displacement method of analysis: slope … e! ents! on! nts span! s beams! ay! ay displacement...

Click here to load reader

Post on 30-Apr-2018

232 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  ! General Case! Stiffness Coefficients! Stiffness Coefficients Derivation! Fixed-End Moments! Pin-Supported End Span! Typical Problems! Analysis of Beams! Analysis of Frames: No Sidesway! Analysis of Frames: Sidesway

  DISPLACEMENT METHOD OF ANALYSIS: SLOPE DEFLECTION EQUATIONS

 • 2

  Slope Deflection Equations

  settlement = j

  Pi j kw Cj

  Mij MjiwP

  j

  i

  i j

 • 3

  Degrees of Freedom

  L

  A B

  M

  1 DOF:

  P

  A B C 2 DOF: ,

 • 4

  L

  A B

  1

  Stiffness

  kBAkAA

  LEIkAA

  4=

  LEIkBA

  2=

 • 5

  L

  A B1

  kBBkAB

  LEIkBB

  4=

  LEIkAB

  2=

 • 6

  Fixed-End ForcesFixed-End Moments: Loads

  P

  L/2 L/2

  L

  w

  L

  8PL

  8PL

  2P

  2P

  12

  2wL12

  2wL

  2wL

  2wL

 • 7

  General Case

  settlement = j

  Pi j kw Cj

  Mij MjiwP

  j

  i

  i j

 • 8

  wP

  settlement = j

  (MFij) (MFji)

  (MFij)Load (MF

  ji)Load

  +

  Mij Mji

  i

  j

  +

  i jwPMijMji

  settlement = jj

  i

  =+ ji LEI

  LEI 24

  ji LEI

  LEI 42 +=

  ,)()()2()4( LoadijF

  ijF

  jiij MMLEI

  LEIM +++= Loadji

  Fji

  Fjiji MML

  EILEIM )()()4()2( +++=

  L

 • 9

  Mji Mjk

  Pi j kw Cj

  Mji Mjk

  Cj

  j

  Equilibrium Equations

  0:0 =+=+ jjkjij CMMM

 • 10

  +

  1

  1

  i jMij Mji

  i

  j

  LEIkii

  4=

  LEIk ji

  2=

  LEIkij

  2=

  LEIk jj

  4=

  i

  j

  Stiffness Coefficients

  L

 • 11

  [ ]

  =

  jjji

  ijii

  kkkk

  k

  Stiffness Matrix

  )()2()4( ijFjiij MLEI

  LEIM ++=

  )()4()2( jiFjiji MLEI

  LEIM ++=

  +

  =

  F

  ji

  Fij

  j

  iI

  ji

  ij

  MM

  LEILEILEILEI

  MM

  )/4()/2()/2()/4(

  Matrix Formulation

 • 12

  [D] = [K]-1([Q] - [FEM])

  Displacementmatrix

  Stiffness matrix

  Force matrixwP(MFij)Load (MFji)Load

  +

  +

  i jwPMijMji

  j

  i

  j

  Mij Mji

  i

  j

  (MFij) (MFji)

  Fixed-end momentmatrix

  ][]][[][ FEMKM +=

  ]][[])[]([ KFEMM =

  ][][][][ 1 FEMMK =

  L

 • 13

  L

  Real beam

  Conjugate beam

  Stiffness Coefficients Derivation: Fixed-End Support

  MjMi

  L/3

  i

  LMM ji +

  EIM j

  EIMi

  EILM j

  2

  EILMi

  2

  )1(2

  0)3

  2)(2

  ()3

  )(2

  (:0'

  =

  =+=+

  ji

  jii

  MM

  LEI

  LMLEI

  LMM

  )2(0)2

  ()2

  (:0 =+=+EI

  LMEI

  LMF jiiy ij

  ii

  LEIM

  LEIM

  andFrom

  )2(

  )4(

  );2()1(

  =

  =

  LMM ji +

  i j

 • 14

  Conjugate beam

  L

  Real beam

  Stiffness Coefficients Derivation: Pinned-End Support

  Mi i

  j

  LM i

  LMi

  EIM i

  EILMi

  2

  32L

  i j

  0)3

  2)(2

  (:0' ==+ LLEI

  LMM iij

  i j

  0)2

  ()3

  (:0 =+=+ jiiy EILM

  EILMF

  LEIM

  EILM

  ii

  i3)

  3(1 ===

  )6

  (EI

  LM ij

  =)3

  (EI

  LM ii =

 • 15

  Fixed end moment : Point Load

  Real beam

  8,0

  162

  22:0

  2 PLMEI

  PLEI

  MLEI

  MLFy ==+=+

  P

  M

  M EIM

  Conjugate beamA

  EIM

  B

  L

  P

  A B

  EIM

  EIML2

  EIM

  EIML2

  EIPL

  16

  2

  EIPL4 EI

  PL16

  2

 • 16

  L

  P

  841616PLPLPLPL

  =+

  +

  8PL

  8PL

  2P

  2PP/2

  P/2

  -PL/8 -PL/8

  PL/8

  -PL/16-PL/8

  -

  PL/4+

  -PL/16-PL/8-

 • 17

  Uniform load

  L

  w

  A B

  w

  M

  M

  Real beam Conjugate beam

  A

  EIM

  EIM

  B

  12,0

  242

  22:0

  23 wLMEI

  wLEI

  MLEI

  MLFy ==+=+

  EIwL8

  2

  EIwL

  24

  3

  EIwL

  24

  3

  EIM

  EIML2

  EIM

  EIML2

 • 18

  Settlements

  M

  M

  L

  MjMi = Mj

  LMM ji +L

  MM ji +

  Real beam

  2

  6LEIM =

  Conjugate beam

  EIM

  A B

  EIM

  ,0)3

  2)(2

  ()3

  )(2

  (:0 =+=+ LEI

  MLLEI

  MLM B

  EIM

  EIML2

  EIMEI

  ML2

 • 19

  wP

  A B

  A B+A B

  (FEM)AB (FEM)BA

  Pin-Supported End Span: Simple Case

  BA LEI

  LEI 24 + BA L

  EILEI 42 +

  )1()()/2()/4(0 ++== ABBAAB FEMLEILEIM

  )2()()/4()/2(0 ++== BABABA FEMLEILEIM

  BABABBA FEMFEMLEIM )()(2)/6(2:)1()2(2 +=

  2)()()/3( BABABBA

  FEMFEMLEIM +=

  wP

  AB

  L

 • 20

  AB

  wP

  A B

  A BA B

  (MF AB)load (MF

  BA)load

  Pin-Supported End Span: With End Couple and Settlement

  BA LEI

  LEI 24 + BA L

  EILEI 42 +

  L

  (MF AB) (MF

  BA)

  )1()()(24 +++== FABload

  FABBAAAB MML

  EILEIMM

  )2()()(42 +++= FBAload

  FBABABA MML

  EILEIM

  2)(

  21])(

  21)[(3:

  2)1()2(2lim AFBAload

  FABload

  FBABBAA

  MMMMLEIMbyinateE +++=

  MAwP

  AB

 • 21

  Fixed-End MomentsFixed-End Moments: Loads

  P

  L/2 L/2

  P

  L/2 L/2

  8PL

  8PL

  163)]

  8()[

  21(

  8PLPLPL

  =+

  12

  2wL12

  2wL

  8)]

  12()[

  21(

  12

  222 wLwLwL=+

 • 22

  Typical Problem

  0

  0

  0

  0

  A C

  B

  P1 P2

  L1 L2

  wCB

  P

  8PL

  8PL w12

  2wL

  12

  2wL

  8024 11

  11

  LPLEI

  LEIM BAAB +++=

  8042 11

  11

  LPLEI

  LEIM BABA ++=

  128024

  2222

  22

  wLLPLEI

  LEIM CBBC ++++=

  128042

  2222

  22

  wLLPLEI

  LEIM CBCB

  +++=

  L L

 • 23

  MBA MBC

  A C

  B

  P1 P2

  L1 L2

  wCB

  B

  CB

  8042 11

  11

  LPLEI

  LEIM BABA ++=

  128024

  2222

  22

  wLLPLEI

  LEIM CBBC ++++=

  BBCBABB forSolveMMCM ==+ 0:0

 • 24

  A C

  B

  P1 P2

  L1 L2

  wCB

  Substitute B in MAB, MBA, MBC, MCB

  MABMBA

  MBCMCB

  0

  0

  0

  0

  8024 11

  11

  LPLEI

  LEIM BAAB +++=

  8042 11

  11

  LPLEI

  LEIM BABA ++=

  128024

  2222

  22

  wLLPLEI

  LEIM CBBC ++++=

  128042

  2222

  22

  wLLPLEI

  LEIM CBCB

  +++=

 • 25

  A BP1

  MABMBA

  L1

  A CB

  P1 P2

  L1 L2

  wCB

  ByR CyAy ByL

  Ay Cy

  MABMBA

  MBCMCB

  By = ByL + ByR

  B CP2

  MBCMCB

  L2

 • 26

  Example of Beams

 • 27

  10 kN 6 kN/m

  A C

  B 6 m4 m4 m

  Example 1

  Draw the quantitative shear , bending moment diagrams and qualitativedeflected curve for the beam shown. EI is constant.

 • 28

  PPL8 wwL

  2

  30FEM

  PL8

  wL220

  MBA MBC

  B

  Substitute B in the moment equations:

  MBC = 8.8 kNm

  MCB = -10 kNm

  MAB = 10.6 kNm,

  MBA = - 8.8 kNm,

  [M] = [K][Q] + [FEM]

  10 kN 6 kN/m

  A C

  B 6 m4 m4 m

  0

  0

  0

  0

  8)8)(10(

  82

  84

  ++= BAABEIEIM

  8)8)(10(

  84

  82

  += BABAEIEIM

  30)6)(6(

  62

  64 2

  ++= CBBCEIEIM

  20)6)(6(

  64

  62 2

  += CBCBEIEIM

  0:0 ==+ BCBAB MMM

  EI

  EIEI

  B

  B

  4.2

  030

  )6)(6(10)6

  48

  4(2

  =

  =++

 • 29

  10 kN 6 kN/m

  A C

  B 6 m4 m4 m

  MBC = 8.8 kNm

  MCB= -10 kNm

  MAB = 10.6 kNm,

  MBA = - 8.8 kNm,

  = 5.23 kN = 4.78 kN = 5.8 kN = 12.2 kN

  10 kNm8.8 kNm

  10.6 kNm8.8 kNm

  10 kN

  10.6 kNm

  8.8 kNm

  A B

  ByLAy

  2 m

  6 kN/m8.8 kNm

  10 kNmB

  CyByR

  18 kN

 • 30

  10 kN 6 kN/m

  A C

  B 6 m4 m4 m

  10 kNm10.6 kNm

  5.23 kN 12.2 kN

  4.78 + 5.8 = 10.58 kN

  V (kN)x (m)

  5.23

  - 4.78

  5.8

  -12.2

  +-

  +

  -

  M (kNm) x (m)

  -10.6

  10.3

  -8.8 -10- -

  +-

  EIB4.2

  =

  Deflected shape x (m)

 • 31

  10 kN 6 kN/m

  A C

  B 6 m4 m4 m

  Example 2

  Draw the quantitative shear , bending moment diagrams and qualitativedeflected curve for the beam shown. EI is constant.

 • 32

  PPL8 wwL

  2

  30FEM

  PL8

  wL220

  [M] = [K][Q] + [FEM]

  10 kN 6 kN/m

  A C

  B 6 m4 m4 m

  )1(8

  )8)(10(8

  28

  4++= BAAB

  EIEIM

  )2(8

  )8)(10(8

  48

  2+= BABA

  EIEIM

  )3(30

  )6)(6(6

  26

  4 2++= CBBC

  EIEIM

  )4(20

  )6)(6(6

  46

  2 2+= CBCB

  EIEIM

  10

  10

  0

  0

  0

  308

  62:)1()2(2 = BBAEIM

  )5(158

  3= BBA

  EIM

 • 33

  MBA MBC

  B

  )5(158

  3= BBA

  EIM

  )3(30

  )6)(6(6

  4 2+= BBC

  EIM

  0:0 ==+ BCBAB MMM

  EI

  EIEI

  B

  B

  488.7

  )6(030

  )6)(6(15)6

  48

  3(2

  =

  =++

  EI

  EIEIinSubstitute

  A

  BAB

  74.23

  108

  28

  40:)1(

  =

  +=

  Substitute A and B in (5), (3) and (4):

  MBC = 12.19 kNm

  MCB = - 8.30 kNm

  MBA = - 12.19 kNm)4(

  20)6)(6(

  62 2

  = BCBEIM

 • 34

  10 kN 6 kN/m

  A C

  B 6 m4 m4 m

  MBA = - 12.19 kNm, MBC = 12.19 kNm, MCB = - 8.30 kNm

  = 3.48 kN = 6.52 kN = 6.65 kN = 11.35 kN

  12.19 kNm

  12.19 kNm8.30 kNm

  10 kN

  12.19 kNm

  A B

  ByLAy

  2 m

  6 kN/m12.19 kNm

  8.30 kNmC

  CyByR

  18 kN

  B

 • 35

  Deflected shape x (m)EIB49.7

  =

  10 kN 6 kN/m

  A C

  B 6 m4 m4 m

  V (kN)x (m)

  3.48

  - 6.52

  6.65

  -11.35

  M (kNm) x (m)

  14

  -12.2-8.3

  11.35 kN3.48 kN

  6.52 + 6.65 = 13.17 kN

  EIA74.23

  =

 • 36

  10 kN 4 kN/m

  A C

  B6 m4 m4 m

  2EI 3EI

  Example 3

  Draw the quantitative shear , bending moment diagrams and qualitativedeflected curve for the beam shown. EI is constant.

 • 37

  10 kN 4 kN/m

  A C

  B6 m4 m4 m

  2EI 3EI(4)(62)/12 (4)(62)/12 (10)(8)/8(10)(8)/8

  15

  12

  )1(8

  )8)(10(8

  )2(28

  )2(4++= BAAB

  EIEIM

  )2(8

  )8)(10(8

  )2(48

  )2(2+= BABA

  EIEIM

  0 10

  10

  )2(8

  )8)(10)(2/3(8

  )2(3:2

  )1()2(2 aEIM BBA =

  )3(12

  )6)(4(6

  )3(4 2+= BBC

  EIM

 • 38

  10 kN 4 kN/m

  A C

  B6 m4 m4 m

  2EI 3EI(4)(62)/12 (4)(62)/12(3/2)(10)(8)/8

  EIEIMM

  B

  BBCBA

  /091.13151275.2:0

  ==+==

  15

  12

  )2(8

  )8)(10)(2/3(8

  )2(3 aEIM BBA =

  )3(12

  )6)(4(6

  )3(4 2+= BBC

  EIM

  mkNEIM

  mkNEI

  EIM

  mkNEI

  EIM

  BCB

  BC

  BA

  ==

  ==

  ==

  91.10126

  )3(2

  18.1412)091.1(6

  )3(4

  18.1415)091.1(8

  )2(3

 • 39

  10 kN 4 kN/m

  A C

  B6 m4 m4 m

  2EI 3EI

  MBA = - 14.18 kNm, MBC = 14.18 kNm, MCB = -10.91 kNm

  14.18

  140.18 kNm

  10 kN

  A B

  ByLAy = 6.73 kN= 3.23 kN

  14.18 kNm

  10.91 kNm

  4 kN/m

  C

  CyByR

  24 kN

  14.18 10.91

  = 11.46 kN= 12.55 kN

 • 40

  10 kN 4 kN/m

  A C

  B6 m4 m4 m

  2EI 3EI

  11.46 kN3.23 kN

  10.91 kNm

  V (kN)x (m)

  3.23

  -6.73

  12.55

  -11.46

  +-

  +-

  2.86

  M (kNm) x (m)

  12.91

  -14.18

  5.53

  -10.91

  +

  -+

  -

  6.77 + 12.55 = 19.32 kN

  B = 1.091/EIDeflected shape x (m)

 • 41

  10 kN 4 kN/m

  A C

  B6 m4 m4 m

  2EI 3EI

  Example 4

  Draw the quantitative shear , bending moment diagrams and qualitativedeflected curve for the beam shown. EI is constant.

  12 kNm

 • 42

  10 kN 4 kN/m

  A C

  B6 m4 m4 m

  2EI 3EI

  12 kNm

  wL2/12 = 12 wL2/12 = 121.5PL/8 = 15

  MBA

  MBCB

  12 kNmMBA

  MBC

  EIB273.3

  =

  EIA21.7

  =

  )1(158

  )2(3= BBA

  EIM

  )2(126

  )3(4+= BBC

  EIM

  )3(126

  )3(2= BCB

  EIM

  8)8)(10(

  8)3(2

  8)2(4

  ++= BAABEIEIM

  0 -3.273/EI

  012:int = BCBA MMBJo

  012)122()1575.0( =+ BEIEI

  mkNEI

  EIM BA == 45.1715)273.3(75.0

  mkNEI

  EIM BC =+= 45.512)273.3(2

  mkNEI

  EIM CB == 27.1512)273.3(

 • 43

  10 kN

  A B

  4 kN/m

  C

  24 kN

  17.45 kNm5.45 kNm

  15.27 kNm

  2.82 kN 13.64 kN10.36 kN7.18 kN

  12 kNm10 kN 4 kN/m

  A C

  B13.64 kN2.82 kN

  15.27 kNm

  17.54 kN

  mkNEI

  EIM BA == 45.1715)273.3(75.0

  mkNEI

  EIM BC =+= 45.512)273.3(2

  mkNEI

  EIM CB == 27.1512)273.3(

 • 44

  10 kN 4 kN/m

  A C

  B6 m4 m4 m

  2EI 3EI

  12 kNm

  13.64 kN2.82 kN

  15.27 kNm

  17.54 kN

  V (kN)x (m)3.41 m+

  -+

  -

  2.82

  -7.18

  10.36

  -13.64

  M (kNm) x (m)+

  - -+

  11.28

  -17.45

  -5.45-15.27

  7.98

  Deflected shape x (m)

  EIB273.3

  =EIA

  21.7=

  EIB273.3

  =

  EIA21.7

  =

 • 45

  Example 5

  Draw the quantitative shear, bending moment diagrams, and qualitativedeflected curve for the beam shown. Support B settles 10 mm, and EI isconstant. Take E = 200 GPa, I = 200x106 mm4.

  12 kNm 10 kN 6 kN/m

  A CB

  6 m4 m4 m

  2EI 3EI10 mm

 • 46

  12 kNm 10 kN 6 kN/m

  A CB

  6 m4 m4 m

  2EI 3EI10 mm

  [FEM]

  A

  B

  2

  6LEI

  2

  6LEI

  BC

  2

  6LEI

  2

  6LEI

  P w

  [FEM]load

  8PL

  8PL

  30

  2wL30

  2wL

  )1(8

  )8)(10(8

  )01.0)(2(68

  )2(28

  )2(42 +++=

  EIEIEIM BAAB

  )2(8

  )8)(10(8

  )01.0)(2(68

  )2(48

  )2(22 ++=

  EIEIEIM BABA

  )3(30

  )6)(6(6

  )01.0)(3(66

  )3(26

  )3(4 22 ++=

  EIEIEIM CBBC

  )4(30

  )6)(6(6

  )01.0)(3(66

  )3(46

  )3(2 22 +=

  EIEIEIM CBCB

  -12

  0

  0

 • 47

  12 kNm 10 kN 6 kN/m

  A CB

  6 m4 m4 m

  2EI 3EI10 mm

  Substitute EI = (200x106 kPa)(200x10-6 m4) = 200x200 kN m2 :

  )1(8

  )8)(10(8

  )01.0)(2(68

  )2(28

  )2(42 +++=

  EIEIEIM BAAB

  )2(8

  )8)(10(8

  )01.0)(2(68

  )2(48

  )2(22 ++=

  EIEIEIM BABA

  )1(10758

  )2(28

  )2(4+++= BAAB

  EIEIM

  )2(10758

  )2(48

  )2(2++= BABA

  EIEIM

  )2(2/12)2/10(10)2/75(758

  )2(3:2

  )1()2(2 aEIM BBA +=

  16.5

 • 48

  + MB = 0: - MBA - MBC = 0 (3/4 + 2)EIB + 16.5 - 192.8 = 0

  B = 64.109/ EI

  Substitute B in (1): A = -129.06/EI

  Substitute A and B in (5), (3), (4):

  MBC = -64.58 kNm

  MCB = -146.69 kNm

  MBA = 64.58 kNm,

  MBA MBC

  B

  12 kNm 10 kN 6 kN/m

  A CB

  6 m4 m4 m

  2EI 3EI10 mm

  MBC = (4/6)(3EI)B - 192.8

  MBA = (3/4)(2EI)B + 16.5

 • 49

  12 kNm 10 kN 6 kN/m

  A CB

  6 m4 m4 m

  64.58 kNm 64.58 kNm

  = -1.57 kN= 11.57 kN

  146.69 kNm

  = 47.21 kN= -29.21 kN

  10 kN

  A B

  ByLAy

  12 kNm64.58 kNm

  2 m

  6 kN/m

  C

  CyByR

  18 kN

  B

  64.58 kNm

  146.69 kNm

  MBC = -64.58 kNm

  MCB = -146.69 kNm

  MBA = 64.58 kNm,

 • 50

  12 kNm 10 kN 6 kN/m

  A C

  B6 m4 m4 m

  2EI 3EI

  V (kN)x (m)

  11.57 1.57

  -29.21-47.21

  -+

  M (kNm) x (m)

  1258.29 64.58

  -146.69

  +

  -

  47.21 kN

  146.69 kNm

  11.57 kN

  1.57 + 29.21 = 30.78 kN

  10 mmA = -129.06/EI

  B = 64.109/ EIA = -129.06/EI

  Deflected shape x (m)

  B = 64.109/ EI

 • 51

  Example 6

  For the beam shown, support A settles 10 mm downward, use the slope-deflectionmethod to(a)Determine all the slopes at supports(b)Determine all the reactions at supports(c)Draw its quantitative shear, bending moment diagrams, and qualitativedeflected shape. (3 points)Take E= 200 GPa, I = 50(106) mm4.

  6 kN/m

  B A C

  3 m 3 m2EI 1.5EI

  12 kNm

  10 mm

 • 52

  6 kN/m

  B A C

  3 m 3 m2EI 1.5EI

  12 kNm

  )1(3

  )2(4= CCB

  EIM

  )2(1005.43

  )5.1(23

  )5.1(4+++= ACCA

  EIEIM

  )2(2

  122

  1002

  )5.4(33

  )5.1(3:2

  )2()2(2 aEIM CCA +++=

  )3(1005.43

  )5.1(43

  )5.1(2++= ACAC

  EIEIM 12

  0.01 m

  C

  AmkN =

  1003

  )01.0)(502005.1(62

  mkN 100MF

  10 mm

  6 kN/m

  A C

  5.412

  )3(6 2= 4.5

  MFw

 • 53

  6 kN/m

  B A C

  3 m 3 m2EI 1.5EI

  12 kNm

  )1(3

  )2(4= CCB

  EIM

  )2(2

  122

  1002

  )5.4(33

  )5.1(3 aEIM CCA +++=

  10 mm

  MCB MCA

  C

  0=+ CACB MM

  02

  122

  1002

  )5.4(33

  )5.48(=+++

  +C

  EI

  radEIC

  0015.006.15 ==

  )3(1005.43

  )5.1(4)06.15(3

  )5.1(212 ++= AEI

  EIEI Substitute C in eq.(3)

  radEIA

  0034.022.34 ==

  Equilibrium equation:

 • 54

  6 kN/m

  B A C

  3 m 3 m2EI 1.5EI

  12 kNm

  10 mm

  radEIC

  0015.006.15 == radEIA

  0034.022.34 ==

  mkNEI

  EIEIM CBC =

  == 08.20)06.15(3

  )2(23

  )2(2

  mkNEI

  EIEIM CCB =

  == 16.40)06.15(3

  )2(43

  )2(4

  kN08.203

  08.2016.40=

  +kN08.20

  B C40.16 kNm20.08 kNm

  6 kN/m

  AC

  12 kNm

  40.16 kNm

  18 kN

  8.39 kN26.39 kN

 • 55

  6 kN/m

  B A C

  3 m 3 m2EI 1.5EI

  12 kNm

  10 mm

  6 kN/m

  AC

  12 kNm

  40.16 kNm8.39 kN26.39 kN

  B C40.16 kNm20.08 kNm

  20.08 kN20.08 kN

  V (kN)

  x (m)

  26.398.39

  -20.08

  +-

  M (kNm)

  x (m)20.08

  -40.16

  12

  radC 0015.0=radA 0034.0=

  Deflected shapex (m)

  radC 0015.0=

  radA 0034.0=

 • 56

  Example 7

  For the beam shown, support A settles 10 mm downward, use theslope-deflection method to(a)Determine all the slopes at supports(b)Determine all the reactions at supports(c)Draw its quantitative shear, bending moment diagrams, and qualitativedeflected shape.Take E= 200 GPa, I = 50(106) mm4.

  6 kN/m

  B A C

  3 m 3 m2EI 1.5EI

  12 kNm

  10 mm

 • 57

  6 kN/m

  B A C

  3 m 3 m2EI 1.5EI

  12 kNm

  10 mm

  5.412

  )3(6 2=

  6 kN/m

  AC4.5

  mkN =

  1003

  )01.0)(502005.1(620.01 m

  C

  A

  100

  34 CEI

  C

  CB

  34

  3)2(6

  2CC EIEI =

  )2(3

  43

  )2(4= CCCB

  EIEIM

  )3(1005.43

  )5.1(23

  )5.1(4++++= CACCA EI

  EIEIM

  )4(1005.43

  )5.1(43

  )5.1(2+++= CACAC EI

  EIEIM 12

  )1(3

  43

  )2(2= CCBC

  EIEIM

  )3(2

  122

  1002

  )5.4(323

  )5.1(3:2

  )4()3(2 aEIEIM CCCA ++++=

  CC EIEI =23

  )5.1(6C

  C

  A

  CEI

 • 58

  6 kN/m

  B A C

  3 m 3 m2EI 1.5EI

  12 kNm

  10 mm

  Equilibrium equation:

  )3

  ()( CBBCCByMMC +=

  6 kN/m

  AC

  12 kNm

  MCA

  18 kN

  AyB C

  MCBMBC

  By3

  393

  )5.1(1812)( +=++= CACACAyMMC

  C

  MCB MCA

  (Cy)CA(Cy)CB

  *)1(0:0 =+= CACBC MMM

  *)2(0)()(:0 =+= CAyCByy CCC

  )5(15.628333.0167.4*)1( = CC EIEIinSubstitute

  )6(75.101167.35.2*)2( =+ CC EIEIinSubstitute

  mmEIradEIandFrom CC 227.5/27.5200255.0/51.25)6()5( ====

 • 59

  6 kN/m

  B A C

  3 m 3 m2EI 1.5EI

  12 kNm

  10 mm

  Solve equation

  radEIC

  00255.051.25 ==

  mmEIC

  227.527.52 ==

  Substitute C and C in (4)

  radEIA

  000286.086.2 ==

  Substitute C and C in (1), (2) and (3a)

  mkNM BC = 68.35

  mkNMCB = 67.1

  mkNMCA = 67.1

  6 kN/m

  B A C

  3 m 3 m2EI 1.5EI

  12 kNm

  35.68 kNm

  kN

  Ay

  55.56

  68.3512)5.4(18

  =

  =

  kNBy

  45.12

  55.518

  =

  =

 • 60

  10 mm

  6 kN/m

  B A C

  3 m 3 m2EI 1.5EI

  12 kNm

  35.68 kNm

  12.45 kN 5.55 kN

  Deflected shape

  x (m)

  radC 00255.0=

  mmC 227.5=

  radA 000286.0=

  radC 00255.0= radA 000286.0=

  mmC 227.5=

  M (kNm)

  x (m)1214.57

  1.67

  -35.68

  -+

  V (kN)

  x (m)0.925 m12.45

  -5.55

  +

 • 61

  Example of Frame: No Sidesway

 • 62

  Example 6

  For the frame shown, use the slope-deflection method to (a) Determine the end moments of each member and reactions at supports(b) Draw the quantitative bending moment diagram, and also draw the qualitative deflected shape of the entire frame.

  10 kN

  C

  12 kN/m

  A

  B

  6 m

  40 kN

  3 m

  3 m

  1 m

  2EI

  3EI

 • 63

  10 kN

  C

  12 kN/m

  A

  B

  6 m

  40 kN

  3 m

  3 m

  1 m

  2EI

  3EIPL/8 = 30

  PL/8 = 30

  Equilibrium equations

  10

  MBC

  MBA

  )3(18366

  )2(3++= BBC

  EIM

  *)1(010 = BCBA MM

  05430310 =+ BEI

  EIEIB667.4

  )3(14

  =

  =)1(30

  6)3(2

  += BABEIM

  mkNMmkNM

  mkNM

  BC

  BA

  AB

  ==

  =

  33.4933.39

  33.25

  36/2 = 18

  (wL2/12 ) =3636

  Slope-Deflection Equations

  )2(306

  )3(4= BBA

  EIM

  Substitute (2) and (3) in (1*)

  )3()1(667.4 toinEI

  Substitute B

  =

 • 64

  10 kN

  C

  12 kN/m

  A

  B

  6 m

  40 kN

  3 m

  3 m

  1 m

  2EI

  3EI39.33

  25.33

  49.33

  A

  B

  40 kN

  39.33

  25.33

  C

  12 kN/m

  B49.33

  17.67 kN

  27.78 kN

  Bending moment diagram

  -25.33

  27.7

  -39.3

  Deflected curve

  -49.33

  20.58

  10

  B = -4.667/EIB

  B

  MAB = 25.33 kNm

  MBA = -39.33 kNm

  MBC = 49.33 kNm

 • 65

  A

  B

  C

  D

  E

  25 kN

  5 m

  5 kN/m

  60(106) mm4

  240(106) mm4 180(106)

  120(106) mm4

  3 m 4 m3 m

  Example 7

  Draw the quantitative shear, bending moment diagrams and qualitativedeflected curve for the frame shown. E = 200 GPa.

 • 66

  A

  B

  C

  D

  E

  25 kN

  5 m

  5 kN/m

  60(106) mm4

  240(106) mm4 180(106)

  120(106) mm4

  3 m 4 m3 m0

  BAABEIEIM

  5)2(2

  5)2(4

  +=0

  BABAEIEIM

  5)2(4

  5)2(2

  +=

  75.186

  )4(26

  )4(4++= CBBC

  EIEIM

  75.186

  )4(46

  )4(2+= CBCB

  EIEIM

  CCDEIM 5

  )(3=

  104

  )3(3+= CCE

  EIM

  0=+ BCBA MM

  )1(75.18)68()

  616

  58( =++ CB EIEI

  0=++ CECDCB MMM

  )2(75.8)49

  53

  616()

  68( =+++ CB EIEI

  EIEIandFrom CB

  86.229.5:)2()1( ==

  PL/8 = 18.75 18.75

  6.667 (wL2/12 ) = 6.667+ 3.333

 • 67

  MAB = 4.23 kNm

  MBA = 8.46 kNm

  MBC = 8.46 kNm

  MCB = 18.18 kNm

  MCD = 1.72 kNm

  MCE = 16.44 kNm

  Substitute B = -1.11/EI, c = -20.59/EI below

  0

  0BAAB

  EIEIM 5

  )2(25

  )2(4+=

  BABAEIEIM

  5)2(4

  5)2(2

  +=

  75.186

  )4(26

  )4(4++= CBBC

  EIEIM

  75.186

  )4(46

  )4(2+= CBCB

  EIEIM

  CCDEIM 5

  )(3=

  104

  )3(3+= CCE

  EIM

 • 68

  MAB = -4.23 kNm, MBA = -8.46 kNm, MBC = 8.46 kNm, MCB = -18.18 kNm,MCD = 1.72 kNm, MCE = 16.44 kNm

  A

  B

  5 m

  C E

  20 kN

  A

  B

  5 m

  4.23 kNm

  2.54 kN

  (8.46 + 4.23)/5 = 2.54 kN

  8.46 kNm

  C

  25 kN

  B 3 m 3 m2.54 kN 2.54 kN

  8.46 kNm(25(3)+8.46-18.18)/6 = 10.88 kN

  14.12 kN18.18 kNm

  16.44 kNm

  (20(2)+16.44)/4= 14.11 kN

  5.89 kN

  0.34 kN

  28.23 kN

  14.12+14.11=28.23 kN1.72 kNm

  (1.72)/5 = 0.34 kN

  10.88 kN

  10.88 kN

  2.54-0.34=2.2 kN

  2.2 kN

 • 69

  Shear diagram

  -2.54

  -2.54

  10.88

  -14.12

  14.11

  -5.89

  0.34

  +

  -

  -

  +-

  +

  2.82 m

  1.18 m

  Deflected curve

  1.18 m

  0.78 m2.33 m1.29 m

  1.67m

  1.29 m

  0.78 m

  Moment diagram

  1.18 m

  3.46

  24.18

  1.72

  -18.18 -16.44

  4.23

  -8.46-8.46

  2.33 m

  +

  -

  +

  - -

  +

  B = 5.29/EI

  C = 2.86/EI1.67m

 • 70

  Example of Frames: Sidesway

 • 71

  A

  B C

  D

  3m

  10 kN

  3 m

  1 m

  Example 8

  Determine the moments at each joint of the frame and draw the quantitativebending moment diagrams and qualitative deflected curve . The joints at A andD are fixed and joint C is assumed pin-connected. EI is constant for each member

 • 72

  A

  B C

  D

  3m

  10 kN

  3 m

  1 m

  MABMDC

  Ax Dx

  Ay Dy

  Boundary Conditions

  A = D = 0

  Equilibrium Conditions

  Unknowns

  B and

  - Entire Frame

  *)2(010:0 ==+

  xxx DAF

  *)1(0:0 =+= BCBAB MMM

  Overview

  B- Joint B

  MBCMBA

 • 73

  )3(3

  )(3= BBC

  EIM

  )4(1875.0375.021375.0 == EIEIEIM DC

  )1(4

  64

  )1)(3(104

  )(222

  2

  ++=EIEIM BAB

  5.625 0.375EI

  A

  B C

  D3m

  10 kN

  3 m

  1 m

  (5.625)load

  (1.875)load

  (0.375EI)

  (0.375EI)

  (0.375EI)

  (0.375EI)

  :0=+ CM

  MDC

  D

  C

  4 m

  Dx

  MAB

  MBA

  A

  B

  4 m

  Ax

  10 kN

  (1/2)(0.375EI)

  :0=+ BM

  )5(563.11875.0375.0 ++= EIEIA Bx 4

  )( BAABx

  MMA +=

  )6(0468.04

  == EIMD DCx

  )2(4

  64

  )1)(3(104

  )(422

  2

  +=EIEIM BBA

  5.625 0.375EI

  Slope-Deflection Equations

 • 74

  Solve equation

  *)2(010 = xx DA*)1(0 =+ BCBA MM

  )3(3

  )(3= BBC

  EIM

  )4(1875.0 = EIM DC

  )1(375.0625.54

  )(2++= EIEIM BAB

  )5(563.11875.0375.0 ++= EIEIA Bx

  )6(0468.0 = EIDx

  )2(375.0625.54

  )(4+= EIEIM BBA

  Equilibrium Conditions:

  Slope-Deflection Equations:

  Horizontal reaction at supports:

  Substitute (2) and (3) in (1*)

  2EI B + 0.375EI = 5.625 ----(7)

  Substitute (5) and (6) in (2*)

  )8(437.8235.0375.0 = EIEI B

  From (7) and (8) can solve;

  EIEIB8.446.5

  =

  =

  )6()1(8.446.5 toinEI

  andEI

  Substitute B =

  =

  MAB = 15.88 kNmMBA = 5.6 kNmMBC = -5.6 kNmMDC = 8.42 kNmAx = 7.9 kNDx = 2.1 kN

 • 75

  A

  BC

  D

  Deflected curve

  A

  BC

  D

  Bending moment diagram

  MAB = 15.88 kNm, MBA = 5.6 kNm, MBC = -5.6 kNm, MDC = 8.42 kNm, Ax = 7.9 kN, Dx = 2.1 kN,

  A

  B C

  D

  3m

  10 kN

  3 m

  1 m

  15.88

  5.6

  8.42

  7.9 kN 2.1 kN

  15.88

  5.6

  8.42

  = 44.8/EI = 44.8/EI

  B = -5.6/EI5.6

  7.8

 • 76

  B C

  DA

  3m4 m

  10 kN4 m

  2 m

  pin

  2 EI

  2.5 EI EI

  Example 9

  From the frame shown use the slope-deflection method to:(a) Determine the end moments of each member and reactions at supports(b) Draw the quantitative bending moment diagram, and also draw thequalitative deflected shape of the entire frame.

 • 77

  B

  C

  DA

  3m4 m

  10 kN4 m

  2 m

  2EI

  2.5EI EI

  Ax DxAy Dy

  MDCMAB

  B

  CD C

  BC

  Overview

  Boundary Conditions

  A = D = 0

  Equilibrium Conditions

  Unknowns

  B and

  - Entire Frame

  *)2(010:0 ==+

  xxx DAF

  *)1(0:0 =+= BCBAB MMM

  B- Joint B

  MBCMBA

 • 78

  B

  C

  DA 3m4 m

  10 kN4 m

  2 m

  2EI

  2.5EI EI36.87c = tan 36.87c = 0.75

  = / cos 36.87c = 1.25

  B

  BC

  CD C

  BCCD

  C

  C

  36.87c

  )1(5375.04

  )(2++= EIEIM BAB

  )2(5375.04

  )(4+= EIEIM BBA

  )3(2813.04

  )2(3= EIEIM BBC

  )4(375.0 = EIM DC

  C

  C

  BB

  BC= 0.75

  0.375EI

  6EI/(4) 2 = 0.375EI

  B

  A

  B

  (6)(2EI)(0.75)/(4) 2 = 0.5625EI0.5625EI

  D

  C

  CCD= 1.25

  (1/2) 0.75EI

  (1/2) 0.5625EI

  PL/8 = 5

  5

  (6)(2.5EI)(1.25)/(5)2 = 0.75EI

  0.75EI

  Slope-Deflection Equation

 • 79

  B

  C

  DA

  3m4 m

  10 kN4 m

  2 m

  pin2 EI

  2.5 EI EI

  Dx= (MDC-(3/4)MBC)/4 ---(6)

  MBC4

  Ax = (MBA+ MAB-20)/4 -----(5)

  B CMBC

  C

  D

  MBC/4MDC

  MBC4

  A

  B

  MBA

  10 kN

  MAB

  Horizontal reactions

 • 80

  Solve equations

  *)2(010 = xx DA*)1(0 =+ BCBA MM

  Equilibrium Conditions:

  Slope-Deflection Equation:

  Horizontal reactions at supports:

  Substitute (2) and (3) in (1*)

  Substitute (5) and (6) in (2*)

  From (7) and (8) can solve;

  EIEIB56.1445.1

  ==

  )6()1(56.1445.1 toinEI

  andEI

  Substitute B

  ==

  MAB = 15.88 kNmMBA = 5.6 kNmMBC = -5.6 kNmMDC = 8.42 kNmAx = 7.9 kNDx = 2.1 kN

  )1(4

  654

  )(22

  ++=EIEIM BAB

  )2(4

  654

  )(42

  +=EIEIM BBA

  )3(4

  )75.0)(2(34

  )2(32

  =

  EIEIM BBC

  )4(5

  )25.1)(5.2(32

  =

  EIM DC

  )5(4

  )20(

  += ABBAx

  MMA

  )6(443

  =BCDC

  x

  MMD

  )7(050938.05.2 =+ EIEI B

  )8(05334.00938.0 =+ EIEI B

 • 81

  BC

  DA

  Deflected shape

  B=1.45/EI

  B=1.45/EI

  Bending-moment diagram

  BC

  DA11.19

  1.91

  5.35

  5.46

  1.91

  MAB = 11.19 kNm MBA = 1.91 kNm MBC = -1.91 kNm MDC = 5.46 kNm

  Ax = 8.28 kNm Dx = 1.72 kNm

  B

  C

  DA

  3m4 m

  10 kN4 m

  2 m

  pin2 EI

  2.5 EI EI11.19 kNm

  8.27 kN

  5.46

  1.91

  1.91

  0.478 kN1.73

  0.478 kN

 • 82

  Example 10

  From the frame shown use the moment distribution method to:(a) Determine all the reactions at supports, and also(b) Draw its quantitative shear and bending moment diagrams, and qualitative deflected curve.

  A

  BC

  D

  3 m

  3m

  4m

  20 kN/mpin

  2EI

  3EI

  4EI

 • 83

  A

  BC

  D

  3 m

  3m

  4m

  20 k

  N/m

  2EI

  3EI

  4EI

  [FEM]load

  Overview

  Boundary Conditions

  A = D = 0

  Equilibrium Conditions

  Unknowns

  B and

  - Entire Frame

  *)2(060:0 ==+

  xxx DAF

  *)1(0:0 =+= BCBAB MMM

  B- Joint B

  MBCMBA

 • 84

  A

  BC

  D

  3 m

  3m

  4m

  20 k

  N/m

  2EI

  3EI

  4EI

  [FEM]load

  wL2/12 = 15

  wL2/12 = 15

  A

  B C

  D

  [FEM]

  6(2EI)/(3) 2= 1.333EI

  6(2EI)/(3) 2= 1.333EI 6(4EI)/(4) 2

  = 1.5EI

  1.5EI

  BBCEIM 3

  )3(3=

  ++= EIEI B 333.115333.1 ----------(1)

  += EIEI B 333.115667.2 ----------(2)

  BEI3= ----------(3)

  = EI75.0 ----------(4)

  +++= EIEIEIM BAAB 333.1153)2(2

  3)2(4

  0

  ++= EIEIEIM BABA 333.1153)2(4

  3)2(2

  0

  += EIEIM DDC 75.04)4(3

  0

  (1/2)(1.5EI)

  Slope-Deflection Equation

 • 85

  C

  DxMDC

  4 m

  D

  MAB

  A

  B

  60 kN

  MBA

  1.5 m

  1.5 m

  Ax + MC = 0:

  :0=+ BM

  )6(188.04

  == EIMD DCx

  )5(30889.0333.13

  )5.1(60

  ++=

  ++=

  EIEIA

  MMA

  Bx

  ABBAx

  Horizontal reactions

 • 86

  Solve equation

  *)1(0 =+ BCBA MM

  Equilibrium Conditions

  Equation of moment

  Horizontal reaction at support

  Substitute (2) and (3) in (1*)

  Substitute (5) and (6) in (2*)

  From (7) and (8), solve equations;

  EIEIB67.3451.5

  =

  =

  )6()1(67.3451.5 toinEI

  andEI

  Substitute B =

  =

  )7(15333.1667.5 =+ EIEI B

  )8(30077.1333.1 = EIEI B

  *)2(060 = xx DA

  )1(333.115333.1 ++= EIEIM BAB

  )2(333.115667.2 += EIEIM BBA

  )3(3 = BBC EIM

  )4(75.0 = EIM DC

  )6(188.0 = EIDx

  )5(30889.0333.1 ++= EIEIA Bx

  mkNM AB = 87.53mkNM BA = 52.16

  mkNM BC = 52.16mkNM DC = 0.26

  Ax = 53.48 kNDx = 6.52 kN

 • 87

  A

  C

  DMoment diagram

  D

  A

  B C

  Deflected shape

  A

  BC

  D

  3 m

  3m

  4m20

  kN/m 16.52 kNm

  53.87 kNm

  53.48 kN

  6.52 kN26 kNm

  5.55 kN

  5.55 kN

  26.

  16.52

  mkNM AB = 87.53mkNM BA = 52.16

  mkNM BC = 52.16mkNM DC = 0.26

  Ax = 53.48 kNDx = 6.52 kN

  53.87

  B16.52