bbb bites (beurskrant)

Download BBB Bites (Beurskrant)

Post on 27-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BBB Bites is de beurskrant van dé horecabeurs voor de succesvolle ondernemer, de BBB in MECC Maastricht

TRANSCRIPT

 • AGENDERINGEen niet onbelangrijke koerswijziging be-treft de agendering van BBB 2011. De al-weer 57e editie van Nederlands oudste horecabeurs vindt niet, zoals u van ons ge-wend bent, plaats in week 4 maar in week 5, te weten van 31 januari t/m 3 februari 2011.

  Dit op verzoek van vele exposanten die een week extra lucht wenselijk vonden tussen Horecava en BBB. Als RAI Groep is hiernaar gekeken en hebben we deze extra tijd voor u als exposant kunnen creren, zodat u deze kunt benutten om leads op te volgen.

  De chte horecaondernemer kan zijn hart ophalen tijdens de 2011 editie van Neder-lands oudste horecavakbeurs. Niet alleen zijn alle facetten voor een succesvolle be-drijfsvoering aanwezig, ook kan er kennis worden opgedaan en kunnen er contacten worden gelegd die een horecabedrijf in de volle breedte van het woord doen groeien.

  Op het BBB themaplein dat centraal op de beursvloer gelegen is, kan de bezoeker zich 3 dagen lang verrijken middels interessante lezingen en workshops. Relevante en speci-

  fieke onderwerpen voor de sectoren restau-rant, caf, fastservice en hotel zullen de revue passeren. Op de themas markt, trends, sales en personeel wordt dieper ingegaan.

  De BBB heeft een uitgebreide randpro- grammering. De Columbus Trofee, aanmoedi-gingsprijs voor startende en eigenzinnige ho-recaondernemers die werkzaam zijn als toeleverancier aan de horeca, wordt op de eerste beursdag uitgereikt. Stichting Na-tio-nale Biertapwedstrijden organiseert op woensdag de Nationale Biertapwedstrijden.

  Woensdagmiddag vindt het Nederlands Kam-pioenschap Oesters Openen plaats. Tijdens deze wedstrijd strijden 12 finalisten om de fel-begeerde titel Nederlands Kampioen. Tradi-tiegetrouw organiseert Stichting Europa Culi-nair (SEC) gedurende alle beursdagen een zevental wedstrijden, waarmee zij trachten het horecavak te promoten. Nieuw in de SEC stand is de Italiaanse wedstrijd die Culinair Itali namens ICIF (Italian Culinary Institute for Foreigners) op dinsdag organiseert. Op het BBB Speciaalbier Plein kunnen speciale, ver-rassende bieren geproefd worden.

  CHTE HORECAONDERNEMER CENTRAAL TIJDENS BBB 2011

  CAS SPIJKERS EN DE BBBDoor de BBB als oudste horecavakbeurs van Nederland, is het asfalt tussen mijn thuishaven en het mooie Maastricht ontelbare malen door mij bereden. Steeds weer met veel plezier en genoegen. De BBB in januari is ieder keer weer een uitgelezen moment om een jaar met nieuwe ambities en ideen samen met vakbroeders in te luiden. Net zoals voor alle beurstitels geldt, kenmerkt ook de geschiedenis van de BBB zich met vele pieken en dalen. De BBB van nu is weer hard onderweg te pieken. Een gerevitaliseerd concept speelt in op de behoeften die in onze branche leven. Toen ze mij vroegen om te pronken op het nieuwe jaarbeeld was het positieve antwoord snel gegeven. Niet alleen liet het enthousiasme vanuit het Maastrichtse MECC weinig ruimte tot een ander antwoord, maar met name ook om dat ik overtuigd ben van het belang van de BBB voor onze hele branche. Het is een taak van ons allen om daar een platform te creren waarmee we onze mooie horeca steeds weer naar een hoger plan kunnen tillen.

  Met culinaire groet!Cas

  BITES

 • Stichting Europa Culinair stelt zich ten doel het mooie horecavak te promoten in de breed-ste zin des woords. Gedurende de vier BBB beursdagen organiseert SEC zeven wedstij-den. Koks en gastvrouwen/heren kunnen zich tijdens de wedstrijden profileren.

  Grote blikvangers van de SEC stand zijn de wedstrijddeelnemers. Zij laten zien dat ze naar buiten durven te treden en gaan de competitie met hun vakgenoten aan. Ook hier telt: mee-doen is belangrijker dan winnen!

  Tegenwoordig wordt vaak gezegd dat het met de komst van internet niet meer zo belangrijk is om deel te nemen aan vakbeurzen. Natuur-lijk heeft internet veel dingen veranderd, maar het persoonlijke contact tijdens vakbeurzen blijft en is niet meer weg te denken. Aan de exposant de taak zich te onderscheiden van zijn mede exposanten en business te genere-ren. Een proactieve houding is hierbij een must. Beperkt u niet tot uw laptop, maar

  schenk aandacht aan de bezoekers, nodig ze uit in uw stand en laat ze zien en horen wat uw bedrijf te bieden heeft.

  Tijdens BBB 2011 tracht SEC, in samen- werking met MECC Maastricht en sponsoren, wederom het horecavak te promoten middels een zevental wedstijden. Omdat deze wed-stijden al meer dan 30 jaar plaatsvinden tijdens de BBB zijn ze niet weg te denken uit het beursbeeld. Sterker nog, in de loop der jaren zijn ze van onschatbare waarde geworden voor zowel deelnemers, bezoekers en beurs-organisatie.

  Op maandag vindt de Internationale Tuscho Kook- en Pieters-Dortu serveerwedstrijd voor horeca dagvakscholen plaats. Nieuw op maandag is de Uncle Benz wedstrijd. Meer informatie hierover volgt nog.

  Dinsdag staat in het teken van de Interna- tionale Ecolab Kook- en Gastvrijheidsgilde ser- veerwedstrijd voor koks en gastheer/vrouw in opleiding BBL. Nieuw op dinsdag is de Ita-liaanse wedstrijd die Culinair Itali namens ICIF (Italian Culinary Institute for Foreigners)

  organiseert. Deze wedstrijd is bedoeld voor koppels (bestaande uit kok en sommelier) die een passie hebben voor de Italiaanse eetcul-tuur. Het winnende team krijgt een zesdaagse reis naar Itali aangeboden. Een opleiding aan het ICIF is hierbij inbegrepen.

  Woensdag vindt de Lebouille Grand Prix wed- strijd plaats. Tijdens deze prestigieuze wedstrijd voor aanstormend talent van zowel Keuken als Gastheer/vrouw strijden acht finalisten om de hoogste eer. Woensdagmiddag is het tijd voor de Nederlands PREMIER oesters openen wed-strijd. Twaalf finalisten strijden om de begeerde titel Nederlands Kampioen!

  De BBB wedstrijden worden donderdag afge-sloten met de Prestigieuze Daily Fresh Food Trofee. Hierbij presenteren acht finalisten hun kookkunsten.

  Kortom, SEC hoopt ook in 2011 weer fantas-tische wedstrijden neer te zetten. Wij zijn er klaar voor en hopen u te mogen begroeten als wedstijddeelnemer, exposant of bezoeker tijdens BBB 2011, vakbeurs voor de echte horecaondernemer.

  Beste horecaondernemers,

  BBB 2010, de eerste editie van de BBB die ik in mijn functie als Product Manager heb mee-gemaakt; een succesvolle editie van de oudste horecavakbeurs van Nederland, die mij veel kansen en mogelijkheden biedt het succes verder uit te bouwen. Is het in de huidige tijd nog wel nuttig om je als bedrijf op een beurs te presenteren? Gedu-rende het afgelopen jaar heb ik deze vraag talloze keren gesteld gekregen. Mijn antwoord hierop is steevast: zeker is het nuttig om je op beurzen te presenteren. Beurzen zijn juist in deze tijd van essentieel belang. In een tijd waarin we elkaar steeds vaker onpersoonlijk benaderen of mislopen, zijn en blijven beurzen een ijzersterke manier om weer eens persoonlijk met elkaar in contact te treden. De behoefte aan persoonlijk contact zal altijd blijven bestaan. Mensen willen hun zintuigen gebruiken, zelf zien-voelen-ruiken-horen en proeven. Waar kan dit beter dan op een horecabeurs?Niet alleen willen wij als BBB organisatie een ontmoetingsplaats voor leveranciers en afnemers creren, wij willen een totaaloplossing bieden voor de uitdagingen waar de echte horecaondernemer dagelijks mee geconfronteerd wordt. Hier hebben wij het beursconcept voor BBB 2011 op afgestemd. Het centraal op de beursvloer gelegen BBB Themaplein richt zich op het dagelijkse ondernemerschap van de horecaondernemer. Hier worden presentaties gehouden over onder andere de horecamarkt (bijvoorbeeld: tendens, groei, kengetallen, subsidies), trends (bijvoorbeeld: innovaties, ontwikkelingen, nieuwe pinbetalingen), sales (bijvoor-beeld: upselling mogelijkheden benutten, kostenbesparend werken, hoe om te gaan met wanbetalers) en personeel (bijvoorbeeld: efficiency, inzet, wetgeving).Natuurlijk worden er ook weer diverse (nationale) wedstrijden gehouden tijdens de BBB. Wat te denken van de Nationale Biertapwedstrijden, de Nationale Kampioenschappen Oesters Openen, de wedstrijden van Stichting Europa Culinair (SEC), de uitreiking van de Columbus Trofee en de Italiaanse Wedstrijd die Culinair Itali namens ICIF (Italian Culinary Institute for Foreigners) organiseert. Ook zijn we trots op het BBB Speciaalbier Plein. Kortom, wij bruisen van de ideen en ambities voor de BBB. De 2011 editie geeft een beeld van de richting die wij op willen gaan. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de BBB het ultieme platform voor de echte horecaondernemer is n blijft!

  Met gastvrije groet,Erik Beuker, Product Manager BBB

  Standhouder aan het woord:

  STEELITEAls een van de grootste fabrieken in hotel-porselein is het voor ons altijd belangrijk ons te presenteren op de diverse beurzen. Gezien de bekendheid van de BBB en de grote landelijke maar ook regionale reik-wijdte staat de BBB vast op onze beurs-agenda. De bezoekers zullen ieder jaar weer een nieuwe trend in porselein bij ons tegenkomen. Tijdens de BBB in 2011 zullen er, zoals het er nu voor staat, diver-se nieuwe decors en modellen bij ons te vinden zijn. Ook lichtere modellen borden zijn present. Tevens is er aandacht voor onze Life-Time garantie. In ieder geval verwachten wij weer een zeer goede beurs waarbij wij onze be-staande relaties maar ook eventuele nieuwe relaties van harte welkom heten. SEC

  ERIK BEUKER PRODUCT MANAGER BBB

  Erik Beuker

  BITES

 • Er is een aantal zaken waar je bij de BBB altijd op kunt rekenen. Een sfeervolle ambi-ance, een groot scala aan smakelijke en slimme noviteiten en een gezellige drukte waarin iedere bezoeker zijn ogen, oren n mond flink de kost geeft. Sinds jaar en dag neemt Deli XL, totaalleverancier voor de foodservicemarkt, een prominente plek in op de beursvloer van de BBB.

  Met het thema Proef je eigen smaak is Deli XL ook de komende BBB weer uitgesproken aanwezig op de