beeffectivewsparcie w działaniach social media dla marki miasto gdynia miasto gdynia współpraca z...

of 32 /32
Beeffective — Performance Marketing & Social Media Agency Credentials 2019

Author: others

Post on 09-Sep-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Beeffective — Performance Marketing & Social Media Agency Credentials 2019

 • WYCIĄGAMY SAM NEKTAR Z DZIAŁAŃ ONLINE.

 • N A S Z E K O M P E T E N C J E

  Analityka Internetowa

  Kreacje Performance

  Strategia Mediowa

  Instagram Ads

  Facebook AdsMailingi

  Warsztaty Brandingowe

  Strategia działań w social media

  Sieci Afiliacyjne

  Google Ads

  PERFORMANCE MARKETING

  LinkedIn Ads

  Komunikacja w social media

  SOCIAL MEDIA

  Influencer Marketing

  Digital Content

 • W Y B R A N I K L I E N C I

  PLICHTA

 • 1. PERFORMANCE MARKETING

 • Wieloletnia, stała współpraca w zakresie e-commerce (Facebook Ads, Google Ads, Sieci afiliacyjne) dla marki home&you

  H O M E & Y O UP E R F O R M A N C E M A R K E T I N G

 • 1000 leadów w miesiąc

  Wykorzystanie Google Ads i FB Lead Ads

  Kampania leadowa dla marki Skoda Plichta

  S K O D A P L I C H T AP E R F O R M A N C E M A R K E T I N G

 • Kampania sprzedażowa dla marki à Tab oferującej wyposażenie kuchni i jadalni

  A T A B

  Launch sklepu internetowego à Tab.Kampania internetowa na start oraz bieżące wsparcie w sprzedaży w kanałach: Google, Facebook, Instagram, sieci afiliacyjne.

  P E R F O R M A N C E M A R K E T I N G

 • Kampania sprzedażowa dla marki ALBA1913 na rynek amerykański

  A L B A 1 9 1 3P E R F O R M A N C E M A R K E T I N G

 • Kampania sprzedażowa dla marki Cumulus na rynek skandynawski, niemiecki, angielski

  C U M U L U SP E R F O R M A N C E M A R K E T I N G

 • Komunikacja w środowisku biznesowym dla agencji zajmującej się automatyzacją sprzedaży na Amazon.com

  N E T H A N S A

  Cel kampanii sprzedażowej to pozyskiwanie leadów B2B wśród e-commerce’ów, które chcą zacząć sprzedawać na Amazon.com.

  P E R F O R M A N C E M A R K E T I N G

 • Kampania sprzedażowa na Facebooku dla młodzieżowej marki odzieżowej DIAMANTE WEAR

  D I A M A N T EP E R F O R M A N C E M A R K E T I N G

 • Kampania sprzedażowa dla inwestycji dla dewelopera AB Inwestor

  A B I N W E S T O RP E R F O R M A N C E M A R K E T I N G

 • Przygotowanie analityki internetowej dla sklepu internetowego iluve

  I L U V EP E R F O R M A N C E M A R K E T I N G

 • Przygotowanie analityki internetowej strony www oraz konfiguracja kampanii online dla marki JIT

  J I TP E R F O R M A N C E M A R K E T I N G

 • Kampania wizerunkowa i sprzedażowa dla marki Dobry Hotel w Internecie

  D O B R Y H O T E LP E R F O R M A N C E M A R K E T I N G

 • Zbudowanie procesu pozyskiwania inwestorów w kanale internetowym dla marki Gwiazda Morza

  G W I A Z D A M O R Z A

  Sprzedaż produktów inwestycyjnych

  Wykorzystanie FB Lead Ads

  P E R F O R M A N C E M A R K E T I N G

 • P E R F O R M A N C E M A R K E T I N G P A T R I Z I A A R Y T O N

  Kampania sprzedażowa z wykorzystaniem Facebook Ads, Google Ads oraz sieci afiliacyjnej skierowana do zamożnych kobiet

  Wzrost przychodów z działań online o ponad 31% w przeciągu dwóch pierwszych miesięcy współpracy!

 • K R E A C J E P E R F O R M A N C E H O M E & Y O U / Š K O D A P L I C H T A

  Przygotowanie zestawów banerów reklamowych do kampanii w kanałach: Google, Facebook, Sieci Afiliacyjne

 • 2. KOMUNIKACJA W SOCIAL MEDIA

 • Prowadzenie od początku konta na Instagramie dla marki home&you

  H O M E & Y O U

  186 tysięcy followersów

  10 milionów zasięgu

  K O M U N I K A C J A W S O C I A L M E D I A

 • Stała komunikacja marki Lactima na Facebooka oraz Instagramie

  L A C T I M AK O M U N I K A C J A W S O C I A L M E D I A

 • Stała komunikacja marki Esotiq na Facebooku

  E S O T I QK O M U N I K A C J A W S O C I A L M E D I A

 • Kampania promocyjna nowej inwestycji Batory Food Hall na terenie Trójmiasta Komunikacja marki podczas launchu oraz bieżące działania na Facebooku oraz Instagramie

  B A T O R Y F O O D H A L L K O M U N I K A C J A W S O C I A L M E D I A

 • Stała obsługa marki Aviko na LinkedIn oraz na Facebooku na rynku polskim oraz czeskim

  A V I K OK O M U N I K A C J A W S O C I A L M E D I A

 • Wprowadzenie na rynek i stała obsługa na Facebooku oraz Instagramie centrum handlowego Nowa Stacja

  N O W A S T A C J A

  Utworzenie społeczności 13 tysięcy fanów jeszcze przed otwarciem centrum.

  K O M U N I K A C J A W S O C I A L M E D I A

 • Wieloletnia współpraca w zakresie komunikacji marki illy w social media

  I L LYK O M U N I K A C J A W S O C I A L M E D I A

 • Wieloletnia współpraca w zakresie komunikacji marki Carte d’Or Cafe w social media

  C A R T E D ’ O RK O M U N I K A C J A W S O C I A L M E D I A

 • Wsparcie w działaniach social media dla marki Miasto Gdynia

  M I A S T O G D Y N I A

  Współpraca z Miastem Gdynia w zakresie wdrażania nowych narzędzi w social media. Wsparcie w zakresie pomysłów kreatywnych, copywritingu oraz contentu graficznego.

  K O M U N I K A C J A W S O C I A L M E D I A

 • Przygotowanie strategii obecności w kanale internetowym dla marki SIGMA

  S I G M AK O M U N I K A C J A W S O C I A L M E D I A

 • Obsługa marki MyScreenPROTECTOR na Facebooku i Instagramie Zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku polskim

  M Y S C R E E N P R O T E C T O RK O M U N I K A C J A W S O C I A L M E D I A

 • Zapraszamy do współ[email protected]