bosch mono-jetronic

3
1 5.7. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Hetedik rész – Mono-Jetronic rendszer II.) Előző cikkünkben a Bosch Mono-Jetronic tüzelőanyag-és levegőrendszerét mutattuk be. Ebben az írásunkban rátérünk e központi befecskendező bemeneti információit képező jeladókra és a befecskendező villamos hálózatára. 1. Mono-Jetronic rendszer érzékelői, bemeneti információi Motorfordulatszám jel A motor ECU számára az egyik bemeneti alapinformáció a motorfordulatszám. A rendszer irányítóegysége e jellemzőt a gyújtás frekvenciájából határozza meg. Ennek nagyságát vagy a gyújtás primerfeszültségének érzékelésé alapján tudja, tehát az „1-31” pontok közötti feszültséget érzékeli, vagy – mint az, az 1. ábrán látható - az irányító egység az úgynevezett „T D ” jelet érzékeli. A T D jelet a „TZ gyújtá- soknál” a gyújtásmodul állítja elő. Ez egy négy-szögjel, amelynek frekvenciája megegyezik az elosztós gyújtás frekvenciájával. Motorterhelési jel – fojtószelep potenciométer E rendszer a motorterhelési jelet a fojtószelepállás érzékelése alapján képzi. A 2. ábrán egy motor töltési fokát (rela- tív levegőtöltését) láthatjuk a motor- fordulatszám függvényében, különböző fojtószelepszögek esetén. Megfigyel- hetjük, hogy ha a fojtószelep csak kis mértékben van nyitva – pl. csak 4,5º.ra (az ehhez tartozó görbe nincs behúzva, de az, a 3º-os és a 6º-os között menne) – már ±1,5º érzékelési hiba ±17%-os pontatlanságot eredményezne. Ugyan ez az érzékelési pontatlanság 30º-os nyitás mellett már csak ±1% hibát jelent. Levonhatjuk tehát azt a fontos következtetést, hogy a kis fojtószelep szögeket lényegesen pontosabban kell érzékelni, mint a nagyobbakat. E problémát a Mono-Jetronicon úgy oldották meg, hogy annak fojtószelep potenciométere egy kettős szögállás-érzékelő. (Lásd 3. ábra!) A kis fojtószelep szögekre (0º -24º) egy külön feszültségosztót, a nagy fojtószelep szögekre (18º-90º) egy másik feszültségosztót alkalmaznak. Így a kis szögeket pontosabban ismerheti az ECU, hiszen nagyobb feszültségváltozást eredményez kis fojtószelep szögnél ugyan az a szögelfordulás. Tehát digitalizálás után nagyobb a felbontás finomsá- ga. Motorhőmérséklet jeladó A rendszer motorhőmérséklet jeladója egy szokásos nem lineáris NTK ellenállás tokozva és a hengerfejbe becsavarozva. Miután a szenzor tokja közvetlenül érintkezik a hűtőfolyadékkal annak ellenállása kellő pontossággal a motorhőmérséklet információt, hordozza. 1 – Gyújtáselosztó 2 – Gyújtásmodul 3 – Gyújtótekercs TD – Gyújtásmodul fordulatszámjel kimenet (négyszögfeszültség) Forrás: Bosch Forrás: Bosch Forrás: Bosch 1 – Befecskendezőegység alsó része 2 – Fojtószeleptengely 3 – Mozgatókar 4 – Csúszóérintkezők 5 – Ellenálláspálya I. 6 – Vezetőpálya I. 7 – Ellenálláspálya II. 8 – Vezetőpálya II. 9 – Tömítés 1. ábra 2. ábra 3. ábra

Upload: gergo-kovacs

Post on 01-Jul-2015

762 views

Category:

Documents


16 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bosch Mono-Jetronic

1

5.7. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Hetedik rész – Mono-Jetronic rendszer II.)

Előző cikkünkben a Bosch Mono-Jetronic tüzelőanyag-és levegőrendszerét mutattuk be. Ebben az írásunkban rátérünk e központi befecskendező bemeneti információit képező jeladókra és a befecskendező villamos hálózatára. 1. Mono-Jetronic rendszer érzékelői, bemeneti információi

Motorfordulatszám jel A motor ECU számára az egyik bemeneti alapinformáció a motorfordulatszám. A rendszer irányítóegysége e jellemzőt a gyújtás frekvenciájából határozza meg. Ennek nagyságát vagy a gyújtás primerfeszültségének érzékelésé alapján tudja, tehát az „1-31” pontok közötti feszültséget érzékeli, vagy – mint az, az 1. ábrán látható − az irányító

egység az úgynevezett „TD” jelet érzékeli. A TD jelet a „TZ gyújtá-soknál” a gyújtásmodul állítja elő. Ez egy négy-szögjel, amelynek frekvenciája megegyezik az elosztós gyújtás frekvenciájával.

Motorterhelési jel – fojtószelep potenciométer E rendszer a motorterhelési jelet a fojtószelepállás érzékelése alapján képzi. A 2. ábrán egy motor töltési fokát (rela-tív levegőtöltését) láthatjuk a motor-fordulatszám függvényében, különböző fojtószelepszögek esetén. Megfigyel-hetjük, hogy ha a fojtószelep csak kis mértékben van nyitva – pl. csak 4,5º.ra (az ehhez tartozó görbe nincs behúzva, de az, a 3º-os és a 6º-os között menne) – már ±1,5º érzékelési hiba ±17%-os pontatlanságot eredményezne. Ugyan ez

az érzékelési pontatlanság 30º-os nyitás mellett már csak ±1% hibát jelent. Levonhatjuk tehát azt a fontos következtetést, hogy a kis fojtószelep szögeket lényegesen pontosabban kell érzékelni, mint a nagyobbakat. E problémát a Mono-Jetronicon úgy oldották meg, hogy annak fojtószelep potenciométere egy kettős szögállás-érzékelő. (Lásd 3. ábra!) A kis fojtószelep szögekre (0º -24º) egy külön feszültségosztót, a nagy fojtószelep szögekre (18º-90º) egy másik feszültségosztót alkalmaznak. Így a kis szögeket pontosabban ismerheti az ECU, hiszen nagyobb feszültségváltozást eredményez kis fojtószelep

szögnél ugyan az a szögelfordulás. Tehát digitalizálás után nagyobb a felbontás finomsá-

ga.

Motorhőmérséklet jeladó A rendszer motorhőmérséklet jeladója egy szokásos nem lineáris NTK ellenállás tokozva és a hengerfejbe becsavarozva. Miután a szenzor tokja közvetlenül érintkezik a hűtőfolyadékkal annak ellenállása kellő pontossággal a motorhőmérséklet információt, hordozza.

1 – Gyújtáselosztó 2 – Gyújtásmodul 3 – Gyújtótekercs TD – Gyújtásmodul fordulatszámjel kimenet (négyszögfeszültség)

Forrás: Bosch

Forrás: Bosch

Forrás: Bosch

1 – Befecskendezőegység alsó része 2 – Fojtószeleptengely 3 – Mozgatókar 4 – Csúszóérintkezők 5 – Ellenálláspálya I. 6 – Vezetőpálya I. 7 – Ellenálláspálya II. 8 – Vezetőpálya II. 9 – Tömítés

1. ábra

2. ábra

3. ábra

Page 2: Bosch Mono-Jetronic

2

Levegő-hőmérséklet jeladó A beszívott levegő hőmérsékletéről szintén egy nem lineáris NTK ellenállás tájékoztatja az irányítóegységet. E jeladót a tervezők a befecskendező egységbe helyezték el, a 4. ábrán látható módon, a befecskendező szelepen rögzítették.

Alaphelyzet kapcsoló

Az alapjárat szabályzás és a tolóüzemi töltéslekapcsolás irányításához az ECU-nak tudnia kell, ha a gázpedált a gépkocsi vezetője felengedte. Ehhez a fojtószelep állító rudazatába

egy kapcsolót építettek be. (Lásd 5. ábra!) Ha a gázpedál alaphelyzetbe kerül, a kapcsoló érintkezői zárnak, s ekkor a jelvezeték testhez kapcsolódik, tehát potenciálja 0 volt lesz, az eddigi 5 V-al szemben.

Oxigénszenzor – lambda-szonda A Bosch e központi benzinbefecskendező rendszerét lambdaszabályzott kivitelben készítette, hiszen kipufogó rendszerébe az alacsony károsanyag emisszió elérése céljából, hármas hatású katalizátort épített. A „motoragyat” ezért a pillanatnyi légviszony-tényezőről a katalizátor elé helyezett oxigénszenzor (6. ábra) tájékoztatja. A fűtött „klasszikus lambdaszonda”, egy feszültséggenerátor ugrásszonda. Az érzékelő a jelfeszültségét a 7. ábrán látható jelleggörbe szerint hozza létre. Ha a szonda feszültsége nagyobb, mint 450 mV, az ECU tudja, hogy a keverék légviszony-tényezője λ<1 – tehát a keverék dús – , ritkításba kell kezdeni. Ha Uλ < 450 mV az ECU tudhatja, hogy a keverék légviszony-tényezője λ>1, tehát dúsítani kell.

2. A rendszer villamos kapcsolási vázlatának elemzése A Mono-Jetronic villamos kapcsolási vázlata a 8. ábrán látható. Az ECU végfokait a 25-ös jelű kivezetésen, szenzorait az 5-ös jelűn testeli. A „közvetlen + tápot” a 4-es jelűn keresztül kapja, míg a „kapcsolt +”, a gyújtás ráadását követően a főrelén (K46) keresztül a 9-es kivezetés. Az irányító egység bemeneti információi: – motorfordulatszám jel – ECU 1- ECU 5 – motorterhelési jel – ECU 7- ECU 5, valamint ECU 18- ECU 5 (A „+ 5V-os” tápvezeték az ECU 8) – motorhőmérséklet jel – ECU 2- ECU 5 – levegőhőmérséklet jel – ECU 14- ECU 5 – gázpedál alaphelyzet jel – ECU 3- ECU 5 – lambdaszonda jel – ECU 20- ECU 5 – klímakészenlét jel – ECU 15- ECU 5 – klímakompresszor bekapcsolási jel – ECU 16- ECU 5 – automata váltó „üresállás” jel – ECU 6- ECU 5 – lambdaszabályzás kódolási jel – ECU 10- ECU 5 – szivattyúkódolási jel – ECU 11- ECU 5

Forrás: Bosch

1 – Beszívott levegő 2 – Szenzortartó 3 – Védőkeret 4 – NTC érzékelőellenállás 5 – Befecskendezőszelep

Forrás: Bosch

1 – Működtetés a fojtó- szelep emeltyűvel 2 – Alaphelyzet érintkező 3 – Elektromos csatlakozók

Forrás: Bosch Forrás: Bosch 1 – Szondaház 2 – Kerámia védőcső 3 – Elektromos csatlakozók 4 – Felhasított védőcső 5 – Aktív szondakerámia 6 – Érintkező 7 – Védőhüvely 8 – Fűtőelem 9 – Fűtéscsatlakozók

4. ábra

5. ábra

7. ábra

6. ábra

Page 3: Bosch Mono-Jetronic

3

A rendszer beavatkozói: – szívattyúrelé vezérlés – ECU 17- ECU 25 – befecskendezőszelep vezérlés – ECU 13- ECU 25 – regenerálószelep vezérlés – ECU 12- ECU 25 – motorellenőrző lámpa vezérlés – ECU 22- ECU 25 – fojtószelepállító motor vezérlés – ECU 23- ECU 24 A villogókódos hibatároló kiolvasása: – a motor beindítását követően alapjáraton, az ECU 22-őt kell testelni. A hibatároló törlése: – az ECU 22 testelését követően a gyújtást legalább 5s-ra rá kell kapcsolni. 2009-03-13 A témakör nyolcadik „cikke” egy hónap múlva jelenik meg!

A2 – Elektronikus irányítóegység K46 – Befecskendező főrelé K20 – Szivattyúrelé Kl.1 /TD – Motorfordulatszám jel R65 – Fojtószelep potenciométer B24 – Motorhőmérséklet jeladó B25 – Levegő-hőmérséklet jeladó B72 – Fűtött lambdaszonda Y1 – Tüzelőanyag-szivattyú Y3 – Befecskendezőszelep R41 – Előtét-ellenállás Y56 – Fojtószelep-állító az alaphelyzet kapcsolóval Y105 – Regenerálószelep H19 – Motorellenőrző lámpa S1 – Klímakészenlét S2 – Klímakompresszor S3 – Nyomatékváltó-kapcsoló W1 – tv kódolás W2 – Szivattyúkódolás Forrás: Bosch 8. ábra