co o wodzie warto wiedzieć ?

of 32 /32
Co o wodzie warto Co o wodzie warto wiedzieć ? wiedzieć ?

Author: grazia

Post on 02-Feb-2016

47 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Co o wodzie warto wiedzieć ?. Woda jest związkiem tlenu z wodorem. Model cząsteczki wody Wzór sumaryczny wody H 2 O Wzór strukturalny wody. 2H 2 O → 2H 2 + O 2 Substrat Produkty. Woda pod wpływem prądu elektrycznego rozkłada się na wodór i tlen. →. +. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Co o wodzie warto wiedzie ?

 • Woda jest zwizkiem tlenu z wodoremModel czsteczki wody

  Wzr sumaryczny wody H2O

  Wzr strukturalny wody

 • Woda pod wpywem prdu elektrycznego rozkada si na wodr i tlen2H2O 2H2 + O2Substrat Produkty+

 • Asocjacja czsteczek wody

 • Woda jest rozpuszczalnikiem dla bardzo wielu substancji, ktrych czsteczki maj budow podobn do budowy czsteczki wodySubstancje dzielimy na:rozpuszczalnenierozpuszczalne

 • Mieszaniny

 • Waciwoci fizyczne wody: CieczBezbarwnaBez smaku i zapachuTemperatura krzepnicia 0CTemperatura wrzenia 100CSabo przewodzi ciepo i elektrycznoZamarzajc zwiksza swoj objto o 9,3%Gsto wody wynosi 1 g/cm3

 • Stany skupienia wodyGazowy para wodnaStay ld

  Cieky - wody

 • Obieg wody w przyrodzie

 • Projekt badania wody

 • rdami zanieczyszcze wd s take cieki przemysowe i komunalne, nawozy sztuczne i rodki ochrony rolin.Zanieczyszczenia wd maj szkodliwy wpyw na zdrowie czowieka, powoduj zmian smaku, zapachu, barwy i pH wody oraz jej zmtnienie. Mog wystpowa w postaci rozpuszczonej lub tworzy ukad koloidalny albo zawiesin.

 • AzotanyChlorkiSiarczynyFosforanyFenoleBarwnikiPestycydyDetergentyNajwaniejsze czynnik zanieczyszczajce to:

 • Czysto wd powierzchniowych okrela si za pomoc wskanikw zanieczyszcze, bierzemy przy tym pod uwag cechy chemiczne, fizyczne oraz biologiczne.Wskaniki zanieczyszcze wd powierzchniowych

 • Temperatura, ktra powinna mieci si w granicach od 0 do 25*CSmak, sony oznacza obecno chlorku sodu w wodzie, gorzki-obecno siarczka magnezu, wyrniamy jeszcze dwa smaki kwany i sodki.Zapach, zwizany jest z wystpowaniem w wodzie rnych zwizkw organicznych, drobnoustrojw lub te niektrych gazw.Odczyn wody (pH) ma on mieci si w granicach od 6 do 8,5.Do fizykochemicznych wskanikw zanieczyszcze nale :

 • Twardo wody ma zwizek z obecnoci w wodzie skadnikw mineralnych, gwnie wglanw, wodorowglanw, chlorkw, siarczanw, krzemianw wapnia i magnezu. Rozrnia si twardo wody przemijajc (pochodzc przede wszystkim od wglanw, wodorowglanw i wodorotlenkw wapnia i magnezu, ktre podczas gotowania s wytrcone w postaci osadw wglanw) oraz nieprzemijajc (spowodowan zwaszcza obecnoci siarczanw wapnia i magnezu, ktre pozostaj w wodzie po gotowaniu). Woda o twardoci poniej 7 (1=10 mg CaO na dm3 wody) nosi nazw mikkiej, powyej tej wartoci twardej. Mtno, zaley od obecnoci w wodzie nierozpuszczalnych substancji organicznych (rolinnych i zwierzcych) oraz nie organicznych (np. gliny, piasku)

 • Utlenialno- jest to ilo tlenu potrzebna do utlenienia substancji organicznych zawartych w wodzie, jest to umowny wskanik okrelajcy zuycie nadmanganianu potasu przez atwo utleniajce si substancje chemiczne, np. siarkowodr. Utlenialno wd wynosi od 4mg O2/dm3 dla wd czystych do kilkuset mg O2/dm3 dla wd zanieczyszczonych;

 • Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BzT5) jest to umowny wskanik okrelajcy ilo tlenu zuytego rozkadu zwizkw organicznych zawartych w wodzie lub ciekach w temperaturze 20C przy udziale mikroorganizmw w cigu 5 dni;Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) jest to umowny wskanik iloci wd wyraajcy ilo zuytego tlenu na procesy utleniania wskanikw organicznych i nieorganicznych (np. sole elaza, siarki) ulegajcych utlenianiu w warunkach otoczenia.

 • Wyrniamy trzy klasy wd naturalnych:I klas stanowi woda, ktra nadaje si do picia, do hodowli ryb ososiowatych oraz dla przemysu farmaceutycznego i spoywczego.II klasa to woda nadajca si do hodowli pozostaych gatunkw ryb, hodowli zwierzt gospodarskich oraz do celw rekreacyjnych i urzdzania zorganizowanych kpielisk III klasa to woda nadajca si do celw przemysowych i nadawania terenw rolniczych

 • Badania

 • Studnie, z ktrych bralimy wod do badania

 • Dzikujemy za uwag !Joanna oaskaMagdalena WarchoEwelina Czaja Klaudia Szlachetko

  *