bred partnering

Download Bred Partnering

Post on 27-Jan-2016

40 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bred Partnering. - overvejelser i Driftsområdet om brug af en ”Bred Partnering” model. Indlæg på Fælles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer, 18. februar 2004 ved kontraheringschef Per Simonsen, Vejdirektoratet, Danmark. Valg af udbudsstrategi. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Bred Partnering

  - overvejelser i Driftsomrdet om brug af en Bred Partnering model

  Indlg p Flles nordisk entreprenrmarked og nordiske anskaffelsesformer, 18. februar 2004 ved kontraheringschef Per Simonsen, Vejdirektoratet, Danmark

 • Valg af udbudsstrategiRammebetingelser og erfaringer

  Udbuds- og samarbejdsformer

  Aktrer

 • vrige rammer FFL Omkostnings- baseret regnskab Investeringsprog.EU TilbudslovUdenlandske erfaringer PIARC Finland U.K.Regerings-grundlag IIOpgaver:OrganiseringPlanlgningProjekteringUdfrelseBestillerRdgiverentreprenr

 • Opgaver i driftsomrdet

  Opgave

  Opgavetype

  Almen drift

  Sm bygvrker

  Store bygvrker

  Belgninger

  Striber

  Vintertjeneste

  Beredskab

  Srtransporter

  Signalanlg og trafikledelse

  Tavler

  Mindre driftsarbejder

  Drift og vedligeholdelse

  Rep./renovering

  Rep./renovering

  Rep./renovering

  Rep./renovering

  Drift og vedligeholdelse

  Drift og vedligeholdelse

  Drift og vedligeholdelse

  Drift og vedligeholdelse

  Rep./renovering

  Drift og vedligeholdelse

 • Almen drift - erfaringer med partneringVejmandstilsynRenholdGrsslningAfvandingselementerTavler, autovrn og hegnBrolgningPlejeplanBeplantningsplejeToiletrenhold

 • Almen drift i distrikt syd og nord- kontrahering af partnering samarbejder pr. 1. Januar 2003

  Entreprise

  Kontrahent/

  entreprenr

  Kontraktssum

  kr. pr. r

  Nord

  Vejdrift N1

  NCC

  22.108.201

  Nord

  Beplantningspleje N2

  1.136.973

  Syd

  Vejdrift S1

  Oasa

  9.423.858

  Vejdrift S2

  15.301.473

  Syd

  Beplantningspleje S3

  Hedeselskabet

  1.035.750

  Beplantningspleje S4,

  1.174.125

 • Almen driftPartnering-resultater - 1. rDer er arbejdet med forbedringer ved brug af nyudviklet materiel og udfrelsesmetoder og med emner, som overvejende er knyttet til en forbedret arbejdsplanlgningDe forventede direkte konomiske effekter er under et besparelser ca. 3 % af entreprisesummen (pr. r.). Disse besparelser deles ligeligt mellem Vejdirektoratet og entreprenrerne. Hertil kommer de indirekte effekter (get sikkerhed, bedre arbejdsmilj, bedre samarbejdsklima, mv.)

 • Procesoptimeringer - dokumentationBeskrivelseStrategiske mlstninger som pvirkes af ndringenIncitamenterDirekte konomiske effekterIndirekte konomiske effekter

 • Procesoptimering - eksempel - kantplevasker

 • Procesoptimering- dokumentation

  Strategiske mlstninger

  som pvirkes af ndringen

  Beskrivelse af effekter

  - kvalitativ og kvantitativ

  konomisk incitament

  1.3 Besparelser/

  effektivisering

  Se nedenfor under direkte konomiske effekter

  Besparelse deles 50/50 %

  1.4 Ressourceforbrug

  Der spares administrationstimer hos VD og Oasa - en forbedret arbejdsplanlgning for entreprenren formindsker spildtid

  Besparelser opns for hver part de fordeles ikke

  2.1 Sikkerhed

  Der spares en vejmandsfunktion til opretning af skve og defekte ple og der spares en afmrkning/arbejdsperiode. Herved reduceres risiko for ulykker, og arbejdsmilj forbedres.

  get trafiksikkerhed konomisk effekt endnu ikke opgjort

  Bonus for ingen ulykker

  2.2 Fremkommelighed

  Fremkommeligheden ges ved reduktion af afmrkningsperioden. Der spares ca. 10 dages afsprring pr. r.

  konomisk effekt endnu ikke opgjort

  2.4 Miljhensyn

  Der spares arbejdskrsel, dieselbesparelse p ca. 600 l. pr. r.

  Besparelsen i diesel opns for Oasa den fordeles ikke

  3.1 Samarbejdet

  Procesoptimeringen er en succes, og det forbedrer i sig selv samarbejdet

  4.1 Udvikling-partnering

  Procesoptimeringen forventes at blive et skoleeksempel

 • vrige rammer FFL Omkostnings- baseret regnskab Investeringsprog.EU TilbudslovUdenlandske erfaringer PIARC Finland U.K.Regerings-grundlag IIOpgaver:OrganiseringPlanlgningProjekteringUdfrelseBestillerRdgiverentreprenr

 • Bred partnering/driftsoperatr Ved Bred partnering organisering samles en lang rkke opgaver, som for nuvrende udfres af forskellige entreprenrer og rdgivere, hos en driftsoperatr og denne overdrages tillige en rkke administrative opgaver, som i dag udfres af medarbejdere og konsulenter i VD-Distrikterne. Driftsoperatren m derfor forventes, at skulle best af et konsortium/samarbejder af flere firmaer.

 • Bred partnering- hvorforFortsat udvikling af samarbejdsformerne med private virksomheder jfr. regeringens nye grundlag om udvikling af offentligt og privat samarbejde (OPP) At VD skal leve op til kravene om lbende effektivisering p 2 % rligt p budgetterne - herunder p lnsummen At der skabes en mere klar rollefordeling mellem bestiller og udfrer At VD demonstrerer capability p omrdet i forhold til vejens rolle i den kommende strukturreform At VD handler p forkant, fr der politisk bliver stillet konkrete krav til VD p omrdet. At der kan skabes synergi mellem de mange entrepriser og dermed effektivisering

 • Driftsoperatr- hvorfor partneringpartnering er grundlaget for procesoptimeringsprocessenpartnering muliggr udvikling og brug af samarbejdselementer og bedre styringsvrktjer, herunder incitamenterpartnering reducerer fejl og spild

 • Bred partnering- opgaver og rollerVD fra traditionel bygherre til bestillerbibeholder det langsigtede ansvarbibeholder faglighedenbibeholder myndighedsopgaver

 • Bred partnering- opgaver og rollerDriftsoperatren fra traditionel entreprenr og rdgiver til en kombi-virksomhed - nye ledelseskompetencerfra modspiller til medspillerkompetence til at arbejde meget selvstndigt uden detailtilsyn fra bygherre

 • Vejdirektoratet

  VD-Bestiller

  Udbud og kontrahering af MAC kontrakt

  Udbud og kontrahering af rdgivere til projektering og tilsyn af entrepriser/

  opgaver udenfor MACen

  Udbud og kontrahering af andre entrepriser/opgaver

  Overordnet, langsigtet planlgning og prioritering af aktiviteterne

  Stikprvetilsyn og KS overvgning med MAC-operatren

  Initiering af partnering samarbejde, udvikling og optimering med MAC-operatren

  Myndighedsopgaver og kontakt til vrige myndigheder

  Hndtering af kundehenvendelser

  Beslutninger med store konsekvenser

  TIC:

  Indsamling af oplysninger om fremkommelighed, f.eks. i forbindelse med vejarbejder, ulykker, mv.

  Overvgning og lbende information vedrrende vinterforhold

  Registrering og visitering af redning og bjrgning (beredskab)

  MAC-operatr

  Udfrelse:

  Almen drift

  Broteknisk Vedligehold

  Belgningsreparationer og genmarkering af striber

  Vintertjeneste

  Beredskab (dgnvagt, akutte opgaver)

  Signalanlg og trafikledelse i drift

  Mindre driftsarbejder

  Administrative opgaver:

  Adm. af rdighed over vej

  Dataindsamling, vejmandstilsyn, egenkontrol, arbejdsplanlgning

  Sekretariatsopgaver (data for myndighedsopgaver, skadevoldersager, mv.)

  Rdgiver

  (projektering og tilsyn)

  Andre entreprenrer

  (srskilt udbudte opgaver)

  Fllesbroer og trafiktunneler, Farbroen

  Strre reparationsprojekter p sm bygvrker.

  Strre belgnings- og brelagsarbejder inkl. striber

  Strre skilterenoveringer

  Trafikledelsessystemer

Recommended

View more >