cees kloet: arbeidsdeskundige : 06 november 2012

Click here to load reader

Post on 03-Jan-2016

22 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Welkom bij de workshop: Re-integratie. Cees Kloet: Arbeidsdeskundige : 06 november 2012. Programma. 15:00 – 16:00 : Re-integratie Casuïstiek en vragen, graag tussendoor 15:50 – 16:00 : Vragen (mits deze er nog zijn). Wat wordt verstaan onder re-integratie?. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Welkom bij de workshop:

  Re-integratie

  Cees Kloet: Arbeidsdeskundige : 06 november 2012

 • Programma15:00 16:00 : Re-integratie

  Casustiek en vragen, graag tussendoor

  15:50 16:00 : Vragen (mits deze er nog zijn)

 • Wat wordt verstaan onder re-integratie?

  De term re-integratie verwijst zowel naar het bevorderen van een snelle, gezonde terugkeer naar werk op korte termijn, als naar de terugkeer naar werk in brede zin binnen of buiten de huidige functie of organisatie na een lange verzuimperiode. Hierbij leveren werknemer, werkgever en re-integratiebedrijf een gezamenlijke inspanning.

 • Wat houdt re-integratie in?Re-integratie is het geheel van activiteiten dat nodig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame betaalde arbeid te helpen en daarmee een (mogelijke) uitkeringssituatie te voorkomen of te minimaliseren.

 • Wat is het doel van re-integratie?

  Het doel van re-integratie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame betaalde arbeid te helpen. Door mensen die nog kunnen werken terug te leiden naar werk, wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: het sociale vangnet toegankelijk houden voor mensen die er echt op aangewezen zijn.

 • Wanneer is re-integratie aan de orde?

  Wanneer blijkt dat iemand niet zelfstandig of alleen met zeer veel moeite, aan passend werk kan komen, is re-integratie aan de orde. Diverse situaties van waaruit re-integratie kan plaatsvinden zijn door de wetgever duidelijk omschreven. Bijvoorbeeld re-integratie vanuit ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ook zijn voor die situaties verantwoordelijke partijen aangewezen.

 • Waarom is re-integratie nodig? (1)

  Re-integratie is nodig indien er sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze afstand kan onder meer zijn ontstaan door ziekte of gebrek, of door onvoldoende aansluiting van ervaring en opleiding op de eisen van de arbeidsmarkt. Daarnaast kan het zo zijn dat een kandidaat meer in onmogelijkheden denkt, dan zich te concentreren op datgene wat hij wel kan.

 • Waarom is re-integratie nodig? (2)

  Misschien heeft een kandidaat verwachtingen die niet waargemaakt kunnen worden. Resultaat van dit alles kan zijn dat het zeer moeilijk wordt om passende betaalde arbeid te krijgen. Ondersteuning in de vorm van begeleiding en coaching tijdens het re-integratieproces kan de kansen van een kandidaat aanmerkelijk vergroten.

 • Wat is het maatschappelijk belang van re-integratie? (1)

  Nederland heeft veel mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Toch zijn er al jarenlang veel vacatures die niet gevuld kunnen worden, zelfs in tijden van economische teruggang. Wil de verzorgingsstaat in de toekomst betaalbaar blijven op een manier die maatschappelijk gewenst is, dan is het van belang dat meer mensen aan een baan geholpen worden en uit een uitkeringssituatie raken. M.a.w. een participatiemaatschappij

 • Wat is het maatschappelijk belang van re-integratie? (2)

  Wanneer iemand langdurig buiten het arbeidsproces valt, nemen de kansen op het vinden van werk af. Bovendien raken mensen in een uitkeringssituatie vaker in een sociaal isolement. Dit is voor niemand bevorderlijk. Daarnaast zal de arbeidsmarkt snel veranderen. Door de vergrijzing van de arbeidsmarkt zal er een tekort ontstaan.

 • WVP

 • Wellicht ten overvloede! Verantwoordelijkheden en plichten van de werknemer:

  Verantwoordelijk voor behoud gezondheid, zijn herstel en re-integratie Gelijktijdig werken aan herstel en re-integratie Zelf initiatieven nemen en niet bij werkgever laten zij lossen het maar op!Leren denken vanuit de resterende arbeidsmogelijkheden Opvolgen van redelijke voorschriften en aanwijzingen bijv. v/d Arboarts Bereidwillig zijn tot volgen van training en scholing Aanvaarden passende arbeid, ook al is dat geen 1e keuze Bereidwillig zijn tot tijdige tweede spoor re-integratie (proefplaatsing + detachering)

  Van groot belang is de beperkte uitkeringsmogelijkheden te (laten) voorspellen:> 40% van de WIA gekeurden wordt < 35%> de maximale WW duur is (nog) 38 mnd maar wordt 24 mnd.

 • Tips re-integratie 2e spoorStimuleer de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer

  Zorg dat er initiatieven komen vanuit de werknemer zelf Bewustwording van de gevolgen van ao-heid op termijn (WIA en WW scenario) Heldere protocollen inzake verantwoordelijkheden werknemer De werkgever is de regisseur en wordt door het UWV als zodanig aangesproken Tijdelijk is geen duurzame arbeid: duidelijk verwoorden in Plan van Aanpak Beter een conflict in de 12e maand dan in de 24e + een sanctie! Het afscheid nemen van collegas bevordert succes in het 2e spoor Let op, het verschil tussen emotioneel en arbeidsrechtelijk afscheid

  Bij twijfel over herstel voor eigen werk, zet dan vroegtijdig tweede spoor in

  Liefst voor het moment van de eerstejaarsevaluatie (Desk. Oordeel!) Een succesvol re-integratietraject duurt volgens UWV gemiddeld n jaar

 • Nogmaals re-integratie 2e spoorRe-integratie zowel 1e als 2e spoor moet gericht zijn op duurzame arbeid

  U heeft een tijdelijke (interne) klusEen voordeel of zelfs een risico voor werkgever?Werknemers blijven nog geloven in terugkeer eigen werkgeverFocussen zich daardoor niet voldoende op het 2e spoorUWV ziet tijdelijk werk makkelijk als vast werk = loonsanctie!

  Wanneer is de werknemer klaar voor de arbeidsmarkt?

  Uitgangspunt is de belastbaarheid in uren p/d en p/wAls hij/zij geleerd heeft om te solliciteren Inzicht heeft in eigen competenties, mogelijkheden, interesse Is begonnen met een opleidingstraject of voldoende vaardigheden heeft (aan)geleerd

 • Werkhervatting in passende functie bij eigen werkgever: een dilemma?

  Aanpassing van de arbeidsovereenkomst wijzigt de bedongen Arbeid!Voordeel van aanpassing:Werknemer kan geen rechten meer ontlenen aan voorgaande functie/arbeidsovereenkomst.

  Nadeel van aanpassing:Als de werknemer opnieuw a.o. wordt, gaat er een nieuwe a.o.-periode van 2 jaar lopen=> loondoorbetaling, opzegverbod en re-integratieverplichting.

  Werkgever mogelijk wel recht op vangnetvoorziening ZW => looncompensatie, ofwelNo Riskpolis (alleen bij klasse 35-80%)

  Er is hierover nog steeds geen eenduidigheid (Kantonrechterzaken)

 • 2 Jaar ziek, wat nu?Wat is het resultaat na 2 jaar re-integratie?

  1. Werkhervatting in eigen functie (met aanpassing)2. Werkhervatting in passende functie binnen hetzelfde bedrijf (norm: minimaal 65% verdiensten, of meer als dat mogelijk is)3. Werkhervatting buiten eigen bedrijf, via detachering een AOK in het verschiet (norm: minimaal 65% verdiensten, of meer als dat mogelijk is)4. Geen werkhervatting. Ontslag indien aan alle verplichtingen is voldaan

 • Ontslag na 2 jaar ziekte?Beindiging wederzijds goedvinden is uitkeringsproof als:

  1. Werknemer volledig arbeidsongeschikt is voor de overeengekomen werkzaamheden (oorspronkelijk functie)2. Werkgever en werknemer voldoende re-integratie inspanningen hebben verricht3. Re-integratie in aangepaste of passende arbeid in het bedrijf binnen afzienbare termijn nietmogelijk (ook niet via scholing). Indien aan deze eisen is voldaan is geen ontslagvergunning meer nodig om werknemer in aanmerking te laten komen voor een uitkering

  Weigert werknemer medewerking:Keuze tussen ontslagprocedure UWV of ontbindingsprocedure bij de Kantonrechter

 • Het traject 2e spoor

 • Herplaatsing / DetacheringSchadelastbeperkingTransparante en correcte werkwijze + verslaglegging

  Doelen van begeleiding

 • MethodiekBasis van het programma: Aan de slag!Klassieke vs Hedendaagse visie op re-integratie en outplacement

 • Jobsearch / jobhunt

  Nieuwe baanToegang tot mijnrestart, 24 uur per dag / 7 dagen per weekIntakeJobsearch / jobhunt Campagnegroep Stimuleren acties medewerker Netwerk coach & USGJobsearch / jobhunt

  Afscheid?Alternatieven?Aanvullende modules nodig?Aan de slag! Empowerment Onderscheidende brief / CV Gespreksvaardigheid Uitstraling Concrete sollicitatiesTRANSITIE

  LOOPBAANSCAN Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

 • MethodiekBasis van het programma: Aan de slag!Wij doen het anders!Reflecteren, handelen of reflectie op handelen?

  Mensen zien op tegen solliciterenBegeleiding gericht op wegnemen van belemmerende overtuigingen

  Vraaggericht werken: waar zitten werkgevers op te wachten?

  Training on the jobTrainersHunters

 • TrajectopbouwArbeidsdeskundig advies m.b.t wet- en regelgeving3-gesprek: casemanager / medewerker / coachActieplan en psychologisch contractModulaire opbouw o.b.v. vaste investering Transitie Loopbaanscan Training: Aan de slag! Campagne: Sla je slag! Individuele begeleidingCoachingJobhunt Training LinkedIn (vanaf MBO+) Mijnrestart

 • MethodiekBegeleidingslijnen

  Workshops zes dagdelen waarin directe confrontatie met de arbeidsmarkt HuiswerkopdrachtenAlle techniek is 24/7 op geluids- en video materiaal beschikbaarBijhouden van een sollicitatielogboekToegang tot mijnrestart, een Internetportal met verschillende hulpmiddelenWerken in werkgroepenIndividuele ondersteuning door een coach zoveel en zo vaak als nodig is

 • MethodiekWat levert het op?Een andere kijk op solliciteren: solliciteren is niet eng!Men weet wat werkgevers willen: sterk onderscheidende brief en cvVergroting van gesprekstechnische vaardighedenZelfvertrouwen en weer perspectief leren zienAlle ondersteuning aangeboden hebben gekregen om succesvol te solliciteren

 • Mijn RestartGratis internetportaal voor uw medewerker Vacature verzamelbank met search agent Ondersteuning door audio- of videovoorbeelden Voorbeeldbrieven en cvs Sollicitatielogboek Online cv publiceren Handige arbeidsmarktlinks

 • SamenvattendDe coaches: trainers en jobfindersOp maat voor ongeschoold tot WO niveau (uiteenlopende opdrachtgevers)Motivatie-interventie wanneer nodigKortdurende aanbodversterkende activiteitenIntensieve en praktische sollicitatietrainingDirecte bemiddeling en jobhunt

  Ons motto: eerst erop af, dan kiezen wat je wilt.

  Het draait allemaal om doen!

 • Vragen die zijn blijven liggen?

 • Cees Kloet06 [email protected]

  Hartelijk dank voor uw aanwezigheid!

  ***************************