en wat met die adviesraden?

of 25 /25
“En wat met die adviesraden?” #ar13 Charter van Kortenberg Dieter Van de Putte | dewakkereburger.be 1

Upload: dieter-van-de-putte

Post on 02-Aug-2015

921 views

Category:

News & Politics


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: En wat met die adviesraden?

“En wat met die adviesraden?” #ar13Charter van Kortenberg

Dieter Van de Putte | dewakkereburger.be

1

Page 2: En wat met die adviesraden?

2

Page 3: En wat met die adviesraden?

“memorandum De Wakkere Burger”

3

Page 4: En wat met die adviesraden?

“memorandum De Wakkere Burger”

4

Page 5: En wat met die adviesraden?

“diverse niveaus van participeren”

5

informeren informatieavond, brochure, website, persconferentie

raadplegen hoorzitting, klankbordgroep, bevraging,

volksraadpleging, sociale media

adviseren adviesraden, voorstellen van burgers,

projectparticipatie, sociale media coproductie

projectgroep, overeenkomst, contract zelfbestuur

referendum, wijkbudget

Page 6: En wat met die adviesraden?

“participatiemethoden”

6

www.participatiewiki.org www.vvsg.be > beleidsparticipatie

Page 7: En wat met die adviesraden?

7

Wat is jullie ervaring met adviesraden?

Page 8: En wat met die adviesraden?

8

Wat als er geen adviesraden bestonden?

Page 9: En wat met die adviesraden?

“kritiek op adviesraden”

9

Beperkte samenstelling

Beperkte inhoudelijk meerwaarde voor beleid

Amper planmatige aanpak

Page 10: En wat met die adviesraden?

“meerwaarde van goedwerkende adviesraad”

10

Continuïteit Verdieping Je weet met wie je spreekt (draagvlak) Kunnen mobiliseren – procesmatige

meerwaarde

Page 11: En wat met die adviesraden?

“structurele voorwaarden” | timing & planning

11

Page 12: En wat met die adviesraden?

“structurele voorwaarden”

12

Page 13: En wat met die adviesraden?

“adviesraden tijdens meerjarenplanning”

13

Page 14: En wat met die adviesraden?

“adviesraden tijdens meerjarenplanning”

14

Doelstellingen van adviesraden: Aansturen van brede participatie Thema overschrijdend werken Verdieping van beleidsdoelstellingen en acties Vaste samenstelling vernieuwen

Brede participatie kan online, via bevraging, .. gebeuren. (Zie participatiemethoden.)

Page 15: En wat met die adviesraden?

“adviesraden.be | een netwerk als hulpmiddel”

15

Page 16: En wat met die adviesraden?

“adviesraden.be” | pagina per adviesraad

16

Page 17: En wat met die adviesraden?

“adviesraden.be” | zoekmachine

17

Page 18: En wat met die adviesraden?

“adviesraden.be” | widget

18

Page 19: En wat met die adviesraden?

“Rol van adviesraden na meerjarenplanning”

19

Eerste partner tijdens opzetten van ad hoc participatie.

Opvolging van beleid Nieuwe accenten aanbrengen Verdiepen van beleidsvoorstellen

Page 20: En wat met die adviesraden?

“feedback en discussie”

20

Geef input via #ar13

Page 21: En wat met die adviesraden?

21

Ad hoc participatie bedreigt de continuïteit van een

adviesraad.

Page 22: En wat met die adviesraden?

22

De kernleden van de adviesraad moeten niet alleen inhoudelijk sterk

staan. Ze moeten ook de voortrekkers worden in het betrekken van niet-leden bij

hun advieswerk.

Page 23: En wat met die adviesraden?

23

Sociale media is een ideeënmachine.

Adviesraden moeten werken aan de verdieping van deze

ideeën.

Page 24: En wat met die adviesraden?

24

Kernleden van de adviesraden uitnodigen

tijdens gemeenteraadscommissies

zorgt voor problemen.