atölye stajı - misafir1.cbu.edu.trmisafir1.cbu.edu.tr/documents/yonerge.islemler/staj raporu...

7
EK 10- Dış Kapak Stajyer Öğrencinin; Adı ve Soyadı : Ahmet BAYAR Numarası : 1403050015 Staj Yaptığı Firma : BAYAR İmalat Sanayii Staj Dönemi : 2014 YAZ Fotoğrafınızı Yapıştırınız CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Atölye Stajı Staj Raporu

Upload: others

Post on 11-Oct-2019

28 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

EK 10- Dış Kapak

Stajyer Öğrencinin;

Adı ve Soyadı : Ahmet BAYAR

Numarası : 1403050015

Staj Yaptığı Firma : BAYAR İmalat Sanayii

Staj Dönemi : 2014 YAZ

Fotoğrafınızı

Yapıştırınız

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Atölye Stajı

Staj Raporu

EK 5- Staj Raporu Onay Sayfası

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YAPILAN ÇALIŞMALAR

HAFTA

ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

YAPTIĞI İŞ

ÇALIŞMA SÜRESİ

BAŞLAMA BİTİŞ

1

Dökümhane

Maça hazırlama 01/.07./2014 07./07./.2014

2

....../....../........... ....../....../...........

3

....../....../........... ....../....../...........

4

....../....../........... ....../....../...........

Onay

Kurum/ Kuruluş Yetkilisi (Ad Soyad, Kurum/Kuruluş Kaşesi, Tarih ve

İmza)

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI :AHMET BAYAR NUMARASI 1403050015

STAJ TÜRÜ Atölye

Fabrika Org.

EK 11- Günlük Rapor Sayfası

Sayfa No: 1

Stajyerin Çalıştığı Bölüm: Döküm Atölyesi

Yapılan İş: Maça Yapımı

Yapılan İşin Özellikleri: Maçaların Preslenmesi

Maça Yapım Aşaması:

Maçalar Sıcak kalıplara basılırlar Preslerde 210-250 oC arasında 2-8 bar basınçta basılırlar

DİKKAT:

Staj süresince yaptığınız çalışmaları ve edindiğiniz bilgileri günü gününe el ile yazınız.

Günlük Rapor Sayfaları gerektiği kadar çoğaltılabilirsiniz

Bu sayfaların tümünde sayfa numarası, tarih ve konu belirtilmeli ve işyeri

sorumlusunun imzası bulunmalıdır.

Yetkili Kişi ve İmzası:

DİKKAT

Atölye Stajı için Teknik Resim Çizim kurallarına uygun (Antet, ölçülendirme, yüzey işaretleri vb.) , elle

çizilmiş en az iki adet Teknik Resim bulunmalıdır. (Günlük Rapor Sayfalarının arkasına, Arka kapağın

önüne yerleştirilir)

DİKKAT

Fabrika Organisazyon Stajı için elle çizilmiş Organizasyon

Şeması, Günlük Rapor Sayfalarının arkasına, Arka kapağın

önüne yerleştirilmelidir.

DİKKAT

Fabrika Organisazyon Stajı için elle

çizilmiş İş Akış Şeması, Günlük Rapor

Sayfalarının arkasına, Arka kapağın

önüne yerleştirilmelidir.

EK 12-Arka Kapak

Kurumumuzda staj çalışması yapan .............................................................................................

isimli ……………………………........... numaralı öğrencinizin bu raporda gösterilen işleri, işyeri görevlilerimiz

yönetiminde, pratik çalışma yönetmeliği ve staj çalışma esaslarına uygun olarak yapmış olduğu ve

yapılan çalışmaların tarafımızdan görüldüğü tasdik olunur.

Kurum Yetkilisinin .... /.... /20....

Adı Soyadı İmza

Mühür veya Kaşe