ@ ウ@ prema vrstama i cijelo, @ @ コ、イッ「ャェ・ッ N@ z、イッゥュッ@

ga i razreiemo tek prije ーッエイ・「・N@ aイッュ。エゥ」ッ@ ゥQ@ @ 、イッゥュッ@ (metvica,

kamilica). kッイゥェ・・L@ gomo1je, plodove i ウェ・ュ・ェ・@ koji @ ウ・ゥ@ ゥュ。ェ@ 1jekovite

sastojke moramo コ、イッゥエゥL@ @ tek ・ーッウイ・、ッ@ prije ーッエイ・「・N@

• vゥ@ droga moramo ォ@ ァッ、ゥ@ 、@ bacitijer s カイ・ュ・ッュ@ ァ@

1jekovita svojstva. No postoje i ゥコゥュォ・Z@ primjerice kora grma ォイォ。カゥ・@

ーイゥォl。、。ェ・@ za イ@ tek ォ@ ァッ、ゥ・@ 、 N@

Kontrola

Bi1jke koje smo ーッィイ。ゥャゥ@ s カイ・ュ・。@ @ vrijeme va1ja pregledatijer ih moie

。ー。ウエゥ@ ーャゥェ・ウ。 L@ mo1jci ili pak ォ@ 、イァ。@ gamad. Ako se to dogodi, ゥQ@

moramo bacitijer djeLomice @ エ@ ァゥ@ 1jekovita svojstva i moie postati

cak i ウエ・エッ@ Hッエイッカ・@ ーlゥェ・ウゥAIN@

Od sLaba ljekovitog ゥQ@ @ moiemo spraviti dobre Lijekove. @ ーッ。ェーイゥェ・@

stoga sto ieLimo da 1jekoviti pripravci 、@ ーイカッォャ。ウゥ@ i djeLotvomi, da ーッュ。ゥ@

savladati boLest. Zato カゥェ・ォ@ brii1jivo radimo, driimo se エ@ i @ ォュ@

1jekovito ゥャェ・@ ゥlッ@ od koga!

b、ゥュッ@ ウカェ・ウゥ@ ゥゥ@ daje lゥェ・」・ェ・@ cvjetovima コエ@ marye 。ウゥャッ@

prema 。ウ・ュ@ エゥェ・lL@ @ stoga i 、ァッエイ。ェゥェ・@ od lゥェ・」・ェ。@ ョケ・エゥュ@ lijekovima;

ォッ 。」ョッ@ @ ッコ、イ。カQェ・ェ・@ stoga ieme1jito. Stoga 「、ゥュッ@ strp1jivi i ウエイ。ェゥN@

Kad ゥャェ・@ sami ゥイ。ュッ@ i beremo, コュ@ se s djeLovanjem svake ゥQェォ・@

ォ @ cemo ーッエイゥェ・ゥエゥN@ OPREZ! Svaka povrsnost u prepoznavanju ゥャェォゥ@ i

nj ihova djelovanja moze imati za nas opasne posljedice. Sami ウ。ォーQェ。ェュッ@ i

ーッ エイ ・ 「Qェ。カ。ェュッ@ samo @ bi1je koje doista dobro poznajemo.

Ako imamo ュ。l@ 、L@ tada @ ッウッゥエッ@ カ。ゥッ@ da za ウカ。ォ@ ウゥエゥ」@ bas

odmah @ poseiemo za 。エゥゥッエゥ」ゥュ。 N@ aエゥゥッエゥォ・@ radije ウ。」カ。ェュッ@ za ウエカ。ュ@

Hォ エI@ boLest, @ marye prehlade lijecimo cajevima, ゥィ。ャ。」ゥェ。ュ。@ i odmorom

@ topLoj postelji. Stoga ゥ@ @ svakoj ォcゥ@ osim 。ウーゥイゥ。L@ alkohola, イ。コゥィ@ zavoja,

masti i lijekova, koji ュッイ。ェ@ ゥエゥ@ pri イ」ゥ@ svakom ォゥL@ カゥェ・ォ@ trebalo ゥエゥ@

i 1jek ovitoga ゥャェ。N@ Popis toga ゥQ@ napravimo sami uz pomoc ーイゥイオ 」 ゥォ。@ za

1jekovito ゥQL@ @ s obzirom @ zdravstvene poteskoce s kojima smo ウ@

ウ ゥN@ @ ウ@ ゥ@ dom(J.coj Ye.kami trebaLi ゥエゥ Z@ kamilica, ォ。、Qェ。 L@ stolisnik,

lipa, majcina 、ウゥ」。 L@ smrekini vrsci, sipak, s1jez, エイーエ。」L@ ュ。ゥイ。ョN@ pravi @

(ruski, ゥ、ゥェウォゥスL@ hrastova kora, Q@ od ーQェウォ。カゥ」・@ Hァッウーゥ・@ trave) i amikina

イゥョォエイ。N@

dr. Nada Jeromen

1 --· -,: ' •• 1

- ..... - セ@ .... MMセ MM MMM セMM M

Page 14: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Angelika 21

angeャゥa@ljekovita ange/ika, vrtna angelika, andelika,

andelov korijen, korijen sv. Duha, kravojac, siris,

trubaljka, zubata, slov. angelika

Angelica arhangelica

D jeluje slicno idirotu. Srodna @ kimu i

slatkome anisu. Listove sakupljamo prije

cvata. Dvogodisnji podanak vadimo ujesen;

operemo ga, izrezemo @ duzini na cetiri dijela;

ne susimo ga na umjetnoj toplini da ne ゥコァオゥ L@

aromu. Upravo zbog toga od korijena

pripravljamo kapi i tinkture, radije nego @ N@

Cajeve kuhamo uglavnom od lisca i sjemenja.

-

Anis

セ@ @ オャ。ゥ。カ。@ tegobe izazvane migrenom, smiruje zivce, sprecava znojenje.

@ otklanja vrtoglavicu, povecava gipkost zila. Disni organi: grgljanje cajem

prociscava grlo, usnu supljinu, @ sluznicu disnih organa. Probava:

sprecava nadutost. pospjesuje izlucivanje zuci i zelucanih sokova, smiruje

nervozu crijeva i smanjuje bolove u njima. prociscava krv, lijeci katar. U

@ mozemo dodati i siristaru, @ kod zatvora krkavinu. U manjim kolicinama

djeluje poticajno, @ u vecima セーイ。カッ@ protivno tome. Vino od korijena: 60 g

isjeckana korijena namacemo dva dana u litri ゥェ・ャッァ。@ vina, potom dodamo

2 g .praska od korijena, namacemo jos dva dana, potom ocijedimo. Uzimamo

@ dvije zlice na dan protiv grceva, zivcanih smetnji i lose probave. Korisne

su kupelji cijeloga tijela. pogotovo kod reume @ pak kad zelimo smiriti zivce.

No to treba trajati samo nekoliko minuta! OPREZ! Sokovi su angelikina

korijena naime jako aktivni, tako da mogu izazvati cak i upalu koze. Oci valja

zastititi od svakog doticaja s tekucinom u kojoj smo ga kuhali @ namakali!

ANIS anis, anii, anason, slatki koromat, vrtni jediC,

onajz, onliz, s/atki janii, slov. janei

Pimpinella anisum

J ednogodisnja @ biljka glatke, ャL@ prugaste

ウエ。ャェゥォ・N@ Veliki su stitasti cvjetovi zlatnozuti,

listovi su koncasti, plodovi rebrasti i pomalo

spljosteni. Njegov @ miris 。イッ。エゥ」。ョ@ i ugodan.

Korijenje @ ljekovito. @ vadimo ga u ozujku i

travnju . Plodove sakupljamo ujesen, @ zeleni dio

cijelo ljeto. Susimo ga u hladu. Budimo oprezni

da anis ne ゥウュッ@ zamijenili s otrovnim

Page 15: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Anis 22 aュゥセ。@

stitarkama, stoga ga dobro pogledajmo! Otrovne su stitarke kukuta (Conium

maculatum), mala kukuta ili divlji persin (Aethusa cynapium) i trubeljika

(Cicuta virosa). - ·

セ@ Anisov @ @ izvrsno sredstvo protiv astme i hripavca. Odlicno pomaze

f kod katara disnih organa, potpoma:le iskasljavanje. Male kolicine jacaju

zeludac i crijeva, pospjesuju izlucivanje sokova, @ kod bronhitisa poticu

sluznicu na izlucivanje sluzi. Kod reume ga valja dodati drugim pripravcima

za utrljavanje. Plodove stavljq_mo u cajeve za ciscenje, @ dobro zagriju cijelu

utrobu. Zato @ dobro dodati i kim i slatki anis (nekoc su ga u sali zvali

"prdljivac") . Anis se ubraja u cetiri sredstva za ciscenje, @ to su: anis ,

sparoga , persin i celer. Djeluje protiv nadimanja, grceva, procesa truljenja,

vj etrova. Valja mu dodati i kim! Anisovo ulje : poma:le protiv nadimanja. lijeci

katar, smanjuje bolove u grlu kod promuklosti ako ga kapnemo u vodu za

grgljanje. Vino uzavrelo s anisom lijeci razne bolesti bubrega i mjehura,

olaksava bolno mokrenje, pospjesuje menstruaciju. Povoljno djeluje na jetru

i slezenu. ゥュ@ i koromac djelotvorniji su od anisa, ali ih on uveliko

nadmasuje @ okusu. Najbolje @ pomijesati njihove smrvljene plodove i to

u jednakome omjeru (1 : 1 : 1). Anis オーッエゥェ・ャェ・ョ@ kao zacin povoljno utjece

na probavu, sprecava vjetrove . Upotrebljavamo ga u spravljanju peciva.

Dodajemo ga u krusno tijesto, kiselo zelje i salate . Od smrvljenoga sjemenja.

natopljenoga u rakiji, doblvamo ukusnu anisovu rakiju za raznoliku uporabu.

arnia@brdanka, L@ moravka, moravka gorska,

veprina, veprovac, s!ov. arnika

A. rnica montdna

A rnika @ trajnica. Djelice cvata sakupljamo

od ウカゥョェ。@ do lipnja, naglo ih susimo i

cuvamo na tamnome mjestu. Vec od davnina

a rnika slovi kao djelotvoran pucki lijek. Djeluje

s licno kamilici i nevenu, ali @ mnogo N@

Najbolje ju @ pripremiti kao tinkturu. Nikad @

ne kuhamo, vec samo parimo. Ponajprije sluzi

za vanjsku uporabu. Ne ゥ@ smjela nedostajati

n i u jednom kucanstvu. OPREZ! Za unutrasnju

u porabu moramo @ uzimati vrlo oprezno ,

umjereno i pod lijecnickim nadzorom. Mogla ゥ@ stetiti srcu. Buduci da @

jaka, namaceno @ u omjeru 1 : 10, ili jos vecemu, @ uzimamo 2 do @ kapi na ca su vode.

U Hrva tskoj @ zakonom zastiCena- zabranjeno @ svako branje!

@ @ tinktura izvrsno sredstvo za raskuzivanje i prvi lijek za rane svih

vrsta, @ tako i one gnojne , te za sve vrste ozljeda, poput onih od udarca

....,__ , • -- 1

- - セM ..... - MMMセMMMMMM M

Page 16: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Amika 23 aイエゥッォ。@

ili nagnjecenja. Pospjesuje zacjeljivanje rana kao ッャッァ@ na gazi ili platnenoj

krpi: uzmemo cajnu zlicicu tinkture ria pola litre prokuhane vode jer ゥ@ veca

doza nadra2ila kozu i izazvala upalu. Tinkturu utrljavamo kod reume: @ g

cvijeta namocimo u 70 g alkohola. Za unutarnju uporabu: samo 2 do @ kapi

na casu vode za lijecenje bubrega, srca i zeluca. uーッエイ・ャェ。カ。@ se i kod

otrovanja gljivama. OPREZ! Kod svakog trovanja gljivama valja odmah

lijecniku! Lijecenje ゥャェ・ュ@ moze ゥエゥ@ samo pomoc lijecnikovoj terapiji . Kod

gripe poma2u kapi arnike, 、。ャォッ@ samo 2 do @ kapi. Promatrajmo reakciju!

sェ・エオェュッ@ se s lijecnikom! @ kapi HRMI@ uzimamo kad @ u pitanju staracko

srce radi prosirenja koronarnih zila. One takoder prociscavaju krv i

pospjesuju izlucivanje mokrace. Vanjska upotreba tinkture sluzi i za

uklanjanje bubuljica.

articoa@slov. articoka

Cynara cardunculus

@iljka nalik na stricak naraste i do dva

metra. Cvat @ @ ljublcast. Listove saku­

pljamo u vrijeme cvata, korijene iskopavamo

ujesen. Susimo ih u hladu na 40° Celzijevih.

uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ @ poput pelina za razlicite

likere. Vec su stari Egipcani, Grci i Rimljani

articoku izuzetno cijenili kao povrce i kao

ljekovitu ゥャェォオN@ Articoku mozemo uzivati kao

povrce, mozemo @ samljeti i piti kao sok, @

mozemo piti i sok od kuhane articoke.

セ@ Regulira djelovanje jetre, cisti @ i N@ Pospjesuje tek i probavu. U

@ crijevima オャ。コ。カ。@ nadimanje. Odstranjuje masnoce i kolesterol iz krvi,

smanjuje ovapnjenje zila, sprecava anginu pektoris, astmu, urtikariju

(koprivnjacu), mozdanu kap. reumu. Snizava secer u krvi i tako poma2e

dijabeticarima da se dobro osjecaju. Regulira izlucivanje zuci. Pospjesuje

ozdravljenje kod zutice. Otvara zucne kanale. uャ。コ。カ。@ napade zucnih

kamenaca. Kod bubreznih bolesnika articoka poma2e izlucivanju uree iz krvi,

@ bjelancevina iz mokrace. Uspjesno poma2e kod upale bubreznih casica i

bubrezne skleroze. Kod zastoja mokrace tjera na mokrenje i poma2e kad

bolesnik tesko urinira.

Page 17: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Bqzga, @ 24

BAZGAP CRNA bazgovina, crna zova, oblcna bazga, zova, zovika,

zovina, slov. bezeg

Sambucus nigra

S pada @ najomiljenije ljekovite ゥャェォ・N@

uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ njezin cvijet, lisce, boblce i

ォッイ@ te korijen. Boblce sadrze ョ@ vitamina @

i 、イァゥィ@ vitamina. Od kore se ーッエイ・ャェ。カ。@

njezin srednji, zeleni sloj. OPREZ! Sirova @

bazga pomalo otrovna, stoga @ ne ーッエイ・ャェ。ᆳ

vamo kao エ。ォカN@ Sve valja ウォィ。エゥN@ Cvijet

ッウウゥュッ@ naglo i spremamo ga @ dobro zatvorene

ーッウ、・N@ Boblce ッウウゥュッ@ ili pak od njih

priredimo dzem ili ュ。イュ・ャ。、N@ @ od cvijeta:

Bazga, @

ョ@ コャゥ」ゥ」@ prelijemo s cetvrt litre ォゥー」・@ vode, nakon nekoliko ュゥョエ。@

procijedimo i pijemo tijekom dana, ァエャェ。ェ@ @ ァエャェ。ェN@ Marmelada od boblca:

2 kg boblca zgnjecimo ili propasiramo te ォィ。ュッ@ @ malo vode コ@ dodatak

R@ kg secera. Kad veci dio エ・ォ」ゥョ・@ ispari, ウュェ・ウ@ spremimo @ staklenke.

Marmelada @ vrlo ォウョ。@ i zdrava. Od boblca kojima dodamo ャゥュョ@ bez

kore i nekoliko boblca コエゥォ・@ nacinimo ウゥイー@ @ ウッォッカョゥォN@ oウカェ・コェ」・@ @ i

ljekovito i piCe spravljeno od cvjetova namocenih @ vodi.

セ@ @ ャ。コ。カ。@ katar @ disnim organima i kasalj, olaksava iskasljavanje.

f lijeci ー。ャェ・ョッ@ grlo, pomaze kod gripe, astme, bronhitisa, pocetne faze

ャ@ ャL@ hripavca, ospica, sarlaha, isijasa, イ・ュ・L@ teske prehlade. @

od li§ca cisti krv i najbolje @ sredstvo protiv neciste koze. Pomaie kod gihta.

Dobar @ protiv ョ・ァッ、ョ。@ tjelesnog zadaha. Za preznojavanje kod カイ」ゥ」・@

dovoljan @ i mlacan @ od bazgina cvijeta jer sadrzi tvari koje ウウ@

znojenje: dvije cajne zlicice cvijeta prelijemo s cetvrt litre vrele vode, nakon

deset ュゥョエ。@ procijedimo i pijemo tijekom dana ァエ}ェ。ェ@ @ ァエャェ。ェN@ @ od

bazgina i orahova lisca otklanja ョ・ウ。ョゥ」N@ @ od lisca i kore pomaze kod

zacepljenosti, ali i kod ョ・ュッァ」ョッウエゥ@ zadrzavanja mokrace. Kod vodene

bolesti ウォィ。ュッ@ vino s boblcama i pijemo pomalo i sto cesce. sエ」・ョ・@ listove

stavljamo na bolna mjesta kao ッャッァN@ @ ーイゥュェ・ョェェ・ュッ@ kod エイゥァ・ュゥョウ。L@

tj. ョ・イ。ャァゥェ・@ lica. Lisce @ djelotvorno kao ッャッァ@ i kod hemoroida. Przimo li

pak na }@ cvat ュッ」・ョ@ @ tijesto, doblvamo zdravo jelo.

' - .. • - ' 1

- - セ@ - セ@ - セ M MMMMMNNNMMセMM __ , ___ _

Page 18: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Bedrenika, velika 25

bedreniap@

veljia@veliki bedrinac, blberusa, velika siljevina, slov.

bedrenec, ゥ「・イョ・ャゥ」。@

Pimpinella mdior

B1aienak

Z a lijecenje オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ ッウッゥエッ@ korijen.

Stoga vec ljeti ッゥャェ・コゥュッ@ stanista bedrenike

kako ゥウュッ@ kasnije, u proljece, pronasli i

iskopali njezino odebljalo korijenje. @ cinimo @

コォ@ i エイ。カョェL@ te @ イョ@ i ャゥウエッー。、N@ Korije­

nje operemo, razrezemo @ 、コゥョゥL@ ウウゥュッ@ ga

nanizano na コゥ」ゥ@ na イィL@ @ ウウゥッョゥ」ゥ@ ili @

pecnici na エ・ュー・イ。エイゥ@ od TN@ Korijenje 」カ。ュッ@ na vrlo ウィ@ ュェ・ウエ@ i @dobro zatvorenoj ーッウ、ゥ@ jer se inace jako navlazi. Bedrenika @ poprilicno

jak lijek, stoga @ ーッエイ・「ャェ。カ。ュッ@ samo ュェ・イ・ョッ[@ ョ@ コャゥ」ゥ」@ korijenja

prelijemo s cetvrt litre vrele vode i svakoga dana popijemo 2 do @ salice toga

N@ OPREZ! Prevelika ゥ@ kolicina mogla biti stetna za 「「イ・ァ・N@

セ@ @ @ disnim organima ャ。ゥ。カ。@ 。ウエュ@ i katar, ーイッュォャッウエL@ te rastapa

f ウャコN@ Nezasladenim cajem grgljamo i njime ispiremo grlo. Pomaze i kod

angine i bronhitisa te ャ@ grla i prehlada. @ コ。ウャ。、ェ・ュッ@ medom.

Djelotvoran @ kod 「「イ・コョゥィ@ kamenaca, kamena @ ュェ・ィイ@ te kod vodene

bolesti. u「ャ。コェ・@ tegobe @ ュ・ョウエイ。」ゥェゥN@ ョ・ゥーー@ @ ovim cajem lijecio イュ@

i ャ@ 「「イ・ァ。N@ Bedrenika ウュ。ョェェ・@ tegobe izazvane nadimanjem エイ「ィ。 N@

コ。ウエ。カャェ。@ proljev, smiruje probavne smetnje. Ako ga pijemo, ウュゥイェ・@ se i

zgaravica.

BLAZENAK ャ。ゥ・ョ。ォ@ pravi, carevo oko, ァッ「ョゥォL@ klinCit,

koncac, mitrovica, turica, zetja kiselica, zecja

stopa, iuta djetelina, iuti ォ。。ョヲゥャゥエL@ slov. ウ・エ・ョ。@

Geum urbdnum

T rajnica @ koja raste pokraj ウュ。L@ grmlja i

zivica. Cvjetovi ウ@ @ コエ・@ L@ @ plodovi

ウ@ loptice s ォォゥ」。ュ。N@ Podanak vadimo u

ウカゥョェL@ @ nadzemni dio zanjemo dok cvate.

Podanak ウウゥュッ@ na コイ。ォL@ zeleni dio ーッカ・コェ・ᆳ

mo @ sveznjeve te objesimo na zracnome mjestu.

Page 19: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

ャ。ゥ・ョ。ォ@ 26 @

セ@ Pucka medicina オーッエイ・ャェ。カ。@ @ od korijena i nadzemnoga dijela ゥャェォ・@f ponajprije za jacanje organizma. Istucani korijen kao ッャッァ@ lijeci razlicite

upale, primjerice ociju i mozdane ovojnice. Na oci stavljamo istucanu ゥャェォオL@

@ kod upale mozdane ovojnice cijelu glavu i vrat omotamo stucanim

korijenom. @ ッャッァ@ mijenjamo svakih 12 sati. Za tri dana bolest se oblcno

smiri. @ od zelenoga dijela ゥャェォ・L@ pomijesan s kaduljom, @ srce i

zaustavlja proljev. Kod bolesnih pluca uzimamo tri dijela ャ。Zャ・ョォ。@ te @

jedan kadulje, paprene metvice i rutvice, namacemo 24 sata u crnom カゥョL@

potom procijedimo. Bolesnik treba piti svaki dan @ do 7 エ@ @ jedan ァエャェ。ェ@

toga napitka. Cajem od korijena i zelenoga dijela lijecimo ー。ャェ・ョオ@ ウャコョゥ」@

@ ustima i grlu, hemoroide, te ispiremo "otvorene noge". @ od korijena

@ zivce i tijelo kod @ slabosti, poslije dizenterije i proljeva, kod bijeloga

pranja, krvarenja iz maternice. Poma:le i kod bronhitisa, bolesti jetre, イ・ュ・L@

melankolije. Vino @ kojemu se namakao korijen (70 grama na litru) popravlja

losu probavu, zaustavlja proljev, ャ。Zャ。カ。@ giht i イ・ュオN@ ゥョォエオイ。@ Uedan dio

korijena i pet dijelova rakije), kao i spomenuto vino, lijeci i ekceme, lisaje,

kronicnu reumu, olaksava smetnje kod mjesecnice i コ・ャ」。ョ・@ tegobe. Treba

@ コゥュ。エゥ@ @ puta na dan @ 15 do 20 kapi. Melankolici i ャェ、ゥ@ koji imaju

slabo srce i zeludac trebali ゥ@ uzimati 2 エ@ na dan prasak od korijena na vrsku noza.

@ @slov. @

Vfciafaba

@@ @ mahunarka poput graha, graska i

lece. Ljudi su ga uzgajali vec u broncanom

、@ jer ima veliku hranjivu vrijednost.

Odgovara @ svaka セ・ュャェ。@ i svagdje ウーゥェ・カ。N@

n。ェオォウョゥェ・@ @ s\jeze zrnje ako ga kuhamo u

mahunama. Izvadimo li pak zrnje i skuhamo li

ga @ kiseloj juhi, zacinimo ga 」「イッュN@ Juha @

tako postati i ォオウョゥェ。@ i zdravija. Osusena

bobova zrna imaju jako 、・「・ャ@ ォッコゥ」@ koja jelo

cini ョ・オォウョゥュN@ No mozemo si pomoci ako

bobovo zrnje namocimo prethodnu vecer kao sto

cinimo i s grahom. Iduceg ga dana skuhamo, ocijedimo vodu, @ zrnje

poprzimo u tavi. Tako @ ona debela kozica postati mekom, @ mi cemo imati

osjecaj kao da jedemo ョ。ェォオウョゥェ・@ ljesnjakove jezgre. Bobovo zrnje vrlo 、@

napada zizak i ono postaje crvljivo. @ mozemo sprijeciti ako snopove @

ウウゥュッ@ na Bォッコッャ」BL@ posebnoj susnici za sijeno, medu snopovima paprati. Ona naime odblja ziske.

TCvijet i ウエ。ャェゥォ。@ @ エェ・イ。ェ@ na mokrenje, @ tako djeluju i 、イァ・@ュ。ィョ。イォ・N@ @ navodno vrlo ucinkovito sprecava rak. Za svoga posjeta

Poljskoj 1979. godine vidio sam nepregledna polja zasijana bobom. PriCali

-- _...__ - 1

• 1 - セ@ - - - セM セ@ セ@ _______ ...........____ ___ -------

Page 20: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

@ 27 Bor, byeli

su mi da se @ naveliko uzgaja u Poljskoj, ali i dalje ォ@ ゥカウ・ァ@ Sovjetskog

Saveza sve do daleke ゥョ・N@ Zasto? Q|、ゥャゥ@ su mi da uzivanje boba·uspjesno

cuva od ォN@ U ォ。ェ・カゥュ。@ gdje オーッエ・「ャェ。カ。ェオ@ velike kolicine L@ ta @

bolest manje ーゥウオエョ。N@ @ navodno uspjesno 。ウエェ・オェ・@ poljske miseve.

Jedan mi @ vocar ーゥーッカゥェ・、。ッZ@ "Kad sadim drvca, na dno i uz オ@ jame

stavljam nekoliko snopova bobove slame. Na taj nacin uspjesno cuvam

ォッゥェ・ョェ・@ od tih stetocina." Na 、オァッュ@ sam pak mjestu cuo: "Otkad u svakoj

ァ・、ゥ」ゥ@ posadimo i nekoliko コョ。@ L@ poljskih miseva vise nema."

BORP BIJElJI ゥOL@ crveni L@ oblcni L@ sumski L@ slov.

Pinus sylvestris

@ 、@ uspijeva i u nizinama i u plani­

nama. U ャ@ sakupljamo pupoljke koji

su jos ーッォゥカ・ョゥ@ smedim ljuskama. Susimo ih

u hladu na ーッーオィオ@ i cuvamo u 、@

コ。エカッ・ョゥュ@ posudama. OPREZ! @ opcenito

nije za オョオエ。ウョェオ@ オーッエ・「オ@ @ jako ョ。、。コオェ・@

「オ「・ァ・N@ U iglicama ima mrtogo vitamina N@

Osusene, one コ。、コ。カ。ェオ@ カゥェ・、ョッウエ@ najdulje

godinu dana. Smolu @ dodajemo masti sto

@ ーイゥー・ュ。ュッ@ od loja, ulja i voska. @ imajace

ljekovito djelovanje od ウュ・ォ・N@

セ@ Udis3.?je @ od iglica ォッゥウョッ@ @ kod astme, 「ッョィゥエゥウ。L@ kaslja i upale

f ァャ。N@ @ od ウ@ ーッ」ゥウ」。カ。@ krv, ali @ ゥエゥ@ blag, u ッュェ・オ@ 1 : 10.

Stoga iglice 。、ゥェ・@ オーッエ・「ャェ。カ。ュッ@ s 、オァゥュ@ ゥャェォ。ュ。N@ Kupelji se od svjezih

iglica オーッエ・「ャェ。カ。ェオ@ kod osipa, lisajeva, gihta i ・オュ・N@ iウ」ー。ォ@ iz ウ@

ッ、ウエ。ョェオェ・@ lisajeve. Za vanjsku オーッエ・「オ@ va]ja zakuhati svjeze pupo]jke u

vodi. @ koja se pritom 。コカゥェ。@ djelotvornaje kod zacepljenja nosne supljine

i za ゥウーゥ。ョェ・@ ァャ。[@ osim toga sluzi za 。ウォオコゥカ。ョェ・@ コ。ォ。@ u ーッウエッゥェ。ュ。N@

Page 21: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

bッッカゥ」。@ 28

BOROVJICA oblcna borovica, brinje, kleka, plava kleka,

smreka, smrika, smrca, smric, smrkva, smrika,

venja, slov. brin

Junfperus communis

ゥ@ dozrijevaju u drugoj ili cak trecoj godi­

ni. Sakupljamo ih kad postanu modrikaste,

tj. ッゥ」ョッ@ u listopadu i studenome. Aromaticne

su, @ iglice imaju okus @ smoli, malo gorak.

Najlakse ih sakupljamo tako da ispod grma

rasprostremo plahtu @ stapom otresamo ゥᆳ

N@ @ potom odstranimo iglice i grancice. OPREZ!

Ljudi koji boluju na bubrezima ne ゥ@ smjeli

konzumirati borovice , @ i trudnice ゥ@ trebale

izbjegavati ゥャッ@ kakve pripravke od borovica.

bッッカゥ」。@

TBorovica @ sva ljekovita: ゥL@ iglice, grancice. Boblce nadrazuju

bubrege, stoga ih mogu オーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ samo ljudi zdravih bubrega, ali

ne dulje od sest tjedana. @ pospjesuje izlucivanje mokrace i mokracne

kiseline. Povo]jno djeluje kod reumatskih te'goba, astme, ッコ・ャゥョ。N@ Lijecenje

@ ョ・ゥーーオZ@ prvoga dana polako va]ja zvakati 5 ゥL@ drugoga dana treba

saivakati jednu vise, i tako sve dok se ne dostigne 15 ゥ L@ @ zatim opet

svakoga dana @ jednu 「ッゥ」オ@ manje, do 5 ゥN@ Potom va]ja naciniti

prekid od nekoliko mjeseci; nakon toga lijecnik @ nas uputiti trebamo li

ovo lijecenje ponoviti. ゥ@ poticu tek, @ オャ。コ。カ。@ kasalj , zaustavlja

proljev, pomaie kod nadimanja, zgaravice, bolesti jetre i zuci te reumatizma,

prociscava disne organe. @ otpornost org-anizma na bolesti, lijeci

pokvareni zeludac i vraca zelju za hranom. uャ。ゥ。カ。@ vodenu bolest, obnavlja

zglobove . Rakija od borovice: 100 g zgnjecenih ゥ@ namacemo 14 dana

u alkoholu i vise puta protresemo bocu. Potom procijedimo i オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@

za masazu kod isijasa. gihta i イ・ョ・ N@ @ pripravak uzimamo i na kocki

s ecera H@ 20 kapi) radi bolje probave . Borovica @ omiljena i kao zacin:

boblce stavljamo u kacu s kiselim kupusom, dodajemo ih tamnim umacima

i mnogim mesnim jelima. Radi prociscavanja zraka u prostorijama boblce

stavljamo na zar i dimimo. Kod zaraznih bolesti boblce zvacemo .

M セ N@ - "' ' -- 1

- __....._ セM - セ セ M ------

Page 22: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

--- 11 ---

Borovnica, ゥ@ 29

BOROVNICAP

OBICNA borovnjaca, crna jagoda, divlja mrca, mrca,

mrtvovnica, prava borovnica, s/ov. borovnica

Vaccinium myrtfllus

Z a lijecenje オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ listove i boblce.

Listovi predstavljaju glavni domaci lijek

protiv secerne bolesti. Djelotvorni su jedino ako

ih naberemo prije no sto sazru boblce. Nakon

toga nemaju ljekovite vrijednosti. Listove susimo

u tankim slojevima u hladu ili u pecnici na

TPᄚN@ Boblce jedemo svjeze ili osusene i ulozene

Borovnica, ッゥ」ョ。@

u rakiju. Susimo ih na TU ᄚ N@ Od njih pravimo i ekstrakt (iscrpinu) s rakijom,

cijedimo sok ili pak spravljamo marmeladu.

セ@ Sok @ najbolji za grgljanje, @ marmelada rashladuje bolnu vrelinu

! upaljenih usta i zdrijela. Najdjelotvorniji @ sirov sok. Suhe boblce

zaustavljaju proljev, osoblto kod male djece, dok svjeze djeluju kao ャ。ァゥ@

purgativ. Na taj nacin pomaiu kod zacepljenosti. Oparak od listova オャ。ゥ。カ。@

upalu mokracnog mjehura i rnokracovoda. Tom @ pripravku dobro dodati

jos i koprive, maslacak, stolisnik i kupinu. Borovnice utjecu na vid i cuvaju

ocnu mreznicu. Stoga ih preporucuju pilotima, automobilistima koji cesto

voze nocu i sportasima. Osusene boblce zaustavljaju krvarenje hemoroida.

Sok lijeci zelucani i crijevni katar, pomaie kod probavnih smetnji, nedostatka

teka. Za lijecenje secerne bolesti moramo listove ubrati prije no sto sazru

plodovi. Oni sadrze mirtilin. On @ toliko djelotvoran da ga neki nazivaju i

ゥャェョゥ@ inzulin. OPREZ! Lijecnik treba ustanoviti koliko imamo secera u krvi.

@ od listova ne smijemo piti bez nadzora. @ pripremamo ovako: jusnu

zlicu isjeckanih listova prelijemo salicom kipuce vode. Nakon 10 ga minuta

ocijedimo i pijemo nezasladena tijekom dana, @ gutljaj svakoga sata. Na

taj nacin popijemo 2 do @ salice na dan. Rakija od borovnica: 4 pregrsti

boblca namacemo 4 tjedna u litri domace rakije. Uzimamo u kapima protiv

proljeva i zatvora. Vino od borovnica: boblce namacemo u crnom vinu 10

dana. Njime lijecimo sve bolesti zeluca, crijeva, katare i nedostatak teka.

Uzimamo ga cesto, no samo @ cajnu zlicicu. •

Page 23: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Bosijjak 30

BOSJilJAK bosilj, bosilje, bosiok, feslidan, mislotin, murtela,

murtola, L@ slov. bazilika

Ocimum basflicum

U zgajamo ga na suncanome mjestu, ali u

zavjetrini; osjetljiv @ na hladnocu. Zanjemo

gornji dio ゥャェォ・@ vise puta godisnje dok cvate,

od lipnja do rujna, te ga susimo u hladu ili

susionici na temperaturi od TPᄚN@ Osusen @

slankasta okusa. Zatim ga sitno nasjeckamo,

cuvamo na tamnome mjestu u dobro zatvorenoj

posudi, jer ako ishlapi izgubl vrijednost i kao

lijek i kao zacin.

Breza

TZa @ uzimamo ウエ。ャェゥォ・@ s listovima osusene ゥャェォ・Z@ l zlicicu ゥャェォ・@prelijemo s cetvrt litre vrele vode, nakon 10 minuta procijedimo, te pijemo

pomalo nekoliko salica na dan. I to samo 8 dana, @ nakon stanke od 14

dana valja nastaviti s lijecenjem. @ pijemo radi オャ。コ。カ。ョェ。@ plucnoga

katara, grgljamo njime; on zaustavlja cak hripavac. Rane koje teze zacjeljuju

lijeci ッャッァ@ od toga N@ @ pomaze bolesnirfl mokracnim putovima: ako

su bolesni bubrezi, prehladen mokracni mjehur, ako @ mokrenje bolno i

peckavo. Zaustavlja ゥェ・ャッ@ pranje. Dodajemo mu i brezino lisce. Lijeci i bolesnu

jetru, vodenu bolest i giht. Bosiljak オャ。コ。カ。@ zelucani katar, pomaze kod

nadutosti, vjetrova i zatvora, vraca tek. Uspjesno smiruje zivce, otklanja

nesanicu, オャ。コ。カ。@ nervozu. Bosiljak mozemo, kao ukusan i Jjekovit zacin,

dodavati osoblto masnim jelima radi lakse probave. Pecenim イゥ。ュ。@ uz

bosiljak dodajmo i ruzmarin i kadulju. Svjezi listovi bosiljka daju jelima osoblto

dobar okus, @ korisni su za probavu i zdravlje uopce. Bosi]jak pospjesuje

izlucivanje mlijeka kod majki koje doje. Lijeci i afte, ako tim cajem ispiremo

usta. Pcelari ゥ@ ispred kosnica trebali staviti

plitke posude s cajeni od bosiljka zasladenim

medom. Pcele @ ostati zdrave i otporne na

pcelinju grizu.

BREZA s/ov. コ@

Betula pendula

B reza @ poznato ukrasno drvo ゥェ・ャ・@ kore i

dugih, visecih grana. Raste @ sumama i

pasnj a cima, @ sade @ u parkovima i vrtovima.

Listovi imaju fin, ャ。ァ@ miris, @ gorka su okusa.

-.. __....._ - - セᄋ@ - --- セ M MM MM M MMM M

Page 24: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Breza 31 Broci/ca, prava

Sakupljamo ih u ウカゥョェオ@ i lipnju, susimo ih naglo, u hladu ili na TPᄚN@ Ne

kuhamo ih, samo ih prelijemo vrelom vodom! Brezu @ dobro mijesati s

lipinim cvijetom.

tセイ・コ。@ @ jako ljekovita, osoblto za mokracne organe. tj. bubrege i mjehur.

. @ pospjesuje izlucivanje mokrace i zuci, cak 5 do 8 puta iznad prosjeka.

@ ne nadraiuje bubrege, samo ih dobro prociscava. Uklanja kamence i

pijesak iz bubrega i mjehura, prociscava krv. uャ。コ。カ。@ boli kod gihta i

reume. Kod vrucice brezu mijesamo s lipinim cvijetom. Znatno オャ。ゥ。カ。@

secernu bolest, pogotovo u pocetnim fazama. Lijeci arteriosklerozu i

odstranjuje bjelancevine iz mokrace. Ima antiblotsku vrijednost. Kupelji od

lisca ili kore lijece kozne bolesti, necistu kozu, svrab, uklanjaju celulit.

lstodobno treba piti brezin @ za ciscenje iznutra i stavljati ッャッァ・@ od listova.

Kod otecene gusterace pijemo @ od brezine kore: 20 g kore i 10 g korijandra

kuhamo u 2,5 dl ゥェ・ャッァ。@ vina. Cajne mjesavine: za pijesak i kamence -

breza, razgon, pirika, vodopija; za giht i reumu- breza, kopriva, pasji drijen;

za vodenu bolest - breza, kopriva, ruzmarin, si.Pak, preslica.

brociap@

PRAVA L@ brotac, ivan-cvet, ivanjsko cvijete, ivanova

trava, siriste, siristica, slipava, iuta brotika, iuta

Jivadna brotika, iuti brotac, slov. Jakota, prava in

plezajoca

Gdlium verum

B rocika raste @ suhim travnjacima, pasnja­

cima, putovima, zivicama i nasipima. Us­

pravna, dlakava ウエ。ャェゥォ。@ naraste do 60 cm uvis.

Cvate od lipnja do rujna. Zuti, sitni cvjetovi

intenzivno mirisu @ medu. Biljku beremo dok

cvate.

TLjekovitost: smiruje grceve, potice mokrenje i ーッセーェ・ウオェ・@ znojenje. Dobro

djeluje kod zivcanih bolesti, padavice, nervoze. @ od brocike skuhamo

i pijemo i kod probavnih smetnji, upale mjehura i bubrega, vodene bolesti,

·zenskih bolesti, oboljenja slezene i gusterace. Ako @ otezano mokrenje,

takoder valja pokusati s brocikom. Kod oteklih limfnih zlijezda stavimo na

nekoliko sati ッャッァ・@ sto smo ih nacinili od prilicno topla N@ Pokusajmo

slicno i kod raka koze: svjeze iscijeden sok nakapamo na bolesnu kozu i

ostavimo da se osusi. Mozemo napraviti i mast. Sok od svjeze ゥャェォ・@

pomijesamo sa svjezim' maslacem i namazemo kozni osip, lisaje , gnojne

izrasline, otvrdnuca, @ i izrasline raka koze. Mast mijenjamo svaka tri sata.

Page 25: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Brocika, prava 32 Brsyan

uーッエイゥェ・ャェ・ョ・@ krpice potom spalimo jer svaki エ@ moramo コゥュ。エゥ@ nove.

Slicne 」ゥョォ・@ ima i priljepaca (brocac, brocanka, divlji broc, brocenica, prilip,

prilipaca, prikrp, ォイーゥァコL@ krpelj, hvatavac, prihvat, L@ ャ・ーウ。L@ slov. plezajoca lakota, Galium aparine), izrazita penjacica jer naraste do visine

od 1,5 metra. Ima sitne, ゥェ・ャ・@ c\jetove sto tvore ー。ィャェ。ウエ・@ cvatove. sエ。ャェゥォ。@

@ na koljencima コ。、・ャェ。ャ。@ i dlakava. Listici ウ@ 、ァャェ。ウエゥL@ kopljasti i

コ。カイウ。カ。ェ@ malim, oStrim bodljama. Najdjelotvorniji @ svjezi sok. bゥャェォ@

mozemo i ウウゥエゥN@

BRSlJAN slov. brsljan

Hedera helix

B rsljanovi ウ@ plodovi, ゥL@ otrovni. @

nekim misljenjima osoblto ウ@ dobri i

ljekoviti listovi brsljana crvenkaste @ koji

raste @ ウエゥェ・ョェN@ Listove ウ。ォーャェ。ュッ@ @ ォッャッカッコ@

i イョL@ ウウゥュッ@ ih oprezno i polako na コイ。ォL@

@ moze i na ウョN@

t カ。イゥ@ iz brsljana コ。ウエ。カャェ。ェ@ razvijanje

nekih gljivica. uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ 1 brsljanov

list na ャゥエイ@ bljeloga vina. @ pijemo protiv bronhitisa, kaslja, katara, ali i hripavca i astme,

te kod dekontaminacije od pesticida i radioaktivnoga zracenja. @

pripremamo ovako: 1 ョ@ コャゥ」ゥ」@ osusenih listova prelijemo s cetvrt litre

vrele vode, nakon 10 ュゥョエ。@ procijedimo, mozemo zasladiti medom, te

pijemo. Katkad se taj @ ーイ・ーッイオ」ェ・@ kod イ・ュ。エウォゥィ@ bolesti, tegoba sa

コ」ョゥュ@ ュェ・ィイッュ L@ te za ciscenje koze. Brsljan 、ェ・ャェ・@ na srce i Zile, lijeci

bijelo イN@ crijevni i コ・ャ」。ョゥ@ katar, イ・ァャゥイ。@ ョ・イ・、ッカゥエ@ ュェ・ウ・」ョゥ」N@ U tom

ga ウャ@ mijesamo s イエッュN@ OPREZ! Uzimamo samo 1 do 2 lista srednje

velicine na ャゥエイ@ vode, inace se mozemo otrovati. Ako 、ッゥェ・ュッ@ proljev, to @

znak da @ doza prevelika. Kad voda zavre, dodamo list i odmah sklonimo

ウ、@ s vatre. Brsljan, dobro コ、イッャェ・ョL@ stavimo na ォイェ・@ oko. @

ponavJjamo sve dok ォ@ oko ne otpadne s koze. Ako brsljanovom vodom

peremo ァャ。カL@ ォャッョゥエ@ cemo sゥ@ i gnjide. ュ@ li se @ toj vodi, nestat @svraba.

- .- _.....__ - - セT@ - - - - セ@ -- -- --

Page 26: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Brusnica 33

BRUSN][CA borovka, brasnjaca, brusnik, crvena borovnica,

slov. brusnica

Vaccfnium vitis-idaea

R aste u brdovitim predjelima, najcesce u

borovim sumama. Cvjetovi su @ gotovo bez

mirisa, dok boblce cudesno ugodno mirisu i

imaju rezak, kiselkast okus. Listovi su bez

mirisa, @ njihov @ okus ponesto gorak i trpak.

Boblce sakupljamo u kolovozu i rujnu. Plod

brusnice sadrzi obllje vitamina L@ @ i N@ Mozemo

napraviti izvrsnu marmeladu ako pomijesamo

jabuke, mrkvu i brusnice.

BL!Jad

TBrusnica @ antiseptik セ@ lijeci ponajprije mokracne organe, tj. bubrege,

mokracovode i mjehur. @ vrlo dobro lijeci katar mjehura, upalu bubrega

te オャ。コ。カ。@ grceve mjehura i pomaze kod mokrenja u postelju. @ dobro

djeluje i kod gihta i reume. Boblce, preradene u marmeladu, otklanjaju

nedostatak teka i djelotvorno zaustavljaju proljev. Sok od brusnica

pospjesuje izlucivanje mokrace. Cetvrt kilograma boblca, namakanih 4

1jedna u litri rakije, daje brusnicni cvijet, dobar domaci lijek za najtezu grizu

ili proljev. Listovi brusnice ucinkovitiji su od onih medvjetke koji se

オーッエイ・ャェ。カ。ェオ@ kod upale mokracnih organa.

BUJAD bujaca, velika エL@ ァッウォ。@ エL@ orlova

エL@ stelja, slov. エ@

Pteridfum aquilfnum

ma na tisuce vrsta papratnjaca medu koje se

ubraja u bujad (kao i paprat). Ugljen @

-·elikim dijelom nastao u davnini upravo od

.:uma velikih papratnjaca. U nas @ najrasirenija

ujad. Radioaktivna L@ i tu osoblnu zadrzava

ᄋセゥェ・@ godine . Bujad zanjemo ujesen. Kad se

= O\i osuse na stabljici, skinemo ih s nje i

ima napunimo jastucnicu ili slamaricu. Takvu

aricu mozemo staviti i na jogi-madrac.

amarica i jastuk nabljeni liscem bujadi najzdraviji su lezaj sto ga

ozemo zamisliti. Na njemu se covjek dobro odmori, umor jednostavno

-- N@ Buhe. stjenice i usi ne podnose bujad i bjeze od nje. Takav lezaj

Page 27: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

、@ 34 Celer

lijeci grceve, trganje u udovima, giht i reumu, reumatsku glavobolju i

reumatsku zubobolju. Korijen bujadi otklanja neugodne boli u listovima, te

ga stoga moramo drzati pokraj listova u postelji. Kupke u uvarku od lisca

i korijena lijece giht, reumu, cak i gangrenu. Svjeza bujad u jastuku lijeci

nagluhost nastalu od prehlada i propuha. Dakako, i glavu treba dobro

pokrivati. S\jezi listovi bujadi, privezani uz celo i oci, ゥウエイ・@ pogled i uklanjaju

titranje pred ocima. Suha bujad u cipelama uklanja umor i grij e noge.

Lumbago (kriZobolja, heksensus) @ ゥエゥ@ brzo izlijecen snopiCem svjeze bujadi

koji privezemo na pogodeno mjesto. Neko @ vrijeme bolovi biti cak jaci, ali

uskoro jenjavaju i nestaju. Kod lurnbaga ma:limo kriza vise puta i uljem od

pljuskavice. Na taj @ nacin tkivo postati gipkije i podatnije. @ @ i veca

mogucnost da cemo· ga prikladnim イ。コァゥ。カ。ョェ・ュ@ normalizirati. Rakija u

kojoj se namakao korijen bujadi izvrsno @ sredstvo za utrljavanje i masa:lu

kod gihta i reume. Za masiranje bolesnih udova te opeklina i oparina

(opeklina izazvanih vrucom parom) izvrstan @ iscjedak bujadi u domacem

jabucnom octu: oveci svezanj listova i korijena bujadi nasitno narezemo,

prelijemo s 4 do 5 litara domacega jabucnog octa, namacemo tri dana,

ocijedimo u staklenke i dobro zacepimo. OPREZ! Bujad @ i otrovna, stoga

@ konzumirajmo vrlo oprezno. Bujad tjera gliste, @ unistava cak i trakavicu.

Bolesnik treba nataste popiti salicu @ od bujadi i tako ostati (nataste)

jos dva sata. @ @ lijecenje mozda morati nastaviti jos oko osam dana dok

svi nametnici ne uginu ili ne izidu. OPREZ! Bujad djeluje na maternicu,

stoga @ trudnice ne smiju uzimati ni lezati. na njoj .

CElER cereviz, pravi celer, selen, vrtni celer, slov. zelena

A.pium graveolens

D vogodisnja @ ゥャェォ。@ mesnata. gomoljasta,

ッ、・ャェ。ャ。@ korijena. Uzgaja se u vrtovima

kao vrlo cijenjeno povrce , @ i vrlo @ ljekovit.

Miris @ celera nekima neugodan. Okus @ sirove

ゥャェォ・@ aromatican i ostar, no kuhani @ celer vrlo

ukusan. Cvate od lipnja do rujna. Svjeze

ウエ。ャェゥォ・@ i listove beremo od lipnja, @ do konca

kolovoza, @ gomolje iskopavamo od sredine rujna sve do zime.

セ@ Ljekovitih tvari ima najvise u prijesnu, s\jeze

f iscijedenu soku iz gomolja, ウエ。ャェゥォ。@ i listo'Va. Listova uzmirrio sto manje

da sok ne ゥ@ ゥ@ gorak. Sok uzimamo tri puta na dan prije jela, sam ili pak

pomijesan s drugim sokovima. Umjesto soka jos @ bolje celer konzumirati

kao jelo, varivo i salatu. Sok popravlja krvnu sliku i povoljno utjece na

prokrvljenost organizma i opcenito na cirkulaciju u tijelu. Kod koznih bolesti

naribamo zajedno celer i jabuku, dodamo @ @ volji oraha i secera i to uzimamo

za jacanje krvi. Uveliko pomaze kod plucnog katara, grceva u prsima s

- - - - セN@ - - - セ@ -- -- - セM

Page 28: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Celer 35 Cikla

napadajima straha, kod nadimanja, slaboga コ・ャ」。@ te nedostatka teka. Lijeci

bolesti sto ih コイッォェ・@ pomanjkanje vitamina jer sadrzi obllje vitamina L@

L@ @ i N@ Sok @ izvrstan lijek za giht, イュ@ i カッ、・ョ@ bolest te gojaznost;.

za エ@ ウカイィ@ pijemo cesce @ 2 do @ ェウョ・@ zlice soka. Sok znatno ーッウーェ・ウェ・@

ゥコャ」ゥカ。ョェ・@ mokrace. No za 「「イ・コョ・@ bolesnike ipak @ prejak. OPREZ!

b「イ・コョゥ@ ga bolesnici ウュゥェ@ コゥュ。エゥ@ samo vrlo ュェ・イ・ョッN@ Osim toga tko

コゥュ。@ sok od celera, ne smije imati poteskoca sa srcem. Imamo li ャ@

「「イ・ァ。L@ celer ne smijemo コゥュ。エゥN@ Dijabeticari ゥ@ celer trebali sto vise jesti

@ ェィ。ュ。@ i ュ。」ゥュ。@ jer povrh svega znatno ーッウーェ・ウェ・@ ーイッ「。カ N@ Sok dobro

イ・ァャゥイ。@ ュェ・ウ・」ョゥ」L@ ali ga ne preporucamo trudnicama jer ゥ@ kod njih mogao

izazvati poteskoce. Nasjeckani svjezi korijen stavljamo na ァイ、ゥ@ kao ッャッァ@

kod kvrzica u dojkama. Kod otezana mokrenja listove i nasjeckan korijen

ウォィ。ュッ@ @ カゥョ@ ili vodi @ ォ。ウL@ ォ@ potom @ vrecici エッーャ@ polaiemo na

ュェ・ィイN@ Celer @ @ svim ッャゥ」ゥュ。@ vrlo djelotvorna dijeta za dijabeticare. Celer

kao zacin potice tek, @ pripremljen kao ィL@ varivo, salata ili na drugi nacin

、ェ・ャェ・@ ッォイ・ーャェェ」・@ na cijeli organizam. @ od celera otklanja ーイィエ@ i @

カャセウゥウエ・@ ako njime peremo ァャ。カN@ ·

CIKlA cvekla, slov. rdeta pesa

Beta vulgaris

U zgajamo @ @ vrtovima, na njivama i @ vecim

ョ。ウ。、ゥセ。N@ Uzgojena @ od divlje repe. Ima

コ。、・ャェ。ッL@ mesnat korijen crvene N@ I listovi

ウ@ @ prozeti crvenilom. Bogata @ mnogim

vitaminima i mineralima, stoga @ vazna @

prehrani. Slovi i kao izvrstan lijek koji ne ゥウュッ@

smjeli zanemariti. Jos prije 2000 godina ゥャ。@ @

cijenjena kao izvrstan lijek za krv.

TU crvenoj @ boji mnogo zeljeza koje obnavlja

crvena krvna zrnca, @ ェ・、ョッ@ prociscava krv,

otklanja smetnje krvotoka, osoblto ako @ krvni tlak nizak. Prema najnovijim

tvrdnjama sirov sok od cikle コ。ウエ。カャェ。@ rast エュッイ。@ jer sadrzi antikance­

イッァ・ョ@ tvar antocijan; lijeci i ャ・オォ・ュゥェN@ Dragocjeno @ sredstvo protiv stetnih

zracenja, radioaktivnosti i X-zraka. Sok od cikle ーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ kod povisene

tjelesne エ・ュー・イ。エイ・L@ gripe, ャ@ ャ@ i @ kod bolesti disnih organa.

@ @ lijek djelotvoran i kod bolesti mokracnih organa te bolesti jetre i コ」ゥ N@

@ 、ッーョウォゥ@ lijek ーッエイ・ャェ。カ。@ se kod bolesti ョ。、「「イ・コョゥィ@ zlijezda.

Aminokiseline @ cikli 、ャ@ povoljno na rad zivaca i mozga. Sok tjera na

mokrenje, otapa ュッォイ。」ョ@ ォゥウ・ャゥョL@ コ。」ェ・ャェェ・@ rane. lェ、ゥ@ s osjetljivim

ー ャ」ゥュ。@ i slabasna djeca trebali ゥ@ piti sok od cikle zasladen medom. Kod

ezih bolesti treba piti pola litre soka na dan, @ kad se stanje poboljsa, @

· etvrt litre. Sok valja piti jos 2 mjeseca nakon ozdravljenja. kィ。ョ。@ se cikla

N@ moze smatrati ozblljnim lijekom.

Page 29: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Cmju.Sa 36

CRNJUSA crnica, crnina, crnusa, crnjusina, erika (proljetna);

jesenski vrijes, vrijesak, vrisac, vrist Oesenska),

slov. resa (spomladanska i jesenska)

Erica carnea (pro!jetna); Calluna vulgaris

Uesenska)

P roljetna i jesenska crnjusa jednako su

オーッエイ・ャェゥカ・ L@ svjeze ili osu§ene. s。ォーャェ。ュッ@

ゥャェォ@ @ 」カ。エ[@ ゥャェォ@ mozemo ogoliti ili @

odrezati vrske cvjetnih ウエ。ャェゥォ。N@ ョ・ゥーー@ @ @

cijenio i na neki nacin iznova otkrio. Tradicio­

nalna @ medicina ne コゥュ。@ @ obzir, @ ォ@ @

vrlo cijeni.

cイカッエッゥョ。@

W Svicarski コーョゥォ@ kョコャ・@ smatra @ jakim sredstvom, stoga @ ne ゥウュッ@f smjeli ーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ ウ。ュL@ vec samo kao dodatak borovici ili ォ。、ャェゥL@ォィ。ョ@ @ crnom カゥョ@ ili samo ョ。ュッ」・ョN@ @ lijeci イュL@ bolesti 「「イ・ァ。@

i ュェ・ィイ。L@ 「「イ・コョ・@ kamence i pijesak. Prociscava krv i na taj nacin pomaie

kod ekcema i koznih osipa, gihta i イ・ュ・N@ @ @ dobar i za ispiranje

ー。ャェ・ョゥィ@ ゥ@ i smanjivanje bolova ᄋ@ njima. @ ーッエイ・ャェ。カ。ェ@ i za

ュゥカ。ョェ・@ i ッャッァ・@ kod koznih bolesti, isijasa, gihta i イ・ュ・N@ @ od cvjetova,

zasladen medom, lagano ウー。カャェェ・N@ Uputa: 1 ョ@ コャゥ」ゥ」@ preliti salicom

vode. Dodajmo med. @ @ @ vrlo dobar lijek kod bolesti spolnih organa,

pogotovo prostate. @ od 」イョェウ・@ dodajte i ォッイ@ od lipe te timijan. @

neko vrijeme pijemo ウカ。ォ@ vecer.

CRVOTOC][NA lisicak, lisicjak, lisicji L@ plavun, prasumljica,

precica, slov. lisicjak

Lycop6dium clavatum

@rvotocina @ niska zimzelena trajnica koja

ima nekoliko metara 、ァL@ ーッャ・ァャ@

ウエ。ャェゥォ@ iz koje ゥコ「ャェ。ェ@ ウーイ。カョゥ@ ogranci. Na

donjoj se strani イ。コカゥェ。ェ@ brojni sitni korijeni

koji crpe ィイ。ョ@ iz zemlje. Cijela @ゥャェォ。@ ァウエッ@

pokrivena iglicastim listovima. Uspravni ogranci

nose na カイィ@ @ dva ili tri kijacasta klasa sa

sporama @ ッ「ャゥォ@ ウューッイョッコエッァ。@ praska. @

se pra§ak ーッエイ・ャェ。カ。@ @ ャェ・ォ。イョゥウエカN@ Crvoto­

cina raste @ cetinarskim · i mijesanim ウュ。ゥョ。L@ na コ・ュャェゥウエ@ ッ「イ。ウャ@

- .. . - 1

- "":" - __......_. M M セ@ - .._.... セセ M M -- - - -

Page 30: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Crvotocina 37 CakaY

vrijesom, @ osojュ@ pasnJacima. Kad sakupljamo tu ゥャェォオL@ odsijecamo

samo vrhove. Sakupljamo @ od lipnja do rujna. Za suncana vremena oprezno

stresamo prasak na papir, @ u staklenu posudu koju dobro zatvorimo. @

se prasak ne lijepi i ne tone u vodi.

@ pripravljen od te ゥ}ェォ・@ smanjuje boli u mjehuru i bubrezima te otapa

kamence. Pijemo ga kod gihta i reume, nadimanja. proljeva, zelucanih i

crijevnih grceva, spolnih bolesti. Lijeci oboljelu jetru i zuticu. Istocni ga

narodi オーッエイ・ャェ。カ。ェオ@ kod rahitisa: kupaju se u tome caju, @ i piju ga. Ako

@ pijemo, bolje @ da ga ne kuhamo, vec samo prelijemo vrelom vodom.

Uputa: jedna cajna zlicica na jednu salicu vode. Tako neka odstoji bar cetvrt

sata. Prasak crvotocine posipamo @ ranama, lisajima, svrbezu kod starijih

ljudi, @ raspuklinama na kozi, kod herpesa . Nekoc se taj prasak

オーッエイ・ャェ。カ。ッ@ za njegu dojencadi. Stocari オーッエイ・ャェ。カ。ェオ@ ゥャェォオ@ kao @ za

bolesnu stoku, kod metiljavosti, grceva, kas]ja, grize, oteklina, kostane i

plucne tuberkuloze. OPREZ! Lijek uzimajmo samo u malim kolicinama, @

@ u odredenoj mjeri otrovan. (Spore nisu opasne, @ zeleni dijelovi sadrze

otrovne tvari.)

v

l@bablno zelje, benedikta, ゥウォオーッカ。@ brada, ャ。ゥ・ョゥ@

ckalj, pitoma sikavica, sikalina, slov. ォッイ、。・ョ・、ゥォエ。@

Cn{cus bened{ctus

J ednogodisnja @ ゥャェォ。L@ visine do 60 cm, po­

malo slicna stricku. Raste @ kamenjarima

obalnoga podrucja. Listovi su @ dlakavi i

ljepljivi. Cvate od lipnja do kolovoza, @ cvjetne

su @ glavice zute. Sazrijeva u kolovozu i rujnu,

@ plodovi su @ duguljasti. Uzgaja se i u

vrtovima. Katkad @ dosadan korov. Beremo

ゥャェォオ@ u cvatu bez korijena.

セ@ Cakalj @ gorka ljekovita ゥャェォ。@ za vanjsku i unutrasnju upotrebu. Dobra

! @ ponajprije kod bolesti jetre i zuci, probavnih smetnji, nadimanja,

zatvora, bolesti s visokom temperaturom, lijenih crijeva. Proci§cava i

poboljsava krv, stoga se preporucuje piti taj @ kod smetnji zbog losega

sastava krvi, slabokrvnosti. Povoljno djeluje na pluca i srce, stoga se te ゥャェォ・@

valja sjetiti kod upale pluca, kaslja. katara, plucne i srcane astme. kod

slaboga srca, kod smetnji u vezi sa zelucem i crijevima. Korisna @ protiv

nesanice i smetnji u vezi sa zivcima. Odlican @ lijek protiv temperature,

zaustavlja krvarenja, istjeruje gliste. @ lijek za hemoroide preporucuju se

sjedece kupke. Biljku osusimo i zdroblmo u prasak kojim posipamo rane

da brze zacijele. Cak se i kod kanceroznih rana stanje poprilicno poboljsa.

Organizam @ i ako ゥャェォオ@ pijemo kao Z@ cajna zlicica nasjeckane ゥャェォ・@

Page 31: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

CakaY 38 CestosLavica, !jekovita

na salicu vode (vruc preljev) 2 do @ puta na dan. OPREZ! Pretjeramo li ,

moze izazvati povracanje. @ svojstvo koristimo kod otrovanja hranom da

ispraznimo zeludac.

CESTOSlA V][CAP

LJEKOVITA cestoslavica zmijina, dupcac, pozemljusa, razgon,

razlog, s/ov. jeticnik

Ver6nica officinalis

ヲBGイ。ェョゥ」。@ @ to s korijenom koji puze. Cvjetni

.1. grozdovi imaju ャゥェ・、ッュッ、イ・@ cvjetove. Cvate

od svibnja do kolovoza. Bolje uspijeva na suhim

mjestima, osoblto na spaljenim krcevinama i u

ャゥコゥョゥ@ hrpa drvenoga ugljena. Biljku sakup­

ljamo za cvata, ali bez korijena. Susimo @ u

hladu. Tek dobro osusenu biljku isjeckamo na 'sitno i spremimo. Cestoslavica

sadrzi mnogo ljekovitih tvari.

@ lijeci ponajprije disne organe. @ prsa i oslabjela pluca, smanjuje

kasalj, オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ ga za znojenje. Lijeci tuberkulozu i mokracne

organe, cisti bubrege i mjehur te jetru, slezenu i krv; na taj nacin @

organizam i smanjuje razlicite tegobe. Pomaze kod smetnji u zelucu,

crijevima i drugim probavnim organima. ョ・ゥーー@ ga preporuca protiv gihta

i reume. Djelotvoran @ kod lijecenja ekcema i drugih koznih bolesti, osoblto

onih s dosadnim svrbezom, jer prociscava krv sto @ osnovni uvjet za

otklanjanje svrbeza. Cestoslavicu uspjesno mijesamo s raznim drugim

ゥャェォ。ュ。 L@ kao primjerice za prsa: dva dijela cestoslavice, dio divizme , dio

plucnjaka, dio trpuca. @ za jetru: dva dijela cestoslavice, dio lazarkinje.

dio plucnjaka, dio maslackova korijena. @ protiv ekcema i bolesti koze te

staracke svrbezi: dva dijela cestoslavice, dio bazge, dio divlje macuhice, dio

orahova lisca. Kod bolesnoga grla cajem ispiremo zdrijelo. Kod svih

spomenutih bolesti mozemo si pomoci tako sto cemo staviti svjezu

cestoslavicu na bolesna mjesta.

1 - . - , ' 1

"' - -- セセ@ -- MM セMM -- --- -

Page 32: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

cゥ。ォ@ 39

}{@takalj, komodljika, lopuh, lopusina, polusina,

repje, repuh, repun, repusina, veliki titak, slov.

repinec

. Arctium lappa

D vogodisnja @ ゥャェォ。L@ visoka 1,5 m; drze ga

korovom, ali @ zbog svojih sastojaka,

ッウッゥエッ@ ゥョャゥョ。L@ dragocjena ljekovita ゥャェォ。N@

Raste pokraj ーエッカ。L@ コ@ zidove, hrpe kamenja,

イウ・カゥョ・N@ Cvate od lipnja do イェョ。N@ Voli ァョッェ・ョ@

コ・ュャェ@ i ウョ」。ョゥ@ polozaj. Korijene iskapamo od

travnja do listopada, rezemo ih @ 、コゥョゥ@ i

ウウQュッ N@ Listove beremo i SVJeze ih

ーッエイ・ャェ。カ。ュッL@ @ plodove nakon sto 、ッコイゥェ N@

cゥ。ォ@

セ@ Zbog ゥョャゥョ。@ sok @ cicka izvrstan kod bolesne jetre. pッウーェ ・ウ ェ・@f ゥコャ」ゥカ。ョェ・@ コ」ゥL@ pomaze dijabeticarima. Korijen L@ pripremljen kao

varivo, vrlo dobar za dijabeticare. @ lijeci i prociscava krv. @ dodatak

ォー・ャェゥ@ pomaze kod koznih bolesti, pijemo li ga istodobno dok se ォー。ュッ N@

Pomoci @ nam i svjezi sok; njega istisnemo iz korijena tako da ga コ、イッゥュッ L@

prelijemo s 2 salice vode, namacemo nekoliko sati i potom popijemo. Sok

lijeci i vlazne lisaje, potkozne cireve, ョ・」ゥウエ@ ォッコL@ mladenacke akne. Sok

svjezega korijena kapamo na ekceme, otvorene rane, opekline i cekamo da

se na njima ッウウゥ N@ Cajem ispiremo ゥウー」。ョ・@ ウョ・L@ ュェ・ィイゥ」・@ @ ウエゥュ。@ i

コ、イゥェ・ャN@ @ od sjemena dobar @ protiv 「「イ・コョゥィ@ kamenaca, tjera na

mokrenje, コ。ウエ。カャェ。@ 、ゥコ・ョエ・イゥェ@ i イ・ァャゥイ。@ ュェ・ウ・」ョゥ」N@ Ulje , maslinovo ili

sezamovo, @ ォッェ・ュ@ ウ@ se namakali コ、イッャェ・ョゥ@ korijeni, sprecava ispadanje

kose i lijeci ーイィエN@ Za ゥウエ@ ウカイィ@ mozemo korijen namakati i @ イオュ N@ Cickove

listove ォィ。ョ・@ @ カゥョ@ stavljamo na otekline, bolna kriza, kozne ャ N@ @

od listova lijeci ュェ・ィイL@ イュL@ giht, razne ャN@ Protiv masne kose svaki

dan エイ。カ。ュッ@ @ vlasiste sok od svjezih listova. Hodamo li @ カイ」・ュ@ ウョ L@

stavimo na glavu cickov list. @ @ goditi glavi jer @ @ 」カ。エゥ@ od カイ」ゥョ・ N@

Takva @ zastita mnogo bolja od sesira ili イ N@ Kad se list ッウウゥ L@ stavimo

novi. Mozemo za コ。ウエゥエ@ od ウョ」。@ ーッエイゥェ・ゥエゥ@ i druge ljekovite listove.

Page 33: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Cistac

CISTAC betonika, bukvica, slov. cistec

Bet6nica officindlis

40

S tabljika mu @ cetverobridna, cvijet grimizno

crven. Raste na suhim, prisojnim travnja­

cima. sエ。ャェゥォオ@ rezemo pedalj iznad tla jer @

njezin donji dio drvenast; ima slab miris i gorak

okus. Vec @ u starome vijeku ゥ@ jedna od

najpoznatijih ljekovitih ゥャェォゥN@ U novije su ga

doba potisnuli kemijski proizvodi. Jedinstvena

@ ゥャェォ。L@ stoga @ nazivaju ljekovita bukvica.

Najkorisnija @ pripremljena kao oparak, prelivl1-

na vrelom vodom ili ゥェ・ャゥュ@ vinom.

cオ。イ@

TKod napadaja astme ili plucnog katara popijemo dnevno, gutljaj @gutljaj, 2 do @ salice oparka pripremljena s @ jednom cajnom zlicicom

ゥャェォ・@ na salicu vode. Lijeci proljeve i オャ。コ。カ。@ crijevne tegobe. @ rastvara sluz u plucima, @ poma:le i kod katara zeluca, zutice, bolesti mjehura i

bubrega te dakako kod vodene bolesti. @ 1 do 2 salice cajnog oparka na dan daje se omrsavjeloj djeci za oporavak. pッュセ・@ i jaki uvarak dodan vodi

za kupelj. Uvarak (u vinu) lijeci rane. Za rane koje tesko zacjeljuju uspjesne su kupelji i ッャッコゥN@ Zene ゥ@ koje pate od rana zbog prosirenih vena morale vise オーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ cistac. Njime ゥ@ se izlijecile mnogo brze nego kemijskim

preparatima. Zene ゥ@ ga takoder trebale オーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ kod smetnji za

mjesecnice, kod krvarenja iz maternice i uopce svih zenskih tegoba. Nekoc

su tom ゥャェォッュ@ uspjesno lijecili (pocetnu) histeriju. dusevne bolesti i

padavicu. Vrelim vinom prelivena poma:le kod krvave stolice; pijemo @ gutljaj

@ gutljaj. Oparkom lijecimo upaljeno grlo, bolesne desni te ispiremo usta

i オャ。Zャ。カ。ュッ@ kronicni reumatizam.

v

CUBAR bresina, cubrika, oiepek, setraj, vrisak, vrtni

vrijesak, s/ov. setraj

Satunija hortensis

J ednogodisnja @ ゥャェォ。L@ visoka do 40 cm.

Uzgaja se pretezno u vrtovima kao aroma­

ticna ゥャェォ。@ koja @ ujedno i ljekovita. Cvate od

lipnja do kolovoza. Vrlo @ osjetljiva na bladnocu.

uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ njezin zeleni dio . Zanjemo @

dva puta godisnje: prvi put prije no sto @ izblju

cvjetni pupoljci jer tada ima najvecu aromaticnu

vrijednost; drugi pak put kad @ u punom cvatu,

. . - '

....__ セ@ セ⦅⦅⦅N⦅⦅⦅⦅⦅ MM -- - -M セ@ MセM

Page 34: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

オ@ 41 cオカ。ォオ」。@

dakle u srpnju. Odrezemo @ tik iznad tla, povezemo u manje snopove i susimo, najbolje u prozracnome potkrovlju. Odrvenjelu ウエ。ャェゥォオ@ odrezemo,

@ ostalo zdroblmo i cuvamo u tamnim staklenim posudama.

@ lijeci proljeve sto nastaju zbog vrenja prilikom truljenja, pomaie kod

crijevnih i zelucanih grceva, nadimanja i nadraiaja na povracanje; 2 do

@ cajne zlicice ゥャェォ・@ poparimo s Vz litre vrele vode i taj @ N@ nezasladen.

pijemo gutljaj @ gutljaj. Kod secerne se bolesti nakon sto se pije taj @znatno smanjuje osjecaj zedi, tako karakteristican za dijabeticare. Dakako,

oparak moramo piti nezasladen. Kad se osjecaj zedi smanji. kolicinu @

treba takoder smanjiti. U puckoj se medicini cubar オーッエイ・ャェ。 カ。@ protiv glista,

kod jetrenih i zucnih bolesti. @ @ otklanja vjetrove i オャ。ゥ。カ。@ grceve u

trbuhu, pospjesuje probavu, znojenje te lijeci katare . Na zivce djeluje

okrepljujuce. Jos @ vainiji kao zacin: pristaje uz masnu hranu. pecenke,

kobasice. uz juhe od povrca, mesa i graha, uz jela sa slaninom te uz peceni

krumpir. Cubar i bosiljak mogu u mnogim jelima gotovo potpuno zamijeniti

sol i papar. Mnogima @ to vrlo pogodno i vazno. OPREZ! Njegovo @

djelovanje prilicno jako, U@ ga ne smijemo uzivati u prevelikim kolicinama.

CUVARKUCA cuvarka, netres, pazikuca, セL@ usna cuvarkuca,

vazdaiiva, zeqi kupus, slov. netresk

Sempervfvum tect6rum

T rajnica L@ visoka do 30 L@ ima mesnate,

jajolike listove koji su na kraju zasiljeni i tvore rozetu. Iz sredine rozete raste cvjetna

stapka s ruzicastim, zvjezdastim cvjetovima.

Cvate od lipnja do rujna. Raste @ stijenama,

zidovima, @ @ i krovovima; u nekim @ krajevima

tamo namjerno zasade ne ゥ@ li cuvala kucu od

groma. uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ svjeze listove .

@ potice izlucivanje mokrace, @ kod proljeva zatvara. Pomaie kod jake

mjesecnice i krvave dizenterije. Uvarak se moze upotrijeblti kod upale

uha i iscjetka iz uha. Uzmemo list, zgnjecimo ga, istisnemo kapljice u uho

i potom uho pokrijemo komadiCem vate. Kurje oci, bradavice, suncane pjege

nakapamo sokom u vise navrata. Takoder i otvrdnuca; ona @ tako omeksati

i nestati. Od listova nacinimo ッャッァ・@ za bubuljicavu kozu sklonu svrbezu.

Sok lijeci i opekline i ubode insekata. Listove cuvarkuce przimo polako na

masti; tako doblvamo mast koju mozemo オーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ kod opeklina, rana, nagnjecenja i modrica.

Page 35: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Divizma 42

DIVIZMA /epuh, oslji rep, svijecnjak, velecvjetna divizma,

vuqi rep, iutocvijet, slov. lucnik

Verbdscum thdpsiforme

D vogodisnja @ blljka; prve godine izraste

samo prizemni vijenac listova, @ druge

ravna, nerazgranata dlakava ウエ。ャェゥォ。@ visoka do

2 m . Pokrivena @ malim, zutim cvjetovima i

listiCima sto mirisu @ medu. U sredini cvijeta

crvenkast L@ vunasti prasnik. Cvate od lipnja

do kolovoza na krcevinama, na rusevinama, uz

putove. Ima vise vrsta divizme. Sakupljamo

ponajprije c\jetove, ali i listove i korijenje. Vaino

@ da sakupljamo za suha vremena, kad nema

DobriCica

rose , te da naglo susimo, na propuhu, @ naposljetku u malo zagrijanoj

pecnici . Spremamo u staklenke koje se dobro zatvaraju jer inace pocrni i

gubl vrijednost.

@ smanjuje nakupljanje sluzi u plucima, pospjesuje iskasljavanje.

djeluje protuupalno. Sluzi protiv astme, hunjavice, hripavca, bolesti

slezene i jetre. U zena regulira mjesecni ciklus . Djelovanje izvana: cvjetovi

namoceni u rakiji dobro su sredstvo za masazu protiv reume i hemoroida.

Nakapamo li nekoliko kapi u uho, poboljsava se sluh. Djeci koja mokre u

postelju nakapamo 10 do 20 kapi na secer i to im dajemo prije odlaska na

pocinak.

DOBRICICA brstan, koturac, mjesecnjak, niski brsljan,

samobojka, brstan-trava, slov. grenkuljica

Glech6ma hederdcea

R aste uz plotove, zivice, @ zidovima, mocvar­

nim pasnjacima, travnjacima, neobradenim

poljima. Sakupljamo @ od ozujka do lipnja dok

cvate, i to cijelu blljku, ali i posebno listove i

cvjetove. Susimo na propuhu u prozracnoj

prostoriji blljke poslozene u vrlo tankim

slojevima i uz cesce prevrtanje. Sadrzi obllje

tvari koje @ cine jako ljekovitom.

セ@ @ djeluje osoblto jako na disne organe i lijeci razlicite njihove bolest(

f katare, sluz u plucima, katar zdrijela i bronhijalnu astmu. Dostaju samo

M セ@ - 1 - セ@ -------- - .... MMMセセ MMセ@ -- セ@ -

Page 36: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Dobricica 43 Dubacac

dvije salice toga @ na dan. ゥ@ i upaljene mokracne organe te pospjesuje

probavu. Dobro オエェ・・@ na コゥカ。ョゥ@ sustav, オャ。コ。カ。@ tegobe izazvane

histerijom. uャ。コ。カ。@ crijevne i コ・ャオ。ョ・@ tegobe u ウャオ。ェオ@ kad se slabo

ゥコャオオェ・@ solna kiselina. Takoder pomaie kod smetnji u crijevima i jetri. Vino

kuhano s 、ッ「イゥゥ」ッュ@ odstranjuje gliste, pospjesuje menstruaciju, ャゥェ・ゥ@ isijas

i zuticu. @ uvarak ャゥェ・ゥ@ i rane koje tesko zacjeljuju. Tako djeluje i mast

od 、ッ「イゥゥ」・N@ Prasak @ slaba prsa i ゥウエゥ@ gnojna pluca i pluca puna sluzi.

Cijenjen @ i kao lijek protiv bubreznih i コオョゥィ@ kamenaca. Vino kuhano s

、ッ「イゥゥ」ッュ@ dobro @ za ispiranje upaljenih desni i za pranje krasta. Juha

od mladih izdanaka 、ッ「イゥゥ」・@ i drugih proljetnih biljaka- エイ。エゥョゥ」・L@ koprive,

breze, vrtne krese (Lepidium sativum) i stolisnika- ゥウエゥ@ tijelo od bolesnih

tvari koje su se u njemu nakupile tijekom zime. dッ「イゥゥ」オ@ dodajemo

proljetnim salatama kao sto su vrtna krasuljica (Anthriscus cerefolium),

dragusac (Nasturtium o.fficinale), エイ。エゥョゥ」。@ Hウ@ perennis) , kopriva (Urtica

dioica). Kod bolesti usiju ョ。ゥョゥュッ@ parnu kupelj. Regulira kolesterol. Biljka

kuhana u mlijeku napitak @ koji valja piti prije spavanja i kod tegoba s

plucima. Protiv boli nam sluzi ako s\jezu 、ッ「イゥゥ」オ@ zdroblmo. pomijesamo

s lanenim brasnom i toplom vodom te polozimo na bolno mjesto. Mozemo

staviti ッャッァ@ i od same ゥャェォ・N@ @ vrijedi i za otklanjanje celulita.

v

DUBACAC dubac, mali dubcac, diigericn}ak, gavranov kuk,

mravak, podublca, trbusac, turcica, slov. vrednik

Teucrium chamaedrys

D オ@ uspijeva na suhim, vapnenastim

tlima, na kamenitim obroncima i @ s\jetli­

jim sumama. Malen L@ do 30 cm visok polugrmic.

Listovi su mu tamnozeleni, na 「ャゥェ・、ッセオ「ャ。ウエゥュ@

ウエ。ャェゥォ。ュ。L@ @ cvate イオコゥ。ウエッ」イカ・ョッL@ i to od

srpnja do イェョ。N@ Za njegovu se ljekovitost znalo

jos @ starome カゥェ・ォN@ Rimski ウ@ ga ャゥェ・ョゥ」ゥ@

ーイ・ーッイゥカ。ャゥ@ protiv zapustena kaslja. Car Karlo

Veliki tom @ ljekovitom ゥャェォッュ@ ャゥェ・ゥッ@ giht.

セ@ d@ @ antiseptik, ャ@ bakterije u コQ@ i crijevima. pッエゥ・@ na

f mokrenje i stoga @ vrlo ゥョォッカゥエ@ kod vodene bolesti. Pomaie da se ウャコ@bolje ゥコャ@ iz ャ@ i コ・ャ」。N@ lゥェ・ゥ@ コョ@ tegobe, ゥェ・ャッ@ pranje , rane,

hemoroide. uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ ga i kod secerne bolesti te za ャゥェ・・ョェ・@ ァウエ・イ。・N@

v・ャゥォ@ コャゥ」@ コ、イッャェ・ョ・@ ゥャェォ・@ ォィ。ュッ@ pet ュゥョエ。@ @ ・エカイエ@ litre vode. @

@ pijemo エイ@ nataste i ョ。カ・・イ@ prije spavanja. No 、@ ne

ーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ samo za カN@ Stavljamo ga i u ィ@ te dodajemo ーッカイ」N@

Osoblto pristaje uz ォイューゥイN@ U jelima nije samo コ。ゥョ@ koji daje ァッ、。ョ@ okus

i potice tek; 、@ i lijeci. Za 、ァッエイ。ェョゥェ・@ lijecenje pogodniji @ kao N@

Cajem ャゥェ・ゥュッ@ i ウャ・コ・ョL@ te イ・オュ@ i giht. Kod slabokrvnosti pijemo crno ·

Page 37: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Dubacac 44 Dvomik

vino u kojem smo 8 dana namakali 200 g dubacca najednu litru vina. Kod

oboljelih disnih organa i limfnih zlijezda mozemo naciniti i ッャッァ・@ od @

od dubacca. @ pomaze i kod nesanice te kod astme. rJputa: na casu vode

stavljamo jednu zlicicu ゥャェォ・ N@ Pijemo vise puta, gutljaj @ gutljaj. zッァ@ arome

i gorcine オーッエイ・ャェ。カ。@ se kod spravljanja likera.

DUNJA funja, gunja, kunja, kutina, tunja, slov. kutina

Cyd6nia ッVョァ。@

D unja @ pomalo nalik na jabuku. Cvate u

ウカゥョェオ@ i lipnju i ima velike crvenkasto­

ゥェ・ャ・@ cvjetove. Plodovi su nalik na jabuke i

kruske . Dlakavi su, zlatnozuti. Sazrijevaju u

listopadu, @ dozrijevaju u podrumu. Imaju

ugodan miris, no trpak okus. stoga ih uzivamo

samo kuhane . Sirove kriske ulazemo medu

kupus koji pripremamo za kiseljenje .

TLjekovitost: zbog obllja sluzi kompot G @ od

dunja vrlo オーッエイ・ャェゥカッ@ sredstvo kod upale

zeluca, crijevne sluznice i disnih putova te kod proljeva. Polozimo li na ranu

sto krvari dlakavu koru dunje, krvarenje @ prestati . Parne kupelji od

dunjinih listova dobro cine kod spustene maternice . Dunjino sjeme

namacemo u vodi dok se ne zgusne u sluz koju オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ kod

dekubltusa, opeklina, kod raspucane koze i prsnih bradavica. Kod ゥイ・カ。@ u usnoj supljini mozemo njome i grgljati.

DVORNIK dusomaca, kokosica, krupnik, oputina, pasja trava,

pticji dvornik, pticja trava, rusno zelje, s/ak,

solomonov pecat uglasti, troskot, truskavac, slov.

dresen

Polygonum aviculare

@@ @ dosadan korov, ali i vrlo ljekovita ゥャェォ。N@

Cijelu ゥ}ェォオ@ bez korijena beremo od lipnja

do kolovoza i susimo @ u hladu. Sadrzi mnogo

vitamina @ i silicijeve kiseline. Uspjesno @

mijesamo sa zobenom kasom i ー・ウャゥ」ッュN@

-- . ....,. - 1

セ@ --- - セ ᄋ MM M T^MMM MMM -- -

Page 38: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Dvomik 45 Estragon

セ@ Lijeci ponaprije ャL@ 「「イ・ァ・@ i mjehur. Za lijecenje kaslja i ウャコゥ@ -

! katara @ ーャ」ゥュ。@ mijesamo jednake dijelove dvornika, podbljela i エイー」。N@Poboljsava i ーイッ」ゥウ」ェ・@ krv. Stogaje vrlo prikladan za ーイッャェ・エョ@ ォイオ@ ciscenja

organizma. Tijekom nekoliko tjedana pijemo 2 do @ salice @ na dan.

z。ウエ。カャェ。@ krvarenja iz maternice , ャ L@ コ・ャ」。@ i hemoroida. Dvornik

namocen @ rakiji otjerat @ crijevne nametnike , @ namocen @ ォゥウ・ャォ。ウエッュ@

crvenom カゥョ@ pomaze @ ウコ「ャェ。ョェ@ proljeva, dizenterije. podrigivanja, @ @

zena @ ウコ「ャェ。ョェ@ tegoba za vrijeme ュェ・ウ・ョゥ」・N@ Treba ga piti @ @ salice na dan. Sok ili @ olaksava bolno mokrenje i ッ、ウエイ。ョェェ・@ pijesak i kamence

iz 「「イ・ァ。@ i ュェ・ィイ。N@ Dobar @ cak i kod secerne bolesti. ajbolje @ ako

pijemo gorak L@ @ @ krajnjem ga ウャ@ sladimo medom.

ESTRAGON trkanj, tarkanj, troskotnicC!_, zmijina trava, slov.

pehtran

Artemfsia dracunculus

V rlo @ razgranata ォャエゥカゥイ。ョ。@ trajnica, visoka

db 120 cm. Na ァ@ イ@ raste i

samonikla, na ョ・ッ「イ。、・ョ@ エャ@ i @ stjenovitim

padinama. Voli ウョ」。ョ。@ ュェセウエ。N@ Cvate od

ウカゥョェ。@ do srpnja. Aromaticna @ ゥャェォ。L@ ァッ、ョ。@

ッォウ。N@ uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ listove koje ッウウ・ョ・@

spremamo @ tamne staklenke da ne ゥコァ「・@

miris. Jos @ bolje 」カ。ュッ@ li svjeze listove @

ィャ。、ョェ。ォ@ ili コ。ュイコゥカ。」N@

TBiljka se ァャ。カョッュ@ イイ@ za poticanje teka i kao lijek za コ・ャ、。」N@@ ゥ@ trebali piti ョ・イッエゥ」。イゥL@ oslabjeli セ、ゥ@ koje ュ」ゥ@ tjeskoba. zene koje

ゥュ。ェ@ ーイッャ・ュ。@ s mjesecnicom. bolesnici sa slablm radom ァ@ i

ュェ・ィイ。N@ @ @ i 、ゥイ・エゥォL@ dobar @ protiv ュ@ i gihta te vodene bolesti .

Lijeci i ャッウ@ ーイッ「。カ@ te nadimanje. dェ・ャェ・@ i na ウカイ・ュ・ョ@ bolest -

、・ァ・ョ・イ。」ゥェ@ zglobova, 。イエイッコN@ k」。ョゥ」・@ ga vrlo cijene. Za ャ。ァ、。ョ・@

ウャコ@ svojim oblteljima ォウョ@ ウ。カゥェ。」@ s estragonom. Za エ@ @

ォィゥョェゥ@ najbolja @ s\jeza ゥャェォ。N@ Poznat @ i estragonov ocat. Da ゥ@ ga se

pripremilo, treba samo zeleni dio ゥャェォ・@ namociti @ dobar vinski ili ェ。「」ョゥ@ocat.

Page 39: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Gavez 46

GAVEZ crni gavez, crni korijen, ljekoviti gavez, kilnjak,

konjski rep, opasica, pljusc, veliki gavez, veliki

konsulj, volovski jezik, vrtni gavez, slov. gabez

Symphytum officindle

B iljku u cvatu beremo od ウカゥョェ。@ do kolovoza, @ podanak vadimo u ャ@ prije

cvata, dakle u ozujku i エ。カョェオL@ ili pak ujesen

u listopadu i studenome. Podanak valja kopati

siljastom lopatom @ se 、オォ」ゥェ・@ gotovo i ne

moze vaditi buduci da seze duboko u zemlju i

cvrsto @ u nju オ。ウエ・ョN@ Mast mozemo naciniti

odmah od s\jezeg podanka. Podanak mozemo i

susiti te samljeti ili stuci u ー。ウ。ォN@ ュ@ ga

Gavez

naglo susiti. Najbolje @ da ga 。コ・コ・ュッ@ @ duzini u tanke ploske, objesimo

ih na uzicu na コ。」ョッュ・@ mjestu ili ih ッー・コョッ@ susimo ォ@ peci na

エ・ュー・。エオゥ@ od TPᄚN@ Ako se susi ウL@ podanak moze popljesniviti, @ tada

se 。コャ。コ・@ alantoin, ョ。ェ、。ァッ」ェ・ョゥェゥ@ sastojak gaveza.

W Od svih ljekovitih ゥャェ。ォ。@ gavez sadrzi najvise alantoina, @ on @ ーッエ・「。ョ@V za エカッ「オ@ stanica dok zacjeljuju ョL@ i one koje tesko zacjeljuju, @ cak

i one zagnojene. Gavez @ jedan od ponajboljih lijekova za zacjeljivanje

vanjskih i オョオエ。ョェゥィ@ ョ@ (onih na zelucu), posjekotina, ッァ・「ッエゥョ。L@

nagnjecenja (kontuzija) , lomova i krvarenja, ali i kod uganuca i iscasenja,

nategnuca misica i tetiva. vャッ@ @ koristan kasasti ッャッァN@ S ッ「コゥッュ@ na

velicinu ョ@ 、@ smijesamo 2 do 4 zlice ー。ウォ。@ od ォッゥェ・ョ。@ s malo カオ」・@

vode u kasastu smjesu. @ namaZemo na platnenu krpu i stavimo na 。ョオN@

Nakon 2 sata stavimo novi ッャッァN@ oャッコゥ@ su 、ェ・ャッエカッョゥ@ i kod 」ゥ・カ。@ nastalih

od ウォッ「オエ。L@ kod ーッウゥイ・ョゥィ@ vena, kod コ。、・ャェ。ョェ。@ sto ih izazivaju ・オュ。@ i

giht, kod bolnih ァ」・カ。@ nakon amputacija, kod upale kostiju i kod ゥN@

Umjesto kasastoga ッャッァ。@ オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ i gavezovu mast. Svjez podanak

、@ ocistimo, nasjeckamo i lagano ゥウーコゥュッ@ na svinjskoj masti, dakako

bez dodavanja soli. Vrucu mast ーッ」ゥェ・、ゥュッ@ kroz platnenu krpu u staklenku

ili emajliranu posudu @ kojoj @ poslije cuvamo. Naposljetku iscijedimo i krpu

s talogom. Mast オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ jednako kao i kasasti ッャッァN@ Tu ゥ@ mast

エ・「。ャッ@ imati u svakoj kuci @ ーオコ。@ 、。ァッ」ェ・ョオ@ pomoc i ljudima i stoci.

Gavez @ ljekovit i za disne ッァ。ョ・L@ kod 「ッョィゥェ。ャョッァ@ ォ。エ。。L@ upale pluca.

krvava ispljuvka, gripe, upale ゥN@ Gavez @ lijek i za ーッ「。カョ・@ ッァ。ョ・@

- zelucani katar, ーッャェ・カL@ 、ゥコ・ョエ・ゥェオL@ kod 「オ「・コョゥィ@ bolesti, @ i kod jake

i bolne mjesecnice. Gavezov se podanak 。コャゥ」ゥエッ@ mijesa, s medom ili

sokovima, i to se daje bolesnicima s オョオエ。ウョェゥュ@ ォイカ。・ョェゥュ。L@ @ osoblto plucnim bolesnicima. · ·

Page 40: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Glog, crveni 47

GLOGJ> CRVENI bijeli trn, glag, glog, glogit, gloginja, glogovac,

pasji trn, trnovina, slov. glog

Crataegus oxyacdntha

U glavnom @ grm srednje velicine, mirise

poput badema, @ njegovi plodovi imaju

brasnast okus. Najbolje uspijeva na glinastom

tlu. Cvate u ウカゥョェオ@ i lipnju. Cvjetove i listove

beremo u ウカゥョェオ@ i lipnju, @ plodove u rujnu i

listopadu. Boblce susimo rasprostrte (u tankim

slojevima) oko tjedan dana na toplome, @ tek

potom uz samu N@

Glog, crveni

TGlog @ jedan od najdragocjenijih lijekova

srce. @ i regulira rad srca. Djelotvorno regulira krvni tlak, visoki

snizuje, ali i niski povisuje ako @ srce slabo. Kod starijih ljudi lijeci mane

i upale srcanoga misiCa. Glog nema nikakvih popratnih stetnih djelovanja,

cak i ako ga neprekidno pijemo nekoliko mjeseci. Kod smetnji u radu srca

korisniji @ od crvenoga naprstka (Digitalis purpurea). Pomaze kod mnogih

bolesti na zivcanoj osnovi, kod napetosti, razdrazljivosti, nesanice. @

pripremamo od cvjetova i listova ili plodova. Zasladujemo ga samo medom

i pijemo gutljaj @ gutljaj. Plodove mozemo i istucati, potom namakati 8 sati

u hladnoj vodi, nakratko zakuhati, ocijediti i piti gutljaj @ gutljaj dnevno

2 do @ salice. Od cvjetova i plodova mozemo napraviti i tinkturu. Najbolje

@ da @ preporuci lijecnik i da nadzire njezino djelovanje. Glog @ izvanredno

ljekovit kod srcane slabosti i treba ga uzimati u pravilno odmjerenim

kolicinama. Koristan @ i u slucaju pojave vode oko srca, ovapnjenja osrcja,

kod mane srcanih zalistaka, kod prosirena i usaljena srca. Glog オャ。コ。カ。@ i

staracke tegobe, kao i one u klimakteriju. @ pijemo i kod bolesti s

vrucicom: kod upale pluca, gripe, bronhitisa i kaslja. @ smiruje i padavicare

za vrijeme napada i nakon njih. Glog @ osoblto vaian kod srcanoga infarkta.

Poboljsava naime prokrvljenost koronarnih zila tako da stanice srcanoga

misica doblvaju dovoljno hrane. No samo njegova ustrajna poraba moze dati

dobre rezultate. @ znaci da pijemo @ od cvijeta, 2 do @ salice na dan.

Zasladujemo ga samo medom. Tinktura od boblca djeluje protiv bubreznih

kamenaca, gihta, ゥェ・ャッァ。@ pranja. Uzimamo @ tri puta na dan @ 10 do 15

kapi.

Page 41: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

gッイsゥ」。L@ @

GO R US][ ^@

CRNA

48

@ gortica, @ mustarda, @ slatica, @

vrzina, crni kupus, divlja gorusica, gorusica,

ァッオウエゥ」。L@ ognjica, senf, slatica, slov. gortica

Brdssica n(gra

R ijec @ @ ョ@ ァッウゥ」ゥ@ @ ゥェ・ャ。@ nema

ッウッ「ャエ@ ャェ・ォッカゥエ@ カゥェ・、ョッウエN@ Uspjesan @

lijek kao ッャッァ@ ili melem. uーッエ・ャェ。カ。ュッ@ ili

コ、ッャェ・ョッ@ sjeme, ili vec ーゥー・ュャェ・ョ@ melem iz

ャェ・ォ。ョ・L@ ili 「。ウョッ@ od sjemena ァッウゥ」・L@ ili pak

cijelo sjeme.

gッイsゥ」。L@ @

tz、ッャェ・ョッ@ sjeme (100 g) smijesamo @ ォ。ウL@ namaiemo na ーャ。エョ・ョ@ ォイー@i stavimo @ na bolesno mjesto te @ tamo 、コゥュッ@ 10 ュゥョエ。L@ ーゥュェ・ゥ」・@

na ーウゥュ。@ kod ャ@ ャ@ ili 「ッョィゥエゥウ。@ s カ」ゥ」ッュN@ Kad ォャッョゥュッ@ ッャッァL@

ォッコ@ 、@ ュ@ cajem od kamilice. Kod djece ッャッァ@ ュ@ stajati samo

@ do 5 ュゥョエ。N@ @ se ッャッァ@ エャカ@ za ョ。、。コゥカ。ョェ・@ koze kod ャ@

ゥL@ ・ュ。エウォゥィ@ bolova i za ャ@ ーッォイカャェ・ョッウエN@ uョエ。ョェ。@ @

ァッウゥ」・@ pomaze ーッエゥカ@ 」ゥェ・カョゥィ@ i コ・ャ」。ョゥィ@ tegoba. Bolesnik ゥ@ @ ュ@

コゥュ。エゥ@ cajnim zlicicama. pッウーェ・ウェ・@ tek, 、@ 、ェ・ャェ・@ na ゥコャ」ゥカ。ョェ・@

mokrace, @ svoj ーゥャゥ」ゥ@ pomaze i ーッエゥカ@ ゥ@ na コャN@ U エ@ ウカィ@ mozemo

コゥュ。エゥ@ i ェ・ウエゥカ@ ァウゥL@ oblcan senf iz エァッカゥョ・N@ Melem od ァッウゥ」・@ lijeci

isijas , giht i ュN@ gッウゥ」ゥョ@ cvijet ウャコゥ@ za エイャェ。カ。ョェ・@ ーッエゥカ@ bolova @

misiCima, ァョL@ iscasenja, @ i ュN@ Gorusicini ッャッコゥ@ lijece 「ッョィゥェ。ャョ・@

ォ。エ。・@ s カイ」ゥ」ッュ N@ ャァ@ za dijete ュッ。ュッ@ dodati 20% svinjske masti da

、ェ・ャェ・@ ャ。コ・N@ gッウゥ」。@ @ i ゥコカウエ。ョ@ zacin @ @ i ォウョ。@ i ljekovita.

pッウーェ・ウェ・@ ーッ「。カオL@ pogotovo masnih jela, tako da ona コ@ odlaze iz コ・ャ」。L@

te da ih 」ゥェ・カ。@ カ@ do kraja. sエ。ゥェゥュ@ ャェ、ゥュ。@ olaksava 」ゥォャ。」ゥェ@ krvi

@ ーッ「。カョゥュ@ ッァ。ョゥュ。L@ koje inace カ@ znatno エN@ OPREZ!

r。」ョ。ェュッ@ na to da @ ァッウゥ」。@ jako ウ・、ウエカッ@ i da 、ェ・ャェ・@ ーゥャゥ」ョッ@ ッウエッA@ Ne

smijemo @ odvec 、ァッ@ ostaviti na kozi kao melem ili ッャッァL@ inace moze

nastati ャ@ s ュェ・ィイゥ」ゥュ。N@ Kod ー・カ・ャゥォ・@ ョエ。イョェ・@ エ@ moze izazvati

ャ@ コ・ャ」。 L@ ァL@ ュィ@ i 」ゥェ・カ。L@ @ kod zena ュッァ@ nastati smetnje

@ mjesecnici ili se pak moze pojaviti ャ@ jajnika.

1 -- - - - - セ M - - - - 4--- - -_ - _:_ セ@ - - 1

Page 42: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Grah, ッゥ」ョゥ@

fidol, pasulj, slov. fiiol

Phaseolus vulgdris

49

C vjetove ーゥエォ。ウ。@ ュ@ @ ャゥーョェL@ zelene

mahune cijelo ljeto, @ plodove kad 、ッコゥェN@

d@ ウーゥェ・カ。@ na 、@ pognojenoj zemlji

izlozenoj ウョN@ Ne ッ、ァッカ。。ェ@ @ ー・カゥウ・@

vapnenasta tla. Za ljekovite ウカィ・@ ウ。ォーャェ。ュッ@

mahune ョ・コ・ャゥィ@ plodova. Bolje ウ@ mesnatije

カウエ・@ @ ウ@ 、ェ・ャッエカッョゥェ・N@ m。ィョ・@ ウ。、コ・@

ァャォッォゥョゥョL@ tvar ウャゥ」ョ@ ゥョコャゥョN@ @ @ 、。ァッ」ェ・ョ@

lijek za 、ゥェ。「・エゥ」。・@ @ ウュ。ョェェ・@ ォッャゥ」ゥョ@ ウ@

@ krvi i ュッォ。」ゥN@ iコュ・、@ vise カウエ。@ ァ。ィ。@ エ@

ゥコ。「。エゥ@ najbolje. Ljekovitost @ se ウュ。ョェェ・@ na

odvec vlaznoj ili ウィッェ@ zemlji.

Grah, ッゥ」ョゥ@

セ@ Zelene ュ。ィョ・@ ゥュ。ェ@ jak glukokininski 」ゥョ。ォN@ Bolesnici ゥ@ cijelo ljeto

f ュッ。ャゥ@ jesti sto vise kuhanih svjezih zelenih mahuna. uー。カッ@ zbog

、ゥェ。「・エゥ」。。@ ァ。ィ@ sadimo @ カ・ュ・ョウォゥュ@ 。コュ。」ゥュ。L@ od prvih tjedana do

kasne jeseni. Tako oni cijelo カゥェ・ュ・@ ュッァ@ コゥカ。エゥ@ svjeze zelene ュ。ィョ・N@

Bolesnici ュ@ ゥウォッゥウエゥエゥ@ Bウ・コッョ@ ァ。ィ。BN@ ゥ@ ゥ@ エ・「。ャゥ@ ゥエゥ@ ッゥャョゥZ@

bolesnik moze pojesti od 4 do 7 kg ュ。ィョ。@ na tjedan @ 。コャゥ」ゥエゥュ@ ッ「ッ」ゥュ。N@

U krvi @ i mokraci imati znatno manje acetona, @ ウ@ @ se sniziti za @

do 40%. nウL@ ァャォッォゥョゥョ@ se ォィ。ョェ・ュ@ ne ョゥウエ。カ。N@ d@ pak kucanica

neka sto vise zelenih mahuna ァ。ィ。@ ウー。カゥ@ @ staklenke za コゥュ@ da ih 、@

dovoljno za bolesnika. I ウ。ウウ・ョ・@ ュ。ィョ・L@ iako ウ。、コ・@ manje ァャォッォゥョゥョ。L@

ウーェ・ウョッ@ ウオコゥェ。ェ@ aceton i ウ@ @ krvi i mokraci. r。コュゥェ・@ se da cemo za

lijecenje 。「ャエゥ@ i druge ljekovite ゥャェォ・Z@ lisce od 「ッッカョゥ」。L@ 「ッッカゥ」・L@ stolisnik

i maslacak. Od tih ゥャェ。ォ。@ ーゥー・ュゥュッ@ ュェ・ウ。カゥョ@ @ i pijemo @ desetak

dana. Ili pak ョ。ー。カゥュッ@ ovako: ーゥー・ュゥュッ@ @ od svake pojedine ゥャェォ・L@ tome

dodamo ゥュ・ャ@ ili pelin ili ォゥ」ゥ」N@ Potom, nakon desetak dana nastavljamo

lijecenje ァ。ィッカゥュ@ ュ。ィョ。ュ。@ ili ウエ。ャェゥォッュN@ @ od ァ。ィッカ・@ ウエ。ャェゥォ・@

ウーェ・ウョッ@ lijeci カッ、・ョ@ bolest, ュL@ giht i isijas. kッゥウエ。ョ@ @ i kod bolesti

ァ@ i ュィ[@ lijeci ャ@ ァ@ poslije ウ。ャ。ィ。L@ 、ゥヲエ・ゥェ・@ i エゥヲウ。L@

ォャ。ョェ。@ コョ@ kamence i pijesak. r。ウエカ。。@ i odvodi ュッォ。」ョ@ ォゥウ・ャゥョN@

Dnevno ゥ@ bolesnici エ・「。ャゥ@ piti 2 do @ salice N@ m。ィョ・@ ァ。ィ。@ ォィ。ュッ@

samo nekoliko ュゥョエ。L@ ocijedimo i taj @ pijemo nezasladen. dァッ@ ゥ@

ォィ。ョェ・@ ョゥウエゥャッ@ mnoge ljekovite sastojke. Osim @ od ュ。ィョ。@ mozemo

ーゥーイ・ュ。エゥ@ i ィZ@ 2 do @ ー・ァウエゥ@ mahuna ォィ。ュッ@ @ エゥ@ 」・エカエ@ litre vode

toliko dugo dok ne ostane pola litre ァウエ・@ ィN@ Uzimanje te ィ@ i @ od

ュ。ィョ。@ ウュ。ョェェ・@ 、ッコ@ ゥョコャゥョ。@ ォ@ ゥ@ bolesnik ュ@ コゥュ。エゥN@

Page 43: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

HmeY

HMElJ slov. hmelj

Humulus lupulus

50

H melj se penje @ grrnlju, ogradama i drvecu.

uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ zenske cvatove, slicne

ceserima. Sakupljamo ih u rujnu, susimo i

cuvamo u tamnim staklenkama koje se mogu

dobro zatvoriti. Ima vrlo aromatican, @ u vecim

kolicinama cak i omamljujuci miris. Okus mu

@ vrlo gorak i trpak. Mlade pupoljke beremo u

ozujku i travnju za salatu, cvatove u srpnju i

kolovozu, @ ceseriCe ujesen.

Hrast, lu.iryak

@ zbog gorcine @ zeludac i potice tek.

Pijemo ga hladna, otprilike sat prije glavnoga obroka. Snaino utjece na

izlucivanje mokrace i odvodi nakupljenu vodu. Ljekovito djeluje i na giht i

reumu. Sok od s\jezih listova veoma olaksava zatvor i pospjesuje izlucivanje

i odvodenje mokrace. @ djeluje smirujuce na zivce: tjelesna i zivcana

napetost popusta, regulira se ubrzano ゥャッL@ stisava se depresija. Normalizira

se pojacani rad srca. @ vraca i ッュッァオ」オェセ@ normalan san. Pijemo ga pola

sata prije odlaska na pocinak. Mozemo mu dodati i odoljen. glog i imelu.

Nakon njegova uzivanja smanjuje se spolna prenadrazenost. @ regulira

mjesecnicu, smiruje bolove u maternici i オャ。ゥ。カ。@ klimakterijske tegobe.

Zacepljenu jetru lijecimo u proljece salatom od izdanaka hmelja.

HRAST/)

lUZNJAK dub, dubovina, hrast /uinik, /uinjak, luini hrast,

rani hrast, slov. hrast

Quercus r6bur 1 Quercus pedunculata

D vije su vrste hrasta: luznjak i kitnjak

(Quercus ウ・ウウェャッイ。I N@ Prvi raste uglavnom

u nizinama, @ potonji raste na visim polozajima.

Listovi luznjaka imaju kratke, @ oni kitnjaka

duge peteljke. Najdjelotvornija @ kora mladih

grana i izdanaka. Sakupljamo @ u svim godis­

njim 、ッゥュ。L@ @ plodove, zir, u rujnu i listopadu.

Treslovina (tanin) u kori najvazniji @ ljekoviti sastojak hrasta.

Mセ@ セ@ - - 1

1 - - セ M MM M セ@ セ MMM -- -- - - セ@

Page 44: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Hrast, ャzイケ。ォ@ 51 Hren, !juti

セ@ uョエ。イョェ。@ イZ@ cajevi. Kod ャ@ crijevne i コ・ャ」。ョ・@ ウャコョゥ」・@ te f crijevnog katara. Ne ーイ・ーッイ」。ュッ@ ga kod zivcanih crijevnih tegoba

(crijevne nervoze). Pomalo zatvara, stoga lijeci proljev. Dosta se イイ@kod cira na 」イゥェ・カ@ i コャN@ @ od hrastove kore veze otrove i na taj nacin

ーイッ」ゥウ」ェ・@ tijelo. Pijemo ga kod otrovanja gljivama i nikotinom. OPREZ! Kod

svakog otrovanja gljivama valja odmah ャゥェ・」ョゥォA@ Lijecenje ljekovitim ゥャェ・ュ@

moze samo pomoci lijecnikovoj terapiji. L@ osim toga, veze i kemijske otrove koje svakoga dana ョッウゥュッ@ @ organizam s hranom te olovo koje 、ゥウ・ュッN@nコョッ@ @ da taj @ pijemo vise エ@ @ ovom kemijom prozetom 、N@ U ャゥエイ@ vode stavimo カ・ャゥォ@ コャゥ」@ kore i ォィ。ュッ@ 5 do 10 ュゥョエ。N@ Pijemo ga s mlijekom, bez secera. Pijemo ga i kad smo ュ。ュイョゥL@ ako nas ァイゥコ・@ zmija

ili 、@ kakav ォォ。」N@ Njime ウ@ se spasili- mnogi koji ウ@ imali krvav

ゥウーャェカ。ォ@ ili ウ@ cak povracali krv i imali ョエイ。ウョェ。@ krvarenja. Natecene noge lijeci mjesavina @ od jednakih dijelova kore, pelina i poljske preslice . @ュェ・ウ。カゥョ@ poparimo salicom ォゥー」・@ vode i pijemo na zlice. Vanjska イZ@ォー・ャェゥ@ i カ。イ」ゥN@ Sjedece se ォー・ャェゥ@ イイ@ kod ispadanja debelog crijeva (prolaps rektuma), @ njima se ュッァ@ izlijeciti i ヲゥウエャ・@ na tom 」イゥェ・カN@ Protiv vrlo jakog zatvora dodajemo i koru krkavine. Kod hemoroida i ヲゥウエャ。@ ーッュ。Zz@

i klistiri od jednakih dijelova kore hrasta, kamilice i ォ。、ャェ・N@ Uvarak od kore lijeci mnoge bolesti: rane, zagnojena mjesta, cireve, te potkozne cireve. Protiv

znojenja ョッァ@ イイ@ se svakodnevne ォー・ャェゥ@ ョッァN@ Dakako, valja エカイ、ゥエゥ@ コイッォ@ te tegobe. ャ@ poma:Ze i ッコ・ャゥョ。ュ。@ na nogama. Kod laksih lomova bolove ウュ。ョェェ@ ッャッコゥ@ od mljevene kore: stavimo ih jos vla:Zne i tople @ vrecici na mjesto loma. Zbog tanina @ kori ォー・ャェゥ@ ーッュ。コ@ kod ekcema i

、イァゥィ@ koznih bolesti. I kod psorijaze pomaze @ od kore te ォー・ャェゥ@ i ュゥカ。ョェ・@ njegovim カ。イォッュN@ Kava od zira イ・ァャゥイ。@ rad stitnjace, jednako

kao i @ i ッャッコゥ@ od kore. Kavu pripremamo ovako: zreli zir ッァャゥュッL@ izrezemo ga na カ・ャゥ」ゥョ@ zrnaca kave, dobro ッウウゥュッ@ na ュェ・イ・ョッェ@ エ・ュー・イ。エイゥ@ te spremimo @ dobro コ。エカッイ・ョ@ ウエ。ォャ・ョォN@ Uzimamo samo onoliko zrna koliko nam treba, przimo ih dok ne ーッウエ。ョ@ tamnosmeda, ァイ「ッ@ ih sameljemo i ォィ。ュッ@ kao ーイ。カ@ ォ。カ@ desetak ュゥョエ。N@ Potom ocijedimo, dodamo secer, dolijemo mlijeko i pijemo l do 2 salice na dan, ili svaki 、イァゥ@ dan, ako @

bolest コョ。ーイ・、ッカ。ャ。N@

HRENP LJUTJI Hrelj, hrin, hrinj, kren, s!ov. kren

Cochledria armordcia 1 Armoracia rusticana

I ma ljekovit korijen koji vadimo od イェョ。@ do

veljace H@ mjesecima kojima imena prema

latinskome コ。カイウ。カ。ェ@ na -ar), @ za ostale ga

mjesece ーッィイ。ョェェ・ュッ@ i 」カ。ュッ@ @ tamnome

ーッ、イュ@ @ エイ。ー@ ili vlaznome ーゥェ・ウォN@ Sadrzi

mnogo vitamina N@ U zadnje vrijeme postaje

zanimljiv zbog tvari s 。ョエゥゥッエゥ」ォゥュ@ djelovanjem.

Page 45: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

' Hren, !juti 52 Idirot

セ@ Hren povoljno djeluje na pluca. U tu ga svrhu mijesamo s medom: ta

f mjesavina razrjeduje sluz te pomaze da nestane katar, lijeci astmaticne

bolesti, cak smiruje i tuberkulozni kasalj jer pospjesuje izlucivanje sluzi.

OPREZ! uーッエイ・ャェ。カ。ェュッ@ ga umjereno da ne dobljemo jak proljev ili da nas

nocu ne ゥ@ ッャゥェ・カ。ッ@ jaki znoj. Pojacava izlucivanje mokrace. OPREZ!

Konzumirajmo ga umjereno jer inace moze izazvati krvarenje bubrega.

Dostaju i posve male kolicine. n。イゥ。ョッュ・@ hrenu dodajmo malo vinskoga

octa, @ zasladimo ga grozdanim secerom. Uzimamo @ do 4 zlice na dan.

Uskoro @ mokraca postati ゥウエイ。@ i bez tragova bolesti. n。イゥ。ョ@ hren

stavljamo na zatiljak protiv glavobolje, @ na lice protiv zubobolje. OPREZ!

oャッァ@ treba biti kratkotrajan (20 sekundi) inace na kozi mogu nastati

opekline. Zbog vitamina @ hren @ izvrstan lijek protiv skorbuta, tj. trulezi

u ustima izazvane ponajprije upaljenim desnima. Hren ゥ@ trebali uzimati

dijabeticari, takoder i reumaticari, ali i ljudi koji su skloni gihtu. Kod

neredovite mjesecnice valja popiti cetvrt litre crvenog vina u kojemu smo

skuhali 2 cajne zlicice ョ。イゥ。ョ。@ odnosno nastrugana hrena. Hren: 10 rezanja

hrena namacemo u vinskome octu i razrijedimo ga; tom tekucinom

odstranjujemo suncane pjege, jetrene mrlje i bubuljicavost. Hrenovo vino:

50 g hrena ョ。イゥ。ュッ@ u litru ゥェ・ャッァ。@ vina i namacemo 10 dana; uzimamo

ujutro nataste i navecer @ osminu litre protiv cira na zelucu.

baban, babat, indirot, kalamus, komus, mirisni

korijen, mirisljava trska, mirisavi sas, sabljar,

カッ、・ョゥ「ッゥオセ@ カッ、・ョゥャェゥャェ。ョLセッセ@ kolmei

Acorus cdlamus

I dirot @ drevna ljekovita ゥャェォ。N@ Stari su ga

ゥョ・コゥ@ nazivali produziteljem zivota. Slovi kao

najbolji lijek za zeludac. Idirot @ mocvarna

trajnica, naraste izmedu 60 i 120 cm, uspijeva

uz rijeke, mlake,- stajace vode. Sakupljamo

podanak koji raste vodoravno ijako mirise, i to

u rano proljece, prije nego sto se pojave listovi,

te u kasnu jesen. Pazljivo ga ocistimo, razreie­

mo te susimo u hladu, na propuhu.

セ@ Idirot オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ ponajprije kod zelucanih smetnji: katara,

f oslabjelosti zeluca, pomanjkanja teka, slabe probave, vjetrova. Regulira

istjecanje zuci i njezino pravilno izlucivanje. Djeluje protiv povisene

temperature, kod bronhitisa, gripe, upale pluca. Poboljsava cirkulaciju krvi.

Otklanja reumu i giht, vodenu bolest te pospjesuje izlucivanje mokrace. Kod

nedostatka zelucane kiseline, ャェ・、ゥャ。@ i slabokrvnosti kuhamo N@ Pusaci

se mogu odviknuti od pusenja ako ivacu osuseni korijen jer ih on tjera na

povracanje. Idirotov @ sluzi poboljsanju pamcenja. Mozemo ga オーッエイ・ャェ。M

-.- _.....__ - 1

- - セM セM セセ@ M M セ@ .....__ Mセ@ -- - 1

Page 46: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Idirot 53 Imela

vati i za pranje glave jer @ vlasiste. Kod stalno hladnih ruku i nogu

pripremimo tople idirotove kupelji. One su korisne i kod ッコ・ャゥョ。L@ nesanice,

zivcanih teskoca i zenskih bolesti. PiCe od idirota pomaZ;e muskarcima kod

oslabjele spolne moci. U litru jabukovace narezemo 20 g idirotova korijena

i ostavimo ga da stoji nekoliko dana. Pijemo gutljaj @ gutljaj 10 dana

zaredom @ cetvrt litre pica na dan. Idirotovo lisce otjerat @ gamad. OPREZ!

Kod proljeva ne smijemo upotrebljavati idirot.

IMElA OL@ bijela ゥ・ャ。L@ OL@ visk, visce, slov. bela

O@

Vfscum 、ャオュ@

V rlo @ zanimljiva ゥャェォ。ェ・イ@ ne raste iz zemlje

nego se kao nametnik nastanjuje na

listopadnom drvecu i cetinjacama. Ljekovitija @

ona sto raste na bjelogorici, @ osoblto hrastova

imela. lmela @ malen, rasljasto razrastao zelen

grm koji hranu sise iz ウエ。ャ。@ i grana drveta na

kojemu se nastanio. Dvodomna @ ゥャェォ。N@ Cvate

u ozujku i travnju. Cvjetovi ·su zutozeleni, @

plodovi su ゥェ・ャ・L@ ljepljive boblce - ima ih od

rujna do studenoga. uーッエイ・ャェ。カ。ェオ@ se i grancice

s listovima nabrane u proljece i u kasnu jesen. Ima mnogo ljekovitih

svojstava. OPREZ! U prevelikim @ kolicinama otrovna.

tuーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ @ uglavnom za reguliranje krvotoka, za lijecenje

arterioskleroze , srcanih tegoba, osoblto starackih bolesti srca, suma u

usima, navale krvi u glavu, iscrpljenosti, klimaktericnih smetnji. Imela

pojacava rad zlijezda u probavnom sustavu; time otklanja zatvor, nadimanje,

zakrcenost, pocetnu zuticu, pojacava slablji rad gusterace, nedostatan rad

zuci i regulira セイ・ォッュェ・イョッ@ izlucivanje stitnjace. @ od imele preporucuje

se kod neredovite mjesecnice i kod krvarenja svih vrsta. Djeluje i diureticki.

zato ga pijemo kod reume, gihta i zastoja mokrace. Utjece na zivcani sustav,

pomaze kod astme, padavice, histerije, grceva. lmela skuhana na mlijeku

djeluje protiv glista. Imelinim cajem otklanjamo alergijsku groznicu. Redovito

ゥ@ ga trebali piti ljudi koji su zbog lose krvi skloni raku, zene s tumorom

na spolnim organima i s ゥェ・ャゥュ@ pranjem. Vanjska uporaba: noge hladne

zbog losega krvotoka kupamo u vrucoj kupelji od imelinih listova i boblca.

Za prosirene vene, otvorene rane na potkoljenici, ozebline korisne su tople

kupelji. OPREZ! Djecu treba upozoriti da ne jedu boblce. Uputa: zlicicu

samljevene imele namocimo preko noci u pola litre vode. U tijeku dana to

popijemo u nekoliko navrata. @ od listova namijenjen za unutrasnju

upotrebu ne smije ゥエゥ@ prejak.

Page 47: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Jagoda, sumska

JAGODAP

sumsa@

54

crvena jagoda, jagoda divlja, jagodnjaca, mamica,

pozemljusa, slov. gozdna jagoda, jagodnjak

Fragdria vesca

U svibnju i lipnju beremo listove bez cvijeta

ili cijelu ゥャェォオL@ @ u lipnju i srpnju jagode,

dok korijenje kopamo u rano proljece ili kasnu

jesen. Susimo u hladu. Osim mnogih drugih

ljekovitih sastojaka jagode imaju i osoblto

mnogo vitamina N@ Toga @ to vise sto @

suncanije mjesto na kojemu jagode dozrijevaju .

Jagoda, sumska

Zupnik ョ・ゥーー@ preporucivao @ da se caju od listova doda i malo lazarkinje

radi arome, sto tome caju daje osoblto ugodan miris. ョ・ゥーー@ @ @ od listova

preporucivao osoblto onima koji su preboljeli neku tesku bolest i to radi

brzeg oporavka, @ osoblto slabasnoj djeci .

@ odstranjuje pijesak i kamence u mokraci i uopce pomaze u

izlucivanju mokrace. @ od listova prociscava krv. Mozemo ga pojacati

ako dodamo i listove maline, plucnjaka, tratincice i kupine. @ od listova

lijeci crijevni i zelucani katar, proljev i hemoroide. Jagode: veliki Linne lijecio

se jagodama i izlijecio od teska gihta. Njima lijecimo i bubrezne bolesti .

Pospjesuje probavu i @ organizam, osoblto ako im dodamo secer i slatko

vrhnje. Polovica -vlastitoga secera vocni @ secer, st-oga ih dijabeticari ne smiju

ukljuciti u svoju dijetnu prehranu. OPREZ! Kod pojedinih ljudi mogu

prouzrociti neugodnu koprivnjacu, urtikariju . Oni se, na:Zalost, moraju odreci

tog slasnoga voca, jednako kao i cokolade, @ i ostriga, te prijeci na hranu

koja sadrzi samo malo bjelancevina. No smiju piti @ od listova. I, dakako,

moraju se javiti lijecniku! Sok od jagoda osoblto pomaze astmaticnim

ljudima. Uvarak od korijena zaustavlja i lijeci proljev. Iscjedak iz listova i

korijena lijeci bubrezne bolesti . Listovi nabrani @ Ivanjdanu , ljetnom

solsticiju , imaju navodno najvecu snagu, ako se moce u r a kiji. Tim

ekstraktom, dakako razrijedenim, uspjesno ispiremo usta i sprecavamo tako

upalu desni i krvarenje iz njih, @ otklanjamo i neugodan zadah iz usta.

uー。ュエゥ セ ュッZ@ vrtne jagode nemaju ljekovitih svojstava.

セNN@ - -- - セ@ - - - --- - _ M セ@ - 1

Page 48: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Jagorcevina 55

JAGORCEV][NA pravi jaglac, jaglac rani, ljekoviti jaglac, proljetni

jaglac, jaglika, jagljika, jagortika, pramalite,

sunasce, slov. trobentica

Prfmula veris

T rajnica @ s kratkim smedim korijenom.

Svjezi cvjetovi ugodno mirisu @ medu.

Cvate od ozujka do ウカゥョェ。L@ kada ublremo

cvjetove. Korijen vadimo u ozujku i travnju.

Ociscene korijene nanizemo na konac i susimo

na zracnom, sjenovitom mjestu . Cvjetove

susimo brzo, @ cuvamo ih u posudi koja nije

sasvim zatvorena. OPREZ! Neki su ljudi alergicni

na jagorcevinu, @ trebaju izbjegavati. @ od

jagorcevine zasladujemo medom.

Jasen, gorski

@ od svjezih poparenih cvjetova lijeci sve vrste katara i odstranjuje iz

tijela sve stetne tvari koje su se u njemu nakupile zimi zbog neprimje­

rene, jednolicne prehrane: olaksava kasalj, nadomjesta vitamin N@ @ cisti

osoblto disne organe, smiruje kasalj i bronhitis, pogotovo kod starijih ljudi,

dodamo li mu mlade listove 「イセコ・@ te mladu koprivu. Sprecava ili bar オャ。ゥ。カ。@

upalu pluca. @ prociscava krv, bubrege, mokracovode i potice izlucivanje

mokrace. Jagorcevina lijeci giht i reumu; ako @ pijemo dulje. posve ih

izlijeci. @ @ ujedno @ zivce i srce, オャ。コ。カ。@ migrenu, glavobolju na

zivcanoj osnovi, smanjuje drhtanje udova te pomaie kod nesanice. Vino u

kojem smo namakali cvjetove jagorcevine cudesno okrepljuje srce. @ protiv

nesanice: 10 dijelova jagorcevine, 5 dijelova lavande, @ dijela hmeljovih

ceserica, 2 dijela pljuskavice i dio odoljenova korijena (valerijane). @ pijemo

prije spavanja. Cajna mjesavina protiv kaslja: @ dijela jagorcevine i @ l dio

anisa. koromaca i podbljela.

@ ASEN @ GORSK][ bijeli jasen, veliki jasen, slov. jesen

Frdxinus excelsior

@asen @ lijepo drvo, visoko i do cetrdeset

metara. Plodovi su mu leptirasti, ッォイ・ョゥN@

Ljekoviti dijelovi: listove beremo od svibnja do

srpnja. Tada ウ。ォオーセ。ュッ@ i ァャゥュッ@ i koru s mladih

grancica i grana. Plodove beremo u rujnu i

listopadu. Susimo ih u hladu ili najvise na TPᄚN@

Page 49: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Jasen gorski 56 L@ dvoredni

セ@ @ od listova ャ。ァッ@ ゥウエゥL@ ャゥェ・ゥ@ reumu i vodenu bolest, pom_aie kod gihta,

f pospjesuje ゥコャオゥカ。ョェ・@ mokrace. Valja ga piti bar 14 dana. @ od plodova

ーイ・ーッイオオェオ@ kod smetnji u radu jetre, vodene bolesti, bubreznih bolesti,

pijeska i kamenaca u mjehuru te kod zutice. Jasenovo lisce dodajemo

mjesavinama @ za ーイッゥウ」。カ。ョェ・@ krvi. Jasenova @ kora nadomjestak za

kinin, ャゥェ・ゥ@ vrucicu, otklanja gliste i slovi kao piCe za okrepu - tonik. @

pripremamo ovako: 1 do 2 ョ@ コャゥゥ」・@ nasjeckanih listova prelijemo sa

salicom kipuce vode, nakon @ minute ocijedimo i gutljaj @ gutljaj popijemo

na dan 2 do @ salice nezasladena N@ Jednu 。ェョオ@ コャゥゥ」オ@ kore nakratko

zavremo u ・エカイエ@ litre vode, @ nakon @ minute procijedimo, te pijemo gutljaj

@ gutljaj nezasladen @ do @ salice na dan. Jasenove カ@ u pravilu ne

zasladujemo. Za bolji im okus dodajemo malo maiurane ili paprene metvice.

^@DVOREDNI bijelo iito, jacmen, jacmik, jecam ozimac, jecmik,

slov. jecmen

H6rdeum dfstichum

U nas se sije ozimi i jari ュN@ I jedan su i

drugi kvalitetni. Kod ュ@ su plodovi srasli

s pljevama koje imaju dugo osje. Uzgaja se

mnogo vrsta ュ@ u cijeloj Europi sve do

dalekog sjevera. Zrnje mu @ ljekovito kad @

zrelo. Uglavnom sluzi za prehranu ljudi i

zivotinja, no ima i mnoge ljekovite オゥョォ・ N@

'W' Unutarnja prirnjena: ェ・ュ・ョッ@ brasno, poprzeno i na mlijeku skuhano u

f juhu zaustavlja pro]jev. j・ュ・ョッ@ brasno skuhano na mlijeku pomaze

majkama koje doje da imaju dovoljno mlijeka. Oljusten ュ@ postaje poslije

duieg kuhanja sluzav, te @ zbog te sluzi vaina hrana za コ・ャオ。ョ・@ bolesnike.

U pivovarama se od neoljustena ュ@ priprema slad koji ima veliku hranjivu

vrijednost za コ・ャオ。ョ・@ bolesnike i rekonvalescente. Vanjska primjena: ョ・ゥーー@

ーイ・ーッイオオェ・@ vruce ッャッァ・@ od ェ・ュ・ョッァ。@ brasna i mlijeka na upaljenim

ゥイ・カゥュ。N@ Topli ッャッァ@ od oljustena ュ@ znatno ubrzava ozdravljenje

upaljenih oteklina. j・ュ・ョ・@ mekinje i brasno, zakuhane s octom i

maslacem, tople stavljamo kao ッャッァ・@ na ゥウ。ウ・ョ・@ i bolne udove . j・ュ・ョッ@

se brasno, zakuhano s octom, stavlja kao ッャッァ@ na oboljele zglobove kod

reume zglobova, kostobolje i gihta. j・ュ・ョ。@ voda: zrnje ュ@ kuhamo sve

dok ne raspuca. Vodu ocijedimo i njome ispiremo grlo kad nam @ upaljeno

@ kad smo promukli. Tom vodom peremo i hrapave i raspucale ruke.

Mozemo @ i zasladiti, dodati limun ili ェ。「オョゥ@ ocat, te piti kod katara

mjehura, dizenterije i promuklosti.

-.. - - - - セTN@ - - - - T^Mセ@ - - - - 1

Page 50: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Kaduya 57

aduャja@divlji kus, kadilja, kaloper, krastavica, kus,

krstasica, ljekovita slavulja, ialfija, slov. iajbelj

Salvia officinalis

I zuzetnu ljekovitost kadulje izrazava sta ra

rimska izreka: Zaprijeti li smrt, @ kadulju u

vrt. Uzgaja se, dakle, u vrtovima, @ samonikle

nalazimo u brdovitim dijelovima Hrvatskoga

primorja, Dalmacije, te osoblto na jadranskim

otocima. Voli suncana mjesta; raste bez obzira

na vrstu tla, @ osjetljiva @ na vjetar i hladnocu.

Svake ju @ trece godine dobro presaditi, jer

inace uvene . Beremo mlade izdanke i listove

prije cvata. Susimo ih ョセァャッ@ i u hladu.

KaduYa

セ@ Kaduljin @ @ prociscava disne organe, upaljeno grlo i . zdrijelo, upaljene

f krajnike, upaljenu sluznicu u ustima; lijeci pluca, hunjavicu i katare.

Cajem grgljamo. No listove mozemo narezati i namociti u alkoholu, n akon

8 dana procijediti te @ potrebl dodati zlicicu tog iscjetka u casu vode za

grgljanje. Kaduljin @ zaustavlja jako znojenje u plucnih bolesnika, mladih

koji su u pubertetu, zena u menopauzi i nakon poroda. Zanimljivo @ da

ャ。ァ@ @ pospjesuje znojenje, @ jak ga zaustavlja i ウー セ 」。カ。N@ Kod koznih

bolesti pomaiu kupelji u kaduljinome uvarku (ekstraktu) vise puta na dan

jer lijece ekceme i svrab. Pranje kaduljom @ kosu i daje @ sjaj. Parne

kupelji lijece mjehur i mokracovode te olaksavaju tesko mokrenje. Oriaj koga

@ udarila kap trebao ゥ@ piti @ 2 salice toga @ na dan. Dijabeticari ゥ@

trebali piti mjesavinu @ od kadulje i stolisnika u jednakim dijelovima i

to 2 do @ puta na dan. Kaduljin @ pomaze kod gihta i reume, smiruje zivce

i drhtanje udova. イャェ。ョェ・@ cajem korisno @ kod drhtavice. Pijemo li kaduljin

@ kod zelucanih tegoba, to @ nam vratiti tek, @ on isto tako i smiruje upale

crijeva i zeluca, tegobe u jetri i zucnome mjehuru. Kadulja @ ljekovita i za

zenske bolesti: lijeci ゥェ・ャッ@ pranje, smanjuje sklonost pobacaju, pomaze u

menopauzi. Majke koje doje trebale ゥ@ piti taj @ kad odblju dijete od sise.

1 trudnicama @ koristiti popiju li @ dvije salice toga @ na dan. @ zacin

listove kadulje stavljamo u pitu i druge kolace s jabukama. Za ostala jela

kadulji dodajemo jos persin i celer. Ti zacini djeluju povoljno na probavu.

Da ゥウュッ@ se zastitili od zaraznih bolesti, treba marljivo piti taj [@ kadulja

@ naime baktericidna. Grgljanje i ispiranje usta kaduljom odrzat @ zube

zdravima i lijepima i uklonit @ neugodan zadah iz usta. Otekline i cireve

odlicno lijece ッャッコゥ@ od listova kadulje i koprive koje smo dobro istucali i

pomijesali. Rekonvalescenti i zivcano rastrojeni ljudi mogu sebl pomoci ovim

lijekom: u litru slatkoga vina namacemo deset dana 80 g izrezanih kaduljinih

listova. Uzimamo @ jednu veliku zlicu toga lijeka, poslije jela.

Page 51: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Kamilica 58

amゥャゥca@ljekovita kamilica, kamomila, kokotnjak, mater­

njak, milica, bljela rada, telenak, titrica, iabnjak,

slov. kamilica

Matricdria chamomflla

J ednogodisnja @ ゥャェォ。L@ visoka od 20 do 50

L@ sa sitnim, blijedozutim cvatovima. Raste

na njivama, medu zitaricama, @ uzgajamo @ i

u vrtu. Ne smijemo @ gnojiti umjetnim gnojivima!

Cvate od lipnja do kolovoza; cvjetiste @ cunjasta

ッャゥォ。@ i iznutra suplje. Za @ beremo samo

cvjetne glavice, @ za kupelji c*lu biljku. Smijemo

@ brati samo za suha, suncana vremena.

Susimo @ naglo u hladu i cuvamo na vrlo suhu

k。ュゥ」。@

mjestu da se ne navlazi. Dodirujmo @ sto manje da ne izgubl miris i s njim

i ljekovitu vrijednost. Za @ @ samo prelijemo kipucom vodom. @ ne

smijemo piti dok @ vruc, kao ni lipin. Kamilica sluzi protiv svih bolesti i

tegoba, za unutrasnju i vanjsku uporabu, od nje se prireduju cajevi, kupelji,

ッャッコゥL@ オーッエイ・ャェ。カ。@ se za parenja i ispiranja. Jednom rijeci, kamilica @

neprocjenjiv Stvoriteljev dar. Sadrzi azulen; etericno ulje koje smiruje .

TDjeluje protiv bolova, upala, nesanice, nervoze. slabe probave, koznih

bolesti. U prvom @ redu lijek za zene, osoblto protiv grceva svih vrsta.

Najcesce オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ tople ッャッァ・@ protiv bolova. Kamilica otklanja

kamence, sprecava probadanje u udovima, オャ。Zzオェ・@ zuticu, tegobe u prsima,

teskoce s menstruacijom, gliste. Saku cvatova namacemo u litri ゥェ・ャッァ。@ vina

12 sati na suncu i pijemo gutljaj @ gutljaj. Sluz @ se brzo rastopiti i izluciti

iz pluca ili zeluca ako kamilicu zdroblmo, pomijesamo s medom i dulje

vrijeme ujutro i navecer uzimamo @ jednu cajnu zlicicu te mjesavine. Za

utrljavanje kod oteklina, kvrga, prignjecenja, gihta i reume izvrsno @ pomoci

kamilicino ulje. Nekoliko . pregrsti kamilice namacemo deset dana u litri

maslinovoga ulja, drzimo na suncu, te procijedimo u N@ Oboljela mjesta

istrljamo svaki dan @ do 5 puta tim uljem. Poslije vadenja zuba ili kod upale

grla grgljamo uvarkom od kamilice. Bol @ ubrzo nestati, @ rana @ se ocistiti

i zacijeliti . Parne kupelji od kamilice pomazu kod bolova u usima, kod

glavobolje, upaljenih sinusa, granuloma, bronhitisa. Kupelji ゥ@ trebale trajati

oko 20 do 30 minuta. @ smiruje zelucane tegobe vec nakon kratkotrajna

redovita uzimanja, ako @ rijec @ upaljenoj sluznici ili cak ciru na zelucu.

Tom caju mozemo dodati i paprenu metvicu i maticnjak. OPREZ! Kod

povracanja ne smijemo piti kamilicin N@ Kamilica djeluje i kao dobar

antiseptik. uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ @ u ッャッコゥュ。@ ili za kupelji kod gnojnih rana i

rana koje tesko zacjeljuju. Na rane stavljamo i コ、イッャェ・ョオ@ svjezu ゥャェォオN@

セMセ@ - - - - セMM - - • - -- セ@ 1 .

Page 52: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

11< セ@

@ @

KElJ s/ov. ohrovt

Brassica oleracea

59

K elj @ ャゥコ。ォ@ srodnik kupusa i uglavnom se

priprema kao glavicasto povrce. Tamnije @zelen, dok @ kupus bjelkast. Listovi mu nisu

glatki kao kupusovi, vec su naborani.

Razlikujemo ljetni i zimski kelj. Ljetni moze ゥエゥ@

rani i kasni. Rani kelj sadimo u travnju, @ kasni u lipnju. Zimski kelj ne イゥ。ュッ L@ vec glavice

spremamo u hladan podrum. Kelj jedemo u juhama, pripremamo kao varivo i kao salatu.

Jelima daje ugodan okus. Osoblto @ slastan pirjan s krumpirom. No kelj nije samo ukusno

Kesten, divYi

jelo nego koristi i zdravlju. @ ljekovitosti kelj znatno n admasuje kupu s.

Sadrzi mnogo mineralnih tvari, vitamina i razlicite elemente u tragovima.

TKelj lijeci cir na zelucu, i to prijesan sok od kelja; p r ip remamo ga u

sokovniku. Svjezi list stavljen kao ッャッァ@ lijeci cireve n a koljenici, tzv.

otvorene rane na nogama; list isplahnemo mlacnom vodom i izvaljamo ga valjkom ili bocom dok se ne smeksa. Takav mekan list stavimo na ranu i povijemo gazom. Prije no sto stavimo novi ッャッァL@ ranu temeljito ocistimo mlacnim kamilicinim cajem koji pospjesuje lijecenje. No treba piti jos i @

za ciscenje ili pak @ od hrastove kore kako ゥ@ se otrovne tvari izlucile kroz bubrege. Svjezi listovi pospjesuju izvlacenje gnoja i drugih neugodnih iscjedaka sto zaudaraju. Takav ッャッァ@ オャ。R。カ。@ i bolove kod h erpesa zostera

(pojasni herpes), @ isto tako kod koprivnjace i drugih koznih osipa. Listove kelja stavUamo i na opekline. @ ッャッァL@ list @ koristan i kod zubobolje, za lijecenje neuralgije lica te kod gihta i reume. Jamacno ゥ@ takav ッャッァL@ polozen na prsa.

znatno olaksavao astmu, bronhitis i opcenito plucne tegobe. Djelotvomo poma2e

i kod glavobolje i bolova u ocima. Listove kelja kao ッャッァ@ stavUamo na mjesta koja su operirana

Hオ「イ・コゥL@ mjehur, zuc), @ i dalje se javlja bol.

KESTENP DIVlJI ァッォゥ@ kesten, madal, slov. divji kostanj

Aesculus hippocastanum

@ @ krosnjasto drvo, visoko do 30 metara,

koje raste @ parkovima, sumama i uz

ceste. Cvate u ウカゥョェオL@ @ ゥェ・ャゥ@ su i ruzicasti

cvjetovi grozdasta oblika. Tobolac @ bodljikav;

kad se otvori, ispadne veliki smedi plod s

ゥェ・ャッュ@ mrljom. Sakupljamo listove, cvjetove ,

Page 53: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Kesten, div!ji 60 ゥゥ@

koru i plodove. Plodove, jos svjeze, ッァオャゥッL@ ウ} L@ ッウオウゥッ@ na peci i

オウゥエョゥッ@ u prasak. cオカ。ッ@ ga na エョ@ ェ・ウエオN@

TJedan @ od najboljih lijekova za krvne Zile. Plodovi (kesteni) sadrze tvar

escin koja utjece na poboljsanje krvotoka. Escin siri stijenke krvnih zila

i na taj nacin コ@ da krv zivlje protjece. Prasak od plodova divljega

kestena オコゥ。ッ@ kod prosirenih vena, otvorenih rana nastalih zbog

prosirenih vena, kod prignjecenja, angina, katara svih vrsta, kod krvnih

ugrusaka, エイッ「ッヲャ・「ャエゥウ。L@ probavnih ウ・エョェゥL@ ozeblina, ャオ「。ァ。L@ ャ L@ gihta

i kapi. Dolazi u obzir i kod tuberkuloze koze. Na pocetku bolesti オコゥ。ッ@

prasak tri puta dnevno navrh noza za カイゥェ・・@ jela. Kad se stanje poboljsa,

オコゥ。ッ@ ga ウ@ dva puta ili ェ・、ョッ@ na dan. Kod angine, ーイ・ッイ・ョゥィ@ i

upaljenih glasnica ーイウエッ@ オョ・ウ・ッ@ prasak sto 、オャェ・@ u grlo. No pazite da

ne dospije u dusnik! @ 」ゥョゥッ@ vise puta dnevno, dok sve ne bude u redu.

Pola sata ne ウゥ@ uzivati nikakvu drugu hranu! @ od plodova i kore

ウエ。ャ。@ オーッエイ・ャェ。カ。ッ@ kod unutrasnjih krvarenja, ゥェ・ャッァ。@ pranja, kronicnog

pro]jeva, povecane prostate, upaljenih i prosirenih vena. Cvjetove ョゥ@

u rakiju i ッウエ。カゥッ@ da stoji @ tjedna na suncu ili kra:j stednjaka. Tinkturu

オーッエイ・ャェ。カ。ッ@ za 。ウ。コオ@ kod neuralgija i イ・オ・N@ Listove i nasjeckane

plodove ウォオィ。ッ L@ オャゥェ・ッ@ tu vodu u kadu i ョ@ s e kod イ ・ オ・ L@ gihta,

ozeblina, ャオ「。ァ。 L@ povecane prostate.

KICICA gorka kitica, gorka trava, groznicava trava,

kantarija, kantarion, litica, trava od groznice,

zlatna kitica, slov. tavientroia

Centdurium mfnus 1 Centdurium umbellatum

V isoka @ od 20 do 50 N@ Raste na planin­

ウォゥ@ ャゥカ。、。。L@ @ prilagodava se ウカ。ォッ・@

tlu . Cvate od lipnja do rujna. Zbog zilave

ウエ。ャェゥォ・@ ne コ@ @ otrgnuti, vec @ コ@

ウ@ iscupati . Nazalost, ljudi @ doista cupaju.

r・コゥッ@ L@ za ゥ@ Bozje, inace @ @ posve

iskorijeniti! Treba @ rezati 5 @ iznad コ・ャェ・L@

@ ョ@ ゥャェォ・@ ostaviti za ウN@ Poznjevene

ゥャェォ・@ カ・コ・ッ@ u snopiCe i ウオウゥッ@ ih u bladu na propuhu. Biljka @ vrlo gorka,

no covjek se vrlo brzo privikne na to . Njezinu gorcinu コ@ i オャ。Zzゥエゥ@

カゥョッ@ ili 、L@ ali niposto ne ウゥ@ za to オーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ secer.

TDjelotvornija @ ne ォオィ。ッ@ li @ nego ョ@ ウ@ sati u hladnoj

vodi: 1 cajnu zlicicu ゥャェォ・@ ョ@ u onoliko vode koliko dostaje za

tri salice vode, ーイッゥェ・ウ。ッL@ エ@ ウ@ ーッ、ァイゥェ。カ。ッ@ i ゥ@ ugodnu

toplu tekucinu uvijek prije obroka (nikad poslije obroka!) , i to tri salice na

dan. Prociscava i poboljsava krv kod slabokrvnosti i regulira krvotok, tako

' - - - - - セTl@ - - - • - - 1'

Page 54: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

ゥcゥ」。@ 61 ゥュ@

da nestaje i dusevni i tjelesni umor. Kod ャェ・、オョェ。カッウエゥ@ i slabokrvnosti,

skrofuloze, tromboze dodajemo caju i pljuskavicu te odoljen. Utjece na rad

jetre i zucnog mjehura, regulira smetnje u jetri i zuci, olaksava tegobe

izazvane zucnim kamencima, lijeci zuticu. @ kod gojaznih ljudi djeluje

dijetalno jer smrsave ako ga piju dulje vrijeme. Koristan @ cak za oci ako

mu u jednakoj kolicini dodamo orahove listove te pijemo @ 2 do @ salice

na dan. ゥ」ゥ」。@ @ ponajprije univerzalan lijek za sve tegobe u zelucu i

crijevima; zaustavlja. truljenje, @ oslabjeli zeludac, vraca tek, otklanja

zatvor te pospjesuje stolicu. Za oslabjeli zeludac, katar zeluca, pritisak u

zelucu pripremamo @ od mjesavine zute siristare, idirota i kamilice. Pijemo

tri puta dnevno @ jednu salicu gutljaj @ gutljaj. Protiv suvisne kiseline u

zelucu pijemo @ @ od mjesavine (u jednakome omjeru) anisa, kamilice, kima,

maticnjaka, paprene metvice i kicice. @ od kicice vrlo @ preporuc]jiv i kod

prehlade jer prociscava disne organe. ゥ」ゥ」。@ @ lijek i za zene jer otklanja

smetnje kod mjesecnice. Dobro cini i kod secerne bolesti. Za jacanje misica

skuhamo 15 g cvijeta u tri cetvrt litre bijeloga vina. @ poma:le i kod vrucice.

@ od kicice poma:le kod otvrdlih pluca, sto @ posljedica upale pluca. @

od @ djeluje tinktura:-uzima se od 10 do 15 kapi tri puta na dan.

}{@ @

divlji kumin, kimelj, kimin, kiml, kom, krop,

kumin, kumin pitomi, kuminjak, pitomi kim,

poljski kim, slov. kumina

Cdrum cdrvi

Cvate od svibnja do lipnja @ travnjacima, uz

potoke i na brdima. ゥェ・ャゥ@ cvjetovi skupljeni

su u stitu. Plodovi su zreli u lipnju i srpnju.

Biljku odrezemo prije no sto posve dozrije. Cijela

@ ゥャェォ。@ aromaticna, @ オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ njezin

plod i to kao zacin i kao lijek.

セ@セ@ Diuretik L@ otklanja vjetrove, smiruje grceve,

! ojacava zeludac, dezinficira crijeva, sluznicu i kozu. Lijeci bubrege, djeluje

protiv kamenaca u bubrezima i mjehuru. Otklanja smetnje u zelucu i

spolnim organima. Prijeko @ potreban poslije poroda i zbog dojenja jer

pospjesuje izlucivanje mlijeka. Cisti sluz iz pluca. Potice periferni krvotok,

pospjesuje mjesecnicu. Za slabasnu se djecu preporucuje kimova kupelj

nekoliko puta na tjedan. ゥュ@ pojacava vid i sluh. Kod ocnih i usnih katara

pripremamo parnu kupelj s kimom.

Page 55: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Kokotac 62

@ @guniva, konjska djetelina, ljekoviti kokotac, orlov

nokat, svinduh, velika djetelina, psenitica,

idraljika, iuti kokotac, slov. medena detelja

Melil6tus officindlis

K okotac @ vec u starome vijeku ゥ@ cijenjen

kao dobra ljekovita ゥャェォ。N@ Raste kao korov

na pustome, vapnenastom tlu, uz putove,

zeljeznicke nasipe. Biljka @ razgranata, visoka

oko metar i intenzivno mirise @ medu. Listovi

su nalik na listove djeteline, ali su manji.

Cvjetovi su zuti , kasnije ゥコャゥェ・、・N@ Cvate u

srpnju i kolovozu .

Konop!ju.Sa

セ@ @ od cijele ゥャェォ・@ pijemo gutljaj @ gutljaj kod bronhijalnog katara.

V bolesti zeluca, crijeva, bubrega, mjehura i kod otezana mokrenja.

uャ。コ。カ。@ bolove, smeksava otekline i lijeci natekle Zlijezde. Prisiljava tijelo

da izlucuje vise znoja i mokrace. @ mast ili iscrpina u rakiji upotrebljava

se za masazu kod reume i gihta. Kokotac namocen u ulju, koji odstoji 14

dana na suncu ili uz stednjak, sluzi kao lijek protiv glavobolje. Protiv bolova

u usima nacinimo parnu kupelj: rucnikom pokrivenu glavu drzimo nad

loncem s vrucom vodom, u koju smo stavili saku kokoca. Para treba na

uho djelovati dvadesetak minuta. @ radimo uz stednjak tako da se poslije

mozemo i osusiti i otici u postelju. @ pomaze kod bolesnih krvnih zila

(hemoroidi, prosirene vene). Pijemo ga 1 do 2 puta na dan, @ za njegovu @

pripremu potrebno pola zlicice ゥャェォ・@ na salicu vode. Biljku オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@

u malim kolicinama. uーッエイ・ャェ。カ。@ se i protiv moljaca.

KONOPlJUSA slov. moracnik ili konjska griva

Eupat6rium @

@rajnica L@ visoka do 170 cm, crvenkaste

ウエ。ャェゥォ・N@ @ poprilicno rasirena ゥャェォ。@ raste

pokraj planinskih potoka, na stijenama, na

pasnjacima, osoblto na vlaznome tlu. Cvate u

srpnju i kolovozu. Cvjetovi su u gustim

cvatovima, crvenkastih tonova. uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@

zeleni dio ゥャェォ・@ i korijen. Gorka N@

セ@ @ pijemo kod unutrasnjih ozljeda. Vrlo @f koristan kod automobilskih nesreca. Dovoljna

- ,_, - MMM M セTNM --· - _ 1

Page 56: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Konopyu.Sa 63 Kopriva

@ salica @ dnevno, @ dva navrata, jer 、ェ・ャェ・@ vrlo ーイァ。エゥカョッN@ pイ・ーッイ」。@

se kod smetnji @ jetri, slezeni, コ」ョッュ@ ュェ・ィイN@ Tjera na mokrenje i potice

znojenje. Lijeci kasalj i kronican katar. kッョッーャェウ。@ se moze ーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ i

kod bolesnih disnih organa, kod pocetnog stadija gripe i prehlade. Uspjesna

@ i kod vodene bolesti. Korijen 、ェ・ャェ・@ @ od ostalih dijelova ゥャェォ・N@ Sok

od svjezeg korijena tjera gliste. bゥャェォ@ (zeleni dio) mozemo ーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ i

izvana kao mast- kod psorijaze. Mozemo @ dodati jos ー。ウエゥイウォ@ ゥァャゥ」L@

stolisnik, hrastovo lisce, rosopas, ウュウォ@ ェ。ァッ、@ te カイォ L@ ako @

nademo. Mast znatno ャ。コ。カ。@ エ@ bolest koja @ @ danasnj e vrijeme vrlo

cesta. @ od listova i cvjetova mozemo ーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ za djelomicne ォー・ャェゥ@

ili ッャッァ・@ na oboljelim dijelovima tijela - i kod psorijaze , ekcema, cireva,

lisajeva.

KOPR][VA dvodomna kopriva1 koprva1 oblcna kopriva1 pasja

kupina1 pitoma kopriva1 velika kopriva1 velika

zgoca1 iara1 iarnica1 iegavica1 slov. velika kopriva

Urtfca di6ica

R aste svagdje gdje @ zemlja bogata 、ウゥォッュL@

osoblto コ@ ォL@ staje, . na イウ・カゥョ。ュ。N@

Beremo 」ゥェ・ャ@ ゥャェォ@ od ranog proljeca do kasne

jeseni. Vrlo @ bogata mineralima, osoblto

zeljezom, @ sadrzi vitamine L@ @ i N@ Iz svjeze

ゥャェォ・@ cijedimo sok, pripremamo @ kao varivo,

ィ@ i N@

セ、ゥ@ da sadrzi zeljezo, pridonosi obnavlja­

! ョ@ crvenih krvnih zrnaca. Na taj nacin ッーウイォャェェ・@ tijelo kisikom i カ@od slabokrvnosti. dェ・ャェ・@ 、ゥイ・エゥ」ョッ@ i stoga @ ーイ・ーッイ」ェ・ュッ@ イ・ュ。エゥ」。イゥュ。N@

sュ。ョェェ・@ ォッャゥ」ゥョ@ mokracne kiseline. Kopriva ッォイ・ーャェェ・@ - stoga @

イイ@ rodiljama, slabasnoj i rahiticnoj djeci te rekonvalescentima.

sュゥイェ・@ zivce. Odlicna @ za disne organe. Zato @ dobra kod gripe i エ「・イᆳ

ォャッコ・L@ jer pomaze da se ャ@ brzo ociste. @ otpornost protiv prehlada.

Pomaze i kod probavnih smetnji. Kod oboljele ァウエ・イ。」・L@ kod bolesti jetre,

コ」ゥL@ slezene, コ・ャ」。@ ne zaboravimo na @ od koprive . Kod perforacije crijeva

kopriva @ na prvome ュェ・ウエN@ Protiv infekcija @ ウエゥュ。L@ afta, ャ@ desni ,

angine grgljamo cajem. 、ゥ@ da potice ッ「ョッカ@ stanica, @ @ od koprive

koristan i kod istrosene hrskavice. Svaki dan pijemo @ koji moze ゥエゥ@

pomijesan i s nekom 、イァッュ@ ゥャェォッュ L@ ili pak jedemo ォッーイゥカ@ ーイゥーイ・ュャェ・ョ@

kao spinat. Korijen: @ @ protiv vodene bolesti i ispadanja kose. Iznemogle

、ッカ・@ ォー。ュッ@ @ koprivinoj vodi. Vodom @ kojoj se namakala kopriva

skropimo ョ@ ウゥZ@ 1 kg koprive na 10 1 vode; to potom jos razrijedimo.

Dobra @ i kao gnojivo.

Page 57: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Kopriva, ュエカ。@

KOPRIVAJ>

MRTVA

64

bijela kopriva, mrtvaca, maronica, slov. O@ mrtva

kopriva

Ldmium dlhum

T rajnicaje, visoka do 60 cm, listova nalik na

one u oblcne koprive te ゥェ・ャッコオエゥィ@ cvjetova

uza ウエ。ャェゥォオN@ Raste uz putove, krcevine, grmlje,

pokraj suma i u brdima. Cvate od travnja do

srpnja. uーッエイ・ャェ。カ。@ se ゥャェォ。@ u cvatu, i to za

pomoc kod mnogih bolesti.

kッイッュ。@

@ prociscava krv, regulira mjesecnicu i djelovanje znojnih zlijezda .

Izvrsno djeluje kod upale bubrega i drugih bolesti mokracnih organa,

kod upale disnih organa, kod bolesti slezene i zapustena kaslja. Imamo li

losu probavu, takoder se sjetimo te ゥャェォ・ L@ jednako kao i kod smetnji u

probavnim organima. Kod slabokrvnosti, raznih osipa, hemoroida dobrodosla

@ kao N@ Pijemo ga jedanput ili dvaput セ@ dan @ jednu casu. @ @ @

djelotvoran i protiv dizenterije, vanjskih i unutrasnjih krvarenja. otapa

mokracne ka mence . Kod probadanja u usima primijenimo parnu kupelj.

Oblozi od kuhanih listova i cvjetova poma:Zu kod oteklina, opeklina, gnojnih

cireva. Cvjetove susimo, sameljemo u prasak i uzimamo svakoga dana 2 do

@ vrska noza za vrijeme rucka. Tako prociscavamo krv. No cvjetove mozemo

namociti i u alkohol. @ 10 do 15 kapi na seceru ili u vodi pomaze kod

mnogih od spomenutih tegoba. Ako kapi uzmemo prije spavanja, omogucuju

nam miran san.

KOROMAC anason, divlja mirodija, janei, kopar, komorac,

morac, rezen, slatki janei, slatki janus, slatki

kopar, slatki morac, s/ov. komarcek ili koprc

F oeniculum vulgdre

I z jaka korijena raste do dva metra visoka

granata stabljika tankih nitastih listova.

Koromac raste @ pustim, kamenitim obroncima

primorskih krajeva (Hrvatskoga primorja i

Dalmacije) , @ uzgaja se i u vrtovima, uglavnom

zbog korijena koji @ izvrstan u prehrani .

Upotrebljavamo ga i kao zacin jer potice tek.

- - - - - セTN@ - - - .. セ@ - 1 _.

Page 58: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

kッイッュ。@ 65 Krkavina

Cvate zuto u srpnju i kolovozu, plodove beremo u rujnu i listopa du, @ listove

tijekom cijele godine .

TKoromacevi plodovi sadrze etericno ulje koje jelima daj e ugodan okus .

Onaj koga muce nadimanja, trebao ゥ@ samljeti sj eme i dodati ga jelima.

Pospjesuje izlucivanje crijevnih plinova i mokrace, r egulira probavu i

オャ。ゥオェ・@ grceve. Sprecava nezdrave crijevne upale j er zau s tavlja razmnoza­

vanje bakterija, djeluje antiseptiCki. @ uspjesn o otkla nja prehlade.

bubrezne i crijevne bolesti. Moramo mu dodati i malo mlijeka. Koromac @

jedno od najboljih sredstava za oslabjele, slabokrvne zen e, pogotovo doj ilje.

jer pojacava stvaranje mlijeka. Na oslabjele oci stavljamo tople ッャッァ・@ A@

koromaceva L@ @ preko njih i suhu krpu da se n e ohlade. Jos @ boljc

drzati zatvorene oci iznad koromaceve pare. Trebamo se pokriti rucnikom

ili plahtom. @ cinimo 20 minuta navecer, prije odlaska u postelj u . Koromac

@ uspjesan protuotrov kod trovanjajodom. Zaustavlja povracanje i stucanje.

Kod promuklosti i upale grla grgljamo cajem. Upaljenim dojkama dobro cini

kuhani i コ、イッャェ・ョゥ@ korijen. koji se na njima nekoliko sati drzi ka o topao

ッャッァN@

kravina@ォォッカゥョ。L@ ォオウゥ」。L@ ォオウゥョ。L@ . ー。ウ、・ョッカゥョ。L@

pasjakovina, pasje ァッゥ、・L@ pasja lijeska, ウュ、ャェゥォ。L@

エオウャェゥォ。L@ セ@ ォィォ。@

Rhdmnus frdngula

G rm @ visok do cetiri metra, tamne i glatke

kore posute ゥェ・ャゥュ@ tockicama, neugodna

mirisa. Listovi su- ェ。ェッャゥゥ L@ goli, odozdo dlakavi,

na kratkim peteljkama. Cvjetovi su ャゥェ・、ッコ・ャ・ョゥ@

ili zuckasti, u lisnim pazuscima. Plodovi su kao

grasak velike kostunjave @ koje su najprije ;

zelene , potom crvene, @ naposljetku modrocme.

Cvate u ウカゥョェオ@ i lipnju . Raste @ vlaznim, sjenovitim sumama, uz potoke, pasnjake, イゥョェ。ォ・ L@ zivice. Sakupljamo koru;

ona djeluje na zivcevlje debeloga crijeva·.

tイォ。カゥョ。@ potice stolicu , @ pritom ne _nadrazuje crijevnu sluznicu. I zuc

se izlucuje brze pijemo li taj L@ @ istodobno nestaju gliste. No OPREZ!

Kora prije toga mora godinu dana odlezati osusena da ゥ@ iz nje nesta le

otrovne tvari ; inace ゥ@ nam moglo pozliti i mogli ゥウュッ@ povracati. Za trudnice

i dojilje krkavina nije preporucljiva. Nakon tri godine gubl ljekovitos t .

Upotreba: skuhamo jednu veliku zlicu kore @ litru vode ili cajnu zli cicu

na vecu salicu, te prije spavanja popijemo nekoliko zlica, @ ostalo tijckom

dana poslije jela. Mozemo @ i samo namakati 12 sati. Slicno djeluje i srodna

pasjakovina (Rhamnus cathartica). Lijek ima tu prednost sto s e organizam

Page 59: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Krkavina 66 Krumpir

ne navikava na njega i sto @ uvijek djelotvoran . Suvremena farmacija vec

izraduje pripravke od krkavine i drugih sastojaka.

KRUMP][R krtola, kumpir, slov. krompir

Solanum tuber6sum

K rumpir @ donesen iz Amerike i prehrana se

bez njega vise ne moze ni zamisliti . Jestivi

su gomolji. iskopavamo ih od lipnja do kasne

jeseni. Ne smijemo ih ostaviti na svjetlu jer

pozelene @ nastaje otrovni solanin, stetan za

probavne organe i vid. イオューゥイ@ sadrzi vitamine

N@ L@ L@ F . Najbolje ga @ kuhati u ljusci jer se

tako najbolje sacuvaju vitamini. Kuhamo li ga

oguljena, vodu mozemo upotrijeblti za juhu.

セ@ Otklanja zatvor nacinimo li cjelodnevnu

f krumpirovu dijetu. Kuhanom i コ、イッャェ・ョッュ@ krumpiru dodamo jabucnoga

octa. Pomaze kod angina ako ga kao vru'ci ッャッァ@ oko pet sati drzimo oko

vrata. Omotamo se i vunenim salom da ッャッァ@ ostane topao. @ isto ponovimo

i drugi i treci dan .. Usta i grlo dezinficiramo slanom vodom ili praskom divljeg

kestena koji takoder djeluje ljekovito. z、イッャェ・ョゥュ@ krumpirom lijecimo

ッコ・ャゥョ・ N@ Kod glavobolje celo ッャ。z・ュッ@ kriskama sirovoga krumpira. Nariban,

sirov, オーッエイ・ャェ。カ。@ se i za rane, otekline, cireve, nagnjecenja, upale misiCa

i kosti, kod reume i upale zglobova. 1 na opekline stavljamo ッャッァ@ od hladna

ョ。イゥ。ョ。@ krumpira. Nece ゥエゥ@ ni mjehura, ni rane . Kod upale pluca ili

akutnog bronhitisa sirovu krumpirovu kasu ッャ。コ・ュッ@ oko prsa. @ isto

cinimo i kod bolova u donjem dijelu trbuha. Prijesni krumpirov sok odlicno

@ sredstvo protiv upale zelucane sluznice i cira zeluca. n。イゥ。ュッ@ jedan do

dva krumpira, istisnemo sok, razrijedimo ga toplom vodom i nataste

popijemo. Veze i mokracnu kiselinu. OPREZ! Jedimo samo doista zrele

plodove. Kad krumpir pocne klijati , treba osim klica izrezati i okolno tkivo

jer se u njemu nalazi otrovni solanin. イオューゥイ@ kuhan u komadima zajedno

s mrkvom, zgnjecen u pire i lagano posoljen, dijetna @ hrana kod probavnih

smetnji (pokvaren zeludac, proljevi) u odraslih i djece, cak i one najmanje .

-. _.....__ ._. セ@ - セ@ .. - .. - .

Page 60: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Kukuruz 67

KUKURUZ kuruz, kuruza, kukuruza, kukuruzna svila, turkinja,

turska psenica, s!ov. koruza

Zea mdys

K ukuruz @ kultivirana ゥャェォ。L@ visoka dva i

vise metara. Raste uglavnom u toplim

predjelima svijeta i neizostavna @ u prehrani.

Cvate od lipnja do kolovoza. Osim sto @ dobra

za prehranu, znatna @ i njezina ljekovitost.

Ljekoviti su nitasti zenski c\jetovi, tzv. kukuru­

zna svila. koja mora biti doista pravilno osusena

jer u protivnom ァオゥ@ svoja ljekovita svojstva.

Odrezemo @ prije oprasivanja. Moramo @ susiti

brzo u hladu ili veoma oprezno na umjetnoj

toplini .

Kupina

@ od kukuruzne svile uspjesno ゥ@ bolesti mjehura i bubrega te

vodenu bolest, otapa bubrezne kamence. Smanji li nam se izlucivanje

mokrace, pijemo @ od tih svilastih niti. ッャ・ウエゥ@ srca izazivaju nakuplj a nj e

tekucine u tkivu, edeme. I u tom slucaju pomaze N@ On otklanja i reumu

i giht. Kad @ tijelo zatrovano zaraznim bolestima (ospice, sarlah, angina,

tifus, itd .). trebali ゥウュッ@ kuhati i piti taj N@ Preporucuje se i kod rahitisa.

Treba ga kusati i kod mokrenja u postelju u starijih ljudi i djece . Kod bolesti

srcanog misica mijesamo kukuruznu svilu s maslackom i metvicom. ゥョ・ウォゥ@

recept za dobro odvodenje mokrace jest da kukuruznu svilu pomijesamo s

mahunama od graha. @ od kukuruzne svile : cajnu zlicicu niti prelij emo

salicom vruce (ne kipuce) vode. Tako treba odstajati nekoliko minuta. Preko

dana svaka 2 do @ sata popijemo @ jednu veliku zlicu N@ Nerafinirano

ulje od kukuruznih klica ima dragocjenu エ ・ 。ーゥェウォオ@ vrijednost. Kukuruzno

brasno snizuje krvni tlak: zlicu brasna namacemo

preko noci u casi vode, @ ujutro @ popijemo.

KUPINA brestova ostruga, crna jagoda, crna kupina, crna

malina, divlja kupina, kupinjaca, kupinjas, prava

kupina, slov. roblda

Rubus frutic6sus

K upina imajako mnogo vrsta i sve su gotovo

jednako ljekovite. Prije svega upotrebljavamo

listove za cajeve. u travnju i svibnju beremo

listove bez peteljki i vrske izdanaka. Susimo ih

Page 61: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

1

Kupina 68 Kupus

brzo i u hladu. Cuvamo na suhome mjestu. @ @ @ bolji od svih drugih

cajeva, cak i od ruskoga. Plodove beremo posve zrele i zdrave buduci da ih

rado napadaju kukci. Boblce ukuhavamo, dodajemo im jos bazgine boblce

te paprenu metvicu.

@ od listova ili sok od boblca odlicno djeluje protiv proljeva (i krvavoga!)

te protiv proljeva kod dojencadi. OPREZ! Stoga ovaj @ ne smiju koristiti

ljudi koji pate od zatvora. Pomaze protiv krvarenja iz zeluca, protiv upale

crijeva, @ i slijepoga, te protiv ゥェ・ャッァ。@ pranja. Caju dodajmo jos i kadulju.

On prociscava krv i na taj nacin povoljno djeluje na kozne bolesti, osipe i

lisaje. Grgljamo li njime u ustima i pijemo gutljaj @ gutljaj, lijeci promuklost,

kasalj, vrucicu, hemoroide i bolesne krajnike. @ ゥ@ trebale piti trudnice

prije poroda jer omeksava porodajne putove. Toplim uvarkom od listova

uspjesno ispiremo usta kod bolesnih desni i afti u ustima. Stucane listove

stavljamo kao ッャッァ・@ na rane, osip i potkozne cireve. Korijen, kuhan u

crnome vinu, zaustavlja krvarenja u klimakteriju. Plodovi, svjezi, preradeni

ili ulozeni u rakiju. pomazu nervoznim ljudima da brze zaspe. Izvrsna su

hrana za poboljsanje krvne slike.

KUPUS glavati kupus, glavato zelje, s!ov. zelje

Brassica oleracea, cult. capitata

K upusa ima mnogo vrtnih ッャゥォ。L@ medu

kojima su i kelj, cvjetaca, koraba, broskva

i repa . uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ ponajprije kupus u

glavicama. i to svjez kao povrce ili kiseo iz kaca

sto stoje u dubokome podrumu. Podrum ne ゥ@

smio ゥエゥ@ previse topao. Za spremanje su

zimnice najbolji duboki podrumi s glinenim

podom. U njima se voce i mahunasto povrce

odrzi svjeze sve do proljeca. Kupus @ ljekovitosti

nadmasuje mnoge druge ljekovite ゥャェォ・N@ Treba

ga brizljivo pripremiti za konzerviranje .· u

kacama; kad @ u kaci, treba ga briZljivo cistiti od maslacne kiseline i plijesni.

TSpomenimo samo glavna ljekovita svojstva. Zbog mlijecne kiseline kiseli

@ kupus ljekovit kod bronhitisa, ekcema, lijenih crijeva, isijasa, upale

vena te cak i kod reume. Cuva crijevnu floru i uravnotezuje N@ Uklanja gliste,

sprecava truljenje i vrenje, pospjesuje stolicu. Na taj se nacin stetne tvari

ne zadrzavaju u crijevima i otrovi ne dospijevaju u krv. Regulira krvni tlak,

sprecava ovapnjenje zila i na taj nacin usporava starenj.e, povecava otpornost

protiv mnogih bolesti. Najvise @ starih, @ Cilih ljudi ondje gdje se jede puno

kiseloga kupusa. Zbog razlicitih soli kiseli @ kupus prikladan za one koji

boluju od gihta . Ima malo bjelancevina i stoga ゥ@ ga trebali uzivati

dijabeticari. zッァ@ obllja vitamina @ sprecava skorbut kod djece i odraslih.

-. _ --....__ 1

- - セT@ - - - • -

Page 62: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Kupus 69 Lan

Treba jesti sirov kupus. Za slabasnu, nerazvijenu djecu te za rekonvalescente

kupus @ pravi spas. Sok iz kupusovih listova ャゥェ・ゥ@ crijevne i コ・ャオ。ョ・@ ゥイ・カ・@

jer sadrzi vitamin U (protuulkusni faktor), @ povoljno djeluje na sluznicu

crijeva i zeluca. @ @ tvari upravo najvise u kupusu. Sok ャゥェ・ゥ@ razne upale

tankoga i debeloga crijeva, no treba ga piti uvijek nanovo spravljena, svjeza.

lゥェ・・ョェ・@ sokom traje 4 do 5 tjedana. z。・」ゥ@ tuberkuloze ャゥェ・・@ se sokom od

kiseloga kupusa koji pomijesamo s lanenim uljem. ゥウ・ャゥ@ kupus ne smijemo

dugo kuhati. U kuhani kiseli kupus mozemo staviti ・エカイエゥョオ@ ili ォ@ trecinu

sirovoga kupusa. @ pak: prije svakoga obroka trebali ゥウュッ@ pojesti 2 do @

zlice sirovoga kiselog kupusa, @ jedanput na tjedan nataste popiti salicu

rasola. Nema ljekovitijeg i jeftinijeg piCa. oャッコゥュ。@ s listovima kupusa

ャゥェ・ゥュッ@ rane koje sporo zacjeljuju. rane na potkoljenicama od prosirenih

vena ("otvorene noge"). Listove isplahnemo i da ゥ@ postali meksi pritisnemo

ih toplim ァャ。。ャッュ@ ili kuhinjskim valjkom ili bocom. Ranu najprije isperemo

ュ@ od kamilice, polozimo list na nju, @ preko gazu ili vuneni rubac.

Mijenjamo dva puta na dan. @ @ ッャッァ@ koristan i kod herpesa (herpes

zostera), crljenice (rubeole), koznoga osipajer znatno オャ。ゥ。カ。@ boloYe. Dobar

@ i za opekline. Svjez kupus pripremljen kao salata nadasve @ zdrava hrana

zbog mnogih vitamina, minerala i drugih tijelu potrebnih tvari .

lAN glavicica, kucina, len, pitomi lan, pravi lan, slov. O@

Lfnum usitatfssimum

J ednogodisnja @ゥャェォ。@ sa ウエ。ャェゥォッュ@ visokom

do 70 @ i nebesko modrih cvjetova. Plod

@ okrugla glavica sa sjemenom. Cvate u lipnju

te katkad i u kolovozu. Zrije u ranu jesen. Lan

@ kultivirana, vrlo オーッエイ・ャェゥカ。@ ゥャェォ。N@ Nasi su

@ preci sijali najvise radi izrade platna. sエ。ャェゥォ・@

su susili rasprostrte na ッウオョ。ョゥュ@ padinama,

@ zatim ih trli na posebnim napravama. Tako

su doblvali predivo koje su na preslicama preli

u niti. Nasi su preci spavali na lanenim plahtama;

one su ゥャ・@ mnogo zdravije no danasnja

sintetika. Postoji i divlji lan.

セ@ Sjeme skuhano kao @ オャ。ゥ。カ。@ iskasljavanje jer smeksava sluz. Pomaie

f i kod plucnih, crijevnih i コ・ャオ。ョゥィ@ bolesti, promuklosti, losega teka.

Djeluje kao bezbolan purgativ. zオョゥ@ i bubrezni kamenci ne ゥ@ se stvarali

kad ゥウュッ@ svakoga dana pojeli zlicu samljevena sjemena. Kod napadaja

reume i gihta na bolna se mjesta stavlja vruce laneno sjeme kao ッャッァN@ Cajem

od sjemena mozemo ャゥェ・ゥエゥ@ i mjehur i bubrege. Samljeveno sjeme s medom

ゥウエゥ@ pluca, ャゥェ・ゥ@ kasalj i promuklost. Od sjemena doblvamo laneno ulje i

komine. I jedno i drugo オカ。ュッ@ u tamnim posudama koje se ィ・イュ・エゥォゥ@

zatvaraju. Metalne kutije nisu za to pogodne. Laneno ulje utrljavamo u

Page 63: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Lan 70 Lavanda

raspucalu kozu, njime ャゥェ・ゥュッ@ hemoroide i opekline. Sluzi i kao sredstvo

za otvaranje. Tuberkulozni ゥ@ bolesnici morali svaki dan uzimati @ zlicu

lanenoga ulja. Lanena sluz djeluje za§titno jer u tankome sloju prekriva

sluznicu grla, crijeva i zeluca te na taj ョ。ゥョ@ オャ。コ。カ。@ upale i stiti od

infekcija. Laneno brasno pomijesamo s prokuhanom vodom, @ taj melem

stavimo na platnenu krpu i pritisnemo na zagnojenu ranu, ゥイL@ zarastao

nokat, na prsni kos kod upale pluca ili upale porebrice te kod upale

spolovila.

lAVANDA despik, lavandula, /avandl, levanda, mirisni despik,

slov. sivka

Lavdndula officinalis, Lavdndula sp(ca

L avanda @ omanji, do 40 cm visok grm, srodan

ruzmarinu; ウャゥョッ@ ォ@ i mirise. Sakupljamo

ili samo cvjetove ili cijelu ゥャェォオ@ u cvatu. Cvate

u srpnju i kolovozu. Beremo @ neposredno prije

no sto se cvijet otvori. U mjesavinama djeluje

bolje nego sama.

セ@ Lavanda u prvom redu オエェ・・@ na sredisnji

f コゥカ。ョゥ@ sustav i na disne organe. Lavanda,

·kao L@ ーイッゥウ」。カ。@ ッウッゥエッ@ glavu, pogotovo kod bolesti ッゥェオ@ i usiju, ャゥェ・ゥ@

hunjavicu i migrenu. @ ウーイ・。カ。@ kap i umanjuje sklonost kapi. One koje

udari kap treba, bar na ーッ・エォオL@ masirati cvijetom lavande kojemu smo

dodali i kadulje i ゥ@ od borovice. Sve to skuhamo u ゥェ・ャッュ・@ vinu i time

vise puta trljamo oduzete udove. Ocat kuhan s lavandom drzimo nekoliko

minuta u ustima protiv zubobolje. Stavimo li na glavu ッャッァ・@ s lavandom u

vrecici , to @ nam olaksati glavobolju nastalu na コゥカ。ョッェ@ osnovi, ako su

nam ゥョ。・@ zeludac i probava u redu. @ zaustavlja teske proljeve izazvane

procesima truljenja u probavnim organima. Lavanda @ pogodna i kod zutice

jer ーイッゥウ」。カ。ェ・エイオN@ @ se ーイ・ーッイオオェ・@ i kod vodene bolesti. Treba mu dodati

jos i malo anisa te prstohvat cimeta. Lavanda prelivena vrucim ゥェ・ャゥュ@ vinom

djeluje protiv bolesne pospanosti, padavice, kapi i drhtanja udova. Protiv

nesanice treba piti 。ェョオ@ mjesavinu od lavande, odoljena, jaglaca i

pljuskavice. Kod nervoznog lupanja srca, migrene, neurastenije , vrtoglavice

te protiv nesvjestice pijemo na dan @ salice @ od lavandinih cvjetova.

Pripremimo i okrepljujucu kupelj. pイゥャゥョッ@ dugo kuhamo 1 do 1,5 kg lavande

u 12 1 voqe i ulijemo @ u kadu. Kupamo li se u toj vodi, osjecamo se

osvjezeni. Kupelj ャゥェ・ゥ@ reumu, giht, neredovitu ュェ・ウ・ョゥ」オL@ bolove u donjem

dijelu tijela. Saku lavandinih cvjetova ョ。ュッゥュッ@ u 2,5 dl maslinova ulja i

Page 64: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

l。カ。、。@ 71 Lazarkirya, mirisna

pustimo da odstoji na suncu dva mjeseca. Tim uljem masiramo one dijelove

tijela u kojima se pojavljuju bolovi, pogotovo nakon kapi. No c\jetove mozemo

namociti i u alkohol ili rakiju. Tim pripravkom masiramo kozu vlasista kad

nam ispada kosa i imamo puno prhuti.

lAZARKINJ @

MIRISNA divlji L@ jari L@ jaslenjak, lazina trava,

marinka, mirisni brot, prvijenac, valjuga, slov.

diseca O@ ili prvenec

Asperula odordta

L azarkinja @ trajnica koja ima dug, puzav

podanak iz kojega raste ウエ。ャェゥォ。@ visoka do

30 cm. Oko ウエ。ャェゥォ・@ su u prsljenima nanizani

listovi sulicasta oblika. Cvate u ウカゥョェオ@ i lipnju.

Snjeznobljeli zvonasti cvjetovi u pastitastim su

cvatovima. Plodovi su sitni orasciCi. Biljka sadrzi kumarin vezan u glikozid

zbog kojega ima jako djelovanje. Lazarkinja raste u sjenovitim bukovim

sumama u dobroj zemlji . Beremo ゥャェォオ@ u cvatu, bez korijena, i brzo @

susimo u hladu i na propuhu. Pravilno osusena zelene @ @ i ugodno

mirise . Zato se dodaje aperitivima i ゥャェョゥュ@ likerima. Stavlja se u ormare s

イオャェ・ュ@ radi mirisa. Pojedini @ narodi オーッエイ・ャェ。カ。ェオ@ kao zacin. Kod nas @

slablje poznata. @ zacin potiCe tek i pospjesuje probavu.

セ@ @ @ izvrstan kod zastoja zuci u jetri, za lijecenje mokracnih organa,

f vodene bolesti i zutice. Pijemo ga i kod nepravilna rada srca, zivcanih

bolesti, migrene, neredovite mjesecnice. Djelotvorna @ protiv grceva i glista.

Upravo pijuci taj @ mozemo sebl osigurati miran san. OPREZ! Ne valja

pretjerivati u dozama jer to moze nastetiti sredisnjem zivcanom sustavu.

Posljedica: povracanje, glavobolja. Svjeze コ、イッャェ・ョ・@ ゥャェォ・@ stavljamo n a

otekline, nagnjecenja i druga bolesna mjesta. Poznato @ os\jezavajuce pice •

bola, kad lazarkinju namacemo u vinu.

Page 65: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

1

ェ・ウォ。@ 72

ャゥjesa@jezgarica, /esjak, lescina, ljesnjak, slov. leska

Corylus avelldna

L ijeska @ @ nas jako rasiren grm. Cijenimo

ga zbog ljesnjaka. Malo @ poznato da ウ@

ljekoviti i listovi i kora. Raste @ rijetkim ウュ。ュ。@

@ pokraj ウュ。L@ pasnjaka, kosanica. Cvate od

veljace do travnja prije no sto se イ。コカゥェ@ listovi.

Biljka @ dvospolna i jednodomna, ュウォゥ@ ウ@

cvjetovi visece rese ョ@ コエッァ。@ cvjetnog praha,

@ zenski tvore pupove ッャッコ・ョ・@ ャェウォ。カゥュ@

listovima. Listovi ウ@ naizmjenicni, kratkih

·stapki, ovalno srcoliki i na カイィ@ zasiljeni.

lゥー@

TRese su izvrstan lijek protiv gripe i ャ@ ャL@ @ ーッエゥ」@ i znojenje. @od listova i kore lijeci rane od prosirenih vena na nogama i hemoroide.

コ。ウエ。カャェ。@ proljev. Iznenadi li nas proljev negdje @ prirodi, najbolja @ pomoc

ako pojedemo sirove listove lijeske s malo ォイィ。N@ oウッ「ャエ@ vrijednost ゥュ。ェ@

ljesnjaci jer ウ@ bogati bjelancevinama i vitaminima L@ Q L@ R@ i @ te

mineralima. Brzo ーッ、ゥコ@ krvni tlak. Pov9ljno 、ャ@ kod iscrpljenosti,

slabokrvnosti i ャェ・、オョェ。カッウエゥN@ OPREZ! lmamo li ョ。カ。ャ@ krvi @ ァャ。カ L@ radije

ih ne jedimo. Lijek za ァイゥーZ@ ウォィ。ュッ@ @ od jednaka dijela lijeskinih resa

i lipina cvijeta. lゥェ・ウォゥョ@ ォッイ@ i listove ウォィ。ュッ@ @ mjesavini jednaka dijela

vode i vina. @ @ sluzi za ッャッァ・@ kod prosirenih vena i hemoroida. Mozemo

ga piti i protiv proljeva.

liPA lipac, lipolist, lipa velelista, @ lipa, krupnolisna lipa,

malolisna lipa, velelisna lipa, zimska lipa, slov. lipa

Tflia platyphyllos europaea

1 malolisna i velelisna lipa podjednako ウ@

ljekovite . Velelisna lipa H@ pZatyphyUos,

ljetna lipa) visoko L@ jako drvo koje cvate pred

kraj lipnja, @ malolisna (Tilia cordata, ゥェ・ャ。@ lipa)

cvate nesto kasnije. @ se sade @ gradskim

parkovima, no malolisnoj lipi vise ッ、ァッカ。イ。ェ@

brdska ーッ、イ」ェ。N@ Velelisna lipa ima vece listove

od malolisne. Njezino @ lisce s ャ@ strana

jednako zeleno, dok @ lisce malolisne lipe s

donje strane modro. 1 cvjetovi im se malo イ。コャゥォェN@ @ im se krece od

lagano zelenkaste do ウカェ・エャッコエ・L@ @ plodovi ウ@ nalik na sitne orascice.

- ' -. - - セN@ - - . . .. セ@

Page 66: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Lipa 73 LiSaj, islandski

セ@ Najvise se オーッエイ・ャェ。カ。ェオ@ cvjetovi H@ fl.os) buduci da poticu na

f mokrenje i znojenje. Stoga ih オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ kod prehlade grla, pluca,

probavnih organa, kod kaslja, hunjavice, promuklosti, kod bolesti bubrega

i mjehura, vodene bolesti. Umiruje napete zivce i osigurava miran san. U

jastuk stavimo cvjetove da nas uspavaju. Kod dusevnih napora djeluje

okrepljujuce. OPREZ! @ ne smijemo piti neograniceno i u nedogled jer moze

izazvati srcane smetnje. Poseban ljekovit ucinak ima lipin ugljen (Ligni Tiliae

@ pulveratus), ugljen lipina drveta, jer u crijevima veze na sebe otrove

ili uzrocnike bolesti. uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ ga kod otrovanja, proljeva, nadimanja,

upala, katara. No nakon njegova koristenja treba se pobrinuti i za brzo

prainjenje (stolica, mokrenje) kako ゥ@ otrovi sto prije bili odstranjeni iz tijela.

Migrenama mogu ゥエゥ@ uzrok plinovi u crijevima koji nastaju za procesa

truljenja. 1 tu @ pomoci lipin ugljen. Njime mozemo posipati i gnojne rane

kako ゥ@ upio otrovne tvari. Nakon 10 minuta ranu valja isplahnuti da se

necistoce odstrane. Tu njegovu ljekovitost mozemo iskusati i kod raka. lsto

tako i kod stoke, ako boluje od proljeva, zatvora, nadimanja ili ima gnojne

rane. Ugljen lipina drveta istucan u prasak odlicno @ sredstvo za ciscenje

zuba umjesto zubne paste. Okupamo li se u vodi u koju smo dodali jak

lipin L@ sjajno cemo spavati. Lipini-plodovi istucani u prasak lijek su protiv

gihta. @ od lipine kore- 10 dag na dvije litre vode- skuhamo i koristimo

za ッャッァ・@ kod opeklina. Ubrzava obnavljanje koze. oャッコゥ@ djeluju ljekovito i

na mjehure na kozi. Lipa @ otpornost organizma protiv zaraznih bolesti .

liSAJP

ISlANDSKI gorski mah, islandska mahovina, islandska pletika,

planinska mahovina, planinski mah, plutnik, slov.

islandski lisaj

Cetrdria isldndica

N e raste samo na lslandu, nego su se ondje

ljudi prvi njime poceli lijeciti. Islandski lisaj

nalazimo gotovo svagdje na sjevernoj zemljinoj

polutki, najcesce u brdima, ali i u nizinama, @

sumama, travnatim obroncima i cak 、・ャゥュ。@

drveca. Sakupljamo ga od svibnja do rujna, i to

@ vrlo suhu vremenu, @ susimo ga na sjenovitu i prozracnu mjestu te

cuvamo u dobro zatvorenim posudama. OPREZ! @ @ jako sredstvo. @ ゥ@

prevelike kolicine i dugotrajnija upotreba nadrazile crijeva i zeludac te

poremetile rad jetre. Ne smijemo ga uzivati ako imamo bolesne bubrege.

セ@ Zbog toga sto sadrzi mnogo vitamina QR L@ najdjelotvorniji @ lijek za

f slabokrvnost. Okrepljuje i @ iscrpljeno tijelo poslije teskih bolesti,

Page 67: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

LiSqj, islandski 74 Lopuh

velika gubltka krvi ーゥャゥォッュ@ ョ・ウ・」。@ ili ゥL@ poslije 」ゥェ・カョゥィ@ i zelucanih

bolesti. Lijeci osoblto di§ne ッァ。ョ・@ i bolesti ー・ィャ。、・Z@ 「ッョィゥェ。ャョゥ@ ォ。エ。L@

plucne bolesti, ka§alj i ィゥー。カ。」L@ upalu ォ。ェョゥォ。[@ smanjuje sklonost

ー・ィャ。、。ュ。N@ @ ウー・」。カ。@ 。コカッェ@ 「。ォエ・ゥェ。L@ pogotovo オコッ」ョゥォ。@ su§ice. @

pojacavamo dodavanjem podbljela. uーッエ・ャェ。カ。@ se kod svih bolesti 」ゥェ・カ。@

i zeluca: lijeci ーッャェ・カ@ i コ。エカッL@ otklanja ーッ「。カョ・@ smetnje, zelucani ォ。エ。@ i

teske upale u エ「オィオN@ r・ァオャゥ。@ zelucanu kiselinu, uglavnom smanjuje

njezinu kolicinu, ali i povecava kad @ ima ー・ュ。ャッN@ iコカウョッ@ pomaze kod

slabokrvnosti @ pospje§uje 。コュョッコ。カ。ョェ・@ crvenih i ゥェ・ャゥィ@ krvnih コョ。」。@

u ー。カッュ・@ ッュェ・オN@ Pod lijecnickim se ョ。、コッッュ@ znatno poboljsava stanje

kod ウ・」・ョ・@ bolesti. Ima i 。ョエゥゥッエゥ」ォ。@ svojstva, naime djeluje slicno kao

penicilin. Lijeci neugodne afte u ustima. Pijemo @ tri salice na dan. Bolesnik

@ s ォッョゥ」ョゥュ@ 「ッョィゥエゥウッュ@ koji オェオエッ@ popije @ od islandskog lisaja i

podbljela bolje podnijeti napad kaslja i lakse @ iskasljavati nakupljenu sluz.

Radi 「ッセ・ァ。@ okusa caju dodajemo mlijeko, @ mozemo i med.

lOPUH crveni lopuh, ljekoviti /opuh, oblcni lopuh,

repusina, s/ov. repuh, lopuh

Petas{tes hybr{dus

@@ @ エ。ェョゥ」。@ s gomoljastim podankom i po­

ーゥャゥ」ョッ@ velikim listovima na dugim petelj­

kama. Raste @ vlaZnim エ。カョェ。」ゥュ。@ i ォ@

potoka, ッウッゥエッ@ u ilovastoj コ・ュセゥN@ ュ@ ᄃ@

male, kao dlan velike listove, @ su tada najlje­

kovitiji. コ@ ih su§imo. Podanke iskopavamo u

veljaci i listopadu, @ duzini ih 。コ・コ・ュッ@ i

osu§imo na コ。ォオ[@ potom ih nasjeckamo ili

sameljemo. uーッエ・ャェ。カ。ェオ@ se cvjetovi, ali ᄃ@

vi§e podanci. Lopuh se ne ー・ーッイオ」オェ・@ za stalnu

オーッ。「オL@ vec samo za akutne slucajeve.

セ@ @ od listova koristan @ kod ァゥー・@ i slicnih za:raznih bolesti. @ @ @ lijeci

f di§ne ッァ。ョ・Z@ pomaze kod astme i otezana disanja, ウュゥオェ・@ kasalj i

ーッュオォャッウエN@ @ od listova @ korijena pomaZe kod ュ・ョウエオ。ャョゥィ@ tegoba.

Svjezi listovi 。ウィャ。、オェオ@ opekline, ッエカッ・ョ・@ ョL@ pcelinje i osine ubode. @

od listova ウュゥオェ・@ ァ」・カ・@ u zelucu, オャ。コ。カ。@ zelucane tegobe zbog upaljene

sluznice i kod 、ゥコ・ョエ・ゥェ・N@ Olaksava tegobe sa zuci izazvane kamencima: caju

dodajemo listove pelina ili kicice. Pijemo ga gutljaj @ gutljaj onoliko カオ」・ァ@

koliko mozemo podnijeti. Tako ウー・」。カ。ュッ@ napadaje. Dvije cajne zlicice

podanka ー・ャゥェ・ュッ@ s 」・エカエ@ ャゥエ・@ kipuce vode, nakon 15 minuta ocijedimo i

pijemo 2 do @ §alice na dan. @ od lopuha pospje§uje lucenje ュッォイ。」セ@ i

znoja te pomaze kod gihta. No ーッョ。ェーゥェ・@ pomaze kod 。エ・ゥッウォャ・ッコ・N@

sュゥオェ・@ zivcanost, nesanicu, tegobe u menopauzi. U sカゥ」。ウォッェ@ od lopuha

- ---- ---- - MN セ セ@

セ@ - MMセNN@ .

Page 68: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Lopuh 75 Luk, byeli

proizvode エ。ャ・エ・@ protiv bolova koje potpuno nadomjestaju druge stetne narkoticne エ。ャ・エ・ N@ t。ャ・エ・@ od lopuha ウュゥイェ@ ュゥァイ・ョ@ i bolove kod oboljelih

od raka. Pomaze i ako ァャ。カ@ ili bolesni dio tijela omotamo ャッーィッカゥュ@ listom.

Bol prestaje nakon otprilike dva sata.

lOVOR javorika, lovorika, slov. lovor

Ldurus ョVゥャゥウ@

L ovor @ plemenita ゥャェォ。@ Sredozemlja, @ raste

i @ nas @ toplim i primorskim krajevima.

Uzgajamo @ i kao ォイ。ウョ@ ゥャェォオN@ Lovor @zimzelen grm ili drvo. Listovi ウ@ @ kozasti,

、ァャェ。ウエゥL@ na ォイ。ェ@ zasiljeni, s gornje strane

sjajrli i tamnozeleni, @ s donje bez sjaja. Ugodna

ウ@ mirisa.

TOd listova ォィ。ュッ@ jak @ koji ャゥェ・ュッ@ @ォ。、@ kada ウ@ ォー。ュッN@ Pomaze kod

イ・ュ。エウォゥィ@ bolova. Lagan @ ウォィ。ュッ@ protiv

grceva @ probavnim organima i ュ」ョゥョ・@ @ コ・ャオ」N@ ャウ」イーゥョ@ od narezanih

listova @ 。ャォッィッャ@ ーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ kod ョ。エ・ァョエゥィ@ tetiva, uganuca, イ・ュ・L@

cak i kod コ・エッウエゥN@ Od listova i plodova- boblca doblva se ャ@ koje se koristi

@ ゥョ、ウエイゥェゥ@ parfema. Osusene listove ーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ u ォィゥョェゥ@ kao zacin

jelima od div]jaci, イゥ・L@ peradi, za ィL@ za zrnat grah, kod konzerviranja @

エN@

lUKJ> BIJEli cesan, cesan luk, cesanj, cesnjak, slov. cesen

Allium sat{vum

K arakteristicnaje mirisa, @ ッォウ。@ slatkasta,

ljuta i aromaticna. uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ ャォッᆳ

vice. Sadrzi osoblto ウューッイL@ jod i ウゥャゥ」ゥェ・カ@

ォゥウ・ャゥョL@ sto @ i izvor njegove ゥココ・エョ・@ ljeko­

vitosti.

TCesnjak ima ゥココ・エョ@ moc イ。ウォコゥカ。ョェ。@ jer

@ antiseptik i antiblotik. Kod gripe uvijek

nosimo sa sobom malo cesnjaka, @ valja ga

カゥェ・ォ@ ponijeti i na putovanje. Cesnjak @

crijevima ウコ「ャェ。@ razvoj bakterija koje ゥコ。コゥカ。ェ@

Page 69: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Luk, bijeli 76 Luk. cvAZGiAゥ@

エイャェ・ョェ・@ i time sprecava vrenje @ crijevima sa svim njegovim stetnim

posljedicama. Cesnjakom sprecavamo crijevne bolesti, @ lijecimo ih ako ウ@

se vec razvile - koleru, エゥヲウ@ i ー。イ。エゥヲウL@ ァイゥーN@ Sprecava i nadimanje i bolne

grceve @ crijevima. Ljekovite tvari @ ョェ・ュ@ sire krvne zile @ nogama, ウョゥコェ@

kolesterol ti krvi, ーッ「ッャェウ。カ。ェ@ prokrvljenost i ウイ@ starenje. sョゥコェ@

visok krvni tlak i ャRカ@ ョ・ウ。ョゥ」N@ Cesnjak poma2e kod onemocalosti 1

vraca ウョ。ァN@ Njime lijecimo 。ォエョ・@ i kronicne katare svih vrsta @ disnim

organima te @ tankome i debelome 」イゥェ・カN@ o、ウエイ。ョェェ・@ otrovne tvari iz

エイッ「・@ i tako sprecava da one 、ッウーゥェ@ @ krv. r・ァャゥイ。@ protok krvi @ エゥェ・ャN@

Prociscava bolesne disne organe kod bronhitisa te poma2e da se ウャコ@ lakse

ゥコャ」ェ・N@ Jedan @ od najdjelotvornijih lijekova protiv エ「・イォャッコ・@ i gripe.

Narodna medicina cesto koristi 」・ウョェ。ォッカ@ エゥョォエイ N@ Doblvamo @ ako cetvrt

kilograma cesnjaka ッァャゥュッL@ razrezemo i 14 dana namacemo @ 。ャォッィッャ@

pri SPᄚN@ Potom to procijedimo i imamo tinkturu ォ@ mozemo ーッエイ・ャェ。カ。エゥ@

ァッ、ゥョ@ dana. Uzimamo @ @ 10 do 15 kapi prije svakog jela, @ jos @ 20

kapi prijepodne i poslijepodne kod tezih bolesti kao sto ウ@ prehlade, katari ,

crijevne i コ・ャ」。ョ・@ bolesti . Kod 、@ i ァイゥコ。@ za ーイカ@ pomoc nakapamo

cesnjakov sok na イ。ョL@ @ takoder komadicem vate namocene @ エゥョォエイゥ@

trljamo rane sto tesko コャ@ te gnojne i コャッ」、ョ・@ cireve. U ャゥェ・」・ョェ@ rana

ウーェ・ウョッ@ 、ェ・ャェ・@ エゥョォエイ。@ pomijesana s medom, @ ーッュゥェ・ウ。ョ@ s ャェ・ュ@

kapamo @ bolesno, prehladeno ィ L@ itd. b「ャェゥ」。カッ@ lice mazemo

razrijedenom エゥョォエイッュN@ <;esnjakov sok nakapan @ mlijeko dajemo djeci

protiv glista. OPREZ! z・ャ、。」@ mnogih ャェ、ゥ@ tesko podnosi cesnjak. Pomoci

@ tako da ga nasjeckana pomijesamo s maslacem ili ュᄃ@ te namaZemo

na ォイゥウォ@ ォイィ。N@

lUK/> CRVENI crni luk, crvenac, glavata Jjutika, kapula, mrki /uk,

oblcni luk, slov. cebula

@ @

N ij e samo korisno povrce nego i ljekovita

ゥャェォ。 N@ Od cijele se ゥャェォ・@ za lijecenje

ーッエイ・ャェ。カ。@ podzemna gomoljasta ャォッカゥ」。L@

zapravo podzemna stabljika sastavljena od

mesnatih listova. Vonj @ ャォ。@ ostar i izaziva

ウコ・ョェ・L@ @ ッォウ@ @ @ slatkast; ォィ。ョェ・ュ@ se

ァ「ャ@ miris, @ ッォウ@ ャ。コゥN@ Najbolje ウーゥェ・カ。@ na

vapnenastom エャ L@ @ valja ga gnojiti samo

odlezani,m gnojem.

セ@ lォ@ @ zbog vitamina L@ Q L@ R L@ L@ @ i @ vrlo ljekovit. Spomenimo samo

f neke njegove ljekovite 」ゥョォ・Z@ ーッウーェ・ウェ・@ prokrvljenost, potice ゥコャ」ゥカ。ョェ・@ウャコョゥィ@ zlijezda te brzo コ。ウエ。カャェ。@ エイャェ・ョェ・@ i vrenje @ crijevima, ウュ。ョェェ・@

secer, cisti krv, 、@ tek, tjera na mokrenje, @ zivce, ーッウーェ・ウェ・@

- - - ..!1118... - - - • , ,-'

Page 70: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Luk, crveni 77 Luk, divYi

probavu, odstranjuje plinove i gliste, dezinficira lijelo i オャ。ゥ。カ。@ grceve.

Srcanim bolesnicima @ srce. Kuhan na mlijeku otklanja grceve u trbuhu

i zaustavlja krvarenja iz zeluca. Nasjeckan i s kruhom odstranjuje nadimanje

i zgaravicu. Njegov razrijeden sok pomaze kod vodene bolesti: 2 do @ cajne

zlicice na dan. Sok s medom jedan @ od najboljih lijekova za zivce: 2 do 5

cajnih zlicica dnevno. Sok s medom lijeci promuklost, upaljeno grlo, smiruje

kasalj i suhi katar. lォ@ przen na masti vrlo @ koristan kao ァ@ na prsima

kod ャ@ ャN@ Moramo ga mijenjati svaka tri sata i piti @ za ャN@ Sirov luk jedemo protiv histericnih grceva i glista. Ako @ otezano mokrenje i ako

dode do zastoja @ ュッォイ・ョェL@ pomaze stavljamo li na mjehur isjeckan i u

vrecici podgrijan ャォN@ Pecen i zgnjecen ャォ@ kao ッャッァ@ djelotvorno lijeci cireve.

Utrljan sok sirova ャォ。@ lijeci lisaje, ーイィエ@ i コ。ウエ。カャェ。@ ispadanje kose, lijeci

ッコ・ャゥョ・L@ ッ、ウエイ。ョェェ・@ ォイェ・@ oci. Sok od ャォ。L@ pomijesan s rijetkim medom i

nakapan @ oci, sprecava ウゥカ@ ュイ・ョN@ Takoder, sok od ャォ。@ nakapan na

mjesto uboda brzo pomaie. Protiv gripe koristan @ ekstrakt od ャォ。@ @ rakiji. Pomaze protiv glavobolje, probadanja. イィォ・@ nokte dobro @ vise puta

namazati sokom od ャォ。N@ Kod ウュッカ。@ u usima stavljamo u ィ@ na vati

nekoliko kapi soka od ャL@ @ kod nosnoga katara isto tako @ nos.

lUKP DIVlJI crijemus, medvjedi luk, luk srijemus, sumski luk,

s/ov. cemai

Allium ursfnum

S tari ウ@ Rimljani divljem ャォ@ davali

prednost pred cesnjakom. Razmnozavamo

ga lukovicama i crnim sjemenom koje raznose

osoblto mravi. Mirise snazno @ 」・ウョェ。ォ L@ @

ッォウ@ @ @ ャェ」ゥ@ no onaj cesnjaka. Raste @

sjenovitim ウュ。ュ。@ s 、「ッォゥュ@ ィュウッュN@

lォッカゥ」・@ ウ。ォーャェ。ュッ@ ljeti i zimi, @ listove @

エイ。カョェ@ i ウカゥョェ@ kao dodatak ュ。ウャ。」ォL@

ュ。エッカゥャ」L@ salati i ェィ。ュ。N@ Ne isplati ga se ウウゥエゥ@

@ time gubl djelotvornost. Ljudi s osjetljivim

コ・ャ」・ュ@ tesko ga podnose. Stoga ゥ@ ga trebalo nasjeckati, namakati 2 do @

sata @ ュャゥェ・ォ@ te piti ァエャェ。ェ@ @ ァエャェ。ェN@

TDivlji @ ャォ@ osoblto koristan @ proljetnim ォイ。ュ。@ lijecenja . Izvrsno

prociscava krv, cisti crijeva, コ・ャ、。」@ i ャN@ Koristan @ za ispiranje kod

ゥェ・ャッァ。@ pranja. Dobar @ lijek protiv ovapnjenja krvnih Zila. sョゥコェ・@ visok

krvni tlak, lijeci 「ッャ・ウョ@ ェ・エイL@ コ@ i ャN@ iウエェ・イェ・@ djecje gliste. bャェ・、ョェ。カゥ@

ャェ、ゥ@ s lisajima i gnojnim cirevima trebali ゥ@ divlji ャォ@ cijeniti kao ウィッ@ zlato ,

veli Svicarac Kunzle. Sok od divljeg ャォ。@ ウーェ・ウョッ@ kapamo na rane koje tesko

コャN@ n・ァッ、。ョ@ miris divljeg ャォ。@ otklanjamo tako sto dodajemo

mlijeko.

Page 71: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Luk, イイウォゥ@ 78

lUKP MORSKI divlja kapula, luk ーゥュッウォゥL@ slov. ーゥュッウォ。@ cebula

Urgfnea marftima, Urg{nea scilla, Scilla marftima

M orski @ luk trajnica s vrlo krupnim, cak

do vise kilograma teskim lukovicama,

velikim od 15 do 20 cm, @ promjera od 10 do

15 cm. Luk nije cijeli u zemlji. Iz lukovice izraste

cvjetna ウエ。ャェゥォ。@ visoka do 1,5 m, koju u gornjoj

trecini krasi mnogo ゥェ・ャゥィ@ cvjetova. Oni su nalik

na ljiljan. Kasnije izrastu i listovi, dugi od 30

do 50 cm, izduzeni, cijelih rubova i dugih

usporednih rebara. Morski @ luk sredozemna

ゥャェォ。L@ rasirena od Cipra do Portugala. Postoje

Luk, イイウォゥ@

dvije vrste morskoga luka: ゥェ・ャゥ@ ili zuckastobljeli i crvenkasti. @ su

jednako ljekovite . Morski luk raste na pjescanom tlu morske obale, ali i u

unutrasnjosti. @ ゥャェォ。@ toploga Sredozemlja vrlo @ osjetljiv na jesenski i

proljetni mraz. Stoga ga u ranu jesen treba premjestiti u staklenik, @ u

proljece ponovno presaditi u vrtnu lijehu. Lukovice iskopavamo ujesen,

odrezemo lisnatu i cvatnu ウエ。ャェゥォオL@ ッ、ウエイ。ョゥイエ@ vanjske listove, potom i suhe

lupine s lukovice , @ i one u sredini, ゥェ・ャ・ L@ sluzave i manje ljekovite.

uーッエイ・ャ ェ 。カ。ュッ@ samo srednje ljuske. One su debele , siroke , socne, vrlo

gorke, ljute i losa okusa. Razrezemo ih na tanke trakove i susimo brzo u

susionici na TPᄚ N@ Nije ih dobro susiti na suncu jer zbog duzega susenja

oslabe. Treba ih cuvati na veoma suhu mjestu , u cvrsto zatvorenim

posudama, potpuno sigurnima od vlage, inace se listovi slijepe, raspadnu i

postanu ョ・オーッエイ・ャェゥカゥ N@

TMorski @ luk djelotvoran lijek protiv hemoroida . Zgnjecene listove

umotane u gazu uguramo u crijevo navecer prije spavanja. Treba ih

umotati u gazu da zbog sluzavosti ne iskliznu iz cmara. Tijekom godine to

radimo sa svjezim listovima luka. Lukje lijek za rane . Nekoc su ga seljanke

uzgajale u loncima za cvijece kako ゥ@ im ゥ@ uvijek pri ruci za ozljede ,

posjekotine, gnojne rane i one koje tesko zacjeljuju, potkozne cireve i slicno.

Od morskoga su luka pravili razne masti protiv furunkula i zanoktica. @

@ luk osoblto djelotvoran lijek za srce jer brzo pomaze. @ djelotvornosti @

izmedu digitalisa i strofantusa. OPREZ! Smijemo ga オーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ samo pod

lijecnickim nadzorom. Crveni morski luk osoblto @ pak djelotvoran otrov

za tamanjenje stakora, miseva i drugih glodavaca. Namjestaju im se cijele

lukovice . Cuvati ih treba na suhom i hladnom mjestu da ne pocnu klijati ,

jer tada nisu vise otrovne.

Page 72: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

fdublca, ュゥゥウョ。@

lJUBICAP

MIRISNA

79

fijolica, Jjublca, ljubltica mirisna, melekusa, plava

ljublca, poljska ljublca, viola, slov. vijolica

Vfola odordta

R aste na sjenovitim livadama, ispod grmlja,

uz zivice, u vrtovima. @ vrste - ova

mirisna te svjetloplava nemirisna, pasja ljublca

(Viola canina) - podjednako su ljekovite.

Ljublca raste iz kratka i debela podanka. Cvate

u ozujku i travnju ljublcasto, katkad i ゥェ・ャッN@

Ugodna @ mirisa. Cvjetov..e i listove beremo dok ·

fdublca, ュゥゥウョ。@

cvate, @ korijene vadimo u listopadu i studenome. Cvjetove suSimo brzo.

inace pocrne i izgube svu ljekovitost. @ zasladujemo samo medom.

tョ・ゥーー@ @ izuzetno cijenio ljublcu kao lijek za disne organe: za

iskasljavanje, osoblto kod hripavca. Preporucuje se i za upaljeno grlo te

za lijecenje bronhitisa; tada jos i grgljamo tim cajem. Olaksava tesko disanje,

tuberkulozu, glavobolju. @ prociscava krv i na taj nacin posredno pomaze

protiv koznih bolesti, pogotovo ako njime jos i ispiremo kozu. @ od cijele

ゥャェォ・@ pomaze i upaljenim bubrezima i bolesnome mjehuru. Protiv gihta

オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ zgnjecene listove kao ッャッァ@ sto ga stavljamo na natecena

mjesta. Listove zakuhamo u octu. Listove ljublce pritisnemo na celo i zatiljak

kad nas muci migrena. Upaljenu sluznicu u ustima ispiremo cajem. @ @

lijeci i bolesne trepavice. Smiruje zivce. Stogaje uspjesan u lijecenju histerije,

hipohondrije, nervozna lupanja srca, kod osjecaja straha, nesanice,

glavobolje. Dijete @ lakse preboljeti ospice i sarlah dajemo li mu svaki sat

@ zlicu @ od ljublce. Dodajmo i kadulju, stolisnik i metvicu. Caju

dodajemo med i mlijeko. @ tjera na povracanje, zato ga pijemo ako smo

pojeli nesto otrovno ili pokvareno. Sirup od mirisne ljublce: litru cvjetova

poparimo litrom kipuce vode i namacemo deset sati. Iscrpinu potom

zakuhamo i njime poparimo novu litru cvjetova. @ ponavljamo jos dva, tri

ili vise puta; sto vise, to @ blti bolji. Naposljetku iscijedimo sok iz cvjetova,

dobro ga zagrijemo, malo ohladimo te dodamo onoliko meda koliko @

potrebno da dobljemo smjesu nalik sirupu. @ sirup pomaze kod nesanice,

sluzi u disnim organama i @ srce. Mozemo ga mijesati s jecmenom vodom;

to nece smanjiti njegovu ljekovitost.

Page 73: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Ljupcac, yekoviti

lJUPCACJ>

lJEKOV][T][

80

/jubaiac, miloduh, milobud, /ustrik, /ustek,

velestika, selen, torjevac, s/ov. lustrek

Lev{sticum offic{nale

l@ @ ォャエゥカゥイ。ョ。@ ゥャェォ。@ ウー・」ゥヲゥョ。@

mirisa, visoka do 2 m. Uzgajamo @ @

vrtovima, @ ーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ @ i kao コ。ゥョN@ Cvate od

lipnja do kolovoza. Ima sitne, コエ・@ cvjetove. Plo­

dovi ウ。コイゥェ・カ。ェ@ ェ・ウ・ョ N@ Korijen vadimo @ prolje­

ce i @ ォ。ウョ@ jesen. Upotrebljava se cijela ゥャェォ。N@

Ma.Cuhica, divYa

セ@ Korijen 「イコ。カ。@ ャョ@ mokrace, ウャコゥL@ ーッエゥ・@ tek, ャ。コ。カ。@ grceve.

@ Uspjesan @ kod pojave 「ェ・ャ。ョ・カゥョ。@ @ mokraci, ャ@ 「「イ・コョ・@ 。ウゥ」・N@kod イ・ュ・@ i gihta, ウイ。ョゥィ@ oboljenja te pogotovo kod vodene bolesti. uャ。z。カ。@probavne smetnje i ュゥァイ・ョ@ ako @ ona posljedica slaba rada 「「イ・ァ。N@Sprecava stvaranje 「「イ・コョゥィ@ kamenaca. @ cijeli organizam, ーッウーェ・ウェ・@protok krvi. Oblozi od ウォィ。ョ。@ korijena 「イコ。カ。ェ@ zacjeljivanje starih, gnojnih Aャャャ。N@ Protiv エ「・イォャッコ・Z@ コャゥ」@ rrieda i コャゥ」@ maslaca pomijesamo sa コャゥゥ」ッュ@ ョ。イゥ。ョ。@ korijena ゥャェォ・@ i zlicom hrena. OPREZ! tイ、ョゥ」・@ i

bolesnici s povisenom tjelesnom エ・ュー・イ。エイッュ@ ne ウュゥェ@ コゥュ。エゥ@ ャN@

Za proljetno lijecenje pomijesamo @ i narezane listove ャ@ te isprzimo. Listove ーッエイ・「ャェ。 カ 。ュッ@ za @ kod bolesnih 「「イ・ァ。@ i ュィN@ @ od

plodova smiruje disne organe i ウーイ・。カ。@ nadimanje. Kod prehlade od njih

priredimo ォー・ャェ@ te ー。イョ@ ォー・ャェ@ za ァャ。カN@

MACU H][CAJ>

D][VlJA dan i L@ gospina /jublca, matuha, sirota, sirotica,

slov. divja maieha

Vfola tr{color

N ajbolje ウーゥェ・カ。@ na ッ「イ。、・ョ@ i ョ。ウエ@ エャN@

Cvjetove beremo od ウカゥョェ。@ do kolovoza.

Korijene vadimo @ ォッャッカッコ@ i イオェョ@ te ih ウウゥュッ@

na イィ@ nanizane na niti i objesene.

@ od divlje ュ。」ィゥ」・@ tjera na mokrenje ,

ーッウーェ・ウェ・@ znojenje i na taj ョ。ゥョ@ ーイッゥウ」。カ。@

- セM - セ@ セ@ . ,

Page 74: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Macuhica, divga 81 mアェゥョ。@ dusica

krv. Dobar @ lijek za razne koznc ])Qlesti, gnojne mjehurice i svrbez.

uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ ga kod bolesnih mokracnih organa, protiv mokrenja u

postelju, nemogucnosti zadrzavanja mokrace (inkontinencija) , pijeska u

bubrezima. Lijeci bolestan zeludac, ozivljuje probavu. @ slabe zivce,

nervozno srce, lijeci histeriju, ァ」・カ・@ kod djece. Lijek @ protiv ovapnjenja

Zila, gihta, reume, zutice. @ za prociscavanje krvi zasladujemo medom;

on @ i zivce . @ za zivcane bolesti mijesamo s jednakim dijelom orahova

lisca. @ protiv upale zivaca treba piti duze vrijeme. @ od divlje macuhice

osoblto @ koristan za proljetne kure lijecenja. Pijemo ga od 8 do 15 dana.

MAJCINA

DUSICA @ dusica, bakina dusica, bablna dusica,

bukovica, L@ cubrit, divlji bosiljak, dusica,

majkina dusica, materina dubCica, materinka,

papric, pepris, poponak, popovac, tamjanika,

timijan, vusica, vrisak, slov. materina dusica

Thymus serpyllum

Voli suha, osuncana mjesta uz zivice, pasnja­

ke, kamenite padine, @ raste i @ stijenama,

pokraj putova. Omanji @ grm, visok do 20 cm,

odrvenjela podanka iz kojega rastu mnoga stabalca sto nose skupine

grimiznih @ tamnoruzicastih c\jetova. Cvate od lipnja do listopada i ima

jak miris. Dok @ susimo, trebamo @ prevrtati drvenim ili staklenim

stapicima. Ne hvatajmo @ prstima.

TRaskuzuje disne putove, smiruje kasalj, hripavac , zivce . Uspavljuje ,

pospjesuje znojenje. @ zeludac i zivce i dobro @ sredstvo za

dezinfekciju. @ od majcine dusice kojemu dodajemo med ubrzava porodaj

i olaksava ga. Sluzi kod neredovite mjesecnice, kod smetnji u mjehuru i

b.ubrezima. Za jacanje oslabjelih, zivcanih i reumaticnih bolesnika

pripremamo ォオー・セ@ kojoj dolijemo @ od te ゥャェォ・N@ Ne smijemo zaboraviti na

taj @ kod upale pluca, oboljelih bronhija i gnojnih procesa u plucima.

Majcina dusica namocena u rakiji ili maslinovom ulju djelotvorna @ kod

bakterijskih oboljenja crijeva i pluca. Mozemo @ オーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ za masazu

kod reume, gihta, drhtanja (tremora) udova, @ zivcane slabosti i za jacanje

mozga. Kod glavobolje saku majcine dusice stavimo pod rubac ili sesir.

Majcina @ dusica korisna pasa za pcele @ ih cuva od bakterijskih bolesti .

Alkoholnom iscrpinom masiramo mladu stoku koja @ zaostala u razvoju .

Page 75: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Malina 82

MAL][NA crvena jagoda, crvena kupina, malina planinska,

maljuga, pitoma kupina, sunica, umanj, slov. malina

Rubus idaeus

Malina @ visok grm; raste @ sumama, ォイ・ᆳ

vinama. proplancima, ッウオョ。ョゥュ@ padina­ma, N @ kultivirana @ @ vrtovima i parkovima.

Cvate u ウカゥョェオ@ i lipnju, @ zrijt od srpnja do

rujna. Listove beremo u ウカゥョェオ@ i lipnju, @

crvene plodove kad sazru. Imaju izvanrednu

aromu, ウッョゥ@ su i slatki. Sumski su mnogo

mirisniji i ukusniji od uzgojenih.

Marulja

セ@ @ od listova オャ。Nz。カ。@ crijevne upale, ャゥェ・ゥ@f proljev i dizenteriju, zaustavlja · i ーイッゥウ」。カ。@ krv, regulira ュェ・ウ・ョゥ」オL@

pospjesuje znojenje, ャゥェ・ゥ@ kozne bolesti i otklanja katare. ゥョ・ウォ・@ trudnice

vrlo ゥ@ ene @ od maline jer ウーイ・。カ。@ L@ olaksava trudnocu i porodaj.

Treba ga piti 2 do @ puta na dan. Uzima se i kod bolne ュェ・ウ・ョゥ」・L@ no treba

ga ーッ・エゥ@ piti.vec tjedan dana prije nje. U menopauzi i kod コゥカ。ョ・@ napetosti

malini dodajemo i lipu. Stavljamo li s\jeze コァョェセ・ョ・@ listove na bolne dijelove

tijela, bolovi se smanjuju. Plodovi maline imaju オ、・ウ。ョ@ okus, sadrze mnogo

minerala i podosta vitamina @ i N@ Iz njih cijedimo sok, malinovac, koji se

koristi kod bolesti s vrucicom. @ srce i cijeli organizam. Maline

オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ u dijetnoj prehrani コ・ャオ。ョゥィL@ bubreznih, secernih i

reumatskih bolesnika. Pomijesamo li malinovac s vinskim ili ェ。「オョゥュ@

octom, doblvamo malinov ocat; on snizuje temperaturu i @ srce.

MARULJA bljeli tetrljan, ァッ」ゥォ。L@ jetrena エ。カ。L@ jetrenjaca,

macina trava, mrtva kopriva, smrdusa, tetrljan,

slov. @ meta

m。イイオゥオュ@ vulgdre

I znimno @ odgovaraju dobro pognojena tla,

stoga dobro uspijeva oko staja, no najbolje @

@ uzgajati u vrtu. Sablremo @ od od lipnja do

rujna. Cijenili su @ jos stari Rimljani kao lijek

protiv malarije. Kasnije @ pala u zaborav, da ゥ@

danas opet ゥャ。@ prepoznata njezina vrijednost.

uーッエ イ・ャェ。カ。ュッ@ @ za ョ@ napitke, @ na dan

smijemo popiti @ do 5 salica gutljaj @ gutljaj.

Page 76: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Maruya 83 Maslacak

@ ャゥェ・ゥ@ osoblto disne organe. Tim ュ@ uspjesno ャゥェ・ゥュッ@ bolesna

pluca, upaljeno grlo, zapustene katare, hripavac, ァイ・カゥエ@ ウエ。イ。ォゥ@ kasa]j

i bronhitis. Pomaze kod iskasljavanja, ォイッョゥョ・@ upale grla i ォ@ kod

tuberkuloze. Korisna @ i protiv slabokrvnosti, @ iscrpljenosti. Osim @

uspjesno オーッエイ・ェ。カ。ュッ@ i sok s medom. Nadalje marulja @ ljekovita za

probavne organe. Otvara apetit. Pomaze protiv zatvora, ali i zaustavlja

proljev; drugim イゥェ・ゥュ。@ uvodi red u probavnim organima. Pospjesuje

djelovanje jetre, ゥコャオゥカ。ョェ・@ コオゥL@ ャゥェ・ゥ@ oteklu jetru. Zene @ s uspjehom

オーッエイ・ャェ。カ。ェオ@ kod neredovite ュェ・ウ・ョゥ」・@ jer @ regulira. Marulja ャゥェ・ゥ@ i srce

kad ョ・オェ・、ョ。・ョッ@ kuca. Tinktura i ekstrakti smiruju nemirno, nervozno

kucanje srca.

v

MASlACAK kravlja gublca, milosavka, mlecac, mljecnjak,

mlijecnjak, mljekaca, popina pogacica, popino

gumno, radit, radic, sindiirac, smetanka, talijanska

salata, veriinjaca, iucanik, iutanik, iuhko zelje,

iuti dimac, iutinica, slov. ァエ@

Tardxacum officinale

D osadan @ korov, @ vrlo ljekovita ゥャェォ。N@

Sadrzi neotrovan ュャゥェ・ョゥ@ sok. Cvjetovi su

mu zlatnozuti i na supljim ウエ。ャェゥォ。ュ。N@ Cvate

od ozujka do svibnja. Listove beremo prije no

sto ョ@ cvasti, cvjetove u doba cvata, @

1 f 1

korijene vadimo u rano pr.oljece ili pak od kolovoza do listopada. Razrezemo

ih i suSimo zajedno s listovima u hladu ili u pecnici na TPᄚN@ Cijela @ ゥャェォ 。@

bogata vitaminom @ i mineralima.

tm。ウャ。。ォ@ djeluje ljekovito pogotovo na jetru i bubrege. Vrlo @ ーッァッ、。@za pro]jetnu i jesensku kuru lijecenja. Osoblto @ 、ェ・ャッエカッイ。@ njegov

korijen: ーイッゥウ」。カ。L@ ーッエゥ・@ コョッェ・ェ・@ i @ tijelo. Pospjesuje ャオ・ョェ・@ mokrace

i コオゥL@ otklanja sve zastoje, odstranjuje otrovne tvari iz tijela. krijepi i vraca

snagu. Covjek se naprosto pomladuje. Poboljsava 」ェ・ャッォオーオ@ izmjenu エカ。ゥ@

(metabolizam) i p·aspjesuje ーイッゥウ」。カ。ョェ・@ krvi. Koristan @ i kod gihta, reume,

skrofuloze, koznih bolesti, ゥイ・カ。L@ gojaznosti, nedostatka teka, ャゥェ・ゥィ@ crijeva,

kod prsne i trbusne vodene bolesti, slabokrvnosti, neredovitih menstruacija,

bolesti ァオウエ・イ。・L@ kod upale porebrice. Kod secerne se bolesti ーイ・ーッイオオェ ・@

ivakati 、ョ・カッ@ 8 do 15 supljih ウエ。ャェゥォ。N@ Pospjesuje ーッエッォ@ zャャゥ L@ cisti

luznicu disnih i probavnih organa. Zaustavlja ウエカ。イ。ェ・@ :Zllcnih ォ。ュ・。」 。@ .

. @ otapa ih dodllse, ali ipak smanjuje sklonost prema toj bolesti. @ se ocl

listova i korijena navlastito ー・ーッイオ」オェ・@ za ャゥェ・・ョェ・@ zimi. Zasladlljemo ga

Page 77: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Maslaeak 84 Maslina

medom i tada @ jos ljekovitiji. Maslackov sirup (pogresno ga nazivaju

maslackov med): uzmemo cetiri pregrsti cvjetova i dobro ih prokuhamo u

dvije litre vode, procijedimo, dodamo vrucemu soku 1,5 kg secera i sok od

dva limuna, @ potom to kuhamo neprestano mijesajuci dok ne nastane gusta

tekucina. Ulijemo @ u L@ dobro zacepimo i spremimo u podrum grlicem

nadolje, najbolje u pijesak. Maslackov mlijecni sok pomaze kod ッエイッカ。セ。@

krvi kovinama. @ sok kapamo u oci 1 do 2 puta na tjedan ako su oci

bolesne i oslabjele. Maslacak @ vrlo vazan za metabolizam. Kod degeneracije

hrskavice moze nam poprilicno pomoci. Zato ga redovito uzimajmo u svim

ッャゥ」ゥュ。N@ Nasjeckana ga mozemo staviti i na kruh. Za zimu cijelu narezanu

ゥャェォオ@ namocimo u rakiju. @ uvijek mora ゥエゥ@ puna maslacka! Uzimamo

do 20 kapi tri puta na dan.

MASliNA maslinka, olika, oljika, ulika, uljika, uljenika, s/ov.

oljka

Olea europaea, (varietas oleaster)- divlja, Olea

sativa - uzgojena

D ivlja se maslina pojavljuje uvijek kao zelen

grm s trnovitim granama, @ uzgojena @

vrsta drvo s 、・ッュ@ visokim do 8 metara. I

jedna i druga vrsta rastu uz more. Listovi su

@ kozasti, s donje su strane zbog malih ljuskica

srebrnasti ili lagano smeckasti, @ s gornje

plavicastozeleni . Bijeli zvonasti cvjetovi izrastu

iz zaliska u grozdastu ッャゥォオN@ Plod @ maslina,

@ njezina @ ovisi @ vrsti: zelena, smeda, tamnocrvena, ljublcasta, crna.

Za lijecenje オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ listove koje mozemo brati tijekom cijele godine

te ulje iz plodova.

TOd listova masline pripremamo @ za snizavanje krvnog tlaka, @ ulje @lagan purgativ (mala djeca, oslabjeli bolesnici), pospjesuje lucenje zuci,

smiruje upalu zeluca i tankoga crijeva, pomaze u lijecenju hemoroida koji

krvare. Ulje sluzi i za izradu mnogih masti za masiranje, ali i za kozmetiku.

Page 78: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Maticnjak 85

MAT][CNJAK celina trava1 celinjak1 limunka1 maternjak1 maticnik1

medenka1 melisa1 ュゥャッ、ィセ@ peelinja jェオゥ」。 Q@ peelinja

metvica1 peelinja trava1 peeloperka1 pitoma metvica1

rojevac1 rojevnica1 slov. melisa

Melfssa officindlis

B iljka @ visoka do 60 @ i raste @ ォイ・カゥᆳ

nama, starim zidovima, @ sadimo @ i @

vrtovima. Cvate od lipnja do イェョ。N@ Beremo

ァャ。カョッュ@ listove, najbolje prije no sto ゥャェォ。@

procvate, i to ゥコュ・、@ podneva i 14 sati. Dok ih

ウォーャェ。ュッL@ ウウゥュッ@ i spremamo, ne ウュゥェ@ doci

@ doticaj s kovinom. Ugodno ュゥイゥウ@ @ ャゥュョN@

セ@

Ma2uran

tm。エゥョェ。ォ@ ウュゥイェ・@ ァイ・カ・ L@ イ・ァャゥイ。@ ーイッ「。カ L@ @ i ッォイ ・ ーャェェ ・@ s rce ,

dezinficira i cijeli rane, ウーイ・。カ。@ ウイ。ョゥ@ ァイ@ i povracanje na コ ゥ カ。 ョ ッェ@

osnovi, ウュゥイェ・@ migrene, smetnje @ probavi , nesvjestice, jako ャー。ョェ ・@ srca.

Upotrebljavamo ga kod neredovite ュ・ョウエイ。」ゥェ・@ i depresivnih stanja. Protiv

glavobolje コイッォッカ。ョ・@ nervozom listovima ッャッコゥュッ@ ャ@ i zatiljak. pッウーェ・ウェ ・@

istjecanje コゥ[@ to @ vazno jer ゥョ。・@ ュッァ@ nastati kamenci . m。エゥョェ。ォ@

poboljsava pamcenje, priziva liJ.epe misli, razgoni "crne ッャ。ォ・B L@ ョ・イ。ウエ・ョゥェ N@

tegobe, fiksne ideje, otklanja エェ・ウォッ「L@ エゥェ・ャ@ daje ョッカ@ ウョ。ァL@ 、ェ・ャェ・@ protiv

ァイ・カ。 N@ tイ、ョゥ」。ュ。@ ウーイ・。カ。@ povracanje i ュョゥョN@ n。ュッ・ョ@ @ alkohol ili

maslinovo ャ@ dobar @ za ュ。ウ。Zャ@ kod イ・ュ・ L@ gihta, ュッイ。@ 、ッカ。@ i kontuzija.

Osjecamo li se lose, pripremimo カイ・」ゥ」@ ウィッァ@ ュ。エゥョェ。ォ。@ i stavimo @ na

コァャ。カャェ・N@ Stavimo li @ ャゥコ@ ー・ャゥョェ。ォ。L@ ゥエ@ @ dobra zastita od ー・ャゥョェ・@ grize .

Cijeli ー・ャゥョェ。ォ@ operemo ュ@ od ュ。エゥョェ。ォ。@ i na taj nacin zapravo

sprecavamo pcelinje bolesti. Kod コゥカ。ョゥィ@ smetnji @ dodajemo i odoljen.

v

MAZURAN bablna dusa 1 majoran1 majorana1 majeron1

majuran mirisljavak1 vrtni maiuran1 mirisljavak1

pitomi maiuran1 s/ov. majaron

Orfganum maiordna

Mazuran @ niska ゥャェォ。@ malih, jajolikih

listova i malih bjelkastocrvenih cvjetova,

skrivenih @ njeznozelenim ォァャ。ウエゥュ@ cvatovima.

Uzgajamo ga @ カイエ@ i ーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ kao zacin

ェィ。ュ。 L@ varivima, mesnim jelima. Cvate @ ウイーョェ@

i ォッャッカッコN@ Rezemo ga 2 do @ エ@ godisnje.

Page 79: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Ma.Zuran 86 Medvjetka

TVrlo @ djelotvoran i kao ljekovita ゥャェォ。N@ U medicini se vec dugo

オーッエイ・ャェ。カ。@ za pospjesivanje probave, kod prehlade probavnih organa,

katara disnih organa, kaslja, astme, kod bolova za vrijeme mjesecnice.

Blagotvorno djeluje na sve unutrasnje organe: jetru, slezenu, bubrege,

mjehur, pluca, i ozivljava njihov rad. @ nam @ pomaie kod nesanice ,

ubrzana lupanja srca, tjeskobe, grceva, i uopce kod zivcanih smetnji. Dok

grgljamo cajem, dezinficiramo usnu ウオーセゥョオ@ kocL afta, upale jezika i svih

drugih nelagoda u ustima. Tako @ i kod upala u -hosu, hunjavice, peludne

groznice. Vatu namocimo u @ i uguramo @ u nos. Mazuran polako

poprzimo na masti ili maslacu, procijedimo i nalijemo u posudice. Tu mast

オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ kod rana i hunjavice. Nos namaiemo izvana i iznutra. Kod

bolnih mjesecnica mazemo donji dio trbuha. Mast オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ i kod

iscasenja, uganuca, uzetosti, reume. Reumaticari ゥ@ trebali stavljati na

oboljela mjesta ッャッァ・@ od @ od maiurana. Kod nesanice pijemo navecer

@ od maiurana ili pak stavimo na celo ッャッァ@ od N@ OPREZ! Valja paziti

da doze ne budu prevelike jer @ maiuran opojna ゥャェォ。N@ U slucaju pretjerane

l dugotrajne primjene, osjecali ゥウュッ@ se lose.

medvjeta@gornik, divlja maginja, medvjedovo uho, medvjetle

groitle, mlivnjak, planika crvena, slov. zimzeleni

gornik

Arctostaphylos uva-ursi L.

M edvjetka @ grm dugackih, poleglih,

razgranatih ウエ。ャェゥォ。@ koje tvore povelike

prostirke, sagove. Slicna @ brusnici koja raste

okomito i nikad ne pravi meke prostirke. Listovi G@

su @ zimzeleni, kozasti s glatkim rubom, na

vrhu tupo コ。ッャェ・ョゥL@ nikad okrenuti prema dolje ,

na donjoj strani nemaju smede tockice (za

razliku od brusnica), @ na gornjoj su strani

sjajni s izraienim zilama. C\jetovi su ゥェ・ャゥ@ ili ruzicasti, @ plodovi crvene

ゥN@ Cvate od ウカゥョェ。@ do lipnja. Listove sakupljamo dok sadrze najvise

ljekovitih sastojaka: od ウカゥョェ。@ do lipnja te od rujna do listopada. Susimo

ih u hladu, @ i suhi listovi moraju ostati @ zelene N@ Dobro pohranjeni

cijeli listovi djelotvorni su nekoliko godina. @ spravljamo tako da コ、イッャェ・ョ・@

listove prelijemo hladnom vodom, nakon 12 do 24 sata procijedimo,

zagrijemo i pijemo. OPREZ! Ako @ zavremo, ljekovitost mu se ne povecava,

@ luce se tvari koje u ljudi osjetljiva zeluca izazivaju mucninu.

@ od listova medvjetke, sam ili u raznim mjesavinama, izvrsno @dezinfekcijsko sredstvo kod upale bubrega, mjehura i mokracnih kanala.

@ @ mozemo 、ッゥエゥ@ i u ljekarni pod imenom ursi N@

Page 80: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Metvica, paprena

METVICAP

PAPRENA

87

crna L@ metvica, L@ @ Jjuta, @ pitoma,

slov. poprova meta

Mentha piperfta

M etvicaje trajnica, visoka do 80 N@ Uzgaja

se u vrtu, @ raste i slobodno na vlainijim

mjestima. Cvate od lipnja do kolovoza ljublcastim

cvjetovima u ッャゥォオ@ klasova. Cijela biljka mirise.

Listove sakupljamo prije cvjetanja. Nikad ih ne beremo za losega vremena jer brzo potamne i

izgube gotovo svu ljekovitost. Mozemo brati i cijelu

Misjakinja

ゥャェォオN@ Ima vise vrsta metvice: vodena metvica (Mentha aquatica), kudrava

metvica H・ョエィ。@ spicata), cma metvica (Mentha nigra). Sve su ・ォッカゥエ・N@ Paprena

@ metvica kriZanac samoniklih, divljih metvica, i to vodene i kudrave metvice.

セ@ Metvica ima anesteticni ucinak - hladi kad @ ivacemo. @ koristi za

f umirenje i jacanje zivaca. Utjece na izlucivanje zuci, mokrace i zelucanih

sokova. Smiruje povracanje. @ od metvice オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ kao antiseptik

kod prehlade. Koristan @ i onima koji mnogo sjede. Metvicin @ pomijesad

s jabucnim octom grgljamo kod zadaha iz usta. Tu mjesavinu オーッエイ・ャェ。ᆳ

vamo kod upale desni, ozlijedena jezika, zubobolje te za ispiranje. OPREZ!

@ ne smijemo uzimati u pretjeranim kolicinama jer ゥ@ mogao lose djelovati

na srce. Ali stoga se paprena metvica dodaje razlicitim mjesavinama cajeva.

Poznato @ i metvicino uUe. @ mozemo ga kupiti u1jekarnama. Pet kapi toga

ulja na kocki secera brzo pomaie kod vrtoglavice, migrene, ァャ。カッ「ッ・N@ morskih

bolesti (kinetoze). Metvica okrepljuje, stoga @ korisna rekonvalescentima,

slabasnoj djeci, osoblto nakon prelezanih tezih

bolesti. uャ。コ。カ。@ bolove , pojacava rad jetre i

gusterace. Nakon naporna posla trebamo si

priustiti metvicinu kupelj jer nas moze samo

osvjeziti.

MISJAKINJA crijevac, ュゥウ・カゥ。L@ misje uho, pticja trava,

zvjezdica, s/ov. kurja crevca

Stellaria media

R aste @ njivama kao korov. Za tlo @ korisna

jer ga cuva od isusenja. Beremo listice i

cvjetice i to tijekom cijeloga ljeta, sve do rujna.

Page 81: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

MiSjakir]ja 88 Mravinac

セ@ Pospjesuje zacjeljivanje rana, lijeci gnojne otekline i osipe. @ @f izvrstan @ lijek za pluca puna sluzi, bubrege, mjehur i hemoroide.

Smeksava sluz tako da @ mozemo dobro iskasljati. Poboljsava i probavu.

Cajem cistimo upaljene ili udarene oci i lijecimo zamucenu roznicu. Mozemo

napraviti i ッャッァ・@ sa zelenom biljkom. Malo @ stucemo i stavimo na zatvorene

oci. Misjakinju i kamilicu, skuhane u maslinovom ulju, stavljamo kao ッャッァ@

djeci na trbuh kod grceva i napetosti. Kod sluzi u plucima caju dodajemo

jos trputac i preslicu te kuhamo u vinu. Takav @ @ jaci i ucinkovitiji. Biljka

namocena u rakiji sluzi za masiranje kod reume, gihta i probadanja. Njezne

listiCe misjakinje オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ za salate, kao dodatak juhama i varivima.

MRAVINAC divlja maiurana, divlji maiuran, mekulica, origan,

origanj, riganj, vranilova trava, vranilovka, slov.

dobra misel

Orfganum vulgdre

M ravinac @ trajnica te @ stoga godinama

mozemo brati na istome mjestu. sエ。ャェゥォ。@

mu @ u gornjemu dijelu cesto crvenkasta.

Protrljamo li ga medu prstima, jako zamirise @

timijanu. Od lipnja beremo samo gornji dio

ゥャェォ・ L@ jer donji dijelovi ubrzo odrvene.

セ@ Mravincevo etericno ulje de.zinficira probavne

f organe, gorke tvari u njemu poticu probavu,

@ tanin (treslovina) zaustavlja proljev. Puk mravincem lijeci razlicite crijevne ,

jetrene, zucne i zelucane bolesti. Caju od mravinca dobro @ dodati malo

stolisnika. @ @ pijemo i protiv kaslja, hripavca, promuklosti, bronhitisa

i uopce protiv bolesti disnih organa. U jednakim mu dijelovima dodajemo

kamilice i kadulje . @ osvjezava i razblstruje covjeka slicno kao prava kava.

OPREZ! Vece su kolicine stetne. Svojedobno se taj @ davao djeci koja su

tesko ucila; otuda mu valjda i dolazi slovensko ime - dobra misao. Regulira

i neredovitu mjesecnicu. Mravinac @ poznat i kao dobar zacin za razlicite

tjestenine, jela od rajcice, pecenke, salate i jela koja se kuhaju u jednomu

loncu. S bosiljkom, ruzmarinom i timijanom pripremamo izvrsnu dijetnu

hranu jer @ zbog okusa tih zacina ne treba dodavati sol.

1 • , • ._,

Page 82: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Mrkva 89

MRKVA merlin, sargarepa, iuta repa, s/ov. korenje,

korencek

Dducus car6ta

M rkva @ poznata vrtna ゥャェォ。L@ neizostavna

u zdravoj prehrani. Izvrstan @ izvor ener­

gije. Uzivamo @ sirovu i kuhanu. Sadrzi gotovo

sve vitamine i mnoge minerale. Vrlo @ upotre­

ャェゥカ。@ i u medicini.

セ@ Reumaticari ゥ@ svaki dan trebali piti sok od

f mrkve jer prociscava krv i tjera na mokrenje. Sprecava nastanak bubreznih kamenaca. Mrkva sprecava truljenje u crijevima, neutralizira

Neven, pravi

suvisnu zelucanu kiselinu. Prijeko @ potrebna kod lijecenja ocn e mrene.

Buduci da poboljsava ostrinu vida, trebali ゥ@ @ konzumirati oni koji dosta voze nocu. Djeca @ ゥエゥ@ otpornija na gliste, prehlade, rahitis , upale uha ako

im svakodnevno dajemo svjezu mrkvu. I secerni @ bolesnici mogu jest i b ez

sustezanja. Sok pomaze i kod tvrde stolice te kod jetrenih, plucnih i bubreznih bolesti. Protiv proljeva konzumiramo kuhanu mrkvu. U mrkvi @

otkrivena tvar dokarin koja prosiruje krvne zile i tako nas cuva od

arterioskleroze. Buduci da u.mnozava crvena krvna zrnca, cuva nas od slabokrvnosti, povecava otpornost organizma, ucvrscuje kosti . Kasasti su ッャッコゥ@ dobri za ekceme, opekline , cireve te kod psorijaze. Juha od mrkve izvrsna @ protiv proljeva kod dojencadi. U tom slucaju neko vrijeme treba prekinuti dojenje. Za to vrijeme dojencad i malu djecu mozemo hraniti pireom od krumpira i mrkve koje smo narezali na komadiCe prije kuhanja.

Dodamo samo malo soli . Mozemo pak dodati malo mazurane, persina, mravinca, majcine dusice ili lovorova lista ne ゥウュッ@ li izbjegli jednolicnost

dijetne prehrane i ubrzali lijecenje. Mrkva odstranjuje otrove iz organizm a . Od mrkvina lisca i ウエ。ャェゥォ・@ kuhamo @ za ispiranje usta kod afti. Mrkvino @ sjeme takoder

diuretik. jer potice na mokrenje.

NEVENP PRA V][ ゥャ・ォL@ ゥャ・」L@ ljekoviti neven, neven iutelj, ognjac,

prstencac, vrtni ognjac, iutelj, zimirod, slov. ognjic

Calendula officindlis

@ oznat @ kao ukrasna ゥャェォ。@ koja @ i

ljekovita. Raste @ vrtovima. Djeluje poput

meteorologa: ako su @ cvjetovi zatvoreni i

Page 83: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Neven. pravi 90 Ocanica

nakon 7 sati エイL@ toga @ dana padati kisa. Dlakava, razgranata ウエ。ャェゥォ。@

naraste do 60 L@ ima izmjenicno poredane dlakave listove i コエッョ。イ。ョ」。ウエ ・@

ljepljive cvatove. Cvate od lipnja do prvih mrazova. Za ウョ」。ョ。@ vremena

sablremo cvatove i listove. sウゥュッ@ ih na イィN@

セ@ r・ァャゥイ。@ ュェ・ウ・」ョゥ」 N@ Za エ@ ウカイィ@ treba コゥュ。エゥ@ nezasladen @ @ tjedan

@ dana prije mjesecnice i to 2 do @ salice na dan ァエャェ。ェ@ @ ァエャェ。ェN@ Povoljno

、ェ・ャェ・@ @ ュ・ョッー。コゥ@ jer イ・ァャゥイ。@ pravilan odljev krvi. Pomaze kod crijevnih

i コ・ャ」。ョゥィ@ bolesti, kod vodene bolesti, ャ@ debeloga crijeva, proljeva.

pッウーェ・ウェ・@ stvaranje i ゥコャ」ゥカ。ョェ・@ コ」ゥN@ dゥイ・エゥォ@ L@ sredstvo za znojenje i

pospjesivanje stolice. uーッエイ・ャェ。カ。@ se i kod zivcanih bolesti. Prociscava krv

i stoga @ dragocjeno pomagalo kod infekcija. @ @ pijemo i kod kanceroznih

bolesti, kao dodatak za pojacavanje 、イァゥィ@ lijekova. Najbolji @ za カ。ョェウォ@

イL@ i to kod akna, b'radavica, potkoznih i 、イァゥィ@ cireva, ekcema,

opeklina, ッコ・ャゥョ。@ te za コ。」ェ・セゥカ。ョェ・@ rana. Za エ@ ウカイィ@ pripremamo mast.

Polako przimo nevenove cvjetove @ masti dok ne ispari sva vlaga. Procijedimo

i nalijemo @ ーッウ、ゥ」・@ te 」カ。ュッ@ na hladnome. Potice rast ァイ。ョャ。」ゥェウォッァ@

tkiva i na taj nacin ョ。ウエ。ェ@ nove stanice. Rane brze コャN@ Neven mozemo

namociti @ rakiji . tゥョォエイオ@ ーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ kod ョ。エ・ァョエゥィ@ misica, podljeva,

nagnjecenja i oteklina.

OCANICA dragocka, dragonka, radoka, vidica, vidac, vidova

trava, vidovita trava, slov. smetlika

Euphrdsia officindlis

@ednogodisnja @ ゥャェォ。 L@ visoka do 15 cm ,

sitnih ゥェ・ャゥィ@ cvjetova. Kada vrlo ョ @ cvate,

@ ォ@ vele da @ to znak da @ ゥエゥ@ jaka zima.

pッャョ。ュ・エョゥォ@ @ jer crpi ィイ。ョ@ iz drugih ゥャェ。ォ。N@

Raste na ウィゥュ@ livadama. Cvate od srpnja do

listopada. Beremo ゥャェォ@ @ 」カ。エ L@ bez korijena,

od srpnja do イェョ。 N@ sウゥュッ@ @ @ ィャ。、@ i sprema­

mo na mjesto zasticeno od vlage. OPREZ! Ocanica

@ jaka droga, zato doze ュッイ。ェ@ doista ゥエゥ@ male,

inace ゥ@ mogla znatno nastetiti. ォ@ @ medicina ーッエイ・ャェ。カ。@ vrlo cesto

za カ。ョェウォ@ i ョエイ。ᄃョェ@ エイN@

セ@ Ocanica @ vrlo ljekovita ゥャェォ。@ koja i dezinficira. @ oci ュッイョ・@ od

' citanja ili pisanja, lijeci ー。ャェ・ョ・@ trepavice, pomaze kod ャ@ kapaka i

ォッョェョォエゥカゥエゥウ。N@ Kod zelene mrene, cira na roznici, ウコョゥィ@ ゥ@ cajem

ispiremo oci ili ウエ。カセ。ュッ@ na njih ッャッァ@ od njega. Moze pomoci i N@ @

za ispiranje dodamo malo soli. Za ッャッァ・@ コ@ ッ」。ョゥ」@ dodajemo ェ・、ョ。ォ@

ォッャゥ」ゥョ@ kamilice. oャッァ@ od ocanice i kamilice lijeci jecmenac na ocnim

- - - - \. , ,__.

Page 84: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Ocanica 91 Odo!Jen

kapcima. Svi ゥ@ pripravci za ispiranje i ッャッァ・@ trebali ゥエゥ@ blagi oparci: cajnu

zlicicu ゥャェォ・@ poparimo s cetvrt litre kipuce vode, pricekamo najvise dvije

minute, @ onda to upotrijeblmo za piCe, ispiranje ili za obloge. Ako su oci

osjetljive, oparak razrijedimo mlakom vodom. Mlacan oparak @ oslabjele

oci ili lijeci one koje suze. No @ moramo pripremiti svaki put iznova. Ako

kod pranja ili ispiranja ujedno pijemo L@ pojacat cemo djelotvornost

ocanice. Ocanica lijeci i bolesne disne organe: pomaie kod kaslja i prehlade.

gripe i bronhitisa, pritiska u glavi zbog katara. zッァ@ svojih gorkih sastojaka

povoljno utjece na zeludac: otklanja bolove u njemu i crijevima, probavne

smetnje. nedostatak teka, pospjesuje probavu i @ zeludac. Povoljno utjece

i na zivce, olaksava glavobolju na zivcanoj osnovi, nesanicu i histeriju. Lijeci

i kod otrovanja alkoholom i nikotinom. Umjesto cajeva kod tih tegoba

stavljamo u juhu prasak od ocanice, dakako u posve malim kolicinama.

Ocanica krijepi slabasan, neotporan djecji organizam, ali i organizme

odraslih koji pate od prehlade i bolesti limfnih zlijezda.

ODOlJEN devesin, do/jen, kozlit, macina trava, matja trava,

valerijana, slov. baldrijan

Valeridna officindlis

O doljen @ drevna ljekovita ゥャェォ。N@ Latinska

rijec valere znaci ゥエゥ@ zdrav. Upotrebljavamo

ponajprije podanke s korijenjem; sakupljamo ih

u rujnu i listopadu, @ od ウカゥョェ。@ do rujna

cvjetove i listove za tinkturu. Korijen samo

operemo i brzo osusimo na SUᄚN@ Tada on

doblva onaj karakteristican miris koji vabl i

razdraiuje macke.

セ@ Od isjeckana korijena pripremamo hladne ekstrakte: 1 do 2 cajne zlicice

f korijena namacemo 10 sati u salici vode i onda to pijemo gutljaj @ gutljaj

preko dana. @ uzimamo kapi: korijen namacemo u alkoholu, @ uzimamo

30 do 50 kapi ili cajnu zlicicu na salicu vode. Tinktura od namocenih

c\jetova: cajna zlicica na cetvrt litre vode. OPREZ! Prevelike kolicine mogu

uzrokovati ostecenja srca. Dakle: umjereno! Odoljen smiruje zivce, te nervozu

srca i zeluca. Ujednacuje otkucaje srca, osoblto ako su ubrzani, ublazuje

potistenost, vraca tek. Radi boljeg djelovanja tome caju valja dodati jos hmelj

i anis. Dvije cajne zlicice te mjesavine poparirrio s cetvrt litre kipuce vode,

pokrijemo, @ nakon nekoliko sati ocijedimo te pijemo toplo, gutljaj @ gutljaj.

@ @ @ koristan kod histerije, migrene, zivcane nesvjestice, povracanja

izazvana nervozom. Kod nesanice @ dobro ako tom caju dodamo jos i hmelj.

Pola sata prije spavanja valja uzeti jednu zlicu iscrpine ili tinkture na pola

salice vode zasladene medom od kestena. Kod zivcane napetosti uoci ispita

Page 85: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Odoljen 92 L@ velilci

ili voznje dobro @ popiti salicu odoljenova @ kojemu @ dodan i maticnjak.

Odoljenov @ @ jako dobar i kod iscrpljenosti, grceva i u menopauzi.

OMANP VElJIKJI aman, businak, ivanjsko zelje, lepuh, obratis,

oman pravi, ovnjak, tuscak, veliki korijen, veliko

zelje, s/ov. veliki oman

fnula helenium

U zgaja se u vrtovima, @ divlji raste @

vlaznim sumama, jarcima, proplancima.

イ。ェョゥ」。ェ・L@ visoka do 1,5 m. Ima snaine, kratke

podanke i duge korijene. Osusen intenzivno

mirise @ ャェオゥ」。ュ。N@ Listovi na dugim petey­

kama srcoliki su, jajasti, ョ。コオャェ・ョゥL@ sivozeleni,

@ odozdo barsunasti. Cvate u srpnju i kolovozu,

@ cvat mu @ zuta glavica. Sakupljamo podanke

s korijenima, i to u proljece i jesen; podanke dobro operemo i osusimo, ali

ne na pretoplom mjestu.

TPospjesuje cirkulaciju krvi, izlucivanje zuci i mokrace, otklanja zastoje ,

smeksava sluz. Prociscava krv, jetru , bubrege , pluca. Djeluje kao

antiseptik kod vecine disnih bolesti: angine, bronhitisa, kaslja, astme, upale

pluca i porebrice . Povoljno 、ェ・ャェ・@ kod tuberkuloze @ sprecava razmnoza­

vanje bacila. Pospjesuje metabolizam, pomaie kod secerne bolesti, proljeva,

zutice, upale crijeva. Djeluje protiv reume i gihta. Mozemo オーッエイ・ャェ。カ。エゥ@

svjez podanak ili pak samljeven u prasak. Prijeti li prijevremeni porod, valja

uzeti pola cajne zlicice praska pomijesana s 2 zlice meda u 2 ili @ navrata.

Za lijecenje koznih bolesti namocimo u rihlje ulje コ、イッャェ・ョ・@ korijene, cvijet

omana i sjemenke pljuskavice. @ grijemo @ sata u vodenoj kupelji.

Procijedimo i upotrebyavamo. Omanova mast od korijena kuhanih u masti

izvrsno @ sredstvo za lijecenje koznih osipa, lomova, nategnutih misiCa.

Svjeze listove stavljamo na rane i lisaje. @ od korijena pospjesuje

mjesecnicu i ojacava maternicu. @ ッャッァ@ pomaze kod svraba i svrbeza.

Page 86: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Orah 93

ORAH bijeli orah, oblcni orah, orah pitomi, oraj, s/ov.

oreh

Juglans regia

O rahje drvo visine do 25 metara. Raste oko

kuca, na neobradenim zemljistima i u

bjelogoricnim sumama. Mladi neparno perasti

listovi isprva su crvenkasti, poslije zeleni, u

proljece cesto promrznu. Muski su cvjetovi

skupljeni u o\jesene rese, @ zenski pojedinacno

ili u manjim nakupinama na vrscima novih

izdanaka. Cvate u svibnju, dozrijeva u listopa­

du . Plodovi su u zelenome usplodu. Beremo

listove koje treba brzo os_usiti da ne pocrne.

Zeleni su plodovi uporablvi i za spravljanje dobra lijeka za zeludac.

Orah

セ@ @ od orahovih listova uspjesno proci§cava krv i djeluje okrepljujuce.

f Pijemo ga i kod §ecerne bolesti, slablh zivaca, zutice i ゥェ・ャッァ。@ pranja.

Kod upale grla marljivo grgljamo cajem. Preporucuje se trudnicama koje pate

od zatvora. Vanjska upotreba: za kupelji kod oteklih limfnih zlijezda, gnojnih

osipa, gnjiljenja kostiju, lisaja, krasta, rahitisa, skrofuloze, znojenja nogu.

Jakim ekstraktom (iscrpinom) listova kupamo ozebline i masiramo vlasiste

kod ispadanja kose. Ako s\jeze orahove listove polozimo na rane koje se

gnoje, brzo @ zacijeliti. Zelimo li zaustaviti mlijeko kod dojilje , stavimo @

na prsa ッャッァ・@ namocene u taj N@ Zelena socna lupina (usplode) djeluje

antisepticki. U caju od lupina kupamo ッコ・ャゥョ・N@ Od orahovih pupoljaka

nacinimo mast protiv ispadanja kose i protiv prhuti. Orahova rakija pomaie

kod zelucanih tegoba. Na litru rakije narezemo 25 nezrelih plodova, malo

klincica i dumblra. Sto duze ta rakija stoji , bolja N@ Za bolestan zeludac

uzimamo 2 puta dnevno @ 1 do 2 zlicice. S\jezim listovima tjeramo gamad,

buhe, usi, mrave, moljce itd. Rese ojacavaju kapilare, @ @ @ od njih dobar

kod krvarenja (i unutrasnjih), jakih mjesecnica, hemoroida, dizenterij e .

Orahove su jezgre vrlo hranjive. Sadrze mnogo zeljeza, fosfora, kalija i

vitamina N@ Preporucuju se osoblto trudnicama da ゥ@ se djetetu dobro razvio

mozak i unutrasnji organi. OPREZ! @ od listova namijenjen unutrasnjoj

upotrebl ne smije biti odvec jak.

Page 87: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Oslad 94

OSlAD sladacak, sladic, slatka bujad, slatka paprat, slatki

korijen, tuina trava, slov. sladka koreninica

Polyp6dium vulgdre

O slad @ papratnjaca s puzavim podankom.

Njezini listovi ostaju zeleni i zimi. Upo­

エイ・ャェゥカ@ @ uglavnom samo podanak. SakupUamo

ga od rujna nadalje. Podanke operemo, razre­

zemo, osusimo i spremimo u tamne staklenke.

Pucka medicina najvise cijeni podanke sto rastu

uz hrastova ウエ。ャ。N@

セ@ @ @ od podanaka ljekovit ッウッゥエッ@ za disne

f organe: lijeci pluca, pocetnu tuberkulozu,

Os[jebad

promuklost, katar, kasalj, hripavac, astmu, jer omeksava sluz. Protiv pritiska

u prsima pripremamo @ od listova. Polipe u nosu lijeci @ ako ga

usmrkavamo kroz nosnice. セ@ @ koristan kod nedostatka teka, sluzi i kao

diuretik jer tjera na mokrenje. @ lijeci jetrene bolesti, otecenu slezenu,

tegobe u zucnom mjehuru ako ovaj ne izlucuje zuc. Cajem se tjeraju i gliste.

@ @ svojstvo i drugih papratnjaca. @ @ lijeci takoder i rane i raspucanu

kozu. Oslad upotrebUavamo i kod dusevnih bolesti. Podanke namacemo u

rakiji desetak dana. Kod pocetnih dusevnih bolesti i smetnji dajemo

bolesniku 20 do 30 kapi tri puta na dan. Vino u kojemu se namakao oslad

lijeci melankoliju. Bolesnik ゥ@ trebao piti dva do tri puta na dan @ jednu

casu.

osャjead@bijeli stritak, gospin trn, gujina trava, ァ@

salata, obltni ッウャッッ、L@ oscebad, osebalj, pjegavi

badelj, sikavica, sarena badeljka, 5areni tkalj, slov.

badelj

Sflybum maridnum

J edan @ od najljepsih i najvecih stricaka.

uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ uglavnom sjeme, ali i

listove, ウエ。ャェゥォオ@ i podanak. Listove beremo u

svibnju i lipnju, sjeme od lipnja do listopada, @

podanke vadimo u proljece. Sjeme mozemo

istucati ili samljeti; mozemo ga i ivakati ili pak

uzimati kao prasak s tekucinom.

- ' .... Lセ@

Page 88: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

OsYebad 95 Paprat, ュsォ。@

セ@ Osljebad @ gotovo jedini, ali i jedinstveni lijek za 「ッャ・ウョ@ ェ・エイ L@ za

' ウャ・コ・ョL@ コ・ャ、。」@ i コ」ョゥ@ ュェ・ィイL@ za ャ@ te za zenske bolesti. Jetra:

protiv nagomilavanja masti @ jetrenim stanicama ーッュ。コ@ ponajprije

ュェ・イ・ョッウエL@ jednostavna prehrana, odricanje od alkohola, ali i ォッョコュゥイ。ョェ・@

@ od osljebada: ョ@ コャゥ」ゥ」@ sjemena prelijemo s cetvrt litre ォゥー」・@ vode,

nakon 20 ュゥョエ。@ procijedimo, ャゥェ・ュッ@ @ エ・イュッウM「ッ」@ te pijemo @ salice na

dan, i to nataste, pola sata prije objeda te prije spavanja. Tom @ @ dobro

dodati ー。ーイ・ョ@ ュ・エカゥ」L@ i to radi ッォウ。@ i jacega 」ゥョォ。N@ @ ッ、ウエイ。ョェェ・@

otrove iz jetre, obnavlja tkivo i lijeci cijeli taj organ. U vezi s jetrom lijeci

naravno i コエゥ」N@ @ pijemo pogotovo ako se ッエイェ・ュッ@ gljivama, jer @ pri

tome najvise pogodena jetra. OPREZ! Kod svakoga otrovanja gljivama valja

smjesta otici ャゥェ・」ョゥォA@ Lijecenje ゥャェ・ュ@ samo @ pomoc lijecnickim mjerama.

Kod ーャ」ョゥィ@ bolesti @ lijeci krvavi ゥウーャェカ。ォ@ i kasalj. Osljebad sadrzi ッウッゥエッ@

gorke tvari koje povoljno エ@ na コ・ャ、。」 N@ Uzimamo kapi ili pak pijemo

@ N@ Kod ー。ャェ・ョ・@ slezene i bolesnog コ」ョッァ@ ュェ・ィイ。@ pijemo カ。イ。ォ@ od te

ゥャェォ・@ ili pak @ od njezina sjemena. r。コェ・、・ョ@ ーッエォッャェ・ョゥ」@ - ァ。ョァイ・ョ@

- posipamo praskom od sjemena, @ na prosirene vene stavljamo ッゥッァ・@ od

N@ @ @ @ koristan i zenama koje ゥュ。ェ@ bijelo pranje, 「ッャ・ウョ@ ュ。エ・イョゥ」@

te kojima @ izostala mjesecnica.

PAPRAT ^@

musa@bujuska, divlji peprut, glistovnica, navala, oblcna

paprat, paprat, slov. glistovnica

Dry6pteris filix-mas

@@ @ trajna paprat s jakim podancima. @

podanke iskopavamo @ ォ。ウョ@ jesen. Iako

ウ@ korijeni debeli, ne rezemo ih, nego ih ウウゥュッ@

cijele na tamnome ュェ・ウエN@ Dobar @ podanak na

ュェ・ウエ@ prijeloma zelenkast. Podanci s visih

stanista ljekovitiji ウN@ uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ podanke,

prasak i ekstrakt Hゥウ」イーゥョIN@

セ@ Nekoc ウ@ se njome tjerale gliste, kako govori i jedno od njezinih imena.

! Uzimala se i protiv trakavice. OPREZ! Nitko ne ゥ@ trebao ーッエイ・ャェ。カ。エゥ@paprat za ョエイ。ウョェ・@ lijecenje bez lijecnickoga nadzora. Danas protiv glista

i trakavice imamo bolja sredstva, primjerice 「ョ、・カゥョ・@ kostice i cesnjak.

Prejaka ゥ@ doza mogla, primjerice, trajno ostetiti ocni zivac! No paprat @

djelotvorno sredstvo protiv イ・ュ・L@ ッウッゥエッ@ kao ォー・ャェZ@ svjeze ウエ。ャェゥォ・@

コ。ォィ。ュッ@ za ォー・ャェL@ @ oboljela mjesta trljamo iscrpinom iz podanka. No

poslije ォー・ャェゥ@ treba odmah otici @ ーッウエ・ャェN@ Kod prosirenih vena ーイ・ーッイオ」ェ@

se sto toplije ォー・ャェゥ@ za noge. U @ litre vode コ。ォィ。ュッ@ pola kilograma svjezih

podanaka i listova. Poslije ォー・ャェゥ@ moramo odmah @ ーッウエ・ャェN@

Page 89: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Pastirska iglica

pastirsa@

JIGlJICA

96

iglica, smrdljiva pastirska iglica, iiva trava, s/ov.

krvomocnica ili smrdljicka

Gerdnium robert{anum

R aste na vlaznim, sjenovitim mjestima, コ@

zidove i plotove. Trajnica L@ visine do 40

L@ vrlo razgranata, dlakava. lma ョ・ァッ、。ョ@

zadah @ イ@ ili stjenicama. Beremo 」ゥェ・ャ@

ゥャェォ@ dok cvate, od lipnja do kasne jeseni.

Cvjetovi ウ@ ウゥ」ウョゥL@ zvjezdasti, イコゥ」。ウエッ」イカ・ョゥN@

Pelin, divlji

TKod ャ@ grla grgljamo cajem. Naljev ーッエイ・「ャェ。カ。ュッ@ kod コ・ャ」。ョゥィ@ i

crijevnih ャL@ proljeva novorodencadi, bolova @ コャL@ ァイャL@ kod prsnog

katara, イ・ュ・@ i gihta, protiv kamenaca. Dobrim se ーッォ。コェ・@ i kod ャ@

「「イ・ァ。N@ bゥャェォ@ preko noci privijemo コ@ 「「イ・ァ・L@ @ osim toga pijemo na]jev.

Kod ャ@ ゥL@ ャ@ zivca lica i kod otecenih desni ゥャェォ@ ウエ」。ュッ@ i

stavimo @ na bolno mjesto. bゥャェォ@ privijemo na otekline i kod ャェ、ゥ@ i kod

zivotinja. Zimi ウィ@ ゥャェォ@ najprije namocimo @ vodi da omeksa, @ potom

@ privijemo na oboljelo mjesto. Mozemo ーッォウ。エゥ@ i sa zeravcem koji @ i zimi

zelen ako ga コァ。ェ。ュッ@ @ ャッョ」N@ n。ェャゥコゥ@ @ srodnik pastirske iglice. Lijecimo

i kozne bolesti, エ@ lisaja, svrbeza, ekcema, ojedina, rana, ャN@ bゥャェォ@

mozemo preko noci staviti na oboljeli ュェ・ィイN@ uーエ。@ za ーイゥーイ・ュ@ naljeva:

ゥャェォ@ namacemo osam sati. Podgrijemo prije no sto cemo piti. Na pola litre

vode stavimo 10 do 15 grama ili ェ・、ョ@ コャゥ」ゥ」@ ゥャェォ・@ na ウ。ャゥ」@ vode. Pijemo

ァエャェ。ェ@ @ ァエャェ。ェ@ tijekom dana. Kod neplodnosti @ 「イ。ォ@ ュコ@ i zena ゥ@

na ァエャェ。ェ・@ svaki dan @ ウ。ャゥ」@ N@ Uspjeh @ 「イコッ@ ゥエゥ@ vidljiv.

PElJINJ> DJIVlJJI crni pelin, crnobllj, komonika, metljika, osijenac,

trlomet, slov. navadni pelin

Artem{sia vulgdris

セ@

@esta L@ vrlo razgranata, ウーイ。カョ。@ ゥャェォ。L@

visine do pola metra, ァッ、ョ。@ mirisa. Raste

コ@ ーエッカ・L@ zivice, @ obalama, ュ・、@ grmljem.

Cvate @ ォッャッカッコ@ i イオェョ@ @ 、ァャェ。ウエゥュL@ okomitim

ili ovjesenim, crvenkastosmedim glavicama.

Sablremo nadzemni dio biljke za cvata te korijenje

s kOijencicima. Divlji pelin koristimo i kao zacin

raznim jelima, osoblto イゥャェゥュN@

Page 90: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Pelin, div!Ji 97 Pelin, pravi

TDjelotvoran @ protiv truljenja u crijevima, purgativ N@ Pospjesuje

izlucivanje zelucanih i crijevnih sokova te potice tek. Regulira mjesecnicu

i オャ。コ。カ。@ grceve koji se pojavljuju za vrijeme nje . Pomaie kod @

iscrpljenosti. Djeluje i kod proljeva i hemoroida. @ djeluje i kao sredstvo

za uspavljivanje. Upute: zlicu listova i korijena kuhamo u litri vode, ili pak

10 g osusena, smrvljena korijena u pola litre vode. Korijen djeluje znatno

bolje nego drugi dijelovi ゥャェォ・N@ Sameljemo ga u prasak; kad se pojave znaci

da se ーイゥャゥコ。カ。@ napad padavice, uzme se cajna zlicica praska u mlacnu,

laganu pivu. Bolesnik mora odmah leci u krevet i oznojiti se. Mora se cuvati

prehlade, vrucine, alkohola i uzbudivanja. Sredstvo moramo uzimati tako

dugo dok ima tragova bolesti. OPREZ! Biljka sadrzi otrov tujon koji djeluje

na sredisnji zivcani sustav, stoga budimo oprezni!

PElJINP PRA VJI akcenac, ゥャゥ@ pelin, tlul, セ ァッイ」ゥォ。L@ gorki pelin,

osenac, pelen, pelincek, vakcenac, vermut, vrtni

pelin, slov. pravi pelin

Artemfsia absfnthium

U zgajamo ga @ vrtovima, @ raste i divlji, @

suhim stjenovitim padinama i na neobra­

denu tlu. Razgranataje biljka, visoka do 120 cm.

Donji su mu listovi trodijelni, duguljasti,

strelicasti, @ oni prema vrhu stabljike jedno­

stavniji. Cijela @ ゥャェォ。@ obrasla gustim sivim

dlacicama. Cvate u srpnju i kolovozu, @ cvjetovi

su zute, visece glavice. lma jak, specifiCan miris

i gorka @ okusa. Upotrebljavamo listove i cvje-

tove ..

TEkstrakt od pelina odlicno @ sredstvo za poticanje teka. Sluzi i za okrepu

i iznimno @ dobro sredstvc poslije teskih bolesti, poslije operacija, tijekom

upale pluca. Brzo otklanja sve probavne smetnje i nadimanje. Osoblto se

preporucuje ljudima bez zucnog mjehura. イ@ ga upotrebljavati i kod

zivcanosti i zivcane iscrpljenosti. Odlicno djeluje kod proljeva, grceva u

probavnim organima, zgaravice, zutice, zelucanog katara, kod suvisne

zelucane kiseline. Pospjesuje rad bubrega. Jacajetru, pluca, srce, zeludac.

Posebno se preporucuje zenama kod poroda jer dobro prokrvljuje organizam

i time olaksava porod, trudovi su jaci i brzi. @ @ vrlo uspjesno istjeruje

gliste. Kod probadanja u usima pripremimo parnu kupelj s pelinom.

Namocen u rakiji sredstvo @ za utrljavanje kod reume i gihta. Krpu

namocenu u toj rakiji stavljamo djetetu na trbuh ako ima gliste ne ゥ@ li ih

pelin otjerao. Prokuhan u octu djeluje protiv otrovanja gljivama. OPREZ!

Kod svakog otrovanja gljivama valja odmah lijecniku! Lijecenje ゥャェ・ュ@ samo

@ pomoc onome sto propise lijecnik. lsto vrijedi i kod otrovanja olovom,

Page 91: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Pelin, pravi 98 Persin

ォォエッュL@ ーッォカ。・ョゥュ@ mesom; @ tim ウャ」。ェ・カゥュ。@ pelin ウォィ。ュッ@ @ カゥョ@ ili

vodi. Pelinov @ コゥュ。ュッ@ samo na zlice, vise エ@ na dan @ ウ。、コゥ@ ッエッカ@

エェッョ@ koji izaziva カイエッァャ。カゥ」@ i ァャ。カッ「ッャェN@ t、ョゥ」・@ i dojilje ne ウュゥェ@ ga

コゥュ。エゥN@ S pelinom ーゥー・ュャェ・ョ。@ zestoka pica (apsint) @ nekim ウ@ zemljama

cak コ。「。ョェ・ョ。@ @ ウ@ ッエッカョ。N@

PERS][N L@ majdonos, persun, petrusim, petrusimen,

petrusimul, petrusin, zelen, slov. petersilj

Petroselinum hortense

Dvogodisnja @ ゥャェォ。L@ visoka do jedan ュ・エ。L@

ウッ、ョ。@ s oblcnim i slatkim anisom, kimom,

ali i ッエッカョッュ@ ォォエッュ@ i エ「・ャェゥォッュN@ z。、・ェ。ャゥ@

korijen ァッ、ョッ@ mirise, @ plodovi i sjemenke vrlo

intenzivno. s。コゥェ・カ。@ @ ォッャッカッコ@ i ョ N@ bゥャェォ@

・コ・ュッ@ dok cvate, ォッゥェ・ョ@ vadimo @ エ。カョェ@ ili

@ ャゥウエッー。、@ i ウエ、・ョッュ・N@ ゥ@ no sto plodovi @

stitovima posve 、ッコイゥェL@ ウー・ュゥュッ@ ih @ ーャ。エョ・ョ@

カゥ@ i objesimo na コョ@ mjesto. p・ウゥョ@

nije samo ゥョ@ ォィゥョェウォゥ@ zacin nego i odlicna ljekovita ゥャェォ。N@

セ@ @ od sjemena ili sok od ォッゥェ・ョ。@ otklanja カェ・エッカ・ L@ ャ。ゥ。カ。@ ァ」・カ・@ @f 」ゥェ・カゥュ。@ i ウー・」。カ。@ エャェ・ョェ・@ @ 」ゥェ・カゥュ。 N@ Povoljno エ@ na エL@

ァ@ i ュィL@ ーッ」ゥウ」。カ。@ ih i ッ、ウエ。ョェェ・@ カッ、@ sto se @ エゥェ・ャ@ ョ。ォーゥャ。N@

Za ljekovite ウカィ・@ dostaje nekoliko ・コ。ョェ。@ ォッゥェ・ョ。@ @ ェィゥN@ dェ・ャッエカッョッ@

pomaze kod vodene bolesti, ュL@ gihta, ekcema, 」・ャャゥエ。L@ コエゥ」・ N@ Pijemo

@ エ@ na dan @ pola salice toga @ ili カ。イォ。@ od ォッゥェ・ョ。N@ pッエゥカ@ tegoba

sa ウ」・ュL@ @ slezeni i kod ーッ「。、。ョェ。@ ー・ウゥョ@ ォィ。ュッ@ s vinom, malo octa i

dosta meda, te taj カォ@ pijemo 、コ・@ vrijeme. Razni ーゥー。カ」ゥ@ od ー・ウゥョ。 L@

to jest od njegova sjemena ili ォッゥェ・ョ。L@ ーッュ。コ@ kod nadimanja @ 」ゥェ・カゥュ。L@

kod コ・ャ」。ョゥィ@ tegoba, @ウウ@ i ゥコャ」ゥカ。ョェ・@ ュッォ。」・N@ Ako s ュッォ。」ッュ@

is1jece krv i imamo otezano mokrenje, ャョ@ ーッウエ。エL@ odmah ーゥー・ュゥュッ@

ー・ウゥョッカッ@ ャ Z@ ウォィ。ュッ@ 」ゥェ・ャ@ ゥャェォL@ カォ@ ーッ」ゥェ・、ゥュッ@ ォッコ@ ーャ。エョ・ョ@

· ォN@ Nakon dva sata zlicom ーッォーゥュッ@ ャ@ sto pliva na ーッカウゥョゥN@ Bolesnik

ゥ@ ga エ@ コゥュ。エゥ@ svakoga dana @ dvije kapi. @ zacin, ー・ウゥョ@ poboljsava

ッォウ@ jelima, @ 、ェ・ャェ・@ i inace ljekovito. p・ウゥョッカ@ ォッゥェ・ョ@ potice znojenje,

ウコ「ャェ。@ エ・ュー・。エオイオL@ ・ァオャゥイ。@ ュェ・ウセ」ョゥ」L@ ゥコャ」ェ・@ otrovne tvari iz ッァ。ョゥコュ。N@

Cijela @ ゥャェォ。@ djelotvorna ーッエゥカ@ edema, smetnji @ ォイカッエッォ@ i disnim

ッァ。ョゥュ。L@ ーッ「。カョゥィ@ teskoca, koznih i zenskih bolesti. Izvana lijeci ュッ、ゥ」・L@

nagnjecenja, 、@ pcela, ォッョェョォエゥカゥエゥウN@ @ od ー・ウゥョッカ。@ sjemena jak @、ゥ・エゥォL@ snizava エェ・ャ・ウョ@ エュエ@ i エ@ ウゥN@

Page 92: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Petoprsta. uspravna 99

PETOPRSTA @

USPRAVNA petolista, petoprst visoki, petoprsta steia, poljska

teia, srcani korijen, srcenjaea, srcenjak, stava od

srdobolje, trava od srca, trava od srdobolje, slov.

srcna moc

Potentflla tormentflla

T rajnica @ s gomoljastim podankom. Za

lijecenje オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ samo taj podanak.

Izvana @ tamnosmed, na prijelomu ゥェ・ャL@ ali na

zraku ubrzo pocrveni. Podanke sakupljamo u

rano proljece ili kasnu jesen, ocistimo ih,

Petoprsta. uspravna

osusimo u zracnome potkfov]ju, @ onda jos oprezno u pecnici na umjerenoj

temperaturi. Kad se osuse, najbolje ih @ samljeti u prasak. Kako se kolicina

tanina (treslovine) u njima vrlo brzo smanjuje, najbolje ih @ tek osusene

pohranjivati te zalihe obnavljati svake jeseni i proljeca.

セ@ Petoprstu オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ za @ L@ tinkturu, ekstrakt ili mast. Za @ @f poparimo cajnu zlicicu petoprste s cetvrt litre kipuce vode, nakon 5

minuta procijedimo i @ pijemo nezasladen. Ili: cajnu zlicicu praska namocimo

preko noci u hladnoj vodi, ujutro brzo zakuhamo, onda procijedimo i pijemo

tijekom dana gutljaj @ gutljaj 1 do 2 salice. Za tinkturu namacemo jedan dio petoprste u deset dije1ova rakije tijekom 4 do 6 tjedana, svakoga dana

protresemo, na koncu procijedimo u staklenku i uzimamo @ potrebl 10 do

12 kapi na dan. Ekstrakt pripremamo tako da prasak (moze ga ゥエゥ@ i mnogo)

namacemo u rakiji 15 do 30 dana, procijedimo u staklenku te @ potrebl

uzimamo samo @ 5 do 10 kapi na dan. Mast: svjeze gomolje ocistimo,

operemo, nasjeckamo, prokuhamo u svinjskoj masti ili govedem loju; jos vrucu

mast protisnemo kroz krpu u posudu koju potom dobro zatvorimo. Kad @

potrebno, mast nanesemo na krpu i stavimo @ na bolesno mjesto. @ zbog

treslovine vrlo dobro lijeci kronicne zarazne bolesti crijeva, dizenteriju. katar,

upalu debeloga crijeva, otecenu jetru i zuticu. Jedan @ od najboljih lijekova

za crijevnu tuberkulozu. Pokazao se osoblto dobar kod onih bolesti kod kojih

se izmjenjuju proljevi i zatvori @ unistava bakterije koje uzrokuju te bolesti.

Petoprstu pripremamo u jednakome omjeru (1 : 1 : 1) s imelom i poljskom

preslicom: cajnu zlicicu petoprste zakuhamo u litri vode, @ njome poparimo

zlicicu imele i preslice. Tako dobljemo odlican lijek protiv crijevnih bolesti.

Kod krvarenja iz crijeva オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ klistir od mjesavine petoprste.

hrastove kore i kamilice u jednakim dijelovima: @ cajne zlicice mjesavine

zakuhamo u litri vode, nakon 5 minuta ocijedimo i mlacnim cajem klistiramo

bolesnika. Cireve, ekceme (osipe), raspucane usne i ruke, ッコ・ャゥョ・@ na rukama

i nogama, nagnjecenja i divlje meso lijecimo mascu od petoprste. Onaj kojem

prijeti opasnost od kapi, svakoga ゥ@ proljeca i jeseni trebao 14 dana uzimati

(svaki dan) 2 puta @ pola cajne zlicice praska na 1 decilitar vode.

Page 93: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Pirika 100

}{r}{@

pasja psenica, pir, pirak, pirevina, pirovnina,

puzava pirika, rubetka, zubaca, slov. pirnica

Agropyrum repens

ヲGイ。ェョ。@ @ ゥャェォ。@ i vrlo dosadan korov jer mu

.l korijeni sezu duboko i imaju mnogobrojne

vrijeze. Raste @ njivama, vrtovima, uz putove.

sエ。ャェゥォ。@ @ @ visoka do 80 N@ Cvate od lipnja

do kolovoza. Ljekovitjoj @ podanak. Vadimo ga

u ozujku i travnju te u rujnu i listopadu. Naj­

lakse ga nalazimo iza pluga prilikom proljetnoga

i jesenskoga oranja, @ dijelom i iza 、イャェ。・N@ Tada

ga treba pazljivo odabrati medu drugim korije­

nima. Brizljivo ga operemo i susimo na suncu,

Pi1ika

@ do kraja na umjetnoj temperaturi do UUᄚ[@ u protivnome lako popljesnivi

i nije za upotrebu.

TPirika sadrzi mnogo ljekovitih セ。ウエッェ。ォ。@ i vrlo @ djelotvorna. Djelovanje

@ @ vrlo ウャゥョッ@ ーイ・ウャゥゥョオN@ @ ッ、ャゥョッ@ ーイッゥウ」。カ。@ krv. Jos @ bolja

mjesavina korijena od pirike, lisca od crne bazge, zatim 、ッ「イゥゥ」・@ i velike

koprive. Cajnu コャゥゥ」オ@ mjesavine poparimo s ・エカイエ@ litre kipuce vode i pijemo

na dan 2 do @ salice @ zasladena medom. Vrlo @ djelotvoran sok od

svjezega korijena, i to kod bolesti koje se pojavljuju zbog pomanjkanja

minerala i vitamina; to su bolesti bronhija, skrofuloza, otekle limfne zlijezde,

rahitis, ャェ・、オョェ。カッウエL@ slabokrvnost, probavne smetnje. gnojne upale, suhi

i vlaini ekcemi, ゥェ・ャッ@ pranje, upala pluca, upala porebrice, upala maternice.

@ ili s\jez sok od korijena koristan @ kod gihta i reume, vodene bolesti,

bolesti mjehura, kod zastoja mokrenja u djece i starijih ljudi, kod kamenaca

u mokracnim organima, bolesti jetre i コオゥL@ kod crijevnoga i コ・ャオ。ョッァ@

katara, hemoroida. uエェ・・@ na オャ。コ。カ。ョェ・@ spolnih bolesti. @ カ@

oslabjela pluca i ャゥェ・ゥ@ ォ@ susicu. Zasladujemo ga s mnogo meda i pijemo

u vise navrata. OPREZ! Ne smijemo ga predugo uzimati jer moze nastetiti

bubrezima. Kod ュャ。、・ョ。ォゥィ@ akna pripremamo mjesavinu @ od jednakih

dijelova korijena pirike , divlje macuhice, preslice i koprive. Jednu 。ェョオ@

zャゥゥ」オ@ mjesavine prelijemo s ・エカイエ@ litre kipuce vode i pijemo tri puta na

dan @ jednu salicu.

MセMMM ..,

Page 94: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Piskavica 101

pisavica@ァ」ォッ@ sjeme, ァッィッエオウ。L@ kozji rog, pjeskavica,

prosenica, roinjaca, s!ov. ァウォッ@ seno @ triplat

Trigonella foenum graecum

Listovi su @ veoma nalik na listove djeteline.

Cvjetovi su @ zuti ili zuckastobljeli. Plod @

ウ。ャェ。ウエ。L@ desetak centimetara dugacka mahuna.

U rujnu beremo zrelo sjeme koje ljustimo iz

mahuna i su§imo na zraku. Zbog svojih sasto­

jaka ima znatnu Jjekovitu vrijednost.

TSjeme samljeveno u bra§no uzimamo @nekoliko zlica na dan za jacanje organizma.

Bra§no takoder mozemo ⦅ュゥェ・ᄃ。エゥ@ i u dzem ili

Plucryak

marmeladu; ta mje§avina pospjesuje rad crijeva. zッァ@ glukokinina poceli

su ga preporucivati i dijabeticarima. No piskavica @ osoblto korisna kao

ァ@ koji se stavlja na razne cireve. Sto grama zdrob]jena sjemena

smijesamo s malo vode u kasu, to namazemo na platnenu krpu i stavljamo

kao ァ@ na bolesno mjesto. Tako pospjesujemo odstranjivanje gnoja iz

potkoznih cireva, raznih furunkula i karbunkula. @ ᄃ@ @ djeluje kuhamo

li sjeme s octom. Takav @ ァ@ koristan i za lijecenje flegmona, tj. gnojnih

upala potkoznoga tkiva, zagnojenih zanoktica i otvorenih cireva na

potkoljenicama. Neki veoma cijene piskavicu kao zacin jer jako i ugodno

miri§e te potice te,k, @ zeludac i ubrzava probavu. Smijemo @ medutim

オーッエイ・ェ。カ。エゥ@ u posve malim kolicinama, slicno kao mu§katni ora§cic.

PlUCNJAK 、ゥゥァ・ゥ」ョェ。ォL@ kudravac, kudrovac, lisac, lisac,

ljekoviti plutnjak, medunica, medunika, plutnik,

エ。カ。@ od guje, ゥゥァ・ゥ」ョェ。ォL@ slov. pljucnik

Pulmonaria officinalis

V isok @ do 30 cm, @ raste medu grmljem i

@ listopadnim §umama. Listovi su mu

tamnozeleni s ゥェ・ャゥュ@ pjegama. Cvate u ozujku

i travnju. C\jetovi su najprije ruzicasti, kasnije

poplave. Biljku sakupljamo dok cvate. Vezemo

@ u snopice i objesimo u prozracnoj prostoriji.

Najce§ce @ treba ᄃ@ su§iti, i to na umjerenoj

umjetnoj temperaturi do TPᄚ@ jer u vrijeme

berbe vanjska temperatura ᄃ@ ne doseze tu razinu.

Page 95: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Plucryak 102 P!Juskavica

Gケコッァ@ silicijeve kiseline, sluzi i kalcijevih soli @ jako オエェ・・@ na pluca i

druge organe, pogotovo na disne. Opcenito, plucnjak slovi kao prava

pomoc kod svih plucnih bolesti; samo se uskolisni trputac moze mjeriti s

njim. Kad doista vise nema pomoci plucima, tad poma2e, kako se tvrdi, samo

jos plucnjak. Koliko ゥ@ se smanjio broj plucnih bolesnika kad ゥウュッ@ ga vise

オーッエイ・ャェ。カ。ャゥA@ Poma2e i kod katara disnih organa, kod kaslja s ispljuvkom,

upale pluca, gripe, bronhitisa i plucne susice (tuberkuloze). @ od plucnjaka

ャゥェ・ゥ@ jos i promuklost te upale u grlu, ako ga pijemo i njime grgljamo. @カ@ tkivo, ウーイ・。カ。@ upale, ubrzava ゥコャオゥカ。ョェ・@ mokrace, ャゥェ・ゥ@ hemoroide.

Pijemo li duze vrijeme mjesavinu od plucnjaka, preslice i uskolisnog trpuca,

pomoci @ nam ォ@ i kod teske tuberkuloze. Slabasni i ウオウゥ。カゥ@ bolesnici

trebali ゥ@ piti 2 do @ puta na dan @ od osusena plucnjaka s ュャ。ョゥュ@

mlijekom. Plucnjakov @ treba piti kod krvava mokrenja. @ オャ。R。カ。@ upalu

sluznice u zelucu i drugim probavnim organima, u ustima i zdrijelu, ャゥェ・ゥ@

pro]jev i dizenteriju: pijemo ga @ puta na dan @ jednu salicu. uエェ・・@ i na

bolesni mjehur i na kamence u mjehuru. Cajna mjesavina za pluca i

bronhije: @ dva dijela plucnjaka i uskolisnoga trpuca, @ @ jedan koprive

i preslice. Jednu 。ェョオ@ コャゥゥ」オ@ mjesavine poparimo s ・エカイエ@ litre kipuce vode

i pijemo, gutljaj @ gutljaj, svaki dan @ tri salice @ zasladena medom.

Mlado lisce plucnjaka mozemo pripremiti kao spinat ili salatu. ·

pャjusa@ VICA 「ッァッッ、ゥ」ゥョ。@ エ。カ。L@ ァL@ ァL@ ァッ」。ョL@ gospin

cvijet, gospina エ。カ。L@ ivanje zelje, ォ。ョエ。ゥ。@ ienska,

ォ。ョエ。ゥッョL@ ォカ@ Svetog lvana, ー・ゥォッエ@ エ。カ。L@

。ョェ・ョゥォL@ ウエ。ウョッ@ zelje, zvoncac, zvonCic, slov.

sentjanievka

Hypericum peifordtum

T rajnica L@ visoka do 70 [@ raste na suhim

travnatim padinama, uz sume, osoblto na

vapnenastom tlu. Cvate zuto od lipnja do rujna.

Najbolja @ na Ivanje (24. lipnja). uーッエイ・ャェ。ᆳ

vamo ponajprije cvjetove bez zelenih cvjetnih

。ウォゥL@ ali i zeleni dio ゥャェォ・@ bez korijena. Cvjetove

stucamo, zalijemo maslinovim uljem i ョ。ュ。・ュッ@ 15 do @ dana na suncu

ili na toplome u kuhinji. Kad ulje postane svjetlocrveno, ocijedimo ga u

staklenke, @ istisnemo i tekucinu iz cvjetova. Staklenku dobro zatvorimo,

omotamo @ debelim papirom i オカ。ュッ@ na hladnome i tamnome mjestu. zッァ@

brojnih ljekovitih tvari gospina trava poma2e kod mnogih bolesti.

セ@ u.lje Nオーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ protiv opeklina, oteklina, oparina, razjedina od

f ォゥウ・ャ。L@ potom kad vrela mast strcne u oko, @ i za rane, oguljenu kozu,

ubode ャL@ reumu i giht. Nema boljega sredstva protiv ウオョ。ョゥィ@ opeklina

na moru i planinama. Izvrsno sluzi za masazu kraljesnice, tzv. istrosenih .

L⦅NNM MM ,

Page 96: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

P!juskavica 103 Podbijel

kraljesaka i zglobova. Zacjeljuje rane, pomaze kod iscasenja, uganuc'a i

podljeva. Djeluje i protiv kamenaca u zuci, mjehuru i bubrezima. @ od

listova i cvjetova, s dodatkom stolisnika i troskota, lijeci krv, bubrege,

mjehur, pluca, zuticu, potom zivcane tegobe poput potistenosti, histerije,

nesanice, bolnih zivaca. Bezbolno tjera gliste. Vrlo @ uspjesno sredstvo protiv

mokrenja u postelju i protiv proljeva. Pomaze kod razlicitih tegoba u

crijevima, plucima, zelucu i zuci. Tinktura, tj. alkoholni iscjedak, dobro

dezinficira rane i sluzi za masiranje drhtavih udova kod starijih ljudi. Caju

zajetra dodajemo jos aloe kako ゥ@ ゥ@ eflkasniji. OPREZ! Mogucaje alergijska

reakcija kod ッウェ・ゥカゥェゥィ@ ljudi! U nekih ljudi ulje lagano zatvara: dodajmo

malo krkavine, pelina ili rabarbare. Ulje mozemo オーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ i ginekoloski,

i to preventivno i kurativno. Dobro i brzo zacjeljuje rane na maternici, lijeci

upale, djeluje protiv grceva za vrijeme menstruacije. Protiv grceva treba uzeti

tri puta na dan @ cajnu zlicicu, @ u drugim slucajevima zenama @ pomoci

tamponi. Uljem trljamo isijas i zivac trigeminus kod neuralgije . Uveliko

olaksava ili cak smiruje. Pljuskavica djeluje na spolne organe, potice im rast

i razvoj.

PODBIJEl bjelokopitnjak, konjski lopuh, konjsko kopito,

lepuh, /opuh, ーッ、・O・ォL@ podbllj,_pustica, repusina,

slov. lapuh

Tussildgo fdrfara

........

Z ute nam cvjetne glavice podbljela u ozujku

i travnju navjescuju skori dolazak proljeca.

Listovi su tada jos skriveni i razvijaju se tek kad

ゥャェォ。@ ocvate. Listovi prilegnuti uz zemlju grubo

su nazupcani, odozdo sivo pusteni te imaju ャ。ァ@

miris. pッ、ゥェ・ャ@ najradije raste na glinenom tlu

uz vode, putove, obronke. Beremo ga na suncanim

stanistima jer @ taj najljekovitiji. Cvjetne glavice

treba susiti vrlo brzo buduci da potamnjele

nemaju vrijednosti.

セ@ Cijela @ ゥャェォ。@ ljekovita priprem]jena kao @ protiv bronhijalne astme,

f promuklosti, sipljivosti, katara disnih organa, upale porebrice. Osim toga

listovima jos i ッャッコゥュッ@ prsa, @ se dobro oznojimo. pッ、ゥェ・ャ@ @ poznat i kao

sredstvo koje prociscava krv, otvara apetit i djeluje protiv probavnih grceva.

Od cvjetnih glavica pripremamo tinkturu, @ uzimamo @ kod sluzi u plucima:

pregrst cvatova stavimo u litru rakije i ostavimo da dva mjeseca stoji na

toplome. Uzimamo @ do 4 puta na dan do 10 kapi na seceru. Podbljel @

jedan od glavnih sastojaka "prsnih cajeva". uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ ga i za inhalacije

kod prehlada i bronhitisa. Za @ uzmemo zlicu cvjetnih glavica na cetvrt

litre vode. Pijemo @ puta dnevno, zasladeno medom. Vanjska uporaba:

Page 97: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Podbyel 104 Povrtnica

stucemo oprane listove i stavljamo ih na rane, svjeze ili zagnojene, upale,

otekline, ili pak skuhamo L@ namocimo krpu u nj i stavimo @ na bolesno

mjesto. Kod upaljenih vena od s\jezih コ、イッャェ・ョゥィ@ listova podbljela i s\jezega

slatkog vrhnja pripremimo masu kojom vise puta na dan ma:lemo upaljena

mjesta. Na dalekome Sjeveru ljudi lijece reumu tako sto na postelju prostru

plahtu, na nju poloze lisce podbljela, @ na sve to legne bolesnik. Dobro ga

zamotaju i pokriju da se preznoji. Prije toga mu daju da popije vruc @ od

lipina cvijeta, podbljela i bazge.

POVRTNJICA arapka, ardakva, @ rotkva, rodakva, rokva,

rotkva, rotkva povrtnica, sjetvena rotkva, trupka,

vrtna rotkva, slov. crna redkev

Rdphanus sat{vus

@ ovrtnica @ vrtna rotkva prastara @ kulturna

ゥャェォ。N@ Egipcani su L@ s crvenim lukom i

cesnjakom, davali robovima da ゥ@ im odrzali

zdravlje. Uzgaja se u vrtovima i na poljima.

uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ korijen koji @ repasta oblika.

Izvrsna @ kao povrce, @ slovi i kao ljekovita

ゥャェォ。N@ Povrtnicu ne ゥ@ trebalo soliti, veli ョ・ゥーー L@

jer inace postaje stetna. OPREZ! Ljudi s upalom

zeluca ne ゥ@@ trebali オーッエイ・ャェ。カ。エゥN@

セ@ Sok od povrtnice pomijesan sa secerom uspjesno lijeci disne organe,

f bronhijalni katar, hripavac. Ucinimo ovako: izdublmo rotkvu i u nju

stavimo secer ili nacijedimo med, ostavimo na toplome preko noci i sutradan

polagano popijemo sok, @ naposljetku pojedemo i rotkvu. Ili: razrezemo

rotkvu, skuhamo @ i tu vodu zasladimo kandisom @ medom te pijemo gutljaj

@ gutljaj. Veoma dobro prociscava disne putove. No inace poma:le i kod

drugih bolesti: lijeci zucne kanale, zaustavlja nastajanje pijeska i kamenaca

u zuci. Pospjesuje izlucivanje zuci i lijeci upaljeni zucni mjehur. Pripremamo

@ ovako: rotkvu sameljemo i dobro istisnemo sok. Prvi dan popijemo 100

g, drugi 200, i tako dok ne dostignemo 400 g, @ onda smanjujemo do 100

g. Neke kamence otapa, barem se tako tvrdi, @ neke ne. Sok svakako

smanjuje sklonost prema toj tegobl. Oblcno se zucni mjehur smiri i covjek

vise nema teskoca. Salata od povrtnice poma:le kod nadutosti trbuha, bolesti

bubrega i mjehura, kod vodene bolesti i slaboga teka. OPREZ! uーッエイ・ャェ。カ。エゥ@

@ treba samo s\jeze ョ。イゥ。ョオ@ jer @ tada najljekovitija. Lijeci gljivicne kozne

bolesti. U tu svrhu sjeme zdroblmo u prasak i njime pospemo oboljeli dio .

Page 98: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Preslica, poyska

PRESlJICAP

ャs@

105

「。ウォ。@ metlica, borak, konjorep, konjski L@

koseterka, kositrenica, kositrenka, kres, O@

preslica, mali 。ウエ。カゥエL@ njivska preslica, 。ウエ。カゥエL@

stukavac, voste, slov. preslica

Equisetum arvense

Preslica @ dosadan korov, bez ュQウ。L@

gorkoslana okusa. Nisu ljekovite smede

ウエ。ャェゥォ・@ sa sporama, nego one jalove, zelene;

one daju pravu drogu. Preslica sadrzi mnogo

silicijeve kiseline, cak \[A@ 16%; sakupljamo

Preslica, poyska

mlade ウエ。ャェゥォ・@ @ @ u njima ta kiselina topljivija. sエ。ャェゥォ・@ sus1mo u

prozracnoj i sjenovitoj prostoriji tako da ostanu lijepo zelene. Sok i @ od

preslice nemaju nikakvih popratnih stetnih u cinaka. Priznavanju @

ljekovitosti preslice pridonio ョ・ゥーー[@ njezini su ljekoviti ucinci znatni, @

njezina @ uporaba mnogostrana. OPREZ! Preslica @ jaka, stoga s njom

budimo umjereni!

セ@ Preslica @ najbolji lijek za bolesna pluca, i kod bronhitisa tako i kod

f krvarenja iz njih; pomaze i kod tuberkuloze, ali @ tada potrebna

dvostruka doza. Kod teskih krvarenja krv se uz pomoc preslice brzo obnavlja

buduci da se broj krvnih zrnaca brzo poveca. Tkivo u plucima @ zbog

silicijeve kiseline. Konzumiranje @ i ispiranje njime zaustavlja ispadanje

kose. lspiranje rana svjezim sokom ili cajem od preslice pospjesuje

zacjeljivanje rana i kosti. @ lijeci upaljene bubrege, ュェ・ィL@ grceve u njemu;

ako @ onemoguceno mokrenje, djelomice otapa kamence i pijesak u mjehuru

i bubrezima, lijeci bubrezne casice, odstranjuje bjelancevinu iz mokrace.

Silicijeva kiselina u preslici povecava elasticnost tkiva. Kupelji: 100 g ゥャェォ・@

namacemo jedan sat u vrucoj vodi i potom ocijedimo u vodu za kupelj.

Djeluje povoljno na kozu, prokrvljenost, ッコ・ャゥョ・ L@ razjedine na potkoljeni­

cama, "otvorene noge", hemoroide; smiruje svrbez. Preslicin @ dobro cini

omlohavljeloj i naboranoj kozi. Cajna mjesavina: mnogima @ preslica

prejaka, stoga preporucuju cajnu mjesavinu od preslice, podbljela, lipina

cvijeta, trpuca, bazginih boblca i timijana. Tu mjesavinu poparimo, ostavimo

da odstoji 15 minuta i potom procijedimo. Pijemo 2 do @ salice na dan.

Zasladujemo kestenovim medom. @ protiv mokracnih kamenaca: jednu

veliku zlicu mjesavine preslice i borovicinih boblca u jednakome omjeru te

malo pelina kuhamo 5 minuta u cetvrt litre vode. Treba odstajati 15 minuta,

potom @ procijedimo i odmah popijemo jednu salicu, ᄋ@ drugu gutljaj @

gutljaj tijekom dana. Kad se kamenci spustaju kroz mokracovod, napravimo

sjedecu vrucu kupelj s malo suhe i malo svjeze preslice. Jaka @ se bol

smiriti. Preslicin @ olaksava ーイッャ・ュ・@ kod sarlaha, povecanih krajnika,

slabokrvnosti, upale porebrice, bolesti u vezi s metabolizmom, ゥ@ nervozu,

Page 99: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Preslica, po[jska 106 Ranjenik, pravi

izlucuje nezdrave sokove iz organizma, proc1scava krv. Suhu preslicu

コ、イッゥュッ@ u pra§ak koji zakuhamo u mlijeku. @ trebaju piti slaba§na djeca,

jer @ organizam i stvara krv. Protiv upale grla grgJjamo preslicinim cajem. OPREZ! Preslicu ne smijemo piti u prejakoj koncentraciji i predugo, vec u

vremenskim razmacima.

raarara@raved, raven, s!ov. イ。。イ「。イ。@ i tungutska rabarbara

Rheum officinale, Rheum palmatum

U ljekarni mozemo kupiti korijen prve

(Rheum olficinale), i to u komadima, ili u

pra§ku, dok se druga (Rheum palmatum) uzgaja u nas u vrtovima. Dobro uspijeva u vrtnoj zemlji, no svjeze gnojivo smanjuje njezinu

ljekovitost. Koristimo samo peteljke njezinih listova. Njih beremo najprije u lipnju, @ potom u rujnu i listopadu. U njima ima mnogo vitamina N@ Listovi nisu jestivi ni u kakvu ッャゥォオN@ Od pete]jaka pripremamo kompot, sok ili marmeladu.

セ@ @ od korijena djeluje kao ャ。ァッ@ sredstvo za ci§cenje; umjesto rabarbare

! mozemo uzeti krkavinu. Rabarbara pospjesuje izlucivanje mokrace. Sok

dajemo bolesnicima s vrucicom jer dobro gasi zed. Kompot, zasladen medom, @ rekonvalescente. uイコ。カ。@ probavu i ャ。ァ@ @ purgativ. Sok vrlo povoljno

djeluje na zubnu caklinu. イ・「。ャゥ@ ゥ@ ga オーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ Jjudi kojima drugi vocni sokovi sa svojom kiselinom izazivaju "trnjenje コオゥBN@ OPREZ! Rabarbaru ne smiju uzimati trudnice, dojilje, bolesnici s gihtom ili upaljenim mjehurom.

Neki ljudi ne mogu podnijeti rabarbaru jer im previ§e nadrazuje sluznicu u

ustima i crijevima. Oni @ ne ゥ@ smjeli uzimati.

RANJENIKP

PRAVI bjelodun, djete/ina divlja, djete/ina kamenjarka,

macja djetelina, prava ranjenica, ranjenica,

ranjenika, zecja djetelina, slov. ranjak

Anthyllis vulneraria

Cvate zuto ili zlatnozuto, u planinama

narancasto ili purpurno. Ima slab miris, u

planinama カ@ tesko, otuzno, @ okus mu @

-- - - ,

Page 100: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Ranjenik, pravi 107 rゥゥコL@ cmi

posve neodreden. Zadovoljava se i oskudnim stanistem, ali najbolje uspijeva

na vapnenastom tlu. Beremo c\jetove i brzo ih susimo na sjenovitom, ali

zracnom mjestu.

セvイャッ@ @ omiljen pucki lijek. Vec mu ime kazuje da ponajprije lijeci rane,

f i to i kod ljudi i kod zivotinja. Toplim cajem isperemo ranu, onda @obavijemo krpom navlaZenom cajem od ranjenika. oャッァ@ mijenjamo svakoga

sata. Tako @ zacijeliti i rane koje tesko zacjeljuju. Tomu @ caju dobro dodati

i jednaku kolicinu trpuca. @ @ prociscava krv. U tu svrhu pijemo @ 2

salice oparka na dan. @ uspjesno lijeci i kasalj, osoblto ako mu dodamo

i jednaku kolicinu trpuca. PomaZe i djeci kad povracaju zbog hrane koja

im nije prijala. Osjetljivim ljudima @ zeludac. C\jetove dodajemo i drugim

narodnim cajevima.

crna riblzla, crni cmanjci, grozdit, samorodina,

ウカゥL@ slov. イゥ・コ@

r・ウ@ nfgrum

C ijela ゥャェォ。@ neugodno mirise @ stjenicama.

U lipnju beremo samo cijele listove bez

peteljki. Moramo ゥエゥ@ oprezni jer ih rado napada

snijet, @ takvi su listovi stetni. Boblce sadrze

mnogo vitamina @ i L@ koji vrlo uspjesno

sprecava zaraze, osoblto plucne, ili ih brze lijeci.

uーッエイ・ャェゥカ。@ @ i kora.

セ@ Sok od boblca namocenih u rakiji vrlo dobro

f pomaZe kod grceva u crijevima, pospjesuje

znojenje i lakse istjecanje zuci, potice izlucivanje mokrace te tako iz tijela

djelotvorno odstranjuje otrovne i stetne tvari koje izazivaju bolesti. Boblce

su i sok korisni kod bubreznih bolesti. @ od listova potice bubrege na rad

i tako utjece na lijecenje gihta, reume te djeluje protiv ovapnjenja Zila. @

se @ preporucuje i kod vodene bolesti, razlicitih bolesti mjehura, kod

proljeva, migrene i jakoga kaslja. Konzervirani sok od crnoga riblza odlican

@ lijek protiv hripavca. @ ゥ@ sok u zimsko doba morao ゥエゥ@ pri ruci u svakoj

obltelji gdje ima male djece. Podjednako djeluje i @ od listova. On sprecava

nastajanje kamenaca i pijeska u mjehuru te lijeci i druge bolesti rnjehura.

@ od stucenih listova izvrsno @ sredstvo protiv slabosti srca i vodene

bolesti. Liker od cmog riblza: zrele boblce zgnjecimo, dodamo listove paprene

metvice, zalijemo rakijom, ostavimo osam dana na suncu, ocijedimo, dodamo

malo przena secera i spremimo u N@ Gutljaj toga uoci pocinka otklanja

nesanicu. Sok od crnog riblza: u dva kilograma soka usipamo kilogram

secera i kuhamo dok se ne zgusne. Odlicno pomaZe kod zelucanih tegoba,

zaustavlja proljev i dizenteriju, @ kod vrucice ujedno gasi zed. @ @ od listova

Page 101: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Riblz, cmi 108 Rosopas

dobar protiv bolesti disnih organa i lose probave, cak i u najtezim

slucajevima. Saku kore od crnog riblza kuhamo cetvrt sata u vinu; lijeci

bubrege, prociscava krv, olaksava mokrenje i reumatske bolove.

ROSOPAS lastavitina trava, rosopas obltni, rusa, rusa trava,

trava od rosopasa, trava od iutice, zmijino

mlijeko, zmijinje mlijeko, zmijsko groide, iuta

trava, iuti rosopas, s/ov. krvavi mletnik

Chelid6nium mdius

R osopas raste iz trajnoga podanka, do pola

metra visine, pokraj putova i ograda, uz

zidove, @ rusevinama i na neobradenu tlu.

Cijela blljka sadrzi セ・ォッカゥエ@ narancasti sok. Vrlo

@ djelotvorna ljekovita blljka, ali @ treba vrlo

oprezno オーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ jer @ u vecim kolicinama

otrovna. Beremo cijelu blljku.

セ@ Rosopas @ diureticko i purgativno sredstvo. Preporucuje se onima koji

f boluju od reume i gihta. Umirujuce @ i オャ。コ。カ。ェオ」・@ sredstvo protiv

nesanice, astme, kronicnoga bronhitisa, zivcanosti i grceva u pojedinim

organima. @ @ trebali piti bolesnici s anginom pektoris i arteriosklerozom.

Djelotvoran @ kod bolesti jetre, slezene, zuci i mjehura. Otapa zucne

kamence. Pijemo ga i protiv gripe, migrene, uremije i visoka krvnoga tlaka.

Poboljsava vid i lijeci kronicne ocne upale. @ ッャッァ@ od zelenog dijela

blljke brzo pomaze kod grceva u trbuhu i bolova u spolnim organima.

Stavimo li blljku na trbuh, otjerat @ gliste. Uputa: pola cajne zlicice

smrvljene s\jeze blljke prelijemo s cetvrt litre kipuce vode. Pijemo jedanput

na dan nakon jela. U rosopasu @ otrov helidonin koji sprecava diobu stanica

(citostatik!). @ koristi kod kanceroznih oboljenja jer onemogucuje naglo

bujanje stanica raka. No OPREZ! U vecim kolicinama izaziva mucninu,

povracanje, proljev. Moze nastupiti i smrt ako paralizira centar za disanje .

Mozemo naciniti tinkturu. Pregrst sitno narezane blljke i korijena namacemo

osam dana u pola litre rakije. Uzimamo @ do 10 kapi na dan kod reume,

gihta, hemoroida, vodene bolesti, raka te za zeludac.

Page 102: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Rusomaea 109

RUSOMACA eeslika, 」ッ。ョウォ。@ エッイ。L@ 」ッ。ョウォ。@ エッイゥ」。L@ ァッ。ュオォL@

gusomaea, gudomok, hotu-netu, kesica, kokosica,

mosnjak, ー。」オウォ。L@ ー。ウエゥウォ。@ エL@ ー。ウエゥウォ。@

エッ「ャ」。L@ poljska ー・ウャゥ」。L@ ッウッュ。・。L@ ウォゥゥ。ョL@ ウォゥゥ。ョェL@

somaea, ウオャゥョL@ エ。」オォ。L@ slov. plesec

Capsella bursa-past6ris

rウッュ。」。@ @ posvuda rasiren korov, visine

do 40 cm. Cvate od ッコェォ。@ do kasne jeseni.

Sitni, ゥェ・ャゥ@ cvjetovi nanizani ウ@@ ウエ。ャェゥ」ゥN@

Najbolja @ ona 「イ。ョ。@ @ proljece. Korijene

ocistimo, ゥャェォ・@ svezemo @ snopiCe, brzo @ ーッウᆳ

simo i spremimo @ tamne staklenke. Latinsko

Rusomaca

@ ime znaci pastirska エッイゥ」。N@ U toj @ Bエッイゥ」ゥB@ mnogo ljekovitih tvari za

mnoge bolesti i tegobe. @ @ bolji ako イウッュ。」@ samo poparimo. S cetvrt

litre ォゥー」・@ vode poparimo ョ@ コャゥ」ゥ」@ ウィ・@ ili dvije cajne zlicice svjeze

イウッュ。」・@ i pijemo @ 2 do @ salice nezasladena @ na dan. rウッュ。」 。@ @

カゥェ・ォ@ i svagdje pri イ」ゥL@ stoga posegnimo za njom.

セ@ @ djelotvorno コ。ウエ。カャェ。@ イNコャゥ」ゥエ。@ krvarenja. kako iz crijeva tako i iz

f コ・ャ」。@ i nosa, @ i iz ャN@ Protiv krvarenja iz nosa ウュイォ。カ。ュッ@ @ od

イウッュ。」・@ kroz nos ili svezemo ウエイ」。ォ@ イウッュ。」・@ oko vrata i na zatiljak.

Kod krvarenja iz ャ@ pijemo ョ@ ュェ・ウ。カゥョ@ od jednakih dijelova

イウッュ。」・ L@ troskota, imele i korijena ウーイ。カョ・@ petoprste (Potentilla

tormentilla), i to @ tri salice na dan. @ @ naravno ウォィ。ュッ@ svaki エ@

svjez. Protiv krvarenja @ rusomaci dodajemo ーイ・ウャゥ」 Z@ ェ・、ョ@ ョ@ コャゥ」ゥ」@

te mjesavine poparimo s cetvrt litre ォゥー」・@ vode te pijemo ウ 。 ャゥ」@ ili dvije

toga nezasladena N@ @ @ od イウッュ。」・@ vrlo djelotvoran i za proljetno

ciscenje krvi. Mozemo @ dodati i ーイ・ウャゥ」N@ Pomaze protiv kaslja, protiv gihta

te イ・ュ・N@ Prilicno dobro イ・ァャゥイ。@ krvni tlak; slicno kao imela, ウョゥコェ ・@

previsok, @ ーッカゥウェ・@ prenizak. Na taj nacin エ@ i na presporo ili prebrzo

ォ」。ョェ・@ srca. dェ・ャェ・@ ljekovito i na ウウエ。カ@ krvnih zila. @ potice na rad

lijena crijeva, ーッウーェ・ウェ・@ ー・イゥウエ。ャエゥォ@ i time njihovo praznjenje. Pomaze protiv

proljeva i krvava mokrenja. rウッュ。」。@ @ izvrstan lijek za zene; イ・ァャゥイ。@

ーイ・ェ。ォ@ ュェ・ウ・」ョゥ」@ - 8 dana prije ュ・ョウエイ。」ゥェ・@ treba piti @ od イウッュ。」・ L@

i to ェ・、ョ@ do dvije salice na dan. No niposto ga ne smijemo piti hladna,

kako to ponegdje ーイ・ーッイオ」ェA@ U zena lijeci ゥェ・ャッ@ pranje, i to ako @ ゥ@

ili se njime イN@ Pomaze protiv porodajnih grceva i tako olaksava porod .

Pomaze i kod tegoba @ ュ・ョッー。コゥN@ Na rane stavljamo コ、イッャェ・ョ@ イウッュ。 」@

ili pak ッャッァ・@ namocene @ @ kako ゥウュッ@ コ。ウエ。カゥャゥ@ krvarenje. Ono sto @

イエカゥ」。@ za ュウォ。イ」・ L@ to @ イウッュ。」。@ za zene, bar na neki nacin.

Page 103: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Rutvica 110

RUTVICA petoprstica, ruda, ruta, rutica, rutva, sedef,

sedefcic, s/ov. vinska rutica

Ruta graveolens

V rlo @ razgranat omanji grm prilicno neu­

godna mirisa. Cvjetovi su rutvice sitni,

zelenozute N@ Uzgaja se uglavnom u vrtovima,

ali raste i slobodno u prirodi. Cvate od lipnja

do kolovoza. Rutvicu razmnozavamo sadnicama.

Sakupljamo @ dok cvate, od lipnja do kolovoza,

i to za ッャ。」ョ。@ vremena, jer inace navodno pre­

jako djeluje. Vrlo @ ljekovita za mnoge tegobe,

no zbog pomalo otrovna etericnoga ulja neugod­

na mirisa bolje ju @ オーッエイ・ャェ。カ。エゥ@ u cajnim

Rutvica

mjesavinama. Samu rutvicu koristimo vrlo umjereno i u malim kolicinama,

osoblto kad @ rijec @ unutrasnjoj upotrebl, buduci da @ otrovna. OPREZ!

Pojedini su ljudi toliko alergicni na rutvicu da doblvaju svrbez i koprivnjacu

vec dok @ beru.

セ@ @ pomaze kod padavice, vrtoglavice, angine pektoris, skorbuta,

f bronhijalne astme, upale grla. Smiruje i )-lSpavljuje, osoblto nacinimo li

mjesavinu: @ 10 g rutvice, odoljena i metvice, @ 15 g glogova cvijeta i imele

t e 5 g kima. Zlicicu te mjesavine poparimo s cetvrt litre kipuce vode i

ostavimo da odstoji 10 sati. Pijemo 2 do @ salice na dan, no samo gutljaj

@ gutljaj. Bradavice @ nestati navlazimo li ih u vise navrata rutvicinim

sokom. Nagluhost cemo izlijeciti parom od listova koju cemo lijevkom

usmjeriti u vanjski usni kanal; to cinimo 5 dana. Listove kuhamo s octom.

Sum u u sima, ako mu uzrok nije srcana slabost, lijece kapi rutvicina ulja;

mlacne ih nakapamo u vanjski usni kanal . Pregrst rutvicinih listova

skuhamo s malo svjezega maslaca i procijedimo kroz platnenu krpu u

staklenku te オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ @ potrebl. Ako @ usni kanal otecen, preprzimo

rutvicine lis tove s crvenim lukom na ulju, protisnemo kroz krpu i @ potrebl

nakapamo u uho . @ od rutvice tjera gliste i druge crijevne nametnike.

Smijemo ga piti samo na gutljaje. r。コャ。コゥエゥ@ ga mozemo dodatkom kicice,

borovice, kadulje i drugih ゥャェ。ォ。@ korisnih za crijeva i zeludac (anis , kopriva,

laneno sjeme, mazuran, metvica, maticnjak, maslacak, stolisnik, kupina,

dubacac, zlatnica). Pijemo samo topao N@ Rutvica veoma djelotvorno tjera

razlicite insekte i gamad - muhe iz stana, moljce iz ormara, buhe iz kreveta,

@ i stjenice. Na mjestu gdje raste, nema ni zmija. @ od rutvice, razrUeden

vodom u omjeru 1 : 4 , izvrsna @ kupelj za oci ispiremo li ih njime dva puta

na dan. Tako cuvamo i popravljamo vid . ョ・ゥーー@ @ rutvicu kao kupelj ili

ッャッァ@ dosta オーッエイ・ャェ。カ。ッ@ lijececi nedostat* teka, vrtoglavicu, navale krvi

u mozak, tesko disanje, zelucane tegobe, iscasenja, uganuca te kozne osipe.

Pomaze i kod bolne mjesecnice. OPREZ! Trudnice ne ゥ@ trebale piti rutvicin

A@ ·

Page 104: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Ruia, pasja 111

v

RUZAP PASJA divlja ruia, divlji sipak, pasja draca, srblguzica,

sepurika, sepurina, sip, sipak, sipkovina, sipurika,

sipurina, sipkova ruia, oblcni sipak, s/ov. sipek

R6sa canfna

B odljikav @ ァュL@ visine do @ ュ・エ。N@ Raste na

suhu ョ・ッ「。、・ョオ@ zemljistu, na livadama i

pasnjacima. z・ャ・@ plodove, sipke, ュ@ od

オェョ。@ nada]je. r。コ・コ・ュッ@ ih @ duzini, ォッオ@ sto

@ コ@ moguce osusimo na コ。ォオL@ @ potom i na

umjetnoj エ・ュー・。エオゥ@ od TPᄚN@ Plodice, "sje­

menke" isplahnemo tako da ッ、ウエ。ョゥュッ@ dlacice

te i njih 、@ osusimo, @ cuvati ih ュッ。ュッ@ u

、@ zacepljenim posudama @ inace コ@

Ruia, pasja

gube djelotvornost. @ i crni ゥ「ャコL@ i sipak (pasja ruza) ima izuzetno mnogo

vitamina N@ On se kuhanjem ne unistava kao kod 、オァゥィ@ caj eva . U sipkovoj

ュ。ュ・ャ。、ゥ@ i vinu nakon godinu dana ostaje jos samo cetvrtina kolicine

vitamina N@

TZbog velikih kolicina vitamina @ i 、オァゥィ@ vitamina @ @ od sipka veoma

ljekovit. U hladnim i vlaznim zimskim mjesecima veoma dobro cuva od

prehlade @ povecava otpornost- ッァ。ョゥコュ。@ na razne zaraze. Nadasve povoljno

utjece na rad ョ。、「オ「・コョ・@ zlijezde, u kojoj nastaju za zivot vaini hormoni.

@ ゥ@ @ morali piti osoblto stariji Jjudi kojima probavni organi vise ne upijaju

dovoljno vitamina @ iz ィ。ョ・N@ Djeluje i kao ャ。ァッ@ sredstvo za ciscenje

Hーオァ。エゥカIL@ te ゥウュッ@ ga trebali dodavati raznim cajevima kod proljetnoga

lijecenja. pッエゥカ@ prehlade sipku @ 、@ dodati jos i lipin cvijet. @ ゥウュッ@ @ @

zimi morali redovito piti. zッァ@ sipkovih "sjemenki" @ treba kuhati 5 minuta.

Pijemo ga 2 do @ salice na dan. OPREZ! Prevelika kolicina lose utjece na lednu

mozdinu i srce. Kod dojilja vitamin @ ー・ャ。コゥ@ u mlijeko i veoma 、@ utjece

na razvoj dojenceta. @ @ ーイゥッ、ョゥ@ biljni vitamin 、。ァッ」ェ・ョゥェゥ@ od svih kemijskih

ーイゥー。カ。ォ。@ vitamina N@ Sto ァ。ュ。@ sipka imajednaku vrijednost kao ォゥャッァ。ュ@

limuna. Sipkov @ otklanja ーッャェ・エョゥ@ umor, malaksalost i ャェ・、オョェ。カッウエN@ Obilje

vocnih kiselina u sipku pospjesuje izlucivanje mokrace i na taj nacin posredno ,

djeluje protiv nastajanja pijeska i kamenaca u bubrezima, ili @ smanjuje

sklonost prema njihovu nastajanju. @ @ takoder ーッ」ゥウ」。カ。@ krv @ iz tijela

odvodi soli mokracne kiseline i tako posredno lijeci reumatske bolesti i giht.

Buduci da tjera na mokrenje, オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ ga kod vodene bolesti. Djeluje

i protiv rahitisa. Sipkova tinktura ojacava korijene kose. Uputa: 2 sake

narezana sipka namocimo u litri rakije. @ od sipkovih c\jetova suzava :lile ,

sto dobro dolazi kod unutrasnjih krvarenja. Ujedno @ i ャ。ァ@ ーオァ。エゥカN@ U obzir

dolazi jos i sipkova sisarica, koja se, kao dlakava glavica crveno-zelene L@

pojavljuje na pojedinim sipkovim ァ。ョ。ュ。N@ (Nastaje · kao posljedica uboda

ruzine ose siskarice.) @ od nje izvrsno okrepljuje oslabjeli ッァ。ョゥコ。ュN@

Pospjesuje zacjeljivanje rana i opeklina, suzblja エ・ュー・。エオイオL@ potice na

mokrenje i otklanja kamence u mokracnim kanalima.

Page 105: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Ruia, vrtna 112

v

RUZAP VRTNA majska ruia, mirisljavka, roiica, ruia stolistica,

slov. vrtnica

R6sa centif6lia

R uza ima tisuce vrsta i najrazlicitijih su N@

Uzgajamo ih u vrtovima. Cvatu od lipnja do

jeseni. Sakupljamo cvjetne latice u doba njihova

najbujnijeg cvata, no samo za suha vremena.

Osusimo ih brzo i spremimo u dobro zatvorene

posude. Ruza @ jos od davnina slovila kao

ljekovita blljka, @ danas se naveliko uzgaja i za

doblvanje skupocjena ruzinog ulja. Ruze ne

gnojimo umjetnim gnojivima i ne prskamo

pesticidima ako ih upotrebljavamo za lijecenje.

Ruia, vrtna

セ@ Naljev od la!ica preporucuje se za prociscavanje krvi, osoblto dodamo li

f mu med. @ djeluje kao blag purgativ. Pijemo ga i kod zutice,

prekomjernih menstrualnih krvarenja, glavobolje, vrtoglavice, nesvjestice,

ゥェ・ャッァ。@ pranja. @ znatno @ srce, zivce, jetru i probavne organe.

Zasladujemo ga medom. Vino kuhano s ruzinim laticama okrepljuje oslabjeli

i umoran organizam, ublazava bolove u donjem dijelu tijela. Ispiranje usta

vinom u kojemu smo kuhali ruzine latice otklanja zubobolju. Hladan oblog

oko glave ublaiava glavobolju. Ruzini oblozi (na oku) otklanjaju titranje pred

ocima. Mozemo stavljati i svjeze latice. Nekoliko kapi topla uvarka u uho

smiruje bolove u njemu. Usta bolesna zbog ァセゥカゥ」。@ i afta ispiremo uvarkom

od latica. Kod オー。セ・ョ。@ grla grgljamo. Kod crvenog vjetra na licu korisni su

oblozi od svjezih latica. Svima onima koji imaju unistenu crijevnu floru zbog

pretjerana uzimanja antiblotika, preporucuje se temeljita kura pripravkom

od ruza. Svaki @ dan prije jela trebalo popiti casicu @ od ruzinih latica.

Mozemo zakuhati pola litre vode i pola litre vina. U litru kipuce vode stavimo

desetak latica. Plucni @ bolesnici trebali piti mnogo toga N@ Reumaticari

@ u vodu u kojoj se kupaju morali ubaciti nekoliko pregrsti ruza, i bolest

@ se trebala smiriti. Za djelotvornu ゥウュッ@ masazu ruze trebali namakati u

rakiji. @ pomaie i protiv prhuti, akni, uganuca te kod rana. Ruza namocena

u maslinovom オセオ@ djelotvorno pomaze kod opeklina, rana, ozeblina i

raspucane koze.

Page 106: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Ruzmarin 113

RUZMAR][N rozmarin, rosmarin, rusmarin, ruzman, ruzmarin,

zimorad, imurod, slov. roimarin

Rosmarfnus officindlis

@ @ ゥャェォ。@ toplih krajeva, vrlo osjetljiva na

mraz; stoga @ @ kontinentalnim dijelovima

コァ。ェ。ュッ@ @ loncima. uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ c\jetove ili

pak ゥャェォ@ dok @ @ 」カ。エN@ Od イコュ。イゥョ。@

pripravljamo イコュ。イゥョッカ@ イ。ォゥェN@ イコュ。イゥョッカッ@

ャ@ i イコュ。イゥョッカッ@ vino. Njih nacinimo tako da

ゥャェォ@ namocimo @ イ。ォゥェL@ ャ@ ili ゥェ・ャッ@ vino.

Upotrebljavamo samo male kolicine pripravaka

jer @ イコュ。イゥョ@ vrlo jako sredstvo.

Ruzmarin

セ@ rコュ。イゥョ@ @ svim svojim pripravcima povoljno エ@ na tijelo 、ゥ@! da @ sredstvo za ッォイ・ーN@ Ulje od イコュ。イゥョ。@ poboljsava prokrvljenost i

siri Zile. Pomaze kod lose probave, potice na rad lijeni コ・ャ、。」L@ otklanja

bljedilo. Potice rad jetre i ゥコャ」ゥカ。ョェ・@ コ」ゥL@ 「ャ。コ。カ。@ ー。、。カゥ」L@ @ za to @

ッウッゥエッ@ korisno イコュ。イゥョッカッ@ vino ako ga bolesnik pije @ 2 case na dan

tijekom jednog do dva mjeseca. pッウーェ・ウェ・@ krvotok i podize nizak krvni tlak

te イ・ァャゥイ。@ neredovito ゥャッN@ rコュ。イゥョ@ @ izvanredan za jacanje srca pijemo

li イコュ。イゥョッカッ@ vino ili イオコュ。イゥョッカ@ イ。ォゥェL@ i to 2 case vina ili 2 casice rakije

na dan. Lijeci i カッ、・ョ@ bolest srcanog porijekla, コエゥ」@ i njezine posljedice

popijemo li 2 salice @ na dan. Bolesne oci ispiremo @ ュャ。」ョ@ ッー。イォ@

イコュ。イゥョ。@ i kamilice. Protiv iscrpljenosti, neplodnosti, ゥェ・ャッァ。@ pranja,

vrtoglavice, nadimanja, za prociscavanje krvi, protiv zastoja mokrenja pijemo

tri エ@ na dan @ ェ・、ョ@ 」。ウゥ」@ イコュ。イゥョッカッァ。@ vina- nataste, prije イ」ォ。@

i prije vecere, ili pak dva エ@ @ 」。ウゥ」@ rakije. Rakijom masiramo mjesta

koja ウ@ zahvatili giht i イ・ュ。N@ @ 、ェ・ャェ・@ protiv grceva, kaslja, mokracnih

kamenaca, astme, zivcanosti, tjeskobe, migrene izazvane zivcanom ョ。ー・エッウ」 L@

ゥウエイ・「ャェェ・@ gliste. Na ァョL@ iscasenja, modrice, edeme i ォッョエコゥェ・@ stavljamo

obloge od N@ U Dalmaciji ウャ。「。ウョL@ イ。ィゥエゥ」ョ@ 、@ ォ@ @ イオコュ。イゥョッカ@

L@ da N@ rコュ。イゥョ@ namocen @ イ。ォゥェ@ ili pripravljen kao @ ウャコゥ@

protiv ispadanja kose.

Page 107: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Sapunika 114

sapunjia@belonoga, sapunjaca, sapun-trava, slinarica, vucji

lisac, slov. milnica

Saponaria officinalis

R aste @ jarcima, padinama, vinogradima, コ@

zivice i potoke, na pjescanome エャN@ Trajnica

L@ visoka do 80 L@ crvenosmeda blljka jako

razgranata korijena iz kojega raste ウエ。ャェゥォ。@ s

bljelim cvjetovima koji ウ@ ウォーャェ・ョゥ@ @ cvat.

Cvate od srpnja do イェョ。N@ uーッエイ・ャェゥカ@ @ korijen

koji vadimo @ proljece i jesen. Dobri ウ@ i listovi.

Trljamo li korijen vodom, zapjeni. Kad ga

iskopavamo, moramo zahvatiti sto 、ャ@ jer

tanji ウ@ korijeni najvredniji. Dobro ih operemo

i ッウウゥュッN@

SiriStara

セ@ @ od korijena treba ォィ。エゥ@ oko pet ュゥョエ。L@ @ pijemo ga kod イ・ュ・L@f gihta. ッエカイ、ョエゥィ@ zlijezda te koznih bolesti. @ od svjezeg korijena

ーッウーェ・ウェ・@ ゥコュェ・ョ@ tvari (metabolizam). Pijemo ga kod slabljega rada jetre i

slezene te slaba ゥコャ」ゥカ。ョェ。@ コ」ゥN@ Uzimamo ga i kod kronicnog katara ャL@

コ・ャ」。@ i crijeva. Potice ャ」・ョェ・@ mokrace i znoja, smeksava ウャコ@ i ウャコゥ@ za

ciscenje. Kod ー。ャェ・ョッァ@ grla grgljamo cajem. Samljeven korijen samo

namocimo preko noci, procijedimo i pijemo preko dana ァエャェ。ェ@ @ ァエャェ。ェN@

Uputa: cajna zlicica praska na ウ@ vode. Staviti vise ne @ bllo dobro. @

od listova koje smo nabrali prije cvjetanja slovi kao lijek protiv lose probave,

ャェ・、ゥャ。L@ コエゥ」・N@ bolesti jetre i 「「イ・ァ。L@ katara i slaba ャ」・ョェ。@ tjelesnih sokova.

s。ーョゥォ。@ se ーッエイ・ャェ。カ。@ @ ゥョ、ウエイゥェゥ@ コ「ョゥィ@ pasta.

v

SJIRISTARA encian, gorCica, lincura, vladis/avka, iuta gencijana,

iuti srcanik, iuta siristarka, slov. encijan

Gentiana lutea

S irist.ara セセ@ izrazito planins.ka 「ャャェォセN@ ZastiCe­na @ bllJka @ HrvatskoJ. kーuj・ュッ@ @ @

ljekarni ili prodavaonici bllja i blljnih pripra­

vaka. Dobro ウーゥェ・カ。@ @ カイエN@ Podanak iskopa­

vamo ェ・ウ・ョ@ ili @ rano proljece. Razrezemo ga

@ 、コゥョゥ@ i objesimo na konopciCe @ prozracnoj

prostoriji. Od svjezeg podanka pripremamo

エゥョォエイL@ @ od ッウウ・ョゥィ@ ekstrakte. ョ・ゥーー@ @

napisao: "Imas li i najmanji vrt, posadi @ ョェ・ュ@

Page 108: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Siri.Stara 115 S!Jez, byeti

siristaru, pelin i ォ。、ャェN@ @ dostaje za 」ゥェ・ャ@ ャェ・ォ。イョNB@ Pripravke od siristare

コゥュ。ュッ@ カゥェ・ォ@ bar jedan sat prije jela.

セ@ Siristara @ jedan od ponajboljih lijekova za コ・ャ、。」@ i ォャ。ョェ。@ razne

! tegobe. @ コ・ャ、。」 L@ vraca tek, ーッウーェ・ウェ・@ ーイッ「。カ L@ otklanja pritisak

@ コャL@ ュ」ョゥョ@ te napade nesvjestice. Potice lijeni コ・ャ、。」@ koji ャ」ゥ@

premalo probavnih sokova, ュゥイオェ・@ crijevne grceve. dャェ・@ vrijeme コゥュ。ュッ@

@ svakoga dana: @ 20 do 30 kapi エゥョォエイ・@ ili ekstrakta i to razrijedena @

5 velikih zlica vode. pッウーェ・ウェ・@ ャ」・ョェ・@ コ」ゥ N@ OPREZ! Nije dobra za sve

コ・ャ」。ョ・@ tegobe i za svakoga. Ne イイ@ se ャェ、ゥュ。@ s visokim krvnim

tlakom, sa ウカゥウォッュ@ kiseline, @ ni trudnicama na ーッ」・エォ@ エイ、ョッ」・ N@ lェ、ゥュ。@

osjetljiva コ・ャ」。@ ュェ・ウエッ@ siristare イイ@ se cajna mjesavina od anisa,

kamilice, koromaca, kima i maticnjaka. Za 「ッャ・ウョ@ ェ・エイ@ コゥュ。ュッ@ prasak

s vinom, ako bolesnik nema ーッカゥウ・ョ@ エ・ュー・イ。エイN@ Prasak s vinom ili toplim

カ。イォッュ@ otklanja gliste, ーイッ」ゥウ」ェ・@ ェ・エイ@ i コ・ャ、。」 L@ potice mokrenj e,

ーッウーェ・ウェ・@ i イ・ァャゥイ。@ ュェ・ウ・」ョゥ」N@

ゥャゥ@ sliz, dobri slez, dilj, linja, ljekoviti sljez, pitomi

sljez, pitomi sljez, sljezovina, sljez, sljezovina,

veliki sliz, veliki sljez, slov. 。ェ「セウ@ ili slez

Althaea officindlis

@ @ trajnica koja raste ァャ。カョッュ@ @ nizinama

na vla:lnijem エャN@ Cvjetove beremo od lipnja

do kolovoza za ウィ。@ vremena i ウウゥュッ@ ih na

エッーャ@ イィN@ Listove beremo tek posto ゥャェォ。@

ocvate i pazimo da na njima nema snijeti.

Korijene vadimo @ rano proljece ili ェ・ウ・ョ[@

ッァャゥュッ@ ih, brzo ッウウゥュッ@ na TPᄚ@ i sameljemo

@ prasak. Sve dijelove sljeza brzo ウウゥュッ@ i

」カ。ュッ@ na veoma ウィ@ ュェ・ウエ@ jer lako popljesnive. Nista ne ォィ。ュッL@ nego

コャゥ」ゥ」@ sljeza namacemo preko noci @ pola litre hladne vode . @ vodeni

prelivak malo podgrijemo prije no sto cemo ga piti. Ako ゥウュッ@ sljez ーイ・、ァッ@

ォィ。ャゥ L@ 、ッゥャゥ@ ゥウュッ@ ァウエ@ ォ。ウ@ jer @ on vrlo ウャコ。カN@ ョ・ゥーー@ to nije znao i

stoga ga nije previse cijenio. Sljezov vodeni prelivak ウーェ・ウョッ@ dodajemo

cajnim mjesavinama kod raznih bolesti protiv kojih ーイ・ーッイオ」ェ@ イ@

sljeza. Ponajprije ーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ prasak od korijena.

セ@ Sljez lijeci @ prvome イ・、@ disne organe- ャ@ grla, bronhitis, potom

. f olaksava kasalj i katar, poma:le kod iskasljavanja, cisti ウョ@ ウーャェゥョL@lijeci afte i akne, cisti ャN@ oウッゥエッ@ @ koristan klesarima i イ、。イゥュ。N@ @

pripremamo ァャ。カョッュ@ od praska i sladimo ga medom od kestena. @ za

probavne organe (prije svega onaj pripravljen od korijena): pomaze kod

bolesti crijeva i コ・ャ」。L@ probavnih smetnji, コ。ウエ。カャェ。@ proljev, otklanja tegobe

Page 109: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

syez, bfjeli 116 syez, cmi

u debelome crijevu i kod zatvora, オャ。Nz。カ。@ bolove u zucnome mjehuru. Za

mokracne organe: @ olaksava otezano mokrenje, ali poma.Ze i kod bolna

zadrzavanja mokrace, lijeci ゥェ・ャッ@ pranje, upalu mjehura i bubrega. Osoblto

poma.Ze kod bolova izazvanih bubreznim kamencima. Vanjska upotreba:

cajem ispiremo apscese, cireve, ocne kapke. Djeci, kad im izbljaju zubl,

dajemo korijen sljeza da njime trljaju desni.

SlJEZJ> CRN][ crni sumski sljez, divlji papel, divlji slezenovac,

divlji sljez, divlji 5/jez, gusqe cvijece, planinska sliz,

sliz, slizovaca, sumski sljez, velika sljezovaca, slov.

slezenovec

Malva silvestris

B iljka @ visoka do 60 L@ @ ima srcolike,

ョ。コオャェ・ョ・@ i dlakave listove. Rado raste u

ャゥコゥョゥ@ naselja, @ uzgaja se i u vrtovima. Cvate

ゥェ・ャッ@ i ruzicasto , i to od lipnja do rujna, @

sazrijeva u kolovozu i rujnu. Korijen iskopa­

vamo u ozujku i travnju te u listopadu, cvjetove

beremo dok cvatu, @ listove od lipnja do rujna.

Sakupljamo ih uvijek za suha vremena. Treba ih susiti veoma brzo, inace

poprimaju pr]javotamnu boju i gube vrijednost. Crni sljez, kao ni bijeli sljez,

ne smijemo kuhati ni popariti, nego pripremamo hladni prelivak: korijen

namacemo u hladnoj vodi 8 sati, ocijedimo, @ potom ga tek kao @ zagrijemo.

@ vrijedi i za cvjetove i za listove. Za cajnu mjesavinu treba crni sljez

posebno namakati u hladnoj vodi i tek ocijedeni @ dodati toploj cajnoj mjesavini ljekovitih ゥ}ェ。ォ。N@

セt。ォ。カ@ L@ sam ili u mjesavini, povo]jno utjece na disne organe, オャ。Nz。カ。@f i smiruje kasalj i hripavac. Pospjesuje izlucivanje sluzi, lijeci bronhitis i

plucni katar, promuklost i upalu zdrijela te astmu. Ljekovito djeluje na

grceve glasnica, @ i na lakse proljeve. Mozemo ga mijesati i s jagorcevinom.

Kod promuklosti grg]jamo mlacnim cajem i njime ispiremo usta protiv cireva

i osipa. @ pripremljen od jednakih dijelova korijena i listova lijeci sve bolesti

koje su nalik na dizenteriju, potom crijevne i zelucane grceve, zastoje

mokrace, @ olaksava i bolno mokrenje. Vino kuhano s korijenom crnoga

sljeza i anisa smiruje bolove u mjehuru i crijevima, olaksava stolicu i

omogucuje dojiljama izdasnije izlucivanje mlijeka. Grgljanje oparkom od

jednakih dijelova listova crnoga sljeza, listova crne bazge i cvjetova divizme

lijeci limfne zlijezde . Vruci oparak listova i cvjetova, koji stoji pola sata prije

no sto ga procijedimo, izvrsna @ kupelj za "otvorene noge". Tu kupelj treba ponoviti tri puta na dan, svaki put u novoj vodi.

セ M ...

Page 110: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Smreka

smrea@smrca, slov. snireka

Pfcea excelsa

117

S ve su cetinjace (bor, borovica. jela, ari§ ,

klekovina ili planinski bor i smreka) vi§e ili

manje podjednako ljekovite. Smreka @ drvo

visoko do 50 metara. d・ャッ@ @ pokriveno

crvenosmedom korom. U proljece sakupljamo

mlade pupoljke, @ od lipnja do kolovoza smolu.

Upotrijebiti ih treba odmah. S\jezi pupoljci i iglice

gube u \オ@ i do polovice kolicine vitamina N@

セ@ Iglice ili vrske poparimo kipucom vodom.

f pricekamo 5 do 10 minuta, zasladimo

Smreka

medom i pijemo protiv kaslja. katara i drugih bolesti di§nih organa. @ @

proci§cava krv i lijeci katar mjehura, izaziva znojenje pijemo li ga u krevetu .

@ od vr§aka smreke otklanja proljetni umor. No moramo ga piti redovito!

Sladimo ga samo medom ili kandisom (zutim §ecerom, zapravo §ecerom od

sladorne trske, nerafiniranim). @ od smrekinih grancica, zbog toga §to

sadrzi terpentinsko ulje, proci§cava disne organe, lijeci bronhije. bronhijalni

katar, upalu grla i pluca. Kupelji od smrekinih grancica pomazu kod gihta,

opustaju stvrdnute mi§ice, pojacavaju tjelesnu otpornost i snagu. Grancice

i iglice kuhamo zasebno i potom dodajemo vodi za kupelj . @ kupelj

djelotvorno lijeci i kozne bolesti, kraste, osip , potkozne cireve . Zrak u

smrekinoj sumi izlijecio @ pluca mnogih bolesnika koji su ga §ecuci §umom

duboko udisali. Kosarica svjezih ァ。ョ」ゥ」。@ u spavaonici uveliko olaksava

disanje plucnim bolesnicima. Trebalo ゥ@ @ mogucnosti mijenjati ァ。ョ」ゥ」・@

svaka dva sata. Izvrsnu cemo mast za rane doblti od smrekine smole ,

govedega loja, voska i maslinovoga ulja. Ulja @ ゥエゥ@ jedna エ・」ゥョ。 L@ kako

ゥ@ mast ostala meka. Odlican sirup mozemo napraviti ako zelene, nezrele

ᄃ@ i izdanke kuhamo pet sati u mnogo vode. Potom valja izvaditi ce§ere,

@ tekucini dodati secer i ponovo kuhati dok se masa ne zgusne . Sirup @

veoma ljekovit za di§ne organe kod djece. U proljece mozemo napraviti sirup

protiv kaslja i iscrpljenosti. Vrske cetinara posla:Zemo u staklenku §iroka

ァャ。@ i to naizmjenicno red vrsaka, @ red §ecera. Tako napunjenu staklenku

odmah treba staviti na sunce. Nema li sunca, stavimo @ na vrlo slabo

zagrijanu plocu §tednjaka. Ne ucinimo li to, ᄃ@ @ se toliko stvrdnuti da

se nikad nece otopiti. Smrekine iglice sadrze mnogo vitamina N@ Sto @ zima

hladnija, iglice ga sadrze vi§e. U nesta§ici kakva @ ゥャ。@ u 。エョゥュ@ vremenima

ljudi su se mudro dovijali tako §to su オーッエイ・ャェ。カ。ャゥ@ iglice i na taj nacin

cuvali zdravUe. Iglice narezemo, nalijemo preko njih vode i nakon nekoliko

sati to pijemo.

Page 111: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

SporiS, ッゥ」ョゥ@

SPORISP

OBICNI

118

boris, divlja vrbena, ljutovnica, sporis, verbena,

vrbena, ielezarka, ieljezarka, slov. sporis

Verbena officindlis

J ednogodisnja @ ili trajna ゥャェォ。L@ @ raste

najvise uz putove. @ @ steta, jer @ zbog

toga najcesce oneciscen. Cvjetovi su mu maleni,

visnjine @ ruzicaste N@ U lipnju sakupljamo

blljku u cvatu, bez korijena i donjega dijela

ウエ。ャェゥォ・ L@ povezujemo @ u snopice i naglo

susimo na zraku. Mnogostruko @ korisna.

sーッゥウL@ ッゥ」ョゥ@

セ@ Zvakanje svjezega sporisa i trpuca pomaze upaljenim desnima i

f oteklinama u ustima, olaksava bolove i lijeci. Otklanja i promuklost.

oャッァ@ od sporisa, kuhana u vinu, znatno オャ。Zャ。カ。@ glavobolju, lijeCi oboljele

zivce, isij as, reumu. Svjezi sporis, zgnjecen s maslacem i polozen na oci kao

ッャッァL@ otklanja titranje pred ocima i razblstruje ih. Svjezi sporis, stucen i

polozen na ranu , lijeci od ugriza psa i zmije. Znatno olaksava bolove.

Potrebno L@ dakako , otici i lijecniku. Ulje u kojemu przimo svjezi sporis

dobro @ za utrljavanje kod zubobolje, ispadanja kose i kao ッャッァ@ za bolesne

oci. oャッァ@ sa svjezim, stucanim sporisem lijeci lisaje , i to uzimamo li

istodobno sredstva za unutrasnje djelovanje (npr. brezino lisce. koprivu ,

stolisnik, osoblto cicak, sporis i trputac) , tj. pijemo li i cajeve. Sporis przen

na svinjskoj masti daje sredstvo za mazanje koje lijeci bolesne bubrege,

slezenu i zuc. oャッァ@ od sporisa poskropljena vinom i uljem lijeci gnojne

otekline. Kad se polozi na kozu, ona odmah pocrveni jer ッャッァ@ od sporisa

privlaci krv. Vino kuhano sa sporisem izvrstan @ lijek za bolove u glavi,

razdrazene zivce, @ i za zivac trigeminus (trograni) na licu. Ono @ nam

pomoci i kod plucnih bolesti, astme, gripe, zutice. Otapa i kamence u

bubrezima, mjehuru i zuci. Za tu svrhu namocimo u litri bljeloga vina 5

velikih zlica narezana sporisa i ostavimo da odstoji 30 dana. @ vino pijemo

cetiri puta na dan @ jednu casicu. Prociscava cijelu utrobu. Sporis mozemo

i osusiti te dva puta na dan uzimati praska na vrsku noza. @ od sporisa

povecava mlijecnost dojiljama. One @ ga trebale piti tri puta na dan .

Page 112: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Steia 119

STEZA ・コ。ョォ。L@ beianica, gusja trava, gusjak, guscarski

petolist, gustja trava, petoprstac, srcepuc, srebrenka,

steinik, trava od grceva, slov. petoprstnik ili gosja

trava

Potentflla anser{na

R aste na travnjacima, コ@ ーエッカ・L@ na vlainim

i glinenim pasnjacima, @ i na pjescanome

エャN@ Cvate コャ。エョッコエッ@ od svibnja do rujna. Listovi

ウ@ @ perasto razdijeljeni, odozgo tamnozeleni,

odozdo srebrni, pokriveni mekim dlacicama.

s。ォーャェ。ュッ@ nadzemni dio ゥャェォ・@ dok @ jos @

」カ。エN@ Podanke iskopavamo @ コォ@ i エイ。カョェ@

@ @ ャゥウエッー。、N@ sウゥュッM ih brzo @ ィャ。、@ na

Steia

ュェ・イ・ョッェ@ エ・ュー・イ。エイゥL@ ali ne visoj od TPᄚN@ uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ ァャ。カョッュ@ lisce

za cajeve.

セ@ @ od steze dobar @ protiv svih grceva. zーョゥォ@ ョ・ゥーー@ ーッエイ・「ャェ。カ。ッ@f ga @ i protiv エ・エ。ョウ。@ ("zlog grca"). bッャ・ウョゥォ@ ゥ@ ャゥェ・カ。ッ@ @ ウエ。@ mlijeko @

ォッェ・ュ@ se ォィ。ャ。@ steza. Pomaie osoblto kod grceva @ コャL@ crijevima,

listovima, kod grcevita kaslja, @ ウーェ・ウ。ョ@ @ cak kod srcanih grceva. @ @ @

djelotvorniji @ mjesavini steze, kamilice i maticnjaka. S cetvrt litre ォゥー」・@ vode

poparimo ョ@ コャゥ」ゥ」@ mjesavine, zasladimo medom i popijemo ァエャェ。ェ@ @

ァエャェ。ェ@ 2 do @ salice na dan. Zenama olaksava tegobe kod mjesecnice, ゥェ・ャッァ。@

pranja, potom tegobe @ エイ「ィL@ grceve @ listovima i miSicima. Cajem od

korijena grgljajmo ォャゥュ。ェ@ li nam se コ「ャ@ te za otklanjanje エイャ・コゥ@ @ ウエゥュ。N@

Kod カイ」ゥ」・@ ウエ」・ュッ@ zeleni dio ゥャェォ・L@ pomijesamo ga s octom i ウッャェ@ te

omotamo 「ッャ・ウョゥォ@ na stopala. t・ュー・イ。エイ。@ @ se 「イコッ@ smanjiti, nestat

@ nelagode i nastat @ olaksanje @ glavi. Kod zivcanih bolesti povezanih s

grcevima, @ i onima epilepticnima, nacinimo ュェ・ウ。カゥョ@ od jednakih dijelova

steze, odoljena i イコュ。イゥョ。N@ @ @ pripremamo i pijemo kao i onaj protiv

grceva. @ od cijele ゥャェォ・@ ウャコゥ@ protiv proljeva, dizenterije, kamenaca, ャ@

「「イ・ァ。@ i ュェ・ィイ。L@ vodene bolesti i コエゥ」・N@ @ ォィ。ュッ@ najcesce s mlijekom.

Var]jska upotreba: ovojima lijecimo gnojne rane, cireve, potkozne cireve,

grceve, krmeljive oci. Jednako 、ェ・ャェ・@ i prasak od zelenoga dijela ゥャェォ・[@

コゥュ。ュッ@ ga svaki dan @ vise navrata na カイウォ@ noza ili malo vise.

Page 113: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Stolisnik 120

ST01ISNIK hajducka trava, hajducica, hiljadarka, kostrijet,

kunica, ravan, rmanj, roman, romonika, sporis,

sporis, s/ov. rman ·

Achillea millef6lium

T rajnica L@ visine do 50 cm, cvate ゥェ・ャッ@ ili ruzicastocrveno i to od lipnja do jesenskoga

mraza. Raste na suhim livadama, pa§njacima,

uz putove; ne uspijeva dobro samo na vlaznim

zemljistima. Sakupljamo od lipnja do kolovoza

nadzemne dijelove ゥャェォ・@ koja @ u cvatu, ili

samo cvatove.

Stolisnik

TZbog brojnih djelotvornih tvari §to ih sadrzi

stolisnik @ iznimno ljekovit. @ lijeci di§ne organe. Paru, @ i L@

usmrkavamo u nosnice kad smo prehladeni. Utjece na dotok krvi u srce ,

regulira krvotok, @ tako i otkucaje srca, lijeci mane srcanoga mi§ica i anginu

pektoris. Povecava otpornost na bolesti . @ @ vrlo ljekovit za crijeva i

zeludac, otklanja nedostatak teka, grceve u crijevima i zelucu, upalu sluznice

debeloga crijeva, zatvor, zastoj mokrace te smetnje u jetri i zucne grceve.

Povoljno djeluje na mokracne organe @ zbog obllja kalija potice na rad

bubrege da izlucuju mokracu, ali ih pritom ne nadraiuje ; otklanja katar

mjehura, lijeci sklonost mokrenju u postelju i bolesni nagon za mokrenjem.

@ ne smijemo zasladivati . Stolisnik smanjuje tegobe kod gihta i reume.

Zaustavlja i §ecernu bolest, pogotovo u njezinim zacecima. Vrlo @ dobar

kod unutrasnjih krvarenja. krvave stolice, krvarenja iz cmara, bubrega, nosa

i oblcnih rana. Zenama @ stolisnik prvorazredan lijek protiv svih tegoba,

regulira mjesecnicu i kad @ prejaka i kad @ preslaba. @ @ @ izvrstan

napitak i dobro sredstvo za ispiranje kod ゥェ・ャッァ。@ pranja i grceva maternice.

Cajem grgljamo kod zubobolje. Cajem ispiremo rane , natucena mjesta,

pcelinje ubode; kao ッャッァ@ stuceni stolisnik stavljamo na udarena i ogrebena

mjesta. Vino kuhano sa stolisnikom pomaze kod nedostatka teka, proljeva,

kamenaca u bubrezima, zuci i mjehuru. Stolisnik i trputac kuhani sa

svinjskom masti daju odlicnu mast. Antiseptik N@ Djeluje protiv nesanice,

zivcane napetosti i visokoga tlaka.

セM ..

Page 114: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Suncokret 121

SUNCOKRET suncani cvijet, suncanik, suncanica, slov. soncnica

Helianthus annuus

@ otjece vjerojatno iz Meksika. Njegov @ velik

zuti cvat simbol kasnoga ljeta. Cvate od

lipnja do kolovoza. Sazrijeva cijelo ljeto, sve do

jeseni. Beremo cvjetne latice i plodove. Latice

susimo ili namacemo u alkoholu za tinkturu.

Iz plodova se iscjeduje ulje koje @ jednako

vrijedno kao i maslinovo i dugo se drii prije

nego sto se uzegne.

@ od latica pomijesanih s liscem lipe

pomaze bolesnicima s vrucicom te u gripi.

Sapika

Lipin cvijet @ otpornost organizma, @ suncokretov sniiava temperaturu.

@ @ @ najbolje zasladiti medom. Uputa: jednu zlicu latica poparimo s

cetvrt litre kipuce vode. lscrpak (ekstrakt) iz latica u alkoholu lijeci bolesti

s vrucicom. Pogotovo se pokazuje dobrim kod malarije. cak i kad ne djeluju

ni velike doze kinina. OPREZ! Dozu moie odrediti samo lijecnik. Izvrsno

djeluje i kod gripe i upale pluca s temperaturom, kod bronhijalnog katara

i gripe. Suncokretovo @ ulje pogodno za one bolesnike koji ne smiju uzivati

zivotinjske masti. Preporucuje se takoder kod jetrenih i zucnih bolesti te

kod cira na zelucu. @ @ ulje, poput maslinovoga, primjereno i za masazu.

Masaiom otklanjamo umor iz bolnih udova, ali i mnoge bolesti iz organizma,

povecavamo tjelesne snage sve do duboke starosti. Dodavanjem blljnih

etericnih ulja doblvamo prvorazredan prirodni lijek.

v

s}{@ャ。エ。イゥ」。L@ meqa sapa, medvjeda sapa, medvjedi

dlan, paponjak, popanak, sapica, vucja sapa, slov.

deien

Heracleum sphondylium

セ@

S apika @ velika stitarka. Stabljika i listovi

obrasli su brojnim cekinjastim dlacicama.

Cvjetove beremo od lipnja do rujna, @ listove u

srpnju i kolovozu. U puku @ poznata kao

med\jeda sapa, medvjedi dlan. Korijen vadimo

u proljece iduce godine. Korijen inace i najvise

オーッエイ・ャェ。カ。ュッN@ Susimo ga i meljemo u prasak.

Sapiku ponekad upotrebljavamo umjesto ljup­

caca.

Page 115: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Sapika 122 Sim5ir

セ@ uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ @ uglavnom za reguliranje i pospjesivanje probave te

f lijecenje zeluca. Korisna @ osoblto protiv proljeva koji su povezani s

nadimanjem te protiv dizenterije. Olaksava mucnine u trbuhu kad hrana

zastaje u zelucu i crijevima. @ od sapike otjerat @ gliste. @ spravljamo

od listova. Dobrim se iskazuje i kod zivcanih bolesti; tako umiruje histericne

grceve i razlicite nervoze, @ オーッエイ・ャェ。カ。@ se cak i protiv padavice. Za potonju

オーッエイ・ャェ。カ。@ se @ od sjemenja i korijenja. @ @ istodobno snizava visok

krvni tlak. Regulira i neredovitu mjesecnicu.

SIMSIR bus, mrcela, mrca, puskan, zelenica, slov. puspan

Buxus sempervirens

.......

S imsir @ zimzeleni grm. Raste vrlo polako,

grane su mu kratke, debele i okomite, listovi

kozasti i zimi ne otpadaju. Cvate zuckastobljelo,

i to od ozujka do svibnja. Potjece iz juzne Europe.

U nas se uzgaja kao ukrasni grm u parkovima,

na ァイッャェゥュ。@ i uz vrtne gredice. OPREZ! zッァ@

mnogih @ alkaloida ljekovit, ali @ bas zbog iljih

i otrovan i opasan.

TPucka medicina オーッエイ・ャェ。カ。@ @ od simsi­

rovih listova za snizavanje temperature:

nekoliko listova poparimo s cetvrt litre kipuce vode. @ djeluje kao purgativ

i lijeci reumu. Za vanjsku se upotrebu primjenjuje uvarak od.listova za ovoje

i kupelji protiv reumatskih bolesti, gihta i koznih osipa. Stucane listove

namocimo u ulju, nakon 20 dana ocijedimo, pomijesamo s maslacem i tako

doblvamo djelotvornu mast protiv koznih osipa, bubuljica na licu, gihta i

reume. OPREZ! Ako kod unutrasnje upotrebe sa simsirom postupamo

neoprezno, npr. uzmemo prejake doze. mozemo se otrovati. Znakovi su

otrovanja povracanje, omamljenost, drhtanje i grcevi. Cim i najmanje

posumnjamo na otrovanje, treba odmah isprazniti crijeva i zeludac te pozvati

lijecnika. Alkaloidi ゥ@ mogli paralizirati disne misice i izazvati gusenje.

Page 116: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

ゥN@ 123

TIMIJAN timljan, vrtna majlina dusica, vrtni timijan, slov.

timijan

Thymus vulgdris

T rajan L@ do pola metra visok omanji grm i

dobra vrtna mirisna ゥャェォ。N@ Cvate @ ウカゥョェ@

i ャゥーョェN@ Osjetljiv @ na ィャ。、ョッ」@ (mraz), stoga

ga treba コァ。ェ。エゥ@ na ウョ」。ョッュ@ ーッャッコ。ェN@ Dok

cvate, beremo cvjetove ャゥェ・、ッイコゥ」。ウエ・@ L@ ali

i 、イァ・@ dijelove. Vezemo ih @ snopciCe i ウウゥュッ@

@ ィャ。、@ na イィN@

TZa @ samo poparimo ェ・、ョ@ ョ@ コャゥ」ゥ」@ゥャェォ・@ salicom ォゥー」・@ vode . Uzimamo samo

ゥN@

pola zlicice svjeze ゥャェォ・@ zajedan oparak i pijemo 2 do @ salice na dan, gutljaj

@ ァエャェ。ェN@ @ od timijana dobar @ protiv svih bolesti disnih organa: astme,

hripavca, ャ@ pluca i protiv nesanice. Zasladujemo ga medom. Timijan

ョゥウエ。カ。@ viruse i bakterije. Lijeci i bolesti コ・ャ」。@ i crijeva, osoblto crijevne i

エイ「ウョ・@ grceve, poboljsava probavu, lijeci grceve 「「イ・ァ。@ i ュェ・ィイ。L@ tegobe

@ jetri, nadra:laje slijepoga crijeva, ゥコッウエ。ャ@ ュェ・ウ・」ョゥ」 N@ Pijemo ga nezasladena.

Uvarak od timijana tjera gliste, potice na mokrenje. lijeci mjehur i 「「イ・ァ・N@

cisti organizam od otrovnih tvari, grije crijeva i コ・ャ、。」L@ otklanja poteskoce

s tvrdom stolicom, olaksava glavobolju, pospjesuje ュェ・ウ・」ョゥ」N@ Protiv neciste

koze i akni treba timijan dodavati jelima, i to @ se 「イコッ@ pokazati

djelotvornim. Mozemo ーッエイゥェ・「ャエゥ@ i mast ョ。」ゥョェ・ョ@ od timijana i svinjske

masti ili ァセカ・、・ァ@ loja. Timijan s mnogo meda @ zivce i poma:le da se covjek

poslije 1jelesne slabosti ponovo oporavi. Uspjesan @ kod lijecenja nepravilnosti

@ ォイカッエッォ@ koje se ゥウォ。コェ@ kao vrtoglavice, ウュ@ u ウゥュ。L@ migrena, itd .

Cajna mjesavina za zeludac: dva dijela timijana i @ jedan dio kima, paprene

metvice i kicice. Timijan ima i 、ゥイ・エゥ」ョッ@ djelovanje. Djelotvoran @ kod gihta,

イ・ュ・L@ zastoja mokrace. Primjeren @ i za カ。ョェウォ@ エイ@ kod modrica,

nagnjecenja, reume i oteklina. Koristan @ kod rahitisa te za slabasnu 、N@

Svaki drugi dan dijete ォー。ュッ@ @ vodi @ kojoj @ コ。ォィ。ョ@ timijan i koja treba

biti primjereno topla. Timijan kao zacin vrlo povoljno utjece na zeludac i

crijeva - jela ウ@ ne samo ォウョゥェ。@ nego i probavljivija. Odlican @ za masna

jela, ne samo mesna nego i za peceni krumpir, @ sa slaninom, masne

kobasice i masne sireve. uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ ga i kod jela koja se kuhaju u

ェ・、ョッュ@ ャッョ」N@

Page 117: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

イ。エゥョ」ゥ」。@ 124

TRATINCICA behar, bela rada, bjelka, drnica, gusja ruz1ca,

iskrica, katarincica, krasuljak, krsnica, margetica,

oblcna tratincica, ovcica, slov. marjetica

Bellis perennis

U godan @ pogled na travnjak posut ゥェ・ャゥュ@

zvjezdicama tratincica. @ @ cudesna ゥャェォ。@

koja uspijeva svagdje, pokraj putova, na

pasnjacima, livadama, uz potoke. Cvate gotovo

cijelu godinu. Trajnica L@ visine do 15 cm, gole

ウエ。ャェゥォ・@ koja se izdize iz prizemne rozete. Ima

ゥェ・ャ・@ obodne cvjetove s crvenkastim rubom i

zute cvjetove u sredini. U ljekarnistvu se

オーッエイ・ャェ。カ。ェオ@ svi dijelovi ゥャェォ・N@

イョゥョ。@

セ@ @ od ゥャェォ・@ poma:le protiv gihta, kod neredovite i bolne mjesecnice,

@ オャ。Zャ。カ。@ bolove. grceve, pospjesuje metabolizam, prociscava krv. Djeluje

vrlo povoljno na pluca kod bronhitisa, kod plucnih cireva, bolova u prsima,

pomaze kod sluzi u plucima i iskasljavanja. Dobar @ i kod bubreznih i

jetrenih bolesti, kod reume i gihta. Buduci' da prociscava krv, preporucuje

se kao proljetna salata pomijesana s drugim ゥャェォ。ュ。N@ @ od tratincice

djeluje dobro i kod upaljenih crijeva i zeluca te kod grceva u crijevima. Kod

prehlade kuhamo ga s lipom i bazgom. @ se pomijesan s gorskom

plahticom (Alchemilla alpestris) ili orahovim liscem uveliko preporucuje kod

unutrasnjih krvarenja prilikom nesreca. Cvatove namacemo @ rakiji i njome

otklanjamo misicni zamor. reumu, giht. Protiv pijeska i kamenaca pijemo

na dan @ 10 kapi te tinkture u vodi. Za masa:lu: isprzimo c\jetove na masti

i spremimo u kutijice.

TRNINA draca, kukinja, mali trn, mrki trn, trlinka, trnula,

trnjina, trn crni, trnovina, slov. crni trn

Prunus spin6sa

R aste uz rubove suma; zbog trnja dobra @

kao zivica, @ zbog dugoga korijena za

klizista. Kosticav @ plod tamnoplav i tek nakon

visestruka mraza gubl svoj grub i trpak okus.

Boblce beremo u listopadu i studenome, susimo

ih najprije na otvorenome, @ potom oprezno na

umjerenoj temperaturi uz umjetni izvor topline.

C\jetove sakupljamo u ozujku i travnju, listove

,.-- ,

Page 118: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

ゥ@ 125 イーオエ。」L@ uskolisni

u travnju i ウカゥョェオL@ odmah posto ゥャェォ。@ ocvate, @ korijene u listopadu i

studenome. Od boblca pripremamo dobar dzem i marmeladu. ョ・ゥーー@ @

trninu jako hvalio i preporucivao.

セ@ @ od trnine lijecnici preporucuju kao dobar i lagan purgativ koji

f istodobno @ zeludac, pospjesuje tek i otklanja zelucane grceve . @dobro prociscava krv, odstranjuje kozni osip, lijeci necistu kozu . Preporucuje

se i za ·odvodenje mokrace, kod bolesnih bubrega, kamenaca i vodene bolesti.

Od plodova mozemo naciniti vrlo ukusan sok koji pospjesuje stolicu i pomaie

protiv zatvora. Marmelada od plodova korisna @ osoblto starijim ljudima

koji ujutro nemaju teka, jer zeludac jos nije izlucio potrebne sokove. Sok

od boblca, pomijesan s ekstraktom iz korijena, dobar @ za ispiranje usta,

za ciscenje bolesnoga grla ァイァャェ。エ・ュL@ zaustavlja krvarenje iz nosa. Za djecu

koja imaju zatvor i nemaju teka, ili imaju teskoca sa stolicom ovako

pripremamo sirup sa secerom: cvjetovi neko vrijeme moraju vreti u vodi.

Zatim ih procijedimo i protisnemo kroz platnenu krpu, dodamo jednaku

kolicinu secera, ponovo prokuhamo i nalijemo u staklenke. @ @ sirup dobar

za djecu kao ャ。ァゥ@ purgativ. @ od kore trnine lijeci srcanu astmu.

TRPUTACJ>

USKOliSNI duga bokvica, dugi trputac, glavor, koncula,

kopljasta bokvica, ovcji jezik, ienska bokvica,

iilovka, iilovlak, iilovnjak, slov. sulicasti trpotec

Plantdgo lanceoldta

1 ma mnogo vrsta trputaca, no u nas su

najcesce tri vrste: siroki (veliki), srednji i

uskolisni (sulicasti). Jedna @ od najstarijih,

najljekovitijih i najrasirenijih ljekovitih ゥャェ。ォ。N@

Sve su vrste trpuca podjednako ljekovite. Raste

posvuda, od nizina do visokih planinskih

podrucja. uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ korijene, listove, cvjetove i sjeme. Pijemo cajeve,

iscijedene sokove, kuhamo sirupe. pripremamo ga s vinom i medom. Listove

brzo susimo da ne pocrne, jer tada nemaju vrijednosti.

セ@ @ svojim ucincima slican @ podbljelu. Djeluje kao 。ョエゥゥッエゥォ@ jer unistava

f bakterije, stoga i rane zacjeljuju brze. Bolje od ゥャッ@ koje druge ゥャェォ・@prociscava krv, mjehur, bubrege, pluca, zeludac. Zbog toga se preporucuje

ljudima slablh pluca, slabasna glasa, ャェ・、オョェ。カゥュ。@ koji su puni bubuljica

i liSaja, neprestano kasljucaju, stalno su promukli i mrsavi. Osoblto pomaie

djeci kada unatoc dobroj i ukusnoj hrani ne napreduju. uーッエイ・ャェ。カ。ェオ@ ga

protiv hemoroida, bolesti mjehura i bubrega, ゥェ・ャッァ。@ pranja, prejake

mjesecnice. Sirup od trpuca jos @ bolji od N@ U vecem loncu kuhamo

Page 119: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

イーオエ。」 L@ uskolisni 126 イーオエ。」 L@ veliki

oko @ sata dosta lisca s pregrsti borovicinih boblca ili grancica. Potom

odstranimo gust talog, dodamo tekucini dosta secera i kuhamo @ do 7 sati.

@ sok ulijemo u @ i spremimo u podrum. Bolesnici ga mogu piti koliko

zele . Nazalost, taj @ sok dobar samo tjedan, dva, @ potom treba pripremiti

novi. Vino ili med kuhani s trpucem izuzetno su zdravo sredstvo protiv gihta.

Sok od stucenih svjezih listova lijeci sve vanjske ozljede, rane, rane od

udaraca, porezotine, ugrize, pcelinje ubode, ッコ・ャゥョ・N@ Zubobolja @ proci

zvacemo li trputac ili njegovim sokom ispiremo usta. U bolesne oci nakapamo

svjezi sok trpuca i upala se povlaci. U bolesno uho nakapamo svjezi sok

protiv bolova i probadanja. Ljekovito @ i sjeme: regulira probavu, djeluje

protiv stvaranja bubreznih kamenaca, dezinficira probavne organe, smiruje

crijevne ·upale, djeluje protiv bronhitisa. Sjeme osusimo i sameljemo u

prasak. Prasak na vrsku noza stavimo u casu crnoga vina i pijemo @ case

na dan protiv proljeva. Mozemo i samo zvakati sjeme. Uskolisni (sulicasti)

trputac namocimo u maslinovo ulje. uーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ ga kod svrbeza koze ,

uboda kukaca ili ga pak na vati stavimo u bolesno uho. Protiv opeklina @

djelotvorno ovo sredstvo : zgnjecen list uskolisnoga trpuca, namazan

bjelanjkom jajeta, polozen na opeceno mjesto. カイ、ッォッイョ・@ boli u glavi lijeci

stuceni trputac. Njime ッャッコゥュッ@ cijelu glavu.

TRPUTACP V El][K][ bokvica, celnik, marina bokva, muski trputac,

paskvica, siroka bokvica, tegavac, vucac, iilavac,

iilovlak, slov. veliki trpotec

Plantdgo mdior

P ostoji vise vrsta trputaca: veliki trputac

(Plantago maior}, uskolisni ili sulicasti trputac (Plantago lanceolata) , srednji trputac (Plantago media) i zljezdasti dlakavi trputac (Plantago ajro, Plantago ーウケオュ@ auct.). Veliki

trputac raste @ zapustenim livadama, uz putove, sve od nizina do planina. Cvate od svibnja do rujna. Beremo listove i sakupljamo sjeme.

@ trputac オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ vise za ッャッァ・L@ @ uskolisni trputac za plucne

i druge unutrasnje bolesti . Ugodnijeg @ okusa od ostalih. oャッァ@ od

svjezih listova sluzi dobro nakon cijepljenja protiv boginja Hオャ。ゥ。カ。@ reakcije

na kozi) . Takav ッャッァ@ dobro lijeci otekle kurje oci, ubode pcela i osa. oャッァ@

i sok od listova pomaze takoder bolesnim i upaljenim ocima. Dobar @ kod

potkoljenicnih razjedina i raka na usnicama. @ bolesti lijecimo toplim ッャッ ᆳ

zima od cajnih oparaka svjezih ili osusenih listova. oャッァ@ treba mijenjati

svakih pola sata. No ne smijemo ponovo upotrijeblti istu tkaninu, osim ako

@ prethodno prokuhamo. oャッァ@ od listova hladi noge kad su umorne i kad

セM ,

Page 120: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

ーオエ。」L@ veliki 127 Vodopya

ォN@ Veliki (siroki) エイーエ。」@ ウーェ・ウョッ@ ーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ i protiv ョエイ。ウョェゥィ@tegoba. Sjeme od エイー」。@ sprecava stvaranje pijeska i kamenaca @ 「「イ・コゥュ。@

i ュェ・ィイオN@ @ pijemo za lakse iskasljavanje, kod starih katara, kod hemoroida, ゥェ・ャッァ。@ pranja, proljeva, slabosti mjehura, bolesti jetre, ャ L@ コ ・ャ」。@ i crijeva.

TURJICA ァゥコョゥォL@ kostolom, kravica, obltna turica, OVCJI

titak, petrovac, ranjenik, skorusica, trava cijelog

cvijeta, ve/ika oskorica, zmijina trava, s/ov. repik

Agrim6nia eupat6ria

Cvjetovi ウ@ @ lijepe コエ・@ @ i ッエカ。イ。ェ@ se jedan za 、イァゥュL@ odozdo prema gore, od

lipnja do イェョ。N@ sィ@ ゥャェォ@ narezemo ili pak smrvimo @ prasak.

@ od エイゥ」・@ vrlo @ koristan kod bolesti crijeva, jetre, 「「イ・ァ。 L@ ュェ・ィイ。 L@ コ」ョッァ@

ュェ・ィイ。@ i slezene. ョ@ ュェ・ウ。カゥョ@ s pelinom pijemo sto vise カイN@ Pomaze kod コ」ョゥィ@kamenaca i pijeska. pッウーェ・ウェ・@ ゥコャ」ゥカ。ョェ・@ mokrace, @ pomaze i protiv mokrenja @ krevet. SniZava エ・ュー・イ。エイオL@ olaksava 。ウエュL@ lijeci ゥェ・ャッ@ pranje, povracanje krvi, krvarenje iz イァ@ i nosa, bolove @ nogama, ァイゥー@ i gnojne cireve. Kod ャ@ desni i grla grgljamo cajem od エイゥ」・N@ Upaljene oci ispiremo tim cajem. @ se radi tako da エイゥ」@ poparimo; tq.ko napravljen @ pijemo sto gorci. Ne コ。ウャ。、ェ・ュッ@ ga. Pjevaci i govornici ョァ@ svoj glas cajem od エイゥ」・@ ォッェ・ュ@ 、ッ、。ェ@ med. Samljeven korijen, namocen 14 dana @maslinovom ャ L@ コ。」ェ・ャェェ・@ rane. @ od cijele ォ@ 、ェ・ャェ・@ protiv イ・ュ・@ i gihta. @ od cvjetova イ。ゥ@ se protiv ャ@ grla, ォッョェョォエゥカゥエゥウ 。L@ alergije i kod dermatoza. Cajem grgljamo i stavljamo ッャッァ・@ na ョ。エ 」 ・ョ。@ mjesta Hォッョエコゥェ・IL@ iscasene zglobove, kozne osipe .

Istodobno ga i pijemo @ @ salice na dan.

VODOPJIJA andivija, cigura, cikorija, divlji radic, golica,

konjogriz, konjska trava, modrica, plava vodopija,

plavocvijet, radic, vodopija, vodop/av, zmijina

trava, ienetrga, iucenica, iutinica, s/ov. potrosnik

Cich6rium fntybus

LJ 、ゥ@ @ @ Sloveniji コッカ@ "plavi regrat" (plavi maslacak). Raste svagdje, pokraj

ーエッカ。Lョ。@ njivama i travnjacima. Voli ウィ。@ tla. Iz ォャエゥカゥイ。ョ・@ se vodopije 、ッゥカ。@ cikorija,

Page 121: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

i

Vodopya 128 Vrba, byeLa

dodatak za kavu. Listove i cvjetove susimo naglo, u hladu. Korijene

razrezemo @ duzini i objesimo u sjenovitoj prostoriji na propuhu. Vodopija

@ vrlo dragocjena ljekovita ゥャェォ。N@

@ od vodopije prirodni @ lijek za bolesti jetre, zuticu, bolesnu slezenu,

bubrege. Vodopija pomijesana s persinom u jednakome omjeru

pospjesuje izlucivanje mokrace, prociscava krv, @ na taj nacin i cijeli

organizam. Istodobno ga obnavlja. S'-jezi sok od listova, c'-jetova i korijenja

pospjesuje stvaranje i izlucivanje zuci, prociscava krv i obnavlja L@ izbacuje

suvisnu zuc . Mozemo ga kuhati i s vinom i octom. Protiv grceva u zucnom

mjehuru pijemo dva puta dnevno @ od vodopije, koji ゥ@ morao vreti 5

minuta. Zbog povoljna djelovanja na spomenute organe @ dobro djeluje i

na duh, lijeci hipohondriju, tj. potistenost zbog umisljene bolesti. Budimo

li se cesce nocu, popijmo prije spavanja salicu toga N@ Sok, skuhan sa

secerom u gust sirup, ャ。ァッ@ @ purgativno sredstvo koje mogu uzimati djeca.

zッァ@ tvari koja se zove inulin (polisaharida nalik na skrob) vodopija @ vrlo

korisna za dijabeticare. Inulina ima i u maslacku i cicku. Cajni uvarak od

korijenja. prema tvrdnji iskusnih bablca, @ spolne organe prije poroda.

Djeluje i protiv ekcema, potkoznih cireva, suzblja temperaturu, otklanja

otekline. Sirov sok pospjesuje rast kose i navodno sprecava ispadanje obrva.

Sok od c'-jetova, kao ッャッァL@ lijek @ za umorne oci. Cvjetovi namoceni u rakiji

ozivljavaju udove poslije kapi. Kod unutarnjih upala ゥャェォオ@ stavljamo na

bolno mjesto . Prije toga malo @ prelijemo vrelom vodom. Pokrijemo

rucnikom. Vodopijin ゥ@ korijen trebala zvakati djeca protiv glista. Malo ga

namocimo u med da ga radije zvacu. Kod upale porebrice, slijepog crijeva

ili prehlade donjih dijelova tijela poparimo ゥャェォオ@ vrucim vinskim octom te

@ tako toplu stavimo na bolesno mjesto. oャッァ@ mijenjamo sve dok @ to

potrebno.

vraェ^@ jijeャa@slov. vrba

Sdlix 、ャ。@

V rba ima mnogo vrsta, ali su sve podjednako

ljekovite . Vrbl najvise pogoduju vlazna

mjesta. Cvate u ozujku, @ na visim stanistima

i kasnije. Koru sa srednje debelih grana vrlo

lako gulimo u proljece , kad ゥャェォオ@ prozmu

sokovi. Koru susimo u hladu , zdroblmo i

spremimo u tamne staklenke. @ cinimo i s

listovima i "macama". Sve troje sakupljamo za

cajeve. Kora ima slicne znacajke kao hrastova.

M セMMM - ..

Page 122: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Vrba, btJela 129 Vrbolika, sitnocvjetna

@ od kore オーッエイ・ャェ。カ。ュッ@ s mnogo ウーェ・ィ。@ kod bolesti s vrucicom,

popracenih bolovima @ bez njih, kod krvarenja iz 「「イ・ァ。@ i pluca. @

pospjesuje znojenje i ゥコャ」ゥカ。ョェ・@ mokrace te smiruje bolove i ァャ。カッ「ッャェN@ Vrlo

povoljno utjece na sve crijevne i zelucane katare jer unistava klice. Otklanja

proljeve, katar zeluca i crijeva te pomaze da se u zelucu n e ョ。ォーャェ。ェ@

otrovne tvari. Na taj se nacin stanje svakodnevno poboljsava. Stalno znojne

noge uspjesno kupamo u iscrpini (ekstraktu) od kore. Kod n esanice, slablh

zivaca, spolne prenadraienosti jos se od davnina ーッエイ・ャェ。 カ。@ iscrpina od

vrblnih BB N@ Giht i イ・ュオ@ uspjesno lijeci @ od kore , @ ー ッウ ーェ ・ ウェ ・@

izlucivanje mokrace, @ s tim i mokracne kiseline. Na taj nacin lijecimo osoblto

reumu zglobova: cajnu zlicicu mjesavine kore i brezina lisca poparimo

kipucom vodom dostatnom za dvije salice, nakon 15 minuta procij edimo i

pijemo ァエャェ。ェ@ @ gutljaj 2 do @ salice na dan. Lijecenje @ jos ウ ーェ・ウョゥ ェ・@

dodamo li caju med. Dobro @ ako se ujedno kupamo u vrblnoj vodi. U カッ 、 @

za kupanje dodamo uvarak kore koji smo ォィ。ャゥ@ 30 do 60 ュゥョエ。N@ @

uvarak lijeci i ゥェ・ャッ@ pranje te regulira mjesecnicu. Prhut iz kose uklonit cemo

operemo li kosu カ。イォッュ@ kore i listova. Protiv boli @ウゥュ。@ nakapamo sok

iz listova na vatu, i to stavljamo u uho @ @ vanjski usni kanal. Kod upale

zivcanih cvorova ili neuralgije trigeminusa te kod otvorenih cireva vrlo ウ@

korisni ッャッコゥ@ natopljeni cajem od kore. oャッァ・@ od stucenih listova stavljamo

na rane od porezotina, ugriza. uboda. イカ@ @ se ubrzo zaustaviti , @ rana @

se ocistiti i zacijeliti. OPREZ! Trudnicama ウ@ svi pripravci od vrbe zabranjeni!

Za otecene noge skuhamo vrblne listove @ vinskome エ@ te ih jos tople

omotamo oko noge. @ od vrblne kore otklanja bradavice i kurje oci .

Kupelji od vrblne kore @ organizam, stoga se イイ@ slabasnoj

djeci. Vrblna kora nadomjesta nam aspirin, snizuje エ・ュー・イ。エイ@ i djeluje

antisepticki.

vrboャゥaェ^@

SITNOCVJETNA vrbovac, vrbovica, slov. vrbovec

eーゥャVゥオュ@ parvifl6rum

V rbolikih sitnoc\jetnih ima vise od deset

vrsta: planinska HeーゥャVゥオュ@ montanum},

alpska, gorska maloc\jetna, mocvarna, pjescana;

ruzicasta HeーゥャVゥオュ@ roseum), strelicasta,

tamnozelena, dlakava HeーゥャVゥオュ@ hirsutum},

sumska. OPREZ! Posljednje dvije ne samo da su

ョ・オーッエイ・ャェゥカ・@ nego ウ@ i stetne. @ su visoke do

150 cm, imaju velike grimiznocrvene c\jetove,

mesnatu ウエ。ャェゥォオ@ i listove koji ウ@ s donje strane cupavodlakavi. @

Page 123: Asic, Simon - Ljekovito Bilje

Vrbolika, sitnocvjetna 130 Vrlcuta

tome se イ。コャゥォェ@ od ostalih vrsta. Ljekovite vrste vrbolike sitnoc\jetne ョゥウ@

osoblto visoke i ゥュ。ェ@ sitne cvjetove. Oni ウ@ 「ャゥェ・、ッイコゥ」。ウエゥL@ crveni ili cak

ゥェ・ャゥN@ cカ。エ@ od lipnja do イェョ。N@ Plod @ vrlo ゥコ、コ・ョ@ tobolac, kad dozrije ,

イ。ウーォョ・@ se i sjemenke se pokrivene vunastim ー。ィャェ。ュ。@ razlete na sve

strane nosene vjetrom. bゥャェォ@ beremo kad cvate. sエ。ャェゥォ@ na sredini

odrezemo ili odlomimo jer @ krhka. Upravo stoga ゥャェォ。@ moze ーウエ。エゥ@ pobocne

izdanke i na taj se nacin odrzati na コゥカッエN@

t vイ「ッャゥォ@ ウゥエョッ」カェ・エョ@ 1970. @ godine otkrila aウエイゥェ。ョォ。@ Maria Treben

i pokazala @ napacenim bolesnicima kao ェ・、ョ@ od vrlo ウーェ・ウョゥィ@

ljekovitih ゥャェォゥN@ Vrbolika sitnocvjetna nadasve @ dobro ljekovito sredstvo

za ーイッウエ。エ@ i tegobe s njom, ali i za bolesti 「「イ・ァ。@ i ュェ・ィイ。@ . . @ @ nam

カ・ャゥォッ@ moze pomoci prije operacije prostate. U mnogim @ ウャ」。ェ・カゥュ。@ taj

@ toliko pomogao da operacija nije ゥャ。@ @ potrebna. Cesto pomaze cak

i onda kad rak napadne 「「イ・ァ・L@ ュェ・ィイ@ i ーイッウエ。エ[@ to tvrdi gospoda Treben

na エ・ュ・ャェ@ svojih ゥウォウエ。カ。N@ Za ーイゥーイ・ュ@ @ ョ@ コャゥ」ゥ」@ vrbolike

sitnocvjetne poparimo s cetvrt litre ォゥー」・@ vode, nakon nekoliko @ ュゥョエ。@

procijedimo i pijemo 2 salice na dan, ェ・、ョ@ nataste, @ 、イァ@ navecer, pola

sata prije vecere. OPREZ! @ 、ェ・ャェ・@ vrlo jako. Dovo]jne ウ@ 2 salice na dan,

@ tezim ウャ」。ェ・カゥュ。@ L@ inace ュッァ@ nastati crijevne i コ・ャ」。ョ・@ tegobe.

VRKUTA gospin p/ast, Java, Javska noga, rosanica, rosnik,

virak, s/ov. p/ahtica

Alchemflla vulgaris

V イォエ。@ raste na visim polozajima, na vlainim

travnjacima, na obalama potoka, na

pasnjacima. Nerijetko pokriva vece povrsine.

Karakteristicni ウ@ @ listovi: oni tvore ョ・ォ@

カイウエ@ lijevka @ ォッェ・ュ@ L@ najcesce エイL@ kap

ciste vode . Cvate 「ャゥェ・、ッコエッ@ od ウカゥョェ。@ do

kolovoza. Ima ウゥ」ウョ・@ c\jetove. Beremo c\jetove

i listove , i to samo za ウィ。L@ ウョ」。ョ。@ vremena.

sウゥュッ@ ih @ ィャ。、@ i na コイ。ォ L@ najbolje @

ーッエォイッカャェN@ Izvrsna @ ljekovita ゥャェォ。 N@ Dobra @

njezina mjesavina s jaglacem. @ @ @ ォウ。ョ@ i mnogo zdraviji od イウォッァ。N@

セvイォエ。ェ・@ prvorazredan lijek za sve zenske bolesti - kod ゥェ・ャッァ@ pranja,

f prejake ュ・ョウエイ。」ゥェ・ L@ tegoba @ エイ「ィ[@ olaksava ュ・ョッー。コN@ Moze se

piti, ali se njime i ュゥカ。エゥN@ Trudnice ゥ@ redovito trebale piti taj @ jer olaksava

porod i povo]jno エ@ na novorodence. Mnoge ゥ@ operacije kod poroda ゥャ・@

ウカゥウョ・@ kad ゥ@ ga zene pocele piti dovoljno rano i kad ゥ@ ga pile redovito.

z。ウエ。カャェ。@ krvarenja kod ョエイ。ウョェゥィ@ ozljeda. @ @ vrlo korisno kod

。エッュッ「ャャウォゥィ@ i 、イァゥィ@ nesreca. Mozemo @ dodati エイ。エゥョ」ゥ」@ @ orahovo

lisce. Ako djeca ョ。エッ」@ dobroj hrani ne ョ。ーイ・、ェ@ i ゥュ。ェ@ slabo razvijene