duurzaam doen lezing domotica 10 september 2013 door platform geef | roc friese poort centrum...

15
Platform GEEF ROC Friese Poort Centrum Duurzaam: Duurzaam Doen lunchlezing Leeuwarden, 10 september 2013 Erik Zwierenberg, directeur

Upload: roc-friese-poort-centrum-duurzaam

Post on 06-Jul-2015

92 views

Category:

Education


1 download

DESCRIPTION

Op dinsdag 10 september 2013 organiseerde Centrum Duurzaam | ROC Friese Poort een lezing Domotica voor het bedrijfsleven, docenten en deelnemers. Ongeveer 80 personen waren toehoorder van een drietal sprekers, waaronder Erik Zwierenberg van Stichting Geef. Hij vertelt iets over domotica in relatie tot het langer thuis blijven wonen.

TRANSCRIPT

Page 1: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam

Platform GEEF

ROC Friese Poort Centrum Duurzaam: Duurzaam Doen lunchlezing

Leeuwarden, 10 september 2013

Erik Zwierenberg, directeur

Page 2: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam
Page 3: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam

Maatschappelijke veranderingen (AWBZ overheveling naar WMO met 25% korting).

Een plaats in een verzorgingshuis kost 30.000,- per jaar. Een huis levensloopgeschikt maken eenmalig 10.000,-.

Niemand weet welke domoticamiddelen bijdragen aan langer thuis wonen.

Page 4: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam

“… ze trekken de lijnen door van wat een samenleving op dat moment als het meest moderne ziet.

De voorspelde toekomst kent geen onverwachte breuken, geen fantasie. Ze zegt dan ook meestal meer over de eigen tijd dan over de toekomst”.

Page 5: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam
Page 6: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam
Page 7: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam
Page 8: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam
Page 9: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam

Platform GEEF◦ Kennisdeling via site en nieuwsbrieven◦ Organisatiebezoek, symposia, excursies

Projecten & Onderzoek◦ 4 projecten en onderzoeken per jaar

Huis van het Heden◦ Demonstratie laatste technologie, rondleidingen◦ Living lab voor onderzoek, beeld en geluidanalyse◦ Verbeelden/ belevenis gebruik technologie

Page 10: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam

zorg

wonenGemeenten

Onderwijs

Innovator 70 – 30%Innovator 70 – 30%

Innov

ator 7

0 – 30

%

Innov

ator 7

0 – 30

%Innovator70 – 30% Innovator70 – 30%

Inno

vato

r pin

70 –

30%

Inno

vato

r pin

70 –

30%

GEEF

GEEF

Broeikas voor innovatie

Innovator:- 1 per sector- Werkt 30% voor GEEF- Werkt voor (A)participant- Vertegenwoordigt sector

1. Projecten / Onderzoeken2. Platform3. Huis van het Heden

Page 11: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam

1. Eten en drinken2. Incontinentie3. Lichaamshouding4. Mobiliteit5. Dag- en nachtritme6. Aan- en uitkleden7. Lichaamstemperatuur8. Hygiëne9. Vermijden van gevaar10. Communicatie11. Contact met anderen12. Waarden- en normbesef13. Dagelijkse activiteiten14. Recreatieve activiteiten15. Leervermogen ICT, eHealth,

domotica, robotica

Page 12: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam

Literatuuronderzoek◦ Veel pilotprojecten geweest geen duidelijke aanbieders.◦ Nog nooit onderzocht of en hoe domotica bijdraagt aan langer zelfstandig

thuis wonen Delphi methodiek om consensus te krijgen bij goeroes en

professionals Interviews en enquêtes om antwoord te krijgen op de vraag:

(Welke) domoticamiddelen dragen bij aan langer zelfstandig thuis wonen

Eindresultaat: Medewerkers kunnen clienten een folder geven met daarin domoticamiddelen die ze kunnen aanschaffen en hen ondersteunen om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken.

Page 13: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam
Page 14: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam

Via de website contact opnemen voor een rondleiding

Presentatie van uw oplossingen in het Huis van het Heden

Meedenken in het project: Domotica pakketten

Page 15: Duurzaam Doen Lezing Domotica 10 september 2013 door Platform Geef | ROC Friese Poort Centrum Duurzaam

Contactgegevens:Erik ZwierenbergHuis van het Heden B [email protected]: 06-22607537