evolució. principals espècies

of 70 /70
LES PRINCIPALS ESPÈCIES I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES El procés d’hominització

Upload: quimoltra

Post on 24-Jul-2015

604 views

Category:

Education


1 download

TRANSCRIPT

LES PRINCIPALS ESPÈCIES I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES

El procés d’hominització

Què hem de fer

• Heu de fer un quadre sinóptic– I què és un quadre sinóptic?

• Un quadre on resumim tot un seguit de caracterísitiques i informacions resumides que ens serveixen per:

» A) ESTUDIAR» B) RESUMIR LA INFORMACIÓ

Com ha de ser?Gènere Crono Espècie Espai Caract.

FísiquesDif. Amb anteriors

Habilitats Relacions

Gènere Australopithecus

1. Temps en què va existir

• L’australopitec (australopithecus) va viure a l'Àfrica des de fa una mica més de 4,2 milions d'anys fins fa uns 2 milions

• Els australopitecs son el grup d'homínids més antic.

2. Espècies i àrees on va viure• Algunes espècies fòssils d’australopitec:

– Txadantrop, el més antic. – Australopithecus anamensis, va ocupar la zona de Kènia.– Australopithecus afarensis (Zinjantrop), trobat a Kènia i al país

d’Etiòpia (a Harar es va trobar Lucy i a Dikika, Selam).– Australopithecus bahrelghazali, únic trobat fora d'Àfrica oriental.– Australopithecus africanus, trobat a l’Àfrica del Sud.– Australopithecus sediba, l’australopitec més recent.

• L’australopitec va viure bàsicament a la zona de l’Àfrica subsahariana, en un clima càlid.

• Vivia en planes i pujols amb roques abundoses i vora de l'aigua.

3. Característiques físiques

• Homínids de complexió dèbil i de petita estatura (menys de 1,5 metres) amb mans llargues i fines (segurament hàbils).

• Els mascles podien arribar a tenir una estatura fins al 50 % major que les femelles (Dimorfisme sexual).

• Crani similar al dels grans simis actuals; 35% del cervell de l'humà actual.

• vegetarians

4. Distinció respecte l’espècie anterior

• Els australopitecs son el grup d'homínids més antic.

• Prèviament, segons la teoria de l'evolució, existien els primats.– L’ australopitec caminava erecte.– El rostre no sobresurt tant.– La dentadura és bastant similar

amb la humana.

5. Habilitats del grup

• Una de les habilitats que van aportar els australopitecs va ser que es desplaçaven de manera bípede, això volia dir que aquest gènere caminava amb dues extremitats, amb les dues cames, fet que va impulsar a deixar d’anar de 4 potes.

6. Relacions entre els individus• No es segur, però es suposa que podien ser similars als

primats actuals. En cada petita unitat familiar hi havia un mascle dominant i que manava.

Paranthropus

El paranthropus va ser un homínid que va viure a la zona de l’Àfrica oriental i sudàfrica, en ambients calids y prop de boscos.

-Es pensa que té uns 2,6 milions d’anys, i que en va desaparèixer fa 1,1.

-Va aparèixer entre l’Australopitec i l’homo habilis, com una branca paral·lela a la evolució, però es va extingir.

-S’en té molt poca informació d’aquesta espècie per la escassetat de troballes fòsils.

-Hi havia 3 especies diferents (per ordre cronològic):-P. Aethiopicus: de complexió més forta que l'australopitec.-P. Boisei: tenia el dimorfisme sexual més accentuat-P. Robustus: mandíbula més forta i desarrollada, adapta a més tipus d’aliments.

Característiques: -Tenia una capacitat cranial de 500 cm3

-Media sobre els 150-160cm y tenia gran dimorfisme sexual.-Havia desarrollat una mandibula mes potent, que li permetia menjar més varietat d’aliments-S’alimentava de llavors i fruits secs, d’entre altres vegetals.-Utilitzaven eines com pals o pedres, però no en fabricaven de més elaborades.-Anaven en petits grups per tal de protegir-se i obtenir més menjar. -Relacions entre individus semblants a les de l’australopitec, tot hi que no se'n té gaire informació.

HOMO HABILIS

L’Homo Habilis va existir fa 1,8 milions d’anys. Es va extingir fa 1,6

milions d’anys.

Àrees de localització

Els jaciments més importants són el de Koobi Fora (Kenya) i el de la Gola d'Olduvai (Tanzània).

Van viure a l’Àfrica fa 1,8 milions d’anys.

Característiques de l’espècie• Mesuraven 1,5 metres i pesaven uns 60kg.• La seva capacitat cranial va augmentar va superar els 650cc.• El fèmur era més gran, el que li permetia tenir més mobilitat a les cames.• Cara curta.• Camina.• Complexió robusta i postura perfectament bípeda. • Peces dentaries més petites que els austrolopitecs.

Diferències entre grups

• Homo Habilis és el primer representant del gènere Homo (el nostre). Habilis no era molt diferent del Australopithecus Africanus, tenia una capacitat cranial mitja d’uns 600 centímetres cúbics i era potser una mica més petit que els Australopithecus i que els contemporanis del gènero Paranthropus.

Habilitats

• Homo habilis fa referència als primers talladors que tenien l’habilitat tècnica de fabricar eines. Fabriquen les primeres eines de pedra (Mode 1). Simples eines de pedra amb un tall.

• Menjaven carn, gràcies a eines de pedra amb que tallaven les pells dels animals i també podien tallar plantes i triturar certs vegetals durs.

Relacions• Vivia en grups. Recol·lectava i

era carronyaire (no caçava, però aprofitava el que altres animals havien caçat.

• Desconeixia el foc, no enterrava els morts i no es vestia.

• És possible que tinguessin una forma primitiva de llenguatge (símbols?).

• Van transmetre el coneixement de fabricar eines de generació en generació.

L’HOMO ERGASTER

Homo ergaster

• Homo ergaster és una espècie d‘homínid extinta que visqué fa entre 1,7 i 1,5 milions d'anys.

• Hi ha debat si és una espècie diferent o una variant del H. erectus

Àrees on va viure l’espècie• Va viure a l’Àfrica i al Pròxim Orient

• L’ Ergaster solia viure en sabanes i boscos

• És el primer Homo en sortir d’Àfrica i ocupar zones del Pròxim Orient

Característiques físiques de l’espècie• Homínid bastant alt amb comparació amb altres

primats, aproximadament 1’8 m.

• Pit prim fins l’espatlla en comparació amb el nostre.

• La seva capacitat cranial se situa entre 800 i 950 cc.

• Relativament robust

• Esperança de vida de vora els 20 anys

HABILITATS i RELACIONS

• Domini important de la talla lítica (Ergaster vol dir treballador)

• Es creu que podria dominar el llenguatge• Aquest domini del llenguatge porta als

científics a pensar que podria haver desenvolupat relacions socials més complexes.

Relacions entre els individus del grup

• L’augment del dimorfisme sexual en l’homo ergaster fa pensar als científics que podria haver contribuit a establir una major col·laboració entre mascles i femelles (obtenció, consum i emmagatzematge de queviures)

HOMO ERECTUS

1-TEMPS EN QUÈ VA EXISTIR L’ESPÈCIE.

• Aquesta espècie va sorgir fa 1, 8 milions d’anys

• I es va extingir fa 300.000 anys

Pq el nom?

2-ÀREES ON VA VIURE L’ESPÈCIE.

Va viure a l’Àsia Central i occidental, en zones de sabanes i boscos

Hi ha qui també el situa a zones d’Àfrica (en funció de si es considera que es variant de Ergaster)

3- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES• Capacitat cranial: entre 850 i 1100 cm3

• Bipedació total• Altura: 1.67 però amb la evolució va arribar

fins al 1.80• Hi ha debat sobre si prové del H. ergaster o

serien dos noms per una mateixa espècie

HABILITATS DEL GRUP.

Els Homo erectus dominaven la tècnica de tallar pedres (fabricació de bifaços i de petites destrals, que eren l’eina més representativa del grup).

Fabricaven els seus campaments i practicaven la recol·lecció i la caça. Alguns grups van ocupar cavernes.

Usaven vestitsCapaços de comunicar-se.En etapes posteriors, van dominar el foc (en relació amb

habitat en coves?).

5-DESCRIPCIÓ DE LES RELACIONS ENTRE ELS MEMBRES GRUP.

• -A mesura que l'Homo erectus evolucionava, els llaços de dependència dels individus es reforçava i es feien més nombrosos. Cada vegada confiaven més en ells mateixos

• -L'establiment de campaments fixos va haver d'influir en la taxa de mortalitat habitual. No obstant això pocs Homo erectus van viure més de 40 anys. La veritable importància dels campaments permanents estava en els avantatges que aportava al creixement cultural de l'home

6-DESCRIPCIÓ DE LES RELACIONS ENTRE ELS INDIVIDUS DEL GRUP.

• El Erectus va tendir a buscar els seus companys sexuals en un cercle més ampli, que al final va donar lloc a intercanvis d'individus entre grups veïns

Homo antecessor

Temps en què va existir l’espècie. Aquesta espècie va existir desde fa 800.000

anys fins fa 500.000 anys. Algunes restes fan pensar que podria apareixer fa 1.000.000 d’anys

Àrees on va viure l’espècie.

Vivien a la zona que correspon a Europa actualment

Alguns científics creuen que també a Àfrica, però encara no s’han trobat restes

El seu nom prové de considerar que van ser pioners a Europa (antecessor, en llatí=pioner)

Alguns científics defensen que es van adaptar a l'ecosistema mediterrani i va evolucionar cap als neandertals i cap l’H.sapiens.

Àrees on va viure l’espècie.

Característiques físiques de l’espècie. Capacitat cranial era elevada (més d'1.000 cc) i posseïa una cara molt moderna, és a dir, aquesta espècie va sofrir una reestructuració total del neurocrani, la mandíbula, les dents i la cara, és totalment diferent a tot l'anterior.

Descripció de les habilitats del grup.

La seva tecnologia era molt simple

Descripció de les relacions entre els individus del grup.

Dieta omnívora amb gran varietat d’aliments vegetals. Practicava el canibalisme.

Estructura social complexa. Era nòmada, però tenia territoris propis.

HOMO HEIDELBERGENSIS

Va viure a Europa entre fa 500.00 i 300.000 anysFeia 1,80 metres d’alçada i la seva complexió era fortaLa seva capacitat cranial era de 1350

Hi ha debat sobre si és el mateix que H. Antecessor

HOMO NEANDERTHALENSIS

El naixement de l'Homo Neanderthalensis

L'Homo neanderthalensis va viure des de fa 250.000 a 30.000 anys enrere.

Va viure en l'etapa final del Paleolític.

Va coexistir amb l'espècie de l'homo Sapiens.

Hàbitat- Condicions ambientals: fred extrem-Baixos i amples.-Forma nasal adecuada a les condicions climàtiques.- Habitaren tota Europa i part de l'Àsia.- Jaciments: -Àsia (P. Orient): Amud (Israel), Shanidar (Iraq)-Europa: Axlor (Viscaia), La Chapelle-aux-Saints (França), Le

Moustier (França), Vindija (Croàcia), Abric Romaní (Catalunya).

Característiques Físiques Estatura inferior a la de l'homo

sapiens. Tenien els músculs més

desenvolupats. (Robustos) Les fosses nassals eren més

amples que les habituals El seu cervell era més gran que

el nostre. Els ossos dels braços eren

lleugerament més curts. Absència de la barbeta

(mentó).

Habilitats- Els estris que empraven a les seves tasques, eren

més elaborats.- Tenien estris diferenciats a fi que aquestes tasques

fossin més senzilles (millora tecnològica).- A més, caçaven i recol·lectaven en grup.

Estan amb nosaltres?

Hi ha hagut molt de debat sobre la desaparició del H. Neanderthalensis.

Els últims estudis de ADN porten a pensar que hi va haver creuaments amb H. Sapiens, ja que comapartim el 4% d’ADN

Relacions dins del grup Societat patrilocal.-Grups familiars.-Intercanvi de femelles per evitar l'endogàmia.

Ritus religiosos-Enterraments.

Els Homo Sapiens

Homo Sapiens. Temps. Els Homo sapiens ("home que sap" llatí) són primats bípedes de la família

dels homínids. Només conté una subespècie viva, Homo sapiens sapiens, l'home actual.

Es diu que l’espècie va existir fa uns 200.000 - 150.000 anys, en algun lloc d’Àfrica, on es van anar expandint lentament per tot el món.

• Des d’Àfrica, van a Palestina on hi ha jaciments de fa 100.000 anys. • Van cap a Àsia fa aproximadament uns 60.000 anys• Van arribar a Austràlia fa 40.000 anys. • A Europa van arribar entre 40.000 i 35.000 anys i també a Amèrica (fa

entre 30.000 i 20.000 anys).

• La seva expansió pel món està molt relacionada amb els diferents períodes glacials que va patir el planeta.

Homo Sapiens. Àrees on vivíen

Homo Sapiens. Característiques físiques.

• Óssos baixos i robusts.• Visió binocular. • Òrbita ocular rodejada d’ós. • Presència de clavícula i articulació de l’espatlla desenvolupada.• Mà amb 5 dígits.• Polze oposable.• Dits amb ungles planes.• Percepció dels colors.• Tronc ben recte.• Hemisferis cranials ben desenvolupats. • L’articulació de l’espatlla permet fer una rotació d’avantbraç.

Homo Sapiens. Habilitats de grup.

• Sedentaris ? Amb el temps la especialització els farà cada vegada menys nòmades

• A la llarga esdevindran Agricultors i Ramaders• Fabricaven instruments per caçar, recol·lectar,

etc.• La tecnologia evolucionarà molt• Dominaven el foc

Homo Sapiens. Relacions entre grups.

• Enterren els morts.• Especialització del treball

DESCRIPCIÓ DE LES HABILITATS DEL GRUP

• L’homo sapiens va començar a desenvolupar una branca artística que li permetia dibuixar i fer petites construccions amb els materials i coneixements que tenien.

• Els enterraments van ser intencionats. Tenien ritus funeraris i es preguntaven pel més enllà.

DESCRIPCIÓ DE LES HABILITATS DEL GRUP

• Les seves capacitat mentals li permeten inventar, aprendre i utilitzar estructures lingüístiques complexes, transmetre tradicions i tecnologia...

• Són bastant socials, capaços de concebre, aprendre i transmetre conceptes totalment abstractes com els somnis i els sentiments.

• Viuen en comunitats en cabanes construïdes de pell, elements vegetals o en coves.

• L’homo sapiens utilitzava molts materials per a fer les seves eines: ossos, dents, pells, fibres vegetals i diversos minerals, sent el sílex el més habitual.

PROCÈS D’HOMINITZACIÓ

ARBRE FILOGENÈTICcorrecte

• L’hominització és el procés de canvis o transformacions que ha patit lʼésser humà al llarg del temps a partir dels primats fins a donar lloc a l’actual espècie Homo sapiens sapiens.

• Característiques fonamentals de la hominització: • - Bipedisme • - Transformacions facials i bucals • - Grandària del cervell • - Llenguatge articulat i cultural• - Fabricació d’estris ( iniciació del pensament )

Què és l’hominització?

• Bipedisme: Consisteix a caminar sobre els dos peus sense repenjar les mans a terra. Aquesta característica constitueix la principal diferència física entre els homínids i la resta de simis antropoides.Aquest pas requereix canvis corporals que afecten sobretot l’esquelet:

- Canvia el centre d’equilibri.- Escurçament i eixamplament de la pelvis.- La columna vertebral pren forma d’S, amb quatre corbes.- El foramen magnum se situa en una posició inferior respecte el crani.- Allargament del dit polze del peu.

Procés d’hominització ( canvis )

• Fa 5 milions d’anys enrere el cervell de l’homínid va començar a canviar ràpidament de grandària i va donar-li una funció diferent a aquest.

• L’ús d’estris,va aportar l’alliberament de la mà i el desenvolupament d’un gran avantatge i descobriment pels homínids que tenien l’habilitat de sobreviure respecte les altres espècies i, així administraven més temps per criar, i d’aquesta manera expulsar les altres espècies de manera gradual, les quals no utilitzaven els estris.

• L' utilització d’eines va requerir un cervell més gran i més sofisticat per tal de coordinar els moviments que s'exigien en la tasca.

Transformacions facials i bucals, grandària del cervell i fabricació d’estris

• Les espècies primitives utilitzaven el llenguatge corporal a l’hora de caçar per tal de no espantar a les seves presses, més endavant van incorporar en el seu llenguatge els sons amb els quals es comunicaven.

• Amb la capacitat de transmetre experiències i no haver de tornar a començar cada individu de nou, els humans poden acumular gran nombre de coneixements: s'inicia la cultura i el progrés humà. El llenguatge, fonamentalment simbòlic, va estimular el desenvolupament del pensament.

• Pel que fa a la cultura del homínids, l'escriptura va aparèixer poc més tard que l'agricultura. Els enterraments eren un pas cap al més enllà, en alguns casos els enterraven, en altres els deixaven assecar, els incineraven,etc. però cap els abandonava. La seva esperança de vida era de 40-50 anys com a molt.

El llenguatge articulat i la cultura

• BIPEDISME• POLZE OPONIBLE• EINES

• BIPEDISME• POLZE OPONIBLE• EINES