dobrovolník jako člen týmu

Download Dobrovolník jako člen týmu

Post on 21-Jan-2016

31 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dobrovolnk jako len tmu. Mgr. Jitka Novkov Koordintorka dobrovolnk Dobrovolnick centrum FN v Motole Bc. Kristna Naincov Fyzioterapeutka Spinln jednotky FN v Motole. 1. est let fungovn dobrovolnk v Motole. Zalenn dobrovolnickho centra do struktury nemocnice. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Dobrovolnk jako len tmu

  Mgr. Jitka NovkovKoordintorka dobrovolnk Dobrovolnick centrum FN v Motole

  Bc. Kristna Naincov Fyzioterapeutka Spinln jednotky FN v Motole

 • 1. est let fungovn dobrovolnk v Motole

 • Zalenn dobrovolnickho centra do struktury nemocnice1999 Klinika dtsk onkologie spoluprce s Hesti NDC (podpora OSF)2000 2003 Dobrovolnick centrum KID o.p.s. smlouva s nemocnic

  Od ledna 2004 - Dobrovolnick centrum FNM pod tvarem nmstkyn pro oetovatelskou pi (hlavn sestry) + Extern partner Hestia NDC v rmci akreditace programu u MVVhled na rok 2007 - Vzdlvac program v oblasti managementu dobrovolnictv ve zdravotnictv

 • Kliniky a oddlen FN Motol, s ktermi DC aktuln spolupracujeDtsk st

  Klinika dtsk hematologie a onkologieDtsk on a neurochirurgick klinikaKlinika dtsk neurologiePediatrick klinika Dtsk chirurgick klinikaDtsk ortopedick klinikaORL nosn, un krnDtsk psychiatrick klinikaDtsk kardiocentrum+ Klinika dtskho a dorostovho lkastv VFN

 • Dospl st

  Radioterapeutick oddlen dospl onkologieOddlen chronick, resuscitan a intenzivn peI. Intern klinikaSpinln jednotka Kliniky rehabilitaceKlinika rehabilitaceCentrum pro lbu a vzkum bolesti

  Lebna dlouhodob nemocnch I a II14 stanic

 • Aktuln poet dobrovolnkCelkem k 1. 11. 2006 221 dobrovolnkPravideln dobrovolnci tj. dochzejc 1x tdn na 2 hodiny 108 dobrovolnkNrazov dobrovolnci tj. astnc se jednorzovch akc 113 dobrovolnkOddlen s nejvtm potem dobrovolnkLebna dlouhodob nemocnch 36 Klinika dtsk hematologie a onkologie 27

 • Osvden dobrovolnick aktivityPravideln aktivitySkupinov programy na vech dtskch oddlench vtvarn, hudebn, hern a zjmov (fotokrouek, filmov klub, keramika, divadlko) a v LDN (hudebn krouek, vtvarn dlna)Individuln kontakt s dtskm i dosplm pacientem na LDN, oddlench pro dospl (role spolenka), na dtsk hematoonkologii (douovn, individuln hra)Canisterapie pravideln na dtsk onkologii, dtsk psychiatrii a na LDN (zapojeno 12 ps)

 • Divadlko SuperPes

 • Vtvarn dlna na LDN

 • Malovn na pediatrickm oddlen

 • Canisterapie na LDN

 • Jednorzov akceKoncerty Divadeln pedstavenVstavy

  Tradin programy Indinsk przdniny, Tulipnov den, Vtn jara, Nejen lid pomhaj - Ps dny

 • Jednorzov akce

 • Systm prce s dobrovolnkyvodn zakolen Uzaven spoluprce smlouva, mlenlivost, kodex, vpis z rejstku trestPojitn Supervize Odborn vzdlvac semine (problematika senior na LDN, pacient s ndorovm onemocnnm, kursy 1. pomoci)Supervizn relaxan vkend pro dlouhodob dobrovolnkyDobrovolnick knihovna, vlastn www strnky

 • 2. Pilotn vyzkouen novch dobrovolnickch aktivitPosun programu do 3. vvojov fze programu, kdy se dobrovolnk mn z vtan nvtvy na lena tmu, vce se pibliuje k personlu nemocnice.

  Pedpoklady k realizaci:Zvldnut 2. fze, co ovila evaluace v roce 2005 ptilet zkuenost s dobrovolnky (dotaznkov eten u personlu a dobrovolnk)Personln a prostorov poslen DCGrant MZ R pro rok 2006Garance programu

 • Nov innosti a zapojen klinikyVpomoc v rmci fyzioterapie innosti podporujc ncvik sebeobsluhy pacientIntern klinikaSpinln jednotka

  Aktivizan technika Trnovn pamti Lebna dlouhodob nemocnch I a II

 • Harmonogram projektuVytipovn vhodnch aktivit odbornm personlem (fyzioterapeuty) jaro Vbr dobrovolnk - jaroSpeciln zakolen formou workshop jaro +ltoPravideln realizace zvolench novch aktivit - podzimZhodnocen pilotnho projektu konec roku 2006Vsledky oven prezentace na pracovnm semini ve FN v Motole leden/nor 2007

 • Dleit tmataNaasovn specilnho zakolen Forma zcviku skupinov workshopy (trnovn pamti) a individuln zcvik (rehabilitan cvien)Zvolen zpsobu komunikace mezi dobrovolnky a odbornm personlemVbr a zajitn pomcek a literatury pro innostZptn vazba od dobrovolnk a personlu forma zpis, supervize

 • Zapojen dobrovolnk do novch aktivitSpecilnm zakolenm prolo celkem 14 dobrovolnic (7 na Trnovn pamti a 7 na Rehabilitaci)Do aktivit v rmci rehabilitanch cvien se zapojilo 5 dobrovolnic, kter se vnuj individuln pacientm vybranm fyzioterapeuty.Do programu Trnovn pamti se zapojilo vech 7 dobrovolnic, kter vedou program pro 3 skupiny senior na LDN

 • Ukzkov workshopy- trnovn pamti na LDN

 • Ukzkov workshopy- Intern klinika

 • 3. Speciln zakolen dobrovolnk na Spinln jednotce

 • Spinln jednotka Kliniky rehabilitacePacienti (diagnzy)

  Rehabilitan program

 • Obsah zakolenPraktick zcvikPesunyManipulace s vozkemMotomed a polohovac lko

  TeorieIzolace (MRSA)Vznam a princip manulnch innost (mkovn, protahovn, hry)

 • Organizace Vbr innost

  Komunikace s dobrovolnky (tabule, seit)

  Pomcky

 • Rizika a jejich prevenceDoba aktivit nvtvy, provoz oddlenKomunikaceIzolace

 • Vznam Aktivita pacienta

  Adaptace na nov zpsob ivota

 • Kontaktywww.fnmotol.cz

  Dobrovolnick centrum FN v Motoledobrovolnik@fnmotol.cz, www.dcmotol.czTel.: 224 431 970

  Spinln jednotka Kliniky rehabilitace FNMTel.: 224 439 284