doslidzhennya esd 2015

of 23 /23
ВПЛИВ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Результати дослідження в рамках міжнародного проекту «Освіта для сталого розвитку в дії» (2009-2015)

Upload: -

Post on 05-Aug-2015

64 views

Category:

Business


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Doslidzhennya esd 2015

ВПЛИВ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ

Результати дослідження в рамках міжнародного проекту «Освіта для сталого розвитку в дії»

(2009-2015)

Page 2: Doslidzhennya esd 2015

• Ознайомлення педагогів України зі змістом і технологіями освіти для сталого розвитку

• Організація викладання і позакласних занять з інтегрованого предмета за вибором «Уроки для сталого розвитку» в 1-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів 14 - ти областей України

• Сприяння діяльності учнів і родин із ресурсозбереження та покращення стану довкілля

• Підготовка вчителів до викладання питань сталого розвитку. • Створення мереж шкіл, орієнтованих на сталий розвиток

• Поширення ідей сталого розвитку серед батьків і громадськості

2009/2010-2015

Page 3: Doslidzhennya esd 2015

Учасники проекту

>1500 шкіл

>200 тис.

учнів

>5000 вчителі

в

Page 4: Doslidzhennya esd 2015

Чому створити новий предмет, змістом якого є освіта для стійкого розвитку, було

найскладнішим завданням?

Потрібно:• навчати учнів на міжпредметних – полі предметних

засадах• навчати учнів для майбутнього, якого ще не знаємо• навчити їх діяти у реальній життєвій ситуації, а не

тільки в шкільному класі на уроці• сформувати нові моделі поведінки дітей й новий стиль

їхнього життя

Неможливо виконати ці завдання у рамках традиційного предметного змісту і методів навчання

Page 5: Doslidzhennya esd 2015

Педагогічна модель ОСР - «Уроки для сталого розвитку» як окремий шкільний предмет за вибором і цикли позакласних

занять

Гарна ініціююча стратегія ОСР в Україні, оскільки: були відібрані та навчені вчителі, які змогли зразу розпочати

викладання питань ОСР у межах міждисциплінарного підходу (адже цей підхід закладений у самому змісті предмета);

було розроблено і запроваджено оригінальну інноваційну педагогічну модель, що відповідає меті та особливостям ОСР як освітньої сфери;

це дозволило вийти за межі школи і співпрацювати з батьками, родинами і друзями учнів у напрямі залучення їх до практичних сталих дій.

Page 6: Doslidzhennya esd 2015

Освіта “ для ”

Кожна з тем змісту пов’язана з тим, що: на основі дослідження певного аспекту життя і

господарювання своєї сім’ї, кожен з учнів приймає рішення про те, які дії в напрямі СР він чи вона будуть запроваджувати найближчим часом і в майбутньому,

знаходить необхідну інформацію, як діяти, починає діяти, набуваючи умінь і звичок, приймає рішення щодо подальшого життя

Вода Енергія

Покупки

Здоров'я Відходи

Подарунки

Стосунки

Page 7: Doslidzhennya esd 2015

У проекті розроблено і впроваджено цілісну систему освіти для сталого

розвитку

Курси за вибором для 1-2 та 3-4-х класів початкової школи

Курс для дошкільних навчальних закладів

Курси за вибором “ Уроки для сталого розвитку ” для 8

і 9 (10)-го класу

Система виховних годин і позакласних заходів для 5-6-7 класів з тематики сталого

розвитку

Page 8: Doslidzhennya esd 2015

Навчальні матеріали проекту

Підготовлено до друку і видано більше 100 тисяч підручників і методичних посібників, які безкоштовно передані в школи

Page 9: Doslidzhennya esd 2015

Методологія нового предмета

Page 10: Doslidzhennya esd 2015

ЄДИНА ПОБУДОВА КУРСІВ

Вступні уроки:

бачення майбутнього +

дослідження власного стилю

життя

Теми:

відібрані за актуальними

проблемами СР, що поєднують екологічний,

економічний і соціальний

аспекти стилю життя

Підсумки: порівняння результатів,

фіксація змін і досягнень, плани

на майбутнє

Page 11: Doslidzhennya esd 2015

Кількість заощаджених ресурсів

Resource savings Recorded so far:• Energy 12.6’ kWh, 14%• Water 673’ l, 12%• Solid waste 23’ kg, 16%On-line reporting system Used by 919 schools

Page 12: Doslidzhennya esd 2015

Мета дослідження - оцінка впливу педагогічної моделі шкільної ОСР на

цільові групи визначити, чи є зміни у готовності діяти у напрямі сталого розвитку та

поінформованості основних цільових груп проекту (учнів, батьків, вчителів), пов’язані з вивченням предмета «Уроки для сталого розвитку», з’ясувати, наскільки вони стабільні;

з’ясувати, чи змінюється ставлення учасників проекту до питань ресурсозбереження і сталого стилю життя під час участі в освітній програмі;

визначити, яким є соціальний та соціально-педагогічний ефект викладання навчального предмета «Уроки для сталого розвитку», як представники цільових груп ставляться до пропонованої педагогічної моделі;

з’ясувати, як викладання «Уроків для сталого розвитку» впливає на професійну компетентність учителя;

проаналізувати зміни у діяльності шкіл, що запроваджують загальношкільний підхід до ОСР

Page 13: Doslidzhennya esd 2015

Склад представників цільових груп, які брали участь у дослідженні

Учасники - учні 5, 9-х і 10-11-х класів, вчителі і батьки учнів міських шкіл 6-ти областей України. Всього > 1000 респондентів.

Проведення порівняльного аналізу в кількох напрямах: порівняння результатів опитування учнів 5 і 9-го класів (і їх батьків),

які вивчали курс «Уроки для сталого розвитку» у поточному навчальному році, і тих, які його не вивчали;

порівняння результатів опитування учнів, які вивчали курс «Уроки для сталого розвитку» у поточному році, і учнів 10-11 класів, які вивчали його 2-3 роки тому;

порівняння результатів опитування вчителів, які викладають «Уроки для сталого розвитку» і тих, які не викладають

Аналіз відповідей шкільних адміністраторів шкіл із ЗШП мав дати можливість для узагальненої характеристики реалізації такого підходу в школах України.

Page 14: Doslidzhennya esd 2015

Методологія дослідження

Опитування учнів, батьків через анкету, що складалася з 3-х частин:

1. Ставлення та позиція учнів щодо таких аспектів: Раціональне використання води; Заощадження енергії; Зменшення відходів; Збереження здоров’я; Турбота про довкілля.

2. Ставлення до пропонованої педагогічної моделі.

3. Вибір способів повсякденної поведінки щодо води, енергії та відходів.

Групові та індивідуальні інтерв'ю з вчителями, батьками учнів

Контент-аналіз матеріалів конкурсу – огляду шкіл, орієнтованих на сталий розвиток 2013-2014 рр.

Page 15: Doslidzhennya esd 2015

Готовність учнів діяти в напрямі сталого розвитку

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Учні, які вивчали УСР (класи 5,9) Учні, які не вивчали УСР (класи 5,9)

0,91

0,55

Готовність учнів до дій в напрямІ СР

0.890.86

Готовність учнів до дій в напрямІ СР

Учні, які вивчали УСР (класи 9)

Учні, які вивчали УСР (класи 10, 11)

Page 16: Doslidzhennya esd 2015

Поінформованість учнів щодо питань ресурсозбереження

Учні, які вивчали УСР (класи 5,9) Учні, які не вивчали УСР (класи 5,9)0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.82

0.37

Поінформованість учнів (як діяти)

Page 17: Doslidzhennya esd 2015

Вчимося, діємо, заощаджуємо!

Page 18: Doslidzhennya esd 2015

Уроки веселі та

цікаві

• 74%• 89,3%

Подобаються зустрічі в

ЕкоКомандах

• 53%• 62%

Домашні завдання, такі, що надихають

• 45%• 56%

Думки учнів щодо педагогічної моделі

Page 19: Doslidzhennya esd 2015

Ставлення батьків до викладання УСР

Позитивне • 77%

Скоріше позитивне

• 22%

Набули нових

ідей щодо життя

родини

• 75%

Page 20: Doslidzhennya esd 2015

Зміни у поведінці учнів, помічені батьками

заощаджує воду і енергію, папір не смітить на вулицях міста збирає макулатуру сортує сміття заощаджує при покупках ретельніше вибирає продукти харчування відмовляється від використання пластикового посуду, пакетів цікавиться питанням економії ресурсів, станом сантехніки тощо

  дитина стала добріша, з нею легше вирішувати проблеми менше вступає у конфлікти краще поводиться з друзями стала більш відповідальною стала більш старанною в навчанні.

Page 21: Doslidzhennya esd 2015

Зміни у поведінці та професійній діяльності вчителів

• зміни у методах навчання: почали застосовувати на уроках з різних

предметів під впливом викладання УСР групову роботу, тренінг, навчальні

екскурсії; інтерактивні методи та уроки; практичні завдання з виконання дій

у родині, проведення досліджень стилю життя родини, громади.

• зміни у відносинах з дітьми: • робота на уроці тепер – цікава та корисна співбесіда;• учні стали уважніше ставитися один до одного;• появились довіра і почуття взаємодопомоги;• клімат більш доброзичливий;• краще розуміємо одне одного.

 • зміни особистого стилю життя: заміна лампочок, контроль споживання

води та енергії, сортування сміття, утеплення квартири, зменшення

використання одноразових упаковок, зменшення кількості покупок, день

без м’яса, відмову від упаковок, від неекологічних миючих засобів тощо.

Page 22: Doslidzhennya esd 2015

Модель реалізації загальношкільного підходу в ОСР

навчально-виховний

викладання курсів, позакласна робота

екологічнийресурсозбереження

озеленення здоров'язбереження

соціально управлінськийстосунки у колективі

звязки з батьками

робота в громаді

Page 23: Doslidzhennya esd 2015

Додаткову інформацію ви можете отримати на сайті

www.esd.org.ua

Дякую за увагу !