Brown, Dan - Meteoritas

Download Brown, Dan - Meteoritas

Post on 08-Nov-2014

44 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Knyga ""Meteoritas" Lietuviu kalba

TRANSCRIPT

UDK 820(73)3 Br291 Dan BrownDECEPTION POINT

New York, Pocket Books, 2002 ISBN 9955-13-059-8 Copyright 2001 by Dan Brown Vertimas lietuvi kalb, Ugnius Keturakis, 2005 UAB Jotema, 2006

Autoriaus pastabaDelta brys, Nacionalin saugumo tarnyba ir Kosmoso inovacij fondas yra neigalvotos organizacijos. Visos iame romane apraytos technologijos ities egzistuoja.

2

Jeigu is atradimas pasitvirtins, jis neabejotinai taps labiausiai stulbinania visatos sandaros valga, koki tik yra pavyk atskleisti mokslui. Jo padarinius net sunku sivaizduoti. Jis tikriausiai padt atsakyti nuo ami monijai rpimus klausimus ir ikelt naujus, dar fundamentalesnius. Prezidento Bilo Klintono odiai per spaudos konferencij, vykusi 1997 m. rugpjio 7 d., po atradimo, inomo ALH84001 vardu

3

Prologasia, atokiausiame pasaulio ukampyje, mirtis tykojo visur. Geologas arlzas Brofis iose atiauriose dykrose buvo igyvens jau ne vienerius metus, taiau n nenutuok gresiant tokio visikai netikimo ir kraupaus galo. Ketvertas un, tempiani jo roges su geologijos matavimo ranga per tundr, mai sultino ingsn ir uvert snukius vir. Kas nutiko, mergaits? paklaus Brofis, isirisdamas i rogi. I kyburiuojani paemiais audros debes tarsi slapia ilgai slins grobuonis, iniro krovininis sraigtasparnis. Keista, paman Brofis. Tokioje gdioje iaurje sraigtasparnio jam n su iburiu nebuvo tek matyti. Aparatas nutp u keliasdeimties metr, pars skaudiai kapojani ledokni kru. Sunerim unys m kaukti. Sraigtasparnio durys atsivr ir i jo ioko dvejetas vyr, apsitaisiusi baltais kombinezonais ir nein automatais. Verdami vilgsniais Brof jie patrauk jo link. Daktaras Brofis? kteljo vienas. Geologas suglumo. I kur js inote mano pavard? Kas js tokie? Isitrauk savo radiotelefon, biiuli. K? Negaik. Neteks ado Brofis i savo striuks kiens ilupo radiotelefon. Reikia perduoti vien skub praneim. Nustatyk imto kiloherc bang. imto kiloherc? Brofis pasijuto galutinai imutas i vi. Kas igirs tokio emo danio praneim? Kakas nutiko? Antrasis vyr kilsteljs rm automato vamzd jam galv. Nra kada tuiai plepti. Pirmyn. Drebaniomis rankomis Brofis padar, kas buvo liepta. Pirmasis vyras ities jam lapel su keliais jame ispausdintais sakiniais. Perduok. Skubiai. Brofis umet ak tekst. Nieko nesuprantu. ita inia klaidinga. A nieko panaaus... Vyras spsteljo vamzd Brofiui smilkin. mogus virpaniu balsu perdav t keist ini. aunu, tar pirmasis. Dabar su visomis rogmis varyk sraigtasparn. Jausdamas nuolatos nukreipt j automato vamzd Brofis pliaukteljo vadelmis ir unys nenoriai pasuko prie nuleidiamosios vaos ir uturseno krovini skyri. Vos tik rogs ten liuo sraigtasparnis tutuojau atsipl nuo ems ir nr vakarus. Kas, velniai raut, js tokie?! rikteljo Brofis, pilamas alto prakaito. Kuri gal jiems sisti toki ini? Vyrai neatsiliep. Sraigtasparniui aunant vis auktyn, pro atvir liuk vid uorais plsteljo vjas. Brofio unys, tampydami vadeles, tik gailiai inkt. Udarykite t liuk, pareikalavo Brofis. unys bijo. Vyrai neatsiliep. Pakils kilometro aukt, sraigtasparnis pakibo tiesiai vir bedugni ledo plyi. Vyrai mai pakilo ir, netardami n odio, istm prikrautas roges per liuk. Brofis sustings i siaubo velg emyn krentanius ir bergdiai dar mginanius atsispirti rogi sunkmenai unis. Po akimirkos jie nugarmjo emyn ir j stgsmas nutilo. Vyrai, sugrieb jau klykte klykiant ir paokus ant koj Brof, nuvilko liuko link. Nustrs i siaubo jis dar mosikavo kumiais, mgindamas isivaduoti i tempiani lauk j surakinusi gniaut. Taiau jo pastangos buvo bergdios ir po akimirkos jis jau vartaliodamasis lk emyn ledo praraj.

4

1Toulos restoranas, prisiliejs prie Kapitolijaus kalvos, didiuojasi linksmu, politikai nekorektiku verienos ir arklienos valgiaraiu ir taip pritraukia ia pusryiauti Vaingtono gyventojus. T ryt Toulos gauste gaud kakofonik kleges susiliejo aukt dzingsjimas, kavos automat esys ir kalbanij mobiliaisiais dudenimas. Padavj vyresniajam vogiomis siurbtelint rytinio Kruvinosios Mers kokteilio, pro duris eng moteris. Jis atsigr j vytdamas gerai imanktinta ypsena. Labas rytas, pasisveikino. Kuo galiau jums padti? Moteris buvo patraukli, koki dvideimt penkeri, pilkomis klostuotomis kelnmis, bateliais neauktais kulnais, gelsva Laura Ashley palaidine. Laiksi tiesiai netgi iek tiek kilsteljusi smakr ne provokuojamai, o paprasiausiai savimi pasitikiniai. Jos plaukai buvo rusvi, sudti paia naujausia Vaingtone karaliaujania inkaro ukuosena krintantys plaukai, pariesti ties peiais, pakankamai ilgi, kad traukt ak, taiau drauge ir ne per ilgi, kad neusimirtum, jog prieais, galimas daiktas, galvotesn u tave btyb. iek tiek pasivlinau, maloniu balsu tar ji. Esu susitarusi pusryiauti su senatoriumi Sikstonu. Padavj vyresnysis sitemp it styga. Senatorius Sedvikas Sikstonas. Senatorius, dabar taps vienu i ymiausi alies politikos veikj, buvo nuolatinis restorano lankytojas. Praeit savait luote nulavs varovus visose dvylikoje respublikon kandidato prezidentus rinkim apygard, senatorius jau, galima sakyti, buvo usitikrins partijos nari param per respublikon suvaiavim, turjus patvirtinti kandidat. Vyravo nuomon, jog senatorius turi puikias galimybes kit ruden paverti Baltuosius rmus i kos privirusio dabartinio prezidento. iomis dienomis Sikstono veidas, regis, puikavosi ant vis alies urnal, o jo kampanijos kis mirgte mirgjo kiekviename kampe: Uteks vaistyti. Metas taupyti. Senatorius Sikstonas prie savo stalelio, prane padavj vyresnysis. Js esate?.. Rachel Sikston. Dukt. ioplys, mkteljo jam mintis. Kaip i akies trauktas tvas. Toks pats skvarbus aki vilgsnis ir ori laikysena. Be paveldto ivaizdumo, akis krito dar ir moters graktumas bei paprastumas. Malonu, kad apsilankte, panele Sikston. Kai padavj vyresnysis lydjo per restoran senatoriaus dukter, j nustebino i vis pusi smingantys vyr vilgsniai kai kurie metami vogiomis, kiti bema visikai atvirai. Pietaujani moter Toulos pasitaikydavo retai, o toki grauoli kaip Rachel Sikston dar reiau. Kokia figra, nibteljo vienas. K, Sikstonas jau susivejojo nauj mon? Tai jo dukt, vpla, mesteljo kitas. Pirmasis vyras sukikeno: Jei pasti Sikston, gali laintis, kad ir toki suraityt. Kai Rachel pasiek savo tvo stalel, senatorius mobiliuoju trankiai aptarinjo kakok dar vien savo laimjim. Jis dirsteljo Rachel ir pastukseno savo Cartier laikrod atseit ji pasivlino. A taip pat tavs pasiilgau, paman Rachel. Jo tikrasis vardas buvo Tomas, taiau jis jau seniai vietoj jo prisistatindavo krikto vardu. Rachel linko manyti, jog pasirinko j dl graesnio skambesio. Senatorius Sedvikas Sikstonas. Sidabro spalvos plauk, medumi tepto lieuvio politikos chameleonas; ko gero, neatsitiktinai, turint galvoje jo sugebjim akimirksniu persiknyti, savo glotnia ivaizda primenantis kok gydytoj i muilo oper. Rachele! Jos tvas klakteljs ijung telefon ir atsistojs pakteljo jai skruost. Labas, tti. Ji neatsak tuo paiu. Atrodai ivargusi. Prasideda, jos galvoje msteljo mintis. Gavau tavo inut. Kas nutiko? K, negaliu paprasiausiai pasikviesti savo dukters drauge papusryiauti? 5

Rachel jau seniai sitikino, jog tvas pansta susitikti su ja tik turdamas koki nors alutini tiksl. Sikstonas gurkteljo kavos. Tai kaip tau sekasi? Usivertusi darbais. Kaip matau, tavo kampanija klojasi puikiai. Na, nekalbkime dabar apie reikalus. Sikstonas palinko per stal ir prislopintu balsu pasiteiravo: O kaip su tuo vyruku i ministerijos, su kuriuo tave supaindinau? Rachel atsiduso, vos susilaikydama nedirsteljusi laikrod. Tti, tikrai neturjau kada jam paskambinti. Veriau jau liaukis bands... Svarbiems reikalams reikia surasti laiko, Rachele. Juk be meils visa kita netenka prasms. Rachelei ant lieuvio galo m suktis kelios dygios frazs, taiau ji nutar veriau nutylti. Bendraujant su tvu, nebdavo sunku ilikti protingesniam. Tti, norjai su manimi susitikti. Minjai, jog tai neatidliotinas reikalas. Taip ir yra. Tvo akys smigo j. Rachel juto, kaip tas vilgsnis tirpdyte tirpdo paiaut jos kiaut, ir mintyse pyko dl tokio jo poveikio. Senatoriaus akys turjo kakoki ypating gali, ir Rachel beveik neabejojo, kad jos praskins jam keli Baltuosius rmus. Prireikus jose suvilgdavo aaros ir po akimirkos jos nudidavo, liudydamos viduje esant jautri siel, kuria negali nepasitikti. Svarbiausia pasitikjimas, mgdavo kartoti jis. Rachels pasitikjimo jis buvo neteks jau seniai, taiau alies pasitikjimas juo augo kaip ant mieli. Turiu vien pasilym, prabilo senatorius Sikstonas. Leisk spti, tar Rachel, stengdamasi nesileisti uliliuojama. Koks nors didelis ulas ieko naujos jaunos monos? Neapgaudink savs, brangute. Tu jau ne tokia ir jauna. Rachel vl pajuto, kaip visada nutikdavo bendraujant su tvu, viduje kak susigiant ir usiveriant kiaut. Noriu tau mesti gelbjimo rat, ts jis. Net neinojau, kad skstu. Tu ne. Prezidentas. Turtum okti i laivo, kol dar nevlu. Argi mes apie tai dar nekalbjome? Susimstyk apie savo ateit, Rachele. Galtum ateiti dirbti pas mane. Tikiuosi, mane pasikvietei ne tam, kad itai pasilytum. Senatoriaus iorins ramybs glajus kiek trko. Rachele, argi nesupranti, kad dirbdama jam kenki mano vaizdiui. Ir mano kampanijai. Rachel atsiduso. Jiedu su tvu kart apie tai jau nekjosi. Tti, a nedirbu prezidentui. Net nesu jo maiusi. Juk a dirbu Fairfax, dl Dievo meils! Politika yra vaizdis, Rachele. Visiems susidaro toks spdis, kad dirbi prezidentui. Rachel dar kart atsiduso stengdamasi neprarasti savitvardos. inai, kartais tavo savanaudikumas mane i tikrj... Senatoriau Sikstonai? Prie staliuko tarsi i po emi idygo urnalistas. Tarsi spragteljus jungikl Sikstono veido iraika akimirksniu nugiedrjo. Rachel sunkiai atsiduso ir i pintinls ant stalo pasim raguol. Ralfas Snydenas, prisistat urnalistas. Washington Post. Ar galiu uduoti jums por klausim? Senatorius nusiypsojo tapnodamas lpas servetle. Mielai, Ralfai. Tik greitai. Nenoriau, kad atvst kava. urnalistas nusijuok. inoma, sere. Jis isitrauk diktofon ir jung. Senatoriau, js reklamose per televizij skelbiamas kis statymu teisinti vienod vyr ir moter umokest darbo rinkoje bei sumainti mokesius jaunoms eimoms. Gal galtumte tai pagrsti? Be abejo. A paprasiausiai labai aviuosi stipriomis moterimis ir stipriomis eimomis. Rachel vos nepaspringo savo raguoliu. 6

O pasisakydamas dl eim, ts urnalistas, js daug kalbate apie isilavinim. Kad daugiau l tekt mokyklai, pasilte por gantinai abejotin biudeto taupymo projekt. A manau, kad vaikai yra ms ateitis. Rachel negaljo patikti savo ausimis, kai tvas r tokius populiari daineli tekst perliukus. Ir galiausiai, sere, tar urnalistas, js reitingai per pastarsias kelias savaites labai okteljo. Dabartinis prezidentas jau neabejotinai turt sunerimti. Kaip manote, kokios prieastys lm tok js pasisekim? Man regis, tai susij su pasitikjimo dalykais. Amerikieiai jau pradeda suprasti, kad ikilus btinybei priimti svarbius sprendimus, dabartiniu prezidentu negalima pasitikti. Beatodairikas valdios ilaidavimas kasdien stumia ms al vis gilesn duob, ir amerikieiai jau ima suvokti, jog uteks vaistyti, metas taupyti. Tarsi gelbdamas nuo jos tvo grabyliavimo, Rachels rankinje suskato irpti praneim gaviklis. iaip jau tas netiktai pasigirsdavs aiokas garsas iek tiek erzindavo, taiau dabar skambjo kaip graiausia muzika. Senatorius, nepatenkintas, kad j pertrauk, pavelg Rachel. Rachel ivejojo praneim gavikl i rankins ir suspaud penki skaii kombinacij, patvirtinani, kad praneim gaviklis tikrai pas j. irpimas liovsi, ir ekranlis m mirkioti. Po penkiolikos sekundi j pasieks ukoduotas praneimas. Snydenas ypteljo. Js dukt labai usimusi moteris. Smagu matyti, kad nepaisant temptos dienotvarks, judu randate laiko drauge papietauti. Kaip jau sakiau, pirmiausia eima. Snydenas linkteljo ir staiga surauk kakt. Ar galiau pasiteirauti, sere, kaip judviem su dukterimi pavyksta suderinti interes konfliktus? Konfliktus? senatorius Sikstonas su ventu nusistebjimu kilsteljo smakr. Kokius konfliktus turite galvoje? Rachel pakl akis ir puse lp ypteljo dl savo tvo vaidybos. Mat kaip ant delno, kur link urnalistas kreipia. Sumauti urnalistai, dingteljo jai. Pus j nupirkti. Ir itas urnalisto pateiktas klausimas tik i pairos rodsi aitrokas, o i tikrj buvo gudriai paslptas saldainiukas. Na, sere... urnalistas krenkteljo atseit jam nelengva pateikti tok atr klausim. Reikalas tas, kad js dukt dirba js prieininkui. Senatorius Sikstonas pratrko kvatoti, tarsi klausimas jam kelt tik juok. Vis pirma, Ralfai, mudu su prezidentu nesame prieininkai. Mes paprasiausiai du patriotai, skirtingai suprantantys, kaip reikt valdyti al, kuri mylime. urnalisto veidas vytjo. Taiau jis pasisteng, kad jo balsas skambt kandiai. O antra? Antra, mano dukt dirba ne prezidentui, o saugumo sistemoje. Rengia Baltiesiems rmams ataskaitas. Tai ne paios aukiausios pareigos. Jis nutilo ir pavelg Rachel. Brangioji, ties sakant, ko gero, net nesi bendravusi su prezidentu, ar ne? Rachel velg j deganiomis nuo tramdomo pykio akimis. Suirps praneim gaviklis atitrauk jos dmes nuo tvo. PRSSTKT DIRNST Ji akimirksniu iifravo ukoduot praneim ir surauk kakt. Praneimas buvo netiktas ir tikriausiai perdav kokias nors blogas naujienas. Pagaliau radosi dingstis pasialinti. Ponai, kreipsi ji. Apgailestauju, taiau turiu jus palikti. Vluoju darb. Panele Sikston, skubiai tar urnalistas, kol dar neijote, noriau pasiteirauti, ar galtumte pakomentuoti gandus, kad ia susitikote su tvu aptarti galimybs atsistatydinti i esam pareig ir pereiti dirbti tvo rinkim tab? Rachel pasijuto taip, tarsi jai tiesiai veid kas nors bt likteljs verdanios kavos. Klausimas uklupo j visikai netiktai. vilgteljusi tv, i jo ypsenls suprato, kad itas klausimas 7

buvo parengtas i anksto. Norjo okti per stal ir nusmeigti akipl akute. urnalistas prikio diktofon jai prie veido. Panele Sikston? Rachel smeig j savo vilgsn. Ralfai, ar kuo tu ten vardu, sikirsk: visikai neketinu mesti savo darbo ir pereiti pas senatori Sikston, ir jeigu ispausdinsi k nors prieingai, teks pasiiekoti samio isivejoti t diktofon sau i griovelins. urnalisto akys i nuostabos isiplt. Jis ijung diktofon ir ypsodamas s tar: Dkoju jums abiem. Ir tai tars pradingo. Rachel i karto pasigailjo tokio savo pykio protrkio. Bd paveldjo i tvo, ir dl ios prieasties negaljo jo paksti. Ramiai, Rachele. Ramiai. Jos tvas priekaitingai velg j. Vertt pasimokyti kiek takto. Rachel m rinkti savo daiktus. Posdis baigtas. Senatoriui, regis, i jos daugiau jau nieko nebereikjo. Jis vl pasiiupo mobilj. Iki, irdele. Kada nors usuk pas mane rmus bent pasisveikinti. Ir, dl Dievo meils, pagaliau itekk. Juk tau jau trisdeimt treji. Trisdeimt ketveri, tkteljo ji. Tavo sekretor atsiunt sveikinimo atviruk. Jis gailiai cakteljo lieuviu. Trisdeimt ketveri. Jau, galima sakyti, senmerg. Sulauks trisdeimt ketveri, a jau ... Buvai veds mam ir ibarkins visas kaimynes? Pataiks restorano gausmo atoslg, jos balsas nuaidjo netiktai garsiai. Sdintieji prie gretim staleli net grteljo pasiirti. Senatoriaus Sikstono vilgsnis aibikai tapo altas it ledas ir smig...