elle content strategy

of 28 /28
Strategie obsahu Elle.cz Historické souvislosti Pozice obsahového stratéga Metody obsahové strategie Zavádění strategie do praxe Tehdy a dnes Co se neudrželo

Upload: martin-kopta

Post on 03-Jul-2015

942 views

Category:

Design


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In 2009, I was involved in content strategy for Elle.cz. What of the original intentions remained to present days? How to ensure that the content strategy could survive a replacement of the full team? After two years, I’ll look back to evaluate my former role, used methods, deliverables, and implementation of content strategy into use.

TRANSCRIPT

Page 1: Elle Content Strategy

Strategie obsahu Elle.czHistorické souvislostiPozice obsahového stratégaMetody obsahové strategieZavádění strategie do praxe Tehdy a dnesCo se neudrželo

Page 2: Elle Content Strategy

Strategie obsahu Elle.czaneb Co bych dnes udělal jinak

MARTIN KOPTA

Page 3: Elle Content Strategy

Historické souvislosti

Page 4: Elle Content Strategy

Souvislosti

Seznam spustil ProŽeny.cz (2008/08)

Mladá fronta získá server Dáma.cz(2009/12)

Page 5: Elle Content Strategy

Vydavatelé integrují newsroomyRedakce starých a nových médií se spojují

Krize se dostává do vrcholné fázeMédia přicházejí o reklamní rozpočty

EU varuje před Facebookem500.000 uživatelů v České republice

Page 6: Elle Content Strategy
Page 7: Elle Content Strategy
Page 8: Elle Content Strategy
Page 9: Elle Content Strategy

šéf vývoje

vedoucí projektu

šéf online divizešéfka tištěných redakcí

šéfredaktorka Elle

šéf online obchodu

CONTENT STRATEGIST

Page 10: Elle Content Strategy

vedoucí projektu

šéfka tištěných redakcí

šéfredaktorka Elle

CONTENT STRATEGIST

Page 11: Elle Content Strategy

Metody obsahové strategie

Page 12: Elle Content Strategy
Page 13: Elle Content Strategy
Page 14: Elle Content Strategy
Page 15: Elle Content Strategy
Page 16: Elle Content Strategy

Tehdy a dnes

Page 17: Elle Content Strategy
Page 18: Elle Content Strategy

T!denní newsletter Elle.cz priná"ízhavé novinky z oblasti módy, krásy,zivotního stylu a je"te mnohem víc!

aktuální #íslo anna hubinkova boty brylecelulitida chanel clinique dieta diá$

dárek givenchy hubnutí kabelkylí#ení madonna mango mugler

nakupy nehty plavky profimed soutezsout%& sout%&e svatba tehotenstvi thierry

mugler videa video vlasy vyhrajte v!herci

ú#es ú#esy "aty

Leto"ní D&G

kolekce by…

Módní

zápisník

Novinky

Módní tipy

Nákupy

Dopl'ky

Návrhá$i

Móda z

ulice

P$ehlídky

Kdo bude

kade$níkem

ro…Vlasy

Lí#ení

Ple(

Pé#e o t%lo

Parfémy

Estetická

chirurgie

Zdraví a

fitness

Oble#te se

jako Gossip

GirlStyl

slavn!ch

Profily

celebrit

Rozhovory

)ivot

slavn!ch

Jak &ije

legendární

al…Tipy

Interiéry a

zahrady

Shopping

Inspirace

Seriál

ELLE.cz:

Nejlep…*éfkucha$ a

jeho menu

Sv%tová

kuchyn%

Restaurace

Tipy na

nákupy

Recepty

Od nás pro

vás:

Víkendové

tipyFilmy

Hudba

Knihy

Divadlo

V!stavy a

um%ní

Cestování

MFF

Karlovy

Vary 2011

Sp%te sladce

Singles

Kamasutra

Sex

Vy a on

Jaké trendy

p$inesly s…

P$íprava

*aty

Make-up a

ú#esy

*perky

Dopl'ky

Svatba a

celebrity

Váhy

24. zá$í 2011

Horoskopy

Ro#ní

Charakteristika

znamení

Horoskop

lásky

Numerologie

*(astn! pátek

s "(astn…

Redak#ní

U&ivatelské

Zahalte se na

podzim d…

Alena *eredová

Emma Watson

Kate Moss

Denisa Dvo$áková

Coco Chanel

Anna Wintour

Alexander McQueen

Elle Macpherson

Jennifer Lopez

Victoria Beckham

Jak vypadá podzimní H&MConscious Collection? »

Jak nosit: Androgynní ko"ile »

Brad Pitt: nep$íjemn%otev$ené p$iznání »

Stylov! otvírák na víno »

Romantická snídan%?Natvrdo »

Svatební dort jako designov!kousek »

Jak vám krátké vlasy prom%nístyl i make-up »

Zahalte se na podzimdo tren!kotu z r"#í

19. 9. 2011Komer#ní #lánek - +íká se,abychom nesoudili knihupodle obalu.

ELLE.cz PLAYLIST:Michael Henry &Justin Robinett

23. 9. 2011Dvojice kluk, z Texasu v&ivot% nenazpívali jedinouvlastní píse', p$esto drze (a

s úsp%chem) prodává alba. Jak to d%lá?

OD NÁS PRO VÁS:VÍKENDOVÉ TIPY

23. 9. 2011Pa$í&skou budou defilovatmódní trendy a v DOXunemohou p$estat vystavovat

KDO BUDEKADE$NÍKEM ROKU2011?

23. 9. 20114. února se Praha stanecentrem sv%ta krásy

%&ASTN' PÁTEK S%&ASTN'M BLOGEMBÁRY %&ASTNÉ

23. 9. 2011Nostalgie je jako tvrdádroga

Jd(te rovnou na Vyberte...

23. 9. Leto"ní D&G kolekce byla poslední »

23. 9. MFW: Francesco Scognamiglio »

22. 9.Daniela Pe"tová se stala tvá$í Bomtonstudií »

V)echny informace Elle.cz

Díky úsp%ch,m ve v"ech sférách &ivota dneskone#n% pocítíte vnit$ní ...

*T+TE VÍCE >>

Odkládáte velké rozhodnutí? Bez váhání rozpt!lím v"echny va"epochyby! Zavolejte mi na tel.: 906 701 701.Kartá$ka a numerolo&ka Ella!

906 701 701

BELTISSIMO

Nová sezona je tady! Letosp$iná"í Beltissimo nej"ir"íkolekci. Najdete v ní stále ...

komer#ní prezentace

Google

RSS

Twitter

Facebook

Seznam

Vyhrajte parfém BurberryBody

cel, !lánek »

%kola lí!ení 4 – Doll Eyes

cel, !lánek »

MoschinoKolekce S/S 2012

Komer#ní #lánek - Odpov%zte naotázku, vyhrajte a zahalte se na podzimdo tren#kotu z r,&í!

Pokud jste za&ili období"edesát!ch let nebo ho znátejenom z film,, ur#it% vám nemohlujít styl, kter! toto období proslavil.

Trendy byly dány nejen v oble#ení, ale i v lí#ení.

Sp$átelené weby: Parfémy FAnn© 2003—11 BURDA Media 2000 s.r.o.

Apetit | Marianne | Maxim | Premiere | Marianne Bydlení | YellowVolná místa | Kontakty | Reklama | P$edplatné

ELLE ve sv(t(: Belgie Brazílie -eská republika -ína Francie Hong-Kong Itálie Indie Japonsko Ji&ní Afrika Kanada Korea Ma.arsko N%mecko NizozemíNorsko Quebec Rusko Slovinsko *pan%lsko *védsko Taiwan Thajsko Turecko USA Velká Británie Dánsko Finsko

P+EDPLATNÉ NEWSLETTER KONTAKT REGISTROVAT P+IHLÁSIT

ELLE.cz PLAYLIST: Michael Henry& Justin Robinett

MFW: AlbertaFerretti S/S2012

Oble!te se jakoGossip Girl

Seriál ELLE.cz:Nejlep)í d,-ovépolévky

Jak vypadá mu#New Yorku?

Jaké trendyp.inesly svatbyroku 2011?

Nenechte siujít: Openingparty Gallery byMinty

Jen 250 K# za 60minutové o"et$ení VACUPRESS +

LYMFODRENÁ) nohou a h!&dí

cena:

250 K#66%

LÁSKA & SEX SINGLESPro! #eny nejsou vtipné?V #em se &ensk! humor li"í od toho mu&ského a pro# nám vtipkování v kyberprostoru jde o poznánílépe ne& v reálném sv%t%Spisovatel Christopher Hitchens p$ed n%kolika lety uve$ejnil v #asopise VanityFair #lánek s názvem Pro# &eny nejsou…

P$idané 22. zá$í 2011 3 komentá$e Cel! #lánek

SVATBA P+ÍPRAVATajemství perfektního novoman#elského polibkuVyvarujte se líbacího faux pasV &ivot% je n%kolik zásadních polibk,, které si chceme pamatovat nav&dy– první pusa s klukem, první pusa s tím prav!m a také první novoman&elsk! polibek. A jeliko& je to v&dypoprvé, b!váme #asto nervózní. Z…

P$idané 17. zá$í 2011 Zatím &ádné komentá$e Cel! #lánek

$íjnová ELLE je va)e Módní bible16. 9. 2011

Nejv%t"í vydání roku s trendy dárkem navrch. Kterou plát%nou ta"ku si vyberete?

Zatím &ádné komentá$e

Zbavte se povislého spodního b.icha12. 9. 2011

Sta#í 15 minut t$ikrát t!dn%

Zatím &ádné komentá$e

Page 19: Elle Content Strategy

Délka návštěvyLeden 2009 v 2011

3:59 minut̓11

3:57 minut̓09

~0 %

Page 20: Elle Content Strategy

Čas strávený uživatelemLeden 2009 v 2011

14:52 minut ATS̓11

+29 %

11:32 minut ATS̓09

Page 21: Elle Content Strategy

Unikátní návštěvníciLeden 2009 v 2011

34 973 RU̓09

62 256 RU̓11

+78 %

Page 22: Elle Content Strategy

Co se neudrželo

Page 23: Elle Content Strategy

Móda z ulice

Page 24: Elle Content Strategy

Denní horoskopy

Page 25: Elle Content Strategy

Elle miluje ➔ Nákupy

Page 26: Elle Content Strategy

Uživatelské blogy

Page 27: Elle Content Strategy

FeelingSestoupit z piedestalu

Page 28: Elle Content Strategy

Děkuju :-)NASHLEDANOU

@martinkopta