dzierżoniów in the past and now by dawid

Click here to load reader

Post on 20-Jan-2017

216 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Historia Dzieroniowa

Historia Dzieroniowa Dzieroniw kiedy i dzi. Dzieroniw in the past and at present

by Dawid Lewszyk class VI c

RATUSZ CITY HALLRatusz zbudowany zosta w drugiej poowie XIII w. Od 1337 r. stanowi siedzib Rady Miejskiej. Obecny wygld uzyska po przebudowie w latach 1873-1875. Na wiey od poudniowej strony (poniej tarczy zegarowej) znajduje si kopia zaginionej w latach 80. postaci z bbenkiem, upamitniajca legendarnego dobosza ratujcego miasto z opresji podczas oblenia przez wojska szwedzkie. Wchodzc na wie ratuszow mona zobaczy mechanizm zabytkowego zegara, wskazujcego czas mieszkacom Dzieroniowa ju od kilku wiekw.CITY HALL built in the second half of the thirteenth century, since 1337 the seat of the City Council. Its present appearance is since the rebuilt in 1873-1875.

FIGURA W. JANA NEPOMUCENABarokowy pomnik wyrzebi w 1733 r. Johann Christoph Hampel. Rzeb natomiast ufundowa rzenik Siegfried, ktry dopuci si blunierstw przeciwko w. Nepomucenowi i wyznaniu katolickiemu.FIGURE OF ST. JOHN OF NEPOMUK -Baroque statue sculptured in 1733 by Johann Christoph Hampel.

MURY OBRONNE zbudowano pod koniec XIII w. z polecenia ksicia widnickiego Bolka I. Mury wzmocnione byy basztami, a do miasta prowadziy cztery bramy: Wrocawska, widnicka, Zbkowicka i Wodopojowa.Charakterystyczne s dwa portale wmurowane od strony poudniowej. Na tym w murze zewntrznym widoczne s dwa anioy unoszce wiece sawy i owoce symbolizujce dobrobyt. Na drugim z portali, wbudowanym w mur wewntrzny, znajduje si motyw, ktry przedstawia dwch maych, nagich chopcw podtrzymujcych girlandy z pkw owocw poczonych medalionem. W jego polu znajduj si trzy czna tkackie godo cechu pciennikw. Nad portalem znajduje si relief w. Jerzego - patrona miasta, walczcego konno ze smokiem.THE CITY WALLS -were built at the end of the thirteenth century on the command of Prince of widnica, Bolek I. The walls were reinforced with towers and four gates led to the city: from Wroclaw, widnica, Zbkowice and to water holes.

MURY OBRONNE

KOCI MARYI MATKI KOCIOA

KOCI MARYI MATKI KOCIOA zbudowany w latach 1795-1798 w miejsce rozebranego zamku ksicego. Pierwotnie by to koci ewangelicki, wzniesiony wg. projektu Karla Gottharda Langhansa (projektanta m.in. Bramy Brandenburskiej), w stylu klasycystycznym. Od 1979 r. funkcjonuje jako koci rzymsko-katolicki, a od 1981 r. jako parafialny pw. Maryi Matki Kocioa. CHURCH OF MARY MOTHER OF THE CHURCH -Church built in the years 1795-1798 in place of the demolished ducal castle. It was originally a Protestant church build according to Karl Gotthard Langhans design (designer of Brandenburg Gate) in the classical style.

KOCI W. JERZEGOKoci w. Jerzego jest najstarsz, historyczn budowl w miecie. Zbudowany pierwotnie z drewna, w XV i XVI wieku przebudowany. W 1338 r. ksi Bolko II widnicki przekaza go zakonowi joannitw. Wadali nim przez pi stuleci. W XIV w. uzyska form bazyliki. Od XV w. wznoszono masywn wie.CHURCH OF ST. GEORGE It is the oldest historic building in the city. Originally built of wood, in the fifteenth and sixteenth centuries rebuilt. In 1338, Prince Bolko II of widnica handed it over to the Order of St. John.

KOCI NIEPOKALANEGO POCZCIA NMP

KOCI NIEPOKALANEGO POCZCIA NAJWITSZEJ MARYI PANNY - wzniesiony w XIV w. przez zakon augustianw-eremitw. Zbudowany jest z amanego kamienia i cegy w stylu gotyckim. We wntrzu na uwag zasuguje barokowa ambona z wizerunkiem czterech ewangelistw na koszu i Chrystusem Pasterzem na baldachimieCHURCH OF THE IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY-Church Of The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary - probably built in the fourteenth century by order of Augustinian-eremites.

KAPLICA GROBOWA SADEBECKW KAPLICA GROBOWA SADEBECKW - to niewielka rotunda w stylu klasycystycznym wzniesiona w 1803 r. przez jeden z dzieroniowskich rodw. Kaplica bya centrum cmentarza ewangelickiego, ktre ufundowa Fryderyk Sadebeck pod koniec XVIII w. Do dzisiejszego dnia jedyn pozostaoci cmentarza jest kaplica rodziny Sadebeckw, ktrej projektantem mg by Leopold Niedercker.SADEBECK GRAVE CHAPEL- a small rotunda in the classical style was built in 1803 by one of the greatest Dzieroniw families.

WIEA CINIEWIEA CINIE powstaa w latach 1934-1935 na tzw. wysokim szacu przy murach obronnych.Jest zabytkiem architektury przemysowej, zbudowanym przez firm budowlan Georga Klatta wg projektu miejskiego architekta Hansa Krockowa. Dziki wyrazistej formie architektonicznej nawizuje do redniowiecznych baszt murw miejskich.THE WATER TOWER -The monument of industrial architecture, built by builder George Klatt designed by city architect Hans Krockow.

MYNMYN zosta zbudowany przez Carla Sigismunda Hilberta i Gottlieba Hilberta w 1868 r. Wwczas by to najnowoczeniejszy i najwikszy obiekt tego typu na lsku. Swoje produkty wysya m.in. do Prus Wschodnich, Saksonii i Hamburga. Rodzina Hilbert pochodzia z Bielawy, gdzie ju w 1837 r. prowadzia parowy myn zboowy. Jednak z chwil uruchomienia linii kolejowej do Dzieroniowa w 1855 r. firma przeniosa tutaj swoj dziaalno.MILL -Across the street there is a monument of industrial architecture built by Carl Sigismund Hilbert and Gottlieb Hilbert in 1868.

KAMIENICA JZEFA KELLNERA

KAMIENICA JZEFA KELLNERA - dom stojcy w tym miejscu pochodzi z epoki redniowiecza i renesansu. Wyrnia si szczegln klas artystyczn. Budynek za pokan sum naby na pocztku XIX wieku kupiec Joseph/Jozef/ Taddeus Melchior Kellner, ktry chcia urzdzi w nim rodzinn siedzib.HOUSE OF JOSEPH KELLNER -Kellner town house really stands out with its specific artistic class. The previous house standing in this place came from the Middle Ages and the Renaissance.

rda/ Resourses www.dzierzoniow.pl https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzieroniw Dzieroniw nieodkryte miasto- albumhttp://dolny-slask.org.pl/ Dzieroniw - album ukazujcy najpikniejsze uroki, zabytki i zaktki miasta.

Dawid Lewszyk, class 6cSzkoa Podstawowa nr 9im. Mikoaja KopernikaDzieroniw, Poland

Looking for similaritieseTwinning project2016