cartea nasoaselor - alexandra rusu nasoaselor - alexandra rusu.pdfcartea nasoaselor - alexandra rusu...

of 6 /6
w Nlidv)W d

Author: others

Post on 22-Oct-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • w

  Nlidv)Wd

 • \

  -::::#:-

  ,/i

  M

  w"

 • 'rlr.ulluoJ tllr.H.l.rd rlalnrl qr .rn3rs.lg'aJJsoll;l1uo1 titlp.l.rrl Jtl lls Jl)ull'JIl.lr(J rrrl)

  InTalsu-) ul JluJ,r.\ 0 n-r1u;tl trrrrr1lzit.8qr ps ri rrraJslrornl.) r,tr us snrls;xl l:al.\ ur\' 'rrrrnl.l llrJlrry ad Jp'tuD)LtDru ns n,nftutuD.tll au DS um) ''s.\l) IItlnlSIttl.) J|l alll.)oltll Jlll:l ttlilltlll:- JJJttl .lll.lo.llls lsnq'lnsu\-rr1161 a1r 1rrtD.5;r11 rrr 'rorr PI ri sunlh p rtnl()rltrrr ;t1t tttlntatso/1 r;a1s,t1

  'ItrrJ.ill,J aTllU ritol) r]r(ltu

  nllrJ.8.nl llnur ill) Jruuls.)ri.) O :1.)ar(lnq

  /lo6 arlnr og0l 'rof :!llrr(Ittto.t'lltt.lrlt t.lt t.)rxl( ).)r lu.\llts 7, ltu I.t I)rr us 't tr( ).)'Ju n u I ur( )l( IJls lt 7) uu r.r D.l :.).)

  rrro.)'utlill.fillttttl]7) irill.ntJ Jla.ilIrr :Jr]p lrrroJ'llU tl rrrsPU, tl{r[1t.1.]rl :ltl J(I

  :l:St) l].1.)rZ's()tUItli

  ll,\Jttt.lIIu t]l Jl) lnlu ultn] Ir]lrlnll):n.rlsrrrrs lnlos(lllu.rfnarr B.uut.H ri s.nt uoln]uJl) ll.) t::\Jl'ltl:lttllll) lliltlls uru'll)urr(1 .)l) J1;tu.lsndil.)rrr.'r.rBl Biu.turrrrrl) PJ.lu rrl'llill] I)^ slz Il)ttt tltt tttttJ't)iu.)rz us ll.)'lulol naur Illlu.rol.)ol) a'rruiqg ri ;l:^.t,rdrrro3'rrl)l ill) !lrro.)q nllllrrJ ul lni!\rrr rrnt-J.) lol arrr)rro3'rz uun(l o-.r1rr.ts.t1r.t ri 1-usn.r.ir:Jcl .ru-rrrr nr.yt'y,t"t;ttsofT'rr.rJdurr luttru.rlll) ll t:r r.iltl)rz lll.)rl)r.r B.ar.\.)rr.ilt.)ttt ltlrlp.^ tl rS ttttt.t lrtsn.) r? 'rliltyr lrlp5zr:rrr r] r).)rrr uJi.nrJ '!lrrrur.rJl ;ts uiu rru -rr:6J'l.tlJo.lotlJlt IS !ttllul 'ltllxl slll)l) P-111 '.rda.rur [i1".l1.ru.r o sr.rJ:^ rur: ri',r.truu1tlrrr'ttttl.ttl.J otzt.lllttl\ lutlq'llttrr.)lll)ll.rzrl) in|.)rlrJsrur a1-l.rlrhr1 ri 1rr;xrru.8.r;rl ur rido.t

 • 'ttl.)sJsllllli) tl[.l1]'1tso.rt ttil] l,rruJ'.ilI.\t].) nJ utnl:]:^ til lU.rJrrr rtilt n.l .rIr'lll,l(xlz ]tltt1 tl-rl Illtloltlg 'ls.riur.rtl alSrrr u.rsu;r.rrlp ri-11s u;r1rrd.rE l|.\J.rJIu J.) BJ lt.).)l)rrrr 'ltJ lllltrrrlrro.) rrnt',,lt.illslltu rtl rios.rliru D.rsuesr:.H ri-qs irr[i; JI Is o" 'lrrtrrrqrla1l strr,rdsl;l ll-:^ tlu.rlll)'.ro\rll luirrl.Slls u lnUolltfl ',.i).rJrrntrrr aldult(l r;r;I.r0.rns.ul rsrlrnur.rJlJ;d iu.urr rl !s nu.l.t.\ u.l n.r1r;tl Instl\-.nl1r(I a1t 1n1u5.tg ur.,ic;1.. :irprrui[il]-ur u.) l):r1:'9t,,,, .)l) Uutal).rBrr[J'llJst] Jllrroltxl .\illu lt,t.) - ttnt.t.)s nu.).)pJ J\ ria,rtl.l.l1ti r:1 a1l ttlrrllur JlJttn(l 'sttttftr ultpo .ul.3rs.r(I'uc.3u.rn rrn-ri ulrrrr.rJu{'rJrr.)\

  1u 5rru1s lrtltltrr orl o.ltxl o1t luJc.rl tnr rz.ruurJs us c.)'.ulg '[n\r.r .larrutlorrr rrn .ulIlrn(lzr].r Jl us u.) sr.nt{l t)l u}t}l)or.)ru snl) rl .nt-Jl nrr'n1r{rrr;tra aq'lrqotr rlo.rs rrrIllJ.l(4!lI.)'a.talpd Ilil llllltlll qdnll'q.rn1l rt:tttnu uilgrrr rs Iltuollt(l :orirPrro.r o n.1'oJo.)lr rBJZJrl cl ri;rriurrrlsalt 0 u1 rnoPrru.SJl'rroltxl Ur ntJ.ill;1 'nrtlr.xrr.rd rr1 ',l.rurlas^'.)lJUtllJlsls llJlo.)o l-lttl pttatsctfl .ttlt 'J:-rlr.) IIItU a.) al)'ilsUJ-rl J:^ ttill.) Jl)'r.rourna;rr.rdo.rtl Jl) I.)'ttlllllul).t olrtrr.tdt:.r ap ucpurrllll nlr rllnrrolr](l n.r.rullurrr r].).nl()l)'atsa-rrlttrt.)lll Ps tttttto.\'tto,ttt1 ti llJa]orl(lr(l 'urnrus'a.ll)olrur.rol):a.rJrUl)J.).),)r Jl)rrritttl ruur nrr ulr:le.\lt ll.rlrrnlltr.nlrnJur 1rr1;t.r1.rod (lns'..rrrrl.ntJ lnl lllru.).rJrl.) u[ .rllatllll'J" 1;r atl ur.r.rq'zJ.)ulr.rl ,rolil.rJs till l)l .)l) rrolltl.r ;rrtrr.rd '!1t:rros.rarl .tIl1.tr.rd0.rrl'crur11 rriu;11il1 n.) ]lr.\lt(l InrrolP{] llltl rlr\''rrnl.ll) ltl;rrr.rotl rrru r(,urrr.lo_1 trrlLrr.rrrl.)rrr lnlrlur;1 'plu.ruliru; llrilt[([ ll.l ltr.rl)rrV cd'1n101 ]llsxl irilt.r Pi1'.r.ilro.r[.rut !1.].rus.J o n.) ir[.)o u1 r5o1 .l1 'l:.\Jrrr.) J t]\Jur.) puu.r:r:ri.n1 rrn)tli llJ.rnr'lrrul.rorlrrrrt:.larrr.r u;r.rrtl ul5-t uurr(r.lJf1 'arlr3r1tlr rrrll luitl;r.l.irt rrru 'urrr[s u\ .tJ.)rrrS

  Jns^u\ -IllllCI Jll lllIlttl.lJl I'J.illli.).r({ ll )

  1-l!-.

  IT

  ll 1;'r

  ,,1 )

  'll'"'1.'l IIl,r l

  tll r'

  I.1l

  ()ii

  'r1ll '

  Ir

 • &B.

  I

  6

  7

 • ZI

  r.ilrl)rrli llr.)pl rJ.il: 'lB[lx{ .rl) .1,:uilll'sll.rlsrl) rl.r\r in.rlsuzJl) .).) 'ln(ftr.) .)sll.r(l s,lolrrr q.il}

  l:1rr.rB -) nrls B{rr.rl)rnrq'nrrrrr.rJLI r}Jrlcl'.nrls.]lJ Jl)'rrrJ.)r7 lls'JJlsn.) rill-.rlrrr rll.rt lnllr(l

  rl .il)-rr.)lJs[osr]rr'lilz.rljJ n]ttr r][n]as ]r:l) uilr-rttr ttr11J Bir]'u.) n.rlrrJd lrlsu rq "rtlJ\nrrr

  Jl) rrrld J,ur,nr(h| Jl) iuui rnl Jl) Ill.nlliro.)rrr 'JSr:ourlrllJH alapod ri roru ria.rad n.i.rrrr;ri;r-rrr o'.)rl.lrd rrrl) InlJlsnJ zJlrzr\ !s snl)rro.) ls({ ttu}'lr)rl).rtul'asuo.ltltyldlurrri;r1 rru.r1;s;rirrr.r.f iuuurqrl ri;r1urt,r;J.rlrrrl) ntlnunt,tp u.rlulptuttl'r:1 luiaq5ul nu

  ariu.rrclsrru.rl ap.r1r.rrr1p.utl 'lrlrrrrrt u u.rsn.l-u.rrr.3 ri qr.rHo1r4'r.rolr.\.rJs.rp u.rrrrriln1,1'1uat1.luntra.8ru um'llrrrrrr ad pur,:.rnru;r.rt p1du.r.rll rx1u1 rS rz;rtun rrrl.ro rt.r 'rorl1'

  'J.r r.)nl I.rls ulu.ln-JI) JI rrr l.r.)Blnlll) rlrr-!1.) lrrrrq itu]o.\Jl),rolr \.rJs nrJ !.\ lls t$ ltylugp JaJ .)sa.rpz !.\ !s !lsJ[JJ J.n.)r.tJ]

  J.),nr(I'l)rnri al) ulln.r()lr.nlrrt Innl.)o n.rlrrJ(l olttltzt.rut JIals larl liJlurlq --:JlrJI.ril.r ttnr'JllrlIlru rJI) n-)

  ,,"'llJ.ll)tl\i't111r13.r.1 ,'.rr1u11 ri;lra1 rn J.).moJrrr u;1nrl ro.r urrr l)rnl-) ill.nros !lrf.r.a-uJ "'lllr:r.r.llrttl

  .rriunlrs^ u.r r( ;rios u.ro]s^E .x )[Jsr]ort.nr(l n.) .rsrsn8 ;1 DS o tu n )" 'srz tur]-rIu ,, ir.)n\:"'l:lJIr rl).rilrJJ\ nlrnl rnr.nr.) Jrl !s r.) l)rlos ill) sunfil;tlrttt

  ,nr[)'rJrn.rl)rn]q Ilr lr.] r.)rrr'rarrrru.raH Ju llr.) ll\'.roir.rnru rJ Insr]rr 11t rirrt ps uJ.)ll.l Jlu.) u:ur-nrur ')u.)Jls.)rrr uJuaur nJ rr;1al'ap rrrl.ro rS.rpd rr-.r1rrr tlrrr1.l1;lll n.)'rlrrr.nlr.nrl'll)rrll(l .r;,rrlr4 .r.rr.rr,rtl o ri '.,rrlu.r.3rrrr qrrrld rrr nrrH atlolrlrru Jl) Jur.ull rJrrn u.r(lunlatrri q1t:otl tls )lt.) nnl.)'.)rur n:ttr t).\a.) Insuu lt.l.\c lttl.rl)tnrq'rJ.rolr.ro-nr:^;rlrrbnrtro

  lrlrza.rtl rur-ns n.) r.)urur.r,)lJ Iu surr InJr(lr)l)rru.r(4 l]l al) rr{[.x) n;r.r.,! rr.r funl rur]-rl\'orzr.illPI\

  p.8u.rp '1r(.ru.ps rrr ]rsos nr-.) Jpllnr.)ur Jl) urJ,rl\J ruillunq 'lns^u\'-r.ulrq Jl) uur-ur-) Isr

  Insr).\i-.u)1rg .lll urrr.rprnrq '.1larrr rlr.ro.rns.xl ri r: ; 'lurl)Jrur r)ut1n1 gut ps iirl.t 9.1'uuol'pun.rsn

  lirr,ns c.) na.rattr.r)l ttrn.r'zzul'.rp tlrlr.r rrr nJ s-rol rrnr'urrrur.rJJI t:s.rirrr.rd'rt'.1'l)ur,rru srrrlrrl r:-lur ri r).l lnl-lll u iunl.rn.l (xzr.nlul\ Jlr(lnr 'lrrr.).\ riu-,rrtr11 -

  'yr.rio.r rud Jl) .)rul.) o-.rlrrrl) r.rilr .'r.ru.r'lrrrqrrr ldrrorclu snu u-) lprprurttrudurrr lo] ]u.)sn r:J alll.r nr.n]lu u;r1rxl .r.rr:l ad suuu I i.).r.).lr).r.) r('rp.r ri rf rrrrru n.'r srlrr rril iauJr-rJu dlrur J.laz J[):-r]rr rrn ua.\c.nll)'.rolrlr.)1rr1r.r.lorh r( u.r 'us;iur-rtl .)1,r.)r !lur us r( ',)JrruJ.r(l .r.^ us;sttr.,l.r a.n:.r 'r)urtu,rJII.n)()l)

  P.rJ Us^trl'lillrill\ J.ilr(xlz o-rrtr us rl.\rrill.) ntr n.r';r1.l,rn.rt15 ll.) l)oo.\\.lsJ.\\.)rruJr.\1.\ur.rqlqti sur.rrl tuu rrrr nJ,nrr 'piur.rn r.r(lunr o Jl) lr([.ros ]sol r) .llJ.nx)s 'ululx)-.rlur(l

  'ulrr.)l:-rzJ.rr),r urr c[ir rr.l .lIl1r rialrinrsu a1;r.rr:;rr1.H ur\i 'u.rlllur .)sJJJ.rl)z J[ 'l].ullrlo.) n1 pur.rrl rr l)ur.) .nrr 'JIJ.rl)rrJurr.u:1 rS-us su1 11 'rrirldor.l;lr rr.r 1.rod urrr lls nrls 'rlrrnr.ls ur lntiqrl uu)-r nir nJ .u)0

  ir.nr.)oi nrrrr a.r r( p:uu11 ;r1l;rrluuru .r.r r(

  iJ.ur uoli').r(l J.)'Jlrn u1 ,'lurroiotkrdrrrr r)ls! [nro]o.) ll.) r-J )'nuJ.)rz iorl 'orl 'og -

  :rttrr.r.Ill ll.) nPal)EJ r[il] ']u.u\Jl)u-J'.)rrrg 'rlJru u.,r.rultl;lic ur !]uJrnl.lrrr u.uclsrru.rl rz.rurrSipotl ri rzzu.rudr:rl 'u.lsu.r-n,rnH

  ap arurilrrrrr O'unrJulr.rol.ru rrn-arl u.r nulclclir:-rrr'rrolr(l rrrl) uJ.nl.toqo.) lrl%sil$

  dT

  iE