Brown, Dan - Meteoritas

Download Brown, Dan - Meteoritas

Post on 08-Nov-2014

40 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Knyga ""Meteoritas" Lietuviu kalba

TRANSCRIPT

UDK 820(73)3 Br291 Dan BrownDECEPTION POINT

New York, Pocket Books, 2002 ISBN 9955-13-059-8 Copyright 2001 by Dan Brown Vertimas lietuvi kalb, Ugnius Keturakis, 2005 UAB Jotema, 2006

Autoriaus pastabaDelta brys, Nacionalin saugumo tarnyba ir Kosmoso inovacij fondas yra neigalvotos organizacijos. Visos iame romane apraytos technologijos ities egzistuoja.

2

Jeigu is atradimas pasitvirtins, jis neabejotinai taps labiausiai stulbinania visatos sandaros valga, koki tik yra pavyk atskleisti mokslui. Jo padarinius net sunku sivaizduoti. Jis tikriausiai padt atsakyti nuo ami monijai rpimus klausimus ir ikelt naujus, dar fundamentalesnius. Prezidento Bilo Klintono odiai per spaudos konferencij, vykusi 1997 m. rugpjio 7 d., po atradimo, inomo ALH84001 vardu

3

Prologasia, atokiausiame pasaulio ukampyje, mirtis tykojo visur. Geologas arlzas Brofis iose atiauriose dykrose buvo igyvens jau ne vienerius metus, taiau n nenutuok gresiant tokio visikai netikimo ir kraupaus galo. Ketvertas un, tempiani jo roges su geologijos matavimo ranga per tundr, mai sultino ingsn ir uvert snukius vir. Kas nutiko, mergaits? paklaus Brofis, isirisdamas i rogi. I kyburiuojani paemiais audros debes tarsi slapia ilgai slins grobuonis, iniro krovininis sraigtasparnis. Keista, paman Brofis. Tokioje gdioje iaurje sraigtasparnio jam n su iburiu nebuvo tek matyti. Aparatas nutp u keliasdeimties metr, pars skaudiai kapojani ledokni kru. Sunerim unys m kaukti. Sraigtasparnio durys atsivr ir i jo ioko dvejetas vyr, apsitaisiusi baltais kombinezonais ir nein automatais. Verdami vilgsniais Brof jie patrauk jo link. Daktaras Brofis? kteljo vienas. Geologas suglumo. I kur js inote mano pavard? Kas js tokie? Isitrauk savo radiotelefon, biiuli. K? Negaik. Neteks ado Brofis i savo striuks kiens ilupo radiotelefon. Reikia perduoti vien skub praneim. Nustatyk imto kiloherc bang. imto kiloherc? Brofis pasijuto galutinai imutas i vi. Kas igirs tokio emo danio praneim? Kakas nutiko? Antrasis vyr kilsteljs rm automato vamzd jam galv. Nra kada tuiai plepti. Pirmyn. Drebaniomis rankomis Brofis padar, kas buvo liepta. Pirmasis vyras ities jam lapel su keliais jame ispausdintais sakiniais. Perduok. Skubiai. Brofis umet ak tekst. Nieko nesuprantu. ita inia klaidinga. A nieko panaaus... Vyras spsteljo vamzd Brofiui smilkin. mogus virpaniu balsu perdav t keist ini. aunu, tar pirmasis. Dabar su visomis rogmis varyk sraigtasparn. Jausdamas nuolatos nukreipt j automato vamzd Brofis pliaukteljo vadelmis ir unys nenoriai pasuko prie nuleidiamosios vaos ir uturseno krovini skyri. Vos tik rogs ten liuo sraigtasparnis tutuojau atsipl nuo ems ir nr vakarus. Kas, velniai raut, js tokie?! rikteljo Brofis, pilamas alto prakaito. Kuri gal jiems sisti toki ini? Vyrai neatsiliep. Sraigtasparniui aunant vis auktyn, pro atvir liuk vid uorais plsteljo vjas. Brofio unys, tampydami vadeles, tik gailiai inkt. Udarykite t liuk, pareikalavo Brofis. unys bijo. Vyrai neatsiliep. Pakils kilometro aukt, sraigtasparnis pakibo tiesiai vir bedugni ledo plyi. Vyrai mai pakilo ir, netardami n odio, istm prikrautas roges per liuk. Brofis sustings i siaubo velg emyn krentanius ir bergdiai dar mginanius atsispirti rogi sunkmenai unis. Po akimirkos jie nugarmjo emyn ir j stgsmas nutilo. Vyrai, sugrieb jau klykte klykiant ir paokus ant koj Brof, nuvilko liuko link. Nustrs i siaubo jis dar mosikavo kumiais, mgindamas isivaduoti i tempiani lauk j surakinusi gniaut. Taiau jo pastangos buvo bergdios ir po akimirkos jis jau vartaliodamasis lk emyn ledo praraj.

4

1Toulos restoranas, prisiliejs prie Kapitolijaus kalvos, didiuojasi linksmu, politikai nekorektiku verienos ir arklienos valgiaraiu ir taip pritraukia ia pusryiauti Vaingtono gyventojus. T ryt Toulos gauste gaud kakofonik kleges susiliejo aukt dzingsjimas, kavos automat esys ir kalbanij mobiliaisiais dudenimas. Padavj vyresniajam vogiomis siurbtelint rytinio Kruvinosios Mers kokteilio, pro duris eng moteris. Jis atsigr j vytdamas gerai imanktinta ypsena. Labas rytas, pasisveikino. Kuo galiau jums padti? Moteris buvo patraukli, koki dvideimt penkeri, pilkomis klostuotomis kelnmis, bateliais neauktais kulnais, gelsva Laura Ashley palaidine. Laiksi tiesiai netgi iek tiek kilsteljusi smakr ne provokuojamai, o paprasiausiai savimi pasitikiniai. Jos plaukai buvo rusvi, sudti paia naujausia Vaingtone karaliaujania inkaro ukuosena krintantys plaukai, pariesti ties peiais, pakankamai ilgi, kad traukt ak, taiau drauge ir ne per ilgi, kad neusimirtum, jog prieais, galimas daiktas, galvotesn u tave btyb. iek tiek pasivlinau, maloniu balsu tar ji. Esu susitarusi pusryiauti su senatoriumi Sikstonu. Padavj vyresnysis sitemp it styga. Senatorius Sedvikas Sikstonas. Senatorius, dabar taps vienu i ymiausi alies politikos veikj, buvo nuolatinis restorano lankytojas. Praeit savait luote nulavs varovus visose dvylikoje respublikon kandidato prezidentus rinkim apygard, senatorius jau, galima sakyti, buvo usitikrins partijos nari param per respublikon suvaiavim, turjus patvirtinti kandidat. Vyravo nuomon, jog senatorius turi puikias galimybes kit ruden paverti Baltuosius rmus i kos privirusio dabartinio prezidento. iomis dienomis Sikstono veidas, regis, puikavosi ant vis alies urnal, o jo kampanijos kis mirgte mirgjo kiekviename kampe: Uteks vaistyti. Metas taupyti. Senatorius Sikstonas prie savo stalelio, prane padavj vyresnysis. Js esate?.. Rachel Sikston. Dukt. ioplys, mkteljo jam mintis. Kaip i akies trauktas tvas. Toks pats skvarbus aki vilgsnis ir ori laikysena. Be paveldto ivaizdumo, akis krito dar ir moters graktumas bei paprastumas. Malonu, kad apsilankte, panele Sikston. Kai padavj vyresnysis lydjo per restoran senatoriaus dukter, j nustebino i vis pusi smingantys vyr vilgsniai kai kurie metami vogiomis, kiti bema visikai atvirai. Pietaujani moter Toulos pasitaikydavo retai, o toki grauoli kaip Rachel Sikston dar reiau. Kokia figra, nibteljo vienas. K, Sikstonas jau susivejojo nauj mon? Tai jo dukt, vpla, mesteljo kitas. Pirmasis vyras sukikeno: Jei pasti Sikston, gali laintis, kad ir toki suraityt. Kai Rachel pasiek savo tvo stalel, senatorius mobiliuoju trankiai aptarinjo kakok dar vien savo laimjim. Jis dirsteljo Rachel ir pastukseno savo Cartier laikrod atseit ji pasivlino. A taip pat tavs pasiilgau, paman Rachel. Jo tikrasis vardas buvo Tomas, taiau jis jau seniai vietoj jo prisistatindavo krikto vardu. Rachel linko manyti, jog pasirinko j dl graesnio skambesio. Senatorius Sedvikas Sikstonas. Sidabro spalvos plauk, medumi tepto lieuvio politikos chameleonas; ko gero, neatsitiktinai, turint galvoje jo sugebjim akimirksniu persiknyti, savo glotnia ivaizda primenantis kok gydytoj i muilo oper. Rachele! Jos tvas klakteljs ijung telefon ir atsistojs pakteljo jai skruost. Labas, tti. Ji neatsak tuo paiu. Atrodai ivargusi. Prasideda, jos galvoje msteljo mintis. Gavau tavo inut. Kas nutiko? K, negaliu paprasiausiai pasikviesti savo dukters drauge papusryiauti? 5

Rachel jau seniai sitikino, jog tvas pansta susitikti su ja tik turdamas koki nors alutini tiksl. Sikstonas gurkteljo kavos. Tai kaip tau sekasi? Usivertusi darbais. Kaip matau, tavo kampanija klojasi puikiai. Na, nekalbkime dabar apie reikalus. Sikstonas palinko per stal ir prislopintu balsu pasiteiravo: O kaip su tuo vyruku i ministerijos, su kuriuo tave supaindinau? Rachel atsiduso, vos susilaikydama nedirsteljusi laikrod. Tti, tikrai neturjau kada jam paskambinti. Veriau jau liaukis bands... Svarbiems reikalams reikia surasti laiko, Rachele. Juk be meils visa kita netenka prasms. Rachelei ant lieuvio galo m suktis kelios dygios frazs, taiau ji nutar veriau nutylti. Bendraujant su tvu, nebdavo sunku ilikti protingesniam. Tti, norjai su manimi susitikti. Minjai, jog tai neatidliotinas reikalas. Taip ir yra. Tvo akys smigo j. Rachel juto, kaip tas vilgsnis tirpdyte tirpdo paiaut jos kiaut, ir mintyse pyko dl tokio jo poveikio. Senatoriaus akys turjo kakoki ypating gali, ir Rachel beveik neabejojo, kad jos praskins jam keli Baltuosius rmus. Prireikus jose suvilgdavo aaros ir po akimirkos jos nudidavo, liudydamos viduje esant jautri siel, kuria negali nepasitikti. Svarbiausia pasitikjimas, mgdavo kartoti jis. Rachels pasitikjimo jis buvo neteks jau seniai, taiau alies pasitikjimas juo augo kaip ant mieli. Turiu vien pasilym, prabilo senatorius Sikstonas. Leisk spti, tar Rachel, stengdamasi nesileisti uliliuojama. Koks nors didelis ulas ieko naujos jaunos monos? Neapgaudink savs, brangute. Tu jau ne tokia ir jauna. Rachel vl pajuto, kaip visada nutikdavo bendraujant su tvu, viduje kak susigiant ir usiveriant kiaut. Noriu tau mesti gelbjimo rat, ts jis. Net neinojau, kad skstu. Tu ne. Prezidentas. Turtum okti i laivo, kol dar nevlu. Argi mes apie tai dar nekalbjome? Susimstyk apie savo ateit, Rachele. Galtum ateiti dirbti pas mane. Tikiuosi, mane pasikvietei ne tam, kad itai pasilytum. Senatoriaus iorins ramybs glajus kiek trko. Rachele, argi nesupranti, kad dirbdama jam kenki mano vaizdiui. Ir mano kampanijai. Rachel atsiduso. Jiedu su tvu kart apie tai jau nekjosi. Tti, a nedirbu prezidentui. Net nesu jo maiusi. Juk a dirbu Fairfax, dl Dievo meils! Politika yra vaizdis, Rachele. Visiems susidaro toks spdis, kad dirbi prezidentui. Rachel dar kart atsiduso stengdamasi neprarasti savitvardos. inai, kartais tavo savanaudikumas mane i tikrj... Senatoriau Sikstonai? Prie staliuko tarsi i po emi idygo urnalistas. Tarsi spragteljus jungikl Sikstono veido iraika akimirksniu nugiedrjo. Rachel sunkiai atsiduso ir i pintinls ant stalo pasim raguol. Ralfas Snydenas, prisistat urnalistas. Washington Post. Ar galiu uduoti jums por klausim? Senatorius nusiypsojo tapnodamas lpas servetle. Mielai, Ralfai. Tik greitai. Nenoriau, kad atvst kava. urnalistas nusijuok. inoma, sere. Jis isitrauk diktofon ir jung. Senatoriau, js reklamose per televizij skelbiamas kis statymu teisinti vienod vyr ir moter umokest darbo rinkoje bei sumainti mokesius jaunoms eimoms. Gal galtumte tai pagrsti? Be abejo. A paprasiausiai labai aviuosi stipriomis moterimis ir stipriomis eimomis. Rachel vos nepaspringo savo raguoliu. 6

O pasisakydamas dl eim, ts urnalistas, js daug kalbate apie isilavinim. Kad daugiau l tekt mokyklai, pasilte por gantinai abejotin biudeto taupymo projekt. A manau, kad vaikai yra ms ateitis. Rachel negaljo patikti savo ausimis, kai tvas r tokius populiari daineli tekst perliukus. Ir galiausiai, sere, tar urnalistas, js reitingai per pastarsias kelias savaites labai okteljo. Dabartinis prezidentas jau neabejotinai turt sunerimti. Kaip manote, kokios prieastys lm tok js pasisekim? Man regis, tai susij su pasitikjimo dalykais. Amerikieiai jau pradeda suprasti, kad ikilus btinybei priimti svarbius sprendimus, dabartiniu prezidentu negalima pasitikti. Beatodairikas valdios ilaidavimas kasdien stumia ms al vis gilesn duob, ir amerikieiai jau ima suvokti, jog uteks vaistyti, metas taupyti. Tarsi gelbdamas nuo jos tvo grabyliavimo, Rachels rankinje suskato irpti praneim gaviklis. iaip jau tas netiktai pasigirsdavs aiokas garsas iek tiek erzindavo, taiau dabar skambjo kaip graiausia muzika. Senatorius, nepatenkintas, kad j pertrauk, pavelg Rachel. Rachel ivejojo praneim gavikl i rankins ir suspaud penki skaii kombinacij, patvirtinani, kad praneim gaviklis tikrai pas j. irpimas liovsi, ir ekranlis m mirkioti. Po penkiolikos sekundi j pasieks ukoduotas praneimas. Snydenas ypteljo. Js dukt labai usimusi moteris. Smagu matyti, kad nepaisant temptos dienotvarks, judu randate laiko drauge papietauti. Kaip jau sakiau, pirmiausia eima. Snydenas linkteljo ir staiga surauk kakt. Ar galiau pasiteirauti, sere, kaip judviem su dukterimi pavyksta suderinti interes konfliktus? Konfliktus? senatorius Sikstonas su ventu nusistebjimu kilsteljo smakr. Kokius konfliktus turite galvoje? Rachel pakl akis ir puse lp ypteljo dl savo tvo vaidybos. Mat kaip ant delno, kur link urnalistas kreipia. Sumauti urnalistai, dingteljo jai. Pus j nupirkti. Ir itas urnalisto pateiktas klausimas tik i pairos rodsi aitrokas, o i tikrj buvo gudriai paslptas saldainiukas. Na, sere... urnalistas krenkteljo atseit jam nelengva pateikti tok atr klausim. Reikalas tas, kad js dukt dirba js prieininkui. Senatorius Sikstonas pratrko kvatoti, tarsi klausimas jam kelt tik juok. Vis pirma, Ralfai, mudu su prezidentu nesame prieininkai. Mes paprasiausiai du patriotai, skirtingai suprantantys, kaip reikt valdyti al, kuri mylime. urnalisto veidas vytjo. Taiau jis pasisteng, kad jo balsas skambt kandiai. O antra? Antra, mano dukt dirba ne prezidentui, o saugumo sistemoje. Rengia Baltiesiems rmams ataskaitas. Tai ne paios aukiausios pareigos. Jis nutilo ir pavelg Rachel. Brangioji, ties sakant, ko gero, net nesi bendravusi su prezidentu, ar ne? Rachel velg j deganiomis nuo tramdomo pykio akimis. Suirps praneim gaviklis atitrauk jos dmes nuo tvo. PRSSTKT DIRNST Ji akimirksniu iifravo ukoduot praneim ir surauk kakt. Praneimas buvo netiktas ir tikriausiai perdav kokias nors blogas naujienas. Pagaliau radosi dingstis pasialinti. Ponai, kreipsi ji. Apgailestauju, taiau turiu jus palikti. Vluoju darb. Panele Sikston, skubiai tar urnalistas, kol dar neijote, noriau pasiteirauti, ar galtumte pakomentuoti gandus, kad ia susitikote su tvu aptarti galimybs atsistatydinti i esam pareig ir pereiti dirbti tvo rinkim tab? Rachel pasijuto taip, tarsi jai tiesiai veid kas nors bt likteljs verdanios kavos. Klausimas uklupo j visikai netiktai. vilgteljusi tv, i jo ypsenls suprato, kad itas klausimas 7

buvo parengtas i anksto. Norjo okti per stal ir nusmeigti akipl akute. urnalistas prikio diktofon jai prie veido. Panele Sikston? Rachel smeig j savo vilgsn. Ralfai, ar kuo tu ten vardu, sikirsk: visikai neketinu mesti savo darbo ir pereiti pas senatori Sikston, ir jeigu ispausdinsi k nors prieingai, teks pasiiekoti samio isivejoti t diktofon sau i griovelins. urnalisto akys i nuostabos isiplt. Jis ijung diktofon ir ypsodamas s tar: Dkoju jums abiem. Ir tai tars pradingo. Rachel i karto pasigailjo tokio savo pykio protrkio. Bd paveldjo i tvo, ir dl ios prieasties negaljo jo paksti. Ramiai, Rachele. Ramiai. Jos tvas priekaitingai velg j. Vertt pasimokyti kiek takto. Rachel m rinkti savo daiktus. Posdis baigtas. Senatoriui, regis, i jos daugiau jau nieko nebereikjo. Jis vl pasiiupo mobilj. Iki, irdele. Kada nors usuk pas mane rmus bent pasisveikinti. Ir, dl Dievo meils, pagaliau itekk. Juk tau jau trisdeimt treji. Trisdeimt ketveri, tkteljo ji. Tavo sekretor atsiunt sveikinimo atviruk. Jis gailiai cakteljo lieuviu. Trisdeimt ketveri. Jau, galima sakyti, senmerg. Sulauks trisdeimt ketveri, a jau ... Buvai veds mam ir ibarkins visas kaimynes? Pataiks restorano gausmo atoslg, jos balsas nuaidjo netiktai garsiai. Sdintieji prie gretim staleli net grteljo pasiirti. Senatoriaus Sikstono vilgsnis aibikai tapo altas it ledas ir smigo j. Galvok, k kalbi, panelyte. Rachel patrauk prie ijimo. Tu pats galvok, senatoriau.

2Trys vyrai tylomis sdjo palapinje, glausdamiesi nuo vjo. Lauke ledinis viesulas vilpdamas plak jos kratus, rodsi, jog tuoj ims ir nupl j nuo kuoleli. N vienas i vyr nekreip tai jokio dmesio: kur kas atiauresns slygos jiems buvo kasdienyb. J palapin buvo akinamai balta, paslpta nedidelje duboje. Ryio ranga, transporto priemons ir ginkJai naujausi technologij. Grupei vadovavo Delta Pirmas. Vyras tokiu slapyvardiu buvo raumeningas, vikrus, altomis kaip ios apylinks akimis. Ant Delta Pirmo rieo aiiai pypteljo karikas chronografas. Sutartinai pypteljo ir kit dviej vyr chronografai. Jie palauk dar pusvaland. Metas. Dar kart. Delta Pirmas, paliks savo bendrus palapinje, eng tams ir vtr. Apvelg infraraudonj spinduli ironais mnesienos nutviekstus tolius, kaip visada ilgliau stabteldamas ties pastatu. Jis dunksojo u kilometro milinikas statinys, kylantis vir ios dykyns tarsi miraas. Jis su savo komanda stebi jau deimta diena, nuo jo statybos pradios. Delta Pirmas n neabejojo, jog jame esantys duomenys apvers pasaul auktyn kojom. Saugant statin jau prarastas ne vienas mogus. iuo metu aplink pastat nesimat n gyvos dvasios. Taiau tai, kas jiems svarbiausia, yra jo viduje. Delta Pirmas gro palapin ir kreipsi savo karius: Metas pasivalgyti. Vyrai patylomis linkteljo. Auktesnysis i j, Delta Antras, atidar neiojamj kompiuter ir j sijung. sitaiss prieais ekran, Delta Antras udjo rank ant prijungtos prie jo vairalazds ir lengvai i trkteljo. U kilometro giliai statinio viduje paslptas uodo dydio sekimo robotas, gavs signal, m veikti.

8

3Rachel Sikston, vaiuodama Lysburgo plentu savo balta Integra, vis dar niro. Nuogi klevai vir Folz ero kalv tarsi rti pietuku dunksojo ydrame pavasario danguje, taiau nuo to vaizdo sklindanti ramyb nma neapmalino jos tmo. Ttuio reiting liuokteljimas auktyn, atrodyt, turjo bent kiek paaboti jo savimyl, taiau tik dar labiau i pakurst. Jo dviveidikumas buvo tuo skaudesnis, kad, be tvo, ji i eimos daugiau nieko nebeturjo. Rachels mama pasimir prie trejus metus, ir ios netekties skausmas dar ir dabar maud giliai viduje. Rachel guodsi tik tuo, jog mirtis ivadavo jos mam i kankyne virtusios nevykusios santuokos su senatoriumi. Rachels praneim gaviklis dar kart pypteljo, grindamas j i susimstymo. Tas pats praneimas. PRSSTKT DIRNST Prisistatykite NST direktoriui. Ji atsiduso. Vaiuoju, vaiuoju, dl Dievo meils! Vis labiau lauydama galv, kas tai galt bti, Rachel suko jai skirt vaiavim ir sustojo prie sustiprinto posto. Lysburgo plentas 14225, viena slapiausi alies viet. Kol sargybinis tikrino, ar automobilyje nra kokio pasiklausymo taislio, Rachel velg tolumoje it kalnagbris dunksant pastat. Trij imt tkstani kvadratini metr ploto kompleksas didingai stksojo dvideimt septyni hektar mikeliais apaugusiame sklype prie pat Vaingtono apygardos, Ferfakse, Virdinijoje. Pastato priekis viet nelyginant vienas itisas veidrodis, kuriame atsispindjo aplinkui idstyt palydovini lki, anten, radar mikas. Dar po dviej minui Rachel pasistat automobil ir lygutliai nuskusta pievele patrauk link pagrindinio jimo, prie kurio granito luite buvo rtas pavadinimas:NACIONALIN SAUGUMO TARNYBA (NST)

Du ginkluoti jr pstininkai, saugantys neperaunamo stiklo sukamsias duris, Rachelei engiant pro al, n nepasukdami galv velg tiesiai prie save. Stumdamasi pro tas duris, Rachel visada jausdavosi taip, tarsi lst kokio mieganio milino pilv. Skliautais ipuotoje foj Rachels ausis pasiek duslus odi gaudesys, tarytum i viraus ataidt kabinet knibdlynje vykstani pokalbi aidas. Ant grind idliota neaprpiama mozaika skelb NST k:UTIKRINTI JAV INI PRANAUM TAIKOS IR KARO METU

Sienos buvo nukabintos didiulmis nuotraukomis raket paleidimai, povandenini laiv kriktijimas, perimta stebjimo ir pasiklausymo ranga, kitaip tariant, ymiausiais pasiekt laimjim liudijimais. Rachel, engusi vid, pajusdavo nublankstant visus kasdienius rpesius. Nelyginant btum pateks eli karalyst. Problemos ia griaud it griaustiniai, o j sprendimai buvo aptarinjami prislopintais balsais. Artindamasi prie paskutinio kontrols posto, Rachel suko galv, dl ko jos praneim gaviklis per pastarj pusvaland irp net dukart. Labas rytas, panele Sikston. Sargybinis, jai sustojus prie plienini dur, nusiypsojo. Kai jis ities jai nedidel hermetikai pakuot vatos tamponl, Rachel irgi atsak ypsena. inote tvark, tar jis. Rachel j pam, perpl pakuot ir sikio tamponl burn kaip termometr. Palaikiusi dvi sekundes, palinko priek, ir sargybinis j itrauk. Tada stm sudrkint vatos tamponl aparato, stovinio jam u nugaros, plyel. Per keturias sekundes aparatas patvirtino Rachels seili DNR grandinls sek. Aparato ekranlyje vysteljo Rachels nuotrauka ir leidimo eiti patvirtinimas. Sargybinis pamerk jai. Regis, vis dar esate ta pati. 9

Jis itrauk panaudot tamponl i aparato ir met j kit ang, kur jis isyk suplekjo. Skms. Jis spusteljo mygtuk, ir masyvios plieno durys prasivr. ingsniuodama tolyn vedaniais painiais koridori labirintais, Rachel mintyse stebjosi, kad ir po eeri itoje darbovietje praleist met j vis dar glumina kosminiai staigos mastai. Tarnybai priklauso dar eetas pastat kompleks JAV, joje trisia daugiau nei deimt tkstani darbuotoj, metinis biudetas virija 10 milijard doleri. Slaptose NST laboratorijose sukurta ir nipinti pasitelkiama daugyb vairiausi tais: pokalbi bet kuriame pasaulio pakratyje pasiklausymo ranga, stebjimo palydovai, slapia ryio priemones taisomi sistuvliai, netgi visuotinis slaptas jr ir vandenyn elektroninio stebjimo tinklas, vadinamas Visainiu, kur sudaro 1456 hidrofonai, idstyti po vandeniu ir galintys sekti bet kokio laivo judjimo keli. NST irastos technologijos Jungtinms Valstijoms paddavo ne tik per karus jomis ir taikos metu bdavo surenkama ir tiekiama aib duomen CV, Nacionalinei saugumo agentrai, Gynybos departamentui, praveriani paniojant terorist veiksmus, nustatant alos padarymo aplinkai kaltininkus ir kitais vairiais nusikalstamos veikos atvejais. Rachel ia darbavosi sijotoja. Jos darbas buvo sijoti, arba atrinkti, duomenis, kitaip sakant, analizuoti plaius praneimus ir ikristalizuoti pai j esm, glaustai idstom vieno puslapio santraukoje. Rachel su tuo puikiai susidorodavo. Tai vis dl t begalini tvo melagysi miko, per kur nuolat tekdavo skverbtis, dingteljo jai. Rachel dabar jau buvo pakilusi iki NST informacijos apdorojimo virininks pareig, kitaip tariant, palaik ryius su Baltaisiais rmais. Jai kiekvien dien tekdavo pervelgti visus NST praneimus ir atrinkti, kurie i j inotini prezidentui, padaryti j glaust santrauk ir nusisti prezidento patarjui nacionalinio saugumo klausimais. NST argonu kalbant, Rachel Sikston pakuodavo produkcij ir aptarnaudavo klient. Nors dirbti teko temptai, ji labai didiavosi savo pasiekta padtimi, tarsi liudijania jos nepriklausomyb nuo tvo. Senatorius Sikstonas ne kart silsi pasirpinti Rachele, jeigu ji nutart mesti savo darb, taiau Rachel nma netroko materialiai priklausyti nuo tokio mogaus kaip Sedvikas Sikstonas. Jos motinos gyvenimas akivaizdiai rod, koks likimas gali laukti moters, tapusios pernelyg priklausoma nuo vyro. Marmuru iklotoje salje nuaidjo Rachels praneim gaviklio irpimas. Dar kart? Sukdama galv, kokia velniava bt galjusi nutikti, ji lipo lift ir, pravaiavusi savo aukt, pakilo tiesiai pat vir.

4NST direktoriaus tikrai nebtum pavadins kuo nors isiskirianiu mogumi. Viljamas Pikeringas buvo nedidukas, blykaus neiraikingo veido, plikas, rud aki, kurios, nors ir regjusios slapiausias valstybs paslaptis, rodsi tyros kaip vaiko. Taiau jo darbuotojai jaut NST direktoriui begalin pagarb. Apie jo vali ir tiesum NST skland legendos. Dl jo uolumo ir tamsios eiluts visi j vadindavo Kunigu. Kunigas, gebjs numatyti daugel jim priek ir pasiekti aib laimjim, pats visada vadovaudavosi paprast paprasiausiomis tiesomis. Jis mgdavo kartoti: Rask ties. Gyvenk pagal j. Rachelei engus kabinet, direktorius kalbjosi telefonu. Kai Rachel j ivysdavo, visada pamanydavo, jog i ivaizdos nieku gyvu neatsptum mog turint gali vidury nakties i lovos iversti pat prezident. Pikeringas padjo ragel ir pamojo jai prieiti. Agente Sikston, praom sstis. Balsas raikus ir tvirtas. Dkoju, sere. Rachel prisdo. Nors kai kas jo nemgo dl tiesaus bdo, Rachel direktoriui visuomet jaut prielankum. Jis buvo visika jos tvo prieingyb: iorikai neivaizdus, spinduliuojantis asmenybs jga, tarnaujantis tvynei ne i savanaudik paskat, vengiantis vieumos, kuria jos tvas taip mgavosi. 10

Pikeringas nusim akinius ir pavelg j. Agente Sikston, su manimi prie pusvaland susisiek prezidentas. Dl js. Rachel neramiai pasimuist ant kds. Pikeringas kaip visada pradjo be joki uuolank. Pradia nieko gero neadanti, paman ji. Tikiuosi, ne dl mano santrauk? Ne. Pasak jo, dirbate puikiai. Rachel vogiomis atsiduso. Tai kokiu reikalu? Pageidauja susitikti su jumis. Akis ak. Tuojau pat. Rachel dar labiau sumio. Akis ak? Dl ko? Velnikai geras klausimas. Jis man nepasak. Dabar Rachel jau galutinai sutriko. K nors slpti nuo NST direktoriaus lygiai tas pat, kaip neduoti Vatikano rakt popieiui. Tarp saugumiei skland juokelis, jog jeigu Viljamas Pikeringas ko nors neino, tai to apskritai nra buv. Pikeringas pakilo i u stalo ir prijs atsistojo prie lango. Jis papra tutuojau su jumis susisiekti ir sisti pas j. Dabar? Atsiunt vairuotoj. Laukia apaioje. Rachel surauk kakt. Jau vien tik neprastas prezidento praymas vert sitempti, taiau dar labiau kl nerim susirpins Pikeringo veidas. Ar kuo nors abejojate? Ir dar kaip! kartai kteljo Pikeringas. Tik aklas nematyt jo ketinim. Js esate mogaus, kurio reitingai pastaruoju metu okteljo aukiau nei jo, dukt, ir jis staiga pansta su jumis nektelti akis ak? Taip nedaroma. Js tvas, be jokios abejons, bt tos paios nuomons. Rachel neabejojo, jog Pikeringas teisus, nors jai nma nerpjo ttuio nuomon. Jums kelia abejoni prezidento motyvai? Mano pareiga teikti saugumo duomenis tai Baltj rm administracijai, kuri dabar juose darbuojasi, o ne vertinti j vykdom politik. Kitokio atsakymo ir negaljai tiktis, pagalvojo Rachel. Viljamas Pikeringas n neman slpti, kad politikus laiko tik marionetmis, vysteliniomis politinje scenoje ir nuo jos inykstaniomis, o tikrieji reisieriai, kaip pats Pikeringas, yra ilto ir alto mat seni vilkai, puikiai imanantys to vaidinimo vingius. Kaip mgdavo kartoti Pikeringas, nepakanka net dviej kadencij Baltuosiuose rmuose, kad perprastum globalj politikos emlap. Gal ia nra joki slapt ksl, tarsteljo Rachel, vildamasi, jog prezidentas nenusileist iki toki pigi triuk. Gal prireik koki nors ypa slapt duomen santraukos. Nenoriu js menkinti, agente Sikston, taiau prireikus Baltieji rmai gali pasinaudoti visu pulku analitik. Dl kokio nors Baltj rm vidaus reikalo prezidentas jokiu bdu jus nesikreipt. O dl kitko, nutars pasitelkti NST iteklius, jis, be jokios abejons, neslapukaut. Pikeringas savo darbuotojus vadindavo itekliais, ir daugelis dl to pasijusdavo lyg perlieti altu vandeniu. Js tvas dabar ant bangos, tar Pikeringas. Didels bangos. Baltieji rmai tikrai turt nerimauti. Jis atsiduso. Politika yra aidimas be taisykli. Kai prezidentas kvieia susitikti savo varovo dukter, lainuosi, jog jis turi kitoki umai, nei aptarinti saugumo praneimus. Rachel pajuto, kaip nugara nubgo iurpuliukai. Pikeringo nuojauta bdavo tiesiog vrika. Js bgtaujate, kad Baltieji rmai i nevilties mgins t politin ko traukti ir mane? Pikeringas kiek patyljo ir tar: Js nelabai slepiate savo poir tv, ir nma neabejoju, jog prezidento rinkim tabui tai neprasprdo pro akis. Man regis, jie gali pamginti jus vienaip ar kitaip panaudoti prie senatori. Kur pasirayti? nusiypsojo Rachel. Pikeringas n neypteljo. Jis rimtai pavelg j. Paklausykite mano patarimo, agente Sikston. Jeigu jauiate, jog bendraudama su prezidentu nepajgsite atsiriboti nuo savo santyki su tvu, primygtinai silyiau atmesti prezidento praym. 11

Atmesti? nervingai prunkteljo Rachel. Juk a negaliu atsisakyti susitikti su prezidentu. Ne, nukirto direktorius, taiau a galiu. Jo balsas nuskambjo garsiau, primindamas Rachelei dar vien prieast, dl kurios Pikering vadindavo Kunigu. Viljamas Pikeringas, nors ir nedidelio gio, ukliudytas galjo sukelti tikr politin audr. Man rpi tik viena, tar Pikeringas, privalau ginti ir saugoti savo darbuotojus, ir man nepatinka netgi menkiausia tikimyb, jog kur nors gali paversti politikos teatro marionete. Kaip js patartumte pasielgti? Pikeringas atsiduso. Susitikit su juo. Nieko nesipareigokit. Vos igirsite, k jis suman, susisiekit su manimi. Jeigu matysiu, jog ketina jumis tik pasinaudoti, jam nespjus n mirktelti, atauksiu pas save. Dkoju, sere. Rachel jautsi pamaloninta jo globos, kurios taip danai ilgdavosi i tvo. Minjote, kad mans laukia automobilis? Nevisikai taip. Pikeringas surauk kakt ir pirtu parod pro lang. Rachel sutrikusi prijo prie jo ir pavelg ten link, kur rod jo smilius. Ant pievels ltai dzg mentmis sraigtasparnis. Su Baltj rm emblema. Prie jo, vis dirsiodamas laikrod, lkuriavo pilotas. Rachel, negaldama patikti savo akimis, atsigr Pikering. Baltieji rmai atsiunt sraigtasparn, kad nuskraidint mane vos penkiolika myli? Ko gero, taip prezidentas tikisi jus pamaloninti arba varyti baims. Pikeringas nuvelg j. Nenuslyskite n vien pus. Rachel linkteljo. Viduje kirbjo abu ie jausmai. Po keturi minui Rachel jau buvo lauke ir lipo jos laukiant sraigtasparn. Jai dar n nespjus prisisegti dir, jis jau damas lk vir Virdinijos giraii. Rachel, vilgteljusi susiliejusias po kojomis medi virnes, pajuto smarkiau sutvaksint ird. Ji bt musi plakti dar smarkiau, jeigu moteris bt inojusi, kad itas sraigtasparnis Baltj rm taip ir nepasieks.

5Ledinis vjas vilpdamas plak palapins onus, taiau Delta Pirmas tai nekreip n menkiausio dmesio. Jiedu su Delta Treiu smeig akis stebjo savo bendr, kuris vikriais judesiais kraip vairalazd. Neiojamojo kompiuterio ekranas rod vaizd, perduodam i aguonos grdo didumo kameros, taisytos ant mikroroboto. Velnikai nuostabus daikiukas, kaskart, vos tik j jungus, mkteldavo Delta Pirmo galvoje mintis. Dar visai neseniai toks dalykas galjo bti vien gryna raytoj imon. Mikroelektromechanikos sistemos (MEMS) mikrorobotai pats naujausias nipinjimo rangos kokybinis uolis, vadinamoji muss ant sienos technologija. Tiesiogine io odio prasme. Nors mikroskopiniai nuotoliniu bdu valdomi robotai atrod kaip kokia pasaka, i tikrj jie imti taikyti apie 1990-uosius. Discovery urnale 1997-aisiais pasirod ilga studija apie juos, aptarianti tiek skraidaniuosius, tiek plaukianiuosius j modelius. Plaukikai druskos kruopelyts dydio povandeniniai laiveliukai gali bti leidiami mogaus kraujo sistem visai kaip filme Fantastika kelion. Paiose iuolaikikiausiose klinikose jie jau pasitelkiami kraujagysli sieneli apirai ir galimoms tromb susidarymo vietoms nustatyti. Prieingai nei galt pasirodyti, sukurti skraidant robot yra netgi paprasiau. Technologijos, pakelianios skraidant aparat or, patikimai veikia jau nuo broli Rait laik, ir vienintel likusi uduotis sumainti jo gabaritus. Pirmieji skraidantys mikrorobotai, sukurti NASA kaip nepilotuojami zondai bsimoms kelionms Mars, buvo pusmetrio dydio. Taiau iuolaikiniai nanotechnologijos, lengv ir atspari mediag krimo bei mikromechanikos atradimai padjo sukurti skraidant mikrorobot. Lis vyko pasitelkus naujo mokslo biomimikos, kopijuojanios gamt, atradimus. Kaip paaikjo, miniatiriniai laumirgiai yra idealus judri ir patikim skraidanij mikrorobot prototipas. Modelis PH2, kur dabar skraidino Delta Antras, buvo vos vieno centimetro ilgio uodo dydio. 12

Varomas dviej por permatom silikono sparneli, ore jis nard vikriai ir tiksliai. Kaip krauti mikrorobotams energijos, buvo dar vienas konstruktori galvoskis. Pirmieji mikrorobot prototipai sikraudavo savo elementus pakib tiesiai po rykiu viesos altiniu, todl galjo atkreipti save dmes ir nelabai tiko nipinti tamsesnse patalpose. Naujesnieji modeliai sikrauna paprasiausiai prisiartin per platak nuo kokio elektromagnetinio lauko. Tai patogu, nes iuolaikinje visuomenje magnetini lauk yra daugyb ir jie paprastai isidst atokesnse vietose elektros lizdai, kompiuteri ekranai, elektros varikliukai, garso kolonls, mobilieji telefonai, todl nekyla joki klii saugiai sikrauti nusdus element. Jeigu mikrorobotui pavykdavo kur nors prasiskverbti, jis jau galdavo perduoti i ten vaizd ir gars tiek, kiek prireikdavo. PH2 Delta briui siunt duomenis be joki trikdi jau ger savait. Dabar kaip koks vabzdys, pataiks darin, mikrorobotas tyliai skrido erdvi centrin miliniko pastato sal. Ir m sklsti palube vir nieko netariani, apaioje ties darbais palinkusi ininieri ir vairiausi srii mokslinink. PH2 sukant rat vir j, Delta Pirmas pastebjo besinekanius du vyrus. I j bus galima k nors suinoti. Jis paliep Delta Antram nusileisti emiau ir pasiklausyti j pokalbio. Kraipydamas vairalazd ir maigydamas mygtukus, Delta Antras jung mikroroboto mikrofonus, nutaik parabolin antenyt, ir tasai nuleistas pakibo per tris metrus vir mokslinink galv. odiai girdjosi silpnokai, taiau suprantamai. Niekaip negaliu tuo patikti, tar vienas i j. Jo balse skambjo n kiek ne maesn nuostaba, nei jam ia atvykus prie dvi paras. Panekovas, regis, visikai jam pritar. Net nebtum susapnavs, jog tapsi tokio vykio liudininku. Kur ten, diugiai tar pirmasis, ir jo lpose nuvito ypsena. Net nuostabiausiam sapne. Delta Pirmam to visikai pakako. Viduje viskas vyksta kaip numatyta. Delta Antras nulakdino mikrorobot nuo vyr atgal slptuv. Niekieno nepastebtas jis nutp prie elektros generatoriaus rits. PH2 energijos altiniai m krautis kitam skrydiui.

6Sraigtasparniui skrodiant or, Rachel Sikston sdjo paskendusi savo mintyse dl vis keist to ryto vyki, ir tik sraigtasparniui prilkus esapiko lank jai dingteljo, jog jie skrenda visai ne t pus. Ji i pradi sutriko, o vliau pajuto ird slinant nerim. Ei! rikteljo pilotui. Kur skrendi? Per meni plerpim jos balso beveik nesigirdjo. Juk turtume skristi Baltuosius rmus! Pilotas papurt galv. Deja, ponia. Prezidentas ryt i Baltj rm ivyks. Rachel pamgino prisiminti, ar Pikeringas minjo Baltuosius rmus, ar ji paprasiausiai pati paman ten vykstanti. Tai kur prezidentas? Js susitikimas vyks kitur. K tu ia mali. Kur kitur? Jau netoli. A ne to klausiau. Dar eiolika myli. Rachel prisimerkusi pavelg j. Kaip tikras politikas. domu, ar sraigtasparniu vinguriuoji taip pat vikriai isisukindamas kaip ir nuo klausim? Pilotas nieko neatsak. Jiedu pralk esapik greiiau nei per septynias minutes. Vl pasirod em, pilotas pasuko iaur ir m brti puslank vir siauro pusiasalio, kuriame drieksi keletas pakilimo tak ir stovjo kakokie kareivines primenantys pastatai. Pilotas nunr sraigtasparnio nos j link, ir Rachel sumojo, jog jie atskrido. Kokia tai vieta, jau bema buvo galima atspti i ei raket paleidimo aikteli 13

apdegusiais bokteliais, taiau tarsi tam, kad nereikt splioti, ant vieno pastato milinikomis raidmis juodavo uraas VOLOPSO SALA. Volopso sala yra viena i seniausi NASA raket paleidimo aikteli. I itos toli nuo paalini aki sikrusios NASA bazs ir dabar leidiami palydovai bei eksperimentins raketos. Prezidentas Volopso saloje? Ko jis ia vykt? Sraigtasparnis, nubrs puslank, dabar skriejo palei visu pusiasaliu nusidriekusius tris pakilimo takus. Regis, jiedu lk pat pagrindinio tako gal. Pilotas sumaino greit. Prezidentas savo kabinete. Rachel grteljo, mintyse svarstydama, ar tik jis nejuokauja. Jungtini Valstij prezidentas turi savo kabinet Volopso saloje? Pilotas buvo rimtas kaip statula. Ponia, Jungtini Valstij prezidentas gali turti savo kabinet kur panorjs. Jis mosteljo ranka pakilimo tako gal. Ten, tolumoje, Rachel ivydo stksant tviskant gbr, ir jai net ugniau kvap. Net ir per pusantro imto metr jos akys negaljo nepainti viesiai ydro Boeing 747 liemens. Tai jis... Taip, ponia. Jo kelioni rmai. Rachel nesteng atplti aki nuo it kalnagbris stksanio lktuvo. Jo karinis kodas yra VC-25-A, nors iaip visam pasauliui jis inomas kitu vardu: Lktuvas Nr. 1. Regis, tursite prog apsilankyti paiame naujausiame i j, tar pilotas, mosteldamas ranka numer ant lktuvo uodegos. Rachel tylomis linkteljo. Ne visiems tai inoma, taiau i tikrj esama net dviej Lktuv Nr. 1 pora vienod, tokia paia ranga aprpint Boeing 747-200, vieno uodegos numeris 28000, kito 29000. Abu pasiekia 900 km/val. greit ir yra pritaikyti pasipildyti kuro ore, todl gali skristi nenutpdami ilgiausius nuotolius. Sraigtasparniui nutpus ant pakilimo tako prezidento lktuvo paonje, Rachel suprato, kodl Lktuvas Nr. 1 vadinamas skraidaniais rmais. Jis ities atrod kaip tikras kalnas. Prezidentas, lankydamasis sveiose alyse, danai saugumo dlei pageidauja, jog susitikimai su j vadovais vykt ant pakilimo tako stoviniame lktuve. Be abejo, taip daroma ne vien saugumo sumetimais, bet drauge ir slapta siekiant prie derybas pademonstruoti savo gali. Apsilankymas Lktuve Nr. 1 sukeldavo tikrai daugiau pagarbaus baugulio nei Baltieji rmai. Ant fiuzeliao dvimetrinmis raidmis viet uraas: JUNGTINS AMERIKOS VALSTIJOS. Viena Didiosios Britanijos ministr kabineto nar, prezidento Niksono pakviesta apsilankyti Lktuve Nr. 1, apkaltino j mojuojant jai prie nos savo vyriku pasididiavimu. Po to vykio gula lktuv juokais m vadinti Didis pimpis. Panel Sikston? Lyg i po emi prie sraigtasparnio idygs apsaugininkas sportine striuke jau atidar jai duris. Prezidentas laukia js. Rachel ilipo i sraigtasparnio ir pavelg auktyn laiptais, vedaniais prieais ppsant stor liemen. Pirmyn skraidant fal. Kaip teko girdti, skraidaniame daugiau nei penki imt kvadratini metr ploto Ovaliajame kabinete rengti keturi atskiri miegamieji, gultai dvideimt eiems gulos nariams ir dvi virtuvs, kuriose galima pagaminti maisto i karto penkiasdeimiai moni. Kopdama laipteliais, Rachel juto, kaip apsaugininkas vos nelipa jai ant kuln, tarsi gindamas vir. Auktai viruje iojjo liuko kiaurym, lyg kokia aizda milinikos sidabrins banguvs pilve. Artdama prie tos tamsios landos, Rachel jaut tirpte tirpstant pasitikjim savimi. Ramiai, Rachele. Tai tik lktuvas. Laipt aiktelje kitas apsaugos darbuotojas mandagiau pam j u paranks ir nuved siauruiu koridoriumi. Jiedu pasuko dein, dar kiek pajjo ir mai atsidr pramatnioje ir erdvioje menje. Rachel i karto paino j i nuotrauk laikraiuose bei urnaluose. Luktelkite, tar apsaugininkas ir pranyko. Rachel liko viena stovti ymiojoje mediu imutoje Lktuvo Nr. 1 prieakinje kabinoje. Ji 14

skirta susitikimams, primimams, ir, regis, sukelti pagarb virpul pirmkart ia engiantiems. Men plytjo per vis lktuvo plot, visa iklota gelsvu minktu kilimu. Nepriekaitingai apstatyta apval nedidel klevo stal supo minkti odiniai krslai, abipus senovinio stiliaus sofos viet dvi tviskanios alvario lempos, raudonmedio bare blizgjo rank darbo kritoliniai indai. Ko gero, boingo dizaineriai rpestingai apgalvojo kiekvien smulkmen, kad ioje menje tvyrot tvarkos ir jaukumo pojtis. Ji niekaip nesteng atsikratyti minties, koks brys pasaulio galingj ia viejo ir kiek lemting pasauliui sprendim radosi kaip tik ioje vietoje. Kiekviena mens smulkmenl liudyte liudijo gali, pradedant vos juntamu gero tabako dvelksmu ore ir baigiant visur mirgania prezidento insignija. Erelis, iskts sparnus, ir alyv akels buvo isiuvinti ant pagalvli, rti ant kibirlio ledui, netgi atspausti ant kamtini padkliuk. Rachel pakl vien ir m apirinti. Jau rpinats suvenyrais? igirdo sodr bals sau u nugaros. Igsdinta Rachel staigiai grteljo, ir padkliukas ikrito jai i rank. Ji nerangiai pritp jo pakelti. Sugriebusi pakl galv ir ivydo i viraus linksmai j velgiant Jungtini Valstij prezident. A ne karalius, panele Sikston. Galima nesiklaupti.

7Senatorius Sedvikas Sikstonas, kol ilgas limuzinas plaukte plauk per rytinio Vaingtono eismo up jo kontoros link, mgavosi ramybe. Prieais sitaisiusi jo padjja, dvideimt ketveri Gabriel E, skait jam dienos darbotvark. Sikstonas jos beveik nesiklaus. Dievinu Vaington, mst jis, grdamasis nuostabiomis po kamyro megztiniu ppsaniomis padjjos formomis. Valdia pats geriausias afrodiziakas... Ir tokios kumelaits kaip ita briais plsta ia. Gabriel buvo baigusi prestiin Niujorko auktj ir svajojo vien dien pati tapti senatore, lai, be joki abejoni, pavyks, pagalvojo jis. Puikios ivaizdos, galvota. Ir, o tai vis svarbiausia, jau perprato io aidimo taisykles. Gabriel E buvo juoduk, taiau tamsi jos oda buvo sodraus cinamono arba raudonmedio atspalvio, kitaip tariant, parankus masalas, kur, kaip buvo numats Sikstonas, praris minktairdiai baltieji, nes negals atstumti jos kaip visiko svetimknio. Savo draugeliams Sikstonas Gabriel apibdindavo kaip turini Heils Beri kn ir Hilars Klinton galv bei ambicijas, nors kartais jam rodydavosi, jog net ir toks vertinimas dar nepakankamas. Gabriel tapo tikru rinkim kampanijos atradimu, kai prie tris mnesius jis paskyr mergin asmenine savo padjja. Ji, beje, darbavosi u dyk. Jos atlygis u eiolikos valand kasdien tris buvo galimyb su vtytu ir mtytu politikos rykliu painti povandeninius veiklos rifus. Be abejo, mintyse isiiep jis, man pavyko kalbti j imtis ir ioki toki papildom darbeli. Paskyrs Gabriel, Sikstonas pakviet vlai vakare atvykti pas j kabinet susipainti su bsimo darbo gairmis. Kaip ir tikjosi, avingoji jo padjja pasirod ibaniomis i pagarbaus susijaudinimo akimis, trokdama tbt jam tikti. Pasitelks deimtmeiais lavint meistryst, Sikstonas msi ingsnis po ingsnio atsargiai regzti savo tinklus... Vis labiau gydamas jos pasitikjim, kruopiai sklaidydamas menkiausias galimas abejones, mojuodamas prie akis viliojaniais paadais, jis galiausiai tiesiai ten j ir pam savo rankas. Sikstonas neabejojo, jog toji j sueitis buvo viena spdingiausi merginos gyvenime, taiau kit dien Gabriel akivaizdiai m gailtis taip neapdairiai pasielgusi. Ji sutrikusi pasirod pas j ir pasisil atsisakyti padjjos pareig. Sikstonas nesutiko. Gabriel liko dirbti pas j, taiau leido aikiai suprasti savo poir. J santykiai nuo to laiko buvo grietai dalykiki. Putlios Gabriels lpos ir toliau br odius. ...privalote kruopiai pasiruoti ios dienos debatams per CNN. Kas juose atstovaus Baltiesiems rmams, dar neinome. Turtumte pervelgti ias pastabas. Gabriel ities jam aplank. Sikstonas, imdamas aplank, pasimgaudamas trauk jos kvepal dvelksmo, sumiusio su odini sdyni kvapu. 15

Js nesiklausote, tar ji. Ir dar kaip klausausi. Jis isiiep. Nesuk galvos dl t CNN debat. Blogiausia bt, jei Baltieji rmai paniekinamai atsist vien saviki geltonsnapi. Man labiausiai tikt tikras ryklys, kur galiau sutaryti pietums. Gabriel surauk kakt. Puiku. Prie pastab pridjau opiausi galim tem sra. Ko gero, tos paios? Viena nauja. Manyiau, jog galite susilaukti gj bendruomens atkirio dl vakaryki savo pasisakym per Lario Kingo laid. Sikstonas abejingai gteljo peiais. Aha. Vis dl t tos paios lyties asmen santuok. Gabriel met priekaiting vilgsn. I tikrj vakar juos pernelyg usipuolte. Tos paios lyties asmen santuokos, su pasilyktjimu tylomis paman sau Sikstonas. Jeigu bt mano valia, tie gaideliai apskritai neturt balso teiss. Gerai, tursiu tai galvoje. Puiku. Pastaruoju metu kai kuriais i pai opiausi klausim pasisakote pernelyg grietai. Prilaikykit vadias. mons nuo js gali akimirksniu nusigrti. Js dabar ant bangos. Paprasiausiai laikykits ant jos. Nra reikalo plytis. Toliau ramiai varykite t pai vag. Ar yra koki ini i Baltj rm? Gabriel ypsodamasi patrauk peiais. Ta pati tyla. Tarsi js prieininko apskritai n nebt. Pastaruoju metu Sikstonas sunkiai tikjo savo skme. Kelis mnesius prezidentas i peties tris rinkim vajuje. O madaug prie savait jis staiga ima ir usisklendia Ovaliajame kabinete ir niekur neikia nosies. Tarsi jis nepajgt itverti kaip ant mieli auganio piliei palankumo Sikstonui. Gabriel pirtais persibrauk juodus lygius savo plaukus. Girdjau, Baltj rm rinkim tabas sutriks nek maiau u mus. Prezidentas nesiteikia paaikinti savo nusialinimo prieasties, ir visi jo tabo mons tiesiog raunasi plaukus nuo galvos. Kur ia galt bti uo pakastas? pasiteiravo Sikstonas. Gabriel pavelg j per savo akini masyviais rmeliais vir. Regis, ryt bsiu gavusi domi duomen i savo altinio Baltuosiuose rmuose. Sikstonas puikiai painojo vilgsn. Gabrielei E vl pavyko itraukti koki nors duomen i prie stovyklos. Bala ino, gal paiulpia u tai kokiam prezidento patarjui. Jam tai nma nerpjo. Svarbiausia duomenys. Sklinda gandas, pritildiusi bals nibteljo jo padjja, kad prezidentas m keistai elgtis po skubaus pasitarimo su NASA direktoriumi. I to pasitarimo jis ijo akivaizdiai neteks ado. Tutuojau atauk visus numatytus renginius ir nuo tos dienos palaiko nuolatin ry su NASA. Sikstonas tai palaik gera inia. Gal NASA turi koki prast naujien? Veikiausiai toks ir turt bti labiausiai tiktinas paaikinimas, viltingai tar ji. Bet kad priverst prezident visk mesti al, tai turt bti milinika neskm. Sikstonas m sukti galv. Ko gero, tos NASA naujienos ities turt bti blogos. Antraip prezidentas jau bt tks jas man veid. Sikstonas pastaruoju metu be atvangos puol NASA finansavim. Virtin neskming skrydi ir miliniki biudeto pereikvojimai suteik NASA abejotin lov tapti neoficialia Sikstono rinkim vajaus, pliekianio vyriausybs biudeto deficit ir l vaistym, vliava. Tiesa, daugumai balsus mediojani politik niekada nebt atj galv pulti vien kertini amerikiei pasididiavimo ramsi NASA, taiau Sikstonas turjo slapt ginkl, kurio neturjo kiti, Gabriel E. Ir jos vrik nuojaut. Sikstonas galvot mergin, dirbusi jo rinkim vajaus koordinatore Vaingtone, pirm kart atkreip dmes prie kelet mnesi. Pirmiesiems jo reitingams velkantis paeme ir jo kalboms dl vyriausybs ilaidavimo niekaip nesuvirpinant rinkj irdi, Gabriel E atsiunt jam ratel, kuriame tvirtino, jog btina i esms keisti kampanijos vag. Ji pasil senatoriui puolimo smaigal nukreipti milinikus NASA biudeto pereikvojimus ir begalines Baltj rm vis metamas papildomas las bei pateikti visa tai kaip akivaizdiausi prezidento Hernio vaistymo politikos pavyzd. 16

NASA amerikieiams kainuoja kalnus pinig, para Gabriel, drauge pateikdama ir biudeto skaiius, nenusisekusius skrydius bei papildomai skirtas las. Rinkjai apie tai neturi n alio supratimo. Jiems plaukai atsistos piestu. Manyiau, jog turtumte NASA klausim paversti politiniu. Sikstonas tik atsiduso dl jos naivumo. Aha, be to, ko gero, dar turiau pasilyti udrausti giedoti himn prie beisbolo rungtynes. Taiau Gabriel ir toliau siuntinjo jam vairius duomenis apie NASA veikl. Juo daugiau Sikstonas j pervelg, juo labiau suprato, kad toji jaunikl Gabriel E yra teisi. Netgi lyginant su kitomis valstybinmis institucijomis, NASA agentra buvo tikras kiauras maias, ryte ryjanti pinigus, neefektyvi, o pastaruosius kelerius metus ypa. Vien dien Sikstonas televizijoje dav tiesiogin interviu apie vietim. Vedjas spaud Sikston kamp, primygtinai klausdamas, i kur jis ada gauti l savo adamam valstybini vidurini mokykl pertvarkymui. Tada Sikstonas nutar imginti Gabriels silom NASA puolim ir pusiau juokais mesteljo savo atsakym. Pinig vietimui? perklaus jis. Na, galimas daiktas, pusiau nuriu kosmoso program. Drsiau manyti, kad jeigu NASA per metus kosmose gali ileisti penkiolika milijard, tai a ia, emje, vaikams galiau skirti pusatunto milijardo. Transliacijos kabinoje sdintys Sikstono rinkim vajaus vadovai griebsi u galv. Juk ne viena rinkim kampanija jau yra sulugusi ir dl kur kas menkesni bandym usipulti NASA. Priimanij skambuius staleliai akimirksniu sutvisko vieselmis. Sikstono kampanijos vadai net susig: kosmoso patriotai pakilo atak. Ir tada vyko kai kas netikta. Penkiolika milijard per metus? klykteljo pirmas skambintojas. Gal man pasigirdo? Tai k, mano snui tenka mokytis vaik pritutintoje klasje tik todl, kad mokykloms stinga l darbinti daugiau mokytoj, o NASA per metus suryja penkiolika milijard fotografuodama kosmoso dulkes? Eee... btent, atsargiai atsiliep Sikstonas. Kakokia nesmon! Ar prezidentas ia k nors gali nulemti? Be abejo, tar Sikstonas sidrsindamas. Prezidentas gali vetuoti bet kurios agentros biudet, jeigu, jo nuomone, toji vaisto las. Tada mano balsas atitenka jums, senatoriau Sikstonai. Penkiolika milijard kosmoso tyrimams, o ms vaikams stinga mokytoj. Tai begdika! Skms jums, sere. Tikiu js pergale. Pasigirdo antro irovo balsas. Senatoriau, neseniai teko skaityti, jog NASA tarptautins kosmoso stoties projektas jau surijo daugiau l, nei buvo numatyta, o prezidentas n neketina nutraukti jo finansavimo. Ar tai tiesa? Sikstonas net paoko vir. Tiesa! Jis idst, jog kosmoso stotis i pradi planuota kaip bendras dvylikos ali krinys. Taiau kai prasidjo jos statyba, smata lyg strl ov dang ir dauguma projekte dalyvavusi ali pasitrauk. Vis dlto prezidentas, uuot j nutrauks, nutar u kitus padengti visas ilaidas. Ms smata tarptautins kosmoso stoties projektui nuo numatyt atuoni isipt iki svaiginam imto milijardui irovas atrod ts. Tai kodl, po paraliais, prezidentas laikosi sikibs tos stoties? Sikstonas t vyruk bt galjs tiesiog ibuiuoti. Pasiutusiai geras klausimas. Deja, bet tredalis jos detali jau ikeltos orbit ir prezidentas tam skyr js sumoktus mokesius, todl visk dabar mesti reikt pripainti, jog jis paleido vjais milijardus, tarp j ir js pinigus. Skambuiai pylsi kaip i gausybs rago. Regis, amerikieiams pirm kart dingteljo mintis, jog NASA nra kokia venta karv. Pasibaigus laidai, nekreipiant dmesio poros ukietjusi NASA myltoj kartus pasisakymus apie gimt mogui painimo trokim, buvo galima padaryti tok apibendrinim: Sikstono rinkim vajus aptiko tikr lob, nauj mygtuk, dar neisemt prietaring klausim, paadinus rinkjus i sndulio. 17

Per kelias kitas savaites Sikstonas luote nulav savo prieininkus penkiose lemiamose respublikon kandidato prezidentus rinkim apygardose. Jis paskyr Gabriel E naujja savo asmenine padjja, girdamas j u nuopeln ikeliant dienos vies t NASA klausim. Vienu rankos mosteljimu Sikstonas pavert tamsiaod mergin kylania politikos padangs vaigde, ir jam metami kaltinimai rasizmu bei seksizmu akimoju igaravo. Dabar, sddamas limuzine prieais j, Sikstonas suprato, kad Gabriel dar kart rod, kas esanti. Tie naujausi jos duomenys apie slapt NASA direktoriaus ir prezidento susitikim praeit savait piro mint, jog vir NASA vl kaupiasi kakokios negandos ko gero, dar kokia nors alis bus pasitraukusi i kosmoso stoties projekto. Limuzinui praneriant pro paminkl Vaingtonui, senatorius Sikstonas jautsi tikru pateptuoju.

8Nors prezidentas Zacharijus Hernis galjo vadintis galingiausios pasaulio alies vadovu, patsai buvo neaukto gio, laibas, siaur pei, strazdanotas, pasibalnojs nos akiniais, praretjusi plauk. Taiau aplinkiniams jis keldavo begalin pagarb. Netgi buvo sakoma, kad, kart sutiks Zach Hern, seksi jam kandin pasaulio krat. Labai diaugiuosi, kad atvykote, tar prezidentas Hernis, tiesdamas Rachelei dein. Jo paspaudimas buvo iltas ir tvirtas. Rachelei i jaudulio net gniau gerkl. Be... Be abejo, pone prezidente. Man didel garb su jumis susipainti. Prezidentas jai padrsinamai nusiypsojo, ir Rachel turjo prog pati sitikinti, jog kalbos apie jo aves nra lautos i pirto. Jo malon veid mgo karikatristai, nes kad ir kok ar nupietum, visi j paindavo i plaios draugikos ypsenos. Jo akys velg atvirai ir oriai. Gal einam pas mane, linksmai tar jis, ten jus pavaiinsiu puodeliu kavos. Dkoju, sere. Prezidentas spusteljo mygtuk ir papra kavos savo kabinet. Rachel, sekdama paskui priekyje ingsniuojant prezident, negaljo nepastebti, jog kaip mogus, kurio reitingai pastaruoju metu smigo dugn, jis atrodo labai jau linksmas ir atsipalaidavs. Apsitaiss buvo irgi labai kasdienikai mlynais dinsais, markinliais ir L. L. Bean sportiniais bateliais. Rachel pamgino umegzti pokalb. Tai... eee, sportuojate, pone prezidente? Neee. Mano rinkim vajaus patarjai nutar, jog taip turt atrodyti naujasis mano vaizdis. Kaip jis jums? Rachel nesuvok, ar jis juokauja, ar neka rimtai. Labai, labai... eee... vyrikas, sere. Hernio veidas buvo rimtut rimtutlis. Puiku. Tikims atsikovoti iek tiek moter bals, kuriuos paver js tvas. Po akimirkos prezidento veide nuvito plati ypsena. Juokauju, panele Sikston. Manau, mudu abu suprantame, jog rinkimams laimti man prireiks kai ko daugiau nei polo markinli ir mlyn dins. Prezidento atvirumas ir pakili nuotaika spariai tirpd Rachel kausius nerim. Visus prezidento ivaizdos trkumus su kaupu atsvr vidins jo savybs. Juk politika yra menas bendrauti su monmis, ir Zachas Hernis neabejotinai turjo toki dovan. Taip jiedviem ingsniuojant lktuvo gal, interjeras vis menkiau teprimin lktuv vingiuoti koridoriai, tapetais klijuotos sienos, netgi sporto salyt su tanga ir treniruokliu. Keista, taiau lktuve daugiau nesimat n gyvos dvasios. Keliaujate vienas, pone prezidente? Jis papurt galv. Ne, paprasiausiai k tik atskridome. Rachel sukluso. Atskridome i kur? Jos rengtose ataskaitose apie jokias numatomas prezidento keliones n neusiminta. Ko gero, panorjs slapia kur nukakti, naudodavosi Volopso sala. Mano padjjai iskrido vos prie jums atvykstant, tar prezidentas. Netrukus ir a paskui juos patrauksiu Baltuosius rmus, taiau su jumis norjau susitikti ia. Kad man bt nedrsiau? 18

Prieingai kad jaustumts saugiau, panele Sikston. Baltuosiuose rmuose nuo paalini aki nepasislpsi, ir pasklidusi naujiena apie mudviej pokalb pastatyt jus kebli padt js tvo atvilgiu. Dkoju jums, sere. Regis, jums pavyksta elegantikai ilaikyti pusiausvyr, tad visikai nesirengiu jums trukdyti. Rachels atmintyje ikilo rytinis pasimatymas su tvu, ir ji suabejojo, ar bt galima j pavadinti elegantiku. Kad ir kaip ten bt, Zachas Hernis pasielg kilniai, nors visikai neprivaljo. Ar galiu kreiptis jus Rachele? pasiteiravo Hernis. Be abejo. Ar galiu kreiptis jus Zachai? tai ir manasis kabinetas, tar prezidentas, lyddamas j pro raiyto klevo duris. Jo kabinetas Lktuve Nr. 1 buvo jaukesnis nei Baltuosiuose rmuose, taiau vis tiek persmelktas tos paios grietumo nuotaikos. Darbo stalas buvo nukrautas popieriais, u jo ant sienos kabojo spdinga senovin drob, vaizduojanti tristieb visomis pakeltomis burmis kun, mginani atsispirti audros lsmui. Kuo tikriausia dabartins Zacho Hernio padties alegorija. Prezidentas mosteljo Rachelei sitaisyti viename i trij minktakrsli, irikiuot prieais jo stal. Ji atsisdo. Man, kad jis uims viet anapus stalo, taiau prezidentas prisitrauk vien minktakrsl ir sitais greta. Kad btume lygs, dingteljo jai. Pamaloninim meistras. Na, Rachele, sunkiai atsiduso Hernis, klesteljs krsl. Ko gero, atsidrusi ia jauiats gerokai sutrikusi, tiesa? Atviras jo tonas itirpd paskutinius Rachels nerimo likuius. Ties sakant, sere, esu visikai sutrikusi. Hernis garsiai nusikvatojo. Puiku. Ne kasdien pavyksta sutrikdyti k nors i NST. Ne kasdien kas nors i NST Lktuve Nr. 1 susitikinja su sportbaiais aviniu prezidentu. Prezidentas vl nusikvatojo. Tylus barbenimas duris prane, kad kava jau ia. Tarpdury pasirod patarnautoja, neina padklu su blizganiu metaliniu kavinuku ir dviem tokiais pat puodeliais. Prezidentui davus enkl j pastatyti ant stalo, ji vykd paliepim ir pasialino. Grietinls ir cukraus? pasiteiravo prezidentas, stodamasis pilti kavos. Prayiau grietinls. Rachel pasimgaudama trauk sodr kavos aromat. Jungtini Valstij prezidentas asmenikai pila man kavos? Zachas Hernis ities jai sunk plienin puodel. Polio Rever dirbinys, tar jis. iokios tokios prabangos dalyklis. Rachel gurkteljo kavos. Jos skonis buvo nuostabus. Kad ir kaip ten bt, prabilo prezidentas, sipyls sau kavos ir vl sitaiss krsle, laikas spaudia, todl pereikime i karto prie reikal. Prezidentas kliunkteljo cukraus gaball kavon ir pavelg Rachel. Veikiausiai Bilas Pikeringas bus jus spjs, kad vienintel prieastis, dl kurios panoriau susitikti su jumis, yra rinkim kampanijos kova? I tikrj, sere, btent taip jis ir pasak. Prezidentas ypteljo. Tas ukietjs cinikas. Jis buvo neteisus? Gal juokaujat? ypteljo jis. Bilas Pikeringas niekad neklysta.

9Gabriel E nieko nemataniomis akimis velg pro senatoriaus Sikstono limuzino, skriejanio kartu su rytiniu eismo srautu jo kontoros link, lang. Mintyse klausdama savs, kodl ir kaip ji ia atsidr. Asmenin senatoriaus Sedviko Sikstono padjja. Juk btent apie tai visada ir svajojo. Sdiu limuzine su bsimuoju jungtini Valstij prezidentu. Ji pavelg prieais ant odins sdyns sitaisius senatori, taip pat paskendus savo mintyse. 19

Ivaizdus, puikiai apsitaiss. Atrod ities prezidentikai. Gabriel pirmkart ivydo j kalbant i tribnos bdama Kornelio universiteto politikos ir sociologijos magistrant. Niekada neumir jo vilgsnio, varstyte varsiusio auditorij ir tarsi nebyliai sakiusio: Manimi galima pasitikti. Po Sikstono paskaitos Gabriel greta kit atsistojo eil paspausti jam rankos. Gabriel E, tar senatorius, umets ak lentel su pavarde prie jos krtins. Graus vardas graiai merginai. Jo akys velg labai padrsinamai. Dkoju, sere, atsiliep Gabriel, jausdama tvirt jo rankos spusteljim. Man js kalba paliko didel spd. Malonu girdti! Sikstonas jai rank spraud vizitin kortel. Jaunos galvos, palaikanios tokias idjas, visada laukiamos. Kai baigsi mokykl, susisiek su manimi. Tavo sugebjim mums gali prireikti. Gabriel iojosi jam padkoti, taiau jis jau buvo prie kito mogaus eilje. Taiau mergina nuo to laiko m atidiai sekti kiekvien Sikstono ingsnel valdios virns link. Susiavjusi klaussi, kaip jis uns dienas deda vyriausybs ilaidaujam politik bei reikalauja rytingai apkarpyti kai kuri srii biudetus, supaprastinti mokesi sistem ir netgi atsisakyti kai kuri pernelyg daug katuojani socialini program. Vliau, senatoriaus monai uvus per autoavarij, Gabriel su baiminga pagarba stebjo, kaip jis pamau atsitiesia po itikusios negandos, paskelbia dalyvausis prezidento rinkimuose ir nuo iol savo tarnyst monms skirsis viesiam monos atminimui. Gabriel tada nedvejodama nutar visomis igalmis prisidti prie senatoriaus Sikstono rinkim kampanijos. Ir tai ji atsidr paiame io vajaus aizdre. Gabriels atmintyje ikilo anas vakaras oda vilganiame Sikstono kabinete, ir ji net pasipurt, stengdamasi nuvyti alin nemalonius vaizdus. Visai buvau pametusi galv. inojo, kad reikjo pasiprieinti, taiau kakodl tada nepajg n pirto pajudinti. Sedvikas Sikstonas jai buvo lyg koks stabas... be to, tik pagalvok, jis geid jos. Limuzino kresteljimas paadino j i susimstymo. Gerai jautiesi? Dabar Sikstonas velg j. Gabriel paskubomis ypteljo. Puikiai. Dar suki galv dl tos kiauls? fi gteljo. Na taip, iek tiek nerimauju. Pamirk tai. Toji kiaul buvo pats geriausias per mano kampanij nutiks dalykas. Pakita kiaul, kaip ilgainiui suprato Gabriel, politikoje reik kokios nors slepiamos inios, pavyzdiui, kad tavo prieininkas darsi penio didinimosi operacij ar usisako pornografini urnal, paskleidimas. Kiauls kiimas nebuvo labai jau avi taktika, taiau jeigu ji suveikdavo, tai kaip tikr tikriausia granata. Taiau kartais ji grdavo atgal pas pat kiauls kij... Kaip tik dabar taip ir buvo nutik. Baltiesiems rmams. Prie kok mnes prezidento rinkim tabas, su nerimu stebdamas nukritusius reitingus, nutar veikti kietai ir paskleid ini, kuri laik visikai galima jog senatorius Sikstonas yra susiburkavs su savo asmenine padjja Gabriele E. Taiau Baltieji rmai neturjo joki nenuginijam rodym. Senatorius Sikstonas, visada laiksis nuomons, jog geriausia gynyba puolimas, nutar duoti gros. Ir, suauks spaudos konferencij, iliejo savo ugautos tyros irdies gl. Negaliu patikti, tar jis, velgdamas kameras lidnomis akimis, kad prezidentas galt suterti mano monos atminim iais piktais prasimanymais. Senatoriaus Sikstono kalba per televizij skambjo taip tikimai, jog Gabriel kone pati patikjo jiedviem t vakar vienas prie kito n neprisilietus. Regdama, kaip lengvai jis veja mel pyn, Gabriel pirm kart paman, jog senatorius Sikstonas i tikrj labai pavojingas mogus. Ir pastaruoju metu, nors vis dar neabejodama, kad iose lenktynse dl prezidento kds stato u greiiausi irg, pamau m dvejoti, ar jis geriausias. Dirbant su Sikstonu jai tiesiog atsivr akys tarsi per tas ekskursijas po kino studijas, kai vaikik nuostab ir susiavjim, su kuriais irimi filmai, istumia nusivylimas, jog i tikrj Holivude stebukl n kvapo. Nors Gabriels sitikinimas Sikstono deviz teisingumu dar neiblso, ji m abejoti paiu j 20

aukliu.

10 Tai, k ketinu jums pasakyti, Rachele, tar prezidentas, yra valstybs paslaptis. Kur kas slaptesnis dalykas nei tie, su kuriais dirbate pagal savo rang. Rachel Lktuve Nr. 1 staiga pasijuto tarsi pakliuvusi narv. Prezidentas atskraidina j Volopso sal, pasikvieia pas save lktuv, pavaiina kava, be uuolank pareikia pasinaudosis ja kovoje su jos tvu ir po to pareikia ketins jai neteistai atskleisti valstybs paslapt. Rachelei dingteljo, kad nors ir koks mielas bei malonus Zachas Hernis atrodo, i tikrj geba aibikai uvaldyti situacij. Prie dvi savaites, prabilo prezidentas, velgdamas jai tiesiai akis, NASA padar vien atradim. Rachel patylomis nusistebjo: NASA atradimas? Pastarj savaii slaptose ataskaitose nebuvo n odio apie kok nors NASA atradim. Be abejo, iais laikais pasakymas NASA atradimas daniausiai reikia apsiirjim, jog jie stipriai virijo las kokiam nors projektui. Prie idstydamas jums tai isamiau, ts prezidentas, noriau pasiteirauti, ar pritariate skeptikam savo tvo poiriui kosmoso tyrimus. Rachel is klausimas eid. Tikiuosi, mane ia pasikviette ne paprayti, kad imiau stabdyti tvo ipuolius prie NASA. Jis nusijuok. Po paraliais, ne. Pakankamai ilgai dirbau senate, todl inau, kad senatoriaus Sedviko niekas negalt sustabdyti. Mano tvas tik pasinaudojo proga. Kaip daro daugelis ymi politik. Deja, NASA pati palindo po kju. Dl pastarj begalini NASA neskmi virtins neinojai, ar juoktis, ar verkti: skriedami suyra palydovai, em liaujasi duomenis siunt kosminiai zondai, tarptautins kosmins stoties projekto katai okteli deimt kart ir jo dalyviai lyg iurks i skstanio laivo vienas po kito sprunka alin. Vjais paleisti milijardai, ir senatorius Sikstonas lekia ant j kaip ant irgo, ko gero, nuneanio j Pensilvanijos aveniu 1600. Neneigsiu, tar prezidentas, NASA pastaruoju metu klupinja kiekviename ingsnyje. Kaskart teikia vis nauj prieast nurti jiems biudet. Rachel, pasinaudojusi proga, kyteljo savo trigra. Taiau, sere, neseniai lyg ir skaiiau, jog praeit savait atrte papildomai dar tris milijonus, kad jiems netekt usidaryti? Prezidentas susijuok. Tavo tvui tai buvo kaip medus, ar ne? Savo prieui nusiuntte ginkl. Girdjai j per vakaro inias? Zachas Hernis kosmoholikas, o jo aling prot tenka apmokti mokesi moktojams. Taiau js vis patvirtinate iuos jo odius. Hernis linkteljo. Niekada neslpiau, jog visomis keturiomis palaikau NASA. Augau per pat kosmini lenktyni kart Sputnikas, Donas Glenas, Apolonas 11 ir visada avjausi bei didiavausi ms kosmoso programa. Mano galva, NASA vyrai ir moterys yra naujieji ms laik atradjai. Jie siekia nemanomo, o patyr neskm vl i naujo palinksta prie savo skaiiavim, o tuo metu kiti tik stebi ir kritikuoja. Rachel tai nieko neatsak, nes nuojauta jai kudjo, jog po ta iorine ramybe i tikrj kunkuliuoja tramdomas niris dl nuolatini jos tvo ipuoli prie NASA. Rachel tyldama suko galv, koks galt bti tas NASA radinys. Po ios angos kiek patyljs prezidentas jau perjo prie reikalo. Taiau nuo ios dienos, tar Hernis ikilmingu balsu, js nuomon apie NASA apsivers auktyn kojom. Rachel nepatikliai velg j. A ir taip balsuosiu u jus, sere. Veriau susitelkite ties kitais rinkjais. Tai ir rengiuosi padaryti. 21

Jis gurkteljo kavos ir nusiypsojo. Ir praysiu js pagalbos. Jis nutilo ir palinko prie jos. Ypatingos pagalbos. Rachel jaut, kad Zachas Hernis dabar akylai seka menkiausi jos krusteljim, tarsi mediotojas, mginantis nustatyti, ar jo grobis pasileis bgti, ar puls. Deja, Rachelei sprukti nebuvo kur. Ko gero, ts prezidentas, abiem pildamas dar kavos, jums inomas NASA projektas SS? Rachel linkteljo. ems stebjimo sistema. Regis, tvas kart ar du apie j taip pat buvo usimins. Prezidentas nedrs jos bandym pajuokauti tik surauk kakt. I tikrj Rachels tvas ems stebjimo sistem tarydavo menkiausia pasitaikiusia proga. Tai buvo vienas i prietaringiausiai vertinam, kalnus pinig ryjani NASA umoj ikelti penkis palydovus, turinius stebti gamtos pokyius emje: ozono sluoksnio plonjim, tirpstanius ledynus, nykstanius mikus. Palydov siuniami iki tol nebtos makroskopins stebsenos duomenys aplinkosaugininkams padt priimti tinkamiausius sprendimus dl ems ateities. Deja, SS nuo pat pradi m persekioti neskms. Kaip ir dauguma NASA projekt, jis vlavo ir surijo kur kas daugiau l, nei buvo numatyta. O vis kritikos kru atrm Zachas Hernis. Jis, pasinaudojs aplinkosauginink lobistais, prastm kongrese 1,4 milijard turjus kainuoti projekt. Taiau, uuot ms teikti adt naud aplinkos apsaugai, SS virto nesibaigiania pinigus ryte ryjani negand virtine: nepavyk raket paleidimai, suged kompiuteriai ir rkanos NASA spaudos konferencijos. Stebint i padt, ypsena nuo lp neblso tik senatoriui Sikstonui, kuris pasismagindamas vis kaldavo rinkjams, kiek j sumokt mokesi prezidentas ivaist SS ir kokia niekingai maa io umojo nauda. Prezidentas simet kav gaball cukraus. Kad ir kaip atrodyt netikta, t NASA atradim, apie kur kalbame, padar SS. Rachel sutriko. Jeigu SS pagaliau bt nusiypsojusi skm, NASA, be menkiausios abejons, tutuojau visiems tai apskelbt. Jos tvas iniasklaidoje SS deda uns dienas, ir NASA pateikt visuomenei kad ir menkiausi savo laimjim. Apie jok NASA atradim nieko neteko girdti, tar Rachel. Nieko nuostabaus. NASA linkusi savo inia kol kas nesigirti. Rachel n u k nebt tuo patikjusi. I savo patirties, sere, galiau pasakyti, kad, turint reikal su NASA, joki naujien reikia blogas naujienas. Santrumas nebuvo NASA ryi su visuomene skyriaus doryb. NST sykiais kai kas pasiaipydavo, jog pakanka kokiam NASA mokslininkui pabezdti, ir i karto aukiama spaudos konferencija. Prezidentas surauk kakt. A, taip. Pamirau, kad nekuosi su Pikeringo pasekja. Jis, atrodo, vis taip pat dejuoja ir grieia dantimis dl NASA vjais leidiam l? Rpintis valstybs saugumu jo darbas, sere. Ms direktorius velgia j labai atsakingai. Galt ir atsakingiau. Tiesiog sunku patikti, jog tiek daug bendra turinios dvi agentros be paliovos randa dingst pasiniauti. Rachel, vos pradjusi dirbti pas Viljam Pikering, suinojo, kad nors tiek NASA, tiek NST tyrinja kosmos, j poiriai ir tikslai visikai prieingi. NST yra saugumo tarnyba, kruopiai sauganti visus savos kosmoso programos duomenis, NASA mokslinink buvein, garsiai skelbianti visam pasauliui savo laimjimus, neretai, kaip tvirtino Viljamas Pikeringas, rizikuodama pakenkti valstybs saugumui. Kai kurios NASA itobulintos technologijos auktos skiriamosios gebos teleskop liai, tolim atstum ryio sistemos, radiolokatoriai netiktai imdavo ir atsidurdavo kokios nors prieikos alies slaptj tarnyb rankose ir bdavo naudojamos paioms Jungtinms Valstijoms nipinti. Bilas Pikeringas danai paburbdavo, jog NASA galvoi smegenys didels, bet burnos dar didesns. Taiau didiausi tamp tarp i dviej agentr kl tai, jog NST palydovai buvo leidiami NASA raketomis, ir todl visos NASA neskms tiesiogiai atsiliep NST. Pati apmaudiausia itiko 22

1998-j rugpjio 12-j, kai NASA ir raketini pajg raketa Titanas 4 susprogo prajus keturiasdeimiai sekundi nuo paleidimo, kartu paleisdama dmais ir brang savo neul 1,2 milijard doleri kainavus NST palydov kodiniu pavadinimu Viesulas 2. Pastarosios neskms Pikeringas niekaip negaljo pamirti. Tai kodl NASA kart bt nutyljusi savo laimjim? suabejojo Rachel. Juk jiems dabar trks ply reikia ger naujien. NASA nieko neskelbia, tar prezidentas, vykdydama mano sakym. Rachel sutriko. Juk tai bt tikra politin saviudyb. is atradimas... nuts prezidentas, na, jo padarini nemanoma nuspti. Rachel pajuto nugara perbgant lengv iurpuliuk. Slaptosiose tarnybose nenuspjami padariniai paprastai neaddavo nieko gera. Jai pasidingojo, ar tik nebus visas itas slaptumas susijs su SS pastebta kokia nors didele aplinkosaugine katastrofa. Ar vyko kokia katastrofa? Jokios katastrofos. SS aptiko kai k stebtino. Rachel nutilo laukdama, k jis toliau pasakys. Tarkime, Rachele, a jums dabar praneiau, kad NASA padar labai svarb mokslin atradim... milinik... kad jis su kaupu atperka kiekvien amerikiei kosmoso tyrimams ileist doler. Rachel nepatikliai pakreip galv. Prezidentas pakilo nuo krslo. Kiek pasivaikiokime, gerai?

11Rachel, sekdama paskui prezident Hern, nusileido vilganiu Lktuvo Nr. 1 trapu. Inirus kovo vs, galva akimirksniu prablaivjo. Taiau blaiviam protui prezidento nekos kl dar daugiau abejoni. NASA padar tok svarb, milinik atradim, kad jis su kaupu atperka kiekvien kosmoso tyrimams ileist amerikiei doler? Rachel pajg sivaizduoti vienintel laimjim, kur bt manoma tokiu pavadinti, slapiausi NASA svajon umegzt ry su neemika gyvybe. Taiau ji apie tai pernelyg daug inojo, kad laikyt toki galimyb bent per aguonos grd tiktina. Kaip slaptosios tarnybos analitik, Rachel draugai danai apipildavo klausimais dl tariamai vyriausybs slepiam kontakt su ateiviais. Ji niekaip neatsistebdavo, kad jos iaip jau isilavin draugai noriai tiki paiomis netikiausiomis splionmis apie suduusias ateivi skraidanisias lktes, saugomas slaptose poemio saugyklose, ualdytus pai ateivi knus, netgi tuo, jog nieko netariantys mons yra grobiami ir su jais atliekami vairiausi tyrimai. Niekam i slaptosios tarnybos darbuotoj nekildavo abejoni, jog visi tie pastebti skraidantys objektai ir moni grobimai yra paprasiausias liguistos vaizduots vaisius arba bdas apgaule usidirbti pinigo. O tais atvejais, kai nuotraukos su neatpaintais skraidaniaisiais objektais bdavo ities nepadirbtos, jose ufiksuotos lkts kakodl daniausiai skriedavo prie JAV karini oro bazi, bandani naujausius slaptus skraidomuosius aparatus. Lokhedo bendrovei mus atlikinti visikai naujo bomboneio, pavadinto eliu, bandomuosius skrydius, praneim apie NSO prie Edvardso oro bazs skaiius okteljo penkiolika kart. Js veide matyti abejon, tar prezidentas, dirsteljs Rachel. Jo balsas paadino Rachel i susimstymo. Ji pavelg j, nesumodama, k ia atsakius. Na... Ir kiek padvejojusi ipykino: Ko gero, sere, kalbame ne apie suduusias ateivi lktes arba mayius alius mogelius? Prezidentas, regis, nuo toki jos odi net kiek sutriko. Manau, Rachele, kad is atradimas jums turt labiau gniauti kvap nei mokslin fantastika. Rachel patylomis nudiugo igirdusi, jog NASA nemgina pirti prezidentui koki pasakli apie ateivius. Taiau nuo to niekas nepaaikjo. Na, prabilo ji, kad ir koks bt tas NASA atradimas, reikia pasakyti, kad aplinkybs jam labai palankios. Hernis liovsi lips emyn. 23

Palankios? K turite galvoje? K turite galvoje? Rachel stabteljo ir pavelg j. Pone prezidente, juk dabar NASA priversta tbtinai grumtis dl savo ilikimo, o js u param jiems kaip tik ir esate puolamas. Koks nors didiulis NASA atradimas bt tikras isigelbjimas ir jiems, ir js rinkim kampanijai. Js kritikams tai, be joki abejoni, pasirodys tartina. Tai k... vadinasi, a arba melagis, arba kvailys? Rachelei i jaudulio net sugniau gerkl. Visikai neketinau js eisti, sere. Paprasiausiai... A suprantu. Hernio lpose suvito blyki ypsenl, ir jis vl m leistis emyn. Kai NASA direktorius man prane apie atradim, i pradi taip pat palaikiau j visikai nemanomu. Apkaltinau j kurpiant pai begdikiausi vis laik politikos klastot. Rachelei net pasidar lengviau alsuoti. Nulips prezidentas stabteljo ir pavelg j. Papraiau NASA visa tai kol kas palaikyti paslaptyje tik nordamas juos paius apsaugoti. iam NASA atradimui n i tolo neprilygsta joks ankstesnis jos laimjimas. mogaus isilaipinimas Mnulyje, palyginti su juo, atrodys vieni niekai. Kadangi visi, skaitant ir mane pat, i to gali daug laimti, o kartu ir prarasti, pamaniau bsiant imintinga prie visa tai paskelbiant pasisti k nors patikrinti t NASA duomen. Rachel susig. Juk neturite galvoje mans, sere? Prezidentas nusijuok. Ne, tai ne js sritis. Be to, a jau patikrinau iuos duomenis keliais nevyriausybiniais kanalais. Rachel kone isiiojo i nuostabos. Sere, nevyriausybiniais? Pasitelkte privaius tyrjus? Tokiu slaptu reikalu? Prezidentas tvirtai linkteljo. Subriau keturis nepriklausomus ymius mokslininkus, jie, pasitelk savo rang, atliko tyrimus ir padar savo ivadas. itie nepriklausomi mokslininkai patvirtino, jog NASA atradimas nekelia n menkiausios abejons. Rachelei jo odiai padar spd. Prezidentas apsidraud sau bdingu rytingu gestu. Pasamd keturis nepriklausomus mokslininkus, kurie negalt turti jokios naudos i NASA atradimo patvirtinimo, ir taip ukirto keli bet kokiems tarinjimams, neva tai gali bti tik NASA visiems akis puiama migla, siekiant pateisinti gaunamas milinikas las, utikrinti NASA draugiko prezidento pergal rinkimuose ir atremti senatoriaus Sikstono puolimus. vakar atunt valand, tar Hernis, Baltuosiuose rmuose aukiu spaudos konferencij, per kuri ir praneiu pasauliui i ini. Rachel pasijuto it mus kandusi. Hernis jai taip nieko ir neidav. O kokia btent toji inia? Prezidentas ypteljo. Truputl kantrybs. Gausite tai pamatyti savo akimis. Taiau prie tai jums dar reikia susipainti su kai kuriomis aplinkybmis. NASA direktorius laukia js. Jis glaustai idstys jums visus reikiamus duomenis. Paskui mudu isamiau aptarsime js vaidmen. Rachel pajuto vir savs pakibusi grsm, ir jai ausyse suskambjo Pikeringo perspjimas, jog Baltieji rmai kak rezga. Vis dlto jis kaip visada buvo teisus. Hernis mosteljo netolies dunksanio lktuv angaro link. A jus nuvesiu, tar jis ir patrauk ton pusn. Rachel sutrikusi nusek jam kandin. Angaras buvo aklinas, be joki lang, aukti pakeliami jo vartai uverti. vid galjai patekti tik pro nedideles duris one. Jos buvo praviros. Prezidentas atved Rachel iki pat dur ir sustojo per pusmetr nuo j. Palydsiu jus iki ia, tar jis ir mosteljo duris. Praome vid. Rachel nerytingai stabteljo. Js neisite kartu? Turiu parsirasti Baltuosius rmus. Netrukus su jumis susisieksiu. Mobilj turite? Be abejo, sere. Duokite man. 24

Rachel isitrauk telefon ir ities prezidentui, manydama, jog jis ketina vesti tiesioginio ryio su juo numer. Taiau, uuot tai padars, simet j kienn. Nuo iol js atkirsta nuo likusio pasaulio, tar prezidentas. Pasirpinta, kad js reikalus perimt kas kitas. Nebendrausite su niekuo be asmeniko mano ar NASA direktoriaus leidimo. Supratote? Rachel netekusi amo spoksojo j. Prezidentas atm i mans mobilj? Direktorius, papasakojs apie atradim, sujungs jus su manimi slaptaisiais ryio kanalais. Netrukus susisieksime. Skms. Rachel stovjo bedusi vilgsn angaro duris ir jaut vis giliau sismelkiant nerim. Hernis padrsinamai udjo rank jai ant peties ir galva mosteljo duris. Utikrinu jus, Rachele, kad neteks gailtis pagelbjus man. Ir, daugiau netars n odio, prezidentas nuingsniavo prie sraigtasparnio, atskraidinusio Rachel. lipo vid ir nuskrido. N karto j daugiau neatsigrs.

12Rachel Sikston, likusi viena, stovjo prieais iojini aklino Volopso angaro kiaurym ir velg jos tams. Tarsi bt atsidrusi prie slenksio poemio pasaul. I angos, nelyginant angaro alsavimas, neantis pelsi tvaik, trauk altokas vjelis. Ei! kteljo ji kiek virpaniu balsu. Tyla. Jausdama vis labiau ugulant nerim, eng per slenkst. I viesos staiga patekus tams, akyse akimirk aptemo. Js turbt panel Sikston, vos u keli ingsni pasigirdo vyrikas balsas. Rachel krpteljusi atsigr. Prie jos artinosi miglotas vyro elis. Kai akys priprato prie tamsos, Rachel ivydo prieais save jaunuol tvirtu smakru, vilkint NASA piloto kombinezonu. Plati krtin buvo sagstyte nusagstyta vairiausiais ymenimis. Vadas Veinas Lzidianis, prisistat vyras. Dovanokite, kad igsdinau jus, ponia. Pas mus ia kiek tamsoka. Dar nespjau atidaryti angaro vart. Ir, jai dar nespjus n prasiioti, pridr: Man bus didel garb jus skraidinti. Skraidinti? perklaus Rachel, nustebusi velgdama j. Juk a k tik atskridau. Atvykau ia susitikti su direktoriumi. Be abejo, ponia. Man liepta jus nedelsiant pas j pristatyti. Galiausiai susigaudiusi, kas jai sakoma, Rachel pasijuto it nurijusi kari piliul. Atrodo, tai tik pradi pradia. O kur yra direktorius? dabar jau suklususi pasiteiravo Rachel. To neinau, atsak laknas. Nurodymus gausiu jau pakils. Rachel jaut, kad jis nemeluoja. Regis, ji ir direktorius Pikeringas ryt nebuvo vieninteliai laikomi neinioje mons. Prezidentas labai kruopiai msi utikrinti visik slaptum, ir Rachel pasijuto net nejaukiai, kad jis taip greitai ir lengvai atkirto j nuo pasaulio. Prajo vos pusvalandis po ikvietimo, o a jau atkirsta nuo pasaulio ir mano direktorius n nenumano, kur esu. Ir dabar, stovdama prieais pasitempus NASA lakn, Rachel beveik neabejojo, jog io ryto jos marrutas jau i anksto rtas tarsi granite. Karusel jau sukasi, ir niekas n nesirengia atsiklausti, ji to nori ar ne. Viena neaiku kur ji sustos. Pilotas nudro prie sienos ir spusteljo mygtuk. Angaro vartai dunddami m slinkti on. Vidun veriantis viesai, angaro viduryje m rykti kakoks didelis siluetas. Rachel neteko ado. Dieve brangiausias. Prieais j stovjo plrios ivaizdos juodas naikintuvas. Aptakus kaip strl. Negali bti, tar ji. Visi t pat sako j pirmkart ivyd, ponia, taiau F-14 Tomcat yra labai patikimas lktuvas. Raketa su sparnais. Laknas nuingsniavo prie lktuvo, Rachel sek i paskos. Prijs jis mosteljo dviviet lakno 25

kabin. Js vieta u mans. Tikrai? Ji vos vos ypteljo. O a maniau, kad leisite man pavairuoti. Ant savo drabui usitempusi termin lakno kombinezon, Rachel siropt kabin. Vargais negalais sispraud klubais siaur sdyn. Veikiausiai tarp NASA lakn nra storuli, tar ji. Pilotas, paddamas Rachelei prisisegti dirais, ypteljo. Paskui umov jai alm. Skrisime neemai, tar jis. Jums tikrai prireiks deguonies. Ir, i oninio skyrelio itrauks deguonies kauk, suskato taisyti j prie almo. Susitvarkysiu pati, tar Rachel ir pati iupo tvirtinti deguonies kauk. Be abejo, ponia. Rachel, kiek pasigrabinjusi su mikrofonu, galiausiai pritais j prie savo almo. almas apgob kakaip stebtinai keistai ir nepatogiai. Vadas kur laik kiek nustebs velg j. Ar kas ne taip? pasiteiravo ji. Ne, k js, ponia, atsak jis su lyg ir slepiama ypsenle. Popieriniai maieliai po sdyne. Daugum moni, pirm kart skrendani reaktyviniu, ima pykinti. Man j neprireiks, utikrino j Rachel dusliu balsu i deguonies kauks. Mano vestibuliarinis aparatas veikia puikiai. Laknas gteljo peiais. Daugelis jr ruoni, kuriuos skraidinau, tvirtino t pat, taiau ne kart teko i kabinos valyti j vmalus. Ji pakinkavo galva. Labai miela. Gal dar turite koki klausim? Rachel, kiek padvejojusi, patapnojo mikrofon, sirus jai krtin. Velnikai spaudia. Nesivaizduoju, kaip js ikeniate ilgesn skryd. Laknas kantriai ypteljo. Na, ponia, daniausiai prisitvirtiname juos ne auktyn kojom. *** Lktuvui akimirk sustingus pakilimo tako pradioje ir upakalyje sugaudus varikliams, Rachel pasijuto lyg kulka, laukianti, kol kas paspaus mygtuk. Laknas stumteljo drosel priek, du Lockheed 345 varikliai sukriok ir visas pasaulis aplink m nenumaldomai tirtti. Atsileido stabdiai, ir Rachel tarsi kas bt priplojs prie sdyns. Naikintuvas rovsi priek ir per kelias akimirkas jau buvo atsipls nuo ems. em tolo svaiginamu greiiu. Naikintuvui strle aunant dang, Rachel usimerk. Mintyse svarst, koks velnias j ia atne. Juk iuo metu turt sdti prie savo stalo ir rayti santraukas. O dabar ji lekia neama itos beprotiku greiiu skriejanios raketos, kvpuodama pro deguonies kauk. Naikintuvui pakilus penkiolikos kilometr aukt, Rachel m pykinti. Sumusi save rankas, stengsi galvoti apie k nors kita. Kai pavelg i emai plytint vandenyn, staiga pasijuto atplta nuo savo nam. Laknas priekyje su kakuo kalbjosi radijo ryiu. Baigs pokalb, ijung j ir staigiai pasuko lktuv kairn. is beveik smaigaliu nr auktyn, ir Rachel pajuto, kaip pilve viskas apsivert. Galiausiai naikintuvas vl isilygino. Rachel sudejavo. Dkui, kad spjai, smarkuoli. Apgailestauju, ponia, taiau k tik gavau slaptas js susitikimo su direktoriumi koordinates. Pabandysiu spti, tar Rachel. iaur? Pilotas, atrodo, net sutriko. I kur inote? Rachel atsiduso. Jau tie kompiuterini simuliatori augintiniai. Dabar devinta valanda ryto, vyruti, ir saul mums i deins. Skrendame iaur. Priekinje kabinoje kur laik stojo tyla. 26

Taip, ponia, ryt skrisime iaur. Kaip toli iaur? Laknas umet ak koordinates. Madaug keturis tkstanius kilometr. Rachel net paoko savo sdynje. K?! Mintyse pamgino sivaizduoti emlap. Netgi nepajg suvokti, kas taip toli iaurje galt bti. Tai keturios valandos skrydio! Keliaujant tokiu greiiu kaip dabar, taip, atsiliep laknas. Laikykits. Rachelei n nespjus nieko atsakyti, jis jau suskliaut F-14 sparnus prie pat liemens. Ir po akimirkos Rachel pajuto, kaip galinga jga j dar kart priploja prie sdyns, kai lktuvas aute ov priek, sakytum, iki tol jie bt stovj vietoje. Po minuts jie jau skriejo beveik 2000 km/val. greiiu. Rachelei m suktis galva. alia akinamu greiiu mirguliuojant dangui, pajuto, kaip j apima klaikus leiktulys. Galvoje suskambjo prezidento odiai. Utikrinu jus, Rachele, kad neteks gailtis pagelbjus man. Sudejavusi ji pasilenk popierinio maielio. Niekada nepasitikk politikais.

13Nors ir nepaksdamas prasiokik prinerkt taksi, senatorius Sedvikas Sikstonas imoko savo kelyje lov itverti ir kai kuriuos nepatogumus. Palaikis sodriai geltonas taksi, k tik j pristats Purdue viebuio poemin gara, padjo Sikstonui ilaikyti tai, ko niekada nebt galjs ilgas limuzinas, anonimikum. Jis buvo patenkintas, kad poeminiame garae nebuvo beveik n gyvos dvasios, ir tik retkariais tarp betono kolon miko mkteldavo koks automobilis. Patrauks garao pasieniu jimo viebut link, Sikstonas dirsteljo laikrod. 11.15. Puiku. mogus, su kuriuo Sikstonas dabar turjo susitikti, tiesiog nekenia vlavimo. Be abejo, paman Sikstonas, turint galvoje, kam jis atstovauja, gali neksti ko panorjs. Sikstonas toje paioje vietoje kaip visada rytiniame garao kampe, u iukli di eils ivydo balt mikroautobusiuk. Sikstonui bt buv labiau prie irdies susitikti su vyru viruje, viebuio apartamentuose, taiau, be abejo, jis suvok btinyb laikytis atsargumo. To vyro aplinkos monms ukopti virnes lengvabdikumas tikrai nepadjo. ingsniuodamas prie mikroautobusiuko, Sikstonas, kaip ir prie kiekvien i susitikim, jaut vis didesn nerim. Prijs atpalaidavo peius ir, pasisveikins gyvu rankos mostu, sitais sdynje greta vairuotojo. U vairo sdintis tamsiaplaukis dentelmenas n neypteljo. Jis jau buvo beveik septyniasdeimties, taiau tvirta jo laikysena tarsi bylote bylojo j esant pirmuoju tarp pirmj. Udaryk duris, paliep vyras. Sikstonas pakluso nurydamas jo staiokikum. Juk gal gale is mogus atstovauja arstantiesiems kalnus pinig, kuri nemaas kauburys neseniai buvo atseiktas keliant Sedvik Sikston ant galingiausio pasaulio vadovo krslo. Sikstonas ilgainiui m suprasti, jog ie susitikimai yra ne tiek dalykiki, kiek priminimas, koks priklausomas jis tapo nuo savo geradari. Tie vyrai i savo investicij tikjosi nemenko pelno. Kaip man Sikstonas, tai buvo gantinai lu, taiau, kuo galbt dar sunkiau patikti, jam mus eimininkauti Ovaliajame kabinete, vykdoma. Tai, prabilo Sikstonas, jau gavs patirti, kaip is vyras nemgsta uuolank, padarte dar vien pervedim? Taip. Ir kaip visada ie pinigai skirti be iimties tavo rinkimams. Malonu matyti, kad pastaruoju metu tavo reitingai okteljo regis, kampanijos vadybininkai efektyviai leidia ms las. Mes spariai veriams priek. Kaip jau minjau telefonu, tar septyniasdeimtmetis, kalbjau dar eis su tavimi vakar susitikti. Puiku. Sikstonas tam jau buvo i anksto paliks laisvo laiko. Vyras ities Sikstonui aplank. ia idstyti j reikalavimai. Pervelk. Jie nori, kad sigilintum j reikalus. Pageidauja inoti, 27

ar tau jie rpi. Geriausia bt juos priimti pas save. Namie? Taiau paprastai susitikimus rengiu... Senatoriau, is eetas vyr valdo bendroves, sukanias kur kas daugiau l nei visi ankstesnieji, su kuriais tau teko bendrauti. Tai tikri banginiai, todl be galo atsargs. Gali daugiau laimti, vadinasi, ir daugiau prarasti. Teko gerokai papluti, kol kalbinau juos su tavimi susitikti. Su jais reikia elgtis kitaip. Kaip su draugais. Sikstonas paskubomis linkteljo. inoma. Tada susitiksime pas mane. Be abejo, jie pageidauja visiko slaptumo. Kaip ir a. Skms, tar septyniasdeimtmetis. Jeigu vakar tau viskas klostysis palankiai, daugiau susitikim neprireiks. J l pakaks su kaupu iki pat vajaus pabaigos. Sikstonui ie jo odiai maloniai glost aus. Jis patenkintas nusiypsojo. Jeigu viskas klostysis palankiai, biiuli, atjus rinkimams, visi vsime pergal. Pergal? Senis grsmingai prisimerk ir palinko prie jo. Nujodinti tave Baltuosius rmus dar tik pirmas ingsnelis pergal, senatoriau. Tikiuosi, to nepamirai.

14Baltieji rmai yra vieni maiausi prezidento rm pasaulyje. Penkiasdeimties metr ilgio ir trisdeimties ploio pastatas supamas beveik dviej hektar parko. Architekto Deimso Hobano suprojektuotas staiakampis pastatas keturlaiiu stogu, baliustrada ir kolonomis priekyje, nors ir nelabai originalus, buvo irinktas konkurso teisj, pavadinusi j patraukliu, ikilming ir deraniu prie aplinkos. Prezidentas Zachas Hernis ir po trej su puse met, praleist Baltuosiuose rmuose, nesijaut jaukiai kaip namie tarp vilgani sietyn miko, senovini bald ir ginkluot jr pstinink. Taiau dabar, engdamas vakarin sparn, jautsi pakyltai ir netgi nerpestingai kojos tarsi paios kilnojosi minktu kilimu. Prezidentui ingsniuojant koridoriumi, pavaldiniai pakeldavo galvas nuo darbo stal. Hernis pasisveikindamas mosteldavo ranka ir kreipdavosi kiekvien vardu. ie atsakydavo mandagiai, taiau santriai, dirbtinai ypsodamiesi. Labas rytas, pone prezidente. Malonu jus matyti, pone prezidente. Lab dien, sere. ingsniuodamas savo kabinet, prezidentas sau u nugaros girdjo juos kak nabdantis. Baltuosiuose rmuose tvyrojo nepasitenkinimo nuotaikos. Per pastarsias kelias savaites Pensilvanijos aveniu 1600 jo susitvenk tiek, kad Hernis jau m jaustis tarsi kokio skstanio laivo, kurio komanda pasirengusi maitui, kapitonas. Tai suprantama. Jo mons negaildami jg trisia artjant rinkimams, o jis staiga ima ir tarsi nuleidia rankas. Netrukus jie visk supras, mintyse tar sau Hernis. Ir a vl bsiu j vadas. Jis apgailestavo, kad tenka taip ilgai neinioje laikyti savikius, taiau buvo btinas visikas slaptumas. Baltieji rmai ir taip garsja kaip daniausiai duomenis nutekinanti staiga Vaingtone. Hernis eng Ovaliojo kabineto priimamj ir valiu rankos mostu pasisveikino su sekretore. Puikiai ryt atrodai, Doloresa. Js taip pat, sere, atsiliep ji, su neslepiamu nepasitenkinimu nuvelgdama kasdienius jo drabuius. Hernis pritild bals. Reikt surengti vien susitikim. Su kuo, sere? Su visais Baltj rm darbuotojais. Sekretor pakl galv ir pavelg j. 28

Su visais, sere? imtu keturiasdeimt penkiais? Btent. Ji atrod sunerimusi. Gerai. Gal labiausiai tikt j surengti... konferencij salje? Hernis papurt galv. Ne. Mano kabinete. Sekretor, negaldama patikti savo ausimis, spoksojo j. Pageidaujate, kad visi susirinkt Ovalj kabinet? Btent. Visi vienu metu, sere? Kodl ne? Tarkime, ketvirt valand. Sekretor paklusniai linkteljo, tarsi pritardama kokiam beproiui. Labai gerai, sere. Susirinkimas aukiamas dl?.. vakar amerikieiams paskelbsiu vien labai svarbi ini. Taiau pirma noriu praneti j saviesiems. Sekretors veide mkteljo nusivylimas, sakytum, ji to slapta bt ir tikjusis. Ji panibdomis paklaus: Sere, js atsiimate savo kandidatr? Hernis pratrko kvatoti. Po paraliais, Doloresa, ne! Kylu kov! Ji neinojo, k ir manyti. iniasklaida mirgte mirgjo antratmis, jog prezidentas Hernis, ko gero, neketina dalyvauti rinkimuose. Jis jai padrsinamai mirkteljo. Doloresa, js tuos kelerius metus triste i peties, trisite ir dar kitus ketverius. Mes ilaikysime Baltuosius rmus. Patikkite manimi. Sekretor nedrsiai ypteljo. Puiku, sere. spsiu visus. Ketvirt popiet. Zachas Hernis, engs Ovalj kabinet, nesteng sulaikyti ypsenos, sivaizduodamas, kaip visi jo mons kaip silks statinje susigrs iame nelabai erdviame kabinete. Nors i didinga patalpa bgant metams buvo pravardiuojama ne viena pravarde tualetu, Pimpio kabinetu, Klintono miegamuoju, Herniui labiausiai patiko spstai krabams. Ji jam rodsi tiksliausia. Koks nors sveias, pirmkart engs Ovalj kabinet, akimirksniu prarasdavo orientacij. Patalpos simetrija, lengvai ilenktos sienos, kiek paslpti jimas ir ijimas suklaidindavo lankytojus. Danokai koks ymus mogus po susitikimo Ovaliajame kabinete atsistodavo, atsisveikindamas paspausdavo prezidentui rank ir patraukdavo tiesiai sandliuko link. Priklausomai nuo to, kaip josi derybos, Hernis arba laiku sulaikydavo svei, arba su ypsenle stebdavo, kaip tas apsijuokia. Herniui visada rodsi, jog Ovaliojo kabineto erdis yra spalvingas Amerikos erelis, isiuvintas ant grindis dengianio ovalaus kilimo. Kairioji erelio koja gniau alyvos akel, deinioji strles. Nedaug kam i paalini inoma, jog taikos laikais erelis velgia alyvos akel kairje. Taiau aliai kariaujant jo galva paslaptingu bdu nukrypsta dein strli link. Apie i paslapt Baltuosiuose rmuose retkariais bdavo tik patylomis pasinabdama, nes tai buvo vien prezidento ir vyriausiojo kvedio prerogatyva. Taiau tiesa dl to slaptingojo erelio buvo visikai paprasta. Rsyje bdavo laikomas antras ovalus kilimas, ir kvedys nakt tuos kilimus paprasiausiai sukeisdavo. Dabar, velgdamas taik bylojant, kairn galv pakreipus erel, Hernis ypsodamasis pagalvojo, jog galbt vertt sukeisti kilimus, nes senatoriaus Sedviko Sikstono laukia tikr tikriausias mis.

15JAV Delta brys yra vienintelis kovinis padalinys, kurio veiksmus nuo teissaugos gina prezidento imunitetas. Prezidento sakyme Nr. 25 Delta brio kariams utikrinama visika nelieiamyb nuo bet kokios teisins atsakomybs, skaitant ir 1876-j statut, numatant baudiamj atsakomyb pasitelkiantiems karius savanaudikiems tikslams, stiprinti vidaus takai ar nesankcionuotoms slaptoms operacijoms. Kariai Delta briui atrenkami i specialij pajg rinktins, slapto darinio, priklausanio specialij pajg Fort Brego bazei, sikrusiai Siaurs Karolinoje. Delta brio kariai ruoiami udyti 29

naikinimo operacijoms, kaitams laisvinti, netiktiems antpuoliams ir kovsi su slaptosiomis usienio pajgomis. Delta brio operacijos paprastai esti ypa slaptos, todl tradicinio vadovavimo per daugel grandi danai atsisakoma ir vadovauja vienas asmuo. Daniausiai is vaidmuo atitenka kokiam nors vyriausybs ar kariuomens ului. Kad ir kas jiems vadovaut, Delta brio operacijos yra laikomos valstybs paslaptimi: atlik savo uduot, Delta brio kariai apie jas daugiau niekam neusimena n odiu nei vienas kitam, nei savo karininkams specialiosiose pajgose. Pulk. Sunaikink. Pamirk. Dabar Delta vyrai, sikr aukiau atuoniasdeimt antrosios lygiagrets, nei puol, nei naikino. Jie paprasiausiai stebjo. Delta Pirmas bt galjs paliudyti, jog tai ities pati neprasiausia j uduotis, koki tik yra tek vykdyti, taiau jau seniai imoko niekuo nesistebti. Per pastaruosius penkerius metus jam teko laisvinti kaitus Artimuosiuose Rytuose, aptikti ir sunaikinti terorist grupeles Jungtinse Valstijose, netgi slapta paalinti kelet Amerikos saugumui pavoj keliani vyr ir moter usienio alyse. Kaip tik praeit mnes jo vadovaujamas Delta brys, pasitelks skraidant uodo robot, sukl irdies smg vienam ypa daug alos pridariusiam Piet Amerikos kvaial karaliukui. Pasitelks skraidant mikrorobot su plauko plonumo titano adata, pripildyta kraujagysles siaurinanio preparato, galinio i koj iversti drambl, Delta Antras pro pravir antrojo aukto lang skraidino j vyrioko miegamj ir, nutupds jam ant peties, suvirkt. Mikrorobotas buvo dings pro lang vyrui dar nespjus pabusti nuo skausmo krtinje. O jo monai kvieiant greitj, Delta brys jau skrido namo. Jokio silauimo ar liudinink. Natrali mirtis. Meistrikas darbelis. Visai neseniai kitas skraidantis mikrorobotas, lakdintas vieno ymaus senatoriaus kabinet pasiklausyti jo pokalbi, perdav gyvulikos sueities vaizdelius. Delta brys juokaujamai vadindavo t uduot prieo unugaryje. Dabar, po deimties dien lindjimo ioje palapinje stebint pastat, Delta Pirmas jau buvo pasirengs uduot ubaigti. Likti savo vietoje. Sekti pastato vid ir ior. vykus kam nors nenumatytam, praneti vadui. Delta Pirmas buvo imokytas vykdant uduot numarinti savo jausmus. Taiau kai brys iklaus glaust instrukta, jo irdis m plakti tankiau. Instruktaas buvo neakivaizdinis slaptaisiais ryio kanalais. Delta Pirmas su iai uduoiai vadovaujaniu mogumi n karto nebuvo susitiks. Delta Pirmam ruoiant sauso proteino davin, jo laikrodis supypsjo unisonu su Delta Antro ir Delta Treio laikrodiais. Po akimirkos sijung greta stovintis koduoto ryio radijo sistuvas. Vyresnysis liovsi ruos davin ir pakl mikrofon. Jo kariai tylomis lauk. Delta Pirmas, tar jis mikrofon. Radijo sistuve taisyta balso ssaja akimirksniu paindavo tariam od. Kiekvienas odis bdavo paymimas tam tikru skaii deriniu, kur, jau ukoduot, per palydov perduodavo skambinaniajam. Jo turimas toks pats sistuvas iifruodavo kod ir skaii derin vl paversdavo odiais pagal i anksto savaime nusistatant odyn. Ir tada sintezatorius iskiemenuodavo. Visa tai utrukdavo atuonias milisekundes. ia vadas, pasigirdo vadovaujaniojo uduoiai balsas. Mechanikas sintezatoriaus balsas skambjo taip, lyg kalbtum kibir. Kokia padtis? Viskas kaip numatyta, atsiliep Delta Pirmas. Puiku. Patikslinu laik. inia bus paskelbta iandien atunt valand vakaro. Delta Pirmas dirsteljo savo laikrod. Liko tik atuonios valandos. ita uduotis netrukus baigsis. Pagaliau. Yra kai kuri pokyi, tar vadas. Atsirado naujas veikjas. Koks naujas veikjas? 30

Delta Pirmas dmiai klaussi. domus aidimas. Ten kakas toliau kak rezga. Ar ja galima pasitikti? J btina labai akylai stebti. O jeigu kilt koki nesklandum? Atsakymas pasigirdo be joki dvejoni. Nurodymai lieka tie patys.

16Rachel Sikston jau lk iaur itis valand. Iskyrus tolumoje mkteljus Nifaundlend, ji aplinkui nemat nieko kita, iskyrus emai apaioje plytint vandenyn. Visur tas vanduo, susiraukusi paman ji. Rachel, bdama septyneri, lo iuoindama ant ualusio tvenkinio. Panirusi po ledu, ji jau man, kad atjo paskutinioji. Ir tik galingas motinos rankos mostas itrauk nuo vandens prisigrusi drabui apsunkus jos knel paviriun. Po to kraupaus vykio Rachelei nuolat tekdavo grumtis su ia baime ji itin bijojo vandens, ypa alto. O dabar, kiek tik akys umat, plytjo iaurs Atlantas ir viduje budo senoji baim. Taiau tik tuomet, kai laknas prane skrydio duomenis Tuls oro bazei iaurinje Grenlandijoje, Rachel suprato, kaip toli jie jau nukeliavo. Mes jau vir poliarinio rato? i inia tik dar labiau sustiprino jos nerim. Kur mes skrendame? Koks tas NASA radinys? Netrukus melsva plyn emai apaioje sumargavo tkstaniais mayi balt dmeli. Ledkalniai. Rachelei iki tol buvo tek juos regti tik kart, prie eerius metus, mamai kalbjus palaikyti jai draugij kelionje laivu po Aliask. Rachel tkart sil jai aib kit kelioni eme, bet mama laiksi savo. Rachele, brangute, pasak tada ji, du tredaliai ms planetos yra padengti vandenyn, ir anksiau ar vliau privalsi su tuo susitaikyti. Ponia Sikston buvo tikra nepalauiamos dvasios pirmj Amerikos kolonist palikuon, laikiusi savo pareiga uauginti toki pat ir dukter. Toji kelion buvo paskutinis jdviej pasibuvimas drauge. Katerina Ventvort Sikston. Rachel pajuto irdyje smilktelint ilges. Tarsi u iliuminatoriaus uorais vilpiantis vjas grite ugriuvo atsiminimai. Paskutinkart jiedvi nekjosi telefonu. Padkos dienos ryt. Apgailestauju, mama, tar Rachel, paskambinusi jai i upustyto O'Hero oro uosto. Per Padkos dien visa eima visada bdavome kartu. Regis, iemet teks vsti atskirai. Mamos balsas visikai nupuol. A taip tavs laukiau. A taip pat tavs pasiilgau, mama. Teks valgyti oro uosto ukandinje, o ne su tavimi ir tiu mgautis kalakutu. Ragelyje trumpam stojo tyla. Rachele, nenorjau sakyti telefonu, taiau tavo tvas sakosi ess apsiverts darbais ir todl negalsis atvykti. Savaitgal tris savo viebutyje Vaingtone. K?! Rachels nustebimas akimirksniu virto pykiu. Bet juk tai Padkos diena. Senatas atostogauja! Jam i Vaingtono iki tavs vos dvi valandos maina. Negali atvykti?! Taip, taip, suprantu. Sakosi ess visikai nusivars nuo koj ir neturs jg vairuoti. Jis nutars savaitgal griebtis susikaupusi darb. Darb? Rachel patylomis vypteljo. Labiau tiktina, kad senatorius Sikstonas griebsis kokios naujos draugus. Jo meils nuotykiai, nors ir kruopiai slepiami, tssi jau ne vienerius metus. Ponia Sikston nebuvo iopla, taiau vyras visiems savo ygiams turdavo puikius alibi ir mirtinai sieisdavo, vos tik mona usimindavo apie galim jo neitikimyb. Galiausiai ponia Sikston nemat kitos ieities, kaip tik apsimesti to nesuprantania. Nors Rachel ir ragino mam pagalvoti apie skyrybas, Katerina Ventvort Sikston buvo moteris, kuri laiksi kart duoto odio. Kol mirtis mus iskirs, pasak ji Rachelei. Tavo tvas padovanojo man tave puiki dukter, ir u tai a esu jam dkinga. J tegu teisia Dievas. Tkart, stovdama oro uoste, Rachel tiesiog nesitvr pykiu. 31

Taiau juk tu per Padkos dien bsi viena! Jai maud pairdius. Taip emai senatorius dar nebuvo puols. Na... tar ponia Sikston lidnu, bet rytingu balsu. Juk negaliu paprasiausiai imesti vis t vaii. Nuvaiuosiu pas tet An. Ji vis kviesdavo mus atvykti pas j Padkos piet. Dabar imsiu ir jai paskambinsiu. Rachelei nuo to nma nepalengvjo. Gerai. Atvyksiu pirmu reisu. Myliu tave, mama. Laimingo tau skrydio, brangute. Rachels taksi apskrit vaiavim prie pramatni Sikston rm suko pus vienuoliktos vakaro. Rachel i karto suprato, kad kakas atsitiko. Prie rm stovjo trys policijos automobiliai. Dar keli mikroautobusiukai. Visuose rm languose pliesk viesos. Rachel palusiai tvaksinia irdimi puol vid. Prie dur j pasitiko policininkas. Jo veidas buvo rstus. Rachel bemat visk suprato. vyko kakokia nelaim. Dvideimt penktajame kelyje po lietaus susidar plikledis, pasak pareignas. Js mama ivaiavo kelkrat ir trenksi med. Ujauiu jus. Nuo smgio ji mir. Rachelei pakirto kojas. Jos tvas, prisistats vos tik gavs ini, svetainje dabar sureng nedidel spaudos konferencij ir stoikai visiems paskelb, kad jo mona uvo per autoavarij, grdama i Padkos dienos piet su giminaiiais. Vis t laik, kol jis taip kalbjo, Rachel kkiodama stovjo oniniame kambaryje. Gaila, pilnomis aar akimis tar tvas urnalistams, kad savaitgal nebuvau ia. To niekada nebt atsitik. Seniai galjai apie tai pagalvoti, mintyse suuko Rachel, jausdama vis didjant pasibjaurjim juo. Nuo tos akimirkos Rachel atsiribojo nuo tvo. Senatorius to, regis, n nepastebjo. Jis buvo labai susirpins velions monos likimu, siekdamas laimti savo partijos palankum pasirenkant j kandidatu prezidentus. moni uuojauta naliui taip pat nepakenks. Net ir dabar, prabgus trejiems metams, nors ir nebdamas greta jos, senatorius vis tiek tebeskatino Rachels vienium. Pakils Baltj rm turm, tvas neribotam laikui privert j atidti viltis sutikti savo mog ir sukurti eim. Rachel visikai liovsi megzti paintis, nes nepakent itisomis eilmis besirikiuojani valdios itrokusi jauniki, kurie vylsi nuiupti galbt pirmj alies panel, kol j dar neaplenk kas nors kitas. U F-14 borto pamau m leistis sutemos. Jau buvo vlyva poliarin iema, kai saul visikai nepakyla vir horizonto. Rachelei dingteljo, kad ji skrenda absoliuios tamsos karalij. Paskutiniai sauls spindulliai netrukus galutinai pradingo u horizonto. Dar kiek paskridus iaur, inr mnulio delia, baltut baltutl vaiskiame lediniame ore. emai apaioje mirguliavo vandenynas, o ledkalniai rodsi lyg brangakmeniai, prisiti ant juodo aksomo apdaro. Galiausiai prieais Rachels akis tolumoje subolavo em. Ten dunksojo ikilusi milinik snieguot kaln rikiuot. Kalnai? nusistebjo Rachel. iauriau Grenlandijos dar esama kaln? Regis, tarytum taip pat negaldamas patikti savo akimis, atsiliep laknas. F-14 nosiai smigteljus emyn, Rachel pasijuto lengva it plunksnel. Ausyse palusiai speng, i piloto kabinos pasigirdo pypsjimas. Ko gero, laknas sek radijo vyturlio signalu. Jiems nusileidus per kilometr, Rachel rm akis paslapting, mnesienos nutviekst plyn. Kaln papdje drieksi neaprpiami sniego plotai. Jie tssi apie penkiolika kilometr iki pat stataus, vandenyn sminganio ledinio skardio. Ir tada Rachels vilgsnis u kai ko ukliuvo. Ji negaljo patikti savo akimis. I pradi jai netgi dingteljo, jog tai tik koks nors mnesienos aismas. Ji prisimerkusi smeig akis sniego plyn, niekaip neperprasdama, kas ten galt bti. Lktuvui leidiantis emyn, vaizdas vis labiau rykjo. Kas tai, dl Dievo meils? Per emai nusidriekusi plyn tarsi kas bt nubrs tris milinikus sidabrinius dryius. Trys 32

vilgantys riai, ein palei krant. Lktuvui nusileidus dar puskilometr, ji pagaliau suprato, kas tai. Tos trys sidabrins juostos i tikrj buvo gils, koki deimties metr ploio grioviai. Ulieti vandens, jie virto trimis plaiais takais. J onuose stksojo sustumto sniego gbriai. Jiems nusileidus dar emiau, lktuv m smarkiai kratyti ir supti. Rachel igirdo dusl ileidiamo asi klankteljim, taiau nusileidimo tako dar nesimat. Laknui stengiantis suvaldyti lktuv, jos akys ukliuvo u vieseli, idstyt abipus artimiausio ledo tako. Kai suprato, k tai reikia, j apm siaubas. Leisims ant ledo? grietai paklaus ji. Laknas nieko neatsak. Jis i vis jg kovojo su lktuv blakaniu vju. Rachelei net sugniau pairdius, kai lktuvas, sumains greit, pakrypo ledo tak. I abiej pusi dunksojo didiuliai sniego kalnai, ir Rachel net sulaik kvpavim, inodama, jog dl menkiausios klaidels is siauras takas gali virsti kapu. Lktuvas sibuodamas smigo dar emiau tarp sniego gbri, ir purtymas staiga liovsi. Uuovjoje atsidrusio lktuvo ratai velnutliai paliet led. Stabdydamos sukauk galins turbinos. Rachel lengviau atsikvp. Lktuvas, nuriedjs dar kok pusimt metr, sustojo prie storos raudonos linijos, ipurktos skersai tako. Deinje dunksojo mnesienos nutviekstas sniego gbrys. Kairje taip pat. Ir tik prieais buvo matyti neaprpiama ledo plyn. Tarsi nusileist kokioje negyvenamoje planetoje. Iskyrus iuos nusileidimo takus, joki kit gyvybs enkl nesimat. Ir tuomet Rachels ausis pasiek garsas. Tolumoje pasigirdo variklio kauksmas. Jis vis artjo, kol galiausiai iniro ir pati maina. Tai buvo didelis vikrinis traktorius, kuris kapstsi per led j link. Auktas ir ilgas jo liemuo primin fantastin vabzd, kuris godiai liau prie j, spariai mojuodamas kojomis. Auktai ant traktoriaus korpuso buvo taisyta stiklin kabina su virtine plieskiani ibint vir jos. Traktorius stabteljo visai prie pat F-14 ono. Atsidar kabinos durys, ir vairuotojas nulipo koptlmis emyn ant ledo. Nuo galvos iki koj buvo apsitaiss storu, baltu, tarsi pripstu kombinezonu. Ir tada lap susitiko vilk, paman Rachel, nudiugusi, kad ioje plynje esama gyvybs. Vyras pamojo F-14 laknui atidaryti liuk. Laknas taip ir padar. Liukui pasiklus, Rachel iki kaul nusmelk kiaurai koianio ledinio viesulo gsis. Udaryk t sumaut liuk! Panel Sikston? kreipsi j vyras. Kalbjo amerikietiku akcentu. NASA vardu sveikinu atvykus. Rachel tirtjo i alio. Labai jums dkoju. Nusisekite dirus, palikite alm lktuve ir nusileiskite borto koptlmis. Gal turite koki klausim? Taip! kteljo Rachel. Kur, velniai raut, esame?

17Mardor Ten vyriausioji prezidento patarja panjo barkani kaulais giltin. Perkars jos knas, atrod, sunkiai nulaik pageltus veid, pana pergament su dviem bejausmi aki kiaurymm. Galjai jai duoti vis septyniasdeimt, nors ji teturjo vos penkiasdeimt vienerius. Vaingtone Ten visi gerb kaip tikr politikos teatro vaigd. Daugelis laik j turint mane pranaik gali. Deimtmetis, praleistas vadovaujant Valstybs saugumo ir valgybos departamentui, jos analitinius gebjimus uatrino it skustuv. Taiau dl atiauraus bdo nedaug kas pajgdavo ilgiau nei penkias minutes paksti jos draugij. Mardors Ten galva veik kaip pats galingiausias kompiuteris. Kad ir kaip ten bt, prezidentas Zachas Hernis jos keistenybes velg pro pirtus juk btent jos protas vis pirma ir pagelbjo jam patekti Ovalj kabinet. Mardore, tar prezidentas, atsistodamas pasitikti engusios pro duris patarjos. Kaip reikalai? Jis nepasil jai sstis. Mardorei Ten tokie visuotinai priimti pagarbos enklai buvo n motais. Jeigu ji nordavo sstis, tai niek nekreipdama dmesio ir sitaisydavo kur panorjusi. Pamaiau, kad iandien ketvirt aukiate visuotin darbuotoj susirinkim, prabilo ji 33

gergdianiu nuo be paliovos traukiam rkal balsu. Puiku. Ten trumpam nutilo, ir prezidentas jaut, kad krumpliaraiai jos galvoje sukasi kaip pal. Ji buvo tikras jo lobis. Mardor Ten viena i nedaugelio bendraygi, kuriems jis patikjo visas NASA atradimo smulkmenas, ir jos politin uosl buvo nepamainoma prezidentui planuojant tolesnius ingsnius. Dl t debat per CNN iandien pirm po piet, kosdama tar Ten. K ruoiats sisti grumtis su Sikstonu? Hernis ypteljo. Kok nors pienburn. Politikos taktika paeminti prieinink siuniant jam vien smulkm sena kaip ir patys debatai. Turiu geresn mint, tar Ten, smeigdama j savo pilkvas akis. Siskite mane. Tai igirds, Zachas Hernis kilsteljo galv. Tave? K ji ia, po paraliais, suman? Mardore, juk tu paprastai nedalyvauji iniasklaidos laidose. Be to, laida bus rodoma geriausiu laiku. Ir jeigu a siuniu savo vyriausij patarj, koki ivad tai pera? Visi pamanys, kad mes priremti prie sienos. Btent. Hernis tyldamas kur laik j stebjo. Kad ir kok mantr jim bt surezgusi Ten, jis nieku gyvu neleis jai pasirodyti per CNN. Bet kas, vos ivyds Mardor Ten, i karto suprasdavo, kodl ji visada dirba ukulisiuose. Jos ivaizda buvo ities atstumianti ir visikai netiko atstovauti prezidentui per televizij. f tuos CNN debatus vykstu a, rytingai pakartojo ji. Mardore, sutriks tar prezidentas, Sikstono mons neivengiamai ims tvirtinti, jog tavo pasirodymas per CNN byloja apie tai, kad Baltieji rmai pabgo. Met m pagrindines pajgas, visiems sudarysime spd, jog jauiams visikai bejgiai. Moteris patylomis linkteljo ir prisideg cigaret. Kuo bejgikesni, tuo geriau. Per minut Mardor Ten idst prezidentui, kodl CNN debatus labiau vertt sisti j, o ne kok jaunesnj patarj. Ten baigus kalbti, prezidentas liko sdti isiiojs. Mardor dar kart rod esanti tikra politikos didmeistr.

18Milno elfas yra didiausias ledo luitas visame iauriniame pusrutulyje. Plduriuojantis vir atuoniasdeimt antrosios paralels prie iauriausio Elsmyro salos kranto ledo masyvas yra ei kilometr ploio ir madaug imto metr storio. Rachel, usiroptusi traktoriaus kabin, nudiugo ivydusi padtas jai skirtas iemin striuk ir pirtines bei pajutusi i ildytuv puiam ilum. Lauke sukauk F-14 varikliai, ir lktuvas apsisuks m riedti atgal ledo taku. Rachel su nerimu pavelg vairuotoj. Jis iskrenda? Naujasis jos eimininkas lipo vid ir linkteljo. ia bti turi teis tik mokslo darbuotojai ir aptarnaujantis NASA personalas. F-14 tolstant tamsiame danguje, Rachel pasijuto tarsi palikta viena negyvenamoje saloje. Na, vaiuojam, tar vyras. Direktorius laukia. Rachel pavelg prieais nusidriekus ledo keli ir m splioti, kuriems galams NASA direktoriui galt prireikti trenktis tok ukamp. Laikykis! kteljo vyras ir m stumdyti vairalazdes. Suurzgs traktorius vietoje pasisuko devyniasdeimt laipsni kaip koks tankas. Dabar jo priekis buvo atgrtas aukt sniego gbr. Kai Rachel pavelg stat lait, jai nugara nujo pagaugais. Negi jis ketina... Varom! Vairuotojas staigiu judesiu nuspaud svirt iki galo, ir traktorius pasileido tiesiai gbr. Rachel 34

rikteljo ir sikibo sdyn. Traktoriui pasiekus lait, dygliais kaustyti jo vikrai sikirto snieg ir gremzdas m roptis auktyn. Rachel lauk emyn blokianio smgio, taiau kabinos padtis iliko horizontali. Kai traktorius usiropt ant keteros, vairuotojas j sustabd ir, plaiai ypsodamasis, pabalusiai i baims savo keleivei tar: Pamginkite tai pakartoti su kokiu dipu! Pritaikme iam grauoliui Marso robot amortizacijos taisus. Dirba kaip imtas velni! Rachel linkteljo. Labai grau. Nuo gbrio keteros Rachelei atsivr neemikas peizaas. Prieais kiek tolliau stksojo dar vienas didiulis sniego gbrys, o u jo plytjo lyguma. Kiek nuoulni mnesienos nutvieksta gryno ledo plyn drieksi tol, kur susiaurjs jos lieuvis vinguriavo kaln laitu. Tai Milno ledynas, tar vairuotojas, rodydamas kaln link. Iteka i ten ir isilieja ioje emumoje. Variklis vl sukauk, ir Rachel tviriau sikibo, kol traktorius lk laitu emyn. Pasiek papd, jie veik dar vien ledo tak ir usiropt kit sniego gbr. Persiverts per jo keter ir vikriai nupkavs emyn, traktorius m birbti ledynu. Kiek dar vaiuoti? pasiteiravo Rachel, velgdama neaprpiam ledo plyn prieais. Kokius tris kilometrus. Rachelei dingteljo, jog tai gerokas kelio gabalas. I vis pusi be paliovos ugrinantys galingi vjo uorai plakte plak traktoriaus onus, purt kabin, tarsi nort nusviesti juos atgal prie jros. Tai vadinamasis prieprieinis vjas, rikteljo jai vairuotojas. N akimirk nesiliauja! Jis paaikino, kad ioje vietovje viesulas visada puia nuo kranto jr. Nepaliaujamai plstantis oro srautas susidaro sunkiam, altam orui nelyginant srauniai kaln upei srvant emyn kalnyno laitu. Tikras ledu svilinantis pragaras, ypteljs pridr jis. Dar po keliolikos minui Rachel ivydo tolumoje vir ledyno stksant blyk milinik kupol. Ji net sumirksjo netikdama savo akimis. Kas ia per velnias?.. Nemaas iglu, ar ne? nusijuok vyras. Rachel pamgino siirti atidiau, sukdama galv, kas tai galt bti. Primin sumaint Hiustono astronomijos centr. NASA surent j prie pusantros savaits, paaikino vairuotojas. Surinktas i pripuiamojo pleksipolisorbato luit. Priputi, sujungi ir pritvirtini prie ledo smaigais ir trosais. Savotika milinika udara palapin, taiau i tikrj tai NASA sukurtas gyvenamojo bsto, kur kada nors ketinama steigti Marse, prototipas. Mes vadiname j hemisfera. Hemisfera? Na taip, suprantate kodl? Kadangi tai ne visa sfera, tai tik pus sferos. Rachel nusiypsojo ir smeig vilgsn keist pastat, dabar jau stksant kiek artliau. Ir kadangi NASA kol kas dar nepasiek Marso, js nutarte t savo palapin iskleisti ia? Vyras nusijuok. Ties sakant, man mieliau bt buv tai daryti Taityje, taiau lemtis atblok ia. Rachel susidomjusi vilgsniu tyrinjo pastat prieais. Jo baltas kupolas vaiduoklikai dunksojo tamsiame it degutas skliaute. Traktorius sustojo prie nedideli kupolo one esani dureli, kurios netrukus m vertis. I vidaus prasiskverbs viesos pluotas nutviesk snieg. Tarpduryje kakas pasirod. Kakoks milinas vilnoniu megztiniu, su kuriuo jis buvo panaus lok. mogus patrauk prie traktoriaus. Rachel isyk sumet, jog tai Lorensas Ekstriomas, NASA direktorius. Vairuotojas pavelg j ir padrsinamai ypteljo. Neisigskite jo gio. I tikrj jis romus it kaiukas. Labiau pani tigr, dingteljo Rachelei, prisiklausiusiai pasakojim, jog Ekstriomas pagarsjs kaip be gailesio kapojs galvas stojantiems jam skersai kelio. Kai kabarojosi i traktoriaus kabinos emyn, vjas vos nenupt Rachels al kaip kokios muss. Ji dar labiau sisupo striuk ir patrauk kupolo link. NASA direktorius pasitiko j pusiaukelje, tiesdamas milinik pirtiniuot leten. 35

Labai dkingas jums, kad atvykote, panele Sikston. ioji kiek patyljusi linkteljo ir, stengdamasi perrkti vjo kaukim, iklyk: Ties sakant, sere, mano sutikimo nelabai kas ir klaus. U puskilometrio kaln link Delta Pirmas pro naktinio stebjimo ironus sek, kaip NASA direktorius lydi Rachel kupol.

19NASA direktorius Lorensas Ekstriomas buvo stambus, iurktus ir staiokikas kaip koks aibais besisvaidantis skandinav dievas. Vir raukltos kaktos kaip eriai styraniais trumpai kirptais iaud spalvos plaukais, stora it bulv nosimi, ivagota mlyn kapiliar. Kiek apsiblaususiomis nuo nemigos altomis akimis. Prie paskiriant NASA direktoriumi buvs Pentagono strategas ir karini operacij planuotojas, Ekstriomas garsjo savo rstumu ir visiku atsidavimu gautai uduoiai. Rachel Sikston sek paskui Lorens Ekstriom nejaukiais labirintais pervieiamomis sienomis. Visa patalpa, regis, buvo suskaidyta matinio stiklo laktais, kabaniais ant tempt kaip styga lyn. Grind apskritai nebuvo po kojomis grynas ledas, itiestas guminiais takais. Jiedu prajo ir skurdi gyvenamj patalp su irikiuotomis miegmaii ir chemini tualet eilmis. Rachel mgavosi iluma hemisferoje, nors oras viduje buvo trokus nuo neivengiamai moni gyvenamoje patalpoje susidarani kvap. Kakur girdjosi dzgiantis generatorius, gaminantis elektr lemputms, kabanioms ant laid koridoriuose. Panele Sikston, suniurnjo Ekstriomas, spriai engdamas pirmyn. Bsiu su jumis atviras. I jo balso buvo justi, kad Rachel jam anaiptol nra laukiama vienia. Js atvykote ia tik todl, kad to pageidavo prezidentas. Zachas Hernis yra mano biiulis ir nuoirdus NASA rmjas. Gerbiu j. Esu u daug k dkingas. Jis patikimas mogus. Neklausindamas vykdau jo sakymus, netgi kai jie man ne prie irdies. Kad nekilt joki nesusipratim, i anksto inokite, jog nepritariu prezidento trokimui it reikal traukti ir jus. Rachel neteko ado. Nukeliavau penkis tkstanius kilometr, kad klausyiausi tokio niurzgjimo? itas tipas tikras storievis. Beje, a taip pat vykdau prezidento sakym. Man nebuvo praneta, kokiu tikslu esu ia siuniama. Atkeliavau pasitikdama juo. Puiku, atsiliep Ekstriomas. Tada kalbsiu be uuolank. Tai jau supratau. Kieta Rachels laikysena, rodos, iek tiek kresteljo direktori. Jis kiek sultino ingsn ir atidiai j nuvelg. Paskui tarsi isivyniojanti gyvat jis sunkiai atsiduso ir vl paspartino ingsn. Supraskite, pradjo dstyti jis, kad js pakviesta dalyvauti iame slaptame NASA tyrime prie mano vali. Js ne tik darbuojats NST, kurios vadovas nepraleidia progos ivadinti NASA ilaidnais, arstaniais alis pinigus, bet taip pat ir dukt mogaus, i paskutinij siekianio sulugdyti mano vadovaujam agentr. itas tyrimas taps tikra NASA lovs valanda, mano mons, pastaruoju metu pulti i vis pusi, nusipeln itos lovs. Taiau dl js tvo pilte pilam meit NASA atsidr tokioje padtyje, kad mano darbuotojai priversti dalytis love kartu su mokslininkais i paalio ir mogaus, siekianio mus sumalti miltus, dukterimi. A ne tvas, vos neisprdo Rachelei, taiau dabar nebuvo palanki proga su NASA direktoriumi ginytis dl politikos. A ia atvykau ne lovs, sere. Ekstriomas ypteljo. Nepavyks to ivengti. ie direktoriaus odiai Rachel privert suklusti. Nors prezidentas Hernis nieko neminjo apie koki nors galim vie pagalb, Viljamas Pikeringas buvo pakursts tarimus, jog ji gali tapti tik politins kovos rankiu. Noriau suinoti, kokiam tikslui a ia ikviesta, tar Rachel. A taip pat. To neinau. 36

Kaip tai? Prezidentas nurod, kai tik atvyksite, idstyti jums visk apie ms atradim. O ko jam i js reiks, tai tik judviej reikalas. Jis minjo, jog ems stebjimo sistema padar atradim. Ekstriomas nairomis vilgteljo j. K js inote apie it projekt? SS sudaro penki NASA palydovai, stebintys kiekvien ems kampel: vandenyn dugn, geologinius poslinkius, tirpstanius ledynus, fosilij sankaupas... Puiku, abejingai nutrauk Ekstriomas. Vadinasi, veikiausiai esate girdjusi apie naujausi SS papildym? Vadinamj AS. Rachel linkteljo. Arkties stebjimo taisas buvo sukurtas stebti visuotinio atilimo padarinius. Kiek man inoma, AS matuoja arkties led stor ir tank? Apskritai nekant, taip. Juo, pasitelkiant vairiausi dani bangas, atliekami sudtiniai didiuli plot pjviai ir lede aptinkamos vairiausios anomalijos sukietj dariniai, suskystjusios nios, milinikos skilos liudijanios visuotin atilim. Rachelei buvo inomas stebjimo sudtinio danio bangomis metodas. Tarsi vis ems rutul tirtum ultragarsu. NST palydovai tokia paia technologija naudojosi tirdami negiliai po eme gldinias kiet kn sankaupas Ryt Europoje, patvirtinusias ten vykdomus etninius valymus. Prie dvi savaites, tar Ekstriomas, AS skrido vir arkties ir aptiko iki iol neinom tankio anomalij. Penkiasdeimties metr gylyje, strigusi lede. AS nustat daikt, pana trij metr skersmens netaisykling rutul. Vandens ertm? pasiteiravo Rachel. Ne. Ne vanduo. Keista, taiau ita anomalija kietesn u led. Rachel kiek patyljo, paskui tar: Vadinasi... akmuo ar kas panaaus? Ekstriomas linkteljo. Na, taip. Rachel lauk paaikinimo. Taiau jo neigirdo. Mane ikviet tik dl to, kad NASA lede aptiko uol? Mes nustebome tik tuomet, kai AS apskaiiavo tos uolos tank. Tutuojau pasiuntme ia mokslininkus jos itirti. Pasirod, jog io darinio tankis yra kur kas didesnis nei kit Elsmyro saloje randam akmen. Ties sakant, didesnis u bet kokios uolos ei kilometr spinduliu. Rachel vilgteljo sau po kojomis, sivaizduodama kakur giliai gldini uol. Vadinasi, kakas j ia atgabeno? Ekstriom tokie jos odiai, regis, iek tiek sutrikd. Luitas sveria per atuonias tonas. als eiasdeimties metr gylyje, taigi guli ia jau kokius tris imtmeius. Rachel, pro du ginkluotus sargybinius smukusi paskui direktori ilg siaur koridori, pajuto smilktelint begalin nuovarg. Ji pavelg Ekstriom ir tar: Ko gero, esama kokio nors logiko paaikinimo, kaip ia atsidr ita uola... ir kodl ji laikoma tokioje paslaptyje? Be abejo, n nemirkteljs atsak Ekstriomas. AS aptikta uola yra meteoritas. Rachel sustojo kaip besta ir smeig vilgsn direktori. Meteoritas? Ji nepajg nuslpti savo nusivylimo. Po vis t ikilming prezidento nek igirsti didj atradim esant paprasiausiu meteoritu... itas atradimas su kaupu atpirks visas ankstesnes NASA neskmes ir vjais paleistus milijardus? Nejaugi Hernis i tikrj tuo tiki? Meteoritai i tikrj retas radinys, taiau tikrai ne naujiena. Tai didiausias i vis inom meteorit, atsistojs prieais j, tar Ekstriomas. Mes link manyti, jog tai miliniko meteorito, kuris tksi Arkties vandenyn atuonioliktame amiuje, nuoplaia. Veikiausiai itas luitas yra skeveldra, po smgio atlkusi Milno ledyn ir per kelis imtmeius uklota ledais. Rachel surauk kakt. Tai joks ypatingas atradimas. Jai mkteljo vis labiau stiprjantis tarimas, jog visa tai tik kartligikas NASA ir Baltj rm, besigrumiani dl savo ilikimo, 37

mginimas paprasiausi atradim pateikti kaip pasaul sukreiant NASA laimjim. Atrodo, i inia js nma nestebina, prabilo Ekstriomas. Ko gero, tikjausi igirsti kai k... k kita. Ekstriomas prisimerk. Tokio dydio meteoritai aptinkami labai retai, panele Sikston. Mokslui inomi vos keletas didesni. Na, suprantama... Taiau ms dmes patrauk ne meteorito dydis. Rachel pavelg j. Jeigu teiksits iklausyti mane iki galo, ts jis, sitikinsite, jog itas meteoritas ypatingas, ir nieko panaaus iki iol niekam nra tek matyti. Nei didesnio, nei maesnio. Jis mosteljo koridoriaus gal. Eime, pristatysiu jus kai kam, kas labiau nei a imano tokius dalykus. Rachel stovjo netikdama savo ausimis. Imano labiau u NASA direktori? altos Ekstriomo akys tiesiog sisiurb j. Labiau imano, panele Sikston, dl tos prieasties, nes tas mogus civilis. Kadangi esate saugumo analitik, pamaniau, jog pageidausite duomenis gauti i nealiko altinio. Kaip miela. Rachel nusek paskui j. Kai pasiek siauro koridoriaus gal, jiedu atsidr prieais sunki juodo audeklo udang. U jos girdjosi aidintys balsai, tarsi sklindantys kokioje didiulje oloje. Netars n odio, direktorius atitrauk udang. Rachel apakino viesos blyksnis. Ji ingteljo atgal ir prisimerk. Kai akys apsiprato, nustrusi apvelg prieais atsivrusi erdvi men ir sunibdjo: Dl Dievo meils, kas tai?

20CNN studija Vaingtone priklauso 212-ai visame pasaulyje idstyt studij, per palydov palaikani ry su Ternerio iniasklaidos centru Atlantoje. Buvo 13.45, kai studijos aiktel iuo senatoriaus Sedviko Sikstono limuzinas. vytte vytdamas i pasitenkinimo, jis isiropt i automobilio ir patrauk prie jimo. Viduje juodu su Gabriele pasitiko plaiai isiieps pilvotas CNN prodiuseris. Sveiki atvyk, senatoriau Sikstonai, prabilo jis. Turiu jums puiki naujien. Mes k tik isiaikinome, k Baltieji rmai pasis susigrumti su jumis. Prodiuseris piktdiugikai isiiep. Tikiuosi, esate pasiruos miui. Jis mosteljo per stiklin pulto sien studijos link. Sikstonas pavelg t pus ir i nuostabos net loteljo atgal. Pro cigarets dm debesl j velg tikras politikos roplio veidas. Mardor Ten? pratar Gabriel. Koks velnias j ia atne? Sikstonas nenuman, taiau kad ir kokios prieastys bt j atginusios, tai buvo neabejotinai gera inia, bylote bylojanti Baltuosiuose rmuose kilus visik smy. Nes prieingu atveju negi bt mesta m vyriausioji patarja? Prezidentas Hernis met m sunkij artilerij, ir Sikstonas tik tryn i laims rankas, regdamas toki puiki prog. Juo stipresnis prieas, juo smagiau bus j sudoroti. Senatorius nma neabejojo, jog Ten yra tikrai kietas rieutlis, taiau dabar, velgdamas j, negaljo atsikratyti upldusio diugesio, jog prezidentas kart bus klaikiai apsiriks. Mardor Ten atrod tikrai atgrasiai. Drybsojo savo krsle traukdama cigaret, ir j laikanti ranka vis kilo prie plon jos lp ir leidosi atgal, lyg kartojant koki mantr. Jzau, patylomis paman Sikstonas, jai veriau nekiti nosies televizij. Kaskart, kai vartant kok urnal msteldavo persikreipusi jos marmz, Sikstonas niekaip negaldavo atsistebti, jog velgia vieno takingiausi moni Vaingtone nuotrauk. Man tai nepatinka, nibteljo Gabriel. Sikstonas jos odius praleido negirdomis. Juo toliau, juo labiau jam tai patiko. Dar pravartesnis u bjaurok jos ivaizd buvo Ten nuolat pabriamas teiginys, es Amerikos pirmavim pasaulyje gali utikrinti tik technologinis pranaumas. Ji buvo ari vis technologini inovacij, o ypa NASA 38

program, rmja. Daugelis net buvo link manyti, jog btent dl Ten takos prezidentas taip beatodairikai rm neskmi persekiojam NASA. Sikstonui dingteljo mintis, jog, galimas daiktas, prezidentas dabar taip baudia Ten u nepasiteisinusi jos politik remti NASA. Gal meta savo vyriausij patarj sudraskyti litams? Gabriel E, per pulto stikl velgdama Mardor Ten, jaut vis didjant nerim. Ji gudri kaip tikra ragana, be to, jos pasirodymas visai netiktas. ie du dalykai privert jos nuojautas suklusti. Turint galvoje tvirt Mardors param NASA, prezidento ingsnis, metant j dvikov su senatoriumi Sikstonu, atrodyt ess neabejotina klaida. Taiau prezidentas juk ne koks kaimo bernelis. Gabriels nuojauta jai kudte kudjo, jog i dvikova nieko gera neada. Gabriel mat, jog senatorius jau i anksto mgaujasi bsima pergale, taiau jos nerimas nuo to nesumajo. Sikstonas sismagins danai perlenkdavo lazd. NASA tarymas padjo oktelti pasitikjimui juo, taiau pastaruoju metu senatorius pernelyg tuo usiaid. Ne vienas vajus lugo kandidatui puolus priek suduoti triukinamo smgio ir paiam atsidrus ant grind, kai tereikdavo nesikariuojant sulaukti raundo pabaigos. Prodiuseris net laisi i pasitenkinimo, laukdamas galin dvikovos. Praom, senatoriau. Sikstonui engiant studij, Gabriel sugrieb j u skverno. inau, kas dabar sukasi js galvoje, nibteljo ji. Taiau nepraraskite budrumo. Nepersistenkite. Nepersistengti? Man? isiiep Sikstonas. Turkite galvoje, kad ji tikra laputait. Senatorius dar labiau isiviep: O a lapinas.

21Pagrindin NASA hemisferos sal atrod jau ir taip neprastai, taiau ia, u poliarinio rato, jos vaizdas Rachelei kl dar didesn nuostab. velgdama virun kylant futuristin kupol i balt trikampi luit, Rachel jautsi taip, lyg bt patekusi milinik sanatorij. Kupolas rmsi tiesiai led, o pasieniais, irikiuoti tarsi sargybiniai ir nukreipti vir, pliesk halogeniniai viestuvai, nutvieksdami sal efemeriku vytjimu. Per led tarp itiso miko kilnojamj mokslini aparat tarsi gyvats vinguriuodami drieksi juodi guminiai takai. Apspit savo elektronik, gyvai nekuiuodamiesi ir mosuodami rankomis, palink tris koks trisdeimt baltais NASA kombinezonais apsitempusi vyruk. Rachel i karto pajuto salje tvyrani pakili nuotaik. Atradimo nuotaik. Rachelei su direktoriumi keliaujant kupolo pasieniu, ji pastebjo jos link vis vystelinius nepasitenkinimo kupinus vilgsnius. moni balsai kuo aikiausiai aidjo jai i paskos. irk, ar ten ne senatoriaus Sikstono dukt? Koks velnias j ia atne? Stebiuosi, kad direktorius su ja apskritai nekasi! Rachel jau beveik tikjosi ant sien ivysianti kabant smeigtukais subadytas vudu lles. Taiau it prieikum lydjo ir piktdiugiki vypteljimai, tarsi NASA jau nma neabejot, kad juoksis paskutin. Lorensas nuved Rachel prie stal virtins, kur, palinks prie kompiuterio, nugara visus vienui vienas sdjo vyras tamsiu golfu, plaiomis velvetinmis kelnmis ir sunkiais ygeivio batais. Direktorius papra Rachels luktelti ir prijs m su juo kalbtis. Po kurio laiko megztiniuotasis pritariamai linkteljo ir ijung savo kompiuter. Lorensas gro prie jos. Toliau jus lyds misteris Tolandas, prane jis. Taip pat prezidento sistas mogus, todl turtumte sutarti. Mans kol kas laukia kiti reikalai. Dkoju. Ko gero, esate girdjusi apie Maikl Toland? Rachel gteljo, vis dar neatitokdama nuo ugriuvusi spdi. Nieko nesako. 39

ypsodamasis prisiartino vyrikis tamsiu golfu. Nieko nesako? Jis kalbjo skambiu maloniu balsu. Tai pats geriausias iandien girdtas vertinimas. Velnias, niekaip nepavyksta padaryti gero spdio. Paklusi akis bals, Rachel sustingo. Akimoju paino t malon veid. Juk j pasta kiekvienas. Oho, rausteljusi tar ji, paduodama vyrui rank. Js ir esat tasai Maiklas Tolandas. Prezidentui usiminus, jog jis NASA atradimui patvirtinti pasitelks pagalbon kai kuriuos nepriklausomus mokslo viesulius, Rachel sivaizdavo tai bsiant br kault seni, apsiginklavusi skaiiuotuvais. Maiklas Tolandas juos n kiek nepanjo. Jo, vieno pai inomiausi dabarties mokslinink, vedama savaitin TV laida Paslaptingasis vanden pasaulis prikaustydavo milijonus irov. Be abejo, kaip teig daugelis kritik, patraukli ivaizda ir dvelkte dvelkiantis vyrikumas taip pat nekenk jo populiarumui tarp moterikos auditorijos. Misteri Tolandai, virpaniu i susijaudinimo balsu tar Rachel. A esu Rachel Sikston. Tolandas plaiai nusiypsojo. Labas, Rachele. Vadink mane Maiku. Rachel sunkiai rinko odius. Visko tiesiog buvo jau per daug... hemisfera, meteoritas, paslaptys, ir staiga netiktai susitinka akis ak su televizijos vaigde. Nesitikjau tavs ia ivysti, kiek atsipeikjusi po patirtos nuostabos, pratar ji. Prezidentui usiminus, jog NASA atradimui patvirtinti jis pasitelks nepriklausomus mokslininkus, sivaizdavau greiiau jau sutiksianti... Ji nutilo nebaigusi sakinio. Tikrus mokslininkus? ypteljo Tolandas. Rachel sutrikusi paraudo. A ne tai turjau omenyje. Nesuk sau dl to galvos, tar Tolandas. A nuo pat savo atvykimo ia tik tai ir girdiu. Direktorius atsipra turs reikal ir, paadjs vliau dar susitikti, pasialino. Jam nujus, Tolandas smalsiai pavelg Rachel. Direktorius sak, jog tavo tvas senatorius Sikstonas. Rachel linkteljo. Deja, taip. Tai esi Sikstono valg prieo teritorijoje? Prieas ne visada tas, kur laikai prieu. Stojo nejauki tyla. Klausyk, skubiai tar Rachel, kam itame ledyne, knibdaniame NASA vyruk, prireik okeanologo? Tolandas sukrizeno. Ties sakant, vienas vaikinas, prisistats prezidentu, papra mans pagalbos. A jau iojausi jam atrti Eik tu vilpt, taiau kakodl itariau Taip, sere. Rachel pirm kart tdien prunkteljo. Sveikas atvyks. Nors dauguma ymybi i arti pasirodydavo esantys ne tokie spdingi, Maiklas Tolandas rodsi dar auktesnis nei per televizij. Rudos jo akys buvo tokios pat gyvos ir elmikos kaip ir per televizij, o balsas taip pat maloniai ir iltai glost aus. Keturiasdeimt penkeri met vyro veidas nugairintas vjo, o ant kaktos buvo ukritusi tamsi plauk sruoga. Tvirtas smakras ir dvelkte dvelkianti pasitikjimu savimi laikysena. Kai spaud Rachelei rank, dirs delnas primin j esant ne kok studijoje iltai lindint urnalist, o skersai iilgai jras ir vandenynus imaiius mokslinink. Atvirai nekant, nedrsiai prisipaino Tolandas, ko gero, buvau pakviestas labiau dl populiarumo, nei dl mokslini sugebjim. Prezidentas papra mane ia atvykti ir susukti dokumentin film. Dokumentin film? Apie meteorit? Taiau juk js okeanologas. Ir a jam taip atsakiau! Taiau jis atr nepasts n vieno meteorit dokumentininko. Jis tvirtino, jog mano dalyvavimas leis mones tikinti iuo atradimu. Regis, jis ketina panaudoti mano film io vakaro spaudos konferencijai, per kuri apie atradim ir prane. Pasitelk televizijos ymyb. Gudrios Zacho Hernio politins kombinacijos. NASA danai 40

susilaukdavo priekait u tai, jog kalba monms nesuprantama kalba. Taiau kart viskas bus kitaip. Jie pasitelkia ir mokslo ymyb, kur kiekvienas amerikietis puikiai pasta ir pasitiki. Tolandas mosteljo kitapus kupolo, kur buvo rengiama vieta spaudos konferencijai. Ant ledo guljo patiestas mlynas kilimas, stovjo televizijos kameros, ibintai, ilgas stalas su keliais mikrofonais. U jo kakas kabino didiul Amerikos vliav. Pasiruoimai iam vakarui, paaikino jis. NASA direktorius ir keli ymiausi jo mokslininkai per palydov susisieks su Baltaisiais rmais, kad galt dalyvauti atunt valand rengiamoje spaudos konferencijoje. Laim, paman Rachel, Zachas Hernis nepavers itos spaudos konferencijos vien televizijos ou su vaigdmis. Taigi gal gale, atsiduso Rachel, ar kas nors man papasakos, kuo tas meteoritas toks ypatingas? Tolandas surauk kakt ir paslaptingai ypteljo. Ties sakant, geriau vienkart pamatyti, nei deimt kart igirsti. Jis mosteljo Rachelei sekti paskui ir patrauk prie netolies trisiani mokslinink. Ten vyrukas turi daugyb bandini, gals tau parodyti. Bandini? Js j turite? Be abejo. Igrme kelis. Ties sakant, btent pavirinio sluoksnio bandiniai ir paliudijo NASA aptikus kai k ypatinga. Nesumodama, kas tai galt bti, Rachel nuingsniavo paskui Toland tyrim aiktel. Joje nesimat n gyvos dvasios. Ant stalo, nukrauto uolien pavyzdiais, skriestuvais ir kitokiais prietaisais, stovjo kavos puodelis. Vis dar garuojantis. Marlinsonai! rikteljo Tolandas, dairydamasis aplinkui. Niekas neatsiliep. Jis sunkiai atsiduso ir atsigr Rachel. Tikriausiai pasiklydo dairydamasis grietinls kavai. Su tuo tipeliu teko drauge rengti doktorat Prinstone, ir, patikk manimi, jis sugebdavo pasiklysti savo bendrabutyje. O dabar yra astrofizikos Nacionalins premijos laureatas. Tai va, kaip bna. Rachel netikjo savo ausimis. Marlinsonas? Nejaugi tai tas pats ymusis Korkis Marlinsonas? Tolandas susijuok. Tas pats. Rachel nesteng atgauti ado. ia atvyks ir Korkis Marlinsonas? Marlinsono gravitacini lauk teorij be paliovos aptarindavo NST palydov ininieriai. Ir Marlinsonas yra vienas t nepriklausom mokslinink? Aha, vienas tikr mokslinink. Ities, paman Rachel. Korkis Marlinsonas taip pat buvo mokslo viesulys. Netiktinas dalykas, tar Tolandas, kad jis n nemirkteljs gali ipykinti atstum iki Alfa Kentauro vaigdyno aguonos grdelio tikslumu, taiau niekaip nesugeba pasiriti kaklaraiio. Neioju prisegamus! jiems u nugar sududeno emas malonus bosiukas. Svarbiausia, kad bt patogu, Maikai. Js, vaigds, nieku gyvu to nesuprasite! Rachel su Tolandu grteljo t pus ir u didiuls kaugs elektronins rangos ivydo inyrant vyr. Kresnas, apknus, panaus mops didelmis akimis ir suukuotu kailiu. Pamats Toland su Rachele, jis sustojo it bestas. Jzau, Maikai! Aplinkui vien ledas ir sniegas, o tu vis tiek sigudrini susipainti su tikromis grauolmis. Velnias, reikjo ir man eiti televizij! Maikl Toland tokie jo odiai akivaizdiai sutrikd. Panele Sikston, nekreipkite dmesio. Takto trkum kompensuoja iokios tokios visikai niekam nereikalingos inios apie kosmos. Korkis eng prie j. Tikrai malonu su jumis susipainti, ponia. Beje, kuo js vardu? Rachel, atsak ji. Rachel Sikston. Sikston? 41

Korkis ipt andus. Tikiuosi, neturite nieko bendra su tuo siaurakakiu itvirkliu senatoriumi? Tolandas susirauk. Ties sakant, Korki, senatorius Sikstonas yra Rachels tvas. Korkis liovsi juoktis. inai, Maikai nieko keista, kad man taip nesiseka su moterimis.

22ymusis astrofizikas Korkis Marlinsonas Rachel su Tolandu palydjo prie savo darbo stalo ir m raustis po savo rankius ir uolien pavyzdius. Judjo tarsi prisuktas. Na va, kteljo jis linksmai, panele Sikston, tuojau iklausysite trump Korkio Marlinsono paskaitl apie meteoritus. Tolandas Rachelei vogiomis pamerk ak. I tikrj svajojo tapti aktoriumi. Aha, o Maikas rimtu mokslininku. Korkis kyteljo rank bat dut, itrauk tris nedidelius uolienos bandinius ir irikiavo juos ant stalo. Meteoritai bna trij ri. Rachel sistebeilijo tuos tris pavyzdius. Jie visi panjo netaisyklingus paplokius teniso kamuoliuko dydio rutulius, perpjautus perpus, kad matytsi j pjvis. Visi meteoritai, ts Korkis, esti i skirting dali nikelio ir geleies lydinio, silikat ir sulfid. Jie skirstomi ris pagal metalo jungini ir silikat proporcijas. Rachelei dingteljo, jog Korkio Marlinsono paskaitl veikiausiai nebus tokia jau trumpa. Pirmasis pavyzdys, tar Korkis, baksteldamas pirtu blizgant juod kaip derva akmen, yra i geleies. Sunkus. itas maylis prie por met nukrito Antarktidoje. Rachel dmiai apirjo meteorit. Jis ities atrod neemikai pilkvos geleies luitas apdegusiu ir pajuodusiu ioriniu luobu. Tas apangljs virutinis sluoksnis vadinamas pluta, paaikino Korkis. Ja meteoras apsitraukia nuo didels kaitros, kai riasi ems atmosfer ir apsilydo. Visi meteoritai esti apanglj. Korkis msi kito pavyzdio. O ia vadinamasis geleies ir akmens miinio meteoritas. Rachel apirjo luitel, atkreipdama dmes, kad jo pavirius taip pat apdegs. Taiau jis buvo ne tamsus kaip derva, o kiek alsteljs; jo pjvyje tarsi kokioje dlionje mirgjo daugyb spalving daugiakampi. Graus, tar Rachel. Gal juokaujate, jis nuostabus! Ir Korkis koki minut kartai dst apie didel alavo priemai ir dl jos atsirandant alsv atspalv, o baigs pam treij pavyzd ir ities j Rachelei. Rachel laik meteorit ant delno. Pastarasis buvo rusvas, panaus granit. iek tiek sunkesnis nei paprastas akmuo, taiau nedaug. Vienintelis enklas, bylojantis apie neemik jo kilm, buvo apangljs pavirius. Tai, toliau aikino Korkis, vadinamasis akmens meteoritas. Toki em nukrinta daugiausia apie devyniasdeimt nuoimi. Rachel tai nustebino. Ji meteorit sivaizduodavo panaesn pirmj pavyzd metalin, neemikos ivaizdos gurvuol. O ant jos delno gulintis akmuo neatrod kuo nors ypatingas. Jeigu ne apangljs pavirius, galtum palaikyti j paprasiausiu akmenliu i pajrio. Korkio akys dabar tiesiog vytte vytjo. Meteoritas, palaidotas Milno ledyno, yra i akmens toks pats, kaip ir jums ant delno. Akmens meteoritai beveik nesiskiria nuo ems vulkanins kilms uolien, todl juos sunku aptikti. Daniausiai jie esti lengv silikat miinys lauko patas, alavas, piroksenas. Nieko ypatinga. Ir man taip atrodo, patyliukais paman Rachel, grindama jam pavyzd. itas panaus kok idinyje apdegint akmen. Korkis prapliupo kvatoti. 42

Velnionikame idinyje! Jokios auktakrosns kaitra n i tolo neprilygsta tai, kuri patiria meteoritas, sirs ms atmosfer. Jie tiesiog svilinte svilinami! Tolandas nusiypsojo Rachelei. Nuo ia bus domiau. Pamginkime sivaizduoti, tar Korkis, imdamas meteorit i Rachels. Tarkime, itas maylis yra namo dydio. Jis ikl meteorit auktai sau vir galvos. tai... Jis skrenda... Kerta ms sauls sistem... aldytas kosmoso alio iki minus imto laipsni pagal Celsij. Tolandas patyliukais m krizenti, veikiausiai jau stebjs Korkio vaizduojam meteorito kryt Elsmyro sal. Korkis kiek nuleido pavyzd. Jis priartja prie ems... Ji pasiiumpa traukos jga... Vis greiiau... Greiiau... Rachel stebjo, kaip Korkis vis spriau leidia emyn meteorit, vaizduodamas traukos jg. Ir jis ima lkti kaip aibas! kteljo Korkis. Penkiolika kilometr per sekund penkiasdeimt keturis tkstanius kilometr per valand! 135 kilometrai nuo ems paviriaus jis ima justi jos atmosferos trint. Korkis, leisdamas pavyzd emyn prie ledo, m nirtingai j purtyti. Priartjs per imt kilometr nuo ems paviriaus, kaits jis ima rti. Atmosfera vis tankja, ir trintis nesivaizduojama! Meteorito paviriui nuo kaitros mus lydytis, oras aplink j pradeda vytti. Korkis sunypt ir suspragsjo lieuviu, vaizduodamas degim. Jis pasiekia atuoniasdeimties kilometr aukio rib, ir jo pavirius kaista iki tkstanio atuoni imt laipsni pagal Celsij! Rachel negaldama patikti savo akimis stebjo, kaip Nacionalins premijos laureatas dar nirtingiau m purtyti meteorit ir nypdamas leisti keisiausius garsus. eiasdeimt kilometr! Korkis dabar jau tiesiog auk. Ms meteoroidas trenkiasi vientis atmosfer. Oras sutankja! Jis staigiai daugiau nei tris imtus kart sultina jo kryt! Korkis pavaizdavo suviegianius stabdius ir sultino emyn leidiam rank su krituoliu. Meteoritas akimirksniu atvsta ir liaujasi vytjs. Ima kristi kaip akmuo! Isilyds jo pavirius sukietja ir virsta apangljusia pluta. Rachel igirdo Toland sudejuojant, kai Korkis priklaup ant ledo, besiruodamas pavaizduoti pasakojimo kulminacij smg em. Ir tai, ts Korkis, milinikas ms meteoritas kerta emuosius atmosferos sluoksnius... Priklaups jis ranka m brti nuouln lankst em. Jis krenta Arkties vandenyno link... ambiai... Krenta... Regis, praoks vandenyn... Vis krenta... Ir... Jis priliet pavyzd prie ledo. BUMBT! Rachel net krpteljo. Smgis siaubingas! Meteoritas subyra gabalus. Jie payra po vandenyn ir lekia jo dugnu. Korkis dabar m ltai vartaliodamas ridenti pavyzd sivaizduojamo vandenyno dugnu Rachels link. Vienas gabalas kliais lekia Elsmyro salos link... Jis prirideno ir sulaik meteorit prie pat Rachels koj. Jis ioka i vandenyno ir dunda eme... Jis perrideno j Rachels batu ir sulaik ant kojos emiau kelio. Ir galiausiai sustingsta Milno ledyne, kur netrukus yra uklojamas ledu bei sniegu ir taip apsaugomas nuo atmosferos poveikio. Korkis ypsodamasis atsistojo. Rachel stovjo netekusi ado. Galiausiai ji pagarbiai nusijuok. Na, daktare Marlinsonai, js pasakojimas buvo ities... Vaizdingas? tar Korkis. Rachel nusiypsojo. 43

Tikrja io odio prasme. Korkis vl jai ities meteorit. siirkite pjv. Rachel sistebeilijo meteorit, taiau nieko nemat. Kilstelk vies, pasil Tolandas maloniu balsu. Ir atidiai siirk. Rachel prisikio dangaus krituol prie pat aki ir pakreip j plieskianius ibintus. Ir tada jai prie akis suspindo maulyiai metalo rutulliai. Visas skerspjvis buvo barstyte nubarstytas, tarsi ant jo bt pasiliejs gyvsidabris. Tie mayiai rutulliai vadinami chondromis, paaikino Korkis. Jos aptinkamos tik meteorituose. Rachel prisimerkusi siirjo mayius rutullius. Nieko panaaus paprastuose akmenyse nra tek matyti. Tikrai ne! utikrino Korkis. Chondros yra emje neaptinkamas geologinis darinys. Kai kurios i j yra labai senos, galimas daiktas, susidariusios i pirmini visatos materij. Kitos tokios, kokias dabar matote kur kas jaunesns. Joms madaug tik 190 milijon met. imto devyniasdeimties milijon senumo vadinamos jaunomis? Velniai raut, taip! Kosminiu mastu tai vakarykt diena. Svarbiausia, kad itame pavyzdyje esama chondr, liudijani neemik jo kilm. Supratau, tar Rachel. Lemiamas poymis chondros. Galiausiai, atsiduss tar Korkis, jeigu apangljusi pluta ir chondros dar netikina, mes, astronomai, turime patikim metod patvirtinti, ar kokia nors uola tikrai yra meteoritas. Koki? Korkis abejingai patrauk peiais. Paprasiausiai imatuojame magnetinius laukus, pasitelk petrografin poliarizuojant mikroskop, rentgenin fluorescencin spektrometr arba dvigub indukcin plazmin spektrometr. Tolandas sudejavo. Na ir vaizduoja. Jis turi galvoje, kad manoma patvirtinti, jog kokia nors uola yra meteoritas paprasiausiai ityrus chemin jos sudt. Ei, vandenyn vaiki! kteljo Korkis. Moksl palik mokslininkams, gerai? Tai tars, jis vl atsigr Rachel. ems uolienose nikelio nuoimtis paprastai esti arba labai maas, arba labai didelis. Meteorituose aptinkamas nikelio nuoimtis esti vidutinis. Vadinasi, ityr koki uolien ir nustat, kad nikelio nuoimtis joje yra vidutinis, galime be menkiausios abejons tvirtinti, jog tai meteoritas. Rachelei jau buvo gana. Puiku, ponai, apangljusios plutos, chondros, nikelio nuoimiai ir visa kita patvirtina, kad tai neemikas knas. Supratau. Ji padjo pavyzd ant Korkio stalo. Ko ia prireik mans? Korkis nepatenkintas atsiduso. Ar nortumte ivysti to meteorito, kur NASA aptiko ia, bandin? Malonkite, kol dar nepakraiau koj. Korkis kyteljo rank varko kien ir itrauk nedidel apskrit akmens gaball. Lktuts dydio, madaug centimetro storumo, panaus k tik apirt akmens meteorit. Tai jo viduri pavyzdys, igrtas vakar. Tai tars, Korkis ities ploktel Rachelei. Ji tikrai neatrod kuo nors labai ypatinga. Rausva sunki uoliena. Apangljusiu ir pajuodusiu vienu briaunos krateliu, ko gero, meteorito plutos dalel. tai suangljimas, tar ji. Korkis linkteljo. Taip, itas bandinys igrtas visai prie pat paviriaus, todl jame esama ir plutos. Rachel pakreip ploktel prie vies ir joje sumirgo maulyiai metalo rutulliai. Chondros. Puiku, ipykino Korkis susijaudinusiu balsu. Ir, ityrs it bandin petrografiniu poliarizuojaniu mikroskopu, galiu patvirtinti, kad nikelio nuoimtis jame vidutinis, prieingai nei ems uolienose. Valio, js patvirtinote, kad itas akmuo, kur laikote savo rankoje, tikrai neemikos kilms. 44

Rachel sutrikusi pavelg j. Daktare Marlinsonai, juk tai meteoritas. I kur kitur jis galt atsirasti? Ar a ko nors ia nesuprantu? Korkis su Tolandu paslaptingai susivalg. Tolandas udjo rank jai ant peties ir nibteljo: Apversk. Rachel apvert ploktel ir, ivydusi prieingos puss vaizd, akimoju neteko ado. Netikima! sunibdjo ji, nevaliodama atplti aki nuo ploktels. Akmens ploktelje buvo strig kai kas, kas ems uolienose pasitaiko danai, taiau meteorite rodosi visikai nemanoma. Juk tai... pramikiojo usikirsdama Rachel. Tai... vabzdys! iame meteorite suakmenjs vabzdys! Tolandas su Korkiu tiesiog vytte vytjo. Na va, dabar jau greiiausiai kiek aikiau, tar Korkis. Rachel stovjo apstulbusi, galvoje palusiai skriejant mintims, ir velg suakmenjusias neabejotinai gyvo organizmo liekanas. Jos buvo koki atuoni centimetr ilgio ir panjo vabalo pilvel. I apsauginio kiauto, sudaryto i keli lankaini tarsi kokio arvuoio, alis styrojo septynios poros nariuot koj. Rachelei net galva m suktis. Vabalas i kosmoso... Tai nariuotakojis, paaikino Korkis. Vabalai turi tris poras koj, netgi septynias. Rachel jo odi negirdjo. Jos galva, kai velg fosilij, te . Aikiai matyti, tar Korkis, kad apsauginis kiautas sudarytas i atskir lankaini, kaip msiks utls, taip pat ir akotos uodegos ataugos panaios utls. Rachel Korkio odius praleido pro ausis. Kokios jis ries visikai nesvarbu. Akimirksniu viskas paaikjo ir prezidento uuominos, ir sujudimas NASA... Suakmenjs vabzdys meteorite! Ne kokia nors bakterija ar mikrobas, o kur kas labiau isivysiusi gyvybs forma! Neemikos gyvybs liudijimas!

23Praslinkus deimiai minui nuo CNN debat laidos pradios, senatorius Sikstonas patyliukais stebjosi apskritai prie juos nerimavs. Mardor Ten, kaip oponent, aikiai buvo pervertinta. Nepaisant kalb apie palus jos suktum, ji pasirod esanti veikiau romus avinlis nei nuomus prieininkas. Tiesa, i pradi Ten smog senatoriui pareikimu, es jis diskriminuojamai nusiteiks moter atvilgiu, taiau, kai jau atrod, jog usipuls visu smarkumu, ji nedovanotinai suklydo. Suabejodama, i kur senatorius tikisi gauti papildom l nedidindamas mokesi, Ten neivengiamai auksi atsakomojo smgio. Nors NASA Sikstonas buvo nutars pasilikti desertui, Mardor Ten pati pakio galv jam po dalgiu. Kvail! Beje, dl NASA, lyg tarp kitko tar Sikstonas. Ar galtumte patvirtinti arba paneigti mane vis pasiekianius gandus, jog NASA patyr dar vien neskm? Mardor Ten n nemirkteljo. Deja, tokio gando nesu girdjusi. Jos prarkytas balsas lamjo kaip popierius. Vadinasi, negalite nei patvirtinti, nei paneigti? Deja, taip. Sikstonas patylomis digavo. iniasklaidos odinse dvikovose negaliu nei patvirtinti, nei paneigti iveriama kaip prisipastu kaltas. Supratau, mesteljo Sikstonas. O k galtumte pasakyti dl kalb apie slapt prezidento ir NASA direktoriaus susitikim? kart Ten, regis, buvo uklupta netiktai. Neinau, kur susitikim turite galvoje. Prezidentas rengia gausyb susitikim. Be abejo. 45

Sikstonas nutar griebti jaut u rag. Panele Ten, js esate karta kosmoso agentros rmja, taip? Ten atsiduso, duodama suprasti, kaip jai griss is Sikstono mgstamas arkliukas. Visada laikiausi nuomons, jog btina isaugoti Amerikos technologin pranaum karinje, pramons, valgybos ir ryi srityse. Be jokios abejons, NASA ia tenka svarbus vaidmuo. Taip. Gabriels, sdinios anapus stiklins pertvaros, akys Sikstonui sakyte sak liautis, taiau dabar jis jau n u k nebt paleids aukos i savo nag. domu bt suinoti, ponia, ar tok beatodairik vis klupinjanios NASA rmim lemia btent js patarimai prezidentui? Ten papurt galv. Jokiu bdu. Prezidentas pats yra kartas NASA alininkas. Jis pats priima sprendimus. Sikstonas negaljo patikti savo ausimis. Juk jis Mardorei Ten suteik prog iek tiek pagerinti prezidento vaizd asmenikai prisiimant dal kalts dl NASA suryjam l. O Ten, uuot tai padariusi, parod pirtu prezident. Jis pats priima sprendimus. Regis, Ten jau ima po truput atsiriboti nuo klimpstanio vajaus. Nieko stebtina. Juk gal gale, isisklaidius grumtyni dulkms, Mardorei Ten reiks iekotis kokio darbo. Sikstonas su Ten dar kur laik taip keitsi smgiais ir atrminjo vienas kito puolimus. Ten por kart nerytingai pamgino pakeisti tem, taiau Sikstonas vis myg kalbti apie NASA biudet. Senatoriau, paprietaravo Ten, siekiate sumainti NASA skiriamas las, taiau ar bent nutuokiate, kiek aukiausios kvalifikacijos moni netekt darbo? Sikstonas vos susivald garsiai nenusikvatojs tiesiai jai veid. ita mergiot laikoma Vaingtono gudragalve? Ten akivaizdiai reikt labiau pasidomti alies demografija. Aukiausios kvalifikacijos darbai sudaro neym vis Amerikos darbuotoj nuoimt. Ir Sikstonas smog. Mardore, juk kalbame apie sutaupytus milijardus, ir jeigu dl to breliui NASA mokslinink teks roptis savo BMW ir iekotis kitos vietos, kur galt pritaikyti savo inias, tai a dl to visai nekvarinu galvos. Pasisakau u griet taupymo politik. Mardor Ten tai nieko neatsak, tarsi nepajgt atsigauti po patirto niukso. sikio CNN vedjas: Panele Ten? Js atsakymas? Moteris galiausiai atsikrenkt ir prabilo: Ties sakant, esu nustebinta pono Sikstono prieikumo NASA atvilgiu. Sikstonas net prisimerk. Neidegs, panelyte. A nesu nusistats prie NASA, todl tokius kaltinimus kategorikai atmetu. Paprasiausiai tvirtinu, jog NASA skiriamos los yra akivaizdiausias js prezidento lengvabdikai vaistom pinig pavyzdys. NASA tvirtina galinti pastatyti kosmin laiv u penkis milijardus, bet jis atsieina dvylika milijard. Jie prisiekinja sukurti kosmoso stot u atuonis milijardus, o dabar ji jau katuoja vis imt. Amerikieiai pasaulyje pirmauja todl, atrm Ten, kad kelia sau didelius udavinius ir atkakliai siekia juos gyvendinti. Mans kalbomis apie tautos lov nesugraudinsite, Marde. NASA per pastaruosius dvejus metus virijo savo biudet trigubai ir pabrukusi uodeg nuliau pas prezident kaulyti papildom pinig savo neskmms itaisyti. Ar tai toji tautos lov, apie kuri kalbate? Jeigu jau norite apie j kalbti, kalbkime apie geresnes mokyklas. Apie visiems prieinam sveikatos apsaug. Apie vaikus, auganius alyje, kurioje jiems neukirstos ateities galimybs. tai kur tikras pasididiavimas! Ten pervr j vilgsniu. Ar galiau pateikti ties klausim, senatoriau? Sikstonas nieko neatsak, lauk, k ji pasakys. Moteris prakalbo ltai, pro sukstus dantis pabrdama kiekvien od. Senatoriau, jeigu paaikt, jog nemanoma tsti kosmoso tyrim maesnmis lomis nei dabar skiriamomis NASA, ar vis tiek toliau beatodairikai j pultumte? itas klausimas buvo it smgis emiau juostos. Gal ta Ten ne tokia jau ir kvaila. Ji k tik savo klausimu uspeit Sikston kamp, versdama aikiai atsakyti taip arba ne. Sikstonas instinktyviai pamgino trauktis al. 46

Neabejoju, jog tinkamai panaudodama gaunamas las NASA galt tsti savo tyrimus visikai kitomis snaudomis nei... Senatoriau Sikstonai, atsakykite klausim. Kosmoso tyrimas yra palusiai sudtingas ir brangus usimimas. Panaus reaktyvinio keleivinio lktuvo krim. Arba atliekame tai kaip dera, arba apskritai nesiimame. Pernelyg daug statoma ant kortos. Todl dar kart klausiu: k pasirinktumte taps prezidentu, jei ikilt btinyb apsisprsti, ar toliau tsti NASA finansavim, ar visikai nutraukti JAV kosmoso program? Mlas. Sikstonas dirsteljo Gabriel, sdini pulto kabinoje. Jos vilgsnis bylojo t pat. Neisisuksi. Rk tiesiai. Nepsk miglos akis. Taip. Jei tekt pasirinkti, dabar NASA skiriamas las nukreipiau mokykloms. Vaikai svarbiau nei kosmosas. Mardors Ten veidas rod j esant visikai pritrenkt. Negaliu patikti savo ausimis. Ar teisingai igirdau? Taps prezidentu, js nutrauksite ms kosmoso tyrimus? Sikstonas jaut viduje uverdant pykt. Ten uspeit j kamp. Jis dar iojosi paprietarauti, taiau Ten jau var toliau. Vadinasi, norite pasakyti, senatoriau, kad ruoiats susidoroti su agentra, nuskraidinusia mones Mnul? Paprasiausiai noriu pasakyti, kad kosmoso lenktyns jau seniai baigsi! Laikai pasikeit. NASA jau nevaidina tokio vaidmens paprasto amerikieio gyvenime, o mes ir toliau kiame ten las, tarsi viskas bt po senovei. Vadinasi, js manymu, kosmoso tyrimai nelemia paangos? Be abejo, kad kosmoso tyrimai tai ms paanga, taiau NASA yra tikra ikasena! Palikime kosmoso tyrimus privaiai iniciatyvai. Amerikos mokesi moktojai neturt kaskart, kokiam Vaingtono mokslininkui usigeidus padaryti milijardus kainuojani Jupiterio nuotrauk, tutinti savo pinigini. Amerikieiams jau pabodo savo vaik ateities sskaita remti pasenusi agentr, suryjani kalnus pinig, o naudos neduodani n per nago juodym! Ten pabrtinai atsiduso. N per nago juodym? Iskyrus nebent NGP program, NASA duoda milinik naud. Sikstonas negaljo patikti savo ausimis, kad Ten pati paminjo NGP. Siaubinga klaida. Dkoju, kad priminei. Neemikos gyvybs paiekos programa buvo pats kiauriausias NASA pinig maias. Nors NASA, mgindama taisyti padt, pakeit jos pavadinim Pradi pradia ir sukeit vietomis kelet programos vadov, ji vis tiek liko toks pats kiauras maias. Mardore, prabilo Sikstonas, pasinaudodamas pasitaikiusia proga, jeigu jau usiminte apie NGP... Keista, taiau Mardor, atrod, tik to ir lauk. Sikstonas atsikrenkt. Ne visiems inoma, kad neemikos gyvybs NASA ieko jau trisdeimt penkerius metus. Ir tai velnikai daug katuojanti mediokl: palydovini lki mikai, miliniki imtuvai, milijonai, mokami mokslininkams, sdintiems ir dien dienomis klausantiems tylos eteryje. Tai niekuo nepateisinamas vaistymas. Js tvirtinate, kad nra ko iekoti? Bet kuri kita institucija, per trisdeimt ketverius metus ileidusi keturiasdeimt penkis milijonus be jokio rezultato, bt akimirksniu likviduota. Sikstonas kiek patyljo suteikdamas savo odiams svarbos. Manau, po trisdeimt penkeri bergdio iekojimo met nekyla n menkiausi abejoni, jog tai tuias laiko vaistymas. O kas, jeigu js klystate? Sikstonas uvert akis vir. Dl Dievo meils, panele Ten, jeigu pasirodyt, jog buvau neteisus, pasiadu suvalgyti savo skrybl. Mardor Ten smeig dygias savo akis senatori Sikston. Prisiminsiu js paad, senatoriau. Ir ji pirmkart nusiypsojo. Manau, visi prisiminsime. 47

U deimties kilometr Ovaliajame kabinete sdintis prezidentas Zachas Hernis ijung televizori ir likteljo sau viskio. Kaip Mardore Ten ir adjo, senatorius Sikstonas ukibo ant kabliuko su visa blizge.

24Maiklas Tolandas patyliukais ypsojosi velgdamas Rachel Sikston, nevaliojani atitraukti aki nuo rankoje laikomos fosilijos. Jos veide dabar pasirod kakokia vaikika nuostaba, tarsi ji bt mergait, pirmkart ivydusi Kald Senel. Pastamas jausmas, paman jis. Vos prie keturiasdeimt atuonias valandas Tolandas stovjo lygiai taip pat neteks ado. Apstulbs. Net ir dabar io atradimo padariniai tiesiog netilpo jam galvoje, versdami pergalvoti visk, k iki iol inojo apie pasaul. Tolandui per savo okeanografines keliones pasisek atrasti kelet neinom giliavandeni gyvi, taiau itas vabalas i kosmoso buvo visai kas kita. Nors Holivudas mgsta vaizduoti ateivius kaip maus alius mogiukus, astrobiologai ir mokslo ulai vienbalsiu sutaria, jog, turint galvoje ems vabzdi gaus ir gebjim prisitaikyti, labiausiai tiktinas neemikos gyvybs pavidalas vabalo formos. Vabzdiai priklauso phylum arthropoda riai gyviams kietais arvais ir nariuotomis kojomis. Vabal, kuri jau dabar inoma per 1,25 milijono ri ir dar apytikriai pusei milijono liekant nesuklasifikuotiems, yra daugiau nei vis kit gyvi kartu sudjus. Jie sudaro 95 nuoimius vis ems gyvybs ri ir 40 nuoimi biomass. Taiau labiau stebina ne j gausa, o gebjimas prisitaikyti. Nuo Arkties ledo vaballio iki Mirties slnio skorpiono, vabalai puikiausiai igyvena paias aukiausias ir emiausias temperatras, sausr ir netgi milinik slg. Jie pakelia netgi pai galingiausi inom griaunamj gali radiacij. Po atomini bomb bandym 1945-aisiais laknai, apsitemp vino kostiumais ir apirj sprogimo plot, aptiko ramiausiai, tarsi nieko n nebt vyk, mirinjanius tarakonus ir skruzdles. Astronomai tada prijo ivad, jog dl sauganio kiauto artropodas yra labiausiai tiktinas nesuskaiiuojamos daugybs radiacija alsuojani planet gyventojas. Pasirodo, j bta teisi, paman Tolandas. Neemika gyvyb yra vabalas. Rachel nepajg atsitokti. Netelpa... netelpa galvoje, ilemeno ji, vartydama fosilij rankose. Niekada nebiau pamaniusi... Tai jau taip, ypsodamasis tar Tolandas. Prajo visa para, kol pats atgavau ad. Matau, sulaukme naujoks, pasak prie j prijs neprastai auktas azijietis. Jam pasirodius, Korkio ir Tolando veidai kiek apsiniauk. Stebuklinga bendrumo akimirka dingo. Daktaras Vailis Mingas, prisistat vyras. Kalifornijos universiteto paleontologijos katedros profesorius. Vyras laiksi pasitemps, kaip koks prajusi ami aristokratas, ir be paliovos tais vis al nukrypstani petelik, kyani i po ilgo, kelius siekianio kupranugario vilnos palto. Vailis Mingas n neketino taikstytis su nepalankia ipuoseltiems drabuiams aplinka. Rachel Sikston. Jos ranka, kai spaud veln Mingo deln, vis dar virpjo. Jis akivaizdiai buvo dar vienas prezidento pasitelktas pagalb mokslininkas. Su malonumu papasakosiu jums, panele Sikston, visk, k pageidausite igirsti apie fosilijas, tar paleontologas. Ir dar daug k, ko nepageidausite, suniurnjo Korkis. Mingas pasitais savo petelik. Vis gyvenim tyrinju imirusius artropodus ir migalomorfus. Be abejo, domiausias dalykas, kur galima pasakyti apie gyv, yra tas... ...jog jis i kitos sumautos planetos! siterp Korkis. Mingas rsiai pavelg j ir atsikrenkt. 48

(domiausias dalykas, kur galima pasakyti apie gyv, yra tas, jog jis kuo puikiausiai dera prie Darvino sukurtos ems gyvi taksonomijos ir klasifikacijos schemos. Rachel pakl galv ir vilgteljo j. Galima nustatyti ito vabalo r? Turite galvoje tip, r, por ir taip toliau? Btent, patvirtino Mingas. Toks vabalas, rastas emje, bt priskirtas prie izopod ir patekt kartu su madaug dviem tkstaniais kit ri utli eim. Utli? nusistebjo ji. Taiau itas juk tikras milinas. Klasifikacijai dydis neturi lemiamos reikms. Namins kats ir tigrai priskiriami tai paiai eimai. Taksonomijai rpi sandara. itas vabalas, be joki abejoni, yra utl: suplotas knas, septynios poros koj, toks pat kaip miko utli, pajrini okliuk ir vdarli reprodukcinis kapelis. Kitos fosilijos leidia susidaryti isamesn... Kitos fosilijos? Mingas met vilgsn Kork ir Toland. Ji dar negirdjo? Tolandas papurt galv. Mingo veidas akimoju nuvito. Panele Sikston, tuojau jums papasakosiu kai k tikrai domaus. Yra ir daugiau fosilij, skubiai siterp Korkis, akivaizdiai mgindamas paverti i Mingo Rachels dmes. Kur kas daugiau. Korkis kyteljo rank didel gelsv vok ir itrauk i jo didiul sulankstyt popieriaus lap. Ilanksts paties j ant stalo prieais Rachel. Igrme kelet ertmi, statme ten rentgeno aparat. ia bendras vaizdas. Rachel umet ak rentgeno nuotrauk ant stalo ir turjo atsissti, kad neparkrist. Trimatis meteorito vidaus vaizdas buvo ste nustas toki pai vabal. Paleolitins ikasenos, tar Mingas, paprastai randamos ne po vien. Danai kokios nors purvo nuoliauos palaidoja jas itisomis eimomis. Korkis ypteljo. Mes link manyti, kad iame meteorite strigo eimynl. Jis baksteljo pirtu vien vabal nuotraukoje. O ia mamyt. Rachel, pavelgusi t viet, neteko ado. Mamyt buvo kokio pusmetrio ilgio. Nemenka utlyt, k? atsikrenkt Korkis. Rachel tylomis linkteljo, sivaizduodama tolimoje planetoje mirinjanias kepalo didumo utles. emje, ts Mingas, ms vabalai negali tokie uaugti, nes egzoskeletai neatlaikyt svorio. Taiau planetoje, kurios trauka maesn, vabzdiai gali augti gerokai didesni. sivaizduok, kaip reikt itrkti vanago dydio uodus, pajuokavo Korkis, paimdamas i Rachels rank bandinio ploktel ir simesdamas j sau kienn. Mingas panairavo j. Vogti negerai! Nesijaudink, tar Korkis. Ten dar liko kokios atuonios tonos. Rachels galva dgzte dzg, virkindama j ugriuvusi ini mas. Taiau argi neemika gyvyb gali bti panai msik? Na, minjote, jog itas vabalas dera prie Darvino sukurtos klasifikacijos? Kuo puikiausiai dera, tar Korkis. Nors, galimas daiktas, jums sunku bus tuo patikti, taiau daugelis astronom pranaavo, jog gyvyb i kit planet neturt labai jau skirtis nuo emikosios. Kaip tai? nusistebjo ji. Juk itas vabalas vystsi visai kitokioje aplinkoje. Panspermija. Korkis plaiai nusiypsojo. Atsipraau? Teorija, pasak kurios, gyvyb em buvo atneta i kit planet. Rachel atsistojo. Nieko nesuprantu. 49

Korkis grteljo Toland. Maikai, juk tu tyrinji pirmykius jros gyvius. Tolandas, regis, jau seniai lauk progos pasireikti. Rachele, emje kadaise nebuvo gyvybs. Ir tada staiga ji atsirado tarsi i niekur. Daugelis biolog link manyti, jog ji stebuklingai radosi netiktinu bdu susidsius pirmyki jr elementams. Taiau laboratorijoje to nepavyko pakartoti, todl tikintys mokslininkai tai palaik dar vienu Dievo rodymu, turdami galvoje, kad gyvyb negaljo atsirasti jokiu kitu bdu, kaip tik Dievui palytjus pirmyktes jras ir iebus jose gyvyb. Taiau mes, astronomai, pareik Korkis, turime kit paaikinim, i kur emje staiga radosi gyvyb. Panspermija, tar Rachel, supratusi, kur link jis kreipia. Ji ir anksiau buvo girdjusi apie t teorij, tik neinojo mokslinio jos pavadinimo. Esate link manyti, jog meteoritas, tksis pirmykt jr, atne em bakterijas. Btent, tar Korkis. O jos ten isprogo gyvybe. Jeigu tai tiesa, tar Rachel, vadinasi, ems ir kosmoso gyvybs ri protviai yra bendri. Taigi. Panspermija, paman Rachel vis dar iania nuo ugriuvusio ini srauto galva. Vadinasi, ita fosilija ne tik liudija, jog kosmose esama gyvybs, ji patvirtina panspermijos teorij... kad gyvyb em uneta i kosmoso. Aha, Korkis linksmai pakinkavo galva. Taigi galimas daiktas, mes visi i esms esame ateiviai. Jis sau vir galvos lyg antenas ikl du pirtus, ivert akis ir lyg koks vabzdys m kyioti lieuv. Tolandas ypsodamasis pavelg Rachel. Ir itas vyrukas yra ms evoliucijos grandins virn.

25Rachels Sikston galva, kai ji drauge su Maiklu Tolandu eng skersai hemisferos, gad it bii avilys. Korkis su Mingu sek pridurmais. Kaip js? pasiteiravo dirsteljs j Tolandas. Rachel ypteljo. Dkui. Tiesiog... Viskas galvoje netelpa. Jai i atminties iniro nedaug kam teinomas 1996 met NASA atradimas ALH84001 meteoritas i Marso, kuriame, kaip tvirtinta, bta bakterij pdsako. Deja, praslinkus vos savaitei po diaugsmingos NASA spaudos konferencijos, keletas civili mokslinink paskelb duomenis, rodanius, jog meteorite tariamai esantys gyvybs enklai yra ne kas kita kaip kerogenas, pateks i ems zondo. Sprogus tokiam burbului, pasitikjimas NASA smarkiai susvyravo. The New York Times nepraleido progos pasiaipyti ir naujai iifruoti agentros santrump: NASA Not Always Scientifically Accurate Ne Visuomet Mokslikai Pagrsta. Tame paiame dienraio numeryje paleobiologas Stivenas Djus Gudas, isamiai aptardamas dl ALH84001 kilus triukm, pastebjo, jog didiausia bda buvusi ta, jog remtasi chemins analizs prielaidomis, o ne tiesioginiais rodymais kaulu ar kiautu. Taiau dabar, dingteljo Rachelei, NASA aptiko nenuginijam rodym. Joks mokslininkas neidrs reikti abejoni itomis fosilijomis. NASA met ant stalo jau ne nerykias ididintas bakterijos nuotraukas, o tikrus pavyzdius i meteorito su plika akimi matomais suakmenjusiais organizmais. Tik pamanyk sau, pdos ilgumo utl! Rachel sum juokas, kai prisimin vaikystje niniuot Deivido Bouvio dain apie vorus i Marso. Tada niekas nebt patikjs, kaip arti tiesos yra pasidas brit dainininkas. Dainos eilutms skambant jos galvoje, prie Rachels prisigretino Korkis. Ar Maikas dar nesigyr tau apie savo dokumentin? Rachel atsiliep: 50

Dar ne, taiau bt labai domu apie j igirsti. Korkis patapnojo Tolandui per nugar. Pirmyn, vyruti. Klok jai, kodl prezidentas nutar ikilmingiausiai akimirkai per vis mokslo istorij pasitelkti televizijos vaigd su akvalangu. Tolandas atsiduso. Korki? Gerai, tada papasakosiu a, mesteljo Korkis, sisprausdamas tarp j. Kaip jau greiiausiai inote, panele Sikston, prezidentas vakar rengia spaudos konferencij, per kuri ketina apskelbti pasauliui ini apie it meteorit. Kadangi ms planetoje daugum sudaro pusgalviai, prezidentas papra Maiko lipti ant pakylos ir visk iaikinti jiems suprantama kalba. Ai, Korki, tar Tolandas. Tu labai malonus. Jis dirsteljo Rachel. Korkis turjo galvoje, kad prezidentas paman bsiant naudinga susukti trump dokumentin film. Jis padt paprastiems amerikieiams, kuri dauguma, nors ir keista, taiau neturi astrofizikos mokslo laipsni, visus tuos painius duomenis pateikti suprantama kalba. Kaip neseniai suinojau, nibteljo Rachelei Korkis, ms prezidentas yra itikimas Paslaptingojo vanden pasaulio irovas! Jis su apsimestiniu pasibjaurjimu papurt galv. Zachas Hernis viso laisvojo pasaulio galva prao savo sekretor rayti jam Maiko program, kad po sunkios darbo dienos galt atsipsti. Tolandas gteljo peiais. Na, vyrukas tikrai turi skon. Rachels galvoje po truput m aikti meistrikas prezidento sumanymas. Politika juk yra iniasklaidos dvikovos, ir buvo galima drsiai laintis, kad Maiko Tolando veidas prikaustys irovus ir spaudos konferencijai suteiks svarumo. Tinkamesnio mogaus u j n su iburiu nerastum. Skeptikai nedrs abejoti prezidento inia, jeigu j, drauge su alies mokslinink iedu, paskelbs mgstamos mokslo populiarinimo laidos vedjas. Korkis tar: Maikas savo dokumentiniam filmui jau nufilmavo vis prezidento kviest mokslinink ir daugelio NASA specialist pasisakymus. Galv guldau, kad dabar bus js eil. Rachel grteljo j. Mano? Kuo a ia dta? Nesu mokslo mogus. Saugumo ryi tarnybos darbuotoja, ir tiek. Tada kodl prezidentas bt jus ia pasikviets? Jis man neusimin. Korkio veide suvito paslaptinga ypsenl. Js saugumo analitik, pateikianti Baltiesiems rmams atsijotus ir patikrintus duomenis, tiesa? Taip, bet nieko bendra su mokslu. Be to, esate dukra mogaus, vis savo rinkim vaj grindianio kaltinimais NASA vaistnikumu? Rachel jau suprato, kur link jis suka. Sutikite, panele Sikston, siterp Mingas, jog js pasirodymas suteiks itam dokumentiniam filmui visikai nauj atspalv. Jeigu jau prezidentas jus pasitelk, vadinasi, pageidauja, kad vienokiu ar kitokiu bdu dalyvautumte. Rachels galvoje vl msteljo Viljamo Pikeringo spjimas, jog ja taikomasi pasinaudoti. Tolandas umet ak laikrod. Gal jau traukiam, tar jis ir mosteljo ranka hemisferos vidur. Tuoj prasids. Kas? susidomjo Rachel. Meteorito iklimas paviriun. Rachel nepatikjo savo ausimis. I penkiasdeimties metr gylio itrauksite atuoni ton uol? Korkis tiesiog nesitvr diaugsmu. Juk nemante, kad NASA paliks radin gulti palaidot ledyne? Ne, taiau... Aplinkui nesimat jokios galingos kasimo ir klimo technikos. Kaip, velniai 51

raut, NASA ketina j i ten ikraptyti? Korkis paniekinamai psteljo. Vieni juokai. ia knibdte knibda raket guru! Taukalai, mesteljo Mingas ir pavelg Rachel. Daktaras Marlinsonas mgsta vedioti kitus u nosies. Ties sakant, visi ilgai laume galvas, kaip t meteorit ikelti. Kol galiausiai ieit pasil daktar Mangor. Neteko painti. Ledynotyrinink i Naujojo Hempyro universiteto, paaikino Tolandas. Paskutin, ketvirtoji, prezidento pasitelkta mokslinink. Taip, tai tikrai buvo jos pasilymas. Na ir, tar Rachel. K ta moteris suman? Abejotina, ar ji moteris, suniurnjo Korkis ir pavelg Rachel. Beje, daktar Mangor jus tikrai irs kreivai. Tolandas piktai dbteljo Kork. Tikrai! gindamasis patikino Korkis. Nes bsite jos varov. Rachel sutriko. Kaip tai varov? Nekreipkit dmesio, nuramino Tolandas. Deja, Nacionalinei mokslo tarybai kakaip prasprdo pro akis, kad Korkis paskutinis asilas. Judvi su daktare Mangor puikiai sutarsite. Ji tikra savo dalyko inov. Laikoma viena geriausi pasaulio ledynotyrininki. Ties sakant, prie kelet met ji atvyko Arkt tyrinti ledyn slinki. Keista, mesteljo Korkis, teko girdti, jog Naujojo Hempyro universitetas skyr jai pinig ir isiunt ten, kad universitete pagaliau sivyraut ramyb. Ar jums inoma, sunypt Mingas, regis, asmenikai prims it pastab, kad daktar Mangor ia vos neuvo! Ji pasiklydo pgoje ir penkias savaites mito ruonio taukais, kol j gal gale surado. Korkis nibteljo Rachelei aus: Kiek inau, nelabai ir iekojo.

26Gabrielei E limuzino kelion i CNN studijos atgal Sikstono darbo kabinet rodsi be galo ilga. Senatorius sdjo prieais ir velg pro lang, mintyse akivaizdiai digaudamas dl k tik vykusi gin. Jie popietin laid atsiunia Ten, su veide vytinia ypsenle tar jis. Baltieji rmai jau deda kelnes. Gabriel tyldama linkteljo. Ji mat nuvaiuojanios Mardors Ten veide mktelint paslapting ypsenl. Toji ypsena jai nedav ramybs. Suskambo Sikstono mobilusis, ir jis, kyteljs rank kienn, j isitrauk. Senatorius, kaip ir dauguma politik, naudojosi keletu pagal panekov svarb suskirstyt telefon, kuri numerius inojo tik atitinkam padt uimantys mons. Dabar jam skambins mogus turjo bti i paios virns, nes skambjo Sikstono mobilusis, kuriuo Gabrielei buvo leidiama skambinti tik ypatingais atvejais. Senatorius Sedvikas Sikstonas, idainavo jis, pabrdamas kiekvien gars. Gabriel skambinaniojo balso per limuzino lames negirdjo, taiau Sikstonas klaussi labai atidiai ir visas nuvito diaugsmu. Nuostabu. Labai dkoju, kad su manimi susisiekte. Gal apie et? Puiku. ia, Vaingtone, turiu butuk. Niekas netrukdys. Neformali aplinka. Jums adresas inomas, taip? aunu. Tada iki malonaus. Sikstonas, vytdamas i laims, padjo ragel. Dar vienas Sikstono rmjas? pasiteiravo Gabriel. J vis daugja, atsak jis. itas tikras banginis. Ne kitaip. Susitiksite su juo savo namuose? Paprastai Sikstonas ventai saugodavo savo nam privatum, tarsi litas, budintis prie jimo ol. Sikstonas gteljo peiais. Aha. Pamaniau, gal verta parodyti jam iskirtin dmes. Tokie mons paprastai mgsta bendrauti akis ak. 52

Gabriel linkteljo ir isitrauk Sikstono dienotvark. rayti j? Nebtina. Vakar vis tiek ketinau praleisti namie. Gabriel susirado puslap su to vakaro dienotvarke ir ivydo, kad tuose laukeliuose jau puikuojasi Sikstono skersai brktelta santrumpa A.S., galjusi reikti asmenin susitikim, atokvp arba ataukti susitikimus. Retkariais senatorius vis pasiymdavo sau kok vakar A.S. Tuomet usidarydavo savo kabinete, ijungdavo telefonus ir galdavo netrukdomas atsidti didiausiam savo malonumui siurbioti brend su senais biiuliais ir apsimesti valandl visikai imetusiu i galvos politik. Gabriel nustebusi pavelg j. Js savo i anksto numatyt laisvalaik skirsite reikalams? Netiktina. iam vyrukui pasisek vakar kaip tik esu laisvesnis. iek tiek pasinekuiuosime. Pairsime, k jis pasilys. Gabrielei knietjo pasiteirauti, kas tasai paslaptingas skambintojas, taiau Sikstonas leido aikiai suprasti daugiau nenors tsti io pokalbio. Gabriel jau imoko prilaikyti lieuv u dant. Kai i pagrindins gatvs isuko Sikstono darbo kabineto link, Gabriel dar kart umet ak dienotvarkje A.S. paymt vakar ir jai dingteljo, jog jis, ko gero, bus lauks ito skambuio.

27NASA hemisferos centre vir ledo kilo koki penki metr aukio pastoliai, primenantys naftos grimo bokt. Rachel ilgai tyrinjo akimis tais, sukdama galv, kaip juo bt galima itraukti milinik meteorit. Nuo bokto emyn tso keletas gervi, prisukt prie plienini lki, kurios galingais vartais buvo pritvirtintos prie ledo. Suverti ant gervi iki pat viraus skriemuli kekmis kilo plieno trosai. Persivert per vir, jie niro emyn nedideles kiaurymes, igrtas lede. Keletas galing NASA vyr pakaitomis trauk gerv. Su kiekvienu trkteljimu trosai kilsteldavo per rankos platak i kiaurymi, tarsi ant j kabot inkaras. A ia kako nesuprantu, paman Rachel, drauge su savo palydovais prisiartinusi prie klimo aiktels. Regis, jie ketino itraukti meteorit kiaurai led. Kelkit lygiai! Velniai raut! kakur alia sudundjo galingas moters balsas. vilgteljusi t pus, Rachel ivydo smulkut moter, vilkini ipurvintu geltonu kombinezonu. Ji stovjo nugara Rachel, taiau ir taip galjai nesunkiai nuspti, jog ia vadovauja ji. Vis kak ymdamasi bloknote, moteris tarsi siuts uo vaiktinjo pirmyn atgal. Tik nesakykit, kad pavargote, mergels! Korkis jai kteljo: Ei, Nora, pakaks vaikyti tuos vargelius, ateik ia, paburkuosim. Moteris n neatsigr. ia tu, Marlinsonai? Painiau t spig balsel, net jei jis sklist i po emi. Eik ir kol nesubrsi nesirodyk. Korkis grteljo Rachel. Ji avinga, ar ne? Visk girdjau, vaigdi berniuk, r atgal per pet daktar Mangor, vis dar kak ymdamasi. Ir jeigu spoksai dabar man sdmenis, turk galvoje, kad dl to kombinezono atrodau penkiolika kilogram sunkesn. Nieko tokio! kteljo Korkis. Mane traukia ne tavo upakalis mamuto kailiu, bet vidin jga. Pabuiuok man. Korkis vl nusijuok. Turiu tau puiki naujien, Nora. Regis, prezidentas, be tavs, pagalb pasikviet ir daugiau moter. Be abejo. Juk ir tu jo kviestas. siterp Tolandas. Nora? Jei turi minut laisvo laiko, su kai kuo supaindiniau. Igirdusi Tolando bals, Nora pakl akis nuo bloknoto ir atsigr. Jos atagarumas akimirksniu 53

igaravo. Maikai! Ji ypsodamasi m ingsniuoti prie j. Jau pora valand kaip nesimatm. Tvarkiau dokumentin. Kaip ten a atrodau? Puikiai, avingai. Specialieji efektai, mesteljo Korkis. Nora praleido negirdomis jo pastab ir maloniai, taiau altokai ypsodamasi dirsteljo Rachel. Paskui vl pavelg Toland. Tikiuosi, neapgaudinji mans, Maikai. Tolando nugairintas veidas paindinant jas kiek rausteljo. Nora, noriau tave supaindinti su Rachele Sikston. Panel Sikston dirba saugumo tarnyboje ir prisidjo prie ms pakviesta prezidento. Senatorius Sedvikas Sikstonas jos tvas. Noros veide mkteljo sutrikimas. Neslpsiu nieko nesuprantu. Ir nenusimovusi pirtins ji lengvai spusteljo Rachelei rank. Sveika atvykusi pasaulio virn. Rachel nusiypsojo. Ai. Ji buvo nustebinta, jog, nepaisant staiokikos kalbos manieros, Noros veido iraika atrod maloni ir elmika. Jos lygutliai plaukai buvo rudi, su ilsteljusiomis sruogomis, o dvi lyg ledas skaidrios akys velg tiesiai ir skvarbiai. Nuo moters dvelk begaliniu pasitikjimu savimi. Nora, tar Tolandas. Ar turi minut papasakoti Rachelei, k ia darai? Nora surauk antakius. Judu vienas kit jau kreipiats vardais? Ojojoj. Korkis atsiduso. Maikai, sakiau tau. Nora Mangor aprod Rachelei bokto aiktel, o vyrai tuo metu kiek atsilik nekuiuodamiesi ingsniavo i paskos. Matai tas kiaurymes lede? mosteljusi jas ranka, paklaus Nora pasigrjimo kupinu balsu. Rachel linkteljo velgdama lede iojinias madaug pdos didumo skyles ir jas emyn nerianius trosus. Jas igrme darydami meteorito plutos bandomuosius grinius ir rentgeno nuotraukas. Dabar per jas nuleidome ir meteorit sriegme galingus sriegius. Paskui kabliais pritvirtinome prie j trosus ir dabar paprasiausiai gerve keliame auktyn. itoms panelms prireiks keliolikos valand ivilkti j paviriun, taiau jis nenumaldomai kyla. Vis tiek kai ko nesuprantu, nusistebjo Rachel. Juk meteoritas palaidotas giliai po ledu. Kaip js sugebate kelti pro led? Nora mosteljo ranka pastoli vir, nuo kur tiesiai emyn led smigo akinamai raudonas plonytis viesos spindulys. Rachel ir anksiau buvo atkreipusi j dmes, taiau paman, jog tai savotika vliavl, smeigta meteorito gldjimo vietoje. Tai galio arseno puslaidininkio lazeris, tar Nora. Rachel, atidiau siirjusi viesos spindul, ivydo, jog jis, lede pragrs mayt skyl, smigo emyn ledo gelmes. Pasiutusiai kartas spindulys, tar Nora. Keldami kaitiname meteorit. Rachel buvo suavta, kai galop suprato stulbinamai paprast Noros mint. Nora paprasiausiai nukreip lazerio spindul emyn, ir jis, itirpds led, smigo meteorit. Uola, pernelyg kieta, kad lazeris j itirpdyt, m kaisti ir tirpdyti gobiant led. NASA vyrams tempiant meteorit vir, jis tirpd led vir savs ir susidariusiu vandens tarpsluoksniu kilo auktyn, o vanduo meteorito briaunomis sruvo emyn po juo. 54

Kaip kartas peilis per sviest. Nora mosteljo ranka NASA vyrus prie skrysi. Varikliai tokios tampos neatlaikyt, todl keliame rankomis. Nesmon! siterp vienas darbininkas. kink mus ia, nes jai patinka prakaituoti vyrai! Ramiai, atov Nora. Js, panels, dvi dienas aimanavote, kad lat. Pagelbjau jums. Neauinkit burnos ir traukit. Vyrai nusikvatojo. O kam tos juostos? pasiteiravo Rachel, rodydama kelet greta pastoli idstyt baltai oranini spjamj enkl. Toki ji buvo pastebjusi ir lauke. Nepamainomas ledynotyrininko rankis, paaikino Nora. Vadiname juos SK. Sutrumpintai engsi susilauysi koj. Nora, kilsteljusi vien enkl, parod jo dengiam kiaurym, nyrani ledyno gelmes. Veriau pasisaugoti. Ji vl udeng pragarm enklu. Tikrindami, ar ledyno sandaros nepaveik gamtos pervartos, jame padarme keliolika grini. Kaip ir mums prastuose archeologiniuose tyrimuose, kiek laiko koks nors daiktas iguljo palaidotas, nustatome pagal tai, kaip giliai jis slgso. Juo giliau juo jis senesnis. Aptik k po ledu, galime nustatyti radinio ami pagal j dengianio ledo stor. Taiau, siekdami ivengti galim netikslum, keliolikoje viet ivalgome ledyn ir patikriname, ar tai i tikrj vientisas ledo luitas, neivartytas ems drebjim, trkim, sniego grii. Ir k nustatte? Lygutlis, tar Nora. Vientisas ledas. Joki trkim ar slinki. itas meteoritas nejudinamas iguljo ia jau nuo 1716-j, kai nukrito. Rachel vl nepatikjo savo ausimis: Js inote tikslius jo nukritimo metus? Nor toks jos klausimas, regis, nustebino. Po paraliais, taip. Dl to mane ia ir pasikviet. Moku skaityti, kas parayta lede. Ji mosteljo netolies stksani cilindrini ledo ipjov kaug. Jos buvo panaios permatomus telefono stulpus, suymtus oraninmis etiketmis. ios ledo ipjovos yra suals archeologijos metratis. Ji, pamojusi Rachelei sekti kandin, patrauk prie j. Atidiau siirjus galima pamatyti atskirus ledo sluoksnius. Rachel pritp prie j ir ities ivydo, jog ledo stulp sudaro skirtingo skaidrumo ledo sluoksniai. J storis nuo popieriaus lakto iki pirto storumo. Kiekvien iem ledyn kaip reikiant upusto, tar Nora, o kiekvien pavasar tas sluoksnis kiek aptirpsta. Ir taip kas metai ledynas usikloja vis nauju sluoksneliu. Paprasiausiai suskaiiavome juos nuo viraus imets iemos iki meteorito guolio. Kaip medio rieves. ia iek tiek kebliau, panele Sikston. Turkite galvoje, jog tenka matuoti ne vien deimt metr t sluoksni. Be to, idant patikrintum savo skaiiavimus, turi pasitelkti ir klimato matavimus krituli kiekius, tar ir taip toliau. Prie j prisiartino ir vyrai. Tolandas ypteljo velgdamas Rachel. Ji pasta led kaip penkis savo pirtus, ar ne? Rachel irgi nusiypsojo j ivydusi. Taip, tai nepakartojama. Beje, ts Tolandas, daktar Mangor tiksliai nurod meteorito kritimo metus. NASA, dar gerokai prie mums atvykstant, buvo nustaiusi lygiai toki pai dat. Daktar Mangor padar savo grinius, atliko tyrimus ir patvirtino, jog NASA neklydo. Rachel klaussi net isiiojusi. Be to, pridr Nora, nauj emi tyrjai btent 1716-aisiais tvirtina regj ryk ugnin kamuol vir iaurs Kanados. itas meteoritas nuo tada imtas vadinti j vado Jungersolio vardu. Vadinasi, siterp Korkis, ledo tyrimai ir istoriniai duomenys byloja, jog prie mus dabar to paties Jungersolio meteorito, pastebto 1716-aisiais, skeveldra. 55

Daktare Mangor! kteljo vienas i NASA vyr. Iniro virutins sankabos! Ekskursija baigta, tar Nora. Nagi, netrukus j pamatysime savo akimis. Ji uoko ant sulankstomos kduts ir rikteljo: Dmesio, po penki minui ikelsime! Visas mokslinink skruzdlynas, mirinjs ir s po kupolu, met savo darbus ir supldo prie pastoli. Nora Mangor, rankas rmusi onus, ididiai nuvelg savo valdas. Nagi, ikeikime t Titanik.

28 on! kteljo Nora, braudamasi pro susispietusius mones. Visi kiek atsitrauk. Nora patikrino, ar trosai lygiai sitemp. Keliam! rikteljo vienas i NASA vyr. Jie ugul savo skrysius, ir trosai dar per penkiolika centimetr kilsteljo i kiaurymi. Jiems taip po truput vis nyrant auktyn, minia nekantraudama, ingsnelis po ingsnelio, spraudsi ariau. Greta jos stovini Korkio ir Tolando veidai vytjo lyg vaik, laukiani pasirodant Kald Senelio. Kitoje aiktels pusje prieais juos idygo galinga NASA direktoriaus Lorenso Ekstriomo, taip pat atjusio savo akimis stebti inyranio meteorito, figra. Grandins! kteljo kakas. Jau tuoj! I kiaurymi iniro ant plieno tros prikabintos geltonos grandys. Dar keli metrai! Neatleidiami Aplink susispietusi minia net nuiuvo, tarsi laukt pasirodant kok stebukl, ir visi ities kaklus nekantravo pagaliau pamatyti J. Ir tuomet Rachel j ivydo. I pradi po ledu kakas neaikiai sudlavo. Pailgas tamsus elis, tolydio rykjantis meteoritui kylant paviri. Stipriau! kteljo vienas i traukianij. Vyrai taip ugul skrysius, kad net sugergd gerv. Dar metras! Neatleiskit! Ledas prieais Rachels akis isigaub tarsi kokios gimdanios pabaisos. Kalvels virnlje aplink lazerio spindul, pamau tirpstant ledui, m iotis vis platjanti skyl. Kaklelis prasivr! kteljo kakas. Devyni imtai centimetr! Nugriaudjo skambus juokas. Gerai, ijunkite lazer! Kakas spusteljo jungikl, ir spindulys pranyko. Po akimirkos tai vyko. Tarsi grsmingas pirmyktis dievas tamsus milinikas luitas nypdamas garais iniro paviriun. Vyrai prie gervs ugul i i vis jg, ir galiausiai uola, nublokusi al ledus, kaitusi ir srvanti vandeniu, pakibo vir verdanio ulinio. Rachel stovjo netekusi ado. Besisupanio ant plieno lyn meteorito nelygus pavirius blizgjo fluorescencini lemp viesoje, juodas ir gruobltas tarsi diovintos slyvos. Vienas jo galas buvo apvalainas ir lygus, ko gero, nusvidintas trinties, kai jis rsi atmosfer. velgdama apangljusi plut, Rachel tarsi regjo it uol, apgobt liepsn, palusiu greiiu vilpiani em. Prie tiek imtmei. Ir dabar suvejotas laimikis lingavo ant lyn vandenimis varvaniais onais. vejyba pavyko. Rachel tik dabar, prie akis susibavus milinikam luitui, pajuto ios akimirkos svarb. Prieais j ant lyn suposi ateivis i kit pasauli, skriejani u milijon kilometr. Atnes su savimi liudijim, net ne liudijim rodym, jog visatoje esama neemikos gyvybs. Atrodo, reginio ikilmingumo pajauta apm ir kitus, nes visi kaip vienas pasileido aukti ir ploti. Jausm antpldiui neatsispyr netgi pats direktorius. Jis sveikindamas plojo savo darbuotojams per pet. velgdama digaujani mini, Rachel staiga pajuto ird uliejant pasididiavim NASA. Juos ilg 56

laik persekiojo neskms. Taiau galiausiai reikalai pakrypo j naudai. Jie nusipeln io diaugsmo. Lede iojinti bala atrod tarsi koks nedidukas tvenkinlis paiame hemisferos vidury. iltas vanduo penkiasdeimties metr gylio achtoje, kiek pasiteliskavs jos sieneles, galiausiai nurimo. Jis dl itrauktos uolos bei maesnio nei ledas itirpusio vandens trio buvo nuslgs per ger metr nuo paviriaus lygio. Nora Mangor tutuojau acht aptvr SK spjamaisiais enklais. Nors skyls lede nebuvo manoma nepastebti, taiau koks smalsuolis, engs pernelyg arti krato ir krits j, atsidurt nepavydtinoje padtyje. Ekets sienels buvo gryno, lygaus kaip stiklas ledo, be jokios atbrailos, kuri galtum atsispirti, ir todl isiropti savo jgomis ant kranto bt nemanoma. Lorensas Ekstriomas dabar jau eng j link. Prijs tiesiai prie Noros Mangor, stipriai paspaud jai rank. Puikiai padirbjote, daktare Mangor. Tikiuosi ilgo ratiko pagyrimo, tar Nora. Bus. Direktorius grteljo Rachel. Dabar jau rodsi linksmesnis, tarsi nuo krtins bt nusirits akmuo. Tai kaip, panele Sikston, ar budrus js protas pagaliau tikintas? Rachel ypteljo. Labiau tikt sakyti pritrenktas. Puiku. Eime su manimi. Rachel nusek paskui direktori per hemisfer iki didels metalo ds, primenanios jrin konteiner. Ji buvo idayta maskuojamom spalvom, uraas ant ono skelb: KLV. ia susisieksite su prezidentu, tar Ekstriomas. Kilnojamoji lauko vadaviet, suprato Rachel. Tokios paprastai naudojamos karo slygomis, ir Rachel nesitikjo ivysti jos stovint NASA. Taiau juk direktorius Ekstriomas ia dirbti perjo i Pentagono, todl visai nenuostabu, kad turi toki aisliuk. I rsi dviej sargybini, saugani KLV, veid Rachel suprato, jog i ia paskambinti galima tik gavus direktoriaus Ekstriomo leidim. Regis, ne a viena atskirta nuo iorinio pasaulio. Ekstriomas persimet keliais odiais su vienu i sargybini ir gro prie Rachels. Skms, mesteljo jis ir patrauk savais keliais. Sargybinis pabarbeno bdels duris, ir jos atsidar i vidaus. Jose pasirods ryininkas mosteljo Rachelei eiti. Ji eng vidun. KLV viduje buvo tamsu ir ankta. Melsvoje kompiuterio ekrano pavaistje matsi virtins telefon, radij, palydovins ryio rangos. Tarsi kokiame rsyje dvelk altuku. Praom sstis, panele Sikston. Ryininkas pristm jai kd, ir Rachel sitais prie kompiuterio ekrano. Jis prieais j pastat mikrofon, ant galvos umauklino sunkias ausines. Umets ak knygeles su ifruotais slaptaodiais, surinko itis simboli virtin greta stovint tais. Ekrane prieais Rachel suibo laikmatis. 00.60 sekundi. Ryininkas, ivyds j, patenkintas linkteljo. Minut iki ryio. Ir apsigrs ijo, utrenkdamas duris. Rachels ausis pasiek uaunamo sklsio bilsteljimas. Puikumlis. Sddama tamsoje ir stebdama, kaip laikmatis ltai skaiiuoja sekundes, ji pagalvojo, jog tik dabar pirmkart nuo pat ios dienos ryto liko viena. ryt pakirdo n nenutuokdama, kas jos laukia. Neemika gyvyb. Pati netikimiausi i laik splion, ilgai kvarinusi galvas, pasirod esanti tikra teisyb. Rachelei tik dabar dingteljo, kok triukinam smg jos tvo rinkim kampanijai suduos is atradimas. Nors NASA finansavimas neturt bti politini aidim korta greta teiss abort, socialins apsaugos ir sveikatos apsaugos, jos tvas m ja aisti. Ir dabar, paleista virbliu, ji akmeniu gr atgal. Neprajus n kelioms valandoms, amerikieius vl persmelks diugus naujo NASA laimjimo 57

virpulys. Svajotojai apsiaaros. Mokslininkai sds netek ado. Vaikai ims klegti apie naujus pasaulius. Ileisti doleriai ir centai rodysis tik niekingos priekabs, nustelbtos atradimo didybs. Prezidentas atgims tarsi feniksas i pelen, vl taps vis numyltiniu, o visame tame diaugsmingame urmulyje u taupym pasisakantis senatorius pasirodys it siaurakaktis yktuolis, kuris iauiasi prie amerikieiams gimt verlumo dvasi. Kompiuteris pypteljo, ir Rachel pakl akis. 5 sekunds. Ekranas prieais j staiga nuvito, ir jame m rykti Baltj rm kontrai. Paskui j vaizdas itirpo, ir ekrane pasirod prezidento Hernio veidas. Sveikut, Rachele, ybteljo akimis jis. Tikiuosi, per t laik nenuobodiavai.

29Senatoriaus Sedviko Sikstono darbo kabinetas buvo sikrs Filipo A. Harto Senato rmuose C gatvje, iaurs rytus nuo Kapitolijaus. Rmus sudar balt staiakampi virtin, kaip tvirtino kritikai, labiau primenanti kaljim nei kontoras. Daugelis ten dirbani taip ir jautsi. Ketvirtame aukte Gabriel E skubriu ingsniu siuvo prieais savo kompiuter. Ekrane viet j i vi imus naujas elektroninio pato praneimas. Pirmosios dvi eiluts skelb:SEDVIKAS PUIKIAI PASIROD PER CNN. TURIU TAU NAUJ INI.

*** Gabriel pastarsias dvi savaites vis pasiekdavo tokios inuts. Atgalinis adresas buvo kakokia raizgalyn, taiau jai pavyko atsekti gij, siejani j su baltiejirumai.gov sritimi. Regis, paslaptingasis jos informatorius priklaus Baltiesiems rmams; kad ir kas jis bt, pastaruoju metu tapo nekainojamu politini paslapi, skaitant ir slapt NASA direktoriaus bei prezidento susitikim, altiniu. Gabriel i pradi iuos elektroninius laikus velg atsargiai, taiau, patikrinusi gautas inias, nustebo ivydusi, jog jos visikai realios ir nekainojamos: slapti NASA biudeto perviri duomenys, milinikos numatom misij ilaidos ir kiti liudijimai, jog NASA pastangos iekant neemik civilizacij suryja gausyb l ir duoda apgailtinus rezultatus, netgi slapta atliekam apklaus ivados, perspjanios, jog prezidentas netenka rinkj paramos dl savo laikysenos NASA atvilgiu. Siekdama pakelti savo vert senatoriaus akyse, Gabriel neprane jam apie paslaptingojo geradario perduodamas vertingas inias i Baltj rm. Ji pateikdavo jam iuos duomenis kaip gaunamus i vieno mano altini. Sikstonas mokjo tai vertinti ir neklausinjo, kas tas jos altinis. Regis, jis man Gabriel gaunant juos mainais meils aidimlius. Ir jo tai nma nejaudino. Gabriel liovsi vytravusi pirmyn atgal ir dar kart umet ak gaut inut. Visi tie laikeliai liudijo viena: kakas i Baltj rm komandos siek, kad rinkimus laimt Sikstonas, ir padjo jam dar skmingiau pulti NASA. Taiau kas? Ir kodl? iurk i skstanio laivo, galiausiai nutar Gabriel. Vaingtone nieko nestebina, jei koks Baltj rm veikjas, baimindamasis, kad prezidentui, kuriam dirba, teks apleisti Ovalj kabinet, patyliukais imasi talkinti jo varovui, mainais tikdamasis po jo pergals atlygio sau ir iltos vietels. Regis, kakas jau suuod neivengiam Sikstono pergal ir persimet j stovykl. Ekrane vieianti inut Gabriel privert sunerimti, ji buvo kiek kitokia nei gautos anksiau. Pirmos dvi eiluts tik prane ini. Nerim kl dvi paskutins:16.30 PRIE RYTINIO VAIAVIMO. ATEIK VIENA.

Jos informatorius anksiau niekada nebuvo pras pasimatyti akis ak. Be to, Gabriel galimam susitikimui tikrai tiktsi kokios nuoalesns vietos. Rytinio vaiavimo? Kiek jai inoma, Vaingtone esama tik vieno rytinio vaiavimo. Prie pat Baltj rm? Gal tai koks poktas? 58

Gabriel inojo nepavyksiant atsakyti jam elektroniniu patu, nes visi jos ankstesni laikeliai buvo grinti atgal su prierau, jog tokio adresato nra. Jos informatoriaus elektroninio pato dut buvo slaptinta. Nieko stebtino. Ar reikt apie tai praneti Sikstonui? Neilgai pasvarsiusi, ji nutar apie tai neprasitarti. Jis dabar bendrauja su lankytojais. Be to, prasitarus apie it elektronin laikel, tekt papasakoti ir apie ankstesniuosius. Galiausiai nutar, jog informatorius, paskirdamas susitikim viduryje baltos dienos vieoje vietoje, ko gero, siekia isklaidyti jos abejones. Gal gale juk is mogus per pastarsias kelias savaites tiek daug jai pagelbjo. Tai neabejotinai draugas arba draug. Dar kart pervelgusi elektronin laikel, Gabriel dirsteljo laikrod. Iki pasimatymo buvo likusi dar valanda. Kai meteoritas buvo skmingai itrauktas paviri, NASA direktorius lengviau atsikvp. Viskas vyksta sklandiai, mintyse tar jis sau, ingsniuodamas skersai kupolo link stalo, prie kurio tris Maiklas Tolandas. Kaip sekasi? pasiteiravo Ekstriomas, prisiartins prie mokslo populiarinimo laidos vedjo. Tolandas pakl galv nuo savo kompiuterio ir met j pavargus, bet diug vilgsn. Jau beveik baigiau. Dabar tik pridsiu kelet itraukimo kadr, kuriuos nufilmavo js mons. Dar truputis, ir bus baigta. Puiku. Prezidentas pra ubaigt Tolando dokumentin film nedelsiant persisti Baltiesiems rmams. Nors Ekstriomas labai abejojo prezidento noru pasitelkti Maikl Toland, dabar, velgdamas tik paskiras dokumentinio filmo dalis, savo nusistatym pakeit. Gyvas televizijos vedjo pasakojimas, pavairintas pokalbiais su mokslininkais, buvo meistrikai sudliotas patraukl bei dom penkiolikos minui filmuk. Tolandas nesunkiai atliko tai, ko NASA niekaip nesisek padaryti pateikti mokslines tiesas paprastam mogui suprantama, jo negluminania kalba. Kai baigsite, atnekite film prie spaudos konferencijos aiktels, pasak Ekstriomas. Pasisime kopij Baltiesiems rmams. Gerai, sere. Tolandas vl palinko prie darbo. Ekstriomas nuingsniavo toliau. Pasieks iaurin hemisferos gal, nudiugo, kad spaudos konferencijos aiktel jau visikai paruota. Led deng didelis mlynas kilimas. Jo viduryje stovjo ilgas stalas su keliolika mikrofon, NASA vliava, o u j milinika Amerikos vliava. Prieais stal, atgabentas ant palets, garbingiausioje vietoje dunksojo meteoritas. Direktoriui maloniai glost ird konferencijos aiktelje tvyranti pakili nuotaika. Dauguma jo moni briavosi aplink meteorit, laikydami priki rankas prie vis dar ilto luito, tarsi stovyklautojai ildydamiesi prie lauo. Ekstriomas nutar, jog dabar pati tinkamiausia proga. Jis patrauk prie keleto kartonini di, stovini ant ledo greta aiktels. ryt jo praymu jas atskraidino i Grenlandijos. Vaiinu! sugriaudjo jis, traukdamas i j ir dalydamas subruzdusiems vyrams alaus skardines. Ei, virininke! rikteljo kakas. Ai! altut altutlis! Netiktina, taiau Ekstriomo lpas nuviet ypsenl. Ne veltui laikiau ant ledo. Visi prapliupo juoktis. Pala pala! rikteljo kitas, linksmai primerks akis velgdamas skardin. Kanadietikas! Kur js patriotizmas? Vyrai, privalome neviryti biudeto. Pigesnio neradau. Visi vl prapliupo kvatotis. Dmesio, aktoriai, vienas NASA televizijos ininieri rikteljo garsiakalb. Jungiame televizijos proektorius. I pradi gali kiek apakinti. Niekas nesibuiuokite, kakas rikteljo i kito krato. Tai ne vakaro laida! Ekstriomas sukrizeno diaugdamasis visuotiniu linksmu urmuliu, jo monms jau bebaigiant pasirengti spaudos konferencijai. 59

Jungiame televizijos lempas penki, keturi, trys, du... viesa po kupolu, isijungus halogeno lempoms, akimoju ugeso. Viskas paskendo aklinoje tamsoje. Kakas, vaidindamas isigandus, rikteljo.

30 Kas man spyr upakal? pajuokavo dar vienas. Tamsa tvyrojo vos kelias akimirkas, po kuri j perskrod akinamos televizijos lemp viesos. Visi pasiruoimai spaudos konferencijai dabar jau buvo baigti, iaurinis NASA hemisferos kampas virto televizijos studija. Likusi kupolo dalis skendjo prieblandoje. J blankiai nuviet tik televizijos lemp atspindiai, atsimuantys nuo kupolo sien, ir ant itutjusi darbo viet krito ilgi eliai. Ekstriomas pasitrauk el, su diugiu virpuliu stebdamas apie viesos nutviekst meteorit urmuliuojanius mones. Pasijuto tarsi koks tvas, i tolliau stebintis apie eglut susispietusius vaikus. Jie tikrai nusipeln vents, paman sau Ekstriomas, n nenujausdamas artjanios negandos.

31Oras m keistis. Tarsi rsiai spdamas apie neivengiam puolim, emyn tvoskiantis vjas garsiai sustgo ir nirs m purtyti Delta brio uuoglaud. vid pas savo draugus, sutvirtins palapins atatampas, nr Delta Pirmas. Toks vtros siautulys jau ne naujiena. Netrukus aprims. Delta Antras stebjo mikroroboto perduodamus vaizdus. Tik pavelk ia, tar jis. Delta Pirmas prijo prie jo. Visa hemisfera skendjo prieblandoje, iskyrus iauriniame kampe prie spaudos konferencijai paruotos aiktels plieskianias viesas. Nieko ypatinga, tar jis. Paprasiausiai tikrina, ar viskas paruota io vakaro laidai. A ne apie tai. Delta Antras baksteljo pirtu iojini tamsi, vandens upildyt akivar ledo viduryje, i kurios buvo itrauktas meteoritas. Bda va kur. Delta Pirmas sistebeilijo tamsuojani kiaurym. Ji buvo apstatyta spjamaisiais enklais, ir vandens pavirius plytjo visikai ramus. Nieko nematau. Atidiau siirk. Jis, spusteljs vairalazd, nuleido mikrorobot prie pat vandens. drs akis tams vandens paviri, Delta Pirmas ivydo kai k, kas privert j net krptelti i nuostabos. Koks velnias?.. Prijs Delta Treias pavelg jiems per pet. Vaizdas ekrane j lygiai taip pat priblok. Dieve veniausias. ia ta meteorito achta? Argi manoma, kad vanduo?.. Ne, atsiliep Delta Pirmas. Jokiu bdu.

32Nors Rachel Sikston sdjo didiulje metalinje dje u penki tkstani kilometr nuo Vaingtono, jautsi taip pat nejaukiai, lyg bt engusi paius Baltuosius rmus. Vaizdo telefono ekrane prieais j tarsi gyvas Baltj rm konferencij salje su prezidento herbu ant sienos sdjo Zachas Hernis. Skaitmeninis garso ryys veik nepriekaitingai, ir, iskyrus vos pastebim vlavim, galjai pamanyti, jog panekovas sitaiss kakur visai netoliese. Jiedu nekjosi pakiliai ir atvirai. Prezidentas, regis, buvo pamalonintas, nors ir nenustebintas teigiamo Rachels poirio NASA atradim ir jo sprendim pasitelkti charizmatikj Maikl Toland, idant is t atradim pristatyt. Prezidentas vis nusiypsodavo ir pajuokaudavo. Neabejoju, kad pritarsite, surimtjs tar jis, jog tobulame pasaulyje io atradimo 60

padariniai bt be iimties moksliniai. Jis kiek patyljo ir palinko priek. Deja, ms pasaulis ne toks, todl NASA laimjimas, vos man apie j praneus, taps politinio aidimo korta. Turint galvoje, kad j patvirtino tokie js pasitelkti mokslo ulai, nesivaizduoju, kaip bt galima idrsti juo suabejoti. Hernis lidnai nusijuok. Mano politiniai prieininkai negals juo nepatikti. Taiau abejoju, ar jiems jis patiks. Rachelei dingteljo, kad prezidentas kaip manydamas stengiasi nepaminti jos tvo pavards, pasirinkdamas abstrakius posakius opozicija arba politiniai prieininkai. Ir js esate links manyti, kad opozicija tik i politini paskat ims regzti planus, kaip suniekinti atradim? paklaus ji. Tokios aidimo taisykls. Jiems pakanka pasti bent menkut abejon, tarstelti, jog itas atradimas yra ne kas kita kaip aki dmimas, kurio gelbdami savo kail griebsi NASA su Baltaisiais rmais, ir tam itirti, be abejo, tutuojau bus sukurta komisija. iniasklaida akimirksniu pamir NASA aptikus neemikos gyvybs pdsakus ir niks knaisiotis smokslo rodym. Deja, net ir menkiausia uuomina, neva is atradimas tra smokslas, labai pakenks mokslo paangai, Baltiesiems rmams, NASA ir, ties sakant, visai aliai. Todl js ir neskubjote apie tai skelbti, prie tai negavs keleto nepriklausom mokslinink patvirtinimo. Btina pateikti iuos duomenis taip akivaizdiai, jog niekas nedrst n suabejoti. Noriau, kad ito atradimo lovs nelydt n menkiausias elis. Kaip ir NASA nuopeln. Rachel temptai suko galv. domu, ko jam prireik i mans? Akivaizdu, ts jis, jog niekas kitas geriau u jus negalt tam pasitarnauti. Js patirtis darbuojantis su slaptais duomenimis bei ryiai su mano prieininku niekam neleis suabejoti ituo atradimu. Rachel irdyje pajuto smilktelint kartl. Siekia manimi pasinaudoti... Pikeringas neklydo! Kitaip tariant, ts Hernis, noriau paprayti js, kaip saugumo tarnybos darbuotojos... ir kaip mano prieininko dukters, patvirtinti it atradim vieai, per televizij. Va kur uo pakastas. Jis atideng kortas. Nori, kad a j paremiau. Rachel i tikrj man, jog Zachas Hernis nenusileis iki toki nevari politini aidim. Vieai patvirtinusi atradim, Rachel smogt tvui emiau juostos, nes senatorius, nordamas pareikti koki nors abejoni io laimjimo tikrumu, drauge bt priverstas suabejoti savo dukters odiais, o kandidatui, nuolat kartojaniam, jog svarbiausia eima, tai jau bt mirties nuosprendio sau pasiraymas. Atvirai nekant, sere, prabilo Rachel, velgdama tiesiai jam akis, esu nustebinta tokio js praymo. Prezident tokie jos odiai, atrodo, sutrikd. A maniau, kad mielai man patalkinsite. Mielai? Sere, turint galvoje, kad ir taip nelabai sutariame su tvu, itas praymas stato mane labai kebli padt. Nesirengiu vieai kaktomua stoti prieais j. Nors kaip mogus jis man gal ir nepatinka, taiau vis dlto yra mano tvas, ir toks siekis mudu vieai suprieinti atrodo ities emas. Pala! Hernis tarsi gindamasis kilsteljo rankas. Kas minjo vie pareikim? Rachel sutriko. Maniau, siekiate mane pasodinti ant pakylos greta NASA direktoriaus per atuntos valandos spaudos konferencij. Hernis tik vilpteljo. Rachele, kuo js mane laikote? Ar tikrai manote, jog galiu k nors prayti usipulti savo tv per televizij? Taiau minjote... Atimti i NASA direktoriaus dal lovs ir leisti joje pasimaudyti ariausio jo prieo dukteriai? Nenoriu js eisti, Rachele, taiau tai bus mokslin spaudos konferencija. Abejoju, ar tiek imanote apie meteoritus, fosilijas ar ledynus, kad js dalyvavimas suteikt laidai daugiau svarumo. 61

Rachel sumiusi net paraudo. Taiau... tada kok palaikym turite galvoje? Derant js uimamoms pareigoms. ?.. Esat saugumo tarnybos darbuotoja ryiams su Baltaisiais rmais. Pateikiat mano monms slapiausi dalyk santraukas. Pageidaujate, kad patvirtiniau atradim js monms? Hernis net pralinksmjo: Taip. Nepatiklumas, su kuriuo susiduriu u Baltj rm sien, yra nepalyginamai maesnis u sklandant tarp mano moni. ia vyrauja kone maito dvasia. Pasitikjimas manimi visikai smuks. Mano aplinka maldaute maldavo mane sumainti las NASA. A j nepaklausiau, ir tai man buvo tarsi akmuo po kaklu. Iki iol. Btent. Kaip jau nekjoms ryt, iam atradimui pavieinti pasirinktas laikas neabejotinai sukels tarim, ir, atrodo, daugiausia j kils mano monms. Todl noriau, kad jie i ini igirst i... Js savo monms dar n odeliu neprasitarte apie meteorit? Tik porai vyriausij patarj. Privaljau tbt ilaikyti it atradim paslaptyje. Rachel buvo priblokta. Nieko keista, kad pas juos tvyro maito nuotaikos. Taiau tai nra mano sritis. Meteoritas juk niekuo nesusijs su saugumo dalykais. Tiesiogiai ne, taiau uduotis labai panai prast jums darb: aib sudtingiausi duomen, kuriuos reikia idstyti glaustai, aib galim politini padarini... Sere, a nesu meteorit specialist. Gal veriau js monms naujien idstyt NASA direktorius? Js juokaujate? Manikiai ant jo grieia dant. Jie ventai sitikin, jog Ekstriomas slidus altys, perantis man nenaudingus sprendimus. Aha. Tai gal Korkis Marlinsonas? Nacionalins astrofizikos premijos laureatas? Jo autoritetas tikrai didesnis u manj. Rachele, pas mane darbuojasi politikai, ne mokslininkai. Jums jau teko susipainti su daktaru Marlinsonu. Laikau j nuostabiu mogumi, taiau jeigu leisiu astrofizikui postringauti manikiams konkretum mgstantiems galvoiams, teks eiti unims ko pjauti. Tinkamesnio mogaus u jus nra, Rachele. Mano monms inomi js gebjimai ir darbai, ir, turint galvoje js pavard, nealikesnio mogaus, kuris galt praneti tai manikiams, nra. Rachel juto, kaip palengva pasiduoda maloniam prezidento kalbinjimui. Vis dlto pripastate, kad aplinkyb, jog esu js prieininko dukt, i dalies lm tamstos pasirinkim. Prezidentas nedrsiai ypteljo. Be abejo. Taiau puikiai suprantate, jog, nepaisant js apsisprendimo, mano komand kakam vis tiek teks informuoti. Tinkamesnio mogaus u jus paprasiausiai nra. Js turite ne tik reikiamus gebjimus, taiau esate ir artima mogaus, siekianio ispirti manikius i Baltj rm, giminait. Todl pasitikjimas jumis dvigubas. Jums reikt dirbti pardavju. Ties sakant, a toks ir esu. Kaip ir js tvas. Ir, atvirai kalbant, noriau reikal pagaliau ubaigti. Prezidentas nusim akinius ir pavelg Rachelei tiesiai akis. Nuo jo taip pat, kaip ir nuo jos tvo, dvelk jga. Rachele, praau js paslaugos dl to, jog i uduotis jums artima. Tai kaip? Taip ar ne? Ar idstysite manikiams i ini? Rachel jautsi uspeista kamp anktoje KLV dje. Net ir i u penki tkstani kilometr jautsi spiginte spiginama prezidento taigos. Be to, ji suvok, kad is praymas visikai priimtinas. Su tam tikra slyga, tar Rachel. Hernis kilsteljo antakius. Kokia? 62

Susitikimas su jsikiais turi bti udaras. Joki urnalist. Duodu od. Jam jau i anksto numatyta pati nuoaliausia vieta. Rachel atsiduso ir tar: Tada sutinku. Prezidento lpose praydo ypsena. Puiku. Rachel dirsteljo laikrod ir nustebo ivydusi, kad jau kelios minuts po penktos. Bet... tar ji sumiusi, jeigu js spaudos konferencija numatyta atunt valand, ko gero, nespsime. Netgi tas aibas, atnes mane ionai, nespt parskraidinti Baltuosius rmus. Be to, dar reikia kiek laiko pasirengti ir... Prezidentas tik papurt galv. Atrodo, bsiu neaikiai visk idsts. Js savo praneim darysite i ten, kur dabar esate kaip vaizdo konferencij. A. Rachel kiek patyljo ir vl pasiteiravo: Kada ji numatyta? Ties sakant, ypteljs atsiliep Hernis, dabar. Visi jau susirink ir sdi smeig akis didiul tui televizoriaus ekran, laukdami pasirodant js. Rachel net iprakaitavo. Sere, a nepasirengusi. Juk negaliu... Paprasiausiai iklokit jiems, k regjot. Argi taip jau keblu? Taiau... Rachele, pratar prezidentas, palinkdamas prie ekrano. Juk apdoroti ir pateikti inias kitiems kasdien js duona. Paprasiausiai iklokit jiems, k regjot. Jis ities rank prie vaizdo rangos perjungimo mygtuko. Manyiau, jums patiks pasijusti vadovo kdje. Rachel nesuprato, k jis turjo galvoje, taiau pasiteirauti jau nesuskubo. Prezidentas spusteljo mygtuk. Vaizdas ekrane prieais Rachels akis akimirk pranyko. Jam vl nuvitus, Rachel nuo atsivrusio paveikslo net sustingo. Prieais save ivydo Ovalj kabinet. Sausakim stovini moni. Regis, ten buvo susirink visi Baltieji rmai. Ir visi stovjo smeig akis j. Rachel suprato, kad televizorius su jos atvaizdu stovi ant prezidento darbo stalo. Pasijusti vadovo kdje. Rachel net imu prakaitas. Sprendiant i susirinkusij veid, juos taip pat nustebino Rachels pasirodymas. Panele Sikston? sugergd kakieno balsas. Rachel, panariusi akimis po veid jr, ivydo jo savinink. Tai buvo perkarusi moteris, tik dabar sitaisiusi pirmoje eilje. Mardor Ten. Ji savo laikysena akivaizdiai isiskyr i vis. Malonu jus matyti, panele Sikston, ivogravo ji. Prezidentas prane, jog turite mums naujien.

33Mgaudamasis vienuma, paleontologas Veilis Mingas paskends mintyse sdjo prieblandoje prie savo darbo stalo. Jis nekantraudamas lauk vakaro. Netrukus tapsiu ymiausiu pasaulio paleontologu. Gal Maiklas Tolandas nepaykts jam laiko savo dokumentiniame filme. Taip Mingui gardiuojantis jo laukiania saldia love, ledas jam po kojomis sudrebjo ir privert paokti ant koj. Gyvendamas Los Andele, buvo prats kreipti dmes net menkiausi ems virpteljim. Taiau dabar Mingas pasijuto apsijuoks suvok, jog iuo virpteljimu nma neverta stebtis. Tai paprasiausiai atskyla ledo lytis, lengviau atsiduss primin sau. Jis niekaip nesteng prie to priprasti. Kas kelios valandos naktyje nudunddavo tolimas griausmas, kai nuo ledyno atskildavo didel ledo lytis ir tkdavosi jr. Nora Mangor turjo tam gra pavadinim. Gimsta naujos ledo lytys... Mingas pasir. Dirsteljo kit hemisferos pus, ir jo akys ukliuvo u minios tolumoje, diugiai 63

urmuliuojanios po plieskianiomis televizijos lempomis. Mingas nelabai mgo urmul, ir todl patrauk prieing pus. Prieais j sutamsavo meteorito achta i jos dienos vies ivydo fosilijos, kurioms lemta sukrsti pasaul. Milinikas metalinis trikojis dabar jau buvo iardytas, ir tvenkinlis blizgjo it kokia eket ledo vidury. Mingas prisiartino prie akivaro, ir, laikydamasis saugaus atstumo, bed vilgsn penkiasdeimties metr gylio ledinio vandens proper. Netrukus ji uals ir neliks n yms, jog ia bta kokio meteorito. Kaip graiai vyti vanduo, paman Mingas. Net ir tamsoje. Ypa tamsoje. Mingo vilgsnis kak ugrieb. Ir tik vliau dingteljo mintis. ia kakas ne taip. Atidiau siirjs vanden pajuto, kaip diaugsming jo nuotaik persmelkia sumiimas. Jis sumirksjo, vl bed vilgsn ir tada staigiai grteljo tolliau linksmai klegani mini. Jie i apviestos vietos tikrai jo nemat. Reikia kam nors apie tai papasakoti. Mingas vl nukreip akis vanden, sukdamas galv, kas tai galt bti. Gal optin iliuzija? Koks nors keistas atspindys? Jis nedrsiai engteljo pro spjamuosius enklus ir pritp prie pat akivaro krato. Vanduo slgsojo per metr nuo paviriaus, ir Mingas palinko vir jo, kad galt geriau siirti. Taip, ten, be jokios abejons, kakas keista. Regis, tokio dalyko nemanoma buvo nepastebti, taiau jis irykjo tik ijungus viesas po kupolu. Mingas atsistojo. Btina apie tai praneti kitiems. Ir jis skubiu ingsniu jau buvo pasileidis apviestos aiktels link. Taiau mai sustojo it bestas. Dieve veniausias! Apsigrs vl prioko prie ekets iplstomis i nuostabos akimis. Jam tik dabar dingteljo viena mintis. Ne, tai nemanoma! garsiai pratar jis. Taiau inojo, kad jokio kito paaikinimo bti negali. Gerai visk apgalvok, ramino save jis. Turt bti koks kitas paaikinimas. Ir vis dlto, juo labiau jis suko galv, juo labiau sitikino neklyds. Jokio kito paaikinimo nra! Jis niekaip neatsistebjo, kaip visa tai NASA ir Korkiui Marlinsonui kakokiu bdu galjo prasprsti pro akis, taiau dabar lovs spinduliuose maudysis jis. Tai atrado jis, Veilis Mingas! Virpdamas i susijaudinimo, Mingas pasileido prie artimiausio darbo stalo pasiimti kolbos. Jam reikia pasisemti lakel vandens pavyzdiui. Antraip juo niekas nepatiks!

34 Mano, kaip saugumo tarnybos darbuotojos, atsakingos u ryius su Baltaisiais rmais, kreipsi susirinkusiuosius Rachel, tramdydama drebant i susijaudinimo bals, pareiga keliauti po kartuosius takus, analizuoti ten vykstanius procesus ir pateikti ataskaitas prezidentui ir Baltj rm administracijai. Jai ant kaktos susitvenk prakaito laelis, ir Rachel nusibrauk j, patyliukais keiksnodama prezident, kad nespjs stm j tiesiai tribn. Anksiau niekada neteko nukakti toki nuoali vietov, kurioje esu dabar. Rachel ranka apved ankt d, kurioje buvo sitaisiusi. Kalbuosi su jumis i iaurs speigraio, nuo imto metr storio lyties. Rachel ivydo, kaip susirinkusij veiduose msteljo nusivylimas. Jie inojo es priversti susikimti it silks statinje Ovalj kabinet dl kakokios svarios prieasties, taiau n vienas nesitikjo igirsti j esant susijusi su kokiais nors iaurs speigraio reikalais. Kakt vl imu prakaitas. Suimk save rankas, Rachele. Man vakar teko didel garb ir atsakomyb. Abejingi veidai. Velniop visa tai, pagalvojo ji, piktai braukdama prakait. Juk a ia pati nesiverziau. Rachel inojo, k dabar jai bt pasakiusi mama: Rk tiesiai! is senas amerikiei prieodis knijo vien pagrindini mamos sitikinim: visk galima veikti sakant ties ir tik ties, nesvarbu, kaip tai atsiliept. 64

Giliai kvpusi, Rachel atsities ir pavelg tiesiai kamer. Galimas daiktas, js stebits, kad ia, iaurs speigratyje, mane mua prakaitas... Ties sakant, kiek jaudinuosi. Veid jra kiek sujudjo. Kakas patyliukais susijuok. Be to, var toliau Rachel, prie kreipiantis toki garbing auditorij, js virininkas man pasiruoti dav vos kelias sekundes. met kaip nemokant plaukti unyt kdr, nors pirmkart apsilankyti Ovaliajame kabinete tokiame vaidmenyje tikrai nesinorjo. Dabar visi juoksi jau garsiau. Taigi, pridr ji, nukreipdama vilgsn emyn, tikrai nesivaizdavau, jog teks sdti prie prezidento darbo stalo... O juo labiau ant stalo! kart nuvilnijo tikra juoko banga ir suvito ypsenos. Rachel lengviau atsikvp. Dabar glaustai jiems visk idstyk. Reikalas tas, jau tvirtu ir aikiu balsu m dstyti ji, kad prezidentas Hernis i savait pranyko i iniasklaidos akiraio ne todl, kad bt numojs ranka savo rinkim kampanij, bet tam, kad susitelkt ties kitkuo. Tuo, kas jam rodsi dar svarbiau. Rachel kiek patyljo ir apved akimis klausytojus. Milno ledyne prie iaurs speigraio padarytas mokslinis atradimas. Prezidentas vakar atunt valand ketina paskelbti apie j visam pasauliui. atradim padar ilgai ir sunkiai tris mons, pastaruoju metu persekioti itisos neskmi virtins ir nusipeln skms ypsnio. Turiu galvoje NASA. Js galite didiuotis, kad prezidentas, tarsi pranaikai numatydamas ateit, pastaraisiais metais visokeriopai rm NASA. Ir dabar jis u toki itikimyb sulauk atpildo. Kai itar iuos odius, Rachelei dingteljo, kokia tai ypatinga akimirka. Gniauiama jaudulio gerkle ji ts savo kalb. Kaip saugumo darbuotoja, kurios pareiga tirti ir tikrinti duomenis, priklausau keleto moni komandai, prezidento pasitelktai NASA pateiktiems duomenims patikrinti. Tiek mano, tiek ir kit ymi mokslinink, kuri kompetencija nekelia abejoni, nuomone, NASA pateikti duomenys yra tikri ir neginijami. Be to, manyiau, jog prezidentas i pagarbos savo darbuotojams ir liaudiai parod tikrai pavydtin atsargum ir vali, kad nepuol skelbti ios inios jau praeit savait, pirma nesitikins jos tikrumu. Rachel ivydo, kaip susirinkusieji persimet klausiamais vilgsniais. Paskui vis akys vl suiuro j, ir dabar klausytojai ugniau kvap lauk, k ji pasakys toliau. Ponios ir ponai, neabejoju, jog inia, kuri jums tuoj praneiu, bus pati didingiausia i vis kada nors skambjusi iame kabinete.

35Sklandanio po kupolu mikroroboto perduodam Delta briui vaizd btum galjs palaikyti scena i kokio avangardinio filmo: prieblanda, blizgantis lygaus it stiklas vandens pavirius ir isipusts azijietis, isitiess ant ledo onus tarsi sparnai nudrykusiais palto skvernais, mginantis pasemti vandens mgin kolb. Privalome ukirsti jam keli, tar Delta Treias. Delta Pirmas tam pritar. Milno ledyne gldjo toki paslapi, kurias jo briui buvo sakyta saugoti bet kokiomis priemonmis. Kaip mes tai padarysime? garsiai suabejojo Delta Antras, gniaudamas vairalazd. itas mikrorobotas to negali. Delta Pirmas surauk kakt. Po kupolu pleveno be jokios papildomos rangos j paleistas modelis, kuriam energijos ilgesniems skrydiams neuteko. Jis buvo nek grsmingesnis u paprast mus. Gal susisiekti su vadovu? pasil Delta Treias. Delta Pirmas smeig akis persisvrusi per achtos atbrail vieni Veilio Mingo figrl. Netoliese nesimat n gyvos dvasios, o ledinis vanduo atima jgas aukti. Duok vairalazd. Ko imsies? paklaus sdintysis prie jos. Ko esame imokyti, mesteljo Delta Pirmas, perimdamas valdym. Improvizacijos. 65

36Veilis Mingas, atsiguls ant pilvo prie properos, nuleids deinij rank per atbrail, mgino kolb pasemti vandens. Jo akys tikrai nemelavo: dabar, prikis galv per pusmetr nuo vandens, visk mat kaip ant delno. Negaliu patikti savo akimis! Mingas sitemps mgino kaip nors pasiekti vanden. Trko vos poros centimetr. Nepajgdamas dar labiau itempti rankos, prisislinko ariau properos krato. Bat nosimis sispyr led, o kairija plataka stipriai sirm ekets briaun. Ir dar kart kaip manydamas temp rank. Dar truputl. Jis pasislinko dar kiek artliau. Yra! Kolbos briaunel grybteljo vanden. Mingas su nuostaba stebjo srvant j vanden. Ir staiga nutiko kai kas visikai netikta. I tamsos tarsi kulka jo link atzvimb nedidukas metalo gumullis. Mingas vos spjo j pastebti, nes po akimirkos gumullis smog jam deinij ak. mogui bdingas gimtas instinktas saugoti savo akis, ir nors Mingas inojo, kad nuo menkiausio judesio neteks pusiausvyros, susitvardyti nevaliojo. Jis staigiai prisideng ugaut ak ariausiai buvusia kairija ranka. Labiau i netiktumo nei i skausmo. Vos pajudins rank, Mingas jau suvok lemting savo klaid. Visu svoriu pasvirs priek ir neteks vienintels atramos, jis prarado pusiausvyr. Ir susizgribo per vlai. Ileids i rank kolb ir i paskutinij dar pamgins sitverti slidios briaunos, nuiuo ir lumteljo tamsi skyl. Krito vos metr, taiau kai galva paliet ledin vanden, pasijuto it lkdamas dviraiu bt plojsis veidu aligatv. Ledinis vanduo tiesiog plikyte nuplik veid tarsi rgtimi. ird sukaust klaikus igstis. emyn galva smuks tams akivar, Mingas ne i karto susigaud, kur virus, o kur apaia. Sunkus jo paltas kur laik neleido kaustaniam vandeniui pasiekti jo kno, taiau tik kelias akimirkas. Galiausiai susigauds, kur link kapstytis, Mingas spjaudydamasis ir gaudydamas or inr paviriun, o tuo metu galutinai sumirk jo drabuiai lediniais apkaustais surakino vis kn. Geel... bkit, pamgino ktelti jis, taiau i burnos pasigirdo tik voktimas, nes tarsi vinu uguls plauius altis neleido kvpti oro. Geel... bkit! Jis pats vos girdjo savo bals. Mingas nusikapst iki achtos sienos ir pamgino usikeberioti vir. Taiau prieais stksojo statmena ledo siena. Lygi kaip stiklas. Jis vandenyje m makaluoti kojomis, mgindamas apiuopti koki nors atbrail joje, kuri galt atsispirti. Nieko. I paskutinij itiess rankas, stiepsi auktyn, siekdamas duobs krato. Ji buvo tik per platak nuo jo pirt. Snariai jau m stingti. I vis jg suplak kojomis, stengdamasis pakilti aukiau ir suiupti atbrail. Knas apsunko kaip vinas. O plauiai, sakytum gniauiami smauglio, susitrauk gniutul. mirks vandeniu paltas vis sunkjo ir trauk emyn nelyginant vinas. Mingas pamgino nusimesti j, taiau nepajg isilaisvinti i sunkaus jo glbio. Gelbkit! Baim dabar jau tiesiog smaugte smaug. Skendimas, kaip kart Mingui teko skaityti, yra viena baisiausi miri. Niekada neman, kad i taur kada nors gali priartti ir prie jo lp. Raumenys jau neklaus, ir jis i paskutinij stengsi tik ilaikyti galv vir vandens. Tempiamas emyn permirkusi drabui, Mingas senkani jg likuiais grem nagais ir kabinosi ulinio sienas. aukti dabar pajg tik mintyse. Tai buvo galas. Mingas visas paniro vanden. Niekada nesitikjo kada nors patirti tok neivengiamai artjanios mirties siaub. Taiau tai jis, gniaute gniauiantis ird... Jis grimzta pusimio metr gilumo ledo acht. Galvoje spieiais skriejo mintys. Vaikysts akimirkos. Darbas. domu, ar kas nors j ia ras. Gal jis paprasiausiai nusks pat dugn ir ten als, liks amiams palaidotas lede. Mingo plauiai sprogte sprogo trokdami oro. Jis sulaik nenumaldom nor kvpti ir dar pamgino irtis paviri. Oro! Jis i paskutinij suspaud suledjusias lpas. Oro! Taiau visos jo pastangos isikapanoti buvo bergdios. Jau nebepajg suvaldyti proto balsu rkte rkianio instinkto ir neleisti lpoms prasiioti. 66

Jis kvp. Plsteljs vanduo tarsi verdanti alyva uliejo plauius. Krtin deginte degino. Deja, pirmasis vandens gurknis mogui nra pratingas. Mingas dar septynias klaikiai itsusias sekundes su vis labiau krtin draskaniu skausmu gaudyte gaud or ir rijo ledin vanden. Galiausiai, vis grimzdamas ledin tams, Mingas pajuto gstant smon. Jis dkojo u tai Dievui. Aplink j vandenyje suibo tkstaniai vieseli. Graesnio vaizdo niekad nebtum sivaizdavs.

37Rytinis Baltj rm vaiavimas yra Rytinje Prezidento aveniu, tarp Ido departamento ir Rytins Pievos. Po jr pstinink kareivini upuolimo Beirute alia jo idygusi sustiprinta tvora ir betono stulpai labiau primin tvirtov nei jaukius namus. Lkuriuodama lauke prie vaiavimo, Gabriel E vis labiau nerimaudama dirsteljo laikrod. Jau buvo 16.45, bet niekas taip ir nepasirod.PRIE RYTINIO VAIAVIMO, 16.30. ATEIK VIENA.

A jau ia, paman ji. A? Gabriel valgsi po aplinkui zujani turist mini, dairydamasi k nors ivysti tarp j. Keli vyrai nuvelg j nuo galvos iki koj ir nuingsniavo toliau. Gabriel jau m abejoti, ar vertjo ia trenktis. Juto save smeigt vaiavim sauganio sargybinio vilgsn. Gabriel nutar, kad tikriausiai jos informatorius bus djs krmus. Dar kart pro stor tvor metusi vilgsn Baltj rm link, Gabriel atsiduso ir jau pasisuko eiti. Gabriel E? jai u nugaros pasigirdo sargybinio balsas. Gabriel sutrikusi atsigr. Taip? Vyras bdelje pamojo jai prieiti. Idivs, rstaus veido vyrikis. Js draugas dabar jau gals su jumis susitikti. Jis atrakino pagrindinius vartus ir mosteljo jai eiti vidun. Gabriel stovjo nepajgdama pajudti i vietos. Ten? Sargybinis linkteljo. Mane pra js atsiprayti, kad buvote priversta laukti. Gabriel sumiusi spoksojo pravirus vartus. Balain kas! Js Gabriel E, taip? nekantriai pasiteiravo sargybinis. Taip, sere, taiau... Tada veriau negaikite. Gabriel eng vidun. Kai pereng rib, sunks vartai u jos su trenksmu usivr.

38Poliarin naktis visikai iderino Maiklo Tolando biologin laikrod. Nors jo laikrodis ant rankos rod vlyv popiet, knas sak, kad jau vidurnaktis. Galutinai sumontavs vis film ir ras j kompaktin ploktel, nuingsniavo po prieblandoje skendiniu kupolu. Pasieks apviest aiktel, teik kompaktin ploktel NASA ryi ininieriui, atsakingam u pasirengim spaudos konferencijai. Dkui, Maikai, tar ininierius ir, kilsteljs ploktel, mirkteljo. Kaip sakoma, geriau vien kart pamatyti, ar ne? Tolandas nusijuok. Tikiuosi, prezidentui patiks. Be joki abejoni. Na, tavo darbas jau baigtas. Dabar gali sau atsipsti ir mgautis reginiu. Gerai. Tolandas dar kiek pastoviniavo viesos nupliekstoje aiktelje, stebdamas digaujanius NASA mones, susidauianius alaus skardinmis u meteorit. Nors Tolandui paiam knietjo prie j prisidti, taiau jautsi visikai iseks. Apsidair, ar kur neivys Rachels Sikston, taiau ji tuo metu veikiausiai kalbjosi su prezidentu. 67

Bandys istumti j televizij, paman sau Tolandas. Jis pats neprietaraut: Rachel tikrai papuot kalbtoj apie meteorit brel. Be dailios ivaizdos, ji buvo kaip reta pasitikinti savimi. Tolandui toki moter iki iol beveik nepasitaikydavo sutikti, o televizijoje, kur praleisdavo daugiausia laiko, sukiodavosi arba plrios, dantimis karjeros siekianios piranijos, arba dailios isiiustijusios llyts. Tyliai pasialins nuo urmuliuojanios minios, Tolandas patrauk po kupolu vinguriuojani keli labirintais, stebdamasis, kur prapuol kiti jo biiuliai mokslo gumbai. Jeigu jie irgi taip pat nusikal kaip ir jis, greiiausiai dabar, pasitaikius progai, turt snausti savo miegmaiiuose. Prieais Tolando akis kiek tolliau sumirgjo spjamieji enklai, idstyti aplink acht. Atmintyje sukirbo ir m kilti prajusi laik prisiminimai. Tolandas pamgino nuvyti juos alin. alin, vaiduokliai, mintyse tar sau. Kai jis pervargdavo ar likdavo kur vienas, o taip visada nutikdavo lovingiausiomis akimirkomis, jj imdavo persekioti prisiminimai.// dabar turt bti greta, sukudjo tas pats kyrus balsas. Vienui vienas ingsniuodamas prieblandoje, Tolandas pasijuto vis labiau grimzts praeit. Jiedu su Cile Ber susidraugavo kolede. Per Valentino dien Maikas pakviet j jdviej pamgt restoran. Kai padavjas Cilei atne desert, i ivydo prieais save ro ir ied su brangakmeniu. Cilija visk suprato be odi. Sudrkusiomis akimis ji itar t vienintel odelyt, nuo kurio Maikas Tolandas pasijuto devintame danguje. Taip. Kupini diaugsming lkesi, jiedu sigijo nedidel namel Pasadenos priemiestyje, kur Cil buvo radusi mokytojos viet. Nors umokest gaudavo kukl, taiau tai buvo tik pradia, be to, nuo ten buvo ranka pasiekiamas Skripso okeanografijos institutas, kuriame Tolandas gavo ilgai svajot darb geologinius tyrimus atliekaniame laive. Maikas retkariais kokioms trims keturioms dienoms iplaukdavo jr, o kai sugrdavo, jiedu kartai puldavo vienas kitam glb. Plaukiodamas jromis, Tolandas m bei t filmuoti Cilei i laivo kasdienybs. I vienos kelions jis parsive paprasta buitine kamera pro batiskafo iliuminatori nufilmuot iki tol niekam neinom ypatingj chemotropin sepij. Filmuojant jo rayti komentarai tiesiog trykte tryko jaunatviku verlumu. Gelmse gyvena tkstaniai neinom ri] br jis. Mes kiek patyrinjome tik pat paviri! Ten, giliai, tno nuostabiausios paslaptys! Cil tikrai suavjo vyro usidegimas ir tai, kaip jis suprantama kalba dst mokslo tiesas. Ji tuoj pat parod t vaizdajuost savo mokiniams, ir filmas susilauk visuotinio pripainimo. Juost skolinosi ir kiti mokytojai. m persirainti tvai. Visi nekantravo sulaukti tsinio. Ir tuomet Cilei dingteljo mintis. Ji nusiunt kaset NBC, kur dirbo jos koledo laik draug. Praslinkus dviem mnesiams, vien dien Maikas Tolandas pakviet ieiti pakvpuoti grynu oru Kingmano papldimiu. Tai buvo j mgstama pasivaikiojim vieta. Turiu tau naujien, tar Tolandas. Cil sustojo ir sum vyr u rank. Vilnys tyliai pliukeno jiems pdas. Koki? Maikas tiesiog nenustygo savo kailyje. Praeit savait man paskambino i NBC. Jie man silo bti laid apie okean vedju. Tarsi sapnas. Kitais metais ketina rengti ekspedicij! Cil ypsodamasi pabuiavo j. Nuostabu. Po pusmeio, jiedviem su Cile plaukiojant netolies Katalinos, Cil m skstis skausmais one. Kelet savaii jie nekreip tai didesnio dmesio, taiau skausmai vis stiprjo. Cil nuvyko pas gydytojus isitirti. Ir per vien akimirk Tolando laim suduo ipulius. Cil sirgo. Be galo sunkiai. Ketvirtoji limfomos stadija, paaikino gydytojai. Jos amiaus monms retai pasitaiko ja sirgti, taiau bna visaip. Cil su Tolandu apsilank begalje klinik ir ligonini, konsultavosi su paiais geriausiais specialistais. Taiau vis j atsakymas bdavo toks pat. Joki vili pasveikti. To negali bti! Tolandas met darb Skripso institute, liovsi sukti dokumentinius filmus NBC ir 68

visas savo jgas ir meil sutelk vien Cilei, bandydamas padti jai pasveikti. Ji taip rytingai kovojo, taip kantriai pakl visus skausmus, kad Maiko meil jai tik dar labiau suliepsnojo. Jiedu traukdavo ilgus pasivaikiojimus po Kingmano papldim, ir jis pasakodavo jai apie dalykus, kuri jie imsisi, kai ji pasveiks. Deja. Praslinkus vos septyniems mnesiams, Maikas sdjo baltutlje ligonins palatoje prie mirtanios savo monos. Jos veido jau nebuvo manoma painti. Vio bryd dar papild mog it lap supurtanti chemoterapija. I jos liko vieni kaulai ir oda. Paskutiniosios valandos buvo nepakeliamos. Maikai, pratar ji slopiu balsu. Jau viskas. Ne. Tolando akys sudrko. Tau reikia gyventi toliau, tar Cil. Paadk, kad susirasi kit mon. Man jokios kitos nereikia. Maikas negaljo apie tai n pagalvoti. Nepasiduok. Cil mir vaisk, giedr birelio sekmadienio ryt. Maiklas Tolandas pasijuto tarsi laivas, nutrauktas nuo inkaro ir nusviestas audring jr. Itis mnes jis klaidiojo nieko nemataniu vilgsniu. Draug uuojauta j tik eid. Nevalia vis laik gedti, galiausiai nutar jis. Reikia dirbti. Ir Tolandas visa galva pasinr Paslaptingj vanden pasaul. O is, drsiai galima tvirtinti, padjo jam nepalti. Per ketverius metus jo laida tapo viena irimiausi. Nepaisant nuolatini biiuli pastang jam k nors pripirti, Toland vargais negalais pavyko atitempti vos kelet pasimatym. Taiau visos mezgamos paintys nutrkdavo, todl galiausiai Tolandas apskritai numojo jas ranka, vis kalt suversdamas temptai dienotvarkei. Taiau biiuliai inojo, kad j vis dar slegia monos netektis. Prieais Tolando akis msteljusi tamsi meteorito achta atitrauk j nuo geliani prisiminim. Jis atsitokjs pasipurt ir patrauk prie ekets. Prieblandoje vanduo atrod ities stebuklingai. Jo pavirius ibuliavo tarsi mnesienos ulietas tvenkinys. Tolando vilgsn patrauk vandens paviri dengiantys mayiai vytintys takeliai, sakytum vanduo bt nuirs mlynai aliomis kibirktlmis. Jis ilgai taip stovjo, velgdamas prieais mirguliuojanias vieseles. Atrodo, lyg kakur matyta. Pastebjs blikiojanias vieseles paman, kad tai tolim vies atspindiai. Taiau atidiau siirjs ivydo, jog atspindi atspalvis alsvas ir, regis, banguojantis tam tikru ritmu, tarytum vandens pavirius bt gyvas vytintis knas. Imutas i vi Tolandas engteljo anapus spjamj enkl prie akivaro. Kitame hemisferos gale i KLV bdels priebland eng Rachel Sikston. Ji stabteljo sutrikdyta aplinkui tvyranios tamsos. Dabar kupolas primin tamsi ol, blausiai nuvieiam tolim vies atspindi. Susigusi nuo gobianios tamsos, ji patrauk vies link. Rachel liko patenkinta savo akistata su Baltaisiais rmais. Atgavusi ad po nedidels prezidento staigmenos, ji sklandiai iklojo visk, k inojo apie meteorit. Jai nekant, nepasitikjim klausytoj veiduose pamau pakeit abejon, galiausiai virtusi viltingu diugesiu. Neemika gyvyb? kteljo vienas. inai, k tai reikia? Be abejo, atsiliep kitas. Tai reikia, kad mes laimsime rinkimus. Rachel ingsniavo apviestos aiktels link ir sivaizdavo, kokio atgarsio susilauks i ia nuskambsianti inia, vienu gaistu nuluosianti jos tv alikeln. Taiau jis to ir nusipeln. Vos tik Rachels irdyje imdavo busti koks velnesnis jausmas tvui, isyk jai prie akis ikildavo mama. Katerina Sikston. Jis trypte tryp jos ird, kai vakarais parsirasdavo namus begdikai isiieps ir prakvips moterikais kvepalais. Vieai ddavosi doru tikiniuoju, o paslapia apgaudinjo mam ir jai melavo, nes puikiai inojo, kad jinai jo niekada nepaliks. Taigi, paman ji, senatorius Sikstonas gaus, ko nusipelns. Spaudos konferencijai paruotoje aiktelje urmuliavo minia. nypt atidaromas alus skardinse. 69

Rachel, braudamasi pro mones, jautsi tarsi patekusi abiturient ileistuves. Ji apsidair, taiau Maiklo Tolando nepamat. Salia jos tarsi i po emi idygo Korkis Marlinsonas. Iekai Maiko? Rachel sutriko taip netiktai uklupta. Na... Ne... Panaiai. Korkis su nepasitenkinimu pakrat galv. Taip ir maniau. Maikas k tik pasialino. Ko gero, patrauk kiek snstelti. Korkis prisimerks pavelg priebland. Taiau gal dar spsi j pasivyti. Jis ypteljo ir parod ton pusn. Maikas negali ramiai praeiti pro vanden. Pavelgusi nurodyta kryptimi, Rachel ivydo stovinio prie achtos ir spitrijanio vanden Maiko Tolando siluet. K jis ten veikia? paklaus ji. Prie krato stovti juk pavojinga. Korkis ypteljo. Gal lapinasi. Einam, nustumsim vanden. Rachel su Korkiu patrauk achtos link. Jiedviem priartjus prie Maiklo Tolando, Korkis kteljo. Ei, pamirai savo nardymo kostium?! Tolandas atsigr juos. Rachel netgi prieblandoje velg jo veide kakok lides. Be to, buvo nutviekstas keistos, tarsi i achtos sklindanios viesos. Kas nors atsitiko, Maikai? pasiteiravo ji. is tas. Maikas parod pirtu vanden. Korkis eng u spjamj enkl ir atsistojo greta Maiko prie properos krato. Korkio elmikas vilgsnis dingo, vos tik jis umet ak vanden. Rachel taip pat atsistojo greta. Kai pavelg kiaurym, j nustebino vandens paviriuje daugyb mlynai ali judani takeli. Sakytum plaukiojanios neonins dulkels. Jai pasidingojo, jog tai galbt kokia nors sibuojanti augmenija. Vaizdas nuostabus. Tolandas pakl ledokn ir vysteljo vanden. Itik purslai ybteljo alsva viesa. Maikai, aikiai sutrikdytas tokio reginio, prabilo Korkis, tikiuosi, inai, kas ia? Tolandas surauk kakt. Kuo puikiausiai. Tik nenumanau, kaip, velniai raut, jie galjo ia atsirasti.

39 ia iueliniai, paaikino Maikas, beds vilgsn vytint vanden. Nieuliniai? vypteljo Korkis. Taiau Rachel jaut, kad Maikas Tolandas nejuokauja. Nesivaizduoju, kaip galjo ia patekti, tar Tolandas, taiau iame vandenyje prie ms akis plauko bioliuminescuojantys iueliniai. Bioliuminescuojantys?.. O paprasta kalba? Vienalstis planktonas, gebantis oksiduoti liuminescuojant katalizatori liuceferin. Daug aikiau. Tolandas atsiduso ir atsigr Kork. Klausyk, ar yra bent menkut tikimyb, jog tame meteorite galjo bti ir gyv padar? Korkis prapliupo kvatotis. Nejuokauk, Maikai! Nejuokauju. Nieku gyvu! Jeigu NASA bent kiek tart, jog toje uoloje esama gyvybs, nieku gyvu nebt itraukusi jos paviri. Toks atsakymas Tolandui, regis, umin tik dar daugiau msli. Be mikroskopo negaliu patvirtinti, tar jis, taiau man atrodo, kad tai Pyrrophyta tipo 70

planktonas. Ivertus i graik kalbos reikia liepsnojantis augalas. Arkties vandenyne jo knibdte knibda. Korkis gteljo peiais. Tada kodl klausi, ar jie galjo atkakti i kosmoso? Kadangi, atsiliep Tolandas, meteoritas buvo palaidotas ledyne, kur sudaro glas kaln altini vanduo. Vanduo ioje achtoje susidar itirpus ledui. Kaip jame galjo atsirasti vandenyno gyvn? Po i Tolando odi visi susimst nutilo. Rachel, stovdama ant ekets krato, mgino sutelkti savo mintis ties iuo galvoskiu. Bioliuminescuojantis planktonas ledyno achtoje. Kokios galt bti ivados? Ten turi bti koks nors trkimas, prabilo Tolandas. Kitaip paaikinti nemanoma. Planktonas pateko ia pro kok nors ply lede, kuriuo prasiskverb vanduo. Rachel nustebusi klaussi. Prasiskverb? I kur? Ji prisimin savo ilg kelion traktoriumi nuo vandenyno pakrants iki ia. Juk vanduo u trij kilometr. Korkis su Tolandu nusteb pavelg Rachel. Ties sakant, patikslino Korkis, vandenynas yra po mumis. ita ledo lytis plduriuoja jame. Rachel nieko nesuprasdama velg tai vien, tai kit. Plduriuoja? Bet... Juk tai ledynas. Taip, ia ledynas, aikino Tolandas. Taiau po mumis nra n pdos ems. Ledo luitai kartais atskyla nuo krant ir nuplaukia tarsi miliniki ledo gbriai. Jie ir vadinami elfais... Plaukiojaniomis ledo lytimis. Jis kiek patyljo ir tar: ioje vietoje iki vandenyno turt bti koks pusantro kilometro. Rachel, galiausiai supratusi, kur esanti, baugiai apsidair. Tai neprasprdo pro Tolando akis. Jis padrsinamai trepteljo koja led. Nerimauti nra reikalo. itas ledas imto metr storumo, i j eiasdeimt panir po vandeniu kaip ledo gaballiai stiklinje. Seifas tvirtas kaip em. Dangoraiius gali rsti. Rachel nedrsiai pakinkavo galva. Nors upldo nuogstavimai, galiausiai suvok Tolando pateikt planktono radimosi teorij. Pasak jo, iame lede esama plyio, siekianio vandenyn, per kur ir atplauk planktonas. Visikai tiktinas paaikinimas, nors Rachelei vis tiek nedav ramybs viena mintis. Nora Mangor juk pabr padariusi ne vien tyrim ir nustaiusi, jog ledyne nesama joki trkim. Rachel pavelg Toland. Taiau juk ledyno vienalytikumas ir leido tiksliai nustatyti meteorito kritimo dat? Juk daktar Mangor tvirtino, kad ledyne nra n menkiausio skilimo? Korkis surauk kakt. Regis, ledo karalien kart apsiioplino. Pamgintum itarti tai garsiai, paman sau Rachel, kaipmat gautum ledu kupr. Tolandas, stebdamas vytinius padarlius, pasikas smakr. Kito paaikinimo bti negali. Tik plyys. Turt bti kaip reikiant plyelis, paman Rachel. Ledo storis ioje vietoje imtas metr, jis eiasdeimt metr nugrimzds po vandeniu, vadinasi, plyys dar turt kirsti keturiasdeimt metr ledo. O Nora Mangor tvirtino neaptikusi joki trkim. Klausyk, kreipsi Tolandas Kork. Nubk, surask Nor. Gal ji sugebs tai paaikinti. Ir suiekok Ming: jis turt tiksliai inoti, kas tokie ie padarliai. Korkis nuingsniavo. Paskubk, kteljo jam pavymui Tolandas. Atrodo, vytjimas pamau silpsta. Rachel pavelg eket. alias vytjimas i ties jau buvo kiek priblss. Tolandas nusimet savo kailin striuk ir atsigul prie properos krato. Rachel nusistebjo: 71

Maikai? Noriu patikrinti, ar nesimato vid plstanio jros vandens srovs. Ir vienmarkinis guliesi ant ledo? Aha. Tolandas priliau prie pat akivaro krato ir nuleids merk vien rankovs gal vanden. Tai labai tikslus vandens srumo testas, kur pasitelkia net patys ymiausi okeanologai. Vadinamasis lytelk sumirkyt rankov. Kiek tolliau kupolo ledo plynje prigluds Delta Pirmas net suprakaitavs sukiojo vairalazd, mgindamas nulaikyti apgadint mikrorobot vir brelio, susispietusio aplink eket, galv. I nugirsto pokalbio buvo visikai aiku, jog paslapties sil jie vynioja pasiutusiai greitai. Susisiek su vadu, tar jis. Turime rimt nemalonum.

40Gabriel E, bdama moksleiv, ne kart lanksi Baltuosiuose rmuose su ekskursijomis, vogiomis svajodama kada nors pati ia dirbti ir priklausyti irinktiesiems, briantiems alies ateities kelius. Taiau dabar, traukdama per juos, jautsi klaikiai nejaukiai. Kai sargybinis nuo rytinio vaiavimo atlydjo j idabint laukiamj, ji nesiliov sukti galvos, ko siekia paslaptingasis jos informatorius. Pakviesti Gabriel Baltuosius rmus tikra beprotyb. O jeigu mane kas pastebs? Tapusi deinija senatoriaus Sikstono ranka, pastaruoju metu ji danokai mkiojo televizijoje ir laikrai puslapiuose. Be jokios abejons, j kas nors tikrai pains. Panel E? Gabriel pakl akis. Prieais j laukiamajame stovjo maloniai besiypsantis apsaugininkas. Prayiau pavelgti ten. Jis mosteljo ranka. Gabriel, grteljusi t pus, apakino blykst. Dkoju, panele. Apsaugininkas palydjo j prie stalo ir ities plunksnakot. Pasiraykite lankytoj knygoje. Jis pastm artyn stor oda rit knyg. Gabriel dirsteljo j. Puslapis buvo tuias. Ji prisimin kart girdjusi pasakojant, jog kiekvienam Baltj rm lankytojui, saugant apsilankymo konfidencialum, pasirayti pateikiamas atskiras lapas. Ji pasira. Slaptas susitikimas. Gabrielei prajus pro metalo detektori, sargybinis ypteljs patapnojo jai per pet ir palinkjo: Geros dienos, panele E. Gabriel kilimais iklotu koridoriumi nusek paskui apsauginink iki kito posto, rengto u penkiolikos metr. ia dar vienas sargybinis kaip tik baig ruoti lankytojo kortel. Jis pramu joje skyl, urio virvel ir unr j Rachelei ant kaklo. K tik i laminavimo aparato itrauktas plastikas buvo dar iltas. Nuotrauka daryta prie penkiolika sekundi. Gabriel buvo apstulbusi. Ir dar sakoma, kad vyriausyb dirba atbulomis rankomis? kandin apsaugininko ji toliau eng Baltj rm gelmes. Gabrielei darsi vis nejaukiau. J pakvietusiam mogui slaptumas akivaizdiai buvo n motais. Gabriel gavo lankytojo biliet, pasira svei knygoje ir dabar trauk antrojo Baltj rm aukto, kuriame kaip tik vyko ekskursijos, koridoriumi. O ia Porceliano men, porino gidas turist pulkeliui, kurioje yra ir Nenss Reigan po devynis imtus penkiasdeimt du dolerius kainavusi rausvo porceliano puodeli, 1981-aisiais iebusi ginus dl perdto ilaidavimo. Gabriel, pralenkusi vien pulkel, lydima apsaugininko pasiek plaius marmuro laiptus, kuriais kaip kartas leidosi kitas turist brelis. Mes tuoj pateksime tkstanio kvadratini metr ploto rytin sparn, pasakojo gidas, kur Abigail Adams kart buvo idiausius Dono Adamso skalbinius. Paskui praeisime pro Raudonj 72

men, kurioje Dol Medison girdydavo svei ali vadovus prie j derybas su Deimsu Medisonu. Turistai prapliupo juoktis. Gabriel paskui apsauginink kop laiptais pro aib utvar ir keli pastojani virvi turistams neprieinam pastato dal. Ulip laiptais, jie eng men, kuri Gabrielei iki tol buvo tek matyti tik nuotraukose arba per televizij. Jai net um kvap. Dieve mano, juk tai emlapi men! Atvrs sienoje rengtas tam tikras ploktes, gabalas po gabalo galjai atskleisti viso pasaulio emlap. Btent ia Ruzveltas praleisdavo daug laiko per Antrj pasaulin. Deja, btent jame Klintonas paskelb apie savo nuotykius su Monika Levinski. Gabriel skubiai nuvijo i mint al. Taiau uvis svarbiausia, jog i emlapi mens patenkama tiesiai vakar sparn, kuriame sikr didieji Baltj rm ulai. Gabriel E nieku gyvu nesitikjo dabar ia pateksianti. Man, jog elektroninius laikus sisdavo koks siekiantis prasimuti jaunas stauotojas arba padjjas, dirbantis ne tokiuose auktuose kabinetuose. Matyt, ji bus klydusi. Einu vakar sparn... Apsaugininkas nuved j iki pat kilimais ikloto koridoriaus galo ir sustojo prie dur be jokios lentels. Jis pasibeld. Gabriels irdis, rods, tuoj ioks i krtins. Praom, pasigirdo balsas i vidaus. Vyras pradar duris ir dav enkl Gabrielei ueiti. Gabriel eng vid. aliuzs buvo nuleistos, ir kabinetas skendjo prieblandoje. U stalo tamsavo kakieno siluetas. Panel E? atsklido balsas i u rkal dm debesio. Sveika. Kai akys priprato prie prieblandos ir ji prieais save ivydo puikiai pastam veid, Gabriel pasijuto visikai imuta i vi. Ji man siunt elektroninius laikus? Malonu jus matyti, altai tar Mardor Ten. Panele... Ten? ilemeno niekaip kvapo neatgaunanti Gabriel. Vadink mane Mardore. Medz primenanti moteris atsistojo, tarytum slibinas leisdama dmus per nos. Mudvi neivengiamai tapsime tikromis draugmis.

41Nora Mangor atsistojo prie ledo ulinio greta Tolando, Rachels bei Korkio ir sistebeilijo juod kaip derva vandens paviri. Maikai, prabilo ji, labai smojinga. ia nra jokios bioliuminescencijos. Tolandas dabar gailjosi, kad jam netopteljo mintis viso to nufilmuoti, nes, kol Korkis dairsi Noros ir Mingo, vytjimas m staigiai blsti. Per kelias minutes Mikiojimas visikai ugeso. Tolandas pams vysteljo vanden dar vien ledo gabal, taiau veltui. alio tvyksteljimo kaip ankart nebuvo. Kur jie igaravo? nusistebjo Korkis. Tolandui dingteljo vienas labai tiktinas paaikinimas. Bioliuminescencija vienas iradingiausi gamtos sukurt gynybos bd yra planktono atsakas ikilusi grsm. Planktonas, pajuts artjant kok prie, ima vytti, kad pritraukt dar didesn plrn, kuris nubaidyt pirmj upuolik. Todl dabar planktonas, plukdytas pro ply ledo ulin, pasijuto atsidrs glame vandenyje ir, ltai gaidamas, m vytti. Manyiau, kad jie igaio. Juos kakas prarijo, paaipiai tar Nora. Ko gero, bus atplauks koks banginis. Korkis dirsteljo j. A savo akimis maiau vytjim, Nora. Prie ar po LSD dozs? Kodl mes tau turtume meluoti? prisispyrs pasiteiravo Korkis. Vyrai melagiai. Na, dl nuotyki su kitomis moterimis taip, taiau tikrai ne dl bioliuminescuojanio planktono. Tolandas atsiduso. 73

Nora, juk tu tikrai inai, jog vandenynuose po ledu esama planktono. Maikai, ypteljusi tar ji, nemokyk mokyto. Beje, Arkties vandenyne po ledu tarpsta apie du imtai ri titnagini dumbli. Keturiolika ri autotrofini nanoflagelat, dvideimt ri heterotrofini flagelat, keturiasdeimt ri heterotrofini dinoflagelat ir keliolika ri metazoan, bei polichetai, amfipodai, kopepodai, eufauzidai ir uvys. Gal yra koki klausim? Tolandas surauk kakt. Be abejo, pasti Arkties gyvnij kaip penkis savo pirtus, taigi inai, jog po mumis vei gyvyb. Tada kodl netiki, jog ulinyje galjo pasirodyti bioliuminescuojantis planktonas? Kadangi ita eket yra aklinas glo vandens tvenkinys. Joks planktonas ia niekaip negalt prasiskverbti! Vandenyje jauiasi srumas, neatlyo Tolandas. Labai silpnas, taiau juntamas. j pro kakur prasisunkia jros vanduo. Kurgi ne, kreivai ypteljo Nora. Pajutai srum. Lyteljai senos priprakaituotos striuks rankov ir nutarei, jog SS atlikti ledo tankio tyrimai ir penkiolika ledo grini buvo netiksls. Tolandas kyteljo jai po nosimi kaip rodym lapi savo striuks rankov. Maikai, nesirengiu laiyti tavo sumautos striuks. Ji dar kart pavelg ulinio akivar. Ar galiau paklausti, ko tariamiems planktono spieiams per tariam ply vertis it ulin? Dl ilumos? spjo Tolandas. Daugel jros gyvi patraukia iluma. Traukdami kaitinome meteorit. Galimas daiktas, planktonas instinktyviai plsteljo suilusio vandens link. Korkis pritariamai linkteljo. Labai tiktina. Tiktina? uvert akis Nora. O a negaliu patikti, kad judu laikomi ymiais mokslininkais. Negi jums neov galv mintis, kad jeigu ten ir bt koks plyys, nors a galiu utikrinti, kad jokio plyio nra, jros vanduo nieku gyvu nepakilt iki ito ulinio. Ji priekaitingai nuvelg abu vyrus. Taiau, Nora... iojosi prietarauti Korkis. Ponai! Mes esame vir jros lygio. Ji trepteljo koja led. A? Ar girdite mane? itas ledo elfas ikils keturiasdeimt metr vir jros lygio. Umirote stat pakrants skard? Mes vir vandenyno lygio. Jeigu iame ulinyje bt koks plyys, vanduo i jo itekt, o ne plst j. Tai vadinama ems trauka. Tolandas su Korkiu susivalg. Velniava, mesteljo Korkis. Apie tai nepagalvojau. Nora pamojo ranka vanden ledo ertmje. Galbt taip pat atkreipte dmes, kad vandens lygis nesikeiia? Tolandas pasijuto visikai kvailai. Noros tiesa. Jeigu ten bt koks plyys, vanduo ibgt emyn, o ne plst vid. Jis kiek patyljo ir paskui atsiduss tar: Aha. Regis, plyio teorija ities netinka. Taiau mes visi matme bioliuminescencij. Perasi ivada, kad is ledynas nra vientiso ledo. Suprantu, kad tavo ledo datavimai i esms remiasi prielaida, jog ledynas yra vientisas ledo luitas, taiau... Prielaida? Nora vis labiau kariavosi. Maikai, neumirk, jog tai ne tik mano duomenys. NASA taip pat juos patvirtino. Mes vienbalsiai prijome ivad, jog is ledynas yra vientisas. Be menkiausi trkim. Tolandas vilgteljo apviestoje aiktelje urmuliuojani mini. Kad ir kaip ten bt, manau, turtume praneti apie tai direktoriui ir... Visika nesmon! tk Nora. Kartoju dar syk itas ledynas yra vientisas kaip kritolas. Jam, matote, kakas pasivaideno ir, palais rankov, nutar, jog tai teisyb. Ji plaiais ingsniais pasileido prie artimiausio darbo stalo ir pasiiupo nuo jo kelet tais. Paimsiu vandens mgin ir pamatysite, kad jame n kvapo nra jokio jr planktono nei gyvo, nei igaiusio! Rachel su vyrais stebjo, kaip Nora sterilia pipete, pritvirtinta prie strypo, pasm ledo ulinio 74

vandens. Paskui ulaino kelet la ant mayt mikroskop primenanio taiso. Po to, nukreipusi j viesos, sklindanios i kitapus kupolo, link, palinko prie jo vamzdelio. Ir po akimirkos prapliupo keiksmais. Jzau auktielninkas! Ji pakrat tais ir vl prikio ak. Po paraliais! Ko gero, bus sugeds refraktometras! Jros vanduo? piktdiugikai mesteljo Korkis. Nora surauk kakt. I dalies. taisas rodo vandenyje tris nuoimius srymo, nors tai ir nemanoma. itas ledynas yra i glo vandens. Jame neturt bti n kruopels druskos. Nora nusine mgin prie kito mikroskopo ir vl sudejavo. Planktonas? pasiteiravo Tolandas. Didioji polihidra, kart jau ramiu balsu atsiliep ji. Viena daniausiai po ledynais aptinkam planktono ri. Ji, paklusi galv, pavelg Toland. Igai. Patek gl vandeni ilgai neigyveno. Visas ketvertas ilg laik nepratardami n odio stovjo prie gilaus ledo ulinio. Rachels galvoje m suktis mintys, koki padarini itas keistas galvoskis galt turti visam NASA atradimui. Regis, nieko ypatinga, taiau Rachel i savo patirties inojo, kad kartais itisi teorij rmai sugrina pajudinus net ir menkesn apel nei is. Kas nors nutiko? netoliese sududeno balsas. Visi kaip vienas grteljo t pus. I tamsos iniro gremzdika NASA direktoriaus figra. Vienas menkutis keblumas dl vandens sudties ulinyje, tar Tolandas. Dabar kaip tik dl jo sukame galvas. Korkis beveik piktdiugikai siterp: Noros duomenys pasirod netiksls. Igrauk, sunypt Nora. Direktorius, surauks velius savo antakius, prisiartino prie j. Kokie netikslumai? Tolandas lengvai atsiduso. Eketje aptikome tris nuoimius jros vandens, o tai kertasi su ledynologinio tyrimo duomenimis, jog meteoritas als vientisame glo vandens ledyne. Jis kiek patyljo ir pridr: Be to, jame esama ir planktono. Ekstriomas tik suaibavo akimis. Bet juk tai negalimas dalykas. Ledyne nra n menkiausio trkimo. Tai patvirtino ir SS duomenys. Meteoritas guljo vientisame ledo luite. Rachel inojo, kad Ekstriomas sako ties. Remiantis NASA atliktais tankio tyrimais, ledo luitas yra vientisas. Meteoritas als kaip mus gintare. N menkiausio trkimo. Taiau Rachelei, sivaizdavusiai, kaip buvo atliekami tie SS tyrimai, staiga dingteljo viena netikta mintis... Be to, ts Ekstriomas, daktars Mangor padaryti ledo griniai taip pat patvirtino ms duomenis. Btent! kteljo Nora, vysteldama refraktometr ant stalo. N menkiausios abejons. Ledynas varus kaip kritolas. Taiau vis tiek neaiku, kaip ia pateko druska ir planktonas. O man atrodo, drsiai, nustebindama net pati save, prabilo Rachel. Gali bti ir dar vienas paaikinimas. Visi su nepasitikjimu velg j, laukdami, k i pasakys. Rachel ypteljo ir tar: Yra vienas gantinai tikimas paaikinimas, i kur galjo rastis druska ir planktonas. Ji, ypteljusi puse lp, dirsteljo Toland. Ties sakant, Maikai, stebiuosi, kad tai neatjo tau galv.

42 Planktonas buvo als led? abejojaniu balsu nusistebjo Korkis. Nesieisk, taiau paprastai, jei kas sula, sta. Neumirk, jog tie padarliai vytjo. Ties sakant, prabilo Tolandas, nuostabos kupinu vilgsniu dirsteljs Rachel, tai visai galimas daiktas. Esama gyvi, nepalankiomis aplinkybmis gebani kuriam laikui tarsi apmirti. Esu 75

krs laid apie juos. Rachel pritariamai linkteljo. Ten pasakojai apie iaurs lydek, lani eer lede ir periemojani iki pavasario. Bei apie vadinamuosius vandens lokius, visikai idivanius dykumose ir taip igulinius itisus deimtmeius, kol sulaukia juos atgaivinanio lietaus. Tolandas susijuok. Regis, esi mano irov? Rachel kiek sumiusi patrauk peiais. K tuo norite pasakyti, panele Sikston? pasiteiravo Nora. Stebiuosi, tar Tolandas, kaip man paiam tai anksiau netopteljo. Veikiausiai ji turi galvoje, jog vienoje programoje, skirtoje toms rims, kalbjau apie planktono r, iem lani led, periemojani ir vasar, ledui aptirpus, vl atgyjani. Tolandas kiek patyljo, paskui ts: Tiesa, toji ris, aptarta programoje, nebuvo bioliuminescuojanti, taiau, galimas daiktas, jog ia bus nutik panaiai. als planktonas, toliau kalbjo Rachel, nudiugusi, jog Maiklas Tolandas taip palankiai prim jos mint, paaikint it reikin. Galbt praeityje iame ledyne atsirado koki ertmi, kurias pripldo jros vandens su planktonu, kurios po to vl ualo. Galbt iame ledyne esama toki kartu su planktonu ualusio jros vandens ni? O keliamas kaitintas meteoritas kirto vien toki ni, jros vanduo itirpo, planktonas atgijo ir glo vandens eketje atsirado tie trys nuoimiai srymo. Dl Dievo meils! pasipiktinusi kteljo Nora. Staiga visi tapo ledyn inovais! Korkio toks paaikinimas taip pat netikino. Taiau argi SS, tirdama tank, nebt aptikusi jros vandens ni? Juk jros ir glo vandens tankiai skiriasi. Vos vos, tar Rachel. Keturi nuoimiai pakankamai ymus skirtumas, paprietaravo Nora. Laboratorijoje, atsiliep Rachel. Taiau SS sukasi apie em dviej imt kilometr auktyje. Jos kompiuteriai geba skirti tik bendresnius dalykus: led nuo io, granit nuo klinties. Ji atsigr direktori. A tikriausiai nesuklysiau darydama prielaid, jog SS i kosmoso negeba skirti, ar ledas i sraus, ar glo vandens. Direktorius linkteljo: Tiesa. Keturi nuoimi skirtumo SS skirti negeba. I palydovo ledas i sraus ar glo vandens atrodo vienodai. Tolandas sukluso. Tai paaikint ir nekintant vandens lyg ulinyje. Jis pavelg Nor. Minjai, kad itas planktonas yra?.. Didioji polihidra, tar Nora. Ir dabar tikriausiai suki galv, ar didioji polihidra geba ilikti alusi lede? Nudiugsi igirds, jog atsakymas teigiamas. Didioji polihidra gausiai aptinkama aplink ledynus, ji bioliuminescuoja ir geba periemoti lede. Gal dar turite koki klausim? Visi nusteb susivalg. I Noros balso buvo justi, kad ji dar kak nutyljo, taiau, regis, jos odiai patvirtino Rachels spjim. Vadinasi, tar Tolandas, tai visikai tiktina, ar ne? Be abejo, mesteljo Nora, jeigu esi visikas atsiliklis. Rachel panairavo j. Kaip tai? Moter vilgsniai susikryiavo. Ko gero, js darbe net maas ini akmenlis didel veim apveria. Patikkite manimi, tas pat tinka ir ledynologijai. Nora apved akimis kitus. Isiaikinkime kart ir visam laikui. I ties, kaip spja panel Sikston, susidaro tokios alusio jros vandens nios. Ledyn tyrintojai vadina jas intarpais. Taiau ie intarpai esti ne vientisos nios, o 76

mogaus plauko storumo gysleli raizgalyn. Kad iame ulinyje rastsi trys nuoimiai srymo, meteoritas turt itirpdyti neinia kiek ledo. Ekstriomas susirauk. Tai gal gale manoma ar ne? Nieku gyvu, mesteljo Nora. Grdama led biau aptikusi toki jros vandens gysl. Juk griniai daromi atsitiktinai pasirinktose vietose, ar ne? pasiteiravo Rachel. Ar esama tikimybs, jog griniai galjo paprasiausiai nepataikyti jros vandens gyslas? Griau tiesiai vir meteorito. Be to, padariau keliolika grini ir keleto ingsni spinduliu aplink j. Patikrinta kiekviena pda. Tik pasiteiravau. Mes tuiai auiname burn, ts Nora. Jros vandens gyslos susidaro tik paviriniame lede, kuris kasmet sula ir vl itirpsta. Milno ledynas yra neatitirpstantis. Nors als planktonas bt labai parankus io galvoskio paaikinimas, galiu utikrinti, jog iame ledyne nra joki jros vandens gysl su alusiu planktonu. Visi vl tylomis m sukti galvas. Nors jos spjimas apie lede alus plankton buvo grietai sukritikuotas, Rachel, nuodugniai apsvarsiusi visus turimus duomenis, nebuvo linkusi jo atmesti. Jos nuojauta kudjo, jog tai bt paprasiausias atsakymas msl, su kuria jie susidr. Prieastis visada paprasiausia, tyliai paman ji sau. NST mokymuose instruktoriai tai kal jiems galv. Teisinga daniausiai esti paprasiausia i vis galim prielaid. Nora Mangor akivaizdiai nenorjo sutikti, jog jos tyrim duomenys gali bti klaidingi, ir Rachelei dingteljo mintis, kad galbt Nora, ivydusi plankton ir supratusi, jog apsiriko, dabar paprasiausiai stengiasi apsiginti. A, tar Rachel, k tik idsiau Baltiesiems rmams, jog is meteoritas aptiktas vientisame ledo luite ir nuo pat 1716-j, kai em trenksi garsusis Jungersolio meteoritas, iguljo ten palaidotas lede kaip mus gintare. Taiau dabar, rodos, tai jau kelia ioki toki abejoni. NASA direktorius stovjo akmeniniu veidu, nepratardamas n odio. Tolandas atsikrenkts prabilo: Pritariau Rachelei. Ledo akivare esama jros vandens ir planktono. Kad ir koks bt galimas paaikinimas, akivaizdu, jog ulinys nra aklinas. Mes negalime tvirtinti prieingai. Kork, matyt, kamavo abejons. Hm, klausykit, kai mes, astrofizikai, padarome koki klaidel, tai ji paprastai bna susijusi su prie milijardus met vykusiais dalykais. Ar itas planktonas ir lakelis jros vandens i ties tokie jau svarbs? Juk, kad ir koks ledas gaubt meteorit, vis tiek jam nedaro jokio poveikio. Juk svarbiausia aptiktos fosilijos. Niekam nekyla abejoni dl to, ar jos tikros. Todl jei paaikt, jog ledo tyrimuose sivl klaida, tai i esms nieko nelemt. Svarbiausia, kad turime neemikos gyvybs egzistavimo rodym. Dovanokite, daktare Marlinsonai, kreipsi Rachel, taiau i savo, kaip analitiks, patirties negaliu jums nepaprietarauti. Menkiausias netikslumas, sivls tarp duomen, kuriuos NASA rengiasi vakar paskelbti, sukelt abejoni dl viso kito. skaitant ir fosilijas. Korkiui i netiktumo net andikaulis atvipo. Kaip tai? Tomis fosilijomis niekaip nesuabejosi! A taip. Js irgi. Bet paaikjus, jog NASA paskelb nepatikimus ledo tyrimo duomenis, i karto kilt abejoni, ar patikimi ir kiti. Nora, akimis svaidydama aibus, eng priek. Mano duomenys patikimi. Ji atsigr direktori. Galiu jums beslygikai rodyti, jog iame ledyne sualusio jros vandens ni nra n kvapo! Direktorius, nepratardamas n odio, ilgai velg j. Kaip? Nora idst savo plan. Jai baigus, Rachel turjo pripainti, jog mintis ities nebloga. Taiau direktorius, regis, abejojo. 77

O duomenys jau bus galutiniai? imtu nuoimi, patikino Nora. Jeigu kur nors greta ledo ulinio esama bent lakelio sualusio srymo, mes j aptiksim. Utekt vos poros laeli, ir mano taisai juos suuos. Direktorius surauk antakius. Nra laiko. Spaudos konferencija po poros valand. Pakakt ir dvideimties minui. Kur js juos atliktumte? Utekt kokio imto metr nuo kupolo. Ekstriomas linkteljo. Tai nepavojinga? Pasiimsiu signalini raket, tar Nora. Be to, mane palyds Maikas. Tolandas net loteljo atbulas. A? Be abejo! Susiriim virve. Jeigu pakilt vtra, prireiks vyro jgos. Taiau... Ji teisi, tar direktorius, atsigrs Toland. Eiti vienai pavojinga. Pasisiau kartu kelis savo vyrus, taiau, atvirai nekant, pageidauiau, kad visas itas galvoskis, kol jo neisiaikinome iki galo, likt tarp ms. Tolandas nenoromis pakinkavo galva. A taip pat noriau prisidti, kreipsi Rachel. Nora grteljo j tarsi puolanti kobra. N velnio. Ties sakant, staiga pasil direktorius, manyiau, keliauti bt kur kas saugiau keturi moni vora. Jeigu eisite dviese ir Maikas paslys, tu jo nieku gyvu neilaikysi. Taip, ketvertui kur kas saugiau nei dviem. Jis klausiamai pavelg Kork. Arba js, arba daktaras Mingas. Ekstriomas apsidair aplinkui. Beje, o kur daktaras Mingas? Jau kuris laikas kakur dings, atsiliep Tolandas. Gal nujo snstelti. Ekstriomas atsigr Kork. Daktare Marlinsonai, a neturiu teiss reikalauti, kad eitumte drauge, taiau... Ne! kteljo Nora. Keturiese kblinsime vlio ingsniu. Mudu su Maiku keliausime vieni. Vieni nekeliausite, nukirto direktorius. Paprastai ygiuojama susirius keturiese, taigi privalome paisyti atsargumo. Man tik betrksta kokio nelaimingo atsitikimo likus porai valand iki istorins NASA spaudos konferencijos.

43Gabriel E Mardors Ten kabinete jautsi visikai imuta i vi. Ko jai i mans galt reikti? O tuo metu Ten atsilo savo krsle, atrodo, paslapia mgaudamasi Gabriels sutrikimu. Ar mano rkymas jums netrukdys? pasiteiravo ji, isitraukdama i pakelio nauj cigaret. Ne, sumelavo Gabriel. Ten, n nesulaukusi atsakymo, jau prisideg cigaret. Js kandidatas ir js per vaj NASA skyrte gantinai daug dmesio. Tikrai taip, atov Gabriel, n nesirengdama slpti savo pykio, ang galima praleisti. K visa tai reikia? Ten paiepiamai patemp lp. Nortumte igirsti, kodl pagelbjau jums usipulti NASA? Tie duomenys, kuriuos perdavte, nepalanks js prezidentui. Kol kas taip. Paslaptingas jos tonas privert Gabriel suklusti. Kol kas? Gabriele, mano laikeliai i esms nieko nelm. Senatorius Sikstonas dar prie man sikiant 78

puol doroti NASA. Paprasiausiai padjau jam sustiprinti savo nuomon. Irykinti poir. Irykinti poir? Btent. Ten ypteljo pageltusiais dantimis. I ties, iandien per CNN jam kuo puikiausiai tai pavyko padaryti. Gabriels galvoje vysteljo senatoriaus atsakymas klausim, kuriuo Ten j uspeit kamp. Taip, a panaikiniau NASA. Sikstonas leidosi viliojamas spstus, taiau, tks atsakomj smg, isikapst i j. Tai buvo teisingas sprendimas. Kaipgi kitaip. Taiau pasitenkinimu vytintis Ten veidas liudijo k kit. Ten staigiai pakilo i krslo, atsitiesdama visa kabliu sulinkusia savo figra. Nepaleisdama i lp cigarets, ji nujo prie seifo sienoje, itrauk i jo stor gelsv vok ir, grusi atgal, vl sitais savo vietoje. Gabriel velg isiptus vok. Ten nusiypsojo spausdama vok sau prie krtins, kaip koks pokerio aidjas spaust vietal. Sdjo, savo geltonai lakuotais nagais barbendama jo kamp, tarsi mgautsi temptu laukimu. Gabriel suvok, kad viso labo girdi savo sins bals, taiau pirmiausia jai galv ov mintis, jog tai bus kokie nors jos santyki su senatoriumi liudijimai. Nesmon, nuramino ji save. Viskas vyko vlai vakare, urakintame Sikstono kabinete. Be to, jeigu Baltieji rmai turt kokios mediagos, jau seniai j bt paskelb. Gal k nors ir taria, paman Gabriel, taiau rodym tikrai neturi. Ten peleninje sumaig nuork. Panele E, gal jums tai bus naujiena, taiau atsidrte paiame grumtyni, siplieskusi Vaingtone 1996aisiais, skury. Tokios partijos pradia Gabrielei buvo visikai netikta. Grumtyni? Ten prisideg dar vien cigaret. Ar jums teko girdti apie vadinamj kosmoso sukomercinimo nutarim? Gabriel pirmkart apie tai igirdo. Ji sutrikusi gteljo. Tikrai? nusistebjo Ten. Negali bti. Ypa turint galvoje js kandidato pairas. Nutarim dl kosmoso sukomercinimo 1996aisiais pasil senatorius Volkeris. Vienu odiu, jame tvirtinama, jog NASA nepavyko nuveikti nieko rimtesnio nuo tada, kai ilaipino mog Mnulyje. Nutarime siloma privatizuoti NASA: parduoti jos valdom turt privaioms bendrovms ir leisti privaiai iniciatyvai skmingiau tsti kosmoso tyrimus ir drauge palengvinti mokesi moktoj nat. Gabriel buvo girdjusi, jog NASA kritikai, kaip galim ieit i neskmi lino, silo privatizavim, taiau neinojo, kad ie silymai yra idstyti atskiru nutarimu. itas nutarimas dl privatizavimo, ts Ten, kongresui svarstyti jau buvo teikiamas keturis kartus. Tai ne pirmas panaus silymas anksiau skmingai buvo priimti nutarimai dl urano kasykl privatizavimo. Kongresas visus keturis kartus nutarim dl kosmoso sukomercinimo palaik. Laim, Baltieji rmai sulaik j savo veto. Zacharijui Herniui j teko vetuoti dukart. Kur link kreipiate? Reikalas tas, jog nutarim senatorius Sikstonas, taps prezidentu, be jokios abejons, pasirayt. Turiu pagrind manyti, jog Sikstonas, pasitaikius pirmai progai, ilgai nedvejodamas iparduot NASA sukaupt turt privaioms bendrovms. Vienu odiu, js kandidatas pasisakyt u privatizavim, o ne tolesn kosmoso tyrim finansavim. Kaip man inoma, senatorius vieai nra isaks savo nuomons dl kosmoso sukomercinimo nutarimo projekto. Tai tiesa. Taiau, turdami galvoje jo pairas, ko gero, galime drsiai tvirtinti, jog jis tam pritart. Privati iniciatyva visada veria siekti geresni rezultat. Suprasiu kaip taip. Ten smeig j savo vilgsn. Deja, NASA privatizavimas yra niekam tikusi mintis, ir Baltieji rmai, atmesdami kongreso jau 79

priimt statym, turjo tam aib svari prieasi. Ne kart teko iklausyti argumentus prie kosmoso sukomercinim, tar Gabriel. Suprantu js rpest. Tikrai? Ten palinko priek. Kokius btent argumentus jums teko girdti? Gabriel nejaukiai pasimuist. Na, daugiausia prastus akademins bendruomenes bgtavimus, ypa kad privatizuota NASA kosmoso tyrimus pakreipt labiau ne moksline, o komercine vaga. Taip. Apie moksl tuo atveju tekt greitai pamirti. Uuot skyrusios l ms visatos tyrimams, privaios kosmoso tyrimo bendrovs iraust asteroidus, statyt kosmoso viebuius, kelt erdv komercinius palydovus. Kam joms vargti ir tyrinti, kaip atsirado ms visata, jei tai suryt tik kalnus pinig ir neadt jokio pelno? Be abejo, pratar Rachel. Taiau mokslo ekspedicijoms bt galima kurti Nacionalin kosmoso tyrim fond. Tokia staiga jau veikia. Tai NASA. Gabriel nesumet, k tai atsakyti. Taiau dl pelno vaikymosi apleistas mokslas dar nra pats baisiausias dalykas, tar Ten. Nepalyginama su visika netvarka, kuri sukelt privataus sektoriaus neabotas eimininkavimas kosmose. Pasikartot laukini vakar istorija. Narantys po j imt savintis Mnul ir asteroidus, gint savo teises juos jga. Teko girdti kai kuri bendrovi pageidavimus padang ikelti milinikus reklamos skydus, vytinius tamsoje. Silantieji steigti kosmoso viebuius ir gabenti ten turistus prao leidimo susikaupusias iukles imesti tiesiai kosmos ir sukurti tikrus skriejanius svartynus. Ties sakant, vakar teko skaityti vienos bendrovs pasilym kosmos paversti mauzoliejumi ir paleisti j skrieti mirusij palaikus. Tik sivaizduokite tuos negyvlius, atsitrenkianius ms ryi palydovus. Praeit savait pas mane lanksi vienas milijardierius, silantis nuskraidinti raket artimiausi asteroid, prisitraukti j prie ems ir ikasinti jame gldinius brangakmenius. Teko priminti tam vyrukui, kad pritrauktas prie ems asteroidas gresia katastrofa visai planetai! Panele E, patikkite, jeigu itas nutarimas bt patvirtintas, kosmos plstelt ne mokslinink virtins. Ten vertsi turintieji kalnus pinig ir ne kain kiek proto. Argumentai gantinai tikinami, sutiko Gabriel, ir a esu tikra, kad senatorius, jeigu kada tekt daryti tok sprendim, prie tai visk kruopiai apsvarstyt. Taiau dl ko mane ia pasikviette? Ten, traukdama cigaret, prisimerk. Daug kas trokta kosmose ukalti pinig, ir tokie mons neriasi i kailio, siekdami paalinti sau i kelio visas klitis. Nuo NASA privatizavimo _ ir visikos suiruts kosmose sulaiko tik prezidentui suteikta galia pasakyti veto. Tada Zachas Hernis elgiasi teisingai vetuodamas t nutarim. Bgtauju, jog js kandidatas gali bti ne toks apdairus. Galiu tik pakartoti, jog, manyiau, senatorius, jeigu jam kada tekt apsisprsti dl to nutarimo, prie tai visk kruopiai apsvarstyt. Ten ie jos odiai, regis, iki galo netikino. Ar jums inoma, kiek senatorius Sikstonas ileidia l reklamai iniasklaidoje? Klausimas j uklupo netiktai. Tie duomenys yra viei. Daugiau nei tris milijonus per mnes. Gabriel patrauk peiais. Na, jums geriau inoti. I tikrj suma buvo panai. Tai krva pinig. Tiek surenka. Taip, jis apgalvotai susitvark. Tiksliau tariant, apgalvotai ved. Ten nutilo ir ipt dm kamuol. Vargel jo mona, Katerina, taip tragikai uvo. Jos mirtis jam buvo tikrai skaudus smgis. Ji dirbtinai sunkiai atsiduso. Ji uvo ne taip ir seniai, ar ne? Eikime prie reikalo, a negaliu ia ilgiau gaiti. 80

Ten smarkiai usikosjo ir kio rank gelsv vok. Itrauk i jo keliolika svarle susegt lap ir ities juos Gabrielei. Sikstono finansai. Gabriel priblokta pervelg dokument pluot. Keleri prajusi met duomenys. Nors Gabriel labai nuodugniai neiman Sikstono finansini reikal, taiau juto, jog dokumentai nesuklastoti bank sskaitos, kredito korteli sskaitos, paskolos, akcijos, nekilnojamasis turtas, skolos, pajamos ir ilaidos. Tai slapti duomenys. I kur juos gavote? Savo altini neiduodu. Taiau atidiau pervelgusi iuos skaiius sitikinsite, jog senatorius Sikstonas ileidia daugiau pinig nei turi. Po Katerinos ties jis didij dal jos palikimo ivaist neatsakingoms investicijoms, asmeninei prabangai ir triukinamai pergalei partijos kandidato rinkimuose. Prie pusmet jo kiense jau vilpavo vjai. Gabrielei vysteljo mintis, jog Ten veikiausiai blefuoja. Jeigu Sikstonas bt liks plikas kaip tilvikas, tikrai nepirkt kas savait vis daugiau ir daugiau reklamos. Js kandidatas, ts Ten, ileidia keturis kartus daugiau pinig nei msikis. Nors pats neturi n skatiko. Mus gausiai remia. Taip, ir kai kada net legaliai. Gabriel net loteljo atbula. K? Ten palinko priek, ir Gabriels nos pasiek rkal tvaikas. Gabriele E, pateiksiu jums klausim, ir prie atsakydama gerai apgalvokite. Nuo to gali priklausyti, ar artimiausius kelerius metus teks praleisti u grot, ar laisvje. Ar jums inoma, kad senatorius Sikstonas nelegaliai gauna krvas pinig i bendrovi, nekantraujani susiluoti milijardus i NASA privatizacijos? Gabriel kur laik netekusi ado spoksojo Ten. Tai niekuo nepagrstas kaltinimas! Vadinasi, tai jums neinoma? Manyiau, jog pro mano akis tikrai neprasprst, jeigu senatorius gaut, js teigimu, krvas pinig. Ten altai ypteljo. Gabriele, suprantu, kad senatorius Sikstonas tikrai jums daug k patikjo, taiau js dar daug ko apie j neinote. Gabriel paoko. Pakaks. Prieingai, met Ten, itraukdama i voko kitus popierius ir paskleisdama juos ant stalo. Mes dar tik pradjome.

44Hemisferos prieangyje Rachel Sikston, vilkdamasi NASA darbin kombinezon, jautsi tarsi astronaut. Juodas vientisas kostiumas su gobtuvu primin pripst nardymo skafandr. Tarp dviej orui pralaidi jo sluoksni iraizgyta daugyb kanalli su tirtu geliu, kad j dvintis gerai jaustsi ir kartyje, ir altyje. Rachels vilgsnis, jai spraudiant galv gobtuv, nukrypo NASA direktori. Jis tarsi sustings sargybinis stovjo prie dur, aikiai nepatenkintas tokios ekspedicijos btinybe. Priirdama, kad visi tinkamai apsitaisyt, Nora Mangor nesiliov burnojusi. Tik nereikalingas balastas, iko ji, vysteldama Korkiui jo kombinezon. Tolandas jau buvo iki puss linds savj. Kai Rachel usiseg visus utrauktukus, Nora, apiuopusi kombinezono one iaupel, prijung prie jo arnel, nudrykusi nuo sidabrins talpyklos, primenanios didiul deguonies balion. Pripildysiu, tar Nora, atsukdama iaup. 81

Rachel igirdo nyptim ir pajuto kombinezono vid srvant gel. Kombinezonas isipt ir prigludo prie jos drabui. Tarsi btum panirs vanden. Isipts ant galvos gobtuvas ugul jai ausis, ir visi garsai nutolo. Nelyginant drugelis kokone. Didiausias io kostiumo privalumas, tar Nora, yra jo minktumas. Gali parkristi ant upakalio ir n nepajusi. Rachelei ir paiai taip atrod. Jautsi lyg suvyniota iuin. Nora padav Rachelei glb ranki: ledo kirtikl, virv su kabliais ir ssagas, kurias pritvirtino prie diro. Tiek visko? nusistebjo Rachel, velgdama vis t rang. imtui metr kelions? Nora prisimerk. Eini ar neini? Tolandas patvirtinamai palinksjo Rachelei. Nora paprasiausiai imasi vis atsargumo priemoni. Korkis, prisijungs prie baliono ir prisipilds savo kostium, nenustygo vietoje. Jauiuosi it apsitemps milino prezervatyvu. Nora su pasilyktjimu sudejavo. I kur tau inoti, nekaltas berneli. Kol Rachel avsi sunkius batus ir taissi prie j kaplius, greta ant kds prisdo Tolandas. Nepersigalvojai? Jo balse nuskambjs rpestis tik dar labiau j kvp. Kad neiduot j vis labiau apimanio jaudulio, Rachel rytingai papurt galv. Tik imtas metr... Kaip matai, domu ne tik tolimosiose jrose. Tolandas, taisydamasis savo kaplius, susijuok. Man vis tiek labiau prie irdies vanduo nei ledas. Nemgstu nei vieno, nei kito, tar Rachel. Vaikystje buvau lusi. Nuo to laiko bijau vandens. Tolandas velniai pavelg j. Negerai. Kai isikraptysime i ia, tursi apsilankyti pas mane Gojoje. Padsiu tau vl su juo susidraugauti. Paadu. Jo pakvietimas maloniai suvirpino ird. Goja buvo laivas, kuriuo Tolandas leisdavosi savo ygius, pagarsjs tiek Paslaptingojo jr pasaulio pasakojimais, tiek neprasta savo ivaizda. Nors rytis ukopti Gojos den jai bt ities didelis ygdarbis, ji inojo negalsianti io kvietimo atsisakyti. Ji dabar stovi imetusi inkar dvideimt kilometr nuo Niudersio, tar Tolandas, galyndamasis su savo kapli svaromis. Atrodo, gantinai neprastoje sau vietoje. Ne, k tu. Atlanto pakrant labai domi. Kaip tik rengms sukti nauj dokumentin film, kai lyg griaustinis i giedro dangaus ugriuvo prezidento praymas. Rachel nusijuok. Apie k? Sphyrna mokarran. Rachel surauk kakt. Labai aiku. Tolandas galiausiai prisitais kaplius ir, pakls galv, pavelg j. Rimtai, filmuosiu ten kokias por savaii. Visai netoli Vaingtono. Kai grime, btinai apsilankyk. Negalima vis gyvenim bijoti vandens. Mano gula paties tau raudon kilim. Prie pat j nugriaudjo Noros Mangor balsas. Einam! O gal atneti jums por vaki ir ampano?

45Gabriel E nustebusi velg prieais j ant stalo paskleistus dokumentus. Laik, faksogram kopijos, pokalbi telefonu stenogramos, patvirtinanios Ten teigin, jog senatorius Sikstonas palaiko slaptus ryius su privaiomis kosmoso bendrovmis. Ten pastm Gabrielei ariau kelet juodai balt neryki nuotrauk. 82

Regis, jums tai bus naujiena. Gabriel velg jas. Pirmojoje buvo matyti kakokiame poeminiame garae i taksi lipantis senatorius Sikstonas. Sikstonas juk nevainja taksi. Antrojoje nuotraukoje Sikstonas sdosi autobusiuk, kuriame jo lauk kakoks pagyvens vyras. Kas jis toks? pasiteiravo Gabriel, pamaniusi, kad nuotraukos gali bti padirbtos. Didelis KIF ulas. Gabriel vis dar abejojo. Kosmoso inovacij fondo? KIF buvo tarsi savotikas privai kosmoso bendrovi susivienijimas, jungiantis rangovus, vadybininkus, piniguoius vis privat sektori, troktant gauti leidim kosmos. Jie nepraleisdavo progos idti uns dienas NASA, tvirtindami, jog JAV kosmoso programa varo j versl ir neleidia siningai konkuruoti kosmose. KIF, tar Ten, dabar susispiet apie imtas dideli bendrovi ir keletas be galo turting susivienijim, nekantriai laukiani, kol bus ratifikuotas kosmoso sukomercinimo nutarimas. Gabriel m temptai sukti galv. Dl akivaizdi prieasi KIF buvo itikimas Sikstono rinkim kampanijos rmjas, taiau senatorius veng labiau susisaistyti su iais monmis dl prietaringai vertinamos lobistins j veiklos. Neseniai KIF paskelb triukinam pareikim, es NASA neteista monopolija, kurios veiklos palaikymas, be nuolatini nuostoli, liudija dar ir nesining konkurencij privai bendrovi atvilgiu. KIF teigimu, AT&T prireikus paleisti nauj ryi palydov, privaios bendrovs apsiimdavo tai padaryti u prideramus penkiasdeimt milijon doleri. Deja, tuojau pat sikidavo NASA ir pasisilydavo tai atlikti perpus pigiau, nors NASA paiai tai atsieidavo penkiskart tiek! Pinig vaistymas yra vienas i bd ilaikyti kosmoso monopol, tvirtino KIF advokatai. Ir i nata ukraunama ant mokesi moktoj pei. Nuotrauka liudija, toliau kalbjo Ten, kad jsikis kandidatas slapia susitinka su privaias kosmoso bendroves jungianio susivienijimo atstovu. Ten mosteljo ranka kitus dokumentus ant stalo. Mes taip pat turime KIF siuntinjam praym savo nariams pervesti atitinkamas sumas senatoriaus Sikstono sskaitas. Ties sakant, ios privaios bendrovs trks ply siekia Sikston prastumti Ovalj kabinet. Perasi ivada, jog jis bus pasiadjs pasirayti nutarim sukomercinti kosmos ir privatizuoti NASA. Gabriel sutrikusi velg popieri sn ant stalo. Manote, patiksiu, jog Baltieji rmai, turdami rodym, kad prieininkas savo vajui naudoja neteistai gaunamas las, dl kakoki prieasi vieai to neitrimituot? Tai k js manote? Gabriel rm j vilgsn. Na, turint galvoje js gebjimus manipuliuoti kitais, labiau tiktina, jog paprasiausiai vediojate mane u nosies, pakiusi galbt kokio vietinio padjjo padirbtus dokumentus ir nuotraukas. Tai visikai manoma. Taiau taip nra. Ne? Tuomet kaip jums pavyko gauti vis t bendrovi vidinius dokumentus? Jsikiams tikrai nepavykt nudiauti tokios dokument snies i tokios daugybs bendrovi. Tikra tiesa. iuos duomenis mums kai kas maloniai padovanojo. Gabriel nesumojo, k atsakyti. Nesistebkite, ts Ten, mes sulaukiame nemaai toki neprayt dovan. Prezidentas turi vis br galing rmj, pageidaujani, kad jis ir toliau likt dirbti iuose rmuose. Juk js kandidatas vaistosi paadais apkarpyti vos ne vis staig biudetus. Senatorius Sikstonas visur kartoja, jog, jo odiais tariant, ipstas FTB biudetas yra vyriausybs vaistnikos politikos pavyzdys. Be to, nevengia grybtelti ir Socialinio draudimo. Galbt kai kas i kokios staigos kiek ir supyko. Gabriel suprato uuomin. FTB ir Socialinis draudimas panorj akimirksniu gali surinkti tokius duomenis. Ir pasisti juos Vaington kaip param prezidento rinkim kampanijai. Taiau ji niekaip negaljo patikti, kad senatorius Sikstonas bt sivls nelegali l kaupim savo vajui. Jeigu itie duomenys nesuklastoti, met ji paskutin savo kort, kuo a, beje, labai abejoiau, tada kodl j nepaskelbte? 83

O kaip jums atrodo? Nes jie gauti neteistai. Kaip jie gauti, visikai nesvarbu. Be jokios abejons, svarbu. Teisme jie nebt laikomi rodymais. Kam dar tas teismas? Paprasiausiai mesteltume juos kokiam laikraiui, ir jie ispausdint dokumentus bei nuotraukas su prierau i patikim altini suinojome.... Ir Sikstonas bt priverstas rodinti ess nekaltas. Jo nuolatiniai usipuolimai NASA tik patvirtint j gaunant kyius. Gabriel inojo, kad tai teisyb. Puiku, ir ji, tuomet kodl i duomen nepaskelbte? Nes tai pasalnikas smgis prieininkui. Prezidentas dav od, kad jo vajus bus dentelmenikas, ir kaip manydamas ketina jo laikytis. Kurgi ne! Bandote man pirti teigin, jog dorasis prezidentas atsisako vieinti duomenis, kadangi gali pasirodyti nedentelmenikas? Tai alinga visai valstybei. kyininkavim sivl deimtys bendrovi, kuriose darbuojasi ir daug sining moni. Tai pakenkt senato autoritetui ir apskritai nusmukdyt pasitikjim visais politikais. auktas deguto ir medaus statin pagadina. Visiems tekt ilgai murkdytis po vis t bjaurast, ir tyrimas, ko gero, baigtsi senatoriaus ir daugelio ymi kosmoso bendrovi ul patupdymu u grot. Nors Ten mintims negaljai nepritarti, taiau Gabriel nesteng atsikratyti tarim. Tada kodl mane ia pasikviette? Na, nekant be uuolank, panele E, mums paskelbus iuos dokumentus, jsikis kandidatas bt apkaltintas telks nevarius pinigus savo rinkim vajui, netekt senatoriaus mandato ir veikiausiai atsidurt kaljime. Ten nutilo ir kiek patyljusi tar: Nebent... Gabriel vyriausiosios patarjos akyse ivydo mstelint plr vilges. Nebent kas? Ten su pasimgavimu usitrauk dmo. Nebent js nutartumte padti viso to ivengti. Kabinete stojo slogi tyla. Ten smarkiai usikosjo. Paklausykite, Gabriele, nutariau pasidalyti su jumis iais duomenimis dl trij prieasi. Vis pirma kad sitikintumte, jog Zachas Hernis yra padorus mogus, kuriam valstybs interesai yra aukiau u asmeninius. Antra, siekdama atskleisti, kad jsikis kandidatas nra jau toks tyras, kokiu dedasi. Ir treia, nordama jus tikinti priimti mano pasilym. Kok pasilym? Noriau suteikti jums prog garbingai pasielgti. alies labui. Tik js viena galite padti Vaingtonui ivengti bjauraus urmulio. Jeigu sutiksite vykdyti tai, k jums pasilysiu, galimas daiktas, usitarnausite viet prezidento komandoje. Viet prezidento komandoje? Gabriel negaljo patikti savo ausimis. Panele Ten, kad ir k js ia rezgate, a nepaksiu grasinim ir spaudimo. Prisidjau prie senatoriaus vajaus todl, kad esu jo silomos politikos alinink. Ir jeigu Zachas Hernis btent taip tvarko savo politinius reikalus, tai pasibjaurtina! Jeigu turite kokios mediagos prie senatori Sikston praom, mestelkite j iniasklaidai. Atvirai nekant, man rodosi, jog tai tik didiulis muilo burbulas. Ten sunkiai atsiduso. Gabriele, ia snis rodym, jog jsikis kandidatas paslapia ima kyius. Deja, tai tiesa. inau, kad juo nuoirdiai pasitikite. Ir kiek pritildiusi bals pridr: Klausykite, esm tai kur. Neturdami kitos ieities, mudu su prezidentu pavieintume iuos duomenis, taiau tada kilt niekam nereikalingas smyis. Kadangi tai sivl ir keletas didiuli ms bendrovi. Ir u tai kentt nekalti mons. Ji usitrauk cigarets ir ipt dm. 84

Mudu su prezidentu esame link atskleisti tikrj senatoriaus veid iek tiek kitaip. Atsargiau... Kad niekas nenukentt. Ten padjo cigaret pelenin ir sunr rankas. Be uuolank tariant, mes pageidautumme, kad vieai pripaintumte turjusi meils ryi su senatoriumi. Gabriel visa net nutirpo. Ten kalbjo visikai utikrintai, tarsi turt koki rodym. Negalimas daiktas, vysteljo Gabriels galvoje mintis. Viskas vyko tik vienkart, Sikstono kabinete, u udar dur. Ji ninieko neturi. Blefuoja. Tvardydama drebant bals, Gabriel prabilo: Mgstate pasplioti, panele Ten. K btent turite galvoje? Meils ryius ar darb mums? Ir viena, ir kita. Ten ypteljo ir pakilo i krslo. Na, antrj spjim galime kol kas atidti al. Ji vl patrauk prie seifo ir kart gro neina raudonu aplanku. Ant jo puikavosi Baltj rm spaudas. Ji spragteljo sagtel, apvert aplank ir ikrat tai, kas jame buvo, ant stalo prieais Gabriel. Kai prieais akis pabiro snis spalvot nuotrauk, Gabriel pajuto, kaip i po koj slysta visas pasaulis.

46U kupolo sien vir ledyno lstantis katabatinis vjas buvo visikai kitoks nei vandenyno viesulai, su kuriais nuolat tekdavo susidurti Tolandui. Vir jr vjai kyla susiduriant ir maiantis skirtingo oro frontams. Katabatinis vjas paprasiausias oro srautas, plstantis emyn ledyno laitu. Aresnio vjo Tolandui dar nebuvo tek patirti. Jeigu jis bt pts keturiasdeimties kilometr per valand greiiu, tai bt tikra jreivio svajon, taiau dabar, vilpdamas imt penkiasdeimt kilometr per valand, jis vert i koj. Tolandas jaut, kad jeigu sustot ir apsisukt, galingo oro uoro bt akimirksniu parbloktas. Toland sitempti vert ne tik kunkuliuojantis ledinio oro srautas, bet ir vos juntamas ledyno nuolydis. Ledas nedidele nuoulnuma leidosi visus tris kilometrus iki pat vandenyno pakrants. Nors prie bat buvo pritvirtinti atrs kapliai, Tolandas labai atsargiai dliojo kojas, bgtaudamas, kad vienas neatsargus ingsnis ir jis bejgikai vilps emyn nesibaigianiu ledo laitu. Noros Mangor idstytas glaustas saugumo instrukcij kursas dabar rodsi per maas. Ledo kirtiklis Piranija, sak ji, hemisferoje segdama lengvus T formos rankius jiems prie dir. Paprasti amenys, lenkti amenys, virbaliniai amenys, kjelis ir kirvukas. Reikia prisiminti tik tiek, kad paslyd ar gsio iversti i koj viena ranka griebkite kirtikl u smaigalio, kita u koto, varykite lenktus amenis led ir parkriskite ant jo, podraug sikirsdami kapliais. Dstydama iuos nurodymus, Nora Mangor visus juos surio tarpusavyje. Jie usidjo apsauginius akinius ir patrauk vidurdien tvyrani nakt. Ir dabar keturios figrls, susiriusios virve per trij metr atstum, viena paskui kit eng ledynu. Pirma trauk Nora, jai i paskos sek Korkis, Rachel, ir unugaryje Tolandas. Jiems tolstant nuo kupolo, Toland vis labiau m nerimas. Pripsto savo kombinezono ilumoje jis jautsi tarsi koks kosmonautas, slenkantis kakokios nepastamos planetos paviriumi. Mnulis pasislp u stor audros debes kilimo, ir visas ledynas paskendo aklinoje tamsoje. Katabatinis vjas, regis, vis stiprjo ir dar labiau ugul Tolando nugar. Pro savo akinius temptai dairydamasis aplinkui po ledo tyrus, jis vis labiau sitikino, kiek daug pavoj j tyko. Kad ir kokie bt NASA saugumo reikalavimai, Tolandas buvo nustebs, jog direktorius pavoj vietoj dviej moni pasiunt visus keturis. Be to, tie kiti du senatoriaus dukt ir ymus astrofizikas. Nenuostabu, jog Tolandas jaut atsakomyb u Rachel ir Kork. Bdamas laivo kapitonas, jis buvo prats jausti atsakomyb u aplinkinius. Laikykits u mans, kteljo Nora, perrkdama vj. enkite vmis. Savo priemones Nora gabenosi aliuminio rogmis. Jos buvo kraute nukrautos tyrimo ir apsaugos taisais, kuriomis ji naudojosi pastarosiomis dienomis. Visi taisai, skaitant dut su elementais, signalinmis raketomis ir galingus proektorius, buvo suriti ir udengti storu plastiko laktu. Nepaisant 85

sunkaus krovinio, rogs lengvai slydo tiesiomis vmis. Nors nuolydis buvo akimi nepastebimas, roguts savaime iuo emyn ir Norai jas teko netgi prilaikyti. Jiems jau kiek nutolus nuo kupolo, Tolandas grteljo per pet atgal. Vos u deimties metr liks baltas kupolo linkis visikai pranyko aklinoje tamsoje. Ar pagalvojai, kaip grime atgal? rikteljo Tolandas. Kupolo beveik nesima... Jo odius nutrauk Noros rankose garsiai sunypts udegamas signalinis ibintas. Staigiai plyksteljusi rausva viesa nutviesk led penki metr spinduliu. Nora koja sniege padar nedidel duobut ir sustm iok tok kauburl nuo vjo. Tada bed ibint paruot lizd. iuolaikinis sausas spiritas, kteljo Nora. Sausas spiritas? nusistebjo Rachel, prisidengdama akis nuo plyksteljusios viesos. Jonukas ir Grytut, paaikino Nora. Dega madaug valand marios laiko grti. Tarusi iuos odius, Nora vl patrauk ledynu tams.

47Gabriel E viesulu ipuol i Mardors Ten kabineto ir vos nepartrenk pro al kaukinios sekretors. Paklaikusi i siaubo, ji prie save mat tik nuotraukose susipynusius knus. vytiniais i pasitenkinimo veidais. Ji nenutuok, kaip kakas sigudrino priplekinti t nuotrauk, taiau puikiausiai inojo, kad jos tikros. Regis, darytos i senatoriaus Sikstono kabineto palubs tarsi kokia slapta kamera. Dieve veniausias. Vienoje i nuotrauk Gabriel isiktojusi tysojo po Sikstonu tiesiai ant jo darbo stalo, greta kakoki oficiali dokument. Mardor Ten pasivijo Gabriel jau u emlapi mens. Rankose ji laik raudonj aplank su nuotraukomis. I js reakcijos spju, kad ios nuotraukos jums neatrodo padirbtos? Prezidento vyriausioji patarja, regis, mgavosi kiekvienu odiu. Tikiuosi, jos tikino jus, jog ir kiti duomenys yra teisingi. Gauti i to paties altinio. Gabriel, skriedama koridoriumi, juto raustanti iki pat plauk akn. Kur, po galais, ijimas? Ten ilgomis kaip garnio kojomis nesunkiai spjo paskui j. Senatorius Sikstonas ne kart vieai prisiekinjo, kad judu esate tik biiuliai. Ir, ties sakant, visai tikimai. Ten, kreivai ypteljusi, mosteljo galva sau per pet. Ties sakant, jeigu tai kiek primirote, savo kabinete turiu ir vaizdajuost. Ji visk kuo puikiausiai prisimin. Sikstonas kartai dievagojosi, jog j nesieja jokie meils ryiai. Labai gaila, ypsodamasi mesteljo Ten, taiau senatorius Sikstonas, velgdamas amerikieiams tiesiai akis, riet gryn gryniausi mel. Visuomen turi teis inoti. Ir jie suinos. A pati tuo pasirpinsiu. Vienintelis dar neaikus dalykas i ko jie tai igirs. Mes esame sitikin, jog labiausiai tikt praneti jums. Gabriel negaljo patikti savo ausimis. Nejaugi js ities manote, kad padsiu susidoroti su savo kandidatu? Ten veidas pasidar panaus vanago. Gabriele, a stengiuosi visk sutvarkyti kuo graiau. Suteikiu jums prog ivaduoti mus nuo nemalonaus kapstymosi ir auktai iklus galv prisipainti ties. Man reikia tik ratiko js liudijimo su parau, jog tarp js bta meils nuotykio. Gabriel sustojo it besta. K?! Taip. Ratikas liudijimas leis mums susitvarkyti su senatoriumi tyliai, be nereikalingo triukmo. Mano pasilymas paprastas: pasiraykite liudijim, ir i nuotrauk niekas niekada neivys. Js norite ratiko liudijimo? Na, juridikai tai turt bti ratiki parodymai, mes ia turime notar, kuris galt... Js visai i galvos isikraustte. Gabriel vl pasileido ingsniuoti. Ten neatsilikdama eng greta ir dabar jau prabilo grsmingiau: 86

Gabriele, senatoriui Sikstonui bet kuriuo atveju galas, ir a suteikiu jums prog isikapstyti i ito jovalo ir nematyti laikraiuose mirganios nuogos savo sdyns! Prezidentas yra padorus mogus ir visikai nenori, kad ios nuotraukos bt paskelbtos. Jeigu js pateiksite man ratikus parodymus, kuriuose prisipainsite turjusi meils nuotyk su Sikstonu, niekam nereiks murkdytis po vis t bjaurast. A savs nepardavinju. Na, o apie jsik kandidat to nepasakytum. Jis veidmainiauja, nepaiso statym. Nepaiso statym? Juk js sigaunate kabinetus ir slapia darote nuotraukas! Turbt teko girdti apie Votergeit? Mes patys po it purv nesikapstme. Nuotraukos atkeliavo i to paties altinio kaip ir duomenys apie kyius i KIF. Kakas sek kiekvien js ingsn. Gabriel pralk pro apsaugos post, kur neseniai jai buvo teikta lankytojos kortel. Neltindama ingsnio, nusitrauk j laikani virvut nuo kaklo ir vysteljo akis iptusiam apsaugininkui. Ten neatsiliko n per ingsn. Apsisprsti jums btina skubiai, tar Ten, kai jiedvi priartjo prie ijimo. Pristatote man ratikus parodymus, kad myljots su senatoriumi, arba vakar atunt prezidentas bus priverstas pavieinti visk: nevarias Sikstono las, js nuotraukas. Ir patikkite, jeigu mons pamatys, kad abejingai stovjote greta ir leidote jam nevaromai meluoti, usitrauksite amin nelov. Gabriel galiausiai ivydo duris ir puol prie j. Gabriele, kad liudijimas gult ant mano stalo iki atuntos vakaro. Nekvailiokite. Ten, jai jau smunkant pro duris, bruko aplank su nuotraukomis. Pasilaikyk jas, brangute. Turime dar vis sn.

48Rachel Sikston, engdama ledu gilyn tams, jaut viduje vis labiau kirbant nerim. Mintyse sukosi ramybs neduodanios mintys: meteoritas, vytintis planktonas, galimos Noros Mangor klaidos tiriant ledo grinius padariniai. Nora tvirtino, jog tai vientisas glo vandens luitas, primindama jiems igrusi ledo bandinius tiek aplinkui, tiek vir meteorito. Jeigu lede kur nors slypt glo vandens nios su alusiu planktonu, tikrai nebt prasprdusios jai pro akis. O gal vis dlto prasprdo? Kad ir kaip ten bt, Rachel, sukdama galv, vis grdavo prie paties paprasiausio paaikinimo. iame ledyne turi bti alusio planktono. Praslinkus dar deimiai minui, jie jau buvo udeg keturis signalinius ibintus ir nukblin nuo kupolo per imt metr. Priekyje engusi Nora staiga sustojo. ia, tar ji tarsi aikiareg, neinia kaip pajutusi, kad tai pati tinkamiausia vieta kasti uliniui. Rachel grteljusi nuvelg nuoulni atlait. Kupolas jau seniai buvo nugrimzds juodoje kaip derva tamsoje, taiau signalini ibint virtin pliesk rykiomis vieselmis, kuri tolimiausia padrsinamai mirkiojo kaip vaigd danguje. Jos iburiavo tiesia kaip styga eile, tarytum ymt kok nusileidimo tak. Rachel mintyse nusistebjo Noros sugebjimais. Dl to ir leidome rogutms padaryti mums keli, prabilo Nora, pastebjusi Rachel stebintis ibint greta. J vs tiesios. Paleidus rogutes nekliudomai iuoti pakaln, jos slysta nosies tiesumu. Gudru, kteljo Tolandas. Gaila, kad vandenyne nieko panaaus nepritaikysi. O juk vandenynas tiesiai po mumis, vysteljo Rachels galvoje mintis, kai prisimin gelmes jiems po kojomis. Ir tada jos dmes patrauk pati tolimiausioji viesel. Ji staiga pranyko, tarsi kakas engdamas pro al bt j udengs. Taiau po akimirkos vl suibo. Rachel irdyje pajuto smilktelint nerim. Nora, kteljo ji, ar ia yra baltj mek? 87

Baltosios mekos, atsiliep Tolandas, minta ruoniais. mones upuola tik tada, jeigu jie engia j teritorij. Taiau ia j esama, taip? Rachel visad painiodavo, kuriame poliuje gyvena mekos, o kuriame pingvinai. Aha, kteljo jai Tolandas. Ties sakant, nuo j vardo i vieta ir gavo Arkties pavadinim. Arktos graikikai yra meka. Puikumlis. Rachel nerimastingai sistebeilijo tams. Antarktidoje nra baltj mek, tar Tolandas. Todl ji ir vadinama Anti-arktos. Dkui, Maikai! rikteljo Rachel. Gal jau pakaks apie tas mekas. Jis nusijuok. Gerai. Nora smeig snieg paskutin ibint. J ketvertas isiptusiais juodais kostiumais stovjo nutviekstas rausvos viesos. Anapus ibinto skleidiamos viesos skritulio kilo aklina tamsos siena. Kitiems atidiai stebint, Nora, sikirsdama kapliais led, atsargiai atitrauk roges kelet metr aukiau laitu prie j. Tada, viena ranka laikydama rogi virv, pasilenkusi atlenk stabdius keturis metalinius dyglius, sikirtusius led. Atlikusi darb, kai virv aplink jos liemen nukaro, ji atsities ir mosteljo ranka. Tvarka, kteljo. Dabar kibsime darb. Ledynotyrinink patrauk prie apatinio rogui galo ir atsagst kilpeles, laikanias brezent, kuriuo buvo udengtas krovinys. Rachel, pajutusi, jog galbt buvo pernelyg atiauri Norai, oko prie priekins audeklo dalies. Dl dievo meils, neliesk! sukliko Nora, paklusi galv. Nieku gyvu! Sutrikusi Rachel atsities. Nieku gyvu pirmos neatrik pavjins puss! tar Nora. Tai padariusi, rankose laikysi tikras bures! Vjas kaipmat bt pasigavs brezent! Rachel atsitrauk nuo rogi. Neinojau. A... Nora piktai panairavo j. Judviej su kosmoso bernaiiu apskritai neturt ia bti. N vieno i ms neturt ia bti, msteljo Rachels galvoje mintis. aliasnapiai, virte vir pykiu Nora, mintyse keiksnodama direktori, pirus jai palydovus Kork su Sikston. Tie iopliai ia k nors btinai praudys. Noros visikai neavjo j priirtojos vaidmuo. Maikai, tar ji, padk nukelti R nuo rogi. Tolandas padjo jai itraukti ems valgymo radar ir taisyti j ant ledo. tais sudar trys nediduks metalo ments, pritvirtintos viena greta kitos ant aliuminio rmo. Visas taisas buvo ne didesnis u pd, nuo jo drieksi laidai prie rogse gulini srovs lygintojo ir maitinamojo elemento. ia tas radaras? stengdamasis perrkti vjo vilpes, nusistebjo Korkis. Netardama n odio, Nora linkteljo. R labiau pritaikytas aptikti led i glo vandens nei SS. R sistuvas skleisdavo ledu elektromagnetines bangas, kurios skirtingai atsimua nuo skirting ledo darini. Grynas glas vanduo la plokiais sluoksniais. Taiau suals srus vanduo dl jame esani drusk labiau primena susiraizgius tinkl su daugybe ak, nuo kurio R skleidiamos bangos atsimua vairiais kampais ir grdamos isklinda alis. Nora jung tais. Padarysiu luito, kuriame yra ulinys, skerspjvio echoskopijos nuotrauk, rikteljo ji. taiso kompiuteris sukurs ledo skerspjvio atvaizd ir j atspausdins. Suals srus vanduo jame bus paymtas eliuotai. Atspaudas? nusistebjo Tolandas. Tokiame altyje padarysime atspaud? J vadov mosteljo ranka laid, nuo R nusidriekus iki kito taiso po udangalu. Nra kitos ieities. Kompiuterio ekranai suryja pernelyg daug elemento energijos, todl ledynotyrininkams, dirbantiems lauke, tenka pasitelkti kartu raalu purkianius spausdintuvus. Atspaudai kiek blankoki, taiau lazerinis spausdintuvas ima iaudti jau prie minus dvideimties. Teko savo kailiu patirti Aliaskoje. 88

Nora papra kitus pasitraukti kiek emliau R, ruodamasi nutaikyti sistuv, kad jo skleidiamos bangos aprpt ledyn apie ulin, esant madaug u imto penkiasdeimties metr. Taiau vilgteljusi t pus, i kurios buvo atj, akinama ibinto viesos nieko neirjo. Maikai, reikia nukreipti R sistuv ledo ulin, taiau i ia nieko nematau. A ukopsiu auktyn laitu, kad taip neakint. Man itiesus rank ibint kryptimi, nukreipk ten R. Tolandas linkteljo ir priklaup prie radaro. sikirsdama led kapliais, palinkusi priek prie vj, Nora m kopti laitu kupolo link. Katabatinis vjas pt netiktai ariai, ir ji pajuto artjant tikr audr. Nieko. Apsisuks ia per kelias minutes. Netrukus jie sitikins, jog mano teisyb. Nora nuklampojo dvideimt ingsni kupolo link, iki ibinto skleidiamos viesos krato. Ji m dairytis po ledo plyn. Kai akys priprato prie tamsos, one kiek kairliau irykjo iburli grandis. Nora pasisuko taip, kad stovt tiesiai prie juos, ir ities rankas tarsi kompaso rodykles, rodydama tiksli krypt. Va ten! rikteljo ji. Tolandas nukreip ten link R tais ir dav enkl. Tvarkel! Nora dar kart nuvelg nuoulniu laitu kylanius ibintus, mintyse jausdama dkingum u j rodom keli atgal. Taiau jai taip velgiant nutiko vienas keistas dalykas. Vienas ariau jos esani iburli staiga akimirkai pradingo. Net nespjus Norai sunerimti, ar tik nebus ugess, jis staiga vl sutvisko. Kitu atveju Nora bt pamaniusi, jog kakas pro j prajo. Taiau ia aplinkui daugiau nra n gyvos dvasios... Nebent direktori imt grauti sin ir jis pasist jiems k nors pagalb. Bet tokia galimyb jai kakodl neatrod tiktina. Ko gero, iaip kas nors, nutar ji. Ugnel bus trumpam priplaks vjo uoras. Nora gro prie R. Nukreipei? Tolandas gteljo. Regis. Nora patrauk prie valdymo taiso rogse ir paspaud mygtuk. R aiiai pypteljo ir vl nutilo. Tvarka, tar ji. Atlikta. Ir viskas? nusistebjo Korkis. Daugiausia laiko trunka pasiruoti. Paiam valgymui echoskopija pakanka sekunds. Rogse kartu raalu purkiantis spausdintuvas ities sudzg ir suklaksjo. Jis buvo taisytas permatomo plastiko dje ir i jo dabar ltai klostmis lindo storo popieriaus laktas. Nora palauk, kol jis baigs spausdinti, tada itrauk popieri i ds. Tuoj savo akimis sitikins, paman ji, nedama brin ariau viesos. ia nra jokio jros vandens. Prie iburio visi susispiet aplink Nor, stipriai pirtintose rankose gniauiani popieriaus ritinl. Ji giliai kvp ir ivyniojo atspaud. Vaizdas, kur ivydo, privert j lotelti atgal. Dieve mano! pratar ji, negaldama patikti savo akimis. Brinyje kuo aikiausiai matsi ledo ulinio skerspjvis. Taiau ji neteko ado, kai jo viduryje ivydo ibrt plduriuojani pilkv mogaus kno form. Kraujas sustingo jos gyslose. Dieve mano... Ledo ulinyje lavonas. Visi nustr velg popieri. Vaiduoklikas siluetas emyn galva plduriavo ulinyje. Aplink lavon banguodami dryko alis kakokie keisti spinduliai. Norai staiga dingteljo atsakymas. R keliais brkniais pavaizdavo aukos palt, ir tai, be jokios abejons, gali bti tik jiems puikiai pastamos storos kupranugario vilnos sruogos. Tai juk... Mingas, sunibdjo ji. Jis, ko gero, paslydo ir... Taiau Nora Mangor nieku gyvu nebt atspjusi, jog brinys atskleis ir dar didesn staigmen, kuri ji ivydo nuleidusi akis emiau. Ledas po uliniu... Nora spoksojo sukrsta. I pradi jai dingteljo, jog, ko gero, bus kakas nutik taisui. Bet atidiau siirjusi brin ji staiga pajuto, kaip kaupiasi ir artinasi it vtra stingdanti mintis. Vjui palusiai plakant brin, ji pasisuko nuo jo, kad galt dar atidiau siirti. Taiau juk tai visikai nemanoma! Ir tada tiesa staiga ugriuvo j visu slegianiu sunkumu. Jai um kvap. Akimirk pamiro netgi ir Minga. 89

Norai dabar viskas buvo aiku kaip ant delno. Jros vanduo ulinyje! Ji priklaup ir prisikio prie pat iburio. Spausdama rankose popieri, ji pradjo tirtti visu knu. Dieve veniausias... man niekad nebt atj galv. Ji staiga, prasiverus pykiui, atsigr NASA kupol. diai! rikteljo ji, o jos odius akimirksniu nune vjas. Prasmird diai! Tamsoje u penkiasdeimties ingsni Delta Pirmas, pakls prie lp radijo sistuv, savo vadui pratar tik du odius: Jie ino.

49Norai Mangor tebeklpant ant ledo, suglums Maiklas Tolandas itrauk i drebani jos rank ems valgymo radaro brin. Sukrstas ulinyje aptikto plduriuojanio Mingo lavono, Tolandas pamgino susitelkti brin. tai eiasdeimties metr gylio ledo ulinys. Mingo lavonas, plduriuojantis jo viduryje. Tolando akys nuslydo emiau ir jam pasidingojo, kad, ko gero, jo akys meluoja. Tokio paties ploio kaip ir visas ulinys. Jzau! rikteljo Rachel, velgdama Tolandui per pet. Meteorito ulinys kerta vis ledyn iki pat vandens! Tolandas kur laik stovjo visikai imutas i vi, nevaliodamas patikti vieninteliu manomu paaikinimu. Korkio veidas taip pat itso. Nora kteljo: Kakas pragr ertm i vandenyno! Jos akys degte deg niriu. Kakas slapia i apaios grdo ten t uol! Tolandas, nors ir nenoromis, turjo sau prisipainti, kad technikai tai visikai manoma. Po Milno ledynu, plduriuojaniu vandenyne, pakanka gylio praplaukti povandeniniam laivui. Ir kadangi vandenyje visi daiktai lengvesni, netgi visikai nedidukas povandeninis laivas, panaus Tolando vienviet mokslin Triton, nesunkiai stengt atgabenti meteorit savo keltuvais. Povandeninis laivas galjo atplaukti, palsti po ledynu ir igrti jo dugne ertm. Tada, itiess keltuvus arba pasitelks oro balionus, stumti ten meteorit. Vanduo po meteoritu imt alti, ir kai pakankamai uals jau ilaikyt uolos svor, povandeninis laivas galt atitraukti savo keltuvus ir pasialinti, palikdamas aliui ir vandeniui paslpti ia buvusi ertm bei nutrinti visus apgavysts pdsakus. Taiau kam7. tar Rachel, pamusi brin i Tolando ir atidiai j siirjusi. Kam to bt prireik? Tai tikrai ne R klaida? inoma, ne! Dabar nekyla n menkiausi abejoni, i kur ulinyje radosi liuminescuojantis planktonas! Tolandas turjo pripainti, kad Noros teiginys klaikiai tikimas. Liuminescuojantys dinoflagelantai plauk meteorito ulin, kuriame jie galiausiai alo. Vliau, kaitinus meteorit, ledas po juo atitirpo ir planktonas atgijo. Metsi vir, iplauk ulinio paviriun ir galiausiai uvo glame vandenyje. Kakokia nesmon! kteljo Korkis. NASA aptiko meteorit su neemikomis fosilijomis. Kodl jie turt perkelti j kit viet? Vargt grsdami j i apaios ledyn? Velniai ino, atov Nora, taiau R briniai tiksls. Mums apdm akis. Tas meteoritas nra Jungersolio meteorito skeveldra. Jis buvo kitas ledyn neseniai. Ko gero, praeitais metais, nes antraip planktonas bt uvs! Ji griebsi dlioti ir tvirtinti R rang ant rogi. Privalome grti ir praneti apie tai kitiems! Prezidentas rengiasi paskelbti visikai klaidingus duomenis! NASA j apgavo! Luktelkite! kteljo Rachel. Reikt dl visa pikta atlikti dar vien tyrim. Kakokia nesmon. Kas tuo patiks? Visi, tar Nora, trisdama apie roges. Kai griu kupol, igriu dar vien ledo bandin i meteorito ulinio dugno ir paaiks, jog tai jros vanduo, niekas nedrs abejoti! Nora atlaisvino stabdius, atgr jas kupolo link ir suskato kopti atgal nuolydiu, kapodama led 90

kaustytais batais ir rytingai traukdama roges. Pirmyn! kteljo ji, traukdama paskui save vis tarpusavy susiriusi vor viesos skritulio link. Neinau, k ia suman NASA, taiau visikai neketinu bti j traukoma marionete... Noros Mangor galva staiga loteljo atgal, tarsi jai kakt bt smogusi kokia nematoma ranka. Ji dusliai sudejavo i skausmo, susvyravo ir auktielninka parkrito ant ledo. Beveik tuo pat metu Korkis rikteljo ir krypteljo on, tarsi kas bt trenks jam pet. Jis pargriuvo ant ledo, raitydamasis i skausmo. Rachelei akimirksniu i galvos idulkjo brinys, kur gniau rankoje, meteoritas ir paslaptingasis ulinys. Ji pajuto, kaip kakas, pralks pro pat smilkin, grybteljo jai aus. Ji instinktyviai pasilenk, kartu nusitraukdama emyn ir Toland. Koks ia velnias! rikteljo Tolandas. Rachelei dingteljo, jog tai krua ledo gabaliukai, nuo ledyno atneti vtros, taiau i to, kokia jga buvo parmuti Korkis su Nora, Rachel suprato, kad ledo skeveldros turt lkti imt kilometr per valand greiiu. Keista, bet mai pairusi nedideli leduk krua kakodl pylsi ant Rachels su Tolandu, skeveldromis drodama led aplinkui. Rachel parpuol ant pilvo, sikirto bat nosimis led ir metsi prie vienintels priedangos. Rogs. Po akimirkos priliau ir greta jos usiglaud Tolandas. Jis vilgteljo Nor su Korkiu, gulinius atviroje vietoje ant ledo. Traukiam juos u lyno! rikteljo jis ir, sugriebs virv, suskato traukti. Taiau virv buvo apsiraizgiusi apie roges. Rachel susigrdo brin kienn, keturpsia nusigavo iki rogi ir pamgino atnarplioti virv. Tolandas buvo greta. Rutuliuk krua akimirksniu m kapoti roges, tarytum mai bt nutarusi palikti Kork su Nora ramybje ir imtis Rachels su Tolandu. Vienas j, smogs plastik, kuriuo buvo udengtas krovinys rogse, atoko ant Rachels kombinezono rankovs. Ivydusi ledokn, Rachel neteko ado. Iki tol kaustes igstis virto tikru siaubu. Tas ledoknis buvo mogaus rank darbo. Ant jos rankovs nukrits gaballis buvo paplokias, madaug vynios didumo rutuliukas. Visikai lygus, iskyrus per pusiauj einani nedidel idro, tarsi senovinis vino ovinys. Ledo kulka... Darbuodamasi saugumo tarnyboje, Rachel nusiman apie naujausi eksperimentin ginkluot sniego autuvus, suspaudianius snieg ledo kulkas, dykum audykles, lydanias sml stiklo ovinius, vandens ginklus, kaulus lauanias vandens iurkles. ie naujieji eksperimentiniai ginklai kur kas pranaesni u prastus, nes paioje mio vietoje, pasitelkus po ranka esanias mediagas, manoma pasigaminti sau kulk, taigi kareiviai gali nesukti galvos dl ovini atsargos ir nesitampyti su savimi sunki audmen. Rachel suprato, jog ledo kulkos, dabar lekianios juos, yra pagamintos ia pat i sniego. Kaip paprastai esti, kuo daugiau inai, tuo viskas baisiau. Jau veriau Rachel skendt palaimingoje neinioje, taiau, puikiai paindama iuos eksperimentinius ginklus, per akimirk sumojo, jog juos puola koks nors JAV specialij pajg brys, nes jie vieninteliai naudojasi tokiais ginklais. i mint atsivijo dar baisesn: atlaikyti tokio puolimo beveik nemanoma. Nirias jos mintis nutrauk viena ledo kulka, kuri, radusi kakok plyel tarp visos tos rangos kalno ant rogi, trenk jai pilv. Net ir pstame savo kombinezone Rachel pasijuto taip, lyg kas nors jai bt vos i vis jg. I aki pasipyl kibirktys, ji susverdjo mgindama isilaikyti, dar band kabintis u rogi. Maiklas Tolandas paleido Noros virv ir oko jos prilaikyti, taiau nespjo. Rachel nuvirto auktielninka, kartu nusitraukdama ir vis rang. Jiedu su Tolandu suvirto ant ledo drauge su visa prietais kauge. ia... kulkos, sunibdjo neatgaudama kvapo. Bgam!

91

50Gabriel E troko, kad Vaingtono metro traukinys, pajudjs i Federalinio Trikampio stotels, bt aibu lks kuo toliau nuo Baltj rm. Ji sustingusi kitojo vagono kampe, u lango pro al skriejant miglotiems eliams. Mardors Ten teiktas raudonas aplankas guljo jai ant keli tarsi vino luitas. Reikia pasikalbti su Sikstonu! vysteljo jos galvoje mintis, traukiniui jau greiiau pasileidus Sikstono biuro link. Tutuojau! Blausioje mirguliuojanioje traukinio viesoje Gabriel pasijuto tarsi kokiame blogame sapne. U lango mirksjo vies ugnels. I abiej pusi, tarsi neriant ems gelmes, spariai kilo tunelio sienos. Gal tai tik sapnas ir a tuoj pabusiu. Ji pavelg gulint ant keli aplank. J atsegusi, kyteljo rank vid ir itrauk nuotrauk Lempos vagono palubje kaip tik plyksteljo rykiau, trumpam nutvieksdamos sukreiant vaizd: senatorius Sikstonas isidrbs guli savo kabinete, pasitenkinimu vytint veid atgrs tiesiai kamer, o alia jo nuogut nuogutl Gabriel. Ji krpteljusi grdo nuotrauk atgal ir drebaniomis rankomis useg aplank. Galas. Traukiniui inirus i tunelio ems paviri ties L'Enfant Plaza, Gabriel isitrauk mobilj ir surinko senatoriaus asmeninio telefono numer, sijung balso patas. Sutrikusi ji paskambino jo kabinet. Ragel pakl sekretor. ia Gabriel. Jis yra? Sekretor atrod susierzinusi. Kur buvai pradingus? Jis visur tavs iekojo. Utruko pokalbis. tbt turiu su juo skubiai susisiekti. Teks palaukti iki rytojaus. Jis Vestbruke. Vestbruke senatorius gyveno. Jis neatsiliepia privaiu mobiliuoju, tar Rachel. vakar jis savo dienotvarkje paymjs A. S., tar sekretor. Anksiau ivyko. Gabriel surauk kakt. Asmeninis susitikimas. Per t jaudul visai igaravo i galvos, kad Sikstonas vakar buvo numats praleisti savo namuose. Ir leido visiems aikiai suprasti, jog ten jo veriau netrukdyti. Galite pasibelsti mano duris, tik jeigu namas degt, sakydavo jis. Prieingu atveju tai visada galima kiek atidti. Gabriel nutar, jog dabar kaip tik tas gaisro atvejis. Padk man su juo susisiekti. Jokiais bdais. Tai labai svarbu, tbt... Ne, tiesiogine prasme nemanoma. Jis ieidamas paliko ant mano stalo praneim gavikl ir liep jo vakar jokiu bdu netrukdyti. Netgi primygtinai pakartojo. Ji kiek patyljo ir pridr: Griet grieiausiai. Mlas. Gerai, ai, tar Gabriel ir padjo ragel. L'Enfant Plaza, traukinyje prane raytas balsas. Centrin stotel. Usimerkusi Gabriel pamgino suimti save rankas ir blaiviai visk apsvarstyti, taiau galvoje mirgjo i koj veriantys vaizdai... Jdviej su

92

senatoriumi nuotraukos... snis dokument, rodani, jog Sikstonas ima kyius. Gabriels ausyse vis dar skambjo girgdanio Ten balso tariami reikalavimai. Pasielk garbingai. Pateik ratikus parodymus. Prisipaink turjusi meils ryi su Sikstonu. Traukiniui artjant prie stoties ir suviegus jo stabdiams, Gabriel prisivert sivaizduoti, ko griebtsi senatorius, jeigu laikraiuose pasirodyt ios nuotraukos. Nuo pirmosios galv ovusios minties ji net krpteljo. Sikstonas pult meluoti. Negi ji taip i tikrj mano? Taip. Be jokios abejons, jis imt pilte pilti melus. Jeigu itos nuotraukos pasiekt iniasklaida be vieo Gabriels prisipainimo, senatorius imt tvirtinti, jog jos viso labo niekinga klastot. Juk dabar, skaitmenini technologij laikais, kiekvienas narantis pasauliniame interneto tinkle yra mats be menkiausios klastots yms kokio nors veikjo galv, umaut ant kito kaklo, ypa nepadoriose nuotraukose. Gabrielei jau teko sitikinti, jog senatorius gali sau ramiausiai stovti prieais televizijos kameras ir n nemirkteljs riesti melus jiedviem esant tik draugais, ir todl ji nma neabejojo, jog jam pavykt visus tikinti, neva tai tra niekingas mginimas jam pakenkti. Sikstonas pult vaizduoti sieidus iki irdies gelmi ir net, ko gero, apkaltint pat prezident usakius toki klastot. Nieko stebtino, kad Baltieji rmai nutar tylti. Nuotraukos gali sukelti vien tarim. Nors ir kokios bt akivaizdios, jos dar nieko nerodo. Gabriel staiga pajuto siiebiant vilt. Baltiesiems rmams nepavykt rodyti, kad jos nesuklastotos! Ten Gabriel prispaud negailestingai: arba vieai pripasti turjusi meils nuotyk, arba Sikstonas sda u grot. Jai staiga viskas pasidar aiku kaip ant delno. Baltiesiems rmams tbt reikia, kad Gabriel prisipaint, nes antraip tos nuotraukos visikai beverts. Jos pas ikart pasitais. Traukiniui sustojus ir durims atsidarius, Gabriels galvoje mai dingteljo dar viena drsinanti mintis. Gal Ten tik melavo apie tuos kyius. Juk k gal gale ji blok Gabrielei po nosimi? Ir vl joki tvirt rodym: kelet dokument kopij, neryki Sikstono nuotrauk garae. Visa tai irgi gali bti tik klastots. Galimas daiktas, Ten suktai kyteljo jai netikrus finansinius dokumentus drauge su tomis nuotraukomis, tikdamasi, kad Gabriel visk priims u gryn pinig. Tai vadinamasis patvirtinimo asociacijomis metodas, nuolat politik pasitelkiamas prastumti pasilymams, kuriais abejojama. Sikstonas nieko neprisidirbs, tar sau Gabriel. Baltieji rmai jau neino ko griebtis, todl nutar suaisti aklai ir bauginimais priversti Gabriel vieai pripainti meils nuotyk. Jiems trks ply reikia, kad Gabriel Sikston apjuodint vieai, garsiai. Kaip sak Ten, apsisprsti jums btina skubiai. Iki atuntos vakaro. Ultimatyvus spaudimas atsisakyti savo darbo. Tikrai taip ir bus, dingteljo Gabrielei. Iskyrus vien dalyk... Vienintel neaiki galvoskio dalis kodl Ten siuntinjo jai laikelius su NASA kenkianiais duomenimis. Neivengiamai perasi ivada, jog NASA ities provokuoja Sikston dar ariau juos pulti, idant paskui is puolimas atsigrt prie j pat. Ar tikrai NASA? Gabrielei staiga pasidingojo, jog netgi laikeli paslapt galima visikai paprastai paaikinti. Gal tuos laikelius siunt visikai ne Ten? Tarkim, Ten uklupo tarp saviki idavik, siuntinjus Gabrielei duomenis, imet j lauk ir paskutin laikel pati atsiunt jo vardu, kviesdama Gabriel susitikti. Ten galjo apsimesti tyia atskleidusi tuos NASA duomenis, kad apdumt jai akis. Prie usidarant durims, sunypt metro traukinio, dabar jau sustojusio L'Enfant Plaza, hidrauliniai prietaisai. Gabriels galvoje sukosi spieiai mini, ji smeig vilgsn platform. Neinojo, ar jos tarimai turi kok pagrind, ar tai tra jos iliuzijos, taiau kad ir kokia velniava ia verda, ji tbt privalo tutuojau apie tai pasinekti su senatoriumi, nepaisant to, ar is vakaras jo dienoratyje paymtas A.S., ar ne. 93

Gniaudama rankoje aplank su nuotraukomis, Gabriel ioko i traukinio jau usiveriant durims. Ji rytingai patrauk kit pus. Vestbruk.

51Pulk arba bk. Kaip biologas, Tolandas puikiai inojo, kad organizmui pajutus pavoj, jame vyksta daugyb pokyi. Galvos smegen iev uplsta adrenalinas, palusiai versdamas plakti ird ir liepdamas smegenims priimti esmin visoms gyvybs rims sprendim: kovoti ar bgti. Tolando knas auk jam bgti, taiau protas primin, kad jis vis dar yra susiris su Nora Mangor. Be to, kur bgsi? Vienintel galima priebga kiek tik akys umato buvo kupolas, ir tie paslaptingi upuolikai sitais aukiau j ledyne ir atkirto keli atgal. O jiems patiems u nugar plytjo trij kilometr ilgio plati ledo dykyn, staiu laitu nusileidianti ledo jr. Pasileids ten, atsidurtum jiems kaip ant delno. Taiau, nepaisant vis it klii, Tolandas vis pirma inojo negals palikti likimo valiai kit. Nora su Korkiu, suriti su Rachele ir Tolandu, vis dar tebeguljo atviroje vietoje. Tolandas su Rachele toliau kitojo usiglaud u parvirtusi rogi, o ias nepaliaujamai krito ledo kulk krua. Jis m raustis po sukritusius krv daiktus, narydamas kokio ginklo, signalins raketos, radijo sistuvo... bet ko. Bgam! vis dar kaip reikiant neatgavusi kvapo, rikteljo Rachel. T akimirk ledo kulk krua kakodl mai liovsi. Nors vtra tebesiaut, taiau, rods, aplinkui stojo visika ramyb... tarsi audra bt praslinkusi. Tada, atsargiai vilgteljs pro rogi krat, Tolandas ivydo vaizd, nuo kurio jam tiesiog sustingo gyslose kraujas. I tamsos viesos skritul tylutliai liuo trys vaiduoklikos figros. Nuo galvos iki koj apsitaisiusios baltai. Vietoj slidi lazd rankose laikanios kakokius neregtus ginklus. J slids taip pat buvo neprastos: trumpos, plaios, labiau primenanios riedlentes. Ramutliai, tarsi jau neabejot savo pergale, visi trys vaiduokliai sustojo prie artimiausios aukos be smons gulinios Noros Mangor. Tolandas nedrsiai atsities ir, ikis galv pro rogi vir, pavelg upuolikus. ie pro naktinio matymo akinius velg j. Regis, visai nekreipdami dmesio. Bent jau i pradi. Po savo kojomis be smons tysaniai moteriai Delta Pirmas nejuto jokio gailesio. Jo pareiga vykdyti sakymus i nesvarstant. Moteris vilkjo storu tamsiu kombinezonu, viename skruoste pliesk raudonas ris. Kvpavo negiliai ir sunkiai. Ledo kulka atm jai smon. Belieka ubaigti darb. Delta Pirmas priklaup prie paslikos moters, o jo biiuliai nukreip savo ginklus nediduk vyr, irgi be smons gulint netoliese ant ledo, ir parvirtusias roges, u kuri slpsi kiti du taikiniai. Dabar jo vyrai galjo lengvai sutvarkyti kitus tris ie buvo beginkliai ir neturjo kur pasprukti. Be reikalo nesiblakyt Susitelk ties vienu darbu. Kaip ir buvo imokytas, Delta brys igalabys juos po vien. Svarbiausia nepalikti joki pdsak. Pasilenks prie moters, Delta Pirmas nusimov pirtines ir ranka pasm sniego. Suspauds gnit, praiod moters burn ir m grsti j gerkl. Snieg sugrdo kiek stengdamas giliau. Po trij minui moteris jau bus negyva. itas bdas, vadinamas belaja smert' baltoji mirtis, buvo pasiskolintas i rus mafijos. Sniegui dar nespjus itirpti, auka jau bna udususi. Taiau sniego kamtis nuo kno ilumos galiausiai itirps. Net jeigu kam kilt koks nors tarimas dl mogudysts, greta neras jokio kalio ir jos prieast nebus taip paprasta nustatyti. Galiausiai kas nors sugebt tai nustatyti, taiau ne i karto. 94

Ledo kulk sniege nesimatys, o raudon r ant skruosto ji galjo sitaisyti neatsilaikiusi prie vtr, paslydusi ir parkritusi ant ledo. Su kitais trimis monmis susidoros taip pat. Paskui Delta Pirmas sukraus juos ant rogi, nutemps kelis imtus metr on, vl suri tarpusavyje ir suguldys eil. Po keli valand juos sualusius aptiks sniege. Gal kam nors ir pasirodys keista, kad jie nuklydo al, taiau mirtis nieko nestebins. ibintai ideg, oras klaikus, o pasiklydusieji Milno ledyne sta greitai. Delta Pirmas pagaliau baig kimti snieg moteriai gerkl. Prie atsigrdamas savo bendrus, atrio nuo jos juosmens virv. Kad tiedviem u rogi neaut galv atsitempti pas save jo auk. Maiklas Tolandas savo akimis regjo nuudant mog baisiau, nei bt galjs susapnuoti klaikiausiame sapne. Atriusi Nor Mangor, upuolik trijul patrauk prie Korkio. Reikia k nors daryti! Korkis tuo metu atgavo smon ir dejavo, mgindamas atsissti, taiau vienas i kari stumteljs j pargriov ir, apergs kojomis, prispaud rankas ant ledo. Korkis rikteljo, ir jo riksm akimirksniu nusine vjas. Persmelktas baims Tolandas suskato naryti po ivirtusius i rogi daiktus. Juk turi ia kas nors bti! Ginklas! Bet kas! Taiau iuop tik ledo kulk sudauytus diagnostikos taisus. Greta jo i paskutinij, pasiremdama kirtikliu, mgino pasikelti Rachel. Maikai... Bk... Tolando akys ukliuvo u kirtiklio, pririto prie Rachels diro. Tai jau ginklas. ioks toks. Tolandas sumet, kiek yra vili juo veikti tris ginkluotus vyrus. Tas pat, kaip su akm prie garve. Rachelei vargais negalais atsisdus, Tolandas pastebjo u jos gulint stor krep. Mintyse melsdamas jame rasti signalin raket arba radijo sistuv, jis persisvr per j ir iupo krep. Viduje guljo didiulis, tvarkingai sulankstytas audeklas. Visikai bevertis daiktas. Tolandas pana turjo ir savo laive. Tai buvo nedidelis oro balionas, pritaikytas kelti daug lengvesn u mog tyrimo rang. I Noros baliono dabar jokios naudos, be to, po ranka nra ir helio. Korkiui palusiai prieinantis, Tolandui smilkteljo pastamas, tiek met persekiojusio bejgikumo jausmas. Galas. Baigta. Visai kaip tuose be paliovos kartojamuose pasakojimuose apie vis gyvenim, praskriejant mogui prie akis mirties akimirk, galvoje netiktai mkteljo jau seniai praeit nugrimzdusi vaikyst. Akimirka ir tai jis vl buriuoja San Pedre, skrenda kartu su trikampe bure ant jos rjos, kabo ant virvs su mazgais, nusidriekusios vir vandens, prunkdamas pkteli vanden, supdamasis kyla ir leidiasi kaip berniktis, sikabins banyios varpo virvs, o aplinkui tik saul ir vandenynas. Tolando vilgsnis akimoju nukrypo rankose laikom audekl, ir jam staiga dingteljo, kad protas atsiminimus nuklydo anaiptol ne sprukdamas nuo tikrovs, o mgindamas jam pasilyti ieit! Trikamp bur. Korkiui vis dar pasiutusiai blakantis upuolik gniautuose, Tolandas atseg krep su audeklu. Jis puikiai suprato, kad sumanymo skm labai abejotina, taiau likti ia vadinasi, nulenkti galv ir laukti mirties. Jis sugrieb sulankstyt audekl. Uraas ant jo spjo: DMESIO; NAUDOTIESANT 20 KM/VAL. STIPRUMO VJUI PAVOJINGA.

Velniai nemat! I vis jg gniaudamas audekl, kad is neisiskleist, Tolandas nusirideno prie Rachels, viena ranka pasirmusios led. Prisiartins jai kteljo: Laikyk! Tolandas ities Rachelei sulankstyt audekl, o pats pririo vien i baliono lyn sau prie kombinezono ssagos. Paskui, pasiverts ant ono, kit lyn pririo prie Rachels. Jiedu dabar buvo kaip vienas. Sujungti nelaims. Nuo j palaidas lynas drieksi iki spurdanio Korkio ir per tris metrus nuo jo gulinio Noros Mangor kno. Noros jau nebra, mintyse tar sau Tolandas. Niekuo jai nepagelbsi. Ugul besirangant Kork, upuolikai jau sm snieg ir ketino grsti j Korkiui gerkl. Nra kada delsti. 95

Tolandas iupo sulankstyt balion i Rachels rank. Audeklas lengvas kaip sugeriamasis popierius ir be galo tvirtas. Kas bus, tas bus. Laikykis! Maikai? nesusigaudydama dar spjo pratarti Rachel. K tu... Tolandas svied sulankstyt audekl auktyn. Vtra akimoju j pagavo ir iskleid nelyginant paraiut. Tolandas pajuto galing trkteljim ir suprato reikiamai nevertins katabatinio vjo galios. Nespjo n mirktelti, ir jiedu su Rachele, pakelti or, jau skriejo ledynu emyn. Dar po akimirkos Tolandas pajuto antr trkteljim, kai sitemp juos su Korkiu Marlinsonu siejanti virv. Pastrs i baims jo biiulis buvo plte ipltas i po upuolik, o vienas i j net nulk atbulas snieg. Korkis, palusiai tempiamas per led, sukliko it skerdiamas ir atbulas lk roges. Paskui Kork laisva vilkosi treioji virv... Anksiau riusi j su Nora Mangor. Niekuo jai nepagelbsi, dar kart sau mintyse tar Tolandas. Tarsi kokios marionets po susiraizgiusiomis virvmis trijul iuo emyn ledynu. Pro al dar prazvimb kelios ledo kulkos, taiau Tolandas inojo, kad upuolikai j jau nebepasieks. Baltos figros upakalyje netrukus virto tik maomis dmelmis viesos skritulyje. Ledas po Tolando kojomis skriejo vis greiiau ir greiiau, ir palengvjim, kad paspruko, bematant pakeit rpestis. U trij kilometr Milno ledynas staigiai baigiasi ir penkiasdeimties metr staiu laitu krenta ledin Arkties vandenyn.

52Lipdama emyn Baltj rm konferencij sal, kurioje bdavo skelbiami viej ryi skyriaus parengti praneimai, Mardor Ten nesteng sulaikyti ypsenos. Pokalbis su Gabriele E nusisek kuo puikiausiai. Dar neinia, ar ji pateiks jai ratikus parodymus, taiau pamginti tikrai vertjo. Geriau jau Gabrielei pakakt proto j palikti, paman Ten. Vargel n nenutuokia, kaip skaudiai Sikstonas netrukus nupuls. Po keleto valand vyksianti prezidento konferencija, skirta meteoritui, tikrai j parklupdys. Tam jau niekas nesukliudys. Prisidjus dar ir Gabrielei E, Sikstono laukt antras triukinamas smgis, po kurio jis jau neatsitiest. Rytoj Ten galt paskelbti Gabriels ratik liudijim drauge su Sikstono konferencijos, kurioje jis neig bet kokius meils ryius, rau. Dvigubas smgis. Juk politikoje, kad galtum rytingai veikti, labai svarbu ne paprasiausiai laimti rinkimus, bet laimti tikinamai. I ties, visi prezidentai, sispraud Ovalj kabinet neymia bals persvara, nieko ypatingo nenuveikdavo, nes kongresas juos velgdavo atsainiai. Parankiausia senatoriui Sikstonui bt smogti i dviej pusi vienu metu kertant jam ir kaip politikui, ir kaip mogui. ita strategija, Vaingtone vadinama aukiau emiau juostos, buvo pasiskolinta i karybos meno. Priversti prie kovoti dviem frontais. Kandidatas, gavs koki nors prieinink skandinani duomen porcij, danai laukdavo antros ir tada mesdavo vieum ikart abi. Dvigubas puolimas nepalyginamai paveikesnis nei pavieniai smgiai, ypa kai prieininkui smogiama ir kaip politikui, ir kaip mogui. Gindamasis kaip politikas, jis turi ilaikyti pusiausvyr, o kaip mogus kalbti kartai, todl gintis tuo pat metu abejopai bema nemanoma. vakar senatorius Sikstonas turs plaktis i paskutinij, mgindamas isikapanoti i vilkduobs, kuri jam ikas stulbinamas NASA atradimas, ir jam bus dar kebliau gintis, kai jo padjja vieai paliudys j melavus. engdama prie jimo konferencij sal, Ten pajuto vis kn nusmelkiant diaugsming kovos virpul. Politika yra karas. Ji giliai vp ir dirsteljo laikrod. 18.15, metas pirmajam smgiui. Ji eng sal. Konferencij sal buvo nediduk ne todl, kad jai nebt lik erdvs tiesiog tam nebuvo jokios btinybs. Pasaulyje vargu ar rastum geriau aprpint ryi mazg, todl jam priirti pakako vos penki moni. Jai pasirodius, visi penki stovjo prie savo stal su elektronika, susting it 96

plaukikai prie start, laukiantys vio. Seniai pasiruo, dingteljo Ten, kai ivydo nekantraujanius j vilgsnius. Ji niekaip neatsistebdavo, kad ita nediduk sal vos per dvi valandas gali paskleisti koki nors ini tredaliui pasaulio. Palaikyti ryius su deimtimis tkstani iniasklaidos kompanij i viso pasaulio nuo stambij televizijos tinkl iki maiausi vietini laikratli Baltj rm viej ryi tarnyba galjo keliais mygtuko spusteljimais. Kompiuteriai dgzdami siuntinjo praneimus radijo, televizijos stotims, spaudai ir interneto tinklalapiams nuo Meino iki Maskvos. Automatins elektroninio pato programos skleid spiei ini internete. Telefonai robotai skambindavo tkstaniams ini tarnyb redaktori ir leisdavo raytus praneimus. Ryi tarnybos tinklalapyje bdavo nuolatos atnaujinama ir papildoma informacija. Galinios transliuoti tiesiogiai televizijos CNN, NBC, ABC, CBS ir usienio susivienijimai bdavo atakuojamos iniomis visais manomais bdais, mainais adant leisti joms nemokamai tiesiogiai transliuoti svarbiausius vykius. Visos t bendrovi transliacijos bdavo akimirksniu nutraukiamos, kai prezidentui prireikdavo kreiptis taut. Ms rankos ilgos. Tarsi generolas, apirintis savo karius, Ten netardama n odio nuygiavo prie spausdintuvo ir pakl naujausi ini porcij, kuria dabar pasaulis buvo bombarduojamas visomis manomomis ryi priemonmis. Ten, permetusi jas akimis, patyliukais nusijuok. iaip jau itas spaudos praneimas buvo gantinai tiesmukas labiau reklama nei inia, taiau prezidentas savo viej ryi tarnybai btent taip ir nurod j pateikti. Ir jie tai vykd. is tekstas buvo kaip tik toks: prisodrintas reikming odi, taiau nieko nepasakantis. Mirtinas derinys. Netgi ini tarnybos, pasitelkianios reikmini odi kotuvus, kurie atsijodavo gaunamus elektroninius laikus, prie ios inios ivys ibant daugyb vliavli: Nuo: Baltj rm viej ryi tarnyba Tema: Specialus prezidento kreipimasis taut Jungtini Amerikos Valstij prezidentas vakar 20.00 val. Baltj rm konferencij salje rengia speciali spaudos konferencij. Jo praneimo turinys kol kas laikomas visikoje paslaptyje. Vaizdo ir garso mediaga bus pateikiama prastais kanalais. Padjusi popieri atgal ant stalo, Mardor Ten apsidair po konferencij sal ir pritariamai linkteljo jos darbuotojams. Tie nenustygo vietoje. Prisideg cigaret ir usitrauk dmo, leisdama j nekantravimui dar labiau sustiprti. Galiausiai ypteljo. Ponios ir ponai. Paleiskit savo aparatus.

53I Rachels Sikston galvos idulkjo viskas: meteoritas, stulbinantis R brinys, gulintis jos kienje, Mingas, klaikus upuolimas ant ledo. fos mintys dabar sukosi tik apie viena. Igyventi. Jai po kojomis tarsi nesibaigiantis glotnus greitkelis slydo ledas. Ar i baims, ar dl storo j gobianio kombinezono ji nejaut jokio skausmo. Ninieko. Kol kas. Rachel su Tolandu, suriti vienu lynu, keistai susikabin, skruostas prie skruosto, skriejo pirmyn, lakdinami banguojanio isiptusio nuo vjo baliono. Jiems kandin, palusiai mtomas alis, sakytum, traktorius, vairuojamas girto traktorininko, lk Korkis. Toje vietoje, kur juos upuol, ibinto spingsul dabar visikai pranyko i aki. Jiedviem vis paliau iuoiant ledu, nailono kombinezonai vilpte vilp. Jai bt buv sunku 97

pasakyti, kokiu greiiu jie lk, taiau vtra pt apie imt kilometr per valand ir slidi plyn jiems po kojomis kas akimirk skriejo vis smarkiau. sismagins balionas, regis, n neketino plyti ar kiek stabtelti. tbt reikia atsikabinti, dingteljo jai. Jie spruko nuo vienos praties tiesiai nasrus kitai. Iki vandenyno jau turt bti liks vos kilometras! Mintis apie prieais tyvuliuojani ledin jr nutvilk nemaloniais prisiminimais. Vjas blaksi dar galingesniais uorais, ir dabar jau jie, galima sakyti, skriejo i tikrj. Iki jos atsklido pavymui tempiamo Korkio igstingas kteljimas. Lkdami tokiu greiiu, po keli minui jie nugarms skardiu emyn ledin vanden. Tolando galvoje, regis, sukosi ta pati mintis, nes jis dabar i paskutinij mgino atriti prie kombinezon pritvirtintus baliono lynus. Niekaip neatriu! rikteljo jis. Palusiai tempta virv! Rachel tikjosi, kad vtra gal nors trumpam aprims ir virv kiek atsileis, taiau katabatinis vjas pt taip pat galingai ir nesiliov n akimirk. Mgindama kaip nors pagelbti Tolandui, Rachel isiriet ir sikirto led vienu kapli ant jos bato nosies, paerdama or tikr leduk bang. J greitis iek tiek sultjo. Rik! rikteljo ji, kilsteldama koj. Sekund baliono lynas kiek atsilaisvino. Tolandas susiriets mgino pasinaudoti proga ir atkabinti lyno sankabas nuo kombinezon. N i vietos. Dar kart! rikteljo ji. Dabar jiedu abu, lotelj onus, sikirto kapliais, sukeldami du galingus leduk fontanus. kart greitis dar labiau sumajo. Kabink! Tolandui davus enkl, jiedu drauge kilsteljo kojas. Kai balionas vl ov priek, Tolandas, nykiu nuspauds sklstel, pakreips mgino kabl itraukti i sankabos. Nors dabar jau kiek labiau j atlaisvino, taiau vis tiek per maai, kad stengt atkabinti. Nora tvirtino, jog ios sankabos yra pirmars, su taip taisyta kablio sklstele, kad tempiam j niekaip neatidarysi. Mus tos sankabos praudys, vysteljo Rachels galvoje mintis. Dar kart! rikteljo Tolandas. Rachel i paskutinij kaip manydama labiau iriet nugar ir abiejomis kojomis visu svoriu sikirto ledo. Tolandas pasek jos pavyzdiu, ir jie abu, siejaniai juos virvei sitempus kaip stygai, skriejo veidais emyn led. Tolandas sikirto kojomis led, o Rachel i vis jg dar labiau atsilo atgal. Kojos nuo tampos tirtte tirtjo. Rodsi, kad jos tuoj l. Laikyk... Laikyk... Tolandas, sultjus greiiui, galynjosi su sankabomis. Jau beveik... Rachels kapliai poktelj nutrko ir, vartaliodamiesi bei okiodami ledu, praskriejo Korkiui vir galvos. Balionas akimirksniu oko priek, mesdamas Rachel su Tolandu on. Sankaba isprdo Tolandui i rank. Velnias! Balionas, tarsi pyks, jog kakas drso varyti jo skryd, kaip kulka metsi priek, palusiai tempdamas juos emyn ledynu jros link. Rachel suprato, kad krantas jau turt bti kakur netoliese, taiau prie nukrintant nuo penkiasdeimties metr skardio jr j dar lauk kiti nemalonumai. Tiesiai prie juos kilo trys aukti sniego pylimai. Nors ir saugomas storo kombinezono, knas nujo pagaugais nuo minties, jog tuoj teks tktis aukt sniego gbr. Kartligikai grumdydamasi su sankabomis, Rachel temptai lau galv, kaip bt galima isivaduoti nuo baliono. Ir tik tada jos ausys pagavo ritming dzingsjim led skubr lengvo metalo, dunksnojanio led, staccato. Kirtiklis. Sukausius igsiui, jai visikai i galvos igaravo kirtiklis, grandinle prikabintas jai prie 98

diro. Jis dabar vytravo alimais. Rachel dirsteljo baliono lyn. Storas, tvirtas kapronas. Susirietusi ji suskato grabinti okiojant kirtikl. Pavyko suiuopti jo ranken ir prisitraukti ariau, kiek leido grandinl. Vis dar lkdama onu led, Rachel sukandusi dantis ikl rankas vir galvos ir m nerangiai pjauti tempt lyn. Taip! rikteljo Tolandas, apiuopomis grabindamas savojo kirtiklio. Pusiau gulomis ant ono slysdama ledu, Rachel, kaip manydama sitempusi ikeltomis rankomis, ltai dyrino stor lyn. Tolandas galiausiai sugrieb savj kirtikl, isiriet, ikl rankas ir mgino pjauti lyn toje paioje vietoje i apaios. Jiems darbuojantis tarsi kokiems medkiriams, riesti kirtikli amenys dzingsjo vienas kit. Lynas m trkinti i abiej pusi. Mums pavyks, msteljo Rachels galvoje mintis. Lynas tikrai neatsilaikys! Sidabrinis baliono burbulas prieais juos staiga, tarytum kilt kaln, metsi auktyn. Apimta siaubo Rachel suvok, kad taip ir yra. Sniego gbriai. N nespjo kaip reikiant irti pirmojo ir jau atsidr virnje. Nuo smgio lait Rachelei um kvap, kirtiklis isprdo jai i rank. Tarsi kok neisilaikius ant koj vandens slidinink Rachel utemp gbrio laitu. Jiedu su Tolandu, nespj n atsikvoti, jau skriejo auktyn it paleisti nuo tramplino. duba tarp gbri liko emai apaioje, taiau kiek paeistas kaprono lynas tvirtai juos laik ir lakdino auktai vir pirmosios dubos. Akimirk prie jos akis vysteljo peizaas prieais. Dar du gbriai, nedidel plyn, o u jos skardis jr. Tarsi prasivers j kaustanio siaubo ksnis or perskrod aius Korkio Marlinsono klyksmas, kai tempiamas jis lk pirmojo gbrio laitu. Dabar visas trejetas vilp oru, balionui pliantis auktyn nelyginant spstus pakliuvusiam laukiniam vriui. mai jiems vir galv, it vis tamsiame nakties danguje, nuaidjo skardus pokteljimas. pjautas lynas neatlaik, ir nutrks jo galas tarsi botagu perliejo Rachelei veid. Jie kaip akmenys krito emyn. Balionas, blakomas vjo, nuskriejo jr. Susipainioj virvse ir lynuose, Rachel su Tolandu vartaliodamiesi lk em. aibikai artjant antrajam gbriui, Rachel tik sukando dantis ir pasireng smgiui. Vos kliud virn, jie tksi lait anapus. Jo nuolydis ir kombinezonai kiek suvelnino smg. Kliais nudardjus emyn susipynusi koj, rank ir sniego kamuoliui, Rachel pajuto po savimi ledo tak. Ji ities onus rankas ir kojas, visomis pastangomis mgindama sumainti greit prie jiems riantis treij gbr. Jai i ties pavyko iek tiek sultinti slydim, taiau nespj n mirktelti jiedu su Tolandu jau vl kilo laitu auktyn. Pasiek virn, dar kart ilk or. Ir tuomet Rachelei, iuoianiai emyn laitu plyn, su siaubu pasidingojo, jog jie jau lekia miriai tiesiai nasrus... Paskutinieji keturiasdeimt Milno ledyno metr. Jiems slystant skardio link, Rachel juto sitempusi virv, jungiani j su Korkiu, ir suprato, kad j trejetas lekia emyn. Per vlu, jau per vlu. Jiems prie akis iniro skardio atbraila, ir Rachel tegaljo bejgikai ktelti. Kratas. Tvirtas pagrindas isprdo i po koj, ir jie m kristi emyn vandenyn.

54Vestbruko apartamentai sikr 2201 gatvje iaurs vakaruose ir skelbiasi es viena pramatniausi Vaingtono gyvenamj viet. Gabriel puol pro auksuotas sukamsias duris marmuru iklot vestibiul, kuriame niokt fontanlis. Durininkas, budintis u stalo, nustebs pakl j akis. Panel E? Neinojau, kad ir js turjote atvykti. Vluoju. Gabriel paskubom brkteljo savo para registracijos urnale. Ant sienos kabantis laikrodis jau rod 18.22. Durininkas pasikrapt pakau. Senatorius pateik man svei sra, taiau jame js... 99

Tie mons, kurie daugiausia padeda, visada pirmiausia umirtami. Ji nelinksmai ypteljo ir nuygiavo pro j prie lifto. Durinink, regis, kamavo abejons. Gal a veriau jam paskambinsiu. Dkui, mesteljo Gabriel, lipdama lift ir spusteldama mygtuk. Senatoriaus telefonas ijungtas. Pakilusi deimt aukt, ji patrauk jaukiu koridoriumi. Paiame jo gale, prie Sikstono dur, ivydo sdint vien pasiptus jo asmens sargybin. Regis, jis nuobodiavo. Gabriel nustebo j ia radusi, taiau sargybinis, rodos, apskritai nesitikjo jos ia pamatyti. Jai artinantis, jis paoko ant koj. inau, kteljo Gabriel dar i tolo. iandien A. S. vakaras. Lankytojai nepageidaujami. Sargybinis pabrtinai pakinkavo galva. Jis kuo grieiausiai paliep neleisti joki... Tai ypatingos skubos reikalas. Sargybinis knu ustojo jai duris. Pas j yra svei. Tikrai? Gabriel i po paasties isitrauk raudonj aplank ir pamojavo Baltj rm insignija vyrui po nosimi. A tiesiai i Ovaliojo kabineto. tbt turiu perduoti tai senatoriui. Kad ir su kokiais savo biiuliais jis ten lbauja, gal isivers be j kelias minutes. Praleisk. Baltj rm antspaudas ant aplanko apsaugininkui atm ad. Tik neprayk parodyti, kas viduje, patyliukais paman Gabriel. Duok man, tar jis. A perduosiu. N velnio. Man liepta asmenikai teikti jam aplank. Jeigu tutuojau jam to nepraneiu, rytoj visi galime pradti dairytis nauj darb. Supratai? Regis, sargybin kamavo dvejons, ir Gabriel sumet, jog vakar senatorius i tikrj bus ypa grietai prisaks: joki lankytoj! Nutarusi, jog metas suduoti lemiam smg, ji, prikiusi Baltj rm aplank tiesiai jam prie veido ir pritildiusi bals, itar penkis, daugiau u pat velni varanius baims visiems Vaingtono apsaugininkams, odius: Tu nenutuoki, kaip tai rimta. Politikus saugantys alikai niekada nesusigaudydavo painiose j veiklos diunglse ir dl to jausdavosi palusiai nejaukiai, nes niekada nebdavo tikri, ar aklai paklusdami sakymams nepraiopsos kokios staiga kilusios krizs ir nepraras darbo. Sargybinis sunkiai nurijo seil ir vl bed akis aplank su Baltj rm antspaudu. Gerai, taiau senatoriui praneiu, kad tai padariau tau pareikalavus. Jis atrakino duris, ir Gabriel, bgtaudama, kad apsaugininkas nepersigalvot, skubiai sispraud vidun, patyliukais vl udar duris ir spragteljo urakt. ia, priekambaryje, jau girdjosi i Sikstono kabineto atsklindani vyrik bals dudenimas. vakar tikrai nepoilsiaujama ir viei tikrai ne vienas sveias, kaip telefonu tvirtino jai Sikstonas. Gabrielei einant kabineto link, jos vilgsnis ukliuvo u praviros spintos, kurioje kabjo koks pustuzinis prabangi vyrik palt. Ant grind ppsojo keletas portfeli. Ko gero, is susitikimas ne dalykinis. Ji jau buvo beengianti pro al, taiau jos ak patrauk ant vieno i j lentelje greta pavards pavaizduotas bendrovs enklas. Raudona raketa.UAB AMERIKOS KOSMOSO SUSIVIENIJIMAS

Ji nustebusi ityrinjo ir kitus portfelius.BEAL AERONAUTIKOS BENDROV. UAB MIKROKOSMOSAS. ROTARI RAKET BENDROV. KISTLERIO AERONAUTIKOS BENDROV.

Galvoje nuaidjo gergdiantis Mardors Ten balsas. Ar jums inoma, kad Sikstonas gauna 100

kyius i privai aeronautikos bendrovi? Gabriel dirsteljo tamsaus koridoriaus gale vieianias Sikstono kabineto duris, ir jos irdis m palusiai plakti. inojo, kad jau reikt krenkteljimu praneti apie savo apsilankym, taiau, uuot taip padariusi, tyliai prislino, prisikio prie pat dur ir m klausytis bals.

55Delta Treias liko priirti Noros Mangor kno ir rogi, o kiti du nuvilp emyn ledynu, vydamiesi savo grob. Jie lk elektros varikliukais varomomis slidmis tarsi mayiais sniego motociklais, pritvirtintais prie koj. Greitis buvo reguliuojamas suspaudiant smiliaus ir nykio galiukais jungikl, taisyt deiniosios rankos pirtinje. Galingi varikl varantys skysti elementai buvo apvynioti apie kojas, taip drauge jas dar ir gindami nuo alio. Netgi varikliuk meni sukimosi kinetin energija, susidaranti liuojui lekiant nuo kalno, nenueidavo vjais ir bdavo kaupiama elementuose. nugar palusiai puiant vjui, Delta Pirmas, palinks priek, dairydamasis aplinkui, lk jros link. Naujausios technikos prikimtuose naktinio matymo jo akiniuose buvo taisyti ei element 40x90 mm liai, trigubas didinimo lis ir infraraudonj spinduli radaras. Pasaulis pro iuos akinius, pritaikytus tokiai vies stipriai atspindiniai vietovei kaip Arktis, atrod viesiai melsvas, o ne alias kaip prasta. Pasieks pirmj sniego gbr, Delta Pirmas pastebjo j kylanias kelias vieias lies. Ko gero, bgli trijulei neatjo galv atsikabinti nuo savadarbs burs arba jiems tai nepavyko. Kad ir kaip ten bt, jeigu jie nespjo to padaryti dar prie galutin gbr, tai dabar turt plduriuoti vandenyne. Delta Pirmas inojo, kad bgli kombinezonai pads jiems i karto nesualti oio rag, taiau nuolatos nuo kranto plstanti srov nune atvir vandenyn ir jie neivengiamai ten gaus gal. Ir vis dlto Delta Pirmas buvo prats niekada nepasikliauti prielaidomis. Btina sitikinti savo akimis. Dar labiau palinks priek, jis suspaud pirt galiukus ir ulk auktyn pirmojo gbrio laitu. *** Maiklas Tolandas guljo nejuddamas, bandydamas nustatyti, ar ko nesusilau. Jis gerokai susitrenk, taiau visi kaulai, regis, liko sveiki. Be jokios abejons, nuo rimtesni sualojim j apsaugojo kombinezonas. Atmerks akis, jis ilgai guljo nesuprasdamas, kur ess. Aplinkui buvo kakaip minkta... Ramu. Vjas kauk, taiau jau ne taip niriai. Bet juk mes nukritome nuo skardio. Atsipeikjs Tolandas aplinkui ivydo led, o jis pats guljo kryiumi ukrits ant Rachels, abu susipainioj virvje, kuria buvo susiri. Jaut jos kvpavim, taiau veido negaljo matyti. Tarytum vininiais snariais nusirideno nuo jos. Rachele?.. Jis pats beveik negirdjo savo tariam odi. Tolandas prisimin paskutines klaikaus j lkimo akimirkas balionas oka vir, pokteljs trksta juos laikantis lynas ir jie vartaliodamiesi kliais skrieja emyn sniego gbrio laitu, ulekia paskutin gbr, persiveria per jo virn ir slysta prie skardio krato. Tolandas su Rachele krito, taiau tas krytis buvo netiktai trumpas. Uuot tksi vandenyn, jie paskriejo kokius penkis metrus emyn, atsitrenk skardio atbrail ir ten sustojo kartu su kandin lumteljusiu Korkiu. Pakls galv, Tolandas pavelg vandenyno link. Netoliese matsi status krantas, u kurio girdjosi bang nioktimas. Atsigrs ledyn, Tolandas u deimties metr ivydo stksant aukt ledo sien, tarsi kabani vir j. Ir tik tada jis suvok, kas i tikrj jiems nutiko. Jie nuo pagrindinio ledyno pataik nuslysti ant emesns jo atbrailos. Plokios, ledo ritulio aiktels dydio, jau kiek pasvirusios nuo ledyno ir bet kuri akimirk galinios galutinai atskilti ir nuplaukti atvir vandenyn. 101

Atsiskirianti nuo ledyno lytis, paman Tolandas, apmets akimis pasvirus luit. Platus ledo kvadratas kabjo ant ledyno kaip koks milinikas balkonas, i trij pusi jau supamas vandenyno. Ledo lytis dar buvo vienu savo kratu sukibusi su ledynu, ir Tolandas mat j greitai atskilsiant. Toje vietoje, kur lytis buvo sukibusi, iojjo kokio metro ploio plyys. ems trauka netruks padaryti savo darb. Taiau dar labiau nei itas plyys Toland igsdino ant ledo be gyvybs poymi susiriets Korkio Marlinsono knas, tysantis gal u koki penki metr. Tolandas pamgino atsistoti, taiau kliud virv, kuria buvo susiris su Rachele. Pasiverts kit pus, jis msi j atriinti. Rachel vargais negalais atsisdo. Mes... nenukritome? Jos balse skambjo begalinis igstis. Nukritome ant emesns ledo terasos, paaikino Tolandas, baigs laisvinti visus kablius. Einu, pairsiu, kaip Korkis. Skaudamais snariais jis pamgino pasikelti, taiau kojos neklaus. Galiausiai, sugriebs virv, m tempti. Po gero tuzino trkteljim Korkis galiausiai atsidr per kelet ingsni. Jis atrod gerokai aplamdytas. Pamets naktinio matymo akinius, smarkiai perrtu skruostu, sukruvinta nosimi. Taiau Tolando bgtavimai, jog jis jau gali bti atsisveikins su iuo pasauliu, netrukus isisklaid, kai Korkis staiga atsivert ant nugaros ir smeig siutus vilgsn Toland. Jzau, pralemeno jis. Na ir pokt ikrtei! Tolandas lengviau atsiduso. Rachel dejuodama atsisdo ir apsivalg. Reikia... Kuo skubiau i ia nedintis. itas ledo luitas bet kuri akimirk gali atskilti. Tolando galvoje sukosi ta pati mintis. Vienintelis keblumas kaip tai padaryti. Taiau isamiau io klausimo apsvarstyti jie taip ir nespjo. Viruje, nuo ledyno, j ausis mai pasiek jau pastamas dzgenimas. Tolandas skubiai pavelg t pus ir ivydo dvi baltai apsitaisiusias figrles, skriste priskridusias prie skardio krato ir ten sustojusias. Du vyrai kur laik nejuddami velg savo uspeist grob, tarytum mgaudamiesi bsimu lemiamu smgiu. Delta Pirmas nustebo ivyds bgli trijul sveik ir gyv. Laikinai. Jie nukrito ant ledo lyties, kuri jau baigia atskilti ir netrukus nuplauks vandenyn. Juos bt galima sutvarkyti taip pat, kaip t moter, taiau pats likimas silo dar paprastesn bd. Bd, kai j kn niekas niekada taip ir neaptiks. Stebeilydamas nuo skardio emyn, Delta Pirmas nukreip vilgsn ply, iojint tarp kranto ir luito su bgliais. ita baigianti atskilti ledo lytis bet kuri akimirk gali lumtelti ir nuplaukti atvir vandenyn. Dabar tegu plaukia. Ledyn gaubianioje naktyje kas kelios valandos nuaiddavo skards bumbteljimai, kai ledas atskildavo nuo ledyno ir lumteldavo vandenyn. Niekas tai nekreips n maiausio dmesio. Pajuts pastam, krtin maloniai kutenant jaudul, aplankant prie k nors nuudant, Delta Pirmas nusimet kuprin ir isitrauk sunk citrinos formos daikt. Tokius vadinamuosius vyst-bumbt paprastai naudoja turmo brigados tai nekovin granata, skirta kuriam laikui sutrikdyti prie, sprogdama paskleidianti akinam vies ir kurtinamo trenksmo bang. Taiau dabar Delta Pirmo rankose ji taps i ties kovine. Jis prisiartino prie pat krato, svarstydamas, kokio gylio galt bti tas plyys. Deimties metr? Dvideimties? Taiau gal gale tai nesvarbu. Jo planas idegs bet kokiu atveju. altai, kaip buvo prats per tas nesuskaiiuojamas moni alinimo operacijas, Delta Pirmas nustat granatai deimties sekundi ilaikym, itrauk kait ir vysteljo j tamsi properos gelm. Tai atliks, Delta Pirmas atsitrauk prie artimiausio sniego gbrio virns ir m laukti. Bus simintinas vaizdelis. Nors ir kaustoma klaikaus igsio, Rachel kuo puikiausiai nutuok, k upuolikai vysteljo 102

ply. Maiklas Tolandas, irgi tai suprats arba iskaits baims iraik jos veide, ibalo kaip drob ir paklaiks dirsteljo sau po kojomis ledo luito, kuriame jie buvo uspeisti, gelmes. Jis aikiai suprato, kokioje beviltikoje padtyje jie atsidr. Tarsi nutviekstas aibo i pritvinkusiu audros debesies, ledas po Rachele staiga suvito i vidaus. Plyksteljo akinamos viesos kamuolys, nusvidindamas visk aplink penkiasdeimties metr spinduliu. Paskui buvo trenksmas. Ne koks ems drebjim primenantis dundesys, o kurtinamas, vis kn supurtantis drioksteljimas. Ir akimoju, tarsi ply bt kaltas didiulis pleitas, ledo luitas, kraupiai trakdamas, m lyti emyn. Rachel su Tolandu siaubo kupinomis akimis velg vienas kit. alimais rikteljo Korkis. Lytis lumteljo. Rachel akimirk pasijuto plevenanti ore vir milijonus ton sverianios lyties. Ir tada jie jau lk drauge su ja tiesiai ledin vanden.

56Milinikas ledo luitas, kurtinamai dunddamas ir erdamas or ledokni stulpus, atskilo nuo Milno ledyno. Smukteljusi emyn, lytis toliau iuo kiek liau, ir prie tai akimirk ore pakibs Rachels knas dunksteljo ant jo. Tolandas su Korkiu negteljo netoliese. Ledo lyiai nyrant vandenyn, Rachel tarsi sultintame filme ivydo nepaliaujamai artjant purslot vandenyn. Ariau, dar ariau... Visai ia pat. Ji pasijuto puolusi tiesiai savo didiausio vaikysts siaubo gniautus. Ledas... Vanduo... Tamsa... Sukaust gyvulika baim. Ledo lyiai panirus po vandeniu, per kratus plsteljo ledinis Arkties vandenyno vanduo ir pilte upyl Rachel. Nutvilkyta sraus vandens, jos veido oda suragjo ir deg. Ledo lytis dingo i po koj, ir Rachel m irtis paviriun, dar keliama psto savo kombinezono. Kepurndamasi auktyn, gurkteljo sraus vandens. Inirusi netoliese ivydo besikapstanius, virvse susipainiojusius savo biiulius. Vos ji spjo kvpti oro, kai Tolandas rikteljo: Kyla paviri! Dar tebeskambant jo odiams, Rachel pajuto i apaios kylani vandens srov. Tarsi galingas lokomotyvas sibgjusi lytis sustojo gelmse ir dabar m kilti tiesiai juos. I gelms j link atsklido emas virpulys, milinikam ledo luitui braunantis atgal. Jis netrukus pasirod dideliu greiiu inr i tamsos, ir Rachel pasijuto jo keliama vir. Vanduo aplinkui kunkuliavo. Ji bergdiai mgino ko nors sitverti, kai lytis j stm auktyn drauge su itisu eeru vandens. Milinikas luitas inr paviriun, m suptis ir svyruoti, pasikeitus svorio centrui. Rachel dabar sikibusi laiksi lyties ikeltame metro gilumo eere. Vandeniui pasileidus plsti nuo lyties, srov, pagriebusi Rachel, nutemp j prie krato. iuodama ant pilvo, ji prieais ivydo staigiai artjant lyties krat. Laikykis! Jos galvoje vl nuskambjo motinos balsas, kai anuomet Rachel smuko eket, ir vis kartojo tuos paius odius. Laikykis! Laikykis paviriuje! Staigiai trkteljus prie kombinezono priritai virvei, jai ugniau gerkl. Apsisukusi ant ledo imtu atuoniasdeimt laipsni, ji sustojo vos u keli ingsni nuo krato. U penki metr lygiai taip pat trkteljs it bestas sustojo paslikas Korkis. Jiedu lk nuo lyties prieingas puses, ir todl sitempusi virv abu sulaik. Kai vanduo dar labiau nuslgo, netoli Korkio iniro ir Maiklas Tolandas. Jis keturpsias laiksi sikibs Korkio virvs ir iaukiodamas vm sr jros vanden. Paskutinms vandens iurklms nusruvus vandenyn, Rachel, stebdamasi stojusia tyla, klaussi niokianio vandenyno. Paskui, pajutusi vis giliau kaulus besiskverbiant stingdant alt, atsistojo keturiomis. Ledkalnis vis dar i inercijos spavosi. Svaigstania galva ir skaudamu knu ji priliau prie biiuli. Auktai ant ledyno kranto stovintis Delta Pirmas per savo naktinio stebjimo akinius velg aplinkui pat vieiausi Arkties vandenyno ledkaln putojanias bangas. Vandenyje plduriuojani 103

kn nesimat. Nieko keista, juk vandenynas tamsus, nelaimli drabuiai ir galvos dangalai taip pat. Perkls vilgsn nuo vandens prie milinikos ledo lyties, jis niekaip nepajg gerai irti. Ji greitai tolo nuo kranto, neama stipri srovi. Delta Pirmas jau buvo vl sistebeilijs vanden, kai jo akis ukliuvo u kai ko netikto. Ant lyties trys juodi takeliai. Lavonai? Delta Pirmas pritrauk vaizd. K nors pastebjai? pasiteiravo Delta Antras. Delta Pirmas, netars n odio, toliau reguliavo vaizdo rykum. Jis negaljo patikti savo akimis, kai ant baltos ledkalnio paklods ivydo gulint tris nekrutanias figrles. Ar jie gyvi, ar mir, neaiku. Gal gale dabar jau vis tiek. Jeigu gyvi, tai netgi su kombinezonais po keli valand sustirs oio rag, nes drabuiai mirk, artinasi audra ir jie vis tolsta nuo kranto vien i atiauriausi pasaulio vandenyn. J niekas daugiau neivys. Kakokius elius, tar Delta Pirmas, grdamasis atgal, Grtam baz.

57Senatorius Sedvikas Sikstonas pastat savo konjako taur ant idinio atbrailos ir, temptai mstydamas, msi kurstyti ugn. ei jo kabinete sitais vyrai lauk netardami n odio. Jie jau spjo pasinekuiuoti apie bei t, ir dabar atjo senatoriaus Sikstono eil padaryti savo jim. Ir jis, ir jie tai puikiai suprato. Politika yra verslas. Reikia gauti j pasitikjim. Parodyti, kad man j rpesiai artimi. Kaip jums greiiausiai inoma, prabilo Sikstonas, atsigrdamas juos, pastaraisiais mnesiais va taip, kaip iandien su jumis, teko bendrauti su daugeliu svei. Jis nusiypsojo ir atsisdo krsl tarp j. Taiau js pirmieji, kuriuos pasikvieiau pas save namus. Esate iskirtiniai mons, ir man didel garb jus ia priimti. Sikstonas sudjo rankas ir, neaplenkdamas n vieno, apved vyrus vilgsniu. Paskui pavelg savo pirmj taikin augalot vyr kaubojaus skryble. Malonu ia matyti Hiustono kosmoso industrij, tar Sikstonas. Teksasietis suniurnjo: Nekeniu ito miesto. Visikai jus suprantu. Vaingtonas su jumis elgsi tikrai neteisingai. Teksasietis tyljo dbsodamas i po savo skrybls krat. Prie dvylika met, ts Sikstonas, js JAV vyriausybei pateikte vien silym. Pasilte sukurti kosmin stot vos u penkis milijardus doleri. Aha. Dar turiu jos brinius. Taiau tada NASA pavyko tikinti vyriausyb, kad i uduotis turt bti skirta NASA. Btent. NASA msi j kurti beveik prie deimtmet. Deimtmet. Ir toji NASA stotis ne tik dar neveikia, taiau atsijo dvideimt kart brangiau, nei silte js. Kaip Amerikos mokesi moktojui, man tiesiog baisu apie tai pagalvoti. Kambaryje visi pritariamai suurmuliavo. Sikstonas dar kart apved visus vilgsniu. Man inoma, tar senatorius, dabar jau kreipdamasis visus, kad keliolika jsiki bendrovi silsi sukurti daugkartinio naudojimo kosminius laivus, kuri skrydis kainuot tik penkiasdeimt milijon doleri. Visi pritariamai linkteljo. Taiau NASA visus nustumia al, tvirtindama, jog jos parengtas skrydis atsieit trisdeimt atuonis milijonus... Nors i tikrj vienas j atliekamas skrydis suryja imt penkiasdeimt milijon! Jie ms neleidia kosmos, prabilo vienas i vyr. Privatus sektorius niekada nepajgs varytis su bendrove, kuri leidia erdvlaivius penkiskart virydama savo ilaidas ir vis tiek sau ramiausiai dirba toliau. 104

Js neturtumte su ja varytis, mesteljo Sikstonas. Visi vl pritariamai pakinkavo galvomis. Sikstonas atsigr greta sdint ir tylint verslinink, kurio atsista dosj j ypa sudomino. Kaip ir daugelis verslinink, remiani Sikstono vaj, jis anksiau darbavosi karo pramonje, taiau nusivyls menku atlygiu ir valdios biurokratais, met darb ir usim aeronautika. Js Kistlerio aeronautikos bendrov, kreipsi Sikstonas, piktokai purtydamas galv, sukr ir pagamino raket, kurios kilogramo neulio savikaina vos keturi imtai tkstani. Sikstonas kiek patyljo, siekdamas sustiprinti spd. Taiau klient nra. O kaipgi galiu j turti? atsiliep vyras. Praeit savait NASA istm mus, pasilydama Motorola bendrovei paleisti kosmos ryi palydov, u kilogram neulio imdama vos tkstant eis imtus dvideimt keturis dolerius. Vyriausyb paleido palydov su deimtkart didesniais nuostoliais! Sikstonas linkteljo. Mokesi moktojai, patys to neinodami, ilaik agentr, deimt kart maiau nai nei jos konkurentai. Jau nekelia joki abejoni, prabilo jis niauriai, kad NASA i paskutinij siekia sulaikyti konkurencij kosmose. Jie smaugia privaias aeronautikos bendroves, teikdami paslaugas emiau u savikain. Kaip kokia Wal-Mart, pratar teksasietis. Velnikai geras palyginimas, paman sau Sikstonas. Reiks neumirti. Niekam ne paslaptis, jog ioji prekybos milin, skverbdamasi naujas teritorijas, prekiaudavo produktais emiau nei savikaina, taip usmaugdama visus aplinkinius konkurentus. Man jau iki gyvo kaulo griso, ts teksasietis, mokti Ddei Semui milijonus doleri, kuriuos jis panaudoja vogdamas i mans klientus! Suprantu jus, linkteljo Sikstonas. Ir a taip manau. Rotari raket bendrovei atsitiesti neleidia draudimas skelbti reklam, pasiskund pramatniai apsitaiss vyras. Tas statymas tiesiog nusikalstamas! Tikra tiesa. Sikstonas labai nustebo igirds, kad NASA savo vienvaldysts tvirtinimui pasitelkia net statymus, draudianius reklam ant erdvlaivi bei raket. Uuot leidusi privaioms bendrovms per reklam pritraukti daugiau l, pavyzdiui, kaip tai daro lenktynininkai, joms leidiama ant savo krini urayti tik JAV ir bendrovs pavadinim. alyje, kurioje reklamai per metus ileidiama 185 milijardai doleri, privaioms aeronautikos bendrovms i j neteko n cento. Tai apiplimas, sunypt kitas. Mano bendrov tikisi kit gegu paleisti pirmj turistin erdvlaiv. Nike mums pasil septynis milijonus, kad ipietume ant jos Nike logotip ir j k Just do it!. Pepsi pasil dvigubai tiek u ura Pepsi: naujoji karta renkasi Pepsi. Taiau statymas mums tai draudia! Pritariu jums, tar senatorius Sikstonas. Jeigu bsiu irinktas, dsiu visas pastangas, kad is draudimas bt panaikintas. Btina kuo skubiausiai itaisyti i padt. Sikstonas, nuvelgs savo panekovus, susirpinusiu balsu ts: Taiau privalome neumirti, kad labiausiai NASA privatizacijai trukdo ne statymai, o jos vaizdis moni akyse. Daugelis vis dar ididiai velgia JAV kosmoso program. Ir yra tvirtai sitikin, jog be NASA nemanoma isiversti. Tai vis per tuos prakeiktus Holivudo filmus! kteljo vienas i panekov. Dl Dievo meils, kiek jie dar suks t film, kuriuose NASA igelbsti em nuo grasanio visk nuluoti asteroido? Tai lykti propaganda! Sikstonas inojo, jog daugyb Holivudo gaminam film apie NASA lemia ekonominiai iskaiiavimai. Po milijonus irov sutraukusio Top Gun filmo su Tomu Kruzu, vaidinaniu pilot, labiau primenanio JAV karini oro pajg reklam NASA suvok milinik Holivudo gali moni galvose kurti savo vaizd. NASA patyliukais msi silyti kino bendrovms dovanai 105

naudotis visomis spdingomis NASA priklausaniomis vietelmis raket paleidimo aiktelmis, skrydi valdymo centrais, treniruokliais. Prodiuseriai, kuriems iki tol tekdavo pakloti apvalias sumeles u panai nuom, i karto puol pasinaudoti ia proga ir sutaupyti milijonus, kurdami NASA trilerius su nemokamom dekoracijom. Be abejo, Holivudas jas bdavo leidiamas tik NASA palaiminus scenarij. monms plauna smegenis, suniurnjo lotyn amerikietis. Dar bjauresni nei filmai tie uodegos vizginimai. Pavyzdiui, senelio siuntimas kosmos. Arba dabar numatoma vien i moter sudaryta gula. Jiems rpi tik siteikti! Sikstonas atsiduso ir lidnai tar: Tai tiesa, ir inau, kad jums nereikia priminti devintojo deimtmeio, kai vietimo ministerija, pristigusi l, atkreip visuomens dmes NASA, kuri sau ramiausiai vaisto milijonus. NASA tada suman spektakl, turjus rodyti j prielankum mokslui. Jie paprasiausiai paskraidino vien mokytoj po kosmos. Sikstonas kiek patyljo ir po to prats: Juk visi puikiai prisimename Krist Makolif. Kambaryje stojo niauri tyla. Ponai, prabilo Sikstonas, teatralikai atsistojs prieais idin. Manyiau, jog monms jau atjo laikas atmerkti akis ir ivysti ties. Savo pai labui. Amerikieiai sitikins, jog NASA i tikrj ne tiria kosmos, o prieingai i paskutinij varo mokslo paang. Aeronautika tokia pati pramons aka kaip ir kitos, ir privataus sektoriaus abojimas yra ities nusikalstamas. Pavyzdiui, kompiuteri pramon pltojasi taip spariai, jog nespjame sekti jos naujovi! Kodl? Todl, kad ji veikia pagal laisvosios rinkos dsnius ir jos naumas bei verlumas duoda pelnus. Pamginkime sivaizduoti, kas nutikt, jeigu kompiuteri pramon bt valdoma valstybs. Mes taip ir liktume trypioti vietoje. Kosmoso tyrimai dabar taip pat nejuda i vietos. Turtume patikti juos privaiam sektoriui, kuris geriausiai gali su tuo susidoroti. Neabejoju, jog tuomet mons nustebt spariais paangos uoliais, naujomis darbo vietomis ir gyvendintomis svajonmis. Esu tvirtai sitikins, jog privalome leisti privaiam sektoriui ikelti mus naujas kosmoso tyrim auktumas. Jeigu tapiau prezidentu, laikyiau pirmuoju savo udaviniu paalinti i kelio paskutinius trukdius ir plaiai atverti vartus paangai. Sikstonas kilsteljo savo konjako taur. Biiuliai, js vakar ia atvykote siekdami sitikinti, ar esu vertas js pasitikjimo. Tikiuosi, jog man pavyks j pelnyti. Kaip bendrovs klestjimui, taip ir kovai dl prezidento posto gyvybikai btinos investicijos. Investuotojai ir versl, ir politik tikisi dividend. Mano pasilymas paprastas: investuokite mane, ir a to neumiriu. Mus vienija bendri tikslai. Sikstonas ities konjako taur tostui. Su js parama, biiuliai, netrukus bsiu Baltuosiuose rmuose... O js savo ruotu galsite gyvendinti savo svajones. U penki metr prieblandoje usiglaudusi Gabriel E stovjo netekusi amo. I kabineto pro spragsini idinio ugn pasigirdo linksmas tauri dzingsjimas.

58Apimtas siaubo jaunas NASA ininierius lyg akis idegs lk kit kupolo pus. Koks siaubas! Direktorius Ekstriomas vienui vienas buvo sitaiss netoli spaudos konferencijos aiktels. Sere, nioktuodamas pripuol ininierius. Nelaimingas atsitikimas! Ekstriomas atsigr j, velgdamas isiblakiusiu vilgsniu, tarsi jo mintys bt klaidiojusios kakur visai kitur. K? Nelaimingas atsitikimas? Kur? Ledo ulinyje. Ten paviri ikilo lavonas. Daktaro Veilio Mingo. Ekstriomas ibalo. Daktaro Mingo? Kaip... Mes j itraukme, taiau jis jau buvo mirs. 106

Dl Dievo meils. Kiek laiko jis ten prabuvo? Manytume, koki valand. Ko gero, krito, prigr ir nugrimzdo dugn, taiau kne susikaupus dujoms vl ikilo paviri. Rausvas Ekstriomo veidas i pykio nusida tamsiai raudonai. Velniai raut! Kas dar apie tai ino? Niekas, sere. Pirmiausia atskubjau praneti jums. Mes j itraukme, taiau nutarme veriau pirma informuoti jus... Labai teisingai pasielgte. Ekstriomas sunkiai atsiduso. Daktaro Mingo lavon kur nors paslpkite. Viskas. Ininierius atrod apstulbs. Taiau, sere, a... Ekstriomas udjo sunki savo leten jam ant peties. Paklausyk mans atidiai. Tai siaubinga nelaim, ir a dl to labai apgailestauju. Be abejo, vliau deramai viskuo pasirpinsiu. Taiau dabar visikai netinkamas laikas. Vadinasi, lavon kur nors paslpti? altos Ekstriomo akys smigte smigo vyruk. Na, pamstyk. Jeigu dabar apie tai visiems apskelbtume, k laimtume? Nelaimingas atsitikimas aptemdyt ms atradim ir visus tik prislgt. Daktaras Mingas pats pasielg labai ioplai, ir a neketinu leisti, jog u tai tekt mokti visai NASA. Jie jau ir taip gantinai man prigadino kraujo, kad leisiau kokiai j ioplystei gadinti mums vent. Daktaro Mingo t laikysime paslaptyje iki konferencijos pabaigos. Supratai? Ibals vyrukas linkteljo galv. Lavon paslpsiu.

59Maiklas Tolandas, kaip patyrs jr vilkas, inojo, kad i vandenyno pasigailjimo laukti neverta. Paslikas tysodamas ant didiuls ledo lyties, jis velg vis tolstani pamklik Milno ledyno sien, dunksani vir vandens. Juos ne galinga Artkties vandenyno srov, nuo Elbietos salyno daranti lankst aplink vis Arkt ir galiausiai atsimuanti iaurs Rusijos krantus. Menka paguoda. Srov juos pasieks tik po keli mnesi. Dar turime kok pusvaland... Daugi daugiausia keturiasdeimt penkias minutes. Jeigu ne stori kostiumai, jie jau seniai bt sustir led. Tik ie drabuiai padjo ilikti sausiems, nes sulapus Arktyje jau galas. Kostiumai ne tik suvelnino kritimo smg, taiau ir palaik ivargusi kn ilum. Bet netrukus atslinks hipotermija. I pradi apsunks galns, nes kraujas supls gelbti vidini mogaus organ. Paskui dl sultjusio pulso ir sutrikusio kvpavimo smegenims pritrks deguonies, ims rodytis keisiausi vaizdiniai. Dar po kurio laiko knas pamgins isaugoti gyvyb atjungdamas visas funkcijas, iskyrus irdies darb ir kvpavim. Uges smon. Galiausiai smegenyse liausis veik irdies plakim ir kvpavim reguliuojantys centrai. Tolandas pavelg Rachel ir patyliukais paman: O, kad galiau kaip nors j igelbti. Kn po truput kaustant stinguliui, Rachel Sikston nejaut jokio skausmo. Netgi prieingai tai veik it nuskausminamieji. Gamtos morfijus. Per lities grit jos akiniai nulk kakur al, ir ji vos steng pramerkti alio stingdomas akis. Netoliese ant ledo ivydo Toland su Korkiu. Tolandas tyldamas velg j gailesio pilnomis akimis. Korkis muistsi i skausmo. Jo deinysis skruostas buvo smarkiai prakirstas ir kraujavo. Rachel, tirtdama kaip epus lapas, m sukti galv, iekodama galim atsakym. Kieno tai darbas? Kodl? Jos mintis galiausiai iblak irdyje isikerojs lidesys. Visika neinia. Jaut, kaip knas vis labiau stingsta, liliuojamas nematomos galios. Ji i paskutinij stengsi atsispirti iai 107

gamtos lopinei prie aminj mieg. irdyje mai siiebs pyktis tarsi atitirpd ledjanius snarius. Jie mgino mus nugalabyti! Rachel smeig vilgsn atiaur vandenyn ir jai dingteljo, jog upuolikai savo pasiek. U mus jau galima upirkti miias. Ir vis dlto jau dabar, suvokdama, jog tikriausiai niekados taip ir nesuinos visos tiesos apie mirtinus aidimus Milno ledyne, Rachel nujaut, kieno tai darbas. Daugiausia i to naudos turs direktorius Ekstriomas. Jis ir pasiunt juos ledyn. Turi ryi su Pentagonu ir specialiosiomis pajgomis. Taiau kam Ekstriomui i vandenyno grsti t meteorit ledyn? Kas i to gali turti koki nors naud? Rachels mintys peroko prie Zacho Hernio, ir ji m lauyti galv, ar prie to nagus prikis ir prezidentas, ar jis pats tra rankis kit rankose? Hernis apie tai n nenutuokia. Jis ia niekuo dtas. Ko gero, NASA apdm jam akis. Dabar iki jo konferencijos, per kuri jis paskelbs visiems apie NASA laimjim, liko vos valanda. Ir jis tai padarys pasitelks vaizdo raus, kuriuose keturi nepriklausomi mokslininkai ekspertai vienbalsiai patvirtina atradimo tikrum. Keturi mokslininkai, tuo metu jau bsiantys keturi negyvliai. Rachel dabar jokiu bdu negaljo sulaikyti tos spaudos konferencijos, taiau troko, kad mons, uvir vis t ko ir juos upuol, susilaukt atpildo. Sukaupusi paskutinius jg likuius, Rachel pamgino atsissti. Knas buvo tarsi pripiltas vino ir, pajudinus rank ar koj, nutvilkydavo pals dieglys. Galiausiai, stengdamasi nepaslysti, ltai atsiklaup. Galva palusiai sukosi. Aplinkui i vis pusi niokt vandenynas. Tolandas, gulintis netoliese, klausiamai pavelg j. Rachelei dingteljo, jog tikriausiai jis paman j priklaupus maldai. Ji rengsi visai kam kitkam, nors malda, galimas daiktas, galt jiems pagelbti tiek pat, kiek ir jos sumanymas. Rachel deinija ranka apsigrabaliojusi apie juosmen, aptiko ledo kirtikl, vis dar kadaruojant jai prie diro. Sugrubusiais pirtais ji suspaud ranken. Paskui nukreip kirtiklio galv tiesiai emyn led. Tuomet i vis jg trinkteljo ja. Dunksi. Pakartojo tai dar kart. Dunkst. Tolandas nustebs sek jos judesius. Rachel dar kart pakl kirtikl. Dunkst. Tolandas, pasirms alkne led, pamgino kilstelti galv. Ra... chele? Ji neatsiliep. Nevalia vaistyti energijos tuiai. Dunkst. Dunkst. Nemanyiau, kad pavyks... tar Tolandas. Mes pernelyg toli iaur... kad SAA... sugaut... Rachel nustebusi grteljo j. Jai visikai idulkjo i galvos, jog Tolandas, kaip okeanografas, gali atspti jos sumanym. Teisyb... Taiau a kreipiuosi ne SAA. Ji toliau dau i led. SAA yra altojo karo palikimas, dabar okeanograf naudojamas klausytis bangini skleidiam gars. Garsai po vandeniu sklinda tkstanius kilometr, todl SAA po vandenyn dugnus idliotais mikrofonais gali klausytis, kas dedasi didiojoje dalyje pasaulinio vandenyno. Deja, itos atkampios Arkties dalies j ausys nesiek, taiau Rachel inojo, jog esama ir kit klausytoj, apie kuriuos nedaug kas inojo. Ji toliau beld led. Trumput ir paprast praneim.DUNKST. DUNKST. DUNKST. DUNKST... DUNKST... DUNKST... DUNKST. DUNKST. DUNKST.

Rachel nepuoseljo vili, kad tai igelbs jiems gyvybes, kn vis labiau kaust ledinis stingulys. Ko gero, atsilaikys dar ne ilgiau kaip pusvaland. J igelbti jau niekas nespt. Taiau jai dabar rpjo ne tai.DUNKST. DUNKST. DUNKST. DUNKST... DUNKST... DUNKST... DUNKST. DUNKST. DUNKST.

Nesps... tar Tolandas. Tai jau ne dl ms pai, paman ji. Dl to brinio mano kienje. Rachel pagalvojo apie 108

R padaryt brin, gulint jos kienje. Reikia pasirpinti, kad R brinys patekt NST rankas... Kuo skubiausiai. Rachel nma neabejojo, jog jos inia pasieks tuos, kuriems j siunia. Devintojo deimtmeio viduryje NST pakeit SAA kokius trisdeimt kart galingesniu mikrofon tinklu, iraizgytu po visus vandenynus, Classic wizard, 12 milijon doleri atsijusiomis NST povandeninmis ausimis. Neprajus n porai valand, NST/NSA klausymosi stotis Menvite, Anglijoje, viename i Arktyje taisyt povandenini mikrofon igird jos muam takt, netruks iifruoti j kaip SOS signal, nustatys koordinates ir pasis gelbjimo lktuv i Tuls karini oro pajg bazs Grenlandijoje. Lktuvas ras ant ledo lyties j knus. Sualusius. Negyvus. Tarp j ir NST darbuotoj... O jos kienje popieriaus lap. R brin. Noros Mangor testament. Gelbtojams j ityrus, achtos po meteoritu paslaptis ikils vieum. Tolesni vyki Rachel nebt galjusi spti, taiau toji paslaptis bent jau nenugrims umart drauge su jais.

60Kiekvienam naujai irinktam prezidentui sikeliant Baltuosius rmus, prie tai tenka apsilankyti savotikoje ekskursijoje po tris budriai priirimas sales, kuriose saugomi ankstesniesiems prezidentams nuo pat Dordo Vaingtono priklaus senoviniai baldai: stalai, sidabras, raomieji stalai, lovos. Naujajam prezidentui patiks daiktas taisomas jo apartamentuose prezidentavimo kadencijai. Nejudinama lieka tik lova, stovinti Linkolno miegamajame. Kurioje, beje, Linkolnas niekad nra miegojs. Stalas, u kurio Ovaliajame kabinete dabar sdjo Zachas Hernis, kakada priklaus jo stabukui Hariui Trumenui. is stalas, nors kiek maokas iuolaikiniams poreikiams, kasdien jam primindavo, jog tik jis, ir niekas kitas, yra atsakingas u savo komandos darb. Hernis toki atsakomyb laik sau suteikta didele garbe ir visokeriopai stengsi skatinti savikius. Pone prezidente? tar sekretor, kiusi galv vid. Jums skambina. Hernis mosteljo ranka. Dkui. Jis pakl telefono ragel. Labiau bt norjs, kad alia nesiklausyt jokia paalin ausis, taiau aplink j tarsi maalai sukosi du grimuotojai, ukuojantys jo plaukus ir pudruojantys veid. Tiesiai prieais stal savo rang derino televizininkai, ir po kabinet, kartai diskutuodami, be paliovos mirinjo patarjai ir viej ryi specialistai. Liko dar valanda... Hernis spusteljo savo telefono mygtuk. Lorensai? ia tu? A. NASA direktoriaus balsas skambjo dusliai, tarsi i po emi. Pas jus viskas gerai? Artinasi audra, taiau mano mons neabejoja, kad palydoviniam ryiui ji nesutrukdys. Mes jau pasiruo. Puiku. Ko gero, visi nusiteik pakiliai. Labai. Mano mons nesitveria savame kailyje. Ties sakant, mes ia visi jau pasivaiinome aluiu. Hernis nusijuok. Diugu. Klausyk, norjau dar prie konferencij tau paskambinti ir padkoti. is vakaras bus ypatingas. Direktorius, kiek patyljs, netvirtai atsiliep: Be jokios abejons, sere. Ilgai tokio laukme. 109

Hernis jo balse igirdo abejon. I balso sprendiant, nusivarei nuo koj. Pasiilgau sauls ir normalios lovos. Dar valand pakentk. Pasiypsok prie kameras, pasimgauk love, o po to lktuvas parskraidins tave Vaington. Laukiu nesulaukiu. Ragelyje vl stojo tyla. Prezidento, kaip patyrusio derybininko, ausis pagavo direktoriaus balse kakoki keist gaid. Ten pas jus tikrai viskas gerai? Be abejo. Pasiruoimas vyksta sklandiai. Direktorius skubiai pakeit tem. Ar jau matte Maiklo Tolando dokumentinio filmo paskutin variant? K tik perirjau, atsiliep Hernis. Jis imano savo darb. Taip. Neapsirikote j ia pakviets. Vis dar griei ant mans dant, kad pasitelkiau nepriklausomus mokslininkus? Na, velniai raut, taip, sau prastu tvirtu balsu linksmai suniurnjo direktorius. Hernis nutar, jog bus be reikalo bgtavs. Ekstriomas tik truput pavargs, mintyse tar jis sau. Na, po valandos pasimatysime per palydov. Visas pasaulis subruzdo kaip skruzdlynas. Be abejo. Ei, Lorensai? Hernio balsas suskambo garsiai ir ikilmingai. Pasidarbavai i peties. Niekada to neumiriu. Blakomas vjo Delta Treias atvert roges ir m jas krauti ibirusi ant ledo Noros Mangor mant. Baigs darb, udeng j brezentu, ant kurio ukls pririo negyv Nor Mangor. Jam jau susiruous tempti roges al, i tamsos iniro du jo biiuliai. Planai keiiasi, kteljo Delta Pirmas. Likusieji trys nulk nuo skardio. Delta Treio tai n kiek nenustebino. Jis greitai sumet, k tai reikia. J sumanymas pavaizduoti nelaiming atsitikim suguldius vis ketvert sniege neteko prasms. Palikus tik vien kn, kilt tarim. Atsikratom? pasiteiravo jis. Delta Pirmas linkteljo. A surinksiu ibintus, o judu atsikratykite rogi. Delta Pirmas gro atgal keliu, kuriuo buvo atvyks ketvertas, ir patikrino, ar neliko joki pdsak, o Delta Treias su Delta Antru patrauk emyn vandenyno link, tempdami pakrautas roges. Perkop sniego pylimus, galiausiai pasiek Milno ledyno pakrants ruo. Jie stumteljo roges, ir ios kartu su Noros Mangor knu be garso persirito per krat ir nuslydo Arkties vandenyn. varus darbelis, paman Delta Treias. Jiems grtant baz, jis nudiugo matydamas, kaip vjas spariai upusto j slidi pdsakus.

61Atominis povandeninis laivas arlot Arkties vandenyne slapia budjo jau penkta para. is Los Andelo klass povandeninis laivas buvo sukurtas slaptam pasiklausymui. Jo keturiasdeimt dvi tonas sveriani varikli turbinos kabojo ant spyruokli, sugeriani menkiausi virpes. Nors arlot skirta slaptam pasiklausymui, tai vienas didiausi vis povandenini laiv pasaulyje. Nuo nosies iki laivagalio jis itss net imt metr ir, padtas ant ems, nusidriekt per tris krepinio aikteles ir dar uimt dal tribnos. Septyniskart ilgesn u pirmuosius JAV Olandijos klass povandeninius laivus, arlot panirusi istumia 6927 tonas vandens ir po vandeniu pasiekia stulbinam penkiasdeimties kilometr per valand greit. Paprastai laivas laikydavosi tiesiai po termolinija, ties kuria vandens temperatra jau esti nukritusi tiek, kad jis atspindi radaro i paviriaus siuniamus signalus ir dl to laivas atrodo 110

nematomas. is 148 moni gulos laivas, galintis panirti 450 metr gyl, buvo JAV karinio jr laivyno pasididiavimas. Jame taisyta elektrolizs bdu sodrinamo deguonies ranga, du branduoliniai reaktoriai ir talpios maisto atsarg saugyklos leisdavo neikilus paviri dvideimt vien kart apiplaukti ems rutul. moni imatos, kaip ir daugelyje kruizini laiv, bdavo suspaudiamos trisdeimties kilogram luitus kaip juokaudavo gula, banginio dus ir imetamos vandenyn. Radiolokacijos kajutje prie osciliatoriaus budjo vienas i geriausi savo dalyko inov pasaulyje. Jo galvoje tilpo itisa gars ir j briam bang bangeli bangelyi enciklopedija. Jis pagal sraigto keliam triukm skirdavo deimtis rus povandenini laiv, nustatydavo imtus jr gyvn ir netgi kur nors palei Japonijos krantus sudundjus povandenin ugnikaln. Taiau dabar jo ausis pasiek dusls, ritmingi diai. Jis be galo nustebo. Nepatiksi, tar jis savo padjjui, itiesdamas jam ausines. Pastarasis usimov jas ant galvos, ir jo veidas akimirksniu itso i nuostabos. Dieve veniausias. K darysime? Vyriausiasis radiolokacininkas radijo sistuvu jau buvo susisieks su kapitonu. iam engus radiolokacijos kajut, ininieriai paleido radiolokatoriaus girdimus garsus per nedidel garsiakalb. Kapitonas tyldamas klaussi.DUNKST. DUNKST. DUNKST. DUNKST... DUNKST... DUNKST...

Diai vis ltjo ir tilo. Kokios koordinats? pasiteiravo kapitonas. Radiolokacininkas atsikrenkts tar: Ties sakant, sere, jis sklinda nuo paviriaus u koki trij myli.

62Gabrielei E. kitaniai prieblandoje skendiniame koridoriuje greta Sikstono kabineto, virpjo kojos. Ne dl to, kad bt nutirpusios nuo ilgo stovjimo sustingus, taiau i apmaudo. Kabinete ir toliau aidjo balsai, taiau Gabriel jau nesiklaus. Uteko ir to, k igirdo. Senatorius Sikstonas ima kyius i privai aeronautikos bendrovi. Mardor Ten nemelavo. Gabriel staiga pasijuto apgauta, ji taip tikjo Sikstonu. Grmsi u j. Kaip jis galjo? Be abejo, jis kartais sumeluodavo iniasklaida!, slpdamas savo privat gyvenim, taiau politikoje? Juk tai nusikalstama veikla. Jis dar n neirinktas, o jau parsidavinja kaip prezidentas! Gabriel juto daugiau negalsianti dirbti senatoriui. Paadas privatizuoti NASA kertasi tiek su teise, tiek apskritai su demokratija. Netgi jei senatorius ir i tikrj manyt, jog taip pasielgti bt naudingiausia, toks iankstinis rank sukirtimas ukerta keli bet kokiems derinimams su vyriausybe, siklausymui kongreso, piliei, lobist nuomon. Be to, dar svarbiau, jog, davs od parduoti NASA, Sikstonas atveria keli verslo rykliams pasinaudoti iskirtine padtimi ir dar labiau prisikimti pinigines. Sunkia irdimi Gabriel kartligikai svarst, kaip jai pasielgti. Tuo metu jai u nugaros aiiai, perrdamas tyl, suirk telefonas. Gabriel isigandusi grteljo t pus. Garsas sklido i spintos priekambaryje kakurio sveio kienje prabudo mobilusis. Atsipraau, biiuliai, kabinete sugarg teksasieio balsas. Manikis. Gabriel girdjo, kaip jam keliantis girgteljo minktakrslis. Jis eina ia! Teksasieiui jau engiant i kabineto ir traukiant koridoriumi, ji skubiai nr kairn, tamsi virtuv. Sulaikiusi kvap, usiglaud tamsiame jos kampe. Teksasietis prapdino pro al n nedirsteljs jos pus. Krtinje palusiai beldiant irdiai, Gabriel klaussi, kaip jis rausiasi spintoje. Galiausiai, rads mobilj, atsiliep. 111

Aha?... Kada?... Tikrai? Btinai sijungsim. Dkui. jis baig kalbti ir, patrauks atgal, dar i koridoriaus kteljo susirinkusiems kabinete. Ei! sijunkime televizori. Regis, Zachas Hernis vakar aukia skubi spaudos konferencij. Atunt valand. Per visas televizijas. Gal skelbs kar Kinijai, arba gal toji tarptautin kosmoso stotis bus nukritusi vandenyn. Tikrai bt verta u tai igerti! kteljo kakuris i vyr. Visi prapliupo kvatotis. Gabriel pajuto, kad virtuv ima suktis apie j. Spaudos konferencija atunt vakaro? Atrodo, Ten kalbjo visikai rimtai, liepdama Gabrielei iki atuntos vakaro pateikti ratik liudijim apie meils nuotyk. Atsiribok nuo jo, kol dar nevlu, dar pridr Ten. Gabriel buvo linkusi manyti, jog toks ultimatumo laikas pasirinktas tam, kad Baltieji rmai spt paskleisti ini rytdienos laikraiuose, taiau dabar, sprendiant i visko, jie bus nutar patys tai pavieinti. Skubi spaudos konferencija? Kuo Gabriel labiau suko galv, tuo keisiau jai visa tai rodsi. Hernis pats tiesiogiai imsis virti it ko? Kabinete m tarkti televizorius. Be galo trankiai. ini pranejo balsas trykte tryko susijaudinimu. Baltiesiems rmams nepraneus netiktos prezidento io vakaro spaudos konferencijos prieasties, visi nesiliauja splioj. Kai kurie politikos apvalgininkai atkreipia dmes tai, kad prezidentas pastaruoju metu visikai nusialino nuo savo rinkim kampanijos, ir yra link manyti, jog jis, galimas daiktas, rengiasi praneti pasitraukis i rinkim. Kabinete smagiai su balsai. Nesmon, paman sau Gabriel. Turint galvoje, kiek srut Baltieji rmai turi paruo Sikstonui, prezidentas n u k nemes rankluosio ring. Per i spaudos konferencij turt bti paskelbta kas nors kitkas. Gabriel persekiojo niri nuojauta, jog ji ino, kas tai bus. Ji kartligikai dirsteljo laikrod. Liko maiau nei valanda. Nra kada delsti, ir ji jau inojo, pas k jai eiti. Spausdama aplank su nuotraukomis po paastimi, ji tyliai ismuko i apartament. Sargybinis koridoriuje j ivyds net nudiugo. Girdjau ten viduje linksmus balsus. Rodos, apsidiaug tavo draugija. Ji ypteljo ir nuingsniavo prie lifto. Kai ijo gatv, miest nugulantis vakaras jai pasirod neprastai varbus. Susistabdiusi taksi, oko vid, mintyse vis drsindama save, kad elgiasi teisingai. Televizijos ABC studija, tar ji vairuotojui. Paskubkime.

63Maiklas Tolandas guljo onu ant ledo, padjs galv ant jau visikai nejauiamos rankos. Nors sunks vokai nenumaldomai lipo, jis i paskutinij stengsi neusimerkti. Tokiu keistu stebjimo kampu jis paskutin kart velg pasaul ne tik jr ir led keistai pakrypus. Rodos, taip neprastai prasidjusi diena ir negaljo kitaip baigtis. Ant plduriuojanios ledo lyties sivyravo stingdanti ramyb. Rachel su Korkiu taip pat tysojo nejuddami, niekas nebeld led. Jiems tolstant nuo ledyno atvir jr, vjas vis rimo. Kaip ir jo, Tolando, knas. Dl glaudiai aptempusios, galv ir ausis ugulusios kepurs pats galjo girdti savo kvpavim. Jis darsi vis ltesnis... retesnis. Jo knas vis labiau stiro, kraujas tekjo i galni vidinius organus, ir smegenys i paskutinij stengsi neprarasti smons. Beviltika. Keista, taiau jokio skausmo jis jau nejuto. Skausmas liko kakur toli. Dabar Tolandas jautsi pripstas kaip balionas. Visas sustings. Tarsi kakur sklendis. Kai sutriko pirmasis esminis refleksas ir akys liovsi mirksti, vaizdas prieais j isklido. Aki skystis tarp ragenos ir obuolio aibikai alo. Tolandas dar vilgteljo tolumoje dunksani Milno ledyno sien, nutviekst nerykios mnesienos. irdyje jis jau susitaik su mirtimi. Spuodamasis tarp bties ir nebties, velg vandenyno bangas tolumoje. Aplinkui stgavo vjas. 112

Tuomet Tolandui ir prasidjo haliucinacijos. Keista, taiau visai prie ugstant smonei jam nesivaideno atvykstanti pagalba. Nei iluma ar kokia jauki vietel. Paskutinis jam prie akis ikils vaizdinys buvo grsmingas. Greta ledkalnio i vandens, be paliovos nypdama, iniro milinika pabaisa. Juoda, blizganti, putodama aplinkui save vandenis. Tolandas, sukaups jg likuius, mirkteljo. Vaizdas akyje kiek parykjo. Pabaisa priartjusi dunksteljo led tarsi milinikas ryklys menk vej laivel. Ji, lapia ir vilganti, dabar stksojo tiesiai prie j. Vaizdui jo akyse galutinai ugesus, girdjo tik garsus. Sudzingsjo metalas. Iltys sikirto led. Jau visai prie pat. Nusitemp knus. Rachel... Tolandas pajuto, kaip j kakas stipriai sugrieb. Ir tuomet viskas aplinkui galutinai pranyko.

64Gabriel E tekina puol ketvirtj ABC naujien direkcijos aukt. Taiau ionykiai vis tiek zujo dar greiiau. ia itis par nesiliaudavo palusi risia, o darbo stal jra prieais j mirgjo nelyginant sujudintas skruzdlynas. Ivert akis vieni kitiems kak auk redaktoriai, faksogramomis neini reporteriai lakst nuo vieno stalo prie kito, kak tikrindamiesi, praktikantai bgiojo paskubomis iaumodami okoladukus ir sumutinius. Gabrielei ia reikia susirasti Joland Koul. Paprastai ji bdavo vedj kampe atskiruose kabinetuose, atitvertuose stiklo sienomis, skirtuose vyriausiesiems redaktoriams, kur jie galdavo rasti savo apmstymams btinos tylos. Taiau vakar Jolanda buvo gamybos aiktelje, paiame jos skuryje. Ivydusi Gabriel, kaip paprastai pasveikino draug skambiu kteljimu. Gabe! Jolanda vilkjo marg kostiuml, nos buvo pasibalnojusi akiniais vlio kiauto rmais. Kaip visada apsikarsiusi daugybe ak riani papuoal. Jolanda, mojuodama ranka, patrauk jos link. Labutis! Jolanda Koul jau eiolika met buvo vyriausioji ABC naujien direkcijos Vaingtone redaktor. i strazdanot kresn moter praretjusiais plaukais ia visi meiliai vadino Mama. Po jos globjiku linksmumu slypjo kieta ir pareiginga urnalist. Gabriel susipaino su Jolanda seminare, skirtame moter dalyvavimui politikoje, kur ji usira vos tik atvykusi Vaington. Jiedvi tada sinekjo apie Gabriels keli auktyn, ikius, su kuriais politikoje tenka susidurti moterims, ir galiausiai apie Elv Presl, kur, pasirodo, abi vienodai dievino. Jolanda msi globoti Gabriel ir supaindino su reikiamais monmis. Gabriel bent kart per mnes vis usukdavo pas j persimesti keliais odiais. Jiedvi stipriai apsikabino, ir Jolandos spinduliuojamas pas i karto padrsino Gabriel. Jolanda engteljo atgal ir nuvelg Gabriel. Atrodai tarsi per nakt susenusi! Kokie vargai slegia? Gabriel panibdomis jai tar: Jolanda, patekau bd. Eik tu, juk tavikis kaip tik ant bangos. Ar galtume kur nektelti akis ak? Velnikai neturiu laiko, irdele. Prezidentas madaug po pusvalandio aukia spaudos konferencij, o mes dar neiniuktinjome, kam ji bus skirta. Turiu kone sptinai sukviesti apvalgininkus. A inau, apie k bus toji spaudos konferencija. Jolanda nepatikliai vilgteljo per akini vir. Gabriele, net ms altinis Baltuosiuose rmuose apie tai nieko neino. O tu tvirtini, kad Sikstono mons ino daugiau? Ne, tai a inau daugiau. Skirk man penkias minutes, ir a tau visk iklosiu. 113

Jolanda dirsteljo raudon aplank su Baltj rm enklu Gabriels rankose. ia Baltj rm vidiniam naudojimui skirtas aplankas. I kur j gavai? iandien per pokalb su Mardore Ten. Jolanda, negaldama patikti, kur laik tylomis velg j. Eime. Jolandos kabinete stiklo sienomis Gabriel papasakojo savo biiulei visk apie t meils nuotyk su Sikstonu ir Ten turimas tai rodanias nuotraukas. Jolanda plaiai nusiypsojo ir papurt galv. Ko gero, po tiek met, praleist Vaingtone, jos jau niekas nebt nustebins. O, Gabe, nujauiau, kad judu su Sikstonu veikiausiai paidykavote. Nieko stebtino. Jis pagarsjs mergiius, o tu daili mergina. Tos nuotraukos, be abejo, nediugina. Taiau tavimi dta nesukiau dl j sau galvos. Nesukti dl j galvos? Gabriel papasakojo, kad Ten apkaltino Sikston imant kyius i privai aeronautikos bendrovi, kad ji pati savo ausimis k tik nuklausiusi j pokalbio ir sitikinusi, jog tai tiesa! Jolandos veido iraika ir dabar nerod jokios nuostabos ar rpesio, taiau, Gabrielei idsius savo sumanym, ji sunerimo. Gabriele, jeigu ketini duoti ratikus parodymus, kad miegojai su senatoriumi, o vliau ramiai stovjai ir klauseisi, kaip jis meluoja, pirmyn. Niekam neaut galv skandinti senatoriaus sekso skandalu. Tai saviudyb. irdele, jeigu pakii koj kandidatui prezidentus, tai jau veriau kuo greiiau ok automobil ir neatsigrdama dumk kuo toliau. Tu atsidursi vis taikiklyje. Verslo ulai paklojo kalnus pinig, tiesdami keli kandidatams virnes. Ant kortos pastatyta labai daug, ir todl tave n nemirktelj nuds. Gabriel tyljo. A manyiau, tar Jolanda, Ten spusteljo tave tikdamasi, jog pamesi galv ir ikrsi koki kvailyst, pavyzdiui, imsi ir patvirtinsi turjusi meils nuotyk. Jolanda mosteljo ranka raudonj aplank. itos judviej su Sikstonu nuotraukos bus kaip siai vanduo, nebent kuris pripainsite j tikrum. Baltieji rmai supranta, kad Sikstonas pareik, es jos padirbtos, ir svies kaltinimus atgal prezidentui. inau, taiau vis dlto kyi mimas vajui... Brangute, pamstyk. Jeigu Baltieji rmai dar vieai nepareik i kaltinim, veikiausiai apskritai n nesirengia to daryti. Prezidentas ne kart pabr savo kampanijai nenaudosis smgi emiau juostos. Manyiau, jog jis nutar nutylti it aeronautikos skandal ir upjud tave Ten, vildamasis bauginti ir paliudyti t judviej nuotyk. Siekdamas, kad smeigtum savikiui peil nugar. Gabriel atidiai klaussi. Jolandos odiai skambjo tikimai, taiau jai kako vis tiek buvo neramu. Gabriel mosteljo ranka urmulyn anapus stiklo. Jolanda, tavikiai net suil rengiasi ypatingam prezidento praneimui. Jeigu prezidentas nekalbs nei apie kyininkavim, nei apie sekso skandal, tai k jis dar galt... Nuo skambaus Jolandos juoko net m drebti jos kabineto lang stiklai. Gabe, paklausyk, nevaliodama sulaikyti juoko, pratar Jolanda, patikk manimi. Turiu reikal su Baltaisiais rmais jau eiolikti metai, ir Zachas Hernis nieku gyvu neaukt spaudos konferencijos per visus kanalus, kad pranet taris Sikston nevariai renkant las savo kampanijai ar miegant su tavimi. Tokia informacija paprastai nutekinama per kitus. Prezidentas niekada nepakils moni akyse, jeigu nutrauks prast televizijos program ims skstis ir aimanuoti dl sekso skandalo ar tarim prieinink paeidus miglot rinkim kampanijos finansavimo statym. Miglot? nusistebjo Gabriel. Vargu ar kam kilt abejoni, kad sipareigojimai mainais pinigus yra nekaltas dalykas! Ar tu esi visikai sitikinusi, kad yra btent taip, kaip tvirtini? Jolanda jau m kalbti 114

grieiau. Guldytum dl to galv? Susimstyk. Kad ko nors pasiektum, iais laikais tenka iekoti galybs ryi, ir vajaus finansavimas yra gantinai painus reikalas. Galbt Sikstonas statym ir nepaeid. Taiau juk tai neteista, paprietaravo Gabriel. Argi ne taip? Arba Mardor Ten siekia, kad tu taip manytum. Kandidatai nuo seno i pramons milin ima didiules aukas, aplenkdami kampanijos finansavimo statym. Gal tai ir nelabai grau, taiau nebtinai neteista. Ties sakant, daugiausia bylos keliamos ne dl to, i kur gaunamos los, taiau kaip jos ileidiamos. Gabriel pasijuto imuta i vi. Gabe, Baltieji rmai aidia su tavimi kaip kat su pele. Mgino priversti tave atsigrti prie savj kandidat, ir tu ukibai ant j mekers. Jeigu jau reikt rinktis, kuo labiau pasitikti, tavimi dta laikyiausi Sikstono ir neokiau per bort viliojama tokios veikjos kaip Mardor Ten. Suskambjo Jolandos telefonas. Ji atsiliep ir, linkiodama galv, kak pasiymjo. domu, galiausiai tar ji. Tuojau atvykstu. Dkui. Jolanda padjo ragel ir, suraukusi antakius, atsigr Gabriel. Gabe, regis, gali lengviau atsipsti. Visai kaip ir maniau. Kodl? Nieko isamesnio kol kas dar neinau, taiau galiu pasakyti tik tiek: ita spaudos konferencija neturi niek bendra su sekso skandalais ar vajaus finansavimu. Gabriels irdyje vl prabudo viltis. I kur tu inai? Vienas tenyktis altinis k tik informavo, kad prezidento praneimas bus skirtas NASA. Gabriel net loteljo savo kdje. NASA? Jolanda pamerk jai ak. Galimas daiktas, jog vakar kaip tik imu tavo vaigdi valanda. Spju, kad prezidentas Hernis, galiausiai neatlaiks senatoriaus Sikstono puolimo, bus nutars atsisakyti tarptautins kosmoso stoties statybos. Juk spaudos konferencija bus transliuojama ir per pasaulinius tinklus. Spaudos konferencija dl kosmoso stoties? Gabrielei tai neatrod tikima. Jolanda pakilo i savo krslo. O tas iandieninis Ten puolimas galbt tik paskutinis kartligikas mginimas pakenkti Sikstonui, prie prezidentui paskelbiant blogas naujienas. Niekas geriau u sekso skandal nenukreipt moni dmesio nuo dar vieno prezidento susimovimo. Kad ir kaip ten bt, Gabe, turiu grti prie darbo. Tau patariau ramiai pasidaryti kavos, sitaisyti ia ir prie televizoriaus drauge stebti t konferencij. Iki jos dar liko dvideimt minui, ir, patikk manimi, prezidentas vakar tikrai neims kapstytis po ml. J stebs visas pasaulis. Jo praneimas turt bti skirtas kokiems nors globaliems dalykams. Ji padrsinamai mirkteljo. Duok man t aplank. K? Jolanda laik itiesusi rank. Kol kas urakinsiu tas nuotraukas pas save staliuje. Kad nesugalvotum ikrsti kokios kvailysts. Gabriel nenoromis padav jai aplank. Jolanda urakino j ir simet raktus kien. Pamatysi, dar dkosi man, Gabe. Ir prie ieidama aismingai suiau Gabrielei plaukus. sitaisyk patogiai. Ir lauk ger naujien. Gabriel, likusi viena sdti kabinete stiklo sienomis, mintyse drsino save kupinais entuziazmo Jolandos odiais. Taiau jai i galvos niekaip neijo savimi patenkinta Mardors Ten 115

ypsenl. Gabriel neinojo, k prezidentas rengiasi praneti visam pasauliui, taiau neabejojo, jog tai nebus senatoriui Sikstonui palanki inia.

65Rachel Sikston pasijuto tarsi mesta ugn. Ugninis lietus! Ji pamgino pramerkti akis, taiau prieais mat tik isklidusius elius ir akinamas viesas. Aplinkui plikinaniu lietumi pylsi ugnis, plakdama nuog jos od. Guldama ant ono, jaut i apaios svilinanias plyteles. Ji susiriet kamuol, stengdamasi usidengti nuo i viraus krentanio deginanio skysio. Aplinkui sklido chemikal tvaikas. Rodos, chloras. Dar pamgino liauti al, taiau j u pei akimirksniu sugriebusios tvirtos rankos vl prispaud prie grind. Paleiskite! Degu! Ji vl pamgino itrkti i kakieno gniaut, taiau bergdiai. Nesimuistykite, tar vyrikas balsas. Anglikai. Gryniausias amerikietikas akcentas. Tuoj baigsime. K baigsime? Rachels galvoje mkteljo mintis. Kankinim? Galabijim? Ji pamgino atidiau siirti. I viraus pliekste pliesk rykios viesos. Kambarlis, ko gero, nedidelis. Anktokas. emomis lubomis. Degu! i Rachels lp nabdesiu isiver auksmas. Viskas gerai, nuramino balsas. itas vanduo tik drungnas. Tik dabar Rachelei dingteljo, jog ji beveik nuoga, tik su perlapusiais apatiniais drabuiais. Taiau jos tai n kiek nejaudino, nes galva buvo uimta kitkuo. I atminties vienas po kito kilo prajusios dienos vyki vaizdai. Ledynas. R. Upuolimas. Kas ie gelbtojai? Kur a? Taiau mintys skriejo padrikai, apsndusiam protui vangiai mginant uiuopti atsakymus. Visoje toje painiavoje staiga blyksteljo viena vienintel mintis: O kur Maiklas su Korkiu? Rachel pamgino sutelkti klaidiojant vilgsn, taiau teregjo vir jos palinkusius vyrus. Apsitaisiusius mlynais kombinezonais. Ji norjo kreiptis juos, taiau lieuvis pynsi burnoje, nestengdamas itarti n odelio. Deginam jausm staiga pakeit i vidaus vis kn nupurtanios skausmo bangos. Nieko, tar vyrikis vir jos. Tai kraujas grta raumenis. Jis kalbjo kaip koks gydytojas. Dabar judinkite rankas ir kojas, nurod jis. Kiekvien, net ir menkiausi, Rachels kno raumenl plte pl klaikus skausmas, tarsi kas mygt juos replmis. Ji tysojo ant grind nepaliaujamai tirtania krtine, nepajgdama kaip reikiant kvpti. Judinkite, primygtinai pakartojo vyras. Kad ir kaip skaudt. Rachel pamgino krustelti. Dieg taip, lyg kas badyt peiliais. Ant jos vl pasipyl iltesnio vandens iurkls. Plikyte plikydamos vis kn tarsi liepsnos. Ir kaip tik tada, kai jos galvoje jau vysteljo mintis, kad tikriausiai ji neatlaikys, Rachel pajuto savo rank suvirkiam injekcij. Skausmas akimoju atsitrauk. Tirtjimas apmalo. Ji su palengvjimu kvp. Dabar vis kn m dilgioti tarsi varstom adatomis. Vis smarkiau ir smarkiau. Tkstaniai adatli, smingani gilyn nuo menkiausio krusteljimo. Ji sustingo po vandens iurklmis, stengdamasi n nekrustelti. Taiau vyras, palinks vir jos, sugrieb jos rankas ir m judinti. Dieve veniausias, kaip skauda! Rachel nepajg prieintis. Jos veidu i nuovargio ir skausmo pasruvo aaros. Rachel stipriai usimerk ir tarsi sitrauk kiaut. Galiausiai dilgiojimas prajo malti. Vandens iurkls liovsi j skalbusios. Rachelei pramerkus akis, vaizdas jose buvo jau ne toks iskyds. iuosyk greta ivydo gulint taip pat pusnuogius, permirkusius ir drebanius it epus lapai Kork su Tolandu. I susukt j veido grimas suprato, kad ir jiems drauge su ja teko patirti i nemaloni procedr. Rudos Maiklo Tolando akys buvo pasruvusios krauju ir sustingusios. Ivyds 116

Rachel, jis pamlusiomis nuo alio lpomis iaip taip ispaud pamklik ypsenl. Rachel atsisdusi apsivalg aplinkui. Jie virpdami guljo ant ankto duo grind.

66Stiprios rankos pakl Rachel nuo grind. J vis nuluost, susupo vilnon antklod ir, paguld ant gulto, kaip reikiant imasaavo. Paskui ji sulauk dar vienos injekcijos rank. Adrenalinas, paaikino kakas. Rachel pajuto, kaip jis pasklinda po jos kn, gaivindamas i sstingio ir psdamas jam gyvyb. Nors vis dar gniau pairdius, taiau Rachel pajuto rankas ir kojas ltai grtant krauj. Galima sakyti, prisikliau i numirusij. Ji apsidair. Greta, susupti paklodes, drebdami guljo Tolandas su Korkiu, o vyrai mlynais kombinezonais juos taip pat masaavo ir leido adrenalin. ie paslaptingi vyrai itrauk juos i mirties nasr. Daugelis j buvo kiaurai permirk, regis, su drabuiais ok duus jiems pagelbti. Rachel galjo tik splioti, kas jie tokie ir kokiu paslaptingu bdu suspjo pagalb. Taiau dabar tai visikai nesvarbu. Mes gyvi. Kur... Kur mes? vargais negalais pratar Rachel. Masauojantis j vyras atsiliep: ia Los Andelo klass povandeninio laivo medicinos... Rikiuot! kteljo kakas. Visiems aplink skubiai subruzdus, ji pamgino atsissti. Vienas vyras, sums u alkni, pagelbjo jai ir apkam antklodmis. Rachel, prasitrynusi akis, ivydo kak engiant kajut. Tai buvo galingas juodaodis. Ivaizdus ir autoritetingas. Vilks slepiam spalv uniforma. Laisvai, tar jis ir, sustojs prie Rachels, verte pervr j savo tamsiomis akimis. Haroldas Braunas, prisistat sodriu gomuriniu balsu. JAV karini jr pajg povandeninio laivo arlot kapitonas. JAV karini jr pajg povandeninis laivas arlot, vysteljo Rachels galvoje mintis. Pavadinimas jai buvo kakur girdtas. Sikston, prisistat ji. Rachel Sikston. Kapitonas atrod nustebs. Jis engteljo artyn ir dmiai j nuvelg. Velniai raut. Ities. Rachel sutriko. Jis mane pasta? Rachel buvo tikra niekada jo akyse neregjusi, taiau, dirsteljusi ymen jam ant krtins, ivydo pastam erel, gniauiant kojose inkar, ir j supant ura JAV karins jr pajgos. Dabar ji jau prisimin, kur girdjo vard arlot. Sveika atvykusi ms laiv, panele Sikston, tar kapitonas. Pro js rankas prajo daugyb ito laivo praneim. Taiau k js ia veikiate Arktyje? usikirsdama paklaus ji. Jis akimoju surstjo. Ties sakant, panele Sikston, a pats kaip tik rengiausi js to paklausti. Tolandas ltai pakilo ir jau iojosi kak pasakyti. Rachel, stipriai papuriusi galv, j sulaik. Ne ia. Kol kas dar ne. Ji neabejojo, jog Tolandui su Korkiu mags i karto ikloti visk apie meteorit ir upuolim, taiau toki dalyk nevalia pasakoti prie gulos. Dirbdama slaptojoje tarnyboje, ji visuomet vadovavosi neraytu kiu: Slaptumas nepaisant nieko. Privalau tutuojau susisiekti su NST direktoriumi Viljamu Pikeringu, ji kreipsi kapiton. Kapitonas surauk antakius nustebo savo valdomame laive pats igirds komandas. Turiu jam perduoti slaptus duomenis. Kapitonas ilgokai tyldamas velg j. Vis pirma atsigaukite kaip reikiant, o tada susisieksime su NST direktoriumi. Tai neatidliotina, sere. A... Rachel nutilo, kai jos vilgsnis ukliuvo u laikrodio, kabanio vir vaist spintels. 19.51. 117

Rachel mirksdama velg j. Jis... gerai rodo? ia karinis laivas, panele. Ms laikrodiai tiksls. Jis eina... ryt laiku? 7.51 vakaro ryt laiku. Mes u Norfolko. Dieve veniausias! Priblokta paman ji. Dar tik 7.51 vakaro? Rachel man, kad nuo to laiko, kai ji prarado smon, bus praslinkusi aminyb. Dar net nra atuoni? Prezidentas dar nepaskelb pasauliui apie meteorit! Dar manoma j spti! Ji tutuojau nusiropt nuo lovos ir susisupo antklod. Kojos linko. Nedelsdama privalau susisiekti su prezidentu. Kapitonas atrod suglums. Kokiu prezidentu? Jungtini Valstij. Bet prie tai minjote Viljam Pikering. Nra kada. Pirmiau su prezidentu. Kapitonas kalnu stovjo prieais j. Kiek man inoma, prezidentas rengia skubi spaudos konferencij. Abejoju, ar j dabar manoma pasiekti. Rachel, i paskutinij stengdamasi nesvyruoti, smeig akis kapiton. Sere, neturiu teiss jums atskleisti i duomen, taiau prezidentas yra suklaidintas. tbt privalau su juo susisiekti. Neatidliotinai. Pasitikkite manimi. Kapitonas tyldamas sistebeilijo j. Surauks kakt jis dar kart dirsteljo laikrod. Devynios minuts? Per tok trump laik nieku gyvu saugiu kanalu nesujungsiu su Baltaisiais rmais. Tai manoma padaryti tik radijo ryiu. Be to, dar reikia panirti antenos gyl, o tai utruks... Pirmyn!

67Baltj rm sekretoriatas buvo sikrs apatinje rytinio sparno dalyje. Ten kiaur par prie telefon buddavo trys operators. Taiau dabar sekretoriate sdjo tik dvi. Treioji, laikydama rankoje beviel telefon, tekina skubjo konferencij sals link. ji pamgino peradresuoti skambut Ovalj kabinet, taiau prezidentas jau buvo patrauks spaudos konferencij. Susisiekti su jo padjjais mobiliaisiais nepavyko, kadangi visi mobilieji aplink sal bdavo ijungiami, kad netrukdyt spaudos konferencijai. Prezidentas tokiu metu, ko gero, tikrai nepageidaut bti trikdomas, taiau kai Baltuosius rmus paskambino NST atstov ir prane turinti ypa svarbi ini, kurias prezidentui btina igirsti prie spaudos konferencij, sekretor suprato privalanti paskubti. Tik neinojo, ar susps. Nedideliame arlots medicinos punkte Rachel Sikston, prispaudusi prie ausies ragel, lauk, kol j sujungs su prezidentu. Tolandas su Korkiu, vis dar neatsigav po sukrtimo, sdjo greta. Korkio skruostas buvo susitas penkiomis silmis. Visi trys jau buvo apsireng iltais apatiniais drabuiais, ant j usitemp storus jrinink kostiumus, apsimov vilnones kojines ir sispyr aulinius batus. Laikydama rankoje kartos kavos puodel, Rachel pasijuto vl sugrusi moni pasaul. Ko jie ten gaita? nekantravo Tolandas. Jau be keturi atuonios! Rachel to nenuman. Jai pavyko skubiai susisiekti su Baltj rm sekretoriatu, idstyti, kas ji tokia ir kaip tai svarbu. Operator, regis, j suprato, papra luktelti ir dabar veikiausiai visomis pastangomis band sujungti Rachel su prezidentu. Liko keturios minuts, vysteljo Rachels galvoje mintis. Greiiau! Usimerkusi ji pamgino sugaudyti spieius galvoje skriejani mini. Velnika ipuol 118

dienel. Galiausiai atsidriau atominiame povandeniniame laive, patylomis nusistebjo ji, inodama, kad jai velnikai pasisek. Pasak kapitono, arlot patruliavo Beringo jroje ir prie kelias dienas ufiksavo vandenyje anomalius garsus, sklindanius nuo Milno ledyno, grim, reaktyvini lktuv im, daugyb ifruot radijo signal. Jie gavo nurodym sitaisyti netoliese ir tyliai klausytis. Madaug prie valand, nuo ledyno ataidjus sprogimui, jie priplauk ariau apsidairyti. Tada juos ir pasiek Rachels siuniamas SOS aukinys. Trys minuts! dirsteljs laikrod, susirpins kteljo Tolandas. Rachel jau m kaip reikiant nerimauti. Ko jie ten taip ilgai gaita? Kodl prezidento nesujung su ja? Jeigu Zachas Hernis paskelbs tokius duomenis, kokie jam pakiti... Rachel nuvijo i mint alin ir papurt ragel. Nagi, atsiliepk! Prie jimo spaudos konferencij sal briavosi prezidentros darbuotoj minia. Visi kartai aptarinjo netrukus vyksiani konferencij. U deimties metr, prie pat jimo, stoviniavo prezidentas. Grimuotojai vis dar okinjo aplink. Praleiskit! udususi auk sekretor, mgindama prasibrauti pro spst. Skambutis prezidentui! Praleiskite! Tiesiai prie j kaip ukarda staiga idygo Mardor Ten. Ji nepatenkinta pavelg sekretor. Kas atsitiko? Skubu! Sekretor nioktavo. ... skambutis prezidentui. Ten nepatikliai numojo ranka. Tik ne dabar! Jam kak turi praneti Rachel Sikston. Tvirtina, kad tai ypa svarbu. Ten veidas susirauk ir ne tiek i pykio, kiek i netiktumo. Ji pavelg belaid telefon. Taiau tai nesaugus ryys. Ne, ponia. Taiau ji vis tiek susisiek radijo ryiu. Sakosi tbt privalanti kai k praneti prezidentui. Transliacija po pusantros minuts! Ten, neatitraukdama plieninio savo aki vilgsnio, ities kault rank. Duok man telefon. Sekretor suglumo. Panel Sikston pageidavo nektis su prezidentu asmenikai. Ji liep atidti spaudos konferencij, kol ji kai ko jam neprane. A pasiadjau... Ten engteljo artyn prie sekretors ir sunypt: Paklausyk, mergule. Tu klausai ne prezidento prieininko dukters, o mano nurodym. Privalau sitikinti, kokia ia velniava, o tada pati praneiu prezidentui. Sekretor vilgteljo prezidento, kur supo brys televizijos ininieri, stilist ir keletas padjj, duodani paskutines pastabas dl bsimos jo kalbos, pusn. Minut! rikteljo transliacijos reisierius. Rachel Sikston tarsi tigras narve matavo ingsniais ankt kajut, kol galiausiai igirdo trakteljim ragelyje. Pasigirdo gergdiantis balsas. Klausau? Prezidentas Hernis? vienu atsikvpimu ipykino Rachel. Mardor Ten, patais j balsas. Vyriausioji prezidento patarja. Kad ir kas js btumte, spju, kad u melagingus skambuius Baltuosius rmus numatoma teisin... Dl dievo meils! ia ne poktai! A esu Rachel Sikston. NST atstov ryiams su Baltaisiais rmais ir... A puikiai inau, kas yra Rachel Sikston, panele. Ir labai abejoju, ar js tikrai ta, kuo dedats. Skambinate Baltuosius rmus paprastu telefonu ir tvirtinate, jog btina nutraukti visuotin prezidento spaudos konferencij. Toks elgesys kakodl nepanaus ... Paklausykit, usiuto Rachel, prie kelias valandas visiems jsikiams idsiau 119

duomenis apie meteorit. Js sdjote priekyje. Stebjote mane per televizori, pastatyt ant prezidento darbo stalo! Vis dar abejojate? Ten kiek patyljus tar: Panele Sikston, k visa tai reikia? Tai reikia, kad js privalote sulaikyti prezident! Tie duomenys apie meteorit netikri! Mes neseniai isiaikinome, kad jis buvo kitas ledyn pro apai, i vandenyno. Neinau, kieno tai darbas, ir neinau, koki tiksl tuo siekta! Taiau tai apgaul! Prezidentas rengiasi paskelbti visikai klaidingus duomenis, ir a primygtinai reikalauju... Pala pala! Ten, pritildiusi bals, pasiteiravo: Ar js nutuokiate, k nekate? Kuo puikiausiai! Manyiau, jog NASA direktorius suman parodyti spektakl ir prezidentas Hernis, pats to neinodamas, atsidurs paiame jo centre. Bent jau atidkite deimiai minui spaudos konferencij, kad a galiau jam ikloti, kas ia dedasi. Dl Dievo meils, mus kakas net mgino nuudyti! Ten balsas suskambo it ledas: Panele Sikston, spju jus. Jeigu turjote koki abejoni, reikjo praneti jas dar prie asmenikai prezidentui patvirtinant t duomen patikimum. K!? Ji visai nesiklauso. Mane js elgesys stebina. Skambinti paprastu telefonu yra tikra kvailyst. Ir imate tvirtinti, kad meteoritas yra apgavyst? Kur js matte slaptj tarnyb darbuotoj, susisiekiant su Baltaisiais rmais radijo bangomis ir kalbant apie slaptus duomenis? Ko gero, smoningai taip darote, kad jie nutekt al. Dl to buvo nuudyta Nora Mangor! Ir daktaras Mingas. Privalote spti... Liaukits! Neinau, k ia rezgate, taiau spju jus, ir bet k, kas gali nuklausyti pokalb, kad mes turime vaizdo ra, kuriame NASA mokslininkai ir keletas nepriklausom specialist, tarp j ir js pati, panele Sikston, vienbalsiai patvirtinate duomen patikimum. Galiu tik splioti, kas jus privert taip staigiai persigalvoti. Kad ir kaip ten bt, jums tutuojau teks apleisti savo darb. Jeigu dar mginsite juodinti atradim kitais i pirto lautais kaltinimais, galite bti tikra, jog Baltieji rmai kartu su NASA paduos jus teism u meit ir, nespjusi n mirktelti, atsidursite u grot. Rachel i nuostabos neteko ado. Zachas Hernis parod pasitikjim jumis, tk Ten, o js elgesys labai jau panaus kok nevykus Sikstono mginim ksti. Tutuojau liaukits, arba teks stoti prie teism. A nejuokauju. Ragelyje pasigirdo pypsjimas. duris pasibeldus kapitonui, Rachel vis dar stovjo niekaip neatgaudama ado. Panele Sikston? tar kapitonas, kis galv vid. Sugavome silpn Kanados nacionalinio radijo signal. Prezidentas Zachas Hernis k tik pradjo savo spaudos konferencij.

68Stovdamas po plieskianiomis televizijos proektori viesomis ant Baltj rm spaudos konferencij sals pakylos, prezidentas Zachas Hernis inojo, kad dabar j smeigti milijardai aki. Baltj rm viej ryi skyriaus isiuntintas praneimas suadino milinik iniasklaidos susidomjim. Neigirdusieji inios apie bsim prezidento kreipimsi per televizij ir radij neivengiamai suinojo apie tai i kaimyn, bendradarbi ar eimos. 8.00 vakaro visas civilizuotas pasaulis te nuo splioni, k jiems rengiasi praneti prezidentas. mons baruose ir namie susispiet prie televizori ekran, laukdami inios. Tokiomis akimirkomis kaip dabar, kai tekdavo atsistoti prie vis pasaul, Zachas Hernis 120

pajusdavo savo gali. Tvirtinantys, kad valdia nra narkotikas, niekad nra jos patyr savo kailiu. Taiau, pradjs savo kalb, Hernis pajuto kakok nerim. Jo jau seniai nekaust scenos baim, todl bloga nuojauta, ugulusi krtin, igsdino. Tai dl tos galybs dabar mane stebini moni, mgino raminti jis save. Taiau jo nuojauta kudjo kak esant ne taip. I galvos niekaip neijo viena detal. Regis, visikai neymi, taiau... Jis sak sau nekreipti j dmesio. Tai tik niekai. Bet niekaip nepajg imesti jos i galvos. Ten. Prie pat engiant ant pakylos, Hernio akis ukliuvo u geltoname koridoriuje stoviniuojanios ir belaidiu telefonu kalbanios Mardors Ten. Jau vien tai buvo neprasta, taiau dar labiau stebino greta stovinti Baltj rm sekretor ibalusiu nuo tampos veidu. Hernis negirdjo Ten odi, taiau pajuto, kad pokalbis svarbus. Ten nekjo net sau neprastai kartai ir ariai. Jis stabteljo ir klausiamai j pavelg. Ten ities jam ikelt vir nykt. Herniui dar niekada nebuvo tek jos regti taip darant. Po io vilgteljimo j Hernis ulipo ant pakylos. Per pat ilgo stalo vidur, kuris buvo pastatytas ant mlyno kilimo po NASA kupolu, i abiej pusi supamas NASA ul ir mokslinink, sdjo direktorius Lorensas Ekstriomas. Vis akys buvo smeigtos tiesiai prie juos stovint didiul televizoriaus ekran su k tik savo kalb stojusiu sakyti prezidentu. Kiti NASA vyrai kiek tolliau susibr stebjo televizorius ir diugiai subruzdo, kai j vyriausiasis vadas pradjo savo spaudos konferencij. Labas vakaras, kakaip neprastai sitemps prabilo Hernis. Mieli tvynainiai ir biiuliai visame pasaulyje... Ekstriomas smeig vilgsn tiesiai prieais j stksani didiul apangljusi uol. Paskui nukreip akis ekran one ir ivydo jame save, apsupt artimiausi bendraygi, milinikos Amerikos vliavos ir NASA emblemos fone. Plieskianioje akinamai baltoje ibint viesoje jie atrod kaip teatro scenoje dvylika apatal per paskutin vakarien. Zachas Hernis pavert vis atradim tikru politiniu saldainiuku. Hernis kitaip negaljo pasielgti. Po koki penki minui prezidentas pristatys j drauge su visa NASA virnle. Tada prasids transliacija i tolimojo iaurs speigraio, per kuri NASA pagelbs prezidentui paskleisti visam pasauliui i naujien. Paskui, po glausto aptarimo, kaip buvo padarytas is atradimas ir kokia jo reikm visam mokslui, apsikeitus abipusiais padkos odiais, NASA ir prezidentas perduos rengin ymaus mokslininko Maiklo Tolando inion, ir kitas penkiolika minui visi stebs jo susukt dokumentin film. Paskui jiedu su prezidentu palinks gero vakaro apstulbusiems i nuostabos irovams, paadj isamiau duomenis idstyti itisoje NASA spaudos konferencij virtinje. Ekstriomui taip sdint ir lkuriuojant savo eils, irdyje smilkteljo ir m rusenti deginanti gda. Kitaip ir negaljo bti. Jis tiek melavo... Taiau jam dabar labiausiai rpjo ne melai. Ramybs nedav visai kas kita. Gabriel E petys pet stovjo su ABC naujien tarnybos skyriaus darbuotojais; visi uvert galvas stebjo palubje taisytus televizorius. Kai prasidjo spaudos konferencija, jie nuiuvo. Gabriel usimerk, mintyse melsdama Diev, kad atvrusi akis neivyst savs nuogos. Senatoriaus Sikstono kabinete tvyrojo pagyvjimas. Vyrai paoko ant koj ir sisiurb akimis plaiaekran televizori. Zacho Hernio pasisveikinimas nuskambjo nedrsiai. Jis atrod kakoks abejojantis. Atrodo sutriks, dingteljo Sikstonui. Niekad toks nebdavo. Tik pavelkit j, nibteljo kakas. Regis, naujienls nekokios. Ko gero, dl kosmoso stoties? svarst Sikstonas. Hernis pavelg tiesiai televizijos kamer ir 121

atsiduso. Mielieji, ilgai lauiau galv svarstydamas, kaip paskelbti i naujien... Tik du paprasti odeliai, Sikstono galvoje msteljo piktdiugika mintis. Mes susimovme. Hernis glaustai isak savo apgailestavim, kad NASA per rinkim vaj buvo paversta politikos taikiniu, todl jis mans, jog, prie skelbiant naujien, dera tai paminti. Be abejo, noriau, kad tai bt vyk kuriuo kitu metu, tar jis. Rinkim kampanijos kartins sukelta tampa tik adins kai kuriems monms abejones, taiau, kaip js prezidentas, neatidliodamas privalau pasidalyti su jumis naujojo atradimo inia. Jis nusiypsojo. Regis, didiajam kosmosui visikai n motais mogikieji reikalai... Netgi prezidento. Susirinkusieji Sikstono kabinete vienu balsu nusistebjo. K? Prie dvejus metus naujasis NASA ems stebjimo sistemos palydovas praskriejo vir Milno ledyno, esanio aukiau atuoniasdeimtosios lygiagrets Arkties vandenyne. Sikstonas sutriks susivalg su savo sveiais. is NASA palydovas, ts Hernis, aptiko didiul uol, palaidot eiasdeimties metr gylyje po ledu. Itars iuos odius, Hernis pirmkart ypteljo, pagaliau pasijuts tarsi savo rogse. Gavusi tuos duomenis, NASA i karto suprato, jog SS aptiko meteorit. Meteorit? ipykino paokdamas Sikstonas. Anokia ia naujiena. NASA pasiunt ledyn savo mones paimti jo grini. Ir tada jie padar... Jis kiek patyljo ir pagaliau tar: Ties sakant, didiausi imtmeio atradim. Sikstonas, negaldamas patikti savo ausimis, engteljo artyn prie televizoriaus. Negali bti... Jo sveiai neramiai subruzdo. Ponios ir ponai, paskelb Hernis, prie kelet valand NASA i Arkties ledo ikl atuoni ton meteorit, kuriame aptiko... Prezidentas vl kiek patyljo, leisdamas visam pasauliui kaip reikiant ugniauti kvap. Meteorit, kuriame esama ems gyvyb atitinkani fosilij. Deimtys j. Nenuginijamas neemikos gyvybs rodymas. Su iais odiais u prezidento nugaros taisytame ekrane nuvito rykus miliniko vabalo, sustingusio apangljusioje uoloje, atvaizdas. Sikstono kabinete susirink verslininkai ipt akis paoko i savo krsl. Sikstonas stovjo sustings. Mielieji, tar prezidentas, iai fosilijai yra 190 milijon met. Ji buvo aptikta meteorito, inomo Jungersolio vardu, nukritusio Arkt prie tris imtus met, skeveldroje. J, alus ledyne, aptiko naujasis akylas NASA SS palydovas. NASA pastarsias dvi savaites tris i peties prie paskelbdama did atradim, stengsi j patikrinti visomis manomomis priemonmis. Toliau od perduodu NASA ir nepriklausomiems mokslininkams. Jums bus parodytas ir trumpas dokumentinis filmas, susuktas daugeliui puikiai pastamo mogaus. Taiau prie tai dar noriau palydoviniu ryiu susisiekti su Arkties speigraiu ir pareikti padk mogui, kurio valgumo, valios ir nenuilstamo darbo dka padarytas is istorinis atradimas. Man didel garb pristatyti jums NASA direktori Lorens Ekstriom. Herniui atsigrus ekran, fosilijos atvaizdas ibluko ir vietoj jo suvito ikilminga NASA ul, susdusi u ilgo stalo, rikiuot, kurios viduryje kalnu dunksojo Lorensas Ekstriomas. Dkoju jums, pone prezidente. Ekstriomas pakilo i savo vietos ir pasitemps bei ididus pavelg tiesiai kamer. Man didel garb pasidalyti su jumis ios NASA vaigdi valandos diaugsmu. Ekstriomas kartai kalbjo apie NASA ir atradim. Po t patriotizmo ir pasididiavimo gaidomis pakylt kalb jis pristat ymaus nepriklausomo mokslininko Maiklo Tolando susukt dokumentin film. Neatpldamas aki nuo televizoriaus, senatorius Sikstonas sukniubo ant keli prieais j ir 122

susigrieb u galvos. Ne! Dieve, tik ne tai!

69Mardor Ten siutusi paliko diaugsming urmul prie spaudos konferencij sals ir patrauk savo kabinet vakariniame rm sparne. Rachels Sikston skambutis buvo visikai netiktas. Ir be galo nemalonus. Ten engusi trinkteljo durimis, nudro prie savo stalo ir surinko Baltj rm operators numer. Sujunkite su Viljamu Pikeringu. NST. Paskui prisideg cigaret ir m matuoti ingsniais kabinet, laukdama, kol j sujungs. Metas vlyvas, taiau, Baltiesiems rmams suklus tok urmul dl spaudos konferencijos, Ten spjo, kad jis bus liks savo kabinete ir, prilips prie televizoriaus, lauydamas galv, stebi dalykus, apie kuriuos net jis, NST direktorius, n nenuman. Ten mintyse keik save, kad nepaklausiusi nuojautos, kudjusios jai pasiprieinti, kai prezidentas pasil sisti Sikston Milno ledyn. Ten tai kl nerim, nes galjo viskam pakiti koj. Taiau prezidentas neatlyo ir vis tvirtino, kad jo mons, dirbantys Baltuosiuose rmuose, pastarosiomis savaitmis visikai pakriko ir gali tariai velgti nepatvirtintas i paalio inias apie NASA atradim. Kaip Hernis tikjosi, Rachels Sikston dalyvavimas nuslopins tarimus, ukirs keli abejonms ir stumtels jo komand priek vieningu frontu. Ir Ten turjo pripainti, jog tai buvo nekainojama paslauga. Taiau dabar Rachel Sikston keiia savo giesmel. Ta kal skambino man paprastu telefonu. Rachel Sikston, atrodo, nutar paskleisti abejones iuo atradimu, ir Ten dabar guod tik tai, kad prezidentas ra jos glaust ataskait darbuotojams. Dkui Dievui. Herniui bent jau uteko nuovokos nors tiek apsidrausti. Ten jau m kamuoti nuojauta, jog to gali netrukus prireikti. Taiau dabar Ten atrod, kad reikia tbt ukirsti tam visus manomus kelius. Rachel Sikston galvota moteris ir jeigu jau i tikrj nutar susidurti kaktomua su Baltaisiais rmais ir NASA, jai teks pagalb pasitelkti galing sjunginink. Pirmiausia, be abejo, ji kreipsis Viljam Pikering. Pikeringo poir NASA Ten kuo puikiausiai inojo. Btina ubgti Rachelei u aki ir susisiekti su juo pirmai. Panel Ten? i telefono aikiai nuskambjo sodrus balsas. Viljamas Pikeringas klauso. Kuo nusipelniau tokios garbs? Ten ragelyje girdjo i televizoriaus atsklindanius NASA komentarus. Jau vien i Viljamo Pikeringo balso galjai nuspti, kad jis vis dar neatsigavs nuo naujienos. Ar galite skirti man kiek laiko, direktoriau? Maniau, kad js su visais dabar vsdami ite. Juk tai jums ypatingas vakaras. Regis, NASA ir prezidentas sugro mio lauk. Jo balse skambjo nuostaba, atmieta kandumu, kylaniu, be abejo, i io vyro nepakantos igirsti kokias nors svarbias naujienas tik i iniasklaidos. Apgailestauju, tar Ten, stengdamasi kiek atitirpdyti led, kad Baltieji rmai ir NASA buvo priversti laikyti tai nuo js paslaptyje. Jums inoma, atsiliep Pikeringas, kad NST prie kelet savaii ten pastebjo NASA subruzdim ir pateik paklausim. Ten susirauk. Siunta. Taip, inau. Taiau... NASA prane mums, kad nevykdo nieko ypatinga. Tvirtino ten sureng mokymo dirbti ekstremaliomis slygomis stovykl. Neva bando rang ir panaiai. Pikeringas kiek patyljo ir pridr: Mes patikjome iuo melu. Nevadinkime to melais, tar Ten. Tai labiau priverstinis klaidinimas. Turint galvoje 123

atradimo svarb, tikiuosi, js suprantate btinyb NASA tam tikr laik ilaikyti tai paslaptyje. Nuo iniasklaidos taip. Ten suvok, jog Pikeringas ne i t, kuriems bt galima ukalbti dant. Velnikai neturiu laiko, mesteljo ji, tarsi primindama, kas ia viresnis. Pamaniau, jog privalau jus perspti. Perspti mane? akimoju pasiiau Pikeringas. Tai k, Zachas Hernis nutar paskirti nauj, NASA palankesn NST direktori? Be abejo, kad ne. Prezidentas supranta, kad js kritik poir NASA lemia grynai rpestis saugumu, ir stengiasi itaisyti tuos trkumus. Ties sakant, skambinu dl vienos js pavaldins. Ji padar pauz ir tar: Dl Rachels Sikston. Ar vakar nebuvo su jumis susisiekusi? Ne. Prezidento praymu pasiuniau j ryt Baltuosius rmus. Ko gero, neleidote jai nuobodiauti, nes kol kas dar su manimi nesusisiek. Ten mintyse su palengvjimu atsiduso, supratusi, kad suskubo paskambinti pirmoji. Usitrauk cigarets ir kaip manydama ramiau tar: Manyiau, jog netrukus turtumte sulaukti jos skambuio. Puiku. A jau seniai jo laukiu. Turiu prisipainti, kad prasidjus prezidento spaudos konferencijai nerimavau, ar tik Zachas Hernis nebus kalbjs panels Sikston dalyvauti joje. Diugu, kad jis atsispyr pagundai. Zachas Hernis yra garbingas mogus, tar Ten, ko negaliau pasakyti apie Rachel Sikston. Ragelyje stojo ilga tyla. Man tikriausiai pasigirdo. Ten sunkiai atsiduso. Deja, sere, ne. Nenoriau telefonu leistis smulkmenas, taiau, kaip man inoma, Rachel Sikston nutar pasti abejones NASA atradimu. Jos paskat nenumanau, bet dar iandien per pietus idsiusi ir patvirtinusi NASA duomenis, ji staiga visikai pakeit nuomon ir tk paius netikimiausius kaltinimus, neva NASA visiems dumia akis. Pikeringas dabar atrod sitemps. Kaip tai? Netikima, taiau tiesa. Man nemalonu jums pirmajam apie tai praneti, taiau panel Sikston susisiek su manimi likus dviem minutms iki spaudos konferencijos, reikalaudama j ataukti. Kodl? Ties sakant, remdamasi kakokiais absurdikais teiginiais. Ji tvirtina, neva tyrimo duomenyse esama sprag. Ragelyje stojusi ilga tempta tyla Ten visikai nepatiko. Sprag? galiausiai perklaus Pikeringas. Ities juokinga, po dviej savaii tempt NASA tyrim... Man bt labai sunku patikti, kad toks mogus kaip Rachel Sikston reikalaut atidti prezidento spaudos konferencij neturdama svarios prieasties. Pikeringas atrod susirpins. Galbt vertjo jos paklausyti. Dl Dievo meils! kosiodama sugergd Ten. Juk pats matte spaudos konferencij. Tie duomenys buvo patikrinti ir patvirtinti itiso brio vairiausi mokslinink. Tarp j ir nepriklausani NASA. Ar jums nekelia tarimo, kad savo nuomon staiga pakeiia tik Rachel Sikston, dukt mogaus, kuriam i naujiena tarsi peilis po kaklu? Ities tai gali sukelti tarim, panele Ten, taiau a puikiai inau, kad Rachel su tvu beveik nepalaiko joki ryi. Sunku patikti, jog po keleri tarnybos prezidentui met Rachel Sikston staiga nutart pereiti kit stovykl ir pult skleisti melus savo tvo naudai. Gal taip pasielgti j veria ambicijos? Sunku pasakyti. Gal galimyb tapti pirmja alies 124

panele... nuts Ten. Pikeringo balsas suskambjo it plienas: Splions, panele Ten. Vienos splions. Ten susirauk. Argi nevertjo to laukti? Juk ji meta kaltinimus idavyste vienai geriausi jo darbuotoj. Be jokios abejons, Pikeringas j gins. Sujunkite mane su ja, pareikalavo jis. Noriau asmenikai pasinekti. Apgailestauju, taiau tai nemanoma, atsiliep Ten. Ji ne Baltuosiuose rmuose. Kur ji yra? ryt prezidentas pasiunt j Milno ledyn patikrinti pirmini duomen. Ji dar negro. Pikeringas to. Man niekas neprane... Neturiu laiko js eistai savigarbai, direktoriau. Laikykite tai mano paslauga jums. Norjau spti, kad Rachel Sikston nutar pasukti ienas al. Ji iekos utarimo. Ko gero, susisieks ir su jumis, taiau turkite galvoje, jog esama vaizdajuosts, kurioje ji patvirtina duomen patikimum vis prezidento darbuotoj akivaizdoje. Ir jeigu dabar dl koki nors prieasi jai staiga panio apjuodinti Zach Hern ir NASA, bkite tikras, kad mes pasirpinsime jai kaip reikiant trinktelti per nagus. Ten kiek patyljo, pabrdama savo odi svarum. Todl tikiuosi, kad js taip pat atsilyginsite man paslauga u paslaug: kai Rachel Sikston su jumis susisieks, tutuojau apie tai praneite mums. Ji mgina pakenkti prezidentui, todl, kol dar nepridar kvailysi, btina j sulaikyti ir apklausti. Lauksiu js skambuio, direktoriau. Tiek. Labos nakties. Mardor Ten padjo ragel, inodama, kad su Viljamu Pikeringu dar niekas nebuvo drss taip kalbti. Tegul ino, kad ji nejuokauja. Viljamas Pikeringas, stovdamas prie savo kabineto NST bstins virutiniame aukte lango, velg tams. Mardors Ten skambutis galvoje sukl spieius mini. Jis, kramtydamas lp, pamgino jas sutelkti. Direktoriau? tyliai pasibeldusi kyteljo galv sekretor. Skambutis. Vliau, isiblaks atsiliep jis. Tai Rachel Sikston. Pikeringas aibikai apsigr. Ko gero, Ten moka spti ateit. Gerai. Sujunk mus. Ties sakant, sere, tai koduotas vaizdo signalas. Gal priimsite j konferencij salje? Koduotas vaizdo signalas? I kur ji skambina? Igirds sekretors atsakym, Pikeringas kur laik neteks ado stovjo sustings. Paskui sunerims nuskubjo konferencij sal.

70arlots tylos kajut buvo Bell Laboratories sukonstruoto pirmtako kopija. Visos jos sienos buvo be menkiausi lygiagrei ar atspindini paviri, todl sugerdavo 99,4 nuoimi garso. Dl metalo ir vandens laidumo garsui pokalbius povandeniniuose laivuose visada galjo nugirsti kokia netoliese tnanti arba prie parazit, prisisiurbiani prie laivo ono, taisyta paalin ausis. Kadangi pro tylos kajuts sienas lauk neprasiverdavo joks garselis, joje buvo galima drsiai kalbtis, nebgtaujant, kad kas nuklausys. Kajut panjo savotik didel spint, nuo kurios lub, sien ir grind atsikiusios visas puses styrojo vijos. Tarsi kokie stalagmitai povandeninje oloje. Viduje buvo gantinai ankta. Grindis atstojo skersai kambario kietai temptas vielinis tinklas, apvilktas guma. Dirsteljusi emyn sau po kojomis, Rachel pasijuto tarsi engt vir kakokio neemiko peizao kabaniu tiltu. Per kok metr nuo tinklo styrojo itisas mikas putplasio ataugli. Oras viduje tvyrojo slogiai nejudrus, sakytum konserv dutje. Rodsi, tarsi ausis kas bt 125

ukims vata. Rachel girdjo tik savo paios kvpavim. Ji pamgino kak itarti, taiau tai buvo tas pat, kaip kalbti pro pagalv. Sienoms sugeriant menkiausi garsel, girddavai tik savo kvpavimo es galvoje, kaip po vandeniu. Atveds juos ia kapitonas pasialino, udarydamas u savs kamalu apmutas duris. Rachel, Korkis ir Tolandas sitais u U formos stalelio kambario viduryje, kurio kojos per tinkl drieksi emyn ir skendo putplasio ataugli mike. Ant stalo stovjo keletas mikrofon, ausini ir ekranas su viruje taisyta nediduke vaizdo kamera. Tarytum kokia mayt Jungtini Taut posdi sals dalis. Priklausydama slaptosioms JAV tarnyboms, naudojanioms paangiausius, be galo jautrius klausymo taisus lazerio mikrofonus, povandeninius parabolinius mikrofonus ir taip toliau, Rachel kuo puikiausiai inojo, kad pasaulyje esama vos keletas viet, i kuri nemanoma nugirsti n odio. Tylos kajut buvo viena i j. J balsai, patek mikrofonus, prie pasiuniant kosmos, bus kruopiai uifruoti. Bandymas. Nuo ausinse staiga pasigirdusio balso trijul net krpteljo. Ar girdite mane, panele Sikston? Rachel, palinkusi prie mikrofono, atsak: Taip. Kuo puikiausiai. Direktorius Pikeringas jau laukia. A atsijungiu. Po keleto sekundi jus pasieks signalas. Ausinse stojo tyla. Paskui jose nuskambjo itisa pypteljim ir spragteljim kakofonija, ekranas prieais juos suvito ir Rachel jame stebtinai rykiai ivydo NST konferencij salje sitaisius Viljam Pikering. Jis, staigiai kilsteljs galv, pavelg Rachel. Kai ivydo Pikering, j upldo nenusakomas palengvjimas. Panele Sikston, sunerims prabilo jis. Kas ia dedasi? Tai dl meteorito, sere, atsiliep Rachel. Ko gero, esama rimt bd.

71Rachel Sikston pristat Pikeringui arlots tylos kajutje sdinius Maikl Toland ir Kork Marlinson. Tada glaustai iklojo visus netikimus tos dienos vykius. NST direktorius klaussi netardamas n odio. Rachel papasakojo jam apie vytint plankton, j ketverto yg ledyn, po meteoritu aptikt slapt acht ir galiausiai juos upuolusius, kaip ji tar, specialij pajg karius. Viljamas Pikeringas garsdavo n nemirkteldamas gals iklausyti pai baisiausi naujien, taiau dabar jo vilgsnis, besiklausant Rachels pasakojimo, vis labiau niauksi. Atsarg nepasitikjim, kai ji kalbjo apie Noros Mangor t, pakeit niris. Nors Rachelei knietjo garsiai pareikti savo tarimus prie viso to prikius nagus ir NASA direktori, inojo, jog Pikeringas be rodym nelinks badyti k nors pirtais. Ji idst Pikeringui tik sausus faktus. Jai baigus, Pikeringas dar kur laik tyljo. Panele Sikston, galiausiai prabilo jis, visa tai... Jis i eils apved juos visus vilgsniu. Jeigu tai tiesa, o a nesivaizduoju, kodl js galtumte meluoti, jums pasiutusiai pasisek, kad likote gyvi. J trejetas tyldami palinksjo. Prezidentas pasitelk keturis mokslininkus... Ir du i j jau nukeliav dausas. Pikeringas atsiduso, tarsi nenumanydamas, k toliau sakyti. Jam akivaizdiai sunku buvo tuo patikti. Ar yra nors menkiausia tikimyb, pasiteiravo Pikeringas, kad ita achta R brinyje yra gamtins kilms? Rachel papurt galv. Neabejotinai. Ji ilankst sumirkus R brin ir pakl j prieais kamer. Kaip ant delno. 126

Pikeringas, patyrinjs akimis brin, pritariamai susirauk. Neileiskite jo i rank. Mginau spti Mardor Ten, kad sulaikyt prezident, tar Rachel. Taiau ji ukio man gerkl. inau. Ji man sak. Rachel i nuostabos net loteljo. Su jumis jau susisiek Mardor Ten? Oho. K tik. Be galo susirpinusi. Jos manymu, js mginate apjuodinti prezident ir NASA. Galimas daiktas, siekdama pagelbti tvui. Rachel pakilo i savo vietos. Ji, mosteljusi R briniu, parod ranka savo biiulius. Mes vos galo negavome! Apgavyst? Ir, be abejo, nieku gyvu... Pikeringas kilsteljo vir rankas. Ramiai. Tik Mardor Ten nesak, kad js trise. Rachel m sukti galv, ar per pokalb su Ten ji paminjo Kork su Tolandu. Be to, nesak, kad turite rodym, ts Pikeringas. Jos teiginiai ir iaip man pasirod labai abejotini, taiau dabar esu visikai sitikins, kad tie kaltinimai i pirto lauti. Tikiu tuo, k papasakojote. Dabar svarbiausia suinoti, kokia ia ko verda. Stojo ilga tyla. Viljamas Pikeringas retai atrodydavo pribloktas, taiau dabar tik purt galv. Laikykime, kad kakas ities kio t meteorit i apaios ledyn. Neivengiamai kyla klausimas, kokiam tikslui? Jeigu NASA aptikt meteorit su fosilijomis, kam jiems ar kam kitam turt rpti, i kur jis bus ikeltas? Ko gero, tar Rachel, meteoritas kitas tam, kad SS aptiktasis bt palaikytas inomo meteorito skeveldra. Jungersolio meteorito, siterp Korkis. Taiau kas i to, kad meteoritas bus siejamas su kokiu garsiu kryiu? kartai svarst Pikeringas. Argi tos fosilijos nebt tokios pat svarbios, kad ir kur bei kada bt nukritusios? Koks skirtumas, su kokiu meteoritu? Visas trejetas pritariamai linkteljo. Taiau Pikeringas surauks kakt nuts: Nebent... jeigu... Rachel juto, kad direktoriaus galvoje dabar spieiais sukasi mintys. Jam dingteljo pats paprasiausias paaikinimas, kodl meteoritas galt bti taisytas Jungersolio kryio apylinkse, taiau is paaikinimas kl daugiausia rpesio. Nebent, ts Pikeringas, tai bt visika apgaul, kuria siekta visiems apdumti akis. Jis atsiduss grteljo Kork. Daktare Marlinsonai, ar is meteoritas galt bti klastot? Klastot, sere? Taip. Apgavyst. Padirbinys. Padirbtas meteoritas? susijuok Korkis. Visikai nemanoma! Meteorit tyr inovai. skaitant ir mane. Chemin analiz, spektrografija, rubidio ir stroncio analiz. Tai neabejotinai neemikos kilms uola. Meteoritas tikr tikriausias. Tai patvirtint bet kuris astrogeologas. Pikeringas, glostydamas savo kaklarait, paskendo apmstymuose. Taiau turint galvoje, koks NASA gyvybikai btinas is atradimas, akivaizdiai prietaraujanius tam enklus ir js upuolim... Vienintelis galimas paaikinimas kad is meteoritas yra puikiai atlikta klastot. Nemanoma! jau sikariavs pakartojo Korkis. Nenoriu js eisti, sere, taiau meteoritas nra toks daiktas, kur galima sumeistrauti kokioje nors laboratorijoje ir apdumti akis pulkeliui nieko netariani astrofizik. Jie esti be galo sudtingos sandaros knai su tam tikrais element nuoimiais! 127

Nma neabejoju jumis, daktare Marlinsonai. Paprasiausiai darau logikas prielaidas. Turint galvoje, kad jus mgino nugalabyti siekdami neleisti ikilti vieum iniai, jog jis buvo kitas i apaios, neatmestinos paios netikimiausios prielaidos. Kas btent jus veria manyti, jog i uola neabejotinai yra meteoritas? Kas btent mane veria manyti? ausinse nugriaudjo Korkio balsas. Vientisas apangljs luobas, chondros, nebdingas ems uolienoms nikelio nuoimtis. Jeigu js perate minti, jog kakas mus apkvailino, pagamins toki uol kokioje laboratorijoje, tuomet tai laboratorijai jau madaug imtas devyniasdeimt milijon met. Korkis, kis rank kien, isitrauk akmenin ploktel ir kilsteljo j prie vaizdo kameros. Patikrinome ios uolos bandinius daugyb metod. Rubidio ir stroncio datavimo metodo nemanoma apeiti! Pikeringas atrod nustebs. Js turite bandin? Korkis gteljo peiais. NASA turjo j vis krv. Vadinasi, tar Pikeringas, pavelgs Rachel, NASA aptiko meteorit su neemikos gyvybs pdsakais ir leidia visiems panorjusiems isineioti bandinius? Svarbiausia yra tai, tar Korkis, kad is bandinys mano rankoje yra tikras. Jis prikio ploktel prie pat kameros. Bet kuris petrologas, geologas ar astronomas, ityrs j, jums patvirtint, kad jai 190 milijon met ir jos sandara visikai nepanai ems uolienas. Pikeringas, palinks priek, sistebeilijo suakmenjusias vabzdio liekanas. Regis, akimirk nepajgdamas atplti nuo j aki. Galiausiai atsiduss tar: A ne mokslininkas. Galiu pasakyti tik tiek, kad jeigu itas meteoritas ities tikras, o regis, taip ir yra, tada nesuprantu, kodl NASA nepateik jo tokio, koks yra? Kodl gudravo, kio i apaios, idant atrodyt, jog jis tikras? Tuo metu Baltj rm apsaugos karininkas surinko Mardors Ten numer. Vyriausioji patarja pakl ragel po pirmojo pypteljimo. Aha? Panele Ten, tar pareignas, jau turiu js praytus duomenis. Nustatme, i kur jus vakar pasiek Rachels Sikston skambutis. Klausau. Pasak slaptosios tarnybos moni, skambinta i JAV karini jr pajg povandeninio laivo arlot. K?! Koordinai jie nenustat, taiau laivo ifru neabejoja. O Viepatie! Ten, daugiau netarusi n odio, nutk ragel.

72Nuo klampios arlots begarss kajuts tylos Rachel m leiktulys. Susirpins Viljamo Pikeringo vilgsnis dabar nukrypo Maikl Toland. Js dar nepasakte savo nuomons, pone Tolandai. Tolandas kilsteljo galv kaip studentas, nelauktai pakviestas atsakinti. A? K tik per televizij buvo parodytas atradim patvirtinantis js dokumentinis filmas, tar Pikeringas. Kokia js nuomon dabar? Na, sere, akivaizdiai sutriks prabilo Tolandas, turiu pritarti daktarui Marlinsonui. Man regis, kad fosilijos ir meteoritas yra tikri. Esu gantinai susipains su datavimo metodais, ir tos uolos amius buvo patvirtintas daugybs 128

tyrim. Tai rodo ir nikelio nuoimtis. i dalyk nemanoma suklastoti. Nra joki abejoni, kad ioje uoloje, susidariusioje prie 190 milijon met, esama neprastai daug nikelio ir deimtys fosilij, kuri amius taip pat siekia 190 milijon met. Todl meteoritas, be menkiausios abejons, yra tikras. Pikeringas susimst. Rachel pirmkart mat j sutrikus. Kaip turtume pasielgti, sere? pasiteiravo Rachel. Privalome praneti prezidentui, kad esama ioki toki dvejoni? Pikeringas surauk kakt. Tikkims, kad paiam prezidentui tai dar neinoma. Rachelei net um ad. Uuomina buvo aiki kaip ant delno. Tai gali bti vykdyta ir su prezidento Henrio inia. Sunku tuo patikti, taiau juk atradimas labai naudingas tiek prezidentui, tiek NASA. Na, prabilo Pikeringas, iskyrus t acht R brinyje, visi kiti moksliniai tyrimai liudija NASA atradimo labui. Jis kuriam laikui vl nugrimzdo savo mintis. Be to, tas js upuolimas... Jis pavelg Rachel. Minjai, jog tai buvo ypatingj pajg kariai. Taip, sere. Rachel papasakojo apie j ginkluot ir veiksmus. Pikeringo veidas vis labiau niauksi. Rachel juto, kad jos virininkas dabar temptai svarsto, kas turi gali duoti sakymus tokioms pajgoms. Vis pirma, be abejo, prezidentas. Taip pat, ko gero, ir vyriausioji patarja Mardor Ten. Galimas daiktas, ir NASA direktorius Lorensas Ekstriomas, turs ryi su Pentagonu. Deja, kai apsvarst vairias galimybes, Rachelei dingteljo, kad tokius karius valdyti gali bet kas i politins grietinls, turintis reikiam ryi. Galiau tutuojau susisiekti su prezidentu, tar Pikeringas, taiau nemanau, kad vertt, bent jau kol neinome, kas ia prikio nagus. Jeigu tai Baltj rm darbas, mano galimybs jus apsaugoti gantinai ribotos. Be to, net neinau, k galiau pasakyti prezidentui. Jeigu meteoritas tikras, kaip js visi tvirtinate, tada js kaltinimas j buvus kit igrus acht i apaios netenka prasms, ir prezidentas visikai pagrstai galt juo suabejoti. Jis kiek patyljo temptai sukdamas galv. Nepaisant to... Kad ir kaip ten bt i tikrj, toki duomen paskleidimas pakenkt kakokiems be galo takingiems monms. Todl prie imantis ygi silau visiems pasirpinti js kelione saugi viet. Kelione saugi viet? Rachel i direktoriaus pastaba gerokai nustebino. Man regis, povandeniniame laive mums niekas negresia, sere. Pikeringas abejojamai pavelg j. Jie netruks isiaikinti, kad js ten. Tutuojau pasirpinsiu js pristatymu saugi viet. Ties sakant, jausiuosi ramiau tik tuomet, kai visi trys atsidursite mano kabinete.

73Senatorius Sikstonas tarsi koks vargeta sudribs tysojo ant sofos. Jo apartamentai, kuriuose dar prie valand skardeno naujj jo biiuli ir rmj klegesys, dabar atrod tuti, apnerkti nugertomis taurmis ir vizitinmis kortelmis, aibikai apleisti pro duris nerte inrusi vyr. Dabar Sikstonas vienui vienas drybsojo spoksodamas televizori, trokdamas j kuo greiiau ijungti, taiau niekaip nepajgdamas atplti aki nuo begalini komentar. Tarsi kankinimo meistrai, pilantys drusk jam ant aizd, apvalgininkai nepaliaudami kartojo vis t pat imtais bals. Vos prie kelias valandas Sikstonas dar skland padebesiuose, br vienas i j. Dabar, po io NASA atradimo, jis tksi veidu tiesiai purv. Sikstonas tik sudejavo ir, itiess rank prie konjako butelio, patrauk tiesiai i kakliuko. is vakaras ilgiausias ir nykiausias i vis jo gyvenimo vakar. Jis nekent Mardors Ten, kuri j taip 129

apkvailino. Taip pat ir Gabriels E, pirusios jam mint apie NASA. Nekent ir to prakeikto laims kdikio prezidento. Ir viso pasaulio, dabar j badanio pirtais. Akivaizdu, kad senatoriui tai tarsi peilis po kaklu, toliau tratjo apvalgininkas. Tai triukinama prezidento ir NASA pergal. Tokia naujiena ir iaip bt suteikusi papildom postm prezidento rinkim kampanijai, taiau turint galvoje iandienin Sikstono pareikim, kad jis, esant reikalui, panaikint NASA, is prezidento praneimas yra tikras nokautas, po kurio senatorius tikrai neatsigaus. Mane idr, tar sau Sikstonas. Ikruo kaip paskutin avin. Apvalgininko veide viet plati ypsena. Pastaruoju metu NASA moni akyse prarastas pasitikjimas atgautas su kaupu. Ore vl sklando tikras pasididiavimo jausmas. Be abejo. Jie lovina Zach Hern, nors jau buvo m juo nusivilti. Turime pripainti, kad prezidento populiarumas pastaruoju metu buvo gantinai susvyravs, taiau dabar jis vl it raketa ov padanges. Sikstonas, prisimins tos dienos CNN laid, susim rankomis galv, draskomas leiktulio. Visi tie kaltinimai NASA, jo be paliovos erti pastaraisiais mnesiais, ne tik atoko nuo jos, taiau dabar, apsivij jo paties kakl, gramzdino emyn. Jis apsikvailino. Baltieji rmai j graiai apvyniojo aplink pirt. Jam plaukai iausi vien pagalvojus apie rytojaus laikraiuose sumuosianias karikatras. Jo pavard linksniuos visi alies juokdariai. Be to, galima n neabejoti, jog slaptas KIF l altinis taip pat iseks. Viskas apsivert auktyn kojom. Vyrai, susirink pas j, ivydo savo svajones kelti koj kosmos sutrypiamas purv. Patrauks dar ger gurkn konjako, senatorius pakilo ir svyruodamas patrauk prie savo darbo stalo. Sustojs prie jo, smeig vilgsn nukelt telefono ragel. Puikiai suprasdamas tai bsiant tik mazochistik saviplak, ltai padjo ragel viet ir m skaiiuoti. Vienas, du... Telefonas suskambjo. Jis palauk, kol sijungs autoatsakiklis. Senatoriau Sikstonai, ia Dud Oliver i CNN. Noriau suteikti jums prog vakar idstyti savo nuomon apie NASA atradim. Susisiekite su manimi. Ji padjo ragel. Sikstonas vl msi skaiiuoti. Vienas... Telefonas suirk. Jis vl nekl ragelio ir lukteljo, kol sijung autoatsakiklis. Vl urnalistas. Nepaleisdamas i rank butelio, Sikstonas patrauk balkono link ir, pravrs stumdomsias duris, eng vakaro vsum. Atsirms turklus, pavelg tolumoje vytint Baltj rm kupol. iburliai, regis, linksmai merk jam ak. unsnukiai, paman jis. Jau imtmeius mogus dairosi gyvybs enkl kosmose. Ir kaip tyia aptinka juos btent sumautais mano vajaus metais. Kaip aklai vitai grdas. Visuose languose, kiek tik umat Sikstono akis, mirguliavo televizori ekranai. Sikstonui dingteljo, kain kur dabar Gabriel E. Viskas tik per j. Ji jam vien po kito piro duomenis apie NASA neskmes. Pakls butel, maukteljo dar gurkn. Prakeikta Gabriel... Viskas tik per j. Kitame miesto gale Gabriel E netekusi ado stovjo viduryje ABC ini studijos. Prezidento praneimas j uklupo tarsi perknas i giedro dangaus. Ji stirksojo, nestengdama atplti aki nuo televizoriaus, o aplinkui j virte uvir tikras skruzdlynas. Prezidentui praneus savj ini, studijoje stojo visika tyla. Taiau jau po keli akimirk atsitokj urnalistai sukruto tarsi sujudintas iri lizdas. Tokie dalykai buvo j kasdien duona. Nebuvo kada patiems tai svarstyti. Tam bus galima atsidti po darbo. O dabar pasaulis trokte trokta inoti apie tai kuo isamiau, ir ABC pareiga tuo pasirpinti. is vykis buvo tikra aukso gysla, kadangi j buvo galima aptarinti paiais vairiausiais aspektais moksliniu, istoriniu, politiniu. Visa iniasklaida tvakar tarsi avilys. Gabe? nuskambjo jai prie ausies malonus Jolandos balsas. Eime pas mane kabinet, 130

kol dar niekas nesuuod, kas tu tokia ir nepristojo kamantinti, koki padarini tai gali turti Sikstono vajui. Gabriel, lyg pro rk velgdama visk aplinkui, leidosi nuvedama Jolandos kabinet stiklo sienomis. Jolanda pasodino j kd, bruko stikl vandens ir nelinksmai ypteljo. Ne viskas taip blogai, Gabe. Visa tavikio kampanija nujo uniui ant uodegos, taiau tu likai sveikutl. Menka paguoda, jolanda kalbjo toliau: inau, kad dabar jautiesi sumautai. Sikston k tik pervaiavo greitasis traukinys, ir veikiausiai jis jau nepakils. Bent jau pakankamai greitai, kad spt visk pakreipti savo naudai. Gali guostis bent jau tuo, kad ekranuose nemirga judviej nuotraukos. Paklausyk mans dmiai. Tai diugi inia tau. Hernis dabar tikrai nesigriebs psti sekso skandalo. Pernelyg ikilo auktumas, kad leistsi varinti panaias kalbas. Atrodo, Gabrielei tai buvo menka paguoda. O dl t Ten kaltinim, jog Sikstonas slapia renks pinigus savo vajui... Jolanda nutilo ir papurt galv. Labai abejoju. Esu tikra, jog Hernis tikrai vengs purvinos kovos. Be to, kyininkavimo tyrimas pakenkt apskritai visai aliai. Taiau ar Hernis ities taip kartai myli tvyn ir saugo jos ramyb, kad praleist prog suduoti triukinam smg savo prieininkui? Manyiau, Ten gerokai sutirtino tuos Sikstono vajaus paeidimus, mgindama tave bauginti. Tikjosi, jog isigandusi mesies kit barikad pus ir padovanosi jiems dar vien vietal. Sutik, Gabe, kad jeigu vakar dar ikilt vieum ir abejons Sikstono morale, jis bt galutinai sutrintas miltus! Gabriel susimsiusi pakinkavo galva. Taip, tokiu atveju Sikstono karjerai ateit galas. Tu neukibai ant Mardors Ten kabliuko, Gabe. Tai ne pasaulio pabaiga. Bus dar daugyb kit rinkim. Gabriel vl tik nusiminusi linkteljo. Pripainkime, tar Jolanda, kad Baltieji rmai Sikstonui puikiai apdm akis viliojo t NASA peikimo vag, privert j varyti kaip galima gilesn ir visk pastatyti ant NASA kortos. Tai a j vis skatinau, mkteljo Gabriels galvoje mintis. Ir is prezidento praneimas buvo ities puikiai parengtas! Tikrai nepriekaitingai. Tiesiogin transliacija i paios Arkties, Maiklo Tolando susuktas dokumentinis filmas. Dl Dievo meils, tai tikra sunkioji artilerija, ir Zachas Hernis iam puolimui kruopiai pasireng. Ne veltui jis prezidentas. Ir bus juo dar ketverius metus... Privalau grti prie darbo, Gabe, tar Jolanda. Bk pas mane kiek panorjus. Atsigauk. Ji patrauk prie dur. Po keleto minui usuksiu pairti, kaip tu. Durims u Jolandos nugaros usidarius, Gabriel gurkteljo vandens, taiau nuo jo sklido bjaurus dvokas. Viskas aplinkui dabar rodsi jo persmelkta. Tai vis per mane, pagalvojo ji, nors mgino teisintis, primindama sau daugyb rkan NASA spaudos konferencij pastaraisiais metais, kosmoso stoties klitis, nukelt X-33 paleidim, nepavykusius bandymus pasisti Mars zondus, be paliovos virijamas las. Gabriel sdjo svarstydama, k bus prairjusi. Nieko, mintyse tar ji sau. Dabar pasielgiau lygiai taip pat. Mes paprasiausiai sulaukme atsakomojo smgio.

74I Tuls bazs iaurinje Grenlandijoje, gavs slapt uduot, skubiai pakilo karini jr pajg sraigtasparnis. Palei pat vandenyn, kur nesiek radarai, irdamasis per vtr, jis lk imt kilometr atvir vandenyn. Po to, vykdydamas keistus nurodymus, sraigtasparnis pakibo vir plyno vandenyno tam tikroje ilgumoje ir platumoje. Vluoja pasimatym? sutriks rikteljo pilotas. Jiems buvo sakyta skristi sraigtasparniu su keltuvu gelbjamiesiems, taiau aplinkui nesimat 131

n gyvos dvasios. Nesupainiojom koordinai? Jis nukreip emyn audring jr sraigtasparnio ibinto spindul ir ivydo... Dievulliau veniausias! Pilotas staigiai, net loteldamas atgal, trkteljo save vairalazd. Tiesiai jiems prie nos i bang be garso kilo juoda plieno siena. Milinikas povandeninis laivas be joki skiriamj enkl praskyr alis vanden ir iniro putotame skuryje. Pilotai ypteljo vienas kitam. Tikkims, kad tai jie. Kaip ir buvo liepta, klimas i laivo sraigtasparn vyko be jokio radijo ryio. Povandeninio laivo boktelis prasivr, ir ant jo pasirods jreivis viesos signalais dav enkl pradti. Tada sraigtasparnis pakibo tiesiai vir boktelio ir nuleido tris gelbjimo gultus prie virvs pritvirtintus maius. Dar po keliasdeimties sekundi juose jau spavosi trys paslaptingos btybs, ltai kylanios auktyn ir plakamos meni keliamo vjo. Piloto padjjas, pagelbjs jiems dviem vyrams ir moteriai sikabaroti vidun, dav enkl laivui, jog viskas pavyko kaip reikiant. Po keli akimirk miliniko laivo nugara dingo po vandeniu, nepalikdama paskui save jokio enklo. Keleiviams sitaisius savo vietose, pilotas apgr sraigtasparn, nunarino emyn jo nos ir visu greiiu pasileido pietus. Artinosi audra, o iuos tris nepastamuosius btina saugiai pristatyti Tuls karini oro pajg baz, kur j jau laukia lktuvas. Kur jie vyks toliau, pilotas nebuvo informuotas. Jis inojo tik tiek, kad vykdo labai dideli ul sakym ir gabena be galo vertingus keleivius.

75Milno ledyne galiausiai pratrkusios audros uor nirtingai talomas NASA kupolas tirtjo grasindamas tuoj pakilti nuo ledo ir nuskrieti vandenyn. Lidnai gaud plieniniai prilaikomieji lynai, sitemp kaip gitaros stygos. Elektros generatoriai, taisyti lauke, m springti, viesos po kupolu tai prigesdavo, tai vl suvisdavo smarkiau, ir atrod, jog po kupolu tuoj siskverbs visika tamsa. NASA direktorius Lorensas Ekstriomas ingsniavo kit kupolo krat. Jam knietjo kuo greiiau dar vakar i ia dingti, taiau negaljo. Teks ibti dar vien dien, dalyvauti papildomoje spaudos konferencijoje ir vadovauti pasiruoimams meteorit pergabenti Vaington. Dabar norjosi tik snstelti, nes ios dienos rpesiai atm daug jg. Ekstriomo galvoje vl m suktis mintys apie Veil Minga, Rachel Sikston, Nor Mangor, Maikl Toland ir Kork Marlinson. Kai kurie jo mons jau m j pasigesti. Tik ramiai, tramd save Ekstriomas. N uo nesulos. Jis giliai kvp, primindamas sau, kok visuotin susiavjim savimi ir kosmoso tyrimais iandien sukl NASA. Neemika gyvyb taip neaudrino moni prot nuo pat 1947-j, kai Rosvele, Naujojoje Meksikoje, tariamai nukrito ateivi laivas tuo iki i dien ventai tiki milijonai manani, jog vyriausyb slepia inias apie NSO. Dirbdamas Pentagone, Ekstriomas suinojo, kad tas garsusis lkts suduimas buvo tik nelaimingas atsitikimas vykdant slapt operacij Mongolas ir atliekant bandomj baliono, skirto nipinti rus atomini bomb bandomuosius sprogdinimus, skryd. Balionas tsyk nukrypo al ir suduo Naujosios Meksikos dykumoje. Bda tik ta, kad, nespjus prisistatyti karikiams, j aptiko vietinis gyventojas. Nieko netariantis kininkas Viljamas Breizelis netyia aptiko suduimo viet, nust nematyt keist mediag, ir tutuojau prane apie tai erifui. Pasakojim apie paslaptingj suduim netruko pasigauti laikraiai, ir visuomens susidomjimas augo kaip ant mieli. Pakurstyti kariki, primygtinai neigiani turint su tuo k nors bendra, urnalistai m visur kaiioti savo nosis, ir Mongolo projekto slaptumui ikilo didel grsm. Ir kai jau rodsi, jog nipinjimo baliono paslaptis bus tuoj atskleista, vyko kai kas netikta. 132

iniasklaida prijo prie visikai netiktos ivados. Visi nusitvr minties, jog ios nematytos mediagos neabejotinai turi bti neemikos kilms, kadangi jas galjo pagaminti tik labiau u mones isivysiusios btybs. O kariki neigimas gali reikti tik viena jie slepia susitikim su ateiviais! Be abejo, karins oro pajgos nepuol tam prietarauti. Uuot tai dariusios, paios m platinti i ini: tegu visi splioja apie ateivius Naujojoje Meksikoje, kad tik rusai nesuost apie Mongol. Kad dar labiau pakurstyt i igalvot istorij, slaptj tarnyb darbuotojai apgaub Rosvelo suduim visikos paslapties skraiste ir po truput patys m vis nutekinti kokius nors su tuo susijusius gandus: apie umegzt su ateiviais ry, aptiktus j laivus ir net paslaptingj atuonioliktj angar Raito-Patersono karini oro pajg bazje Deitone, kur es laikomi ualdyti ateivi knai. Pasaulis ukibo ant io kabliuko, ir visus apm Rosvelo kartin. Nuo to laiko, vos kam nors netyia pastebjus kok slapt JAV karin skraidomj tais, slaptosios tarnybos paprasiausiai vl imdavosi dumti visiems akis tomis paiomis pasaklmis. Tai ne lktuvas, tai skraidanioji lkt! Ekstriomas nesiliov stebtis, jog mons leidiasi taip lengvai vediojami u nosies. Kaskart, kai iniasklaidoje imdavo mirgti praneimai apie NSO antpld, Ekstriom suimdavo juokas. Jis galdavo laintis, jog kokio praalieio akis paprasiausiai bus ukliuvusi u vienos i penkiasdeimt septyni NST turim nepilotuojam valgybos skraidykli, vadinamj Geleini ereli pailg, radijo bangomis valdom keistos formos tais. Ekstriomui tik keldavo ypsn Naujosios Meksikos dykum virtinmis plstantys smalsuoliai, raiantys dang savo vaizdo kameromis. Vienam i j nusiypsojo laim nufilmuoti nenuginijam NSO rodym danguje dideliu greiiu neprastai judriai lakstanias vieseles. Be abejo, jam n nedingteljo, jog karo pramons iradimai pasiekia kasdien gyvenim tik po keli deimtmei. Tie NSO troktantys ivysti smalsuoliai i tikrj mat vien naujausi JAV karini oro pajg krini, gaminam 51-ojoje bazje, ir dauguma j NASA konstruktori kdikiai. inoma, valdia, slpdama savo karines paslaptis, n neketino paneigti io gando, leido pasauliui godiai ryti ini apie vl pastebt NSO. Taiau dabar jau galas visoms splionms, dingteljo Ekstriomui. Nuo iol neemikos gyvybs buvimas niekam nekels n menkiausios abejons. Direktoriau! kteljo jam pavymui NASA ryininkas. Jums skubus skambutis KLV Ekstriomas atsiduss atsigr. Koks dar ia velnias? Jis patrauk prie ryi kabinos. Ryininkas ristele bgo greta jo. Vyrai prie radaro stebisi, sere... Aha? mesteljo Ekstriomas, mintimis nuklyds kakur kitur. Koks ten milinikas povandeninis laivas budi netoliese? Visi spliojame, kodl mums apie tai nepranete. Ekstriomas i karto kilsteljo galv. K? Tas povandeninis laivas, sere. Galjote apie j praneti bent jau vyrams prie radaro. Suprantama, kad papildoma sargyba jroje nepakenks, taiau ms vyrai neino, k ir manyti. Ekstriomas sustojo it bestas. Kas per povandeninis laivas? Ryininkas dabar irgi atrod nustebs. Js apie j nieko neinote? Ne! Kur jis? Ryininkas nurijo seil. Kokie penki kilometrai nuo kranto. Aptikome j visikai netyia. Inr porai minui. Gantinai didel uvel. Tikras milinas. Mes pamanme, kad tai js paprate laivyno slapta stebti ms operacij. Ekstriomas neteks ado velg ryinink. Niekada! Ryininko balsas m drebti. 133

Tada, sere, veikiausiai turtumte inoti, jog jis tiesiog vandenyne susitiko su sraigtasparniu. Regis, kakuo apsikeit. Sunku patikti, tokiu oru. Ekstriomas tiesiog suledjo. Kokio velnio kakoks povandeninis laivas be mano inios plauko po Elsmyro sal? Kokia kryptimi pasuko sraigtasparnis? Atgal Tuls oro baz. Ko gero, i ten j krovinys bus gabenamas al. Ekstriomas toliau iki pat KLV ingsniavo netardamas n odio. Kai niro prieblandoje skendini ankt patalp, ausinse sugergd puikiai pastamas balsas. Turime bd, usikosjusi tar Ten. Dl tos Rachels Sikston.

76Senatorius Sikstonas pats nebt galjs pasakyti, kiek laiko jis taip spoksojo prieais save it miet prarijs, kai pasigirdo beldimas duris. Galop suprats, jog tai ne alkoholio paveikto proto idaigos, jis pakilo nuo sofos, pastat konjako butel ir nulitiniavo priekambar. Kas ten? piktai kteljo pasieks duris. Jo sargybiniui praneus netikto sveio pavard, Sikstonas akimoju iblaivjo. Oho, koks greitas. Sikstonas tikjosi io pokalbio anksiausiai tik kit ryt. Giliai kvps ir persibrauks ranka plaukus, jis atlapojo duris. U j ivydo savo senojo pastamo, nepaisant garbingo amiaus, kiet, it rt granite, veid. Sikstonas dar ryt buvo su juo susitiks baltajame mikroautobusiuke viebuio poeminje automobili aiktelje. Nejaugi tai buvo dar ryt? nusistebjo Sikstonas. Viepatie, nuo to laiko viskas apsivert auktyn kojom. Galima ueiti? pasiteiravo tamsiaplaukis vyrikis. Sikstonas engteljo on, praleisdamas vid Kosmoso inovacij fondo vadov. Kaip seksi susitikimas? Sikstonui udarius duris, pasiteiravo vyras. Kaip seksi? Tarsi i dangaus bt nukrits. Iki prezidento kalbos kuo puikiausiai. Vyras susirauks linkteljo. Be abejo. Netiktina skm. Tai ms tikslams suduos gerok smg. Suduos gerok smg? Tikr tikriausias optimistas! Po io vakaro NASA pergals jis matys jos privatizacij kaip savo ausis. Jau seniai laukiau juos aptinkant kok neemikos gyvybs pdsak, tar vyras. Anksiau ar vliau tai turjo vykti. Sikstonas negaljo patikti savo ausimis. Js tai nenustebino? Kosmose neivengiamai esama tokios tikimybs, tar sveias, ingsniuodamas Sikstono kabineto link. Todl man is atradimas i esms nebuvo nelauktas. inia pasirod paiu nepalankiausiu mums metu. Sikstonas mintyse spliojo, ko senis ia atvyko. Tikrai ne tam, kad pakelt jam p. Kaip jums paiam puikiai inoma, ts vyras, KIF jungiamos bendrovs jau ileido milijonus doleri, stengdamosi atkelti vartus kosmos privaiam sektoriui. Pastaruoju metu daugiausia ms pinig skirta js vajui. Sikstonas suskubo gintis: Kas galjo pamanyti, jog NASA kaip aklai vitai grdas pasitaikys tokia skm. Baltieji rmai patys prayte pra mane pulti NASA! Taip. Prezidentas graiai apvyniojo jus apie pirt. Taiau gal dar ne viskas prarasta. Senio akyse ybteljo vilties kibirktl. Visai nukaro seniokas, patyliukais nutar Sikstonas. J jau galutinai pralota. Per visas televizijas visi tik ir neka apie Sikstono vajaus lugim. Senis ingsniavo kabinet, sitais ant sofos ir smeig ivargus vilgsn senatori. Ar prisimenate, tar jis, NASA pirmkart paleistus SS palydovus ir juos persekiojusius vargus dl programins rangos? 134

Sikstonas negaljo suprasti, kur link jis kreipia. Koks, velniai raut, dabar skirtumas? SS aptiko t sumaut meteorit su fosilijomis'. Jeigu pamenate, ts vyras, palydov kompiuteriai i pradi kiek oiavosi. Pats per iniasklaida malte tai miltus. O kaip kitaip! tar Sikstonas, ssdamasis prieais vyr. Juk tai buvo dar vienas NASA krpteljimas! Senis linkteljo. Be abejo. Taiau netrukus po to NASA sureng spaudos konferencij ir paskelb ulopiusi programins rangos skyles. Sikstonas i tikrj pats nebuvo mats tos spaudos konferencijos, taiau, kaip inojo, ji buvusi trumput, nuobodi ir nelabai verta dmesio SS projekto vadovas pateik nuobodius techninius duomenis, kaip NASA sutvark menkut neprast darini iekiklio programins rangos trukd ir kaip dabar jau viskas veikia kuo sklandiausiai. Nuo tos pirmosios SS neskms labai atidiai sekiau inias apie juos, pasak vyras. Jis isitrauk vaizdajuost, nujo prie Sikstono televizoriaus, kio j vaizdo leistuv ir tar: Tai turt jus sudominti. Juosta m suktis. Ekrane pasirod NASA spaudos konferencij sal. tribn kop ir su urnalistais pasisveikino kakoks puikiai apsitaiss mogus. Lentel ant tribnos skelb:KRISAS HARPERIS, skyriaus

vadovas ems stebjimo sistema (SS)

Krisas Harperis buvo auktas, puiki manier, dst mintis ramiai ir svariai. Jis kreipsi susirinkusiuosius, pranedamas blog ini apie SS. Nors SS palydovas tiksliai skrieja savo orbita ir veikia puikiai, kiek spyriojasi jo skryd valdantys kompiuteriai. Neymi programos klaida, dl kurios a visikai prisiimu atsakomyb. iuo metu trisiame iekodami sprendimo. Salje, regis, jau pratusioje prie nuolatinio NASA klupiojimo, nusirito tylus atodsis. Tai dabar palydovas visikai neveikia? kakas pasiteiravo. Harperis m atsakinti kaip tikras mokslininkas ramiai ir reikmingai. sivaizduokite akis, kurios veikt be smegen. Ties sakant, SS palydovo regjimas nepriekaitingas, taiau jis nenutuokia, k mato. SS pasistas dairytis ledynuose itirpusio vandens cist, taiau jei kompiuteriai neapdorojant iekikli siuniam ledo tankio duomen, SS palydovas lekia tarsi be galvos, stebdamas kas papuol. i menkut nesklandum itaisys kita NASA misija. Salje nusirito nepasitenkinimo murmesys. Senis pavelg Sikston. Jis moka pateikti prastas naujienas, ar ne? Ne veltui dirba NASA, suniurnjo Sikstonas. Toks j darbas. Vaizdas ekrane trumpam inyko, ir netrukus jame vl pasirod kitos NASA konferencijos raas. Antroji konferencija, tar senis Sikstonui, vyko vos prie kelias savaites. Vlyv vakar. Nedaug kas j mat. kart daktaras Harperis turi ger naujien. Dabar Krisas Harperis prie kamer stovjo kiek susigs, kakaip nejaukiai. Man be galo malonu jums praneti, pradjo jis temptu balsu, kad NASA pavyko rasti netiesiogin bd, kaip sutvarkyti SS palydov kompiuterius. Jis besipinaniu lieuviu nerangiai paaikino t netiesiogin bd: jie gaunamus netikslius SS duomenis apdoroja kompiuteriais ia, emje. Visiems net atvipo andikauliai. Skambjo tikimai ir gudriai. Harperiui baigus, klausytojai pratrko ploti. Vadinasi, netrukus galime tiktis pirmj ini? paklaus kakas. Harperis, muamas prakaito, linkteljo. 135

Po keleto savaii. Klausytojai vl pasileido ploti. Pakilo rank mikas. Kol kas daugiau joki naujien nra, tar Harperis, drebaniomis rankomis rinkdamas savo popierius. SS sutvarkytos ir au veikia. Netrukus gausime pirmuosius jos duomenis. Jis kone tekinas paliko tribn. Sikstonas surauk kakt. Jis turjo pripainti, kad toks pranejo elgesys buvo gantinai keistas. Kodl Krisas Harperis n nemirkteljs idst blog ini, o kai skelb gerj mu prakaitas? Juk turt bti atvirkiai. Sikstonas nebuvo mats ios spaudos konferencijos, taiau apie sutaisytus kompiuterius jam teko skaityti. Tada tai rodsi tik menkut NASA pergal, niekam nepadariusi didesnio spdio, nes SS buvo tik dar vienas kliuvinjantis NASA projektas, gelbstimas paiais neprasiausiais bdais. Senis nukreip akis nuo televizoriaus. Vliau NASA skelb, jog daktaras Harperis tvakar negalavo. Jis kiek patyljo ir ts: Taiau man rodos, kad jis paprasiausiai riet melus. Riet melus? Sikstonas sutriks spoksojo nesuprasdamas, kodl jam bt prireik tai daryti. Taiau paiam tai buvo puikiai pastama, ir todl jis gebjo i pirmo vilgsnio atpainti melag. Ir turjo pripainti, kad daktaras Harperis tikrai elgsi gantinai tartinai. Regis, dar nesupratote? paklaus senis. itas trumputis Harperio praneimas yra pati svarbiausia vis laik NASA spaudos konferencija. Po pauzs pridr: Juk itaisius t program, SS ir galjo aptikti meteorit. Sikstonas sdjo pribloktas. Tu manai, kad jis dl to melavo? Taiau jeigu Harperis melavo ir SS kompiuteris i tikrj neveikia, tai kaip, velniai raut, NASA aptiko t meteorit? Senis ypteljo. Btent.

77JAV karini oro pajg laivyne buvo ir pustuzinis privai lktuv, konfiskuot i prekeivi narkotikais, tarp j ir trys G4, pritaikyti karo ulams gabenti. Prie pusvaland vienas i j pakilo nuo Tuls karins oro bazes tako ir dabar, grumdamasis su audra, per poliarin nakt lk pietus, Vaington. Atuonvietje kabinoje buvo sitais tik Rachel Sikston, Maiklas Tolandas ir Korkis Marlinsonas su mlynais jrinink kostiumais ir kepurlmis atrodantys it kokia nusikamavusi sportinink komanda. Nepaisant varikli gausmo, Korkis Marlinsonas, sikrs gale, miegojo. Tolandas sdjo priekyje ir pavargusiu vilgsniu pro iliuminatori stebjo vandenyn. Rachel, sdinti greta, net nordama nebt umigusi, nes jos mintys vis sukosi apie paslaptingj meteorit ir apie pokalb tylos kajutje su Pikeringu. Prie baigdamas pokalb, Pikeringas jai prane du nerim kelianius dalykus. Pirma, Mardor Ten tvirtina turinti Rachels praneimo Baltj rm darbuotojams ra ir grasina j pateikti kaip rodym, jei Rachel vl pamgins reikti abejones duomen patikimumu. i inia buvo ypa slegianti dl to, kad Rachel primygtinai buvo praiusi Zacho Hernio, jog jos paskaitl darbuotojams nebt pavieinta. Regis, Zachas Hernis praym numojo ranka. Antra nerim kelianti inia buvo susijusi su CNN debatais, kuriuose popiet dalyvavo jos tvas. Rodos, prie j stojo pati Mardor Ten ir, uspeitusi kamp, privert vienareikmikai suformuluoti savo poir NASA. Be to, Ten privert j kartai ireikti savo abejon, kad kada nors bus rasti neemikos gyvybs pdsakai. Suvalgysiu savo skrybl? Pasak Pikeringo, jos tvas pasiadjs padaryti btent tai, jeigu NASA aptiks neemikos gyvybs pdsakus. Rachel stebjosi, kaip Ten sigudrino igauti tok paad. Regis, Baltieji rmai buvo kruopiai visk apgalvoj, suderin visas stygas didiajam Sikstono pralaimjimui. Prezidentas ir Mardor Ten, tarsi kokia kovotoj pora, nutaik prog. Kol prezidentas pakelta galva stovjo u ringo, Ten suktumu surait senatori ir prezidentui liko j tik 136

pribaigti triukinamu smgiu. Kaip prezidentas tvirtino Rachelei, jis papras NASA kiek palkti prie skelbiant naujien, kad bt galima patikrinti duomen patikimum. Rachelei dabar dingteljo, kad jam buvo pravartu kiek palkuriuoti ir dl kit prieasi. Papildomas laikas Baltiesiems rmams suteik prog dar geriau imuilinti virv, ant kurios senatorius turjo pats pasikarti. Rachel nejaut tvui n menkiausios uuojautos, taiau dabar jai dingteljo, kad po Zacho Hernio ypsena ir iluma slepiasi iaurus grobuonis. Tik toks mogus gali ulipti pasaulio galingiausiojo sost. Lieka tik vienas klausimas, ar tas grobuonis yra vien marionet kakieno rankose, ar pats llininkas. Rachel atsistojo i savo vietos ir kiek pramanktino kojas. Vaiktindama lktuvo kabinoje, kaip manydama lau galv, bergdiai mgindama sudti daikt prietaringas mintis. Pikeringas, pagarsjs blaiviu protu, prijo ivad, kad meteoritas negali bti tikras. Korkis ir Tolandas, remdamiesi visokeriopais manomais mokslo rodymais, tvirtino j esant tikr tikriausi. Rachel savo akimis mat tik vien daikt i ledo itraukiam apangljusi uol su fosilijomis. Dabar, ingsniuodama pro Kork, ji dirsteljo astrofizik, nukamuot varg ant ledo. Itins skruostas jau kiek atsileido, sils apgijo. Jis giliai migs knark, putliomis rankomis spausdamas prie savs meteorito ploktel. Rachel, itiesusi rank, atsargiai j itrauk. Ir, paklusi prie vies, dar kart m tyrinti fosilijas. Atmesk visas prielaidas, kartojo ji sau, stengdamasi sutelkti mintis. Sudarykime rodym grandin i naujo. Tai buvo nuo seno NST pasitelkiamas metodas. Tok rodymo pagrindim nuo nulio imdavo taikyti kiekvienas analitikas, kai kokia nors inia paprietaraudavo j visumai. Inarstykime rodym grandin. Ji vl suskato vaiktinti. Ar ita ploktel yra tikras neemikos gyvybs rodymas? Ji puikiai inojo, kad rodymas yra itisos piramids duomen, i kuri iplaukia tam tikri teiginiai, smaigalys. Svieskime on bet kokias prielaidas. Pradkime nuo varaus popieriaus lapo. Kas mano rankose? Uola. Ji susimst. Uola. Uola su suakmenjusiais gyviais. Grusi lktuvo priek, ji vl sitais greta Tolando. Maikai, paaiskime vien aidim. Tolandas, regis, nugrimzds savose mintyse, atsigr j. aidim? Ji ities jam meteorito ploktel. sivaizduokime, kad tu regi i uolien su fosilijomis pirm kart gyvenime. Neinai, nei i kur ji, nei kaip aptikta. K tu man apie j galtum pasakyti? Tolandas atsiduso. Keista, kad tu paklausei. Man kaip tik dingteljo viena netikima mintis... U keli imt kilometr paskui Rachel ir Toland keistas lktuvlis palei pat bangas lk pietus vir tui vandenyno plyni. Delta brio vyrai jo viduje skrido netardami n odio. Juos visada sisdavo kur nors netiktai, taiau tokios skubos dar niekad nepasitaik. J vadas tte to. Kiek anksiau Delta Pirmas prane vadui, kad netikta linkme pakryp vykiai privert juos panaudoti jg ir paalinti keturis mones, skaitant Rachel Sikston ir Maikl Toland. Vad, atrodo, i inia priblok. Veikiausiai jis nebuvo links to daryti, nors ir tai buvo numatyta, jei ikilt tokia btinyb. Taiau vliau, vadui suinojus, kad udyns nepavyko, jo nepasitenkinimas virto tikru siiu. Js brys susimov! sunypt jis. Trys i js auk vis dar gyvi! 137

Negalimas daiktas! paman Delta Pirmas. Taiau mes savo akimis matme... Jie susisiek su povandeniniu laivu ir dabar jau yra pakeliui Vaington. K?! Vadas iko: Paklausykite mans atidiai. Duosiu naujus sakymus. Ir kart nesusimaukite.

78Senatoriaus Sikstono irdyje, kai lydjo savo netikt svei lift, suibo viltis. Kosmoso inovacij fondo vadas, uuot laids pykio aibus, atne ger ini, jog kova dar nepralaimta. Ir nurod plyel NASA arvuose. Tos keistos spaudos konferencijos vaizdo raas tikino Sikston, kad senis buvo teisus SS vadovas Krisas Harperis ities melavo. Taiau kodl? Ir jeigu NASA nesutvark palydov kompiuteri, kaip tada aptiko meteorit? Jiems ingsniuojant lifto link, senis tar: Kartais maas grumstas didel veim iveria. Jeigu pavykt mesti bent menk abejons el, tai dar neinia kuo jis galiausiai ivirst. Senis smeig pavargus vilgsn Sikston. Dar nesirengiu pasiduoti, senatoriau. Kaip, tikiuosi, ir js. Be abejo, ne, kaip manydamas rytingiau patikino Sikstonas. Mes iuo keliu pernelyg toli paeng. Krisas Harperis melavo, jog jie sutais palydovus, tar senis, jiedviem lipant lift. Mes tbt privalome isiaikinti kodl. Nedelsdamas paniuktinsiu, atsiliep Sikstonas. Kaip tik turiu tinkam mog. Puiku. Js ateitis js rankose. Sikstonui ingsniuojant atgal savo apartamentus, jo ingsnis jau buvo kiek lengvlesnis, galva blaivlesn. NASA pt migl dl SS. Dabar reikia tik rodyti. Jo mintys tutuojau nukrypo Gabriel E. Kad ir kur ji dabar bt, turt jaustis klaikiai. Be jokios abejons, ji stebjo prezidento spaudos konferencij ir dabar lindi ausis suglaudusi. Jos silymas paversti NASA Sikstono vajaus erdimi tapo didiausia Sikstono gyvenimo klaida. Ji jauiasi padariusi man mekos paslaug, paman Sikstonas. Gabriel jau ne kart rod, kad sugeba ikapstyti NASA paslaptis. Turi ten savo altin, prisimin Sikstonas. Jau kelios savaits gaudavo i jo duomenis. Gabriel turjo ryi, kuri Sikstonui neatskleid. Ryi, per kuriuos gali gauti duomen apie SS. Be to, vakar ji tam turs ypating paskat. Ji jausis skolinga, ir Sikstonas sumet, jog nersis i kailio, siekdama atgauti jo pasitikjim. Sikstonui pasiekus savo apartament duris, jo sargybinis linkteljs tar: Labas vakaras, pone. Tikiuosi, tinkamai pasielgiau, kad leidau pas jus Gabriel? Ji tvirtino tbt turinti su jumis pasinekti. Sikstonos sustojo it bestas. K? Na, panel E. Ji prie valandl ia buvo ir tvirtino turinti ypa svarbi ini. Todl j ir leidau. Sikstonas net sustingo. Pavelg savo apartament duris. K jis ia pliaukia? Sutrikusiame sargybinio veide pasirod rpestis. Senatoriau, ar gerai jauiats? Prisiminkite. Gabriel pasirod ia per pat js susitikim. Kalbjosi su jumis. Juk truput ten ibuvo viduje. Sikstonas stovjo nepajgdamas pratarti n odio, krtinje palusiai dausi irdis. itas avinas leido Gabriel vidun per slapt susitikim su Kosmoso inovacij fondo ulais? Ji, kiek pastovjusi u dur, tylomis dingo. Be abejo, nuklausiusi j pokalb. Gniaudamas viduje verdant pykt, Sikstonas ypteljo. A, taip! Dovanokite, Pervargau. Ilenkiau por stikl. Mudu ities nekteljome su panele 138

E. Pasielgte teisingai. Sargybiniui, atrodo, tarsi akmuo nuo krtins nusirito. Ar ji neminjo, kur i ia vyksta? Sargybinis papurt galv. Lk paknopstomis. Ai. Sikstonas nirdamas gro pas save apartamentus. Nejaugi taip sunku buvo vykdyti tok paprast nurodym? Joki lankytoj! Jis sumet, kad jeigu Gabriel, kakiek laiko prastovjusi koridoriuje, patyliukais pasialino, vadinasi, jos ausis bus pasiek tai, ko ji niekada neturjo nugirsti. Senatorius Sikstonas puikiai inojo nieku gyvu negals prarasti Gabriels E pasitikjimo pasijutusios iduotos, moterys puola aklai keryti. tbt reikia j susigrinti savo gretas. Ypa vakar.

79Vienui viena, bedusi vilgsn nuzulint linoleum, Gabriel E sdjo Jolandos kabinete stiklo sienelmis penktajame ABC televizijos aukte. Ji visada didiuodavosi savo nuojauta, pakudania jai, kuo ji galinti pasitikti. Taiau dabar pirmkart Gabriel pasijuto sutrikusi, neinanti, kur jai pasukti. Suirks mobilusis privert atplti akis nuo linoleumo. Ji nenoromis atsiliep: Gabriel E. Gabriele, tai a. Ji akimoju paino senatoriaus Sikstono bals, nors ir nusistebjo netikima jo ramybe. Pasitaik velnionika naktel, tar jis. Neabejoju, jog stebjai prezidento spaudos konferencij. Neinau, gal mums paprasiausiai ikrito prastos kortos. Niekis. Tu, ko gero, kaltini save. Nereikia. Kas, velniai raut, galjo pamanyti? Tai ne tavo kalt. Kad ir kaip ten bt, paklausyk. Manyiau, dar yra galimyb mums atsitiesti. Gabriel pakilo i savo krslo, nenumanydama, apie k Sikstonas ia kalba. Tokia jo reakcija buvo visikai netikta. vakar buvau susitiks, tar Sikstonas, su privai aeronautikos bendrovi vadovais, kurie... Tikrai? ipykino Gabriel, nustebinta tokio atviro prisipainimo. Na... A neinojau. Taip, nieko ypatinga. Biau pakviets ir tave prisidti, taiau tie vyrai gantinai jautrs dl slaptumo. Kai kurie i j yra mano vajaus rmjai. Jie nelabai link to kelti vieum. Gabriel galutinai sutriko. Taiau... Maniau, kad tai neteista. Neteista? Velniai raut, be abejo, kad teista! Visos j skiriamos los nevirija dviej tkstani ribos. Kitaip tariant, smulkm. Jie nelink papurtyti pinigini, taiau vis tiek iklausau j rpesius. Tai tarsi kokia investicija ateit. Stengiuosi pernelyg to nevieinti, kadangi pakenkt mano vaizdiui. Jeigu apie tai suuost Baltieji rmai, i io menko apelio priskaldyt veim. Taiau ne dl to tau skambinu. vakar, pasibaigus susitikimui, teko kalbtis su KIF vadovu... Sikstonas toliau kak kalbjo, taiau Gabriel tejaut i gdos telint krauj veid. Jai nespjus apie tai n usiminti, senatorius pats prisipaino vakar susitiks su privai aeronautikos bendrovi monmis. Kuo teisiausia. O juk ji jau rengsi... Dkui Dievui, kad Jolanda j sulaik. Dar kiek, ir biau perjusi Mardors Ten stovykl! ...tai a ir patikinau Kosmoso inovacij fondo vadov, igirdo ji sakant senatori, kad tu galtum ikapstyti iuos duomenis. Gabriel atsiliep: Gerai. Ar dar turi ry su tuo tavo altiniu, i kurio pastaraisiais mnesiais gaudavai slaptas inias apie NASA? 139

Mardor Ten. Gabriel susig nuo minties, jog niekada negalt senatoriui atskleisti altinio, kuris vis laik paprasiausiai ja naudojosi. Hm... Ko gero, sumelavo Gabriel. Puiku. Man skubiai reikia toki duomen. Besiklausydama Gabriel paman, kaip pastaruoju metu ji buvo nuvertinusi senatori Sedvik Sikston. Be abejo, kai m dirbti jo padjja, senatoriaus spindesys kiek priblanko. Taiau vakar jis spindjo visu rykumu. Gavs, atrodyt, triukinam smg, Sikstonas n neman pasiduoti ir rengsi duoti gros. Ir nors j pasukti iuo nelemtu keliu stumteljo Gabriel, jis ant jos n kiek negrie danties. Prieingai, suteik jai galimyb susigrinti ger vard. Ji privalo tai padaryti. Nepaisydama joki klii.

80Viljamas Pikeringas pro savo kabineto lang velg tolumoje mirksinias vieseles Lysbergo greitkelyje. Kai likdavo vienas, jo mintys danai nuklysdavo prie jos. Turiu tiek galios... Taiau nepajgiau itiesti jai pagalbos rankos. Pikeringo dukt, Diana, uvo Raudonojoje jroje, mokydamasi valdyti nedidel karo laiv. Vien sault popiet, jos laivui saugiai stovint uoste, j savadarbe valtele, prikrauta sprogmen, trenksi du saviudiai. Drauge su Diana Pikering tdien uvo dar trylika kareivi. Viljamui Pikeringui tuomet, rods, em islydo i po koj. Kai terorist ipuolio pdsakai nuved prie inomos j kuopels, kuri met metais neskmingai mgino uspeisti kamp CV, Pikeringo lidesys virto niriu. Jis nuygiavo CV ir pareikalavo pasiaikinimo. Taiau j igirds negaljo patikti savo ausimis. CV jau seniai buvo pasiruousi ugriti t kuopel, taiau paprasiausiai lauk palydovo nuotrauk, kad galt tiksliai smogti j stovyklai Afganistano kalnuose. Tas rykias nuotraukas turjo padaryti 1,2 milijard doleri kainavs NST palydovas, vadinamas Vortex-2, tas pats, kuris ilk or paleidimo aiktelje drauge su NASA raketa neja. Dl tos NASA neskms CV smgis buvo nukeltas, ir Diana Pikering uvo. Pikeringas suvok, kad nevalia dl to kaltinti tiesiogiai NASA, taiau irdyje negaljo to pamirti. Sprogimo tyrimo komisijos ataskaita atskleid, jog, siekdami kiek sutaupyti, NASA ininieriai raketos udegimo sistemai panaudojo kakokias antrares mediagas. Leisdama nepilotuojamus skraidymo aparatus, paaikino Lorensas Ekstriomas spaudos konferencijoje, NASA vis pirma siekia kaip manydama labiau taupyti las. iuo atveju rezultatai, ko gero, nebuvo optimals. Mes atidiai tai inagrinsime. Nebuvo optimals. Diana Pikering buvo negyva. Be to, kadangi palydovas buvo slaptintas, vieum niekada neikilo faktas, kad NASA paleido vjais 1,2 milijard verts NST krin ir kartu su juo praud keliolika moni gyvybi. Sere? per mikrofon nuskambjs sekretors balsas privert Pikering net krptelti. Pirmoji linija. Mardor Ten. Pikeringas, tarsi pabuds i susimstymo, dirsteljo telefon. Vl? Pirmosios linijos lemput sakytum nekantraudama mirksjo. Pikeringas surauk kakt ir pakl ragel. Pikeringas klauso. Ten tiesiog nypte sunypt: K ji tau papasakojo? K? Su tavimi susisiek Rachel Sikston. K ji pasakojo? Dl Dievo meils, ji skambino i kakokio povandeninio laivo! Reikalauju visk paaikinti! Pikeringas akimoju sumet, jog neigti neverta, Ten bus visk suuodusi savais kanalais. Taip, panel Sikston susisiek su manimi. Tu pasiuntei j paimti. Nepranes man? 140

Tikrai, pasiuniau j pargabenti. Po dviej valand Rachel Sikston, Maiklas Tolandas ir Korkis Marlinsonas turt nusileisti Bolingso karini oro pajg bazje netoliese. Ir vis tiek nesiteikei man praneti? Rachel Sikston pateik man labai rimt kaltinim. Ko gero, dl meteorito patikimumo ir tariamo jos upuolimo? Ir tai. Akivaizdu, jog ji meluoja. Ar jums inoma, jog esama dar dviej liudinink, kurie patvirtina jos pasakojim? Ten nutilo. Taip. Deja. Baltiesiems rmams tokie j metami kaltinimai kelia didel nerim, pagaliau pratar. Baltiesiems rmams ar jums? Ten nypte sunypt: Jums turt bti inoma, direktoriau, jog tai tas pat. Pikeringas n nemirkteljo. Ne pirm kart koks nors politikas ar svitos narys kauja, mgindamas prispausti slaptsias tarnybas. Taiau retas kuris drsdavo taip okti akis kaip Mardor Ten. Ar prezidentui inoma, kad js su manimi susisiekte? Atvirai nekant, direktoriau, stebiuosi, kad js gaiote savo laik tokiems paistalams. Neatsakei mano klausim. Neinau n vienos dingsties, kodl jie turt psti migl akis. Esu links manyti, jog arba tai tiesa, arba jie paprasiausiai apsiriko. Apsiriko? Tvirtindami, jog kakas band juos nuudyti? Lyg i dangaus nukrito abejons duomen patikimumu? Tik nereikia! Tai akivaizdios politins machinacijos. Nenumanau, kodl jie turt meluoti. Ten sunkiai atsiduso ir jau kiek ramiau tar: Direktoriau, ia esama ir toki jg, kuri galbt n neinote. Vliau galsiu jums isamiau tai idstyti, taiau dabar btinai turiu inoti, kur iuo metu yra panel Sikston ir jos palydovai. Privalome suskubti ukirsti jiems keli ir neleisti pridaryti daugiau alos. Kur jie? To jums praneti, deja, negaliu. Praneiu jiems atvykus. Jokiu bdu. A pati juos pasitiksiu. Drauge su savo slaptaisiais agentais? paman Pikeringas. Jeigu jums praneiu, kur ir kada jie atvyks, ketinate ramiai su jais visk aptarti, ar apsupusi susemti ir grsti kaljim? ie mons kelia tiesiogin grsm prezidentui. Baltieji rmai turi visik teis juos sulaikyti ir apklausti. Pikeringas inojo, kad ji nejuokauja. Pagal Jungtini Valstij baudiamojo kodekso atuonioliktojo straipsnio 3 056 skirsn JAV slaptieji agentai turi teis neiotis su savimi ginkl, panaudoti j ir nespj sulaikyti mog, jei kilt tarimas, jog jis padar ar rengiasi padaryti nusikaltim prezidento atvilgiu. i slaptoji tarnyba galjo veikti kaip panorjusi. Jie griebdavo ir aplink Baltuosius rmus slampinjanius dyknus ar vaikiius, atsiuntusius grasinam elektronin laik. Pikeringas n neabejojo, jog slaptoji tarnyba lengvai gebs rasti dingst suimti Rachel Sikston su jos biiuliais ir laikyti juos pas save kiek panorjusi. Be abejo, jie kiek rizikuot, taiau Ten puikiai suvok, koki grsm jai kelia toji trijul. Neinia, ko trejetas gali griebtis, jei leisi jam nevaromai savavaliauti. Pikeringas nesireng to daryti. Padarysiu visk, pareik Ten, kad apginiau prezident nuo melaging kaltinim. Jau vien tarimas duomen klastojimu mest el Baltiesiems rmams ir NASA. Rachel Sikston piktnaudiavo jai suteiktu pasitikjimu, ir a neleisiu jai dabar kenkti prezidentui. 141

O jeigu a ikeliau reikalavim, kad panel Sikston idstyt savo abejones oficialiai tyrim komisijai? Tokiu atveju nepaklustumte tiesioginiam prezidento sakymui ir suteiktumte jai tribn jaukti vis ms politikos gyvenim! Klausiu dar kart, direktoriau. Kur jie skraidinami? Pikeringas sunkiai atsiduso. Net jeigu ir atsisakyt praneti, Mardor Ten laisvai gali pati tai ikapstyti. Neaiku, ar ji to imtsi. Taiau i rytingo jos balso suprato, jog ji nesustos prie niek. Mardors Ten balse skambjo baim. Mardore, ramiai ir aikiai pratar Pikeringas. Kakas sako neties. Dl to esu visikai tikras. Tai arba Rachel Sikston su savo biiuliais, arba tu. Esu links manyti, kad tu. Ten pratrko. Kaip drsti... Tavo sieidimai man n motais, todl neauink tuiai burnos. Ir pravartu bt prisiminti, jog turiu nenuginijam rodym, jog NASA ir Baltieji rmai vakar visiems pt migl akis. Ragelyje staiga stojo tyla. Pikeringas kiek patyljo ir paskui tar: Visikai netroktu politikos smyio, kaip ir tu. Taiau su netiesa nesitaikstysiu. Jeigu nori dirbti ivien, kodl tau atvirai man visko nepapasakojus? Ten nerytingai tar: Jeigu esi tikras, jog skelbiamas melas, kodl nesimei veikti? politik nesikiu. Ten sumurmjo kak panaaus paistalai. Negi imsi tvirtinti, Mardore, kad prezidento praneime vakar nebuvo n menkiausio netikslumo? Ragelyje vl stojo tyla. Pikeringas sumet drs kaip pirtu ak. Klausyk, mudu abu puikiai inome, kad visa tai anksiau ar vliau ikils vieum. Taiau kol kas dar nevlu. Visada galima susitarti. Ten kur laik tyljo. Galiausiai atsidususi tar: Reikt susitikti. Yra, patyliukais paman Pikeringas. Tau reikia kai k pamatyti, ts Ten. Manyiau, tada kils kur kas maiau abejoni. Atvykstu pas jus. Ne, skubiai paprietaravo ji. Jau vloka. Js apsilankymas sukels nereikaling kalb. Veriau jau laikyti tai paslaptyje. Pikeringas akimoju sumet, kur ia uo pakastas. Prezidentas apie tai n nenutuokia. Tada lauksiu pas save, tar jis. Ten nepatikliai tar: Veriau susitikime kur nuoaliau. Pikeringas to ir tikjosi. FDR memoriale greta Baltj rm, pasil Ten. Tok vlyv met ten nebus n gyvos dvasios. Pikeringas sumet, jog Ruzvelto memorialas yra tarp Defersono ir Linkolno memorial, be galo nuoalioje vietoje. Galiausiai jis sutiko. Po valandos. Atvyk be palydov, pasak Ten ir padjo ragel. Vos baigusi pokalb, Mardor Ten i karto susisiek su NASA direktoriumi Ekstriomu ir temptu balsu prane jam blogas naujienas: Su Pikeringu tursime vargo.

81Gabriels E, stovinios prie Jolandos Koul darbo stalo ir renkanios informacijos tarnybos telefono numer, irdyje vl suibo viltis. 142

Jeigu pasitvirtint Sikstono jai atskleisti tarimai, viskas vl apvirst auktyn kojom. NASA melavo apie SS? Gabriel stebjo t spaudos konferencij ir prisimin buvus j kakoki keist, taiau vliau ji visikai idulkjo jai i galvos, nes prie kelet savaii SS nebuvo toks lemiamai svarbus. Taiau vakar apie SS sukasi viskas. Dabar Sikstonui kuo skubiausiai trks ply reikjo ikraptyti tai patvirtinani duomen. Jis visas viltis djo paslaptingj Gabriels altin. Gabriel patikino j padarysianti k galsianti. Visa bda, be abejo, ta, jog tas altinis buvo Mardor Ten, i kurios dabar vargiai galjai tiktis pagalbos. Todl Gabriel privaljo sigudrinti ir rasti kit bd, kaip pasiekti reikiamus duomenis. Informacijos tarnyba, atsiliep balsas ragelyje. Gabriel pasiteiravo rpimo dalyko. Operator pateik jai tris telefonus, registruotus Vaingtone Kriso Harperio pavarde. Gabriel m juos rinkti vien po kito. Surinkusi pirmj, pataik kakoki teiss kontor. Antruoju numeriu niekas neatsiliep. Surinkusi treij, ji lauk klausydamasi pypsjimo ragelyje. Atsiliep moters balsas. Harperiai. Ponia Harper? nutaisiusi kaip manoma malonesn bals, prabilo Gabriel. Tikiuosi, nepriadinau js? Dl Dievo meils, be abejo, ne! Kaip galima miegoti tok vakar. Jos balse skambjo susijaudinimas. Buvo girdti jungtas televizorius, per kur kakas porino apie meteorit. Ko gero, iekote Kriso? Gabriels irdis palusiai suspurdjo. Taip, ponia. Deja, Kriso dabar nra namie. Po prezidento konferencijos jis pakniopstomis ilk darb. Moteris sukrizeno. Vargu ar ten dabar kas nors dirbs. Greiiausiai visi ia. Na, inote, prezidento praneimas j pritrenk ne maiau nei mane. Ms telefonas nenustoja irks. Galiu laintis, jog ten dabar jau susirinkusi visa NASA. E gatvje? pasiteiravo Gabriel, sumetusi, jog moteris turbt turjo galvoje NASA rmus. Aha. Neumirkite pasiimti ampano. Dkoju. Pamginsiu j ten susirasti. Gabriel padjo ragel. Ji puol televizijos studij ir ivydo Joland, kaip tik sakani galutines pastabas pakiliai nusiteikusi kosmoso ekspert breliui, kuris tuojau turjo pasisakyti per televizij dl meteorito. Jolanda, ivydusi Gabriel, nusiypsojo. Atrodai jau linksmesn, tar ji. Na, patekjo saul, ar ne? K tik su manimi susisiek senatorius. Tas jo susitikimas vakar, rodos, buvo visikai ne toks, kaip maniau. Sakiau, kad tai Ten vedioja tave u nosies. Kaip jis sutiko ini apie meteorit? Sunku patikti, taiau gantinai ramiai. Joland tokia inia gerokai nustebino. O a jau maniau, kad galbt puol po kokiu autobusu. Jis tvirtina, jog NASA duomenys siti baltais silais. Jolanda abejodama prunkteljo. Ar stebjai prezidento spaudos konferencij? Ar dar reikia kokio patvirtinimo? Rengiuosi nuvykti NASA ir kai k patikrinti. Jolanda neramiai surauk kakt. Tu, senatoriaus Sikstono deinioji ranka, vakar mginsi smukti NASA? Girdjai tok pasakym lydima neapykantos? Gabriel papasakojo Jolandai apie Sikstono tarimus, jog SS vadovas Krisas Harperis melavo 143

sutaiss neveikiani rang. Jolanda tuo n per nago juodym nepatikjo. Mes transliavome t spaudos konferencij, Gabe, ir galiu patvirtinti, kad Harperis atrod kaip nesavas, taiau NASA tvirtino j negalavus. Senatorius Sikstonas tvirtai laikosi nuomons, jog jis pt migl akis. Kiti pakankamai takingi mons taip pat link taip manyti. Jeigu SS iekiklio kompiuteriai nebuvo sutaisyti, kaip tada SS aptiko meteorit? Sikstono odiai, dingteljo Gabrielei. Nenumanau. Taiau senatorius pageidauja, kad padiau jam rasti atsakymus kai kuriuos klausimus. Jolanda tik papurt galv. Sikstonas, griebdamasis iaudo, siunia tave tiesiai gyvai lizd. Neik. Tu jam nieko neskolinga. Tai per mane visas jo vajus nujo uniui ant uodegos. Jam pakio koj nelemtas atsitiktinumas. Taiau jeigu paaikt, jog senatorius neklydo ir SS vadovas ities melavo... Brangioji, jeigu SS vadovas pt migl akis visam pasauliui, nejaugi tikiesi, kad tau prisipains melavs? Gabriel jau buvo apie tai apgalvojusi ir numaiusi veiksm plan. Jeigu ten k nors ikapstysiu, susisieksiu su tavimi. Jolanda paaipiai nusijuok. Jeigu ten k nors ikapstysi, suvalgysiu savo skrybl.

82Pamirk visk, k girdjai apie uolos mgin. Maiklas Tolandas jau pats patyliukais kur laik grmsi su galv kvarinaniomis abejonmis, taiau igirds Rachels tiriam klausim pajuto, kaip nugara m lakstyti skruzdls. Jis smeig vilgsn rankoje gniauiam uolos ploktel. sivaizduok, jog kakas j tau teik netars n odio, nei kur ji rasta, nei i kur atkeliavus. K galtum apie j pasakyti? Rachels pasilytas jimas buvo tariamas, taiau ities pravartus. Atmets visus duomenis, kuriuos suinojo atvyks kupol, Tolandas turjo pripainti, jog patvirtindamas neemik fosilij kilm rmsi prielaida, es uola, kurioje aptiktos fosilijos, yra meteoritas. O jeigu man nebt pasak, jog tai meteoritas? Mintyse pasiteiravo jis savs. Nors taip ir nepajgdamas nusitverti kokio kito paaikinimo, Tolandas toliau leidosi ta paia minties vaga, atmets visas prielaidas, jog tai buvs meteoritas, ir galiausiai prie jo akis atsivr gantinai bauginantis vaizdas. Dabar Tolandas su Rachele ir prie j prisidjusiu apsimiegojusiu Korkiu Marlinsonu leidosi svarstymus. Taigi, Maikai, kartai pakartojo Rachel, tu tvirtini, kad jeigu prie ivysdamas i uolien nebtum girdjs joki paaikinim, btum pamans j esant emikos kilms. Be abejo, atsiliep Tolandas. Kaip dar kitaip galiau pamanyti? Juk atrodo kur kas logikiau, kad radai neinomos ries fosilijas, nei aptikai neemikos gyvybs pdsakus. Kasmet randamos deimtys neinom ri. Pusmetrio ilgumo utli? mesteljo Korkis. Tau rodosi, kad tokio ilgio vabalas gali gyventi ia, emje7. Dabar gal ir ne, atsiliep Tolandas, taiau tai gali bti jau inykusi ris. Juk tai fosilija. 170 milijon met senumo. Juros periodo bendraamiai. Daugelis prieistorini fosilij esti neprastai didels milinikos skraidaniosios reptilijos, dinozaurai, paukiai. N nereikia bti fiziku, Maikai, tar Korkis, kad pastebtum vien tavo klaid. Visi tavo k tik ivardyti prieistoriniai gyviai dinozaurai, reptilijos, paukiai turjo griauius, kurie leido jiems smarkiai iaugti atlaikant ems trauk. Taiau ioji fosilija... Jis pam 144

ploktel ir pakio Maikui po nosimi. Tai egzoskeletas. Artropodas. Vabalas. Pats tvirtinai, jog tokio dydio vabalas bt galjs igyventi tik emo slgio terpje. Antraip jo arvas sult nuo savo paties svorio. Teisingai, tar Tolandas. itas gyvis, bgindamas eme, bt neatlaiks savo paties svorio. Korkis piktai surauk kakt. Taigi, Maikai, tavo tvirtinimas, jog itas vabalas emikos kilms, man regis, visikai lautas i pirto. Tolandas mintyse ypteljo stebdamasis, kad Korkiui neauna galv toks paprastas paaikinimas. Ko gero, nevisikai. Jis pavelg Kork ir tar: Korki, tu prats velgti vaigdes. Nukreipk vilgsn emyn. emje apstu emo slgio terps. Nuo pat prieistorini laik. Korkis sutriks velg j. K, po paraliais, turi galvoje? Rachel taip pat atrod nustebinta. Tolandas mosteljo ranka po jais tvyrant mnesienos nutviekst vandenyn. Vandenynas. Rachel tyliai vilpteljo. Be abejo. Vanduo yra emo slgio terp, tar Tolandas. Jame viskas sveria maiau. Jame vei galyb milinik gyvi, kurie sausumoje neigyvent medz, kalmar, elektrini unguri. Korkis buvo priverstas tai pripainti, taiau vis tiek dar spyriojosi. Puiku, taiau prieistoriniame vandenyne niekada negyveno miliniki vabalai. Kuo tikriausiai gyveno. Ties sakant, ir dabar j ten dar esama. Daugelyje ali mons smaguriauja jais. Maikai, kas galt ryti milinikus jros vabalus! Tie, kas valgo jros vius, krabus ar krevetes. Korkis neteko ado. Viagyviai i ties yra miliniki jros vabalai, paaikino Tolandas, priklausantys artropod eimai. Tai utls, krabai, vorai, vabzdiai, iogai, skorpionai, viai. Visi jie nariuotakojai, kietakiauiai. Korkis tik tyljo ir niauriai velg. Jie be galo artimi ems vabalams, ts Tolandas. Krabai labai panas milinikus trilobitus. O vio nypls beveik tokios pat kaip ir didelio skorpiono. Korkis galutinai nukabino nos. Na, prie vi daugiau n neprisiliesiu. Rachel, spinddama akimis, tar: Vadinasi, artropodai, gyvenantys sausumoje, esti mai, kadangi priversti atlaikyti oro slg. Taiau vandens prilaikomi j knai gali uaugti iki miliniko dydio. Btent, patvirtino Tolandas. Aliaskos didj krab bt galima klaidingai palaikyti miliniku voru, jeigu neturtume j skirtum liudijani fosilij. Rachels veide vl mkteljo nerimas. Maikai, dar kart grkim prie klausimo, ar meteoritas nebuvo dirbtinis darinys. Sakyk, ar galima daryti prielaid, jog tos fosilijos Milno ledyne gali bti vandenyno gyviai? ems vandenyno? Tolandas, jausdamas grte griant jos vilgsn, susimst. Ko gero, galima daryti toki prielaid. Vandenyno dugne esama 190 milijon met senumo uolien. Tokio paties amiaus kaip ir ios fosilijos. Ir, be abejo, visikai gali bti, jog kadaise jame gyveno ir toki gyvi. Dl Dievo meils! kteljo Korkis. Negaliu patikti savo ausimis. Js abejojate, ar meteoritas ities yra meteoritas? Taiau juk tai akivaizdu. Net jeigu vandenyno dugne ir bt tokio 145

paties amiaus uolien, galv guldau, jog jos neturt apangljusio luobo, neprasto nikelio nuoimio ir chondr. Js mginate sitverti iaudo. Tolandas inojo, jog Korkis teisus, taiau akimirk sivaizdavs tas fosilijas kaip vandenyno gyvius, dabar jau daug drsiau apie jas svarst. Maikai, tar Rachel, kodl n vienam i NASA mokslinink neov galv mintis, jog tai gali bti vandenyno gyviai? Pavyzdiui, kitos planetos vandenyno? Manyiau, dl dviej prieasi. Jr fosilijose, ikeliamose i dugno, visada aptinkama daugyb kit gyvi. Juk visi gyviai, gyvenantys vandenyno platybse, galiausiai gaita ir nugrimzta dugn. Todl dugnas tampa pai vairiausi gyvi kapinynu. Taiau Milne aptiktoje uolienoje joki kit gyvybs pdsak neaptikta. Tarsi toji uola bt i kokios dykumos, kur vien gyvi eim palaidoja, pavyzdiui, smlio audra. Rachel pritariamai linkteljo. O kita prieastis, vertusi manyti, jog tos fosilijos sausumos gyviai? Tolandas gteljo peiais. Paprasiausia nuojauta. Mokslininkai nuo seno sivaizdavo, jog jeigu kosmose ir esama gyvybs form, tai turt bti vabalai. Juk, kiek mums inoma, kosmose vandens beveik nra. Rachel tylomis mst. Taiau... pridr Tolandas, jam galv ovus dar vienai miniai. Esti gelmi, kuri dugn okeanografai vadina negyvaisiais sluoksniais. Jie dar kaip reikiant neitirti, taiau dl stipri srovi ir maisto trkumo ten beveik niekas nesiveisia, iskyrus kelet dugnu rpliojani maitd ri. Todl negaliau galvos guldyti, kad tose uolienose galt bti tik vienos kurios nors ries fosilij. Ei? sududeno Korkis. O kaip tas apangljs luobas? Nikelio nuoimtis? Chondros? Kodl pamirtame ituos dalykus? Tolandas tyldamas mst. Dar papasakok isamiau apie t nikelio nuoimt, kreipsi Rachel Kork. Nikelio ems uolienose esti arba vos truput, arba labai daug, o meteorituose aptinkamas madaug t nuoimi vidurkis? Korkis pakinkavo galva. Btent. O itame meteorite nikelio nuoimtis btent toks. Beveik toks. Rachel sukluso. Pala. Beveik toks pats? Kaip tai? Korkis m nirti. Kaip jau minjau, kiekvieno meteorito sudtis esti skirtinga. Todl, aptikus nauj meteorit, tie duomenys vis patikslinami. Rachel priblokta pakl mginio ploktel. Vadinasi, itas meteoritas privert jus pakeisti iki iol laikyt vidutiniu nikelio nuoimt? Jo nuoimtis neatitiko vidutinio? iek tiek, gynsi Korkis. Kodl tai buvo nutylta? Tai nieko nekeiia. Astrofizikos mokslas be paliovos pltojasi, viskas nuolatos tikslinama. Nepaisant milinikos io atradimo svarbos? Klausyk, susierzins tar Korkis, galiu utikrinti, jog io mginio nikelio nuoimtis kur kas artimesnis kitiems meteoritams nei ems uolienoms. Rachel grteljo Toland. Ar tu tai inojai? Tolandas nenoromis linkteljo. Tuomet jam tai nepasirod svarbu. Man buvo praneta, jog iame meteorite aptiktas nikelio nuoimtis iek tiek didesnis nei 146

kituose meteorituose, taiau NASA mokslininkams abejoni nesukl. Be abejo! pertrauk j Korkis. Esm ne ta, jog nikelio nuoimtis kiek didlesnis, taiau ta, jog jis n i tolo nepanaus ems uolienose aptinkam nikelio kiek. Rachel papurt galv. Deja, taiau i savo patirties galiu paliudyti, jog remiantis tokiomis ydingomis ivadomis daniausiai ir suklystama. Teiginys, kad uola nepanai joki ems uolien, dar nerodo, jog tai meteoritas. Tai paprasiausiai liudija, jog mes tokios uolienos nesame regj. O koks pagaliau skirtumas! Jokio, tar Rachel. Jei esi regjs visas ems uolienas. Korkis susimst. Puiku, galiausiai prabilo jis, nepaisykime to nikelio nuoimio, jeigu jis jums kliva. Taiau niekaip neprikibsite prie apangljusio luobo ir chondr. Be abejo, ramiai atsiliep Rachel. Du i trij visai neblogas santykis.

83NASA bstin buvo it staiakampis kalnas dunksantis Vaingtono E gatvje 300. Po j iraizgyti drieksi imtai kilometr laid, jungiani tkstanius ton milinik kompiuteri procesori. ia darbavosi 1134 darbuotojai, valdantys 15 milijard doleri biudet ir priirintys dvylikos po vis al idstyt padalini veikl. Nepaisant vlyvo meto, Gabriel nma nenustebo ivydusi vestibiulyje linksmai urmuliuojani mini urnalist ir NASA darbuotoj. Gabriel nuskubjo vid. Vir dur, tarsi vir jimo kok muziej, kabojo garsi skrydi kapsuli ir palydov maketai. Televizininkai, lipdami vieni kitiems per galvas, grdosi ant tviskani marmuro grind, apspisdami vid plstanius isiiepusius NASA darbuotojus. Gabriel apmet vilgsniu mini, taiau Kriso Harperio nesimat. Prieangyje besibriuojantys mons ant kakl buvo pasikabin arba urnalist leidimus, arba NASA darbuotoj paymjimus su nuotrauka. Gabriel prisistat tuiomis rankomis. Pastebjusi vien jaun moter su NASA paymjimu, pripuol prie jos. Sveika. Gal inote, kur Krisas Harperis? Moteris atidiai nuvelg Gabriel, tarsi i bt jai kakur matyta, tik negalt prisiminti kur. Jis k tik buvo ia kakur netoliese. Ko gero, bus ulips vir. Lyg ir esu kakur jus maiusi. Greiiausiai apsirikote, tar Gabriel, nusigrdama on. Kaip galima patekti vir? Js ia dirbate? Ne. Tada jums ten nevalia. A. Gal galiau su juo susisiekti telefonu... Luktelkite, staiga piktokai kteljo moteris. Painau jus. Maiau per televizij greta senatoriaus Sikstono. Negaliu patikti, kad js drsote... Gabriel skubiai nr al ir simai mini. U nugaros girdjo moter piktai kaujant kitiems, k ji ia sutikusi. Nuostabu. Vos engiu pro duris, ir mane jau medioja. Gabriel nunarinusi galv nuskubjo kit vestibiulio gal. Ten ant sienos kabjo kabinet sraas. Ji permet j akimis, dairydamasi Kriso Harperio. Bergdia. Prie kabinet pavards nebuvo suraytos. Tik skyriai, poskyriai. Gal iekoti SS? paman ji, narydama akimis skyri pavadinimus. Ninieko. Ji taip ir stovjo, nedrsdama atsigrti ir bijodama ivysti jos link sugniautais kumiais engiant NASA br. Labiausiai panaus jos iekom kabinetas buvo sikrs penktajame aukte: 147

EMS STEBJIMO TARNYBA

N negrteldama per pet, Gabriel patrauk prie nios, kur buvo taisyti liftai ir virkt fontanlis. Pasiekusi juos, m dairytis ikvietimo mygtuk, taiau vietoje j buvo tik pjovos. Velniai raut. liftus be darbuotojo paymjimo nepateksi. Prie lift paknopstomis pripuol gyvai klegani vyr pulkelis su NASA darbuotoj paymjimais ant kakl. Gabriel skubiai pasilenk prie fontano, vogiomis stebdama juos per pet. Vyras strazdan nubertu veidu stat savo paymjim pjov, ir lifto durys prasivr. Jis juoksi ir tarsi negaldamas patikti purt galv. Vyrukai i SETI, ko gero, dabar grauia sau nagus! tar jis, kai jie visi sugujo lift. J lki signalai jau dvideimt met bergdiai raio visus ms visatos kampelius, o apiuopiamas rodymas sau ramiausiai guljo palaidotas po ledu jiems po nosimi! Lifto durys usivr, ir vyrikiai dingo. Gabriel atsities, persibrauk lpas, sukdama galv, ko griebtis. Apsidair, ar kur neivys vidinio telefono. Nematyti. Dingteljo mintis nukniaukti kieno nors paymjim, taiau tutuojau sumet, kad tai neidegs. Btina tutuojau kako imtis, jai nevalia gaiti n sekunds. Akies krateliu pastebjo per mini drauge su NASA apsaugininku ingsniuojani j painusi moter. I u kampo iniro isipusts plikas vyras ir spariu ingsniu prioko prie lifto. Gabriel vl palinko prie fontano. Vyras, regis, jos n nepastebjo. Gabriel patyliukais stebjo, kaip jis stato savo paymjim pjov. Prasivr gretimos lifto durys, ir vyras eng vidun. Kas bus, tas, staiga pasiryusi paman Gabriel. Lifto durims jau beveik usivrus, Gabriel metsi j link ir suskubo kiti rank. Durys atoko atgal, ir ji, nutaisiusi vytint veid, puol vidun. Koks urmulys, ipykino sutrikusiam plikiui. Dievulliau. Kaip per atlaidus! Vyras surauks kakt pavelg j. Vyrukai i SETI, ko gero, dabar grauia sau nagus! tar Gabriel. J lki signalai jau dvideimt met bergdiai raio visus ms visatos kampelius, o apiuopiamas rodymas sau ramiausiai guljo palaidotas po ledu jiems po nosimi! Vyras atrod sutriks. Na... Taip, be abejo... Jis dirsteljo jai kakl, ko gero, sunerims, jog ji be darbuotojo paymjimo. Sakykite, ar js... Penktas auktas. Taip skubjau, kad veikiausiai pamirau usivilkti ir apatinius! Ji nusijuok vogiomis umesdama ak vyro darbuotojo paymjim: Deimsas Teisenas, finans tarnyba. Js ia dirbate? nepatogiai jausdamasis pasiteiravo vyras. Panele?.. Gabriel net isiiojo apsimesdama sieidusi. Dimai! Neugauliok! Moteriai nra nieko skaudesnio nei bti pamirtai! Sutriks vyrikis rausteljo ir persibrauk ranka plik. Dovanokite. Visas tas smyis, pati suprantate. Ities, js man labai matyta. Kokiame skyriuje dirbate? Velnias. Gabriel n nemirkteljusi nusiypsojo ir ipykino: ems stebjimo tarnyboje. Vyras mosteljo ranka nuspaust penktojo aukto mygtuk. T jau supratau. Turiu galvoje, kokiame padalinyje? Gabriels irdis m palusiai plakti. Jai galv atjo tik vienas pavadinimas. SS. Vyras nustebo. I tikrj? Regis, puikiai pastu visus daktaro Harperio mones. Ji, vaizduodama sumiusi, linkteljo. Krisas laiko mane kiek nuoaly. A ta iopl programuotoja, vlusi klaid kompiuteri 148

program. Dabar i nuostabos jau isiiojo plikis. Js? Gabriel lidnai pakinkavo galva. Kelias savaites negaljau umigti. Taiau vis kalt prisim daktaras Harperis! Taip. Krisas jau toks. Guodia bent tai, kad jam pavyko itaisyti t nelemt klaid. O io vakaro inia apie meteorit mane tiesiog priblok! Liftas sustojo penktame aukte. Gabriel ioko lauk. Smagu buvo pasimatyti, Dimai. Perduok sveikinimus finans tarnybai! Btinai, usiveriant durims, ilemeno vyras. Malonu buvo susitikti.

84Zachas Hernis, kaip ir daugelis prezident, paprastai miegodavo vos keturias ar penkias valandas per par. Taiau pastarosiomis savaitmis bluost pavykdavo sudti dar trumpiau. To vakaro jauduliui pamau imant atslgti, Hernis pajuto, kaip jo kn ima kaustyti snaudulys. Jis, drauge su administracijos vyresnybe sitaiss Ruzvelto menje, gurknojo ampan ir stebjo nesibaigiant spaudos konferencijos kartojim, itraukas i Tolando dokumentinio filmo ir apvalginink komentarus. Dabar ekrane savo mikrofon susijaudinusi gniau urnalist, stovinti prie Baltj rm. Be kvap uimani nauj mogaus kilms valg, m berti odius ji, is NASA atradimas ia, Vaingtone, turs ir sukreiam politini padarini. Meteoritas su fosilijomis aptiktas paiu palankiausiu kovojaniam dl rinkj bals prezidentui metu. Ir rimtai pridr: Ir paiu nepalankiausiu senatoriui Sikstonui. Po i jos odi ekrane buvo paleistas garsij tos dienos CNN debat raas. Manau, po trisdeimt penkeri neskming paiek met nekyla n menkiausi abejoni, jog tai tuias laiko vaistymas. O kas, jeigu js klystate? Sikstonas uvert akis vir. Dl Dievo meils, panele Ten, jeigu pasirodyt, jog buvau neteisus, pasiadu suvalgyti savo skrybl. Susirinkusieji Ruzvelto menje pratrko kvatotis. Atidesniam irovui bt krits ak tiesmukas senatoriaus stmimas kamp, taiau niekas neatkreip tai dmesio, kadangi rodsi, jog pasipts, savimi pasitikintis senatorius gavo ko nusipelns. Prezidentas apsidair po men valgydamasis Ten. Ji po spaudos konferencijos dingo kaip vanden. Keista, paman jis. Juk ji turt diaugtis ne maiau nei a. urnalist toliau tarkjo apie Baltj rm uol vir ir klaik senatoriaus Sikstono smukim emyn. Kiek daug visko gali nutikti per vien dien, paman prezidentas. Politikoje pasaulis akimoju apsiveria auktyn kojomis. Jis n nenutuok, jog iauus rytui jis pats gals dar kart savo kailiu patirti, kokie teisingi ie odiai.

85Pasak Ten, su Pikeringu tursime vargo. Direktorius Ekstriomas, sunerims dl ios inios, n nepastebjo, kaip audra anapus kupolo dar labiau sisiautjo. Vjas dabar jau vilku kauk tarp lyn, ir jo darbuotojai, uuot j miegoti, nekuiuodamiesi neramiai vaiktinjo aplinkui. Ekstriomo galvoje mintys skriejo tokiu pat palusiu skuriu, sukdamosi apie kakur toli, Vaingtone, kylanius juodus audros debesis. Per pastarsias kelias valandas, vis labiau kvarindamos jam galv, bdos pylsi kaip i gausybs rago. 149

Taiau ioji buvo rimtesn nei visos kitos sudtos krv. Su Pikeringu tursime vargo. Ekstriomas negaljo sivaizduoti gudresnio prieininko u Viljam Pikering. Pikeringas jau met metus puola j pat ir NASA, reikdamas susirpinim duomen nutekjimu, lobizmu, ilupant sau gardesn ksn, ir bado pirtu vis gausjanias NASA neskmes. Ekstriomas nutuok, jog Pikeringo nepasitikjimo NASA aknys siekia kur kas giliau nei neseniai aiktelje sprogusi NASA raketa, kuri paleido dmais milijard kainavus NST palydov SIGINT, arba slapt duomen nutekjimas i NASA, arba kovos, verbuojant svarbiausius aviacinio kosminio personalo atstovus. Pikeringas grie dant ant NASA dl nesiliaujani neskmi. NASA erdvlaivio X-33, turjusio pakeisti atl, krimas vlavo jau penkerius metus, ir todl sen NST palydov prieira bei nauj paleidimas nujo uniui ant uodegos. Neseniai Pikeringo pasipiktinimas virto paiu tikriausiu niriu, nes paaikjo, jog NASA galiausiai nutrauk projekt su 900 milijon doleri nuostoliais. Ekstriomas pasiek savo kabinet, atitrauks dur udangal, eng vid, klesteljo u stalo ir susim rankomis galv. tbt reikia kako imtis. Taip viltingai iauusi diena vis grsmingiau niauksi. Jis m splioti, koki ygi galt imtis Pikeringas. Toks galvotas mogus kaip jis, be jokios abejons, suvokia ito NASA atradimo svarb. Turt ugniauti praeities nuoskaudas. Suvokti, koki nepataisom al padaryt apjuodindamas i lovs akimirk. Kaip jis pasielgs? Umerks akis ar privers NASA isrbti i ko? Ekstriomas surauk kakt, n neabejodamas Pikeringo pasirinkimu. Gal gale juk Pikeringas turi kur kas rimtesni sskait su NASA... Sen mogik nuoskaud, siekiani kur kas giliau nei politikos skuriai.

86Rachel tylomis sdjo paskendusi savo mintyse, lktuvui lekiant pietus palei v. Lorenso srov, tekani prie Kanados krant. Tolandas su Korkiu, sitais greta, apie kak nekjosi tarpusavyje. Nepaisant gausybs poymi, liudijani, jog meteoritas nepadirbtas, Korkio prisipainimas, es nikelio nuoimtis truput virijo anksiau laikytu vidutiniu lyg, dar labiau pakurst Rachels tarimus. Vogiomis meteorit ledyne slpt tik rezgantis puikiai pridengt apgaul. Taiau kol kas visi tyrim duomenys byloja jo tikrumo naudai. Rachel atitrauk akis nuo lango ir sistebeilijo rankoje laikom uolienos ploktel. Joje vilgjo maulyts chondros. Tolandas su Korkiu jau kuris laikas jas aptarinjo, ir Rachels ausis ugul mokslini termin litis: ekvilibruoto alavo nuoimtis, metapastovios stiklo matricos ir metamorfin rehomogenizacija. Nepaisant ios visos abrakadabros, mintis buvo aiki kaip ant delno: jiedu vienbalsiai sutar, jog chondros neabejotinai tikros. J nemanoma padirbti. Rachel pasukiojo ploktel rankoje, pirtu braukdama per briaun, padengt apangljusiu luobu. Jis atrod visikai naujas, tikrai nepanaus trij imt met senumo darin, taiau Korkis reikin paaikino tuo, jog meteoritas, palaidotas lede, nebuvo veikiamas atmosferos erozijos. Tai rodsi visikai tikima. Rachelei teko per televizij stebti i ledo idauomus keturi tkstani met senumo palaikus, kuri oda buvo sveikut sveikutl. Jai apirinjant apangljus luob, galv ov netikta mintis, jog jie kai k bus ileid i aki. Rachel svarst, ar jai tai ikrito i galvos, ar kakas paprasiausiai pamiro t pasakyti. Ji staigiai grteljo Kork. Ar buvo nustatytas apangljusio luobo amius? Korkis suglums pavelg j. K? Ar buvo nustatytas apangljimo amius? Kitaip tariant, ar ities apangljimo amius sutampa su Jungersolio meteorito kryiu? Deja, atsiliep Korkis. To nemanoma patikrinti. Oksidacija pakeiia visus izotopus. 150

Be to, radioizotop skilimo periodas pernelyg ilgas, kad bt galima imatuoti senesnius nei penki imt met reikinius. Rachel vl susimst supratusi, kodl tarp kit duomen nebuvo apangljimo amiaus. Vadinasi, niekas negalt guldyti galvos, jog i uola apdeg ne viduramiais arba praeit savait? Tolandas tyliai nusijuok. Mokslas nra visagalis. Rachel m svarstyti balsu: Apangljs luobas yra ne kas kita kaip smarkus apdegimas. Vadinasi, galime daryti prielaid, jog jis per pastarj pusimt met galjo rastis bet kada ir vairiausiais bdais. Nemanoma, atrm Korkis. Apangljs vairiausiais bdais? Ne. Tik vienu bdu. sirs atmosfer. Ir ne kitaip? O gal auktakrosnje? Auktakrosnje? nusistebjo Korkis. ie uolienos pavyzdiai buvo itirti elektroniniu mikroskopu. Netgi paioje paangiausioje auktakrosnje ant uolos bt lik kuro atominio, cheminio, biologinio pdsak. Tai nemanoma. Kaip kitaip paaikinti, i kur atsirado tie dryeliai nuo trinties atmosfer? Toki auktakrosnje nieku gyvu nepadirbtum. Rachelei visikai buvo ikrit i galvos tie dryeliai ant meteorito on. Lyg ir viskas byloja uol ities nukritus i dangaus. Gal tai vulkanin uola? spjo ji. Isiverus ugnikalniui, isviesta padanges? Korkis papurt galv. Apangljimas visikai kitokios sudties. Rachel pavelg Toland. Okeanografas palinksjo: Galiu tik patvirtinti, nes teko ne kart susidurti su vulkanais tiek ikilusiais vir jros, tiek povandeniniais. Korkio teisyb. Vulkano isviediamose uolose esama vairiausi toksin anglies dioksido, sieros dioksido, vandenilio sulfido, vandenilio chlorido, kuriuos, be jokios abejons, btume pastebj pro elektronin mikroskop. Turime pripainti, jog tas apangljs luobas yra varaus apdegimo atmosferoje padarinys. Rachel atsiduso ir vl pavelg pro lang. varaus apdegimo. Kakodl tie odiai jai strigo. Ji vl atsigr Toland. K reikia varus apdegimas? Jis patrauk peiais. Na, po elektroniniu mikroskopu nematyti joki kokio nors kuro pdsak, i kuri galtume daryti ivad, jog kaitr sukl ne kinetin energija ir trintis, o cheminiai ar atominiai junginiai. Jeigu nebuvo joki kuro pdsak, tai k aptikote? Kokia apangljusio luobo sudtis? Aptikome, tar Korkis, k ir tikjoms aptikti. Vien atmosferos dmenys. Azotas, deguonis, vandenilis. Nei degij mediag. Nei sier. Nei vulkanini rgi. Nieko netikto. Tie patys dmenys, kuriuos aptinkame visuose meteorituose, sirusiuose atmosfer. Rachel susimsiusi atsilo savo krsle. Korkis, palinks priek, pavelg j. Tik nereikia naujos teorijos, jog NASA, iupusi koki uol su fosilijomis, vert j erdvlaiv ir po to paleido kristi emyn, vildamiesi, jog niekas nepastebs lekianio ugnies kamuolio, smgio imuto kraterio arba sprogimo. Rachelei tai nebuvo ov galv, taiau prielaida gantinai domi. Nelabai tiktina, taiau vis dlto. Jos mintys sukosi kur kas ariau ems. Vien atmosferos dmenys. varus degimas. Dryeliai nuo trinties atmosfer. Jos galvoje blyksteljo ir pamau m rykti mintis. Ar tie atmosferos dmen nuoimiai buvo visikai tokie patys kaip ir kit meteorit? Kork, regis, toks klausimas iek tiek sutrikd. Kodl tau tai parpo? Rachel ivydo Korkio veide dvejon, ir jos irdis suplak smarkiau. Nevisikai tokie patys? 151

Tai galima mokslikai paaikinti. Rachels irdis dabar jau palusiai dausi. Gal kurio nors vieno dmens nuoimtis buvo ypa didelis? Tolandas su Korkiu neramiai susivalg. Taip, tar Korkis, taiau... Jonizuoto vandenilio? Astrofiziko akys isiplt kaip lkts. I kur tu inai?! Tolandas taip pat atrod pribloktas. Rachel nuvelg juodu. Kodl man apie tai neusiminte? Kadangi tai galima mokslikai paaikinti, pakartojo Korkis. Klausau itempusi ausis, tar Rachel. Jonizuoto vandenilio buvo daugiau todl, m aikinti Korkis, kadangi meteoritas krito iaurs speigrat, kurio atmosferoje dl ems magnetinio lauko poveikio jonizuoto vandenilio kur kas daugiau. Rachel surauk kakt. Deja, taiau esama ir kito paaikinimo.

87Penktasis NASA rm auktas nebuvo toks pramatnus kaip vestibiulis ilgi tuti koridoriai su prieprieiais abiejose pusse idstytomis durimis. Koridoriuje nesimat n gyvos dvasios. Ant sien kabojo lentels su rodyklmis. LANDSAT 7 TERRA ACRIMSAT JASON 1 AQUA SS

Gabriel patrauk SS rodykli kryptimis. Ivinguriavusi ilg koridori labirintu, galiausiai prijo masyvias plieno duris. Ant j viet uraas:EMS STEBJIMO SISTEMA (SS)

Skyriaus vadovas Krisas Harperis Durys buvo urakintos, jas galjai atidaryti tik turdamas darbuotojo paymjim ir surinks apsaugos kod. Gabriel prikio prie j aus. Akimirk jai pasirod, jog igirdo anapus sklindanius balsus. Kako besiginijanius. O gal tik iaip sikariavusius. Ji paskubomis m svarstyti, ar jai paprasiausiai nepasibeldus duris, kad j kas sileist. Taiau sumet, jog taip gali sulugti jos planas pasikalbti su Harperiu akis ak. Ji apsidair kito jimo, taiau veltui. Greta dur buvo valytojos kambarlis, ir Gabriel kyteljo galv blausiai apviest patalpl, vildamasi ten utikti rakt ryul ar kortel. Ninieko. Tik epeiai ir luotos. Sugrusi prie dur, ji vl pridjusi aus m klausytis. kart jau visikai aikiai igirdo vis garsiau skambanius balsus ir artjanius kakieno ingsnius. I kitos puss nuspausta dur rankena smigteljo emyn. Gabriel, plieno durims jau veriantis, nespjo n pasislpti. Ji liuokteljo al ir prisispaud u dur, pro jas iguint breliui sikariavusi vyr. Jie kak pasipiktin kalbjo. Koks velnias t Harper apsdo? Maniau, jog jausis devintame danguje! Tok vakar, pritar kitas, breliui engiant pro pat Gabriel, jis nenori nieko matyti? Juk turt linksmintis iki ems graibymo! Vyr breliui prajus, durys m pamau vertis atgal. Ji sulaikiusi kvap lauk, kol tie dar labiau nutols. Ir tik tuomet, kai durys jau buvo beveik usivrusios, Gabriel oko prie j ir paskutiniu 152

momentu sugrieb ranken. Dar lukteljo, kol vyrai, toliau kartai kak nekdami, dings u kampo. Tada krtinje palusiai spurdania irdimi ji sliuog prieblandoje skendini sal ir patyliukais udar paskui save duris. Pasijuto tarsi engusi koledo fizikos laboratorij: kompiuteriai, darbo stalai, kalnai visokiausi tais. Akims pripratus prie tamsos, Gabriel ivydo aplinkui isklaidytas snis brini ir vairiausi popieri. Vienintel viesel skverbsi pro dur kitoje sals pusje apai. Gabriel ant pirt gal pritykino prie j. Durys buvo udarytos, taiau pro j langel buvo matyti prie kompiuterio sdintis vyrikis. Ji akimoju paino per daugel NASA spaudos konferencij matyt veid. Lentel prie dur skelb: Krisas Harperis SS skyriaus vadovas Dabar, kai jos tikslas jau buvo ranka pasiekiamas, Gabriel staiga apm nerimas, ar jos sumanymas idegs. Mintyse dar kart sau primin, jog Sikstonas buvo visikai sitikins, es Krisas Harperis pt migl akis. Sikstonas dar pridr: Mano likimas dabar tavo rankose. Ko gero, ne vienas jis taip mano ir dabar viltingai tikisi, jog Gabriel atskleis ties, idant jie galt smogti NASA atgal ir atsitiesti po triukinamo io vakaro smgio. Po to, kaip j iandien mgino ulauti Ten, Gabriel trokte troko jai atsilyginti. Gabriel kilsteljo rank belstis, taiau susilaik, mintyse igirdusi nuaidint Jolandos bals: Jeigu Krisas Harperis visam pasauliui pt akis migl apie SS, kodl turt bti atviras tau? I baims, mintyse tar sau Gabriel, savo kailiu patyrusi jos gali. Ji buvo kai k i anksto sumaniusi. Pasitelks prisipainimo igavimo bauginimu taktik, kuri stebjo naudojant senatori prie savo politinius prieininkus. Gabriel, bdama greta Sikstono, imoko ne vien smg emiau juostos. Taiau vakar ji buvo pasiryusi griebtis bet koki priemoni. Jeigu jai pavykt priversti Kris Harper prisipainti melavus, visikai nesvarbu, kokiomis priemonmis, Gabriel senatoriui vl iebt vilt. Be to, senatorius buvo i t, kurie pajut nors menkut plyel manevrui sugebdavo isikapanoti i paios giliausios vilkduobs. Gabriel rengsi uspeisti Harper kamp pasitelkusi taktik, Sikstono vadinam apaudymu Romos imperijos laikais naudot tariam nusikaltli tardymo bd. Jis buvo visikai paprastutis: mesteli teigin, kurio prisipainim stengiesi ikvosti. Paskui tki k nors dar baisesnio. Tuomet tardomasis turdavo pasirinkti vien i dviej blogybi, kitaip tariant, teisingj teigin. Toks vaidinimas reikalavo begalinio altakraujikumo, todl Gabriel giliai kvp ir ikvp, mintyse pasikartojo scenarij ir tvirtai pasibeld duris. Sakiau, kad neturiu laiko! pasigirdo Harperio balsas pastamu angliku akcentu. Ji dar kart pasibeld. kart jau garsiau. Sakiau, kad neisiu! Gabriel m dauyti duris kumiu. Krisas Harperis prioks atpl duris. Velniai raut, gal tu... jis nutilo viduryje sakinio, visikai nesitikjs ivysti prieais save Gabriels. Daktare Harperi, prabilo ji kaip manydama kieiau. Kaip js ia patekote? Gabriels veide nekrusteljo n raumenlis. Pastate mane? Be abejo. Js virininkas jau itisus mnesius isijuoss pliekia mano darb. Kaip js ia patekote? Mane siunt senatorius Sikstonas. Harperis pro Gabriels pet apsidair po laboratorij. Kur msikis palydovas? Nesukite dl to galvos. Senatorius takingas mogus. Net ir iame pastate? suabejojo Harperis. Js elgts negarbingai, daktare Harperi. Deja, senatorius buvo priverstas inicijuoti senato komisij js melams atskleisti. 153

Harperis ibalo. K js ia taukiate? Tokiam galvotam mogui kaip js netinka apsimetinti kvaileliu, daktare Harperi. Js prisivirte kos, ir senatorius atsiunt mane su tam tikru pasilymu. vakar senatoriui buvo smogta tiesiai pairdius. Jis jau neturi kur trauktis, todl jeigu sks, tai drauge nusitemps ir jus. Kokius niekus ia paistote? Gabriel kvp visa krtine ir toliau ts savo vaidinim. Spaudos konferencijoje melavote, jog sutvarkte SS kompiuteri programin rang. Mums tai puikiai inoma. Ir ne tik senatoriui. Taiau a ia atvykau ne dl to. Gabriel met ant stalo savo vietal. Senatorius jau dabar galt jus u tai prikirpti, taiau jam i to nebt jokios naudos. Jam reikia kokio stambesnio laimikio. Manyiau, supratote uuomin. Ne, a... Senatoriaus pasilymas toks. Jis nekels vieum js mel, jeigu iduosite to NASA pareigno, su kuriuo grobstote las, pavard. Kriso Harperio akyse mkteljo pasipiktinimas. K? A nieko negrobstau! Gerai pasvarstykite prie kalbdamas, sere. Senatoriaus komisijos rankose jau snis tai patvirtinani dokument. Nejaugi ities mante, kad prasprsite ir n uo nesulos? Klastodami SS dokumentus ir pervesdami NASA las privaias sskaitas? Dl melagysi ir grobstymo galite atsidurti u grot, daktare Harperi. To tikrai nedariau! Tvirtinate, jog tsyk nemelavote apie SS? Ne, tik galv guldau, jog negrobsiau pinig! Vadinasi, pripastate, jog melavote apie SS. Harperis velg j neteks ado. Taiau nenukrypkime al, tar Gabriel, numojusi ranka. Senatoriaus Sikstono js melagysts nma nedomina. Ne pirmas kartas. Js aptikote meteorit, ir koks skirtumas, kaip sigudrinote tai padaryti. Sikstonas sutelks savo dmes l grobstym. Ir siekia pakiti koj kokiam auktam NASA ului. Tik nurodykite savo sbr, ir apie jus n uo nesulos. Galite paprasiausiai pasakyti savo bendrininko pavard, ir viskas liks paslaptyje, arba senatorius uvirs bjauri ko ir paskelbs apie kompiuterin rang ir js pstas visiems akis miglas. Js meluojate. Pas mus nra joki grobstym. Js puikiai gebate apsimesti, daktare Harperi. Variau komisijos surinktus dokumentus. Visuose juose mirgte mirga js pavard. Prisiekiu, jog ninieko neinau apie jok grobstym! Gabriel, ddamasi nusivylusi, atsiduso. Akimirk sivaizduokite save mano vietoje, daktare Harperi. Viena i dviej. Arba js sakote ties, arba kakoks jsikis ulas pakio jus kaip atpirkimo o. Harperis po i odi susimst. Gabriel dirsteljo laikrod. Senatorius jums duoda valand apsisprsti. Js galite igelbti save, nurodydamas NASA pareigno, su kuriuo grobstte mokesi moktoj pinigus, pavard. Sikstonui js nma nerpite. Jam reikia stambesnio laimikio. Rodos, tas kitas asmuo bus takingas NASA vietalas, jis arba ji sigudrino popierius suklastoti taip, kad juose mkioja tik js pavard. Harperis pakrat galv. Skiediate. Js pasirengs tai patvirtinti ir teisme? Be abejo. Kategorikai visk neigiu. Netgi prisieks? Gabriel su pasibjaurjimu pasipurt. Ko gero, taip pat dievagosits saks gryniausi ties apie sutvarkytus SS programins rangos nesklandumus? Gabriels irdis, 154

jai rmus savo vilgsn vyrikiui tiesiai akis, palusiai dausi. Patariu gerai pagalvoti, daktare Harperi. Amerikos kaljimai ne poilsins. Harperis atrm jos vilgsn, ir Gabriel viltingai lauk, jog jis pasiduos. Akimirk jai pasirod, kad vyrikio akyse mkteljo pasidavimo elis, taiau kai jis prabilo, balsas suskambjo it plienas. Panele E, pareik jis siiu deganiomis akimis, js raote akmis ant vandens. Mudu abu puikiai inome, jog NASA nevyksta jokie grobstymai. Tai js melag, o ne a. Gabriel sitemp kaip styga. Piktas vyrikio vilgsnis j grte gr. Knietjo apsisukti ir sprukti al. Maneisi uspausianti kamp raket as? Taiau ji n nesireng pasiduoti. Galiu pasakyti tik tiek, kuo ramiausiai tar Gabriel, kad man buvo parodyti dokumentai, bylojantys, jog judu su savo bendru grobstote NASA las. Senatorius papra mane vakar atvykti pas jus ir pasilyti jums iduoti savo sbr arba paiam stoti prie teism. K gi, praneiu senatoriui, jog js esate links aikintis su teisju. Galsite jam pasakoti t pat, k ir man jog negrobstte l ir sakte gryniausi ties apie SS kompiuterius. Ji kreivai ypteljo. Taiau, prisimindama prakaituot js kakt ir besipinant lieuv per t spaudos konferencij prie dvi savaites, nuoirdiai tuo abejoju. Gabriel apsisuko ir nukaukjo per laboratorij. Jos galvoje mkteljo mintis, jog greiiau jai paiai, o ne Harperiui gali tekti apsilankyti kaljime. Ji rytingai dro tolyn, laukdama, kad Harperis ktels jai pavymui. Tyla. Ji atidar plieno duris ir patrauk koridoriumi, slapia vildamasi, kad prie lifto ia bus paprastas mygtukas, o ne pjova darbuotojo paymjimui. Nieko neideg. Nepaisant vis jos pastang, Harperis neukibo. Gal per t konferencij jis ities sak ties, dingteljo Gabrielei mintis. Koridoriuje sudundjo atidaromos plieno durys. Panele E, jai u nugaros pasigirdo Harperio balsas. Prisiekiu, ninieko neinau apie jokius grobstymus. A padorus mogus! Gabriel apmir. Taiau toliau rytingai kulniavo tolyn. Tik gteljo peiais ir kteljo per pet: Taiau melavote per t spaudos konferencij. Jokio atsako. Gabriel ingsniavo tolyn. Palaukite! rikteljo Harperis. Jis ibals kaip drob paknopstomis pripuol prie jos. Ko gero, numanau, kas pakio mane dl to grobstymo, panibdomis tar jis. Gabriel sustojo it besta, galvodama, kad jai bus pasigird. Ji, stengdamasi neiduoti jaudulio, ltai atsigr. Manote, patiksiu, jog jus pakio? Harperis atsiduso. Prisiekiu, jog nieko neinau apie jokius grobstymus. Taiau jeigu esama rodym prie mane... Kalnai. Harperis dar kart atsiduso. Vadinasi, jie suklastoti. Kad prireikus mane bt galima sukompromituoti. Tai gali bti tik vieno mogaus darbas. Kieno? Harperis pavelg jai tiesiai akis. Lorensas Ekstriomas mans negali paksti. Gabriel negaljo patikti savo ausimis. NASA direktorius? Harperis niauriai linkteljo. Jis mane ir privert paskleisti tas melagingas inias.

155

88Skystu metanu varomas lktuvas Aurora netgi ne visu pajgumu Delt br lakdino triskart greiiau u gars per tris tkstanius kilometr per valand. Lktuvo uodegoje be paliovos tarsi koks ritualinis bgnas tvinkiojo detonuojamj bang varikliai. Vandenyne po jais, keliamas Auroros sukuriamo beors erdvs maio, tiko ilgas penki metr aukio vandens pursl dryis. Blackbird SR-71 jau praeitis, msteljo mintis Delta Pirmo galvoje. Aurora buvo vienas t slapt skraidomj aparat, kurie turjo bti ilaikyti visikoje paslaptyje, taiau visi apie j buvo girdj. Netgi Discovery kanalas parod laid apie Auror ir jos bandomuosius skrydius vir Nevados dykumos. Galima tik splioti, ar mons atkreip j dmes dl to ritmiko dundesio, tkart girdto net Los Andele, ar j netyia bus umats koks iaurs jros naftos platformos darbininkas, ar paslaptis ikilo vieum po ioplos kakieno klaidos Auror traukus vie Pentagono ataskait. Dabar tai jau visikai nesvarbu. Pasklido inia, jog JAV karins oro pajgos sukr lktuv, galint skristi eiskart greiiau u gars. Pagaminta Lockheed bendrovs,Aurora panjo suplot amerikietiko futbolo kamuol. Trisdeimt trij metr ilgio, dviej metr ploio, it vynais padengta kaitrai atspariomis ploktelmis kaip kosminis erdvlaivis. aibiku greiiu j lakdino naujieji, iki tol dar niekur neregti, detonuojamj bang varikliai, deginantys skyst deguon ir paliekantys u savs danguje punktyrin dry. Dl ios prieasties lktuvais buvo skraidoma tik nakt. Todl dabar Delta brys vir vandenyno aibu lk namo. Jie nesunkiai pasivys savo grob. Nepraslinks n valanda, ir Delta brys, skriedamas tokiu greiiu, jau bus ryt pakrantje ir dar turs geras dvi valandas pasirengti medioklei. Svarstyta ir galimyb pasivijus numuti persekiojam lktuv, taiau j vadas, regis, bgtavo, jog tai gali pastebti koks radaras, be to, aptikus nuolauas, neivengiamai prasidt tyrimas. Jis nutar veriau jau leisti lktuvui nekliudomam pasiekti oro uost. Paaikjus, kur jie nusileis, Delta brys j ten patykos. Dabar, Aurorai skriejant vir Labradoro jros plyns, sistuvas ant Delta Pirmo rieo m mirkioti, pranedamas apie skambut ifruoto ryio kanalu. Jis atsiliep. Padtis pasikeit, tar robotikas balsas. Prie Rachelei Sikston nusileidiant, reiks susidoroti su dar vienu taikiniu. Dar vienu taikiniu. Delta Pirmas slapia to ir tikjosi. Vadios sprsta jiems i rank. Vado laiv pramu kitoje vietoje, ir todl kuo skubiausiai reikjo tai sutvarkyti. Laivas neskst, primin sau mintyse Delta Pirmas, jeigu btume tinkamai pabaig darb Milno ledyne. Jis puikiai inojo kuopis savo paties privirt joval. sitrauk ketvirtas veikjas, tar vadas. Kas? Vadas kiek patyljo ir prane pavard. Vyrai lktuve sutrik susivalg. T mog jie puikiai painojo. Nieko keista, jog vadas taip dvejoja! mkteljo Delta Pirmo galvoje mintis. Nuudytj ir bsim auk skaiius spariai augo, nors operacija turjo vykti be auk. Laukdamas vado nurodym, kaip ir kada jie privalo paalinti naujj auk, jis nejuia sitemp. Ant kortos pastatyta labai daug, tar vadas. Klausykits atidiai. Antrsyk nekartosiu.

89Tuo metu G4 auktai vir iaurs Meino lk Vaingtono link. Maiklas Tolandas ir Korkis Marlinsonas susikaup klaussi Rachels Sikston dstomos teorijos, kodl apangljusiame meteorito luobe galjo rastis neprastai daug vandenilio jon. NASA turi sirengusi savo bandym kompleks, vadinamj Plum Brook, pradjo Rachel, pati negaldama patikti, kad rengiasi apie tai papasakoti. Jai dar niekada nra tek be leidimo atskleisti slaptus duomenis, taiau, turint galvoje aplinkybes, Tolandas su Korkiu privalo apie tai inoti. I tikrj Plum Brook yra naujausi NASA kuriam varikli bandym vieta. Prie 156

dvejus metus teko rengti santrauk apie paangiausi tada ten bandyt, vadinamj iplsto ciklo, NASA varikl. Korkis suabejojo: Iplsto ciklo varikliai kol kas tik briniuose. Negirdjau, jog dabar kas nors bt juos bands. Ko gero, iki to praslinks dar ne vienas deimtmetis. Rachel papurt galv. Deja, Korki. NASA turi toki pasigaminusi. Ir jau bando. K? Korkis, regis, negaljo tuo patikti: Iplsto ciklo varikliai varomi skystu deguonies ir vandenilio miiniu, kuris kosmose ualt, todl NASA reikalingi kaip uniui penkta koja. Jie tvirtino n nemginsi jo gaminti, kol nesusidorosi su ulaniais degalais. Jau susidorota. Jie atsisak deguonies ir pasitelk sutirtint vandenil, gaunam j pusiau ualdius. Tai labai galingas ir varus kuras. Galimas daiktas, NASA j panaudos ir savo skrydiams Mars. Korkis buvo pribloktas. Negali bti. Ir dar kaip gali, atsiliep Rachel. Rengiau santrauk apie tai prezidentui. Mano virininkas tada nrsi i kailio, kad NASA vieai neimt girtis naujuoju tirto vandenilio kuru. Kodl? iaip, vairiais sumetimais, tar Rachel, nusprendusi, kad daugiau atskleisti paslapi nebtina. I ties Pikeringas siek ilaikyti tirt vandenil paslaptyje dl nedaug kam inomo spartaus Kinijos skverbimosi kosmos. Kinija tada kaip tik kr savo raket paleidimo platformas, kurias ketino nuomoti pageidaujantiems, tarp kuri ir daugyb JAV prie. Tai kl milinik grsm JAV nacionaliniam saugumui. Ramino tik tai, jog, NST iniomis, Kinija savo raketoms mgino pritaikyti nemanom kuro model, ir Pikeringas visikai nesireng atverti jiems aki, mesteldamas mint apie NASA sukurt tirto vandenilio kur. Taigi, sutriks tar Tolandas, pasak tavs, NASA turi varaus degimo variklius, varomus grynu vandeniliu? Rachel linkteljo. Skaii pateikti negaliu, taiau io kuro degimo temperatra kelet kart didesn nei bet kokio kito variklio. Tai vert NASA gaminti ir vairiausias patvaresnes mediagas ttoms. Ji kiek patyljo ir ts: Didel uola, paguldyta prie tokio variklio ttos, tikrai apsvilt nuo pragariku kariu deganio vandenilio srovs. Ir susidaryt apangljs luobas. Palauk! kteljo Korkis. Mes vl grtame prie splioni, jog meteoritas padirbtas? Taiau Tolandas i karto atgijo. Ties sakant, tai visai manoma. Bt tas pat, kaip paguldyti uol po kylaniu erdvlaiviu. Dieve veniausias, sumurmjo Korkis. Skrendu lydimas pusproi. Korki, kreipsi j Tolandas. Juk galima daryti prielaid, kad uola, paguldyta po variklio ispjaunama kaitros srove, apdegt taip pat, kaip ir sirusi atmosfer? Susidaryt tokie patys apdegimo dryiai ir besilydanios mediagos nuotekos. Korkis suniurnjo: Gal. Ir Rachels mintas gryno vandenilio variklis nepalikt joki pdsak. Iskyrus vandenil. Neprastai didel vandenilio jon nuoimt apangljusiame luobe. Korkis sudejavo. Klausykit, jeigu ities esama t iplsto ciklo varikli, varom tirtu vandeniliu, tuomet manoma. Taiau tai vis tiek splions. Kodl taip manai? pasiteiravo Tolandas. Regis, apdeginti uol nebt taip jau keblu. 157

Rachel pritardama jam linkteljo. Reikia tik isikasti koki 190 milijon met senumo uol su fosilijomis. Pakiti j po tirtu vandeniliu varomo variklio imetama liepsna, o paskui palaidoti lede. Ir tai jums meteoritas. Kokiam paalieiui gal ir taip, atsiliep Korkis, taiau NASA mokslinink taip lengvai neapmulkinsi! O kaip jus paaikintumte chondr atsiradim!? Rachel pamgino prisiminti Korkio aikinim, kaip jos susidaro. Regis, chondros susidaro kaitusiam knui staigiai atvsus? Korkis atsiduso. Chondr randasi atvirame kosmose alusiai uolai staigiai kaitus iki lydymosi temperatros madaug 1550 laipsni pagal Celsij. Paskui uola taip pat staigiai vl atvsta ir skysio maieliai sukietja chondras. Tolandas smeig akis savo biiul. Ir emje to dirbtinai pakartoti nemanoma? Jokiu bdu, nukirto Korkis. Tam reikia atominio reaktoriaus kaitros ir visiko nulio. Ms planetoje nesama toki staigi temperatros svyravim. Rachel susimst. Gamtoje ne. Korkis grteljo j. K nori tuo pasakyti? O kodl nebt manoma tos kaitros ir speigo ia, emje, sukurti dirbtinai? pasiteiravo Rachel. Uol galima i pradi pakiti po tirto vandenilio variklio tta, o paskui staiga ataldyti labai em temperatr aldiklyje. Korkis, negaldamas patikti savo ausimis, spoksojo j. Dirbtins chondros? Visikai galimas daiktas. Nemanoma, atkirto Korkis, mosteljs meteorito bandiniu. Jums ikrito i galvos, kad nustatytas i chondr amius 190 milijon met. Jis toliau ididiai ts: Kiek man inoma, panele Sikston, prie 190 milijon met tirto vandenilio varikli ir labai em temperatr aldikli nebuvo n kvapo. Taiau, nepaisant t chondr, paman Tolandas, atrods nepajudinama tiesa teiginys eija. Jis jau kelet minui buvo nugrimzds apmstymus, kuriuos skatino Rachels idstytas apangljusio luobo susidarymo spjimas. ioji hipotez, nors ir svaiginamai drsi, privert Toland palauyti galv. Jeigu manoma paaikinti apangljusio luobo kilm, vadinasi, niekas negali paneigti galimybs... Vis tyli, prabilo greta jo sitaisiusi Rachel. Tolandas pavelg j. Prieblandoje skendiniame lktuvo salone Rachels vilgsnis jam akimirk pasidingojo toks pat velnus kaip ir buvusios monos Cilijos. Nuvijs al prisiminimus, Tolandas sunkiai atsiduso. A, susimsiau... Ji ypteljo. Apie meteoritus? O apie k daugiau dabar gali mstyti? Mintyse perkratinji visus rodymus, mgindamas visk galutinai pasverti? Panaiai. Kilo koki mini? Nelabai. Negaliu atsistebti, kiek duomen pasirod es tuti muilo burbulai, kai aptikome t slapt acht. rodymas yra tarsi kort namelis, tar Rachel. Itrauk pamatin sitikinim, ir viskas ima svyruoti. Meteorito radimviet buvo vienas i toki sitikinim. Kas jau kas, o a tikrai galiu paliudyti. Kai atvykau Miln, direktorius man tvirtino, jog uola aptikta vienalyiame trij imt met 158

senumo ledo luite ir esanti didesnio tankio nei aplinkui pasitaikanios uolienos, todl padariau vienintel galim ivad: uola atlk i kosmoso. Kaip ir visi mes. Nikelio nuoimtis, nors labai panaus kit meteorit, taiau ne toks pats. Jis beveik toks pats, atsiliep Korkis, dmiai klaussis j panekesio. Taiau nevisikai. Korkis nenoromis linkteljo. Be to, ts Tolandas, tos neregtos ries vabalai, nors ir labai neprasti, ities gali bti tik kokie senoviniai gyviai, suakmenj vandenyno dugne. Rachel linkteljo. Ir dar tas apangljs luobas... Lieuvis neapsiveria to sakyti, tar Tolandas, vilgteljs Kork, taiau kyla vis daugiau abejoni nei nenuginijam argument. Mokslui n motais nuojautos, tar Korkis. Jam reikia tik fakt. ios uolos chondros ities tokios kaip ir kit meteorit. Sutinku, kad visa tai, k patyrme, kelia susirpinim, taiau nevalia numoti ranka ias chondras. Jos yra tiesioginis rodymas, bylojantis meteorito tikrum, o visa kita tik splions. Rachel surauk kakt. Taigi koki i to galime daryti ivad? Jokios, atsiliep Korkis. Chondros neleidia abejoti, jog toji uola ities yra meteoritas. Vienintel msl ta, kas ir kodl j pakio po ledynu. Tolandas norjo patikti biiulio samprotavimu, taiau nuojauta kudjo, jog ia kakas ne taip. Regis, tu tuo abejoji, Maikai? paklaus Korkis. Tolandas sunkiai atsiduso. Neinau. Du neabejotini poymiai i trij mans dar nenugsdino. Taiau dabar rezultatas jau vienas i trij. Mans neapleidia nuojauta, jog kako dar neinome.

90kliuvau, dingteljo Krisui Harperiui. Jam nugara nubgo iurpuliukai, kai band sivaizduoti kaljimo vienut. Senatorius Sikstonas suuod, jog melavau apie SS programin rang. Lyddamas Gabriel E atgal savo kabinet ir udarydamas duris, jis juto su kiekvienu ingsniu augani neapykant NASA direktoriui. vakar paaikjo jo klasta. Jis ne tik privert meluoti, neva SS kompiuteriai jau sutaisyti, taiau, atrodo, ikas ir papildom vilkduob, jeigu Krisas persigalvot ir sumanyt sprukti. Grobstym liudijantys dokumentai, paman Harperis. antaas. Gudru. Juk kas patikt grobstytoju, mginaniu apjuodinti didingiausi Amerikos kosmoso tyrim akimirk? Harperis pats savo akimis galjo sitikinti, kam gali rytis direktorius dl NASA, o dabar, praneus ini apie aptikt meteorit su fosilijomis, ant kortos buvo pastatyta viskas. Harperis, netardamas n odio, apjo plat stal, ant kurio stovjo SS palydovo pailgos prizms su anten miku ir gausybe blizgani kamer aki modelis. Gabriel sitais krsle ir, nenuleisdama nuo jo tamsi savo aki, lauk. Harperis pilve jaut tok pat maudiant leiktul kaip ir per t nelemt spaudos konferencij. Jam tvakar klaikiai pynsi lieuvis, ir todl vliau visi pristoj m kamantinti. Jis buvo priverstas ir toliau meluoti ir tvirtino negalavs. Jo bendradarbiai ir iniasklaidos atstovai tik gteljo peiais, ir netrukus visiems jo keistai drebanios kinkos igaravo i galvos. Ir tai dabar melas ima j persekioti. Gabriel E jau velniau tar: Pone Harperi, grumiantis su tokiu galingu prieu kaip direktorius, jums prireiks galing sjunginink. Pagalbos galite tiktis tik i senatoriaus Sikstono. Papasakokite isamiau apie tas SS miglas. Harperis atsiduso. inojo, jis ilgiau jau nevalios slpti tiesos. Po paraliais, veriau jau tada 159

nebiau melavs'. SS paleidimas vyko sklandiai, pradjo jis. Palydovas m skrieti tokia orbita, kaip ir buvo numatyta. Gabriels E veido iraika bylote bylojo, jog jai tai visikai nedomu. Ji akivaizdiai tai inojo. Tskite. O tada mus ir ugriuvo neskms. Kai jau susirengme imtis neprast ledo darini paiek, m oiuotis kompiuteri programin ranga. Ojojoj. Harperio pasakojimas m lietis sklandiau. Programin ranga turjo akimirksniu iriuoti kalnus duomen ir atrinkti neprastus ledo darinius. Ms ranga vis pirma buvo sukurta dairytis suminktjusio ledo ertmi visuotinio atilimo pdsak, taiau turjo pastebti ir kitokius neprastus darinius. Ketinta per kelet savaii ivalgyti vis poliarin rat ir nustatyti tokius poymius, pagal kuriuos galtume daryti ivadas apie visuotin atilim. Taiau usikirtus programinei rangai, siterp Gabriel, SS buvo tik metalo lauas. NASA galjo valgytis neprast poymi tik psiomis. Harperis linkteljo; jo veidas apsiniauk, kai atmintyje ikilo tos nelemtos klaidos slogutis. Tam sugaitum itisus deimtmeius. Padtis buvo klaiki. Dl ms praiopsotos klaidos SS i esms buvo bevertis. O dar tas artjantis rinkimu vajus ir senatoriaus Sikstono ipuoliai prie NASA... Jis atsiduso. Js klaida NASA ir prezidentui buvo tarsi peilis po kaklu. Neparankesnio laiko nemanoma sivaizduoti. Pasiadjau itaisyti klaid artimiausio erdvlaivio skrydio metu paprasiausiai pakeisti SS kompiuteri laikmen su programine ranga. Taiau jie negaljo ilgai laukti. Direktorius isiunt mane nemokam atostog, o i tikrj imet i darbo. Tai vyko prie mnes. Taiau prie dvi savaites vis tiek pasirodte televizijoje ir pranete rad bd netiesiogiai itaisyti klaid. Harperis nunarino galv. Tai buvo siaubinga mano klaida. Tdien man sikariavs paskambino direktorius. Jis prane, jog dl tam tikr vykusi permain atsirado galimyb man sugrti. A tutuojau atvykau pas j kabinet. Jis papra mans dalyvauti spaudos konferencijoje ir paskelbti radus bd, kaip netiesiogiai itaisyti SS sutrikimus ir jog po keleto savaii ketiname gauti pirmuosius duomenis. Jis pareik visk paaikinsis man vliau. Ir js sutikote? Be abejo, kad atsisakiau! Taiau po valandls direktorius pasirod mano kabinete su vyriausija Baltj rm patarja! K?! negaljo patikti savo ausimis Gabriel. Mardore Ten? Ta baidykle, linkteljs patylomis paman Harperis. Jiedu su direktoriumi mane prispaud ir vis kartojo, jog dl mano kalts NASA ir prezidentas atsidr ties praraja. Panel Ten papasakojo man apie senatoriaus ketinimus privatizuoti NASA. Tvirtino, jog mano pareiga pagelbti jam ir agentrai. Ir paskui nurod, kaip tai padaryti. Gabriel net palinko priek. Tskite. Mardor Ten man pasak, jog Baltieji rmai laimingo atsitiktinumo dka turi patikim geologini duomen, jog Milno ledyne guli palaidotas milinikas meteoritas. Vienas didiausi kada rast. Tokio dydio meteorito radimas tikrai papuot NASA. Gabriel apstulbusi klaussi. Pala, pasak js, kakas jau inojo, jog ten esama meteorito, dar prie j aptinkant SS? 160

Taip. SS n per nago juodym neprisidjo prie atradimo. Direktorius jau i anksto apie j inojo. Jis paprasiausiai nurod man koordinates ir, SS pralkus vir ledyno, liep apsimesti, jog palydovas aptiko meteorit. Js, ko gero, juokaujate. A pasakiau t pat, kai man pasil dalyvauti itame cirke. Jiedu atsisak man paaikinti, kas rado t meteorit, ir panel Ten primygtinai kartojo, es tai neturi n menkiausios reikms ir jog tai puiki proga ipirkti savo kalt dl SS neskms. Jeigu pameluoiau, jog SS palydovas aptiko t meteorit, NASA galt girtis SS ir prie rinkimus prezidento vaizdis pakilt kaip ant mieli. Gabriel sdjo priblokta. Ir, be abejo, niekas negaljo tvirtinti rads meteorit, kol js neapskelbte sutais SS kompiuterius. Harperis linkteljo. Buvau uspeistas kamp. Ten ir direktorius mane kaip reikiant prispaud. Jie kal man, jog dl visko kaltas a prezidentas skyr mano vadovaujamam SS projektui finansavim, NASA met metus prie jo tris, o a visk sugadinau praiopsojs programos klaid. Todl js galiausiai sutikote. Neturjau kur dingti. Prieingu atveju galjau eiti unims ko pjauti. Jeigu nebiau sumovs tos programins rangos, SS ities bt aptikusi t meteorit. Todl tuosyk tai atrod tik nekaltas melas. A mintyse raminau save, teisindamasis, jog po keli mnesi kompiuteriai jau bus sutvarkyti erdvlaivio gulos, todl paprasiausiai i ini tik iek tiek paankstinsiu. Gabriel patyliukais vilpteljo. Mauliukas melas, palyginti su milinika nauda. Buvo matyti, jog Harperis nort prasmegti skradiai em. Taigi... A vykdiau, ko buvau praomas. Surengiau spaudos konferencij, paskelbiau, kad radome netiesiogin bd itaisyti nesklandiai veikiani kompiuteri programin rang, lukteljau kelet dien ir nukreipiau palydov praskrieti vir direktoriaus pateikt koordinai. Po to, kaip ir buvau lieptas, susisiekiau su EOS direktoriumi ir praneiau, jog SS akis Milno ledyne ukliuvo u tankaus kno. Pateikiau jam koordinates ir pareikiau, jog, sprendiant i neprastai didelio tankio, tai gals bti meteoritas. Susidomjusi NASA pasiunt Miln savikius padaryti kelet griamj bandini. Tada apie i operacij m nabdtis visi. Vadinasi, js iki io vakaro n nenutuokte, jog tame meteorite esama fosilij? Niekas i msiki to neinojo. Visi buvome pritrenkti. Dabar i vis pusi man lekia pagyros u rastus neemikos gyvybs pdsakus, o a neinau, kur dti akis. Gabriel ilgokai tyljo, stebeilydama Harper tamsiomis savo akimis. Taiau jeigu t meteorit ledyne aptiko ne SS, i kur direktorius suuod j ten gulint? Kai kas j aptiko. Kai kas? Kas? Harperis atsiduso. Kanados geologas arlzas Brofis, dirbs Elsmyro saloje. Regis, darydamas Milno ledyno echolokacinius tyrimus, jis bus netyia pastebjs lede milinik meteorit. Tuomet pasiunt apie tai radijo praneim, kur nuklaus NASA. Gabriel verte vr Harper akimis. O kodl tas kanadietis nekelia triukmo, kad NASA pasisavino jo atradim? Todl, atsiliep Harperis, ir jo nugara perbgo altukas, jog, deja, jis jau nebegyvas.

91Maiklas Tolandas usimerks klaussi G4 variklio gausmo. Jis nutar kol kas liautis sukti galv dl to meteorito. Pasak primygtinio Korkio tvirtinimo, chondros yra nepaneigiamas svarbiausias poymis, todl uola, aptikta Milno ledyne, neabejotinai esanti meteoritas. Rachel tikjosi iki lktuvui nusileidiant prieiti prie galutins ivados ir pateikti j Viljamui Pikeringui, taiau jos mintys, ilgai sukusios aplink chondras, atsidr aklavietje. Nors meteorito duomenys be galo abejotini, regis, 161

jis ities tikras. K gi. Rachel dar nebuvo visikai atsigavusi po sukrtimo Arkties vandenyne. Taiau Tolandas vis tiek niekaip neatsistebjo jos stiprybe. Ji dabar nesiliov lauiusi galv, mgindama patvirtinti ar paneigti jo tikrum ir isiaikinti, kas juos mgino nuudyti. Beveik per vis kelion Rachel sdjo greta Tolando. Jam buvo be galo smagu jausti j alia, nors ir patsai buvo visikai nusikamavs. Jai nujus tualet, Tolandas nustebo akimoju jos pasigeds. Jam dingteljo mintis, jog jau seniai igyveno pana jausm tada, kai greta buvo Cilija. Pone Tolandai? Tolandas pakl galv. salon galv buvo kis laknas. Prate praneti, kada priartsime per tok atstum, kai jau bus galima umegzti ry su js laivu. Jeigu pageidaujate, galiu jus sujungti. Dkui. Tolandas patrauk pilot kabin. sitaiss joje, surinko savo gulos numer. Norjo jiems praneti dar por dien negris. Be abejo, n neman pasakoti, koki painiav sivl. Tolandas nustebo, kai po keleto pypteljim atsiliep autoatsakiklis. Jame suskambjo ne prastas pasveikinimas, o linksmas jo gulos juokdario balsas. Alio, alio, ia Goja, idainavo jis. Deja, n vieno i ms nra, nes mus visus pagrob milinika utl! Ties sakant, mes laikinai patraukme krant atvsti Maiko pergals. Dievulliau, mes netveriame savame kailyje! Palikite savo pavard ir numer, ir gal rytoj isiblaiv jums paskambinsime. iau! Tolandas ypteljo pajuts, kaip isiilgo savo gulos. Jie, be abejo, bus stebj spaudos konferencij. Gerai, kad patrauk krant, kadangi nra jokios prasms sdti jroje sudjus rankas. Nors balsas prane, jog visi ivyko krant, Tolandas neman, jog jie bt palik laiv be prieiros, ypa dl t platum, kuriose dabar jis stovjo, stipri srovi. Tolandas surinko kod, tikrindamas, ar nra jam palikt inui. Pasigirdo vienas pypteljimas. Viena inut. Vl suskambo tas pats linksmas balsas. Labutis, Maikai! Na ir pavarei! Jeigu girdi ms inut, ko gero, skambini i kokio pramatnaus Baltj rm vakarlio, sukdamas galv, kur mes galjome dingti. Nepyk, kad irkome i laivo, biiuli, taiau vakar btina aplaistyti. Nesijaudink, kaip reikiant tvirtinome inkarus ir palikome udegtus denio ibintus. Slapia tikims, kad kas nors j pagrobs ir NBC turs tau nupirkti nauj! Pajuokavau. Nesuk galvos, Ksavija sutiko likti ir j pasaugoti. Pasak jos, ji veriau liks viena, nei trankysis su kauusi uvinink briu. Tolandas nusijuok nudiugs, jog laivas neliko be prieiros. Ksavija galima pasitikti, ji tikrai ne kokia vjavaik. Jau gantinai nemaai pasiekusi jr geolog garsjo savo tiesumu ir kandiu lieuviu. Kad ir kaip ten bt, toliau dst tas pats balsas, is vakaras ities ypatingas. Toks, kai didiuojies, jog esi mokslininkas. Visi tik ir tarka, koks tai didelis NASA laimjimas. Po velni t NASA! Tai nek menkesn ir ms pergal! Slpiningojo jr pasaulio irov dabar bus padaugj tikrai keliais milijonais. Tavo vaigd dabar pliekste plieskia akinama viesa. Apkabiname. aunuolis. Ragelyje pasigirdo nabdesys, ir balsas netrukus vl prabilo: A, beje, kad pernelyg neuriestum nosies, tuojau gausi pipir nuo Ksavijos. Ragelyje pasigirdo skambus Ksavijos balsas. ia Ksavija, Maikai, tu tiesiog nepakartojamas, ir taip toliau, ir taip toliau. I didels meils tau sutikau priirti it tavo lau. Ties sakant, bus visai smagu kur laik atsipsti nuo triukmadari, vadinani save mokslininkais. Be to, gula galiojo mane, kaip laivo ragan, pasitelkti visas savo galias, kad neleisiau tavo nosiai usiriesti lank, ir nors po io vakaro tai padaryti bus velnionikai nepaprasta, privalau pirmoji tau praneti, jog savo dokumentiniame filme praioplinai 162

vien klaid. Taip, taip, tau nepasigirdo. Netiktina, taiau tiesa. Nesikrimsk, j pastebti galjo viso labo trys mons visoje planetoje susirauk nuobods moksliukai jr geologai. Na, tokie kaip a. Taiau inai, kaip sakoma apie mus, jr geologus: Vis dairosi prie ko prikibti! Ji nusikvatojo. Na, tai smulkmena, susijusi su meteorito petrologija. Paminjau tik tam, kad sugadiniau tau p. tave dl to gali kas nors kreiptis, todl pamaniau, kad veriau juos aplenksiu, idant vliau netauktum kaip koks ioplys, nors, be abejo, tai ms visikai nestebint. Ji dar kart nusikvatojo. Taigi kadangi nesu linkusi auti su visa banda, lieku laive. Bergdiai mgintum su manimi susisiekti, kadangi, gindamasi nuo urnalist skambui kruos, jungiau autoatsakikl. Tave visi liaupsina nepaisant tos tavo ioplysts. Kai gri, visk tau iklosiu. iau. inut baigsi. Maiklas Tolandas surauk kakt. Klaida mano dokumentiniame filme? Rachel Sikston, stovdama G4 tualete, velg savo atvaizd veidrodyje. Ji atrod labai iblykusi ir klaikiai nusikamavusi. io vakaro sukrtimai sunkte isunk. Ko gero, prabgs gerokai laiko, kol ji liausis virpti arba idrs prisiartinti prie vandenyno. Nusimusi JAV karini jr pajg kepur, ji paleido plaukus. Va taip kur kas geriau, paman ji, akimoju kiek atsigavusi. I veidrodio j velg nuvargusios akys. Taiau atidiau siirjs, btum galjs ivysti jose rusenant ryt. Visai kaip mamos. Niekas tau nenurodins, k ir kaip daryti. Gal mama ir dabar j stebi i auktybi. Mane mgino nuudyti, mama. Visus mus... Rachel mintyse vl m perkratinti visus galimus veikjus. Lorensas Ekstriomas... Mardor Ten... Prezidentas Zachas Hernis. Visi i to laimi savos naudos. Ir visi turi tam reikiam priemoni. Prezidentas ia niekuo dtas, patyliukais tar sau Rachel, i paskutinij vildamasi, jog jos taip gerbiamas prezidentas neino apie ias paslaptingas grumtynes. Mes vis dar beveik nieko neinome. Nei kas... Nei kodl... Rachel troko pateikti galutinius atsakymus Viljamui Pikeringui, taiau klausim atsirado dar daugiau. Grusi i tualeto, ji nustebo neradusi Maiklo Tolando savo vietoje. Netoliese snduriavo Korkis. Rachelei dairantis aplinkui, Maikas iniro i pilot kabinos. Jo akyse viet nerimas. Kas nutiko? pasiteiravo Rachel. Tolandas susirpins iklojo jai savo rpest. Klaida filme? Rachelei dingteljo, jog Tolandas perdeda. Ko gero, smulkmena. Ji neminjo, kokia btent ta klaidel? Kakas, susij su meteorito petrologija. Uolienos sudtimi? Aha. Pasak jos, tai gali atkreipti dmes tik keletas jros geolog. Taigi ta klaida turt bti susijusi su paia meteorito sandara. Rachel sukluso. Chondros? Neinau, taiau panau tai. Rachel buvo linkusi manyti taip pat. Chondros buvo vienintel rodym grandis, bylojanti meteorito tikrumo labui. Korkis pakirdo ir pasitryn akis. Kas nutiko? Tolandas visk jam iklojo. Korkis susirauk ir papurt galv. Chondros tikr tikriausios, Maikai. A pats tuo sitikinau. Nra n menkiausi abejoni. Kokia dar kita petrologijos klaida galjo sivelti? I kur, velniai raut, man inoti? Be to, k jr geologas gali imanyti apie chondras? Neinau, taiau ji kietas rieutlis. Turint galvoje visas aplinkybes, manyiau, jog prie susitikdami su Viljamu Pikeringu turtume nektelti su ta moterimi. 163

Tolandas gteljo peiais. Mginau su ja susisiekti keturis kartus ir vis atsiliepdavo autoatsakiklis. Ji, ko gero, dabar laboratorijoje ir negirdi skambuio. Mano inut ji iklausys anksiausiai ryt. Tolandas nutilo ir umet ak laikrod. Nebent... Nebent kas... Tolandas smeig j savo vilgsn. Kaip manai, ar prie susitikdami su tavo virininku turtume nektelti su Ksavija? Jeigu jai ukliuvo tos chondros, privalome j iklausyti. Maikai, kol kas ms rankose prietaring duomen sankaupa. Viljamas Pikeringas lauks i ms vienareikmio atsakymo. Tada vertt usukti pas j. Rachel net loteljo atgal. tavo laiv? Jis stovi prie Niudersio. Pakeliui Vaongton. Galime nektelti su Ksavija, isiaikinti, kas jai inoma. Korkis turi t meteorito bandin, ir Ksavija panorjusi laivo laboratorijoje galt atlikti reikiamus papildomus tyrimus. Manyiau, utruktume vos valand ir inotume galutin atsakym. Rachels irdyje smilkteljo nerimas. Mintis apie vandenyn baugino. Galutinis atsakymas, mintyse drsino ji save. tbt privalome ten nukakti. Pikeringui reikia vienareikmio atsakymo.

92Delta Pirmas, vl pajuts em po kojomis, akimoju pasijuto smagiau. Nors Aurora lk ne visu greiiu ir ne tiesiu keliu per vandenyn, pasiek em greiiau nei per dvi valandas, ir Delta brys turjo marias laiko pasirengti ir paalinti ketvirtj vado nurodyt mog. Nuoaliame karo aviacijos bazs pakilimo take netoli Vaingtono nusileids Delta brys ilipo i Auroros ir suoko jiems jau parengt kit oro priemon OH-58D Kiowa Warrior sraigtasparn. Vadas ir vl parpino pat geriausi, mkteljo Delta Pirmo galvoje mintis. Kiowa Warrior, sukurtas kaip lengvasis valgybos sraigtasparnis, buvo modifikuotas ir patobulintas pat iuolaikikiausi karin puolamj sraigtasparn. Jame buvo taisytas infraraudonj spinduli ilumos radaras, padedantis aptikti ir lazerio spinduliu automatikai nutaikyti bei valdyti oras-oras Stinger raketas ir AGM-1148 Hellfire raket blok. Aukto danio skaitmeninis radaro procesorius suteikia galimyb vienu metu taikytis eis taikinius. Beveik joks prieas, susidrs su Kiowa akis ak, negalt vliau apie j papasakoti. Delta Pirmas, sitaiss Kiowos piloto sdynje ir prisisegs dirais, pajuto uplstant pastam visagalybs jausm. Jis buvo imokytas skraidyti iuo sraigtasparniu ir atliko su juo tris slaptas operacijas. Be abejo, dar nebuvo tek nukreipti jo vamzdi tok aukt Amerikos veikj. Kiowa puikiai tiko iai uduoiai. Jame taisytas Rolls Royce bendrovs Allison variklis ir ypatingos konstrukcijos ments jam leisdavo lkti tyliai kaip eliui, todl aukos emje igirsdavo j tik tada, kai is jau kabdavo jiems tiesiai' vir galvos. Ir kadangi sraigtasparnis galjo skraidyti tamsoje be jungt ibint ir buvo visas nudaytas juodai, be joki skiriamj enkl, jo nebuvo manoma pastebti tamsiame danguje, nebent auka turt radar. Juodas elis, lekiantis oru. Smokslo teorijos alininkai dl io sraigtasparnio tiesiog negaljo umigti. Kai kas tvirtino, jog tai patyliukais nipinjantys prie orlaiviai. Kiti, regj nakt vien alia kito skridusi susirikiavusi Kiow ibintus, man reg kok milinik erdvlaiv, ko gero, net skraidanij lkt, kadangi jos vertikaliai audavo auktyn. Nesmons. Taiau karikiai mgsta psti civiliams miglas akis. Per paskutin slaptj operacij Delta Pirmas skrido Kiowa su joje taisytu paiu iuolaikikiausiu ir slapiausiu JAV karo pramons iradimu holografiniu ginklu, ukoduotu santrumpa D&V, reikiania dmus ir 164

veidrodius holografiniais JAV karini oro pajg orlaivi atvaizdais, pieiamais danguje vir prieo prielktuvins gynybos lizd. Pastr auliai imdavo kaip pal pykinti sukanias ratais pamkles. Jiems iplekinus visus audmenis, j link lkdavo jau tikri karo lktuvai. Su savo vyrais atsiplusio nuo pakilimo tako Delta Pirmo galvoje vis dar skambjo vado odiai. Atsirado dar vienas taikinys. Toks apibdinimas rodsi klaikiai pilkas, palyginti su tuo, kas buvo naujoji auka. Delta Pirmas primin sau, kad jo darbas ne klausinti, o tiksliai vykdyti gautus sakymus, kad ir kokie krauj stingdantys jie bt. Velnikai tikiuosi, jog vadas ino, k daro. Delta Pirmas pasuko pietus. Ruzvelto memoriale jam teko lankytis dukart, taiau inakt pirm kart regs j i auktai.

93 Meteorit i tikrj rado Kanados geologas? nustrusi pakartojo Gabriel E, velgdama Kris Harper. Ir jis dabar jau nebegyvas? Harperis niauriai linkteljo. Kada tai suinojote? pasiteiravo ji. Prie kelet savaii. Direktorius ir Mardor Ten, privert mane vieai meluoti, atskleid, kaip buvo rastas itas meteoritas. Kadangi jau buvau susiteps, nebijojo, jog iduosiu. Meteorit rado visikai ne SS! Klaiki klaikiausias skandalas. Bloga inia Ten. Ir gera senatoriui. Kaip jau minjau, apsiniauks tar Harperis, apie meteorit jie suinojo tik i atsitiktinai nuklausyto radijo praneimo. Ar teko girdti apie toki ms vykdom program INKJRT? Interaktyvus NASA kosmoso jonosferos radijo tyrimas. Gabriel buvo apie j girdjusi tik viena ausimi. Ities, m aikinti Harperis, tai emo danio radijo imtuv, idstyt aplink iaurs poliarat ir klausani ems gars plazma bang, skleidiam iaurs pavaists, audr dundesio ir taip toliau tinklas. Aiku. Prie por savaii vienas i INKJRT radijo imtuv sugavo atsitiktin radijo praneim i Elsmyro salos. Kanados geologas neprastai emo danio bangomis auksi pagalbos. Harperis kiek patyljo ir tar: Ties sakant, tokiu emu, kad j gebjo igirsti tik NASA imtuvai. Regis, kanadietis mgino susisiekti ilgosiomis bangomis. Kaip tai? Siunt savo ini kaip manoma emesniu daniu, kad banga nusklist kuo toliau. Neumirkite, jog jis buvo paiam pasaulio pakraty, todl prasto danio bangos vargiai bt pasiekusios tiksl. Koki ini jis siunt? Labai glaust. Kanadietis prane, jog darydamas Milno ledyne echoskopij lede aptiko labai tank kn, jo manymu, meteorit, ir tyrintoj uklupo pga. Jis nurod koordinates, papra pagalbos ir baig. NASA klausymosi stotis i Tuls oro bazs pasiunt jo gelbti lktuv. Jie, ilgai nar po ledyn, galiausiai aptiko j negyv, kritus ledo ply drauge su savo rogmis ir unimis. Ko gero, jis, mgindamas isigauti i pgos, pasiklydo, pamet krypt ir krito ledo ply. Gabriel susidomjusi klaussi. Taigi NASA po jo ties vienintel inojo apie t meteorit? Btent. Likimo idaiga, taiau jeigu mano palydovas bt veiks, t meteorit bt aptiks savaite anksiau nei tas kanadietis. Toks sutapimas paskatino Gabriel suklusti. Meteoritas, iguljs tris imtus met lede, staiga t pai savait vos neaptinkamas dukart? Suprantu, jog tai keista, taiau mokslo pasaulyje panai stebukl pasitaiko. Stalas tuias 165

arba lta nuo grybi. Taiau direktorius laik meteorit kaip ir mums teistai priklausaniu atradimu, kur btume padar anksiau, jeigu ne mano klaidos. Jis man pareik, jog uvus kanadieiui niekas n nesuuos, jei praskraidinsiu SS palydov vir geologo nurodyt koordinai. Ir po to, jo odiais tariant, galiau apsimesti, kad neva pritaikius netiesiogin klaidos itaisymo bd, man pavyko aptikti meteorit ir taip bent kiek atpirkti i klaiki neskm. Js padarte ko praomas. Kaip jau minjau, buvau uspeistas kamp. Juk a sulugdiau projekt. Jis nutilo, paskui ts: Taiau vakar per prezidento spaudos konferencij igirds, jog tame mano tariamai rastame meteorite esama fosilij... Netekote amo. Kaip pirtu ak! Kaip manote, ar direktorius, praydamas jus sumeluoti, jau inojo apie tas fosilijas? Nesivaizduoju, kaip jis bt galjs suinoti. Meteoritas guljo palaidotas lede, kol jo nepasiek NASA pasista ekspedicija. Veikiausiai NASA suinojo apie radin vos tik padariusi pirmus bandomuosius grinius ir pervietusi juos rentgeno spinduliais. Jie mygo mane psti migl apie SS ir vylsi laimti palankum dl paprasiausiai miliniko meteorito. Taiau ityr grinius suvok, koks ities laimikis jiems pakliuvo. Gabrielei jaudulys tiesiog gniau gerkl. Daktare Harperi, ar js paliudysite, jog NASA ir Baltieji rmai vert jus meluoti apie SS palydov? Neinau. Harperis atrod isigands. Tai agentrai ir iam atradimui suduot milinik smg. Daktare Harperi, mudu abu puikiai suprantame, jog tai, kaip jis atrastas, nepakeis io stulbinamo atradimo svarbos. Mums rpi tik tai, jog melavote Amerikos monms. ]ie turi teis igirsti teisyb apie SS. Neinau. Nekeniu direktoriaus, taiau mano bendradarbiai... Visi tie puiks mons. Ir jie taip pat verti inojimo, jog buvo maustomi. O tie duomenys apie mano dalyvavim grobstant las? Nesukite sau dl j galvos, tar Gabriel, kuriai i gudryb jau paiai buvo igaravusi i galvos. A praneiu senatoriui, kad js ia niekuo dtas. Tai paprasiausia vilkduob, dl viso pikto irausta jums direktoriaus, kad nemgintumte prasiioti apie SS. Ar senatorius gali mane itraukti? Be jokios abejons. Js niekuo nenusikaltote. Paprasiausiai vykdte sakymus. Be to, gavs tuos duomenis apie kanadiet geolog, manyiau, senatorius apskritai nekels vieum to grobstymo. Mes susitelksime ties NASA melais apie SS ir meteorit. Kai senatorius leis suprasti, jog ino apie t kanadiet, direktorius nemgins js meiti. Harper vis dar grau nerimas. Jis paniurs tyljo ir temptai svarst. Gabriel leido jam netrukdomam visk apmstyti. Jau anksiau jai galv buvo ovusi mintis dl dar vieno netiktino atsitiktinumo, kuris lydjo meteorito atradim. Gabriel ketino apie j neprasiioti, taiau dabar nuojauta pakudjo, jog nepakenkt Harper dar iek tiek stumtelti. Ar laikote un, daktare Harperi? Jis kilsteljo galv. K? Man tiesiog pasirod keistas vienas dalykas. Pasak js, kanadieiui perdavus savo ini, un kinkinys drauge su rogmis krito ply. Siaut pga. Jie pasiklydo. Gabriel abejodama gteljo peiais. Na, gal ir taip. Harperis negaljo nepastebti jos abejoni. Js tuo netikite? Neinau. Paprasiausiai atradim gaubia daugyb vairiausi sutapim ir atsitiktinum. I 166

pradi kanadietis perduoda meteorito koordinates tokiu daniu, kokiu j gali igirsti tik NASA. O paskui staiga jo unys nusiveria nuo skardio. Ji kiek patyljo ir pridr: Js, be jokios abejons, suvokiate, jog io geologo tis ir leido NASA puikuotis love. Harperis ibalo kaip drob. Nejaugi js manote, kad direktorius dl meteorito galt griebtis udymo? Auktoji politika. Miliniki pinigai, paman Gabriel. A praneiu apie tai senatoriui ir susisieksiu su jumis. Ar ia yra koks atsarginis ijimas? Gabriel E paliko ibalus Kris Harper savo kabinete ir avarinmis koptlmis nusileido tui gatv u NASA rm. Akimoju susigavo taksi, atveus dar vien brel digaujani NASA darbuotoj. Vestbruko rmai, paliep ji vairuotojui. Senatorius Sikstonas turt okinti i laims.

94Vis dar abejodama, ar teisingai elgiasi, Rachel its radijo sistuvo laid u pilot kabinos dur, kad ie negirdt panekesio. Korkis su Tolandu tylomis j stebjo. Nors Rachel ir NST direktorius Viljamas Pikeringas buvo sutar iki j nusileidimo Bolingso oro uoste daugiau nesusisiekti, Rachel jaut privalanti tbt pasidalyti naujausiomis iniomis su Pikeringu. Ji surinko jo mobiliojo numer. Viljamas Pikeringas santriai atsiliep: Prayiau laikytis atsargumo. Galimas daiktas, ms klausomasi. Rachelei dingteljo, jog Pikeringo mobiliajame, kaip ir daugumoje NST darbuotoj neiojamj telefon, taisytas indikatorius, praneantis, jog skambinaniojo ryio linija nra slapta. Rachelei susisiekus su Pikeringu radijo bangomis, kurias galima nesunkiai sugauti, Pikeringo mobiliojo indikatorius tutuojau m ybsti. Todl teks kalbtis uuominomis. Joki pavardi. Joki nuorod. Pastate mano bals, prabilo Rachel prastu tokiais atvejais prisistatymu. Ji bgtavo, kad direktorius susierzins dl to, jog nepaisydama pasiklausymo pavojaus su juo susisiek, taiau Pikeringas balsas skambjo maloniai. Taip, a jau pats ketinau su jumis susisiekti. Teks keisti viet. Bijau, kad jus jau kai kas rengiasi sutikti. Rachel nukrt iurpas. Kakas mus seka. Pikeringo balse skambjo nerimas. Teks keisti viet. Tada jis nenustebs igirds, jog ji skambina su tokiu paiu praymu, nors ir dl visikai skirting prieasi. Dl tikrumo, tar Rachel. Ilgai svarstme. Regis, aptikome bd tvirtai patvirtinti ar paneigti. Puiku. Yra ioki toki permain, ir man reikt atsakymo, kad galtume imtis tolesni ygi. Patvirtinimui tekt trumpam nusileisti. Laboratorijoje... Tik nereikia joki nuorod. Js pai saugumo labui. Rachel kuo puikiausiai suvok, jog privalu laikytis didiausio atsargumo. Ar galtumte duoti leidim nusileisti POU-AS? Pikeringas atsiliep ne i karto. Rachel sumet, jog jis ifruoja i santrump. POU-AS santrumpa NST darbuotojai ifravo Pasieniei oro uost Atlantik Sityje, slapt NST tarnyb. Rachel vylsi, jog direktorius j igliaudys. Taip, galiausiai tar jis. Pasirpinsiu. Js skrendate ten? Ne. Mums reiks sraigtasparnio. Jau lauks js. Dkoju. 167

Kol kas primygtinai prayiau laikytis ypatingo atsargumo. Daugiau su niekuo nesusisiekite. Js tarimai sukl taking moni smy. Ten, su apmaudu paman Rachel, jog jai nepavyko susisiekti tiesiogiai su prezidentu. A dabar vykstu susitikti su ms pastama moterimi. Susitarme susitikti akis ak nuoalioje vietoje. Pokalbis su ja turt daug k atskleisti. Pikeringas vyksta kakur susitikti su Ten? Matyt, ji turi praneti kai k ypa svarbaus, jeigu, uuot nekjusi telefonu, panoro susitikti akis ak. Pikeringas tar: Niekam neprasitarkite, kur vykstate. Daugiau joki pokalbi. Taip, sere. Nutpsime POU-AS po valandos. Sraigtasparnis js jau lauks. Vliau susisiekite su manimi saugesniu ryiu. Jis nutilo ir kiek patyljs pridr: Savo pai labui privalote bti be galo atsargs. Ukliudte galing prie. Tai tars, Pikeringas ijung telefon. Rachel sunerimusi nusim ausines ir atsigr Toland su Korkiu. Skrendame kitur? nekantriai pasiteiravo Tolandas. Rachel susimsiusi linkteljo. Goj. Korkis atsiduss bed akis rankoje gniauiam meteorito nuoskal. Niekaip negaliu patikti, kad NASA bt galjusi... Jis nutilo viduryje sakinio, nerimui vis labiau niaukiant jo veid. Netrukus suinosime, paman Rachel. Grusi pilot kabin, ji padjo ausines. Kai vilgteljo pro iliuminatori tarsi avi band susigrdusi debes nugaras, nutviekstas mnesienos, j nusmelk bloga nuojauta, jog Tolando laive j laukia bjauri inia.

95Viljamas Pikeringas, rieddamas savo automobiliu Lysburgo greitkeliu, pasijuto tarsi atsidrs vienas dykynje. Buvo jau beveik antra valanda nakties, ir aplinkui nesimat n gyvos dvasios. Jau senokai jis taip vlai vaiavo. Mintyse vis dar skambjo gergdiantis Mardors Ten balsas: Susitinkame FDR memoriale. Pikeringas pamgino prisiminti, kada jam paskutin kart teko susidurti su Mardore Ten, ta politikos pasaulio harpija, akis ak. Regis, prie du mnesius. Baltuosiuose rmuose. Ten sdjo prieais prie ilgo uolinio stalo, aplink kur buvo sitais Nacionalins gynybos komiteto, generalinio tabo nariai, CV atstovai, prezidentas Hernis ir NASA direktorius. Ponai, prabilo tada CV vadovas, velgdamas Mardore Ten. Raginu visus imtis neatidliotin veiksm ir padaryti gal slapt duomen nutekjimui i NASA. Niekam i susirinkusij tai nebuvo naujiena. Slapt duomen nutekjimas i NASA jau buvo taps tikra slaptj tarnyb opa. O prie por dien tinklo piratai i NASA duomen bazs buvo sigudrin nugvelbti daugiau nei tris imtus palydov nuotrauk. Tos nuotraukos kuriose buvo matyti ir slapta JAV karini pajg mokymo baz iaurs Afrikoje pateko juodj rink ir jas akimirksniu sigijo prieikos Artimj Ryt alys. Nepaisant vis ms pastang, piktokai ts CV direktorius, NASA ir toliau lieka grsme ms nacionaliniam saugumui. Paprastai nekant, ji nepajgi utikrinti savo duomen ir technologij slaptumo. A inau, atsiliep prezidentas, apie iuos nelemtus trkumus. Tai kelia didel rpest. Jis mosteljo kitoje stalo pusje kiurksant paniurus Lorens Ekstriom. Mes kaip manydami stengiams ulopyti ias spragas. Deja, turiu paprietarauti, siterp CV direktorius. Jokie NASA numatomi ygiai neduos naudos, kol NASA nepriklausys kuriai nors JAV slaptj tarnyb. U stalo pasigirdo pritariamas nepatenkintj murmesys. Visi suprato, kam tai taikoma. Kaip visiems inoma, dar kieiau ts CV direktorius, jog JAV institucijos, disponuojanios slaptais duomenimis ir technologijomis karins pajgos, CV, NSA, NST 168

laikosi kuo grieiausi slaptumo taisykli. Todl a dar kart klausiu, kodl NASA, kurianti ir gaminanti daugyb naujausi kosmoso, vaizdo perdavimo, skrydio, programins rangos, valgybos ir ryi technologij, nesilaiko toki pat taisykli. Prezidentas sunkiai atsiduso. Uuomina buvo aiki. Pertvarkyti NASA vien i slaptj tarnyb padalini. Nors praeityje taip buvo pasielgta su keletu agentr, Hernis stojo piestu prie tai, jog NASA imtsi globoti Pentagonas, CV, NST ar kokia kita slaptoji tarnyba. Nacionaliniame saugumo komitete dauguma jau buvo linkusi palaikyti slaptj tarnyb silym. Lorensas Ekstriomas tokiuose susirinkimuose visada sddavo kaip ant adat. Jis svied pikt vilgsn CV direktori. Esu priverstas dar kart pakartoti, sere, kad NASA kuria technologijas mokslo, o ne karo reikmms. Saugumieiams, matyt, knieti nukreipti ms teleskopus ir valgyti Kinij. CV direktorius iraudo kaip vys. Sutiks jo vilgsn, gin siterp Pikeringas. Lari, prabilo jis, stengdamasis kalbti kuo ramiau, kiekvienais metais NASA kaulija kongreso papildom pinig. Jums tenka verstis striukomis lomis, ir todl tiek daug sumanym lunga. Jeigu NASA tapt slaptj tarnyb padaliniu, jai daugiau nereikt auktis kongreso pagalbos. Js biudetas bt slaptas, gautumte kur kas daugiau l. Visi i to tik laimt. NASA gaut reikiam finansavim, o slaptosios tarnybos galiausiai bt patenkintos, kad NASA duomenys nenuteks. Ekstriomas papurt galv. Nevalia suplakti krv NASA ir slaptj tarnyb. Mes tiriame kosmos. CV direktorius net paoko i vietos. Niekas n nemgino jo sustabdyti. Jis bed vilgsn Lorens Ekstriom. Vadinasi, pasak tavs, mokslas ir nacionalinis saugumas visikai nesusij? Dl dievo meils, Lari, tai du to paties lizdo paukiai! Tik mokslinis ir technologinis alies pirmavimas padeda palaikyti ms saugum, ir kad ir kaip suktum, NASA vaidmuo ioje srityje vis svaresnis. Deja, taiau i jsiks agentros slapti duomenys plsta kaip i kiauro rio ir jau ne kart visiems parodte, jog saugumo reikalus jums nusivilpt! Kambaryje stojo spengianti tyla. Dabar jau Lorensas Ekstriomas paoks verte pervr vilgsniu prieinink. Silote sugrsti dvideimt tkstani NASA mokslinink savo poemines laboratorijas ir tikits, kad jie ten tris dien nakt? Nejaugi manote, jog mums bt pavyk sukurti akyliausius teleskopus, jeigu msikiams patiems nemagt siskverbti kosmoso tolius? Msikiai yra tikri neinom erdvi atradjai, uaug spoksodami vaigdes ir mintyse trokdami jas pasiekti. Mus nepaliaujamai gena pirmyn painimo aistra, o ne galimyb gauti dar vien vaigdut ant antpei. Pikeringas atsikrenkts ramiai prabilo, stengdamasis kiek apmalinti sikariavusius vyrus: Lari, nemanyiau, jog direktorius silo tavikius kinkyti kurti karinius palydovus. NASA ir toliau dirbt k dirbusi. Skirtumas bt tik tas, kad nestokotumte l ir visi duomenys bt patikimai apsaugoti. Pikeringas grteljo prezident. Saugumas kainuoja daug. Mes visi kuo puikiausiai suvokiame, jog duomenys i NASA nuteka dl l stokos. NASA vertt susitelkti ties savo varoma vaga, skirti visas las savo darbams, dalytis ilaid nata dirbant su kitomis alimis. Tad NASA iliks ikili mokslin agentra, tik geriau finansuojama ir slaptesn. Keletas Nacionalinio saugumo komiteto nari pritardami patylomis linkteljo. Prezidentas Hernis, beds akis Pikering, ltai pakilo i savo krslo, regis, n kiek nenustebintas tokios jo kalbos. Bilai, atsakyk man vien klausim. NASA kit deimtmet rengiasi pasisti erdvlaiv Mars. Ar tu pritartum, kad didel slaptj tarnyb l dalis bt skirta tokiam skrydiui, neturiniam nieko bendra su opiausiais nacionalinio saugumo reikalais? NASA galt tristi savo nuoira. 169

Kvailyst, tk Hernis. Visi nusteb susivalg. I prezidento Hernio lp retai ilkdavo riebesnis odelis. Prezidentaudamas sitikinau, pareik Hernis, jog kieno veime sdi, to ir giesm giedi. Niekada nesutiksiu, jog NASA id arstyt tie, kuriems agentros siekiai n motais. Galima tik sivaizduoti, kas laukt mokslo paangos, jeigu sprsti, kokie darbai verti gyvendinimo, imtsi karikiai. Hernis ltai nuvelg susirinkusiuosius ir vl smeig vilgsn Viljam Pikering. Bilai, atsiduss tar Hernis, tavo nepasitenkinimas NASA bendradarbiavimu su kit ali kosmoso agentromis yra velnikai trumparegikas. Bent jau jie dirba konstruktyviai su rusais ir kinais. Taikos pasaulyje kuri nors karin galyb viena pati utikrinti nevalios. J gali utikrinti tik sutelktos, nepaisant ideologini skirtum, pastangos. Mano nuomone, tarptautiniai NASA darbai nacionalin saugum sustiprina labiau, nei koks nors milijard kainuojantis valgybos palydovas, ir toks kelias man atrodo kur kas perspektyvesnis. Pikeringas irdyje uvir pykiu. Kaip jis drsta nektis su manimi kaip su kokiu vaikzu! Ikilios Hernio kalbos graiai skambdavo per televizij, taiau kasdienybje ivirsdavo nekalt moni timis. Bilai, siterp Mardor Ten, pajutusi, jog Pikeringas tuojau gali pratrkti, mes visi inome, kaip tu netekai savo dukters. Suprantame, kokia skaudi tau i tema. Pikeringui jos balsas skambjo kaip pasityiojimas. Taiau turk omenyje, pridr Ten, jog itisa minia privai aeronautikos bendrovi tik ir trokta siverti kosmos. Mano nuomone, nepaisant vis savo klaid, NASA slaptosioms tarnyboms yra kur kas parankesn bendradarb. Todl visi veriau jai padkotumte. Automobilio kresteljimas skersai keli tysanias grubltas juostas paadino Pikering i susimstymo. Jau netoli poskis. Sukant j, akis ukliuvo u pakelje gulinio partrenkto kruvino elnio. Smilkteljo keistas nerimas, taiau jis toliau neatleisdamas myg akceleratori. Privalo atvykti susitikim.

96Franklino Delano Ruzvelto memorialas yra vienas didiausi alyje. J sudaro parkas, kriokliai, skulptros, altanos, tvenkinys ir keturios galerijos, skirtos keturioms FDR prezidento kadencijoms. U mylios nuo memorialo auktai danguje ijungtomis viesomis tylutliai skriejo sraigtasparnis Kiowa. Vaingtone, kuriame knibdte knibdjo vairiausi ymybi ir urnalist, sraigtasparnis danguje buvo toks pat prastas daiktas kaip virblis. Delta Pirmas inojo, jog laikydamasis tolliau vadinamojo burbulo akylai stebimos erdvs aplink Baltuosius rmus, jis niekam nekris ak. Be to, jie nesirengia ia ilgiau usibti. Kiowa pakibo ei imt metr auktyje beveik tiesiai vir tamsoje skendinio FDR memorialo. Delta Pirmas umet ak dein, kur prie naktinio stebjimo renginio buvo sitaiss Delta Antras. alsvai nutviekstame ekranlyje matsi vaiavimas memorial. Aplinkui nebuvo n gyvos dvasios. Dabar jiems lieka tik laukti. Be abejo, ioji mogudyst tikrai sulauks didiulio atgarsio. J auka nra koks paprastas pilietis. Kad ir kaip j paalintum, vis tiek kils triukmas. Visi puls tirti. Klausinti visuose paaliuose. Tokiais atvejais geriausia visk atlikti kuo efektingiau. Sprogimai, ugnies jra, kamuoliais virstantys dmai liudys rimt prie, ir vis akys nukryps tarptautin terorizm. Be to, auka auktas valstybs pareignas. Delta Pirmas smeig akis alsvai nuspalvint memorial su isibarsiusiais mikeliais. Automobili stovjimo aiktel ir kelias j buvo tuti. Tuojau turt pasirodyti, paman jis. Aplinkui, nors memorialas visikai netoli miesto, tok vlyv met tvyrojo ramyb. Delta Pirmas atitrauk akis 170

nuo ekranlio ir dirsteljo ginkluots valdymo pult. Parankiausia bus pasitelkti Pragaro liepsn. i lazeriu valdoma prietankin raketa patogi tuo, kad iovs gali sudti rankas u galvos ir vilpauti. Raketa nutaikoma lazerio spinduliu nuo ems, lktuvo arba paties sraigtasparnio. vakar jie nutaikys spindul patys, ir vos tik lazerio spinduliu payms taikin, toliau raketa jau pati lks j. Kadangi Pragaro liepsn galima paleisti ir i oro, ir nuo ems, niekas nevalios tiksliai nustatyti, i kur ji atlk. Be lo, tokios raketos yra viena paklausiausi juodosios ginkl rinkos preki, todl terorist antpuolis taps tik dar tikimesniu spjimu. Automobilis, prane Delta Antras. Delta Pirmas dirsteljo alsvj ekranl. Tiksliai sutartu laiku kelyje memorial iniro juodas prabangus sedanas, kokiu paprastai vainja valstybini staig ulai. Prie pat vaiavimo vairuotojas ijung viesas. Automobilis, apsuks kelet rat, sustojo prie medi guoto. Delta Pirmas spitrijo jo bendro naktinio stebjimo taisu pritraukiam vairuotojo langelio vaizd. Po akimirkos jame pasirod ir veidas. Delta Pirmas staigiai kvpteljo pro nerves oro. Taikinio tapatyb patvirtinta, tar jo bendras. Delta Pirmas smeig vilgsn alsvj ekran, kuriame dabar jau viet pragait lemiantis nutaikymo kryius, ir pasijuto tarsi snaiperis, taikantis kok valstybs vadov. Taikinio tapatyb patvirtinta. Delta Antras, grteljs kair, jung lazerin taikikl. Nukreip j emyn, ir ant sedano, stovinio per puskilometr po jais, stogo suibo viesos takas, apie kur vairuotojas, be abejo, n nenutuok. Nutaikyta, prane Delta Antras. Delta Pirmas giliai kvp ir spusteljo mygtuk. Po sraigtasparnio pilvu pasigirdo aius vilpesys, ir emyn akimirksniu tarsi nematomos rankos nubrtas vysteljo viesos dryelis. Dar po akimirkos automobilis, apsiaustas ugnies stulpo, sprogo. onus ilakst sulankstyto metalo laktai. Usiliepsnojusios padangos nulk goj. Skmingai paalintas, tar Delta Pirmas, visu greiiu jau skriedamas tolyn. Susisiek su vadu. Vos u trij kilometr prezidentas Zachas Hernis kaip tik rengsi gulti. Jo miegamj saugojo neperaunami trij centimetr storio langai. Ir jis ninieko negirdjo.

97Pasieniei oro uostas Atlantik Sityje sikrs tarptautinio oro uosto Viljamo Hjuzo federalins aviacijos direkcijos techniniame centre. is pasieniei padalinys stebjo Atlanto pakrants ruo tarp Osberio parko ir Mjaus kyulio. Rachel Sikston pakirdo nuo lktuvo asi stukteljimo nusileidimo tak, i abiej pusi dengiam milinik muitins sandli. Nustebusi, jog pati nepastebjo, kaip usndo, Rachel usimiegojusi vilgteljo laikrod. 2.13 po vidurnakio. O atrod, kad miegojo itis aminyb. Ivydo gulinti kruopiai apkamyta antklode, greta jos taip pat jau rsi ir Maiklas Tolandas. Pamats jos vilgsn, jis miegstai nusiypsojo. Kiek tolliau tarp sdyni pakilo svyruojantis Korkis ir suniurnjo: Velniai raut, js vis dlto ia? Tikjausi, kad tai buvo tik blogas sapnas. Rachel ir atmerktomis akimis jautsi kaip tik taip. Vl grime atvir jr. Lktuvas kiek pariedjs sustojo, ir visa trijul isiropt ant pilko betono tako. Buvo apniuk, taiau nuo pajrio dvelk drgnas ir iltas oras. Palyginti su Elsmyro sala, Niudersyje jauteisi tarsi pateks atogras. ionai! kteljo jiems kakas. 171

Grtelj ivydo netoliese stovint raudon HH-65 Dolphin pasieniei sraigtasparn. Greta budjs pilotas pamojo jiems. Tolandas, negaldamas patikti savo akimis, tik papurt galv ir, pavelgs Rachel, tar: Tavo virininkas tikrai tuiai neauina burnos. Korkis susirauk. Jau? Jokios vakariens? Pilotas pasitiko juos ir pagelbjo siropti sraigtasparn. Neklausinjo j pavardi, tik pasilabino ir tar kelis odius apie saug. Ko gero, Pikeringas bus spjs pasienieius, kad is skrydis slaptas. Taiau, nepaisant Pikeringo pastang, Rachel suprato, jog pilotas juos akimoju paino, ir jo akys i nepajgiamos nuslpti nuostabos isiplt, kai ivydo televizijos ymyb Maikl Toland. Rachel, segdamasi dirus greta Tolando, jautsi nejaukiai. Viruje suiaudjs atgijo variklis, ir nusvirusios trisdeimt devynios ments, susiliedamos itis sidabro skriemul, m suktis. Netrukus pukjimas virto kriokimu, ir sraigtasparnis, atsipls nuo pakilimo tako, nuskriejo nakt. Pilotas atsigrs jiems kteljo: Man buvo praneta, jog tiksl nurodysite mums pakilus. Tolandas nurod pilotui koordinates jroje madaug penkiasdeimt kilometr pietryius. Jo laivas trisdeimt kilometr nuo kranto, dingteljo Rachelei, ir jos nugara perbgo iurpuliukai. Pilotas ved koordinates navigacijos rengin. Paskui atsilo sdynje ir paleido variklius visu greiiu. Sraigtasparnis nunr nosimi priek ir ov pietryius. Tamsioms Niudersio kalvoms dingus tolumoje, Rachel atitrauk akis nuo j ir dirsteljo apaioje plytint tams vandenyn. Nors vir vandens j kaust baim, taiau ramino greta sdintis vyras, kuriam vandenynas buvo taps antraisiais namais. Jdviej su Tolandu, sitaisiusi anktoje kabinoje vienas alia kito, keliai ir peiai susiglaud. N vienas i j nemgino atsitraukti. Man liepta neprasiioti, staiga ipykino neikents pilotas, taiau js, regis, Maiklas Tolandas ir vakar a stebjau js dokumentin film! Dievulliau, meteoritas! Netiktina! Tolandas linkteljo. Trksta odi. Negaljome atitraukti aki! Js film dabar suka per visas televizijas. Visi msikiai vakar kratsi io skrydio, kadangi sdi prilip prie televizoriaus, taiau a itraukiau trumpj iaudel. Velniai raut! Trumpj iaudel! Ir tai susidriau su jumis akis ak! Jeigu vyruiai bent numanyt, k dabar skraidinu, nagus... Mes labai jums dkingi, siterp Rachel, taiau apie tai ities nevalia prasiioti. Be abejo, ponia. Man buvo grietai sakyta. Pilotas, kiek padvejojs, linksmai pratar: Ei, mes, ko gero, lekiame prie Gojos, ar ne? Tolandas nenoromis linkteljo. Ities. Dievulliau auktielninkas! kteljo pilotas. Dovanokite. Tai tas keistas laivas, kur maiau per js laid? Dar neteko i tok kelti kojos. Jsikis bus pirmasis. Rachel praleido jo odius pro ausis, jausdama viduje besitvenkiant nerim jiems lekiant vis toliau atvir jr. Tolandas pavelg j. Gerai jautiesi? Galjai likti krante. Juk siliau. Reikjo likti, msteljo Rachels galvoje mintis, nors ji puikiai suvok, jog savigarba nebt leidusi jai to padaryti. Dkui, jauiuosi kuo puikiausiai. Tolandas nusiypsojo. Priirsiu tave. Ai. Nuo rpestingo jo baritono akimoju palengvjo. 172

Tau teko matyti Goj per televizij, ar ne? Ji linkteljo. Toks, na.. Hmm... Neprastos ivaizdos laivas. Tolandas nusikvatojo. Aha. Kadais buvo pats paangiausias, taiau ivaizda ities nespdinga. Kodl gi? paklaus Rachel, prisimindama keistojo laivo siluet. Dabar NBC mygia plaukioti nauju laivu. Na, inai, graktesni, patrauklesniu akiai. Po poros met neabejotinai privers mane su savo senuku isiskirti. Tolando balsas su iais odiais nuskambjo ilgesingai. Naujas laivas tau ne prie irdies? Na, neinau... Gojoje mane supa galyb atsiminim. Rachel ypteljo. Bet kaip mgdavo sakyti mano mama, anksiau ar vliau tenka atsisveikinti su praeitimi. Tolandas dmiai pavelg jai akis. Taip, be abejo.

98 Koks ia velnias, susikeik taksi vairuotojas, grteljs per pet Gabriel. Matyt, bus vykusi kakokia avarija. strigome. Kol kas. Gabriel, dirsteljusi pro lang, ivydo pro al praskriejanius mirksinius greituki vyturlius. Prieais juos kiek tolliau stovjo keli policininkai, utvr keli prie molo. Ko gero, didel avarija, vl tar vairuotojas ir mosteljo ranka liepsnas, kylanias vir FDR memorialo. Gabriel suraukusi kakt velg tolumoje vytinius liepsnos lieuvius. Kaip tyia. tbt privalo kuo skubiau praneti Sikstonui apie SS ir t kanadiet geolog. Ji m sukti galv, ar vieum ikilusios NASA melagysts sukels pakankam smy, kad Sikstonas vl prisikelt i numirusij kaip kandidatas. Gal kitiems politikams tai ir nepavykt, dingteljo jai, taiau Sedvikas Sikstonas geba kopti vir ipsdamas kit neskmes. Gabrielei ne visada gul prie irdies senatoriaus gebjimas smogti prieininkui emiau juostos, taiau is bdas bdavo veiksmingas. Galimas daiktas, jam pavyks i pavien NASA melagyst paversti abejonmis apskritai agentra ir jos veikimo bdais, o drauge ir prezidentu. Liepsnos vir FDR memorialo, regis, vis labiau lo. m plekti j supantys mikeliai, ir nurkusios ten gaisrins dabar virkt ant j vanden. Taksi vairuotojas, sijungs radij, m i eils junginti visus kanalus. Atsidususi Gabriel usimerk ir pajuto, kaip j vis grite ugrina nuovargis. Kai atvyko Vaington, svajojo tapti politike, galbt netgi patekti Baltuosius rmus. Taiau dabar jautsi politikos atsikandusi visam gyvenimui: dvikova su Mardore Ten, tos bjaurios jdviej su senatoriumi nuotraukos, NASA melagysts... Per radij urnalistas kak tarkjo apie susprogdint automobil ir tarptautin terorizm. Reikia kuo skubiausiai neti kudai i io miesto, pirm kart nuo atvykimo Vaington paman Gabriel.

99Vadas bema niekuomet neitidavo i nuovargio, taiau iandienos dozs net ir jam jau buvo per daug. Viskas josi kreivai leivai, o ne taip, kaip numatyta: nelemtai aptikta ledo achta, nepavyk bandymai priversti aminai nutilti liudininkus ir be paliovos didjantis auk skaiius. O rengms susidoroti be kraujo... Be abejo, iskyrus t kanadiet. Keista, taiau technikai kebliausia sumanymo dalis josi kaip per sviest meteoritas prie kelet mnesi buvo kuo sklandiausiai taisytas ledyno gelmje. Patupdius j reikiam viet, liko 173

tik laukti, kol vir ems skrieti bus paleista ems stebjimo sistema. SS turjo ivalgyti vis iaurs poliarat, ir jos iekikliai neivengiamai privaljo aptikti meteorit ir atneti NASA lov. Taiau m oiuotis sumauta programin ranga. Paaikjus, jog iekiklis neveikia ir nra joki galimybi j sutaisyti dar iki rinkim, visas sumanymas pakibo ant plauko. Meteorit galjo aptikti tik SS. Vadui teko sukti galv, kaip slapia praneti NASA apie meteorit. Teko imituoti kanadieio, dirbusio netoliese meteorito, SOS signal. Be abejo, geolog dl savaime suprantam prieasi teko tutuojau nudaigoti ir pavaizduoti vykus nelaiming atsitikim. Nieko dtas geologas buvo imestas i sraigtasparnio. Taiau tai buvo tik pradia, o dabar vykiai jau sisuko svaiginama karusele. Veilis Mingas. Nora Mangor. Dar tas akiplikas nuudymas, k tik vykdytas FDR memoriale. Netrukus auk sra papildys Rachel Sikston, Maiklas Tolandas ir daktaras Marlinsonas. Kito kelio nra, paman vadas, gniaudamas savyje vis aitriau smelkiani sins grauat. Pernelyg jau daug pastatyta ant kortos.

100Pasieniei sraigtasparniui likus skristi tris kilometrus iki Gojos, Tolandas kteljo pilotui: ia yra terminis naktinio stebjimo taisas? Pilotas linkteljo. Juk mes gelbtojai. Tolandas to ir tikjosi. Terminis naktinio stebjimo taisas buvo specialiai skirtas vandenyje iekoti suduusi laiv gul. Vandenyje plduriuojanti mogaus galva suvisdavo raudonu takeliu juodoje vandens plynje. junkite, papra Tolandas. Pilotas net sutriko. Kodl? Ko nors iekote? Ne. Tiesiog noriu jums kai k parodyti. I tokio aukio taisas nieko nerodys, nebent apaioje liepsnot kokia naftos dm. junkite, pakartojo Tolandas. Pilotas, nustebusiomis akimis vilgteljs Toland, spusteljo kelet mygtuk, ir terminis taisas sraigtasparnio dugne atsivr, aprpdamas vandenyn penki kilometr spinduliu. Prietais skydelyje taisytame ekrane suvito vaizdas. Viepatie auktielninkas! Sraigtasparnis net susimt, pilotui i nuostabos loteljus atgal. Atgavs ad, jis ipts akis velg ekran. Rachel su Korkiu taip pat negaldami patikti savo akimis net palinko priek. Juodoje vandenyno plynje pulsuodama rangsi milinika raudona spiral. Rachel neramiai vilgteljo Toland. Ciklonas? Taip, patvirtino Tolandas. ilt oro masi skurys. Kokio kilometro skersmens. Pasienietis sukrizeno: Milinas. Retkariais tenka su jais susidurti, taiau apie it dar niekas neprane. m suktis vos praeit savait, atsiliep Tolandas. Ko gero, po poros dien isikvps. Kaip tokie randasi? pasiteiravo Rachel, negaldama atsistebti ia milinika viduryje vandenyno skuriuojania spirale. Nuo magmos, paaikino pilotas. Rachel baimingai grteljo Toland. Ten ugnikalnis? Ne, tar Tolandas. iaip jau ryt pakrantje nesama veikiani ugnikalni, taiau retkariais po pat jros dugnu susitvenkia kunkuliuojantys magmos tvenkiniai, kurie kaitina vanden. Kadangi iltesnis vanduo veriasi vir, stumdamas alt, todl ir susidaro ie miliniki skuriai. Jie vadinami megaskuriais. Grumdosi kelet savaii, kol galiausiai isikvepia. Pilotas smeigs akis stebeilijo ekrane besirangani spiral. 174

Atrodo, ita dar gana verli. Jis patikrino, kiek dar liko iki Tolando laivo ir nustebs grteljo per pet. Pone Tolandai, js laivas stovi paioje skurio erdyje. Tolandas linkteljo. Ten ne tokia stipri srov. Trisdeimt kilometr per valand. Tas pats, kaip stovti sraunioje upje. Inkaro grandin sitempusi it styga. Jzau, tarsteljo pilotas. Trisdeimties kilometr per valand srov? Veriau jau neikristi per bort! Jis nusikvatojo. Rachels juokas nem. Maiklai, n neusiminei apie megaskur, magmos kupol ir tas sroves. Jis padrsinamai udjo rank jai ant kelio. Nesibaimink, mums niekas negresia. Rachel surauk kakt. Tai ia sukai dokumentin film apie t magmos kupolo fenomen? Apie megaskur ir Sphyrna mokarran. A, tiesa, buvai usimins. Tolandas ypteljo. Sphyrna mokarran mgsta ilum, ir dabar visi poros imt kilometr spinduliu susispiet iame skuryje. Oho. Rachel nedrsiai mosteljo galva vandenyn. Tai kas, dl Dievo meils, yra tie Sphyrna mokarran7. Patys bjauriausi vandenyno padarai. Plekns? Tolandas nusijuok. Didieji kjagalviai rykliai. Rachel net sustingo. Aplink tavo laiv knibdte knibda didij kjagalvi rykli? Tolandas pamerk jai: Nesuk galvos, jie nepavojingi. Jeigu neigi, vadinasi, pavojingi. Tolandas nusijuok: Ko gero, tavo teisyb. Jis linksmai kteljo pilotui: Ei, kada paskutin kart igelbjote kok kjagalvio upult mog? Pilotas gteljo peiais. Dieve brangus. Prie kokius por deimtmei. Tolandas grteljo Rachel. Girdjai? Pora deimtmei. Nesuk galvos. Praeit mnes pasitaik toks kva akvalangininkas, kuris nutar prisigretinti... Palaukite! pertrauk j Rachel. Juk k tik tvirtinote, jog jau deimtmeiais nesate nieko gelbj?! Aha, atsiliep pilotas. Igelbj. Paprastai tokiais atvejais nesuspjame. Tie mikiai galabija kaip velniai.

101Tolumoje suibo Gojos siluetas. Likus puskilometriui, Tolandas jau galjo irti didiuosius denio ibintus, kuriuos Ksavija, dkui Dievui, paliko jungtus. Ivyds ias viesas, Tolandas pasijuto tarsi klajnas, grts namo po ilg klajoni. Lyg ir minjai, kad laive liko tik vienas mogus, tar Rachel, nustebinta vis t plieskiani vies. 175

Tu juk taip pat turbt jungi visas viesas, kai lieki viena namie? Tik vien. Tolandas vogiomis ypteljo. Nepaisant vis Rachels pastang dtis nerpestinga, Tolandas mat, kad ji be galo sitempusi. Magjo j apkabinus nuraminti, taiau jis inojo, jog jokie odiai negelbs. Taip esti saugumo sumetimais. Atrodo, jog laive visa gula. Korkis prunkteljo: K, Maikai, baidaisi pirat? Ne. Kur kas didesn pavoj kelia kvos, velgiantys radar kaip oiai naujus vartus. Todl, kad btum pastebimas, veriau jau ibinti visas viesas. Korkis panairavo apaioje rint laiv. Kad btum pastebimas? Man jis labiau panaus kruizin laiv, Naujj met proga apkaiyt girliandomis. Be abejo, u elektr juk moka NBC. Sraigtasparnis sultino greit, apsuko milinik vies nutviekst laiv ir m irtis prie nusileidimo aiktels laivagalyje. Netgi i paukio skrydio buvo matyti apie laivo pontonus palusiai putojanti srov. Laikoma laivagalyje nuleisto inkaro, Goja, tempusi grandin tarsi uo, pirmagaliu tiessi pai skurio erd. Tikra grauol, nusijuok pilotas. Tolandas suprato, kad jis aiposi. Goja anaiptol neatrod ivaizdiai. Pasak vieno televizijos apvalgininko mestelto kandaus posakio, atstumiamai. Laivas i esms buvo milinika plokia platforma, ikilusi vir vandens deimt metr ir keturiais storais statramsiais atsirmusi pontonus. I toliau laivas atrodydavo tarsi mayt naftos grimo platforma. I arti bara ant kojk. Kajuts, laboratorija ir kapitono kajut trimis auktais kilo viena ant kitos, ir bendras laivo vaizdas panjo milinik plaukiojant kavos stalel su sukrautomis ant jo dutmis. Nepaisant gremzdikos savo ivaizdos, Goja, liesdamasi su vandeniu tik keturiais pontonais, buvo kur kas menkiau veikiama vandenyno bangavimo. Todl ant tokios platformos bdavo patogiau filmuoti, darbuotis laboratorijoje ir niekas nesirgdavo jros liga. Nors NBC mygo Toland sikraustyti nauj laiv, Tolandas vis atsisakinjo. Be abejo, per t laik sukurta ir dar iuolaikikesni laiv, taiau Goja jau beveik itis deimtmet buvo tapusi jo namais, joje jis ir kabinosi gyvenim po Cilijos mirties. Kartais nakt denyje pro vjo es jam ir dabar pasigirsta jos balsas. Jis kelsis kit laiv tik tuomet, kai praeities vaiduokliai visikai nurims. Kol kas dar ne. Kai sraigtasparnis galiausiai nutp laivagalyje, Rachel Sikston kiek atsikvp, taiau j vis tiek dar kaust nerimas. Be abejo, ji jau neskriejo vir vandenyno bang, taiau jos vis tiek dar buvo po kojomis. Ji, tramdydama drebul, ikop ant denio ir apsidair aplinkui. Laivagalyje buvo pasiutusiai ankta, ypa nutpus sraigtasparniui. Pavelgusi priek, ji ivydo laivo viduryje stksant antstato d. Tolandas atsistojo petys pet su ja. inau, kteljo jis, stengdamasis perrkti meni gausm. Per televizij jis atrodo kur kas erdvesnis. Rachel tylomis linkteljo. Ir patikimesnis. Tai vienas patikimiausi laiv. Patikk manimi. Tolandas, udjs rank jai ant peties, nulydjo tolyn den. iltas jo rankos prisilietimas ramino labiau nei bet kokie odiai. Taiau, grteljusi laivagal, ji ivydo prie jo putomis kunkuliuojani smarki srov, tarsi laivas lkt visu greiiu. Juk esame vir megaskurio, mkteljo jos galvoje mintis. Sustojusi paiame denio gale, ji susidomjusi msi tyrinti per televizij tiek kart regt 176

vienviet batiskaf Tritonas, kabant ant storos gervs. Tritonas, pavadintas graik jros dievo vardu, visikai nepanjo savo pirmtak, plienu kaustyt Alvin. Tritono priekyje tarsi apverstas apvalus akvariumas ppsojo stiklo gaubtas. Rachel negaljo sivaizduoti nieko labiau bauginanio, nei nerti jros gelmes, skiriamai nuo vanden vos stiklo. O Tolandas tvirtino, jog vienintel nemaloni kelions Tritonu dalis bdavo jo nusileidimas vanden pro ang Gojos denyje, kai batiskafas i vytuokl supdavosi deimties metr auktyje vir jros. Ko gero, Ksavija bus laboratorijoje, tar Tolandas, engdamas pirmyn. ia. Rachel su Korkiu nusek paskui Toland. Pasienietis, sptas su niekuo nesusisiekti, liko sdti sraigtasparnyje. Pavelkite ia, staiga sustojs prie laivo turkl, paragino Tolandas. Rachel nedrsiai prisiartino ir umet ak emyn. Jie stovjo per deimt metr nuo vandens, taiau Rachel pajuto nuo jo sklindani ilum. Vanduo iltas kaip vonioje, tar Tolandas pro vandens nioktim. Jis ities rank prie jungiklio, taisyto ant turklo, ir tars Stebkite, j spusteljo. Vanduo aplink laiv suvito, nutviekstas ibinto, kabanio po deniu. Rachel su Korkiu vienu balsu aikteljo. Nuviestame apskritime mavo imtai vaiduoklik eli. Vos per pd nuo paviriaus vanden prieais srov skrod pailgi tamss padarai, plriai judindami kj primenanias galvas. Dl Dievo meils, Maikai, ilemeno Korkis. Labai mus pralinksminai. Rachel i baims nepajg net krustelti. Magjo kuo greiiau atokti atgal nuo turklo, taiau kojos buvo tarsi augusios. Ji pastrusiomis akimis velg klaik rykli ok. Nuostabs, ar ne? paklaus Tolandas. Jis vl drsindamas udjo rank jai ant peties. Itisomis savaitmis grumdosi iltose srovse. J uosl netiktina, nes jie turi superjautrias telencefalonines olfaktorines nosis. Uuodia krauj u pusantro kilometro. Korkis suabejojo: Superjautrios telencefalonins olfaktorins nosys? Netiki? Tolandas m raustis aliniais stovinioje aliuminio dje. Kiek pasirauss itrauk nediduk uvel. Tiks. Paskui, i aldiklio isitrauks peil, por kart j pjov. Itryko kraujas. Dl Dievo meils, Maikai! kteljo Korkis. lyktu. Tolandas vysteljo negyv uv per bort, ir ji pkteljo vanden u koki deimties metr. Vos ji spjo palytti bangas, koks eetas rykli, palusiai suplak uodegomis, metsi prie jos ir suputojusiame vandenyje buvo matyti tik blyksintys j dantys. uvel dingo nespjus n mirktelti. Paiurpusi Rachel atsigr Toland, kuris rankoje jau laik kit uvel. Lygiai toki pai. kart nepjausime, tar Tolandas ir vysteljo j vanden. uvel pkteljo bangas, bet rykliai nekreip j n menkiausio dmesio, ir uvel pamau nune al srov. Jie puola tik uuod aukos krauj, paaikino Tolandas, ingsniuodamas nuo turkl. Ties sakant, galtum sau ramiausiai ia tarp j pukentis, be abejo, jeigu ant kno nra n menkiausio drskimo. Korkis mosteljo ranka susit savo skruost. Tolandas surauk kakt. Aha. Tau veriau nesimaudyti.

102Gabriels E taksi nepajudjo n per centimetr. Ustrigusi kamtyje prie FDR memorialo, Gabriel pro lang stebjo ten lekianius greitosios pagalbos automobilius ir nerianius tirt dm sien. Radijas m tvirtinti, jog susprogdintame automobilyje, ko gero, buvs auktas valstybs pareignas. 177

Isitraukusi mobilj, ji surinko senatoriaus numer. Jis, be jokios abejons, jau bus ms nerimauti, kur ji taip utruko. Taiau jis su kakuo nekjosi. Gabriel, umetusi ak taksometr, surauk kakt. Kai kurie vairuotojai, netek kantrybs, m rabdintis aligatviais, mgindami kaip nors itrkti. Vairuotojas grteljo j. Laukiame? Gabriel stebjo pro al plstant gaisrini sraut. Ne. Varom. Vairuotojas pritariamai kak sumurmjo ir sitvr mantriai ilankstytos pavar jungimo svirties. Jiems kratantis per aligatvius, Gabriel vl pamgino susisiekti su Sikstonu. Vis dar uimta. Po keleto minui, padars didel lankst, taksi jau lk C gatve. Gabriel priekyje ivydo dunksant Filipo A. Harto rmus. Ji ketino vykti tiesiai pas senatori namus, taiau vaiuodama pro pat savo darbo kabinet... Sustokite, papra ji vairuotojo ir mosteljo ranka. ia. Dkui. Taksi sustojo. Gabriel sumokjo taksometre vieiani sum ir mesteljo dar deimtin viraus. Palauksite mans deimt minui? Taksistas umet ak pinigus, paskui savo laikrod. N minuts ilgiau. Gabriel ioko i automobilio. Apsisuksiu per penkias. Tuti, marmuru tviskantys senato koridoriai tok vlyv met buvo ities gds. Gabriel, nesidairydama onus, skubiai pralk pro rsias statulas, isirikiavusias it sargybiniai abipus jimo ketvirt aukt. J sustingusios akys tarsi velg tiesiai j. Pasiekusi senatoriaus Sikstono kabinet, Gabriel isitrauk magnetin kortel ir eng vidun. Priekambaryje deg blausi viesa. Perjusi j, koridoriumi patrauk savo kabinet. engusi spusteljo jungikl ir pasuko tiesiai prie byl spintos. Ji turjo vis aplank su duomenimis apie NASA skirtas las ems stebjimo sistemai, taip pat ir gausyb duomen apie SS. Kai prane apie Harper, Sikstonui neabejotinai prisireiks i duomen. NASA pt migl akis apie SS. Gabrielei rausiantis po bylas, suirk jos telefonas. Senatoriau? atsiliep ji. Ne, Gabe. ia Jolanda. Jos draugs balas buvo neprastai susijaudins. Tu dar NASA? Ne. Savo kabinete. K nors peei? N nenutuoki. Gabriel sumet negalinti Jolandai n odeliu apie tai prasitarti prie tai nepraneusi Sikstonui, kadangi senatorius, galimas daiktas, nutars iuos duomenis panaudoti kitais bdais. Dabar vykstu pas Sikston, o vliau papasakosiu. Gabe, dl to tavo minto neteisto l rinkimo vajui i SFF... Juk sakiau, kad klydau, ir... K tik suinojau, jog du urnalistai, usiimantys aeronautikos verslo ukulisiais, kaip tik tiria toki pai tem. Gabriel nustro. Kaip tai? Neinau. Taiau tai ne kokie sukiai ir yra tvirtai sitikin, jog Sikstonas semia pinigus i 178

SFF. Pamaniau, kad privalau tau praneti. Na, anksiau tvirtinau, jog tai paikyst. Tokios gyvatls kaip Mardor Ten pateikiamos inios... Gal tau reikt nektelti su jais, prie vykstant pas senatori? Jeigu jie tuo sitikin, kodl neikelia vieum? Neturi pakankamai rodym. Veikiausiai senatorius, kaip patyrs lapinas, geba puikia slpti pdsakus. Kaip ir daugelis politik. Tai tik gandai, Jolanda. Juk sakiau, kad senatorius pats papasakojo apie SFF param, taiau tai visikai teista. Taip, Gabe, taiau neguldyiau galvos, ar tai tiesa, ar melas. Paprasiausiai jauiau pareig tau paskambinti, kadangi buvau liepusi nepasitikti Mardore Ten, ir vliau netiktai paaikja, jog esama ir kit moni, linkusi manyti senatori slapia gauruota letena semiant lamaniuosius. Kas tie urnalistai? staiga musi irzti, pasidomjo Gabriel. Pavardi sakyti negaliu. Galiu suvesti jus. Rimti mons. Imano rinkim kampanij rmimo statym... Jolanda nutilo, o paskui pridr: Pasak j, Sikstonas dabar plikas kaip tilvikas, gal net linds skolas. Spengianioje kabineto tyloje kaip gyvas nuaidjo gergdiantis Ten balsas, sviediantis kaltinimus. Po Katerinos ties jis didij dal jos palikimo ivaist neatsakingoms investicijoms, asmeninei prabangai ir triukinamai pergalei partijos kandidato rinkimuose. Prie pusmet jo kiense jau vilpavo vjai. Tie vyrai mielai su tavimi susitikt, tar Jolanda. O kaipgi, dingteljo Gabrielei. A tau paskambinsiu. Kako pyksti? Tik ne ant tavs, jolanda. Dkui. Gabriel padjo ragel. Snduriuojant prie senatoriaus Sikstono apartament sargybin paadino irkiantis mobilusis. Atsitiess savo kdje, jis pasitryn akis ir i striuks kiens isim telefon. Aha? Ouvenai, ia Gabriel. Sikstono sargybinis akimoju j paino. A, sveikut. tbt privalau susisiekti su senatoriumi. Gal pabelstum duris ir jam apie tai pranetum? Jo telefonas be paliovos uimtas. Jau gantinai vlu. Galv guldau, kad jis nemiegos, patikino Gabriel. Palusiai skubu. Vl? Tai dl to paties. Ouvenai, pakviesk j. Neatidliodama privalau kai k pasitikslinti. Sargybinis atsiduss pasikl. Gerai jau, gerai. Beldiuosi. Jis pasir ir eng prie Sikstono dur. Kadangi jis nepyko, jog leidau tave prajus kart... Jis nedrsiai kilsteljo krumplius ir jau rengsi belstis. K?! kteljo Gabriel. Sargybinis sulaik pakelt kumt. Na, senatorius nepyko, kad leidau tave praeit kart. Neklydai. Nma neprietaravo. Judu aptarte tai su senatoriumi? nustebusi paklaus Gabriel. Aha. O kas? Ne, paprasiausiai... Ties sakant, man taip pat pasirod keista. Jis tik po kurio laiko prisimin, jog buvai usukusi. Regis, vyruiai ten veltui laiko neleido. 179

Ouvenai, kada judu apie tai kalbjots? Vos tau ijus. O k? Ragelyje stojo tyla. Ne, ne... Nieko. Klausyk, a pagalvojau, kad veikiausiai kol kas neverta trukdyti senatoriaus. Dar pamginsiu pati jam paskambinti, ir jeigu nieko nepeiu, tada papraysiu tavo pagalbos. Sargybinis pakraip galv. Kaip pasakysite, panele E. Dkui, Ouvenai. Nepyk, kad trukdau. Nieko tokio. Sargybinis sikio telefon kien, klesteljo savo krsl ir m snduriuoti. Gabriel kur laik dar stovjo sustingusi, laikydama rankoje ragel. Sikstonas inojo, jog tada lankiausi pas j... Taiau n odeliu neusimin? Juo tolyn, tuo viskas painyn. Gabriels atmintyje ikilo senatoriaus skambutis, kai ji lanksi ABC. Senatorius tada priblok j netikta ipaintimi apie aeronautikos bendrovi param. Tokiu atvirumu jis susigrino jos pasitikjim. Netgi privert susigsti. Taiau tas siningumas, kaip dabar paaikjo, buvo tik tariamas. Viskas kuo teisiausia, tvirtino Sikstonas. J vl apniko tos paios abejons senatoriaus Sikstono padorumu. U lango supypsjo taksi.

103Gojos kapitono tiltelis buvo kubas stiklo sienomis, taisytas vir laboratorijos ir kajui. I jo buvo galima stebti tamsuojanias vandenyno bangas 360 laipsni kampu. Baugiai jas dirsteljusi, Rachel tutuojau vis savo dmes sutelk kitus reikalus. Tolandui su Korkiu patraukus iekoti Ksavijos, Rachel liko susisiekti su Pikeringu. Ji buvo adjusi direktoriui, kad vos atvykusi paskambins, ir jai magjo suinoti, kas paaikjo per jo pokalb su Mardore Ten. Gojoje rengta skaitmenine SHINCOM 2100 ryio sistema Rachelei jau buvo tek naudotis. Ji inojo, jog jeigu kalbs trumpai, jos niekas nesps pasiklausyti. Surinkusi Pikeringo mobiliojo numer, ji, prispaudusi ragel prie ausies, m laukti. Tikjosi, kad Pikeringas atsilieps jau po pirmojo pypteljimo. Taiau linijoje tegirdjo aukiamuosius signalus. ei pypteljimai. Septyni. Atuoni... Rachel vilgteljo tams vandenyn, jausdamasi dar nejaukiau, nes direktorius vis neatsiliep. Devyni pypteljimai. Deimt. Kur jis dingo! Ji mindikuodama lauk. Kodl jis neatsiliepia? Pikeringas visada neiodavosi su savimi mobilj ir primygtinai liep Rachelei jam paskambinti. Po penkiolikto pypteljimo ji padjo ragel. Vis labiau smelkiama nerimo, pamgino susisiekti dar kart. Keturi pypteljimai. Penki. Kur jis prapuol? Galiausiai pasigirdo sujungiamos linijos trakteljimas. Rachel buvo jau benudiunganti, taiau ragelyje speng tyla. Alio, tar ji. Direktoriau? Pasigirdo trys pypteljimai i eils. Alio? pakartojo Rachel. Staiga ragelyje pasigirdo garsus, ausies bgnel riantis trakesys. Rachel skubiai atitrauk ragel kiek tolliau. Trakesys netrukus liovsi. Ragelyje m skubriai osciliuoti tarpais vis nutylantis garsas. Rachel staiga sumet, k tai reikia. Nugara perbgo iurpuliukai. Velniai raut! 180

Skubiai apsigrusi, ji trinkteljo ragel atgal lizd ir nutrauk ry. Ir kur laik stovjo sustingusi, svarstydama, ar spjo. Pirmajame denyje sikrusioje erdvioje Gojos laboratorijoje sudalytoje ilg stal, buvo grste prigrsta vairiausi tais echolot, srovi matuokli, kriaukli, traukiamj spint, milinik aldikli, kompiuteri, kpsojo stirtos aplank su duomenimis ir dar daugyb vairiausi rengini. Tolandui su Korkiu engus vid, Ksavija, isitiesusi pusiaugula ant krslo, spoksojo iskydus vaizd per televizori. Igirdusi ingsnius, ji n neatsigr. K, pritrkote pinig alui? kteljo ji per pet, manydama, jog tai bus grusi gula. Ksavija, paauk j Tolandas. ia a, Maikas. Geolog staigiai atsigr, skubriai nurydama rankoje laikomo sumutinio ksn. Maikai? nustebusi ilemeno ji. Strykteljusi i krslo, Ksavija ijung televizori ir vis dar kramtydama eng prie j. Maniau, kad vaikinai par i bar. Koks velnias jus ia atne? Ksavija buvo apknoka tamsiaod, nekjo aiiu balsu ir atrod staiokika. Ji mosteljo ranka televizori, kuriame dar syk buvo kartojamas Tolando dokumentinis filmas apie meteorit. Tai neilgai ten usibuvai, k? Ne iaip sau, patyliukais paman Tolandas. Ksavija, neabejoju, jog pasti Kork Marlinson. Ksavija linkteljo. Man didel garb, pone. Korkis niekaip nesteng atplti aki nuo sumutinio jos rankoje. Atrodo skaniai. Ksavija, kilsteljusi antak, dirsteljo j. Iklausiau tavo inut, tar Tolandas. mano dokumentin sivl kakoks netikslumas? Papasakok isamiau. Geolog iptusi akis pavelg j ir kurtinamai nusikvatojo. Dl to ia parsibeldei? Dl Dievo meils, Maikai, juk sakiau, jog tai smulkmena. Paprasiausiai knietjo tave kiek paerzinti. Ko gero, kai kurie NASA pateikti duomenys buvo kiek senstelj. Tai menkniekiai. Pasaulyje esama vos trij ar keturi jr geolog, kuriems tas neapsiirjimas bt krits akis! Tolandui um kvap. Neapsiirjimas. Ar jis kartais nra susijs su chondromis? Ksavija i netiktumo net sustingo. Dievulliau. Kuris nors i j su tavimi jau susisiek? Tolandas nustro. Chondros. Jiedu su Korkiu susivalg. Ksavija, privalai man visk isamiai idstyti. Kokia buvo ta mano klaidel? Ksavija, netekusi ado, spoksojo j, regis, pajutusi, jog reikalas ities rimtas. Maikai, tai ities tik smulkmena. Prie kur laik teko skaityti vien straipsn geolog urnale. Taiau kodl dl to taip imi galv? Tolandas atsiduss tar: Ksavija, patikk, savo paios labui tau veriau to neinoti. Tik papasakok mums apie tas chondras, o paskui praysime apirti vien uolienos pavyzd. Ksavija sunerimusi velg juos. Gerai, tuojau parodysiu t straipsn. Guli mano kabinete. Ji padjo sumutin ant stalelio ir nuingsniavo prie dur. Korkis kteljo jai pavymui: Galiau j pabaigti? Ksavija nustebusi atsigr. Tu nori pabaigti valgyti mano sumutin? Na, tiesiog pamaniau... 181

Pasiimk kit. Tai pasakiusi, Ksavija eng pro duris. Tolandas tyliai nusijuok ir mosteljo ranka didiulio aldytuvo link. Korki, apatinje lentynoje. Tarp bui. Tuo metu Rachel skubiai nusileido staiais laipteliais nuo tiltelio ir pasileido prie sraigtasparnio. Pasienietis snduriavo, taiau, Rachelei pabarkinus stikl, bematant paoko. Jau? pasiteiravo jis. Taip greitai? Rachel susijaudinusi papurt galv. Ar galima jungti vandenyno paviriaus ir oro erdvs radarus vienu metu? Be abejo. Stebi penkiolikos kilometr spinduliu. Tada junkite juos. Nustebs pilotas spusteljo kelet svirteli, ir radaro ekranas suvito. Jo apskritime ltai m suktis spindulys. Kas nors matyti? paklaus Rachel. Pilotas, stebdamas besisukant spindul, spusteljo dar kelet mygtuk. Apskritimas buvo visikai tuias. Paiam pakraty keletas nedideli laiveli, taiau jie plaukia tolyn nuo ms. iaip visur aplinkui tuia. Rachel Sikston atsiduso, nors nerimas visikai dar nesiliov krimts. Klausyk, jeigu pastebsi k artinantis laiv, sraigtasparn, tutuojau man pranek. Be abejo. Kas nors nutiko? Aha. Privalau i anksto inoti, jei kas prie ms artintsi. Pilotas gteljo peiais. Nenuleisiu aki nuo radaro, ponia. Jeigu kas ims vysioti, tutuojau praneiu. Jausdama nugara lakstanius iurpuliukus, Rachel patrauk laboratorij. engusi vidun, ivydo Toland su Korkiu, stovinius prieais kompiuterio ekran ir iaumojanius sumutinius. Korkis pilna burna kteljo: Ko pageidautum? Vitienos su uvimi, kumpio su uvimi ar kiauini su uvimi? Taiau Rachelei dabar ne maistas buvo galvoje. Maikai, kiek mes ia dar utruksime?

104Tolandas ingsniavo po laboratorij, drauge su Rachele ir Korkiu laukdamas sugrtant Ksavijos. Chondr msl kl tok pat nerim kaip ir nepavyk Rachels mginimai susisiekti su Pikeringu. Direktorius neatsiliep. Kakas mgino nustatyti, i kur skambinta. Nesijaudinkite, ramino juos Tolandas. ia esame saugs. Pasienietis stebi radar. Jeigu kas pasirodyt, akimoju mus spt, todl netiktai ms neuklups. Rachel sutiko, taiau nerimas jos neapleido. Maikai, kokia ia velniava? pasiteiravo Korkis, drs pirtu monitoriaus ekran, kuriame tarsi gyvos grumdsi ir rangsi keistos formos. Akustinis srovi matuoklis, paaikino Tolandas. Tai vandenyno po mumis srovi ir temperatr skerspjvis. Rachel sistebeilijo ekran. Ir mes plduriuojame vir tos maialyns? Tolandui teko sutikti, jog vaizdas ities grsmingas. Paviriuje skuriavo melsvai alsvos srovs, taiau ildamas vanduo kuo giliau, tuo labiau pliesk raudoniu. Prie pat vandenyno dugno, pusantro kilometro gylyje, sukosi kruvinas verpetas. Tai megaskurys, paaikino Tolandas. Korkis suniurnjo: Panaus povandenin tornad. 182

Randasi taip pat. Gilyn vanduo vis tankja ir altja, o ia viskas apsiveria auktyn kojomis. ils gelmi vanduo tampa lengvesnis, todl ima kilti paviriun, o sunkesnis paviriaus vanduo miliniku skuriu ima srti emyn. Kas tas milinikas gumbas ant dugno? pasiteiravo Korkis, baksteldamas pirtu burbulik ikilum, vir kurio ir maisi vanduo. Tai magmos kupolas, tar Tolandas. J ipuia besiverianti paviri lava. Korkis linkteljo. Tarsi milinikas spuogas. Galima pasakyti ir taip. Kas nutikt jam sprogus? Tolandas surauk kakt. Jo atmintyje ikilo megaskurio netoli uan de Fuka gbrio padariniai, kai tkstaniai ton iki tkstanio dviej imt laipsni pagal Celsij kaitusios magmos vienu gaistu isipyl ant vandenyno dugno, o skurys pasileido suktis vilkeliu ir aibikai ov paviri. Kas vyko toliau, Tolandas dabar buvo links nutylti. Atlanto magmos kupolai neisiveria, nuramino Tolandas. Saitas gelmi vanduo neleidia kaisti ems plutai, ir todl magma lieka udengta storu uolien sluoksniu. Ilgainiui lava po kupolu atvsta ir skurys nurimsta. Megaskuriai paprastai nepavojingi. Korkis dr pirtu aptrint urnal, gulint greta kompiuterio. Vadinasi, Scientific American skelbia pasakles? Tolandas, umets ak 1999-j vasario Scientific American virel, susirauk. Jame buvo nupietas tanklaivis, tarsi skiedrel traukiamas prasivrusi vandenyno pragarm. Antrat skelb: MEGASKURIAI GELMI UDIKAI. Tolandas juokdamasis numojo tai ranka. ia visikai kas kita. Straipsnyje aptariami ems drebjimo vietovi megaskuriai. Dar neseniai tai buvo vienas i populiariausi Bermud trikampio msls spjim. Be abejo, jeigu ia susidaryt koks neprasto kataklizmo darinys, kupolas pratrkt ir skurys sisukt tiek, jog, na... K? tar Korkis. Tolandas gteljo peiais. Pasiekt paviri. Nuostabu. Labai diaugiuosi, kad pas tave ia apsilankme. Pro duris, neina kakokiais popieriais, murkteljo Ksavija. Grits megaskuriu? Be abejo, paaipiai tar Korkis. Maikas kaip tik mums pasakojo, kaip isiverus kokiam ugnikalniukui mus visus traukt milinikas skurys. traukt? nusijuok Ksavija. Tiksliau sakant, nugarmtume emyn kaip tualet. Sraigtasparnio pilotas neatpldamas aki stebjo radar. Kaip gelbtojui, jam ne kart teko regti igst moni akyse, ir Rachels Sikston, papraiusios stebti, ar nepasirodys neprayti sveiai, vilgsnis buvo kaustyte sukaustytas baims. domu, koki svei ji bijosi? svarst jis. Aplinkui penkiolikos kilometr spinduliu nesimat nieko tartino. vej laivas u deimties kilometr. Retkariais radaro pakrat kertantis lktuvas. Pilotas atsiduso ir pavelg putojant apie laiv vanden. Vaizdas buvo ities pamklikas inkaras nuleistas, taiau atrodo, kad leki visu greiiu. Jis vl nukreip akis ekran ir toliau stebjo. N nedirsteldamas al.

105Tolandas supaindino Ksavij su Rachele. Geolog akivaizdiai buvo sutrikusi, taip netiktai ugriuvus nekasdieniams sveiams, be to, Rachels nekantravimas kuo skubiau atlikti tyrimus ir sprukti i laivo vert jaustis j dar nejaukiau. Neskubk, Ksavija, mintyse ramino j Tolandas. Privalai nieko neumirti ir idstyti visk. 183

Ksavija sitempusi dst: Savo dokumentiniame filme, Maikai, pareikei, jog tie mayiai metalo krisleliai uoloje gali rastis tik kosmose. Tolando irdyje smilkteljo nerimas. Chondros gali rastis tik kosmose. NASA taip man tvirtino. Taiau remiantis iuo darbu, ts Ksavija, kilsteldama popierius, tai nevisikai tiesa. Korkis nirs pervr j vilgsniu. Kaip tai netiesa?! Ksavija rsiai pavelg Kork ir pamojavo straipsniu. Praeitais metais geologas Li Polokas i Driu universiteto, nuleids Marian dub savo sukurt robot, itrauk i jos uolien su iki tol neregtais dariniais. Jie be galo panjo chondras. Geologas pavadino juos plagioklaziniais slginiais inkliuzais, kadangi, jo nuomone, ie nedidukai metalo rutuliukai buvo rehomogenizuoti gelmi slgio. Daktaras Polokas pateik netiktin atradim paaikinani hipotez. Korkis suniurnjo: Klausausi itemps ausis. Ksavija nepaisydama var toliau. Daktaras Polokas links manyti, jog tokie dariniai radosi dl miliniko vandenyno gelmi slgio pakitus uolos sandarai ir isklidusiems metalams susilydius rutuliukus. Tolandas susimst. Deimties kilometr gylio Marian duba yra paskutin iki galo neitirta ems vietov. Vos keletui robot pavyko j nusileisti, kadangi daugelis sugesdavo net nespj pasiekti dugno. dubos dugn spaudia 800 atmosfer slgis. Okeanografams vis dar menkai pastami toki gelmi geologiniai pakitimai. Vadinasi, tas Polokas mano, jog Marian duboje gali rastis uolien su chondromis? Tai be galo miglota hipotez, tar Ksavija. Ties sakant, ji taip ir nebuvo paskelbta. Netyiomis utikau asmeniniame Poloko tinklalapyje, praeit savait rinkau mediag laidai apie megaskur ir vandens poveik uolienoms. Hipotezs niekas n nesireng skelbti, siterp Korkis, kadangi tai visiki kliedesiai. Chondros randasi tik kaitroje. Vandens slgis nieku gyvu nepakeis uolienos sandaros. Slgis, atov Ksavija, emje labiausiai ir lemia geologines pervartas. Gal pamirote tok mamo kaip metamorfins uolienos? Korkis susirauk. Tolandui dingteljo, jog Ksavijos odiuose esama tiesos. Nors kai kurios uolienos esti kaitros poveikio darinys, vis dlto daugum j suformavo milinikas slgis. Stebtina, taiau ems gelmi uolienos, dl palusio slgio kintant j sandarai, i kiet virsta skystomis. Taiau daktaro Poloko hipotez vis tiek atrod kiek lauta i pirto. Ksavija, kreipsi Tolandas, man neteko girdti, kad uolos sandaros kitimui pakakt vien vandens slgio. Juk tu geolog, kokia tavo nuomon? Na, tar ji, vartydama straipsn, regis, vandens slgis nra vienintelis veiksnys. Ksavija, aptikusi iekom pastraip, m cituoti Polok. Vandenyno dugnas Marian duboje, slegiamas vandens, taip pat gali bti veikiamas ir poemini tektonini slinki. Be abejo, dingteljo Tolandui. Marian duba, slegiama deimties kilometr vandens stulpo, buvo Ramiojo ir Indijos vandenyn ploki susidrimo vietoje. Todl duba tarsi replmis gniauiama i vis pusi, ir kadangi kol kas dar menkai ityrinta, jei ten ir bt chondruli, niekas apie tai neinot. Ksavija skait toliau. Vandens ir ems plokij slgi veikiamos uolienos galjo virsti skystomis arba pusiau skystomis, ir lengvesnieji j elementai susitvenk chondrules panaiais dariniais, kurie, kaip manyta iki iol, gali bti tik kosmoso darinys. Korkis pakrat galv. Nesmons. Tolandas atsigr j. 184

O kaip kitaip galima bt paaikinti chondruli kilm daktaro Poloko aptiktoje uolienoje? Labai paprastai, atsiliep Korkis. Polokas aptiko meteorit. Jie danai pkteli vandenynus. Polokui tokia mintis galv neov, kadangi apangljs luobas, ilgai iguljs po vandeniu, ko gero, bus suirs, ir luitas tapo panaus kitas ems uolienas. Korkis pavelg Ksavij. Spju, jog jam neuteko nuovokos itirti nikelio nuoimt? Ties sakant, uteko, atov Ksavija ir vl m vartyti lapus. Pasak Poloko, nustebino vidutinis nikelio nuoimtis, paprastai nebdingas ems uolienoms. Tolandas su Rachele nustr susivalg. Ksavija skait toliau. Nors nikelio nuoimtis neatitinka meteorit vidurkio, taiau yra stebtinai jam artimas. Rachel sunerimo: Artimas? Gal itas akmuo i gelmi ities yra meteoritas? Ksavija papurt galv. A nesu petrolog, taiau, kaip inau, esama daugybs Poloko ivejotos uolienos ir tikr meteorit sandaros skirtum. Koki? pasiteiravo Tolandas. Ksavija umet ak lentel straipsnyje. Jei remsims Poloko duomenimis, skiriasi pai chondr sandara. Titano ir cirkonio nuoimtis gelmi akmenyje buvo be galo menkas. Ji kilsteljo galv. Dvi dalys i milijono. Dvi milijonins? nustebo Korkis. Meteorituose aptinkama tkstant kart tiek! Taigi, tar Ksavija. Todl Polokas ir links manyti, jog ios chondros ne kosmins kilms. Tolandas, palinks prie Korkio, nibteljo jam aus: NASA matavo Milno meteorito titano ir cirkonio nuoimti? O kam j matuoti? pasiiau Korkis. Tik tuias laiko vaistymas. Niekas netirs obuolio kotelio sudties, siekdamas sitikinti, ar rankoje laiko ities obuol! Tolandas atsiduss atsigr Ksavij. Ms laboratorijoje galima bt patikrinti, ar chondr sandara tokia kaip meteorit, ar kaip to Poloko igriebto akmens? Ksavija gteljo peiais. Ko gero. Elektroninio mikroskopo skiriamosios gebos turt pakakti. O k? Tolandas, grteljs Kork, tar: Duok. Korkis nenoromis itrauk meteorito pavyzd i kiens ir ities j Ksavijai. Ksavija i nuostabos net kilsteljo antakius. Pamusi ploktel rankas, ji apirjo apangljus luob ir suakmenjus vabzd. Dievulliau! aikteljo ji kilsteljusi galv. Tai to?.. Aha, patvirtino Tolandas. Deja.

106Gabriel E, rymodama tuiame savo kabinete prie lango, suko galv, kaip elgtis toliau. Prie ger pusvaland ji ilk i NASA nekantraudama praneti senatoriui Kriso Harperio prisipainim, kad apie SS jis melavo. Taiau dabar diugesys igaravo. Jolandos tvirtinimu, du ABC urnalistai taria Sikston imant kyius i SFE Be to, atsitiktinai paaikjo, jog Sikstonas i ties inojo j nuklausius derybas su SFF ir n odeliu apie tai neusimin. Gabriel atsiduso. Taksi jau buvo seniausiai nurks, ir ji jaut, kad negals pasialinti, jeigu prie tai neatliks vieno ygio. Ji pati nepatikjo savo sumanymu. 185

Gabriel surauk kakt, puikiai nutuokdama neturinti kitos ieities. Pasitikti jau niekuo nevalia. Ijusi i savo kabineto, patrauk priekambariu ir inr plat koridori kitapus. Paiame jo gale tamsavo masyvios uolins Sikstono kabineto durys su dvejomis vliavomis i on: JAV ir Delavero valstijos. ios durys, kaip ir daugelis senate, buvo arvuotos, rakinamos paprastais raktais, elektroniniu kodu ir saugomos signalizacijos. Gabriel inojo, jog jeigu tik jai pavykt kaip nors patekti vidun, bent porai minui, visos paslaptys kaipmat iaikt. Traukdama masyvi dur link, Gabriel neabejojo, kad silauti pro jas nestengs. Ji turjo kitok sumanym. Pajjusi dar por metr u Sikstono kabineto, ji nr moter tualet deinje. akis plyksteljo akinamos viesos, rte rinios ant balt plyteli. Akims apsipratus su viesa, Gabriel stabteljo prie veidrodio. I jo velg velnus jaunuolikas veidas. Dar beveik mergaitikas. Taiau ji jautsi kur kas tviriau, nei galjai sprsti i ivaizdos. Pasiryusi? Gabriel numan, jog Sikstonas nekantriai laukia jos sugrtanios su iniomis apie SS. Taiau, deja, paaikjo, jog ir jis vakar mitriai tamp j u virvui it ll. Gabriel E nesireng bti rankiu kakieno rankose. Senatorius akivaizdiai kai k nuo jos nuslp. Teks isiaikinti k. Visi atsakymai slypjo ten anapus moter tualeto sienos. Apsisuksiu per penkias minutes, garsiai tar Gabriel, drsindama save. Patraukusi prie tualeto reikmen spintos, ji pasistiebusi perbrauk ranka dur vir. Ant grind dzingteljo raktas. Filipo A. Harto rm valytojos, bdamos valstybinje tarnyboje, vos pasitaikius kokiai progai, prisiddavo prie kokio streiko ir kartais tualete itisomis savaitmis trkdavo tualetinio popieriaus ir tampon. Sikstono kabineto tarnautojos, kurioms pabodo bti ukluptoms nuogais upakaliais, msi veikti ir pasirpino tualeto reikmen spintels atsarginiu raktu ypatingiems atvejams. vakar kaip tik pravers, dingteljo jai. Ji atsirakino spint. Viduje buvo prigrsta luosi, epei, lentynose rikiavosi tualetinio popieriaus ir rankluosi ritinliai. Prie kok mnes, kiusi galv pasiimti popierini rankluosi, ji aptiko netikt daikt. Nepasiekdama ritinlio, paband prisitraukti j luotgaliu. Mosikuodama juo, Gabriel stipriau baksteljo palei lubas ir imu sienos plokt. Pasilypjusi jo atitaisyti, nustebo igirdusi senatoriaus Sikstono bals. Tarsi jis nekt visikai ia pat. I aido ji sumet, jog senatorius kalbasi balsu su savimi savo tualete, regis, atskirtame nuo reikmen spintos tik medienos plauo plokts. kart lindusi spint ne tualetinio popieriaus, Gabriel nusispyr batus, pasilypjo lentynomis, istm plokt ir lindo vid. Tiek to nacionalinio saugumo, paman ji, svarstydama, kiek valstijos ir federalini statym ji netrukus paeis. sigavusi pro ang Sikstono tualet, Gabriel pastat bas koj ant altos porceliano kriaukls, o paskui strykteljo ant grind. Sulaikiusi kvap, smuko Sikstono kabinet. Kilimais iklotos jo grindys buvo velnios ir iltos.

107Juodas kovinis sraigtasparnis Kiowa lk vir kaln pu atvayno iaurs Delavere. Delta Pirmas dar kart patikrino koordinates, vestas automatin navigacijos sistem. Tiek radijo, kuriuo susisiek Rachel, tiek Pikeringo mobiliojo ryys buvo koduotas, taiau Delta briui, pagavus Rachels skambut i jros, rpjo visai kas kita nustatyti skambinaniojo buvimo viet. Pasitelkus Visuotin nustatymo sistem ir kompiuterinius skaiiavimus, skambinaniojo koordinates nustatyti buvo kur kas paprasiau nei iifruoti pokalbio turin. Delta Pirmas niekaip negaldavo atsistebti, jog daugelis kalbanij mobiliaisiais n 186

nenutuokia, jog atitinkamos institucijos prireikus gali nustatyti j koordinates trij metr tikslumu, kad ir kokiame ems pakratyje jie bt mamois, kur mobilij operatoriai link veriau nutylti. Todl vakar, Delta briui gavus Viljamo Pikeringo mobiliojo danius, jie nesunkiai galjo nustatyti skambinanij jam koordinates. Dabar, lkdamas nosies tiesumu taikin, sraigtasparnis skriejo jau u trisdeimties kilometr nuo jo. Skydas parengtas? pasiteiravo jis, grteldamas Delta Antr, stebint radarus ir ginkluots pult. Taip. Iskleisime priartj per septynis kilometrus. Septynis kilometrus, paman Delta Pirmas. Teks skraidinti it paukt gerokai taikinio radaro lauk, kad sraigtasparnis priartt vio atstumu, lis buvo visikai sitikins, jog Gojoje kas nors tikrai nerimastingai valgys padang, ir kadangi Delta briui buvo sakyta sunaikinti taikin taip, kad jie nespt pasisti SOS signalo, Delta Pirmas turjo prislinti prie savo aukos nepastebtas. Likus dvideimiai kilometr ir sraigtasparniui vis dar skriejant u radaro ribos, Delta Pirmas staiga pakreip Kiowa trisdeimt penki laipsni kampu vakarus, pakilo kilometro aukt, kuriuo paprastai skrenda nedideli lktuvai, ir m lkti 200 km/val. greiiu. Pasieniei sraigtasparnio radaras pypteljo, kai jo akiratyje pasirod naujas takelis. Pilotas tutuojau palinko prie ekrano. Regis, kakoks nedidelis lktuvas, lekiantis vakarus emyno link. Turbt Niuark. Nors skrisdamas tokia trajektorija jis pralks vos per eis kilometrus nuo Gojos, ko gero, tai tik atsitiktinumas. Taiau pilotas dl viso pikto nenuleido aki nuo mirksinio takelio, yminio 200 km/val. greit, ltai kertanio deinij radaro pus. Lktuvas priartjo per eis kilometrus vakarus. Kaip ir pilotas tikjosi, jis nulk tolyn. 6,2 km, 6,4 km. Pilotas lengviau atsiduso. Ir tada nutiko keisiausias dalykas. Skydas iskleistas, kteljo Delta Antras nuo ginkluots pulto ir ikl abu pirtus vir. Slopintuvas, moduliuotas triukmas ir slepiamoji banga jungti. Delta Pirmas, uguls vairalazdes, staigiai pakreip sraigtasparn dein ir nutaik tiesiai Goja. io manevro laivo radaras nepastebs. Folija apriti ryuliai buvo jga! kteljo Delta Antras. Delta Pirmas jam pritar. Radar akinimas buvo sugalvotas Antrojo pasaulinio karo metais, kai kakokiam nuovokiam brit laknui ov galv mintis bombarduojant taikinius mtyti i lktuvo ieno ryulius, apsuktus folija. Vokiei radaruose suvisdavo tokia galyb atspindi, jog prielktuvininkai neinodavo kur auti. Nuo t laik is bdas, be abejo, buvo gerokai patobulintas. Kiowos skydas, udengiantis prieininko radar, buvo vienas pavojingiausi elektronini specialij pajg ginkl. Vir tam tikros vietos gebanti iausti slopinamj triukm gaubt, Kiowa tarsi udengdavo prieininkui akis, ausis ir burn. Prie kelias akimirkas vis radar ekranai Gojoje ugeso. Kai gula susizgribusi puls auktis pagalbos, jau bus per vlu. Laivas su pasauliu susisiekia tik radijo bangomis. Kiowai prilkus dar ariau, visos ryio priemons Gojoje bus aklinai uslopintos vir j kabanio triukmo debesies. Tarsi udaryti stiklain, paman Delta Pirmas. Visikai bejgiai. J aukos sigudrino ineti sveik kail i Milno ledyno, taiau antr kart nepaspruks. Patrauk laiv, Rachel Sikston su Maiklu Tolandu patys kio galv spstus. Baltuosiuose rmuose Zachas Hernis apsimiegojs atsisdo ir pakl plyojanio telefono ragel. Tuojau pat? Ekstriomas nori su manimi pasikalbti tuojau pat? 187

Hernis dirsteljo laikrod ant naktinio stalelio. 3.17 nakties. Taip, pone prezidente, patvirtino ryinink. Pasak jo, tai ypa skubu.

108Korkiui su Ksavija palinkus prie elektroninio mikroskopo matuoti cirkonio nuoimt chondrose, Rachel nusek paskui Toland gretim kajut prie kito kompiuterio. Regis, okeanografui magjo dar kak patikrinti. Besikraunant kompiuteriui, Tolandas grteljo Rachel, jau iojosi kak pasakyti, taiau vl susiiaup. Kas? paklaus Rachel, jausdama stebtin io vyro trauk netgi tokiame smyyje. Ji trokte troko bent akimirkai kur nors pasprukti nuo visko ir pabti su juo vienudu. Noriau atsiprayti, nuleids akis tar Tolandas. U k? U t kjagalvi parod. Visai igaravo, jog vandenynas kai kam gali bti ne toks jau ir mielas. Jiedviem taip kalbantis akis ak, Rachel pasijuto tarsi stovt su vaikinu ant namo laipt. Niekai. Tikrai. Juto, jog Tolandas geidia j pabuiuoti. Kiek patyljs, jis nugr akis on.

188

Suprantu, kad trokti kuo greiiau pajusti em po kojomis. Todl kibkime darb. Kol kas, velniai nusiypsojo Rachel. Kol kas, atsiliep Tolandas, sitaisydamas prie kompiuterio. Akimoju atsigavusi Rachel atsistojo jam u nugaros, beveik priglusdama ir mgaudamasi galimybe pabti vieniems. Tolandas m naryti bylas. Ko iekai? Pervelgsiu didij vandenyno utli sra. Patikrinsiu, ar ten nesama kokios prieistorins ikasenos, panaios suakmenjusi NASA meteorite. Jam spragteljus, atsidar programos langas su riebiu urau viruje VAIROV. Spragsdamas pele, jis paaikino: VAIROV yra nuolatos papildomas vis vandenyno gyvybs ri sraas. Jei koks nors jr biologas aptinka nauj r ar fosilij, jis tutuojau nusiunia jos apra ir nuotrauk duomen baz. Kadangi kas savait aptinkama aib nauj ri, tokia baz nepamainoma siekiant neatsilikti nuo mokslo paangos. Tolandas atsidar paiekos langel. Tai dabar lsi pasaulin tinkl? pasiteiravo Rachel. Ne. I jros su juo susisiekti kebloka. Laikome iuos duomenis itisoje krvoje optini kaupikli. Kaskart usuk kok uost, prisijungiame prie VAIROVS ir papildome savo sra naujais duomenimis. Tolandas, ms rinkti paiekos od, nusijuok. Ko gero, esi girdjusi apie daug smyio suklusi apsikeitimo muzikos bylomis program Napster? Rachel linkteljo. VAIROV yra savotika jr biolog Napster. Mes tarpusavyje j vadiname PMANNED Pamiusi mokslinink apsikeitimas niekam nereikalingais erzinaniais duomenimis. Rachel nusijuok. Netgi tokioje msmalje Maiklas Tolandas gebjo maikiai pajuokauti, ir greta jo jauteisi drsiau. Jai netiktai dingteljo, jog pastaruoju metu pernelyg jau retai nusiypsodavo. Ms sraas milinikas, tar Tolandas, baigs rayti paiekos odius. Per deimt terabait apra ir nuotrauk. Esama ir toki, koki joks paalietis nra regjs ir, ko gero, neregs. Vandens gyvybs ri didiul gausa. Galiausiai jis spusteljo mygtuk vykdyti. Nagi, pasiirkime, ar kam rankas buvo pateks koks nors to kosminio vabalo giminaitis. Netrukus ekrane vysteljo keturi fosilij apraai. Tolandas m spragsti pavadinimus i eils ir irinti j nuotraukas. N viena i j nepanjo meteorito fosilijas. Tolandas surauk kakt. K gi, pamginsime dar kai k. Jis itryn i paiekos laukelio od fosilija ir vl spusteljo vykdyti. Panarysime ir tarp ilikusi ri. Gal pavyks aptikti kok tolim panaios ivaizdos j giminait. Ekrane vysteljo duomenys. Tolandui ir kart teko suraukti kakt. Paieka igrieb imtus pavadinim. Jis kur laik sdjo svarstydamas ir gremdamas savo eriuot pabarzd. Velnias, pernelyg daug. Patikslinkime paiek. Tolandas spusteljo iplstin meniu gyvenamoji vieta. Isiskleid ilgiausias sraas: tvenkinys, pelk, lanka, rifai, povandenin uola, nuotek vamzdiai. Tolandas, permets akimis sra, spusteljo VANDENYNO SEISMINS ZONOS. Kaip man paiai tai neatjo galv, dingteljo Rachelei. Juk geriausia fosilij iekoti ten, kur, kaip spta, ir susidaro tos chondros. Ekranas vl sumirguliavo. Tolando veide nuvito ypsena. Valio. Tik trys. 189

Rachel prisimerkusi perskait pirmosios ries pavadinim. Limulus poli... Kakas. Tolandas spragteljo apra. vysteljusioje nuotraukoje buvo matyti gyvnas, panaus krab be uodegos. Ne, tarsteljo Tolandas ir gro atgal. Rachel perskait antrj ries pavadinim. Krevetius Bjauruncijus Pragarelius. Ji nusistebjo: ia tikras pavadinimas? Tolandas tyliai nusijuok. Ne. Tai naujas, dar nepriskirtas jokiai riai gyvnas. Jos atradjas tikrai linksm plaui vyrukas. Silo j traukti mokslo apyvart kaip Krevetius Bjauruncijus. Nuotraukoje buvo matyti ities lykios ivaizdos suotas padaras fluorescuojaniomis rausvomis antenomis. Taikliai pavadinta, tar Tolandas. Taiau ne msikis kosmoso vabalas. Jis vl gro prie srao. Lik... Jis spragteljo treij pavadinim, ir ekrane suvito jo apraas. Bathynomous giganteus... garsiai perskait Tolandas. I arti daryta spalvota nuotrauka dar krovsi. Ivydusi j, Rachel nustro. Dieve veniausias! Tolandas patyliukais vilpteljo. Jzau. Regis, kakur matytas. Rachel netekusi ado tik pakinkavo galva. Bathynomous giganteus. Padaras be galo panjo milinikos utls fosilij meteorite. Esama kai kuri menk skirtum, prabilo Tolandas, umets ak anatomijos sandar. Taiau iaip atrodo kaip pussesers. Be to, juk jas skiria 190 milijon met evoliucijos. Velnikai artima giminyst, tylomis paman Rachel. Pernelyg jau artima. Tolandas m skaityti apra: Laikomas viena seniausi vandenyno gyvn, retos ir neseniai aptiktos Bathynomous giganteus ries giliavandenis msdis izopodas. ie iki puss metro dydio iaugantys gyvnai esti nariuotakojai, kn galima skirstyti galv, krtin ir pilv. Turi iuptuvlius ir sudtines akis kaip ir sausumoje gyvenanti ris. Sis vandenyn dugnu ropinjantis vabalas neturi prie, kadangi gyvena, kaip manyta anksiau, bevaisse terpse. Tolandas grteljo j. Gal todl meteorite ir nesama kit fosilij? Rachel susijaudinusi velg gyvno atvaizd. sivaizduokime, leidosi dstyti Tolandas, jog prie 190 milijon met i Bathynomous eimynl palaidojo povandenin purvo nuoliaua. Ir vabalai ilgainiui suakmenjo drauge su ja. Ir galiausiai nuolatos slankiojant vandenyno dugnui, uola suspaudiama tarsi milinikomis replmis, ir joje randasi chondros! Tolandas kalbjo vis kariau. Susidrus ploktms, ji, kaip danai pasitaiko, patenka nuo smgio susidariusi duen gbrio virn ir jo ikeliama auktyn, kur j nesunkiai manoma aptikti! Taiau jeigu NASA... pratar Rachel. Na, jeigu visa tai tik apgaul, jie privaljo nutuokti, jog kam nors gali kristi ak fosilijos ir io gyvio panaumas? Juk mes k tik tai ir padarme! Tolandas msi spausdinti Bathynomous nuotrauk. Neinia. Net jeigu kas ir atkreipt dmes panaum, j sandara nra visikai vienoda. Tai, galimas daiktas, tik dar labiau patvirtint NASA teiginius. Rachel akimoju suprato, kur link jis kreipia. Panspermija. Gyvyb em atneta i kit planet. Btent. Todl nieko nestebint kosmoso ir ems gyvi panaumas. Nebent kilt abejoni dl meteorito tikrumo. Tolandas palingavo galva. 190

Ikilus tokiai abejonei, viskas griva it kort namelis. Ir ms jr utl i liudininks NASA labui virsta kaltintoja. Spausdintuvui ispjaunant vien Bathynomous apraymo lap po kito, Rachel stovjo susimsiusi, dar mgindama save tikinti, jog NASA netyia suklydo, taiau irdies gilumoje jaut kari ties. Netyia suklyd mons nepuola udyti. Laboratorijoje staiga sukvark Korkio balsas. Negaliu patikti savo akimis! Tolandas su Rachele atsigr t pus. Patikrinkime t sumaut nuoimt dar kart! Kakokia nesmon! Ksavija tekina pripuol prie j, gniaudama rankoje lap su kompiuterio pateiktais duomenimis. Jos veidas buvo ibals kaip drob. Maikai, man galvoje netelpa, taiau... Ji usikirto ir vl ts: Titano ir cirkonio nuoimtis iame bandinyje... Ji atsikrenkt. Regis, NASA apsiioplino. Vadinamasis j meteoritas ities yra uola i vandenyno dugno. Tolandas su Rachele netardami n odio velg vienas kit. Jiems viskas jau buvo aiku kaip ant delno. tarim ir abejoni banga putodama lo. Tolandas lidnai linkteljo. Aha. Dkoju, Ksavija. Galvoje netelpa, tar Ksavija. Ledyne rastas apangljs meteorito luobas... Paaikinsime tau pakeliui emyn, tar Tolandas. Vykstame. Rachel paskubomis susilav visus atspaudus su akivaizdiais rodymais: R brin, vaizduojant acht Milno ledyne, jros utls nuotraukas, daktaro Poloko straipsn apie vandenyne susidaranias chondras ir tyrimo elektroniniu mikroskopu duomenis, liudijanius vos ym cirkonio nuoimt meteorito bandinyje. Neliko n menkiausios abejons. Apgaul. Tolandas, umets ak sn popieri Rachels rankose, sunkiai atsiduso. Na, ko gero, turime pakankamai rodym Viljamui Pikeringui. Rachel linkteljo, mintyse svarstydama, kodl Pikeringas neatsiliep. Tolandas, pakls telefono ragel, ities jai. Gal nori dar kart pamginti jam susukti? Ne, negaikime. Pamginsiu susisiekti i sraigtasparnio. Jei nepavykt susisiekti su Pikeringu, Rachel nutar paprayti pasienieio nuskraidinti juos tiesiai NST u 300 kilometr. Tolandas jau buvo bededs ragel, taiau staiga kako nustebs vl priglaud j prie ausies ir surauk kakt. Keista. Jokio signalo. Kaip tai? sunerimo Rachel. Negali bti, tar Tolandas. Ryys per palydov niekad nenutrksta... Pone Tolandai? ibals puol vid pasienietis. Kas nutiko? suskato jo klausti Rachel. Kas nors artja prie ms? Visa bda ta, atsiliep pilotas, jog neinau. Radaras ir ryio priemons staiga liovsi veikusios. Rachel susigrdo popierius uantin. Lekiam sraigtasparn. Kiek kojos nea!

109Kai eng prieblandoje skendiniu senatoriaus Sikstono kabinetu, Gabriels irdis palusiai dausi. Jis buvo pramatniai ir drauge skoningai rengtas: sienos ikaltos lentelmis, paveikslai, persiki kilimai, odos minktakrsliai, milinikas raudonmedio stalas. Kambaryje spingsojo tik pamklika kompiuterio ekrano viesel. Gabriel patrauk prie jo darbo stalo. Senatorius Sikstonas buvo kartas skaitmenins valdios alininkas, todl kabinete dirbo asmeniniu kompiuteriu ir grdo j visk: dalykini susitikim pastabas, nuskaitytus laikrai straipsnius, kalbas, bet koki parankin mediag. 191

Sikstono kompiuteris saugojo didiausias jo paslaptis, todl savo kabinet senatorius visada stropiai rakindavo. Netgi veng jungtis pasaulin tinkl, bgtaudamas kompiuteri pirat silauim. Anksiau Gabriel bt nieku gyvu nepatikjusi, jog politikai galt bt tokie kvaili ir kaupt juos paius kompromituojanius duomenis, taiau Vaingtonas j daug ko imok. Valdo tas, kas ino. Gabriel negaljo patikti savo akimis, patyrusi, jog politikams, imantiems kyius, prasta kokioje nors saugioje vietelje pasilikti j rodymus laikus, sskaitos duomenis, kvitus. Tokia taktika, Vaingtone vadinama Siamo draudimu, suteikdavo galimyb duoti atkirt rmjams, kurie pasijausdavo dl savo parodyto gerumo gal be paliovos spausti kandidat. Jeigu toks spaudimas tapdavo pernelyg kyrus, kandidatas paprasiausiai galdavo itraukti neteist pinig perdavim liudijanius duomenis, primindamas rmjui, jog statymui nusieng abu. Gabriel ujo u senatoriaus stalo, sitais krsle ir, giliai atsikvpusi, smeig akis kompiuterio ekran, feigu senatorius ities ima kyius i SFF, rodymai turt bti ia. Sikstono kompiuterio usklandlje, sukurtoje vieno daugialype terpe ir taigos galia kliedinio padjjo, vairiais rakursais mirgjo Baltieji rmai, o viruje liau kis: Jungtini Valstij prezidentas Sedvikas Sikstonas... Jungtini Valstij prezidentas Sedvikas Sikstonas... Jungtini Valstij prezidentas... Gabriel krusteljo pel, ir ekrane iniro langelis, praantis slaptaodio.VESKITE SLAPTAOD:

Reikalavimas jai nebuvo netiktas. Ir nma nesutrikd. Praeit savait Gabriel pataik engti Sikstono kabinet kaip tik jam renkant savo kompiuterio slaptaod. Trys skubs spusteljimai. Argi tai slaptaodis? mesteljo ji. Sikstonas pakl galv nuo kompiuterio. K? O a maniau, kad js gebate pasirpinti savo duomen saugumu, gerairdikai paiep j Gabriel. Slaptaodis vos i trij simboli? Juk kompiuterininkai rekomenduoja vartoti bent eiaenkl. Tie geltonsnapiai. Pamgint atsiminti eis atsitiktinius enklus po keturiasdeimties. Be to, juk duryse taisyta signalizacija. Niekam nepavykt slapia sigauti. Gabriel ypsodamasi eng prie jo. O jeigu kas smukt nutaiks prog, kai nueisite tualet? Ir ibands visus manomus derinius aptiks slaptaod? prunkteljo jis. Gal a ir ne jaunuolis, taiau tualete tikrai netupiu itisomis valandomis. Lainuosi i piet pas Deivid, jog atspsiu js slaptaod per deimt sekundi. Sikstonas net sutriko. Nestengsi ten mans pavaiinti pietumis, Gabriele. Pabgote? Sikstonas, beveik jau i anksto jos gaildamas, galiausiai prim ik. Per deimt sekundi? Jis ijung kompiuter ir mosteljo Gabrielei sstis ir pamginti. inai, jog a pas Deivid visada valgau tik kepsn. O jis velnionikai nepigus. Ji ssdamasi tik gteljo peiais. Kas man darbo, juk moksite js.VESKITE SLAPTAOD:

Deimt sekundi, darkart primin jai Sikstonas. Gabriel vos susilaik nenusijuokusi. Jai pakaks dviej. Netgi nuo tarpdurio spjo pastebti, kad Sikstonas slaptaod surinko trimis skubiais spusteljimais tuo paiu pirtu. Ko gero, trys vienodi enklai. Vjavaikika. Ji taip pat atkreip dmes, jog rank laik paioje klaviatros kairje, vadinasi, lieka irinkti galim variant i koki devyni raidi. O tai buvo juok darbas Sikstonui jo titul ir pavards aliteracija visada skambjo kaip muzika. Senatorius Sedvikas Sikstonas. Niekada nepamirk politiko savimeils. Ji surinko SSS, ir ekrane suvito usklanda. Sikstonui net andikaulis atvipo. 192

Tai vyko praeit savait. Dabar, sitaisiusi prie jo kompiuterio, Gabriel buvo tikra, jog Sikstonas neturjo progos raustis po kompiuterio ukaborius ir isiaikinti, kaip pakeisti slaptaod. Be to, kodl jis tai turt daryti? Juk jis visikai manimi pasitiki. Ji spusteljo SSS.SLAPTAODIS NETEISINGAS. PRIEIGA NEGALIMA.

Gabriel priblokta velg praneim. Regis, ji pervertino senatoriaus pasitikjim savo padjja.

110Puolanio sraigtasparnio jie neigirdo. Tik ivydo Goja i pietvakari tarsi milinik vapsv smingant atr siluet. Rachel akimoju sumet, k tai reikia. I tamsaus dangaus ant plastikinio Gojos denio, tykdama skeveldromis, pasipyl kulk krua, iakjusi galin den skersai. Rachel per vlai susizgribo tptelti ir pajuto, kaip rank skaudiai grybteljo kulka. Ji trenksi den ir m ridentis, stengdamasi usiglausti u permatomo Tritono nardomojo aparato kupolo. Sraigtasparnis, sus tiesiai jiems vir galv, praniokt pro laiv. Taiau garsas, netrukus virts nyptimu, tutuojau visikai kakur pranyko sraigtasparnis vl nr dang ir m sukti lankst antrajam antskrydiui. Susirietusi ant denio, tirtdama ir spausdama sualotj rank, Rachel atsigro Toland su Korkiu. Jos biiuliai, ok ir pasislp u kakokios ds, dabar nedrsiai lindo i u jos, iplstomis i siaubo akimis audydami po padang. Rachel atsiklaup ant keli. Viskas aplinkui atrod tarsi sultintam filme. Usiglaudusi u stiklinio Tritono kupolo, Rachel pavelg vienintel j vilt isigelbti pasieniei sraigtasparn. Ksavija jau roptsi jo kabin, palusiai mojuodama visiems okti paskui j. Rachel stebjo, kaip pilotas, puols kabin, kartligikai trauko svirtis. Ments m ltai suktis. Deja, per ltai. Greiiau! Rachel jau buvo paokusi ant koj ir rengsi mestis per den, svarstydama, ar susps, iki dar kart ugrius upuolikai. U nugaros girdjo, kaip subildjo sraigtasparnio link pasileidusi Korkio ir Tolando ingsniai. Pirmyn! Kiek kojos nea! Ir tada jos akys u kako ukliuvo. Tiesiai i tamsos i u koki penkiasdeimties metr danguje vysteljs plonytis raudonas silas m slinkti Gojos deniu. Galiausiai, aptiks savo taikin, sustingo ant pasieniei sraigtasparnio ono. Ji akimoju visk suprato. T klaiki akimirk Rachel tarsi kokiame paveiksle aikiai ivydo, kas djosi aplinkui. Tolandas su Korkiu, skuodiantys jos link, Ksavija, kartligikai mojanti jiems i sraigtasparnio, ir akinamas raudonas spindulys, skrodiantis dang. spti juos jau buvo per vlu. Rachel grteljo Kork su Tolandu, kiek kojos nea maunani sraigtasparn. Ji, isktusi rankas, atsistojo jiems skersai kelio, mgindama sulaikyti. Visi trys susidr suvirto krv ant denio. Tolumoje vysteljo balta viesel. Rachel netikdama savo akimis stebjo, kaip ji lygut lygutle tiese, nubrta lazerio, skrieja sraigtasparnio link. Raketai smogus fiuzelia, sraigtasparnis ilakst ipulius tarsi aislinis. Denyje, aplinkui pilantis liepsnojani nuolau lietui, nusirito trenksmo ir kario banga. Degantys sraigtasparnio griauiai bloksi atgal, sulankstyta uodega trumpam atsirm den ir tai, kas buvo lik i sraigtasparnio, dar kiek pasvyravo, persivert ir pkteljo vandenyn. Sunypt gar debesis. Rachel nustrusi usimerk. Ji girdjo, kaip liepsnojantis fiuzeliaas spragsdamas ir gurguliuodamas sksta, plukdomas al sraunios srovs. Paskui ji igirdo kak aukianio Maiklo Tolando bals. Rachel pajuto, kaip tvirtos jo rankos kelia j ant koj. Taiau ji nepajg n krustelti. 193

Pasienietis ir Ksavija jau uv. Dabar ms eil.

111Audra, siautusi Milno ledyne, liovsi, ir aplinkui vyravo visika ramuma. Taiau NASA direktorius Lorensas Ekstriomas nesudjo n bluosto. Jis valand valandas vienias vaiktinjo po kupol, velgdamas acht ir ranka braukdamas apangljus meteorito luob. Galiausiai jis pasiryo. Ir dabar, sitaiss prie vaizdo telefono KLV dje, velg pavargusias Jungtini Valstij prezidento akis. Zachas Hernis, vilks piama, neatrod patenkintas priadintas tok met. Ekstriomas inojo, jog kai igirs naujienas, jo nuotaika dar labiau pabjurs. Ekstriomui baigus pasakoti, Hernis atrod sutriks, sakytum manyt, jog vis dar kaip reikiant neprabudo ir k nors ne taip nuklaus. Minutl, tar jis. Ko gero, ryys trkinja. Man pasigirdo, jog NASA suinojo apie meteorit permusi kakieno pagalbos auksm ir apsimet, jog meteorit aptiko SS? Ekstriomas, netardamas n odio, kitojo KLV prieblandoje ir vylsi, kad tuoj atsibus ir paaiks, jog tai buvo tik slogus sapnas. Prezidentas, nesulaukdamas atsakymo, pratrko: Del Dievo meils, Lari, nejaugi tai tiesa?! Ekstriomui net perdivo gomurys. Meteoritas aptiktas, pone prezidente. Visa kita nesvarbu. Taip ar ne?! Tyla net speng. Privalau pasakyti jam ties, mintyse tar sau Ekstriomas. / bal puols sausas nekelsi. Pone prezidente, sutrikusi SS smarkiai numu js reitingus. Mums netyia nugirdus radijo praneim, kuriame buvo minimas didelis lede als meteoritas, vl vysteljo viltis atsigriebti. Hernis negaljo patikti savo ausimis. Melagingai tvirtinant, jog tai SS nuopelnas? SS netrukus bt buvusi atstatyta, taiau iki rinkim nebtume spj. Reitingai krito emyn, Sikstonas tal NASA, todl... Gal tau galvoj negerai! Juk tu ptei man migl akis, Lari! Privaljome pasinaudoti tokia proga, sere. A apsisprendiau imtis io ygio. T radijo praneim, kuriame buvo minimas meteoritas, siunts kanadietis uvo per audr. Niekas daugiau apie radin neinojo. Kaip tik pro tas vietas sukosi ir SS palydovas. NASA reikjo laimjimo. Meteorito koordinats buvo ms rankose. Kodl dabar nutarei man visk papasakoti? Pamaniau, jog privalote tai inoti. O ar inai, kad Sikstonas, suuods tokius dalykus, suriest mus oio rag? Ekstriomas nutyljo. Paskelbt visam pasauliui NASA ir Baltuosius rmus melavus savo pilieiams! Beje, tai bt gryniausia teisyb! Tai a melavau, sere, ne js. Jeigu prireiks, a atsista... Lari, paklausyk mans atidiai. I paskutinij stengiausi vaj rengti garbingai ir padoriai! Velniai raut! vakar a pakelta galva skelbiu didij naujien, o po keleto valand paaikja, jog apsimelavau prie vis monij? Tai tik nekaltas melas, sere. Tokio daikto nra, Lari, sikariavs ipykino Hernis. Ekstriomas pasijuto taip, tarsi KLV lubos grit ant galvos. Jis dar turjo daug k pasakyti prezidentui, taiau nusprend atidti rytdienai. Dovanokite, kad prikliau, sere. Pamaniau, jog privalote inoti. 194

*** Kitame miesto gale Sedvikas Sikstonas dar maukteljo konjako ir vis labiau nekantraudamas blaksi po but. Kur, velniai raut, dingo Gabriel?

112Gabriel E sdjo prieblandoje u senatoriaus Sedviko stalo ir nusiminusi spoksojo ekran.KLAIDINGAS SLAPTAODIS PRIEIGA NEGALIMA

Ji paspliodama mgino vesti ir por kit slaptaodi, taiau n vienas netiko. Inariusi vis kabinet, patikrinusi, ar neaptiks kokio neurakinto staliaus ar netyia palikto rakto, Gabriel galiausiai nuleido rankas. Ji jau buvo besirengianti keliauti lauk, kai jos akys ukliuvo u keistai rinio Sikstono stalinio kalendoriaus. Kakas apved bsim rinkim dien raudonu, baltu ir mlynu ymekliais. Be abejo, ne pats senatorius. Gabriel prisitrauk kalendori ariau. Skersai datos puikavosi mantriai iraitytas kis: JAVP! Ko gero, dar vienas padrsinimas, pateiktas verliosios Sikstono sekretors. Santrumpa JAVP slaptosios tarnybos ymjo Jungtini Amerikos Valstij prezident. Nusiypsojus laimei rinkim dien, Sikstonas bt taps JAVP. Gabriel pastat kalendori viet ir jau kilo eiti. Taiau staiga sustingusi dar kart dirsteljo ekran.VESKITE SLAPTAOD:

Jos akys nukrypo kalendori. JAVP. Jai vl vysteljo viltis. Regis, pats tinkamiausias slaptaodis Sikstonui. Paprastas, malonus ausiai. Ji skubiai surinko raides. JAVP Sulaikiusi kvpavim, spusteljo gerai. Kompiuteris pypteljo.KLAIDINGAS SLAPTAODIS PRIEIGA NEGALIMA

Galutinai nusiminusi Gabriel patrauk atgal tualet, ketindama grti tuo paiu keliu kaip ir atjo. engus kelet ingsni, suirk jos mobilusis. Gabriel net krpteljo. Sustojusi isitrauk telefono aparat, umesdama ak Sikstono mgstam senovin laikrod su vytuokle. Beveik 4.00 ryto. Tok met skambinti galjo tik Sikstonas. Jis, ko gero, stebisi, kurgi ji utruko. Atsiliepti ar ne? Atsiliepus neivengiamai tekt meluoti. Taiau prieingu atveju Sikstonui gali kilti tarim. Ji spusteljo alij mygtuk. Klausau? Gabriele, nekantriai ibr Sikstonas. Kur utrukai? Prie FDR memorialo, atsiliep Gabriel. Taksi pateko kamt, todl... Nepanau, kad dabar vaiuotum. Ne, tar ji, irdiai mus smarkiai dauytis. Ne taksi. Nutariau usukti savo kabinet ir paimti kelet NASA dokument, susijusi su SS. Niekaip negaliu j rasti. Nagi, pasiskubink. Ryt rengiu spaudos konferencij, man reikia isami duomen. Tutuojau vykstu, tar ji. Ragelyje staiga stojo tyla. Tu savo kabinete? kako sutriks pasiteiravo Sikstonas. Aha. Po deimties minui jau bsiu pas jus. Jis dar kiek patyljo ir tar: Gerai. Iki. Gabriel baig pokalb, ir jai n nedingteljo, kad stovi vos per kelis ingsnius nuo garsiai tiksinio Sikstono laikrodio su vytuokle.

113Maiklas Tolandas, tempdamas Rachel slptis u Tritono, ne i karto pastebjo kruvin jos 195

rank. I pastrusio merginos vilgsnio galjai numanyti, jog ji visikai nejauia skausmo. taiss j u nardomojo aparato, Tolandas metsi iekoti Korkio. Astrofizikas paklaikusiomis i siaubo akimis repekojosi j link. tbt privalome rasti koki priedang, mkteljo Tolando galvoje mintis, antraip mums galas. Jis pakl akis virutinius laivo denius. Taiau laipteliai kapitono tiltel buvo visikai atviri, o ir pats tiltelis tarsi akvariumas stiklo sienomis, kuriame jie atsidurt prieais sraigtasparn kaip ant delno. Kopti ten reikt lsti miriai tiesiai nasrus, todl jiems beliko vienintel ieitis. Tolandas vilgteljo Triton. msteljo menka viltis, kad jiems galbt pavykt pasislpti nuo kulk po vandeniu. Niekai. Tritone jie visi nesutilpt, be to, kol aparat nuleistum gerve vanden, utruktum geras deimt minui. Ir gal gale nepakrautomis baterijomis ir neveikianiais kompresoriais jis nugrimzt kaip akmuo dugn. Va jie! sukliko Korkis virpaniu i baims balsu, rodydamas pirtu dang. Tolandas, negaidamas n akimirkos ir n nepavelgs t pus, mosteljo ranka artimiausio trapo, vedanio apatinius denius, link. Korkio antrkart raginti nereikjo. Susigs jis nukr prie trapo ir aibikai dingo po deniu. Tolandas, stipriai apkabins Rachel per liemen, nuskubjo kandin. Jiedu spjo nukopti emyn kaip tik dar kart atus sraigtasparniui, ste sjaniam kulkas. Jiems pasiekus pakabinam den, Tolandas pajuto, kaip Rachel sustingo tarsi stabo itikta. Isigands, ar tik jos nekliud kokia atokusi kulka, dirsteljo j. Taiau, paseks paklaikus jos vilgsn emyn, akimoju visk suprato. Rachel stovjo it besta ir, negaldama atplti aki, spoksojo sau po kojomis. Goja ities labiau panjo ne paprast laiv vientisu korpusu, o milinik katamaran, plaukiant ant keli pldur. Todl, nusileid apatin jo den, jie atsidr ant tinklinio pakabinamojo tiltelio, o po kojomis deimt metr emiau putodamas niokt vandenynas. Jo grsmingas gurmjimas, aidu atsimudamas nuo katamarano pldur, gulte ugul ausis. Be to, po vandeniu plieskiantys ibintai nutviesk alsv gelm. Ir Rachel dabar tarsi pakerta velg joje vinguriuojanius pamklikus kjagalvi rykli siluetus. Tolandas rikteljo jai aus: Rachele, nebijok. Nesidairyk emyn. A alia. Jis, itiess rank, velniai pamgino atgniauti sikibusius turklo jos pirtus. Rachel, nestengdama n krustelti, stebjo, kaip ranka nuriedjs maulytis kraujo laelis pro tinklo ak nukrito vanden. Nors neivydo, kaip jis pliumpteli, taiau to n nereikjo, kadangi kjagalviai akimoju suspurdjo ir, suplak galingomis uodegomis, iioj nasrus metsi krv. Superjautrios telencefalonins oifaktorins nosys... Uuodia krauj u pusantro kilometro. Nesidairyk po kojomis, dar kart padrsinamai pakartojo Tolandas. A greta. Jis, udjs rankas jai ant klub, velniai stumteljo priek. Rachel, nesidairydama onus, m ingsniuoti tilteliu. Viruje vl priartjo ir nu sraigtasparnis. Korkis, lkdamas it akis idegs, jau buvo gerokai atsipls nuo j. Tolandas jam pavymui kteljo: Korki, iki pat galo ir emyn! Rachel akimoju sumet, kur link jie traukiasi. Prieais matsi emyn smingantys trapai, atsiremiantys siaur prieplaukl. Uraas vir prieplaukls skelb:NARDYMO ZONA

Atsargiai narai! Rachel vylsi, jog Maiklas Tolandas nesuman suginti j vanden. Jos bgtavimas dar labiau sustiprjo Tolandui stabteljus prie sienini spinteli, kabani greta tiltelio. Kai pravr tinklo dureles, Rachel ivydo nardymo kostiumus, akvalangus, plaukmenis, gelbjimosi liemenes ir 196

harpnus. Jai i baims nevaliojant pratarti n odio, jis pasiiupo signalini raket audykl. Pirmyn. Jiedu vl pasileido bgti. Korkis jau buvo pasieks trapus ir dardjo pusiaukelje iki vandens. A, tai kas! diaugsmingai, perrkdamas vanden nioktim, kteljo jis. Kas? Svarst Rachel, stebdama siaura prieplaukle skuodiant Kork. Prieais ji regjo tik grsmingai arti kunkuliuojant vandenyn, knibdte knibdant rykli. Tolandui vis skubinant j pirmyn, Rachel staiga ivydo daikt, suklus Korkio diaugsm. Paiame prieplaukls gale ant bang suposi nediduk motorin valtis. Korkis skriste skrido prie jos. Rachel negaljo patikti savo akimis. Spruksime nuo sraigtasparnio motorine valtimi? Joje yra radijas, tar Tolandas. Jeigu isivertume u sraigtasparnio triukmo dangio... Sakinio pabaigos Rachel jau negirdjo. Ji tik velg kak paklaikusiomis akimis. Per vlu, sunabdjo ji ir drebaniu pirtu parod prieais. Galas... Grteljs t pus, Tolandas sumet, jog viskas baigta. Kitame laivo gale tarsi slibinas, prisikis prie olos, palei pat vanden kabojo juodas sraigtasparnis. Akimirk Tolandas net paman, jog jis ims ir prilks tiesiai prie j. Taiau sraigtasparnis, taikydamas juos, nuleido emyn nos. Tolandas akimis nusek ginkl taikoma kryptimi. Ne! Tuo metu, kai prie tai pasilenks u valties borto ir lynus raizgs Korkis atsities, i sraigtasparnio pasipyl kulk krua. Korkis susiriet tarsi pakirstas ir, nepaisydamas ugnies, lumteljs valt, isities ant jos dugno. Pabkl trenksmas liovsi. Tolandas stebjo, kaip Korkis liauia prie vairo. Jo kairioji klen buvo visa permirkusi krauju. Usiglauds po prietais skydeliu, jis ities rank ir, kiek pagrabaliojs, apiuop raktel. 250 AG varikliai palusiai uriaumojo. T pai akimirk nuo sraigtasparnio nosies motorin valt vysteljo raudonas lazerio silas. Tolandas sureagavo aibikai. Jam spusteljus gaiduk, signalini raket audykl sunypt, ir sraigtasparnio link nuskriejo akinamas viesos kamuolys. Taiau Tolandas jaut, jog veikiausiai bus pavlavs. Kai viesos kamuolys bloksi sraigtasparnio stikl, po juo plyksteljo aunamos raketos ugnies lieuvlis. Vos iovs, sraigtasparnis tutuojau metsi on, mgindamas ivengti i laivo paleistos signalins raketos. Tolandas rikteljo Saugokis! ir pargriov Rachel ant tiltelio grind. Raketa, kiek nukrypusi nuo kurso, pravilp pro Kork ir tksi pldur deimt metr emiau Rachels su Tolandu. Pasigirdo kurtinamas trenksmas, plyksteljo liepsnos kamuolys, vir pakilo milinikas vandens stulpas. tiltelio dugn subildjo skeveldros. Laivas girgddamas pasviro ant ono. Isisklaidius dmams, Tolandas ivydo, jog vienas i keturi Gojos pldur visikai suniokotas. Pro jame imut skyl verliu srautu pldo vanduo, trapas, vedantis emyn, kabojo kaip ant plauko. Nagi! kteljo Tolandas, vl ragindamas Rachel pirmyn. tbt privalome nusigauti iki vandens! Taiau, jiems nespjus engti n ingsnio, trapas, palusiai sugirgdjs, atvipo nuo suniokoto plduro ir pkteljo jr. Delta Pirmas, nirtingai stumdydamas Kiowos vairalazdes, vl ilygino sraigtasparn. Netiktai apakintas atskriejanio liepsnos kamuolio, pilotas instinktyviai nr vir, ir raketa pravilp pro al. Keikdamasis jis pakibo vir laivagalio ir rengsi vl nerti emyn baigti darbo. Paalinti visus laive esanius mones. Vado sakymas buvo aikus kaip ant delno. Mlas! Pairk! staiga rikteljo i galins sdyns Delta Antras, mosteldamas ranka 197

pro lang. Skuteris! Delta Pirmas grteljs ivydo tams kaip kulka vilpiani motorin valt. Reikjo skubiai apsisprsti.

114Korkis, lkdamas putojaniomis bangomis, kruvinais pirtais gniau motorins valties vair. Kilsteljs akceleratoriaus svirtel iki pat galo, jis skriejo visu greiiu. Ir tik tada pajuto tvilkant skausm. Kai dirsteljo emyn ir ivydo, kad visa deinioji jo klen mirkusi krauju, jam pasidar silpna. Stipriai nusitvrs vairo, jis grteljs pavelg Goja, vildamasis, jog sraigtasparnis lekia jam i paskos. Tolandui su Rachele atsidrus gantinai toli nuo valties, jis buvo priverstas skubiai apsisprsti. Skaldyk ir valdyk. Korkis sumet, jog jeigu jam pavykt ivilioti sraigtasparn kiek tolliau nuo Gojos Tolandas su Rachele galt pasisti pagalbos signal. Taiau dirsteljs per pet jis ivydo, jog sraigtasparnis, tarsi neapsisprsdamas, kur link sukti, kybo toje paioje vietoje. Nagi, unsnukiai! Ko nesekat paskui?! Bet sraigtasparnis jo vytis nesileido. Uuot seks paskui Kork, jis nutp ant Gojos laivagalio. Ne! Korkis maudiania irdimi velg laiv, suprasdamas, jog paliko Toland su Rachele praiai. Jam dingteljo, jog dabar privalo pasisti SOS signal, ir Korkis, pagrabaliojs po prietais skydel, apiuop radij ir spusteljo jungikl. Tyla. Neusiieb jokia lemput. Jis stumteljo garso svirtel iki pat viraus. Ninieko. Nagi! Paleids i rank vair, pasilenk apsiirti. Koj nudieg skausmas. Prisikis prie pat radijo, jis nustro. Prietais skydelis buvo suvarpytas kulk, i kuri viena pataik ir radij. I jo styrojo nutraukt laid galai. Velnias, tiesiai radij... Virpaniomis kojomis Korkis atsities keikdamas likim. Taiau, pavelgs per pet, jis galutinai nustro. I sraigtasparnio ant denio ioko du ginkluoti kariai. Paskui sraigtasparnis pakilo ir visu greiiu pasileido jo link. Skaldyk ir valdyk. Regis, ne jam vienam buvo inoma i tiesa. Delta Treias, prislins prie trapo emutin den, kakur apaioje igirdo ktelint moter. Jis atsigrs dav enkl Delta Antram, jog nusileis emyn apsidairyti. Jo bendras linkteljo ir liko saugoti virulinio denio. Jiedu palaik ry radijo sistuvu, kadangi Kiowos triukmo dangtyje apdairiai buvo palikta tam tikro danio landa. Gniaudamas savo ginkl su duslintuvu, Delta Treias patyliukais prislino prie trapo ir gudusio mediotojo ingsniu, nukreips ginkl emyn, m leistis. Stataus trapo anga kiek deng regos lauk, ir Delta Treias, kad geriau matyt, pasilenk. aukiantis moters balsas dabar girdjosi jau kur kas aikiau. Jis toliau patyliukais slinko emyn. Pasieks trapo vidur, ivydo sulankstytus emutinio Gojos denio trapus. Balsas girdjosi vis aikiau. tai ir ji. Paiame tiltelio viduryje Rachel Sikston, persisvrusi per turkl, velgdama bangas, auk Maiklo Tolando vard. Toland sprogimas nusvied vanden? Jeigu taip, tuomet Delta Treio uduotis bus dar lengvesn, nei jis tikjosi. Nusileisti dar por ingsni ir nudti prieais laukiani auk. Nerim jam kl tik greta Rachels pravira sienin spintel, taigi ji gali turti harpn arba sprogmen rykliams, taiau tai tik aisliukai prie automatin ginkl. Delta Treias, inodamas, jog auka niekur nepaspruks, nuleids ginkl engteljo dar vienu laipteliu emyn. Rachel Sikston dabar buvo kaip ant delno. Jis pakl ginkl. Dar ingsnelis. Po laiptais kakas netiktai msteljo. Delta Treias, pavelgs emyn ir ivyds ten Maikl Toland, usimojus durti jam pad aliuminio kartimi, labiau nustebo nei isigando. Nors Delta 198

Trei ir apmov, j sum juokas i io nevykusio mginimo j upulti. Karties galas palytjo jo pad. Staiga kn nutvilk klaikaus skausmo vilnis, kai sprogimas idrask deinij jo koj skutelius. Neteks pusiausvyros, Delta Treias sukniubo ir nubildjo laiptais. Jo automatinis ginklas, nutarkjs trapu ir atsitrenks i tiltel, nulk vanden. I skausmo griedamas dantimis, jis griebsi pdos, taiau jos jau nebebuvo. Tolandas akimoju prioko prie upuoliko, gniaudamas rkstani pusantro metro ilgio kart su dvylikto kalibro sprogmeniu gale, skirt apsiginti nuo rykli. Jau spjs taisyti nauj sprogmen, Tolandas laik nukreips smail smilkstant stryp upuolikui Adomo obuol. Vyras kaip pakul maias drybsojo ant grind, verdamas Toland nuostabos ir nirio kupinu vilgsniu. Prie j atskubjo Rachel. Jiedu vylsi nustverti vyro ginkl, taiau, deja, atsimus turklus, jis nuskrido vandenyn. Radijo sistuvas ant vyro diro sutrakjo. I jo pasigirdo mechaninis balsas. Delta Treias? Atsiliepk. Girdjau v. Vyras n nekrusteljo. taisas dar kart sukvark: Delta Treias? Atsiliepk. Gal reikia pagalbos? Trakteljs pokalb tutuojau sijung treiasis balsas. Jam pranekus, greta girdjosi ir sraigtasparnio gausmas. ia Delta Pirmas, tar pilotas. Vejuosi valt. Delta Treias, atsiliepk! Tu apaioje? Gal reikia pagalbos? Tolandas rm kart vyrui gerkl. Liepk sraigtasparniui pasukti atgal. Jeigu mano draugas us, tau galas. Karys, i skausmo sukands dantis, pakl mikrofon prie lp. velgdamas Tolandui tiesiai akis, jis nuspaud mygtuk ir atsiliep: ia Delta Treias. Viskas gerai. Sunaikink t valt.

115Gabriel E, grusi Sikstono tualet, jau rengsi roptis atgal. Taiau jai i galvos niekaip neijo Sikstono skambutis. Jis kako ilgokai tyljo, kai ji m tvirtinti esanti savo kabinete, tarsi nujaust, jog ji melavo. Kad ir kaip ten bt, jai nepavyko sigauti Sikstono kompiuter, ir Gabriel neiman, ko griebtis toliau. Sikstonas jau nerimauja. Pasilypjusi ant praustuvo ir jau rengdamasi spraustis moter tualet, ji igirdo kak dzingtelint ant grind. Dirsteljusi emyn, ivydo numetusi Sikstono rankogalio segtukus, regis, jo laikytus ant praustuvo briaunos. Viskas privalo likti kaip buv. Strykteljusi ant grind, Gabriel pakl rankogali segtukus ir padjo atgal ant praustuvo. Vl rengsi kopti, taiau sustojo ir pavelg segtukus. iaip niekada nebt atkreipusi dmesio, taiau vakar akis ukliuvo u j monogramos. Kaip ir daugelis Sikstono daikt su monogramomis, juose buvo rtos dvi susipynusios raids. SS. Prie akis jai ikilo senasis Sikstono kompiuterio slaptaodis SSS. Kalendoriuje rayta santrumpa JAVP... Bei ekrano usklanda su Baltaisiais rmais ir be paliovos vinguriuojaniu kiu. Jungtini Amerikos Valstij prezidentas Sedvikas Sikstonas... Jungtini Amerikos Valstij prezidentas Sedvikas Sikstonas... Jungtini Amerikos Valstij prezidentas... Gabriel, dingteljus vienai miniai, m sukti galv. Nejaugi jis galt bti toks savimyla? fi nuskubjo atgal Sikstono kabinet ir, priokusi prie kompiuterio, suspaud septynenkl slaptaod. JAVPSS. Ekrano usklanda akimirksniu dingo. 199

Netikima. Niekada nepamirk politiko savimeils.

116Korkis Marlinsonas pasitrauk nuo tamson skriejanios motorins valties vairo. Ji vis tiek nenukryps nuo kurso. Lks palei bangas... sitaiss vairagalyje, Korkis apirinjo sueist savo koj. Kulka pataik blauzd prie pat kaulo. Ji neijo kiaurai pro kit blauzdos pus, vadinasi, liko smigusi. Apsidair aplinkui ko nors, kuo galt apriti aizd, taiau nieko nerado valtyje mtsi kilis, akvalangas ir pora gelbjimosi liemeni. Jokios vaistinls ar ko panaaus. Korkis kartligikai pradar nedidel rankin ir m naryti tarp ranki, skudur, lipnios juostos ritinli, tepalo skardini ir kit menknieki. Dar kart pavelgs krauju srvani koj, jis svarst, ar jau pakankamai nutolo nuo rykli, kad ie neuuost kraujo. Dar reikt gerok gabal paplaukti. Delta Pirmas lk palei pat vanden, valgydamasis sprunkanios motorins valties. Sumets, jog ji bus pasukusi kranto link, jis skuod i paskos. Jau seniai turjau j pasivyti. iaip bt be vargo aptiks j radaru, taiau jam kliud Kiowos triukmo dangtis, gaubiantis kelet kilometr. Ijungti jo nevalia, kol i Gojos negaus inios, jog visi ten sudoroti. vakar i Gojos neturi prasiverti n menkiausias pagalbos auksmas. ita meteorito paslaptis turi bti ugniauta. Visam laikui. Laim, Delta Pirmas turjo kit valties sekimo bd. Netgi iltose vandenyno srovse motorins valties paliekam ilumos pdsak aptikti bus vieni juokai. Jis jung ilumos iekikl. Nors vandenyno temperatra siek kone trisdeimt laipsni, visa galia dirbanio 250 AG variklio ilumos bryd buvo daug kartesn. Korkio Marlinsono koja m tirpti. Nesumodamas ko griebtis, jis nuval sualot blauzd paluoste ir kietai apvyniojo aizd bei koj nuo kelio iki pat kulno lipnia plvele. Kraujavimas liovsi, taiau drabuiai ir rankos buvo iteptos krauju. Sddamas ant lekianios motorins valties dugno, Korkis m sukti gaiv, kodl sraigtasparnis jo dar nepasivijo. Atsigrs apsivalg, vildamasis tolumoje ivysti Gojos viesas ir atskriejant sraigtasparn. Taiau aplinkui buvo tamsu nors ak durk. Juk jis negaljo taip toli nuplaukti? Korkiui ugim viltis pasprukti. Galbt jie tamsoje pamet jo pdsakus. Gal jam pavyks pasiekti krant! Ir tik tada jis pastebjo, jog suplakto vandens dry, briama motorins valties, kiek gaubta. Regis, jis plauk ne nosies tiesumu, o lankstu. Sutriks apved vilgsniu sivaizduojamo miliniko jo padaryto lanksto ving ir netrukus ivydo, ko iekojo. Goja dabar buvo kairje, madaug u kilometro. Korkiui dingteljo klaiki mintis. Kai paleido i rank vair, valtis m suktis neama miliniko skurio. Lekiu sumautu ratu! Jis apgavo pats save. Kai suvok, jog vis dar yra rykliais knibdaniame skuryje, Korkis prisimin iurpius Tolando perspjimus. Superjautrios telencefalonins olfaktorins nosys... Kjagalviai menkiausi kraujo lael uuodia u pusantro kilometro. Korkis dirsteljo sueist koj ir kruvinas rankas. Sraigtasparnis neabejotinai netrukus j aptiks. Nusipls nuo savs sukruvintus drabuius, Korkis nuogut nuogutlis nuklibinkiavo vairagal. Ramindamasis, jog rykliai nieku gyvu nesps paskui valt, kruopiai nusimazgojo krauj po galinga valties skrodiamo vandens iurkle. Menkiausi kraujo lael... 200

Atsitiess jis inojo privals padaryti dar vien dalyk. Kakada teko skaityti, jog gyvnai savo teritorijas ymi lapimu, kadangi lapimo rgties kvapas pats stipriausias i vis j iskiriam skysi. Reikia tiktis, stipresnis u kraujo, paman Korkis. Patyliukais keiksnodamas, jog vakar neilenk dar koki poros skardini alaus, jis, umets sualot koj ant borto, pasireng j aplapinti. Nagi! Velnionikai sunkus udavinys nusiiurkti, i paskos atiant sraigtasparniui. Galiausiai sublizgo iurkl. Korkis kruopiai apkrapino vis lipni juost. Kiek dar buvo lik, paleido skudur ir isitryn juo nuo galvos iki koj. avinga procedra. I tamsaus dangaus jo link staiga plyksteljo raudona lazerio yla. Sraigtasparnis lk j i ono, pilotui neabejotinai lauant galv, kodl Korkis, padars lankst, gro prie Gojos. Skubiai usimets gelbjimosi liemen, Korkis patrauk skriejanios motorins valties laivagal. Ant krauju iteplioto dugno, vos per metr nuo Korkio, suvito akinamai raudonas takelis. Metas. Maikas Tolandas nemat, kaip sprogusi valtis vartaliodamasi nulk oru, gaubiama ugnies ir dm. Jis tegirdjo sprogim.

117Paprastai vakariniame Baltj rm sparne tok vlyv met tvyrodavo nedrumsiama ramyb, taiau netiktai vienu chalatu ir lepetmis pasirods prezidentas privert subruzti visus ten sikrusius darbuotojus. Niekur jos nerandu, pone prezidente, tar vienas jaunesnij padjj, puols paskui jj Ovalj kabinet. Panel Ten neatsiliepia. Prezidentas atrod suirzs. Ar kiote galv ... Jos Baltuosiuose rmuose nra, siterp kitas padjjas, griuvs pro duris. Ivyko madaug prie valand. Ko gero, bus nuvykusi NST. Pasak ryininks, vakar skambinusi Pikeringui. Viljamui Pikeringui? nusistebjo prezidentas. Ten su Pikeringu sutardavo kaip uo su kate. Susisiekte su juo? Ir jis neatsiliepia, sere. NST ryininkams nepavyksta su juo susisiekti. Pasak j, Pikeringo telefonas apskritai ijungtas. Tarsi skradiai em prasmego. Hernis nuvelg sugujusius padjjus, netardamas n odio patrauk prie baro ir likteljo sau viskio. Taiau nespjo n mauktelti, kai pro duris virto apsaugininkas. Pone prezidente? Nenorjau js adinti, taiau privalau praneti, jog inakt FDR memoriale susprogdintas automobilis. K? Hernis kone imet stikl i rank. Kada? Prie valand. Vyras rsiu veidu pridr: FTB nustat aukos tapatyb...

118Delta Treio pda liepsnojo tarytum ugnyje. Galvoje plauk rkas. Gal a jau anapus? Jis pamgino krustelti, taiau jautsi tarsi ugultas miliniko luito. Akis aptrauk migla. Atmintyje ikilo motorins valties sprogimas, niris Maiko Tolando, prikiusio kart su sprogmeniu jam prie gerkls, akyse. Ko gero, jis itak man smegenis... Taiau tvilkyte nutvilks skausmas deiniojoje kojoje grino j tikrov. Delta Treias staiga 201

prisimin, kaip viskas klojosi. Drioksteljus motorinei valiai, Tolandas beviltikai rikteljo. Tada, beds Delta Trei tiu deganias akis, usimojo strypu, tarsi rengdamasis persmeigti gerkl. Bet lyg ir sudvejojo. nirs nusvied kart al ir umyn ant sumaitotos Delta Treio pdos. Delta Treias prisimin pasaul mus palusiai skrieti aplinkui ir tsant pykinim. Jis, ko gero, neinia kiek laiko praguljs be smons, atsipeikjo. Rankos suvertos u nugaros kietu jreiviku mazgu. Sulenktos kojos priritos prie rie, ir jis tysojo suriestas oio rag, nevaliodamas n krustelti. Burna taip pat buvo ukimta. Delta Treias neisyk susigaud, kur ess. Tik ivyds plieskianias viesas ir pajuts vjelio dvelksm, sumet guls virutiniame Gojos denyje. Isilenk dairydamasis savo bendr, taiau ivydo tik ikreipt stikliniame Gojospovandeninio laivo kupole atsispindint savo atvaizd. Tritonas kabojo jam u nugaros, ir Delta Treias suvok atsidrs ant miliniko liuko denyje. Vis dlto dar labiau gsdino kitas dalykas. A ant denio... O kur tada Delta Antras? Delta Antras vis labiau nerimavo. Nepaisant savo bendro patikinim radijo ryiu, es viskas kuo puikiausiai, pasigirds i emutinio denio pokteljimas nepanjo ginklo v. Ko gero, Tolandui arba Rachelei Sikston rankas bus pateks koks ginklas. Delta Antras, prislins prie trapo ir atsargiai dirsteljs emyn, ivydo krauj. Laikydamas rankoje ikelt ginkl, jis nusileido emyn ir nusek kruvina lie tilteliu iki laivapriekio. I ten li kitu emutinio denio kratu ir kitu trapu ved pagrindin den. Jame nesimat n gyvos dvasios. Slindamas vis atsargiau, Delta Antras nuslinko denio onu palei raudon li ir vl atsidr laivagalyje, kur ioji trapu leidosi emutin den. Kokia ia velniava? li, regis, sukosi miliniku ratu. Itiess rankoje ginkl, Delta Antras praslinko pro laivo laboratorijos duris. li drieksi tolyn laivapriekio link. Jis, saugodamasis pasalos, asteljo on ir ioko i u kampo. Jzau veniausias! Paiame priekyje, prieais batiskaf, nutktas and denio, suritas, ukimta burna, tysojo Delta Treias. Delta Antras akimoju pastebjo, jog deinioji jo pda sutrkta lgtain. Bgtaudamas, jog tai gali bti spstai, Delta Antras kilsteljo ginkl ir m artintis prie savo bendro. Delta Treias muistsi, mgindamas kak pasakyti. Regis, u savo gyvast jis turt padkoti j suriusiems ulauus kojas, kraujas i pdos tik vos vos sruveno. Delta Antras, prisiartins prie nardomojo aparato, stikliniame jo kupole kaip veidrodyje galjo matyti vaizd sau u nugaros. Delta Antras prioko prie mykianio savo sbro. Nebyl perspjim jo akyse jis ivydo per vlai. Prie akis kakas netiktai suvilgo. Staiga atgijusi viena Tritono nypli asteljo priek ir tarsi replmis suiupo kairij Delta Antro koj. Jis mgino isiverti i jos gniaut, taiau nypls tik dar labiau susignybo. Trakteljo ltantis kaulas, ir Delta Antras rikteljo i skausmo. Jis bed vilgsn povandeninio laivo kupol. Ten eliuose mavo Maikas Tolandas. Tau galas, biiuli, iko Delta Antras ir, sukands dantis, kilsteljo automatin ginkl. Nusitaiks vos per metr nuo jo anapus stiklo esanio Tolando kairij krtins pus, spusteljo gaiduk, ir ginklas pratrko ugnimi. nirs, jog pateko abangus, jis neatleido gaiduko tol, kol den tarkteljo paskutin gilz ir tuias ginklas dusliai klakteljo. Uduss jis nusvied automat on ir smeig akis sukapot kupol. Kaput! sunypt jis, mgindamas itraukti koj i plieno gniaut. Taiau muistydamasis tik tarsi skustuvu prasir nyplmis od. Mlas! Jis iupo ant diro kadaruojant radijo sistuv. Taiau kai priglaud prie lp mikrofon, antroji plieno ranka asteljusi suiupo deinij rank. Isprds sistuvas nukrito ant denio. Anapus storo stiklo Delta Antras ivydo blyk el, velgiant pro neitrupint jo krat. 202

Neteks ado Delta Antras spoksojo kupol ir netikjo savo akimis, jog kulkos j tik gerokai apibrozdino. Netrukus batiskafo liukas prasivr ir i jo isiropt Maikas Tolandas. Kiek ibals, taiau n nedrkstas. Nukops emyn koptlmis, jis nuoko ant denio ir apirjo sugadint kupol. Atlaiko 450 atmosfer kvadratin centimetr, tar jis. Tavo audykl vaikika. Laboratorijoje sitaisiusi Rachel inojo, jog privalo pasiskubinti. Ji girdjo vi paplip denyje ir mintyse meld, jog viskas klotsi taip, kaip buvo sumanyta Tolando. Dabar jau vis tiek, kas surezg vis aki dmim meteoritu NASA direktorius, Mardor Ten ar net pats prezidentas. Jiems nepavyks sunaikinti pdsak. Sueista Rachels ranka liovsi kraujavusi, o tampa privert pamirti skausm ir susitelkti. Susiradusi popieriaus ir raikl, ji brkteljo trumput inut. Gantinai netvarkinga raysena, neriliai, kadangi dailinti tikrai nebuvo laiko. Ratel priseg prie surinkt rodym snies R brinio, Bathynomous giganteus nuotrauk, straipsnio apie vandenyne susidaranias chondras, elektroninio mikroskopo pateikto atvaizdo. Visa tai liudijo, jog meteoritas ities tik klastot. Rachel djo vis i sn laboratorijoje stovint fakso aparat. Mintinai mokdama vos kelis fakso numerius, nelabai galjo rinktis, kam sisti, ir jau buvo apsisprendusi, kur keliaus i inia. Sulaikiusi kvap, kruopiai surinko to mogaus numer. Spusteljo Sisti, vildamasi, jog pasirinko tinkamiausi gavj. Faksas pypteljo. KLAIDA: NRA RYIO Rachel ir tikjosi ivysti tok ura juk Goja gaub slopinamojo triukmo dangtis. Ji stovjo lkuriuodama ir neatitraukdama nuo fakso aki, vildamasi, jog jis veiks taip pat, kaip ir jos turimas. Nagi! Po penki sekundi aparatas vl pypteljo. NUMERIS RENKAMAS I NAUJO... Valio! Rachel nuvitusi stebjo atkaklius fakso mginimus prisiskambinti. KLAIDA: NRA RYIO NUMERIS RENKAMAS I NAUJO... KLAIDA: NRA RYIO NUMERIS RENKAMAS I NAUJO... Palikusi aparat kartoti t pai begalin maldel, Rachel ipuol i laboratorijos, kaip tik danguje sunioktus atianio sraigtasparnio mentms.

119Gabriel E netekusi ado velg senatoriaus Sikstono kompiuterio monitori. Jos tarimai pasitvirtino. Su kaupu. Ji pervelg nuskaitytus deimtis eki, privai aeronautikos bendrovi irayt Sikstono vardu ir pervest slaptas sskaitas Kaiman salose. Maiausias i j buvo penkiolikai tkstani doleri. Keletas siek pus milijono. Smulkm, tvirtino jai Sikstonas. Visos j skiriamos los nevirija dviej tkstani ribos. Sikstonas nuo pat pradi pt jai migl akis. Vajus tiesiog stumte stumiamas slapia gaunamomis lomis. ird nudilg apmaudas ir kartlis. Jis mane apmulkino. Ji liko paskutin kvail. Sutrempta purv. Jr nirusi. Gabriel sustingusi sdjo krsle, nesumodama k daryti.

120Delta Pirmas, Kiowai pakibus vir Gojos laivagalio, pribloktas spoksojo den. 203

Greta nedidelio batiskafo stoviniavo Maiklas Tolandas. Tarsi miliniko vabalo gniautuose plieninse rankose kyburiavo Delta Antras, bergdiai mgindamas i j isivaduoti. Dieve veniausias! Delta Pirmas nustrs stebjo, kaip den ipuolusi Rachel Sikston sitaiso u supanioto ir gerokai aplamdyto Delta Treio. Rachel, nukreipusi j automat, spjamai velg sraigtasparn. Delta Pirmam net pasidingojo, jog tai, ko gero, tik blogas sapnas. Delta brio neskmes ledyne dar galima suversti atsitiktinumams. Taiau itai tiesiog nepaaikinama. Delta Pirmas ir taip jau bt pasijuts nejaukiai, taiau dabar jis degte deg i gdos prie greta j sdint ir visk savo akimis regint vien svarb asmen. Vad. Delta briui paleidus pelenais automobil su jo keleiviu FDR memoriale, vadas paliep Delta Pirmam skristi nuoal skverel netoli Baltj rm. Delta Pirmas ten tarp medi guot nepastebimai nutupd sraigtasparn, ir vadas, lkuriavs netolies, oko Kiowa. Nespjus n mirktelti, sraigtasparnis vl dzg ore. Vadas slaptosiose operacijose pats dalyvaudavo tik iskirtiniais atvejais, taiau dl tokios prieiros Delta Pirmas galjo kaltinti tik save. Vadas, tdamas dl Delta brio negrabumo Milno ledyne ir slystani i rank vadi, pareik pats vadovausis baigiamajai operacijai. Jis, sitaiss greta Delta Pirmo, tapo didiausios Delta Pirmo gyvenimo neskms liudininku. Metas tam padaryti gal. Vadas, velgdamas i sraigtasparnio i Gojos den, negaljo patikti savo akimis. Nuo pat pradi viskas josi leivai abejons meteorito tikrumu, Delta brio neskms, aukto pareigno nuudymas FDR. Vade, ilemeno Delta Pirmas drebaniu i gdos balsu, nesivaizduoju, kaip tai... A taip pat, vysteljo vado galvoje mintis. Regis, jie nevertino prieinink. Vadas pavelg Rachel Sikston, kuri, bedusi ryting vilgsn sraigtasparnio kabin, kilsteljo prie lp radijo sistuv. Vadas tikjosi, jog Kiowoje sugergds ikraipytas mechaninis jos balsas pareikalaus atsitraukti arba ijungti triukmo gaubt, kad Tolandas galt pasisti SOS signal. Taiau jos odiai sutrikd. Pavlavote, prabilo ji. Apie tai inoma jau ne tik mums. Sraigtasparnio kabinoje stojo tyla. Kad ir kaip atrod netikima, net ir menkiausia tikimyb vad vert visk kruopiai apgalvoti. Kad is ygis nusisekt, btina paalinti visus, inanius ties. Turint galvoje, kiek moni jam jau teko paalinti, netgi menkiausia rizika, jog inia gali pasklisti, bt nepateisinama. inoma ne tik jiems... Vadas, paindamas Rachel kaip ypa kruopiai besilaikani slapt duomen apsaugos taisykli, abejojo, ar ji bt perdavusi juos dar kam nors. Per sistuv vl sugergd Rachels balsas: Jeigu atsitrauksite, jsikiai liks gyvi. Artinsits jiems galas. Yla jau vis tiek ilindo i maio. Neverta daugiau skandinti savs kraujyje. Atsitraukite. Meluoji, tar vadas, inodamas, jog Rachel girds ne tikrj jo bals. Niekam nepraneei. Gal nori guldyti galv? atov Rachel. Kai nepavyko susisiekti su Viljamu Pikeringu, pasirpinau atsarginiu variantu. Vadas surauk kakt. Visai tiktina. Neukibo, mesteljo Rachel, vilgteljusi Toland. Plienini nypli gniauiamas karys, sukands i skausmo dantis, vypteljo. Js ginklo apkaba tuia, sraigtasparnis nuluos jus kaip skruzdles. Veriau jau paleiskite mus, jeigu svajojate likti gyvi. 204

N velnio, paman Rachel, lauydama galv, ko dar bt galima griebtis. Ji dirsteljo surit vyr ukimta burna, tysant jai po kojomis. Regis, dl prarasto kraujo jo vyzdius jau trauk migla. Ji pritpusi smeig vilgsn tiesiai piktas jo akis. Itrauksiu kamal i burnos, ir tu tikinsi juos atsitraukti. Supratai? Vyras uoliai pakinkavo galva. Rachel itrauk skudur jam i burnos. Vos spjus jai tai padaryti, karys spjov jai veid kruvinomis seilmis. Kal, pravokt jis, springdamas kosuliu. Mgausiuos stebdamas, kaip jie tave nuds. Kaip kiaul. Rachel, braukdama iltas seiles nuo veido, pajuto, kaip Tolandas j atitraukia al ir paima i jos rank automat. I niriu tirtani jo pirt galjai justi, jog jis tiesiog kunkuliuoja tiu. Tolandas, prioks prie valdymo pultelio, iupo svirt ir smeig savo vilgsn vyr, susirietus ant denio. Pats prisipraei, mesteljo jis ir rytingai patrauk svirt emyn. Denyje po Tritonu prasivr milinikas liukas. Sueistasis, vos spjs igstingai riktelti, nugarmjo emyn ir tykteljo bangas, nudaydamas jas krauju. Po akimirkos j skutelius m taryti rykliai. Vadas, suiaups lpas, velg Delta Treio msgalius, neamus smarkios srovs. Vandenyje pasklido kraujo dm. Keletas rykli, nirtingai plakdami uodegomis, pesi dl rankos. Jzau veniausias. Vadas pavelg den. Delta Antras ir toliau karojo Tritono gniautuose, taiau dabar jau tiesiai vir vandenyno. Paklaikusiu vilgsniu spitrydamas emyn, i siaubo kaleno dantimis. Tolandui utenka tik truktelti svirtel, ir Delta Antras nugarmt tiesiai rykliams nasrus. Gerai, tar vadas mikrofon. Stokit. Rachele, paklusi galv, rytingai velg sraigtasparn. Ji kilsteljo prie lp sistuv. Vis dar panau, jog meluojame? Susisiekite su NST ir pakvieskite Dim Semilden. Jis dirba Planavimo ir analizs skyriuje, naktinje pamainoje. Iklojau jam visk apie t meteorit. Jis patvirtins. Nurodo net pavard? Blogas enklas. Rachel Sikston ne pirtu penima ir nutuokia, jog vadas gali patikrinti jos odius akimoju. Vadas tokio NST darbuotojo nepainojo, taiau juk NST darbavosi daugyb moni. Visai galimas daiktas, jog Rachel sako ties. Prie susidorojant su ja ir jos bendru, btina sitikinti, ar tai tiesa, ar melas. Delta Pirmas grteljo vad. Ijungti gaubt, kad galtumte susisiekti ir patikrinti? Vadas dar kart nuvelg den, kur stovjo Rachel su Tolandu. Abu matyti kaip ant delno, ir jei kuris okt prie telefono ar radijo sistuvo, Delta Pirmas spt vl uvoti juos gaubtu. Ijunk gaubt, paliep vadas ir isitrauk mobilj. Lainuosi, kad ji puia migl akis. Paskui ivaduosime Delta Antr ir ubaigsime vis reikal. *** Fairfax sikrusio NST sekretoriato darbuotoja m netekti kantrybs. Kartoju, jog joks Dimas Semildenas Planavimo ir analizs skyriuje nedirba. Taiau skambintojas neatlyo. O kituose padaliniuose? Sekretor jau buvo tai patikrinusi, taiau dl viso pikto pakartojo paiek. Po keleto sekundi ji tar: Pas mus nedirba joks Dimas Semildenas. Jos panekovas kakodl be galo tuo apsidiaug. Js tuo visikai... 205

Staiga kitame ragelio gale pasigirdo keistas smyis. Kakas kak rikteljo. Skambintojas garsiai susikeik ir skubiai ubaig pokalb. Sraigtasparnyje Delta Pirmas tiesiog putojo pykiu, palusiai maigydamas triukmo gaubto jungimo svirteles. Taiau jis per vlai susizgribo. Tarp daugybs jo valdymo pulto ekranli usiiebs nedidukas diodas bylojo, jog i Gojos perduodamas radijo signalas. Negali bti! Juk jiedu kaip besti stovi denyje! Delta Pirmam n nespjus iskleisti gaubto, praneimas i Gojos liovsi. Laboratorijoje linksmai pypteljo faksas.RYYS YRA... FAKSAS ISISTAS.

121udyk arba si pats. Rachel n nenutuok, kad jos viduje gldi toks vrikas igyvenimo instinktas. Kas buvo tame fakse? sunerims pasiteiravo balsas sistuve. Rachel nudiugo igirdusi patvirtinim, jog viskas vyko taip, kaip ir buvo sumanyta. Galite skristi sau, tar ji, nenuleisdama aki nuo danguje kybanio sraigtasparnio. Baigta. Js paslaptis jau ne paslaptis. Rachel isamiai iklojo upuolikams, kokius duomenis ji k tik isiunt. Pustuzinis dokument. Akivaizds rodymai, jog meteoritas ities yra klastot. Susidoroj su mumis, tik dar labiau sau pakenktumte. Stojo slogi tyla. Kam isiuntei t faks? Rachel n neketino to iduoti. Privalu ipeti kuo daugiau laiko. Jiedu su Tolandu stovjo prie liuko denyje, greta Tritono, tarsi skydu dengdamiesi plieno gnybtuose kyburiuojaniu kariu. Viljamui Pikeringui? keistai viltingai spjo balsas. Isiuntei faks Pikeringui. Ne, patyliukais paman sau Rachel. Ji vis pirma, be abejo, kreiptsi j, taiau, slapia bgtaudama, jog altakraujai upuolikai galjo susidoroti ir su juo, buvo priversta pasirinkti kit adresat. Neturdama laiko ilgiems apmstymams, Rachel isiunt duomenis vieninteliu atmint strigusiu fakso numeriu. savo tvo kabinet. Senatoriaus Sikstono kabineto fakso numeris skausmingai sir Rachelei atmint po motinos mirties, kai tvas visus jos palikimo klausimus buvo links sprsti nesusitikdamas su ja akis ak. Rachel niekada nebt pamaniusi, jog kada prispyrus bdai kreipsis pagalbos tv, taiau tinkamesnio u j dabar n su iburiu nerastum, kadangi jam, be jokios abejons, mags kuo skubiausiai paskelbti meteorit esant klastot, be to, jis pakankamai takingas, kad galt susisiekti su Baltaisiais rmais ir priversti ataukti udikus. Suprantama, nakt tvo kabinete nebus, taiau Rachel inojo, jog jis saugo savo kabinet po devyniais uraktais. Todl, net jeigu upuolikams ir pavykt suuosti, kur ji nusiunt duomenis, jiems vargu ar pavykt smukti budriai saugomus Filipo A. Harto rmus ir nepastebtiems sigauti senatoriaus kabinet. Mes prisikasime ir iki to mogaus, tar Rachelei balsas i sraigtasparnio. Rachel puikiai nuvok privalanti nekti kuo tviriau, nma neisiduodama bijanti. Ji mosteljo ranka kar Tritono nyplse. Jis kadaravo vir vandenyno, o jo koja kraujavo. Iki js agento mums n nereikia kastis, mesteljo ji mikrofon. Baigta. Atsitraukite. Duomenys isisti. Js pralaimjote. Nedinkits, arba iam vyrui galas. Balsas i sraigtasparnio m berti odius: Panele Sikston, js nesuvokiate padties rimtumo... Ko nesuvokiu? pratrko Rachel. A suvokiu, jog js udote nekaltus mones! Melavote visiems akis apie t meteorit! Ir jums nieku gyvu nepavyks sausam keltis i balos! Netgi jei mus ir nugalabysite, vis tiek jums galas! Ryio linijoje stojo tyla. Galiausiai balsas pratar: Leidiuosi pas jus. 206

Rachel nustro. Leidiuosi pas jus? A neginkluotas, tar balsas. Joki kvailysi. Mums reikia nektelti akis ak. Ir, Rachelei nespjus nieko atsakyti, sraigtasparnis nutp ant Gojos denio. Keleivio pusje prasivr durels, ir tarpduryje iniro mogus. Neivaizdus vyras juodu lietpaliu ir kaklaraiiu. Rachel akimirk neteko ado. Prieais j stovjo Viljamas Pikeringas. Jis apgailestaudamas velg Rachel Sikston. iandien viskas netiktai apsivert auktyn kojom. engdamas prie jos, moters akyse mat vis smarkiau siliepsnojanius nuostab, nusivylim ir t. Nieko keista, paman jis sau tylomis. Taiau k ji imano. Pikeringo galvoje msteljo mintis, k prie pat savo t turjo jausti jo dukt Diana. Tiek ji, tiek Rachel yra kovos, kuri Pikeringas prisiek sau kovoti iki galo, lemtingos netektys. Nors ir be galo skaudios. Rachele, prabilo Pikeringas. Dar galime visk grinti ves. Privalai mane iklausyti. Rachel Sikston netekusi ado su pasibjaurjimu velg j. Tolandas nukreip rankose gniauiam automat Pikeringui krtin. Jis taip pat atrod pribloktas. Nesiartink! rikteljo Tolandas. Pikeringas, sustojs u penki ingsni nuo Rachels, velgdamas j tar: Rachele, tavo tvas ima kyius i privai aeronautikos bendrovi. Rengiasi ivaryti NASA ir atkelti vartus kosmos verslui. alies saugumo labui privalau jam sukliudyti. Rachel n nemirkteldama velg j. Pikeringas atsiduso. Nepaisydama vis savo trkum, NASA turi likti valstybs agentra. Juk jai tikrai nereikia aikinti galim NASA iardymo pavoj. Gudriausios jos galvos isklist po daugyb privai bendrovi, ir karins pramons intelektualinis potencialas gerokai smuktelt. Privaios bendrovs, besivaikydamos peln, imt pardavinti NASA technologijas ir iradimus kam papuola! Rachel virpaniu balsu paklaus: Pakiote netikr meteorit ir udte niekuo dtus mones valstybs saugumo labui? Ne viskas klojosi taip, kaip buvo sumanyta, atsiliep Pikeringas. Mes tik norjome isaugoti gyvybikai svarbi valstybs agentr. Niekas nesireng nieko udyti. Netikras meteoritas, kaip ir daugelis slaptj tarnyb sumanym, radosi i baims. Prie trejus metus, siekdamas taisyti NST povandeninio klausymosi mikrofonus kaip manoma giliau, kad prieininkai j nepasiekt ir nesugadint, Pikeringas, pasitelks NASA sukurt technologij, slapia subr savikius ypa atsparaus slgiui povandeninio laivo, kuriuo galima bt nusileisti paias giliausias vandenyn dubas, gamybai. is dvivietis povandeninis laivas buvo padirbintas pagal brinius, ivogtus i kalifornieio ininieriaus Grehemo Hokso, povandenini laiv fanatiko, visada svajojusio pastatyti savo sukurt giliavanden laiv Bedugnis II. Hoksui niekaip nepavyko prasimanyti l savo sumanymui gyvendinti. Taiau Pikeringas galjo skirti kiek panorjs. Kai is slaptas povandeninis laivas buvo pastatytas, Pikeringas pasiunt j pritvirtinti nauj mikrofon Marian duboje, kur joks prieas negalt j pasiekti. Darbuodamasi laivo gula aptiko ir neregtus geologinius darinius, tarp kuri bta ir uol su chondromis bei keliomis neinom gyvn rimis. Be abejo, iskyrus NST, to niekas kitas negaljo inoti. Ir visikai neseniai Pikeringas, pabgs grsms NASA, drauge su NST mokslininkais nutar pasitelkti iuos Marian dubos atradimus ir igelbti kosmoso agentr. Kaip pasirod, vandenyno gelmse aptikt uol paversti meteoritu visikai nesudtinga. Pakius j po tirtu vandeniliu varomo reaktyvinio variklio liepsna, NST mokslininkams pavyko uolien apdeginti kaip tikr tikriausi meteorit. Tuomet apangljusi uola buvo pakrauta povandenin laiv ir, panrus po Milno ledynu, 207

taisyta lede. Igrtai achtai ualus, niekas nebt n suabejojs, jog meteoritas iguljo ten kelis imtmeius. Taiau, kaip daniausiai ir nutinka vykdant ypa slaptas operacijas, maas akmuo didiul veim apveria. Vis kruopiai suaust mira isklaid paprasiausias bioliuminescuojantis pianktonas... I sraigtasparnio, dirbanio laisvja eiga, Delta Pirmas akylai stebjo prieais jo akis vykstani scen. I ono galjai pamanyti, jog padties vadias tvirtai perm Rachel su Tolandu, taiau Delta Pirmas kone prunkteljo pamans, jog tai tik lengvai isisklaidysianti vizija. Tolando laikomas automatas kl ne daugiau pavojaus nei paprasta lazda, nes netgi i tolo matsi tuia apkaba. Delta Pirmas, dirsteljs bergdiai i Tritono leten mginant isilaisvinti bendr, suvok negals gaiti n akimirkos. Tdviej dmes prikausius Pikeringui, metas veikti jam. Paliks neijungt varikl, jis ismuko pro sraigtasparnio gal ant denio, slapia nusigavo iki deiniojo borto laipteli ir, gniaudamas rankoje automat, patrauk laivapriek. Prie jiems nutupiant, jis i Pikeringo gavo tam tikrus nurodymus, ir Delta Pirmas buvo kupinas ryto kart nesusimauti. Po keleto minui, paman jis, viskas bus baigta.

122Vis dar vilkdamas piama, Zachas Hernis plytania galva sdjo palinks prie savo stalo Ovaliajame kabinete. K tik j pasiek dar vienas galvoskis. Nuudyta Mardor Ten. Jo padjjai prane tur duomen, jog Ten FDR memorial vykusi susitikti su Viljamu Pikeringu, kuriam neinia kur dingus, visi bgtavo j taip pat uvus. Prezidentas su Pikeringu pastaruoju metu danokai susiremdavo. Prie kelet mnesi Hernis suinojo, jog Pikeringas msi neteist priemoni, mgindamas pagelbti klimpstaniam Hernio vajui. Pasitelks NST pajgas, Pikeringas slapia sukaup daug senatori Sikston kompromituojanios mediagos: santyki su savo padjja Gabriele E nuotrauk, finansini dokument, liudijani Sikston imant kyius i privai aeoronautikos bendrovi. Pikeringas anonimikai atsiunt visus iuos duomenis Mardorei Ten, manydamas, jog Baltieji rmai sugebs suaisti iais vietalais. Taiau Hernis, ivyds iuos kalius, udraud Ten jais pasinaudoti. Meils nuotykiai ir kyininkavimas bet kokiam politikui yra tarsi kilpa po kaklu, ir toki dalyk pavieinimas tik dar labiau pakirst moni pasitikjim valdia apskritai. Dviveidyst smaugte smaugia ms al. Taigi, nors Hernis ir inojo gals luote nuluoti Sikston, drauge puikiai suvok, jog tokiu ygiu utraukt nelov ir visam JAV senatui. Tam jis nieku gyvu negaljo pritarti. Pakaks to purvo. Hernis vylsi veikti senatori Sikston garbingoje kovoje. Pikeringas, siuts, jog Baltieji rmai atstm jo pateiktus kalius, pamgino sukelti smy ir paskleid gandus, es Sikstonas miega su Gabriele E. Nelaim, Sikstonas taip gabiai suvaidino iki irdies gelmi eist nal, jog galiausiai paiam prezidentui teko atsiprainti u melagingas kakokio savikio nektas. Ir Viljamas Pikeringas liko it mus kands. Hernis tuomet j perspjo, jog jeigu dar pamginsis kitis vaj, bsis teisiamas. Taiau vis keisiausia, jog Pikeringas niekad nebuvo kartas prezidento Hernio alininkas. NST direktorius nrsi i kailio dl jo perrinkimo tik bgtaudamas dl NASA likimo. Zachas Hernis paprasiausiai buvo maesnioji i dviej blogybi. Gal ir Pikeringas nuudytas? Herniui viskas jau netilpo galvoje. Pone prezidente? paauk j vienas padjjas. Kaip ir prate, susisiekme su Lorensu Ekstriomu ir praneme apie Mardor Ten. Dkui. Pone, jis nort pasikalbti su jumis. Hernis vis dar niro ant Ekstriomo u migl ptim apie SS. 208

Pasakykite jam, jog susisieksiu su juo ryte. Ponas Ekstriomas tvirtina, jog reikalas neatidliotinas, nedrsiai pratar padjjas. Nusimins, tarsi bt em pardavs. Nusimins? Hernio galva, rods, tuoj ply. Nusvirduliavs prie telefono, jis temptai galvojo, kas dar blogo vakar galjo nutikti.

123Rkas, vis dien tvyrojs Rachels galvoje, galiausiai isisklaid. Prieais j kaip ant delno ikilo karti tikrov, kelianti nenusakom leiktul. Ji beveik nesiklaus kak jai dstanio vyro. Mes privalome atstatyti NASA lov, postringavo Pikeringas. Dl smukusio pasitikjimo sumaintas finansavimas jai grasina rimtais padariniais. Pikeringas nutilo ir, pavelgs tiesiai Rachelei akis, tar: Rachele, NASA tbt reikjo skms. Kakas turjo tuo pasirpinti. Btina ko nors griebtis, mst Pikeringas. Meteoritas buvo paskutinis kartligikai griebtas iaudas. Pikeringas su savo bendrais mgino gelbti NASA, silydami prijungti agentr prie slaptj tarnyb, kur jos laukt marios pinig ir galimyb ramiai tristi, taiau Baltieji rmai vis atmesdavo pasilym kaip galint pakenkti mokslui. Trumparegikas idealizmas. Vis garsiau skambant prie NASA nukreiptiems Sikstono devizams, Pikeringas drauge su kitais jgos struktr ulais suvok, jog nevalia sdti sudjus rank. Jie nutar, jog apsaugoti NASA nuo gresiani varytini manoma tik pateikus kok priblokiant NASA laimjim, primenant lovingus skrydio Mnul laikus. Zachas Hernis be pagalbos nieku gyvu neveiks senatoriaus Sikstono. Zachas Hernis nedvejodamas atstm itiest jo pagalbos rank, udrausdamas Mardorei Ten pasinaudoti Pikeringo surinkta kompromituojama mediaga, ir Pikeringui neliko kitos ieities tik griebtis drastik ygi. Rachele, tar jis, duomenys, kuriuos isiuntei faksu, gali pridaryti daugyb alos. Privalai tai sismoninti. Jeigu jie ikils vieum, Baltieji rmai ir NASA atrodys kaip kokia plik landyn. Prezidentas ir NASA bus suminti purv. Rachele, nei prezidentas, nei NASA apie i operacij ne nenutuokia. Jie tiki, jog meteoritas tikras. Pikeringas n nemgino silyti ios idjos Herniui ar Ekstriomui, kadangi painojo juos kaip pernelyg sitvrusius ideal, kad sutikt prisidti prie tokios apgavysts, nors tiktai ji galjo pagelbti prezidentui ir NASA isikapstyti i vilkduobs. Vienintel direktoriaus Ekstriomo nuodm buvo ta, jog jis sutiko priversti SS vadov pameluoti apie sutvarkytus iekiklio kompiuterius, bet vos tik suvok, kiek dmesio sulauks is meteoritas, Ekstriomas isyk pasigailjo engs tok ingsn. Mardor Ten, graudama nagus, jog Hernis atkakliai laikosi garbingos kovos, slapia susimok su Ekstriomu paskelbti SS jau esant sutaisytus, vildamiesi, jog iokia tokia skm pads prezidentui atremti Sikstono puolim. Jeigu Ten bt paskelbusi tas nuotraukas ir kyininkavimo dokumentus, nieko panaaus nebt nutik! Ten, nors ir kaip gaila, buvo pasmerkta dar tuomet, kai Rachel su ja susisiek ir pareik abejones dl meteorito tikrumo. Pikeringas inojo, jog Ten nenurimt, kol neprisikast iki tiesos, todl tbt privaljo ubgti jai u aki. Paradoksalu, taiau mirusi Ten prezidentui galjo pasitarnauti labiau nei gyva, kadangi klaiki jos tis, be jokio abejons, turjo sukelti uuojautos Baltiesiems rmams bang ir mesti tarim el ant Sikstono, kur Mardor Ten tdien buvo vieai sudirbusi per CNN. Rachel stovjo n nekrusteldama, smeigusi vilgsn savo virinink. Suprask, ts jis, pasklidus iniai, jog meteoritas netikras, niekuo dti prezidentas ir NASA bus sumalti miltus. O Ovaliajame kabinete eimininkaus parsidavlis. Privalai man pasakyti, kam nusiuntei faks. Jam beriant iuos odius, Rachels veide staiga msteljo siaubas, kaip kad esti mogui 209

suvokus, jog k tik padar lemting klaid. Apjs laivapriek ir grs palei kairj bort, Delta Pirmas atsidr laboratorijoje, i kurios, leidiantis sraigtasparniui, mat ipuolant Rachel. Kompiuterio ekrane nerimastingai sukosi vairiomis spalvomis nudaytas vandens skurys, ko gero, verpetuojantis tiesiai po Goja. Btina kuo skubiau i ia nedintis, paman Delta Pirmas, ingsniuodamas reikiam viet. Faksas stovjo ant spintels paiame laboratorijos kampe. Lovelyje, kaip Pikeringas ir spjo, styrojo pluotelis popieri. Delta Pirmas itrauk juos. Viruje vinguriavo Rachels prieraas. Viso labo dvi eiluts. Jis umet ak. Taigi. Versdamas puslapius, jis buvo nemaloniai nustebintas, kiek daug Tolandui ir Rachelei pavyko isiaikinti. Jeigu kam rankas paklit ie briniai, vos umets ak akimoju visk suprast. Delta Pirmam n neprireik spustelti Perrinkti numer. Jis vis dar viet fakso ekranlyje. Vaingtonas, skaiiai. Jis kruopiai juos nusira ir, iups popierius, puol lauk. Tolando delnas, gniauiantis automat, nutaikyt Viljamui Pikeringui krtin, sudrko nuo prakaito. NST direktorius nrsi i kailio tikindamas Rachel jam atskleisti, kur ji isiunt faks, taiau Toland m kamuoti negera nuojauta, jog Pikeringas taip tik paprasiausiai siekia laimti laiko. Kodl? Baltieji rmai ir NASA ia niekuo dti, dar kart pakartojo Pikeringas. Privalome veikti ivien. Juk nevalia leisti, kad dl mano kalts pilieiai galutinai pasmerkt NASA. Privalai mane suprasti. is meteoritas pasitarnaus visos alies labui. Kol dar nevlu, sakyk, kam isiuntei tuos duomenis. Kad auk sraas dar pailgt? mesteljo Rachel. Js apgailtinas. Tolandas negaljo atsistebti Rachels narsa. Ji nekent savo ttuio, taiau vis tiek nesireng jo iduoti. Deja, Rachels sumanymas nusisti pagalbos praym tvui i anksto buvo pasmerktas lugti. Netgi jeigu jis ir pasirodyt savo kabinete, perskaityt faks ir, paskambins prezidentui, iklot visk apie netikr meteorit ir udynes, Baltuosiuose rmuose niekas n nenuman, kur jie dabar. Kartoju paskutin kart, tar Pikeringas, rsiu vilgsniu pervrs Rachel. Tu nesupranti padties rimtumo. Padarei didel klaid, kad isiuntei tuos duomenis. Visa alis atsidr pavojuje. Viljamas Pikeringas ities tik pt jiems migl akis. Nustrusiam Tolandui i mintis vysteljo, kai jis akies krateliu pastebjo palei deinj bort j link slinant kar su popieriais ir automatu rankose. Tolandas sureagavo it litas, ginantis savo ol. Abiem rankomis nusitvrs automato, jis aibikai atsigr ir, nutaiks kareiv, spusteljo gaiduk. Taiau is tik dusliai klankteljo. Radau fakso numer, tar karys, teikdamas Pikeringui pluotel popieri. Nesivarginkite, pone Tolandai, jis be ovini.

124Sedvikas Sikstonas paknopstomis lk Filipo A. Harto rm koridoriumi. Jis neinojo, kaip Gabriel sigudrino tai padaryti, taiau n neabejojo, jog ji sigavo jo kabinet. Paskambins jai telefonu, aikiai girdjo kakur netoliese tiksint savo Jourdain laikrod. Ko gero, Gabriels pasitikjimas, kai ji nuklaus jo pokalbio su KIF ulais, gerokai sulubavo, ir mergina pando isiaikinti ties. Kaip, po velni, ji smuko mano kabinet?'. Sikstonas tik diaugsi suskubs pakeisti kompiuterio slaptaod. Pasieks savo kabineto duris, jis surinko kod, ijung signalizacij, sugrabaliojo kienje 210

raktus, atrakins atpl sunkias duris ir grite griuvo vidun, tikdamasis Gabriel uklupti nusikaltimo vietoje. Taiau jo kabinetas skendjo patamsyje, blausiai spingsint tik kompiuterio indikatoriui. Jis ieb viesas ir dmiai apvelg kabinet. Regis, visi daiktai savo vietose. N garselio, iskyrus sieninio laikrodio tiksjim. Kur, velniai raut, ji dingo? Igirds kakok krebdes tualete, puol j ir udeg vies. N gyvos dvasios. Jis dirsteljo kitapus dur. Nieko. Sikstonas nuvelg save veidrodyje, svarstydamas, ar tik nebus vakar kiek padaugins. Tikrai kak girdjau. Galiausiai sutriks jis gro atgal kabinet. Gabriele! kteljo. Paskui patrauk koridoriumi jos kabineto link. Tuia. Moter tualete sugurg vanduo, ir Sikstonas apsigrs puol prie tualet. Prioko prie j kaip tik Gabrielei inyrant pro duris koridori. Ivydusi senatori, ji net krpteljo. Dieve veniausias! Na ir igsdinote! sunabdjo ji. Nesitikjau, jog atvyksite. Minjai apie kakokius dokumentus i savo kabineto, tar jis, dirsteljs tuias jos rankas. Kur jie? Niekaip negaliu rasti, visur inariau. Todl taip utrukau. Jis smeig j savo vilgsn. Landiojai mano kabinete? Mano kail igelbjo tas faksas, dingteljo Gabrielei. Vos prie kelias minutes ji dar sdjo prie Sikstono kompiuterio, mgindama isispausdinti jame nuskaitytus kyi ekius. Taiau i pasirinktis buvo kakaip urakinta, ir kol aptikt ieit, sugait gerokai laiko. Ko gero, dar ir dabar kamuotsi, jeigu staiga netiktai suirks, priverts krptelti ir j tikrov sugrins faksas. Gabrielei dingteljo, jog tai enklas jai pasipustyti padus. N neumetusi akies faksogram, ji udar visus langus Sikstono kompiuteryje, patikrino, ar viskas savo vietoje, ir patrauk atgal tuo paiu keliu, kaip ir buvo atvykusi. Ir kaip tik ropdamasi per sienel i Sikstono tualeto, igirdo j grinant vidun. Dabar Sikstonas stovjo prieais, vilgsniu gaudydamas jos akis. Sedvikas Sikstonas uuosdavo mel per patrankos v. Jis akimoju suuos j melavus. Grte, tar ji, nusigrdama on. Kaip jis iniuktinjo, kad smukau jo kabinet? Sikstonas sugrieb j u pei ir atgr save. Landiojai mano kabinete? Gabriel pajuto, kaip nugara nubgo iurpuliukai. Nuo Sikstono ities gerokai trenk. Jo rankos gniau it repls. Js kabinete, tar ji ir nusikvatojo ddamasi nustebus. Kaip tai? Ko ten lsiau? Kai skambinau, girdjau greta tavs tiksint savo laikrod. Gabriel nutirpo. Savo laikrod? Jai n galv nebt atj. Ities juokinga. Praleidiu savo kabinete itisas dienas. Puikiai pastu savo laikrodio tiksjim. Gabriel pajuto svylant padus. Geriausia gynyba puolimas. Bent jau taip mgdavo kartoti Jolanda Koul. sirmusi rankomis klubus, Gabriel plaiai ypsodamasi engteljo artyn prie jo. Pasakysiu be uuolank, senatoriau. Jums, gerokai kauusiam, ketvirt ryto pasidingojo laikrodio tiksjimas ir atlkte ia? Ji pasipiktinusi mosteljo koridoriaus link. Gal imsite tvirtinti, jog, ijungusi signalizacij, veikusi dvi spynas ir silauusi js kabinet, gaiau atsiliepindama skambuius, paskui pasialindama vl jungiau signalizacij ir dar ramiausiai usukau moter tualet prie pasprukdama su kuo? Tuiomis rankomis? Js tai norite 211

pasakyti? Sikstonas ipts akis nesumet n k atsakyti. Ne be reikalo sakoma, jog geriantys po vien visada nusitao, mesteljo Gabriel. Tai ar norite igirsti, k peiau NASA? Sikstonas suglums patrauk atgalios savo kabinet. js jis i karto puol prie stalo ir likteljo sau pepsikolos. Nesijaut ess toks girtas. Nejaugi ities jam tik pasivaideno? Kitame kabineto gale, tarsi aipydamasis i jo, tiksjo Jourdain. Vienu gaistu imauks pepsikol, Sikstonas sipyl dar ir pasil stikl Gabrielei. Nori? pasiteiravo jis, grteljs savo padjj. Ji stovjo tarpduryje, vaizduodama sieidusi. Nagi, dl Dievo meils! Nekantrauju igirsti, k suinojai NASA. Gal ne vakar, mesteljo ji rstokai. Rytoj. Sikstonas nebuvo nusiteiks aisti slpyni. Jam tbt reikjo t duomen. Reikia parodyti pasitikjim. Sunkiai atsiduss, senatorius tar: Kaltas. Dovanok. Velnika pasitaik dienel. Visai galva susijauk. Gabriel n nekrusteldama toliau stovjo tarpduryje. Sikstonas nuingsniavo prie savo stalo ir Gabrielei skirt stiklin su pepsikola pastat ant savo ura knygels. Paskui mosteljo jai sstis savo sost odin minktakrsl. sitaisyk. Atsipsk. Eisiu kiek atsigaivti. Tai tars, jis nuingsniavo vonios kambario link. Gabriel vis tiek stovjo it besta. Regis, kakas atsiunt faks, kteljo senatorius per pet, engdamas vonios kambar. Reikia parodyti pasitikjim. Umesk ak, kas ten, gerai? Sikstonas, udars duris, prisileido praustuv alto vandens. Taiau kai nusipraus veid, galvoje nma nepragiedrjo. Kakokia velniava. Sikstonas visada pasikliaudavo savo instinktais, kurie jam nibdjo, jog Gabriel E niuktinjo jo kabinete. Taiau juk tai nemanoma! Sikstonas nutar kol kas nesukti sau dl to galvos ir griebti jaut u rag. NASA. Gabriel jam dabar vertesn u auks. Bt kvaila su ja kivirytis. Velniop tuos instinktus. Gal pasivaideno. Sikstonas, nusiluosts veid, atsilo ir giliai kvp. Susiimk, mintyse paliep sau. Usimerks dar kart giliai kvp ir akimoju pasijuto geriau. Inrs i vonios kambario, jis nudiugo ivyds, kad Gabriel atsileido ir eng jo kabinet. Puiku, paman jis. Ledai pajudjo. Gabriel stovjo prie takso, versdama atjusios faksogramos lapus. Taiau Sikstonas nusistebjo pamats sutrikus ir isigandus jos veid. Kas ten? pasiteiravo jis ir eng artyn. Gabriel susvyravo, tarsi rengtsi apalpti. Kas? Meteoritas... sunabdjo ulusiu balsu ir virpania ranka ities senatoriui pluotel popieri. Js dukteriai gresia pavojus... Apstulbintas Sikstonas pam i Gabriels rank faksogram. Pirmojo lapo viruje ranka buvo prirayti keli trumpuiai sakiniai. Sikstonas akimirksniu paino rat. inut buvo glausta ir grsminga. Meteoritas netikras. Siuniu rodymus. NASA/ Baltieji rmai mgina mane nuudyti. Gelbkit! RS Senatorius suglums dar kart permet akimis Rachels inut. Meteoritas netikras? NASA/Baltieji rmai mgina j nuudyti? Vis labiau iodamasis i nuostabos, Sikstonas suskato sklaidyti pustuzin faksogramos lap. Pirmajame puslapyje rado brin su urau ems valgymo radaras (R). Regis, kakoks ledo tyrimas ultragarsu. tai meteorito ulinys, regtas per televizij. Jo dugne nugrimzds knas? Kas ia, 212

dl Dievo meils nuo tos vietos, kur guljo meteoritas, achta tsiasi emyn, tarsi uola bt taisyta i apaios. Jzau veniausias. Atsiverts kit puslap, Sikstonas ivydo kakokio jros gyvio Bathynomous giganteus nuotrauk. Jis spoksojo j neteks ado. Juk tai tas pats padaras kaip ir meteorito fosilijos! Skubiai atsiverts trei puslap, ivydo lentel, vaizduojani jonizuoto vandenilio nuoimt apangljusiame meteorito luobe. Puslapio viruje ranka buvo brktelta: Apdegintas NASA tirto vandenilio varikliu? Sikstonas nepatikjo savo akimis. Visas pasaulis tarsi neteks pusiausvyros sulingavo. Jis atsivert paskutin puslap uolos su metalo rutuliukais, tokiais paiais, kaip meteorito, nuotrauka. Senatorius dar labiau nustro perskaits, jog i uola yra vandenyno dugno vulkanini proces darinys. Uola i vandenyno dugno? Taiau juk NASA tvirtino, jog chondr esama tik dangaus knuose! Sikstonas, padjs lapus ant stalo, klesteljo savo krsl. Faksogramoje viskas kaip ant delno. Bet kas, vos umets ak, beregint susigaudyt. Vadinamasis NASA meteoritas netikras! Sikstonui niekada dar nebuvo tek per vien dien patirt toki svaiginani kryi ir pakilim. Nuo skms virni nevilties bedugn ir vl atgalios. Jo galvoje staiga aibu vysteljo mintis. Kai paskelbsiu monms, mane ant rank ne prezidentr! Paskends bsimos lovs svajose, senatorius Sedvikas Sikstonas akimirk net pamiro dukter aukiantis pagalbos. Rachelei gresia pavojus, tar Gabriel. Ji rao, jog NASA ir Baltieji rmai mgina j... Staiga vl suskambo Sikstono faksas. Gabriel atsigrusi bed j akis. Sikstono akys irgi nukrypo j. Nejaugi Rachel siunia dar kak? Papildomus rodymus? J jau ir taip per akis! Taiau jokia nauja faksograma nepasirod. sijung autoatsakikJis. Alio, sutrakjo jame raytas Sikstono balsas. Senatoriaus Sedviko Sikstono kabinetas. Palikite savo praneim. Sikstonui nesuskubus pakelti ragelio, autoatsakikJis pypteljo. Senatoriau Sikstonai? Nuskambjs vyro balsas buvo akivaizdiai susijaudins. ia Viljamas Pikeringas, Nacionalins saugumo tarnybos direktorius. Ko gero, js tok ankstyv met neutikau, taiau turiu neatidliotinai jums kai k praneti. Balsas nutilo, tarsi lkuriuodamas, ar kas nepakels ragelio. Gabriel jau ties prie jo rank. Sikstonas sugriebs nublok j atgal. Gabriel, netekusi ado, spoksojo j. Taiau juk tai NST direktorius... Senatoriau, vl prabilo Pikeringas, regis, nudiugs, jog niekas neatsiliep. Deja, turiu jums nekoki naujien. Mane k tik pasiek inia, jog js dukteriai Rachelei gresia mirtinas pavojus. iuo metu mano mons mgina j igelbti. Telefonu negaliu atskleisti jums detali, taiau man buvo praneta, jog ji, galimas daiktas, yra atsiuntusi jums duomen dl NASA meteorito. Neinau, kokie tai duomenys, taiau mons, pagrob js dukr, pagrasino j nuudysi, jeigu jie bus paskelbti. Apgailestauju, taiau slaptumo sumetimais negaliu jums atskleisti daugiau. Js dukt laikoma pagrobj. Jeigu ji ities atsiunt jums kak, niekam apie tai neprasitarkite. Kol kas. Nuo to priklauso js dukters gyvyb. Niekur neivykite. Netrukus pats prisistatysiu pas jus. Pikeringas trumpam nutilo, o paskui pridr: Viliams, jog iki auros mums pavyks j igelbti. Jeigu jus i inut pasiekt dar iki man atvykstant, niekur nedinkite ir niekam n odiu apie tai neusiminkite. Mes kaip manydami stengiams igelbti js dukteriai gyvyb. Pikeringas padjo ragel. Gabriel tirtjo i jaudulio. Rachel pam kaite? Nors ir kaip nusivylusi paiu senatoriumi, ji jaut uuojaut tai maloniai moteriai, pakliuvusiai pavoj. Taiau Sikstono irdyje panaus jausmas n nekirbjo. Jis jautsi kaip vaikas, gavs pai geidiamiausi dovan ir nieku gyvu nesirengis ileisti jos i rank. 213

Pikeringas pageidauja, kad tyliau it uvis? Sikstonas mintyse m austi galimus vyki eigos scenarijus ir kombinacijas. Umets ak popieri pluotel rankoje, pajuto laiks tikr sprogstamj utais. Tas NASA meteoritas sulugd jo viltis tapti prezidentu. Pasirodo, tai buvo tik aki dmimas. Apgaul. Ir dabar jo prieams teks sumokti. Tas meteoritas, turjs sutrkti j it varl, jo rankoje taps ginklu. Jo dukt tai numat. Yra tik viena ieitis, dingteljo jam. Svaiginamas prie akis mkiojani savo ikilimo padanges regini, Sikstonas apdujs patrauk kit kabineto pus prie dauginimo aparato ir j jung, ketindamas Rachels faksogram padauginti. K darysite? suglumusi pasiteiravo Gabriel. Jie Rachels neudys, pareik Sikstonas. Net jeigu ir nutikt tokia nelaim, Sikstonas inojo, jog dukters netektis nuo jo prieinink rankos tik dar labiau ikelt j moni akyse. Jis lieka laimtojas abiem atvejais. K rengiats daryti su kopijomis? paklaus Gabriel. Juk Viljamas Pikeringas reikalavo niekam neprasitarti! Sikstonas grteljo ir nuvelg Gabriel, mintyse stebdamasis, kad jinai jam galjo atrodyti grai. Senatorius Sikstonas t akimirk primin tigr, kuriam kakas trukdo taryti grob. altas ir grsmingas. Savo likimo ir svajoni vadias dabar jis tvirtai laiko rankose. Niekas jam nesukliudys. Nei kaltinimai kyininkavimu. Nei meils nuotykiai. Niniekas. Gali keliauti namo, Gabriele. Susitvarkysiu pats.

125Galas, Rachelei msteljo mintis. Jiedu su Tolandu sdjo greta ant denio ir velg juos nukreipt Delta Pirmo automato vamzd. Deja, taiau Pikeringas jau buvo iniuktinjs, jog Rachel isiunt faks senatoriui Sedvikui Sikstonui. Rachel abejojo, ar jos tvas sps iklausyti inut, kuri jam k tik paliko Pikeringas. Veikiausiai Pikeringas ryt pirmasis suskubs pasiekti jo kabinet. Jeigu jam pavyks sigauti vidun, slapia sunaikinti faksogram ir itrinti inut autoatsakiklyje prie pasirodant Sikstonui, paalinti senatoriaus n nereiks. Viljamas Pikeringas, ko gero, buvo vienas i keleto moni, galini slapia sigauti JAV senatoriaus kabinet. Rachel niekaip neatsistebdavo, kokie dalykai gali bti atliekami prisidengiant nacionalinio saugumo interesais. Be abejo, jeigu jis nesuskubt pirmas, paman Rachel, Pikeringas galt paprasiausiai skrisdamas pasisti pro kabineto lang raketa ir visk paleisti dmais. Taiau nuojauta jai kudjo, jog to neprireiks. Sddama greta Tolando, Rachel netiktai pajuto, kaip jo ranka velniai sum jos deln. Jdviej rank pirtai velniai susipyn, tarsi drauge bt itis aminyb. Kaip ji troko dabar gulti jo glbyje, toli nuo vis i tamsi vanden, skuriuojani aplinkui, lsmo. Deja, paman ji. To niekada nebus. Maiklas Tolandas jautsi kaip mogus, kur, prie akis vos suvitus gyvenimo prasmei, kakas suiups tempia kartuves. Gyvenimas aiposi i mans. Pasimirus Cilijai, Tolandas praleido daugel bemiegi nakt, kai nebesinorjo gyventi, kupin skausmo ir vienatvs, kuriai gal, regis, galjo padaryti tik nebtis. Taiau jis vis dlto liko ioje aar pakalnje, nors, kaip man, vienui vienas iki pat gyvenimo pabaigos. Ir tik iandien pirmkart pajuto, jog jo draugai buvo teiss. Maikai, tu neturtum gyventi vienas. Meil tave vl aplankys. iltas Rachels delnas jo rankoje tik dar labiau gl jam ird. Likimas i jo iauriai pasityiojo. Jo irdis, ilgai miegojusi sukaustyta ledo, tarsi vl atsibudo. Akimirksn Tolandui net pasirod, kad jis 214

ant Gojos denio i auktai stebimas tylaus Cilijos vilgsnio. Skuriuojanio vandens nioktime pasidingojo paskutiniai prie mirt jos itarti odiai. Tau reikia gyventi toliau, tar Cilija. Paadk, kad susirasi kit mon. Man jokios kitos nereikia, paprietaravo jai tada Tolandas. Cilija velniai nusiypsojo. Nepasiduok. Ir dabar, sdint Gojos denyje, Tolandui staiga dingteljo, k ji norjo pasakyti. Jo ird netiktai uliejo diaugsmas, drauge paadins ir begalin trokim gyventi. Pikeringas kuo ramiausiai nuingsniavo prie dviej kalini. Net pats nustebo, jog irdis n nevirpteljo. Kartais, prabilo jis, aplinkybi esame veriami be galo skaudiai rinktis. Rachel tvirtai pavelg jam akis. Pats ir sukrte ias aplinkybes. Mik kerta, skiedros lekia, atrm Pikeringas. Daugelis, tarp j ir Diana Pikering, sudjo gyvybs aukas ant tautos aukuro. Manau, jog tu tikrai supranti mane. Jis smeig j akis ir pridr: Iactura paucourm serva multos. I Rachels aki buvo matyti, jog ji suprato io posakio, nuolatos kartojamo slaptj tarnyb koridoriuose, reikm. Paaukok kelis, kad igelbtum daugel. Rachel niekinamai j nuvelg. Taigi mudu su Maiklu dabar atsidrme tarp t keli? Pikeringas ilgai svarst, taiau kitos ieities nebuvo. Jis grteljo Delta Pirm. Ilaisvink Delta Antr ir ubaik reikal. Delta Pirmas patylomis linkteljo. Pikeringas, tarsi atsisveikindamas nuvrs Rachel ilgu vilgsniu, patrauk prie borto ir, atsistojs prie turkl, bed vilgsn skuriuojanius vandenis, nelinks stebti to, kas vyks denyje. Delta Pirmas, gniaudamas automat ir jausdamasis padties eimininku, pavelg Delta Antr, kadaruojant Tritono gniautuose. Reiks tik uverti liuk po juo, itraukti i plieno gnybt ir paalinti Rachel Sikston su Maiklu Tolandu. Jis suvok savo jgomis negalsis to padaryti, kadangi valdymo pulte greta liuko be joki ura styrojo itisas mikas svirteli ir mygtuk, kuriais buvo valdomas liukas, gerv ir kiti mechanizmai. Delta Pirmas negaljo mginti laims, kadangi spusteljus ne t mygtuk jo bendrui grs nugarmti i jr drauge su povandeniniu aparatu. Vengti rizikos. Neskubti. Jis privers it darb atlikti Toland. O kad jam neaut galv ikrsti kokio nemalonaus pokto, apsidraudiant pasitelks vadinamj gyvj ustat. Nuo prieininko denkis prieininku. Delta Pirmas nukreip vamzd Rachelei kakt. Rachel usimerk, o Tolando kumiai susigniau taip, kad net pabalo krumpliai. Kelkits, panele Sikston, paliep Delta Pirmas. Ji pakluso. Jrms automat jai nugar, Delta Pirmas nusivar savo auk prie aliumini Tritono koptli, kylani iki liuko. Lipk ir atsistok ant batiskafo. Rachel, kaustoma baims, n nekrusteljo. Nagi, paliep Delta Pirmas. Rachel, kopdama ant Tritono, jautsi tarsi slogiame sapne. Pasiekusi koptli vir, ji sustingo, nedrsdama atsistoti tiesiai vir apaioje verpetuojanio vandenyno. Lipk ant aparato, paliep Delta Pirmas, grs prie Tolando ir rms automat jam galv. 215

Prieais Rachel plieno gniautuose kyburiuojantis karys nenuleido nuo jos aki, nekantraudamas kuo greiiau i j isivaduoti. Rachel pavelg Toland. Nra kur trauktis. Jausdamasi taip, tarsi stot ant bedugns krato, Rachel eng ant Tritono variklio gaubto nedidels plokts u stiklo kupolo. Devyni ton povandeninis aparatas tarsi pasvarlis kabojo vir praviro liuko, taiau kai atsistojo jo viruje, jis n nekrusteljo. Nagi, paliep Delta Pirmas Tolandui. Udaryk liuk. Lydimas Delta Pirmo, rmusio vamzd jam nugar, Tolandas patrauk prie valdymo pulto. Ltai engdamas pro Rachel, Tolandas dmiai pavelg jai akis, tarsi nordamas kak pasakyti, o paskui vilgsniu parod emyn atvir Tritono liuk. Rachel dirsteljo emyn. Storas apskritas liukas jai po kojomis buvo atvotas. Pro j matsi vienviet batiskafo kajut. okti vid? Suabejojusi Rachel dar kart pavelg Toland. Jis jau buvo pasieks valdymo pult. Tolandas dar kart primygtinai pavelg jai akis. Taiau kart nebyliai krusteljusiose jo lpose Rachel kuo aikiausiai perskait: ok! Greiiau! Delta Pirmas akies krateliu pastebjs Rachel sujudjus, staigiai atsigr ir paleido ugn jai kaip tik neriant pro liuko ang. usiveriant liuko dangt sudzingsjs kulk lietus par spiei kibirki. Tolandas, pajuts nuo nugaros patraukt ginklo vamzd, taip pat nesnaud. Jis oko kair, al nuo liuko, ir nusirideno deniu, kariui atgrus j ugnimi spjaudant automat. Aplinkui kapojant kulkoms, Tolandas repekodamasis usiglaud u inkaro rits storo cilindro su tkstaniu metr plieninio lyno. Tolandui galv buvo dingteljs sumanymas, taiau reikjo veikti aibikai. Kai Delta Pirmas metsi kandin, Tolandas abiejomis rankomis sugrieb inkaro urakto svirt ir trkteljo j emyn. Lynui akimoju mus vyniotis, Goja, plakama stiprios srovs, krypteljo ant ono. Nuo io staigaus trkteljimo viskas ant denio pasviro on. Kai stiprios srovs neamas laivas apsigr, inkaro lynas vyniojosi vis spariau ir spariau. Nagi, paskubk, mintyse ragino j Tolandas. Delta Pirmas, atgavs pusiausvyr, vl oko prie jo. Lukteljs kiek manoma ilgiau, Tolandas sispyr den ir stumteljo inkaro urakto svirt auktyn. Lynas sitemp it styga, ir Goja nupurt smarkus drebulys. Visa, buv denyje, nulk on. Delta Pirmas parpuol greta Tolando. Pikeringas nuo turkl auktielninkas parvirto ant denio. Tritonas it pals spavosi ant savo lyno. I laivo gelmi pasigirdo aus riantis linjanio metalo dergesys raketos sualotas plduras galiausiai neatlaik ir m irti. Deinysis Gojos laivagalio kampas pradjo gniuti nuo savo paties svorio. Laivas smarkiai pasviro ant ono tarsi milinikas stalas, neteks vienos kojos. Apaioje kurtinamai derg lankstomas ir lauomas metalas, kuris krua tiko vanden. Nustrusi Rachel kitojo Tritono viduje, iam palusiai sibuojant vir gerokai pasvirusio denio. Pro stiklo kupolo apai mat apaioje lstant vandenyn. Paklusi akis den ir ugniauusi kvap, ji stebjo aibikai besirutuliojani dram. Vos per pusmetr nuo jos Tritono gniaut laikomas Delta Antras, kratomas tarsi skudurin ll, kriok i skausmo. Viljamas Pikeringas, prirepekojs sitvr antels virvms riti. Tolandas, kad nenuslyst vanden, laiksi sikibs inkaro rits. Ivydusi greta jo ant koj su ginklu rankoje paokant Delta Pirm, Rachel garsiai kteljo savo kajutje: Maikai, saugokis! Taiau Delta Pirmas Toland dabar nebekreip jokio dmesio. Jis atsigrs it paklaiks spoksojo neijungtu varikliu stovint sraigtasparn. Rachel grteljo ton pusn. Sraigtasparnis, ltai besisukant plaioms mentms, savo limis tarsi slidmis m iuoti pasvirusiu deniu. Rachelei mai dingteljo, jog Kiowa lekia tiesiai Triton. Nurepekojs pasvirusiu deniu iki sraigtasparnio, Delta Pirmas siropt jo kabin. Nevalia leisti vienintelei j pasitraukimo priemonei nugarmti jr. Delta Pirmas, sugriebs 216

Kiowos vairalazd, i vis jg trkteljo j auktyn. Nagi, kilk! Viruje kurtinamai su ments, plte plsdamos sunk kovin sraigtasparn nuo ems. Kilk, velniai raut! Sraigtasparnis iuo tiesiai Triton ir jo gniautuose kadaruojant Delta Antr. Kiowos ments ant pakrypusio denio irgi buvo pakrypusios, todl sraigtasparnis kaip milinikas diskinis pjklas metsi ne vir, o veikiau tiesiai Triton. Kilk! Delta Pirmas sirs trauk vairalazd, mintydamas, kaip gerai dabar bt atsikratyti pus tonos sveriani raket, traukiani emyn. Ments pravilp vir Delta Antro galvos ir Tritono, taiau pakilti vir gervs lyno nespjo. Kai 300 kart per minut plakantys Kiowos sparnai smog i penkiolika ton pajgiant ilaikyti plieno kabel, nakties tyl perskrod suviegs metalas. Garsas buvo toks, tarsi bt susigrmusios dvi milinikos vidurami kariaunos. Delta Pirmas i savo kajuts paklaiks stebjo, kaip ments tarsi milinika vejapjov sisuka plieno lyn. Viruje pasipyl kibirki lietus, ir Kiowos sparnai ilakst ipulius. Delta Pirmas pajuto sraigtasparn veriantis ir uodega smarkiai plojantis den. Jis dar beviltikai mgino kak padaryti, taiau Kiowa lk it akmuo. Dukart persiverts pasvirusiu deniu, jis sir laivo turklus. Akimirk Delta Pirmas vylsi, jog jie ilaikys. Taiau netrukus nuaidjo garsus pokteljimas, ir sraigtasparnis, persiverts per bort, lumteljo vandenyn. Rachel Sikston nustrusi sdjo sikabinusi krsl. Kabel susukus sraigtasparnio mentms, batiskaf palusiai blok on, taiau ji spjo sitverti krslo poranki. Sparnai nekliud paties aparato, taiau ji neabejojo, jog kabelis kaip reikiant paeistas. Rachelei galvoje aidjo vienintel mintis: kuo greiiau dingti i laivo! Delta Antras, kyburiuojantis plieniniuose Tritono gniautuose, apdujs, kruvinas ir apsvils nuo ieirb spoksojo j. U jo nugaros matsi vis dar antel sikabins Viljamas Pikeringas. Kur Maiklas? Jis tarsi skradiai em prasmego. Viruje sutratjo trkinjanios plieninio lyno gijos, ir netrukus, garsiai pokteljs, lynas trko. Rachel akimoju pasijuto tarsi plunksnel, pakibusi vir savo krslo, batiskafui akmeniu mus kristi emyn. Pro al msteljo liukas, pakabinami tilteliai emutiniame Gojos denyje. Delta Antras ibalo kaip drob ir paklaikusiomis akimis velg Rachel aparatui vilpiant emyn. Atrodo, jie krito itis aminyb. Povandeninis aparatas pkteljo vanden ir nr gilyn po Goja. Rachel, kalte prikalta prie krslo, paklaikusiomis akimis spoksojo stiklo kupol upilanius vandenis, nutviekstus alsva ibinto viesa. Ji nustro, kai galiausiai batiskafas stabteljo gelmje, taiau jis netrukus nelyginant kamtis vl ov paviri. Rykliai prie j prisistat akimirksniu. Rachel galjo stebti kruvin j puot i pirmosios eils. Delta Antras pajuto, kaip j tarsi kjis trenksi pailga ryklio galva. Jo deinij rank, perskrosdami iki pat kaulo atriais it skustuvas dantimis, nelyginant replmis suspaud galingi abtai. Delta Antr, rykliui irietus galing savo kn ir keliais judesiais nuplus jo rank, uliejo svilinantis skausmo plipsnis. Pripuol ir kiti rykliai. Atrs peiliai raiyte rai jo kojas. Liemen. Kakl. Delta Antras nepajg n klyktelti, kai rykliai j drask dideliais gabalais. Galiausiai prie j mkteljo delia ilink nasrai, ir veid sugnybo dant pjklai. Ir viskas. Rykliai galiausiai liovsi dunksj aplink Tritono iliuminatori. Rachel prasimerk. Vyrikis buvo dings. Kitapus iliuminatoriaus stiklo teliskavo tik rausteljs vanduo. Paklaikusi Rachel susig krsle ir susiriet kamuoll. Jaut, jog aparatas plaukia. Jis, neamas srovs, brazdindamasis slinko palei prieplaukl Gojos emutiniame denyje. Drauge grimzdamas gilyn. Vis garsesnis darsi balasto talpas plstanio vandens gurgjimas. Vanduo kilo vis aukiau 217

iliuminatoriaus apskritimu. Skstu! Rachel, nutvilkyta igsio, oko i krslo ir iupo u liuko udarymo mechanizmo. Jeigu jai pavykt isiropti ant laivo, spt stryktelti nuo jo ant Gojos prieplaukls. Ji buvo u keli ingsni. Greiiau! Ryki rodykll aikiai viet, kuri pus sukti atidarant. Ji ugul skriemul. Udarymo mechanizmas n nekrusteljo. Nagi, dar kartel. Nieko. Tambras buvo tarsi priaugs. Nugara vis smarkiau lakstant iurpui, Rachel dar kart ugul j i vis jg. Udarymo mechanizmas nepajudjo. Tritonas, grimzteljs dar per kelis pirtus, paskutin kart bumbteljo Gojos prieplaukl ir i po pasvirusio laivo iplauk atvir vandenyn.

126 Ne, tik ne tai, sunabdjo Gabriel senatoriui, baigusiam dauginti faksogram. Juk js aidiate savo dukters likimu! Sikstonas praleido jos odius negirdomis ir gro prie savo stalo neinas deimtimi vienod pluoteli. Paios galingiausios bombos, kokias tik regjo iniasklaida, dingteljo Sikstonui, kai m kruopiai kiti pluotelius atskirus didelius vokus. Ant kiekvieno j puikavosi jo pavard, darbo adresas ir antspaudas. Kad niekam nekilt abejoni, kas ikapst iuos nekainojamus duomenis. A tapsiu didvyriu! Gabriel vis dar kak kartojo apie Rachels gyvyb, taiau Sikstonas leido tai negirdomis. Man nusiypsojo proga. Dabar arba niekada! Viljamas Pikeringas savo paliktoje inutje spjo, jog, paskelbus iuos duomenis, Rachels gyvyb atsidurs pavojuje. K gi, gyvenime tenka rinktis, paman Sikstonas. Kas nerizikuoja, tas negeria ampano. Gabrielei E jau buvo pastama ioji senatoriaus veido iraika. Neabota savimyla. J ivydusi visada pasijusdavo nejaukiai. Ir, kaip dabar paaikjo, ne be pagrindo. Sikstonas akivaizdiai buvo pasirys mainais lov statyti ant kortos dukters gyvyb. Nejaugi nesuprantate, jog mes ir taip nugalsime? tar Gabriel. Zachui Herniui ir NASA nieku gyvu nepavyks isrbti ios kos. Ir visikai nesvarbu, i ko mons i ini suinos! Ir kada! Luktelkime, kol jie igelbs Rachel. Kol nepasikalbjote su Pikeringu! Ji mat, jog odiai nuo Sikstono atoka lyg irniai nuo sienos. Atsidars vien stali, isitrauk folij su apvaliais antspaud lipdukais. Gabriel inojo, kad senatorius jais paprastai papuoia kokius nors oficialius laikus, taiau, regis, kart bus pamans, jog rausvo vako antspaudai suteiks laikams papildomo svarumo. Sikstonas m lipinti antspaudus ant vok sanklijos. Gabriel staiga nupurt pyktis. Atmintyje jai ikilo Sikstono kompiuteryje laikomi nuskaityti kyi ekiai. Taiau suvok, jog prasitarus senatorius paprasiausiai tas bylas itrint. Liaukits, tar ji, antraip a visiems apskelbsiu apie ms meils nuotyk. Sikstonas, nesiliaudamas lipinti antspaudus, garsiai nusikvatojo. Nejaugi? Manai, tavimi kas nors patiks? Prasimuti troktania padjja, negavusia vietos pas mane ir dl to siekiania keryti? A vieai tai jau paneigiau, ir visi manimi patikjo. Galiu paneigti ir dar kart. Baltieji rmai turi nuotraukas, pareik Gabriel. Sikstonas n nepakl galvos. Ne. Be to, net jeigu ir turt, jos tra vienas niptas. Jis prilipd paskutin vako antspaud. Nuo mans tai nuplauks kaip nuo sies vanduo. ie laikai yra deimt mano vietal, nukirsiani bet koki kit kort. Gabriel suvok, kad jis teisus. Todl galjo tik bejgikai stebti, kaip senatorius grisi 218

deimia balt vok su savo antspaudais, gulini prieais j ant stalo. Sikstonas, pasiiups juos, pakilo eiti, taiau Gabriel rytingai utvr jam keli. Js darote baisiausi klaid. Atsipeikkite. Sikstono akys smigte susmigo j. Gabriele, a tave ukliau ant pjedestalo, a tave ir numesiu. Tik Rachelei ir turite dkoti u bsim savo pergal. Negalite palikti jos bdoje. A jai nieko neskolingas. O jeigu ji us?! mons dar labiau atsigr mane. Gabriel negaljo patikti savo ausimis. Ji pasibjaurjusi siek telefono. Tada skambinu Baltuosius... Sikstonas atsivedjs kirto jai per veid. Gabriel susvirduliavusi engteljo atgal ir pajuto prakirsta lpa srvant krauj. Spjusi sitverti stalo, ji isilaik ant koj ir dabar nustrusi velg mog, kuriuo kakada taip avjosi. Sikstonas verte vr j atriomis savo akimis. Jeigu mginsi stoti man skersai kelio, pasigailsi. Jis stovjo ipts nerves, po paastimi spausdamas vokus. Jo vilgsnis deg neapykanta. Gabrielei ipuolus i senato nakties vsum, jos lpa vis dar nenustojo kraujavusi. Susistabdiusi taksi ir smukusi vid, ji pirmkart nuo savo atvykimo Vaington pravirko.

127Tritonas nukrito... Maiklas Tolandas svirduliuodamas atsistojo ir, pakls galv, vilgteljo kadaruojant nutraukt lyn, laikius Triton. Paskui apsigrs laivagal apmet vilgsniu vandenyn. Tritonas kaip tik inr i po Gojos. Nudiugs, kad aparatas sveikas, Tolandas smeig akis liuk, laukdamas, kol jis atsidarys ir Rachel pasirodys sveika bei gyva. Taiau liukas nejudjo. Tolando galvoje msteljo mintis, jog, galimas daiktas, ji bus nuo smgio susitrenkusi ir netekusi smons. Tolandui akimoju krito akis, kad Tritonas plaukia labiau nei prastai panirs vanden. Sksta. Tolandas nenuman kodl, taiau tai buvo visikai nesvarbu. Privalau skubiai itraukti i jo Rachel. Tolandui jau rengiantis pulti prie borto, i kakur auktai, parusi kibirktis nuo storos inkaro rits, pasipyl kulk krua. Jis skubiai pritp. Velnias! Dirsteljs pro rits krat, virutiniame denyje ivydo Pikering, taikant jo pus. Delta Pirmas, ropdamasis nevaldomai iuoiant sraigtasparn, ginkl buvo nusvieds al, ir dabar j pasiiupo Pikeringas. Jis stovjo usiropts ant kapitono tiltelio. Uspeistas u inkaro rits, Tolandas atsigrs vilgteljo skstant Triton. Nagi, Rachele! Pasirodyk! Jis viltingai stebeilijo liuk, laukdamas, kol is atsidarys. Deja. Vl atsigrs Gojos den, Tolandas vilgsniu imatavo atstum nuo rits iki fortevenio turkl. Dvideimt ingsni. Geroka atkarpa, kuri Pikeringui kaip ant delno. Tolandas, giliai kvps, pasiryo. Nusivilks markinius, vysteljo juos dein ant denio. Pikeringo kulkoms tarant juos skutelius, pats metsi kairn, emyn pasvirusiu deniu, laivagal. Pasieks j, vienu uoliu liuokteljo per bort vanden. SkJsdamas oru, aplinkui zvimbiant kulkoms, inojo, jog pakakt menkiausio brimo ir jis, vos pasieks bangas, tapt masalu rykliams. Rachel Sikston jautsi tarsi vrelis narve. Dar kelet kart bergdiai pamgino atidaryti liuk. Apaioje girdjosi balasto talpas gurgiantis vanduo, ir, aparatui pamau grimztant, vandenyno tamsa m dengti iliuminatori it juoda, i apaios kylanti udanga. Tarsi gdus kapas vis labiau vrsi juoda vandenyno bedugn, grasinanti praryti j be menkiausio pdsako. Rachel, sugriebusi udarymo mechanizm, dar kart ji ugul, taiau jis n nekrusteljo. m stigti oro, pamau kaupiantis ikvepiamam anglies dioksidui. Galvoje be paliovos 219

spengte speng vienintel mintis. Prigersiu po vandeniu. Ji apmet akimis Tritono valdymo pult ir svirtis, vildamasi rasti koki ieit, taiau nedeg n viena lemput. Nebuvo elektros. Ji iame akliname plieno karste grimzdo dugn. Vanduo balasto talpas niokt vis smarkiau, ir dangaus iliuminatoriuje liko vos per dvi pdas. Kakur tolumoje vir jros m brtis raudoni gaisai. Auo rytas. Rachelei dingteljo baugi mintis, jog tai, ko gero, gali bti paskutiniai jos regimi sauls spinduliai. Umerkusi akis i siaubo, Rachel ivydo i atminties ikylanius klaiki vaikysts prisiminim vaizdus. Ledas lta. Ji nyra po vandeniu. Negali kvpti. Traukiama drabui, grimzta emyn. Jos motinos auksmas. Rachele! Rachele! Pasigirds povandeninio laivo korpus dunksjimas paadino Rachel i sstingio. Ji prapl akis. Rachele! J auk kakoks duslus balsas. Iliuminatoriuje emyn galva, isidraikiusiais onus plaukais iniro veidas. Tamsoje Rachel vos steng irti jo bruous. Maiklai! Tolandas, ivyds Rachel gyv ir sveik, su palengvjimu inr paviriun. Tada, galingais grybniais priplauks prie Tritono uodegos, usiropt ant variklio gaubto. Apie kojas skuriuojant iltai srovei, jis pritps, saugodamasis Pikeringo kulk, apiuop udarymo mechanizm. Tritono korpusas jau beveik visas buvo panirs po vandeniu, ir Tolandas suvok, jog jeigu nori itraukti Rachel, privalo pasiskubinti. Liukas vir vandens kyojo vos per pd. Kai bangos pakils vir jo, atidarius vid plstelt srov ir batiskafas drauge su Rachele nugrimzt. Nagi, sunabdjo jis ir, sitvrs udarymo mechanizmo, ugul. N krust. sirs trkteljo dar kart, taiau ir vl neskmingai. Kitapus tambro nuaidjo duslus, siaubo kupinas Rachels balsas. Mginau! kteljo ji. Nestengiau n pakrutinti! Vanduo jau pylsi pro liuko dangt. Sukime drauge! rikteljo jis. Nagi! Tolandas, sirms balasto talpyklas, ugul sklend i vis jg. Ji sujudjo per centimetr ir vl sustingo. Staiga Tolandas ivydo, kur ia uo pakastas. Liuko sriegiai jo striai angos. Tarsi kas bt kreivai udjs ant stiklainio dangtel ir j usuks. Dabar liuk stengtum atplti tik lautuvu. Tritono korpusui galutinai nunirus po vandeniu, Tolando ird nuvr draskantis sopulys. Jam nepavyks i ten ikraptyti Rachels Sikston. Puskilometriu emiau sulamdytas Kiowa grimzdo dugn, traukiamas emyn savo svorio ir povandeninio skurio. Kajutje strigusio Delta Pirmo lavonas buvo neatpastamai sumaitotas slgio. Sraigtasparnis, vis dar nedamas po savimi kabanias raketas, vilkeliu nr gelmn iki raudonumo kaitus vandenyno dugn. Po trij metr storumo pluta, besiverdama paviriun, kunkuliavo iki tkstanio laipsni kaitusi lava.

128Tolandas, stovdamas iki keli vandenyje ant skstanio Tritono variklio gaubto, kartligikai suko galv, kaip igelbti Rachel. Privalau j itraukti! Jis atsigr Goja, svarstydamas, ar bt manoma kaip nors pritvirtinti Tritono lyn ir neleisti laivui nugrimzti gelmes. Deja. Jie jau buvo nutol per dvideimt metr nuo Gojos, ir 220

Pikeringas tarsi koks Romos imperatorius nuo kapitono tiltelio stebjo apaioje stanius mones. Pajudink smegenis, ragino save Tolandas. Kodl aparatas sksta? Tritono pldrumas buvo valdomas visikai paprastai: balasto talpyklas pripumpavus oro arba vandens, batiskafas kildavo arba leisdavosi emyn. Ko gero, balasto talpas plsta vanduo. Taiau to negalt bti! Vis povandenini aparat balasto talpos esti su angomis viruje ir apaioje. Apatins angos visuomet atviros, o virutins atidaromos ir udaromos, kad prireikus per jas galima bt ileisti or ir leisti vandens. Nejaugi Tritono virutins angos atviros? Tolandas, nusikepurnjs per variklio dangt, apgrabinjo vien i balasto talpykl. Virutins angos udarytos. Taiau, jas geriau apiupinjs, kai k aptiko. Kulk skyls. Velnias! Rachelei okant Triton, j suvarp kulkos. Tolandas tutuojau nr po batiskafu ir apgrabaliojo svarbiausi Tritono balasto leidimosi talpykl. Britai vadina j greituku dugn, vokieiai vino batais, kitaip tariant, vandens pripildyta leidimosi talpykla nutraukdavo aparat. Tolandas, iuopdamas i talpykl, aptiko tuzinus kulk palikt skyli. Jaut, kaip pro pirtus jas srva vanduo. Tritonas nenumaldomai grimzdo emyn. Batiskafas jau buvo per metr po vandeniu. Nusiyrs priek, Tolandas prispaud veid prie stiklo ir pavelg vidun. Rachel, kumiu dauydama stikl, kak rk. Jos balse nuaidjs siaubas sugniau jam gerkl. Akimirk Tolandui vl pasivaideno ligonins palata, mirtanti jo mylimoji ir jis, niekuo nevaliojantis jai pagelbti. Plduriuodamas prieais skstanio laivo iliuminatori, Tolandas paman, jog antrkart jis to nepakelt. Tolandui jau m stigti oro, taiau jis vis tiek atkakliai laiksi alia Rachels. Kaskart Rachelei dauant stikl kumiu, pasigirsdavo burbuliavimas. Ji rikteljo, kad vanduo sunkiasi pro iliuminatoriaus krat. Iliuminatorius nesandarus. Gal j pramu kulka? Vargiai. Plauiams sprogte sprogstant dl oro stygiaus, Tolandas m irtis paviriun. Atsispyrs rankomis didel stiklo kupol, jis apiuop kadaruojant gabal gumos. Regis, Tritonui krintant, sandarinimo guma trko, ir todl pro iliuminatoriaus on sunksi vanduo. Velniava. Isiyrs paviriun, Tolandas triskart giliai kvp, kartligikai mstydamas, ko griebtis. Vandeniui srvant pro paeist gum, Tritonas dar spariau nusks. Povandeninis laivas jau buvo nugrimzds per pusantro metro nuo vandens paviriaus. Tolandas girdjo, kaip siaubo apimta Rachel kumiu palusiai dauo korpus. Tolandui galv ov vienut vienintel mintis. Jeigu panrs iki Tritono variklio dangio apiuopt oro balion, galt prijungti j prie skyltos leidimosi talpyklos. Be abejo, tai bt tik iaudas, galintis vos kelioms minutms sultinti Tritono grimzdim. O ko griebtis po to? Neturdamas jokios kitos alternatyvos, Tolandas kaip manydamas giliau kvp ir ipt plauius it balion. Daugiau oro. Bet kai plauiai skausmingai sir onkaulius, galv jam netiktai ov mintis. O kodl nepadidinus slgio paiame povandeniniame aparate? Juk vanduo sunkiasi pro iliuminatori. Galbt, pripumpavus oro kajut, jam pavykt imuti stikl ir itraukti Rachel. Jis ikvp ir m svarstyti. Visikai logika. Juk aparatas pragarik slg atlaiko tik i iors. Be to, visos Tritono jungtys, siekiant sumainti atsargini dali svor, vienodos. Tolandas, numovs oro baliono arnel nuo leidimosi talpyklos, galt paprasiausiai prijungti j prie atsarginio ventilio, taisyto prie deiniojo Tritono borto! Priptus kajut oro, Rachel kents nuo didelio slgio, taiau, galimas daiktas, taip pavyks j igelbti. 221

Tolandas kvp ir nr. Batiskafas jau buvo nugrimzds keturis metrus, ir dl smarki srovi bei tamsos judti aplink j pasidar keblu. Aptiko oro balion ir vikriai pritais jo arnel prie atsarginio kajuts ventilio. Apiuops baliono sklst, Tolandas dirsteljo gelton ura ant jo, primenant, koks pavojingas is jo sumanymas: ATSARGIAI: SUSPAUSTAS ORAS. 100 ATM. imtas atmosfer, praskriejo Tolando galvoje mintis. Jis slapia meldsi, kad Tritono iliuminatorius iokt dar prie slgiui sutraikant Rachels plauius. Taiau jis, prigluds ant skstanio Tritono, rytingai sugrieb sklst ir atsuko balion. arnel akimirksniu sustandjo, ir Tolandas igirdo, kaip kajut palusiai nypdamas plsteljo oras. Rachel mai pajuto, kaip galv nusmelk pals dieglys. Ji iojosi rkti, taiau oras teljo jos plauius tokia galinga srove, kad, rods, krtin tuoj sprogs. Tarytum kas pirtais m mygti vid akis. Nuo ausis gulte ugulusio kurtinamo kriokimo darsi silpna. Ji instinktyviai stipriai usimerk ir delnais usideng ausis. Skausmas dieg vis smarkiau. Rachel tiesiai prieais save igirdo beldim. Akimirkai pramerkusi akis, ji spjo ivysti tamsoje mkiojant padmavus Maiklo Tolando siluet. Jis mojo jai, ragindamas kak daryti? K? Tamsoje ji vargiai steng irti. Akys, spaudiamos slgio, regjo it pro migl, taiau ji pastebjo, jog iliuminatoriaus jau nepasiekia Gojos ibint viesa. Aplinkui plytjo tik juoda bedugn. Tolandas, prilips prie iliuminatoriaus, toliau dau j kumiu. m stigti oro, taiau jis inojo per kelias akimirkas gals pasiekti paviri. Stumk stikl! Girdjo, kaip oras i vidaus nuo slgio burbuliuodamas veriasi vanden. Sandarinimo guma kakur trkusi. Tolandas apgrabinjo iliuminatori, ar nra kokio plyio, kur galt ukiti pirtus. Deja. Akyse mus plyksioti aibams, Tolandas paskutin kart trinkteljo stikl. Rachels jau nesimat ir nesigirdjo. Aplinkui tirtjo tamsa. Ikvpdamas paskutin oro gurkn, jis rikteljo po vandeniu. Rachele... stumk... stikl! Taiau pasigirdo tik nerilus burbesys. Rachels galv tarytum kas ver replmis. Susmukusi prie kajuts krslo, ji juto gstant smon. Iliuminatoriuje buvo tuia. Tik tamsa. Niekas nebilsnojo. Tolandas ikilo. Paliks j grimzti. Palusiai nypiantis jai vir galvos oras primin katabatinj vj Milno ledyne. Kajutje per pd telkojo vanduo. Mirtu! Galvoje purpuriniais aibais m mkioti tkstaniai atsiminim ir vaizd. Tamsoje skendiniam aparatui mus svyruoti, Rachel, netekusi pusiausvyros, klupteljo. Ukliuvusi u krslo, virto priek ir peiu skaudiai trinkteljo i iliuminatori. Netiktai pajuto, kaip laive aibikai nukrito slgis. Ugulti aus bgneliai tutuojau atsileido, ir ji igirdo burbuliuojant i laivo plstant or. Akimoju sumet, kur ia uo pakastas. Kai tksi stikl, regis, stumteljo j iorn, ir pro atsiradus plyel isiver oras. Vadinasi, kupolas nra aklinai udarytas. Rachel mai suvok, kodl Tolandas suman varyti kajut or. Nori istumti iliuminatori! Viruje toliau niokt i baliono plstantis oras. Rachel pajuto slg vl aibikai kylant. Taiau kart jos irdyje smilkteljo diugi viltis, nors nuo dusinanio oro geste geso smon. iaip taip atsistojusi ant koj, Rachel i paskutinij ugul iliuminatori. 222

Bet kart burbuliavimo nepasigirdo. Stiklas n nekrusteljo. Tuomet ji i vis jg smog j petimi. Deja. Palusiai nudieg kulkos idrkst aizd, taiau Rachel, umetusi ak sitikino, kad ji i naujo neatsivr. Rengsi smogti dar kart, taiau nespjo. Batiskafas staiga pasviro atgal. Rachel atbula parkrito ant galins kajuts sienos. Atsidrusi iki puss vandenyje, ji tarsi stoglang sau vir galvos spoksojo iklibus iliuminatori. U jo vien tamsa... ir tkstaniai ton gniauianio savo dugn vandenyno. Vidinis balsas ragino keltis, taiau apsunks knas neklaus. I atminties vl ikilo anas vaikystje patirtas ledinis ups glbys. Laikykis, Rachele! auk mama, priokusi prie ekets jos gelbti. sitverk mano rankos! Rachel usimerk. Skstu. Paios, tarsi prie koj pririti svarmenys, trauk emyn. Jos mama knibsia parpuolusi ant ledo, kad pati nelt, ties jai rank. Pasispirk, Rachele! Pasispirk koja! Rachel spyrsi i vis jg. Per plaukel iniro i ekets. irdyje ybteljo viltis. Motina sugrieb j. Gerai! rikteljo mama. Nagi, padk man! Spirkis! Traukiama Rachel i paskutinij mal paiomis vanden. To pakako mama pajg j itraukti ir, nutempusi kiaurai permirkusi Rachel iki pat kranto, apsipyl aaromis. Dabar, aparate darantis vis alsiau, Rachel tamsoje pramerk akis. Jai kaip gyvas pasidingojo mamos balsas. Spirkis. Rachel pavelg iliuminatori. Sukaupusi paskutinius valios likuius, ji usiropt ant kajuts krslo, dabar pasvirusio horizontaliai kaip stomatologo kd. Gulomis sitaisiusi jame, Rachel sulenk kelius, kaip manydama smarkiau atsivedjo kojomis ir nusitaikiusi i paskutinij kirto pat iliuminatoriaus vidur. Blauzdas nudieg skausmas, susvaigo galva. Pasigirdo smarkus dunksteljimas, ir ji pajuto slg akimoju nukrintant. Kairysis iliuminatoriaus onas neatsilaik ir prasiiojo. Vandens srov, plsteljusi vid, prispaud Rachel prie krslo. niokiantis srautas nublok j nuo krslo ir grumd tarsi kojin skalbiamojoje mainoje, Rachelei bergdiai mginant ko nors sitverti. kajut plstant galingai srovei, aparatas visu smarkumu m grimzti. Srov blok j auktyn ir niurk, aplinkui palusiai burbuliuojant orui. Rachel pajuto, kaip launis atsitrenk kiet stiklo on. Nespjusi n mirktelti, ji atsidr vandenyne. Sukiodamasi ir vartaliodamasi iltoje ir tamsioje bedugnje, Rachel pajuto, jog jai jau trksta oro. tbt turiu isikabaroti paviri! Ji apsidair, ar neivys kur vies, taiau aplinkui buvo tamsu nors ak durk. Neinia kur virus, o kur apaia. Rachel sustingo i siaubo. Beveik per kilometr emiau grimztant Kiowa vis labiau gniud nepaliaujamai didjantis slgis. Po sraigtasparniu taisyt penkiolikos prietankini raket korpusai bei kovins galvuts pavojingai dubo. Kai liko penkiasdeimt metr iki dugno, sraigtasparnio kiuen visa jga pasiiupo skurys ir blok paraudusi nuo kaitros dugno plut. Tarsi brkteljus degtuk sauj sier, raketos susproginjo ir imu magmos kupole skyl. Ikils kvpti oro ir stingstania irdimi vl nunrs gilyn, Maiklas Tolandas yrsi penki metr gylyje, kai netiktai sprogo raketos. Apaioje tvyksteljusi akinama viesa akimirk lyg fotoaparato blykst nuviet tamsias gelmes. Rachel Sikston pastirusi plduriavo per tris metrus emiau jo. Dar emiau mavo prasivpusiu iliuminatoriumi spariai grimztantis Tritonas. Aplinkui sukiojsi rykliai, regis, pajut 223

grsm, spruko alis. *** Kai suvok, kas ia dedasi, Tolando diugesys aptikus Rachel akimoju virto igsiu. Jis m irtis t pus, kur ivydo j viesos blyksnyje. Vandenyno dugno plut pramuus sprogimams, purkdamas dviej tkstani laipsni kaitrumo magm, isiver povandeninis ugnikalnis. Lavos svilinamas vanduo aplinkui virto garais, kurie ov i skurio aies vir miliniku stulpu. Panaiai kaip randantis tornadams, vir kylantys garai kaktomua susidr su emyn vilkeliu skriejaniu verpetu. suktas io gar stulpo, verpetas dvigubu smarkumu sileido siurbti emvn. kaitusios magmos igarinto vandens viet nepaliaujamai uliejant naujiems vandenims, vir audavo vis daugiau gar, savo ruotu emyn plsdavo vis daugiau vandens, ir verpetas tolydio sukosi vis smarkiau, plsdamasis ir stiebdamasis paviriaus link. Tarsi juodoji skyl siurbdamas visk save. Rachel jautsi tarsi vaisius siose. ilta, tamsu. Galv m gaubti migla. kvpk. i valios pastangomis ugniau skalambijant refleks. K tik tvyksteljusi viesa neabejotinai atsklido nuo vandens paviriaus. Tokio tolimo. Taip tik pasirod. Irkis paviri. Rachel, vos stengdama pakrutinti rankas ir kojas, suskato irtis ton pusn, kur regjo vies. Dabar ten rjo kakokie keisti raudoni atvaitai. Aura? i pasileido kapstytis i paskutinij. Staiga kakas sugrieb j u alkns. Rachel vos susilaik nerikteljusi, gniaudama plauiuose paskutinius oro likuius. Ranka trkteljo ir pradjo tempti j kit pus. Rachel pajuto, kaip jos deln sum pastami pirtai. Maiklas. Rachelei rodsi, kad jis traukia j emyn. Taiau irdis kudjo, jog reikia juo pasitikti. Spirkis, tylutliai nibteljo motinos balsas. Rachel spyrsi kaip manydama.

130Nors jiedu ir inr paviri, Tolandas suvok, jog vis tiek galas. Isiver povandeninis ugnikalnis. Verpetui pasiekus vandens paviri, milinikas povandeninis tornadas susiurbs visk aplinkui. Tolandas mintyse nusistebjo, kad paviriuje nebuvo taip spengiamai tylu kaip vos prie akimirk jam nunrus emyn. Vir bang kakas pragarikai kriok. Veid m aiyti vjas, tarsi per minut bt sisiautjusi baisiausia audra. Tolandui nuo oro stygiaus sukosi galva. is stengsi ilaikyti Rachel vandens paviriuje, taiau j kakas m traukti jam i rank. Verpetas! Tolandas sikabino i vis jg, taiau nematoma jga m plte plti. Neatlaikiusios jo rankos nusprdo, ir Rachel islydo... vir. Tolandas nustrs stebjo j kylant auktyn. Rachel buvo kelta vir bang kyburiuojant vertikalaus pakilimo pasieniei lktuv. Prie dvideimt minui pasienieius pasiek inia apie vandenyne vykus sprogim. Toje pat vietoje nutrkus ryiui su j sraigtasparniu, visi paman vykus nelaim. Todl jie, laikydamiesi paskutini inom sraigtasparnio koordinai, vylsi k nors aptikti. Madaug per puskilometr nuo Gojos pasienieiai ivydo srovs neamas plduriuojanias, apdegusias, panaias kater, nuolauas. Netoliese palusiai mojuodamas rankomis plkavo vyras. Pasienieiai kl j sraigtasparn nuogut nuogutl, viena koja nuo viraus iki apaios apmuturiuota lipnia juosta. Tolandas, vargais negalais pakls galv, ivydo vir galvos kyburiuojanio lktuvo papilv. Vertikaliai nukreipti jo propeleriai palusiais oro gsiais plak vanden. Kai Rachel pasiek pravir 224

liuk, sugrieb keliese kl j vidun. Tolandas siirjs ivydo tarp pasilenkusi vyr pastam pusiau nuog figr. Korkis? diaugsmu suplazdeno Tolando irdis. Jis gyvas! Akimoju i lktuvo vl vysteltas lynas su tinklu nukrito per tris metrus nuo jo. Tolandas metsi plaukti artyn, taiau j sugrieb skurys. Verpetas trauk j po vandeniu. Mgino kapstytis paviri, taiau jgos jau baig sekti. Laikykis, galvoje nuaidjo pastamas balsas. is i paskutinij plakdamas kojomis ir mataruodamas rankomis isiyr vir vandens. Taiau srov vis tiek palusiai siurb emyn. Pakls akis vir, Tolandas sutiko Rachels vilgsn, kvieste kvieiant pas save. Tolandas keturiais galingais yriais pasiek lyn ir, kai jau jgos beveik visikai apleido, nr rank bei galv tinkl ir t pat akimirk suglebo. Bet vandenynas jau tolo po kojomis. Tolandui dirsteljus emyn, paviri kaip tik prasimu verpeto iotys. Viljamas Pikeringas nuo Gojos kapitono tiltelio apstulbs stebjo tarsi gyv sualsavus vandenyn. Prie Gojos laivagalio vanduo linko tarsi piltuvas ir paviri isimu gero pusimio metr skersmens spariai platjantis verpetas. Vanduo, glotnia upe srdamas jo kratais, plsteljo vidun. I gelmi ataidjo emas dundesys. Pikeringas neteks ado spoksojo jo link tarsi milinik burn besiverianias iotis. A, ko gero, sapnuoju, vysteljo Pikeringo galvoje mintis. Staiga pasigirdus kurtinamam vilpesiui, kuris sudrebino Gojos kapitono boktelio langus, i skurio dang griauddamas ov milinikas geizeris. Iki tol nuoulnios verpeto piltuvlio sienos nr staiai emyn, ir iotys aibikai metsi Pikeringo link. suktas Gojos laivagalis ov apai, tarsi krist nuo uolos. Pikeringas, neteks pusiausvyros, parpuol knibsias. Jis paklaiks velg prieais atsivrusi bedugn. Galvoje dar spjo mktelti mintis apie dukter Dian. Vylsi, jog jai prie t neteko patirti tokio siaubo. I gelmi isiverusio garo banga sudrebino or ir supurt pasieniei lktuv. Tolandas su Rachele sdjo apsikabin, pilotams neriant vir pro pat pasmerkt Goja. Denyje jie ivydo Viljam Pikering kvaker juodu paltu, pasirius kaklarait, klpant dugn garmanio laivo priekyje. Verpetui visa jga sugriebus laivagal, inkaro lynas neatlaiks trko, ididiai iklusi priek Goja persivert per piltuvo krat ir, siurbta besisukanios vandens sienos, nuiuo emyn. Jos viesos dar kur laik tviesk po vandeniu.

131Vaingtone auo giedras ir tykus rytas. Vjelis gainiojo lapus paminklo Vaingtonui papdje. Paprastai prie aukiausio pasaulio paminklo ryt nebdavo n gyvos dvasios, taiau tdien, nekantriai susispiet aplink, urmuliavo minios urnalist. Senatorius Sedvikas Sikstonas, lipdamas i savo limuzino ir pakelta galva engdamas spaudos konferencijai parengt tribn prie paminklo Vaingtonui, jautsi beveik lygus su juo. Jis sukviet deimties didiausi alies iniasklaidos bendrovi urnalistus, paadjs pateikti jiems imtmeio skandal. Grifus labiausiai traukia mirties kvapas, paman Sikstonas. Rankoje senatorius tarsi deimt vietal spaud deimt balt vok, uklijuot vako antspaudais. Jis jautsi pamalonintas, kai ivydo pakylos onuose pakabintas dvi melsvas uuolaidas, kaip paprastai pasirodydavo Ronaldas Reiganas, siekdamas akimoju kristi akis irovui filmuojamas bet 225

kokiu kampu. Sikstonas eng scen i deins, tarsi aktorius inirs i u uuolaidos. urnalistai skubiai sutp kelias jiems paruotas sulankstom kdi eiles. Rytuose vir Kapitolijaus rm itryko pirmieji sauls spinduliai, nutviesdami Sikston dangiku raudoniu ir auksu. Tarsi pati gamta sveikint bsimj JAVprezident. Labas rytas, ponios ir ponai, prabilo Sikstonas, padjs vokus ant tribnos. Pasistengsiu negaiinti brangaus js laiko. Duomenys, kuriais rengiuosi su jumis pasidalyti, yra, atvirai nekant, pritrenkiantys. iuose vokuose rodymai apie aukiausi valdios institucij mel. Man nemalonu jums sakyti, jog prie pusvaland susisieks su manimi prezidentas maldavo btent maldavo neskelbti i duomen. Jis priekaitingai papurt galv. Taiau man tiesa yra svarbiau u visk. Kad ir kokia skaudi ji bt. Sikstonas nutilo ir, kurstydamas urnalist smalsum, ikl vokus. Susirinkusieji nenuleido nuo j aki tarsi unys, masinami kokiu gardiu ksneliu. Prezidentas, paskambins jam prie pusvaland, visk jam iklojo. Hernis jau buvo susisieks su Rachele, saugiai skraidinama lktuvu namus. Sunku buvo patikti, taiau, regis, i ko buvo uvir ne Baltieji rmai ir NASA, o Viljamas Pikeringas. Koks skirtumas, dingteljo tai igirdusiam Sikstonui. Zachui Herniui vis tiek teks kristi nosimi em. Sikstonas bt daug atidavs, kad galt ivysti prezidento, igirdusio apie jo spaudos konferencij, veid. Jis buvo paadjs Herniui iuo metu atvykti Baltuosius rmus ir aptarti, kaip tikslingiausia bt praneti ties apie meteorit. Ko gero, Hernis dabar isiiojs i nuostabos spokso televizori, suprats, jog Baltiesiems rmams nepavyks ivengti pakibusio vir j Damoklo kardo. Biiuliai, nuvelgs juos, ts Sikstonas. Prie priimdamas sprendim, ilgai svarsiau. Taiau jokiu bdu negaliu patenkinti prezidento praymo nuslpti iuos duomenis, kadangi tai prietaraut mano sitikinimams. Sikstonas atsiduss nunarino galv tarsi mogus, aplinkybi priverstas paskelbti skaudi ini. Taiau tiesa privalo bti atskleista. Nesirengiu pats daryti koki nors ivad. Paprasiausiai iklosiu jums grynus faktus. Tolumoje pasigirdo tarsi sraigtasparnio meni gausmas. Jam msteljo mintis, jog, galimas daiktas, tai prezidentas paknopstomis atskuba i Baltj rm, vildamasis uiaupti jam burn. Pats pult dilgles, piktdiugikai pagalvojo Sikstonas. Tada jau niekaip nestengt nusiplauti kalts. Man teko nemaloni pareiga, ts Sikstonas. Taiau Amerikos mons privalo inoti ties. Ats sraigtasparnis nusileido kiek deiniau spaudos konferencijos aiktels. Sikstonas, dirsteljs j, nustebo ivyds ne prezidento orlaiv, o didel vertikalaus kilimo lktuv. Ant jo ono viet uraas: JAV PASIENIO TARNYBA. Suglums Sikstonas stebjo prasiveriant liuk ir jame idygstant moter. Apsivilkusi oranine pasieniei striuke, susivlusi, tarsi tiesiai i fronto. Nukopusi ant ems, ji patrauk jo link. Sikstonas i pirmo vilgsnio jos nepaino. Ir tik po to nustro. Rachel? Koks velnias j ia atne? Tarp nustebusi urnalist nuvilnijo murmesys. Sikstonas, nutaiss plai ypsen, atsigr urnalistus ir atsipraydamas kilsteljo rank. Dovanokite, a tik minutl. Jis kukliai atsiduso. Dukra visada dukra. Keletas urnalist susijuok. Rachelei rytingai engiant i deins jo link, Sikstono galvoje msteljo mintis, jog, be abejo, parankiausia su ja bt susitikti akis ak. Jo vilgsnis nukrypo udang deinje. 226

Sviesdamas ypsena, Sikstonas pamojavo dukrai ir patrauk jos pasitikti, taikydamas pasislpti u udangos nuo urnalist aki. Brangioji? pratar ypsodamasis ir iskstomis rankomis laukdamas jos. Koks netiktumas! Rachel prijusi trenk jam antaus. Stovdama akis ak su juo, nuo irov slepiama udangos, Rachel su pasibjaurjimu vr j vilgsniu. Ji tk jam kaip reikiant atsivedjusi, taiau jis n nemirkteljo. Tik ugesusi dirbtin ypsenl jo veide pakeit grsmingas tis. Jis piktai sunabdjo: Ko ia atsibeldei? Rachel pirm kart ramiai velg neapykanta rinias jo akis. aukiausi tavo pagalbos, o tu mane idavei! Mans tik per plauk nenuud! Tu sveika ir gyva. Jo balsas nuskambjo kone gailingai. NASA ia niekuo dtai tar ji. Prezidentas tau irgi t sak! Kok velni ia idirbinji? Rachel, skrisdama pasieniei orlaiviu, susisiek su Baltaisiais rmais, tvu ir netgi ado atgauti nepajgiania Gabriele E. Juk paadjai Zachui Herniui atvykti Baltuosius rmus! Taip, isiviep jis. Po rinkim. Rachel nepajg patikti, jog is menkysta jos tvas. Tai, k rengiesi daryti, niekika. Tikrai? sukikeno Sikstonas. Jis atsigrs mosteljo ranka tribn, kyani pro udangos krat. Ant jos guljo balt vok snis. Tuose vokuose duomenys, kuriuos pati man atsiuntei. Prezidentas kris nuo tavo rankos. Siuniau tau maldaudama gelbti! Tada maniau, jog prezidentas ir NASA tai sivl! Turint galvoje tuos duomenis, NASA ities rodosi prikiusi nagus. Taiau i tikrj jie apie tai n nenuman! Tu jau ir taip usitikrinai pergal. Zachas Hernis jau praeitis! Pats kuo puikiausiai t inai. Netrypk jo kojomis purv. Sikstonas atsiduso. Naivuol. Svarbiau u pergal rinkimuose yra taka. Privalau pasinaudoti proga sutriukinti savo prieininkus ir suimti valdios vadias savo rankas. Nepaisant nieko? Nebk tokia teisuol. A paprasiausiai pateikiu duomenis. mons patys padarys ivadas. Pats inai, kokios jos bus. Jis patrauk peiais. Galbt NASA jau atgyveno. Senatorius Sikstonas jaut, jog urnalistai u udangos jau ima nerimauti, ir nesireng stypsoti iki ryto ir klausytis dukters pamoksl. Jo lauk lov. Na, pakaks, tar jis. Turiu grti tribn. Kaip dukt praau tavs, m maldauti Rachel. Nepasielk itaip. Apgalvok dar kart. Juk galimas ir kur kas garbingesnis kelias. Garbingesnio ir bti negali. Jam u nugaros spygteljo mikrofonas, ir atsigrs Sikstonas ivydo kakoki pavlavusi urnalist, kuri palinkusi prie tribnos knebinjosi mgindama pritaisyti savo mikrofon prie vieno i stoveli. Sumauta kvail net nesugebjo atvykti laiku, suirzo Sikstonas. Per skub ji nulav Sikstono vokus ant ems. imts velni! Sikstonas patrauk prie jos, mintyse keikdamas sutrukdiusi spaudos 227

konferencij dukr. Jam prijus, moteris keturpsia rinko vokus nuo ems. Jos veido nesimat, taiau i ivaizdos ji panjo televizijos darbuotoj paltas iki ems, alikas, ant aki usmaukta beret su ABC emblema. Sumauta kal, patylomis siuto Sikstonas. Duokit man, sunypt jis, itiess rank. Moteris sugrieb paskutin vok nuo ems ir, nepakeldama aki, ities juos Sikstonui. Atsipraau, sumurmjo ji, akivaizdiai degdama i gdos. Ir nunarinusi galv skubiai nr mini. Sikstonas greitosiomis suskaiiavo vokus. Deimt. Puiku. Niekas ryt jam nesutrukdys nugriaudti perknu politikos padangje. Jis, vilgteljs urnalistus, pajuokavo: Ko gero, veriau jau idalysiu vokus, kol dar niekas nesusieid! Visi, degdami nekantrumu, nusijuok. Sikstonas inojo dukter stovint ia pat, u udangos. Liaukis, sunibdjo ji. Kad vliau netekt gailtis. Sikstonas praleido jos odius negirdomis. Privalai manimi patikti, jau kiek garsliau tar Rachel. Tai niekika. Sikstonas pakl vokus, lygindamas apsilamdiusius j kratus. Tti, maldaujamai prabilo Rachel. Nesielk itaip. Kaip? Sikstonas, tarsi ketint atsikrenkti, udeng ranka mikrofon ir grteljo dukters link. Tu kaip ir tavo motina vis paistai kakokius idealistikus niekalus. Ne moterims suprasti, kas yra tikroji galia. Sedvikas Sikstonas atsigro urmuliuojani urnalist mini. Auktai ikls galv, jis eng i tribnos prie j ir idalijo vokus. Sutrakjo ltantys antspaudai, kai susirinkusieji nekantriai puol atplinti vokus tarsi Kaldines dovanles. Staiga minioje stojo mirtina tyla. Sikstonas mgavosi nenumaldomai artjania ir tuoj tuoj ugrisiania lovs banga. Tas meteoritas netikras. mons apie tai suinos i mans. Sikstonas suvok, jog urnalistai ne i karto susigaudys snyje duomen: ultragarsu daryto achtos skerspjvio; vandenyno gyvio, panaaus menamas NASA fosilijas, nuotraukos; straipsnio, pagrindianio chondr radimsi vandenyno dugne. Taiau kai susivoks, jiems dingtels vienintel galima ivada. Sere? sulemeno vienas urnalistas, apstulbs spoksodamas voko turin. Ar tai ne poktas? Sikstonas sunkiai atsiduso. Deja, tai gryniausia teisyb. Minia vis garsiau m ti i nuostabos. Pervelkite visus puslapius, tar Sikstonas, o tada esu pasirengs atsakyti js klausimus ir kuo isamiausiai visk paaikinti. Senatoriau? suglums pasiteiravo kitas urnalistas. itos nuotraukos tikros? Nepadirbtos? Kuo tikriausios, kirste nukirto Sikstonas. Antraip j nevieiniau. Minios nustebimas vis augo, ir jis suglumo igirds kak prunktelint. Ko gero, bus pervertins urnalist protinius sugebjimus. Eee, senatoriau, kteljo kakas. Vadinasi, js patvirtinate, jog ios nuotraukos tikros? Sikstonas jau m nirti. Biiuliai, kartoju dar kart, jog jums teikti liudijimai nekelia n menkiausios abejons. Jeigu kas rodyt juos esant melagingus, a pasirengs sulapnoti savo skrybl! Sikstonas tikjosi po io savo pokto igirsti juoko plipsn, taiau aplinkui tvyrojo mirtina tyla. Susirinkusieji sutrik spoksojo j. 228

Tas pats urnalistas, dar kart versdamas nuotrauk pluotel, prisiartino prie Sikstono. Js tiesa, senatoriau. Tai ities skandalingi dalykai. Jis nutils pasikrapt pakau. Taiau, ko gero, esame iek tiek sutrik, kodl nutarte juos mums staiga atskleisti, ypa kad neseniai juos taip kartai paneigte. Sikstonas nesumojo, apie k jis ia taukia. urnalistas ities jam nuotraukas. Sikstonas, umets jas ak, neteko ado. Balain kokios juodai baltos nuotraukos. Du nuogaliai, susipyn meils kamuol. Sikstonas, galiausiai susigauds, pasijuto tarsi trenktas per galv lapiu maiu. Suakmenjs i siaubo atsigr mini, joje aidjo vieningas juokas. Daugelis, susisiek su savo redakcijomis, jau skelb joms kartj naujien. Sikstonas pajuto kak tapnojant jam per pet. Jis nustrs atsigr. Jam u nugaros stovjo Rachel. Mginome tave sulaikyti, tar ji. Taiau tu atstmei itiest ms rank. Greta jos stovjo kakokia moteris. Sikstonas, negaldamas atgauti amo, drebdamas dirsteljo j. Tai buvo toji pati televizijos urnalist ilgu paltu ir berete, nulavusi ant ems jo vokus. Ivyds jos veid, Sikstonas sustingo it stabo itiktas. Verte verdama j tamsiomis savo akimis, Gabriel, praskleidusi palt, atideng balt vok sn po paastimi.

132Ovalusis kabinetas skendjo prieblandoje, blausiai nuvieiamas tik alvario lempos ant prezidento Hernio darbo stalo. Gabriel E sitempusi stovjo prieais j. Parke u lango tirtjo sutemos. Man prane, jog js ivykstate, atsiduss tar Hernis. Gabriel tylomis linkteljo. Nors prezidentas kilniairdikai jai pasil pagyventi Baltuosiuose rmuose, pasislpus nuo iniasklaidos, Gabriel norjo tuoj pat ivykti kuo toliau. Bent jau kuriam laikui. Hernis pakl j pagarbos kupin vilgsn. Gabriele, js pasiryimas ryt... Jis nutilo tarsi pristigs odi. Jo akys buvo giedros ir velnios, prieingai nei tamsios ir paslaptingos Sedviko Sikstono bedugns, kadaise j taip pakerjusios. Taip pasielgiau ir savo paios labui, galiausiai pratar Gabriel. Hernis linkteljo. Vis tiek esu jums be galo dkingas. Jis pakilo ir mosteljo sekti i paskos. Atvirai nekant, rengiausi jums pasilyti darb finans skyriuje. Gabriel nepatikliai j vilgteljo. Uteks vaistyti. Metas taupyti? Prezidentas prunkteljo. Aha. Sere, mes abu puikiai suvokiame, kad a jums labiau kliuvinys nei lobis. Hernis patrauk peiais. Luktelkime kelis mnesius, ir triukmas pasimir. Daugyb moni, patyrusi panai imginim, vliau pasiekdavo pai auktum. Jis mirkteljo. Kai kurie net tapo JAV prezidentais. Gabriel inojo, jog jo tiesa. Ji iandien jau gavo du darbo pasilymus Jolanda Koul pakviet j ABC, o St. Martins leidykla pasil pasakik avans, jeigu ji sutikt isamiai visk papasakoti 229

knygoje. Igrau. Gabrielei engiant su prezidentu koridoriumi, jai i galvos neijo iniasklaidoje mirgte mirganios nuotraukos. Privaljau pasiaukoti alies labui, tar ji sau mintyse. Gabriel, i ABC pasimusi savo nuotraukas ir pasiskolinusi i Jolandos Koul urnalisto paymjim, dar kart smuko Sikstono kabinet tui vok. Drauge isispausdino ir nuskaityt kyi eki bylas. Tkart prie paminklo Vaingtonui teikusi ado netekusiam Sikstonui kyininkavim liudijanius atspaudus, ji pareikalavo prezidentui paiam leisti paskelbti klaid dl meteorito, antraip bsianti ikelta vieum nevari Sikstono finans kilm. Senatorius Sikstonas, vos umets ak eki atspaudus, nr savo limuzin ir spruko. Dingo kaip vanden. Jiedviem pasiekus spaudos konferencij sals duris, Gabriel igirdo viduje nekantraujant im. Antr kart per t pai par pasauliui buvo apskelbta apie ypating prezidento praneim. Kaip rengiats tai ikloti? pasiteiravo Gabriel. Hernis, ramiai j pavelgs, atsiduso. Juo toliau, juo labiau sitikinu, tar, uddamas rank jai ant peties ir nusiypsodamas, jog nekalto melo nra. Gabriel, velgdama ingsniuojant tribnos link vyr, pajuto jam didel pagarb. Zachas Hernis rengsi prisipainti padars baisi klaid, taiau, keista jis dar niekada neatrod oresnis.

133Rachelei pramerkus akis, kambaryje buvo tamsu. Ji dirsteljo laikrod. 22.14. Apsidairiusi ivydo gulinti ne savo lovoje. Kuri laik guljo, mgindama susigaudyti, kur esanti. I atminties pamau ikilo vaizdiniai: milinikas skurys, rytas prie Vaingtono paminklo, prezidento kvietimas pernakvoti Baltuosiuose rmuose. A Baltuosiuose rmuose, dingteljo Rachelei. Imiegojau vis dien. Pasieniei lktuvas prezidento nurodymu nuo Vaingtono paminklo atskraidino nusikamavusius Maikl Toland, Kork Marlinson ir Rachel Sikston Baltuosius rmus pusryi, po kuri, gydytojams atlikus apir, jiems buvo pasilyta sikurti bet kuriuose i keturiolikos rm miegamj. N vienas neprietaravo. Rachel negaljo atsistebti, kad imiegojo vis dien. sijungusi televizori, ivydo prezident Hern, jau spjus paskelbti ini pasauliui. Sikston su biiuliais silsi taip pat dalyvauti toje spaudos konferencijoje. Mes visi suklydome. Taiau Hernis pareik pats prisiimsis atsakomyb. Deja, br kakoks televizijos komentatorius, taiau NASA, regis, neaptiko jokios neemikos gyvybs pdsak. Tai jau antras toks apsirikimas per pastarj deimtmet. Tiesa, kart apsigavo ir daugelis ne NASA priklausani inom alies mokslinink. iaip, sududeno kitas komentatorius, tokio masto apgaul, apie kuri vakar igirdome i prezidento, be joki abejoni, bt sulugdius jo karjer, taiau, turdamas galvoje io ryto vykius prie Vaingtono paminklo, drsiau teigti, jog Zachui Herniui radosi puiki galimybi laimti rinkimus. Pirmasis komentatorius pritariamai linkteljo. Taigi neemikos gyvybs nesama, kaip nesama vili ir senatoriui Sikstonui. Dabar, ikilus vieum duomenims apie milinikus jo siskolinimus... Rachels dmes nuo televizoriaus atitrauk beldimas duris. Maiklas, vysteljo galvoje mintis, ir ji skubiai ijung televizori. Jiedu nuo pusryi nesimat. Kai abu pasiek Baltuosius rmus, Rachel deg trokimu umigti jo glbyje. Taiau, nors jaut Maikl troktant to paties, jiems sukliud Korkis, isidrbs ant Tolando lovos ir ms mojuodamas rankomis be galo pasakoti t pai istorij, kaip jis, aplapins savo koj, igelbjo visiems gyvybes. Galiausiai, visikai merkiantis akims, Rachel su Tolandu prarado vilt ir patrauk skirtingus miegamuosius. Dabar, engdama prie dur, Rachel dirsteljo atvaizd veidrodyje ir ypteljo ivydusi 230

juoking savo drabu. Ji krito lov vilkdama aptrintais sportiniais markinliais, nutsusiais iki keli tarsi naktiniai markiniai. Beldimas nesiliov. Rachel, atlapojusi duris, suglumo, kai ivydo u j stovini apsauginink. Augalot, avi, apsivilkusi melsva striuke. Panele, ponas i Linkolno miegamojo igirdo, kad irite televizori. Jis papra mans jums praneti, kad jeigu jau nemiegate... Ji nutilusi kilsteljo vokus, regis, ne pirm kart atlikdama Baltj rm amro vaidmen. Rachel nuraudo it arija. Dkui. Apsauginink nuved Rachel tviskaniu koridoriumi iki gretim dur. Linkolno miegamasis, tar moteris. Kaip visada sakau engiantiems vid: Saldi sapn, saugokits vaiduokli. Rachel linkteljo. Jau nuo seno skland gandai, kad Linkolno miegamajame gyvena vaiduoklis. Buvo kalbama, jog ia nakvodamas j mats Vinstonas erilis, Eleanora Ruzvelt, Eim Karter, aktorius Riardas Dreifusas, o k jau kalbti apie tarnaites ir liokajus. Tvirtinama, jog prezidento Reigano uo valand valandomis skalindavs prie i dur. Rachel staiga sutriko suvokusi, kad stovi prie io istorija dvelkianio kambario basa, vienmarkin, tarsi kokia moksleiv, slapia slikinanti vaikino kambar. Ar tai galima? nibteljo ji apsaugininkei. Na, juk vis dlto tai Linkolno miegamasis. Apsauginink pamerk jai. Mes ioje rm dalyje laikoms taisykls Nieko negirdiu, nieko nematau. Rachel ypteljo. Dkui. Ji sum ranken, nekantraudama kuo greiiau atsidurti viduje. Rachele! staiga kakas subliuvo koridoriuje. Rachel su apsaugininke grteljo ton pusn. J link, pasiramsiuodamas ramentais, vilkdamas sutvarstyt koj, klibikiavo Korkis Marlinsonas. A taip pat negaljau sumerkti bluosto! Korkis ryte rijo akimis ivaizdi apsauginink. Jo veide praydo plati ypsena. Dievinu uniformuotas moteris. Sargybin, netarusi n odio, praseg striuk, atidengdama prie ono kabant ginkl. Korkis pasitrauk atatupstas. Supratau. Jis atsigr Rachel. Maikas irgi nemiega? Eini pas j? Korkis, regis, taip pat rengsi prie j prisidti. Rachel atsiduso. Ties sakant, Korki... Daktare Marlinsonai, siterp apsauginink, isitraukdama i striuks kiens kakok ratel. Ponas Tolandas man nurod palydti jus virtuv, kad ms virjas k nors jums pagamint, ir smulkiai iklausinti, kaip igelbjote visiems gyvybes... Sargybin nutilo ir vypteljusi skait toliau: ... aplapindamas save? Korkio akys suspindo. Jis nusvied on ramentus ir, apkabins moter per peius, kad neparkrist, kteljo: virtuv, brangute! Apsaugininkei nenoriai vedant klibikiuojant Kork koridoriumi, Rachel n neabejojo, kad jis dabar jauiasi it devintam danguje. Jeigu ne lapimas, bt buvs galas, igirdo dar j sakant, kadangi tos sumautos telencefalonins olfaktorins j nosys uuodia kraujo la u pusantro kilometro! 231

Rachelei engus vid, Linkolno miegamasis skendjo prieblandoje. Lova buvo tuia ir paklota, tarsi niekas joje nebt miegojs. Maiklo Tolando niekur nebuvo matyti. Prie lovos deg aliejinis ibintas, ir velniame jo skleidiamos viesos plazdenime ji velg Briuselio gobelen, garsij raiyto raudonmedio lov, Linkolno monos Mers Tod portret, stal, prie kurio Linkolnas pasira Nepriklausomybs deklaracij. Kai Rachel udar duris, basas jos pdas pertrauk vsus vjelis. Kur jis? Kambario langas buvo praviras, plaikstsi balto ilko uuolaidos. Prijus prie lango jo udaryti, i spintos pasigirdo keistas nabdesys. Meeerrreee... Rachel grteljo t pus, i kurios pasigirdo balsas. Meeerrreee? dar kart sunabdjo tas pats balsas. ia tu? Mere Tod Liiinkoln? Rachel vikriai ukabino lang ir vl pasisuko spint. Jos irdis okiojo it sugautas pauktelis, nors ir inojo, jog tai tik aidimas. Maikai, juk ia tu. Neeee... vl sudejavo balsas. A ne Maikas... A Aaaabraoomas. Rachel sirm rankomis onus. Nejaugi? Tikrai Abraomas? Spintoje pasigirdo slopinamas prunkteljimas. Be abejo. Rachel taip pat prajuko. Bijoook mans, sudejavo balsas i spintos. Nebijau. Praau, bijok... balsas bavo toliau. moni padermje baim ir aistra glaudiai susij. Rachel prapliupo kvatotis. Taip mgini mane kaitinti? Dovanoook, suniurnjo balsas. Jau seeeniai neteko turti reikal su moterimis. Akivaizdu, tar Rachel ir atlapojo spintos duris. Maiklas Tolandas stovjo prieais j ir elmikai ypsojosi. Apsivilks melsva ilko piama, jis atrod be galo gundomai. Rachel isiiojo, ivydusi jam ant krtins prezidento herb. Prezidento piama? Jis gteljo peiais. Radau staliuje. O man teko tik nudrengti markinliai? Reikjo miegoti Linkolno miegamajame. Nepakvietei! Girdjau kalbas, jog iuinys ia prastas. Arklio aut. Tolandas pamerk jai ir mosteljo ranka kaspinu perrit dut ant stalelio marmuriniu virumi. ia tau. Rachels akys sudrko nuo jaudulio. Man? Papraiau vieno prezidento patarjo man pristatyti. Tik nekratyk. Ji kuo atsargiausiai ivyniojo sunki dovan. Tai buvo didelis apvalus akvariumas su dviem keistomis auksinmis uvelmis. Rachel nesteng nuslpti nuostabos ir nusivylimo. ia poktas? Helostoma temmincki, ikilmingai tar Tolandas. Dovanoji man uv? Retos kinikos besibuiuojanios uvyts. Romantika porel. Maikai, ia tik uvys. Na, jos sulipusios buiuojasi valand valandomis. 232

Tai, ko gero, dar vienas tavo mginimas mane kaitinti? iek tiek aprdijau meils reikaluose, vertink bent jau pastangas. Maikai, kit kart veriau prisimink gles. Tolandas sau i u nugaros itrauk rank su baltomis lelijomis. Norjau priskinti raudon roi, tar jis, taiau kai mginau ten slinti, mans vos nenupykino. Kai Tolandas prisitrauk Rachel prie savs ir pajuto jos plauk skleidiam dvelksm, ilg laik irdyje smilkusi vienatv igaravo kaip dmas. Jis stipriai j pabuiavo, jusdamas, kaip Rachel visu knu priglunda prie jo. Baltos lelijos nukrito jai po kojomis, ir Tolando irdis dainuote dainavo gyvenim. Rachel i lto m stumti j lovos link, velniai nibddama jam aus. Juk tu ities nemanai, jog uvys romantikos pavyzdys? Manau, atsiliep jis ir dar kart j pabuiavo. Tau kada nors reikt pamatyti medz poravimsi. Klaikiai erotika. Rachel pargriov j auktielnink ant arklio aut iuinio, pati priglusdama prie jo. O jr arkliukai... pratar Tolandas, aldamas nuo jos kno prisilietimo. Jr arkliuk meils okis nepakartojamas. Pakaks apie uv pasaul, sunibdjo Rachel, sagstydama jo piam. Veriau papasakok apie isivysiusi primat poravimosi ritualus. Tolandas atsiduso. Deja, nesu primat specialistas. Rachel nusivilko per galv markinlius. Tada, gamtos vaike, veriau jau nieko nelaukdamas kibk darb.

233

EpilogasNASA krovininis lktuvas skrido auktai vir Atlanto. Jame sdintis direktorius Lorensas Ekstriomas paskutin kart umet ak milinik apangljusi uol krovini skyriuje. Grk vandenyn, dingteljo jam. Ten, kur tave ir aptiko. Ekstriomui davus enkl, pilotas atidar liuk, ir uola nuskriejo emyn. Jiedu stebjo luit tolstant sauls nutvieksta ydryne vir vandenyno, kol galiausiai jis pkteljo bangas ir isvied auktyn sidabrin iurkl. Uola spariai grimzdo. imto metr gylyje jos siluet jau btum vargiai irjs. Kai nugrimzdo dar imt, j jau supo aklina tamsa. Uola toliau sdo emyn. pat dugn. Ji leidosi beveik dvylika minui. Tuomet, tarsi tamsij Mnulio pus nukrits meteoritas, uola dunksteljo dugno dumbl ir sukl debes nuosd. Joms nusistojus, vienas i tkstani mokslui neinom vandenyno gyvi smalsiai priplauk jos apirti. Taiau, neaptiks nieko domaus, patrauk savo keliais.

234

Brown, Dan Br291 Meteoritas: romanas / Dan Brown; [vert Ugnius Keturakis]. Kaunas: Jotema, 2006. 392 p. ISBN 9955-13-059-8Romano Meteoritas veiksmas vyksta per JAV prezidento rinkim kampanijos kart, ir nors chronologikai jis aprpia tik viena par, vis dlto apibendrintai atspindi daugyb tamsi iuolaikins politikos ukaboriu. Dl takingiausio pasaulyje JAV prezidento posto ia varomasi pasitelkus ne vien milijardines sumas, bet ir viej viso pasaulio nuomon. Ir vis dlto milinikomis doleri sumomis puoseljamo melo esm nesikeiia tebnie tai paprasiausia yla i maio ar NASA i po ledo Arkties vandenyne itrauktas meteoritas su nenuginijamais neemikos gyvybs egzistavimo enklais...

UDK 820(73) -3

Dan Brown METEORITAS Redagavo Jonas Vabuolas, Violeta Eimanaviien Virelio dailinink Daiva Zubricn Maketavo Elvyra Laipanova SL 250. 24,5 sp. 1. Usak. N r. 6.26 UAB Jotema, Algirdo g. 54, 50157 Kaunas Tel. 337695, el. patas: info@jotema.lt http://wwvv.jotema.lt Spausdino AB spaustuv Spindulys, Gedimino g. 10, 44318 Kaunas

235