electrician de ere

Upload: carmen-jureschi

Post on 09-Apr-2018

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  1/28

  Consiliul pentru Standarde Ocupaionale i AtestareUnitatea de Cercetare i Servicii Tehnice

  STANDARD OCUPATIONAL

  Ocupaia: Electrician de ntreinere

  Domeniul: Industria echipamentelor electrice i electronice

  Bucureti 1997

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  2/28

  Unitatea pilot: Viscofil S.A. Bucureti

  Coordonator proiect standard ocupaional:

  Raluca Bogdana ToaderStandard aprobat COSA la data de 26-06-1997

  Cod COSA: B - 153 copyright 1997 , COSA - U.C.S.T.

  Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.Acesta nu poate fi reprodus parial sau integral, nu poate fi folosit sau citat n alte

  lucrri fara acordul COSA.

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  3/28

  Electrician de ntreinereUNITILE DE COMPETEN

  Domeniile de competen Unitile de competen

  Competene fundamentale Comunicarea interactiv la locul de muncLucreaz n echipRespectarea NTSM i PSI

  Competene specifice Aplicarea procedurilor de calitateControlul, diagnosticarea i repararea instalaiilor electrice decomand

  Controlul, diagnosticarea i repararea instalaiilor electrice de forControlul, diagnosticarea i repararea instalaiilor electrice deiluminatExecutarea / modificarea instalaiilor electrice de comandExecutarea / modificarea instalaiilor electrice de forExecutarea / modificarea instalaiilor electrice de iluminatFolosirea trusei de sculentreinerea instalaiilor electrice de comandntreinerea instalaiilor electrice de forntreinerea instalaiilor electrice de iluminatLipirea / dezlipirea manualMsurarea cu dispozitive electrice de bazPlanificarea unei sarcini de rutinRealizarea / citirea i interpretarea schemelor electrice

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  4/28

  Comunicarea interactiv la locul de muncNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Comunicarea informaiilor despre 1.1. Utilizeaz metoda de comunicare corespunztoare situaiei date:sarcini, posibiliti, evenimente, rapoarte scrise sau verbale.instruire

  1.2. Selecteaza i utilizeaza sursele corecte de informatie.

  1.3. Selecteaza i structureaza corect informatiile acumulate.

  1.4. Ascult interlocutorul fr a-l ntrerupe continuu.

  1.5. Utilizeaz limbajul specific domeniului de activitate.

  1.6. Dovedete capacitate de comunicare att n situatii oficiale ct ineoficiale (familiare) cu persoane sau grupuri familiare sau nu.

  1.7. Utilizeaz / adreseaz ntrebri pertinente pentru a obine informaiii clarificari suplimentare.

  2. Particip la discuii n grup / echip 2.1. Rspunde solicitrilor membrilor echipei.pentru a obine rezultatelecorespunztoare 2.2. Particip constructiv la ndeplinirea sarcinilor echipei.

  2.3. Comunica deschis parerile i dorintele.

  Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat._

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  5/28

  Lucreaz n echipNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Contribuie la definirea rolurilor 1.1 Identifica membrii echipei i rolurile lor n activitatea de grupspecifice ale muncii bazndu-se pe informatii i instructiuni despre obiectiv, cerinte de

  performanta i proceduri.2. Contribuie la planificarea activitii 2.1. Sugestiile i informatiile sunt furnizate ntr-un mod optim pentru a

  contribui n planificarea activitilor.3. Muncete mpreun cu ceilali 3.1 Sunt utilizate forme de comunicare corespunztoare activitii.membrii ai echipei

  3.2 Unde este necesar se cere acordarea de asistenta n desfaurareaactivitii.

  3.3 Aduce contribuia necesar la obinerea rezultatelor cerute.

  3.4 n funcie de specific sau de activitate munca este prestat individual

  sau n grup.

  3.5 Problemele sunt discutate i rezolvate cnd este posibil printr-unproces agregat i acceptat.

  Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat.

  _

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  6/28

  Respectarea NTSM i PSINu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Urmeaz regulile de protecia muncii 1.1 i nsuete legislatia i normele de protectia muncii specifice loculuide munc.

  1.2 Efectueaz lucrul n condiii de securitate, n conformitate cu politicacompaniei, legislatiei i normelor de tehnica securitatii muncii specificelocului de munc.

  1.3 Cunoate i utilizeaza corect echipamentul i instrumentarul deprotecie din dotare, n conformitate cu reglementrile locale.

  1.4 ntretine i pastreaza echipamentul de protectie n conformitate cuprocedura local

  1.5 Identifica simbolurile / semnalele de protectie i le urmeaza conforminstruciunilor.

  1.6 Efectueaz toate operaiile manuale n conformitate cu cerinelelegislatiei, procedurilor locale i prevederilor Comisiei Nationale deProtecia Muncii.

  1.7 Identific instrumentarul de urgen din dotare.

  1.8. Participa la instructajul de protectia muncii i i nsuete corectprevederile n vigoare, inclusiv msurile de prim ajutor n caz de accident.

  2. Raporteaz pericolele la locul de 2.1 Identifica pericolele pe durata desfaurarii activitatii i le raporteazamunc persoanei corespunztoare, conform procedurii locului de munc.

  2.2 Verifica periodic starea echipamentelori a instrumentarului deprotectie i o raporteaza persoanei corespunzatoare, conform proceduriilocului de munc.

  3. Respect procedurile de urgeni de 3.1 Semnaleaza accidentul aparut i contacteaza imediat personalul ievacuare. serviciile de urgen.

  3.2 ntelege corect i aplica la nevoie masurile de urgenta i evacuare.

  3.3. Acord primul ajutor n conformitate cu procedurile de la locul demunc.

  Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat.

  _

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  7/28

  Aplicarea procedurilor de calitateNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Asumarea responsabilitii pentru 1.1 Efectueaz toate lucrrile respectnd cerinele de calitate impuse prinlucrrile executate procedura de lucru sau prin instruciunile tehnologice.

  1.2 Pregatete locul de munca, utilajele, sculele, etc. Astfel nctrezultatele muncii s corespund cerinelor de calitate.

  1.3 Raspunde de calitatea lucrarilor efectuate i se preocupa permanent dembuntirea ei.

  2. Verificarea rezultatelor muncii 2.1 Confrunta rezultatele muncii cu cerintele de calitate,i daca estenecesar ia msuri de remediere.

  2.2 Raporteaz conform normelor interne deficienele de calitateconstatate, cauzele lori modul de remediere.

  Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat.

  _

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  8/28

  Controlul, diagnosticarea i repararea instalaiilor electrice de comandNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Controlul i diagnosticarea 1.1. Selecteaza i folosete corect aparatura . Pentru determinareainstalaiilor electrice de comand curentului, tensiunii i rezistentei electrice.

  1.2. Schemele electrice i simbolurile sunt corect interpretate.

  1.3 Legile electrice de baza sunt ntelese i interpretate corect.

  1.4 Circuitele serie i paralel sunt corect determinate.

  1.5 Scoaterea de sub tensiune a echipamentelor electrice conformN.T.S.M. i P.S.I.

  1.6. Functionarea echipamentelori componentelor electrice este

  determinata i nteleasa cu ajutorul schemelor electrice sau consultarilorpurtate cu specialiti.

  1.7. Verificrile se fac vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de msur,conform complexitii instalaiei de comand.

  1.8. Verificarea instalaiilor de comand n vederea respectrii normelorP.S.I., prin proceduri i cu aparatura adecvata.

  1.9. Rezultatele obinute n urma controlului sunt interpretate conformcerinelor.

  1.10. Transmite rezultatul diagnosticrii persoanelor abilitate, n

  vederea stabilirii electricianului care va face reparaia.2. Pregtirea instalaiei electrice de 2.1. Echipamentele i componentele defecte sunt corect identificate icomand n vederea remedierii localizate.defectelor

  2.2. Scoaterea de sub tensiune a instalaiilor electrice de comand,conform N.T.S.M. i P.S.I.

  2.3. Sculele sunt alese conform cerinelor.

  2.4. Materialele sunt alese conform schemei de lucru.

  2.5.Verificarea calitii materialelor, conform cerinelor.

  2.6. Aparatele de msur sunt alese corect, conform schemei electrice.

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  9/28

  3. Repararea defectelor instalaiilor 3.1. nlocuirea / repararea echipamentului electric defect conformelectrice de comand. cerinelor, n condiii de siguran.

  3.2 Refacerea izolaiei circuitului, conform normelor tehnice.

  3.3. Refacerea legturilor de mpmntare, conform N.T.S.M.

  3.4. Punerea sub tensiune a instalaiei electrice de comand, n vedereaverificrii calitii lucrrii n condiii de siguran.

  3.5 Remedierea eventualelor defecte, conform normelor tehnice.

  3.6. Prezentarea lucrrii pentru recepie de ctre persoanele abilitate,conform normelor interne.

  Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat._

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  10/28

  Controlul, diagnosticarea i repararea instalaiilor electrice de forNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Controlul i diagnosticarea 1.1 Selecteaza i folosete corect aparatura pentru determinareainstalaiilor electrice de for curentului, tensiunii i rezistentei electrice.

  1.2 Schemele electrice i simbolurile sunt corect interpretate.

  1.3 Legile electrice de baza sunt ntelese i interpretate corect.

  1.4 Circuitele serie i paralel sunt corect determinate.

  1.5 Scoaterea de sub tensiune a echipamentelor electrice conformN.T.S.M. i P.S.I.

  1.6 Functionarea echipamentelori componentelor electrice este

  determinata i nteleasa cu ajutorul schemelor electrice sau consultarilorpurtate cu specialitii.

  1.7 Verificrile se fac vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de msur,conform complexitii instalaiei de for.

  1.8 Verificarea instalaiilor de for n vederea respectrii normelorP.S.I., prin proceduri i cu aparatura adecvata.

  1.9 Rezultatele obinute n urma controlului sunt interpretate conformcerinelor.

  1.10. Transmite rezultatul diagnosticrii persanelor abilitate, n vederea

  stabilirii electricianului care va face reparaia.2. Pregtirea instalaiei electrice de 2.1 Echipamentele i componentelor defecte sunt corect identificate ifor n vederea remedierii defectelor localizate.

  2.2. Scoaterea de sub tensiunea a instalaiilor electrice de for, conformN.T.S.M. i P.S.I.

  2.3 Sculele sunt alese conform cerinelor.

  2.4 Materialele unt alese conform schemei de lucru.

  2.5 Verificarea calitii materialelor, conform cerinelor.

  2.6 Aparatele de msur sunt alese corect, conform schemei electrice.

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  11/28

  3. Repararea defectelor instalaiilor 3.1 nlocuirea / repararea echipamentului electric defect conformelectrice de for cerinelor, n condiii de siguran.

  3.2 Refacerea izolaiei circuitului, conform normelor tehnice.

  3.3 Refacerea legturilor de mpmntare conform N.T.S.M.

  3.4 Punerea sub tensiune a instalaiei electrice de for, n vedereaverificrii calitii lucrrii n condiii de siguran.

  3.5 Remedierea eventualelor defecte, conform normelor tehnice.

  3.6 Prezentarea lucrrii pentru recepie de ctre persoanele abilitate,conform normelor interne.

  Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat._

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  12/28

  Controlul, diagnosticarea i repararea instalaiilor electrice de iluminatNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Controlul i diagnosticarea 1.1 Selecteaza i folosete corect aparatura pentru determinareainstalaiilor electrice de iluminat curentului, tensiunii i rezistentei electrice.

  1.2 Schemele electrice i simbolurile sunt corect interpretate.

  1.3 Legile electrice de baza sunt ntelese i interpretate corect.

  1.4 Circuitele serie i paralel sunt corect determinate.

  1.5 Scoaterea de sub tensiune a echipamentelor electrice conformN.T.S.M. i P.S.I.

  1.6 Functionarea echipamentelori componentelor electrice este

  determinata i nteleasa cu ajutorul schemelor electrice sau consultarilorpurtate cu specialitii.

  1.7 Verificrile se fac vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de msur,conform complexitii instalaiei de iluminat.

  1.8 Verificarea instalaiilor de iluminat n vederea respectrii normelorP.S.I. , prin proceduri i cu aparatura adecvata.

  1.9 Rezultatele obinute n urma controlului sunt interpretate conformcerinelor.

  1.10. Transmite rezultatul diagnosticrii persanelor abilitate, n vederea

  stabilirii electricianului care va face reparaia.2. Pregtirea instalaiei electrice de 2.1 Echipamentele i componentelor defecte sunt corect identificate iiluminat n vederea remedierii localizate.

  2.2. Scoaterea de sub tensiunea a instalaiilor electrice de iluminat,conform N.T.S.M. i P.S.I.

  2.3 Sculele sunt alese conform cerinelor.

  2.4 Materialele unt alese conform schemei de lucru.

  2.5 Verificarea calitii materialelor, conform cerinelor.

  2.6 Aparatele de msur sunt alese corect, conform schemei electrice.

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  13/28

  3. Repararea defectelor instalaiilor 3.1 nlocuirea / repararea echipamentului electric defect conformelectrice de iluminat cerinelor, n condiii de siguran.

  3.2 Refacerea izolaiei circuitului, conform normelor tehnice.

  3.3 Refacerea legturilor de mpmntare conform N.T.S.M.

  3.4 Punerea sub tensiune a instalaiei electrice de iluminat, n vedereaverificrii calitii lucrrii n condiii de siguran.

  3.5 Remedierea eventualelor defecte, conform normelor tehnice.

  Prezentarea lucrrii pentru recepie de ctre persoanele abilitate,conform normelor interne.

  Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat._

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  14/28

  Executarea / modificarea instalaiilor electrice de comandNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Pregtirea execuiei / modificrii 1.1 Citete i interpreteaza corect schema electrica.

  1.2 Alege materialele, dispozitivele i echipamentele conformspecificaiilor din schem.

  1.3 Calitatea materialelor este verificat pentru concordan cuspecificaiile din schem.

  1.4 Verifica dispozitivele i echipamentele prin procedee specifice pentruconcordan cu specificaiile din schem.

  1.5 Alege sculele i aparatele de masura conform cerintelor.

  1.6 Stabilete traseul instalatiei n functie de cerinte / disponibilitati.2. Executarea / modificarea instalaiei 2.1 Utilizeaz scule, dispozitive ntr-o manier sigur, corespunztorelectrice de comand secvenei de operaii.

  2.2 Monteaza tuburile de protectie i conductorii conform traseului.

  2.3 Monteaz echipamentele conform schemei.

  2.4 Realizeaz conexiunile conform schemei, n condiii de siguran.

  2.5 Realizeaza izolatiile conform normelor tehnice i N.T.S.M.3. Verificarea lucrrii i remedierea 3.1 Pune sub tensiune instalaia n condiii de siguran.eventualelor defecte

  3.2 Utilizeaza aparate, tehnici i proceduri specifice pentru verificareafuncionrii instalaiei.

  3.3 Verific parametrii instalaiei pentru concordan cu cei cerui,utiliznd aparate corespunztoare.

  3.4 Repara sau nlocuiete eventualele echipamente defecte, conductori,izolaii etc., conform cerinelor.

  3.5. Raporteaz realizarea lucrrii persoanelor abilitate, conformprocedurilor interne.

  3.6 Prezint lucrarea pentru recepie persoanelor autorizate.Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat._

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  15/28

  Executarea / modificarea instalaiilor electrice de forNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Pregtirea execuiei / modificrii 1.1 Citete i interpreteaza corect schema electrica.

  1.2 Alege materialele, dispozitivele i echipamentele conformspecificaiilor din schem.

  1.3 Calitatea materialelor este verificat pentru concordan cuspecificaiile din schem.

  1.4 Verifica dispozitivele i echipamentele prin procedee specifice pentruconcordan cu specificaiile din schem.

  1.5 Alege sculele i aparatele de masura conform cerintelor.

  1.6 Stabilete traseul instalatiei n functie de cerinte / disponibilitati.2. Executarea / modificarea instalaiei 2.1 Utilizeaz scule, dispozitive ntr-o manier sigur, corespunztorelectrice de for secvenei de operaii.

  2.2 Monteaza tuburile de protectie i conductorii conform traseului.

  2.3 Monteaz echipamentele conform schemei.

  2.4 Realizeaz conexiunile conform schemei, n condiii de siguran.

  2.5 Realizeaza izolatiile conform normelor tehnice i N.T.S.M.3. Verificarea lucrrii i remedierea 3.1 Pune sub tensiune instalaia n condiii de siguran.eventualelor defecte

  3.2 Utilizeaza aparate, tehnici i proceduri specifice pentru verificareafuncionrii instalaiei.

  3.3 Verific parametrii instalaiei pentru concordan cu cei cerui,utiliznd aparate corespunztoare.

  3.4 Repara sau nlocuiete eventualele echipamente defecte, conductori,izolaii etc., conform cerinelor.

  3.5. Raporteaz realizarea lucrrii persoanelor abilitate, conformprocedurilor interne.

  3.6 Prezint lucrarea pentru recepie persoanelor autorizate.Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat._

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  16/28

  Executarea / modificarea instalaiilor electrice de iluminatNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Pregtirea execuiei / modificrii 1.1 Citete i interpreteaza corect schema electrica.

  1.2 Alege materialele, dispozitivele i echipamentele conformspecificaiilor din schem.

  1.3 Calitatea materialelor este verificat pentru concordan cuspecificaiile din schem.

  1.4 Verifica dispozitivele i echipamentele prin procedee specifice pentruconcordan cu specificaiile din schem.

  1.5 Alege sculele i aparatele de masura conform cerintelor.

  1.6 Stabilete traseul instalatiei n functie de cerinte / disponibilitati.2. Executarea / modificarea instalaiei 2.1 Utilizeaz scule, dispozitive ntr-o manier sigur, corespunztorelectrice de iluminat secvenei de operaii.

  2.2 Monteaza tuburile de protectie i conductorii conform traseului.

  2.3 Monteaz echipamentele conform schemei.

  2.4 Realizeaz conexiunile conform schemei, n condiii de siguran.

  2.5 Realizeaza izolatiile conform normelor tehnice i N.T.S.M.3. Verificarea lucrrii i remedierea 3.1 Pune sub tensiune instalaia n condiii de siguran.eventualelor defecte

  3.2 Utilizeaza aparate, tehnici i proceduri specifice pentru verificareafuncionrii instalaiei.

  3.3 Verific parametrii instalaiei pentru concordan cu cei cerui,utiliznd aparate corespunztoare.

  3.4 Repara sau nlocuiete eventualele echipamente defecte, conductori,izolaii etc., conform cerinelor.

  3.5. Raporteaz realizarea lucrrii persoanelor abilitate, conformprocedurilor interne.

  3.6 Prezint lucrarea pentru recepie persoanelor autorizate.Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat._

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  17/28

  Folosirea trusei de sculeNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Pregtirea sculelor /dispozitivelor 1.1 Alege sculele /dispozitivele n conformitate cu prevederilepentru lucru documentaiei tehnologice sau cu sarcinile de ndeplinit

  1.2 Identifica i marcheaza pentru a fi date la reparat sculele defecte saucare nu prezint siguran n utilizare.

  2. Utilizarea i manevrarea sculelor / 2.1 Utilizarea sculelor ntr-o manier corespunztoare obineriidispozitivelor rezultatelor prevzute n specificaia tehnologic.

  2.2. Manevreaz sculele / dispozitivele respectnd succesiunea operaiilorprevzute n instruciunile tehnologice de lucru.

  2.3. Respecta N.T.S.M. specifice locului de munca nainte, pe durataidup utilizarea sculelor.

  3. ntreinerea curent a sculelor / 3.1. Efectueaz ntreinerea curent (meninerea n stare de funcionaredispozitivelor corect) n conformitate cu procedurile sau reglementrile n vigoare.

  3.2. Depoziteaza i pastreaza n siguranta trusa de scule conformrecomandrilor specifice locului de munc.

  Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat._

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  18/28

  ntreinerea instalaiilor electrice de comandNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Execut ntreinerea preventiv a 1.1 Identific cerinele conform normelor interne.instalaiilor electrice de comand

  1.2 Identific materialele conform cerinelor.

  1.3.Verific calitatea materialelor, conform normelor tehnice.

  1.4. Execut inspecii periodice, conform graficelor de lucru.

  1.5 Executa ungerea i gresarea instalatiilor electrice de comanda,conform graficelor de lucru.

  2. Execut revizii tehnice a instalaiilor 2.1 Identific cerinele conform graficelor de lucru.electrice de comand

  2.2. Identifica materialele i sculele, conform cerintelor.

  2.3. Verific calitatea materialelor, conform normelor tehnice.

  2.4. Cur prile accesibile ale instalaiei electrice de comand, conformnormelor tehnice.

  2.5. Efectueaz ncercarea instalaiei electrice de comand, conformgraficelor de lucru.

  2.6. Stabilete necesitatea reparatiei, n functie de starea tehnica ainstalaiei electrice de comand.

  3. Execut reparaii curente 3.1 Identific cerinele conform graficelor de lucru.3.2. Identifica materialele i sculele conform cerintelor.

  3.3. Verific calitatea materialelor de lucru conform normelor tehnice.

  3.4. Verific starea tehnica a instalaiei electrice de comand, conformnormelor tehnice.

  3.5. Execut recondiionarea izolaiilor deteriorate, conform normelortehnice.

  3.6. Execut recondiionarea izolaiilor deteriorate, conform normelortehnice.

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  19/28

  4. Execut reparaii capitale la 4.1.Identific cerinele conform graficelor de lucru.instalaiile electrice de comand.

  4.2 Identifica materialele, sculele i aparatele de masura necesare,conform cerinelor.

  4.3. Verific calitatea materialelor, conform normelor tehnice.

  4.4 Execut demontarea completa a instalaiilor electrice de comand,conform normelor tehnice.

  4.5. Executa vopsirea, ungerea i reconditionarea izolatiilor deteriorate ainstalatiilor electrice de comanda, conform normelor tehnice iprocedurilor de lucru.

  4.6. Execut un ciclu complet de ncercri, pentru stabilirea ncadrriiinstalaiei electrice de comand n parametrii cerui.

  Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat.

  _

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  20/28

  ntreinerea instalaiilor electrice de forNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Execut ntreinerea preventiv a 1.1 Identific cerinele conform normelor interne.instalaiilor electrice de for

  1.2 Identific materialele conform cerinelor.

  1.3.Verific calitatea materialelor, conform normelor tehnice.

  1.4. Execut inspecii periodice, conform graficelor de lucru.

  1.5 Executa ungerea i gresarea instalatiilor electrice de forta, conformgraficelor de lucru.

  2. Execut revizii tehnice a instalaiilor 2.1 Identific cerinele conform graficelor de lucru.electrice de for

  2.2. Identifica materialele i sculele, conform cerintelor.

  2.3. Verific calitatea materialelor, conform normelor tehnice.

  2.4. Cur prile accesibile ale instalaiei electrice de for, conformnormelor tehnice.

  2.5. Efectueaz ncercarea instalaiei electrice de for, conformgraficelor de lucru.

  2.6. Stabilete necesitatea reparatiei, n functie de starea tehnica ainstalaiei electrice de for.

  3. Execut reparaii curente 3.1 Identific cerinele conform graficelor de lucru.3.2. Identifica materialele i sculele conform cerintelor.

  3.3. Verific calitatea materialelor de lucru conform normelor tehnice.

  3.4. Verific starea tehnica a instalaiei electrice de for, conformnormelor tehnice.

  3.5. Execut recondiionarea izolaiilor deteriorate, conform normelortehnice.

  3.6. Execut recondiionarea izolaiilor deteriorate, conform normelortehnice.

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  21/28

  4. Execut reparaii capitale la 4.1.Identific cerinele conform graficelor de lucru.instalaiile electrice de for.

  4.2 Identifica materialele, sculele i aparatele de masura necesare,conform cerinelor.

  4.3. Verific calitatea materialelor, conform normelor tehnice.

  4.4 Execut demontarea completa a instalaiilor electrice de for,conform normelor tehnice.

  4.5. Executa vopsirea, ungerea i reconditionarea izolatiilor deteriorate ainstalatiilor electrice de forta, conform normelor tehnicei procedurilorde lucru.

  4.6. Execut un ciclu complet de ncercri, pentru stabilirea ncadrriiinstalaiei electrice de for n parametrii cerui.

  Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat._

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  22/28

  ntreinerea instalaiilor electrice de iluminatNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Execut ntreinerea preventiv a 1.1 Identific cerinele conform normelor interne.instalaiilor electrice de iluminat

  1.2 Identific materialele conform cerinelor.

  1.3.Verific calitatea materialelor, conform normelor tehnice.

  1.4. Execut inspecii periodice, conform graficelor de lucru.

  1.5 Executa ungerea i gresarea instalatiilor electrice de iluminat,conform graficelor de lucru.

  2. Execut revizii tehnice a instalaiilor 2.1 Identific cerinele conform graficelor de lucru.electrice de iluminat

  2.2. Identifica materialele i sculele, conform cerintelor.

  2.3. Verific calitatea materialelor, conform normelor tehnice.

  2.4. Cur prile accesibile ale instalaiei electrice de iluminat, conformnormelor tehnice.

  2.5. Efectueaz ncercarea instalaiei electrice de iluminat, conformgraficelor de lucru.

  2.6. Stabilete necesitatea reparatiei, n functie de starea tehnica ainstalaiei electrice de iluminat.

  3. Execut reparaii curente 3.1 Identific cerinele conform graficelor de lucru.3.2. Identifica materialele i sculele conform cerintelor.

  3.3. Verific calitatea materialelor de lucru conform normelor tehnice.

  3.4. Verific starea tehnica a instalaiei electrice de iluminat, conformnormelor tehnice.

  3.5. Execut recondiionarea izolaiilor deteriorate, conform normelortehnice.

  3.6. Execut recondiionarea izolaiilor deteriorate, conform normelortehnice.

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  23/28

  4. Execut reparaii capitale la 4.1.Identific cerinele conform graficelor de lucru.instalaiile electrice de iluminat.

  4.2 Identifica materialele, sculele i aparatele de masura necesare,conform cerinelor.

  4.3. Verific calitatea materialelor, conform normelor tehnice.

  4.4 Execut demontarea completa a instalaiilor electrice de iluminat,conform normelor tehnice.

  4.5. Executa vopsirea, ungerea i reconditionarea izolatiilor deteriorate ainstalatiilor electrice de iluminat, conform normelor tehnice iprocedurilor de lucru.

  4.6. Execut un ciclu complet de ncercri, pentru stabilirea ncadrriiinstalaiei electrice de iluminat n parametrii cerui.

  Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat.

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  24/28

  Lipirea / dezlipirea manualNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Pregtirea pentru lipire 1.1 ntelege i urmeaza ntocmai instructiunile i procedura de lucru.

  1.2 Identifica materialele i sculele conform prevederilor din procedura delucru.

  1.3 Pregatete materialele i sculele conform prevederilor din procedurade lucru.

  2. Lipirea cu ciocanul de lipit 2.1 Alege metoda de lipire n conformitate cu prevederile documentaiei.2.2 Poziioneaz elementele de mbinat n conformitate cu cerineleinstruciunilor tehnologice.

  2.3 Executa operatia de lipire respectnd secventele operatieii manierade lucru stipulate n procedur, pentru obinerea unor rezultatecorespunztoare.

  2.4 ndeparteaza surplusul de material pentru evitarea puntilorirealizarea conexiunilor corespunztoare instruciunilor de calitate.

  2.5 Respecta instructiunile de protejare a componentelor contra oculuitermic la lipire i le aplica n conformitate cu prevederile procedurii.

  2.6 Aplica procedurile privind manipularea i depozitarea componentelor3. Verificarea conexiunilor prin lipire 3.1 Inspecteaz conexiunile n conformitate cu prevederile instruciunii

  tehnologice sau procedura de lucru.

  3.2 Identifica corect deficientele conexiunilori cauzele lor.

  3.3. nregistreaza i raporteaza n conformitate cu cerintele locului demunc rezultatele verificrii.

  4. Dezlipirea 4.1 Alege corect metoda de dezlipire, sculele i dispozitivele necesare nconformitate cu procedura de lucru.

  4.2 Execut dezlipirea ntr-o manier corespunztoare procedurii,respectnd secvenele operaiei.

  4.3 Realizeaz operaiile respectnd N.T.S.M. specifice locului de munc.

  4.4. Componentele /suprafeele dezlipite sunt curate de aliaj n5. Curarea post-lipire 5.1 Identifica metoda de lucru i materialele indicate n documentatia

  tehnologic.

  5.2 Efectueaz operaia n conformitate cu procedura de lucru.Rezultatele corespund cerinelor de calitate impuse.

  5.3. Respecta instructiunea de manipulare a componentelori placilorsensibile la potenialul electrostatic.

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  25/28

  Gama de variabileNu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat.

  _

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  26/28

  Msurarea cu dispozitive electrice de bazNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Folosirea dispozitivelor electrice de 1.1 Alege dispozitive i echipamente corespunzatoare cerintelor.baz la msurarea mrimilor electrice

  1.2 Citete i interpreteaza corect valorile masurate.

  1.3 Valorile citite sunt convertite, atunci cnd este necesar n unitile demsur cerute.

  2. ntreinerea dispozitivelor electrice 2.1 Pastrarea i stocarea de rutina a dispozitivelor utilizate, conformde baz cerinelor fabricantului sau procedurilor standard.

  2.2 Efectueaza verificari i ajustari de rutina ale dispozitivelor ex.:aducerea la zero.

  Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat._

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  27/28

  Planificarea unei sarcini de rutinNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Identific cerinele sarcinii 1.1. Instructiunile legate de proceduri sunt obtinute, ntelese i, cnd estecazul, clarificate.

  1.2. Specificaiile relevante pentru rezultatele sarcinii sunt obinute,ntelese i, cnd este cazul, clarificate.

  1.3 Identific obiectivele de realizat.

  1.4 Sunt identificate cerinele sarcinii cum ar fi necesarul de timp saunorma calitii.

  2 Planific etapele necesare pentru 2.1. Pe baza instructiunilori specificatiilor existente, ntelege i clarificandeplinirea sarcinii. etapele necesare pentru ndeplinirea sarcinii.

  2.2. Identifica i planifica succesiunea activitatilor care trebuiendeplinite, conform cerinelor

  2.3. Verifica etapele i rezultatele planificate pentru a se asigura ca suntn conformitate cu instructiunile i specificatiile relevante.

  3. Revizuirea planului 3.1. Identifica i compara rezultatele cu obiectivele planificate,instructiunile privind specificatiile i cerintele sarcinii.

  3 2. Revizuiete i dupa caz, corecteaza planificarea pentru realizareaobiectivelor propuse.

  Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat._

 • 8/8/2019 Electrician de ere

  28/28

  Realizarea / citirea i interpretarea schemelor electriceNu este specificat descrierea unitii

  ELEMENTE DE COMPETEN CRITERII DE REALIZARE1. Citirea i interpretarea schemelor 1.1. Identifica componentele, ansamblele i aparatura din schemeleelectrice electrice, conform simbolurilor specifice.

  1.2. Legile electrice de baza sunt ntelesei interpretate corect pentrudeterminarea circuitelori legaturilor dintre componente.

  1.3. Simbolurile electrice sunt corect interpretate.

  1.4. Folosete cunotintele desenului tehnic pentru interpretarea .corectaa schemelor electrice.

  2. Realizarea schemelor electrice 2.1. Identifica componentele, ansamblele i aparatura, conformcerinelor.

  2.2. Legile electrice de baza sunt ntelesei aplicate corect pentrureprezentarea circuitelori legaturilor.

  2.3. Simbolurile electrice sunt corect utilizate.

  2.4. Folosete cunotintele desenului tehnic, conform cerintelor.

  Gama de variabile

  Nu este specificat.

  Ghid pentru evaluare

  Nu este specificat._