benefit art

8
BENEFIT ART BENEFIT ART PRVNÍ VYDÁNÍ KATALOGU ZÁBAVY! LEDEN 2015 ZDENĚK LUKESLE OLYMPIC REVIVAL VLÁĎA HRON: PŘIŠEL ČAS SWINGU!

Upload: milan-kamir

Post on 06-Apr-2016

229 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

První vydání katalogu české zábavy.

TRANSCRIPT

Page 1: Benefit Art

BENEFIT ARTBENEFIT ART PRVNÍVYDÁNÍ

KATALOGUZÁBAVY!

LEDEN 2015

ZDENĚK LUKESLE OLYMPIC REVIVAL

VLÁĎA HRON:

PŘIŠEL ČAS SWINGU!

Page 2: Benefit Art

Rozhovor

Jak by jsi se v několika větách před-stavil čtenářům katalogu Bene- fit Art?

Zkusím to v číslech - 20 let za rozhlasovým mikrofonem, desítky tisíc projetých kilometrů po celé re-publice s pořady pro děti, dospělé a s moderováním malých i velkých akcí, dále moderování ve dvou jazy-cích, více jak sto kilo živé váhy a jed-no heslo - “Nejztracenější den je ten, v němž jsme se nezasmáli. Baví mě Vás bavit.”

Čím vším se zabýváš konkrétně a kolik let již vlastně bavíš svoje publikum?

Konkrétně se hodně věnujeme dětem, máme pohádky, máme dětské pořady, připravujeme pořady pro dospělé, kdy se ne-bojíme nových výzev, nechybí ol- dies diskotéky ve stylu Ein Lukesle Buntes a samozřej- mě pro mě je stále stěžejní činností

moderování od oficiálních akcí až po ty hodně uvolněné, kde mohu popus-tit uzdu fantazie a mít radost z toho, že se lidé smějí...

Hovoříš v množném čísle, jak by jsi představil své kolegy na podiu?

Mám dva stěžejní bavičské partnery. Kolegyni Míšu Markovou, se kte- rou máme úspěšný projekt Olympij- ské hry s Asterixem a Obeli- xem a další akce pro děti, ale která je i mým moderátorským parťákem, kdy si říkáme, že my dva jsme seh-raní a v jednom kuse smějem se jak lachtani. Ano, již spolupracujeme tři roky a naše spolupráce se stále rozvíjí. Druhým stěžejním partne- rem je Martin Holeček, zkušený muž, který je renomovaným režisérem a hercem, ačkoliv jak se sám označuje - amatérským, tak by mnohé profíky strčil do kapsy. Je to vyloženě stud-nice nápadů a jsem moc rád, že máme stejný smysl pro humor. Začali jsme spolu pohádkou a nyní už máme

v hlavě několik dalších projektů.

Co považuješ za největší úspěch v dosavadní kariéře?

Největší úspěch je pro mě to, že každý měsíc mám akce, na které se vracím už několik let. Deset let již moderuji velkou akci v Litoměřicích a to Vinobraní. Již poněkolikáté jsem v češtině a angličtině modero- val Silvestr v Aquapalace Praha. Stále moderuji PR akce pro K+B Elektro Expert. Již mnohokrát jsem modero- val slavnosti v Rumburku, rozsvícení stromu v Ústí nad Labem, to je jen malý výběr. Jsem moc rád, že i v těch menších obcích po celé republice mi dali tu důvěru a každý rok mě pravidel-ně oslovují na karnevaly, čarodějnice, dětské dny, letní veselice, Mikuláše či rozsvícení Vánočních stromů. Vážím si svých stálých klientů a zároveň se stoprocentně věnuji těm novým. Jo a jsem rád, že i po dvaceti letech v rádiu mě stále poslouchá dost lidí.

Jaké BENEFITY nabízíš čtenářům to-hoto katalogu?

Tím nejdůležitějším benefitem je kreativita. V tuto chvíli mám partnery, kterým nechybí chuť vymýšlet stále něco nového. Ano, máme pořady, které jsou nazkoušené - Asterix a Obelix, Nebojsa, Šíleně tlustá princezna, Souboj pohlaví, Ein Lukesle Buntes. Ale ten velký benefit je v tom, že se nás pořadatelé nemusí bát oslovit, abychom vymysleli pří-mo něco pro ně. Přijdeme s tématem, s myšlenkou a ta se pak rozvíjí. A po-zor, nemusí to být akce za velký balík peněz. Máme zkušenosti i s akcemi, kdy jsme za málo peněz připravili hodně muziky.

www.detskashow.cz

se Zdeňkem Lukesle

logu české zábavy. Začít musím vysvětlením, čím vám může být prospěšný a proč by jste jej rozhodně neměli házet do koše! Za prvé - tento katalog se od jiných liší tím, že vám zprostředku-je přímý kontakt, tedy i skutečné honoráře (bez zprostředkovatele). Za druhé - v tomto katalogu naleznete pouze divácky úspěšné

pořady, tedy takové, které skutečně pobaví a jsou prováděny na pro-fesionální úrovni. Za třetí - všich-ni společně chceme dát víc a to znamená jediné: každý umělec nebo služba, která se zde prezentuje, přidá nadstandard- ní benefit (z tohoto důvodu se jmenujeme Benefit Art).Společně s prezentovanými umělci a službami si přejeme, aby vás nabídka zaujala a těšíme se na vaše podněty, nápady, reakce... Milan Kamír (vydavatel)

Vážení pořadatelé zábavných pořadů, je mi ctí, představit vám první vydání produkčního kata-

ZAJISTĚTE SI DODÁNÍ DALŠÍHO ČÍSLA BENEFIT ART DO VAŠÍ SCHRÁNKY! objednejte zdarma zde: [email protected]

http

s://

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/z

dene

k.lu

kesl

e

Page 3: Benefit Art

Co nám na sebe prozradíš, Lukáši?

Od dětství jsem byl veden k hudbě, je to již 21 let, co jsem se po-prvé postavil na pódium. Od té doby jsem prošel řadou hudebních sku- pin, potkal se s významnými umělci a získal cenné zkušenosti nejen na pódiu, ale i v nahrávacím studiu a dokonce jsem se i párkrát dostal na televizní obrazovku. Studoval jsem 17 let klasickou hudbu, hlavní obor byla kytara, později se přidal klavír. Velmi brzy jsem do rukou uchopil elektrickou, chcete – li sólovou kyta-ru. Mezi mé významné učitele patří Jiří Horáček (klasická kytara), později mě v kytarových sólech zdokonaloval Petr Janda (Olympic) .

Tak to je slušná průprava, s tím se již dá fungovat! Je něco, co tě zaručeně u nás v Česku “vytočí”?

Pobavit dnešní publikum není jed-noduché, na našem trhu je spousta bavičů, moderátorů, hudebních sku-pin a tak většinou rozhoduje cena a ne vždy znamená, čím dražší, tím lepší. I já jsem najezdil tisíce kilo-metrů nejen po České Republice, a setkal se mnohokrát s problémem, že pořadatel koupí draze umělce a na zbytek programu mu tak zbývá malý rozpočet! Proto akci zvučí zvukaři s nedostatečným výkonem a bez řádného vybavení, osvětlovači pódia používají stavební halogeny

a zbytek hudební produkce zajistí levná kutálka, to je prob-lém. Jistě se mnou budete souhlasit, že celkový dojem z takto sestavené akce nemůže působit dobře. Přijede kapela, která pak není slyšet, ruší věčně hvízda-jící mikrofony (vlivem zpětné vaz-by) a ruší bíle nasvícené pódium. Tyhle věci mě “točí” a i proto jsem se, asi před deseti lety, rozhodl pojmenovanou hrůzu změnit a dnes již úspěšně mohu říct, že se nám díky samostatnosti v technice daří podobným zvěrstvům vyhýbat.

Jaký benefit nám nabídneš?

Mám skvělý tým lidí, se kterým zajišťujeme a hlavně účinkujeme na akcích typu obecní slavnosti, pouťové slavnosti, firemní večírky, plesy apod. Náš program je v roz-mezí 1 až 12 ti hodin a zahrnuje vystoupení kapel různých žánrů, od country, folku, revivalové kapely a rockové zábavové kapely. Máme v programu i soutěže pro děti a DJe hrající hity od 80. let po současnost. Vše sami ozvučíme a nasvítíme naší profesionální špičkovou aparaturou. Výhody, které přináším, pořadatel jistě ocení především v ceně za kompletní službu, my nejsme agen-tura, která levně zajistí umělce a pořadatelům draze prodá, my jsme přímí účinkující a zároveň technici. S námi pořadatel šetří na honorářích i dopravě, deset různých účinkujících = desetkrát proplatit dopravu, to s námi nehrozí.

Vím o tobě, že jsi šéfem Olympic revivalu, tento projekt si určitě

hýčkáš?

Jedná se o první a oficiální revival naší nejstarší rockové kapely Olym-pic. Vystupujeme již 13 let a to nejen v České republice. Snažíme se co nej-více přiblížit k originálu a k tomu nám hodně dopomohl již zmíněný Petr Janda. Dbáme na přesná frázování, tempa, postavení a vzhled kapely. Vlastníme stejné nástroje, čímž se i blížíme ke stejnému zvuku. Skladby hrajeme v takovém prove dení, jak je může posluchač slyšet na dnešních koncertech skutečného Olympicu. Podstata revivalu je totiž vytvořit co nejpřesnější kopii originálu a to je další věc, z které mi v Česku “mrazí”. Dnes si každá druhá kapela, která se pokusí zahrát skladbu originálu, říká revival a na již zmiňované de-taily jako přesnost, tempo, frázování při zpěvu atd. se leckdy zapomíná a v tom je rozdíl mezi zábavovou kapelou a kvalitním revivalem.

[email protected]

SETKÁNÍ s...Lukášem Maruškou

PROVOZ PROFESIONÁLNÍ TECHNIKY

Zvuk s výkonem 24 kW:Digitální / analogové mixpulty:AllenHeath, Mackie, YamahaProcesoring: XTA, Racková režie: DBX, T.C.electronic, RaneRepro pasivní: EAW, RCFRepro aktivní: RCFbezdrát. technika SENHEISSER, AKGSvětla:otočné Wash LED hlavy/RGB colorLED PAR s RGB a klasické PAR s filtryobjednávky: [email protected]

http

s://

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/o

lym

pic.

revi

val.3

Page 4: Benefit Art

Ne u Kolína, ale v jednom nej- menovaném pražském ob-chodním centru. Ne medvědi, ale čtyřnásobný držitel tele-vizních cen TýTý a kapelník skvělého českého bigbandu. Ne náhodou, ale záměrně, pro-tože je spojuje stejná krevní sk-upina. Krev návykové skupiny muzika...

Tak nějak se dá popsat začátek společné spolupráce charizmatické- ho zpěváka, herce, moderátora a baviče Vládi Hrona a SaxyGirls Big-bandu Petra Svobody. Muže, jehož televizní hudebně - zábavné pořady se pokaždé těší divácké sledovanos-ti a orchestru, který patří k absolutní české bigbandové špičce.Že je SGBPS orchestr plnokrevný a skvěle šlapající, o tom svědčí stovky koncertů a festivalových účastí u nás i po celé Evropě,

POTKALI SE DVA...

Page 5: Benefit Art

televizních (ČT, TV Nova, BBC...) a rozhlasových (Radiožurnál, Český Rozhlas Dvojka, Leonar- do, WCEV Radio Chicago...) pořadů, desítky a desítky hodin strávených ve studiích ať už při nahrávání snímků vlastních nebo při doprovodu sólistů z řad naší popové nebo klasické scény a mnoho jiných aktivit, které má za dobu působení na české profi scéně orchestr na svém kontě.Stoprocentní a po všech stránkách mimořádný hudební zážitek z kaž- dého koncertu bigbandu zaručují už jen hvězdná jména v jeho sestavě - leader trumpetové sekce Milan Šoltész (KGB - Karel Gott Band, Paj-ky Pajk M. Kumžáka), trombonista Přemek Tomšíček (Orchestr Gustava Broma), saxofonistka Markéta Smej- kalová (Bigband Českého Rozhlasu, Sto zvířat, Kabát...) nebo hudební skladatel a aranžér Jan Kučera, (ky-tarista Bigbandu F. Slováčka a mimo jiné také účastník legendárního zá-jezdu českých popových celebrit

H. Vondráčkové a K. Gotta do bra-zilského Ria) a mnoho dalších. A že je v případě SGBPS se navíc na co i dívat, slibuje nej- známější sekce orchestru. Front-menkami bigbandu, jako jedi- ného v celé Evropě, je totiž pětice skvělých saxofonistek a zároveň půvabných žen nebo lépe řečeno dívek - populární SaxyGirls.

- - -Společný koncertní projekt Vlá-di Hrona a SaxyGirls Bigbandu Petra Svobody je především velko-lepým vzdáním holdu velikánům světové i české swingové, taneční a populární hudby. Jménům jako Louis Armstrong, Frank Sinat-ra, Nat King Cole, Louis Prima, Paul Anka, George Benson, Tom Jones, George Gershwin, Count Basie, Duke Ellington, ale i českým Karlům - Gottovi, Hálovi, Svobodovi, Vla-chovi, Krautgartnerovi nebo třeba Jaroslavu Ježkovi či Jiřímu Šlitro-vi. Je ale také příjemnou, strhující

a nenucenou hudební show, ve které zas a znovu v plné síle ožívá podmanivé kouzlo, krása, mohut-nost a barevnost velkokapelového soundu, neodolatelná spontánnost a umělecké mistrovství hlavního protagonisty a jeho hostů, kterým po celý večer sekunduje bezchybně swingující bigband. Ostatně udělejte to nejjednodušší - přesvědčte se sami...

Koncertní či eventovévystoupení

BIGBANDPÁRTYVLÁDI HRONAzastupujePetr [email protected]

Page 6: Benefit Art

Záštitu přijal bez váhání...

http

s://

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/v

ladi

mir

hron

Záštitu nad novým občasní- kem Benefit Art přijal Vláďa Hron, nekorunovaný král českých hudebních imi- tátorů bez obstrukcí.

Nebojíš se nových věcí?

Nikoli. Vždy jsem u všeho nového, co přinese pokrok a nějaký posun kupředu.

Uveď příklad.

Příkladů je hodně. Kupříkladu mým velikým koníčkem a zálibou je rá-dio, kde jsem vlastně začínal a prožil devadesátá léta. Překlopilo se sto-letí, já vyměnil rádio za televizi a dostavil se pocit určitého stýskání nebo nostalgie. A tak jsem neváhal a zřídil první osobní “celebrity” rádio v Čechách, které hrálo především moje písničky a po internetu přenášelo záznamy nejpovedeněj- ších vystoupení, které se kupříkladu

nahrály v Aši a pak si jej rádi pustili lidé i z opačného koutu republiky.

Zřídil jsi tedy internetové rádio ale to už nevysílá, proč?

Protože nová doba přinesla digitál-ní rádiové frekvence a já si položil otázku - Vladimíre, chceš, aby tě lidi posluchali pouze doma či v práci a nebo chceš, aby tě poslouchali doma, v práci i v autě? Pak pochopi-telně vyhrál digitál a já svojí vysílačku vypnul a programově začal vyplňoval dopolední frekvenci na Tip rádiu. Což je nové celoplošné digitální rádio, které lze naladit na moderních při-jímačích DAB všude, kde je pokryto signálem, tedy třeba i v autě.

Katalog Benefit Art přináší infor-mace všem pořadatelům zábavných pořadů či eventů, cítíš i zde nějaký pokrok?

Na tomto katalogu je příjemné, že dává prostor všem. Talentovaným

začátečníkům, s kterými se denně potkávám na českých i slovenských pódiích ale i ostříleným mata-dorům, skvělým umělcům, kteří v této zemi již něco dokázali. Ten-to přístup již běžný není, protože se přeci stalo moderní, pohybovat se v mantinelech “mainstreamu”. Zkrát-ka a jednoduše - občasník Bene- fit Art neháže talentovaným klacky pod nohy, naopak vyzdvihne je a upo- zorní na ně odborníky a pracovníky v kultuře. Ostatně tak to funguje i na západ od našich hranic.

V Německu?

Ano, v německy hovořících zemích se umělci v katalozích také prezentují. Přijde mi kultivovanější, prezentovat se touto formou než spamovat po-tenciálním pořadatelům e-mailovou schránku.

Jmenujeme se Benefit Art. Jaký bene- fit pořadatelům přinášíš ty?

Nabízím propagaci větších akcí for-mou čtené pozvánky v mém do-poledním vysílání Tip rádia. Kde již tuto praxi provozuji a posluchačům mezi desátou a dvanáctou každé všední dopoledne servíruji zajímavé kulturní tipy pro celou jejich rodinu.

Co bys na závěr popřál všem, kterým je tento katalog určený? Tedy odborníkům v pořádání kulturních akcí?

Všem čtenářům přeji, aby zde po-každé nejenom našli inspiraci pro jejich projekty, ale aby to fungovalo i naopak, aby se nebáli o nových talen- tech informovat redakci Benefit Artu.

www.vladahron.cz

Pořadatelé, kteří chtějí využít nabídky Vládi Hrona a propagovat svoji akci v dopoledním vysílání na Tip rádiu, posílají pozvánku s čtrnáctidenním předstihem na e-mail:[email protected] rádio naladíte v DAB nebo na internetu: www.tipradio.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 7: Benefit Art

KATALOGOVÝLIST - BA/1

NEBOJSAVeselá pohádka o tom, že strach má velké oči. Seznamte se s našimi bláznivými strašidýlky Bububu a Brekeke. Pohádka je o strachu a tom, z čeho by děti měly mít doopravdy strach. Účinkují Zdeněk Lukesle a Martin Holeček. Pohádka má délku asi 45 minut. A pozor po menší přestávce může následovat diskotéka se strašidly nebo s čerty. Tento pořad můžete objednávat po celý rok (na karnevaly, Mikulášské nadílky, Halloween či letní akce).od 5.000,- Kč

TALENT SHOWJedinečný program pro Vaše děti! Zpěvačka Anička zpívá hity současných pěveckých hvězd. Během vystoupení střídá kostýmy, účesy a módní doplňky. To vše je střídáno s hledáním talentu ve Vaší obci či městě. Děti zpívají, tančí, recitují a objevují, co vše dokáží. Všechny soutěže jsou netradiční, vtipné a vytvořeny tak, aby pobavili i dospělé. Pořadem provází manažer Bob. Tento zábavný pořad je možné kombinovat s karnevalem, můžeme vystoupit v rámci slavností a dalších akcí, které pořádáte.od 5.000,- Kč

HRY S ASTERIXEM A OBELIXEMZařiďte pro Vaše město nebo obec olympijské hry. Připravte pro své děti den s velkým D. Pozvěte si Asterixe a Obelixe, kteří je zaručeně dobře pobaví! Děti se ocitnou na olympijských hrách a v netradičních disciplínách budou bojovat o medaile. Zkusí si kupř. co nejpomalejší běh, plavání na skateboardu nebo běh s olympijským ohněm. Do soutěží se zapojí i rodiče, které čeká třeba běh otců v botách na podpatcích aj. Připravili jsme pro Vás novou dětskou show, kterou si můžete objednat na Vaše hřiště, náměstí, náves, do kulturního domu nebo sokolovny. Olympijské hry s Asterixem a Obelixem je pořad plný soutěží, veselých gagů, během něhož nechybí ani veselá dětská diskotéka.od 7.000,- Kč

ŠÍLENĚ TLUSTÁ PRINCEZNAŠíleně tlustá princezna – nový pořad pro děti ale i pro dospělé. Délka pořadu je cca 90 minut. Programem provází Šíleně tlustá princezna. Děti s pomocí veselých interaktivních soutěží hledají, do jaké knížky Šíleně tlustá princezna patří, z jaké pohádky vypadla, kdo to vlast-ně je – během pořadu procestujeme všechny známé české pohádky. Děti soutěží, tancují a zpívají. Nechybí pohádkové efekty. Jako doprovod můžete zvolit DJ Českého Honzu nebo kapelu Tři veteráni.od 5.000,- Kč

SOUBOJ POHLAVÍKomponovaný program pro dospělé. Vyzkoušejte si, jak těžké (lehké) to mají v životě ženy a naopak s jakými problémy se potýkají muži. Pánové, vyzkoušejte si, jaké je to, být těhotný, jak chutnají okurky se šlehačkou a pokuste se najít to, co ještě žádný muž neobjevil. Dámy, Vy zjistěte, co to je život s koulema, jak těžké je vypít pivo a jaké to je, být kutilem. Nabízíme Vám komponovaný pořad se soutěžemi, manželskými scénkami, vtipy s hvězdičkou, doplněný oldies diskotékou nebo vystoupením kapely. Pořádáte plesy, maškarní bály, slavnosti a hledáte pořádnou zábavu? Zkuste náš Souboj pohlaví. Konkrétní podobu tohoto pořadu ovlivněte sami (nabídneme vám další doprovodný program i se známou osobností). Velice oblíbený je výhodný balíček – odpoledne pro děti (Olympijské hry s Asterixem a Obelixem, dětská maškarní diskotéka se soutěžemi a pohádkou) + večerní program pro dospělé. Těší se na vás zkušení moderátoři a baviči Míša Marková a Zdeněk Lukesle.od 5.000,- Kč

EIN LUKESLE BUNTESVelký revuální diskotékový pořad – nechybí legrace, humor i sranda a všechny zásadní hity vašeho života. Zdeněk Lukesle je vy-hledávaným diskžokejem, protože jeho večer není jen o pouštění písniček ale hlavně o humoru a také o srandě. Jeho specialitou jsou oldies diskotéky. Ředitel velkého lesnického závodu, pro který Lukesle hrál, prohlásil: „Lukesle u nás hrála tak, až se hory zelenaly!“ Vyhazovači si ho na diskotékách nemohou vynachválit: „Je větší než my a když je problém, vlítne mezi rváče a je konec souboje!“ V současné době je pravidelným diskžokejem na Hudebním parníku, který se stal nejnavštěvovanější atrakcí Severních Čech a kde se hraje, dokud se loď nepotopí.od 3.000,- Kč

MODERÁTORDíky letité praxi v rádiích schopnost moderovat akce všeho druhu. Od velkých festivalů přes plesy po malé firemní akce. Samozřej- mostí je příprava scénářů, soutěží atd. Jeden nezávislý kritik o něm prohlásil: „V Lukesli se snoubí hravost, elegance a vytříbený styl“.od 3.000,- Kč /Upozornění: všechny uvedené honoráře jsou bez dopravy a pronájmu zvukové aparatury/

ZDENĚK LUKESLE - PORTFOLIOwww.detskashow.cz, www.lukesle.eu+420603301868, [email protected]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OLYMPIC REVIVALOficiální revival, 13 let vystupující nejen po celé ČR Vám zahraje nejúspěšnější hity Olympicu Petra Jandy. Produkce až 120 minut. Je – li třeba, kapela přijede i s vlastním ozvučením. Obsazení kapely je z profesionálních hudebníků vlastnících stejné nástroje jako muzikanti z originálu, což je záruka kvalitního zvuku. Kapela účinkovala nejednou jako předskokan při koncertě originálu a kupř. v roce 2012 kapela zahrála k padesáti letům Olympicu, tyto události potvrzují záruku kvality. Hodí se pro všechny druhy společenských akcí, od komorních prostorů až po veliká pódia. Honorář dohodou.

LUKÁŠ MARUŠKA - [email protected],[email protected], +420605299355

Page 8: Benefit Art

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATALOGOVÝLIST - BA/1

KÁNTRYBENDKapela hrající v moderně upravených aranží známé country písně. Neobvyklé obsazení nástrojů kytara, basa, bicí, pi-ano zaujme každého posluchače, kapela hraje velmi dynamicky, rytmicky a spojením tří vokalistů jsou skladby velmi bohaté. Délka produkce s přestávkami až 180 minut. Vlastní ozvučení. Hodí se všude tam, kde chcete vytvořit ne-zapomenutelnou atmosféru. Různé slavnosti, obecní, pouťové, pivní aj. Honorář dohodou.

FAKTORZábavová kapela hrající vícežánrový repertoár našich předních českých interpretů jako jsou Divokej Bill, Kabát, Kata- pult, Lucie, Chinaski, Olympic, Schelinger atd. Délka produkce až 6 hodin. Hodí se na taneční zábavy, společenské večírky, svatby, oslavy aj. V případě potřeby umí Faktor i plesový repertoár. Vlastní ozvučení. Honorář dohodou.

DĚTSKÁ SHOWDélka produkce až 90 minut. Program dělíme na pohybové soutěže (přetahování lanem, skákaní v pytli, chůze s ping-pongovým míčkem na lžíci atd.), zpívání s kytarou, nebo u klavíru (zapojí se i maminky a tatínkové, naučíme písničku), dále poznáváme písničky z pohádek a zbyde – li čas, nevynecháme ani dětskou piškotéku. Honorář dohodou, v případě objednání ozvučení městské (obecní) slavnosti či jiné komponované zábavy, je tento pořad možné dodat jako BENEFIT, tedy zdarma.

OZVUČENÍOzvučíme a nasvítíme kapely, moderátory, baviče, prezentace, přednášky atd... Používáme profesionální techniku světových předních výrobců EAW, RCF, QSC, XTA, AllenHeath, Mackie, Yamaha, SHURE, SENHEISSER, AKG. Velká vari-abilnost ozvučovací techniky, od malých aktivních systému po velké výkonné systémy. Zvučili jsme: Blueeffect, Dali-bor Janda, Mňága a Žďorp, Vypsaná Fixa, Tři sestry, D. Mattioli , V. Hron, Z. Izer, spoustu revivalů, amatérských i profe-sionálních skupin. Cena dohodou.

FULL SERVIS NA KLÍČZajistíme, poradíme, doladíme Vaši akci na klíč. Dodáváme pódia, zvuk, světla, zajistíme hudební produkci, baviče, moderátory, dětské pořady. Více jak dvacetileté zkušenosti jak na straně muzikanta, zvukaře i pořadatele. Rádi za-jistíme bezproblémový chod Vaší společenské události. Řešíme firemní slavnosti, večírky, obecní a městské slavnosti, soukromé slavnosti, festivaly...

PETR SVOBODA - [email protected], +420608025156

JAZZCOMBO SGBPSSwingové a jazzové standardy a evergreeny pro nejrůznější společenské a klubové akce, hotely, rauty, VIP setkání atd. Zkrátka všude tam, kde hudební program není hlavní náplní, ale doprovodnou, podkresovou součástí společenské události.Honorář 18.000,- Kč + doprava 8,- Kč/km (bez V. Hrona), 45.000,- Kč + doprava 8,- Kč/km (s V. Hronem)

BIGBANDPÁRTY VLÁDI HRONASpolečný koncertní projekt Vladimíra Hrona a SaxyGirls Bigbandu P. Svobody je především velkolepým vzdáním hol-du velikánům světové i české swingové, taneční a populární hudby. Jménům jako Louis Armstrong, Frank Sinatra, Nat King Cole, Louis Prima, Paul Anka, George Benson, Tom Jones, George Gershwin, Count Basie, Duke Ellington, ale i českým Karlům - Gottovi, Hálovi, Svobodovi, Vlachovi, Krautgartnerovi nebo třeba Jaroslavu Ježkovi či Jiřímu Šlitrovi. Je ale také příjemnou, strhující a nenucenou hudební show, ve které zas a znovu v plné síle ožívá podmanivé kouzlo, krása, mohutnost a barevnost velkokapelového soundu, neodolatelná spontánnost a umělecké mistrovství hlavního protagonisty a jeho hostů, kterým po celý večer sekunduje bezchybně swingující bigband.Honorář od: 65.000,- Kč + doprava 20,- Kč/km (společný honorář kapely + V. Hrona)

CELOVEČERNÍ PROGRAM PRO REPREZENTAČNÍ PLESY, FIREMNÍ PÁRTY, BANKETY A DALŠÍ EVENTYSpojuje špičkové interpretační schopnosti a žánrovou univerzálnost bigbandu v čele s jeho dívčí saxofonovou sek-cí SaxyGirls a pěvecký, herecký a imitátorský šarm čtyřnásobného držitele divácké ceny TýTý Vladimíra Hrona. V průběhu jediného večera tak můžete absolvovat exkurzi světem swingových legend Franka Sinatry, Nat King Colea, Tonyho Bennetta, Glenna Mullera, Duke Ellingtona, George Gershwina a dalších, i průřez světovou i českou popovou scénou na bázi dřívějších Vladimírových televizních pořadů. Zatančit si na nejkrásnější filmové melodie a evergreeny a zároveň, zapojit do takového programu jako spoluúčinkující třeba i své hosty a diváky. A navíc jako bonus získat pro společenskou a taneční část večera excelentního moderátora.Honorář od: 90.000,- Kč + doprava 20,- Kč/km (společný honorář kapely + V. Hrona)