delegasi patriotik 2014

of 13 /13
DELEGASI PATRIOTIK 2014

Author: fausto

Post on 09-Jan-2016

52 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DELEGASI PATRIOTIK 2014. PENGENALAN. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

DELEGASI PATRIOTIK 2014

DELEGASI PATRIOTIK 2014PENGENALANProgram ini berfungsi sebagai platform dalam menyampaikan kesedaran tentang kepentingan semangat kenegaraan dalam kalangan mahasiswa dan kakitangan. Tujuan program ini adalah untuk memberi kesedaran kepada mahasiswa khususnya ahli UPSM sendiri dan seterusnya menjana perpaduan dan kesefahaman yang lebih erat menggunakan konsep intelektual dan lebih ilmiah daripada badan berkanun yang terdapat di Malaysia. Sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi, maka mahasiswa juga diberi peluang untuk menyahut cabaran sebagai pelapis generasi yang akan menerajui negara ini kelak. Selain dari itu, program ini mewujudkan peluang kepada bakal pewaris negara untuk belajar dan menghadapi cabaran akan datang dengan berkonsepkan pameran dan ceramah. Kebolehan dalam pengendalian medan perniagaan di antara mahasiswa dan peniaga-peniaga luar merupakan satu nilai yang perlu ada dalam diri setiap mahasiswa dan generasi Malaysia pada masa hadapan. Program ini merupakan salah satu sahutan daripada cabaran Wawasan 2020 yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu mewujudkan masyarakat Malaysia yang sepenuhnya bermoral dan beretika, liberal dan toleran yang matang serta bebas dari segi psikologi, selamat dan maju. PERANCANGAN PROJEKPERANCANGAN PROJEKPERLAKSANAAN PROJEKHari pertama program

Program wacana

Hari kedua program ..

Semasa berlangsungnya pertandingan pidato

KESIMPULAN Program ini merupakan salah satu medium untuk mengeratkan hubungan di antara warga UKM dan pihak luar. Selain itu, program ini telah membentuk pelajar yang mempunyai ketahanan mental, fizikal dan rohani yang tinggi dan seterusnya memupuk semangat perpaduan ke arah mengejar kejayaan dan kecemerlangan diri. Seterusnya, dapat melatih dan mendidik mahasiswa/i berorganisasi, dipimpin dan memimpin serta kemahiran-kemahiran insaniah (softskill) yang diperlukan dalam menjadikan mahasiswa/i yang berketerampilan sebagai aset persediaan ke alam pekerjaan. Sekali gus telah membentuk generasi yang berfikiran kreatif, inovatif, berdaya saing, berakhlak mulia serta mempunyai jiwa perpaduan yang jitu untuk memastikan perpaduan terus terpelihara dalam negara ini. Akhir sekali, memperkasakan mahasiswa dari segi pengalaman di dalam mengurus, mentadbir, menyusun organisasi seterusnya memimpin generasi pemimpin muda ke arah masyarakat yang maju dan berdaya saing. LAMPIRAN

HADIAH MENARIK YANG DISEDIAKANGAMBAR SEWAKTU SAYA SEDANG BERTUGAS SEBAGAI KETUA PENYELARAS KAUNTER DEEJAY DAN CABUTAN BERTUAH

SEBAHAGIAN AHLI JAWATANKUASA DELEGASI PATRIOTIK