de thi gdv vcb

39
https://sites.google.com/site/bankexamcom/ngan-hang-dhe-thi/giao-dich- vien/vcb--thi-gdv-2012 [VCB] Đề thi GDV (2012) Đề thi GDV Vietcombank 2012 1 DN có sản phẩm dc ưa thích hơn so với các DN khác thì DN này có: A. Lợi thế cạnh tranh, b. lợi thế so sánh,....----> chọn A 2. Mục đích hợp lệ khi xin vay" ---> chọn B A. Vay trả lãi cho chính ngân hàng cho vay. B. Vay trả lương cho nhân viên C. Vay trả thưởng cho nhân viên D. Vay trả cổ tức cho cổ đông 3. Các nước đang phát triển muốn vay vốn xây dựng cơ sở hạ tầng truyền thông thì nên vay ở tổ chức nào với lãi suất thấp: WB, IMF, GATT, ...----> chọn WB 4. Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, luồng tiền nào quan trọng nhất: ---> chọn C A. Luồng tiền kinh doanh B. Luồng tiền đầu tư C. Luồng tiền tài chính D. ..... 5. Phân tích hiệu quả về dự án đầu tư ----> chọn C A. Dựa trên số liệu định tính B. Dựa trên phân tích định lượng C. Dựa trên phân tích giá trị tăng thêm trên cả 2 yếu tố định tính, định lượng,.... 6. Mô hình tổ chức ma trận trong một doanh nghiệp

Upload: khoaitaynho

Post on 23-Nov-2015

220 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

https://sites.google.com/site/bankexamcom/ngan-hang-dhe-thi/giao-dich-vien/vcb--thi-gdv-2012[VCB] thi GDV (2012) thi GDV Vietcombank 20121 DN c sn phm dc a thch hn so vi cc DN khc th DN ny c: A. Li th cnh tranh, b. li th so snh,....----> chn A2. Mc ch hp l khi xin vay" ---> chn BA. Vay tr li cho chnh ngn hng cho vay.B. Vay tr lng cho nhn vinC. Vay tr thng cho nhn vinD. Vay tr c tc cho c ng3. Cc nc ang pht trin mun vay vn xy dng c s h tng truyn thng th nn vay t chc no vi li sut thp: WB, IMF, GATT, ...----> chn WB4. Trong bo co lu chuyn tin t, lung tin no quan trng nht: ---> chn CA. Lung tin kinh doanhB. Lung tin u tC. Lung tin ti chnhD. .....5. Phn tch hiu qu v d n u t ----> chn CA. Da trn s liu nh tnhB. Da trn phn tch nh lngC. Da trn phn tch gi tr tng thm trn c 2 yu t nh tnh, nh lng,....6. M hnh t chc ma trn trong mt doanh nghipA. Ph hp vi mi loi hnh DN----> chn CB. Vi DN c quy m nhC. Vi DN c nhiu d nD. Vi DN tp trung quyn lc lnh o7. Tiu thuyt vn xui tiu biu: -----> cu ny cn phn vn C hay D v 2 ci kia l th riA. Truyn KiuB. Chinh ph ngmC. Tt nD. T TmE....... thi ly ngu nhin trong ngn hng thi nn cng 1 ca thi nhng mi ngi 1 khc nhau, ch trng vi cu thi, nhng c y IQ, EQ, kin thc v m, ting anh, kin thc chuyn ngnh, hiu bit x hi.- IQ tnh ton kh d tm 6-7 cu , cc bn c ch ng nhp v vit nh v nh phng t khng pht nhp u.- EQ hi v cch chn ngh ca bn, cch bn x l tnh hung trong nhng giai on kh khn, cch tip cn khch hng, cch lm vic nhm,.... - theo t nhng cu ny khng c p n chnh xc v mi ngi c 1 quan im.- Kin thc x hi th v bin, ai bit nhiu th cng tt, th loi t vn hc, a l, lch s, chnh tr, x hi,.... nhng ch 5-6 cu thi.- Kin thc v m: Nghip v OMO, li th cnh tranh, so snh,- Kin thc chuyn ngnh: cho vay, bo lnh, thanh ton quc t (iu kin thng mi quc t,...),...- Ting Anh: 4-5 cu c bn v ng php: thi th, cu iu kin,...- GDV th khng c nh khon nghip v g c, c l s ginh khi phng vn.

http://xn--muotrng-8vak7147e.vn/?page=newsDetail&id=406413&site=2032Giao dch vin - Vietcombank14:20:06 10/08/20121 - Hu ht cc cuc phng vn khng din ra ng gi m thng mun hn. Tuy nhin, nu bn n mun v cuc phng vn cha din ra th cng ng vi mng. Theo tit l ca mt Trng phng nhn s VCB th h s quan st bn ngay khi bn t chn ti ngn hng, khi bn ngi ch v c khi bn bc vo phng phng vn na. V vy, nguyn tc u tin, ng nhin ri, hy chun b tht k v tht p cho cuc phng vn nh.+ Lun i sm 5 - 10 pht. Khng ch to n tng tt, bn cn c thm thi gian vo WC v chnh sa li trang phc na.+ Ch mc cng s (giy ty - guc 3-5cm, qun ty - vy, s mi trng)+ Khng mang nhng th trang sc qu + Khng mang "trang sc l" (c bit l vng kim loi ln)+ N nn trang im nh v Nam nn ct tc gn gng, vut keo.2 - u tin n ngn hng, cc bn s c yu cu ngi i n lt phng vn. Hy tranh th ni chuyn lm quen v xin s in thoi ca cc bn cng phng vn nh. Nu bn l ngi phng vn sau, hy "ln" vo nh v sinh v gi cho nhng ngi phng vn nm c "tnh hnh chin s" nh. Cch ny kh n gin nhng rt hiu qu y.3 - Vo phng phng vn.Trc khi bt u tm hiu ni dung thng thng ca mt cuc phng vn vi v tr Giao dch vin (mt v tr i hi nhiu s nh nhng v nhn ni), theo mnh cc bn hy quan trit nhng nguyn tc th ny:- Lun lun: d, vng ...- Lun lun nhn thng vo ngi phng vn v gt g mi khi h ni.- Lun lun m u cu tr li : "D, theo em c bit th/ theo kin ca em th..." v nh cm n sau mi gp ca ngi phng vn.a. Cu u tin nh tuyn dng lun hi : Em hy gii thiu v bn thn em. (Ting Vit hoc English)Cu ny tng chng n gin nhng nu khng bit cch s d gy n tng khng hay. Hy nh ni nhng sau:- H tn, Qu qun, i hc - Khoa.- L do bit n cuc tuyn dng- Mong mun c lm vic ti Ngn hng.b. Cu th hai thng c hi l : Em bit g v v tr giao dch vin.Vi cu ny, bn hy lm bt ln 2 chnh sau y;- V tr giao dch vin l b mt ca Ngn hng v l mt b phn quan trng ca Ngn hng. (S d nh vy v ngi phng vn bn chc chn l mt Trng/Ph phng giao dch. Bn phi cho h thy bn rt tn trng b phn ca h)- Nhng cng vic chnh ca giao dch vin. Ci ny th li kh n gin, bn c th nu nhng cng vic chnh sau: Gii thiu sn phm cho khch hng, H tr khch hng thc hin cc nghip v, Thc hin cc cng vic khc c lnh o yu cu.....c. Cu th ba thng gp l: Theo em, c tnh g quan trng nht vi mt Giao dch vinKhi gp cu hi ny, hy tr li mt cch dt khot : D, theo em th c tnh quan trng nht ca giao dch vin l "Nhn ni". Bi l, Giao dch vin l ngi lm vic trc tip vi khch hng. Nu khng c s nhn ni, Giao dch vin khng th gii thch mt cch tng tn cho khch hng hiu cc sn phm, nghip v ca Ngn hng c. Ngoi ra, theo em c bit th Giao dch vin l mt cng vic i hi phi i sm v mun. Nu khng nhn ni, cn c, chu kh th khng th m ng c .... (ST like that)d. Cu na m bn hay b hi l: Ti sao ti li nn chn em.Khi tr li cu ny, hy nh mt nguyn tc sau: Khng bao gi ph trng nhng thnh tch cc bn c. Ngi phng vn cm h s ca bn th ng nhin h bit bn c thnh tch g. Bn ch cn ch cho h thy rng : Bn "ph hp nht" vi cng vic . Hy tr li th ny: Tha anh, giao dch vin l mt cng vic i hi rt nhiu s kin nhn v chm ch. Em thy rng yu cu rt ph hp vi tnh cch ca bn thn mnh. Em tin l vi s ch dy ca anh ch, em s lm tt cng vic ny. V vy em khng chn mt v tr khc m chn v tr Giao dch vin ng tuyn .e. Mt cu na c th bn s gp l: Em c ng tuyn vo Ngn hng khc khng?D c hay khng apply vo ngn hng khc th bn cng c tr li th ny: Tha anh, em c ng tuyn vo cc ngn hng khc. Tuy nhin, c vo lm vic ti y l mt trong nhng mong c ln nht ca em. V vy, nu c anh ch nhn vo, em s gn b lu di vi ngn hng .f. Cu hi tnh hung thc tV v tr ca cc bn l b mt ca NH nn hy lun gi s nh nhng v kin nhn trong cch x l nh. Nu l mt tnh hung bn cha gp bao gi, hy l php xin khch hng ch i bn xin kin cp trn. ng bao gi x l m khng bit chc ng hay sai.4 - Cui cng, khi ra v, hy nh ni li cm n nhng gp ca nh phng vn v cho l php trc khi ra v nh.Chc cc bn thnh cng !!!http://quynhchau259.blogspot.com/2013/06/e-thi-tuyen-giao-dich-vien-vietcombank.html thi tuyn Giao dch vin - Vietcombank Ty Nam B (23/09/2012) thi nghip v c 45 cu, thi gian lm bi trong 50. tri rng, nghip v ngn hng khng ti 5 cu : tnh li, c 1 cu l chit khu giy t c gi, tr li trc, li sau,tm li l d. 3 cu xc xut thng k. a phn cn li l l thuyt v v m, vi m.

*/ 1 ngi gi tin mi nm l 10tr, li sut 10%/ nm, gi trong 10 nm. Hi vo ngy 31/12 ca 10 nm sau ngi ny rt c bao nhiu tin. ( cu ny hnh nh mnh tnh ra hn 175 triu )

*/ lm pht tng,th trng tn dng en tng th nh hng nh th no :a. lng tin c s tngb. lng tin c s gimc. cung tin tngd. cung tin gim

*/ vi vai tr l 1 thu ngn ang kim m tin,th bn phi tun th nguyn tc g, tr khi:a. tuyt i khng c ri khi v trb. nu phi ra ngoi th giao li cho thu ngn khcc. nu ra ngoi phi c s ng ca ngi qun ld. trc khi ra ngoi phi ct tin vo kt st.( ch ny mnh qun ri)

*/ khi bn ang kim tin ca khch hng nu c s thiu ht hay d tin trc s chng kin ca khch hng th vic u tin bn nn lm l g ?a. thng bo cho khch hng s tin tiu khch hng b vo hay tr s tin d cho khch hngb. kim dm tin li ln nac. bo co cp trn,lp bin bn thiu ( or d)d. khng nh

*/ khi bn kim tin v cui ngy giao cho ngn qu, nhng trong li c tin gi th bn nn lm g:a. yu cu khch hng i lib.c. n b s tin gi ,lp bin bn thu hi tin gi v nhn trch nhim v mnh(khng nh r lm nhng mnh chn cu ny)d. xin li khch hng v yu cu khch hng i li tin

*/ d on th trng pht trin nhanh l 70%, pht trin bnh thng l 30%.khi th trng pht trin mnh th VCB tr c tc l 80% l 3000, 20% l 1000; khi th trng pht trin chm th VCB tr c tc l 50% l 3000, 50% l 1000. hi nu vi th trng pht trin th VCB tr c tc 3000 l bao nhiu phn trm?a. 70%b. 75,6% ( 76.5% ) mt trong 2 v mnh qun mt ric. 80%d. 78.8%

*/ chnh ph dng cng c no iu hnh th trnga. li sutb. chi tiu chnh phc. mc li sut v lng cung tind. mc li sut hoc lng cung tin

*/ mt ngi gi 80 trd vi li sut tr trc l ? % v tr sau l ?%, hi ngi gi ci no c li hna. tr li trcb. tr li sau

*/ theo bn ngn hng p dng hnh thc no th c li nht cho ngn hnga. gc tr u mi k, li tr theo d n ban ub. gc tr u mi k, li tr theo d n gim dnc. ..

[ nh chp] thi ting Anh[ nh chp] thi ting Anh

Cu 9 - 17

Cu 18 - 25

Cu 26 - 33

http://dethituyendung.com/tag/ngan-hang-vietcombankTng hp thi tuyn vo Vietcombank (VCB) t nm 2008 n 2012Topics:vcb,vietcombank

Ngn hng Ngoi thng Vit Nam trc y, nay l Ngn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam (Vietcombank) thnh lp ngy 01/4/1963, vi t chc tin thn l Cc Ngoi hi(trc thuc Ngn hng Nh nc Vit Nam). L ngn hng thng mi nh nc u tin c Chnh ph la chn thc hin th im c phn ho, Ngn hng Ngoi thng Vit Nam chnh thc hot ng vi t cch l mt Ngn hng TMCP vo ngy 02/6/2008 sau khi thc hin thnh cng k hoch c phn ha thng qua vic pht hnh c phiu ln u ra cng chng. Ngy 30/6/2009, c phiu Vietcombank (m chng khon VCB) chnh thc c nim yt ti S Giao dch Chng khon TPHCM.Vietcombank hin c trn 13.560 cn b nhn vin, vi gn 400 Chi nhnh/Phng Giao dch/Vn phng i din/n v thnh vin trong v ngoi nc, gm 1 Hi s chnh ti H Ni, 1 S Giao dch, 1 Trung tm o to, 78 chi nhnh v hn 300 phng giao dch trn ton quc, 3 cng ty con ti Vit Nam, 2 cng ty con ti nc ngoi, 1 vn phng i din ti Singapore, 5 cng ty lin doanh, lin kt. Bn cnh , Vietcombank cn pht trin mt h thng Autobank vi 1.835 ATM v 32.178 im chp nhn thanh ton th (POS) trn ton quc. Hot ng ngn hng cn c h tr bi mng li hn 1.300 ngn hng i l ti 100 quc gia v vng lnh th..Vietcombank (VCB) hin ang tuyn dng rt nhiu cc v tr khc nhau ti link:http://www.vietcombank.com.vn/Careers/Gii thiu chungNgn hng Ngoi thng Vit Nam trc y, nay l Ngn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam (Vietcombank) c thnh lp v chnh thc i vo hot ng ngy 01/4/1963, vi t chc tin thn l Cc Ngoi hi (trc thuc Ngn hng Nh nc Vit Nam). L ngn hng thng mi nh nc u tin c Chnh ph la chn thc hin th im c phn ho, Ngn hng Ngoi thng Vit Nam chnh thc hot ng vi t cch l mt Ngn hng TMCP vo ngy 02/6/2008 sau khi thc hin thnh cng k hoch c phn ha thng qua vic pht hnh c phiu ln u ra cng chng. Ngy 30/6/2009, c phiu Vietcombank (m chng khon VCB) chnh thc c nim yt ti S Giao dch Chng khon TPHCM.Tri qua 50 nm xy dng v pht trin, Vietcombank c nhng ng gp quan trng cho s n nh v pht trin ca kinh t t nc, pht huy tt vai tr ca mt ngn hng i ngoi ch lc, phc v hiu qu cho pht trin kinh t trong nc, ng thi to nhng nh hng quan trng i vi cng ng ti chnh khu vc v ton cu.T mt ngn hng chuyn doanh phc v kinh t i ngoi, Vietcombank ngy nay tr thnh mt ngn hng a nng hot ng a lnh vc, cung cp cho khch hng y cc dch v ti chnh hng u trong lnh vc thng mi quc t; trong cc hot ng truyn thng nh kinh doanh vn, huy ng vn, tn dng, ti tr d ncng nh mng dch v ngn hng hin i: kinh doanh ngoi t v cc cng v phi sinh, dch v th, ngn hng in tS hu h tng k thut ngn hng hin i, Vietcombank c li th r nt trong vic ng dng cng ngh tin tin vo x l t ng cc dch v ngn hng, pht trin cc sn phm, dch v in t da trn nn tng cng ngh cao. Cc dch v: VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, VCB Cyber Bill Payment,, ang v s tip tc thu ht ng o khch hng bng s tin li, nhanh chng, an ton, hiu qu, dn to thi quen thanh ton khng dng tin mt (qua ngn hng) cho khch hng.Sau gn na th k hot ng trn th trng, Vietcombank hin c trn 13.560 cn b nhn vin, vi gn 400 Chi nhnh/Phng Giao dch/Vn phng i din/n v thnh vin trong v ngoi nc, gm Hi s chnh ti H Ni, 1 S Giao dch, 1 Trung tm o to, 78 chi nhnh vhn 300 phng giao dch trn ton quc, 3 cng ty con ti Vit Nam, 2 cng ty con ti nc ngoi, 1 vn phng i din ti Singapore,5 cng ty lin doanh, lin kt. Bn cnh , Vietcombank cn pht trin mt h thng Autobank vi khong 1.835 ATM v 32.178 im chp nhn thanh ton th (POS) trn ton quc. Hot ng ngn hng cn c h tr bi mng li hn 1.300 ngn hng i l ti 100 quc gia v vng lnh th.Vi b dy hot ng v i ng cn b c chuyn mn vng vng, nhy bn vi mi trng kinh doanh hin i, mang tnh hi nhp caoVietcombank lun l s la chn hng u ca cc tp on, cc doanh nghip ln v ca ng o khch hng c nhn.Bng tr tu v tm huyt, cc th h cn b nhn vin Vietcombank , ang v s lun n lc xy dng Vietcombank xng ng vi v th l ngn hng hng u ti Vit Nam.NmS kin

1962Ngy 30/10/1962, Ngn hng Ngoi Thng (NHNT - Vietcombank) c thnh lp theo Quyt nh s 115/CP ca Hi ng Chnh ph trn c s tch ra t Cc qun l Ngoi hi trc thuc Ngn hng Trung ng (nay l NHNN)

1963Ngy 01/04/1963, chnh thc khai trng hot ng NHNT nh l mt ngn hng i ngoi c quyn

1978Thnh lp Cng ty Ti chnh Hng Kng Vinafico Hong Kong

1990Ngy 14/11/1990, NHNT chnh thc chuyn t mt ngn hng chuyn doanh, c quyn trong hot ng kinh t i ngoi sang mt NHTM nh nc hot ng a nng theo Quyt nh s 403-CT ngy 14/11/1990 ca Ch tch Hi ng B trng.

1993NHNT c Nh nc trao tng Hun chng Lao ng hng Nh.

NHNT thnh lp ngn hng lin doanh vi i tc Hn Quc - First Vina Bank, nay l ShinhanVina Bank.

1994Thnh lp Cng ty Thu mua v u t trc thuc NHNT (Cng ty Qun l N v Khai thc Ti sn).

1995NHNT c Tp ch Asia Money Tp ch Tin t uy tn ca Chu - bnh chn l Ngn hng hng nht ti Vit Nam.

1996Ngy 21/09/1996, Thng c NHNN ra Quyt nh s 286/Q-NH5 v vic thnh lp li NHNT trn c s Quyt nh s 68/Q-NH5 ngy 27 thng 3 nm 1993 ca Thng c NHNN. Theo , NHNT c hot ng theo m hnh Tng cng ty 90, 91 quy nh ti Quyt nh s 90/Q-TTg ngy 07/03/1994 ca Th tng Chnh ph vi tn giao dch quc t: Bank for Foreign Trade of Viet Nam, tn vit tt l Vietcombank.

Thnh lp VPD ti Paris (Php) v ti Moscow (Cng ha Lin bang Nga)

Khai trng Cng ty lin doanh Vietcombank Tower 198 vi i tc Singapore.

1997Thnh lp VPD ti Singapore.

NHNT ng k nhn hiu kinh doanh c quyn ti Cc s hu Cng Nghip, B Khoa hc Cng ngh v Mi trng

1998Thnh lp Cng ty cho thu ti chnh NHNT VCB Leasing

2002Thnh lp Cng ty TNHH Chng khon NHNT VCBS

2003Vietcombank c Nh nc trao tng Hun chng c lp hng Ba.

c tp ch EUROMONEY bnh chn l ngn hng tt nht ti Vit Nam

Sn phm th Connect 24 ca Vietcombank l sn phm ngn hng duy nht c trao gii thng "Sao vng t Vit".

2004Vietcombank c tp ch The Banker bnh chn l "Ngn hng tt nht Vit Nam" nm th 5 lin tip.

2005Vietcombank l ngn hng duy nht c trao gii thng Sao Khu (Gii thng do Hip hi doanh nghip phn mm Vit Nam (VINASA) t chc di s bo tr ca Ban ch o quc gia v cng ngh thng tin v B Bu chnh Vin thng.

Vietcombank chi nhnh ng Nai vinh d l chi nhnh u tin ca h thng NHNT c Ch tch nc phong tng danh hiu cao qu "Anh hng lao ng" v c thnh tch c bit xut sc trong thi k i mi t nm 1995-2004, gp phn vo s nghip xy dng Ch ngha x hi v bo v T quc.

Gp vn thnh lp Cng ty lin doanh qun l Qu u t Chng khon VCBF.

2006Tng Gim c Vietcombank nhn gii thng "Nh lnh o ngn hng chu tiu biu".

Vietcombank vinh d l 1 trong 4 n v c trao danh hiu "in hnh sng to" trong Hi ngh quc gia v thc y sng to cho Vit Nam.

Tng Gim c Vietcombank c bu gi chc Ph Ch tch Hip hi Ngn hng Chu .

Vietcombank - ln th 3 lin tip - c trao tng gii thng Thng hiu mnh Vit Nam. c bit, thng hiu Vietcombank lt vo Top Ten thng hiu mnh nht trong s 98 thng hiu t gii.

2007Thng 1/2007, Vietcombank v NHTMCP Sea Bank k kt Hp ng vi i tc Cardif thnh lp Cng ty TNHH Bo him Nhn th Vietcombank Cardif (VCLI).

Vietcom,bank c bu chn l "Ngn hng cung cp dch v ngoi hi cho doanh nghip tt nht nm 2007" do tp ch Asia Money bnh chn

200801/2008, Vietcombank c trao Gii thng Ngi sao kinh doanh nm 2007 v l 1 trong 10 doanh nghip tiu biu ln nht VN

- 4/2008, Vietcombank vinh d c ng, Nh nc tng thng Hun chng H Ch Minh, ng vo dp ngn hng t chc k nim 45 nm ngy thnh lp (1/4/2008).- 4/2008, Vietcombank l n v duy nht thuc lnh vc ti chnh ngn hng c la chn tham gia chng trnh Thng hiu Quc gia.

02/6/2008, Ngn hng Ngoi thng Vit Nam chnh thc chuyn i thnh Ngn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam theo Giy php thnh lp v hot ng Ngn hng TMCP Ngoi thng VN s 138/GP NHNN ngy 23/5/2008 ca Thng c NHNN VN v Giy Chng nhn ng k kinh doanh cng ty c phn s 0103024468 do S K hoch v u t Tp.H Ni cp ngy 02/6/2008.

07/2008, Vietcombank nhn danh hiu Ngn hng trong nc tt nht ti Vit Nam nm 2008. y l Gii thng thng nin c bnh chn bi Asiamoney v nm 2008 l nm u tin Vit Nam c tp ch a vo danh sch bnh chn vi 01 gii thng duy nht cho danh hiu ny

8/2008, Vietcombank nhn gii thng Ngn hng Qun l tin mt tt nht ti Vit Nam nm 2008 do cc doanh nghip bnh chn thng qua tp ch Asiamoney.

10/2008, ng Nguyn Phc Thanh - Tng Gim c Vietcombank - c trao tng Danh hiu Doanh nhn Vit Nam tiu biu nm 2008 v Gii thng Nh lnh o xut sc trong lnh vc bn l nm 2008.

10/2008, Vietcombank c trao tng Gii thng Cp vng Cng ty c phn hng u Vit Nam.

12/2008, Th tng Chnh ph tng Bng khen cho Ngn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam theo Quyt nh s 1697/Q-TTg v c thnh tch trong vic thc hin cc bin php kim ch lm pht, n nh kinh t v m, p ng nhu cu vn cho pht trin sn xut, xut khu, m bo an sinh x hi.

200911/06/2009, chnh thc khai trng hot ng cng ty TNHH Bo him Nhn th Vietcombank Cardif.

30/6/2009, c phiu Vietcombank (m chng khon VCB) chnh thc c nim yt ti S giao dch Chng khon TPHCM.

7/2009, Vietcombank t Gii thng Ngn hng ni a tt nht Vit Nam v Ti tr thng mi nm 2009 do c gi tp ch Trade Finance Magazine (TFM) bnh chn. Vietcombank l ngn hng duy nht ti Vit Nam ln th hai lin tip nhn gii thng ny.

9/2009, Vietcombank c tp ch Asiamoney trao 06 gii thng quan trng trn cc lnh vc kinh doanh ngoi t, qun l tin mt v giao dch in t.

10/2009, ng Nguyn Ho Bnh - Ch tch HQT Vietcombank - nhn danh hiu Doanh nhn vit Nam tiu biu nm 2009.

10/2009, Vietcombank t Gii thng Thng hiu Chng khon uy tn 2009 v Top 20 Doanh nghip nim yt hng u Vit Nam.

10/2009, Vietcombank nhn gii thng Thnh vin u thu tri phiu Chnh ph tiu biu. y l hot ng nm trong khun kh L tn vinh Doanh nghip v thnh vin tiu biu trn S giao dch Chng khon h Ni (HNX) nm 2009 do HNX v bo u t t chc.

11/2009, Vietcombank l n v ng t chc Hi ngh thng nin cc nh lnh o ti chnh khu vc chu

201001/2010, Vietcombank nhn Gii thng Thng hiu Kinh t i ngoi uy tn nm 2009 v ng Nguyn Ho Bnh - Ch tch HQT Vietcombank - c trao gii thng Nh hot ng kinh t i ngoi tiu biu nm 2009.

4/2010, Vietcombank ln th 2 lin tip c la chn tham gia chng trnh Thng hiu Quc gia.

7/2010, Vietcombank nhn gii thng Ngn hng ni a cung cp cung cp dch v ti tr thng mi tt nht Vit Nam nm 2010 do tp ch Trade Finance trao tng. y l nm th 3 lin tip, Vietcombank (i din duy nht ca Vit Nam) nhn c gii thng ny.

29/7/2010, Ch tch nc CHXHCN Vit Nam c quyt nh s 1148/Q-CTN tng thng Hun chng Lao ng cho nhiu tp th v c nhn Vietcombank.

8/2010, Vietcombank c trao danh hiu Thng hiu bn vng ton quc

9/2010, Vietcombank nhn danh hiu Thng hiu Chng khon uy tn.

10/2010, b Nguyn Th Tm - U vin HQT, nguyn Ph Tng Gim c v b Nguyn Thu H Ph Tng Gim c Vietcombank c trao tng gii thng Bng hng vng th .

10/2010, Vietcombank l 1 trong 4 doanh nghip np thu thu nhp doanh nghip ln nht Vit Nam v cng l ngn hng np thu ln nht Vit Nam thuc khi ti chnh, ngn hng

20117/4/2011, Vietcombank c The Asian Banker - Tp ch hng u th gii v cung cp thng tin chin lc trong lnh vc dch v ti chnh - trao tng gii thng Ngn hng ni a tt nht Vit Nam trong lnh vc ti tr thng mi nm 2011 (The Best Domestic Trade Finance Bank, VietNam) v gii thng Pht trin ti nng v lnh o (The Asian Banker Talent and Leadership Development Award). ng Phm Quang Dng Ph Tng gim c Vietcombank - cng vinh d nhn gii thng Nh Lnh o Ngn hng tr v trin vng nm 2011 khu vc Chu Thi Bnh Dng (The Asian Banker Promising Young Banker Award, 2011) .

10/4/2011, Vietcombank c trao biu trng Top Ten Thng hiu mnh Vit Nam 2011. y l nm th 9 lin tip Vietcombank nhn danh hiu ny.

Ngy 30/9/2011, Vietcombank k kt thnh cng tho thun hp tc chin lc vi Ngn hng TNHH Mizuho (MHCB) - mt thnh vin ca Tp on ti chnh Mizuho (Nht Bn) thng qua vic bn cho i tc 15% vn c phn.

2012Ngy 05/07/2012, Tp ch Trade Finance trao tng Vietcombank gii thng Ngn hng cung cp dch v thanh ton thng mi tt nht Vit Nam nm 2012 (Best Vietnamese Trade Bank in 2012). Vietcombank l i din duy nht ca Vit Nam ln th 5 lin tip nhn c gii thng ny (2008 - 2012).

2013Ngy 7/01/2013, ln th 3 lin tip Vietcombank c Hi ng Thng hiu Quc gia cng nhn v trao tng biu trng Thng hiu Quc gia.

Cc cng ty thnh vinSTTHnh nh LogoTn cng ty thnh vina ch Website

1Cng ty Cho thu Ti chnh NHTMCPNTVNwww.vcbl.com.vn

2Cng ty TNHH Chng khon NHTMCP Ngoi thng Vit Nam - VCBSwww.vcbs.com.vn

3Cng ty lin doanh Qun l Qu u t Chng khon Vietcombankwww.vcbf.com

Cc thi VCB trn GiangBLOG c tng hp theo list di y:1. thi tuyn NV Tn dng v K ton vo Vietcombank 20082. Thi Giao dch vin vo Vietcombank (7/2009)3. Tuyn vo Vietcombank v tr IT4. thi nghip v Giao dch vin / Tn dng vo Vietcombank ngy 7/7/20125. thi vo Vietcombank khu vc H Ni (mn Nghip v Tn dng 8/8/2012)6. thi v tr Tn dng vo Vietcombank ti Bc Giang Bc Ninh (Ngy 11/10/2012)7. thi tuyn Giao dch vin vo VCB Ty Nam B ngy 23-9-20124 thi ting Anh vo VCB: S 1SECTION 1: Language usage (30 marks):Circle the correct answer1. In the long term .. is due to increase in the price of raw materials. This is the situation where prices rise to keep up with increased production cost.a. devaluationb. inflationc. recessiond. crisis2. In a accordance with our usual terms, payment will be by This is a letter from a bank authorizing payment of a certain sum to a person or a company.a. chequeb.bankers draftc. letter ofcreditd. cash on delivery3. We enclose our .., which is a formal request for payment.a. receiptb. quotationc. commercialinvoiced. bill of lading4. The industry and construction .. is facing difficulties due to low efficiency and competitiveness.a. setb. sectorc. sectiond. part5. It is complained that the Telephone and Post Communicatios Company is operating in a very favourable environment without any ..a. monopolyb. fluctuationc. promotiond. competition6. We are proud of the very high level of services we offer and are accustomed to organizing conferences .. two thousand delegates.a. out of tob. of up toc. from up tod. up from to7. Sofitel Plaza Hotel has an excellent range of facilities and no doubt you will be aware . the fact that the local area is rich in cultural interest.a. for b. to c. of d. about8. When we receive your bank confirmation ofL/C, your order will be made ..a. for b. over c. up d. with9. Impex is an international company which deals . a wide variety of goods.a. for b. in c. of d. about10. A fall in prices can result in serious difficulties to many producers and may cause them to go .. business completely.a. throughb. outc. out ofd. into11. TheMDasked Mr. Green ..a. that he had finished the reportb. whether he had finished the reportc. had she finished the reportd.if had he finished the report12. TheMDalso wanted to know .a. when Mr. Green will submit that reportb. when would Mr. Green submit the reportc. when will Mr. Green submit the reportd. when Mr. Green would submit the report13. Would you like . coffee? Yes, please.a. anyb. thec. 0d. a14. The goods in this catalogue are of . excellent value. I am going to order some.a. theb. 0c. and. a15. TheSales&Marketing Department will be divided into two , a new Management Services Department will be created.a. Furthermoreb. Thereforec. Althoughd. Otherwise16. the launch date is due, the new product is not ready yet. So, the shopfloor workers are working hard now.a. Neverthelessb. Howeverc. Althoughd. Inspite of17. Fluctuation in exchange rates causes instability. .., it makes forecasting more difficult.a. In additionb. Soc. In order thatd. So that18. Producing new software is not necessarily expensive, innovations in computer hardware certainly involve massive costs.a. whereb. whereasc. whend. as19. Mr. Green , ..is an experienced businessman is very eager to expand his business in the Middle East.a. whichb. thatc. whod. b & c20. One of the accidents they had was pretty serious. A workman ..20 feet above the ground when he suddenly fell.a. was workingb. workedc. has been workingd. has worked21. The number of overseas Vietnamese going home by 8.9% this year.a. increasesb. is increasingc. has increasedd. increased22. The Banks loan terms are better than those on hire purchase, so I the bank loans.a. am choosingb. had chosenc. was choosingd. will be choosing23. My boss has come in and . you in a few minutes.a. would seeb. has seenc. will seed. is going to see24. Next week, John is going home for Christmas. He hopes his family .. at the airport.a. will have waitedb. have been waitingc. will be waitingd. are waiting25. Could you tell Mr. Blake that Mr. Ali is here? He . me.a. will expectb. was expectingc. is expectingd. has expectedComplete each sentence with the correct from of the word in brackets.26. (BENEFIT) The new salary scheme is .to all staff.27. (COMMERCE) Ho Chi Minh City is the biggest . center in the country.28. (RELATIVE) The risk of investing in durable goods is ..low.29. (VARY) Prices have not shown much this year.30. (MANAGE) Good should be capable of leading as well as managing.SECTION 2: Language use (70 marks)2.1 Choose ONE suitable word for each sentences from the list below (20 marks)measurable ~~~deteriorate ~~~goods ~~~moneyfactors ~~~ payments ~~~ decrease ~~~ productioncapital ~~~ economy ~~~ resources ~~~ companiesvalue ~~~ available ~~~ risk1. As they easily, perishables must be placed on the market as quickly as possible.2. Foreign direct investment(FDI) has significantly contributed to the performance of the .3. FDI projects account for 12% of GDP and 35% of industrial .4. More than 2,500 FDI projects have been licensed with a total of 40 billion dollars.5. Economics studies how society uses its scarce to produce goods and services.6. Money is used to save for the future; it is a store of .7. Providing capital for a business always involves an element of 8. Entrepreneurs control and co-ordinate various . of production.9. The econnomist is only interested in services which are in terms of money.10. Changes in prices result in changes in the quantity of a particular commodity to consumers.2.2. Reading comprehension (30 marks)Read the passage below and then do the tasks that followIt seems easy to say that you are employed if you work for somebody else and you are self employed if you work for yourself! But life isnt quite so simple. Being self-employed is not restricted to people who run their own business, in the physical sense of owning property and stock and perhaps employing their own staff. A great number of people work from home in a wide range of occupations and many of them are classed as self-employed. Examples are the hairdresser who has set up shop in one room of the house, the freelance book-keeper who does the accounts for other small businesses, the woman who holds clothing or Tupperware parties, and the artist who takes on freelance work from various publishing companies.People who work on a freelance basic hire out their skills to anyone who will pay them. A freelance photographer, for instance, may either be contracted to do a specific job for a newspaper or may even take photographs of events on the change that he/she can sell them.The number of people in Britain who are classed as self-employed rose by 52% between 1981 and 1991 from 2.2 million to 3.3 million people and most of them work on their own (i.e. they do not employ other people) in many cases these are people who have been faced with redundancy and who have used their savings or their redundancy payments, or taken advantages of one of the government schemes to set up on their own.Circle the correct answer11. Which of the following suggestions is a suitable title for the passage?a. Self employmentb. Employed or self employed?c. The UK employment marketd. Types of employment12. A self-employed persona. has to carry out instructionsb. works for several employersc. is paid a wage or salaryd. is own employer13. The passage suggestsa. The pattern of employment is not varied in the UKb. If you are in a job, you will have it forever.c. It is standard practice for many people in the UK to leave school and work for themselves.d. In the UK people can either have the opportunity or the finances to start in business for themselvesWhat does each of the following underlined word/phrase refer to?14. ..and many of them are classed as self-employed. (Paragraph 1)15. by 52% between 1981 and 1991 from 2.2 million to 3.3 million people and most of them work on their own. (paragraph 3)Which words in the passage mean the following?16. jobs.17. to classify ..18. state of being no longer needed for any available jobs ..Fill in each blank with ONE suitable word from the passage19. ..becomes more popular among mothers of young children as they dont have to work the standard 8 a.m to 5 p.m a day.20 . Self employed may ..other people to help them with their business.2.3. Writing (20 marks)Read this invitation card and write a short description of the Book Fair for a brochure INVITATION TO 2002 BOOK FAIR Youth Cultural Centre Exhibition of Books in Vietnamese and foreign languages Free copies of catalogues Free use of Internet S 2SECTION 1: Language usage (30 marks)Circle the correct answer1. We believe communication channels within the company will be simplified, .. our decision making will be more streamlined.a. in order tob. soc. so thatd. that2. No holiday booking will be accepted ..it is accompanied by the necessary deposit.a. ifb. whetherc. unlessd. when3. More men than women are self-employed ..this type of work is also popular among mothers of young children.a. howeverb. althoughc. neverthelessd. inspite of4. Travel Services is expanding its business to Vietnam, ..is a fast growing market.a. whichb. whoc. thatd. 05. Coca-Cola employees enjoy high salaries. .., they can claim traveling expenses.a. In additionb. howeverc. Therefored. So that6. After considering the advantages and disadvantages of the trip to Chicago, Mr Green wants to revise his .a. planb. agendac. itineraryd.list7. Exports of the company ..of natural gas, cotton, and textiles.a. includeb. hasc. consistd. compose8. of currency is American dollar.a. unitb. moneyc. measured. device9. There is a very rapid growth in the computer and data processing market, especially in thebankinga. sectionb. sectorc. partd. department10. A group of certain companies the market when they have completely controlled over particular commodities.a. cornerb. advertisec. monopolized. motivate11. We are planning series of travel talks on different holiday resorts. The first talk is called Discover Vietnama. theb. ac. and. 012. The sign on the door says ..set menu lunch will be available from 12:30p.m. we hope you will be able to attenda. theb. ac. and. 013. The sponsorship will be .those employees with good records of work.a. forb. onc. withd. in14. The enclosures should be attached ..the letter.a. tob. forc. withd. in15. Alison has finished her project ..personnel management.a. inb. aboutc. tod. on16. The clerical staff will use the desk top system word processor.a. likeb. same asc. asd. similar to17. The Us dollar has risen ..Vietnamese dongs.a. tob. byc. againstd. opposite18. Multinational companies . rapidly since World war 2, and today some have operations in more than 100 countries.a. were growingb. have grownc. had grownd. grew19. A huge explosion caused extensive damage last night in the new multi-million dollar factory of Perfecta Ltd, the well- ladies fashion designers.a. knowb. knownc. knewd. knowing20. I am sorry Mr. Dent will not be able to see you tomorrow. He a meeting 9:30 tomorrow.a. will attendb. is attendingc. is going to attendd. attends21. Travel Services is discussing an office in Vietnam to expand their business in South East Asia.a. to openb. the openingc. openingd. opened22. Tourists are strongly recommended . travel insurance for the period of their journey.a. the taking outb. to take outc. to be taken outd. taking out23. The manager is interested to know .a. if staff are happy with the new arrangements at work.b. whether are staff happy with the new arrangements at work.c. are staff happy with the new arrangements at work.d. what staff are happy with the new arrangements at work.24. The manager came to see me and asked ..a. What other changes to the working conditions do you think we should make?b. What other changes to the working conditions you think we should make?c. If you think we should make other changes to the working conditions?d. If other changes you think we should make to the working conditions25. will be a new year party at 8:00 in the evening. It will be held at the Continental Hotel.a. Thereb. Itc. Thisd. ThatComplete each sentences with the correct form of the word in brackets26. (EMPLOY) The new salary scheme is to the benefit of all .27. (VARY) The company will increase the of products offered forsale.28. (PROFIT) It would be more to set up a subsidiary.29. (FINANCE)HSBCprovides . Services all over the world.30. (EXTREME) The figures show an .. good year for the company.SECTION 2: Language use (70 marks)2.1. Choose ONE suitable word for each sentences from the list below (20 marks)competition ~~~diminish ~~~increase ~~~management ~~~economysales ~~~reduce ~~~measure ~~~bear ~~~particularaverage ~~~planned ~~~monopoly ~~~rate ~~~economic1. Besides essential commodities, people also buy non-essential commodities which provide some personal satisfaction.2. Utility is related to our decisions about priorities in production, particularly in a centrally economy.3. The Vietnamese economy grew by an annual .. of 8% between 1991 and 1998.4. In 1999, growth slowed down with a 5% increase in GDP.5. GDPs growth stood at 6% in 2000 2001 and is projected as 7% this year.6. Economists the services which people provide for financial rewards.7. Entrepreneurs make decisions on production and . the risk of success or failure.8. among sellers of the same commodities has an influence on its market prices.9. Most nations hold a .. on such essential commodities as electricity and water.10. The consumers desire for a commodity tends to . As he gets more units of that commodity.2.2 Reading comprehension (30 marks)Read the passage below and then do the tasks that followThe number of people working part-time has increased dramatically over the last ten years, not just in Britain but also throughout the European Community. In many cases companies are converting full-time jobs to part time positions. For example, in late 1992 Burtons announced that 1000 full-time shop jobs were to be replaced by up to 3000 part-time posts.The main difference, of course, between working part-time and working full-time is in the number of hours worked. A part-time employee will work less than the standard opening hours of the company. In some cases two part time employees might job share one full-time job i.e. they do the work between them.Employers may prefer part-time staff because the companys wage bill is reduced. The employer also saves on National Insurance payments if part-time staff earn less than the lower earnings limit. Part-time staff are more flexible. They can be used to cover for absent staff and work extra hours when the company is busy or wants to open longer hours. In addition, part-time staff do not have the same legal rights in employment law as full-time staff unless they work more than 16 hours a week. Those working fewer than eight hours a week can never gain protection. This means they cannot claim for unfair dismissal and do not receive other benefits such as maternity or pension rights.Circle the correct answer11. Which of the following suggestions is a suitable title for the passage?a. Full-time or part-timeb. Employing part-time staffc. Working part-timed. Converting full-time jobs to part-time positions12. Part-time workersa. gain the same employment rights as in other European countries.b. do not get the same benefits as full-time staff in employment.c. can expect their employers to pay for their training.d. are not readily available to companies when they need them.13. The passage suggestsa. British companies tend to employ more staff on a part-time basis.b. Companies in Britain can grow faster if they increase part-time staff.c. part-time jobs benefit employees.d. part-time work enables a person to earn some money and yet have more time for leisure.What does each of the following underlined word/phrase refer to?14. They can be used to cover for absent staff and work extra hours .(Paragraph 3)15. .This means they cannot claim for unfair dismissal and (Paragraph 3)Which words in the passage mean the following16. changing from one form to another 17. employees do the work between them ..18. loss of job Fill in each blank with ONE suitable word from the passage19. Working part-time is a useful way of earning some income for those who cannot work .(e.g. students, pensioners who want to supplement their pension).20. He spent all his without thinking about how hard it was for him to make this money.2.3. Writing (20 marks)Read this invitation card and write a circular letter to book publishersINVITATION TO 2002 BOOK FAIRYouth Cultural CentreExhibition of Books in Vietnamese and foreign languagesFree copies of cataloguesFree use of InternetPublishers from over the country and Oxford University Press21 28 February, 2002 S 3SECTION 1: Language usage (30 marks)Circle the best answer1. I ..in connection with your letter of 10 November, 2000.a. am writinb. writec. will writed. have written2. We . both Enterprise 1 & 2, and now are ready for the final exam.a. have been studyingb. studiedc. have studiedd. had studied3. John Hartz . a lecture when he was interrupteda. deliveredb. had deliverdc. was deliverdd. was delivering4. We delayed .the product because of technical problemsa. being launchedb. launchingc. launchd.to launch5. The consultant advised us a subsidiary in the North.a. to set upb. setting upc. set up d. a & b are correct6. Thank you, I have passed the exam. Without your help I ..a. would have failedb. failedc. would faild. had failed7. The receptionist asked Alison ..a. that she has made a reservationb. if she has made a reservation.c. has she made a reservation.d. whether she had made a reservation8. The managing wanted to know.a. how much has their turnover risen.b. how much their turnover had risen.c. that how much their turnover had risen.d. that how much their turnover has risen.9. In 1999 the P & G spent 30 million pounds ..research & development.a. onb. aboutc. withd.to10. The turnover showed an increase 5%.a. byb. toc. ofd. on11. The demand .this product is growing fast.a. onb. forc. ofd. in12. , we should advertise this job locally.a. in my opinionb. according to mec. on my opiniond. according to my opinion13. All foreign investors must comply .. the law on foreign investment.a. withb. inc. aboutd. on14. How long have you been in ..oil industry?a. anb. thec. ad. no article15. smoking is not allowed in the library.a. ab. thec. and. no article16. We are making intensive preparations .. the new product can be launched before Tet.a. in orderb. for the purposec. so thatd. in order to17. TheMD is going to retire, has recommended Mr Blake as his successor.a. whob. thatc. whod. ,that18. The business performance did not improve . the appointment of the newMD.a. whenb. untilc. sinced. where19. Homesales have shown a strong performance, exports are well below the target.a. howeverb. butc. neverthelessd. and20. we invest more in R & D, we are likely to fall behind our competitors.a. Ifb. Whenc. Unlessd. Whether21. Weve started a join .. program with a Canadian company.a. projectb. firmc. ventured. company22. With the new pension plans employees can . to take early retirement.a. affordb. allowc. demandd. think23. The Chief Accountant resigned from the company for reasons.a. personnelb. individualc. personald. all are correct24. Weve spent a large part of our on advertising.a. sharplyb. slightlyc. steadilyd. dramatically25. Weve spent a large part of our . on advertising.a. budgetb. costsc. expensesd. amountComplete each sentences with the correct form of the word in brackets26. (deliver) The price include charge.27. (success) We hope the new product will ..in the home market.28. (attend) Why dont teachers check the of students nowadays?29. (impression) Most consumers are .by our new product.30. (hard) You should work .. to make up for your lack of intelligence.SECTION 2: Language use (70 marks)2.1. Choose ONE suitable word for each sentences from the given list below (20 marks)strictly ~~~payment ~~~inelastic ~~~tends ~~~accumulatesreward ~~~satisfy ~~~study ~~~elastic ~~~savesbudget ~~~capital ~~~economic ~~~fairly ~~~labour1. The economist is not concerned with the services which people provide for no financial .2. Profit is the surplus which .. as a result of productive work.3. There is always some .. involved in financing a business.4. Commodity of different kinds . our wants in different ways.5. According to the Law of Supply, a rise in prices to increase supply6. Supply is .when it can be increased or decreased rapidly in response to market prices.7. The economists method should be .. objective and scientific.8. The . reform in Vietnam has achieved remarkable results.9. Vietnam is not only rich in national resources, but also has an abundance of..10. Raising . for development is one of Vietnams main priorities.2.2 Reading comprehension (30 marks)Read the passage below and then do the tasks that followBusiness is a word that is commonly used in many different languages. But exactly what does it mean? The concepts and activities of business have increased in modern times. Traditionally, business simply meant exchange or trade for things people wanted or needed. Today, it has a more technical definition. One definition of business is the production, distribution, andsaleof goods and services for a porfit. To examine this definition, we will look at its various parts.First, production is the creation of services or the changing of materials into products. One example is the conversion of iron or into metal car parts. Next, these products need to be moved from the factory to the market place. This is known as distribution. A car might be moved from a factory in Detroit to a car dealership in Miami.Third is thesaleof goods and services.Saleis the exchange of a product or service for money. A car is sold to someone in exchange for money. Goods are products that people will either need or want. For example cars can be classified as goods. Services, on the other hand, are activities that a person or group performs for another person or organisation. For instance, an auto mechanic performs a service when he repair a car. A doctor also performs a service by taking care of people when they are sick.Business then is a combination of all these activities: production, distribution andsale. However, there is one other important factor. This factor is the creation of profits or economic surplus. A major role in the functioning of an American business company is making a profit. Profit is the money that remains after all the expenses are paid. Creating an economic surplus or profit is, therefore, a primary goal of business activities.

Circle the correct answer1. Which of the following suggestions is a suitable title for the passage?a. What are important factors of business?b. How are goods produced?c. What is business?d. How important is business?2. Which of the following statements is FALSE?a. Today business means exchange of goods for money.b. People produce goods and services.c. Business involves various activities.d. Economic surplus is a major element in business.3. Today it has a more technical definition(Paragraph 1). The sentences meansa. It is related to techniques.b. It is the definition of technologyc. The definition is more specialisedd. The definition refers to a technical subjectThe underlined word means4. Traditionally, business meant exchange or trade for things..(Paragraph 1)a. According to our traditions b. In the pastc. In traditional terms d. As a custom5. from a factory in Destroit to a car dealership (Paragraph 2)a. an exhibition b. a showroomc. a garage d. a shopWhich words in the passage mean6. changing7. carries out8. usually9. most important/mainFill in each blank with ONE suitable word from the passage.10. Prices play an essential .in the market.11. A close look at various parts of business will help better .its definition.Write short answers to the following questions.12. What is distribution?13. Why do people carry out business?What does the underlined word refer to?14. To examine this definition (Paragraph 1)15. Today, it has a more technical definition (Paragraph 1)2.3 Writing (20 marks)Write a letter to Mr Nguyen Van Nam,Sales Manager of Coca-Cola Vietnam. 142/B1 ien Bien Phu Rd. Binh Thanh ***; HCMC. Arrange a meeting with him on 1 February, at 10:30 in his office. You want to renew the . contract. S 4SECTION 1: Language usage (30 marks)Circle the best answer1. Alison is in theMDs office. She is . for the post of assistant manager.a. interviewedb. being interviewedc. interviewingd. having interviewed2. Alison looks happy now. She well at the interview.a. performedb. had performedc. has performedd. was performed3. The teacher entered the classroom when some of his students .fun of the new comer.a. were makingb. madec. were maded. have made4. The management is considering .a new branch in Hanoi.a. to openb. openingc. opend. being opened5.This information helps management ..a final decision on the shortlists for interview.a. makeb. to makec. makingd. a & b6. Thanks for providing the information. I .the report without it.a. did not finishb.would not have finishedc. have not finishedd. had not finished7. The manager wanted to knowa. if the order had been deliveredb. that the order had been deliverdc. whether the order has been deliveredd. had the order been delivered8. The receptionist asked Alison a. how long she was going to stay.b. that how long she was going to stay.c. how long are you going to stay.d. that how long she will stay.9. The head of the department agreed .. the proposal to expand production.a. to. withc. ford. about10. Unfortunately, there is a decrease ..2% in profits.a. byb. onc.ind. of11. The order..this product is growing.a. forb. inc. withd. on12. ..sales, the campaign has been successful.a. According to the terms ofb. For the terms ofc. In term withd. In term of13. Cho Lon is one of the biggest wholesalers in Vietnam. It deals . a variety of goods.a. withb. onc.ind. about14. People are in .. business to make profits.a. no articleb. ac. thed. an.15. advertising campaign has resuted in highersales for the company.a. no articleb.ac. thed. an16. The employees should work overtime .achieve the companys objectives.a. in order thatb. in order toc. so thatd. for the purpose17. Coca-Cola is one of the largest multinationals, sells 1.6 billion gallons per year.a. whichb. whichc. thatd. , that18. Would you like such an exciting job you jump on planes and fly first class around the world.a. thatb. whichc. whered. when19. No company wants to make employees redundant. occasionally they have to.a. andb. butc. howeverd. nevertheless20. an investor follows the standard procedures, his application is unlikely to be approved.a. ifb. whetherc. unlessd. when21. We ran a summer advertising andsales increased steadily.a. actionb. activityc. promotiond. campaign22. We .. to send the rest of our staff on training courses next year.a. thinkb. suggestc. pland. consider23. Changes are being made to the .policies of the company.a. personalb. privatec. personneld. individual24. Although the market is not growing, I expectsales to increase .at least until the end of the century.a. substantiallyb. on averagec. steadilyd. fairly25. Employees have the right to claim their business..a. budgetb. expenditurec. expensesd. amountComplete each sentences with the correct of the word in brackets26. (improve) There was a steady.in September27. (succeed) The new product has been a real..28. (complain) We should make a .to the head office.29. (impression) The company hasthe market with the latestproduct.30. (basic) ., the project goes as planned.

SECTION 2: Language use (70 marks)2.1. Choose ONE suitable word for each sentences from the given list below (20 marks)monopoly ~~~fluctuations ~~~measures ~~~measurable ~~~changingwork ~~~economic ~~~investment ~~~labour ~~~adjustedglut ~~~affordable ~~~available ~~~shortage ~~~diminish1. The economist is interested in services which are .in terms of money payment.2. .. in prices have a great effect on supply and demand.3. Natural arises when a country has control over natural resources.4. The consumers desire for a commodity will as he has more units of that commodity.5. Over production of any commodity can create difficulties because it can lead to a .on the market.6. Supplies of many commodities can generally be to suit market conditions.7. The utility of a commodity is related to the quantity.to the consumer.8. Firms located in the Exprot Processing Zone (EPZ) may benefit from cheap and lower rent.9. American has increased since the US Vietnam trade agreement was signed last year.10. Many experts believe that Vietnam has great potential.2.2 Reading comprehension (30 marks).Read the passage below and do the tasks that followThesaleof goods and services is not restricted to local, regional or national markets; it often takes place on an international basis. Nations import goods that they lack or cannot produce as efficiently as other nations, and they export goods that they can produce more efficiently. This exchange of goods and services in the world, or global, is known as international trade. There are three main benefits to this type of exchange.First international trade makes scarce goods available to nations that need or desire them. When a nation lacks the resources needed to produce goods domestically, it may import them from another country.Second, international trade allows a nation to specialise in production of those goods for which it is particularly suited. This often results in increased output, decreased costs, and a higher national standard of living. Natural human and technical resources helpdetermine which product a nation will specialise in.The third benefit of international trade is its political effects. Nations that trade together develop common interests that may help them overcome political differences. Economic cooperation has been the foundation for many political alliances, such as the European Community, founded in 1957.International trade has done much to improve global conditions. It enables countries import goods they lack or cannot produce domestically. It allows countries to specialise in certain goods with increased production and decreased prices. Finally, it opens the channels of communication among the nations.Circle the correct answer1. Which of the following suggestions is a suitable title of the passage?a. Why nations trade.b. How nations trade.c. When nations trade.d. What nations trade.2. Which of the following statements is TRUE?a. International trade leads to higher costs and living standards.b. International trade benefits the world economy.c. International trade does not affect politics.d. International trade means exporting of goods.3. There are three main benefits to be gained from this type of exchange (Paragraph 1)a. profits b. advantages c. allowances d. bonusesThe underlined word means4. International trade makes scarce goods available to nations(Paragraph 2)a. high quality b. foreign made c. well-known d. not easily purchased5. It enables countries to import goods they lack or cannot produce domestically (Paragraph 5)a. on their own b. efficiently c. with domestic resources d. cheaplyWhich words in the passage mean6. do not have enough7. decide8. shared9. of the whole worldFill in each blank with ONE suitable word from the passage.10. High-tech goods are now readily .to the Vietnamese market.11. Economic growth has helped .peoples living conditions.Write short answers to the following questions.12. What is international trade?13. How does international trade affect politics?What does the underlined word refer to?14. This often results in increased output and decreased costs and a higher national standard of living (Paragraph 3)15. Finaly, it opens the channels of communication among nations(Paragraph 3)2.3 Writing (20 marks)Read the following invitation card and then write a circular letter to suppliers.INVITATION TO YEAR 2001 CONSUMER GOODS FAIRInvitation Exhibition CentreHo Chi Minh CityDisplay of latestproductsFebruary 12 to 14, 2001.GiangBLOG.Thi giao dch vin vo Vietcombank (7/2009)I - Mn Anh vn - Tng i d, cc bn ko cn quan trng qu v Ting Anh chuyn ngnh v trong ch yu l ng php (v th, mnh quan h who whom which...,if...) - dng bi thi Test ting Anh B - C. - C cu ging y nh mt thi anh vn thng thng gm c 4 phn : trc nghim v ng php, vit li cu (dng if-unless, it's the first time...., so snh hn so snh nht....), in 1 t thch hp vo ch trng v 2 on vn c hiu chn cu tr li ng nht. Nu cc bn vng phn grammar th s rt d t im cao. II - Phn thi nghip v - chung cho tt c cc v tr c giao dch vin, tn dng, chuyn vin quan h khch hng v k ton gm 50 cu. Mnh ko nh r tng nhng cc bn c th xem cc phn ny nha (c ra trong ) - trc nghim hon ton: 1. My ch tiu ROA,ROE, li sut bin ch tiu no c gi tr ln nht? 2. Khon chi ph no khng ghi tng nguyn gi TSCD? 3. Cng thc tnh vn lu ng? 4. Chnh sch tin t khng nh hng n yu t no? 5. Cc yu t no lm cn c xc nh li sut? 6. Cc kin thc lin quan n L/c: ng 7. Tng gim hn ngch NK,XK th s nh hng n t gi nh th no? 8. n hng thanh ton, Lc hy ngang,cc thng tin trn Lc.... 9. Cc ch tiu s dng khi thm nh TS th chp? 10. Thi im ghi nhn doanh thu, chi ph khi thanh ton li? 11. Cc ch tiu trn bng cn i k ton?-h cho 1 s ch tiu ri hi ch tiu no c ch tiu no ko ty tng cu 12. Khi mua TSCD th yu t no trn bng CDKT thay i? 13. Ngn hng bo lnh? Ngn hng ng ti tr? 14. Khi dng li c phiu gp thm vn lin doanh th yu t no trn bng CDKT b nh hng? 15. V mt s cu n-c ca k ton Theo mnh thy th rt tng qut c c kin thc mn nghim v NHTM, ti chnh tin t, kinh t vi m-v m, k ton.... ko kh lm nhng do ko ngh l s ra nhng phn nn mnh chng n nn lm ko tt lm. thi nghip v Giao dch vin / Tn dng vo Vietcombank ngy 7/7/2012y l thi nghip v chung cho c v tr tn dng v GDV vo VCB Vnh Phc Vit Tr mnh (thi ngy 07/07/2012 va ri). thi c 40 cu trc nghim, hi cc kin thc vi m, v m, marketing ngn hng, TCDN, cc lut ca NHNN. Cc bn chun b thi vo VCB th tham kho nh :1. Gi s mc tiu dng cn bin l 0,8. Khi Chnh Ph tng chi tiu 2000 th tng cu:A Tng 2000B Gim 2000C Tng 10000D Gim 100002. Nu Chnh ph tng chi tiu v thu cung 1 lng th:A Tng cung di hn tngB Tng cung ngn hn tngC Tng cu gimD Tng cu tng3. Khi thm ht ngn sch, Chnh ph pht hnh tri phiu CP cho cc NHTM s lm cho:A Cung tin tngB Cung tin gimC Li sut tngD Li sut gim4. Chnh sch iu hnh t gi hin nay:A Chnh sch th ni tt c cc loi t giB Chnh sch giao dch bin vi tt c cc loi t giC Chnh sch giao dch bin vi USD/VND v th ni vi cc t gi khcD Chnh sch t gi c nh vi tt c cc loi t gi5. Chnh sch li sut cho vay v huy ng ca NHNN p dng cho NHTM hin nay:A Trn li sut i c cho vay v huy ngB Trn li sut i vi cho vay v t tha thun vi huy ngC T tha thun vi cho vay v trn li sut vi huy ngD T tha thun vi c cho vay v huy ng6.Loi tht nghip no sau y tht nghip c cu:A Do cty chng khon i mi quy trnh cng ngh sang khp lnh t ng nn Nam b sa thi do ko trnh ITB Do kinh t suy thoi nn cty sa thi NamC Tuy tt no i hc vi bng gii nhng Nam phi ch n t thi tuyn ca VCB vo thng tiD C 3 phng n trn7. mc tht nghip t nhin s khng c:A Tht nghip c cuB Tht nghip tm thiC C A v BD Tht nghip chu k8. Khon mc no sau y s khng c ghi vo BCKT ca DN:A Doanh thuB Hng tn khoC Cc khon u t ti chnh ngn hnD Phi tr ngi bn9. Nu doanh nghip bn mt phn ln sn phm ca mnh cho 1 ngi mua th s c sc mnh p t trong cc tha thun vi ngi mua:A ngB Sai10. Hin ti cc n v thanh ton ca VCB chp nhn cc loi th tn dng quc t no:A Visa, Master, American ExpressB Visa, Master, American Express, Diners ClubC Visa, Master, American Express, Diners Club, JCBD Visa, Master, American Express, Diners Club, JCB, CUP11. VCB tr thnh thnh vin chnh thc ca t chc th MasterCard, Visa, Amex ln lt vo cc nm:A 1993 1994 2000B 1994 1995 2001C 1995 1996 2002D 1996 1997 200312. Sn phm trung gian khc sn phm cui cng :A Mc ch s dngB Thi gian tiu thC bn trong qu trnh s dngD C 3 cu u ng13. Ch tiu no sau y tng trng t l nghch vi tc tng trng kinh t:A Lm phtB Tht nghipC Ch s gi tiu dngD C A B C14. Nu ng cu tin hon ton khng nhy cm vi li sut th khi NHNN tng cung tin:A Cu tin ko i, li sut ko iB Cu tin gim, li sut gimC Cu tin tng, li sut gimD Cu tin gim, li sut tng15. Chi ph no sau y khng c tnh vo nguyn gi TSC:A Chi ph nng cp thit b my mc hot ng vi cng sut nh thi im mi muaB Chi ph sa cha thit b tng thi gian s dng hiu qu ca my mcC Chi ph nng cp thit b tng nng sut ca my mc16. Mc tiu ca Marketing ngn hng theo th t:A Nghin cu sn phm hin c, pht trin sn phm mi, a dng ha sn phmB a dng ha sn phm, nghin cu sn phm hin c, pht trin sn phm miC a dng ha sn phm, pht trin sn phm miD Nghin cu sn phm hin c, a dng ha sn phm17. Kt qu t c nh Maketing sp xp theo th t:A Tng cht lng sn phm, tng kh nng sinh li, tng kh nng cnh tranhB Tng cht lng sn phm , tng kh nng sinh li, tng kh nng kinh doanh an tonC Tng kh nng sinh li, tng cht lng sn phm, tng kh nng kinh doanh an tonD Tng kh nng sinh li, tng cht lng sn phm, tng kh nng cnh tranh18. Mc tiu cui cng ca Marketing ngn hng:A Cht lng sn phm, dch v tngB Kh nng qung b sn phm, cnh tranh vi i th c nng caoC Khch hng s dng sn phm/ dch v ca ngn hngD Khch hng ghi nh cc chng trnh qung co19. Quy m vs cu trc tin gi chu nh hng ca cc nhn t:A Li sut, Mng li cc im giao dch, tnh a dng ca sn phmB Tnh thi v chi tiu (l tt), li sut, mng li cc im giao dch, tnh a dng ca sn phmC Tnh thi v chi tiu (l tt), mng li cc im giao dch, tnh a dng ca sn phm20. Khi cung tin tng v vng quay ca tin gim th:A GDP tng, lm pht tngB GDP gim, lm pht tngC GDP tng, lm pht gimD GDP gim, lm pht gim21.Theo lut cc TCTD hin hnh, pht biu no sau y l ng:A Tng mc d n cp tn dng i vi mt khch hng khng c vt qu 15% vn t c ca t chc tn dngB Tng mc d n cp tn dng i vi mt khch hng khng c vt qu 15% vn t c c ngn hng thng miC tng mc d n cp tn dng i vi mt khch hng v ngi c lin quan khng c vt qu 50% vn t c ca ngn hng thng miD C A B C22. NHTM ko c php cho vay i vi i tng no sau y:A Thnh vin Hi ng qun trB thnh vin Ban kim sotC thnh vin Hi ng thnh vinD C A B C23. NHTM ko c php cho vay i vi i tng no sau y:A K ton trng ca t chc tn dngB Gim c chi nhnh ca t chc tn dngC Ngi thm nh, xt duyt cp tn dngD C A B C24. Ch th VCB Conect24 c th chuyn khon:A cho ch th VCB khcB c th chuyn khon ngoi mng nu cng trong h thng chuyn mch th Vit NamC A B u ngD A B u sai25. Sn phm ngn hng bn l c p dng vi:A C nhn, h gia nhB C nhn, h gia nh, doanh nghip siu nhC C nhn h gia inh, doanh nghip siu nh, doanh nghip va v nhD Doanh nghip siu nh, doanh nghip va v nh26. Khi s ngy phi thu ca doanh nghip tng ln c ngha l:A Phi thu ca DN i vi khch hng tng lnB Phi thu ca DN i vi khch hng gim xungC DN tng kh nng thu hi nD C A B C u sai27. T sut li gp(gross margin)c xc nh nh sau:A Tr i gi vn hng bn t doanh thu thun ri chia cho doanh thu thunB Tr i gi vn hng bn t doanh thu thun ri chia cho gi vn hng bnC Ly gi vn hng bn chia cho doanh thuD Ly doanh thu chia cho gi vn hng bn28. Li nhun gp c xc nh nh sau:A Li nhun sau khi tr i chi ph hot ngB Li nhun sau khi tr i chi ph hot ng, gi vn v chi ph bn hng, chi ph qun lC Li nhun sau khi tr i chi ph hot ng, gi vn v chi ph bn hng, chi ph qun l, li vayD Chnh l li nhun sau thu ghi trn BCTCTng hp tkhongphaixoan.blogspot.com; google.com.vn; ub.com.vn thi vo Vietcombank khu vc H Ni (mn Nghip v Tn dng 8/8/2012)VCB khu vc H Nisng nay va t chc thi xong. S lc tnh hnh nm nay nh sau: Nm nay thi tp trung: Hi s ra , t chc thi tp trung v chm thi tp trung. Kt qu s c gi v cc chi nhnh. thi:+ Trc nghim (50 cu nghip v trong 60p, 70 cu ting Anh trong 60p). ph hp vi cc SV mi ra trng.+ Ting Anh: ton lin quan n ng php, cu trc cu l chnh. Rt t nghip v (ai hc kh TA cp 3 chc thi tt v mi ngi u xut xoa d qu)+ Nghip v: nhiu cu lin quan n tn dng, k ton NH. TTQT ch c 3 cu th phi. Phi lm rt nhanh mi kp nn mnh ch nh 1 s cu sau:1. Trng hp no khng c cho vay:a. Ban kim sotb. K ton trngc. Nhn vin thm nh mn vay(Khng nh chnh xc lm nhng tt nht l cc bn nn nh nhng trng hp khng c cho vay trong Quy ch Tn dng)2. T chc TD khng c cho vay qu bao nhiu % vn t c(15%/ 25%/ 50%/ 100%) p n l 15% nh ( Chc chn lun Lut cc t chc tn dng v cc vn bn ca ngn hng nh nc ban hnh u ni n ci ny)3. Khch hng mi nm gi tit kim 10 triu ng bt u t 1/1, li sut 10% nm. Hi ngy 31/12 ca nm th 10 c lnh bao nhiu tin?4. Khch hng c 80 triu ng. Nu gi TK 6 thng tr trc li 9.5%/nm, tr sau 11%/nm. Hi khch hng chn hnh thc gi TK tr trc hay tr sau?5. Thanh ton Visa c th bng:a. Tin mtb. Chuyn khonc. T ng ghi nd. Tt c p n6. Ngy ht hn ca L/C v ngy giao hng mun nht ngy no xy ra trc?7. im chung nht gia Stanby L/C v L/C l g?8. c im ca thu chi?(i loi l ch ng, s d lun bin i v tnh li tng ngy)9. Th tn dng d phng10. Khon mc no sau y ko phi l Ti sn c ca NH:a. Tin gi TCTD khcb. Giy t c gi do chnh TCTD pht hnhc. Chng khon u td. Qun ri11. Khon mc no ko c ghi nhn trong BCKT:(ch nh p n mnh chn l Doanh thu ti chnh)12. Khi nim TSC:gi tr ln v thi gian s dng trn 1 nm13. Th tn dng ca VCB c ti khon chnh v ph, khi thc hin giao dch th s b tr vo ti khon no:a. chnhb. phc. do khch hng yu cud. c chnh v ph14. Ngy 1/1 u nm gi 10tr vo NH. Hi 31/12 nm th 10 c bao nhiu tin?ch nh p n t tnh ra l hn 175tr15. NH mua 120tr tin tri phiu vo ngy 1/4/2005 (y cng l ngy pht hnh), mua ng mnh gi, chi ph mua= 0; ls 13/nm; tr li 6th 1 ln. Hi 31/12/2005 k ton ghi nhn li nm l bao nhiu?: 7.8tr 11.7tr 13tr hay 15.6tr16. c im ca NH bn l:a, lng khch hng ln; b, ri ro cao c, sn phm a dng; d, A&C ng; e, tt c ng17. Khi ls gim, NH s thu ht c:a, tin gi; b, KH n vay; c d ko nh18. D on ls s tng, NH c xu hng:a, cho vay ngn hn, ls c inh b, cho vay ngn hn ls th ni c, ls th ni, v c iu chnh thng xuyn (cu ny t nh ko chnh xc lm)19. Nn kinh t n nh:ls trong ngn hn c xu hng th no so vi ls di hn: cao hn/ thp hn/ c th cao hn hoc thp hn20. L do no gii thch cho xu hng tng vn CSH ca NH21. Bo him tin gi:a, l sp bo v thun ty; b, tit kim thun ty; c, kt hp bo v v tit kim22. Nguyn tc thn trng trong k ton23. L/C ging bo lnh nguyn tc no nht:cam kt tr tin ca ngn hng24. D/A ri ro hn D/P v:a) ko kim sot c hng ha25. Khng c cho vay vi:hi ng qun tr v ngi xt duyt tn dng26. GDV vi KH:l CV t vn27. y thc u t c thc hin vi c USD v VN28. iu kin chuyn USD ra nc ngoi ..29. Sp xp cc khon TSB gim dn:chng ch tin gi, BS, ti sn hnh thnh t vn vay30. NHTM l:knh dn tin t chnh31. C 1 cu hi v th VCB Connect 24 c dng lm g(thanh ton tin mt, chuyn khon, trch n t ng, hay c 3)32. Trong cc loi sau, u khng phi l ngun vn ca NH trn th trng tin t?: Tn phiu cng ty, Tn phiu kho bc, c phiu do NH pht hnh vi 1 p n na khng nh33. Phng thc TTQT no sau y nhanh gn, d dng, t tn chi ph: a. Chuyn tin; b Nh thu; c. L/C; d. khng nhTng hp tkhongphaixoan.blogspot.com; google.com.vn; ub.com.vn thi v tr Tn dng vo Vietcombank ti Bc Giang Bc Ninh (Ngy 11/10/2012)y l mt s cu mnh nh c trong thi VCB ngy 11/10/2012 va ri. Mt s cu mnh khng nh c ht cc p n a, b, c, d na. C bn no cng thi nh c th b sung thm nh!1. Hin nay cc NHTM ti Vit Nama. c php M sn giao dch vng, huy ng v cho vay vngb. c php M sn giao dch vng, khng c huy ng cho vay bng vngc. Khng c php m sn giao dch, c huy ng cho vay bng vngd. Khng c php m sn giao dch vng, huy ng cho vay bng vng.2. VCB c 1000 nhn vin. S nm kinh nghim trung bnh l 10 nm. lch chun l 1 nm. S nhn vin ti thiu c kinh nghim t 8 n 12 nm l bao nhiu?3. D kin trong nm nay kh nng nn kinh t tng trng nhanh l 70%, kh nng nn kinh t tng trng chm l 30%. Nu kinh t tng trng nhanh: VCB tr c tc 3000 l 80%, tr c tc 1000 l 20%. Nn kinh t tng trng chm: VCB tr c tc 3000 l 50%, tr c tc 1000 l 50%. Cui nm VCB tr c tc 3000. Hi xc sut nn kinh t tng trng nhanh l bao nhiu?4. Khi cung tin tng th iu no sau y ko xy ra trong ngn hna. Gi c tngb. Tht nghip gimc. Tng sn phm quc dn tngd. Li sut gim5. c im ca cho vay thu chia. Khng cn TSB, phc v nhu cu vn lu ngb. Khng cn TSB, li sut cao hn ls cho vay thng thngc. C TSB, li sut cao hn ls cho vay thng thng6. Th bo lnh v th tn dng ging nhau cha. Ngn hng pht hnh dung uy tn ca mnh thay cho khch hngb.7. Standby L/C c c im g trong cc p n sau:8. Cu trc khon vay, xc nh li sut cho vay, h s thm nh c thc hin nhm:9. Nu NHTW p dng ch t gi c dnh th:a. Chnh sch tin t s mt tc dngb. Li sut ng ni t thay i trong phm vi nht nhc.10. Nguyn tc thn trng:11. Cc loi ngun lc v hnh:chi ph giai on nghin cu, li th thng mi to ra t ni b doanh nghip. li th thng mi to ra t vic chuyn nhng sp nhp DN12. Khi ngn hng cho vay tr gp, hnh thc no sau y ngn hng c li nhta. Gc tr c nh tng k, li hng k tnh theo s d gc ban ub. Gc tr c nh tng k, li hng k tnh theo s d gc hng k c. Gc v li chia u cho mi k hn tr n13. Trong thanh ton L/C trong hai ngy sau cn quy nh ngy no trca. Ngy giao hng mun nhtb. Ngy ht hn L/C14. Li nhun hot ng l li nhun no sau ya. Li nhun sau khi tr i gi vn hng bnb. Phn c sn sau khi tr i gi vn v chi ph hot ngc. Li nhun cn li sau khi tr i gi vn, ch ph hot ng, thu v li vay15. Li nhun gp c xc nh l?a. Li nhun sau khi tr i gi vn hng bnb. Li nhun16. Trong cc phng thc thanh ton sau, phng thc no n gin, nhanh chng nhta. Tn dng chng tb. Chuyn tinc. Nh thu17. Bancassurance l g?a. Cng ty bo him cho bn cc sn phm dch v ti chnh v ngn hng thng qua knh phn phi ca cng ty bo him.b. Cc ngn hng tham gia cung cp cc sn phm bo him cho khch hng ca mnhc.18. Ci no sau y khng phi l ti sn c ca t chc tn dnga. Tin gi ti TCTD khcb. Cho vayc. Giy t c gi do chnh t chc tn dng pht hnhd. u t chng khon19. Nhn t no sau y nh hng ti quyt nh u t vo mt loi chng khon ca nh u t?20. Yu t nh hng ti giao dch kiu hi ca khch hng c nhn ti ngn hnga. Thi phc v ca nhn vin, s thun tin, ph giao dchb. Ph giao dch, s thun tin,21. Bin ng li suta. Trong di hn c xu hng cao hn ngn hnb.22. Khch hng c 1 s tit kim c k hn mun n rt tin trc hn th li sut s c tnh nh th no:a. Theo nh li sut trn s tit kim vi s ngy gi thc tb. p dng li sut thp hn li sut trn s tit kimc. p dng li sut 0%d. Ty theo chnh sch ca ngn hng23. Khch hng ti ngn hng chuyn tin ra nc ngoi cna. C vn bn chp thun ca NHNNb. C mc ch c thc.24. Ti sn m bo trong cho vay?25. Ngun tr n chnh khi cho vay mua sm ti sn c nha. Gi tr thanh lb. Dng tin to ra t TSCc. Khu hao TSCd.26. Phng php nh gi theo gi tr th trnga. t c s dng trong thc tb. L kt hp ca nh gi theo phng php chi ph v phng php theo thu nhpc.Tng hp tkhongphaixoan.blogspot.com; google.com.vn; ub.com.vnhttp://dethinganhang.com/category/vi-tri-tuyen-dung/giao-dich-vien/https://sites.google.com/site/bankexamcom/ngan-hang-dhe-thi/giao-dich-vien