energy advice pristatymas

16
Energy Advice www.energyadvice.lt

Upload: gintare-sioziniene

Post on 13-Aug-2015

141 views

Category:

Engineering


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Energy Advice Pristatymas

Energy Advice

www.energyadvice.lt

Page 2: Energy Advice Pristatymas

Energy Advice yra auganti ir lanksti inžinerinė įmonė, dirbanti Lietuvos ir tarptautinėse rinkose

Mokymai Programinė įranga „EA-PSM“

Energetinis auditas

Kolektyvas – mokslininkai ir inžinieriai kurie tobulėja kurdami ir dalindamiesi patirtimi

© Energy Advice

Page 3: Energy Advice Pristatymas

Mokymai inžinieriams

Mokymų programas ruošia ir skaito mokslų daktaras Vytautas Šiožinys

© Energy Advice

Specializuojasi praktiniuose mokymuose: Per paskutinius 2 metus vedė 920 valandų mokymų

darbuotojams iš energetikos sektoriaus. Pedagoginio darbo patirtis Kauno Technologijos

Universitete nuo 2005 m. Mokymai galimi lietuvių, anglų bei rusų kalbomis.

Page 4: Energy Advice Pristatymas

Mokymų temos:

Skirstomojo tinklo ir įmonių elektros tinklų relinė apsauga ir automatika IEC 61850 veikimo principai Elektros varikllių apsauga ir automatika Generatorių apsauga ir automatika Perdavimo tinklo iki 400 kV relinė apsauga ir automatika Elektros energijos kokybė ir nuostoliai Kondensatorių baterijos apsauga ir automatika Kabelinių linijų teorija ir veikimo principai Kabelių diagnostikos technologijos Įžeminimas, ekranavimas ir žaibosauga Elektromagnetinis suderinamumas Atsinaujinančios energetikos sistemos Dažnio keitiklių darbas elektros tinkle

Mokymų programa suderinta su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

© Energy Advice

Page 5: Energy Advice Pristatymas

Elektros sistemų modeliavimo programinė įranga

EA – PSM

Sukurta ir tobulinama Lietuvos mokslininkų bei inžinierių

Skirta skaičiuoti elektros tinklo darbo režimus

Skirta inžinieriams projektuojantiems ir/ar eksploatuojantiems elektros energetikos tinklus ir juose esančius įrenginius

© Energy Advice

Page 6: Energy Advice Pristatymas

EA-PSM atitinka tarptautinius standartus

IEC 61363; IEC 61000-3-7; IEC 61400-21; EN 50160; IEC61000-2-2; IEC61000-3-6; IEC 62271-100; IEC 62271-200; IEC 62271-203; IEC 60282-2; IEC 60909-0; IEC 60909-1; IEC 60909-2;

© Energy Advice

IEC 60909-4; IEC 60947-1; IEC 60947-2; IEC 61363-1; IEC 60781; ...

Page 7: Energy Advice Pristatymas

EA-PSM funkcijos:

Elektros energijos srautų analizė Trumpųjų jungimų skaičiavimas Aukštesnių harmonikų skaičiavimas Relinė apsauga ir automatika

© Energy Advice

Page 8: Energy Advice Pristatymas

EA-PSM privalumai:

Padės greitai ir patikimai skaičiuoti elektros sistemų darbo režimus

Turėsite įrenginių techninių specifikacijų duomenų bazę

Skaičiavimo rezultatai pateikiami protokolo forma

Taupo inžinerinio personalo laiką Lengva naudotis

© Energy Advice

Page 9: Energy Advice Pristatymas

9

EA – PSM

© Energy advice

Page 10: Energy Advice Pristatymas

Energetinis auditas

www.energyadvice.lt

© Energy Advice

Page 11: Energy Advice Pristatymas

Energetinis auditas atsako į klausimus

Kaip sumažinti energijos ištekliams skirtas išlaidas?

Kokie energijos kaštai tenka vienam produkcijos vienetui?

Kaip sumažinti gedimų skaičių, kurie dalinai arba visiškai stabdo gamybą?

Energetinis auditas

© Energy Advice

Page 12: Energy Advice Pristatymas

Sutaupoma 3-7% lėšų energijai įsigyti ir

įrenginimas eksploatuoti

Eksploatacinės išlaidos

Energetinio audito nauda

Engergijos sąnaudos

…po Energetinio audito

© Energy Advice

Page 13: Energy Advice Pristatymas

Energetinio audito privalumai

Sutaupytos energijos sąnaudos

Sumažintos įrenginių

eksploatacijai skiriamos išlaidos

Padidintas įrenginių ir procesų

patikimumas

© Energy Advice

Page 14: Energy Advice Pristatymas

14

Audito atlikimo schema:

© Energy Advice

Auditą atliekame vadovaudamiesi LST EN 16247 ir Lietuvos Respublikos teisės aktais

•Sudaromas sąrašas energiją vartojančių sistemų, procesų ir įrangos;•Objektų techninės ch-kos ir Užsakovo atsiliepimai apie įrenginių patikimumą, energijos suvartojimą;•Istoriniai duomenys apie: energijos suvartojimą; darbo sąlygas, atliktus matavimus, modernizaciją, keitimus;•Praeities įvykiai, kurie įtakojo energijos suvartojimą.

•Apžiūra;•Įvertinamas ūkis pagal iškeltus tikslus;•Įvertinami įrenginių darbo režimai, operatorių įpročiai, bei įtaka energijos suvartojimui;•Elektros ūkio vertinimas (maitinimo įvadai, paskirstymo skydai, saugikliai, automatai, generatoriai, UPS, serveriniai ir serverių pajungimas, kondicionieriai ir visa kita įranga);•Dujų, vandens ir oro vertinimas, matavimo darbai;•Generuojamos preliminarios idėjos energijos tausojimui didinti;•Pagal iškeltas idėjas, aptariamas papildomų informacijos šaltinių poreikis;•Matavimai ir apžiūros atliekamos tipiniams darbo režimams, atitinkamomis oro sąlygomis. Papildomai gali būti atliekami matavimai spec. režimais: specifinėmis darbo valandomis, galios mažinimo/didinimo, išjungimo laikotarpiu, specifinėmis oro sąlygomis.•Energetinį auditą atliks aukštos kvalifikacijos specialistai, kuriems suteikta teisė atlikti energijos vartojimo auditą įrenginiuose ir technologiniams procesams;•Pateikiamas energijos srautas ir balansas;•Analizė atliekama visiems galimiems darbo režimams;•Analizuojami energetinių kaštų elektros, dujų, vandens, ir oro taupymo būdai;•Atliekama palyginamoji kaštų ir energijos suvartojimo analizė tarp alternatyvų;•Energijos sąnaudų mažinimo priemonės reitinguojamos pagal sutartus kriterijus;•Naudojami skaidrūs ir techniškai priimtini skaičiavimo metodai.

Page 15: Energy Advice Pristatymas

Mumis pasitiki: