Transcript
Page 1: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

W tabeli znajdującej się na kolejnych stronach załącznika zastosowano następujące oznaczenia:

Lokalizacja PLK - nazwa stacji kolejowej, z której można dojechać do danego obiektu infrastruktury usługowej.

Numer i nazwa linii - numer i nazwa linii kolejowej według instrukcji „Wykaz linii Id-12 (D-29)”.

Nazwa OIU - Nazwa obiektu infrastruktury usługowej, w którym świadczone są wybrane usługi na rzecz przewoźników kolejowych.

Operator OIU - Zarządzający obiektem lub podmiot świadczący usługi na rzecz przewoźników kolejowych w danym obiekcie infrastruktury usługowej.

Strona internetowa Operatora OIU - adres strony internetowej, na której dostępne są Regulaminy dostępu do obiektu infrastruktury usługowej.

Uwaga: Tabela zawiera wykaz obiektów infrastruktury usługowej oraz adresy stron internetowych tych operatorów, którzy przekazali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informacje, zgodnie z art. 36f ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.

o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2117).

List of service facilities connected to the PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. network

The following designations have been used in the table located on subsequent pages of this Annex:

PLK location - name of the railway station from which is possible to get to a given service facility.

Line name and number - name and number of the railway line according to the instruction titled “List of lines Id-12 (D-29)”.

OIU name - name of the service facility where selected services are provided in favour of the railway undertakings.

OIU provider - facility administrator or a service provider that offers services in favour of the railway undertakings in a given service facility.

OIU provider website - website address on which the Rules of access to the service facility are available.

Note: The table contains the list of service facilities accompanied with their website addresses of those service provides who transmitted such information to PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pursuant to art. 36f(3)2 of the Railway Traffic Act of 28

March 2003 (consolidated text: Journal of Laws of 2017, item 2117).

Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 1 z 19

Page 1 of 19

Page 2: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

1 Baby 1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE PUNKT EKSPEDYCYJNY W BABACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W

BIAŁYMSTOKUPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

OIU BIAŁYSTOK PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

OIU BIAŁYSTOK Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS2) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

3 Białystok Fabryczny 37: BIAŁYSTOK - ZUBKI BIAŁOSTOCKIE

PUNKT EKSPEDYCYJNY

W BIAŁYMSTOKU FABRYCZNYM CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

4 Brzesko Okocim 91: KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKAPUNKT EKSPEDYCYJNY

W BRZESKO OKOCIMCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

5 Brzeszcze 93: TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE OIU - SIEĆ TRAKCYJNA PKP Energetyka S.A.

https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-

konstrukcje-wsporcze

6 Brzoza Bydg. 131: CHORZÓW BATORY - TCZEW

PUNKT EKSPEDYCYJNY

W BRZOZIE BYDGOSKIEJ CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

7 Bydgoszcz Główna

18: KUTNO - PIŁA GŁÓWNA

131: CHORZÓW BATORY - TCZEW

356: POZNAŃ WSCHÓD - BYDGOSZCZ GŁÓWNA

745: BYDGOSZCZ GŁÓWNA - CZYŻKÓWKO

OIU BYDGOSZCZ GŁÓWNA PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

8 Bydgoszcz Wschód

18: KUTNO - PIŁA GŁÓWNA

201: NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT

209: KOWALEWO POMORSKIE - BYDGOSZCZ WSCHÓD

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W

BYDGOSZCZYPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

9 Chełm

7: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK

63: DOROHUSK - ZAWADÓWKA NAFTOBAZA (SZ)

81: CHEŁM - WŁODAWA

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W CHEŁMIE PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

2 Białystok

6: ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA

32: CZEREMCHA - BIAŁYSTOK

37: BIAŁYSTOK - ZUBKI BIAŁOSTOCKIE

38: BIAŁYSTOK - GŁOMNO

515: BIAŁYSTOK - BIAŁYSTOK STAROSIELCE

836: BIAŁYSTOK R1 - BIAŁYSTOK R192

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 2 z 19

Page 2 of 19

Page 3: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

10 Chełm Wschodni 7: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK OIU CHEŁM Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

11 Chociw Łaski 131: CHORZÓW BATORY - TCZEWPUNKT EKSPEDYCYJNY

W CHOCIWIU ŁASKIMCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

12 Chojnice

203: TCZEW - KOSTRZYN

208: DZIAŁDOWO - CHOJNICE

210: CHOJNICE - RUNOWO POMORSKIE

211: CHOJNICE - KOŚCIERZYNA

281: OLEŚNICA - CHOJNICE

OIU CHOJNICE Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

13 Ciechanów 9: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY PUNKT EKSPEDYCYJNY CIECHANÓW CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

14Czechowice-

Dziedzice

93: TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE

139: KATOWICE - ZWARDOŃ

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W

CZECHOWICE DZIEDZICEPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

15 Czerwieńsk

273: WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

358: ZBĄSZYNEK - GUBIN

980: CZERWIEŃSK OSOBOWY CK - CZERWIEŃSK TOWAROWY

T100

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS17) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

16 Czerwionka140: KATOWICE LIGOTA - NĘDZA

880: CZERWIONKA - KWK DĘBIEŃSKO - CZERWIONKA DĘBIEŃSKOOIU - SIEĆ TRAKCYJNA PKP Energetyka S.A.

https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-

konstrukcje-wsporcze

17 Częstochowa

1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE

700: CZĘSTOCHOWA - CZĘSTOCHOWA STRADOM

701: CZĘSTOCHOWA - KUCELINKA

OIU CZĘSTOCHOWA Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

18Dąbrowa Górnicza

Tow.

154: ŁAZY - DĄBROWA GÓRNICZA TOWAROWA

171: DĄBROWA GÓRNICZA TOWAROWA - PANEWNIKTERMINAL DABROWA GÓRNICZA

POLZUG Intermodal Polska

Sp. z o.o.www.polzug.de

OIU EŁK Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

PUNKT EKSPEDYCYJNY

W EŁKUCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

20 Gądki 272: KLUCZBORK - POZNAŃ GŁÓWNY TERMINAL POZNAŃPOLZUG Intermodal Polska

Sp. z o.o.www.polzug.de

38: BIAŁYSTOK - GŁOMNO

41: EŁK - GOŁDAP

219: OLSZTYN GŁÓWNY - EŁK

223: CZERWONKA - EŁK

Ełk19

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 3 z 19

Page 3 of 19

Page 4: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

21Gdańsk Port

Północny

226: PRUSZCZ GDAŃSKI - GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY

965: GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY R4 - GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY

965: GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY R4 - GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY

BOCZNICA KOLEJOWA

ZMPG S.A.ZARZĄD MORSKIEO PORTU GDYNIA S.A.

http://www.portgdansk.pl/o-

porcie/transport-kolejowy

OIU „TORY STACJI GDYNIA CISOWA

POSTOJOWA”

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.

z o.o.

http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/waru

nki-udostepniania/?L=

OIU „HALA NAPRAW TABORU” PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.

z o.o.

http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/waru

nki-udostepniania/?L=

OIU „MYJNIA MECHANICZNA” PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.

z o.o.

http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/waru

nki-udostepniania/?L=

OIU „STANOWISKO CZYSZCZEŃ TABORU” PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.

z o.o.

http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/waru

nki-udostepniania/?L=

OIU „TOKARNIA PODTOROWA"PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.

z o.o.

http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/waru

nki-udostepniania/?L=

OIU GDYNIA GRABÓWEK PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS9) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

OIU GDYNIA PORT ZARZĄD MORSKIEO PORTU GDYNIA S.A.

www.port.gdynia.pl/files/dla_najemcy/reg

ulamin_bocznica/8.Regulamin_OIU_ZMP

G_20171114.pdf

24 Gdynia Postojowa960: GDYNIA GŁÓWNA - GDYNIA POSTOJOWA

964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIAOIU GDYNIA POSTOJOWA PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

25 Giżycko 38: BIAŁYSTOK - GŁOMNO PUNKT EKSPEDYCYJNY W GIŻYCKU CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

26 Gomunice 1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE PUNKT EKSPEDYCYJNY W GOMUNICACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

27 Hajnówka 31: SIEDLCE - SIEMIANÓWKA

52: LEWKI - NIEZNANY BÓR

OIU „ANDREX

– LOGISTICS TERMINAL CHRYZANÓW” ANDREX LOGISTICS Andrzej Konończuk http://www.andrexlogistics.eu/

28 Idzikowice

4: GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE

573: IDZIKOWICE - RADZICE

574: RADZICE 1 - IDZIKOWICE

OIU KRUSZEWIEC Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

23

202: GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD

723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF

964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA

*dalej linią 250 PKP SKM w Trómieście Sp. z o.o.

Gdynia Port

Gdynia CHylonia22

201: NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT

228: RUMIA - GDYNIA PORT OKSYWIE

725: GDYNIA GŁÓWNA R21 - GDYNIA PORT GPB

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 4 z 19

Page 4 of 19

Page 5: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

OIU IŁAWA Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

PUNKT EKSPEDYCYJNY W IŁAWIE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W

INOWROCŁAWIUPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

OIU INOWROCŁAW Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

31 Jasło 106: RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO

108: STRÓŻE - KROŚCIENKOPUNKT EKSPEDYCYJNY W JAŚLE” CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

32 Jasło Towarowa106: RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO

618: JASŁO TOWAROWA - SOBNIÓWPUNKT UTRZYMANIA TABORU W JAŚLE PKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W JAWORZNO

SZCZAKOWA PKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS8)PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

34 Jelenia Góra

274: WROCŁAW ŚWIEBODZKI - ZGORZELEC

283: JELENIA GÓRA - ŁAWSZOWA

308: OGORZELEC - JELENIA GÓRA

311: JELENIA GÓRA - GRANICA PAŃSTWA (JAKUSZYCE)

OIU JELENIA GÓRA PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W KAMIEŃCU

ZĄBKOWICKIMPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS12) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

36 Katowice

1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE

137: KATOWICE - LEGNICA

138: OŚWIĘCIM - KATOWICE

139: KATOWICE - ZWARDOŃ

656: KATOWICE - BRYNÓW

713: KATOWICE - CHORZÓW BATORY

OIU KATOWICE ZAWODZIE PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

Kamieniec

Ząbkowicki

133: DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOWICE - KRAKÓW GŁÓWNY

134: JAWORZNO SZCZAKOWA - MYSŁOWICE

156: BUKOWNO - JAWORZNO SZCZAKOWA

666: SOSNOWIEC MACZKI SMA - JAWORZNO SZCZAKOWA JSC

669: JAWORZNO SZCZAKOWA JSE - PIECZYSKA T4P

714: JAWORZNO SZCZAKOWA JSE - PIECZYSKA T3P

715: BOROWA GÓRKA - JAWORZNO SZCZAKOWA T3B

9: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY

353: POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA

967: IŁAWA R1 - IŁAWA R142

968: IŁAWA R2 - IŁAWA R51

30 Inowrocław

Iława Główna29

35

Jaworzno Szczakowa 33

131: CHORZÓW BATORY - TCZEW

353: POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA

742: INOWROCŁAW - INOWROCŁAW RĄBINEK

137: KATOWICE - LEGNICA

276: WROCŁAW GŁÓWNY - MIĘDZYLESIE

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 5 z 19

Page 5 of 19

Page 6: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

37 Kąty Wrocławskie 274: WROCŁAW ŚWIEBODZKI - ZGORZELEC

OIU STANOWIĄCY

INFRASTRUKTURĘ KOLEJOWĄ WCHODZĄCĄ

W SKŁAD TERMINALU

KONTENEROWEGO

Schavemaker Invest Sp. z o.o.www.schavemaker.pl

38 Kędzierzyn-Koźle

136: KĘDZIERZYN KOŹLE - OPOLE GROSZOWICE

137: KATOWICE - LEGNICA

151: KĘDZIERZYN KOŹLE - CHAŁUPKI

174: KĘDZIERZYN KOŹLE KKD - KĘDZIERZYN KOŹLE PORT

199: RUDZINIEC GLIWICKI - KĘDZIERZYN KOŹLE KKA

680: KĘDZIERZYN KOŹLE KKD - KŁODNICA

681: NOWA WIEŚ - STARE KOŹLE

682: NOWA WIEŚ - KĘDZIERZYN KOŹLE KKB

709: KĘDZIERZYN KOŹLE - STARE KOŹLE

872: NOWA WIEŚ - KĘDZIERZYN KOŹLE KKC

OIU KĘDZIERZYN Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

39Kielce 8: WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY

61: KIELCE - FOSOWSKIEOIU KIELCE Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

40 Kielce Herbskie

61: KIELCE - FOSOWSKIE

567: PIASKI - KIELCE HERBSKIE

840: KIELCE HERBSKIE KHA - KIELCE HERBSKIE KHB

842: KIELCE HERBSKIE KHA R230 - KIELCE HERBSKIE KHA R237

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W KIELCACH PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

41 Knurów149: ZABRZE MAKOSZOWY - LESZCZYNY

863: KNURÓW - KWK BUDRYK

TERMINAL TOWAROWY CENTRALNE

SKŁADOWISKO ODPADÓW GÓRNICZYCH Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o. o.

www.jsk.pl/oferta/udostępnienie-linii-

kolejowych/

OIU KOŁOBRZEG PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

OIU KOŁOBRZEG Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

43 Kostrzyn

203: TCZEW - KOSTRZYN

273: WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

430: BARNÓWKO - KOSTRZYN

827: KOSTRZYN R5 - KOSTRZYN R208 T13/15A

828: KOSTRZYN R207 - KOSTRZYN R572/T100

OIU KOSTRZYN Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

44Kraków Prokocim

Towarowy

100: KRAKÓW MYDLNIKI - GAJ

603: KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRD - KRAKÓW BONARKA

604: KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRA

605: KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRB

945: KRAKÓW PROKOCIM PRD - KRAKÓW PROKOCIM PRB

OIU KRAKÓW PROKOCIM PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

Kołobrzeg42402: KOSZALIN - GOLENIÓW

404: SZCZECINEK - KOŁOBRZEG

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 6 z 19

Page 6 of 19

Page 7: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

OIU KRAKÓW PŁASZÓW PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

OIU REGIONALNE Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

OIU TRYPOLIS Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

46Kraków

Towarowy

118: KRAKÓW GŁÓWNY - KRAKÓW LOTNISKO

133: DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOWICE - KRAKÓW GŁÓWNYOIU KRAKÓW TOWAROWY PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

47 Krosno 108: STRÓŻE - KROŚCIENKO PUNKT EKSPEDYCYJNY W KROŚNIE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

OIU KRZYŻ HALA NAPRAW Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

OIU KRZYŻ LOKOMOTYWOWNIA Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W KUTNIE PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

PUNKT EKSPEDYCYJNY W KUTNIE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

50 Kuźnica Białostocka 6: ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA

57: KUŹNICA BIAŁOSTOCKA - GIENIUSZE (SZ)

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W KUŹNICY

BIAŁOSTOCKIEJPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

51 Knurów149: ZABRZE MAKOSZOWY - LESZCZYNY

863: KNURÓW - KWK BUDRYK

TERMINAL TOWAROWY KWK KNURÓW

SZCZYGŁOWICE - RUCH KNURÓWJastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o. o.

www.jsk.pl/oferta/udostępnienie-linii-

kolejowych/

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W LEGNICY PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

PUNKT EKSPEDYCYJNY W LEGNICY CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

137: KATOWICE - LEGNICA

275: WROCŁAW MUCHOBÓR - GUBINEK

284: LEGNICA - JERZMANICE ZDRÓJ

289: LEGNICA - RUDNA GWIZDANÓW

382: PĄTNÓW LEGNICKI - LEGNICA LG5

Legnica52

91: KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA

94: KRAKÓW PŁASZÓW - OŚWIĘCIM

100: KRAKÓW MYDLNIKI - GAJ

604: KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRA

605: KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRB

203: TCZEW - KOSTRZYN

351: POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNYKrzyż

3: WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE

16: ŁÓDŹ WIDZEW - KUTNO

18: KUTNO - PIŁA GŁÓWNA

33: KUTNO - BRODNICA

921: KUTNO - KUTNO AZORY LOKOMOTYWOWNIA

Kraków Płaszów45

Kutno49

48

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 7 z 19

Page 7 of 19

Page 8: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W LESZNIE PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

OIU GRUPA 400 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

OIU GRUPA 700 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

54 Lędziny 179: TYCHY - MYSŁOWICE KOSZTOWY MKSB1 OIU - SIEĆ TRAKCYJNA PKP Energetyka S.A.

https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-

konstrukcje-wsporcze

55 Lubaczów 101: MUNINA - HREBENNE PUNKT EKSPEDYCYJNY W LUBACZOWIE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

OIU LUBLIN PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

OIU LUBLIN Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS5) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

57 Lublin Tatary

67: LUBLIN - ŚWIDNIK

562: ADAMPOL - LUBLIN TATARY LTB

930: LUBLIN - LUBLIN TATARY

PUNKTU UTRZYMANIA TABORU W LUBLINIE PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

58 Łazy

1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE

154: ŁAZY - DĄBROWA GÓRNICZA TOWAROWA

160: ZAWIERCIE ZW - DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOWICE ZA T3

186: ZAWIERCIE - DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOWICE T4

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W ŁAZACH PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

59 Łomża 49: ŚNIADOWO - ŁOMŻA PUNKT EKSPEDYCYJNY W ŁOMŻY CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

60 Łódź Kaliska

14: ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE

15: BEDNARY - ŁÓDŹ KALISKA

25: ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA

OIU ŁÓDŹ Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

Lublin

14: ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE

271: WROCŁAW GŁÓWNY - POZNAŃ GŁÓWNY

359: LESZNO - ZBĄSZYŃ

53 Leszno

56

7: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK

67: LUBLIN - ŚWIDNIK

68: LUBLIN - PRZEWORSK

930: LUBLIN - LUBLIN TATARY

935: LUBLIN LBA - LUBLIN LBC

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 8 z 19

Page 8 of 19

Page 9: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

61 Łódź Olechów

25: ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA

541: ŁÓDŹ WIDZEW - ŁÓDŹ OLECHÓW

830: ŁÓDŹ OLECHÓW - ŁÓDŹ OLECHÓW (ŁOA - ŁOB - ŁOC)

831: ŁÓDŹ OLECHÓW ŁOC - ŁÓDŹ OLECHÓW ŁOA

832: ŁÓDŹ OLECHÓW - ŁÓDŹ OLECHÓW (ŁOC - ŁOLAS -

ELEKTROWOZOWNIA)

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W ŁODZI

OLECHOWIEPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

62 Łódź Widzew

16: ŁÓDŹ WIDZEW - KUTNO

17: ŁÓDŹ FABRYCZNA - KOLUSZKI

458: ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ WIDZEW

540: ŁÓDŹ CHOJNY - ŁÓDŹ WIDZEW

541: ŁÓDŹ WIDZEW - ŁÓDŹ OLECHÓW

„ZAPLECZE TECHNICZNE SPÓŁKI „ŁKA"

SP. Z O.O. - ŁÓDŹ - WIDZEW"Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. https://lka.lodzkie.pl/strona-glowna/

63 Łuków

2: WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL

12: SKIERNIEWICE - ŁUKÓW

26: ŁUKÓW - RADOM

30: ŁUKÓW - LUBLIN PÓŁNOCNY

523: ŁUKÓW R3 - ŁUKÓW R13

OIU ŁUKÓW Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W

MAŁASZEWICZACHPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS4) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

REJON PRZEŁADUNKOWY MAŁASZEWICZE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

65 Mysłowice 883: MYSŁOWICE KOSZTOWY MKSC - KWK WESOŁA OIU - SIEĆ TRAKCYJNA PKP Energetyka S.A.

https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-

konstrukcje-wsporcze

66 Nekla 3: WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE PUNKT EKSPEDYCYJNY W NEKLI CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

67 Nowa Wieś Poz.

352: SWARZĘDZ - POZNAŃ STAROŁĘKA

804: POZNAŃ ANTONINEK - NOWA WIEŚ POZNAŃSKA

806: POZNAŃ FRANOWO PFD - NOWA WIEŚ POZNAŃSKA

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS16) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

68 Nowy Bieruń138: OŚWIĘCIM - KATOWICE

885: NOWY BIERUŃ - KWK PIASTOIU - SIEĆ TRAKCYJNA PKP Energetyka S.A.

https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-

konstrukcje-wsporcze

2: WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL

867: MAŁASZEWICZE CENTRALNE (MSC) - MAŁASZEWICZE (MSE)Małaszewicze64

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 9 z 19

Page 9 of 19

Page 10: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W NOWYM

SĄCZUPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

PUNKT EKSPEDYCYJNY W NOWYM SĄCZU CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

70 Olecko 39: OLECKO - SUWAŁKI

41: EŁK - GOŁDAPPUNKT EKSPEDYCYJNY W OLECKU CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

OIU OLSZTYN PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

OIU OLSZTYN TOR 401 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

OIU OLSZTYN TOR 502 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS11) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

OIU OLSZTYN Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

OIU OPOLE Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W OPOLU PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

73 Ostaszewo Toruńskie 207: TORUŃ WSCHODNI - MALBORKPUNKT EKSPEDYCYJNY W OSTASZEWIE

TORUŃSKIMCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

74 Pabianice 14: ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE PUNKT EKSPEDYCYJNY W PABIANICACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

75 Piotrków Trybunalski 1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE

24: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - ZARZECZE

PUNKT EKSPEDYCYJNY W PIOTRKOWIE

TRYBUNALSKIMCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

OCZYSZCZALNIA CYSTERN W PŁOCKU ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

http://www.orlenkoltrans.pl/PL/NaszaOfert

a/Strony/Obiekty-Infrastruktury-

Us%c5%82ugowej--(OIU).aspx

WARSZTAT NAPRAW WAGONÓW I

LOKOMOTYWORLEN KolTrans Sp. z o.o.

http://www.orlenkoltrans.pl/PL/NaszaOfert

a/Strony/Obiekty-Infrastruktury-

Us%c5%82ugowej--(OIU).aspx

77 Poddębice 131: CHORZÓW BATORY - TCZEW PUNKT EKSPEDYCYJNY W PODDĘBICACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

216: DZIAŁDOWO - OLSZTYN GŁÓWNY

219: OLSZTYN GŁÓWNY - EŁK

220: OLSZTYN GŁÓWNY - BOGACZEWO

353: POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA

132: BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY

144: TARNOWSKIE GÓRY - OPOLE GŁÓWNE

280: OPOLE GROSZOWICE - OPOLE GŁÓWNE

300: OPOLE GŁÓWNE - OPOLE WSCHÓD

301: OPOLE GŁÓWNE - NAMYSŁÓW

96: TARNÓW - LELUCHÓW

104: CHABÓWKA - NOWY SĄCZ69 Nowy Sącz

71

33: KUTNO - BRODNICA

Olsztyn Główny

72

Płock Trzepowo76

Opole Główne

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 10 z 19

Page 10 of 19

Page 11: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

78 Poznań Franowo

352: SWARZĘDZ - POZNAŃ STAROŁĘKA

394: POZNAŃ KRZESINY - KOBYLNICA

800: POZNAŃ FRANOWO PFD - POZNAŃ FRANOWO PFB

806: POZNAŃ FRANOWO PFD - NOWA WIEŚ POZNAŃSKA

823: POZNAŃ FRANOWO PFD - STARY MŁYN

824: POKRZYWNO - POZNAŃ FRANOWO PFD

984: POZNAŃ FRANOWO PFB - POZNAŃ FRANOWO PFA

T209/200/150/103

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W POZNAŃ

FRANOWOPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

79 Police 406: SZCZECIN - TRZEBIEŻ SZCZECIŃSKI

431: POLICE - POLICE CHEMIA

OIU - BOCZNICA KOLEJOWA PRZY STACJI

ZAKŁADOWEJ POLICE CHEMIA

STANOWISKO TECHNICZNE - WAGA

KOLEJOWA

Grupa Azoty "KOLTAR' Sp. z o.o. http://koltar.grupaazoty.com/obiekt-

infrastruktury-uslugowej-police.html

OIU POZNAŃ PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

OIU POZNAŃ IC PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

OIU UMYWALNIA Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

81 Pruszków 1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE

447: WARSZAWA ZACHODNIA - GRODZISK MAZOWIECKITERMINAL KONTENEROWY PRUSZKÓW

POLZUG Intermodal Polska

Sp. z o.o.www.polzug.de

82 Przemyśl Bakończyce 102: PRZEMYŚL - MALHOWICE OIU PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

83 Przeworsk

68: LUBLIN - PRZEWORSK

91: KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA

988: PRZEWORSK R66 - PRZEWORSK TOWAROWY R112

OIU PRZEWORSK Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

84 Radlin Obszary158: RYBNIK TOWAROWY - CHAŁUPKI

877: RADLIN OBSZARY - RADLIN MARCELOIU - SIEĆ TRAKCYJNA PKP Energetyka S.A.

https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-

konstrukcje-wsporcze

85 Rusiec Łódzki 131: CHORZÓW BATORY - TCZEW PUNKT EKSPEDYCYJNY W RUSIEC ŁÓDZKI CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W RYBNIKU PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS7) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

PUNKT EKSPEDYCYJNY W RYBNIKU CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

Poznań Główny80

3: WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE

271: WROCŁAW GŁÓWNY - POZNAŃ GŁÓWNY

272: KLUCZBORK - POZNAŃ GŁÓWNY

351: POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

140: KATOWICE LIGOTA - NĘDZA

148: PSZCZYNA - RYBNIK

173: RYBNIK - SUMINA

688: RYBNIK TOWAROWY RTA - RYBNIK RBC

957: RYBNIK - RYBNIK TOWAROWY RTF

Rybnik 86

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 11 z 19

Page 11 of 19

Page 12: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

87 Rzeszów Staroniwa106: RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO

611: RZESZÓW GŁÓWNY - RZESZÓW STARONIWA

PUNKT EKSPEDYCYJNY W RZESZOWIE

STARONIWIECARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

88 Rzepin

3: WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE

364: WIERZBNO - RZEPIN

821: JERZMANICE LUBUSKIE - RZEPIN RZB11

822: RZEPIN RZB - DRZEŃSKO

981: RZEPIN RZA R3 - RZEPIN RZB R103 T44

OIU RZEPIN Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

OIU RZESZÓW Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

OIU RZESZÓW GŁÓWNY PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

90 Sanok 108: STRÓŻE - KROŚCIENKO PUNKT EKSPEDYCYJNY W SANOKU CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

91 Sędziszów 8: WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OIU SĘDZISZÓW Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

92 Siemianówka 31: SIEDLCE - SIEMIANÓWKA

59: GRANICA PAŃSTWA (SVISLAC) - ZABŁOTCZYZNA (SZ)

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W

SIEMIANÓWCEPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

93 Sitkówka Nowiny

8: WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY

73: SITKÓWKA NOWINY - BUSKO ZDRÓJ

568: SITKÓWKA NOWINY - SZCZUKOWICE

PUNKT EKSPEDYCYJNY W SITKÓWCE

NOWINACHCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W OBRĘBIE

STACJI SKARŻYSKO - KAMIENNAPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

PUNKT UTRZYMANIA TABORU

SKARŻYSKO - KAMIENNAPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

OIU SKARŻYSKO-KAMIENNA Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

95 Słupsk202: GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD

405: PIŁA GŁÓWNA - USTKAp Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

96 Stargard

202: GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD

351: POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

411: STARGARD - PYRZYCE

BOCZNICA KOLEJOWA PEC STARGARDPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z o.o.www.pec.stargard.pl

97 Sochaczew 3: WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICESEKCJA NAPRAW I EKSPLOATACJI TABORU

SOCHACZEW (MNS)Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.

http://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty

-infrastruktury-uslugowej#site

98 Sokółka

6: ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA

40: SOKÓŁKA - SUWAŁKI

57: KUŹNICA BIAŁOSTOCKA - GIENIUSZE (SZ)

PUNKT EKSPEDYCYJNY W SOKÓŁCE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

89 Rzeszów Główny

71: OCICE - RZESZÓW GŁÓWNY

91: KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA

106: RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO

611: RZESZÓW GŁÓWNY - RZESZÓW STARONIWA

94 Skarżysko-Kamienna

8: WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY

25: ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA

566: SKARŻYSKO KAMIENNA SKA - SKARŻYSKO KAMIENNA SKE

841: SKARŻYSKO KAMIENNA SKA - SKARŻYSKO KAMIENNA R405

936: SKARŻYSKO KAMIENNA SKB - SKARŻYSKO KAMIENNA SY

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 12 z 19

Page 12 of 19

Page 13: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

99 Swarzędz

3: WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE

352: SWARZĘDZ - POZNAŃ STAROŁĘKA

805: SWARZĘDZ - STARY MŁYN

TERMINAL TOWAROWYCentrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II

Sp. z o.o.

http://clip-group.com/intermodal-

container-terminal/

100 Spytkowice 94: KRAKÓW PŁASZÓW - OŚWIĘCIM

103: TRZEBINIA - WADOWICEPUNKT EKSPEDYCYJNY W SPYTKOWICACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

101 Stróże 96: TARNÓW - LELUCHÓW

108: STRÓŻE - KROŚCIENKOPUNKT UTRZYMANIA TABORU W STRÓŻACH PKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

102 Sucha Beskidzka 97: SKAWINA - ŻYWIEC

98: SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKAOIU BESKIDZKA Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

103Suszec

Rudziczka

148: PSZCZYNA - RYBNIK

878: SUSZEC RUDZICZKA - SUSZEC KOPALNIAOIU - SIEĆ TRAKCYJNA PKP Energetyka S.A.

https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-

konstrukcje-wsporcze

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W SUWAŁKACH PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

PUNKT EKSPEDYCYJNY W SUWAŁKACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS3) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

105 Szczecinek

210: CHOJNICE - RUNOWO POMORSKIE

404: SZCZECINEK - KOŁOBRZEG

405: PIŁA GŁÓWNA - USTKA

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W SZCZECINKU PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

BOCZNICA KOLEJOWA SEC Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. www.sec.com.pl

BOCZNICA KOLEJOWA PSK Polski Serwis Kolejowy Sp. z o.o. http://psk.com.pl/o-firmie/pobierz

BOCZNICA KOLEJOWA INTERGAS Intergas sp. z o.o. www.intergas.com.pl

39: OLECKO - SUWAŁKI

40: SOKÓŁKA - SUWAŁKI

51: SUWAŁKI - TRAKISZKI

Suwałki104

106Szczecin Dąbie

351: POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

401: SZCZECIN DĄBIE SDB - ŚWINOUJŚCIE PORT

417: GRANICA PLK - SZCZECIN DĄBIE

428: SZCZECIN DĄBIE SDB - SZCZECIN PODJUCHY

857: SZCZECIN DĄBIE SDA - SZCZECIN DĄBIE SDC

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 13 z 19

Page 13 of 19

Page 14: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS18) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W SZCZECINIE PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

BOCZNICA „OSTRÓW GRABOWSKI" DB Port Szczecin Sp. z o.o.www.deutschebahn.com/portszczecin

BOCZNICA „SZCZECIN PORT DROBNICA" DB Port Szczecin Sp. z o.o.www.deutschebahn.com/portszczecin

BOCZNICA KOLEJOWA CRONIMET CRONIMET PL Sp. z o.o. www.cronimet.com.pl

OIU SZCZECIN ZALESKIE ŁĘGI PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

BOCZNICA "REJON BASENU

GÓRNOŚLĄSKIEGO"Bulk Cargo Port Szczecin sp. z o.o.

http://www.bulkcargo.com.pl/pdf/Regulam

in_dostepu_do_obiektu_port_Rejon_Bas

enu_Gornoslaskiego.pdf

108Szczczecin Wzgórze

Hetmańskie

432: SZCZECIN WSTOWO - SZCZECIN TURZYN

433: SZCZECIN GŁÓWNY SG - SZCZECIN GUMIEŃCEOIU SZCZECIN Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

109 Szepietowo 6: ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA PUNKT EKSPEDYCYJNY W SZEPIETOWIE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

PUNKT UTRZYMANIA TABORU NR 1 W

ŚWINOUJŚCIUPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

PUNKT UTRZYMANIA TABORU NR 2 W

ŚWINOUJŚCIUPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

BOCZNICA KOLEJOWA TERMINAL PROMOWY

ŚWINOUJŚCIETerminal Promowy Świnoujście www.sft.pl

BOCZNICA KOLEJOWA ZMPSiŚ S.A. OT Port Świnoujście S.A. www.otport.swinoujscie.pl

111 Targowiska 108: STRÓŻE - KROŚCIENKO PUNKT EKSPEDYCYJNY W TARGOWISKACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

Świnoujście

107Szczecin Port

Centralny

273: WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

854: SZCZECIN PORT CENTRALNY SPB - DZIEWOKLICZ

855: REGALICA - SZCZECIN PORT CENTRALNY SPA

990: SZCZECIN PORT CENTR.SPA - SZCZECIN PORT CENTR.SPD32

991: SZCZECIN PORT CENTR.SPA - SZCZECIN PORT

CENTR.LOKOMOTYWOWNIA

992: SZCZECIN PORT CENTR.SPA - SZCZECIN PORT CENTR.SPC

993: SZCZECIN PORT CENTR.SPB - SZCZECIN PORT CENTR.SPB

TOR 400

994: SZCZECIN PORT CENTR.SPB17 - SZCZECIN PORT

CENTR.SPB15

995: SZCZECIN PORT CENTR.SPD31 - NABRZEŻE STARÓWKA T846

110

401: SZCZECIN DĄBIE SDB - ŚWINOUJŚCIE PORT

996: LUBIEWO - ŚWINOUJŚCIE SIB

997: ŚWINOUJŚCIE SIB - BAZA PROMÓW MORSKICH

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 14 z 19

Page 14 of 19

Page 15: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W

TARNOWSKICH GÓRACHPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS6) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

113 Tarnów Filia 96: TARNÓW - LELUCHÓW

609: TARNÓW FILIA - TARNÓW WSCHÓDPUNKT UTRZYMANIA TABORU I W TARNOWIE PKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

114 Tarnów Mościce 91: KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA

987: TARNÓW MOŚCICE - MOŚCICE AZOTY

OIU - BOCZNICA KOLEJOWA W TARNOWIE

WARSZTAT NAPRAW WAGONÓW I

LOKOMOTYW

KOLEJOWA STACJA PALIW

MYJNIA

STANOWISKO TECHNICZNE -

WAGA KOLEJOWA

Grupa Azoty "KOLTAR' Sp. z o.o. http://koltar.grupaazoty.com/obiekt-

infrastruktury-uslugowej.html

115 Terespol Pomorski131: CHORZÓW BATORY - TCZEW

240: ŚWIECIE NAD WISŁĄ - TERESPOL POMORSKI

PUNKT EKSPEDYCYJNY W TERESPOLU

POMORSKIMCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

116 Tłuszcz

6: ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA

10: LEGIONOWO - TŁUSZCZ

29: TŁUSZCZ - OSTROŁĘKA

513: JASIENICA - TŁUSZCZ

SEKCJA NAPRAW I EKSPLOATACJI TABORU

TŁUSZCZ (MNT)Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.

http://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty

-infrastruktury-uslugowej#site

117Tomaszów

Mazowiecki

22: TOMASZÓW MAZOWIECKI - RADOM

25: ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA

53: TOMASZÓW MAZOWIECKI - SPAŁA

PUNKT EKSPEDYCYJNY W TOMASZOWIE

MAZOWIECKIMCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

118 Toruń Główny

18: KUTNO - PIŁA GŁÓWNA

353: POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA

734: NIESZAWKA - TORUŃ TOWAROWY TRB

OIU TORUŃ Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

119 Toruń Kluczyki 18: KUTNO - PIŁA GŁÓWNA

734: NIESZAWKA - TORUŃ TOWAROWY TRBPUNKT UTRZYMANIA TABORU W TORUNIU PKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

127: RADZIONKÓW - TARNOWSKIE GÓRY TGB T3

129: TARNOWSKIE GÓRY TGB - TARNOWSKIE GÓRY TGE

130: TARNOWSKIE GÓRY TGD - KALETY T4

131: CHORZÓW BATORY - TCZEW

144: TARNOWSKIE GÓRY - OPOLE GŁÓWNE

182: TARNOWSKIE GÓRY - ZAWIERCIE

950: TARNOWSKIE GÓRY TGA1 - TARNOWSKIE GÓRY TGE

951: TARNOWSKIE GÓRY TGA - TARNOWSKIE GÓRY TGE

954: TARNOWSKIE GÓRY TGB - TARNOWSKIE GÓRY TGD

979: TARNOWSKIE GÓRY TGC - TARNOWSKIE GÓRY TGC

Tarnowskie Góry112

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 15 z 19

Page 15 of 19

Page 16: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

TERMINAL TOWAROWY VICTORIA Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o. o.www.jsk.pl/oferta/udostępnienie-linii-

kolejowych/

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS13) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

121Warszawa Główna

Towarowa WOA

19: WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - JÓZEFINÓW

20: WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA PRAGA

507: WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA GOŁĄBKI

509: WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA GDAŃSKA

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W WARSZAWIE

ODOLANACHPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

122 Warszawa Ochota 448: WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA REMBERTÓW OIU WARSZAWA OCHOTA PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W WARSZAWIE

PRADZEPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

PUNKT EKSPEDYCYJNY WARSZAWA PRAGA CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS1)PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

OIU WARSZAWA GROCHÓW PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

274: WROCŁAW ŚWIEBODZKI - ZGORZELEC

123Warszawa

Praga

9: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY

20: WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA PRAGA

456: WARSZAWA PRAGA R95 - CHOTOMÓW

504: WARSZAWA PRAGA R22 - WARSZAWA PRAGA R25

505: WARSZAWA PRAGA R28 - WARSZAWA PRAGA R30

545: WARSZAWA PRAGA - WARSZAWA GROCHÓW

833: WARSZAWA PRAGA R 41 - WARSZAWA PRAGA R 92

834: WARSZAWA PRAGA R 33 - WARSZAWA PRAGA R 97

Wałbrzych Fabryczny120

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 16 z 19

Page 16 of 19

Page 17: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

OIU WARSZAWA GROCHÓW PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

SEKCJA NAPRAW I EKSPLOATACJI TABORU

WARSZAWA GROCHÓW (MNG)Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.

http://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty

-infrastruktury-uslugowej#site

SEKCJA NAPRAW I EKSPLOATACJI TABORU

WARSZAWA OCHOTA (MNO)Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.

http://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty

-infrastruktury-uslugowej#site

BOCZNICA KOLEJOWA „WARSZAWA - WOLA,

UL. POTRZEBNA 54"Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o.

http://www.skm.warszawa.pl/obiekt-

infrastuktury-skm.html

126 Wejherowo202: GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD

230: WEJHEROWO - GARCZEGORZE

OIU „BOCZNICA KOLEJOWA PRT

WEJHEROWO”

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

Sp. z o.o.

http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/waru

nki-udostepniania/?L=

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W WĘGLIŃCU PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS14)PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

128 Wrocław Brochów

277: OPOLE GROSZOWICE - WROCŁAW BROCHÓW

349: ŚWIĘTA KATARZYNA - WROCŁAW KUŹNIKI

750: WROCŁAW BROCHÓW WBA - WROCŁAW STADION

763: WROCŁAW BROCHÓW WBB - WROCŁAW GŁÓWNY WGA

764: SIECHNICE - WROCŁAW BROCHÓW WBBD

765: WROCŁAW BROCHÓW WBB - LAMOWICE

PUNKT UTRZYMANIA TABORU WE

WROCŁAWIUPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

2: WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL

7: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK

9: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY

45: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - WARSZAWA

GROCHÓW T1G,2G

448: WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA REMBERTÓW

452: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - WARSZAWA

GROCHÓW T4G

902: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - WARSZAWA

ANTONINÓW T2P

124

1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE

2: WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL

3: WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE

8: WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY

20: WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA PRAGA

23: WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA - WARSZAWA ZACHODNIA

T2/1G, 12/2G

42: WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA-WARSZAWA

SZCZĘŚLIWICE T610/202/3,2/6

46: WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA CZYSTE T201,2S

445: WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA ALEJE

JEROZOLIMSKIE

447: WARSZAWA ZACHODNIA - GRODZISK MAZOWIECKI

448: WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA REMBERTÓW

918: WARSZAWA BEMA - WARSZAWA ZACHODNIA

919: WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA OCHOTA

POSTOJOWA

920: WARSZAWA ZACHODNIA R578 - WARSZAWA ZACHODNIA

R217

Warszawa

Wschodnia

278: WĘGLINIEC - ZGORZELEC

279: LUBAŃ - WĘGLINIEC

282: MIŁKOWICE - ŻARY

295: WĘGLINIEC - BIELAWA DOLNA

975: WĘGLINIEC SKP - WĘGLINIEC WG

127 Węgliniec

Warszawa Zachodnia 125

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 17 z 19

Page 17 of 19

Page 18: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

129 Wrocław Gądów

349: ŚWIĘTA KATARZYNA - WROCŁAW KUŹNIKI

751: WROCŁAW GĄDÓW - WROCŁAW ZACHODNI

752: WROCŁAW GĄDÓW - WROCŁAW POPOWICE WP3

753: GRABISZYN - WROCŁAW GĄDÓW

759: WROCŁAW GĄDÓW - WROCŁAW NOWY DWÓR

760: WROCŁAW ŚWIEBODZKI - WROCŁAW GĄDÓW

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS15) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

OIU WROCŁAW (GRUPA TORÓW B) PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

„LOKOMOTYWOWNIA WROCŁAW GŁÓWNY” PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

OIU WROCŁAW Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

131Zabrzeg Czarnol. 150: MOST WISŁA - CHYBIE

693: ZABRZEG - BRONÓW R4

PUNKT UTRZYMANIA TABORU W ZABRZEG

CZARNOLESIEPKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

132Zajączkowe

Tczewskie

260: ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE - PRUSZCZ GDAŃSKI

265: ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE - PSZCZÓŁKI

726: TCZEW R71 - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTB

728: TCZEW R46 - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTB

729: GÓRKI - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE

730: ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTD - TCZEW SUCHOSTRZYGI

731: MALINOWO - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTB

735: GÓRKI - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTA

OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS10) PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

paliw

Wrocław Główny130

132: BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY

271: WROCŁAW GŁÓWNY - POZNAŃ GŁÓWNY

273: WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

276: WROCŁAW GŁÓWNY - MIĘDZYLESIE

285: WROCŁAW GŁÓWNY - ŚWIDNICA PRZEDMIEŚCIE

763: WROCŁAW BROCHÓW WBB - WROCŁAW GŁÓWNY WGA

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 18 z 19

Page 18 of 19

Page 19: Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF 964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA *dalej linią 250 PKP

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Network Statement 2017/2018

Załącznik 2.9 A

Annex 2.9 A

Lp.

No.

Lokalizacja PLK

PLK location

Numer i nazwa linii

Line name and number

Nazwa OIU

OIU name

Operator OIU

OIU provider

Strona internetowa Operatora OIU

OIU provider websit

133 Zakopane 99: CHABÓWKA - ZAKOPANE OIU ZAKOPANE SPYRKÓWKA PKP Intercity S.A.

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

biznesu/3053/infrastruktura-

uslugowa.html

134 Zduńska Wola

14: ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE

739: ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE - ZDUŃSKA WOLA

810: ZDUŃSKA WOLA - DIONIZÓW

PUNKT EKSPEDYCYJNY W ZDUŃSKIEJ WOLI CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

135 Zebrzydowice 90: ZEBRZYDOWICE - CIESZYN

93: TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICEPUNKT EKSPEDYCYJNY W ZEBRZYDOWICACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

136 Zgierz 15: BEDNARY - ŁÓDŹ KALISKA

16: ŁÓDŹ WIDZEW - KUTNOPUNKT EKSPEDYCYJNY W ZGIERZU CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

137 Zielona Góra273: WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

370: ZIELONA GÓRA - ŻARYOIU ZIELONA GÓRA Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

138 Żabno 115: TARNÓW - SZCZUCIN PUNKT EKSPEDYCYJNY W ŻABNIE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

139 Żagań

14: ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE

275: WROCŁAW MUCHOBÓR - GUBINEK

371: WOLSZTYN - ŻAGAŃ

389: ŻAGAŃ - JANKOWA ŻAGAŃSKA

OIU ŻAGAŃ Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

biznesu/infrastruktura-uslugowa/

140 Żurawica Rozrząd861: ŻURAWICA ŻRA - ŻURAWICA ŻRB 91: KRAKÓW GŁÓWNY -

MEDYKAPUNKT UTRZYMANIA TABORU W ŻURAWICY PKP CARGO S.A.

https://www.pkpcargo.com/pl/co-

robimy/oiu

141

URZĄDZENIA PRZETWARZANIA I ROZDZIAŁU

ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY

ZASILANIA TRAKCYJNEGO

PKP Energetyka S.A.

www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

transporcie-kolejowym/Obiekty-

infrastruktury-uslugowej/Urzadzenia-

przetwarzania-i-rozdzialu-energii-

elektrycznej-na-potrzeby-zasilania-

trakcyjnego

Lokalizacja obiektów wg załączników zamieszczonych na stronie internetowej

PKP Energetyka S.A.

Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

Update on: 15.05.2018

Strona 19 z 19

Page 19 of 19


Top Related