đề tài chủ nghĩa xh

of 39 /39
Đề tài :CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ TƯƠNG LAI CỦA LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI MÔN HỌC: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Nụ Thực hiện: Nhóm 7

Upload: ngot-tran

Post on 17-Jan-2017

649 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: đề Tài chủ nghĩa xh

Đề tài :CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ TƯƠNG LAI CỦA LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI

MÔN HỌC: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị NụThực hiện: Nhóm 7

Page 2: đề Tài chủ nghĩa xh

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

PHƯƠNG DIỆN LÝ

LUẬN

QUAN ĐIỂM

CỦA CN MÁC –

LÊNIN VỀ CNXH

PHƯƠNG DIỆN SO

SÁNH

CHỦ NGHĨA

TƯ BẢN.

PHƯƠNG DIỆN THỰC

TIỄN

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

HIỆN THỰC

Page 3: đề Tài chủ nghĩa xh

3 NỘI DUNG CHÍNH

II.CHỦ NGHĨA TƯ BẢN.

I.QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI:

III. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

Page 4: đề Tài chủ nghĩa xh

I.QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI:

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN

Giải phóng con người, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diệnLực lượng sản suất tiên tiến, hiện đại

Xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất

Cách tổ chức lao động và kỷ luật lao dộng mới với năng suất cao

Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động

Nhà nước CNXH là nhà nước dân chủ kiểu mới

Các quan hệ giai cấp - dân tộc - quốc tế được giải quyết phù hợp

Page 5: đề Tài chủ nghĩa xh

CẤU TRÚC HÌNH THÁI KT - XH

LỰC LƯỢNG SẢN

XUẤT

KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

QUAN HỆ SẢN XUẤT

MÂU THUẪN

CƠ BẢN

II.CHỦ NGHĨA TƯ BẢN.

Page 6: đề Tài chủ nghĩa xh

1. Vai trò của CNTB đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội.

ĐÓNG GÓP CỦA CNTB

ĐỐI VỚI XH LOÀI

NGƯỜI

Phát triển lực lượng sản xuất

Thực hiện xã hội hóa sản xuất

Xây dựng được tác phong công nghiệp cho người lao động

Thiết lập nên nền dân chủ tư sản

GP loài người khỏi đêm trường trung cổ của xã hội phong kiến

Page 7: đề Tài chủ nghĩa xh

Nói như cựu Tổng thống Pháp, ông Ph. Míttơrăng: “Chủ nghĩa tư bản thuần nhất giống như một cánh rừng rậm. Hệ thống xã hội này luôn nảy sinh những bất bình đẳng mới. Tất cả điều đó sẽ dẫn đến cái gì?” (Tạp chí cộng sản số 1 -1994, tr 28)

Bản chất bóc lột vẫn không thay đổi

2. Hạn chế của chủ nghĩa tư bản

Page 8: đề Tài chủ nghĩa xh

Theo báo cáo của UNDP(Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc)

-Theo báo cáo giám sát toàn cầu 2009, thế giới hiện có 850 triệu người mù chữ (khoảng 1/5 dân số) trong đó có 75 triệu trẻ em

-1% dân số thuộc loại giàu nhất thế giới có thu nhập tương đương 57% thu nhập của những người nghèo nhất thế giới

Phân hóa giàu nghèo

Page 9: đề Tài chủ nghĩa xh

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1820 1870 1913 1960 1990 1997

-Năm 1820 tỷ lệ là 3/1-Năm 1913 tỷ lệ là 11/1-Thập niên 60 tỷ lệ là 31/1-Thập niên 80 tỷ lệ là 61/1-Thập niên 90 tỷ lệ là 72/1-Năm 1997 tỷ lệ là 74/1-Năm 2000 tỷ lệ là 86/1

Khoảng cách GDP theo đầu người giữa các nước giàu và nghèo nhất trên thế giới:

Phân hóa giàu nghèo

Page 10: đề Tài chủ nghĩa xh

• Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới ngày 26/8/2008, hiện toàn thế giới vẫn còn hơn 1,2 tỷ người thu nhập không quá 1USD/ngày, hơn 4 tỷ người thu nhập không quá 2USD/ ngày

• Nếu như ở châu Âu, một con cừu được Chính phủ trợ cấp 3USD/ ngày thì 40% người dân châu Phi thu nhập chưa đầy 1USD/ ngày

Phân hóa giàu nghèo

Page 11: đề Tài chủ nghĩa xh

• Theo báo cáo của Liên hiệp quốc:• Thu nhập của 25 người giàu nhất nước Mỹ bằng

thu nhập của 2 tỷ người nghèo nhất thế giới• 23% số gia đình sống trong tình trạng nghèo đói• Trong những năm 1975 – 1995 thu nhập thực tế

của 5% số gia đình giàu nhất ở Mỹ đã tăng thêm 26%, còn thu nhập của 5% gia đình nghèo nhất nước Mỹ lại giãm đi 9%

Phân hóa giàu nghèo ở Mỹ

Page 12: đề Tài chủ nghĩa xh

Các cuộc chiến tranh đẫm máu• Sau 5 năm cuộc chiến Irăq Ủy Ban ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết: •Tính đến hiện nay. Mỹ chi cho cuộc chiến Iraq lên đến 500 tỉ USD. Theo các chuyên gia kinh tế thì với cuộc chiến này Mỹ sẽ tiêu tốn hết 3.000 tỉ USD•Hơn 1 triệu người dân Irắc thiệt mạng, 4.000 lĩnh Mỹ bị chết và 29.395 người bị thương

Page 13: đề Tài chủ nghĩa xh

Khủng hoảng kinh tế• - Khủng hoảng kinh tế 1825 ở Anh• - Khủng hoảng kinh tế 1847• - Khủng hoảng kinh tế 1929- 1933• - Đại suy thoái kinh tế 1973• - Khủng hoảng thị trường chứng khoán 1987• - Khủng hoảng tài chính Đông Á 1997• - Khủng hoảng kinh tế cuối 2007

Khñng ho¶ng

Tiªu ®iÒu

Phôc håi

H ng thÞnh

GNP

Thêi gian

GDP n í c Mü

4.4

1 2.3

3.32.2

3.3 2.2

0

1

2

3

4

5

1980 1990 1995 1999 2000 1999 2000

Page 14: đề Tài chủ nghĩa xh

Tỷ lệ thất nghiệp• Theo số liệu công bố của Bộ

lao động Mỹ, tỷ lệ công nhân nghỉ việc tính tới giữa tháng 1/2009 là 4,78 triệu người, mức cao nhất trong vòng 25 năm qua

• Tỷ lệ thất nghiệp của 27 nước Liên minh châu Âu: năm 2007 là 6,7% thì năm 2008 là 8,3%

Page 15: đề Tài chủ nghĩa xh

Chạy đua vũ trang

Cựu tổng thống Mỹ Aixenhao thú nhận “Một khẩu súng được chế tạo, mỗi một phát tên lửa được bắn đi…xét cho cùng là một sự ăn cắp, ăn cướp của những người trên thế giới đói mà không đủ ăn, rét mà không đủ mặc”

Page 16: đề Tài chủ nghĩa xh

- Hiện nay, một phút loài người vứt đi 2 triệu USD -Trong tổng số đầu tư cho nghiên cứu khoa học của thế giới thì hơn 60% đầu tư cho nghiên cứu vũ khí -Có ½ triệu nhà khoa học, kỹ thuật, công nghệ giỏi của thế giới làm trong ngành công nghiệp quân sự

Chạy đua vũ trang

Page 17: đề Tài chủ nghĩa xh

Dân chủ, nhân quyền ở Mỹ ?

- Theo báo cáo của Liên hiệp quốc:• Mỗi ngày trung bình có 44 vụ giết người• Hàng năm có 30.000 người chết vì súng đạn• Năm 2001 Mỹ có 6,6 triệu phạm nhân trong

nhà tù, chiếm 2,35% tổng số dân. Nghĩa là 32 người dân đủ tuổi công dân có một người bị giam giữ

Page 18: đề Tài chủ nghĩa xh

Chủ nghĩa tư bản- không phải là tương lai của xã hội loài người

• Tờ nhật báo Phố Uôn ( Mỹ) viết: “Mác không giải phẫu chủ nghĩa tư bản, mà bắt đầu bằng cấu trúc nền tảng của nó để làm nổi bật lên những vấn đề của nó và để cuối cùng dự báo sự sụp đổ của nó”

Page 19: đề Tài chủ nghĩa xh

III. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới

2. Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó

3. Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 - Sự trỗi dậy của châu Mỹ Latinh

Page 20: đề Tài chủ nghĩa xh

1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới

a. Cách mạng Tháng Mười Nga “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hành triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế… Cách mạng Tháng 10 Nga mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội toàn thế giới…”

Page 21: đề Tài chủ nghĩa xh

b. Mô hình chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới

* Bối cảnh ra đời: -Nền kinh tế lạc hậu, hậu quả chiến tranh, nội

chiến và chiến tranh can thiệp bao vây cấm vận của 14 nước đế quốc

-Đề ra chính sách cộng sản thời chiến -Thực hiện chính sách kinh tế mới -Do yêu cầu của lịch sử, Nhà nước Xôviết đã áp

dụng cơ chế kế hoạch hoá tập trung và thu được những thành công rực rỡ

Page 22: đề Tài chủ nghĩa xh

2. Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó

a. Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước XHCN:

Liên Xô, Cộng hòa dân chủ Đức, Bungari,

Ba Lan, Hunggari, Rummani, Tiệp Khắc,

Anbani, Mông Cổ, Trung Quốc, Triều

Tiên, Việt Nam, Cu Ba

Page 23: đề Tài chủ nghĩa xh

Đã từng bước đưa nhân dân lao động lên làm chủ xã hội, thúc đẩy trào lưu đấu tranh cho quyền tự do

dân chủ trên toàn thế giới

b. Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực

Page 24: đề Tài chủ nghĩa xh

Trước Cách mạng Tháng Mười

Sau Cách mạng Tháng Mười

-Lạc hậu từ 50- 100 năm so với các nước TB phát triển -Thu nhập bình quân bằng 1/22 so với Mỹ ¾ dân số mù chữ

- Siêu cường đứng thứ 2 thế giới, thu nhập quốc dân bằng 66% của Mỹ, sản lượng công nghiệp bằng 85% của Mỹ -Cuối năm 1980 một trong nước có trình độ học vấn cao nhất thế giới -Thành tựu về nghiên cứu khoa học, chinh phục vũ trụ, tiềm lực quân sự và công nghệ quốc phòng

b. Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực

Page 25: đề Tài chủ nghĩa xh

Mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc

và thời đại quá độ lên CNXH trên phạm vi toàn

thế giới

b. Những thành tựu

Page 26: đề Tài chủ nghĩa xh

Đẩy lùi nguy cơ chiến tranh huỷ diệt, bảo vệ hoà bình thế giới

b. Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực

Page 27: đề Tài chủ nghĩa xh

b. Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực

Sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội đã thúc đẩy nhân dân lao động các nước phương Tây đấu tranh đòi các quyền dân sinh dân chủ, sức ép của các nước XHCN đã buộc các nước phương Tây phải nhượng bộ

Page 28: đề Tài chủ nghĩa xh

3. Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 - Sự trỗi dậy của châu Mỹ Latinh

Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại tiến hành cải cách, đổi mới và ngày càng đạt được những thành tựu to lớn

Page 29: đề Tài chủ nghĩa xh

Đã xuất hiện những nhân tố mới của xu hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở một số quốc gia trong

thế giới đương đại

- Töø naêm 1998 ñeán nay, thoâng qua baàu cöû daân chuû, caùc Chính phuû caùnh taû, tieán boä ñaõ leân caàm quyeàn ôû 13 nöôùc Myõ Latinh- Khu vöïc naøy chieám 70% daân soá , 85 dieän tích

Page 30: đề Tài chủ nghĩa xh

Caùc nöôùc ñaùng chuù yù laø: - OÂng Hugo Chavez (Venezuela 1989)- OÂng Nestor Kichner ( Argentina 5-

2003)- OÂng Tabere Vazquez (Uruguay, 10-

2004)- OÂng Evo Morales (Bolivia, 1-2006)- OÂng Lula Da Silva (Brazil, taùi cử 29-

10-2006)- Baø Michellet Bachelet (Chileâ, 1-2006)- OÂng Rafael Correa ( Ecuador, 11-

2006)- OÂng Daniel Ortega (Nicaragua 5-11-

2006)- Vaø caùc nöôùc Panama, Costa Rica …

Đã xuất hiện những nhân tố mới của xu hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở một số quốc gia trong thế giới đương đại

Page 31: đề Tài chủ nghĩa xh

Ñaõ xuaát hieän nhöõng nhaân toá môùi cuûa xu höôùng ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû moät soá quoác gia trong theá

giôùi ñöông ñaïi

“Veâneâxueâla seõ tieáp tuïc con ñöôøng

ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi theá kyû XXI”

- Naêm 1989 nhaân daân Venezuela phaùt ñoäng phong traøo daân chuû xaõ hoäi - Ngaøy 3/12/2006 laø chieán thaéng thöù 3 lieân tieáp cuûa oâng Hugo Chaver

Page 32: đề Tài chủ nghĩa xh

Veâneâxueâla ñi leân con ñöøng xaõ hoäi chuû nghóa vôùi caùc noäi dung sau:

Laáy chuû nghóa Maùc, tö töôûng caùch maïng vaø tieán boä cuûa Xi moâ

Boâliva, tö töôûng nhaân ñaïo Thieân Chuùa giaùo laøm neàn taûng

Veà tö töôûng

Page 33: đề Tài chủ nghĩa xh

Veà chính trò:Nhaân daân coù traùch nhieäm cuøng tham gia giaûi quyeát vaän meänh cuûa ñaát nöôùc, tham gia vaøo coâng vieäc xaây döïng moät nhaø nöôùc phaùp quyeàn, thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi

Veâneâxueâla ñi leân con ñöøng xaõ hoäi chuû nghóa vôùi caùc noäi dung sau:

Page 34: đề Tài chủ nghĩa xh

Veà kinh teá:- Thöïc hieän kinh teá nhieàu thaønh

phaàn, kinh teá nhaø nöôùc vaø hôïp taùc xaõ naém vai troø chuû ñaïo

- Naém chuû quyeàn quoác gia veà taøi nguyeân thieân nhieân:

Veâneâxueâla ñi leân con ñöøng xaõ hoäi chuû nghóa vôùi caùc noäi dung sau:

Page 35: đề Tài chủ nghĩa xh

Veà xaõ hoäiChuû tröông phaân phoái coâng baèng cuûa caûi xaõ hoäi ñeå giaûi

quyeát vaán ñeà baát bình ñaúng vaø phaân hoaù

xaõ hoäi

Veâneâxueâla ñi leân con ñöøng xaõ hoäi chuû nghóa vôùi caùc noäi dung sau:

Page 36: đề Tài chủ nghĩa xh

Veà ñoái ngoaïi: Thuùc ñaåy khoái ñaïi ñoaøn keát

Myõ Latinh vaø quan heä höõu nghò vôùi taát caû caùc nöôùc

Veâneâxueâla ñi leân con ñöøng xaõ hoäi chuû nghóa vôùi caùc noäi dung sau:

Page 37: đề Tài chủ nghĩa xh

Veà caùch laøm,böôùc ñi

- Keá thöøa nhöõng maët toát ñeïp cuûa CNXH ôû

Lieân Xoâ, Ñoâng AÂ u tröôùc ñaây, chuù troïng kinh nghieäm quoác teá cuûa Cu Ba,

Vieät Nam, Trung Quoác…

Veâneâxueâla ñi leân con ñöøng xaõ hoäi chuû nghóa vôùi caùc noäi dung sau:

Page 38: đề Tài chủ nghĩa xh

IV. KẾT LUẬN:

Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có.Và đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội.

Page 39: đề Tài chủ nghĩa xh

CÂU HỎI THẢO LẬNCâu 1: Điểm giống nhau giữa mô hình XHCN mà Việt Nam và Vê-nê-xuê-la đang xây dựng là gì?Câu 2: Đổi mới đất nước được Đảng ta nhận định với nội dung quan trọng, then chốt nhất là gì?