company profile profile_vi.pdf · Định hướng và chiến lược của chính phủ. quy...

of 12 /12
www.investvietnam.vn COMPANY Profile

Upload: others

Post on 02-Jan-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: COMPANY Profile Profile_Vi.pdf · Định hướng và Chiến lược của Chính phủ. Quy hoạch phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô và tình hình,

www.investvietnam.vn

COMPANY

Profile

Page 2: COMPANY Profile Profile_Vi.pdf · Định hướng và Chiến lược của Chính phủ. Quy hoạch phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô và tình hình,

Copyright © IPAVIETNAM . All right reserved. www.investvietnam.vn

NỘI DUNG

Chúng Tôi Là Ai?

Chúng Tôi Làm Gì?

Tại Sao Chọn Chúng Tôi?

Page 3: COMPANY Profile Profile_Vi.pdf · Định hướng và Chiến lược của Chính phủ. Quy hoạch phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô và tình hình,

Copyright © IPAVIETNAM . All right reserved. www.investvietnam.vn

CHÚNG TÔI LÀ AI l THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xúc tiến và Hợp tác Đầu tư Việt Nam

Thương hiệu: IPAVIETNAM

Năm thành lập: 2012 bởi các chuyên gia kinh tế giàu kinh nghiệm trong lĩnh

vực quản lý, xúc tiến thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Hình thức hoạt động: IPAVIETNAM được tổ chức và hoạt động theo mô

hình chuẩn quốc tế về cơ quan xúc tiến đầu tư (IPA).

Trụ sở chính: Thành phố Hà Nội.

Page 4: COMPANY Profile Profile_Vi.pdf · Định hướng và Chiến lược của Chính phủ. Quy hoạch phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô và tình hình,

Copyright © IPAVIETNAM . All right reserved. www.investvietnam.vn

CHÚNG TÔI LÀ AI l TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Phát triển IPAVIETNAM trở thành Thương hiệu

Quốc gia về xúc tiến, kết nối thương mại và đầu tư.

Thiết lập quan hệ hợp tác với các Tổ chức xúc tiến

thương mại và đầu tư quốc tế và tham gia mạng

lưới toàn cầu về hỗ trợ thông tin và kết nối đầu tư.

Hợp tác với các đối tác tin cậy và giàu kinh nghiệm

để hỗ trợ các nhà đầu tư kể từ khi thành lập dự án

đến khi kết thúc các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Page 5: COMPANY Profile Profile_Vi.pdf · Định hướng và Chiến lược của Chính phủ. Quy hoạch phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô và tình hình,

Copyright © IPAVIETNAM . All right reserved. www.investvietnam.vn

CHÚNG TÔI LÀM GÌ l CUNG CẤP THÔNG TIN

Định hướng và Chiến lược của Chính phủ.

Quy hoạch phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô và tình hình, thực trạng thị trường.

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư, dự án M&A.

Địa điểm đầu tư, đối tác, nhà cung cấp, thông tin

doanh nghiệp, nghiên cứu, báo cáo…

Page 6: COMPANY Profile Profile_Vi.pdf · Định hướng và Chiến lược của Chính phủ. Quy hoạch phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô và tình hình,

Copyright © IPAVIETNAM . All right reserved. www.investvietnam.vn

CHÚNG TÔI LÀM GÌ l KẾT NỐI KINH DOANH

Giới thiệu nhu cầu đầu tư, thương mại của các

tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trực tiếp kết nối nhu cầu cho các đối tác tin cậy.

Hỗ trợ xúc tiến, quảng bá sản phẩm và dịch vụ.

Tiếp cận với các Quỹ và Cơ hội đầu tư.

Giới thiệu các kết nối các dự án M&A…

Page 7: COMPANY Profile Profile_Vi.pdf · Định hướng và Chiến lược của Chính phủ. Quy hoạch phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô và tình hình,

Copyright © IPAVIETNAM . All right reserved. www.investvietnam.vn

CHÚNG TÔI LÀM GÌ l TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Chính sách, thủ tục đầu tư và thương mại.

Đánh giá và tối ưu hóa địa điểm đầu tư.

Hỗ trợ soạn thảo, đàm phán hợp đồng, MOU.

Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, kinh doanh.

Các thủ tục khác liên quan đến hoạt động kinh

doanh và thành lập dự án.

Page 8: COMPANY Profile Profile_Vi.pdf · Định hướng và Chiến lược của Chính phủ. Quy hoạch phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô và tình hình,

Copyright © IPAVIETNAM . All right reserved. www.investvietnam.vn

CHÚNG TÔI LÀM GÌ l CÁC DỊCH VỤ SAU CẤP PHÉP

Với trên 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc

tiến và quản lý đầu tư nước ngoài, chúng tôi sẽ

giúp bạn kết nối với các đối tác tin cậy để triển

khai các công việc liên quan đến hoạt động kinh

doanh của bạn tại Việt Nam:

Tổng thầu Xây dựng Công nghiệp

Đơn vị Tuyển dụng và Đào tạo lao động

Tổ chức Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm

Thuế, Kiểm toán, Hải quan và Logistic

Chiến lược kinh doanh, Giải quyết tranh chấp

Page 9: COMPANY Profile Profile_Vi.pdf · Định hướng và Chiến lược của Chính phủ. Quy hoạch phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô và tình hình,

Copyright © IPAVIETNAM . All right reserved. www.investvietnam.vn

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Đội ngũ Nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh

vực xúc tiến, kết nối thương mại và đầu tư.

Có khả năng kết nối với các Cơ quan quản lý

Nhà nước ở cả Trung ương và địa phương.

Có sự hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức quốc

tế, Hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam và tại

nước ngoài.

Mạng lưới hợp tác rộng rãi với các đối tác tin

cậy trong nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cơ sở dữ liệu lớn về Khách hàng và Cơ hội

đầu tư, kinh doanh.

Page 10: COMPANY Profile Profile_Vi.pdf · Định hướng và Chiến lược của Chính phủ. Quy hoạch phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô và tình hình,

Copyright © IPAVIETNAM . All right reserved. www.investvietnam.vn

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Page 11: COMPANY Profile Profile_Vi.pdf · Định hướng và Chiến lược của Chính phủ. Quy hoạch phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô và tình hình,

Copyright © IPAVIETNAM . All right reserved. www.investvietnam.vn

LIÊN HỆ l HỖ TRỢ MIỄN PHÍ

Cập nhật Chính sách và Cơ hội đầu tư, kinh doanh

Kết nối, gặp gỡ với các Cơ quan quản lý Nhà nước

Kết nối, khảo sát các KCN, CCN và Khu CNC

Kết nối với các đối tác, nhà cung cấp trong nước

Hỗ trợ 24/7 qua Công thông tin www.investvietnam.vn

Page 12: COMPANY Profile Profile_Vi.pdf · Định hướng và Chiến lược của Chính phủ. Quy hoạch phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô và tình hình,

Copyright © IPAVIETNAM . All right reserved. www.investvietnam.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Xúc tiến và Hợp tác đầu tư Việt Nam

P.605, Tầng 6, Tòa nhà Toyota Mỹ Đình, 15 Phạm Hùng, Hà Nội

Hotline: 083 555 3388 l Email: [email protected]

Website: www.investvietnam.vn l Skype: fdiconsult