cdo - chief digital officer club event - digital leadership

of 16/16
CHAMXANH.COM DIGITAL LEADERSHIP May 15, 2014

Post on 23-Aug-2014

194 views

Category:

Leadership & Management

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vai trò Digital Leader ở mỗi loại hình công ty mỗi khác, họ có thể nhận dạng qua tên gọi: Chief Digital Officer; Head of Digital; Digital Director... Tên gọi thế nào cũng không quan trọng bằng dấu ấn và trách nhiệm họ đem lại cho doanh nghiệp phải không các bạn? Vậy thì, chủ nhật ngày 18/5 tới chúng ta sẽ nghe & thấy 3 Digital Leader với 3 vai khác nhau trong doanh nghiệp nói về "chiến công" của mình như thế ra sao và bằng cách nào

TRANSCRIPT

 • CHAMXANH.COM DIGITAL LEADERSHIP May 15, 2014
 • LEADERSHIP SUCCESS ALWAYS STARTS WITH VISION
 • CHAMXANH.COM S MNH CUA GOOGLE LA SP XP THNG TIN CUA TH GII VA LAM CHO THNG TIN NY TR NN HU DUNG VA CO TH TRUY CP TRN TOAN CU
 • CHAMXANH.COM HY CHO TI BIT GIC M V TEAM CA BN?
 • CHAMXANH.COM LM TH NO XY DNG TEAM?
 • 4i Inspiration Information Idea Initiative
 • The difference between a boss and a leader: a boss says, 'Go!' -a leader says, 'Let's go!'. -- E. M. Kelly --
 • CHAMXANH.COM V SAO CC CNG TY C NHIU NHN TI VN C TH THT BI?
 • LEAD BY EXAMPLE: GRP, CTR, QUALITY SCORE, BACKLINK, UNIQUE VISITOR, DIGITAL FRAMEWORK, TRACKING EVENT,ONSITE FACTORS, ORM, DOUBLECLICK FLOODLIGHT
 • LEAD BY EXAMPLE I did it I do it, follow me You do it, I review You do it by yourself Someone follow you
 • CHAMXANH.COM THANK YOU