digitaal toetsen als leermoment

of 39 /39

Upload: ingolfvd

Post on 10-Jul-2015

247 views

Category:

Education


0 download

DESCRIPTION

Digitaal toetsen als leermoment Gegeven door Ingolf van Doorn tijdens de CVI 2014 in Den Bosch

TRANSCRIPT

Page 1: Digitaal toetsen als leermoment
Page 2: Digitaal toetsen als leermoment

http://rijkonderwijs.wordpress.com/Helicon Opleiding : ICT voor Leren team

Page 3: Digitaal toetsen als leermoment

Waarom digitaal toetsen ?

Wat zouden jouw redenen kunnen zijn ?

Page 4: Digitaal toetsen als leermoment
Page 5: Digitaal toetsen als leermoment

Onderwijs vernieuwing

Beoordelingproduct

Leer-arrangement Informatie-

verzamelen

Ondersteunende vakken

Leerproduct maken

Virtuele interactie

Inleverenproduct

Digitale toets(forma-summatief)

Assessment

Beoordeling & Reflectie

Page 8: Digitaal toetsen als leermoment

4 in Balans

Page 9: Digitaal toetsen als leermoment

1

23 4

5 67

8

Onze 8 stappen

Page 10: Digitaal toetsen als leermoment

Het doel bepalen

Page 11: Digitaal toetsen als leermoment

Kies een programma

Page 12: Digitaal toetsen als leermoment

Vragen maken

Page 15: Digitaal toetsen als leermoment

Uitslagen verwerken

Page 18: Digitaal toetsen als leermoment

Leerlingen-enquête

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Direct resultaat Fouten inzien Feedback op fouten Multimedia in de toets Hulpprogramma's

Page 19: Digitaal toetsen als leermoment

Kritische noot

• Haperende systemen

• Foutieve vragen

• Te veel of te weinig vragen

• Veel multiple choice vragen

• ICT afhankelijkheid

• Planning niet goed

• Missende feedback

Page 20: Digitaal toetsen als leermoment

Interviews

• Tijdsbesparing

• Geen inhaal/herkansingen-stress

• Leuk om te doen

• Snelle uitslagen

• Verleggen tijdsdruk

• Transparantie

• Analyse mogelijkheid

• Breed inzetbaar

• Plaats en tijd onafhankelijk

• Inzicht in leerprestaties

Page 21: Digitaal toetsen als leermoment

Kritische noot

• Fraude blijft punt van aandacht

• Haperende systemen

• Geen plan B

• Tijdsinvestering

• Moeilijk om goede gesloten vragen te maken

• ICT vaardigheden zijn te matig

• Afhankelijkheid

Page 22: Digitaal toetsen als leermoment

Resultaat uit de leerlingen-enquête

altijd61%

soms28%

niet11%

Ben je op basis van het resultaat (je gemaakte fouten) op de mindere onderdelen gaan studeren ?

Page 23: Digitaal toetsen als leermoment

Rendement (individueel)

Nakijktijd papieren toets incl verwerking 10 min

Aantal toetsen per jaar 1 momenten per jaar

Inhaal / herkansings 15 %

Tijd voor QMP-co per toets 15 minuten

Toetsvragen maken 5 minuten

Minimaal aantal vragen per toets 60 vragen

Aantal leerlingen per opleiding 25 leerlingen

Éénmalig invoeren leerlingen 30 minuten

QMP toetsen maken

Tijdsinvestering per toets 300 minuten

QMP Toetsen gebruiken (per vestiging)

Tijdsinvestering QMP coördinatie excl. herk. 15 minuten

Tijdsinvestering QMP coördinatie incl. herk. 30 minuten

Rendement

Aantal keer toetsen om rendabel te worden 1,25 keer

Rendement in de volgende jaren

Besparen per toetsafname 227,50 min/toets 3 uren per toets

Page 24: Digitaal toetsen als leermoment

Helicon breed digitaal toetsen

Page 25: Digitaal toetsen als leermoment

Rendement helicon breed

Locaties 4 vestigingen

Nakijktijd papieren toets incl verwerking 10 min

Looptijd opleiding 3 jaar

Aantal toetsen per jaar 3 momenten per jaar

Inhaal / herkansings 15 %

Tijd voor QMP-co per toets 15 minuten

Toetsvragen van kwaliteit maken 17 minuten

Minimaal aantal vragen per toets 60 vragen

Aantal blokken om te toetsen 8 toetsmomenten (examenjaar één toets minder)

Gemiddeld aantal leerlingen per opleiding 24 leerlingen per vestiging

QMP toetsen maken

Tijdsinvestering per toets 1020 minuten

Tijdsinvestering totaal 8160 minuten

Tijdsinvestering per vestiging 2040 minuten

QMP Toetsen gebruiken (per vestiging)

Tijdsinvestering QMP coördinator excl. herk. 120 minuten

Tijdsinvestering QMP coördinator incl. herk. 240 minuten

Hoeveel leerlingen heb je per vestiging per vak nodig om na één jaar rendabel te zijn

Aantal leerlingen per vestiging 27 leerlingen Zonder herkansingsmomenten

Aantal leerlingen per vestiging 25 leerlingen Met herkansingsmomenten

Rendement in de volgende jaren

Besparing per jaar per vestiging per vak 1968 min/vestiging 32 uren/vestiging Met herkanstingsmomenten

Page 26: Digitaal toetsen als leermoment

samenvattingWil je het groots inzetten, begin dan boven in de organisatie.

Zorg voor de juiste randvoorwaarden.

Goede ondersteuning en cursussen aan docenten

Zet digitaal toetsen alleen in als het vak zich ervoor leent

Combineer verschillende beoordelingsinstrumenten

Stabiel vakgebied zodat vragen lang mee kunnen

Zorg voor een plan B

Maak indien mogelijk gebruik van multimedia in de toets

Start met een goede structuur (mappen – metadatering)

Maak een meer-jaren plan

Gebruik de analyse mogelijkheid voor verbetering van de toetsen

Faciliteer de betrokken docenten

Expert aanwezig

Extra aandacht voor surveillanten

Goede planningDenk aan dyslexie-problematiek

Werk samen met anderen

Page 27: Digitaal toetsen als leermoment

Vragen aan jullie !!!!!!

Page 28: Digitaal toetsen als leermoment
Page 29: Digitaal toetsen als leermoment
Page 30: Digitaal toetsen als leermoment
Page 31: Digitaal toetsen als leermoment

zeer goed28%

goed44%

matig 5%

slecht17%

zeer slecht6%

Eerste indruk van digitaal toetsen

Resultaten uit enquête onder de leerlingen

Page 32: Digitaal toetsen als leermoment

Resultaten uit enquête onder de leerlingen

Heel Graag28%

Graag22%

Neutraal33%

Liever niet6%

Helemaal niet11%

Wil je vaker digitaal getoetst worden ?

Page 33: Digitaal toetsen als leermoment

Resultaten uit enquête onder de leerlingen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Direct resultaat Fouten inzien Feedback op fouten Multimedia in de toets Hulpprogramma's

Wat is er fijn aan een digitale toets ?

Page 34: Digitaal toetsen als leermoment

Resultaten uit enquête onder de leerlingen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Alles beviel Slechte kwaliteit vragen Onoverzichtelijke toets Foutieve planning

Wat beviel er niet aan het digitaal toetsen ?

Page 35: Digitaal toetsen als leermoment

Resultaten uit enquête onder de leerlingen

Fijn89%

Neutraal11%

Niet fijn0%

Hoe bevalt het om direct het resultaat van de toets te krijgen ?

Page 36: Digitaal toetsen als leermoment

Resultaten uit enquête onder de leerlingen

altijd67%

soms33%

niet0%

Heb je jouw fouten teruggekeken ?

Page 37: Digitaal toetsen als leermoment

Resultaten uit enquête onder de leerlingen

Ja39%

beetje50%

Nee11%

Biedt de veelzijdigheid aan vraagtype de toets een meerwaarde ?

Page 38: Digitaal toetsen als leermoment

Resultaten uit enquête onder de leerlingen

Ja67%

beetje28%

Nee5%

Biedt de integratie van multimedia de toets een meerwaarde ?

Page 39: Digitaal toetsen als leermoment

Resultaten uit enquête onder de leerlingen

altijd61%

soms28%

niet11%

Ben je op basis van het resultaat (je gemaakte fouten) op de mindere onderdelen gaan studeren ?